Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR"

Transkrypt

1 Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR III Mistrzostwa Śląska Młodzieży Szkolnej w Informatyce Katowice 2011

2 I. Cel: 1. Popularyzacja techniki komputerowej wśród młodzieży szkolnej. 2. Sprawdzenie stopnia opanowania zasad obsługi i podstaw programowania komputerów przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. 3. Motywacja uczniów i nauczycieli do poznawania techniki komputerowej. 4. Wyłonienie Młodzieżowego Mistrza Śląska w Informatyce w poszczególnych kategoriach szkoły. II. Patronat: Śląski Kurator Oświaty. III. Uczestnictwo 1. W Mistrzostwach biorą udział 2 osobowe drużyny zgłoszone przez szkoły do organizatora. Każda szkoła może zgłosić max 3 drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych. 2. Zespoły klasyfikowane są w trzech grupach wiekowych : a) zespół SP zawodnicy, zawodniczki szkoły podstawowej, b) zespół G zawodnicy, zawodniczki z gimnazjum, c) zespół SPG zawodnicy i zawodniczki szkół średnich do lat 21 ( tylko szkoły ponadgimnazjalne). Zawodnik z grupy młodszej może być dopuszczony do startu w grupie starszej, nie odwrotnie. 3. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w II etapach. I etap eliminacji zostanie przeprowadzony metodą OnLine. Zawodnicy po otrzymaniu hasła i login w wyznaczonym terminie logują się na stronie internetowej zakładka konkurs informatyczny celem rozwiązania zadań testowych. 4. Zakwalifikowane do finału zespoły zgłaszają się z pełnoletnim opiekunem. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

3 5. Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach jest : a) Nadesłanie w terminie do 22 grudnia 2010 r. zgłoszenia celem otrzymania hasła i login, którym zawodnicy będą posługiwali się w eliminacjach konkursu. b) Adres e mail do zgłoszenia c) Zgłoszenie musi zawierać informacje: imię i nazwisko zawodnika datę urodzenia, dokładną nazwę szkoły wraz z adresem pocztowym i elektronicznym, nazwisko opiekuna zespołu wraz z telefonem kontaktowym lub . środowisko pracy (program użytkowy, język programowania) informacje potrzebne do II etapu. d) I etap eliminacji Mistrzostw zostanie przeprowadzony w terminach: Dla Grupy Szkół Podstawowych w dniu Dla Grupy Szkół Gimnazjalnych w dniu Dla Grupy Szkół Ponadgimnazjalnych w dniu Otwarcie zakładki dla uczestników konkursu z zadaniami nastąpi o godz.10.00, zamknięcie 30 minut po planowanym terminie zakończenia testu. Uczestnicy z danej szkoły logują się w jednym czasie. Organizator ma możliwość sprawdzenia czasu logowania się uczestników. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 131 w dniu o godz Komisja sędziowska składająca się z: przedstawiciela Kuratorium Oświaty, ZW LOK, powołanych sędziów, nauczycieli ZSTiO nr 2, przedstawicieli poszczególnych szkół, dokona oceny wyników w dniu finałowym. e) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w I etapie o zakwalifikowaniu decyduje czas rozwiązania testu. f) Wyniki I etapu i wykaz zakwalifikowanych drużyn zostaną ogłoszone w dniu 07 lutego 2011 r. na stronie internetowej g) Do finału zostaje zakwalifikowanych po 5 zespołów z poszczególnych grup wiekowych. h) Finał zostanie przeprowadzony dnia r. w ZSTiO Nr 2 w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 131. Uroczyste rozpoczęcie o godz w auli szkoły.

4 IV. Klasyfikacja 1. W klasyfikacji zespołowej liczona jest suma punktów zdobytych przez zawodników zespołu w konkurencjach rozgrywanych indywidualnie i zespołowo. 2. W klasyfikacji indywidualnej liczona jest suma punktów zdobytych przez zawodnika z konkurencjach rozgrywanych indywidualnie oraz połowa ogólnej liczby punktów z konkurencji zespołowej. V. Opis konkurencji- Kryteria do zadań : I Zadania eliminacyjne I etapu: Grupa wiekowa: SP W części eliminacyjnej zawodnik powinien wykazywać się umiejętnościami 1. korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny), 2. projektowania grafiki komputerowej (program MS Paint) Oba zadania powinny być przekrojowe, tak aby sprawdzić jak największy zakres materiału. Poziom trudności zadań powinien być wykraczający w stosunku do wymagań edukacyjnych obowiązujących w szkole podstawowej. Zadania muszą być przeznaczone do wykonania na komputerze przy użyciu wskazanego oprogramowania. II. Zadania finałowe: W części finałowej zawodnik lub zawodnicy powinni się wykazać umiejętnościami Kategoria A- test wiedzy informatycznej. Rozgrywane indywidualnie. Kategoria B- umiejętność korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny). Uczestnicy mają do wyboru dwie wersje oprogramowania MS Office 2003 i MS Office Rozgrywane indywidualnie.

5 Kategoria C- znajomość budowy komputera. Rozgrywane zespołowo. Kategoria D- znajomość Internetu. Rozgrywane zespołowo. Kategoria E- umiejętność projektowania grafiki komputerowej w programie MS Paint. Rozgrywane indywidualnie. Zadanie z kategorii A stanowi teoretyczny test: wyboru 1, 2 lub 3 poprawnych odpowiedzi z 4 możliwych, wypełnienia (np. jednostki, nazwy, liczby). Zadania z kategorii B, D, E będą przeprowadzone praktycznie z użyciem komputera i odpowiedniego oprogramowania. Zadanie z kategorii C charakteryzuje się formą praktyczna, w której należy położyć duży nacisk na umiejętność prawidłowego rozróżniania elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego. Czas trwania poszczególnych kategorii: Kategoria A 30 min. Kategorie B, C, D, E 25 min. Przerwy pomiędzy poszczególnymi kategoriami 15 min. Grupa wiekowa: G I Zadania eliminacyjne I etapu : W części eliminacyjnej zawodnik powinien wykazywać się umiejętnościami 1. korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy i arkusz kalkulacyjny), 2. programowania w języku Turbo Pascal 5.5 lub Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszym. Oba zadania powinny być przekrojowe, tak aby sprawdzić jak największy zakres materiału. Poziom trudności zadań powinien być wykraczający w stosunku do wymagań edukacyjnych obowiązujących w szkole gimnazjalnej. Zadania muszą być przeznaczone do wykonania na komputerze przy użyciu wskazanego oprogramowania.

6 II. Zadania finałowe: W części finałowej zawodnik lub zawodnicy powinni się wykazać umiejętnościami Kategoria A- test wiedzy informatycznej. Rozgrywane indywidualnie. Kategoria B- umiejętność korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy i arkusz kalkulacyjny). Rozgrywane indywidualnie. Kategoria C- znajomość budowy komputera. Rozgrywane zespołowo. Kategoria D- znajomość sieci komputerowych. Rozgrywane indywidualnie. Kategoria E- umiejętność programowania w języku Turbo Pascal 5.5 lub Free Pascal (FPC 2.0). Rozgrywane zespołowo. Zadanie z kategorii A stanowi teoretyczny test: wyboru 1, 2 lub 3 poprawnych odpowiedzi z 4 możliwych, wypełnienia (np. jednostki, nazwy, liczby). Zadania z kategorii B, E będą przeprowadzone praktycznie z użyciem komputera i odpowiedniego oprogramowania. Zadanie z kategorii C charakteryzuje się formą praktyczna, w której należy położyć duży nacisk na umiejętność prawidłowego rozróżniania elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego. Zadanie z kategorii D ma formę praktyczną. Sprawdzając umiejętności tej kategorii należy się skupić głównie na umiejętności poprawnego scharakteryzowania topologii sieci, sprawdzeniu parametrów sieci. Czas trwania poszczególnych kategorii: Kategoria A 30 min. Kategorie B, C, D, E 25 min. Przerwy pomiędzy poszczególnymi kategoriami 15

7 Grupa wiekowa: SPG I Zadania eliminacyjne: W części eliminacyjnej zawodnik powinien wykazywać się umiejętnościami 1. korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, ), 2. programowania w językach: Turbo Pascal 5.5, Free Pascal (FPC 2.0), MS Visual Studio C++, Borland C++Builde 6 Personal, Dev C ,Delphi 7 Personal,Java SE Development Kit 6 lub nowszych. Oba zadania powinny być przekrojowe, tak aby sprawdzić jak największy zakres materiału. Poziom trudności zadań powinien być wykraczający w stosunku do wymagań edukacyjnych obowiązujących w szkole ponadpodstawowej. Zadania muszą być przeznaczone do wykonania na komputerze przy użyciu wskazanego oprogramowania. II. Zadania finałowe: W części finałowej zawodnik lub zawodnicy powinni się wykazać umiejętnościami Kategoria A- test wiedzy informatycznej. Rozgrywane indywidualnie. Kategoria B- umiejętność korzystania z programów pakietu MS Office (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, bazy danych). Rozgrywane indywidualnie. Kategoria C- znajomość budowy komputera. Rozgrywane zespołowo. Kategoria D- znajomość sieci komputerowych. Rozgrywane indywidualnie. Kategoria E- umiejętność programowania w języku Turbo Pascal 5.5, Free Pascal (FPC 2.0), MS Visual Studio C++, Borland C++ Builde 6 Personal, Dev C , Delphi 7 Personal, Java SE Development Kit 6 lub nowszych. Rozgrywane zespołowo. Zadanie z kategorii A stanowi teoretyczny test: wyboru 1, 2 lub 3 poprawnych odpowiedzi z 4 możliwych, wypełnienia (np. jednostki, nazwy, liczby).

8 Zadania z kategorii B, E będą przeprowadzone praktycznie z użyciem komputera i odpowiedniego oprogramowania. Zadanie z kategorii C charakteryzuje się formą praktyczna, w której należy położyć duży nacisk na umiejętność prawidłowego rozróżniania elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego. Zadanie z kategorii D ma formę praktyczną. Sprawdzając umiejętności tej kategorii należy się skupić głównie na umiejętności poprawnego scharakteryzowania topologii sieci, sprawdzeniu parametrów sieci, konfigurowaniu urządzeń sieciowych oraz znajomości sekwencji połączeń urządzeń sieciowych. Czas trwania poszczególnych kategorii: Kategoria A 30 min. Kategorie B, C, D, E 25 min. Przerwy pomiędzy poszczególnymi kategoriami 15 VII. Wyróżnienia i nagrody. 1. W klasyfikacji indywidualnej za zajęcie I, II, III miejsca zawodnicy każdej grupy wiekowej otrzymują dyplomy nadające tytuł Mistrza Województwa oraz medale, za zajęcie IV i V dyplomy 2. Najlepsze zespoły w każdej grupie wiekowej otrzymują puchary i dyplomy. 3. Opiekunowie przygotowujący zawodników, którzy zajęli pierwszych pięć miejsc indywidualnie otrzymują listy gratulacyjne od Śląskiego Kuratora Oświaty. VIII. Komisja sędziowska. 1. Przygotowaniem, przeprowadzeniem zawodów, oceną konkurencji zajmie się komisja sędziowska powołana przez ZW LOK i ŚKO. W składzie każdej komisji znajdować się będzie obserwator z grona opiekunów zespołów. 2. Komisja ma prawo zdyskwalifikować i usunąć zawodnika w wypadku naruszenia regulaminu konkursu. 3. Protesty rozpatrywać będzie kolegium sędziowskie (sędzia główny, 3 sędziów, sekretarz, w terminie do jednej godziny od czasu zakończenia zawodów tj. ostatniej kategorii E). 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym informatorze oraz do jego interpretacji.

9 IX. Inne sprawy. 1. Dojazd do ZSTiO Nr 2 w Katowicach autobusami linii: 9, 10, 12, 11, 37, 46, 48, 115, 130, 154, 193, 296, 297, 632, 653, 689, Dodatkowe informacje kontakt: ZW LOK tel. (032) , ZSTiO w Katowicach - tel. (32) lub 29, Serdecznie zapraszamy do udziału! Organizatorzy

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I Organizatorzy Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa

Bardziej szczegółowo

XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I Organizatorzy Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespołowym 2015, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE

Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE Regulamin konkursu Ogólnopolski turniej algorytmów dla uczniów szkół średnich I. I N FORMACJE WSTĘPNE I.1. Pojęcia stosowane w regulaminie I.1.1. Regulamin konkursu niniejszy dokument. I.1.2. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorzy konkursu.

1 Organizatorzy konkursu. KONKURS LIGA NAUKOWA edycja 2015 Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów regulamin konkursu 1 Organizatorzy konkursu. 1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regaty organizowane w roku 2014 muszą być zgodne z Wioślarskim Regulaminem Sportowym. 2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie

Bardziej szczegółowo

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku II Słupski Patrol Szkół Mundurowych Stowarzyszenie Oświatowo- Wychowawcze "Mechanik" zaprasza na zawody organizowane pod patronatem Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Komputer dla Młodego Biznesmena

Komputer dla Młodego Biznesmena X OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Komputer dla Młodego Biznesmena Patronat: Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015 Warszawa, dn. 09.03.2015r. Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Pan Dyrektor, Nauczyciele języków obcych, Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas szóstych szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (aktualizacja z dnia 14.02.2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH KONKURSÓW. dla uczniów szkół gimnazjalnych. zdolny Ślązak Gimnazjalista oraz. dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH KONKURSÓW. dla uczniów szkół gimnazjalnych. zdolny Ślązak Gimnazjalista oraz. dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN KONKURSÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH dla uczniów szkół gimnazjalnych zdolny Ślązak Gimnazjalista oraz KONKURSÓW dla uczniów szkół podstawowych zdolny Ślązaczek województwa dolnośląskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo