2 Unimot S.A. 3. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Unimot S.A. 3. Spis treści"

Transkrypt

1

2 2 Unimot S.A. 3 Spis treści Kluczowe segmenty działalności 4 Multienergetyczna oferta 5 Silna kadra 6 Struktura grupy 7 Akcjonariat 8 Otoczenie rynkowe 9 Obszar działalności 11 Istotne wydarzenia 12 Infrastruktura 12 Czynniki sukcesu 13 Wyniki finansowe 14 Struktura przychodów według grup produktów 15 Podstawowe dane finansowe 16 Wskaźniki giełdowe 17 Cele finansowe 18 Kierunki rozwoju 19

3 4 Unimot S.A. 5 Kluczowe segmenty działalności Multienergetyczna oferta paliwa hurtowa sprzedaż oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, oraz hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych Co nas wyróżnia? Od chwili utworzenia, w 2011 r., UNIMOT S.A. intensywnie wykorzystuje nowe możliwości, pojawiające się w sektorze energetycznym. Spółka dynamicznie rozwija swoją ofertę, poszerza geograficzny zakres działalności i z sukcesem wchodzi na nowe rynki, m.in. gazu ziemnego i oleju napędowego. Zaopatrujemy w paliwa płynne i gazowe następujące sektory: przemysł rolnictwo usługi odbiorcy hurtowi oraz indywidualni biopaliwa sprzedaż bioestrów, przeznaczonych do pojazdów z silnikiem diesla, stanowiących samoistne paliwo. Z uwagi na swoje właściwości, biopaliwa przyczyniają się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji, jak i użytkowania paliwa. hurt Paliwa doświadczony partner Spółka bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Biopaliwa stabilny dostawca Biopaliwa są odnawialnymi źródłami energii, w odróżnieniu gaz płynny zbiorniki butle Unimot Express specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. Hurtowa sprzedaż ON odbywa się z baz paliwowych, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy paliwa jądrowe. Spółka dostarcza biopaliwo do odbiorców krajowych oraz zagranicznych, gwarantując stabilne i korzystne cenowo dostawy surowca. (LPG - ciekła mieszanina propanu i butanu) hurtowa sprzedaż z własnej rozlewni, jak również z terminali przeładunkowych. Spółka zapewnia dystrybucję LPG, dostosowaną do różnorodnych potrzeb i rodzajów przeznaczenia: do celów grzewczych, komunalnych, przemysłowych, napędowych autogaz. gaz ziemny autogaz instalacja skraplania gazu stacje regazyfikacji (w tym LNG gaz ziemny w postaci ciekłej) obrót i dystrybucja gazu ziemnego za pośrednictwem TGE oraz własnych sieci dystrybucyjnych. sieć dystrybucji Gaz płynny wiodący importer Spółka ofertuje wysokiej jakości gaz LPG, importowany z rafinerii wschodnich oraz z krajów byłej WNP. Wykorzystuje w tym celu własną infrastrukturę, jak i rozbudowaną sieć terminali zewnętrznych. Unimot S.A. zapewnia terminowość dostaw i najwyższą jakość obsługi. Gaz ziemny aktywny uczestnik rynku Działalność w obszarze obrotu gazem ziemnym jest prowadzona przez UNIMOT S.A. oraz spółki zależne. Grupa Kapitałowa posiada instalację skraplania gazu ziemnego (LNG), stacje regazyfikacji LNG oraz własne sieci dystrybucji gazu. Prowadzi kompleksową sprzedaż gazu na sieciach własnych i obcych (TPA) oraz aktywnie uczestniczy w obrocie gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

4 6 Unimot S.A. 7 Silna kadra Struktura grupy UNIMOT S.A Adam Sikorski - Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. Od roku 1992 r. Adam Sikorski współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT. W 1999 r. został Prezesem Zarządu Unimot Truck Sp. z o.o., a w 2010 r. objął funkcję Dyrektora UC Energy Ltd w Nikozji. Reprezentuje Unimot Express Sp. z o.o. od chwili jej założenia. W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZL SĘDZISZÓW S.A. (spółki należącej do Grupy Kapitałowej UNIMOT ), a od lutego 2015 r. jest Prezesem Zarządu PZL SĘDZISZÓW S.A. Przemysław Podgórski Prezes Zarządu UNIMOT S.A. Z Grupą Unimot związany od 2000 r., początkowo jako specjalista z zakresu logistyki, a następnie jako Dyrektor Działu Logistyki oraz Członek Zarządu Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZL SĘDZISZÓW S.A. Od 2012 r. do 2014 r. jest Członkiem Zarządu, a od sierpnia obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu UNIMOT S.A. Blue Cold Sp. z o.o. [50,76% udziałów] UNIMOT System Sp. z o.o. [51% udziałów] Blue LNG Sp. z o.o. Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Sp. z o.o. Małgorzata Garncarek Członek Zarządu UNIMOT S.A. Z Grupą UNIMOT związana od 2004 r., początkowo jako specjalista ds. kontrolingu, następnie jako Dyrektor Finansowy, a obecnie jako Prokurent Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 r. została Członkiem Rady Nadzorczej PZL SĘDZISZÓW S.A. Od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego UNIMOT S.A. Od sierpnia 2014 r. obejmuje stanowisko Członka Zarządu UNIMOT S.A. Robert Brzozowski Członek Zarządu UNIMOT S.A. W latach był Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o., a w latach Dyrektorem Handlowym LOTOS Marine. Z Grupą UNIMOT jest związany od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliw. W UNIMOT S.A. od 2014 r. odpowiada za projekt oleju napędowego. Od sierpnia 2014 r. obejmuje stanowisko Członka Zarządu oraz funkcję Dyrektora Handlowego UNIMOT S.A. UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. Spółka przeznaczona do realizacji projektów związanych z rozwojem i budową sieci dystrybucji gazu ziemnego. Zadaniem spółki jest akwizycja i budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach kraju. BLUE COLD Sp. z o. o. Celem działalności Spółki jest produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG) w oparciu o punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok m3 LNG/godz. Instalacja zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski. BLUE LNG Sp. z o. o. Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego z własnych stacji regazyfikacji LNG, zlokalizowanych w miejscowościach: Wieleń (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i Tuczno (powiat wałecki). POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o. o. Spółka realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Szepietowo (woj. podlaskie) m.in. w oparciu o instalację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).

5 8 Unimot S.A. 9 Akcjonariat 8,31 % 2,75 % 2,75 % 26,96 % Unimot Express Zemadon Ltd Moka Kurs akcji od debiutu 59,23 % Incogas Pozostali AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o., w tym ,23% 58,24% Akcje serii A ,71% 3,06% Akcje serii B ,29% 7,65% Akcje serii C ,60% 31,78% Akcje serii I ,63% 15,74% ZEMADON LTD, w tym ,96% 29,43% Akcje serii B ,00% 10,72% Akcje serii E ,38% 0,34% Akcje serii F ,86% 6,12% Akcje serii G ,86% 6,12% Akcje serii H ,86% 6,12% MOKA ,75% 2,45% Akcje serii C ,75% 2,45% INCOGAS ,75% 2,45% Akcje serii C ,75% 2,45% Pozostali ,31% 7,42% Akcje serii C ,06% 0,05% Akcje serii D ,78% 1,59% Akcje serii E ,47% 5,78% SUMA % 100% Otoczenie rynkowe Paliwa Łączna krajowa konsumpcja 6 gatunków paliw ciekłych w 2014 r. wyniosła 24,6 mln m3 (źródło: Raport POPiHN 2014). 55%% udziału w tej strukturze stanowił olej napędowy, którego konsumpcja wyniosła tys. m³. Jednocześnie wzrosła wielkość importu paliw do Polski, do czego przyczynił się w dużej mierze wzrost zakupów zagranicznych paliw silnikowych. Ok. 11% rynku ON było zaopatrzone zagranicznym paliwem, co było wynikiem wyższym o 2 punkty procentowe od wyniku z roku Całkowity import paliw ciekłych wyniósł nieco ponad 5,9 mln m³. Średnie roczne ceny benzyn silnikowych i oleju napędowego w roku 2014 były niższe niż w roku Litr benzyny 95 był średnio w roku tańszy o 23 gr, a oleju napędowego o 29 gr. W drugiej połowie roku ceny paliw gwałtownie spadły. Nie zmieniły się za to stawki akcyzowe dla paliw, pozostając na poziomie zł/m³ dla benzyn i zł/m³ dla oleju napędowego. Nieznacznie wzrosła natomiast opłata paliwowa, która dla obu typów paliw wyniosła odpowiednio: 104,20 i 262,52 zł/m³. Rok 2014 był niezwykle dynamiczny w spadkowych zmianach cen. Był to rezultat globalnych tendencji w handlu ropą, zwłaszcza amerykańskiej ekspansji produkcyjnej i eksportowej, która wymusiła obniżenie cen i wytworzyła sytuację nadpodaży ropy naftowej. Biopaliwa Istotny wpływ na sytuację w segmencie biopaliw w 2014 r. miała utrzymująca się na niezmienionym poziomie wysokość NCW (Narodowego Celu Wskaźnikowego), która w połączeniu z możliwością zastosowania współczynnika redukcyjnego ograniczyła perspektywy rozwoju krajowego rynku. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. ilość wytworzonych biopaliw ciekłych była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 622 tys. ton estrów i etanolu. Słabsze niż przed rokiem były za to wyniki sprzedaży. Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców w pierwszych 9 miesiącach roku spadła o 13%. Eksport oleju rzepakowego w pierwszych 10 miesiącach 2014 r. był wyższy niż rok wcześniej o 35 proc. i osiągnął poziom 410 tys. ton. Wyższy był też import oleju, o ponad połowę (55 proc.). W omawianym okresie wyniósł 118 tys. ton. i był importowany przede wszystkim do Czech, a także do Niemiec i na Słowację. Kapitał zakładowy: ,00 zł Wzrost kursu akcji od debiutu 610 %

6 10 Unimot S.A. 11 Gaz płynny W 2014 r. krajowa konsumpcja gazu płynnego wyniosła 2,2 mln ton i była o 2,3 proc. większa niż rok wcześniej (źródło: Raport POGP 2014). To pierwszy wzrost krajowego rynku LPG od 2006 r. Wzrost rynku LPG napędzany był lepszą sprzedażą w segmencie autogazu, która wzrosła o 4,4 proc. (do 1,645 mln ton, w porównaniu do 1,575 mln ton w roku 2013). Specjaliści zgodnie potwierdzają, że zaobserwowany trend dobrze rokuje przyszłemu rozwojowi rynku LPG w Polsce. Obszar działalności Dębogórze W dwóch pozostałych segmentach tego rynku, czyli gaz w butlach i gaz luzem do zbiorników, zanotowano spadki konsumpcji. Sprzedaż gazu w butlach zanotowała spadek sprzedaży o 3,3 proc., z 305 do 295 tys. ton. Oznacza to utrzymanie trwającego od lat trendu spadkowego, wynikającego z rozwoju gazownictwa sieciowego, które wypiera gaz butlowy. Nowe zastosowania gazu w butlach, w takich dziedzinach jak sporty motorowe czy turystyka, nie zrekompensowały spadku zużycia tego gazu do celów komunalnych. Z kolei sprzedaż luzem gazu do zbiorników poza autogazem (głównie zastosowanie grzewcze i przemysłowe) zmniejszyła się o 3,7 proc., z 270 do 260 tys. ton. Ten spadek branża LPG przyjmuje ze spokojem, bo wynika on przede wszystkim z kolejnej ciepłej zimy. Tym bardziej, że łączna liczba zbiorników do LPG w Polsce w 2014 r. po raz kolejny się zwiększyła - tym razem do 87,95 tys. sztuk (czyli o ponad 3 proc.). W efekcie tych zmian konsumpcji, modyfikacji uległa również struktura krajowego rynku LPG. Udział sektora autogazu w całości rynku zwiększył się do blisko 75 proc. (w porównaniu do 73,3 proc. rok wcześniej), podczas gdy udziały segmentu butli i gazu luzem spadły odpowiednio do 13,4 proc. i 11,8 proc. W 2013 r. było to odpowiednio 14,2 proc. i 12,5 proc. Większość autogazu sprzedawanego na krajowym rynku (ponad 82%) pochodzi z importu. Głównym dostawcą jest Rosja. W ciągu 11 miesięcy 2014 r. Polska sprowadziła stamtąd 945 tys. ton gazu płynnego, co oznacza nieznaczny spadek wobec 2013 r. (1025 tys. ton). Drugim dostawcą jest Kazachstan (472 tys. ton), a trzecim Białoruś (223 tys. ton). Gaz ziemny Polski rynek gazu ziemnego jest szóstym największym rynkiem w Unii Europejskiej. Polskę charakteryzuje względnie wysoki udział wydobycia krajowego gazu ziemnego w konsumpcji, wynoszący 28%. Import gazu z Rosji odpowiada ok. 60% krajowej konsumpcji. Dostawa wewnątrzwspólnotowa z innych państw Unii Europejskiej, tj. Czech i Niemiec, zaspokaja ok. 13% zapotrzebowania krajowego. Poczynione inwestycje infrastrukturalne, m.in. budowa terminala na skroplony gaz ziemny (LNG) w Świnoujściu, umożliwią Polsce dywersyfikację źródeł i kierunków pozyskania gazu, uniezależniając kraj od dostawców z kierunku wschodniego. Przewagę konkurencyjną na polskim rynku gazu ziemnego posiadają podmioty z GK PGNiG S.A. Jednak tzw. mały trójpak energetyczny, który wszedł w życie 11 września 2013 r., przyspieszył liberalizację tego rynku. Dzięki nadpodaży gazu i związanemu z tym spadkowi cen obserwowanemu na rynkach europejskich oraz w Polsce, pojawiło się wielu nowych uczestników. Według stanu na początek listopada 2014 r. liczba podmiotów mających koncesję na obrót paliwami gazowymi wzrosła od początku 2014 roku o 22 podmioty (do 139), a tych mających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą o 14 (do 47). Z danych opublikowanych przez URE wynika także, że do końca III kwartału 2014 roku odnotowano aż 2011 zmian sprzedawcy gazu, podczas gdy w całym 2013 roku było ich zaledwie 429. Odbiorcy rozlewnia gazu LPG centra dystrybucji butli LPG terminale przeładunkowe LPG rozlewnia gazu LPG stacje regazyfikacji LNG sieć dystrybucji gazu ziemnego bazy paliw ON baza biopaliwa Tuczno Wieleń Niwnica Nowa Wieś Wielka Zawadzkie Boronów Sosnowiec Częstochowa Sławków Trzebinia Uniszki Zawadzkie Szepietowo Płock Emilianów Jordanów Wola Żydowska Małaszewicze Polska Słowacja Niemcy Rumunia Węgry Ukraina Litwa Austria Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w 2014 r. na wszystkich rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii wyniósł 111,6 TWh, w porównaniu z 2,4 TWh w roku Oznacza to aż 45-krotny wzrost w skali roku. To absolutny rekord w historii działalności giełdy. Warto podkreślić, że ponad 90% tego wolumenu zostało zakontraktowane w drugiej połowie roku.

7 12 Unimot S.A. 13 Istotne wydarzenia Czynniki sukcesu zapewnienie stałego, wiarygodnego źródła dostaw biopaliw - podpisanie umowy z jednym z największych polskich producentów paliw uzyskanie z Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) rozpoczęcie hurtowej sprzedaż oleju rozpoczęcie obrotu gazem ziemnym za napędowego pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii przejęcie zorganizowanej części zwiększenie wolumenów oleju przedsiębiorstwa specjalizującego się w napędowego i udostępnienie go w obrocie paliwami płynnymi nabycie i rozbudowa jednej z czterech w Polsce skraplarni gazu ziemnego kolejnych bazach paliwowych realizacja pierwszych dostaw LPG drogą morską rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego intensyfikacja sprzedaży biopaliw rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego akwizycja funkcjonującej sieci dystrybucji przyjęcie Spółki do struktur EFET - gazu ziemnego, wraz z grupą aktywnych Europejskiej Federacji Handlowców odbiorców, oraz rozpoczęcie budowy Energią, wspierającej obrót energią w sieci własnej Europie budowa trzech stacji regazyfikacji LNG Infrastruktura obecność na rynkach TGE oraz OTC własny punkt skraplania gazu ziemnego rozlewnia gazu centra dystrybucji tankowce LPG i ON instalacja skraplania gazu stacje regazyfikacji LNG sieć dystrybucji

8 14 Unimot S.A. 15 Wyniki finansowe Struktura przychodów według grup produktów Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] Udział w sprzedaży netto wg grup produktów w 2014 roku 0,4 % 1,2 % 13,1 % 45,2 % 40,2 % INNE GAZ ZIEMNY BIOPALIWA ON GAZ LPG EBITDA [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Sprzedaż w tonach LPG BIOPALIWA OLEJ NAPĘDOWY

9 16 Unimot S.A. 17 Podstawowe dane finansowe Wskaźniki giełdowe w tys. PLN I Q 2015 WYSZSZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto BV (pln) wartość księgowa na akcję EPS (pln) zysk na akcję P/E cena/zysk na akcję P/BV cena/wartość księgowa 4,41 4,53 7,09 0,48 0,35 0,77 6,25 16,00 19,48 0,68 1,24 2,12 Aktywa ogółem kapitalizacja (mln pln) 9,61 17,94 87,48 Aktywa trwałe liczba akcji Inwestycje krótkoterminowe kurs akcji (pln) 3,00 5,60 15,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) własny Wartość księgowa na akcję 4,53 7,09 7,43 Zysk na akcję 0,35 0,77 1,38

10 18 Unimot S.A. Cele finansowe mln PLN 5 mln PLN 1 mld PLN 8 mln PLN przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży zysk netto zysk netto

11

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, wrzesień 2012 Strona 1 Powstanie spółki Unimot Gaz 1992 powstanie spółki Unimot Express sp. z o.o., 2003 przejęcie spółki Gaz-Zaw, której przedmiotem działalności był

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2012 30.06.2012 Wysogotowo, 14 sierpnia 2012 1 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Podsumowanie Rok 2014 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu przychodów oraz wyników na wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 11 RAPORT ROCZNY www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku Rynek energetyczny w Polsce Podsumowanie 2010 roku Zawartość 03 Produkcja energii w Polsce 13 Ceny nośników energii 16 Wyniki finansowe sektora energetycznego 17 Przekształcenia kapitałowe 21 Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku (18

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku (18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA (18 miesięcy) Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat... 4

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Załącznik 1 Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej 1 Spis treści 1.1. System zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo