REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Powiat Pilski, konkurs przeprowadza Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile. Honorowy patronat sprawuje Starosta Pilski. Podstawa prawna na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Cele konkursu wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych. motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. wspomaganie uczniów do wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia. motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie informatyki oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów

2 Ustalenia ogólne 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnych. 3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w szkole ponadgimnazjalnej. 4. Konkurs będzie prowadzony przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile. 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu z zagadnień informatyki oraz informacji na temat firm sponsorujących konkurs. 6. Koordynator Konkursu odpowiada za przygotowanie pytań na etap powiatowy. Organizacja Konkursu 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu Informatycznego (zwana dalej Komisją Konkursową) powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. 2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych stopniach Konkursu dla uczestników zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu

3 PRZEBIEG KONKURSU Konkurs jest dwuetapowy: I etap - szkolny, II etap powiatowy (finał). Terminarz Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. I etap szkolny Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły biorącej udział w konkursie. Zadaniem nauczyciela w zakresie organizacji etapu szkolnego będzie: zgłoszenie szkoły z liczbą uczestników, powołanie szkolnej komisji konkursowej, ułożenie zadań do I etapu konkursu, zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu, przekazanie wyników uczestnikom I etapu konkursu. Szkolny etap konkursu ma odbyć się 19 marca 2013 r. w szkolnej pracowni (salę ustala nauczyciel odpowiedzialny za etap szkolny konkursu). Maksymalna liczba uczniów przechodzących do etapu powiatowego to 3 osoby z jednej szkoły. Nauczyciel organizator szkolnego konkursu może przygotować propozycje 10 pytań na finał konkursu do 20 lutego 2013 r. II etap powiatowy (finał). Finał konkursu odbędzie się 9 kwietnia 2013 r. o godz w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Zakwalifikowani uczniowie (osoby/a z najwyższym wynikiem w szkole) będą rozwiązywać test przez 60 minut. Za sprawny przebieg II etapu Konkursu odpowiadają Komisje Konkursowe składające się z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Zespół Konkursowy oceni rozwiązania i przedstawi wyniki punktowe uczestników w postaci uporządkowanej listy wyników. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Komisji Konkursowej 1. Nadzoruje przebieg konkursu. 2. Ustala listę finalistów. 3. Opracowuje szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Konkursu

4 Zakres uprawnień i odpowiedzialności osoby organizującej konkurs Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konkursu powiatowego odpowiada za poziom merytoryczny zawodów, a w szczególności: 1. Ustala listę osób zakwalifikowanych do II etapu. 2. Przygotowuje zadania do II etapy Konkursu. 3. Przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac, w tym szczegółową punktację za każdy element rozwiązania. 4. Przygotowuje wskazówki, jak oceniać prace uczestników Konkursu. 5. Wraz z komisją składającą się nauczycieli opiekunów uczniów, biorący udział w konkursie ocenia rozwiązania zadań drugiego etapu Konkursu i przedstawia wyniki w postaci uporządkowanej listy z danymi zawodników

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Informatycznego HARMONOGRAM KONKURSU Lp. Zadanie Termin Przygotowanie propozycji 10 pytań na finał przez nauczyciela organizatora szkolnego etapu 20 lutego 2013r. 1. Etap szkolny 19 marca 2013r. godz Opublikowanie danych z I etapu konkursu - lista 2. uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik w swojej do 26 marca 2013r. szkole. 3. Etap powiatowy 9 kwietnia 2013r. o godz Przekazanie informacji o liczbie uzyskanych punktów. 9 kwietnia 2013r. o godz Ogłoszenie wyników Konkursu (listy laureatów) i wręczenie nagród 9 kwietnia 2013r. o godz

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Informatycznego WYMAGANIA KONKURSOWE Zagadnienia dotyczące sponsorów w konkursie: podstawowe informacje o firmie: kiedy została założona kto jest właścicielem, zakres prowadzonej działalności. Zagadnienia z podstawy programowej w zawodzie technik informatyk i przedmiotu Informatyka np.: podstawowe pojęcia dotyczące systemu komputerowego, urządzenia peryferyjne, podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej (serwer, węzeł sieciowy, ramka, adresowanie IP, Ethernet, medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta sieciowa, modem, szafa rack, itp.), topologie sieciowe (logiczna i fizyczna), rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer), rodzaje metod dostępu do sieci, podstawowe pojęcia dotyczące stron internetowych, - zasady tworzenia strony internetowej, pojęcia: mapy odsyłaczy, ikony nawigacyjne, hiperłącza, programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych, kolory w kodzie RGB, palety barw, grafika rastrowa i wektorowa (podstawowe pojęcia związane z daną grafiką), rodzaje formatów graficznych, rodzaje formatów multimedialnych, rodzaje edytorów WYSIWYG, podstawowe pojęcia dotyczące programowania (edytor, kompilator, translator, linker, debugger), pojęcia program, aplikacja, skrypt, aplet, - 6 -

7 podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (relacja, krotka, atrybut, encja, itp.), klucz główny, klucz obcy, relacje i ich typy, więzy integralności, reguły poprawności, obiekty bazy danych (np. MS Access): tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra, wiadomości o edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, programie do tworzenia prezentacji (na przykładzie Microsoft Office), znajomość możliwości i zagrożeń wykorzystania Internetu. ogólnych zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software), złośliwe oprogramowanie, profilaktyka antywirusowa, itp. zagadnienia związane z przedmiotem i kierunkiem kształcenia. Regulamin opracowała: Wiesława Kozłowska Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pisząc na adresy lub - 7 -

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Komputer dla Młodego Biznesmena

Komputer dla Młodego Biznesmena X OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Komputer dla Młodego Biznesmena Patronat: Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Komputer dla Młodego Biznesmena

Komputer dla Młodego Biznesmena III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Komputer dla Młodego Biznesmena INFORMACJE OGÓLNE 1. Cele: - Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy informatycznej w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Komputer dla Młodego Biznesmena

Komputer dla Młodego Biznesmena VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Komputer dla Młodego Biznesmena INFORMACJE OGÓLNE 1. Cele: - Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy informatycznej w aspekcie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo