Przewodnik techniczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik techniczny"

Transkrypt

1 UKŁADY SPRĘŻONEGO POWIETRZA UKŁADY CHŁODNICZE (ZIĘBNICZE) UKŁADY POMPOWE UKŁADY WENTYLACYJNE UKŁADY NAPĘDOWE Z SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI PRZEMYSŁOWE ELEKTRYCZNE SIECI ZASILAJĄCE Program Motor Challenge Przewodnik techniczny Rozwiązania poprawiające używane przez Ciebie układy napędowe MOTOR CHALLENGE ETYKIETA LABEL MOTOR CHALLENGE Oszczędności Economies energii d'énergie w elektrycznych pour systèmes układach motorisés napędowych EUROPEJSKI PROGRAM MOTOR CHALLENGE: inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską

2 W programie MCP zwraca się szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w sektorze przemysłu. Program ma zastosowanie do wszelkich elektrycznych układów napędowych, wykazujących możliwość uzyskania oszczędności energii. Liczne przykłady znane z Polski i innych krajów europejskich wskazują, że można zaoszczędzić nawet 30% energii zużywanej obecnie w układach pompowych, sprężarkowych, chłodniczych i wentylatorowych. Rozkład bieżącego zużycia energii w Polsce Proporcja zużycia energii elektrycznej na napędy elektryczne i do innych celów, w odniesieniu do całości energii elektrycznej zużywanej w Polsce Napędy/ inne zużycie - według odbiorców (systemów) Napędy/ inne zużycie - według sektorów Dlaczego ten przewodnik? Elektryczne układy napędowe pobierają ponad połowę energii zużywanej w Polsce, czyli około 65 TWh rocznie, wobec 128 TWh całkowitego rocznego zużycia energii. W tym, około 47 TWh przypada na napędy stosowane w sektorze przemysłowo-energetycznym (oszacowania FEWE). Wg ADEME, w innych krajach Europy udział energii zużywanej w przemyśle w napędach wynosi około 2/3. Europejski Program «Motor Challenge» wdrożono w celu wspomagania poprawy efektywności energetycznej w sektorze przemysłu, w elektrycznych układach napędowych. Przedmiotem zainteresowania programu MCP są: * Układy sprężonego powietrza * Układy wytwarzania zimna (chłodu) * Układy pompowe * Układy wentylatorowe * Układy napędowe z silnikami elektrycznymi * Przemysłowe elektryczne sieci zasilające Firmy, które podejmują dobrowolne działania zmierzające do uzyskania oszczędności energii i przedstawią do zaakceptowania plan działań na następne lata, otrzymują prawo używania etykiety. Jak dotąd 23 kraje europejskie zaangażowały się w programie Motor Challenge i posiadają krajowy punkt kontaktowy, jak np. FE- WE w Polsce. Wszelkie jednostki biznesowe, które chcą podjąć zobowiązania o podejściu do oszczędności energii i polityki w zakresie Rozkład bieżącego zużycia energii w elektrycznych układach napędowych: użytkowania elektrycznych układów napędowych, mogą przystąpić do sieci partnerskiej Programu Motor Challenge. Nagrodą za takie zobowiązanie jest używanie etykiety «Motor Challenge» przyznane przez Komisję Europejską. Sprężanie 30 % Pompowanie 20 % Wentylacja 13 % Inne układy 37 % Aby zachęcić przedsiębiorstwa do zainteresowania się tym programem, FEWE i PCPM oferują swoja pomoc w tym zakresie. FEWE może pomóc w opracowaniu warunków oraz harmonogramu działań dla osiągnięcia oszczędności energii, pomóc w przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu studium wykonalności. FEWE oraz PCPM jako krajowe punkty kontaktowe programu Komisji Europejskiej pomagają przedsiębiorstwom uzyskać prawo do używania etykiety Motor Challenge i pracują nad promocją programu. Wstęp Niniejszy przewodnik techniczny wprowadza do sześciu systemów uwzględnianych w programie Motor Challenge i najczęściej stosowanych w przemyśle. Dla każdego z tych systemów opracowano szczegółowy opis aspektów technicznych wraz z opisem najważniejszych planowanych dróg polepszenia efektywności energetycznej przedstawionych na odnośnym schemacie instalacji przemysłowej. Ponadto wszędzie zestawiono konkretne działania zmierzające do uzyskania znaczących, krótko- lub średnioterminowych oszczędności energii. Pogrupowane są według następujących pięciu zagadnień: produkcja, sieci, zużycie, sterowanie i utrzymanie. Potencjalne oszczędności zależą od właściwości instalacji i wprowadzonych ulepszeń. Dlaczego ten przewodnik? str. 2 & 3 Układy sprężonego powietrza str. 4 & 5 Układy produkcji zimna str. 6 & 7 Układy pompowe str. 8 & 9 Układy wentylatorowe str. 10 & 11 Elektryczne układy napędowe str. 12 & 13 Przemysłowe elektryczne sieci zasilające str. 14 & 15

3 4 Co warto rozważyć Układy sprężonego powietrza PRODUKCJA SIEĆ UŻYTKOWANIE REGULACJA UTRZYMANIE Zastosowanie układów sprężarkowych o wyższej sprawności Polepszenie warunków produkcji Ograniczenie zużycia energii przeznaczonej na poprawę jakości powietrza (filtrowanie suszenie) Dostosowanie ciśnienia powietrza do minimalnych potrzeb Zastosować rurociągi o większej średnicy Zmniejszyć długość sieci Zastosować sieć zamkniętą (obieg) Ograniczyć liczbę kolan, zmian kierunku lub przekroju Okresowo likwidować wycieki 15 do 50% wytwarzanego sprężonego powietrza wycieka przez nieszczelności Zainstalować system o kilku wartościach poziomów ciśnienia (sieci lub systemy wielociśnieniowe), oddzielnie lub wzajemnie połączone (z wykorzystaniem lokalnego nadciśnienia). Zmniejszenie ciśnienia z 7 do 5 bar daje średnio 8%-wą oszczędność energii Zainstalować wymiennik ciepła: poprawić sam proces lub ogrzewać pomieszczenia Zasilanie energią elektryczną i regulacja Zamontować np. automatyczną regulację procesu produkcji sprężonego powietrza stosując sprężarkę o regulowanej prędkości obrotowej lub automatyczną regulację wszystkich sprężarek w funkcji zapotrzebowania Średnio 15% oszczędności w związku z automatyzacją regulacji (od 5 do 35%) Obniżyć temperaturę powietrza wlotowego Każde 3 stopnie dają 1% oszczędności energii 12% 20% Pobór powietrza 60% Zmniejszenie strat ciśnienia w sieci (sprawna sieć pozwala na uzyskanie straty ciśnienia wynoszącej najwyżej 0,5 bar na długości rurociągu) Optymalizacja zbiorników powietrza i ich rozmieszczenie w sieci Zainstalować zbiorniki wyrównawcze w pobliżu urządzeń mających duże wahania zapotrzebowania powietrza 7% Sprężarki Wymienić sprężarkę na nową i lepszą, o mniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu energii (np. więcej stopni sprężania) bardziej dopasowana do wymagań układu Zmniejszenie ilości powietrza odpadowego Wysokie ciśnienie Zbiornik Kondensat Zbiornik buforowy Filtr Zastosować odpowiednie naczynia odwadniające na kondensat Wysokosprawna sieć pozwala ograniczyć straty ciśnienia do maks. 0,5 bar % Potencjalne oszczędności (procentowe) są inne dla każdego elementu układu i nie można ich wzajemnie dodawać 6 TWh 5 TWh 4 TWh 3 TWh 2 TWh 1 TWh 0 Kontrola produkcji i regulacja dostosowana do potrzeb 20 % 15 % 10 % 5 % 0 Choix des pompes 1990 Dimensionnement 1997 Regularne pomiary Maszyna Suszarka Installation et maintenance 1999 Principes de conception 2% 5% Produkcja sprężonego powietrza ma duże znaczenie w polskim przemyśle, ponieważ stanowi około 11% bieżącego zużycia energii w tym sektorze, czyli około 6 TWh energii rocznie (1). Z kolei badania przeprowadzone w UE wskazują, że 75% kosztów eksploatacyjnych w układach sprężonego powietrza (przy czasie pracy 6000 godz./rok) stanowią koszty energii. W większości przypadków wydajność układów sprężonego powietrza wynosi zaledwie 10% wydajności nominalnej. Produkcja tego nośnika jest kosztowna (0,6 do 3 eurocenty za normalny metr sześcienny) i charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie polepszania efektywności, wynoszącym średnio około 25% zużycia energii. Commande de l'ensemble du système Regularna konserwacja Redukcja wycieków Urządzenie centralne Osuszać i filtrować powietrze w stopniu umiarkowanym, stosownie do wymagań Zbyt długie osuszanie lub zbyt drobne filtry powodują niepotrzebne nadmierne zużycie energii Zbiornik Alokacja kosztów produkcji sprężonego powietrza Podzielić sieć na fragmenty z regulatorami ciśnienia lub odpowiednimi zaworami odcinającymi. Odłączać nieużywane fragmenty sieci Nie dostarczać powietrza do wyłączonych maszyn (odcinanie fragmentu sieci zaworem elektromagnetycznym) Odłączyć maszyny od sieci, jeśli nie są używane (np. przez automatyczny zawór elektromagnetyczny) Przy czyszczeniu lepiej stosować mniej energochłonne urządzenia podciśnieniowe (odkurzacze) niż dysze do przedmuchiwania lub pistolety na sprężone powietrze Wymienić nieszczelne elementy urządzeń Zainstalować urządzenia kontrolno-regulacyjne, takie jak mierniki przepływu, amperomierze, manometry... Prawidłowo zaprojektować zbiorniki wyrównawcze aby można pracować przy większych wydajnościach sprężarek i aby unikać nieoczekiwanych odłączeń/ załączeń Prowadzić regularną rejestrację i właściwą regulację (np. wykorzystując odpowiednie wskaźniki) Ulepszyć i sprawdzać zawory regulacyjne ciśnienia, filtry, urządzenia smarowania, suszarki i naczynia na kondensat (1): Źródło: Studium UE «Compressed Air Systems in the European Union» - Rok 2000) 40% Energia 75% Inwestycja 13% Utrzymanie ruchu 12% 5

4 Szacuje się, że urządzenia napędowe stosowane w przemysłowych instalacjach chłodniczych i ziębniczych w Polsce zużywają ok. 4% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle. W sektorze gospodarstw domowych, koszty procesu chłodzenia żywności stanowią ok. 25% kosztów energii elektrycznej. Układy wytwarzania zimna (chłodu Co warto rozważyć PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA OBSŁUGA Zastosowanie sprężarki obiegowej o wyższej sprawności Zastosowanie skraplacza i parownika o wyższej sprawności Odzysk i wykorzystanie ciepła oddawanego przez sprężarki Zaizolowanie sieci rozdzielczej czynnika ziębniczego Zmniejszenie wielkości dopływów ciepła do stref chłodzonych Regulacja ilości wytwarzanego zimna zgodnie z zapotrzebowaniem Optymalizacja ilości energii wytwarzanej w instalacji w funkcji warunków zewnętrznych i zapotrzebowania Optymalizacja sposobu magazynowania zimna Regulacja strumieni przepływów Optymalizacja pracy wymienników zimna Optymalizacja obsługi i utrzymania obiegów Zastosować sprężarkę o wyższej sprawności (np. urządzenie wielostopniowe) 2-5% Zastąpić przewymiarowaną sprężarkę urządzeniem o wyższej sprawności o mocy lepiej dobranej do rzeczywistych potrzeb instalacji, jeśli to możliwe, to z układem magazynowania (p. regulacja ) Regulacja Dostosować warunki pracy urządzenia wg pory roku, czasu pracy, rodzaju produkcji Wyłączyć zbędne sprężarki Zastosować system pływający dla wysokiego i/lub niskiego ciśnienia średnio 10 do 25% oszczędności Parownik Regulować strumień powietrza w skraplaczach (np. poprzez elektroniczną regulację prędkości wentylatorów) Oszczędności do 30% zużycia energii i 6% całkowitego zużycia Zastosować w sprężarkach 4-6% regulację zmiennoprędkościową, aby dostosować wydajność wytwarzania zimna zgodnie z potrzebami Zainstalować wymienniki ciepła np. dla poprawy jakości procesu lub w celu ogrzewania pomieszczeń 60% Wymiennik Sprężarka ziębnicza Skraplacz powietrzny Zawór redukcyjny Zainstalować bardziej efektywne skraplacze wyparne w miejsce suchych Zainstalować wymiennik ciepła na skraplaczu dla polepszenia procesu lub pozyskania ciepła do ogrzewania pomieszczeń Zastosować zoptymalizowaną procedurę schładzania Odpowietrzyć obiegi i skraplacze Oczyścić skraplacze i zainstalować urządzenia do regularnej inspekcji Sprawdzić i usunąć wycieki czynnika obiegowego chłodniczego Jeśli to konieczne, wymienić czynnik obiegowy Pompa Zasobnik Oświetlenie Produkt 2% Zainstalować energooszczędne oświetlenie Sprawdzić warunki izolacyjności obiegów zimna I dokonać niezbędnych napraw średnie oszczędności wynikające z lepszej izolacji wynoszą 5 do 10% Obieg nośnika zimna Stosować swobodne (naturalne) chłodzenie 6 Dostosować strumień czynnika ziębniczego (np. poprzez zastosowanie elektronicznej regulacji obrotów pompy obiegowej) Oszczędności do 30% zużycia energii i 6% całkowitego zużycia Zainstalować zasobnik buforowy zimna, jeśli to konieczne Dopasować wydajność strumienia powietrza wymienników zimna (np. elektroniczna regulacja prędkości obrotowej) Wprowadzić właściwą strategię odszraniania 5% T C Zimne pomieszczenie Zainstalować automatyczne kurtyny zamykające strefy chłodzone Zainstalować zamknięcia buforowe i ograniczyć liczbę zamykających/otwierających części strefy Dostosować temperaturę mrożenia (nie niższą niż wymaganą) Zredukować czas przebywania ludzi w strefie chłodzonej Człowiek w spoczynku generuje moc cieplną około 80 W 7 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji I nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

5 Co warto rozważyć Układy pompowe PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE pompy właściwie dobrane do wymagań silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań Zmniejszone straty ciśnienia w sieci 20 % 15 % 10 % 5 % Zmniejszyć ilość przetłaczanego czynnika 0 Choix des pompes Dimensionnement 1997 Installation et maintenance 1999 Optymalizacja regulacji pompy dla uniknięcia strat (według zapotrzebowania) Principes de conception Commande de l'ensemble du système Instalacja układów do regularnych pomiarów i rejestracji Układy pompowe wykorzystują około 15% energii zużywanej w Polsce w sektorze przemysłowym. W skali światowej ta proporcja wynosi 25%. Przeprowadzone badania wykazały że można uzyskać znaczne oszczędności energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych urządzeń i właściwych układów regulacji. Pozwoliłoby to na zaoszczędzenie do 40% energii przy średnim okresie żywotności lat. Dwie główne rodziny pomp obejmują pompy odśrodkowe i wyporowe. Pompy odśrodkowe (wirowe), ze swoim wynoszącym 70% udziałem w rynku, przedstawiają znaczne możliwości oszczędności energii, ponieważ uważa się, że 75% układów pompowych jest przewymiarowanych, a większość z nich nawet do 20%. W celu zapobieżenia wyciekom z układu Okresowa konserwacja pomp i układów napędowych dla zapewnienia maksymalnej wydajności Typowy całkowity koszt związany ze stosowaniem pompy Zużyta energia 85% Koszt początkowy 5% Utrzymanie ruchu 10% Usunąć wycieki Odciąć wszelkie nieużywane fragmenty obiegu Zainstalować urządzenia pomiarowe do kontroli strat ciśnienia Manometr Regularnie odpowietrzać Okresowo sprawdzać wewnętrzne tolerancje pomp Zastosować środki zmniejszające tarcie w korpusie pompy Zbiornik ciśnieniowy Mała pompa nadciśnieniowa W indywidualnych sytuacjach stosować małe pompy nadciśnieniowe średnio 3 do 5 % oszczędności Zastosować kilka pomp połączonych równolegle, uruchamianych w miarę zapotrzebowania Wymienić lub dostosować przewymiarowane pompy Zmienić średnicę wirnika pompy poprzez obróbkę mechaniczną lub wymianę Zastosować pompy o większej wydajności Zainstalować mierniki elektryczne, przepływomierze itp. Regularnie rejestrować wyniki i właściwie je przetwarzać (np. stosując wskaźniki) 4% 4% 3% Przepływ Pompa Proces Regulator + VSD (Napęd zmiennoprędkościowy) Zastosować rury o większym przekroju i unikać kolanek oraz niepotrzebnych zmian kierunku przepływu Zredukować długość sieci Preferować napędy zmiennoprędkościowe w silnikach pomp (dla regulacji wydajności) zamiast zaworów dławiących Zużycie energii elektrycznej Wymienić przewymiarowane silniki pomp na lepiej dostosowane i wysokosprawne - etykieta EFF1 Wydajność wyższa o 2 do 5% Zasobnik Energia Strumień przepływu Średnio ponad 30% energii Wyłączyć wszelkie zbędne pompy Nie uruchamiać pomp bez ich wykorzystania! 9 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

6 Co warto rozważyć Układy wentylacyjne PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE wentylatory właściwie dobrane do wymagań silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań Ograniczenie strat ciśnienia w sieci i problemy bilansowe związane z sieciami układów wentylacyjnych Odzysk energii przy emisji powietrza Optymalizacja strategii wentylacji i stosowanych układów wentylacyjnych Optymalizacja regulacji wentylacji dla uniknięcia strat Zainstalowanie regularnych pomiarów danych, pomiary i urządzenia rejestrujące Wentylacja jest procesem technicznym niezbędnym do prawidłowego działania instalacji przemysłowej, zapewnienia jakości produkcji oraz indywidualnego zabezpieczenia przed emisją i nagromadzeniem zanieczyszczeń oraz gorąca w pomieszczeniach. Zużycie energii w instalacjach stanowi średnio do 17% zużycia energii w polskim sektorze przemysłowym. Zużycie energii jest wyższe, jeśli powietrze jest nośnikiem poddawanym wstępnym procesom wymagającym nakładu energii, w celu uzdatnienia, jak ogrzewanie, chłodzenie, filtrowanie. W większości instalacji, zgodnie z obserwacjami z audytów energetycznych, można uzyskać do 30% oszczędności energii, przy okresie zwrotu nakładów poniżej 2 lat. dla zapobieżenia wyciekom z sieci wentylacyjnych Okresowa konserwacja filtrów i kanałów powietrznych Bilans strat energii w układzie wentylacyjnym Stosować oczyszczanie powietrza aby móc częściowo zawracać wydmuchiwane powietrze Zastosować wymiennik ciepła w strumieniu powietrza wylotowego Przykłady oszczędności do 60% Oczyszczanie Wydmuch Zastosować wentylatory pracujące z maksymalną wydajnością Wymienić przewymiarowane wentylatory Wentylator Unikać stosowania kolan i zmian przekroju Zwiększyć obszar swobodnego przepływu czynnika w sieci i stosować raczej okrągłe przekroje kanałów, a nie prostokątne Zbilansować sieć wentylacyjną: sprawdzić ciśnienia i przepływy w rozmaitych kanałach i zbilansować straty ciśnienia Oczyszczać instalację I usuwać pył / kurz z kanałów I filtrów Sieci transmisyjne Łapacz Kontrola Wymienić przewymiarowane silniki wentylatorów stosując lepiej dobrane i wysokosprawne: etykieta «EFF 1» Stosować bardziej sprawny układ napędowy wentylatora: bezpośrednie połączenie (sprzęgło) z wałem, rezygnacja z napędów z paskiem klinowym Pobierać tylko minimalną ilość potrzebnego powietrza Wyłączyć każdy nieużywany wentylator Stosować napędy zmiennoprędkościowe (VSD) dla silników wentylatorów Zużycie energii elektrycznej Wentylacja ogólna Sprawdzić możliwość zastosowania wyporowego układu wentylacji zamiast układu mieszanego Strumień przepływu Średnio ponad 30% energii Zainstalować mierniki, przepływomierze itp. Regularnie rejestrować wyniki i właściwie je przetwarzać (np. stosowanie wskaźników) 10 Wentylacja ogólna Stanowiska robocze Zastosować specjalny układ wychwytywania dobrany dla zanieczyszczeń lokalnych zamiast ogólnego dla całego układu wentylacyjnego Przykłady oszczędności do 55% 11 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

7 20 % 15 % 10 % Układy napędowe z silnikami elektrycznymi stanowią istotny odbiór energii elektrycznej, na poziomie 20% w sektorze przemysłowym. Szacuje się, ze ok. 96% kosztów operacyjnych silnika w okresie jego żywotności wynika z zużycia energii, 2,5% to koszt zakupu silnika, a 1,5% to koszty utrzymania. Z tego względu, przy zakupie silnika zasadniczą sprawą powinno być uwzględnienie zużycia energii i próba redukcji tego parametru do minimum. W celu eksploatacji zespołu silników w sposób możliwie najbardziej opłacalny, zalecane jest uwzględnienie przedstawionych niżej parametrów, takich jak moc wyjściowa silnika, jego wymiary, straty transmisyjne po stronie odbioru mocy, utrzymanie ruchu (naprawy i przezwajanie) oraz zastosowanie układów regulacji, np. napędów zmiennoprędkościowych (VSD). Co warto rozważyć PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań 5 % 0 Układy napędowe z silnikami elektrycznymi Choix des pompes Dimensionnement Installation et maintenance Polepszyć układ przeniesienia napędu Principes de conception Commande de l'ensemble du système Zoptymalizować kontrolę i regulację napędów (zgodnie z zapotrzebowaniem) Zainstalowanie regularnych pomiarów danych, pomiary i urządzenia rejestrujące Okresowa konserwacja silnika zgodnie z zaleceniami producenta Okresowa konserwacja układu napędowego w celu zapewnienia maksymalnej efektywności Całkowity koszt stosowania silnika elektrycznego Koszt zakupu 2,5% Utrzymanie 1,5% Energia 96% Przeniesienie napędu w układach o dużym obciążeniu: unikać stosowania pasków klinowych, płaskich lub niezsynchronizowanych pasów transmisyjnych, wałków zębatych, napędów ślimakowych. Przykłady strat energii do 45% Wyregulować naprężenie pasów 1-5% Wyregulować precyzyjnie osiowanie układów przeniesienia napędu 1-3% 2-8% 1-5% 1-6% Nie stosować przewymiarowanych silników Stosować silniki wysokosprawne (etykieta EFF 1 ) Okresowo smarować łożyska, zgodnie z zaleceniami producenta Unikać przezwajania silnika, które często prowadzi do późniejszego zmniejszenia jego mocy lub upewnić się, że usługodawca posiada autoryzację producenta silnika Zainstalować mierniki elektryczne okresowego lub ciągłego działania VSD Sieć pomiarowa VSD Zastosować elektroniczną regulację prędkości obrotowej (VSD) w celu dokładnego wyregulowania prędkości obrotowej w zależności od bieżących potrzeb w zależności od zastosowania, od 10 do 50% oszczędności VSD % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

8 Co warto rozważyć Przemysłowe elektryczne sieci zasilające PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE Ograniczenie strat energii w transformatorach Zastosować jeden lub więcej transformatorów wysokosprawnych: minimum strat pod obciążeniem i bez obciążenia Dobrać wielkość transformatora zgodnie z jego przeznaczeniem Ograniczenie strat energii w sieci Uzasadnione zużycie energii elektrycznej Monitoring obciążeń pasożytniczych w sieci: powstawanie częstotliwości harmonicznych, absorpcja lub emisja prądu biernego, piki natężenia Zlokalizować ʻgorące miejscaʼ linii kablowych i rozdzielni elektrycznych (metoda termografii podczerwieniowej) Dokręcić zaciski Oczyścić złącza i połączenia (aby ograniczyć ryzyko korozji) Wymienić rozdzielnie niskiego napięcia starego typu (wyprodukowane w latach osiemdziesiątych) na nowe rozdzielnie (2000), które są mniejsze o 40% Wybrać elementy o niskim zużyciu energii do rozdzielni ogólnych niskiego napięcia aby uniknąć klimatyzowania pomieszczeń (efektywne 7 W) / (20 W) standardowe styczniki / rozłączniki P Command Polepszenie jakości zasilania w energię elektryczną Poprawa współczynnika mocy (cosinus ϕ) w celu zmniejszenia prądów biernych w sieci Poprawa współczynnika mocy (cosinus ϕ) w celu zmniejszenia prądów biernych w sieci Zmniejszenie udziału harmonicznych w sieci, zainstalowanie urządzeń do regularnego pomiaru i rejestracji danych Przemysłowe elektryczne sieci zasilające pełnią wiele funkcji: zapewniają prawidłowy przebieg przemysłowych procesów technologicznych, służą utrzymaniu bezpieczeństwa indywidualnego pracowników oraz utrzymaniu sprzętu i urządzeń w dobrym i stabilnym stanie technicznym, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości i jakość zasilania. Oczywiście zaniechanie kontroli jakości sieci spowoduje obciążenie jej mocą bierną, a w efekcie większe zużycie energii, niekiedy o 5-10% (straty w kablach, transformatorach...) i wreszcie wygeneruje koszty, z powodu obniżenia jakości produkcji a nawet jej wstrzymania. Optymalizacja procedury utrzymania sieci Zredukować straty wynikające z efektu Jouleʼa, poprzez zastosowanie większych styczników Oświetlenie Zmiany kosztów przy przejściowym przestoju zasilania (wymagane E/kW) Przemysł samochodowy Min Max. 7.5 Tworzywa sztuczne i guma Min Max. 4.5 Przemysł tekstylny Min Max. 4.0 Materiały piśmiennicze Min Max. 2.5 Druk (gazety) Min Max. 2.0 Przemysł petrochemiczny Min Max. 5.0 Metalurgia Min Max. 4.0 Przemysł szklarski Min Max 6.0 Przemysł spożywczy Min Max. 5.0 Przemysł farmaceutyczny Min Max Przemysł elektroniczny Min Max Produkcja półprzewodników Min Max E/kW koszt Akumulator Miernik prądu zasilania Przekształtnik mocy Transformator Szafa rozdzielcza Kondensator Filtr Filtr lub harmonizator i kompensacja mocy biernej Czujnik zbliżeniowy Wyłącznik Warsztat Zastosować baterie kondensatorów z regulacją elektromechaniczną lub elektroniczną Zainstalować lokalne mierniki energii (dla każdego wydziału, warsztatu, etapu) Indywidualny sposób postępowania zależy od przebiegu obciążeń Zespół generatora Układ rozruchowy lub VSD Maszyna Miernik Wyłączyć nieużywane urządzenia elektryczne Obniżyć poziom obciążeń pozaszczytowych. Zainstalować zasilanie ciągłe, automatykę kompensacji w czasie rzeczywistym, dynamiczny elektroniczny regulator napięcia Wprowadzenie ogólnego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania energia elektryczną Zainstalowanie elementów rozruchowych przy silnikach elektrycznych Zainstalować kompensatory mocy biernej przy źródłach Zainstalować filtry częstotliwości harmonicznych blisko ich źródeł 14 Wymienić stare przekształtniki mocy na nowe Przykłady sprawności wyższej o 15% 15 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

9 Czy potrzebna jest informacja, porada, opinia Twój partner - Krajowe Punkty Kontaktowe: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE Ul. Wierzbowa 11, Katowice Polskie Centrum Promocji Miedzi Pl. Jana Pawła II, 1, Wrocław W Polsce projekt jest współfinansowany ze środków Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP with the support of 2000 egzemplarzy październik Autorstwo ADEME Francja, tłumaczenie i adaptacja FEWE Agence de lʼenvironnement et de la Maîtrise de lʼenergie 2, square La Fayette - BP Angers cedex 01 THE MOTOR CHALLENGE EUROPÉAN PROGRAM An initiative supported by the European Commission

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Kotłownia Rysunek 8. Bardzo prosty system kontroli mocy umownej zamontowany w niewielkiej kotłowni zakładu recyklingu tworzyw

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci Jakość Osuszacze MDX-DX charakteryzują się wysoką niezawodnością. Posiadają elementy najwyższej jakości, testowane w ekstremalnych warunkach. Bez względu na obciążenie, temperatura punktu rosy jest stała.

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk . Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI Agregaty wody lodowej z serii GR1A to zespoły jednoblokowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna. Browar Żywiec Marzec 2013

Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna. Browar Żywiec Marzec 2013 Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna Browar Żywiec Marzec 2013 Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna Program: 1.Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna 2.Wymienniki ciepła a sprawność

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012 Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu Krynica-Zdrój 2012 SPIS TREŚCI 1. FREE COOLING 2. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI KOMPRESORÓW 3. CENTRALNY SYSTEM CIEPŁA 4. SYETEM BRICKS

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2 Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25 Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach napędowych na przykładach z codziennej praktyki 1 Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy pionowe

Elektroniczne pompy pionowe Elektroniczne pompy pionowe WRe PRZEZNACZENIE Elektroniczne pompy pionowe typu WRe przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane wszędzie tam, gdzie: - wymagany

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 WPF 5 basic Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna 8,8 kw umożliwia eksploatację

Bardziej szczegółowo

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line)

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line) 5.1. Wprowadzenie 5.2. Auto-audyt - procedura postępowania 5.3. Racjonalizacja użytkowania energii 5.4. Ogrzewanie pomieszczeń 5.5. Wentylacja 5.6. Izolacje cieplne 5.7. Instalacje pary, sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek dr inż. Karolina Perz Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

Części pompy ciepła DHP. Części pompy ciepła DHP 1 Części pompy ciepła DHP 2 Sprężarka spiralna 3 4 Części pompy ciepła DHP 5 Filtr - osuszacz Niezależnie od precyzji, z jaką wykonana jest instalacja czynnika znajduje się w niej

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Dlaczego pompa powinna być inteligentna? Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"? W ciepłowniczych i ziębniczych układach pompowych przetłaczanie cieczy ma na celu transport ciepła, a nie, jak w pozostałych układach, transport masy. Dobrym

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu. Urządzenie adsorpcyjne uzupełnione jest o kolektory słoneczne oraz elektryczny podgrzewacz przepływowy stanowiący alternatywne wykorzystywanie wysokotemperaturowego źródła ciepła. Średniotemperaturowym

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A I CO DALEJ.? inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A Liderzy chłodnictwa i klimatyzacji Czynniki wpływające na wielkość dobieranych urządzeń chłodniczych Położenie komory chłodniczej:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne Planeck

Aparaty grzewczo-wentylacyjne Planeck Aparaty grzewczo-wentylacyjne Planeck Bezkonkurencyjne zalety Widok urządzenia Planeck Przykład rozmieszczenia Regulacja KaControl Dane techniczne Wymiary Korzyści dla klienta! Planeck: kaseta sufitowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM"

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM ARIA C Wojciech Halkiewicz NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM" Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu VII Spotkanie branżowe: ENERGIA MEDIA UTRZYMANIE RUCHU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze Wnioski z audytów - możliwo liwości ograniczania energochłonno onności typowych instalacji i urządze dzeń przemysłowych 3. 03. 2009 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi konserwacji, serwisu, naprawy i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33 European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 26 27 A Do pracy pojedynczej. Wykonanie kompaktowe dostępne w dwóch wersjach, do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne metody. wnioski z audytów energetycznych

Nieefektywne metody. wnioski z audytów energetycznych Nieefektywne metody wykorzystania energii wnioski z audytów energetycznych 05.05.2015 Hotel MDM Marek Pawełoszek, Czym jest audyt energetyczny Czym jest audyt energetyczny Audyt energetyczny to systematyczna

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne. Ultra

Aparaty grzewczo-wentylacyjne. Ultra Aparaty grzewczo-wentylacyjne Ultra Gwarancja sukcesu Czy Ultra, czy Ultra EC aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Kampmann to wydajne i jednocześnie energooszczędne urządzenia zgodne z dyrektywą ErP. Oszczędność

Bardziej szczegółowo

GEA rozwiązania dla sektora rybnego

GEA rozwiązania dla sektora rybnego GEA rozwiązania dla sektora rybnego Czy wytwarzanie chłodu może być efektywne i ekologiczne? PIOTR KASZUBOWSKI, USTKA, 14/9/2017 F-gazy bieżąca sytuacja 2 Skutki rozporządzenia 517/2014 z 16.04.2014 Główne

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

WRe. Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY WIELOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE

WRe. Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY WIELOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WRe Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie PRZEZNACZENIE Elektroniczne pompy pionowe typu WRe przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy w inne poszukiwanie rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła woda/woda 40 120 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła woda/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i

Bardziej szczegółowo

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-II/ /120

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-II/ /120 Dane producenta Nazwa: BBT Sp. z o.o. Adres: - Rzeszów; ul. M. Reja Telefon/Fax: (0) 8 9 E-mail: Strona internetowa: biuro@bbt-oil.pl http://www.bbt-oil.pl Przeznaczenie urządzenia Agregaty bocznikowego

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA COPELAND INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo B B1 / B2 / B3 / B4 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Poleko Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Napędy elektryczne Aż 70% energii elektrycznej zużywanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A.

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Informacje wstępne Napędy pneumatyczne Przykład: Narzędzie pneumatyczne do młotowania

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo