UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 UNIMOT GAZ SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, wrzesień 2012 Strona 1

2 Powstanie spółki Unimot Gaz 1992 powstanie spółki Unimot Express sp. z o.o., 2003 przejęcie spółki Gaz-Zaw, której przedmiotem działalności był handel paliwami płynnymi, 2011 powołanie spółki zależnej Unimot Gaz S.A., marzec 2011 rejestracja spółki Unimot Gaz S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym, czerwiec 2011 uzyskanie przez spółkę od Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami płynnymi, czerwiec 2011 wniesienie przez Unimot Express Sp. z o.o. do spółki wkładu niepieniężnego w postaci rozlewni gazu w miejscowości Zawadzkie, lipiec 2011 rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę Unimot Gaz S.A. Strona 2

3 Co to jest LPG? LPG (Liquified Petroleum Gas) - mieszanina propanu i butanu otrzymywana bezpośrednio podczas wydobycia ropy naftowej bądź gazu ziemnego (66% globalnej produkcji) bądź podczas rafinacji ropy naftowej (34% globalnej produkcji). Zalety LPG niższy poziom emisji dwutlenku węgla (o 49% w porównaniu z węglem kamiennym i o 17% w porównaniu z olejem opałowym), znikomy poziom emisji szkodliwego węgla organicznego, korzystna relacja cenowa w porównaniu z pozostałymi paliwami, łatwość transportu i przechowywania (w postaci ciekłej). Strona 3

4 Możliwości wykorzystania LPG gaz luzem - do celów grzewczych (zaopatrzenie w gaz przemysłowych instalacji technologicznych, instalacji grzewczych w rolnictwie oraz przydomowych zbiorników). autogaz - napędzanie silników spalinowych. gaz w butlach napędzanie wózków widłowych, do celów grzewczych (zewnętrznie - lamy ogrodowe), do gotowania (zewnętrznie - grill i wewnętrznie kuchnia gazowa), do celów przemysłowych. Strona 4

5 Systematyczny wzrost globalnego rynku LPG systematyczny wzrost konsumpcji w latach , globalna produkcja sięgająca w 2010 roku 253,8 mln ton (+4% rdr), globalna konsumpcja sięgająca w 2010 roku 248,8 mln ton (+3,4% rdr), Bliski Wschód i rejon Azji i Pacyfiku regionami o najszybciej rosnącej konsumpcji LPG, w ujęciu sektorowym najszybszy wzrost w segmencie autogazu, Stany Zjednoczone największy producent LPG w 2010 roku (20% globalnej produkcji), produkcja europejska - około 11% produkcji światowej, popyt na LPG ze strony krajów europejskich - 13% globalnej konsumpcji. Najwięksi konsumenci LPG w Europie w 2010 roku (tys. ton) Światowa konsumpcja LPG ,4% ,90% +0,04% Francja Turcja Włochy Niemcy Wielka Brytania Polska Strona 5

6 Polska jeden z kluczowych rynków LPG Rynek LPG w Polsce Sektorowa struktura rynku LPG w Polsce 6 największy europejski konsument LPG, 2 największy światowy konsument autogazu, 2 największy rynek samochodów wyposażonych w instalację autogazu, 83% konsumowanego w Polsce LPG pochodzi z 3 krajów Rosji, Białorusi i Kazachstanu, od 2008 roku Polska jest również eksporterem LPG (głównie do Niemiec, Czech i na Słowację), Zbiorniki poza autogazem 11% Butle 15% Eksport 3% Autogaz 71% wolumeny sprzedaży o nieznacznej ujemnej dynamice. Rynek LPG w Polsce w tys. ton w 2011 roku Rynek LPG w Polsce (tys. ton) tys. ton Eksport LPG Import LPG Źródło: Opracowanie własne Autogaz Butle Zbiorniki poza autogazem Eksport Strona 6

7 Rosnąca popularność autogazu największy segment polskiego rynku LPG, korzystna relacja cenowa autogazu w porównaniu z pozostałymi paliwami (cena LPG jest o ponad 40% niższa od pozostałych paliw), próg opłacalności montażu instalacji LPG wynosi w przybliżeniu tys. km, dobrze rozwinięta infrastruktura stacji autogazu, stale rosnąca liczba pojazdów wyposażonych w instalację LPG (ok. 20% wzrost w latach ), ponad 14% udział pojazdów wyposażonych w instalację LPG w ogólnej liczbie zarejestrowanych pojazdów w Polsce, wzrost zainteresowania instalacjami LPG ze strony producentów motoryzacyjnych (m.in. Chevrolet, Dacia, Fiat, Mercedes, Opel, Skoda i Volkswagen). Porównanie średnich cen detalicznych autogazu i EU95 w 2011 r. Liczba pojazdów wyposażonych w instalację LPG (tys.) Strona 7

8 Potencjał gazu w butlach wykorzystywane głównie w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenach wiejskich nieposiadających dostępu do przyłączy gazu ziemnego, ponad 18 mln Polaków bez dostępu do sieci gazowej w 2010 roku (47,3% populacji), rosnące możliwości zastosowania butli (m.in. grille gazowe, parasole grzewcze w restauracjach, napęd do wózków widłowych), dążenie Urzędu Regulacji Energetyki do ograniczenia poziomu szarej strefy. Odsetek populacji korzystającej z butli gazowych Sprzedaż gazu w butlach (tys. ton) Źródło: Opracowanie własne na podstawie POGP Strona 8

9 Stały wzrost konsumpcji gazu w zbiornikach przeznaczony do wykorzystania w przemyśle (cele grzewcze i wsparcie procesów technologicznych) lub w gospodarstwach domowych (głownie do celów grzewczych), wzrost wolumenu sprzedaży o ponad 20% w latach (CAGR 4,8%), wzrost liczby zbiorników o prawie 19% w latach (CAGR 4,3%), wzrost popularności LPG do celów grzewczych wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców domów jednorodzinnych. Liczba zbiorników LPG w Polsce (w szt.) Sprzedaż LPG w zbiornikach (tys. ton) Strona 9

10 Perspektywy rozwoju rynku Szanse premiowanie energooszczędnych i ekologicznych źródeł energii, do których zalicza się LPG, w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej, utrzymująca się korzystna relacja cenowa między autogazem, a innymi paliwami płynnymi (na dzień ,79 LPG / 5,87 Pb95 / 5,76 ON), wzrost liczby modeli samochodów posiadających fabrycznie montowane instalacje LPG (np. SKODA, FIAT, OPEL), upowszechnianie nowych zastosowań dla butli gazowych (grille, ogrzewanie do ogródków w restauracjach itp.), rosnąca popularność zbiorników przydomowych wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, tendencje konsolidacyjne w branży, wchodzenie dużych graczy globalnych (np. UGI, Novatek) i przejmowanie aktywów związanych z sektorem LPG, wzrost zainteresowania instalacjami LPG w samochodach ciężarowych. Zagrożenia ryzyko podwyższenia akcyzy na LPG, rozwój infrastruktury gazu ziemnego, wpływający na ograniczenie sprzedaży w segmencie gazu w butlach, rozwój szarej strefy. Strona 10

11 Działalność spółki Przedmiot działalności Struktura zakupów * handel hurtowy i detaliczny gazem płynnym (LPG) w postaci: autogazu, butli, gazu luzem (do zbiorników). sprzedaż hurtowa realizowana jest z rozlewni w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, w tym przygranicznych. 100% 19% 80% 12% 21% 20% 60% 40% 20% 69% 64% 75% 0% 15% 5% Import (poza UE) Polska UE Źródło: Unimot Gaz S.A. Wolumeny sprzedaży w tonach * Struktura przychodów w roku 2011 * Gaz luzem Stacja paliw 2% 3% Butle gazowe 16% Gaz hurt 34% Pozostałe 4% Autogaz 41% Źródło: Unimot Gaz S.A. * zagregowane dane dla Unimot Gaz S.A. i rozlewni gazu działającej w obrębie Unimot Express Sp. z o.o. Źródło: Unimot Gaz S.A. Strona 11

12 Własna rozlewnia gazu istniejąca od 1981 roku, a następnie poddana kompleksowej modernizacji w 2007 roku, teren o powierzchni 2,4 ha zlokalizowany w miejscowości Zawadzkie wraz z budynkiem biurowym, halą produkcyjną oraz magazynem butli i olejów o powierzchni ok m², 6 zbiorników gazu płynnego o łącznej pojemności 720 m³ (380 ton gazu), zdolność przeładunkowa wynosząca ok. 50 tys. ton gazu płynnego rocznie, możliwość napełniania do 65 tys. butli gazowych miesięcznie, 30 tys. własnych butli, a także 50 zbiorników do przechowywania gazu luzem, 7 autocystern i 8 samochodów ciężarowych do transportu butli, własna bocznica kolejowa (o wydajności ok. 200 ton na dobę), Strona 12

13 Rozległe kanały dystrybucji Autogaz Butle gazowe Gaz luzem (zbiorniki) Hurt 1 stacja paliw w miejscowości Zawadzkie ponad 150 stacji paliwowych/auto-gazowych (w promieniu do ok. 200 km od rozlewni) w oparciu o umowy o współpracy i wieloletnie relacje. 3 centra dystrybucyjne: Zawadzkie, Niwnica i Częstochowa (w promieniu do ok. 120 km od każdego miasta), planowane 3 nowe centra dystrybucyjne: Świdnica, Bielsko-Biała, Łódź ponad 50 klientów korzystających ze zbiorników będących własnością spółki ponad 100 klientów posiadających własne zbiorniki. bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego z zewnętrznych terminali przeładunkowych w tym granicznych (granica wschodnia). sieć dealerów (hurtowych i detalicznych, w tym obsługa door-to-door ). Obecny obszar działalności Źródło: Unimot Gaz S.A. Źródło: Unimot Gaz S.A. Zakres planowanej ekspansji Strona 13

14 Strategia rozwoju spółki Strategia rozwoju spółki Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia na lata zakłada: umocnienie pozycji Spółki jako dystrybutora LPG w regionie południowo-zachodniej Polski, poprzez zwiększenie udziału w segmencie: butli gazowych: akwizycja średniej wielkości spółki osiągającej przychody przekraczające 10 mln zł lub kilku mniejszych spółek o przychodach do 10 mln zł działających w segmencie butli, dalszy rozwój własnej sieci dystrybucji butli (planowane otwarcie składów butli w Świdnicy, Bielsku Białej i Łodzi). gazu luzem (zbiorniki): zwiększanie bazy odbiorców zainteresowanych dostawą gazu do zbiorników. ekspansję geograficzną: na województwo lubuskie, wielkopolskie i łódzkie: akwizycja lokalnych dystrybutorów o przychodach do 10 mln zł lub dalszy rozwój własnej sieci dystrybucji. Strona 14

15 Mocne strony spółki wieloletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji LPG, gwarancja wysokiej jakości produktów i usług, ugruntowana pozycja na rynku lokalnym i rozpoznawalna marka, znajomość globalnych trendów i umiejętność ich wykorzystania do prowadzenia działalności na rynku polskim, dobrze zdywersyfikowana struktura przychodów, korzystne warunki rozliczeniowe z wieloma dostawcami (upusty, wydłużone terminy płatności), własna rozlewnia i zorganizowana sieć dystrybucji (stacja paliw, oddziały dystrybucji butli, transport), Strona 15

16 Kluczowi pracownicy Grupy Unimot Zarząd spółki Unimot Gaz S.A. Rafał Witasik Prezes zarządu spółki Unimot Gaz. Z Grupą Unimot związany był w latach jako dyrektor techniczny. W latach zajmował stanowisko dyrektora oddziału i dyrektora obsługi posprzedażowej w spółce Scania Polska S.A. Od 2009 roku ponownie związany z Grupą Unimot. Od 2011 roku jest Prezesem zarządu spółki Unimot Gaz. Rafał Witasik jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, a także studiów MBA w Polskiej Akademii Nauk. Przemysław Podgórski Członek Zarządu spółki Unimot Gaz. Z grupą Unimot związany jest nieprzerwalnie od 2000 roku, obecnie jako Dyrektor Działu Logistyki Członek Zarządu Spółki Unimot Express. Przemysław Podgórski jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej a także Studiów Podyplomowych z zaresu Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto w 2011 roku ukończył Program Rozwoju Kadry Menadżerskiej ICAN Institute Management Rada Nadzorcza spółki Unimot Gaz S.A. Adam Sikorski Prezes zarządu i współzałożyciel spółki Unimot Express, która istnieje od 1992 roku i obecnie posiada oddziały w Warszawie, Nikozji i Genewie. W spółce Unimot Gaz zajmuje stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z rynkiem LPG związany od 2001 roku początkowo poprzez spółkę Unimot Express, a obecnie Unimot Gaz. Adam Sikorski jest absolwentem Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także studiów MBA w Polskiej Akademii Nauk. Dariusz Maszczyk Wiceprezes zarządu spółki Unimot Express, a także członek Rady Nadzorczej spółki Unimot Gaz. Ze spółkami z grupy Unimot związany był w latach jako członek zarządu i dyrektor finansowy. W latach piastował funkcje dyrektora finansowego, członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach z grupy kapitałowej Złomrex. Od 2011 roku ponownie związany z Grupą Unimot. Dariusz Maszczyk jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, a także studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Małgorzata Garncarek Prokurent, kierownik działu finansowo-administracyjnego spółki Unimot Express, a także Członek Rady Nadzorczej spółki Unimot Gaz. Ze spółkami z grupy Unimot związana od 2004 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i bankowość. Ponadto w 2004 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi na Politechnice Częstochowskiej, a w 2007 roku studia podyplomowe w zakresie Controllingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Strona 17

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. za 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. za 2014 r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za 2014 r. Łomża, 19 marzec 2015 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 1. Podstawowe informacje o Spółce... 5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Zintegrowany Raport Roczny 2013 - Grupa LOTOS S.A. Organizacja i jej Raport - 1 -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo