Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r."

Transkrypt

1 Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6

2 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim Kategorie i konkurencje Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach Konkurencje Warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa w kategorii Zawodowcy Konkurencje Slalom gigant indywidualny Slalom gigant drużynowy Grupy startowe Zasady Rozgrywania Zawodów Kolejność startu Zasady punktacji w slalomie gigancie indywidualnym Punktacja drużynowa Protesty Nagrody Komunikaty Informacje... 6

3 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim informacje wstępne 1) Organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim (zwanych dalej Mistrzostwami) jest Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz LGBS Polska Sp. z o.o. 2) W każdym sezonie narciarskim rozgrywana jest jedna edycja Mistrzostw. 3) Edycja Mistrzostw składa się z jednej punktowanej konkurencji - slalomu giganta. 4) Termin i miejsce imprezy podaje organizator w osobnym komunikacie. 5) Oficjalny serwis internetowy Mistrzostw znajduje się pod adresem 2. Kategorie i konkurencje 2.1. Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach: a) Informatycy i osoby niebędące informatykami b) Zawodowcy 2.2. Konkurencje: a) Slalom gigant indywidualny b) Slalom gigant drużynowy 3.1. Ogólne warunki uczestnictwa 3. Warunki uczestnictwa 1) Organizator dopuszcza do zawodów osoby, które dokonały zgłoszenia telefonicznie pod numerem , faksem pod numerem , em lub poprzez witrynę internetową organizatora oraz opłaciły opłatę startową. Opłata startowa musi zostać wpłacona na konto PTI przed rozpoczęciem zawodów, zgodnie z cennikiem podanym w odrębnym komunikacie. 2) W zgłoszeniach do zawodów należy zaznaczyć swoją kategorię, której kryteria uczestnik spełnia, jak i konkurencję, w której uczestnik zamierza wystartować. 3) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z grona startujących osoby, które nie spełniają warunków regulaminu. 4) Wykluczenie może nastąpić także po rozegraniu zawodów, jednak nie później niż w momencie zakończenia rozpatrywania protestów przez Sędziego Głównego Zawodów. 5) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 6) Wysokość opłaty startowej ustala organizator i podaje ją także w odrębnym komunikacie MPI. 7) Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione na trasie zawodów Warunki uczestnictwa w kategorii Zawodowcy 1) W kategorii tej klasyfikowane będą wszystkie osoby, które obecnie lub w okresie krótszym niż 10 lat klasyfikowane były w zawodach zaliczanych do punktacji FIS. 4. Konkurencje 4.1. Slalom gigant indywidualny 1) Slalom gigant indywidualny odbywa się na trasie dwóch przejazdów. 2) W slalomie gigancie indywidualnym mogą wziąć udział zawodnicy obu kategorii. Strona 3 z 6

4 4.2. Slalom gigant drużynowy 1) Wyniki uzyskane przez zawodników w przejazdach indywidualnych kategorii Informatycy i inni będą zaliczane do rezultatów drużynowych. 2) Warunkiem jest zgłoszenie drużyny składającej się z co najmniej trzech zawodników. W przypadku liczniejszych drużyn klasyfikacja uwzględnia wyniki 3 najlepszych ich członków. 5. Grupy startowe 1) Każda grupa startowa zostanie utworzona pod warunkiem, że do grupy tej zostanie zakwalifikowanych minimum 6 zawodników. 2) O przydziale do grupy wiekowej decydują roczniki urodzenia podawane w komunikacie przed zawodami. 3) W przypadku niespełnienia warunków punktu 1), osoby niesklasyfikowane w swojej grupie wiekowej zostaną dołączone do grupy sąsiedniej, w pierwszej kolejności młodszej. Wykaz grup startowych i ich oznaczeń: Kategorie Kobiety Mężczyźni Informatycy i Amatorzy Sportu lat G1 G latlatlat lat G2 G lat G3 G8 >50 lat G4 G9 Zawodowcy G5 G10 6. Zasady Rozgrywania Zawodów 1) Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadą FAIR PLAY. 2) Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo startujących i osób towarzyszących. Organizatorzy mogą w każdym momencie wstrzymać start lub odwołać kontynuację zawodów. 3) Przez Organizatorów rozumie się zarówno osoby upoważnione przez firmy organizujące Mistrzostwa do działania w obszarze MPI, jak i działających w ich imieniu Sędziów, Starterów, pracowników technicznych COS (wyróżnionych w oznaczony sposób) oraz ratowników GOPR posiadających odpowiednie oznakowanie. 4) W przypadku, gdy zostanie rozegrany tylko jeden przejazd wyniki tego przejazdu decydują o ostatecznej punktacji. 5) Zawodnicy są zobowiązani do pojawienia się w okolicy bramki startowej najpóźniej 5 minut przed przewidywanym czasem startu swojej grupy wiekowej i stosowania się do komunikatów głosowych podawanych przez startera. Zawodnik spóźniony może być dopuszczony do przejazdu na końcu swojej grupy wiekowej lub, jeśli ta zakończyła już przejazd, na końcu (odpowiednio) przejazdu kobiet lub mężczyzn. 6) Należy w sposób bezwzględny stosować się do poleceń osób wymienionych w p 3), w szczególności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, w tym kontynuowania lub zakazu jazdy po trasie zawodów. 7) Niestosowanie się do poleceń sędziów, ekipy technicznej COS, o której mowa w p 3) w trakcie wstępnego oglądania trasy może być przyczyna dyskwalifikacji, także w przypadku, gdy zawodnik nie założy numeru startowego, do czego jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu. Strona 4 z 6

5 8) O zastosowaniu powyższych sankcji decyduje Sędzia Główny Zawodów na podstawie materiału dowodowego, który podlega jego wyłącznej ocenie. 9) Zawody będą rozgrywane zgodnie z podstawowymi przepisami dla danej konkurencji, według Narciarskiego Regulaminu Sportowego PZN, zgodnie z regulaminem zawodów oraz informacjami zawartymi w wydawanych przez organizatora zawodów komunikatach. 7. Kolejność startu 1) Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z listą startową utworzoną przez losowanie. 2) Przewiduje się następującą kolejność startu: a) młodzież do 18 lat (kobiety i mężczyźni: G1 i G6) b) kobiety (G4, G3, G2, G5) c) mężczyźni (G9, G8, G7, G10) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności grup i zawodników. 8. Zasady punktacji w slalomie gigancie indywidualnym 1) Punkty otrzymują startujący zawodnicy za zajęte miejsce w poszczególnych eliminacjach w swojej grupie wiekowej, w każdej konkurencji oddzielnie. 2) Punkty przydzielane są za miejsca zajęte w danej grupie według następujących zasad: a) pierwsze miejsce 0.7 pkt. (premiowane), b) drugie miejsce 2 pkt., trzecie miejsce 3 pkt., kolejne miejsca analogicznie, c) zawodnik niesklasyfikowany (DNF, DSQ) otrzymuje ilość punktów równą liczbie zawodników którzy ukończyli przejazd plus 1, d) zawodnik nie startujący (DNS) otrzymuje ilość punktów równą liczbie startujących w grupie w danej edycji plus 1. 3) Posiadacz najmniejszej ilości punktów wygrywa. 9. Punktacja drużynowa 1) Wynikiem drużyny jest suma punktów najlepszych trzech zawodników, startujących w barwach jednej drużyny, jakie zdobyli w klasyfikacji indywidualnej. 2) Drużyna posiadająca najmniejszą liczbę punktów wygrywa. 3) W przypadku remisu o wyniku drużyny decyduje lepsze miejsce 4 zawodnika. 4) W przypadku dalszego remisu o wyniku drużyny decyduje miejsce 5 zawodnika. 5) W przypadku, gdy nadal zwycięstwo nie będzie rozstrzygnięte, zwycięży drużyna, która startowała w liczniejszych grupach. Wielkość ta będzie sumą zawodników startujących w grupach 5-ciu najlepszych zawodników z każdej drużyny. 10. Protesty 1) Protesty można zgłaszać do Organizatorów bezpośrednio po wywieszeniu wyników zawierających osiągnięte czasy, DSQ i DNF w formie pisemnej ze wskazaniem materiału dowodowego. 2) Materiał dowodowy podlega ocenie Sędziego Głównego Zawodów, który ostatecznie rozstrzyga o jego przyjęciu lub odrzuceniu. 3) Opłata protestowa wynosi 50 zł i jest zwracana w wypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. 11. Nagrody 1) Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-5 otrzymują dyplomy. 2) Pierwsze trzy osoby końcowej klasyfikacji wszystkich grup startowych otrzymują pamiątkowe medale. 3) Zwycięska drużyna otrzyma puchar. 4) Nagrody rzeczowe będą przyznawane według zasad ustalonych przez sponsorów i organizatora. Zasady te ogłoszone będą w odrębnym komunikacie. Strona 5 z 6

6 12. Komunikaty 1) Komunikaty z zawodów wydaje organizator i są one publikowane na witrynie internetowej: 2) Komunikat powinien zawierać: a) rozgrywane w danej edycji zawodów konkurencje, b) termin i miejsce zawodów oraz adresy Biura Zawodów, c) informacje dotyczące zgłoszenia zawodników, d) zasady przyznawania nagród rzeczowych. 3) Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora. 13. Informacje 1) Biuro Zawodów znajduje się na stałe w siedzibie organizatorów, a w czasie rozgrywania eliminacji, w miejscu podanym w komunikacie. 2) Komunikaty i informacje na temat zawodów oraz wyniki zamieszczane są w BIURZE ZAWODÓW i na internetowej stronie: 3) Wyniki zawierające czasy przejazdu, DSQ i DNF będą wywieszone w siedzibie Biura Zawodów, oraz natychmiast po uzyskaniu w bezpośrednim sąsiedztwie mety zawodów lub dolnej stacji kolejki, co zostanie określone w dniu losowania numerów i podane w odrębnym komunikacie. 4) Ogłoszenie wyników ostatecznych w poszczególnych grupach odbędzie się w dniu zawodów podczas uroczystości zakończenia. Miejsce ogłoszenia wyników zostanie przekazane w osobnym komunikacie. Strona 6 z 6

ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015

ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015 ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015 CEL IMPREZY: Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM

MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Termin, miejsce oraz Współorganizatora Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie /w skrócie MP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo