Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków PODSTAWY PRAWA 1. Wiadomości wprowadzające z zakresu prawa Podstawowe definicje Akt normatywny Stosunek prawny Źródła prawa Prawo cywilne Część ogólna Wiadomości wprowadzające Stosunek cywilnoprawny Elementy stosunku cywilnego Warunek, termin, przedawnienie roszczeń Prawo rzeczowe Własność Pozostałe prawa rzeczowe Posiadanie Zobowiązania Wiadomości wprowadzające Powstanie zobowiązań Umowy zobowiązaniowe Bezpodstawne wzbogacenie Czyny niedozwolone Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań Prawo spadkowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wiadomości wprowadzające Stosunek pracy Rodzaje umów o pracę Umowy bezterminowe Umowy terminowe Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy Wynagrodzenie za pracę Czas pracy Urlopy pracownicze Urlop macierzyński i wychowawczy Prawo gospodarcze i handlowe Przedsiębiorca, działalność gospodarcza Prowadzenie działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Spółki handlowe Wiadomości wprowadzające... 71

2 4 SPIS TREŚCI Spółki osobowe Spółki kapitałowe Opodatkowanie działalności gospodarczej Prawo i postępowanie administracyjne Wiadomości wprowadzające Organy administracji publicznej Formy działania administracji Podstawowe wiadomości z zakresu postępowania administracyjnego Prawo podatkowe Wiadomości wprowadzające Podatek, organy podatkowe Zobowiązanie podatkowe Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Dane osobowe Ochrona informacji niejawnych A Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej Charakterystyka działalności gospodarczej Przedsiębiorca i jego cechy Przedsiębiorstwo i jego otoczenie Rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości Rola państwa w ochronie własności i umów System ochrony konkurencji Pomoc publiczna Rola organów administracji samorządu terytorialnego Rola i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych Instytucje kontroli finansowej Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców Klasyfikacja podmiotów gospodarczych Formy własności przedsiębiorstw Spółki Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw Marketing i strategie marketingowe Istota marketingu Działania związane z produktem Działania związane z dystrybucją Działania związane z ceną Komunikowanie się przedsiębiorstwa z nabywcami Reklama Charakterystyka działalności produkcyjnej, handlowej, budowlanej i usługowej Działalność produkcyjna Produkcja i jej rodzaje Proces produkcji i jego struktura Cykl produkcyjny w przedsiębiorstwach Typy produkcji Potokowy system produkcji Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Jakość produkcji Gospodarka narzędziowa

3 SPIS TREŚCI Gospodarka transportowa Gospodarka energetyczna i wodna Charakterystyka działalności handlowej Handel i jego formy Punkty sprzedaży detalicznej Sprzedaż towarów Formy rynków zorganizowanych Obrót towarowy z zagranicą Działalność usługowa Cechy działalności usługowej Transport i spedycja Outsourcing Działalność budowlana Cechy działalności budowlanej Specyfika i rodzaje działalności budowlanej Organizacja działalności budowlanej Obrót środkami pieniężnymi Obrót pieniężny Papiery wartościowe Rozliczenia międzynarodowe Kredyty Podatki Podatek dochodowy Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Gospodarowanie zapasami Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa Zbyt w przedsiębiorstwie Gospodarka zapasami w punkcie sprzedaży detalicznej Zarządzanie zapasami A Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 1. Kadry Polityka kadrowa Bezpieczeństwo i higiena pracy Prawo pracy Umowa o pracę Prawa i obowiązki pracownika Prawa i obowiązki pracodawcy Regulamin pracy Rozwiązywanie sporów Umowy cywilnoprawne Wydajność pracy Wynagrodzenia Pojęcie płacy i jej znaczenie System wynagradzania (płac) Lista płac Elementy wynagrodzenia Świadczenia pozapłacowe Potrącenia z list płac Ubezpieczenia społeczne Podstawowe pojęcia w zakresie ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych w Polsce

4 6 SPIS TREŚCI Świadczenia finansowane z ubezpieczeń społecznych Podatek dochodowy od osób fizycznych Wskaźniki wynagrodzeń Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń Wskaźniki produktywności wynagrodzeń A Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań 1. Planowanie działalności 1.1. Charakterystyka planowania Rodzaje planowania Zasady planowania Metody planowania Organizacja planowania Układ planu gospodarczego Planowanie rzeczowe Planowanie finansowe Biznesplan Istota i przedmiot analizy ekonomicznej Pojęcie, zadania i rodzaje analizy ekonomicznej Organizacja i etapy prac analitycznych Metody analizy ekonomicznej Metoda porównań Metoda odchyleń Metoda kolejnych podstawień Źródła informacji wykorzystywanych w analizie Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej Majątek i jego struktura Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitały Analiza bilansu jednostki gospodarczej Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej Istota i podział wskaźników stosowanych w analizie Wskaźniki finansowe Rachunek zysków i strat Istota, cel i metody kalkulacji kosztów Wynik finansowy Rentowność gospodarowania Gospodarka i sytuacja finansowa jednostek gospodarczych Wskaźniki działalności gospodarczej i wykorzystania środków Wskaźniki działalności gospodarczej Wskaźniki wykorzystania środków Sprawozdawczość Sprawozdanie finansowe jednostki Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych wobec Głównego Urzędu Statystycznego Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

5 SPIS TREŚCI 7 II. Pisemna część egzaminu zawodowego. Kwalifikacja A.35. Testy egzaminacyjne Test I Test II Test III Test IV Test V III. Praktyczna część egzaminu zawodowego. Kwalifikacja A.35. Zadania z rozwiązaniami Zadanie I Rozwiązanie zadania I Zadanie I Rozwiązanie zadania II Zadanie III Rozwiązanie zadania III Zadanie IV Rozwiązanie zadania IV Zadanie V Rozwiązanie zadania V IV. Pisemna część egzaminu zawodowego. Klucz odpowiedzi do testów Klucze odpowiedzi do testów egzaminacyjnych Literatura

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU wg programu: 2305 Klasa III TH, IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA System finansowy Finansowanie działalności Wymagania programowe poziom podstawowy (2,3) Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego lan nauczania do programu o strukturze

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Nowa podstawa programowa- uczeń w wyniku procesu nauczania powinien: PKZ(A.m)(1) 2. określid obszar zainteresowao mikro-

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) Załącznik do uchwały nr 41/2007r. Senatu Akademii Medycznej w Warszawie I SEMESTR RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo