// INFORMATOR SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 STO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "// INFORMATOR SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 STO"

Transkrypt

1 // INFORMATOR SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 STO Rok szkolny 2012/2013 1

2 2

3 Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO WSTĘPNE PANI PREZES STO DR ANNY OKOŃSKIEJ-WALKOWICZ Jaka to szkoła? Szkoła powstała w 1990 roku z marzeń rodziców o dobrej edukacji dla swych dzieci oraz ich gotowości do działań na rzecz dobra wspólnego. Jej starannie przemyślany program obejmuje edukację dzieci i młodzieży od sześciu do dziewiętnastu lat. Osoby, które mają możliwość trzynastoletniej nauki w szkole, mają zapewnioną biegłą znajomość dwóch języków obcych, są rzetelnie przygotowane do studiów w kraju i za granicą oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Dzięki organizowanym obozom i dobrej pracy wychowawczej mają przyjaciół, z którymi łatwiej iść przez życie, zaś dzięki wymianom i projektom międzynarodowym, zyskują dobrych znajomych w wielu krajach Europy. Program szkoły dość tradycyjnie łączy kształcenie ducha z kształceniem ciała. Z taką samą starannością uczniowie przygotowani są do egzaminów zewnętrznych, jak i do zawodów sportowych czy wernisaży prac plastycznych. Bogactwo programu szkoły sprawia, że mogą się w niej rozwijać różnorodne zainteresowania. Każdy uczeń ma dziesiątki okazji, aby doświadczać wzrostu swoich kompetencji, a tym samym budować pozytywny obraz samego siebie. Ocena zachowania, która w znacznym stopniu wystawiana jest na podstawie samooceny, zachęca do autorefleksji i pracy nad samym sobą. Idei tej służą także kontrakty, które nauczyciele wychowawcy zawierają z uczniami prowadzonych przez siebie klas. W kontraktach tych uczniowie deklarują gotowość do pokonywania różnych trudności w realizowaniu swoich celów osobistych, związanych z nauką szkolną i osobistą karierą, a nauczyciele zobowiązują się do wspierania zadeklarowanych wysiłków. Dochowując wierności swym obywatelskim korzeniom, szkoła stwarza wiele okazji do kształcenia postaw obywatelskich u swoich uczniów. Odpowiedzialna praca w poważnie przez dorosłych traktowanym samorządzie uczniowskim, badanie potrzeb społecznych w różnych częściach kraju w czasie obozów naukowo - badawczych oraz spotkania z potrzebującymi w czasie akcji charytatywnych to tylko niektóre działania szkoły na rzecz budowania przyszłego społeczeństwa obywateli. Aranżowanie różnorodnych okazji do opiekowania się przez starszych młodszymi służy tworzeniu wspólnoty uczniowskiej, co znakomicie przeciwdziała agresji względem młodszych i słabszych. Nowatorska metoda asystencka, stosowana przez nauczycieli gimnazjum, pozwala zdolnym uczniom dzielić się swoją wiedzą z młodszymi kolegami, a wspólne wyjazdy wymuszają współpracę i opiekę. Młodsi uczniowie naszej szkoły mogą brać przykład ze starszych, a starsi - z absolwentów współpracujących ze szkołą i nauczycieli, którzy dobierani są bardzo starannie. Najwyższe od lat miejsca we wszelkich rankingach szkół, pomimo małej selekcji uczniów, dowodzą dużej efektywności dydaktycznej, czyli kompetentnych nauczycieli, którzy potrafią motywować swoich uczniów do pracy. Atrakcyjność i skuteczność szkoły, jej wierność korzeniom możliwa jest tylko przy współpracy z rodzicami. Wielu z nich z dużym oddaniem wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno- wychowawczej, uczestniczy w piknikach, zawodach, konkursach, sponsoruje wyposażenie i różnorodne oryginalne działania szkoły. Kilkunastu najbardziej oddanych sprawie szkoły, dzięki mandatowi zaufania okazanemu przez Walne Zebranie Członków Koła, kieruje organem prowadzącym naszą szkołę, troszcząc się o jej codzienność i przyszłość. Rodzice dbają o jej dobrą opinię w naszym mieście, co sprawia, że na każde zwalniające się miejsce jest kilku oczekujących. To jest dobra szkoła i może być jeszcze lepsza dzięki naszym wspólnym staraniom. Gorąco o nie proszę. dr Anna Okońska-Walkowicz Prezes ZG STO 3

4 Ideały szkoły i jej historia // SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE PAMIĘTAJMY O NASZYCH KORZENIACH. Wszyscy narzekają na szkołę: nauczyciele, uczniowie, rodzice. Brakuje budynków szkolnych i nowoczesnych pomocy naukowych, brakuje nauczycieli i podręczników Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazła się polska szkoła, omawiana jest w publikacjach fachowych, środkach masowego przekazu, dyskutowana w Sejmie. I wszyscy właściwie rozkładają ręce. Władze oświatowe, które są za szkołę odpowiedzialne, potwierdzają opinię, że szkoła jest w fatalnym stanie i nie ma na to żadnej rady. GWIAZDA MORZA (MAJ 1988) ogólna oświata działa na 2,5 lub nawet 3 zmiany, gdzie nie ma świetlicy i sali gimnastycznej ani żadnej możliwości zjedzenie obiadu. Gdzie przeładowane do granic możliwości klasy źle wpływają na kondycję nauczyciela i ucznia, tam gdzie w budynkach przeznaczonych dla kilkuset przebywa prawie dwa tysiące dzieci DZIENNIK BAŁTYCKI ( KWIECIEŃ 1988 ) Ale przecież bywa i tak, jak w jednej z warszawskich podstawówek, gdzie powieszono ogłoszenie: RODZICOM WSTĘP NA SZKOLNE KORYTARZE WZBRONIONY Szkoła państwowa, choć też przecież nasza, jest zazdrosna o swoje wpływy. SŁOWO POLSKIE ( KWIECIEŃ 1988 ) Te kilka fragmentów z prasy polskiej końca lat osiemdziesiątych pokazuje nam, dlaczego wśród rodziców i działaczy społecznych zrodził się pomysł na stworzenie innej szkoły. Idea zakładania nowych, legalnych szkół o społecznym charakterze zrodziła się latem 1987 roku, a ich pomysłodawcami byli: Wojciech Starzyński, Andrzej Witwicki i Marek Zieliński. Byli oni również pomysłodawcami i twórcami Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które miało rozpocząć działania inicjujące powstawanie szkół społecznych. Zanim do tego doszło rozegrała się wielomiesięczna batalia o rejestrację Stowarzyszenia 1. Moment ten stał się przełomowy dla polskiej oświaty niepublicznej. Wraz z powstaniem STO zaczęły się tworzyć inne stowarzyszenia na terenie całej Polski (w tym bardzo aktywne Małopolskie Towarzystwo Oświatowe). Jednym z podstawowych celów tych nowo zakłada- 1 Pierwszy wniosek o rejestrację Społecznego Towarzystwa Oświatowego złożony został 30 listopada 1987 roku i po kilku odwołaniach od decyzji odmownych, zapadła zgoda na jego rejestrację 29 grudnia 1988 roku. W styczniu 1989 roku odbył się zjazd założycielski ( I Walne Zgromadzenie STO) w Warszawie. nych organizacji było tworzenie niepaństwowych szkół. Ich rejestracja okazała się jednak nie tak łatwa. Opór stawiało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy wniosek o rejestrację szkoły społecznej, złożony przez Annę Jeziorną ( mamę uczennicy klasy II naszego liceum i dwóch naszych absolwentek ), został przez MEN odrzucony. Swoją odmowę minister uzasadniał tym, że szkoła miała pobierać czesne, a zgodnie z art. 72 Konstytucji PRL, nauczanie w Polsce miało być bezpłatne. Wspierana przez STO i Polskie Towarzystwo Historyczne, Anna Jeziorna zaskarżyła decyzję ministra do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyrokiem tegoż z dnia 24 lutego 1989 roku sprawę wygrała. Ten precedensowy wyrok NSA otworzył drogę dla wszystkich chcących tworzyć szkoły niepaństwowe. Jednym z najaktywniejszych środowisk zakładających nowe szkoły było środowisko krakowskie. Samodzielne koła STO z Krakowa już we wrześniu 1989 roku zamierzały uruchomić szkoły w Bieżanowie, Śródmieściu, na Białym Prądniku, Woli Duchackiej, Nowej Hucie i osiedlu Cegielnianym. Jedynie tej ostatniej udało się rozpocząć pracę. Następne jednak rozpoczęły swoją działalność rok później. Wśród nich była również nasza szkoła. Warto podkreślić, że uczniami szkoły mogą być tylko dzieci członków STO, a warunkiem koniecznym zapisania ucznia do szkoły jest przystąpienie do organizacji. // CO TO JEST SZKOŁA SPOŁECZNA? W czasach PRL praktycznie nie było szkół niepublicznych. Przełom końca lat osiemdziesiątych otworzył nowe możliwości. Mogły powstawać nowe szkoły, których organizację brały na siebie osoby prywatne. Czasami byli to konkretni ludzie, podejmujący się tego zadania jako twórcy i właściciele szkół, a czasami grupy rodziców, tworzące szkołę dla swoich dzieci. Tak powstał specyficzny dla Polski system, w którym szkoły dzielą się na publiczne, czyli prowadzone przez państwo lub samorząd terytorialny, oraz niepubliczne, prowadzone przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne), które z kolei dzielą się na szkoły prywatne i społeczne. Różnicę pomiędzy tymi ostatnimi najprościej wyjaśnić formą własności w prywatnej jest to jedna lub kilka osób, w społecznej stowarzyszenie, którego członkami są najczęściej rodzice. Niesie to za sobą różnorodne konsekwencje sprawy, które w szkole prywatnej właściciel rozstrzyga samodzielnie, w społecznej podlegają decyzji rodziców. Najważniejsze z nich podejmowane są przez ogół rodziców w trakcie Wal- 4

5 Ideały szkoły i jej historia nego Zebrania, ważne rozstrzyga na swoich posiedzeniach Zarząd, składający się z przedstawicieli rodziców, a o bieżących decyduje powoływany przez Zarząd Dyrektor. System ten daje możliwość wpływu na kształt szkoły każdemu z bardziej zaangażowanych rodziców, zapewnia też trwałe i stabilne funkcjonowanie szkoły, niezależne od konkretnej osoby właściciela. Domaga się jednak także większego zaangażowania rodziców, które w naszej szkole przybiera rozmaite formy, takie jak np. organizacja szkolnego pikniku, Wigilii dla bezdomnych, prowadzenie zajęć ukazujących specyfikę wykonywanego zawodu itp. Wszystkie opisane powyżej typy szkół, po spełnieniu warunków takich jak m. in. realizacja podstawy programowej i podleganie nadzorowi kuratorium, są szkołami o uprawnieniach szkoły publicznej, tzn. wydawane przez nie świadectwa są w pełni respektowane przez państwo. // HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY W 1989 roku zawiązało się Koło Terenowe nr 64 STO przy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ze stowarzyszeniem tym związali się głównie jej pracownicy, którzy chcieli stworzyć szkołę dla swoich dzieci. W 1990 roku zainaugurowano rok szkolny w jednych z pierwszych szkół społecznych w Krakowie Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO i w III Liceum Ogólnokształcącym STO. Główną pomysłodawczynią i propagatorką idei szkoły była dr Anna Okońska- Walkowicz, wieloletnia Prezeska Zarządu i Dyrektorka Szkoły. W 2005 roku funkcję dyrektora objął Iwo Wroński, a w dwudziestą rocznicę powstania Szkoły, w 2010 roku, Anna Okońska-Walkowicz została prezeską całego STO. Od niemal samych początków Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Stradomskiej 10. Kiedy w 1999 roku do szkolnej społeczności dołączyli uczniowie i uczennice Społecznego Gimnazjum nr 7 STO oraz nauczania zintegrowanego. baza lokalowa Szkoły powiększyła się o sale w budynku YMCA przy ul. Krowoderskiej 8, gdzie obecnie działa Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO. W 1994 roku grono wychowanków Liceum Krzemienieckiego, skupionych w sekcji Kresowiaków Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Krakowie, nadało szkołom imię Juliusza Słowackiego. Odtąd tradycją stały się coroczne obchody Dnia Patrona, powiązane z wizytą w krypcie na Wawelu i złożeniem kwiatów na grobie wieszcza, a także konkurs literacki O Laur Słowackiego. Nawiązując do imienia patrona szkoły, uczniowie i uczennice nauczania zintegrowanego, przy pomocy swoich nauczycieli, zainicjowali wydawanie szkolnego kwartalnika Julek. W 2000 roku, w związku z obchodami dziesięciolecia Szkoły, zaprojektowany został sztandar z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Poświęcony w Katedrze Wawelskiej, uświetnia odtąd wszelkie uroczystości szkolne. Także w 2000 roku, za sprawą słynnych bardów krakowskich, szkoła zyskała kolejny symbol hymn. Jego słowa napisał Andrzej Sikorowski, muzykę skomponował zaś Grzegorz Turnau. Oto słowa hymnu: Przychodzimy tu z beztroski i radości. Kolorowy sen ktoś przerwał nam o świcie, A w tornistrach mamy same niepewności I zupełnie czysty zeszyt, I zupełnie czysty zeszyt nasze życie. Zapiszemy go pięknymi sentencjami, Szarą prozą albo rozmarzonym wierszem. I te prawdy już na zawsze, już na zawsze będą z nami Jak miłości najwspanialsze, bo najpierwsze. Odlecimy stąd mądrzejsi o ułamek, Szukać gwiazdy, która zechce nam zaświecić, By po latach, gdy rozdzwoni się poranek, Poprowadzić do tej szkoły, Poprowadzić do tej szkoły nasze dzieci. Szkoły STO powiedziała w jednym z wywiadów Anna Okońska-Walkowicz wyrosły ze społecznego działania i takiego działania trzeba uczyć młodych ludzi. Muszą czuć się współodpowiedzialni za innych. Te słowa oddają ducha szkoły. Wyrasta z niego cały sze- 5

6 Ideały szkoły i jej historia reg inicjatyw, zbiorowych przedsięwzięć i cyklicznych akcji. Pośród wielu tego rodzaju aktywności wymienić należałoby przede wszystkim rozliczne działania charytatywne, jak np. Wigilia w Przytulisku Brata Alberta, którą uczennice i uczniowie przygotowują dla ludzi bezdomnych. Tradycją szkoły są także imprezy integrujące całą społeczność szkolną, takie jak uroczystości inauguracji i zakończenia roku szkolnego w Katedrze na Wawelu oraz uroczysty pochód ze sztandarem szkoły, a także Opłatek Szkolny, letni Piknik Szkolny czy Piknik Narciarski. Tradycją stały się też organizowane rokrocznie obozy naukowo-badawcze oraz sportowe, które mają służyć całościowemu rozwojowi uczennic i uczniów. Szkoła ewoluuje, rozrasta się i rozszerza swoją ofertę dydaktyczną, czego najlepszym dowodem jest otwarcie w 2011 roku przedszkola Julek. Równocześnie jednak zachowuje ciągłość tradycji. Dba o to nie tylko Dyrektor i Zarząd szkoły, ale również a może przede wszystkim rodzice oraz uczennice i uczniowie. // MISJA SZKOŁY Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom: miłości, wolności i mądrości, wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego. MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość to gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowanie samego siebie. WOLNOŚĆ, każe nam szukać prawdy w poznaniu. Jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających wolność drugiego człowieka. MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i niezależność myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań. Misją szkoły jest kształtowanie obywateli osób gotowych do pracy nad sobą, nad własnym rozwojem dla rozwoju innych i dla Polski; osób odpowiedzialnych za siebie, za innych i za kraj. 6

7 Ideały szkoły i jej historia // WIZERUNEK ABSOLWENTKI I ABSOLWENTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 STO Wizerunek absolwentki i absolwenta pierwszego etapu kształcenia WARTOŚCI MORALNE Stara się być dobrym człowiekiem, rozumie, co jest dobre, a co złe. Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturalnie się zachowuje. Postępuje honorowo i ma odwagę ponieść konsekwencje swoich czynów. Jest patriotką / patriotą i interesuje się miejscem, w którym mieszka i dba o nie. STOSUNEK DO SIEBIE, LUDZI I ŚWIATA Okazuje szacunek innym, jest wrażliwa / wrażliwy na potrzeby ludzi i akceptuje ich odrębność. Jest samodzielna / samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Ma świadomość ekologiczną i przestrzega zasad zdrowego stylu życia. PRACA NAD SOBĄ Ma poczucie własnej wartości. Umie pogodzić się z porażką, ma wolę pokonywania trudności. Rozwija zainteresowania, potrafi kreatywnie i aktywnie zorganizować sobie czas wolny. KOMPETENCJE Lubi się uczyć. Rzetelnie pracuje, chętnie zdobywa wiadomości i umiejętności. Swoją wiedzą dzieli się z innymi. Jest twórcza / twórczy w myśleniu i działaniu oraz ciekawy świata. Chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe. Potrafi komunikować się w języku obcym. ( w stopniu podstawowym). Wizerunek absolwentki i absolwenta drugiego etapu kształcenia Jest prawdomówna / prawdomówny i uczciwa / uczciwy. Jest odważna / odważny i honorowa / honorowy potrafi ocenić swoje zachowanie, przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje swoich czynów. Jest wrażliwa / wrażliwy na potrzeby innych ludzi i otoczenia, stara się na nie reagować; jest pomocna / pomocny. Pracuje nad sobą, stawia sobie cele i wyzwania, doskonali się w różnych dziedzinach (swoje cechy charakteru, kulturę osobistą, wiedzę i umiejętności, sprawność sportową); świadomie rozwija swoje zainteresowania. Szanuje symbole i tradycje narodowe, regionalne oraz szkolne, ma świadomość, jak może działać dla dobra swojej ojczyzny i szkoły. Jest tolerancyjna / tolerancyjny, akceptuje innych, ma pozytywny obraz samego siebie. Jest świadoma / świadomy wartości życia i zdrowia swojego oraz innych, zachowuje się odpowiedzialnie. Ma szacunek dla pracy, dba o swoją, cudzą i wspólną własność. Potrafi ocenić oraz właściwie wybrać wartości i informacje. W kulturalny sposób mówi o swoich potrzebach i problemach; szuka pomocy, gdy nie potrafi poradzić sobie z nimi. 7

8 Organizacja pracy szkoły // ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób, wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję, a pracę Zarządu koła kieruje Prezes. Przy Zarządzie działają komisje tematyczne, w tym Komisja Stypendialna, do której mogą zwracać się członkowie stowarzyszenia. Zasady pracy Zarządu reguluje statut STO i dokumenty wewnętrzne. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie, których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO. Społeczne Przedszkole Julek STO Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO Społeczne Gimnazjum nr 7 STO III Społeczne Liceum STO Szkoła podstawowa i przedszkole mają siedzibę na ul. Krowoderskiej 8, a gimnazjum i liceum na ul. Stradomskiej 10. Dzieci uczą się w klasach, których liczebność na dany rok ustala Zarząd szkoły, podejmując w tej sprawie uchwalę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18. // ZARZĄDZANIE Zarząd szkoły powołuje Dyrektora szkoły, a zasady pracy Dyrektora regulują statuty poszczególnych szkół. Szkoła zarządzana jest metodą Project Management Dyrektor szkoły deleguje wiele uprawnień do nauczycieli i pracowników administracji, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole. Mapa projektów szkolnych jest opracowywana każdorazowo na dany rok. // FINANSOWANIE Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej. Co roku, na Walnym Zgromadzeniu wszystkim członkom koła, przedstawiane jest sprawozdanie finansowe. Zarząd szkoły na bieżąco informowany jest przez Dyrektora szkoły o rozliczeniach. Opłaty za szkołę uchwala demokratycznie wybrany Zarząd. // STRUKTURA SZKOŁY W ramach Zespołu Szkół STO im. Juliusza Słowackiego działają: // KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Koordynacja działań projektowych odbywa się na poziomie grup wiekowych:6-12 lat (szkoła podstawowa) oraz lat (gimnazjum i liceum.). Koordynacją prac szkoły podstawowej zajmuje się Zastępca Dyrektora szkoły, koordynacją działań gimnazjum i liceum Pełnomocnik Dyrektora szkoły. Obaj koordynatorzy są liderami projektu Organizacja dnia codziennego szkoły. // BAZA LOKALOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła mieści się w budynku przy ul. Krowoderskiej 8. Na I piętrze znajduje się świetlica, szatnia oraz stołówka dla klas młodszych. Pomieszczenia są estetycznie i komfortowo wyposażone. Bezpośrednio z szatni można wyjść na taras, znajdujący się od strony podwórza. Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne i szatnie dzieci z klas 4 6. Chociaż niektóre z sal nie są zbyt duże, to jednak kolorowe i ciekawie zaprojektowane, a także wyposażone w nowoczesne rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Jest w nich również wygospodarowane miejsce, gdzie dzieci mogą przechowywać przybory i podręczniki. Na tym poziomie jest także sekretariat połączony z gabinetem Dyrektora oraz pokój 8

9 Organizacja pracy szkoły nauczycielski. Drogę zawsze chętnie wskaże dyżurujący na tym piętrze pan woźny lub pani woźna. Bardzo ważnym pomieszczeniem jest znajdująca się w końcu korytarza sala tańca, czyli największe pomieszczenie w szkole, gdzie odbywają się różne spotkania, zajęcia z rytmiki, lekcje tańca i gimnastyka korekcyjna. W razie wyjątkowo niesprzyjającej pogody, gdy nie mogą przebywać na świeżym powietrzu, dzieci spędzają tam wolny czas. Trzecie piętro zajmują głównie sale lekcyjne nauczania zintegrowanego. Zgodnie z najnowszymi wskazaniami, dotyczącymi prowadzenia zajęć z młodszymi dziećmi, we wszystkich salach znajdują się dywany (zabawowa forma zajęć oraz ćwiczenia relaksacyjne) oraz meble, pozwalające na pozostawianie przez dzieci przyborów, podręczników itp. W większości sal są również zamontowane rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne. Dbamy o to, aby klasy były kolorowe, przyjazne oraz często remontowane. Na tym piętrze funkcjonuje świetlica, znajduje się pokój nauczycielski oraz gabinet psychologa i reedukatora. Olbrzymim atutem naszej szkoły jest zaplecze sportowe. W podziemiach budynku funkcjonuje basen, z którego korzystają wszystkie grupy, począwszy od najmłodszych. Zajęcia sportowe odbywają się w dużej sali gimnastycznej, również na terenie budynku. Inne zajęcia ruchowe przy sprzyjającej pogodzie nauczyciele prowadzą na tarasie, znajdującym się od strony podwórka. Tam dzieci mogą również spędzać przerwy. Oferta naszej szkoły obejmuje różne dyscypliny sportowe i w tym celu korzystamy z kortów tenisowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Powstania Warszawskiego oraz lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego. // REKRUTACJA Zarząd szkoły na każdy rok zatwierdza zasady rekrutacji. Za prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji na każdym poziomie nauczania odpowiada lider projektu Rekrutacja. Zasady ogłaszane są do dnia 15 października na stronie internetowej szkoły. // BADANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Celem Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości jest doskonalenie i weryfikowanie jakości pracy szkoły. Lider projektu wraz z zespołem przygotowuje corocznie plan badania jakości pracy szkoły w wybranych obszarach. Zakres badań jest ustalany z Dyrektorem i wynika z bieżących potrzeb, wskazanych przez organy szkoły. Wnioski z badania zawarte są w rocznym sprawozdaniu, przygotowywanym przez lidera, które zostaje przedłożone Dyrektorowi, Zarządowi szkoły i Radzie Pedagogicznej. // SYSTEM INFORMACYJNY Głównych informacji na temat szkoły udziela wychowawczyni lub wychowawca klasy. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie adresy poczty służbowej to pierwsza litera imienia oraz nazwisko z Ponadto rodzice otrzymują drogą elektroniczną listy Dyrektora szkoły, w których poruszane są najistotniejsze sprawy szkolne. Drogą elektroniczną komunikaty rozsyłają także wychowawcy i liderzy projektów. // DZIENNIK ELEKTRONICZNY Każdy uczeń i rodzic szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen, frekwencji i terminarza w dzienniku elektronicznym. // WITRYNA WWW Szkolna strona WWW ma charakter informacyjny: zawiera kronikę wydarzeń szkolnych, galerie zdjęć oraz niezbędne informacje organizacyjne, tylko te jednak, które mogą być upubliczniane.szczegółowe informacje, w tym niektóre terminy, regulaminy, ustalenia wewnętrzne, nie są zamieszczane na WWW, są natomiast przekazywane członkom stowarzyszenia pocztą elektroniczną. Adres strony // WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzice uczennic i uczniów szkoły społecznej współtworzą szkołę marzeń swoich dzieci, stąd ich obowiązkiem jest: uczestniczenie w zebraniach klasowych i zabieranie głosu w dyskusji merytorycznej; uczestniczenie w inicjatywach (głównie społecznych) podejmowanych przez szkołę i wspieranie tych inicjatyw; raz do roku uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Koła, raz na trzy lata uczestniczenie w sposób bierny lub czynny w wyborach do Zarządu szkoły; 9

10 Organizacja pracy szkoły wspieranie działań wychowawczych inicjowanych przez wychowawczynię lub wychowawcę klasy; informowanie ich o niepokojących sprawach. W każdej klasie funkcjonuje demokratycznie wybrana Trójka Klasowa, której zadaniem jest wspieranie wychowawczyni lub wychowawcy i działań organizacyjnych szkoły oraz inicjowanie przedsięwzięć, wynikających ze specyfiki klasy i oczekiwań uczniów. Co roku odbywa się spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych z Dyrekcją szkoły. Każdy członek stowarzyszenia (rodzic) może być wybierany do Zarządu szkoły, może zgłaszać wnioski do Zarządu szkoły oraz do Dyrekcji. informatyczne i przyrodnicze, tenis, sks, zajęcia teatralne, robotyka. Przy naszej szkole działa ognisko muzyczne Nutka, gdzie uczniowie mogą korzystać z indywidualnych lekcji gry na instrumentach. Wszystkie te zajęcia odbywają się w czasie pobytu uczniów w świetlicy. // ŚWIETLICA W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz. 7:30-8:15 oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 16:30. Jest podzielona na trzy oddziały, zlokalizowane w osobnych salach. Dzieci pod opieką wychowawców świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, odpoczynku, indywidualnych zabaw i gier z kolegami oraz uczestnictwa w organizowanych przez wychowawców zajęciach świetlicowych (gry, konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w sali i na tarasie szkolnym). // OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, dzieci mogą uczęszczać na wybrane przez siebie koła zainteresowań, takie jak: taniec, plastyka, twórcze myślenie, gimnastyka korekcyjna, szachy, koło matematyczne, // SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR Każda uczennica i każdy uczeń szkoły jest członkiem klubu Glosator i może należeć do dowolnej z sekcji. W klubie funkcjonują sekcje: SEKCJA NARCIARSKA, która oferuje: naukę jazdy dla początkujących (dzieci i dorosłych), przedszkole narciarskie (4-6 lat), piątkowe oraz sobotnie wyjazdy narciarskie (dzieci, młodzież), obozy narciarskie (od października do czerwca, w kraju i za granicą, dla dzieci i dorosłych), kursy kadrowe na stopień: demonstratora PZN, kurs kwalifikacyjny, kurs pomocnika PZN (dzieci, młodzież), szkolenie sportowe dla dzieci i dorosłych (slalom, slalom gigant), organizację zawodów dla szkół, firm. Szkoła Narciarska Glosator posiada licencję A+B Polskiego Związku Narciarskiego. Szkolenie o długotrwałym charakterze, polegające na systematycznym nauczaniu w trakcie jednego, dwóch lub kilku sezonów, może zostać uwieńczone uzyskaniem przez dziecko uprawnień SITN-PZN. 10

11 Organizacja pracy szkoły SEKCJA SNOWBOARDOWA Oferta skierowana jest do wszystkich uczennic i uczniów szkoły. Działalność sekcji podzielić można na dwie kategorie: cześć rekreacyjną: obozy i wyjazdy w Alpy i polskie góry, (nauka jazdy na desce od podstaw, doskonalenie techniki jazdy, podstawy freestylu, integracja, dobra zabawa) część sportową : obozy i wyjazdy sportowe w Alpy i polskie góry (zaawansowana technika jazdy, technika sportowa, tyczki, reprezentowanie klubu na arenie miasta, województwa i kraju) nice i uczniowie działający w sekcji startują w zawodach pływackich na szczeblu powiatowym,ogólnopolskim i międzynarodowym. SEKCJA TENISA STOŁOWEGO W szkole podstawowej sekcja tenisa stołowego działa w ramach zajęć pozalekcyjnych (płatnych). Treningi prowadzą zawodniczki krakowskich klubów sportowych. Zapraszamy chętne dzieci zarówno te, które już grają, jak i te, które dopiero rozpoczną swą przygodę przy pingpongowym stole. Sekcja Snowboardu została stworzona przez nauczycieli dla uczniów w celu propagowania snowboardingu. Corocznie dla wszystkich chętnych organizujemy wyjazdy w Alpy i polskie góry oraz treningi sprawnościowo-kondycyjne. Bierzemy udział w zawodach, w których, reprezentując naszą szkołę, zawsze zdobywamy miejsca na podium. SEKCJA PŁYWACKA Sekcja pływacka działa od 2005 roku. Na zajęciach uczymy dzieci pływać od podstaw, prowadzimy ćwiczenia w formie rekreacji oraz grupy sportowe. Członkiem sekcji może być każda uczennica i każdy uczeń naszej szkoły. Oferujemy atrakcyjne zajęcia na basenie Akademii Pedagogicznej prowadzone 3 x w tygodniu przez licencjonowanych instruktorów i trenerów PZP. Uczen- 11

12 Organizacja pracy szkoły SEKCJA TENISA ZIEMNEGO Uczennice i uczniowie i naszej szkoły mogą także uprawiać tenis ziemny. Klub współpracuje z partnerem szkoły Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym. Wstępując do sekcji, dzieci mogą realizować swoje aspiracje sportowe w grupie specjalistycznego szkolenia lub uprawiać rekreację w grupie czerpiącej radość z uprawiania sportu. SEKCJA TURYSTYCZNA Szkolne Koło Turystyczne Szkot, działające w ramach klubu Glosator, zaprasza uczniów klas 4 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum na wycieczki górskie. Wyjazdy organizowane są w soboty w sezonie jesiennym i wiosennym. W każdej wyprawie uczestniczy przewodnik beskidzki oraz nauczycielki i nauczyciele entuzjaści turystyki górskiej. Młodzież w praktyce poznaje zasady wędrowania, obcuje z przyrodą, sprawdza swe możliwości i odporność na trudy. Każda wycieczka to kolejne punkty do GOT-u. // OFERTA WAKACYJNA SZKOŁY Szkoła oferuje bogatą ofertę obozów wakacyjnych. Są to wyjazdy : sportowe, rekreacyjne, językowe i tury- 12 styczne. Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły, posiadający odpowiednie uprawnienia. Obozy ogłaszane są w liście Dyrektora szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

13 Nauczanie // ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE EDUKACYJNYM Nauczyciel inspiruje uczennice i uczniów do zdobywania wiedzy i poszerzania własnych zainteresowań. Stwarza też każdemu dziecku warunki do rozwoju na miarę możliwości. Ważnym elementem jest zachęcanie do dokonywania samooceny własnych osiągnięć. Każdy nauczyciel jest doradcą i, w razie potrzeby, udziela uczennicy lub uczniowi konsultacji indywidualnych. Narzędziem wspierającym planowanie nauki są karty informacyjne, w których określono oczekiwania edukacyjne. Mają one ułatwić dzieciom planowanie pracy. // NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE Nauczyciel danego przedmiotu realizuje postawione na dany rok cele oraz Podstawę Programową MEN. Każdy przedmiot ma swoją specyfikę, stąd różnorodna metodologia pracy na poszczególnych przedmiotach. Szczegółowy zakres wymagań edukacyjnych określa karta informacyjna, przygotowana przez nauczyciela na dany rok. Na początku roku szkolnego każdy uczący określa szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego. KLASY 1-3 Eksperymenty Eksperymenty to autorskie zajęcia wprowadzone w naszej szkole w roku Realizowane są z powodzeniem w klasach trzecich szkoły podstawowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ich ideą jest odpowiedź na naturalną ciekawość świata u dzieci w tym wieku, poprzez poznawanie zjawisk przyrodniczych na drodze doświadczeń. Eksperymenty, które dzieci samodzielnie przeprowadzają pod okiem nauczyciela, mają przybliżyć im świat natury i są swego rodzaju przygotowaniem do późniejszych lekcji przyrody. Mają one na celu zachęcanie do odkrywania różnych zjawisk, jak również rozwijanie zdolności poznawczych, a z czasem i umiejętności wyciągania wniosków, płynących z obserwacji i doświadczeń. Muzyka Głównym celem nauczania muzyki w klasach 1-3 jest rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczną, a także rozrywkową. Ważnym elementem Cele i metodologia nauczania zintegrowanego Nauczanie zintegrowane stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Jest fundamentem dalszego kształcenia. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, wspierającego dziecko w poznawaniu świata. Jest organizatorem działań sprzyjających rozwojowi cech osobowości uczniów i uczennic, koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Na tym etapie nauczania nie ma podziału na przedmioty, a ocenianie zachowania i umiejętności dzieci prowadzone jest w formie opisowej. W naszej szkole dodatkowo prowadzony jest wewnętrzny konkurs zachowania. W wybranych klasach realizowany jest program Angielski na STO doskonalący umiejętności językowe dzieci. 13

14 Nauczanie w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach. Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w koncercie w filharmonii, w operze lub w spotkaniach muzycznych. Religia Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje uczennice i uczniów z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Na poziomie klas I-III założenia nauczania religii zmierzają do inicjowania wychowania religijno-moralnego w duchu sakramentów chrztu, pojednania i Eucharystii. Dzieci poznają więc podstawowe modlitwy, Pismo Święte jako źródło wiary chrześcijańskiej, Dekalog wraz z przykazaniami miłości Boga i bliźniego, wreszcie wprowadzane są w świadome przeżywanie sakramentów. Na tym poziomie program religii realizowany jest w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu. Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi uczniów, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. szkoły liturgii, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne, oraz I Komunia Święta. I Komunia Święta, jak i Rocznica Komunii przeżywane są w parafii Wszystkich Świętych (kościół św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krakowie). Przygotowania do przyjęcia tego sakramentu odbywają się w szkole i w kościele. Zajęcia stymulujące rozwój Na zajęciach stymulujących rozwój uczniowie klas pierwszych mają okazję do rozwijania samodzielności oraz innych ważnych umiejętności kluczowych. Pracując w grupach dzieci doskonalą umiejętności negocjacji i współpracy. Przygotowując krótkie improwizacje ćwiczą wyobraźnię, słownictwo i ruch sceniczny. Mając na uwadze potrzebę ruchu, część zajęć prowadzona jest w sposób aktywny w formie tańców integracyjnych, pląsów zuchowych i zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty integracyjnej. Jednym z ważnych bloków tematycznych realizowanych na tych zajęciach jest blok poświęcony bezpieczeństwu. Uczniowie mają okazję poznać i przećwiczyć optymalne strategie postępowania na wypadek sytuacji niosących niebezpieczeństwo. KLASY 4-6 Język polski Uczennice i uczniowie SP realizują program języka polskiego w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych przez 3 lata nauki. Mogą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach, często przygotowujących je/ich do konkursów polonistycznych. Głównym celem nauczania języka polskiego w szkole podstawowej jest kształcenie u uczennic i uczniów sprawności pisania tekstów (literackich/ twórczych i użytkowych), mówienia, czytania głośnego z modulacją głosu i cichego ze zrozumieniem oraz przygotowanie do sprawdzianu po VI klasie. Kształcimy umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, logicznego argumentowania i pracy zespołowej. Pracujemy metodami aktywnymi, stymulującymi twórczość, samodzielność, a także umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. Indywidualizujemy nauczanie. Zwracamy uwagę na poprawność językową, stwarzając dzieciom okazję do stosowania w praktyce zasad gramatycznych i ortograficznych. Staramy się rozbudzać w uczennicach i uczniach zainteresowanie literaturą oraz potrzeby czytelnicze. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu kulturalnym, organizując wyjścia do kin, teatrów, do opery czy na wystawy. Matematyka Matematyka w klasach 4-6 jest realizowana w wymiarze 5 godzin tygodniowo, podczas których uczennice i uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, kształtują sprawność manualną i wyobraźnię geometryczną, kształtują pojęcia matematyczne i doskonalą umiejętność posługiwania się nimi. Rozwijają także umiejętność posługiwania się symbolami literowymi oraz umiejętność stosowania matematyki w praktyce. Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różnorodne metody nauczania. Aktywizuje dzieci, stawiając je przed różnymi problemami matematycznymi i zadaniami. Bardzo często uczennice i uczniowie pracują w grupach, gdzie uczą się współdziałania, dobrej organizacji pracy, kształcą umiejętności komunikowania się i argumentowania. Dzieci mają możliwość korzystania z przyrządów pomiarowych, modeli brył, kalkulatorów, komputerów, tablic multimedialnych. Nauczyciel podaje przykłady z życia codziennego, przez co rozbudza naturalną cie- 14

15 Nauczanie kawość młodych ludzi oraz rozwija ich zainteresowania matematyką. Dodatkowo podczas lekcji uczennice i uczniowie pracują z podręcznikiem, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtują umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych. Przyroda Przyroda jest to trzyletni cykl przedmiotowy, realizowany w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych. Uczennice i uczniowie poznają podstawy biologii, geografii, fizyki i chemii. Oprócz zajęć lekcyjnych w szkole, odbywają się lekcje przyrody w terenie: wyprawa badawcza do Nielepic, zajęcia terenowe podczas obozu jesiennego i wyjścia edukacyjne na terenie Krakowa. Dzieci mają możliwość skorzystania z naszej współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym i Ligą Ochrony Przyrody. Regularnie przeprowadzane są konkursy przyrodnicze. Plastyka, technika Ogólne cele nauczania plastyki obejmują m. in. przygotowanie dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Program techniki ukierunkowany jest na dziecko, na jego potrzeby, możliwości i dążenia na rozbudzanie motywacji ucznia i jego ciekawości intelektualnej, budowie pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu. Historia i społeczeństwo Uczennice i uczniowie realizują program przedmiotu Historia i społeczeństwo w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdym z trzech lat. Cele poznawcze na tym etapie kształcenia to umiejętność rozumienia faktów i pojęć i dostrzeżenia związków między nimi. Celem kształcącym jest budzenie i pogłębianie zainteresowań, skłaniających do poznawania rzeczywistości, a celem wychowawczym kształtowanie postaw prospołecznych oraz chęci do brania udziału w życiu kulturalnym. Program realizowany jest zarówno metodami tradycyjnymi, jak i aktywnymi. W każdym roku przeprowadzana jest gra miejska i warsztaty w terenie. Integralną częścią poznawania historii są zajęcia muzealne. Uczennice i uczniowie w czasie wybranych lekcji korzystają z portali edukacyjnych, również anglojęzycznych (w klasie 5). W każdej klasie przygotowują jeden projekt, np. o dziejach własnej rodziny (w klasie 4). Na lekcjach wprowadzane są również prace manualne. Aby poszerzyć wiedzę, chętne osoby mogą brać udział w konkursach. Zalecane jest czytanie dodatkowych lektur. Informatyka Zajęcia komputerowe w klasach 4-6 realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas lekcji dzieci poznają świat komputerów i informatyki. Dowiadują się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy, jak korzystać z systemu operacyjnego i zarządzać jego zasobami, a także do czego wykorzystywane są komputery we współczesnym świecie. Uczennice i uczniowie mają możliwość pracy z programem graficznym, za pomocą którego tworzą proste rysunki. Ponadto dzieci uczą się posługiwania przeglądarką internetową i sposobów wyszukiwania informacji w Internecie oraz poznają elementy strony internetowej i metody jej tworzenia. Rozwijają wreszcie umiejętności korzystania z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego oraz przygotowywania prezentacji multimedialnych. Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różne metody nauczania. Aktywizuje uczniów stawiając im różnorodne zadania, z którymi mierzą się, pracując przede wszystkim indywidualnie. Uczniowie w swojej pracy mają możliwość korzystania z dostępnych środków dydaktycznych, takich jak komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Podczas lekcji dzieci posługują się materiałami i instrukcjami w formie pisemnej, otrzymanymi od nauczyciela, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem. Religia Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje ucznia z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Na poziomie IV-VI program nauki religii wprowadza w historię zbawienia i przymierze Boga z ludźmi. Program zakłada nadto ukazanie działania Boga w historii świata i człowieka. Ma charakter egzystencjalny, tzn. stawia sobie za cel ułatwienie dzieciom religijnego wyjaśniania spraw własnego życia. Wychowuje do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Na tym poziomie program religii w naszej szkole realizowany jest w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w tygodniu. Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi, m.in. poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. szkoły liturgii, referaty. Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze, angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne. 15

16 Nauczanie Muzyka Uczennice i uczniowie w klasach 4-6 realizują program muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dodatkowo przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego biorą udział w koncercie w filharmonii lub operze oraz mniejszych spotkaniach muzycznych. Priorytetem w nauczaniu tego przedmiotu jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci, czyli rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczna, a także rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na uroczystościach szkolnych, festiwalach i konkursach muzycznych. // NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Zmieniająca się sytuacja społeczno polityczna Polski oraz jej miejsce w Europie wpływają na coraz większe znaczenie nowożytnych języków obcych, czego dowodem jest choćby uwzględnienie ich w systemie egzaminacyjnym. Każda nowoczesna placówka oświatowa stara się umożliwiać swoim uczniom zdobycie znajomości co najmniej dwóch języków obcych. O randze nauczania języków w naszej szkole świadczyć może ilość godzin przeznaczonych na zdobywanie umiejętności poszczególnych języków: angielskiego, niemieckiego francuskiego oraz hiszpańskiego. Ponadto szkoła zapewnia: udział w międzynarodowych projektach i wymianach; bardzo dobre przygotowanie do egzaminów państwowych: język angielski Key English Test (KET) (poziom A2), dla bardziej zaawansowanych uczniów Preliminary English Test (PET) (poziom B1); język niemiecki KID 1 (poziom A1), KID 2 (poziom A2). Zadaniem szkoły jest: umożliwienie każdemu dziecku nauki języka obcego zgodnie z indywidualnymi możliwościami i tempem pracy, rozwijanie w uczennicach i uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, wyposażenie uczennic i uczniów w umiejętności używania języka obcego jako narzędzia komunikacji i zdobywania informacji w języku obcym, umożliwienie dzieciom uczestnictwa w wielojęzykowej i wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy i świata, a także rozwijanie postaw tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowych i etnicznych. Nauczanie języka angielskiego Etap i. klasy 0-3 Celem głównym nauki języka angielskiego na poziomie początkowym jest umożliwienie dziecku rozumienia i posługiwania się językiem obcym w stopniu podstawowym -dla celów komunikacyjnych, czyli zapewnienie uczniom dobrego startu językowego, w tym: zapewnienie kontaktu z językiem obcym w formie zabawowej, stopniowo stymulującej proste wypowiedzi ustne; uruchomienie naturalnego potencjału zdolności naśladowczych dzieci w kierunku nauki języka angielskiego; uwrażliwienie dzieci na możliwość komunikacji w języku innym niż ojczysty i wskazywanie mu płynących z tego korzyści; rozwijanie w uczennicach i uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe; wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka angielskiego Poziom nauczania Nauczanie początkowe, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasa 4 Szkoła podstawowa, klasa 5 Szkoła podstawowa, klasa 6 Ilość godzin przeznaczonych na języki w tygodniu j. ang. 3 godziny j. ang. 5 godzin j. ang. 5 godzin + 3 godziny j. niem. / j. fran. / j. hiszp. j. ang. 5 godzin + 3 godziny j. niem. / j. fran. / j. hiszp. 16

17 Nauczanie Na etapie edukacji wczesnoszkolnej nacisk kładziony jest na rozwijanie sprawności słuchania oraz zachęcanie dzieci do mówienia w języku obcym bez stresu i przymusu, głównie przez naśladownictwo i zabawę, co wiąże się z rozwijaniem słownictwa i poprawności gramatycznej bez formalnej nauki reguł gramatycznych. Dzieci w wieku 6-10 lat charakteryzuje przede wszystkim potrzeba słuchania, niewielki rozwój sprawności czytania i pisania oraz mała samodzielność. Oznacza to, że istnieje konieczność osłuchania dzieci z językiem obcym, gdyż to właśnie poprzez słuchanie nauczyły się one bez wysiłku swojego ojczystego języka. Potrzebne jest również wprowadzenie do nauki języka ćwiczeń z zakresu mówienia, ale możliwości są tu często ograniczone do typowych zwrotów, prostych zdań i mowy naśladowczej w postaci piosenek i rymowanek. Tylko w minimalnym stopniu można wprowadzać naukę czytania i pisania w języku obcym. Sposób pracy z dziećmi jest ważniejszy niż jej wymierny efekt, gdyż motywacja jako fundament dalszej wieloletniej pracy, jest w tej grupie wieku dużo ważniejsza niż osiągnięcia językowe. W kursie językowym przeznaczonym dla dzieci nie istnieje więc dowolność celów. Praca musi być ukierunkowana na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa., które wprowadzać należy nie w izolacji, a w prostych zdaniach, co stanowi zarazem wstęp do sprawności mówienia. Nauka nie ma charakteru systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę. Materiał językowy podawany jest w formie wierszyków, zabaw słownych, rymowanek i prostych rytmicznych piosenek. Dziecko najpierw słucha nowych struktur w znanym kontekście, uaktywnia się poprzez zabawę i samo podejmuje decyzję o tym, kiedy wypowie samodzielnie pierwsze słowa w języku obcym. Nie jest przy tym ganione, gdy pozostaje jedynie słuchaczem ma tzw. prawo do ciszy. Drugie ważne prawo to prawo do błędu. Rzeczą niezmiernej wagi jest tworzenie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez częste chwalenie dziecka, zauważanie jego nawet najdrobniejszych postępów. Należy doceniać wysiłek, wkładany w proces uczenia się, niezależnie od przyrostu wiedzy i umiejętności. Należy też pamiętać o tym, że dziecko nie odczuwa potrzeby uczenia się języka obcego. Uczy się dla bardzo konkretnych celów: żeby zadowolić rodziców, bo lekcje sprawiają mu przyjemność, podoba mu się podręcznik, lubi nauczyciela czy też chce zasłużyć na pochwałę lub inną nagrodę. Wynika z tego, iż dość łatwo można dziecko zmotywować do nauki, ale równie łatwo je zrazić czy zniechęcić, dlatego tak ważna jest ścisła i pozytywna współpraca szkoły i rodziców. Pracujemy z następującymi podręcznikami wydawnictwa Pearson: Kl. 1 English Adventure1, Kl. 2 English Adventure 2, Kl. 3 English Adventure 3. Zasady nauczania i diagnozowania języka angielskiego w szkole podstawowej w kl. 1-3 W klasach 0-3 nie ma podziału na grupy. Dzieci pracują w jednym zespole pod opieką dwóch nauczycieli. Pod koniec klasy trzeciej odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z każdym uczniem lub uczennicą, którą przeprowadzają nauczyciele nie uczący w klasie danego dziecka. Rozmowa ta ma na celu zbadanie predyspozycji językowych. Następnie odbywa się posiedzenie zespołu anglistów, którzy kwalifikują każdą uczennicę lub ucznia do jednej z trzech grup. Są to: grupa szybka, gdzie dzieci wykonują więcej ćwiczeń, a zakres materiału jest nieco poszerzony grupa regularna, realizująca przewidziany materiał, grupa aktywnej nauki, gdzie szczególny nacisk położony jest na utrwalanie i powtarzanie materiału, indywidualną pracę z uczniem oraz dodatkowe ćwiczenia Wszystkie grupy realizują ten sam program, lecz w różnym tempie. Podział podyktowany jest tym, że zdolności językowe dzieci nie rozwijają się jednakowo. Angielski na sto pilotażowy program wdrażania elementów języka angielskiego z udziałem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Ideą programu jest rozbudzanie w najmłodszych dzieciach intuicji w stosowaniu języka angielskiego w naturalnych dla nich sytuacjach. Wprowadzanie języka angielskiego do programu edukacji wczesnoszkolnej ma na celu rozbudzanie ciekawości i motywowanie uczniów do rozwijania kompetencji językowych podczas kolejnych lat nauki. Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami języka angielskiego umożliwi najmłodszym uczniom odkrywanie języka poprzez zabawę i wzbudzi chęć komunikacji w języku obcym. Zasady nauczania i diagnozowania języka angielskiego w szkole podstawowej w kl. 4-6 Główne cele nauczania na tym etapie to: doskonalenie umiejętności nabytych w pierwszym etapie nauczania doskonalenie wymowy zmierzanie do poznania elementów kultury, historii i literatury krajów anglojęzycznych 17

18 Nauczanie zachęcenie do samodzielnego doskonalenia języka angielskiego zachęcenie do samooceny swoich osiągnięć zachęcenie do doskonalenia umiejętności językowych poprzez współpracę koleżeńską tzw. peer teaching Język angielski w klasach 4, 5, 6 to nie tylko kontynuacja działań prowadzonych w klasach młodszych, ale również zupełnie nowe podejście do nauki języka bardziej analityczne i świadome, z większym naciskiem na zagadnienia gramatyczne. Realizujemy program z wykorzystaniem podręczników z serii New Friends wydawnictwa Pearson-Longman. W klasie 4 jest to książka New Friends 1 i New Friends 2, w klasie 5 to New Friends 2 I New Friends 3, a w klasie 6 książka New Friends 3. Język angielski w klasach 4, 5, 6 to nauka w wymiarze 5 godzin tygodniowo w grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. Materiał realizowany na podstawie podręczników jest regularnie sprawdzany poprzez: wcześniej zapowiedziane testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe. Oprócz obowiązkowego materiału, uczennice i uczniowie mają szansę wykazać się pracą dodatkową np. czytaniem i prezentowaniem lektur anglojęzycznych, prowadzeniem przygotowanych wcześniej lekcji tematycznych, a także biorąc udział w konkursach językowych. Chętni mają możliwość zdawania państwowych egzaminów KET i PET. Koszty egzaminów pokrywają rodzice, ale od roku szkolnego 2009/2010 istnieje możliwość refundacji przez szkołę opłaty za zdany egzamin PET (jest to poziom znacznie wykraczający poza zakres szkoły podstawowej). Zasady nauczania i diagnozowania języka angielskiego w szkole podstawowej w kl. 4-6 Na początku czwartej klasy przeprowadzany jest pisemny test diagnostyczny, który ma być potwierdzeniem właściwego przydziału dziecka do grupy, dokonanego pod koniec klasy trzeciej. Ponadto przez pierwszy miesiąc nauki prowadzona jest obserwacja uczennic i uczniów, po czym następuje zebranie zespołu anglistów, w czasie którego podejmuje się ostateczną decyzję o przydziale dzieci do poszczególnych grup. Pod koniec klasy czwartej dzieci piszą ten sam test diagnostyczny, którego wyniki nie są ogłaszane publicznie, lecz pozostają do wiadomości zespołu uczącego i służą badaniu przyrostu wiedzy uczennic i uczniów (czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej, w skrócie EWD). Stanowią też jeden z elementów branych pod uwagę przy ponownym podziale na grupy w klasie piątej. Inne elementy, które decydują o wspomnianym podziale, to osiągnięcia dziecka wyrażone oceną roczną, aktywność i zaangażowanie, systematyczne odrabianie zadań, przygotowanie do zajęć szkolnych oraz opinia nauczyciela prowadzącego. Uczennica lub uczeń, którzy otrzymali na koniec roku ocenę celującą lub bardzo dobrą, pozostają w swojej grupie albo mogą przejść z grupy B do A lub z grupy C do B. Ci, który otrzymali ocenę dobrą lub niższą pozostają w swojej grupie lub mogą przejść z grupy A do B lub z grupy B do C. O podziale na grupy decyduje zespół nauczycieli języka angielskiego na specjalnym posiedzeniu zespołu, pod przewodnictwem lidera projektu. Przed ogłoszeniem podziału na grupy, propozycja zostaje przedstawiona Dyrektorowi szkoły do podpisu i akceptacji. W klasie piątej uczennice i uczniowie pod koniec roku znów piszą ten sam test diagnostyczny co w czwartej klasie, celem zbadania dalszego przyrostu wiedzy z języka angielskiego ( czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD). Jest to także pomoc dla nauczycieli w podjęciu decyzji o ewentualnych przesunięciach w grupach w nowym roku szkolnym. Pozostałe zasady przydziału do poszczególnych grup pozostają takie same jak w klasie czwartej. Pod koniec klasy szóstej uczniowie piszą jeszcze raz ten sam test diagnostyczny co w młodszych klasach, celem zbadania EWD. Uwagi ogólne o przydziale do poszczególnych grup: Istnieje możliwość przesunięcia uczennicy lub ucznia z grupy C do B lub z B do A dwa razy w roku szkolnym: na początku roku i na początku drugiego semestru w tymże roku. Odbywa się ono na wniosek nauczyciela prowadzącego daną grupę po dłuższej obserwacji pracy ucznia i po konsultacjach w zespole anglistów, a także z dzieckiem i jego rodzicami. Do dwóch tygodni po przesunięciu dziecko ma prawo wnioskować o powrót do poprzedniej grupy. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji kłopotów dziecka z nauką, sygnalizowanych przez nauczyciela prowadzącego, rodzica lub psychologa szkolnego, zespół anglistów, po porozumieniu z rodzicami dziecka, może wyrazić zgodę na przesunięcie danego ucznia z grupy A do B lub z B do C. Nauczanie języka niemieckiego Na początku nauki języka niemieckiego dzieci ćwiczą komunikację z rówieśnikami w najczęstszych życiowych sytuacjach: wypowiadają się na temat zainteresowań, rodziny, przyjaciół, zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 18

19 Nauczanie zasięgają i udzielają informacji związanych z czasem, pogodą i zakupami, rozmawiają o przebiegu dnia, urodzinach, prezentach, wakacjach i feriach, jedzeniu itp. uczą się zwrotów przydatnych w sklepie spożywczym, cukierni, kawiarni. itp. Wiadomości na temat krajów niemieckojęzycznych pozwalają dzieciom poznać świat, w którym żyją ich rówieśnicy. Naukę urozmaicają liczne gry i zabawy aktywizujące Różnorodne propozycje projektów i zadań pozwalają na indywidualizację nauczania oraz wspierają autonomię uczennic i uczniów. Nauczanie języka francuskiego W pierwszym etapie nauki języka francuskiego szkoła: zapewnia dostosowanie treści nauczania i metod pracy do poziomu zaawansowania i wieku dzieci, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Francji dzięki projektom, współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, stowarzyszeniem Profs Europe,dzięki czemu oferuje możliwość udziału w różnorodnych konkursach. Celem nauczania jest opanowania języka w stopniu zapewniającym minimum komunikacji w sytuacjach dnia codziennego. Umiejętności, które powinny posiadać dzieci w szkole podstawowej to: rozumienie ze słuchu: rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, intencji, instrukcji; wyszukiwanie w usłyszanym tekście informacji. mówienie: prowadzenie dialogu w typowych sytuacjach dnia codziennego, udzielanie informacji o sobie i najbliższym otoczeniu. czytanie: rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów, wyszukiwanie konkretnych informacji. pisanie: przekazanie informacji o sobie i swoich zainteresowaniach. na tym etapie wprowadza się dużo zajęć ludycznych (piosenka gra, zabawa, recytacja). Nauczanie języka hiszpańskiego Nauczanie języka hiszpańskiego w szkole podstawowej odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo i rozpoczyna się w klasie piątej. Lekcje odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Dzieci uczą się komunikacji w języku hiszpańskim w trakcie zabaw i gier. Nauczanie nastawione jest w dużym stopniu na zapoznanie uczniów z nowym językiem i odkrywanie bogactwa kultur krajów hiszpańskojęzycznych. // ZADANIA DOMOWE I PRACA SAMODZIELNA UCZNIA Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, często jednak, w wypadku zadań wymagających większego nakładu pracy i wysiłku, uczennice i uczniowie mają więcej czasu na ich przygotowanie. Rolą zadań jest utrwalenie materiału omówionego w czasie lekcji -ich odrabianie pozwala sprawdzić, czy zagadnienia zostały zrozumiane i zapamiętane. Wiele zadań domowych ma także na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do samodzielnych poszukiwań czy twórczości. Nauczyciele przygotowują również zadania dodatkowe dla tych uczennic i uczniów, których szczególnie pasjonuje omawiane zagadnienie i chcą samodzielnie pogłębić znajomość danego tematu. Zadania takie, wymagające dużego zaangażowania i umiejętności wykraczających poza te zdobyte w czasie lekcji, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Ci jednak, którzy je przygotują, mogą liczyć na wyróżnienie w postaci najwyższych ocen czy pochwał. // METODYKA PRACY UMYSŁOWEJ Ważnym elementem, niezbędnym w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, jest stosowanie efektywnych strategii uczenia się. Głównymi doradcami w zakresie ich doboru są nauczyciele, biorący pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia. Udzielają oni również wskazówek rodzicom na dniach otwartych i spotkaniach indywidualnych. Ponadto uczennice i uczniowie wspierani są w metodologii uczenia się przez wychowawczynie i wychowawców, psychologa szkolnego i reedukatora oraz lidera projektu Metodyka Pracy Umysłowej. Organizowane są w tym zakresie warsztaty i szkolenia. // SPORT W SZKOLE A) Uczennice i uczniowie klasy pierwszej uczestniczą w trzech godzinach zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym: 2 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej, 1 godzina to zajęcia na basenie. B) Uczennice i uczniowie klasy drugiej uczestniczą w czterech godzinach zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym: 1 godzina to zajęcia na sali gimnastycznej, 1 godzina to zajęcia na basenie, 19

20 Nauczanie 1 godzina to zajęcia z tenisa ziemnego, 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego 6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego przez szkołę. C) Uczennice i uczniowie klasy trzeciej mają cztery i pół godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym: 1 godzina to zajęcia na sali gimnastycznej, 1 godzina to zajęcia na basenie, 1,5 godziny to zajęcia na lodowisku lub inne zajęcia terenowe, 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego 6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego przez szkołę. D) Uczennice i uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych mają pięć i pół godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym: 2 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej, 1 godzina to zajęcia na basenie, 1,5 godziny to zajęcia na lodowisku lub inne zajęcia terenowe, 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego 6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego przez szkołę, z zastrzeżeniem w p. 5. E) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły zwalnia dziecko z udziału w obozie, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Dla chętnych z klas 4 6 szkoła przygotowuje ofertę dodatkowych zajęć w ramach SKS (piłka nożna, koszykówka) lub odpłatnych zajęć w ramach sekcji Klubu Glosator (sekcja narciarska, pływacka, tenisa stołowego, turystyczna). Nauczyciele wychowania fizycznego informują dzieci i rodziców o rodzaju i harmonogramie tych zajęć oraz wysokości opłaty. // OBOZY JESIENNE Klasy 2 3 Uczennice i uczniowie klas 2 3 szkoły podstawowej uczestniczą w obowiązkowym obozie jesiennym. Celem tego wyjazdu jest integracja i usamodzielnienie. Podczas wyjazdu zachęcamy dzieci do turystyki górskiej i współpracy poprzez zabawy integracyjne, wycieczki, gry i ćwiczenia sportowe. Realizujemy również bieżący program dydaktycznowychowawczy. Klasy 4 6 Uczennice i uczniowie klas 4 6 szkoły podstawowej uczestniczą w obowiązkowych obozach jesiennych, organizowanych krótko po rozpoczęciu roku szkolnego. Wjazdy mają charakter edukacyjno sportowy, są też znakomitą okazją do integracji zespołu klasowego z wychowawczynią lub wychowawcą i innym członkami szkolnej społeczności. Uczestnicy obozów jesiennych 20

21 Nauczanie nie tylko poznają gruntownie odwiedzany region Polski, ale i uczą się metodą projektów, doskonalą trudną sztukę pracy w grupie, biorą udział w quizach wiedzy i rywalizują w zawodach sportowych Redagują też Dziennik podróży, który bierze później udział w ogólnoszkolnym konkursie. Tradycyjnie też, w czasie trwania wyjazdu jesiennego, mają miejsce wybory do samorządu klasowego i szkolnego. // OBOZY ZIMOWE Klasy 2 3 Podczas roku szkolnego dzieci z klas drugich i trzecich wyjeżdżają na obowiązkowy obóz narciarski, trwający 6 dni. Oprócz szkolenia narciarskiego uczą się samodzielności i dbałości o sprzęt. Na początku obozu uczennice i uczniowie dzieleni są na kilkuosobowe grupy szkoleniowe według umiejętności. Pod koniec wyjazdu biorą udział w zawodach narciarskich, które są przede wszystkim zabawą, ale i podsumowaniem szkolenia. podstawowe umiejętności, które w kolejnych latach systematycznie rozwijają. Na koniec nauki w SP, w szóstej klasie, mogą podczas obozu uczestniczyć w kursie i zdobyć stopień demonstratora PZN, co stanowi potwierdzenie zdobytych kwalifikacji. W trakcie obozu dzieci poznają także kodeks zachowania na stoku i zasady bezpieczeństwa w górach, a także uczą się dbać o swój sprzęt narciarski. Obóz spełnia również cele wychowawcze uczennice i uczniowie integrują się oraz lepiej poznają. Uczą się postaw koleżeńskich i życia w grupie, a także samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mają też okazję, by podczas rywalizacji sportowej, w praktyce stosować zasady fair play. Klasy 4 6 Celem obozu zimowego jest przede wszystkim rozbudzenie w dzieciach sportowej pasji i radości z jazdy na nartach. W trakcie szkolenia narciarskiego uczennice i uczniowie ćwiczą pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w grupach dostosowanych do swoich umiejętności. Dzieci z młodszych klas oswajają się z tym sportem, zdobywając 21

22 Nauczanie // PRACA METODĄ PROJEKTU Szkoła od dwudziestu lat wdraża w praktyce pracę metodą projektu. Uczniowie realizują projekty badawcze na obozach szkolnych, ale także na zajęciach lekcyjnych lub w formie prac domowych. Projekty uczą planowania działań, realizacji planu i obrony własnej pracy przed audytorium. Wiele działań projektowych ma charakter pracy grupowej, co uczy współpracy i współodpowiedzialności. Praca metodą projektu. jest integralną częścią obozu jesiennego.działania projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci W klasach 4 6 metoda ta jest realizowana w formie Dziennika podróży. Każdy uczeń i każda uczennica redaguje dziennik z zapiskami, dotyczącymi odwiedzanych podczas wyjazdu miejsc, a tekst uzupełnia kartami pracy, ilustracjami, zdjęciami, biletami, mapami. Dziecko może w ten sposób nie tylko ćwiczyć różne formy wypowiedzi pisemnej, ale tworzyć oryginalną pamiątkę z jesiennego wyjazdu. Każdy Dziennik podróży bierze udział w ogólnoszkolnym konkursie, którego wyniki ogłaszane są w grudniu podczas uroczystego Opłatka. // E-LEARNING W klasach 4 6 szkoły podstawowej uczennice i uczniowie są przygotowywani do świadomego i efektywnego e-learningu, z jakim będą się spotykać w trakcie nauki w gimnazjum. Nauczyciele wykorzystują w tym celu możliwości, jakie dają im realizowane pakiety edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Dzieci, po wcześniejszym wprowadzeniu na lekcjach, korzystają w domu on line z testów, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych i e-lekcji, dostępnych na stronach internetowych wydawnictw edukacyjnych (np. strefaucznia, itp). do konkursu. Do każdego etapu tworzone są autorskie testy, zawierające różnorodne pod względem formy pytania. Finał konkursu oraz gala wręczenia nagród odbywają się corocznie na Wawelu. Krakusek cieszy się dużą popularnością w każdym roku bierze w nim udział ok. 140 klas szkół krakowskich i spoza Krakowa ( ok dzieci). Każdorazowo przeprowadzana ewaluacja pokazuje ogromną wartość konkursu oraz wytycza dalsze kierunki działania. Gra Śladami niepodległości Ważne dla Polaków święta narodowe można obchodzić w różny sposób. Formą uczczenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa, w której uczennice i uczniowie poznają miejsca, ludzi i wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków // DZIAŁANIA STO SKT 64 NA RZECZ ŚRODOWISKA I EDUKACJI Krakusek Nasza szkoła jest pomysłodawcą i inicjatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie Krakusek dla klas trzecich szkół podstawowych. Do organizacji konkursu zaprosiliśmy Zamek Królewski na Wawelu, Akademię Żakowską, a także inne krakowskie muzea (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Collegium Maius). Instytucje te organizują lekcje muzealne i wycieczki po Krakowie, stanowiące pomoc w przygotowaniu się 22

23 Nauczanie niepodległości w latach Za każdym razem gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież ) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że w ten sposób młodzi ludzie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, jak również uczą się postaw świadczących o jego umiłowaniu. Od 2009 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i innych miejscowości małopolskich. Współorganizatorami tej krakowskiej zabawy dla uczniów są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Dom Harcerza. Patronat nad imprezą objął Małopolski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Małopolskiego, a od strony medialnej Dziennik Polski. Kongresy samorządowe Organizatorem Kongresu Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem Dostrzegaj, reaguj, załatw oraz Krakowskiego Sympozjum Samorządów Szkolnych Połączmy siły w działaniu jest Samorząd Szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego. Celem tych działań jest wymiana doświadczeń młodych samorządowców ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz z krakowskich szkół podstawowych, nabywanie postaw i cech dobrego obywatela oraz społecznika, nauka kreatywnego rozwiązywania problemów, a także szerzenie idei STO wśród uczniów. Europa Perniego Od roku szkolnego 2010/2011 oficjalnie funkcjonuje w naszych szkołach Klub Europejski Europa Perniego. Podstawą jego działania jest praca wokół projektu Europa Perniego realizowanego w naszej szkole. Przynależność do klubu jest dobrowolna, bezpłatna, niezobowiązująca i nie ogranicza się do naszych szkół. Celem działalności klubu jest promocja i rozwój gry edukacyjnej Europa Perniego, która łączy zabawę z edukacją europejską, zachęcając dzieci do poznawania symboli narodowych Europy, jej historii, ciekawostek związanych z państwami europejskimi. Alberta, Uczennice i uczniowie przygotowują i podają potrawy, dbają o świąteczny wystrój sali i przekazują drobne upominki dla każdego z przybyłych, organizują zbiórkę odzieży, środków czystości i żywności. Wspieranie polonii na bukowinie w rumunii z pomocą trochę zapomnianej polonii. Wszyscy wiemy, że należy pomagać Polakom mieszkającym na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy w Kazachstanie. Kto z nas pamięta o kilkudziesięciotysięcznej Polonii, żyjącej na terytorium Rumunii? Z tego poczucia zapomnienia zrodził się kilkanaście lat temu pomysł systematycznej pomocy dla tej polskiej społeczności. I dlatego od 1998 roku jeździmy raz w roku na rumuńską Bukowinę, gdzie mniejszość polska na terenie Rumunii jest najliczniejsza. Odwiedzamy polskie rodziny w takich miejscowościach jak: Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli, Kacica czy Paltinoasa. Spotykamy się z tymi ludźmi, rozmawiamy z nimi, czasami organizujemy krótkie przedstawienia, a co równie ważne, pieniądze które płacimy za nasz pobyt są znaczącym wsparciem budżetów rodzin nas przyjmujących i to jest pierwsza forma pomocy dla tych ludzi. Dodatkowo zawsze zbieramy dary, które w trakcie naszej wizyty ofiarowujemy potrzebującym ludziom czy instytucjom (szkoły, przedszkola, Domy Polskie). Organizujemy również zbiórki pieniędzy na wakacyjny pobyt dzieci bukowińskich w Polsce. Nasza szkoła jest już rozpoznawalna wśród tej społeczność. Corocznie jesteśmy serdecznie witani w każdej miejscowości, do której przyjeżdżamy. Dla nas to nie jest zapomniana Polonia. Współpraca z przytuliskiem św. Brata Alberta Od początku istnienia szkoły tradycją jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz osób potrzebujących. Najdłużej realizowaną formą pomocy jest wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych, organizowana co roku w przytulisku Wspólnoty Wiara i Chleb św. Brata 23

24 Nauczanie Dodatkową wartością naszych bukowińskich wypraw jest turystyka. Za każdym razem, kiedy udajemy się w tamte strony, podziwiamy przepiękne krajobrazy Karpat Wschodnich, zapoznajemy się z historią i walorami artystycznymi bukowińskich malowanych klasztorów, poznajemy (widoczne do dziś ) elementy wielokulturowości i ludowości tych terenów. Zachęcamy do wspólnego poznawania zapomnianej Polonii. Konferencje metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nasza szkoła podstawowa wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy STO organizuje konferencje metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z całej Polski. Wykłady i warsztaty są prowadzone przez nauczycieli klas 1-3 naszej szkoły. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz zdobywanie nowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania. życzliwości i szacunku do innych osób, a także wzbudzania ambicji i zachęcania do wytrwałości oraz odwagi w pokonywaniu trudności. Wychodząc naprzeciw tym założeniom, nasza szkoła zwróciła się z propozycją nawiązania współpracy z kilkoma krakowskimi przedszkolami. Przygotowany przez naszych nauczycieli i ich podopiecznych program spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród społeczności przedszkolnej i okazał się dla wszystkich ciekawym przeżyciem. Współpraca międzynarodowa W naszej szkole studenci z Francji, z uniwersytetu w Orleanie, odbywają staż w ramach programu Erazmus. Zaproszeni goście anglojęzyczni i francuskojęzyczni prowadzą lekcje na temat swoich krajów. Nasi uczniowie i uczennice korespondują także z rówieśnikami z innych krajów w języku angielskim i francuskim. Przyjmowana przez nas młodzież z Holandii uczestniczy w zajęciach w ramach preorientacji zawodowej. Współpraca z przedszkolami Okres nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest to czas niezwykle ważny dla kształtowania właściwych postaw i relacji z otoczeniem, budzenia 24

25 Wychowanie // ROLA WYCHOWAWCY KLASY Szczególną rolę w pracy wychowawczej odgrywają wychowawczynie i wychowawcy klas. W związku z tym mają przypisane dodatkowe zadania do realizacji: Wychowawczyni / wychowawca opracowuje na dany rok plan wychowawczy, który uwzględnia: działania podejmowane z klasą, mające przybliżyć uczennice i uczniów do wizerunku absolwenta szkoły, udział klasy w działaniach projektowych szkoły, wynikających z terminarza. Wychowawczyni/wychowawca prezentuje plan wychowawczy rodzicom i dzieciom, a następnie uwzględnia w swoich działaniach ich racjonalne uwagi i propozycje. Organizując zebrania z rodzicami, wychowawczyni / wychowawca przeznacza odpowiednią ilość czasu na dyskusje nad problemami wychowawczymi w klasie oraz sprawy organizacyjne szkoły. Na początku roku szkolnego wychowawczyni / wychowawca podpisuje kontrakt z każdym dzieckiem w klasie. Celem kontraktu jest ustalenie kierunku pracy nad sobą uczennicy lub ucznia na najbliższy rok. Na początku roku szkolnego wychowawczyni / wychowawca wspólnie z dziećmi ustala i podpisuje zasady obowiązujące w klasie. Tworząc kontrakt grupowy uświadamia dzieciom, iż przestrzeganie reguł wpływa na ich dobre relacje z innymi, zapobiega problemom oraz buduje poczucie bezpieczeństwa. Wizualizacja kontraktów klasowych umożliwia każdej ze stron na odwołanie się do wspólnych ustaleń. // ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym poprzez realizację zajęć lekcyjnych, udział w projektach i wspieranie wychowawców klas. // POMOC PEDAGOGICZNO- -PSYCHOLOGICZNA Uczennice i uczniów o szczególnych problemach edukacyjnych wspierają reedukator szkolny oraz psycholog. Wszelkie działania nauczycieli w tym zakresie koordynuje wychowawczyni lub wychowawca danej klasy. Jeżeli rodzic lub nauczyciel zauważa, że dziecko sygnalizuje jakieś kłopoty bądź trudności w nauce, informuje o tym w pierwszej kolejności wychowawczynię lub wychowawcę. Problemy zgłosić można także reedukatorowi p.halinie Bieroń lub psychologowi szkolnemu p. Elżbiecie Hejmo. Dzieci piszą w szkole dyktanda przesiewowe (klasa II pisanie z pamięci, klasa III i wyżej pisanie ze słuchu). Przeprowadzamy także test, którym sprawdzamy czas, poprawność i technikę czytania. Dzieci chodzą na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gdzie stosują w praktyce znajomość zasad pisowni, ćwiczą czytanie głośne i ciche, pracują nad poprawą sprawności manualnej ręki. Ci, którzy, pomimo starań i pracy, nadal mają trudności w prawidłowym opanowaniu umiejętności czytania i pisania, są kierowani na bardziej szczegółowe badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Uczniowie posiadający opinię Poradni pracują wg zaleceń i wskazówek w niej zawartych. Psycholog szkolny działa w trybie interwencyjnym. Podejmuje natychmiastowe działania w przypadku zgłoszenia problemu ze strony: dziecka, rodzica lub nauczyciela. Z psychologiem można się kontaktować w godzinach dyżurów lub telefonicznie. Psycholog organizuje zajęcia indywidualne z potrzebującymi oraz grupowe, a także wolontariat,. Uczestniczy również w obozach szkolnych. W szkole dzieci mogą także skorzystać z pomocy logopedy. // PROJEKTY Z ZAKRESU WYCHOWANIA Najważniejsze zadania wychowawcze realizowane są w całej szkole w formie projektowej. W projektach uczestniczą nauczyciele, rodzice i dzieci. Projekty z zakresu wychowania wspierają działania wychowawcy w danej klasie. Wychowanie patriotyczne Celem istnienia projektu Wychowanie patriotyczne jest propagowanie patriotyzmu jako wartości, zbudowanie świadomej postawy patriotycznej, poszanowanie tradycji i symboli narodowych, upowszechnienie 25

26 Wychowanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz uświadomienie obecności Polaków na obczyźnie i ich związków z historią i kulturą polską. Podejmowane działania mają na celu budowanie współczesnego patriotyzmu, który przejawia się dobrą robotą na rzecz społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Organizujemy obchody rocznicowe dostosowane do wieku odbiorców, w ich ramach m.in. ogólnokrakowską grę terenową z okazji rocznicy odzyskania niepodległości i apele dotyczące ważnych rocznic z zakresu historii Polski w XX w. Oferujemy młodzieży możliwość wzięcia udziału w wyprawach w miejsca zamieszkałe przez potomków Polaków z emigracji politycznej bądź zarobkowej (wyjazdy do Rumunii i na dawne Kresy Rzeczpospolitej). Zapewniamy uczestnictwo w konkursach zewnętrznych, dotyczących zagadnień związanych z edukacją patriotyczną. Wychowanie do uczestnictwa w kulturze Celem projektu jest kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i uczestników kultury; a także stwarzanie uczennicom i uczniom okazji do występów publicznych, uczestnictwa w konkursach, festiwalach i wydobywanie ich twórczych możliwości. Wszystkie te cele mają, obok walorów intelektualnych i estetycznych, także walor wychowawczy. Wśród działań projektowych można wymienić: program wyjść na spektakle teatralne, muzyczne, wystawy, koncerty, filmy, działalność kółek teatralnych, pokazy filmowe itp. Savoir vivre Działania w ramach projektu Savoir vivre mają na celu: wykształcenie odpowiednich zachowań w relacjach z innymi osobami w życiu codziennym, w szkole, w sytuacjach uroczystych i oficjalnych, wyrobienie nawyku dbania o estetykę otoczenia i swojego miejsca pracy, wdrażanie dzieci i młodzieży do właściwego, świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym. Są one realizowane m.in. w formie konkursów, teatrzyków, wystaw i spotkań ze specjalistami. Wychowanie prozdrowotne W ramach projektu Wychowanie prozdrowotne zachęcamy uczennice i uczniów do zdrowego i aktywnego stylu życia przez dostarczanie informacji na temat zagrożeń cywilizacyjnych, nałogów i uzależnień. Będziemy podejmować działania zmierzające do kształtowania w dzieciach i młodzieży poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Jak co roku, będziemy realizować zadania wynikające z programu Zdrowa Szkoła. Wychowanie ekologiczne Różnorakie zadania edukacyjne, prowadzone w ciągu całego roku szkolnego, angażują uczennice i uczniów, kształtując w nich postawy ekologiczne i dobre wzorce zachowań. W naszych szkołach promujemy segregowanie odpadów i oszczędzanie energii. Przeprowadzamy akcje zbiórek zużytych baterii, makulatury, zakrętek plastikowych oraz przygotowujemy informacyjne gazetki tematyczne, związane z szeroko pojętą ekologią. Poza tym dzieci rokrocznie uczestniczą w wycieczkach o tematyce ekologicznej. Wychowanie do samorządności Celem projektu jest doświadczanie przez uczniów radości i satysfakcji z działania na rzecz dobra wspólnego oraz wykorzystanie potencjału organizacyjnego uczennic i uczniów. Uczenie sztuki negocjacji, a także odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji i realizowaniu zadań. Kształtowanie w dzieciach poczucia współtworzenia szkoły zgodnie z ideą STO. Samorząd integruje w działaniu społeczność uczniowską (świąteczne życzenia, konkursy np. Szukamy talentów literackich, plastycznych, Mam talent, wigilia integracyjna klas 1-3, walentynki i inne). Współorganizuje również szkolne uroczystości i apele, wspiera akcje charytatywne. Realizując wytyczone zadania, prowadzi również lekcje wychowawcze w kl.1-6. Włącza się w działania na rzecz środowiska STO poprzez uczestnictwo w projekcie W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele, a w naszej szkole- realizując Wychowanie do samorządności poprzez działania savoir-vivre czy organizując Kongres Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem Dostrzegaj, reaguj, załatw, a także Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Połączmy siły w działaniu. Orientacja zawodowa Obecny rynek pracy wymaga, oprócz kompetencji ściśle zawodowych, specyficznych umiejętności planowania rozwoju zawodowego. Z tego powodu szkoła wprowadza w formie zajęć warsztatowych elementy poradnictwa zawodowego. Celem tych zajęć jest przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych, zachęcanie uczennic i uczniów do dokonywania samooceny i aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych oraz pomoc w gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o rynku pracy. Wychowawca, psycholog i doradca zawodowy w razie potrzeby udzielają w tym zakresie również indywidualnych porad. 26

27 Wychowanie Wychowanie w poszanowaniu tradycji krakowa i okolic Projekt Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa i okolic realizowany jest w celu zachęcenia dzieci do poznawania zabytków, historii, tradycji i legend Krakowa oraz umożliwienia im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym i naukowym miasta. W każdym roku uczennice i uczniowie biorą udział w lekcjach muzealnych, grach terenowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Tradycją w naszej szkole stały się coroczne Dni Krakowa, w ramach których uczniowie uczestniczą w wycieczkach po Krakowie i okolicach, a wiadomości na nich zdobyte podsumowywane są w formie quizu oraz poprzez działalność artystyczną. Prawa człowieka Celem powołania projektu Prawa Człowieka jest uwrażliwienie uczennic i uczniów na potrzebę działalności na rzecz praw człowieka i wzbudzenie przekonania o potrzebie takich działań. Edukacja w ramach projektu obejmuje szkolenia teoretyczne z zakresu praw człowieka oraz ich ochrony. Osoby chętne mogą zaangażować się w działanie Szkolnego Klubu Amnesty International poprzez reagowanie na bieżące akcje organizacji oraz udział w ogólnoświatowym Maratonie Pisania Listów,organizowanym w naszym gimnazjum i liceum. W szkole podstawowej i gimnazjum można wstąpić do Szkolnego Klubu Humanitarnego działającego pod auspicjami Polskiej Akcji Humanitarnej. Podejmowane są działania upamiętniające Holocaust, bo wiemy, cytując Marię Janion, że Choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, Zagłada Żydów określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie pytania i dylematy ponowoczesności. Współpracujemy z Helsińska Fundacją Praw Człowieka, Polską Akcja Humanitarną i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 27

28 Informacje administracyjne // PODSTAWOWE INFORMACJE SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 STO ul. Krowoderska 8, Kraków SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 7 STO ul. Stradomska 10, Kraków III SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO ul. Stradomska 10, Kraków DYREKTOR SZKÓŁ: mgr Iwo WROŃSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SZKOŁY PODSTAWOWEJ: mgr Jolanta DĄBEK SEKRETARIAT wszystkich szkół ul. Stradomska 10: Anna BATKO mgr inż. Sławomir STACHYRA Sylwia WALKOWICZ KSIĘGOWOŚĆ: Halina CZAJA Krzysztof CZAJA ASYSTENT DYREKTORA: mgr Łukasz SŁONIOWSKI GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU: poniedziałek czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 8.00 do kasa czynna: poniedziałek piątek od 8.00 do wpłat można dokonywać również w szkole przy ul. Krowoderskiej 8 w godz , sala 20 KONTAKT TELEFONICZNY: Szkoły przy ul. Stradomskiej 10 tel.: (12) , tel. /.fax: (12) Szkoła przy ul. Krowoderskiej 8 tel./fax , Świetlica: kl. 1ab, 2abc, 3d I piętro tel.: ; kl. 3abc, 5abc III piętro tel.: ; kl. 4ab, 6ab II piętro tel.: strona internetowa: KONTO BANKOWE: Zespół Szkół Ogólnokształcących STO ul. Stradomska 10, Kraków // DYŻURY: DYREKTOR SZKÓŁ mgr Iwo WROŃSKI ul. Stradomska 10: wtorek, środa - godz ul. Krowoderska 8 (II p s. 35): poniedziałek - godz Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z sekretariatem ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta DĄBEK ul. Krowoderska 8 (II p s. 35): czwartek godz PSYCHOLOG SZKOLNY mgr Elżbieta HEJMO ul. Stradomska 10: wtorek godz ul. Krowoderska 8 (s.20): poniedziałek godz , środa godz W nagłych sytuacjach działa telefon interwencyjny: (012) Ważną informację należy zostawić na automatycznej sekretarce i koniecznie podać swój numer telefonu. REEDUKATOR mgr Halina BIEROŃ ul. Krowoderska 8 (s. 20): czwartek godz Zajęcia dla grup według ustalonego harmonogramu. GOSPODARZ SZKOŁY Jerzy DZIEKAN ul. Stradomska 10 Kazimierz MIKOŁAJCZYK, Marek GZYL, Ewa TRACZ ul. Krowoderska 8 PIELĘGNIARKA SZKOLNA: Zofia JASKOWSKA 28

29 Informacje administracyjne // WYKAZ DZWONKÓW lekcja 0: lekcja 1: lekcja 2: lekcja 3: lekcja 4: lekcja 5: lekcja 6: lekcja 7: lekcja 8: lekcja 9: Klasy 1-3 SP pracują zgodnie z ustalonymi planami lekcji (bez dzwonków). // WYKAZ PROJEKTÓW PROJEKT ADMINISTRACJA Finanse Baza lokalowa i nowe technologie Pozyskiwanie funduszy Kierownik administracyjny ORGANIZACJA Nadzór pedagogiczny Organizacja dnia codziennego Krowoderska Organizacja dnia codziennego Stradom Rekrutacja Promocja, współpraca ze środowiskiem Organizacja egzaminów zewnętrznych Badanie jakości pracy szkoły Obozy wakacyjne Praca z kadrą Współpraca z rodzicami Nowe technologie KSZTAŁCENIE Świetlica Nauczanie zintegrowane Przedmioty humanistyczne Szkoła Podstawowa Przedmioty Mat.-Przyr. Szkoła Podstawowa Przedmioty humanistyczne Gimnazjum i Liceum Przedmioty Mat.-Przyr. Gimnazjum i Liceum Nauczanie blokowe Gimnazjum Język angielski Szkoła Podstawowa Język angielski Gimnazjum i Liceum Sport Obozy jesienne Obozy zimowe Iwo Wroński Iwo Wroński LIDER Łukasz Słoniowski Halina Czaja Iwo Wroński Jolanta Dąbek Anna Korska Tomasz Radochoński Łukasz Słoniowski Sławomir Stachyra Joanna Martyniak Dariusz Ryskala Iwo Wroński Jolanta Dąbek Ewa Kurnik Klaudia Szpetkowska Jolanta Dąbek Anna Morżkowska Joanna Kwatera Janina Stec Władysława Sikora Jadwiga Maj Barbara Faron Ewa Klimontowicz Dariusz Ryskala Iwo Wroński, Tomasz Winiarski, Jolanta Dąbek, Mirosława Ćwierzyk Dariusz Ryskala 29

30 Informacje administracyjne Zespół szkoleniowy Przybliżanie ku wartościom Wychowanie patriotyczne Wychowanie do uczestnictwa w kulturze Tradycje szkoły WYCHOWANIE Iwo Wroński Adam Musiał Magdalena Sroka Łukasz Słoniowski Działania obywatelskie (Pomoc społeczna) Aneta Olszak Wychowanie religijne Savoir-vivre Metodyka pracy umysłowej Wychowanie pro zdrowotne (w tym do życia w rodzinie) Wychowanie ekologiczne Ocena zachowania Wychowanie do samorządności Orientacja zawodowa Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa Prawa człowieka Krakusek projekt dla SP Szkoła Debaty projekt dla LO Gra Śladami Niepodległości DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Agata Sierżęga Mirosław Ćwierzyk Marta Wrońska Halina Bieroń Dorota Zatorska Anna Morżkowska Małgorzata Starczewska-Aksamit Beata Ignacok Anna Burzyńska Monika Witalis-Malinowska Anna Burzyńska Magdalena Sroka Zdzisław Bednarek Małgorzata Starczewska-Aksamit // TERMINARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2012 / 2013 DATA NAZWA IMPREZY, KONKURSU ODPOWIEDZIALNY 30 VIII 2012 czwartek 3 IX 2012 poniedziałek IX IX 2012 Dzień Adaptacyjny dla pierwszaków WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnegomsza św. na Wawelu Obóz jesienny klas 4-6 Góry Świętokrzyskie Rudki k/nowej Słupi Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.4-6. Obóz jesienny klas 2-3 do Murzasichla Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.2-3 Wrzesień 2012 Połączmy siły w działaniu Dzień Sznurówki w klasach 1-3 K.Szpetkowska Ł.Słoniowski, M.Sroka T.Winiarski wychowawcy, nauczyciele J.Dąbek, wychowawcy E.Sołtykowska, A.Gałek, E.Olszewska, SU Wrzesień 2012 Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.1 Wychowawcy kl.1 Wrzesień 2012 Połączmy siły w działaniu mój warsztat pracy Marta Wrońska, SU X 2012 PAŹDZIERNIK Wyjazd integracyjny kl.1ab do Zakrzowa. Przygotowanie zabaw w terenie przez klasy 6ab. J.Dąbek, E.Hejmo, B.Ignacok, E.Olszewska, A.Morżkowska, G.Urban,

31 Informacje administracyjne 12 X 2012 piątek 18 X 2012 czwartek 19 X 2012 piątek 19 X 2012 piątek EKO KEN Klasy Festiwal Witaminowej Dramy Klasy Jesienny piknik pieszo-rowerowy Kuratoryjny Konkurs Biblijny etap szkolny Multitest - konkurs z języka angielskiego dla klas 4-6 Kuratoryjny Konkurs Matematyczny etap szkolny H.Bieroń, G.Urban, T.Winiarski, P.Holizna, M.Winnicka-Wiercioch, SU A.Sierżęga M.Zielińska-Walkowicz E.Kurnik X 2012 Wyjazd sekcji narciarskiej kl.5-6, GM, LO na lodowiec D.Ryskala 23 X 2012 wtorek 24 X 2012 środa 26 X 2012 piątek 30 X 2012 Wtorek Październik 2012 Październik 2012 Październik- Listopad 2012 Październik- Grudzień 2012 Multitest konkurs przyrodniczy Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy etap szkolny Kuratoryjny Konkurs Humanistyczny etap szkolny Spotkanie klubu humanitarnego Działania plastyczno-techniczne w klasach 1-3 dla krakowskich przedszkoli Konkurs Języka Francuskiego Krakowski konkurs Wiedzy o Mitologii i Antyku Eliminacje szkolne Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych. D.Zatorska A.Stokłosa-Wojtaś A.Morżkowska, T.Radochoński W.Szuba-Franczak E.Sołtykowska, M.Starczewska-Aksamit, A.Gałek K.Nita, M.Ćwierzyk W.Szuba-Franczak, T.Radochoński W.Pietrzyk 1 XI 2012 czwartek Święto Wszystkich Świętych 2 XI 2012 piątek DZIEŃ WOLNY LISTOPAD 3 10 XI 2012 Wyjazd sekcji narciarskiej kl.1-4 na lodowiec. D.Ryskala 9 XI 2012 piątek 10 XI 2012 sobota Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości kl poranek pieśni patriotycznych kl Ogólnokrakowska Gra Terenowa K.Trzcińska, Z.Bednarek Obrony projektów w GIM, LO z udziałem klas 5-6 SP Wychowawcy klas XI 2012 Wyjazd sekcji narciarskiej na lodowiec (kl.5-6, GM, LO) D.Ryskala XI 2012 Akcja wychowawcza w klasach 1-3 Dobry Duszek E.Olszewska, SU 21 XI 2012 środa 21 XI 2012 środa 22 XI 2012 czwartek 24 XI 2012 sobota Światowy Dzień Życzliwości Deutschfreund konkurs z języka niemieckiego dla kl.5-6. The Bat Kid konkurs j.angielskiego REKRUTACJA do SP pomoc uczniów klas 4-tych M.Starczewska-Aksamit, SU K.Lipniarska E.Hamowska J.Dąbek. H.Bieroń, nauczyciele SP 31

32 Informacje administracyjne 28 XI 2012 środa 30 XI 2012 piątek Konkurs Alfik Matematyczny dla kl. 3abcd Andrzejki imprezy klasowe B.Peterman wychowawcy klas Listopad 2012 Międzyszkolny Konkurs Krakowska Matematyka dla kl.4,5,6 J.Kwatera Listopad 2012 Zbiórka darów dla dzieci z Domu św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie A.Olszak, P.Grotowski, A.Sierżęga Listopad 2012 Konkurs Ortograficzny edycja jesienna A.Morżkowska Listopad 2012 Listopad- Grudzień 2012 Akcja plastyczno-techniczna w kl. 1-3 Drugie życie rzeczy Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji anglojęzycznej A.Wojakowska, N.Heilman, M.Bojanowska, J.Maj D.Leńczowska Listopad 2012 Konkurs Przyrodniczy Mój las A.Stokłosa-Wojtaś 1 XII 2012 sobota 4 XII 2012 wtorek 6 XII 2012 czwartek GRUDZIEŃ Inauguracja sobotnich wyjazdów narciarskich Mikołajki Kl.1 impreza wyjazdowa Kl. 2-3 imprezy integracyjne przygotowane przez Samorząd Uczniowski GIM Kl Mikołajkowy turniej piłki nożnej w Skotnikach Wycieczka kl.1-szych związana z konkursem szopek krakowskich D.Ryskala E.Olszewska (kl.1) S.Zaczyński, SU GM (kl.2-3) Nauczyciele wf (kl.3-6) B.Ignacok, E.Olszewska XII 2012 Akcja pisania kartek świątecznych dla żołnierzy w Afganistanie B.Stec, J.Maj 11 XII 2012 wtorek 12 XII 2012 środa 16 XII 2012 niedziela XII XII 2012 środa 20 XII 2012 czwartek 21 XII 2012 piątek 23 XII 2012 niedziela Dzień Praw Człowieka Konkurs English High Flier kl. 5-6 Opłatek szkolny W świątecznym nastroju nakrywamy do stołu szkolenie dla klas 1-3 Konkurs Alfik Humanistyczny dla kl.3-6 M.Starczewska-Aksamit W.Szuba-Franczak B.Faron E.Olszewska, SU M.Winnicka-Wiercioch A.Morżkowska Ostateczny termin wystawienie ocen w kl. 1-6 nauczyciele Kl.1abc wigilia integracyjna Kl Wigilie klasowe ( ) konkurs savoir vivre Integracyjne życzenia Samorządu Wigilia w Przytulisku Brata Alberta Wychowawcy klas, SU M.Starczewska-Aksamit, E.Olszewska A.Korska, SU Grudzień 2012 Zbiórka darów dla podopiecznych przytuliska Brata Alberta Samorząd Uczniowski Grudzień 2012 Szkolny konkurs Sudoku pierwszy etap J.Kwatera XII 2012 Przerwa świąteczna 32

33 Informacje administracyjne 1 I 2013 wtorek NOWY ROK STYCZEŃ 2 I 2013 środa 17:00 Konferencja klasyfikacyjna SP J.Dąbek 4 I 2013 piątek Podsumowanie Konkursu Zachowania oraz konkursu czystości w klasach apel A.Morżkowska, H.Bieroń 5 12 I 2013 Obóz narciarski klas 4-6 J.Dąbek, D.Ryskala 7 I 2013 poniedziałek 8 I 2013 wtorek Konkurs Olimpusek dla klas 1-3 Podsumowanie Konkursu Zachowania oraz konkursu czystości w klasach I 2013 Zabawy karnawałowe kl I 2013 Ferie Zimowe E.Olszewska M.Wrońska B.Peterman A.Zięba, M.Kukuła, K.Szpetkowska I 2013 Feryjny obóz narciarski w Austrii D.Ryskala I 2013 Feryjny obóz narciarski w Polsce A.Jaśkiewicz I 2013 Feryjny obóz narciarski we Włoszech D.Ryskala I 2013 Feryjny obóz pływacki Ostrowiec Świętokrzyski G.Irzyk Styczeń-luty 2013 Styczeń-luty 2013 Dzień Babci i Dziadka w kl.1ab Warsztaty folklorystyczno-etnograficzne dla klas 1-3 B.Ignacok, E.Olszewska K.Trzcińska E.Sołtykowska LUTY 6 II 2013 środa Międzyszkolny Konkurs KRAKUSEK dla kl.3 (etap szkolny) 7 II 2013 czwartek II II 2013 wtorek 14 II 2013 czwartek 15 II 2013 piątek 20 II 2013 środa Spotkanie Klubu Humanitarnego Zajęcia edukacji ekonomicznej dla klas 1-3 W świecie pieniędzy Dzień Ekonomiczny w klasach 4-6 Walentynki III Zimowy Koncert Muzyczny Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych Połączmy siły w działaniu 25 II 2 III 2013 Obóz narciarski klas 2abc w Kluszkowcach A.Burzyńska, M.Wrońska, B.Peterman, A.Wojakowska A.Musiał B.Ignacok M.Winnicka-Wiercioch B.Ignacok A.Gałek, SU K.Trzcińska 25 II 1 III 2013 Igrzyska Zimowe STO P.Holizna Luty 2013 Luty 2013 Dzień ortografii w klasach 3abcd Prezentowanie zainteresowań uczniów GM młodszym kolegom z SP M.Starczewska-Aksamit, E.Sołtykowska, A.Gałek, M.Czerwiński Wychowawcy klas II D.Ryskala M.Winnicka-Wiercioch, B.Ignacok B.Ignacok Luty 2013 Dni Frankofonii przegląd piosenki francuskiej K.Nita 33

34 Informacje administracyjne 4-9 III 2013 Obóz narciarski klas 3abcd 9 III i 16 III 2013 sobota 13 III 2013 środa 14 lub 21 III 2013 czwartek 15 III 2013 piątek 19 III 2013 wtorek 15 III 2013 piątek 20 III 2013 środa 20 III 2013 środa 20 III 2013 środa 22 III 2013 piątek 26 III 2013 wtorek 27 III 2013 środa Gra rodzinna po Krakowie MARZEC Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ACE 2013 (kl.4, 5, 6) Konkurs Kangur Matematyczny Piknik Narciarski SP II etap konkursu Krakusek na Wawelu Piknik Narciarski SP Próbny sprawdzian po klasie szóstej Rekolekcje dla klas 2abc Konkurs języka niemieckiego Sprachdoktor 2013 (kl.5,6) Konkurs Języka Angielskiego Olimpus sesja wiosenna (kl.4-6) Rekolekcje wyjazdowe klas 3-6 Konkurs humanistyczny Omnibus kl.3-6 Wielkanocne życzenia integracyjne. M.Winnicka-Wiercioch, D.Ryskala A.Burzyńska, Z.Bednarek B.Faron W.Pietrzyk, J.Kwatera, A.Gałek J.Dąbek, D.Ryskala, W.Pietrzyk, K.Lepiarz A.Burzyńska, M.Wrońska, B.Peterman, A.Wojakowska J.Dąbek, D.Ryskala, W.Pietrzyk, K.Lepiarz E.Kurnik, S.Stachyra A.Sierżega K.Lipniarska J.Perlikowska P.Grotowski, A.Sierżęga, D.Płonka A.Morżkowska E.Sołtykowska, SU Marzec 2013 Konkurs przyrodniczy Świetlik D.Zatorska Marzec 2013 Warsztaty folklorystyczno-etnograficzne dla klas 1-3 E.Sołtykowska Marzec 2013 Akcja pisania kartek świątecznych dla żołnierzy w Afganistanie B.Stec, J.Maj Marzec 2013 Zbiórka darów dla dzieci z Domu św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie A.Olszak, P.Grotowski, A.Sierżęga Marzec 2013 Akcja wychowawcza Wielkopostna Skarbonka E.Olszewska, katecheci Marzec 2013 Obóz pływacki przygotowujący do zawodów pływackich w Berlinie G.Irzyk Marzec 2013 Międzynarodowe zawody pływackie ISM Berlin G.Irzyk 28 III - 2 IV 2013 Przerwa świąteczna 4 IV 2013 czwartek 4 IV 2013 czwartek 9 IV 2013 wtorek KWIECIEŃ Sprawdzian po klasie szóstej S.Stachyra, E.Kurnik Obchody Dnia Patrona Szkoły dla klas 4-5. Gra terenowa po Krakowie dla kl.4-5 przygotowująca do konkursu Krakus. Gala konkursu Krakusek - Wawel T.Radochoński, B.Stec, W.Szuba, M.Witalis A.Burzyńska, M.Wrońska, B.Peterman, A.Wojakowska, K.Trzcińska 34

35 Informacje administracyjne 13 IV 2013 sobota 16 IV 2013 wtorek 18 IV 2013 czwartek Dzień otwarty w SP i przedszkolu Julek Gala Lodowa klas 3-6 I etap Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie Krakus dla kl.4-5 Kwiecień 2013 Zawody pływackie w Ciechanowie G.Irzyk 23 IV 2013 wtorek 24 IV 2013 środa 27 IV 4 V IV 2013 wtorek J.Dąbek, H.Bieroń, M.Weyssenhoff, nauczyciele SP i przedszkola K.Solak, E.Kurnik, D.Ryskala A.Burzyńska, K.Lipniarska, T.Radochoński, M.Witalis Wycieczki regionalne kl.4-6 wychowawcy klas 4-6 Wycieczki regionalne kl.1-3 wychowawcy klas 1-3 Bukowina Rumuńska wycieczka dla uczniów, nauczycieli i rodziców Obchody Święta Konstytucji 3 Maja Z.Bednarek Kwiecień 2013 Szkolny Konkurs Sudoku finał J.Kwatera M.Wrońska, M.Witalis, T.Radochoński z klasą 5c Kwiecień 2013 Konkurs ortograficzny edycja wiosenna A.Morżkowska 1 V 2013 środa ŚWIĘTO PRACY 2 V 2013 czwartek DZIEŃ WOLNY 3 V 2013 piątek Święto Konstytucji 3 Maja 7 V 2013 wtorek 9 V 2013 czwartek 12 V 2013 niedziela 16 V 2013 czwartek 19 V 2013 niedziela MAJ Wycieczki regionalne kl.1-6 Wychowawcy kl. 1-6 II etap Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie Krakus dla kl.4-5 A.Burzyńska, K.Lipniarska, T.Radochoński, M.Witalis Rocznica Komunii św. dla klas trzecich A.Sierżęga, D.Płonka, Wycieczka klas 6ab Wahadło Foucaulta I Komunia Święta klasy 2B V 2013 Mistrzostwa klas 1-4 w pływaniu (basen YmcA) 21 V 2013 wtorek Gala Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie Krakus dla klas 4-5 J.Kwatera, E.Kurnik, D.Zatorska A.Sierżęga, P.Grotowski M.Bizub, G.Irzyk, K.Soczek-Holizna A.Burzyńska, K.Lipniarska, T.Radochoński, M.Witalis 22 V 2013 środa Europa Perniego konkurs wiedzy o Europie M.Czerwiński, G.Urban V 2013 Mistrzostwa Szkoły w tenisie ziemnym J. Wójtowicz 28 V 2013 wtorek Quiz o Krakowie dla kl.4,6 A. Burzyńska, A.Morżkowska, D.Leńczowska, A. Szymańska, A.Wojakowska 29 V 2013 środa Mistrzostwa klas 5, 6, GM i LO w pływaniu (basen Korona) G.Irzyk, T.Winiarski 30 V 2013 czwartek BOŻE CIAŁO 35

36 Informacje administracyjne 31 V 2013 piątek Maj-czerwiec 2013 DZIEŃ WOLNY Wycieczki przyrodnicze do Nielepic Wychowawcy, D.Zatorska Maj 2013 Wiosenne Potyczki z Językiem Polskim konkurs literacki A.Morżkowska Maj 2013 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Teatrze W.Szuba-Franczak, T.Radochoński CZERWIEC 4-7 VI 2013 Egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego i angielskiego B.Faron, K.Lipniarska 9 VI 2013 niedziela Piknik Szkolny Czerwiec 2013 Zawody lekkoatletyczne Inspiracji D.Ryskala 12 VI 2013 środa Happening Odpowiedzialna moda VI 2013 Wycieczka do Bretanii i Normandii K.Nita VI 2013 Dni Rodzinne w kl VI 2013 poniedziałek 19 VI 2013 środa 20 VI 2013 czwartek 21 VI 2013 piątek B.Peterman 21 VI 2013 piątek 24 VI 2013 poniedziałek 24 VI 2013 poniedziałek 25 VI 2013 wtorek 26 VI 2013 środa 27 VI 2013 czwartek Informacyjne zabranie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych J.Dąbek, T.Radochoński W.Szuba-Franczak Wychowawcy, nauczyciele kółek, j.ang., K.Trzcińska J.Dąbek 12:30 Ostateczny termin wystawienia ocen w SP Nauczyciele SP Konferencja klasyfikacyjna SP Podsumowanie Konkursu Zachowania oraz konkursu czystości w klasach 1-3 Dzień Artystyczny w kl.4-6, podsumowanie konkursu zachowania i czystości w klasach 4-6 Piknik Rowerowy kl.4-6 Dzień Twórczości w kl.1-3 Pożegnanie klas szóstych Porządkowanie sal lekcyjnych Wycieczki klasowe J.Dąbek M.Wrońska Czerwiec 2013 Międzynarodowe Mistrzostwa Wiednia w pływaniu G.Irzyk 28 VI 2013 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13 A.Morżkowska W. Szuba-Franczak K.Trzcińska, A.Wojakowska D.Ryskala T.Winiarski Nauczyciele nie wychowawcy K.Lipniarska, D.Zatorska, z klasami 5ab Wychowawcy klas Wychowawcy oraz przydzieleni nauczyciele Ł.Słoniowski, A.Wolska, W.Szuba-Franczak, K.Trzcińska 36

37 Informacje administracyjne // TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI Terminarz klas 1 3 SP DATA KLASA RODZAJ SPOTKANIA GODZINA 30 sierpnia - czwartek 1 11 września wtorek 2 zebranie w klasach września - środa 1,3 5-6 października pt-sob 1 wyjazd integracyjny do Zakrzowa 09 października - wtorek 2 zebranie w klasach października - środa 1,3 zebranie w klasach listopada - wtorek 2 07 listopada - środa 1,3 dzień otwarty grudnia - wtorek 2 12 grudnia - środa 1,3 zebranie w klasach stycznia - wtorek 2 zebranie w klasach stycznia - środa 1,3 zebranie w klasach marca - wtorek 2 zebranie w klasach marca - środa 1,3 zebranie w klasach kwietnia - wtorek 2 17 kwietnia - środa 1,3 dzień otwarty maja - poniedziałek Trójki klasowe zebranie - Krowoderska maja - wtorek 2ac zebranie w klasach maja - środa 1,3 zebranie w klasach maja - wtorek 2b zebranie w klasach Dni otwarte i zebrania dla rodziców uczniów klas 1 3 odbywają się w szkole przy ul. Krowoderskiej TERMINARZ KLAS 4 6 SP DATA RODZAJ SPOTKANIA GODZINA poniedziałek Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a środa Zebranie rodziców klasy 5a czwartek Zebranie rodziców klasy 6b poniedziałek Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a środa Zebranie rodziców klasy 5a czwartek Zebranie rodziców klasy 6b poniedziałek Dzień otwarty kl.4,5,6 dyżury nauczycieli (Stradom) poniedziałek Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a 18: środa Zebranie rodziców klasy 5a czwartek Zebranie rodziców klasy 6b czwartek Zebranie rodziców w klasach 4,5,6 podsum. I sem. 18: poniedziałek Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a 18:00 37

38 Informacje administracyjne środa Zebranie rodziców klasy 5a 18: czwartek Zebranie rodziców klasy 6b 18: poniedziałek Dzień otwarty kl.4,5,6 dyżury nauczycieli (Stradom) poniedziałek Spotkanie trójek klasowych w sprawie Pikniku Krowoderska poniedziałek Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a 18: środa Zebranie rodziców klasy 5a 18: czwartek Zebranie rodziców klas 6b 18:00 Zebrania z wychowawcami odbywają się w salach lekcyjnych w szkole przy ul. Krowoderskiej 8. Wszystkie dni otwarte dla kl.4-6 odbywają się w szkole przy ul. Stradomskiej 10. // NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY Iwo Wroński Dyrektor szkół STO, fizyka LO Absolwent fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993), informatyki UJ (1997). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu gimnazjanego i matury z fizyki. Wykładowca na kursach dla egzaminatorów, współorganizator konferencji metodycznych dla nauczycieli fizyki. Wice przewodniczący pięciu edycji Małopolskiego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla gimnazjalistów. W latach pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Autor i współautor publikacji dydaktycznych książkowych i prasowych poświęconych zagadnieniom dydaktyki, konstrukcji zadań i nauczaniu wielopoziomowemu. Opiekun 6 laureatów i 3 finalistów konkursu przedmiotowego z fizyki. Zdzisław Bednarek historia G/LO Nauczyciel mianowany, egzaminator Nowej Matury, współpracownik OKE, nauczyciel ćwiczeniowy UJ, współautor wielu publikacji dydaktycznych, opiekun 19 laureatów i 21 finalistów Małopolskiego Konkursu Historycznego dla Gimnazjalistów oraz 2 laureatów wojewódzkiego etapu konkursu Losy żołnierza..., 7 finalistów i 5 laureatów olimpiad dla licealistów - Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Losy Polaków na wschodzie po 17 września 1939 r., odznaczony medalem MEN. Staż pracy od 1985, w naszej szkole od 1992 r. Halina Bieroń reedukacja SP/G/LO Nauczyciel mianowany, wieloletni pracownik szkół podstawowych i przedszkoli, pedagog szkolny; ukończyła kurs kwalifikacyjny Diagnoza i terapia pedagogiczna, wychowawca klasy 4a. Lider wychowania prozdrowotnego. Wiesława Bilska religia SP/LO Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła kurs Ars Docendi dla nauczycieli akademickich; jest kantorem Drogi Neokatechumenalnej; certyfikat języka rosyjskiego biznesowego C1. Małgorzata Bizub WF SP/G/LO Absolwent AWF w Krakowie (2005), instruktor kajakarstwa slalomowego, instruktor pływania, współorganizator letnich akcji dla dzieci i młodzieży Lato w kajaku. Wicemistrzyni Polski w kajakarstwie slalomowym (2011). Anna Burzyńska nauczanie zintegrowane Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ; Pomysłodawca i organizator Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie Krakusek. Inicjator i organizator wielu szkolnych akcji i imprez związanych z realizacją projektu Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa i okolic. Staż pracy od 1991, w naszej szkole od 2001 r. Marek Czerwiński informatyka SP/G Nauczyciel mianowany, absolwent UJ (studia dzienne z historii i podyplomowe z informatyki), w naszych szkołach jako nauczyciel informatyki; autor interdyscyplinarnych programów multimedialnych dla dzieci i młodzieży, edukacja europejska poprzez multimedia, informatyk projektu Inteblok. 38

39 Informacje administracyjne Mirosława Ćwierzyk j. francuski SP/G/LO Nauczyciel mianowany, egzaminator Nowej Matury i DELF, egzamin CELI, organizatorka wymiany polsko- -francuskiej w liceum (od 1996) i w gimnazjum (od 2003), koordynator projektu międzynarodowego Socrates Comenius , projektu programu Młodzież 2005, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Staż pracy w naszej szkole od 1994 r. Jolanta Dąbek z-ca dyrektora d/s Szkoły Podstawowej nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki UJ, oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i organizacja oświatą, z-ca dyrektora d/s Szkoły Podstawowej, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, autorka projektu edukacyjnego Wykorzystanie edukacji teatralnej i środowiskowej w nauczaniu zintegrowanym, organizatorka obozów letnich i jesiennych dla kl.1-3, animatorka szkolnych imprez integracyjnych (pikniki szkolne, wyjazdy integracyjne dla rodziców), trener w projekcie Aktywizacja obszarów wiejskich, doradca szkół w projekcie Szkoła równych szans, organizator konferencji dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej STO. Staż pracy od 1988, w naszej szkole od 1999 r. Barbara Faron j. angielski SP Nauczyciel mianowany, absolwentka filologii angielskiej UJ (1986), specjalizacja Young Learners, przewodnicząca zespołu anglistów SP, nauczyciel ćwiczeniowy dla studentów filologii angielskiej UJ, UP i AGH, prowadzi kursy metodyczne. Egzaminator gimnazjalny w zakresie języka angielskiego. Koordynator i opiekun uczniów przystępujących do egzaminów Cambridge ESOL (KET i PET) Staż pracy od 1987, w naszej szkole od 2000 r. Agnieszka Frechet chemia G Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP w Opolu (1990), egzaminator Nowej Matury, opiekunka 5 finalistów i laureata Małopolskiego Konkursu Chemicznego, staż pracy od 1990, w naszej szkole od 2007 r. Agnieszka Gałek nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel mianowany, absolwentka AP w Krakowie, Wydział Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe UJ, AP, kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego. Staż pracy od 2003, w naszej szkole od 2009 r. Janina Górz biologia LO Nauczyciel dyplomowany, ukończyła w Izraelu studia w zakresie nauczania o holokauście, szkolenia w zakresie: Mniejszości na co dzień, Ochrona Przyrody, autorka wielu publikacji dydaktycznych i metodycznych dla nauczycieli, testów do egzaminów wstępnych i konkursów biologicznych. Przygotowała ok. 20 laureatów i finalistów konkursów szczebla centralnego. Brała udział w pracach Komitetu Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Knesetu Izraela, Ministra Edukacji Izraela. Staż pracy od 1967, w naszej szkole od 2003 r. Ks. Piotr Grotowski religia G/LO Nauczyciel mianowany, ksiądz Archidiecezji Krakowskiej, pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Elżbieta Hamowska j. angielski SP Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Zarządzania, ukończona metodyka nauczania języka angielskiego w Advanced Teacher Training Kanada, studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, studia fillologiczne; sternik medalowej czwórki podwójnej juniorek, medalistka Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim Amatorów, wielokrotna Mistrzyni Krakowa i innych miast Polski, zawodowy nauczyciel tańca towarzyskiego, 22 letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą, 13 lat pobytu za granicą, USA i Luksemburg. Elżbieta Hejmo psycholog SP/G/LO Nauczyciel mianowany, psycholog kliniczny, specjalista ds. problemów adolescencyjnych, oligofrenopedagog, arteterapeuta, organizatorka wolontariatu młodzieżowego, wykładowca METIS w Katowicach, MISTIA i ODN w Krakowie. Liczne nagrody związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla młodzieży, prezentowanie metod terapeutycznych na konferencjach naukowych na AP, współpraca z Fundacją i Stowarzyszeniem SOL w projekcie Mój dom dla młodzieży niedowidzącej i niewidomej. Od 1980 prowadzi prywatny gabinet psychologiczny specjalizujący się w poradach dla młodzieży (osiągnięcia w pracy z fobią szkolną). Staż pracy od 1977, w naszej szkole od 2005 r. 39

40 Informacje administracyjne Paweł Holizna WF SP/G/LO Nauczyciel kontraktowy, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008). Instruktor snowboardu, pływania, koszykówki, gimnastyki korekcyjnej. Sędzia wojewódzki KOZKosz. Beata Ignacok nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel mianowany, studia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Studia podyplomowe - Doradztwo Zawodowe. W naszej szkole od 2001 r. Grzegorz Irzyk WF SP/G/LO Nauczyciel kontraktowy. Absolwent AWF w Krakowie. Trener I klasy pływania i II klasy wioślarstwa, trener pływania J+S (klasse M) SSCHV, instruktor narciarstwa zjazdowego PZN, instruktor gimnastyki korekcyjnej. W latach dziewięćdziesiątych Reprezentant Polski i medalista MP w wioślarstwie. Opiekun sekcji pływackiej. Staż pracy od 2001, w naszej szkole od 2002 r. Joanna Janiszewska-Maćkowiak j. angielski G/LO Nauczyciel mianowany, absolwentka filologii angielskiej UJ, egzaminator OKE w zakresie maturalnym, w naszej szkole od 1996 r. Agnieszka Kabara przedszkole, teatr SP Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wydziału Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UP w Krakowie, absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia (wydział wokalny); ukończyła kurs umiejętności interpersolnalnych i podstaw pomagania (etap I) Szkoły Counsellingu Gestalt; opiekunka grup teatralnych w szkole podstawowej; instruktorka fitness. Wioletta Kaszuba matematyka G/LO Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, absolwentka UP w Krakowie. Osiągnięcia uczniów: Małopolski Konkurs Matematyczny: 14 laureatów i 25 finalistów, Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów: 2 laureatów i 4 finalistów, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Matematyka bez granic 2 razy pierwsze miejsce w Polsce i 2 razy drugie,1 raz pierwsze miejsce w regionie, Międzynar. Konkurs Kangur Matematyczny 5 laureatów, 19 wyników bardzo dobrych i 116 wyróżnień, Konkurs Matematyczny w jęz. ang. 8 laureatów. Aleksander Kielski informatyka G/LO Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny informatyki i matematyki. Egzaminator egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk. Egzaminator ECDL. Opiekun szkolnej pracowni informatycznej i sprzętu komputerowego szkoły. Staż pracy od 1976, w tym w szkole od 1988 r. Geoff King j. angielski G/LO Native speaker, współpraca z British Council, Gama Bell, egzaminator UCLES na poziomie FCE, CAE. W naszej szkole od 2012r. Ewa Klimontowicz j. angielski G/LO Nauczyciel kontraktowy, tłumacz tekstów naukowych. Egzaminator OKE w zakresie maturalnym. Lider projektu Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum i liceum. Staż pracy od 1978, w naszej szkole od Anna Korska geografia G/LO Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Nowej Matury i egzaminu gimnazjalnego; ukończyła studia na AE (1986), na UJ (1989) oraz studia podyplomowe Ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego (1995); organizatorka wymian międzynarodowych (z Holandią dla kl. I LO), autorka i współautorka wielu publikacji dydaktycznych i z zakresu hydrologii, opiekunka 16 - laureatów i finalistów - Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Autorka zajęć i instruktorka e-akademii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz e-akademia Przyszłości. Staż pracy od 1990, w naszej szkole od 1991 r. Agnieszka Kroll j. niemiecki G/LO Absolwentka Filologii Germańskiej UJ, egzaminatorka OKE. W naszej szkole od 2001 r. Maria Kukuła świetlica SP Nauczyciel stażysta, absolwentka UJ, magister psychologii (ścieżka specjalizacyjna: Psychologia rodziny i edukacja, Psychologia kliniczna dziecka), licencjat Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej, wychowawca kolonijny. W naszej szkole pierwszy rok. 40

41 Informacje administracyjne Maria Kulik j. angielski G/LO Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Gama Bell Teacher Training College (UJ) w Krakowie, kurs metodyczny DELTA (Cambridge Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages), stała współpraca ze Szkołą Językową Bell w Krakowie, Centrum Nauczania Języków Obcych Kontekst w Krakowie, Edinburgh School of Languages w Edynburgu, Open Mind Szkołą Języków Obcych w Krakowie. W naszej szkole od 2011 r. Ewa Kurnik matematyka, informatyka SP Nauczyciel kontraktowy, absolwentka AGH, Wydział Matematyki Stosowanej. Studia podyplomowe informatyczne i z grafiki komputerowej. Egzaminator ECDL, opiekun laureatów konkursów przedmiotowych. W naszej szkole od 2009 r. Magdalena Kurnik j. hiszpański SP/G/LO Nauczyciel kontraktowy, magister Filologii Hiszpańskiej UJ oraz magister Studiów Latynoamerykańskich UJ. W naszej szkole od 2009 r. Joanna Kwatera matematyka SP Magister matematyki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki UJ. Ukończony kurs edukatorski programu Nowa Szkoła. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu. Trener projektu INTERBLOK. Publikacje z zakresu badania wyników nauczania i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Opiekunka wielu laureatów konkursów przedmiotowych. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2006 r. Odznaczona Medalem KEN. Staż pracy od 1982; w naszej szkole od 2006 r. Dominika Leńczowska j. angielski SP Nauczyciel kontraktowy, ukończyła Filologię Angielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z dyplomem licencjata, ma także uprawnienia do nauczania j. rosyjskiego, kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym, przez rok doskonaliła umiejętności językowe w Szkocji, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w naszej szkole od roku Krystyna Lepiarz świetlica SP Nauczyciel mianowany, ukończyła pedagogikę szkolną na Wyższej Szkole Pedagogicznej Katarzyna Lipniarska j. niemiecki, świetlica SP Nauczyciel kontraktowy, Licencjat filologii germańskiej, Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i egzaminu państwowego w szkole podstawowej. Organizatorka konkursów Sprachdoktor Deutschfreund Der, Die, Das kenner i innych w szkole podstawowej. Pracuje w naszej szkole od 2000 r. Beata Litewka przedszkole Nauczyciel stażysta, absolwentka WSFP Ignatianum (pedagogika resocjalizacyjna), ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkola na UP. Od 2009 roku pracuje jako wychowawca przedszkolny. Jadwiga Maj plastyka SP/G/LO Nauczyciel kontraktowy, absolwentka ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, dyplom z Kolorystyki Przemysłowej u prof. A. Haski. Zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej, malarstwem oraz pracą pedagogiczną. Opiekun wielu uczestników, finalistów i laureatów konkursów plastycznych i w latach w Olimpiadzie Artystycznej. W naszej szkole od 1997 r. Joanna Martyniak matematyka LO Nauczyciel mianowany, egzaminator OKE Nowej Matury, wykładowca UJ, autorka publikacji dydaktycznych z zastosowań matematyki i statystyki w naukach medycznych, autorka i współautorka skryptów dla studentów medycyny w dziedzinie informatyki, bioinformatyki, telemedycyny; opiekun 6 finalistów i 4 laureatów Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych. Otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za publikacje dydaktyczne). Staż pracy od 1977, w naszej szkole od 1991 r. Silvia Lorena Mondragon Zarate j. hiszpański SP/G Native speaker, nauczyciel stażysta, magister psychologii w Universidad Nacional Autonoma w Meksyku. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel języka hiszpańskiego, 41

42 Informacje administracyjne od 2009 roku współpracuje z Instytutem Cervantesa w Krakowie, kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Interwencja psychologiczna w edukacji dzieci i młodzieży. W naszej szkole pierwszy rok. Anna Morżkowska j. polski SP Nauczycielka mianowana, egzaminatorka gimnazjalny OKE, organizatorka konkursów humanistycznych w SP, opiekunka finalistów i laureatów Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz laureatów Ogólnopolskich Konkursów Humanistycznych Omnibus, Alfik Humanistyczny, Multitest i innych. Adam Musiał j. angielski G/LO, WOK, LO Absolwent: filologii angielskiej (UJ), kulturoznawstwa (UJ), studiów podyplomowych na kierunku totalitaryzm nazizm Holokaust (Muzeum Auschwitz Birkenau i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Akademii Letniej Historia i kultura Żydów polskich (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie); Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście (UJ); Seminarium Nauczania o Holokauście (Yad Vashem, Jerozolima); Letniego Instytutu Nauczania o Holokauście (The Jewish Foundation for the Righteous, Nowy Jork); tłumacz; opiekun wielu laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów oraz przystępujących do egzaminów FCE i CAE; lider projektu Wychowanie Patriotyczne; w szkole od 1997 roku. Krystyna Nita j. francuski SP Nauczyciel dyplomowany, ukończone studia geologia UJ (1981) i NSJF (1993), egzaminator Nowej Matury i DELF, doradca pedagogiczny pracujący dla wydawnictwa Didier, współorganizatorka wymiany francuskopolskiej w gimnazjum, autorka projektu w ramach programu Młodzież, wieloletnia praca w ramach programu Sokrates. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Staż pracy od 1984; w naszej szkole od 2005 r. Aneta Olszak j.francuski G/LO Nauczyciel kontraktowy, ukończyła Filologię Romańską (2000) UJ Organizatorka Nocy filmowych dla uczniów gimnazjum. Koordynator współpracy z Domem św. Marcina w Fastowie (Ukraina). Staż pracy od 2002; w naszej szkole od 2004 r. Edyta Olszewska nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel mianowany, magister pedagogiki, licencjat pedagogiki religijnej, studia podyplomowe UP Nauczanie zintegrowane z elementami logopedii. Staż pracy od 1997, w naszej szkole od 2002 r. Danuta Paleczny j. niemiecki G Nauczyciel dyplomowany, absolwent Filologii Germańskiej UJ. Staż pracy 34 lata, w naszej szkole od roku Ewa Pasek matematyka G/LO Nauczyciel mianowany, ukończyła elektrotechnikę na AGH (1984) i podyplomowe studia matematykę na UJ (2002), przygotowanie uczniów do międzynarodowych konkursów matematycznych: opiekunka uczestników, finalistów i laureatów Konkursów matematycznych: Kangur, Matematyka bez granic, Matematyka w języku angielskim (1 laureat) Eugeniusz Pawlak PO LO Nauczyciel mianowany, absolwent WOSL w Dęblinie (inżynier nawigator) i UAW (geografia). Egzaminator Nowej Matury z geografii, instruktor obrony cywilnej. Staż pracy od 1975; w naszej szkole od 2006 r. Jadwiga Pawłat chemia LO Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ (1973), studia podyplomowe z chemii i ochrony środowiska (1989), egzaminator Nowej Matury, ukończyła kurs konstruktora zadań egzaminacyjnych OKE. Odznaczona Złotym Medalem KEN. Staż pracy od 1975; w naszej szkole od września Joanna Perlikowska j. angielski SP Nauczyciel kontraktowy, absolwentka filologii angielskiej na UP w Krakowie, pracowała w Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie oraz jako lektor w szkołach językowych. Ukończony kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych (2011). Posiada kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego. Beata Peterman nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Ekonomicznej (1987) i Akademii Pedagogicznej (2005), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008); autorka projek- 42

43 Informacje administracyjne tu edukacyjnego Wdrażanie treści ekonomicznych w kształceniu zintegrowanym, współorganizator Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie. Staż pracy od 1988, w naszej szkole 2000 r. Wojciech Pietrzyk matematyka, kółka przedmiotowe SP Nauczyciel kontraktowy, układa rozkład zajęć dla wszystkich trzech szkół, autor artykułów naukowych. Koordynator konkursów szkolnych. Popularyzuje wśród uczniów Mistrzostwa Polskich w Grach Matematycznych i Logicznych. Prowadzi wirtualne koło matematyczno-logiczne pod patronatem AGH. W naszej szkole od 2001 roku. Dariusz Płonka religia przedszkole SP/LO Nauczyciel kontraktowy, absolwent UKSW w Warszawie kierunek: Teologia ogólna. W naszej szkole od 2012 roku. Magdalena Ptak j. niemiecki G/LO Nauczyciel mianowany, absolwentka Filologii Germańskiej UJ, lektor w Instytucie Austriackim, licencjonowany egzaminator egzaminów państwowych, egzaminator OKE matura; autorka programów nauczania, podręczników gimnazjalnych maturalnych oraz publikacji zagranicznych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, wieloletnia wiceprzewodnicząca Kuratoryjnego Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjum. Staż pracy od 1982, w naszej szkole od 2000 r. Tomasz Radochoński j. polski SP/G Nauczyciel mianowany, ukończył Filologię Polską na UJ (1999), egzaminator OKE - egzamin gimnazjalny; autor i współautor publikacji z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Lider projektu rekrutacja; pełnomocnik gimnazjalny w latach 2005/6.Opiekun laureatki i finalistki Małopolskiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego (2009) oraz laureatów Ogólnopolskich Konkursów Humanistycznych Omnibus, Alfik Humanistyczny, Multitest, O teatrze wiemy wszystko i innych. Staż pracy w naszej szkole od 1999 r. Władysław Radwański WF SP/G/LO Nauczyciel mianowany, absolwent AWF w Krakowie (1955); autor licznych publikacji dotyczących sportu; trener I klasy hokeja na lodzie, trener II kl. piłki nożnej, instruktor tenisa ziemnego, pływania i narciarstwa zjazdowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Miasta Krakowa. Dariusz Ryskala WF SP Nauczyciel kontraktowy, absolwent AWF (1997), trener narciarstwa zjazdowego I klasy, instruktor pływania, gimnastyki sportowej i korekcyjnej, instruktor piłki nożnej, instruktora wykładowca PZN, kierownik wyszkolenia w klubie Glosator, autor licznych artykułów prasowych na temat narciarstwa - Magazyn narciar-ski Lider NTN, publikacji Wychowanie Fizyczne i Sport. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 2008, III miejsce na XLIII Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów i Trenerów PZN 2008, tester narciarski dla Ski-Magazine- -Austria, studia podyplomowe w zakresie zarządzania sportem. Lider projektów WF, obozy narciarskie i wakacyjne. Staż pracy od 1996; w naszej szkole od 1999 r. Tomasz Satryjan informatyka G/LO Absolwent Instytutu Fizyki UJ. Staż pracy od 2003, w naszej szkole od 2006 r. Agata Sierżęga religia SP Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia z pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Ignatianum, absolwentka teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2005 r. przez 7 miesięcy pracowała w Rzymie jako edukatorka oraz animatorka dzieci i młodzieży w ramach Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service). Jest jednym z liderów Wspólnoty Alternatywnych działającej przy klasztorze oo. Kapucynów w Krakowie. Władysława Sikora fizyka G Nauczyciel dyplomowany, ukończyła fizykę na UJ (1980), studia podyplomowe (1988); egzaminator OKE i CKE egzaminu gimnazjalnego, autorka publikacji dydaktycznych. Nagroda MEN II stopnia 1994,1999, Nagroda Edukacyjna Miasta Krakowa 1998, Nagroda Kuratora Oświaty w latach 1986,1989,1990,1991, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal KEN 1992, nauczyciel ćwiczeniowy AP i UJ od 1980r. Opiekun finalistów i laureatów każdej edycji Konkursu Fizycznego od 1980r. W roku 2007/8 1 laureat i 5 finalistów w Małopolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii, w roku 2008/09 3 laureatów, w roku 2009/ laureatów, 5 finalistów, w roku 2010/

44 Informacje administracyjne 1 laureat, 5 finalistów, w roku 2011/12 1 finalista. Pracuje w projektach FENIKS, INTERBLOK, e-akademia Przyszłości. Karolina Soczek-Holizna WF SP/G/LO Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008). Trener II klasy pływania, instruktor snowboardu, gimnastyki korekcyjnej. Instruktor fitness i nowoczesnych form ruchu. Krzysztof Solak WF SP/G Nauczyciel stażysta, absolwent AWF w Krakowie, instruktor narciarstwa i pływania. W naszej szkole od 2012 roku. Elżbieta Sołtykowska nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ i studiów podyplomowych UJ. Pomysłodawca i organizator imprez z okazji Dnia Ziemi. Twórca i organizator Międzyszkolnej Olimpiady Trzecioklasistów dla szkół podstawowych, autorka projektu edukacyjnego Treści ekologiczne w nauczaniu zintegrowanym Staż pracy od 1987, w naszej szkole od 2000 r. Magdalena Sroka j. polski LO Nauczyciel mianowany, ukończyła Filologię Polską na UJ (1990) egzaminator OKE Nowej Matury i egzaminu gimnazjalnego, lider szkolnego projektu Wychowanie do uczestnictwa w kulturze, koordynator międzyszkolnego projektu Szkoła Debaty. Staż pracy od1990; w naszej szkole od 1992 r. Małgorzata Starczewska-Aksamit nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany. Opiekun Samorządu Szkolnego w szkole podstawowej, inicjator i pomysłodawca wielu szkolnych akcji, uroczystości i imprez, a także scenariuszy godzin wychowawczych prowadzonych przez uczniów. Lider projektu Wychowanie do samorządności. Koordynator ogólnopolskiego projektu W szkolnych samorządach i drużynach harcerskich rosną obywatele. Autorka projektu edukacyjnego Wykorzystanie edukacji teatralnej i środowiskowej w nauczaniu zintegrowanym. Jako trener uczestniczyła w projekcie PAOW (aktywizacja obszarów wiejskich). Pomysłodawczyni Kongresu Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem Dostrzegaj, reaguj, załatw. Staż pracy od 1986,w naszej szkole od 1999 r. Bożena Stec j. polski G Nauczyciel mianowany, absolwentka Filologii Polskiej UJ (1979), egzaminator Nowej Matury i egzaminu gimnazjalnego, juror w ogólnopolskim konkursie językowym Z poprawną polszczyzną na co dzień, opiekun grupy teatralnej uhonorowanej laurem Złote Berło Króla Kraka 2002, opiekunka 4 laureatów i 9 finalistów małopolskiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego oraz uczniów nagradzanych w konkursach recytatorskich (I miejsce w Krakowskim Konkursie Recytatorskim w 2009r.) i ogólnopolskim konkursie językowym, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Teatrze i Wojewódzkim Konkursie O teatrze wiemy wszystko oraz Konkursie Wiedzy o Mitologii i Antyku.Staż pracy od 1979 r., w naszej szkole od 1998 r. Marcin Stobiński chemia LO Nauczyciel kontraktowy, absolwent Wydziału Chemii UJ (2001), doktorat AGH (2011). Adiunkt w katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku AGH. Współautor programu interdyscyplinarnego nauczania blokowego INTERBLOK. Współautor licznych publikacji z zakresu chemii, radiochemii i ochrony środowiska. Staż pracy od 2001, w naszej szkole od 2007 r. Agata Stokłosa-Wojtaś biologia G Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP w Krakowie na kierunku biologia (1994),ukończyła studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne AWF (2005) oraz studia podyplomowe w zakresie ICT, języka angielskiego i przyrody AP (2007); egzaminator OKE egzaminu gimnazjalnego, opiekunka praktyk studenckich i obozów naukowych UP w Krakowie; autorka licznych publikacji naukowych; opiekunka szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody; Nagroda Kuratora Oświaty (2003); odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz ochrony przyrody (2009). Staż pracy w szkole od roku 1994, w naszej szkole od 2011 r. Klaudia Szpetkowska świetlica SP Nauczyciel kontraktowy. Staż pracy od 2000 r. w naszej szkole. Wioletta Szuba-Franczak j. polski SP/LO, warsztaty teatralne, SP/G/LO Nauczycielka mianowana, absolwentka Filologii Polskiej UJ (2000) i Kulturoznawstwa na Socjologii UJ 44

45 Informacje administracyjne (2002); egzaminatorka OKE egzamin gimnazjalny; opiekunka grup teatralnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Opiekunka finalistów i laureatki Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz innych konkursów tj. Omnibus, Alfik Humanistyczny, Krakowski Turniej Wiedzy o Antyku, Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali. Staż pracy od 2000, w naszej szkole od 2001 r. Antonina Szymańska j. angielski SP Nauczyciel kontraktowy, absolwent Filologii Angielskiej w Częstochowie, członkini kadry narodowej w tenisie stołowym z uprawnieniami trenerskimi i sędziowskimi. 4 lata pracy w naszej szkole. Klementyna Trzcińska rytmika / muzyka SP/G/przedszkole Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym (perkusja), oraz Studium Pedagogicznego przy Akademii Muzycznej w Krakowie. W naszej szkole od 2008 r. Anna Tymkowicz-Szelest przedszkole Nauczyciel kontraktowy, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, podyplomowe studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Chrzanowie. Czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Grzegorz Urban informatyka SP Nauczyciel kontraktowy, ukończył Automatykę i Robotykę na AGH (1996),studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH (2007); zdany egzamin First Certificate in English. Posiada uprawnienia do uczenia informatyki i matematyki w szkole.były pracownik akademicki, liczne publikacje specjalistyczne; staż pracy od 1997, w naszej szkole od 2004 r. Maria Weyssenhoff-Siudmak przedszkole Nauczyciel mianowany, absolwentka pedagogiki społeczno opiekuńczej na UJ,pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem UP, ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Staż pracy jako nauczyciel - wychowawca - od 2004r. Instruktor narciarstwa zjazdowego MENiS. Magdalena Wieczorek przedszkole Nauczyciel kontraktowy, absolwentka psychologii stosowanej UJ, pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem UP. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur. Pracowała jako psycholog przedszkolny. Tomasz Winiarski WF SP/G/LO Nauczyciel mianowany, absolwent Geofizyki na AGH, Pedagogicznych Studiów Podyplomowych i międzynarodowej szkoły narciarskiej ENSA, absolwent AWF w Częstochowie, międzynarodowy instruktor narciarstwa, Instruktor i Wykładowca Polskiego Związku Narciarstwa, instruktor pływacki. Publikacje w ramach Komisji Szkolenia PZPN. Lider projektu Obozy jesienne szkół. Regularne starty w zawodach kolarskich PZKOL, szosowych i górskich (II miejsce w Wyścigu Dookoła Tatr 2008). Staż pracy od 1981, w naszej szkole od 1990 r. Magdalena Winnicka-Wiercioch nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzaminator OKE po szkole podstawowej, twórca i organizator Międzyszkolnej Olimpiady Trzecioklasistów. Studia podyplomowe: Akademia Ekonomiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Jagielloński. Autorka projektu edukacyjnego Moja mała firma. W naszej szkole od 2001 r. Monika Witalis-Malinowska historia, WOS, projekty SP/G Nauczycielka dyplomowana, absolwentka historii (1996) i kulturoznawstwa (2002) na UJ, stypendystka w Nowym Jorku i Waszyngtonie (2006); absolwentka II Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście (2007), członkini Amnesty International; certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy strukturalnych UE (2008), dyplom Akademii Przeciwdziałania Dyskryminacji (2008); trenerka w zakresie antydyskryminacji (absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacji, 2009); współautorka publikacji dydaktycznych; opiekunka szkolnego Koła Amnesty International nr 81; liderka oraz projektu Prawa Człowieka; 2011/2012 opiekunka finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Losy Żołnierza i Oręża Polskiego oraz (wraz z profesorem Zdzisławem Bednarkiem) finalistki Małopolskiego Konkursu Historycznego; odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W naszych szkołach od 1995 r. 45

46 Informacje administracyjne Agata Wojakowska plastyka, j. angielski SP Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Plastyczna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwentka ASP we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz. Absolwentka kursów: Projektowanie światła (Parsons The School for Design, Nowy Jork), Projektowanie stron internetowych (Fashion Institute of Technology, Nowy Jork), Język angielski na szóstkę w szkołach STO. Prowadzi kółko plastyczne Art With English. W naszej szkole od 2010 r. Agnieszka Wozowicz historia sztuki LO Stypendystka szkolenia dla nauczycieli w Waszyngtonie, organizatorka warsztatów z historii sztuki dla młodzieży. Anna Wolska Zajęcia teatralne G Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowe Studium Filozoficzno-Etyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W naszej szkole od 2011 roku. Jarosław Wójtowicz WF SP/G/LO Trener tenisa ziemnego Marta Wrońska nauczanie zintegrowane SP Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Pedagogiki Ogólnej (spec. Nauczanie Zintegrowane) na UJ, współorganizator międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie Krakusek, pomysłodawca i realizator projektu Metodyka Pracy Umysłowej, instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza. Staż pracy od 1998, w naszej szkole od 2004 r. Piotr Wróbel przedsiębiorczość LO Nauczyciel mianowany, absolwent zarządzania i marketingu oraz studium pedagogicznego na UJ, studia podyplomowe Zarządzanie w Oświacie UJ, Nauczanie Przedmiotów Zawodowych Ekonomicznych UJ. Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, trener. Staż pracy od 2003 r. w stopniu podharcmistrza; instruktor żeglarstwa PZŻ, kapitan jachtowy. Dorota Zatorska przyroda, biologia SP/G Nauczycielka kontraktowa, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na UJ, ukończone studia podyplomowe Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych na AP w Krakowie oraz Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu, kierunek Przyroda na UJ. Instruktorka harcerska w stopniu przewodnika, trenerka projektu INTER- BLOK. W naszej szkole od 2008r. Magdalena Zielińska-Walkowicz j. angielski SP Nauczyciel mianowany, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UJ (2001) oraz Filologii Angielskiej UJ (2006). Ukończyła roczny kurs Tłumaczeń Pisemnych Tekstów Specjalistycznych w Katedrze UNESCO UJ. Egzaminator gimnazjalny w zakresie języka angielskiego, wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Instruktor tenisa ziemnego, kilkakrotna mistrzyni akademicka Krakowa w tenisie ziemnym. Staż pracy w naszej szkole od 2002 r. // WYKAZ REGULAMINÓW I DOKUMENTÓW SZKOLNYCH, DOSTĘPNYCH NA SZKOLNEJ STRONIE WWW Statut Szkoły Regulamin szkolny Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Regulamin samorządu Regulamin świetlicy szkolnej Zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Sławomir Zaczyński matematyka SP/G Nauczyciel kontraktowy, absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2004). Instruktor harcerski 46

47 Informacje administracyjne Osiągnięcia szkoły // CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA CERTYFIKAT JAKOŚCI SCHOLA REIPUBLICAE (2002 r.) nadany przez Kapitułę Godła Schola Reipublicae za wysoką jakość pracy szkoły oraz jej działania w kierunku własnego rozwoju; TYTUŁ SZKOŁA Z KLASĄ (2003 r.) przyznany w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP za wychowawcze i edukacyjne działania szkoły; CERTFIKAT SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE (2005 r.) przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej; CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI DO MAŁOPOLSKIEJ SIE- CI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE (2005 r.) przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie za pracę na rzecz promocji zdrowia; CERTYFIKAT SZKOŁY ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE (2005 r.) przyznany całemu zespołowi szkół przez Centrum Edukacji Obywatelskiej za propagowanie wartościowych postaw społecznych i idei wolontariatu oraz za działalność charytatywną; CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE W SZKOL- NYCH SAMORZĄDACH I SZKOLNYCH DRUŻYNACH HARCERSKICH ROSNĄ OBYWATELE (2009 r.) przyznany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe za działalność samorządu szkolnego. CERTYFIKAT WIELKIEGO SERCA (2010 r. i 2011 r.) za współpracę i pomoc ofiarowaną schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, przyznany przez tę placówkę. CERTYFIKAT SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW (2011 r.) przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za rozbudzanie i rozwijanie uczniowskich zainteresowań. CERTYFIKAT SZKOŁA HUMANITARNA (2011 r.) przyznawany przez Polską Akcję Humanitarną za działania na rzecz edukacji globalnej w zakresie sprawiedliwego handlu i ochrony zasobów wody na świecie. W roku szkolnym 2010/2011, od października do listopada, jako jedne z pierwszych szkół w kraju, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO oraz Społeczne Gimnazjum nr 7 STO zostały poddane zewnętrznej ewaluacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN o nadzorze pedagogicznym, dokonali jej licencjonowani eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu określenia poziomu osiągniętego przez szkoły w różnorodnych obszarach ich działalności. Wyniki ewaluacji (patrz następna strona): Men przyjął następująca skalę spełniania wymagań: E niespełnienie kryterium, konieczność wprowadzenia programu naprawczego D spełnienie wymagań w stopniu podstawowym C średni stopień spełnienia wymagań B spełnienie wymagań w stopniu wysokim A spełnienie wymagań w stopniu bardzo wysokim (dotyczy placówek wzorcowych, mogących stanowić ośrodki szkoleniowe dla innych szkół, kryterium A nie posiada opisanych szczegółowo wymagań) // DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ INNYCH Uczennice i uczniowie, nauczyciele, a także rodzice uczniów szkoły podstawowej często byli inicjatorami działań na rzecz osób spoza grona szkolnego. Inicjatywy te miały zarówno charakter wolontariatu na rzecz potrzebujących, jak i dotyczyły zadań edukacyjnych. Oto najważniejsze działania: Szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie Krakusek dla klas trzecich SP, w tym roku pod hasłem - Uroczystości w dawnym mieście Krakowie i na Wawelu. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii i legend. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Międzyszkolny Konkurs o Krakowie Krakus dla klas IV i V. Szkoła współpracuje z Kliniką Terapii Jąkania p. Ewy Galewskiej. Uczestnicy terapii, w ramach dnia otwartego w naszej szkole, prezentują przemówienia w obecności uczniów. Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie organizacji praktyk w szkole dla kilkudziesięciu studentów. 47

48 WYMAGANE Obszar: efekty Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom spełnienia wymagań szkoła podstawowa gimnazjum Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A A Uczniowie są aktywni A A Respektowane są normy społeczne A B Obszar: procesy Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A B Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A A Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B B Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A A Kształtuje się podstawy uczniów A A Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B A Obszar: środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A A Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów A A Promowana jest wartość edukacji A B Rodzice są partnerami szkoły A A Obszar: zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach A A Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A A Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B B A A Uczniowie i uczennice biorą udział w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej Szkoła Humanitarna. W ramach tego projektu założono Klub Humanitarny, który co roku wyznacza i realizuje priorytetowe zadania. Klasy 4-6 co roku biorą udział w grze terenowej Śladami Niepodległości, zainicjowanej przez p. Zdzisława Bednarka. Swoją postawą uczennice i uczniowie zachęcają mieszkańców Krakowa do kultywowania tradycji patriotycznych. Uczniowie różnych klas podejmują działania społeczne np.: zbiórka karmy dla azylu, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i umieszczenie ich w krakowskich parkach. Ciekawe inicjatywy obywatelskie uczniowie prezentują podczas konferencji, kongresów i sympozjów organizowanych przez władze miasta i placówki naukowe. Co roku dzieci, rodzice i nauczyciele uczestniczą udzielają pomocy ubogim rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka. Szkoła podstawowa uzyskała w roku szkolnym 2010/11 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Certyfikat ten świadczy o tym, ze nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży oraz pomaga uczniom osiągnąć sukces na własną miarę. Od dwóch lat nasza szkoła jest organizatorem Sympozjum Samorządów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Od kwietnia 2011 trwa akcja Wkręć się w pomaganie! polegająca na zbieraniu zakrętek od butelek. Jej celem jest dofinansowanie pomoc dla podopiecznych fundacji Poza Horyzonty. W ramach wymiany doświadczeń z nauczycielami STO nasza szkoła organizuje cyklicznie konferencje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczestniczy w szkoleniach i wizytach studyjnych na terenie różnych szkół STO w Polsce. Ponadto nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły uczestniczą w Wakacyjnej Szkole STO. Od kilku lat delegacja uczennic i uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum na lotnisku wojskowym w Balicach przekazują świąteczne kartki dla 48

49 Osiągnięcia szkoły polskich żołnierzy w Afganistanie oraz zeszyty i różne przybory szkolne dla afgańskich dzieci. W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowana została VII edycja Konkursu Wiedzy o Europie Europa Perniego. Należy podkreślić, że wymienione działania przynoszą wiele radości i satysfakcji uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dzięki wielkiej bezinteresowności, możliwe jest zrealizowanie zamierzonych celów. Najwyższe wyniki uzyskali: Katarzyna Bednarska z 6a i Aleksandra Grzyb z 6b 38 punktów Kacper Łuczak z 6a 36 punktów Klaudia Baran, Magdalena Płatek, Oliwia Puto, Bogusława Wrońska z klasy 6a i Natalia Nawrocka z klasy 6b 35 punktów Agata Augustyn, Martyna Sulima Samujłło, Kacper Swadźba i Aleksandra Zyss z klasy 6b 34 punkty // SUKCESY UCZNIÓW W roku szkolnym 2011/12 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bardzo wielu konkursach przedmiotowych. Zostawali laureatami oraz finalistami prestiżowych konkursów kuratoryjnych. Zdobywali najwyższe miejsca i zostawali laureatami w wielu konkursach ogólnopolskich, a także w konkursach wojewódzkich i międzyszkolnych. WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ (3 kwietnia 2012 r.) Informujemy, że niezmiennie od jedenastu lat nasza szkoła, z osiągniętym średnim wynikiem 30,3 punktów mieści się w grupie 4% szkół w kraju o najwyższych wynikach. Uzyskana średnia jest wyższa od przeciętnego wyniku wszystkich szkół podstawowych miasta Krakowa, Małopolski i kraju. NAJWIĘKSZE SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH KONKURSY KURATORYJNE MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY Radzim Sendyka finalista MAŁOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY Aleksandra GRZYB - finalistka Martyna Sulima Samujłło - finalistka KURATORYJNY KONKURS BIBLIJNY Jan Balcerowski - finalista KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE KONKURS MULTITEST Z J.ANGIELSKIEGO Dyplom laureata otrzymali: Bartłomiej Słupik (6m. w kraju) Jakub Chomiński (8m. w kraju) Radzim Sendyka (6m. w kraju) 49

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO jest kulturalny: stara się używać form grzecznościowych, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, uważnie słucha dzieci i dorosłych, próbuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE Uczeń Szkoły Marzeń: 1. Przygotowuje się do zajęć, rozwija intelektualnie: przynosi na zajęcia szkolne wszystkie potrzebne

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 3 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 3 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 3 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WIZJA ABSOLWENTA SZKOŁY OGÓLNE ZADANIA SZKOŁY CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Program 1. Podstawowe kierunki polityki państwa 2. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - wybrane aspekty jej realizacji 3. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA Szkolny Laureat Nauki 1. Nagrodą Szkolnego Laureata Nauki jest Złoty klucz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach 2015-2018 Organ prowadzący: Wiesław Woźniak Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA. Oferta wstępna - poglądowa

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA. Oferta wstępna - poglądowa NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Oferta wstępna - poglądowa O nas Logos Group to spółka cywilna zarządzająca dwoma Prywatnymi Przedszkolami Podwawelskie Smyki (przy ul. Komandosów 21 i przy ul. Racławickiej

Bardziej szczegółowo