Przewodnik techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik techniczny"

Transkrypt

1 UKŁADY SPRĘŻONEGO POWIETRZA UKŁADY CHŁODNICZE (ZIĘBNICZE) UKŁADY POMPOWE UKŁADY WENTYLACYJNE UKŁADY NAPĘDOWE Z SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI PRZEMYSŁOWE ELEKTRYCZNE SIECI ZASILAJĄCE Program Motor Challenge Przewodnik techniczny Rozwiązania poprawiające używane przez Ciebie układy napędowe MOTOR CHALLENGE ETYKIETA LABEL MOTOR CHALLENGE Oszczędności Economies energii d'énergie w elektrycznych pour systèmes układach motorisés napędowych EUROPEJSKI PROGRAM MOTOR CHALLENGE: inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską

2 W programie MCP zwraca się szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w sektorze przemysłu. Program ma zastosowanie do wszelkich elektrycznych układów napędowych, wykazujących możliwość uzyskania oszczędności energii. Liczne przykłady znane z Polski i innych krajów europejskich wskazują, że można zaoszczędzić nawet 30% energii zużywanej obecnie w układach pompowych, sprężarkowych, chłodniczych i wentylatorowych. Rozkład bieżącego zużycia energii w Polsce Proporcja zużycia energii elektrycznej na napędy elektryczne i do innych celów, w odniesieniu do całości energii elektrycznej zużywanej w Polsce Napędy/ inne zużycie - według odbiorców (systemów) Napędy/ inne zużycie - według sektorów Dlaczego ten przewodnik? Elektryczne układy napędowe pobierają ponad połowę energii zużywanej w Polsce, czyli około 65 TWh rocznie, wobec 128 TWh całkowitego rocznego zużycia energii. W tym, około 47 TWh przypada na napędy stosowane w sektorze przemysłowo-energetycznym (oszacowania FEWE). Wg ADEME, w innych krajach Europy udział energii zużywanej w przemyśle w napędach wynosi około 2/3. Europejski Program «Motor Challenge» wdrożono w celu wspomagania poprawy efektywności energetycznej w sektorze przemysłu, w elektrycznych układach napędowych. Przedmiotem zainteresowania programu MCP są: * Układy sprężonego powietrza * Układy wytwarzania zimna (chłodu) * Układy pompowe * Układy wentylatorowe * Układy napędowe z silnikami elektrycznymi * Przemysłowe elektryczne sieci zasilające Firmy, które podejmują dobrowolne działania zmierzające do uzyskania oszczędności energii i przedstawią do zaakceptowania plan działań na następne lata, otrzymują prawo używania etykiety. Jak dotąd 23 kraje europejskie zaangażowały się w programie Motor Challenge i posiadają krajowy punkt kontaktowy, jak np. FE- WE w Polsce. Wszelkie jednostki biznesowe, które chcą podjąć zobowiązania o podejściu do oszczędności energii i polityki w zakresie Rozkład bieżącego zużycia energii w elektrycznych układach napędowych: użytkowania elektrycznych układów napędowych, mogą przystąpić do sieci partnerskiej Programu Motor Challenge. Nagrodą za takie zobowiązanie jest używanie etykiety «Motor Challenge» przyznane przez Komisję Europejską. Sprężanie 30 % Pompowanie 20 % Wentylacja 13 % Inne układy 37 % Aby zachęcić przedsiębiorstwa do zainteresowania się tym programem, FEWE i PCPM oferują swoja pomoc w tym zakresie. FEWE może pomóc w opracowaniu warunków oraz harmonogramu działań dla osiągnięcia oszczędności energii, pomóc w przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu studium wykonalności. FEWE oraz PCPM jako krajowe punkty kontaktowe programu Komisji Europejskiej pomagają przedsiębiorstwom uzyskać prawo do używania etykiety Motor Challenge i pracują nad promocją programu. Wstęp Niniejszy przewodnik techniczny wprowadza do sześciu systemów uwzględnianych w programie Motor Challenge i najczęściej stosowanych w przemyśle. Dla każdego z tych systemów opracowano szczegółowy opis aspektów technicznych wraz z opisem najważniejszych planowanych dróg polepszenia efektywności energetycznej przedstawionych na odnośnym schemacie instalacji przemysłowej. Ponadto wszędzie zestawiono konkretne działania zmierzające do uzyskania znaczących, krótko- lub średnioterminowych oszczędności energii. Pogrupowane są według następujących pięciu zagadnień: produkcja, sieci, zużycie, sterowanie i utrzymanie. Potencjalne oszczędności zależą od właściwości instalacji i wprowadzonych ulepszeń. Dlaczego ten przewodnik? str. 2 & 3 Układy sprężonego powietrza str. 4 & 5 Układy produkcji zimna str. 6 & 7 Układy pompowe str. 8 & 9 Układy wentylatorowe str. 10 & 11 Elektryczne układy napędowe str. 12 & 13 Przemysłowe elektryczne sieci zasilające str. 14 & 15

3 4 Co warto rozważyć Układy sprężonego powietrza PRODUKCJA SIEĆ UŻYTKOWANIE REGULACJA UTRZYMANIE Zastosowanie układów sprężarkowych o wyższej sprawności Polepszenie warunków produkcji Ograniczenie zużycia energii przeznaczonej na poprawę jakości powietrza (filtrowanie suszenie) Dostosowanie ciśnienia powietrza do minimalnych potrzeb Zastosować rurociągi o większej średnicy Zmniejszyć długość sieci Zastosować sieć zamkniętą (obieg) Ograniczyć liczbę kolan, zmian kierunku lub przekroju Okresowo likwidować wycieki 15 do 50% wytwarzanego sprężonego powietrza wycieka przez nieszczelności Zainstalować system o kilku wartościach poziomów ciśnienia (sieci lub systemy wielociśnieniowe), oddzielnie lub wzajemnie połączone (z wykorzystaniem lokalnego nadciśnienia). Zmniejszenie ciśnienia z 7 do 5 bar daje średnio 8%-wą oszczędność energii Zainstalować wymiennik ciepła: poprawić sam proces lub ogrzewać pomieszczenia Zasilanie energią elektryczną i regulacja Zamontować np. automatyczną regulację procesu produkcji sprężonego powietrza stosując sprężarkę o regulowanej prędkości obrotowej lub automatyczną regulację wszystkich sprężarek w funkcji zapotrzebowania Średnio 15% oszczędności w związku z automatyzacją regulacji (od 5 do 35%) Obniżyć temperaturę powietrza wlotowego Każde 3 stopnie dają 1% oszczędności energii 12% 20% Pobór powietrza 60% Zmniejszenie strat ciśnienia w sieci (sprawna sieć pozwala na uzyskanie straty ciśnienia wynoszącej najwyżej 0,5 bar na długości rurociągu) Optymalizacja zbiorników powietrza i ich rozmieszczenie w sieci Zainstalować zbiorniki wyrównawcze w pobliżu urządzeń mających duże wahania zapotrzebowania powietrza 7% Sprężarki Wymienić sprężarkę na nową i lepszą, o mniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu energii (np. więcej stopni sprężania) bardziej dopasowana do wymagań układu Zmniejszenie ilości powietrza odpadowego Wysokie ciśnienie Zbiornik Kondensat Zbiornik buforowy Filtr Zastosować odpowiednie naczynia odwadniające na kondensat Wysokosprawna sieć pozwala ograniczyć straty ciśnienia do maks. 0,5 bar % Potencjalne oszczędności (procentowe) są inne dla każdego elementu układu i nie można ich wzajemnie dodawać 6 TWh 5 TWh 4 TWh 3 TWh 2 TWh 1 TWh 0 Kontrola produkcji i regulacja dostosowana do potrzeb 20 % 15 % 10 % 5 % 0 Choix des pompes 1990 Dimensionnement 1997 Regularne pomiary Maszyna Suszarka Installation et maintenance 1999 Principes de conception 2% 5% Produkcja sprężonego powietrza ma duże znaczenie w polskim przemyśle, ponieważ stanowi około 11% bieżącego zużycia energii w tym sektorze, czyli około 6 TWh energii rocznie (1). Z kolei badania przeprowadzone w UE wskazują, że 75% kosztów eksploatacyjnych w układach sprężonego powietrza (przy czasie pracy 6000 godz./rok) stanowią koszty energii. W większości przypadków wydajność układów sprężonego powietrza wynosi zaledwie 10% wydajności nominalnej. Produkcja tego nośnika jest kosztowna (0,6 do 3 eurocenty za normalny metr sześcienny) i charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie polepszania efektywności, wynoszącym średnio około 25% zużycia energii. Commande de l'ensemble du système Regularna konserwacja Redukcja wycieków Urządzenie centralne Osuszać i filtrować powietrze w stopniu umiarkowanym, stosownie do wymagań Zbyt długie osuszanie lub zbyt drobne filtry powodują niepotrzebne nadmierne zużycie energii Zbiornik Alokacja kosztów produkcji sprężonego powietrza Podzielić sieć na fragmenty z regulatorami ciśnienia lub odpowiednimi zaworami odcinającymi. Odłączać nieużywane fragmenty sieci Nie dostarczać powietrza do wyłączonych maszyn (odcinanie fragmentu sieci zaworem elektromagnetycznym) Odłączyć maszyny od sieci, jeśli nie są używane (np. przez automatyczny zawór elektromagnetyczny) Przy czyszczeniu lepiej stosować mniej energochłonne urządzenia podciśnieniowe (odkurzacze) niż dysze do przedmuchiwania lub pistolety na sprężone powietrze Wymienić nieszczelne elementy urządzeń Zainstalować urządzenia kontrolno-regulacyjne, takie jak mierniki przepływu, amperomierze, manometry... Prawidłowo zaprojektować zbiorniki wyrównawcze aby można pracować przy większych wydajnościach sprężarek i aby unikać nieoczekiwanych odłączeń/ załączeń Prowadzić regularną rejestrację i właściwą regulację (np. wykorzystując odpowiednie wskaźniki) Ulepszyć i sprawdzać zawory regulacyjne ciśnienia, filtry, urządzenia smarowania, suszarki i naczynia na kondensat (1): Źródło: Studium UE «Compressed Air Systems in the European Union» - Rok 2000) 40% Energia 75% Inwestycja 13% Utrzymanie ruchu 12% 5

4 Szacuje się, że urządzenia napędowe stosowane w przemysłowych instalacjach chłodniczych i ziębniczych w Polsce zużywają ok. 4% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle. W sektorze gospodarstw domowych, koszty procesu chłodzenia żywności stanowią ok. 25% kosztów energii elektrycznej. Układy wytwarzania zimna (chłodu Co warto rozważyć PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA OBSŁUGA Zastosowanie sprężarki obiegowej o wyższej sprawności Zastosowanie skraplacza i parownika o wyższej sprawności Odzysk i wykorzystanie ciepła oddawanego przez sprężarki Zaizolowanie sieci rozdzielczej czynnika ziębniczego Zmniejszenie wielkości dopływów ciepła do stref chłodzonych Regulacja ilości wytwarzanego zimna zgodnie z zapotrzebowaniem Optymalizacja ilości energii wytwarzanej w instalacji w funkcji warunków zewnętrznych i zapotrzebowania Optymalizacja sposobu magazynowania zimna Regulacja strumieni przepływów Optymalizacja pracy wymienników zimna Optymalizacja obsługi i utrzymania obiegów Zastosować sprężarkę o wyższej sprawności (np. urządzenie wielostopniowe) 2-5% Zastąpić przewymiarowaną sprężarkę urządzeniem o wyższej sprawności o mocy lepiej dobranej do rzeczywistych potrzeb instalacji, jeśli to możliwe, to z układem magazynowania (p. regulacja ) Regulacja Dostosować warunki pracy urządzenia wg pory roku, czasu pracy, rodzaju produkcji Wyłączyć zbędne sprężarki Zastosować system pływający dla wysokiego i/lub niskiego ciśnienia średnio 10 do 25% oszczędności Parownik Regulować strumień powietrza w skraplaczach (np. poprzez elektroniczną regulację prędkości wentylatorów) Oszczędności do 30% zużycia energii i 6% całkowitego zużycia Zastosować w sprężarkach 4-6% regulację zmiennoprędkościową, aby dostosować wydajność wytwarzania zimna zgodnie z potrzebami Zainstalować wymienniki ciepła np. dla poprawy jakości procesu lub w celu ogrzewania pomieszczeń 60% Wymiennik Sprężarka ziębnicza Skraplacz powietrzny Zawór redukcyjny Zainstalować bardziej efektywne skraplacze wyparne w miejsce suchych Zainstalować wymiennik ciepła na skraplaczu dla polepszenia procesu lub pozyskania ciepła do ogrzewania pomieszczeń Zastosować zoptymalizowaną procedurę schładzania Odpowietrzyć obiegi i skraplacze Oczyścić skraplacze i zainstalować urządzenia do regularnej inspekcji Sprawdzić i usunąć wycieki czynnika obiegowego chłodniczego Jeśli to konieczne, wymienić czynnik obiegowy Pompa Zasobnik Oświetlenie Produkt 2% Zainstalować energooszczędne oświetlenie Sprawdzić warunki izolacyjności obiegów zimna I dokonać niezbędnych napraw średnie oszczędności wynikające z lepszej izolacji wynoszą 5 do 10% Obieg nośnika zimna Stosować swobodne (naturalne) chłodzenie 6 Dostosować strumień czynnika ziębniczego (np. poprzez zastosowanie elektronicznej regulacji obrotów pompy obiegowej) Oszczędności do 30% zużycia energii i 6% całkowitego zużycia Zainstalować zasobnik buforowy zimna, jeśli to konieczne Dopasować wydajność strumienia powietrza wymienników zimna (np. elektroniczna regulacja prędkości obrotowej) Wprowadzić właściwą strategię odszraniania 5% T C Zimne pomieszczenie Zainstalować automatyczne kurtyny zamykające strefy chłodzone Zainstalować zamknięcia buforowe i ograniczyć liczbę zamykających/otwierających części strefy Dostosować temperaturę mrożenia (nie niższą niż wymaganą) Zredukować czas przebywania ludzi w strefie chłodzonej Człowiek w spoczynku generuje moc cieplną około 80 W 7 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji I nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

5 Co warto rozważyć Układy pompowe PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE pompy właściwie dobrane do wymagań silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań Zmniejszone straty ciśnienia w sieci 20 % 15 % 10 % 5 % Zmniejszyć ilość przetłaczanego czynnika 0 Choix des pompes Dimensionnement 1997 Installation et maintenance 1999 Optymalizacja regulacji pompy dla uniknięcia strat (według zapotrzebowania) Principes de conception Commande de l'ensemble du système Instalacja układów do regularnych pomiarów i rejestracji Układy pompowe wykorzystują około 15% energii zużywanej w Polsce w sektorze przemysłowym. W skali światowej ta proporcja wynosi 25%. Przeprowadzone badania wykazały że można uzyskać znaczne oszczędności energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych urządzeń i właściwych układów regulacji. Pozwoliłoby to na zaoszczędzenie do 40% energii przy średnim okresie żywotności lat. Dwie główne rodziny pomp obejmują pompy odśrodkowe i wyporowe. Pompy odśrodkowe (wirowe), ze swoim wynoszącym 70% udziałem w rynku, przedstawiają znaczne możliwości oszczędności energii, ponieważ uważa się, że 75% układów pompowych jest przewymiarowanych, a większość z nich nawet do 20%. W celu zapobieżenia wyciekom z układu Okresowa konserwacja pomp i układów napędowych dla zapewnienia maksymalnej wydajności Typowy całkowity koszt związany ze stosowaniem pompy Zużyta energia 85% Koszt początkowy 5% Utrzymanie ruchu 10% Usunąć wycieki Odciąć wszelkie nieużywane fragmenty obiegu Zainstalować urządzenia pomiarowe do kontroli strat ciśnienia Manometr Regularnie odpowietrzać Okresowo sprawdzać wewnętrzne tolerancje pomp Zastosować środki zmniejszające tarcie w korpusie pompy Zbiornik ciśnieniowy Mała pompa nadciśnieniowa W indywidualnych sytuacjach stosować małe pompy nadciśnieniowe średnio 3 do 5 % oszczędności Zastosować kilka pomp połączonych równolegle, uruchamianych w miarę zapotrzebowania Wymienić lub dostosować przewymiarowane pompy Zmienić średnicę wirnika pompy poprzez obróbkę mechaniczną lub wymianę Zastosować pompy o większej wydajności Zainstalować mierniki elektryczne, przepływomierze itp. Regularnie rejestrować wyniki i właściwie je przetwarzać (np. stosując wskaźniki) 4% 4% 3% Przepływ Pompa Proces Regulator + VSD (Napęd zmiennoprędkościowy) Zastosować rury o większym przekroju i unikać kolanek oraz niepotrzebnych zmian kierunku przepływu Zredukować długość sieci Preferować napędy zmiennoprędkościowe w silnikach pomp (dla regulacji wydajności) zamiast zaworów dławiących Zużycie energii elektrycznej Wymienić przewymiarowane silniki pomp na lepiej dostosowane i wysokosprawne - etykieta EFF1 Wydajność wyższa o 2 do 5% Zasobnik Energia Strumień przepływu Średnio ponad 30% energii Wyłączyć wszelkie zbędne pompy Nie uruchamiać pomp bez ich wykorzystania! 9 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

6 Co warto rozważyć Układy wentylacyjne PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE wentylatory właściwie dobrane do wymagań silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań Ograniczenie strat ciśnienia w sieci i problemy bilansowe związane z sieciami układów wentylacyjnych Odzysk energii przy emisji powietrza Optymalizacja strategii wentylacji i stosowanych układów wentylacyjnych Optymalizacja regulacji wentylacji dla uniknięcia strat Zainstalowanie regularnych pomiarów danych, pomiary i urządzenia rejestrujące Wentylacja jest procesem technicznym niezbędnym do prawidłowego działania instalacji przemysłowej, zapewnienia jakości produkcji oraz indywidualnego zabezpieczenia przed emisją i nagromadzeniem zanieczyszczeń oraz gorąca w pomieszczeniach. Zużycie energii w instalacjach stanowi średnio do 17% zużycia energii w polskim sektorze przemysłowym. Zużycie energii jest wyższe, jeśli powietrze jest nośnikiem poddawanym wstępnym procesom wymagającym nakładu energii, w celu uzdatnienia, jak ogrzewanie, chłodzenie, filtrowanie. W większości instalacji, zgodnie z obserwacjami z audytów energetycznych, można uzyskać do 30% oszczędności energii, przy okresie zwrotu nakładów poniżej 2 lat. dla zapobieżenia wyciekom z sieci wentylacyjnych Okresowa konserwacja filtrów i kanałów powietrznych Bilans strat energii w układzie wentylacyjnym Stosować oczyszczanie powietrza aby móc częściowo zawracać wydmuchiwane powietrze Zastosować wymiennik ciepła w strumieniu powietrza wylotowego Przykłady oszczędności do 60% Oczyszczanie Wydmuch Zastosować wentylatory pracujące z maksymalną wydajnością Wymienić przewymiarowane wentylatory Wentylator Unikać stosowania kolan i zmian przekroju Zwiększyć obszar swobodnego przepływu czynnika w sieci i stosować raczej okrągłe przekroje kanałów, a nie prostokątne Zbilansować sieć wentylacyjną: sprawdzić ciśnienia i przepływy w rozmaitych kanałach i zbilansować straty ciśnienia Oczyszczać instalację I usuwać pył / kurz z kanałów I filtrów Sieci transmisyjne Łapacz Kontrola Wymienić przewymiarowane silniki wentylatorów stosując lepiej dobrane i wysokosprawne: etykieta «EFF 1» Stosować bardziej sprawny układ napędowy wentylatora: bezpośrednie połączenie (sprzęgło) z wałem, rezygnacja z napędów z paskiem klinowym Pobierać tylko minimalną ilość potrzebnego powietrza Wyłączyć każdy nieużywany wentylator Stosować napędy zmiennoprędkościowe (VSD) dla silników wentylatorów Zużycie energii elektrycznej Wentylacja ogólna Sprawdzić możliwość zastosowania wyporowego układu wentylacji zamiast układu mieszanego Strumień przepływu Średnio ponad 30% energii Zainstalować mierniki, przepływomierze itp. Regularnie rejestrować wyniki i właściwie je przetwarzać (np. stosowanie wskaźników) 10 Wentylacja ogólna Stanowiska robocze Zastosować specjalny układ wychwytywania dobrany dla zanieczyszczeń lokalnych zamiast ogólnego dla całego układu wentylacyjnego Przykłady oszczędności do 55% 11 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

7 20 % 15 % 10 % Układy napędowe z silnikami elektrycznymi stanowią istotny odbiór energii elektrycznej, na poziomie 20% w sektorze przemysłowym. Szacuje się, ze ok. 96% kosztów operacyjnych silnika w okresie jego żywotności wynika z zużycia energii, 2,5% to koszt zakupu silnika, a 1,5% to koszty utrzymania. Z tego względu, przy zakupie silnika zasadniczą sprawą powinno być uwzględnienie zużycia energii i próba redukcji tego parametru do minimum. W celu eksploatacji zespołu silników w sposób możliwie najbardziej opłacalny, zalecane jest uwzględnienie przedstawionych niżej parametrów, takich jak moc wyjściowa silnika, jego wymiary, straty transmisyjne po stronie odbioru mocy, utrzymanie ruchu (naprawy i przezwajanie) oraz zastosowanie układów regulacji, np. napędów zmiennoprędkościowych (VSD). Co warto rozważyć PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE silniki i układy napędowe właściwie dobrane do wymagań 5 % 0 Układy napędowe z silnikami elektrycznymi Choix des pompes Dimensionnement Installation et maintenance Polepszyć układ przeniesienia napędu Principes de conception Commande de l'ensemble du système Zoptymalizować kontrolę i regulację napędów (zgodnie z zapotrzebowaniem) Zainstalowanie regularnych pomiarów danych, pomiary i urządzenia rejestrujące Okresowa konserwacja silnika zgodnie z zaleceniami producenta Okresowa konserwacja układu napędowego w celu zapewnienia maksymalnej efektywności Całkowity koszt stosowania silnika elektrycznego Koszt zakupu 2,5% Utrzymanie 1,5% Energia 96% Przeniesienie napędu w układach o dużym obciążeniu: unikać stosowania pasków klinowych, płaskich lub niezsynchronizowanych pasów transmisyjnych, wałków zębatych, napędów ślimakowych. Przykłady strat energii do 45% Wyregulować naprężenie pasów 1-5% Wyregulować precyzyjnie osiowanie układów przeniesienia napędu 1-3% 2-8% 1-5% 1-6% Nie stosować przewymiarowanych silników Stosować silniki wysokosprawne (etykieta EFF 1 ) Okresowo smarować łożyska, zgodnie z zaleceniami producenta Unikać przezwajania silnika, które często prowadzi do późniejszego zmniejszenia jego mocy lub upewnić się, że usługodawca posiada autoryzację producenta silnika Zainstalować mierniki elektryczne okresowego lub ciągłego działania VSD Sieć pomiarowa VSD Zastosować elektroniczną regulację prędkości obrotowej (VSD) w celu dokładnego wyregulowania prędkości obrotowej w zależności od bieżących potrzeb w zależności od zastosowania, od 10 do 50% oszczędności VSD % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

8 Co warto rozważyć Przemysłowe elektryczne sieci zasilające PRODUKCJA SIEĆ WYKORZYSTANIE REGULACJA UTRZYMANIE Ograniczenie strat energii w transformatorach Zastosować jeden lub więcej transformatorów wysokosprawnych: minimum strat pod obciążeniem i bez obciążenia Dobrać wielkość transformatora zgodnie z jego przeznaczeniem Ograniczenie strat energii w sieci Uzasadnione zużycie energii elektrycznej Monitoring obciążeń pasożytniczych w sieci: powstawanie częstotliwości harmonicznych, absorpcja lub emisja prądu biernego, piki natężenia Zlokalizować ʻgorące miejscaʼ linii kablowych i rozdzielni elektrycznych (metoda termografii podczerwieniowej) Dokręcić zaciski Oczyścić złącza i połączenia (aby ograniczyć ryzyko korozji) Wymienić rozdzielnie niskiego napięcia starego typu (wyprodukowane w latach osiemdziesiątych) na nowe rozdzielnie (2000), które są mniejsze o 40% Wybrać elementy o niskim zużyciu energii do rozdzielni ogólnych niskiego napięcia aby uniknąć klimatyzowania pomieszczeń (efektywne 7 W) / (20 W) standardowe styczniki / rozłączniki P Command Polepszenie jakości zasilania w energię elektryczną Poprawa współczynnika mocy (cosinus ϕ) w celu zmniejszenia prądów biernych w sieci Poprawa współczynnika mocy (cosinus ϕ) w celu zmniejszenia prądów biernych w sieci Zmniejszenie udziału harmonicznych w sieci, zainstalowanie urządzeń do regularnego pomiaru i rejestracji danych Przemysłowe elektryczne sieci zasilające pełnią wiele funkcji: zapewniają prawidłowy przebieg przemysłowych procesów technologicznych, służą utrzymaniu bezpieczeństwa indywidualnego pracowników oraz utrzymaniu sprzętu i urządzeń w dobrym i stabilnym stanie technicznym, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości i jakość zasilania. Oczywiście zaniechanie kontroli jakości sieci spowoduje obciążenie jej mocą bierną, a w efekcie większe zużycie energii, niekiedy o 5-10% (straty w kablach, transformatorach...) i wreszcie wygeneruje koszty, z powodu obniżenia jakości produkcji a nawet jej wstrzymania. Optymalizacja procedury utrzymania sieci Zredukować straty wynikające z efektu Jouleʼa, poprzez zastosowanie większych styczników Oświetlenie Zmiany kosztów przy przejściowym przestoju zasilania (wymagane E/kW) Przemysł samochodowy Min Max. 7.5 Tworzywa sztuczne i guma Min Max. 4.5 Przemysł tekstylny Min Max. 4.0 Materiały piśmiennicze Min Max. 2.5 Druk (gazety) Min Max. 2.0 Przemysł petrochemiczny Min Max. 5.0 Metalurgia Min Max. 4.0 Przemysł szklarski Min Max 6.0 Przemysł spożywczy Min Max. 5.0 Przemysł farmaceutyczny Min Max Przemysł elektroniczny Min Max Produkcja półprzewodników Min Max E/kW koszt Akumulator Miernik prądu zasilania Przekształtnik mocy Transformator Szafa rozdzielcza Kondensator Filtr Filtr lub harmonizator i kompensacja mocy biernej Czujnik zbliżeniowy Wyłącznik Warsztat Zastosować baterie kondensatorów z regulacją elektromechaniczną lub elektroniczną Zainstalować lokalne mierniki energii (dla każdego wydziału, warsztatu, etapu) Indywidualny sposób postępowania zależy od przebiegu obciążeń Zespół generatora Układ rozruchowy lub VSD Maszyna Miernik Wyłączyć nieużywane urządzenia elektryczne Obniżyć poziom obciążeń pozaszczytowych. Zainstalować zasilanie ciągłe, automatykę kompensacji w czasie rzeczywistym, dynamiczny elektroniczny regulator napięcia Wprowadzenie ogólnego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania energia elektryczną Zainstalowanie elementów rozruchowych przy silnikach elektrycznych Zainstalować kompensatory mocy biernej przy źródłach Zainstalować filtry częstotliwości harmonicznych blisko ich źródeł 14 Wymienić stare przekształtniki mocy na nowe Przykłady sprawności wyższej o 15% 15 % Potencjalne oszczędności (prognozy procentowe dotyczą poszczególnych pozycji i nie mogą być wzajemnie ze sobą sumowane)

9 Czy potrzebna jest informacja, porada, opinia Twój partner - Krajowe Punkty Kontaktowe: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE Ul. Wierzbowa 11, Katowice Polskie Centrum Promocji Miedzi Pl. Jana Pawła II, 1, Wrocław W Polsce projekt jest współfinansowany ze środków Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP with the support of 2000 egzemplarzy październik Autorstwo ADEME Francja, tłumaczenie i adaptacja FEWE Agence de lʼenvironnement et de la Maîtrise de lʼenergie 2, square La Fayette - BP Angers cedex 01 THE MOTOR CHALLENGE EUROPÉAN PROGRAM An initiative supported by the European Commission

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk . Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012

Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu. Krynica-Zdrój 2012 Wdrożenia projektów oszczędzania energii w zakładzie Coca-Cola w Tyliczu Krynica-Zdrój 2012 SPIS TREŚCI 1. FREE COOLING 2. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI KOMPRESORÓW 3. CENTRALNY SYSTEM CIEPŁA 4. SYETEM BRICKS

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25 Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach napędowych na przykładach z codziennej praktyki 1 Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Dlaczego pompa powinna być inteligentna? Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"? W ciepłowniczych i ziębniczych układach pompowych przetłaczanie cieczy ma na celu transport ciepła, a nie, jak w pozostałych układach, transport masy. Dobrym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek dr inż. Karolina Perz Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A I CO DALEJ.? inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A Liderzy chłodnictwa i klimatyzacji Czynniki wpływające na wielkość dobieranych urządzeń chłodniczych Położenie komory chłodniczej:

Bardziej szczegółowo

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze Wnioski z audytów - możliwo liwości ograniczania energochłonno onności typowych instalacji i urządze dzeń przemysłowych 3. 03. 2009 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM"

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM ARIA C Wojciech Halkiewicz NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM" Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu VII Spotkanie branżowe: ENERGIA MEDIA UTRZYMANIE RUCHU

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Poleko Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Napędy elektryczne Aż 70% energii elektrycznej zużywanej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F ZASTOSOWANIE Małe wymiary i kompaktowa obudowa agregatów wody lodowej serii CFM daje możliwość pracy tych urządzeń zarówno na potrzeby systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100 SCK Sprężarki powietrza SCK 41-100 ALUP Zaawansowana technologia. Wieloletnie doświadczenie. Firma Alup Kompressoren, to ponad 85 lat doświadczenia w przemyśle. Od wielu lat dostarczamy rozwiązania odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A.

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Informacje wstępne Napędy pneumatyczne Przykład: Narzędzie pneumatyczne do młotowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA Temat: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania regulatorów PI jako elektronicznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do zasilania parowników. Krzysztof Mocek Sem. 9 SiUChiKL

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME. Dokument modułowy dotyczący napędów

THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME. Dokument modułowy dotyczący napędów EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENERGY AND TRANSPORT New Energies & Demand Management Promotion of Renewable Energy Sources & Demand Management Bruksela, 1 stycznia 2003 THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową przykłady praktycznych zastosowań Andrzej Gizicki Biuro Inżynierskie ANAP www.anap.pl 1 Regulacja częstotliwościowa

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

EL-TEAM. Zielone innowacje - domy bez kominów

EL-TEAM. Zielone innowacje - domy bez kominów Zielone innowacje - domy bez kominów Działanie pasywnego domu opiera się na wzajemnych relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem" Seminarium Optymalizacja zużycia energii w zakładach przemysłowych Gdańsk 23.05.2012 CO TO JEST GOSPODARKA ENERGETYCZNA SPRĘŻONYM

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2 OKAPY WENTYLACYJNE Nowoczesne kuchnie wyposażane są w instalacje wentylacyjne, których zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń (cząstek tłuszczów, zapachów, nadmiaru ciepła) wydzielających się podczas

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po ciepło z natury... i wykorzystaj dotacje Gminy Wielka Nieszawka! Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka

Sięgnij po ciepło z natury... i wykorzystaj dotacje Gminy Wielka Nieszawka! Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka Sięgnij po ciepło z natury... Z inicjatywy Kazimierza Kaczmarka Wójta Gminy Wielka Nieszawka, jesienią 2013 roku rusza projekt Ochrona środowiska Gminy Wielka Nieszawka. Jego celem jest ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle, bariery, instrumenty promowana i wsparcia 2011-02 - 01 Warszawa mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo