SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA 2009 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA 2009 R"

Transkrypt

1 1 Łomża dn SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA 2009 R STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Księgowo-Finansowy Dział Organizacyjno-Administracyjny Dział Świadczeń Środowiskowych Dział Pracy Środowiskowej Biuro ds. Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Samodzielne stanowisko pracy (informatyk, radca prawny) 2. Klub Seniora 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4. Środowiskowy Dom Samopomocy DZ. 852 OPIEKA SPOŁECZNA Plan wydatków na 2009 r. wynosi zł., z tego : - zadania zlecone zł., w tym zadania powiatu zł. - zadania własne zł, w tym: dodatki mieszkaniowe zł. - zadania własne finansowane z budżetu państwa zł. DZ. 853 POZ.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wydatków na 2009 r. wynosi zł., z tego; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Pozostała działalność ( Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zł Program współfinansowany ze środków UE EFS- nowa droga do sukcesu zł, w tym środki unijne w wysokości zł. Wykorzystano środki w wysokości ,11zł, czyli 98,48% planowanych wydatków rocznych.

2 2 jest Z zadań własnych wykorzystano środki w wysokości ,76 zł. to 98,20 % planowanych wydatków rocznych. Z zadań zleconych wykorzystano kwotę zł. to jest 99,23 % planowanych wydatków rocznych. Z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wykorzystano środki w wysokości ,35 zł to jest 98,56 % planowanych wydatków rocznych. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco : Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan wydatków na r wynosił ogółem zł, w tym zadania własne zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego zł. Plan wydatków na r wynosi łącznie: zł: zł. na zadania własne, w tym pomoc pieniężna zł, pomoc rzeczową zł oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł. Wydatkowano kwotę ,34 zł. to jest 91,93 % planowanych wydatków rocznych w tym: - na zadania własne pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 osób ,42 zł, czyli 90,71 % planowanych wydatków, na pomoc rzeczową dla 2 osób wydatkowano kwotę zł. Są to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo- wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. - na zakup usług jst ,92 zł to jest 95,05 % planowanych wydatków rocznych. Rozdział Domy Pomocy Społecznej Plan wydatków na r wynosił zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków na r wynosi zł. Wydatkowano kwotę ,98 zł. to jest 99,63 % planowanych wydatków rocznych ( 310 świadczeń przyznano decyzjami dla 29 osób ).

3 3 Rozdział Ośrodki wsparcia Plan wydatków wynosi zł., z tego: - zadania zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy zł. - zadania własne Środowiskowy Dom Samopomocy zł. - zadania własne Klub Seniora zł. Wydatkowano kwotę ,81 zł. to jest 99,27 % planowanych wydatków z tego: - z zadań zleconych ŚDS ,88 zł. to jest 99,41 % planowanych wydatków - z zadań własnych ŚDS zł to jest 99,68 % planowanych wydatków - z zadań własnych KS ,93 zł. to jest 99,15 % planowanych wydatków ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Na dzień r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łomży zatrudnionych było średnio 9 osób na 8 etatach. Z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w I półroczu 2009 r. korzystało średnio 32 osoby, a w II półroczu 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dla podopiecznych ŚDS organizowane są imprezy integracyjne związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dniem Kobiet, Dniem Seniora, Mikołajkami. W miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z pacjentami i personelem Oddziału Dziennego Pobytu. Dla podopiecznych zorganizowano w miesiącach kwietniu i maju wyjazdy do Teatru w Białymstoku i w Warszawie, wycieczkę do Białowieży i Hajnówki. W II półroczu miały miejsce wyjazdy do Skansenu w Nowogrodzie, rejs w Rajgrodzie, do Ośrodka Hipoterapii w Kisielnicy. Poza tym podopieczni rozgrywali mecze piłki nożnej na boisku ZDZ w Łomży, uczestniczyli w warsztatach muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy DPS w Łomży. W ramach zajęć klubowych organizowano również gry, kalambury i konkursy. Oprócz tego ŚDS wydał już 40 zimowy numer kwartalnika ŚDS-ka. W ramach zajęć redakcyjnych uczestniczyło średnio 15 osób. Pismo to pełni funkcję edukacyjną, informacyjną, rozrywkową i promocyjną Ośrodka, ponieważ trafia nie tylko do rodzin podopiecznych, ale także do pacjentów PZP, Oddziału Dziennego Pobytu i Oddziału Psychiatrycznego w Łomży, Stowarzyszenia na Rzecz Twórców NIKE i innych zaprzyjaźnionych placówek. ŚDS prowadził zajęcia kulinarne, na których podopieczni nabywają nowe umiejętności kulinarne i doskonalą nabytą wiedzę, uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, układają jadłospisy. W ramach rehabilitacji ruchowej

4 4 prowadzono zajęcia oddzielnie dla kobiet i mężczyzn ( ćwiczenia TAI-CHI, aerobiku, siłownia, masaże na specjalistycznym fotelu i macie, naświetlania lampą Sollux i antydepresyjną). Odbywały się również zajęcia plastyczne ( linoryt, malarstwo na deskach i płycie pilśniowej, mozaika witrażowa), terapia zajęciowa w grupach i indywidualnie (wikliniarstwo, tkanina, mozaika witrażowa ), zajęcia teatralno muzyczne, nauka języka angielskiego i zajęcia komputerowe. KLUB SENIORA Na dzień r. zatrudnionych było 9 osób ( w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba na robotach interwencyjnych za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,) na 7 etatów. Klub Seniora działa za zasadach dziennego pobytu. Podstawową działalnością jest przygotowywanie posiłków z zakupionych produktów dla osób starszych uczęszczających do KS. Na dzień r. z posiłków korzystało średnio w m-cu 145 osób ( średnio 60 rodzin ), wydano w ciągu roku posiłków. Prowadzona jest tutaj także działalność kulturalno-oświatowa, w ramach której Seniorzy rozwijają swoje zainteresowania, oraz terapia zajęciowa utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Głównymi stałymi formami zajęć w KS są: - poniedziałkowe spotkania grupy teatralnej i kabaretowej, karaoke zinstruktorem ( wykorzystywany jest tutaj sprzęt muzyczny i płyty CD zakupione na potrzeby KS) oraz mierzenie ciśnienia - we wtorki odbywają się kursy tańca towarzyskiego z instruktorem - w każdą środę odbywa się spotkanie i próby Zespołu Maryna - czwartki to Spotkania z książką tzn. w godzinach przedpołudniowych zainteresowana grupa słucha książek z nagrań magnetofonowych i płyt CD ( do współpracy została zaproszona Miejska Biblioteka Publiczna ); - piątki to próby przygotowania krótkich sztuk teatralnych - w drugą i czwartą sobotę miesiąca organizowane są zabawy taneczne. Stałym codziennym elementem zajęć po śniadaniu jest ćwiczenie na sprzęcie gimnastycznym, czytanie prasy, oglądanie telewizji, gry w warcaby. Ponadto Klub Seniora w I półroczu 2009 roku zorganizował dla Seniorów w m- cu styczniu spotkanie bożonarodzeniowe z młodzieżą z Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego, Dzień Dziadka i Babci w Przedszkolu Nr 2. W m-cu lutym odbyły się Walentynki oraz zorganizowano uroczyste obchody 25- lecia istnienia Zespołu Maryna. KS dla swoich podopiecznych organizował także Dzień Kobiet, spotkanie z młodzieżą z MDK-DŚT, z PG 1, SP 10. W maju Zespół Maryna wziął udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Zbójna W czerwcu zorganizowano wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, na koncert muzyczny, poza tym liczna grupa Seniorów wzięła

5 5 udział w szkoleniu w Urzędzie Miejskim na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W II półroczu Klub Seniora kontynuował organizowanie dla swoich podopiecznych ciekawych spotkań, wyjazdów ( spływ Narwią do Nowogrodu, zwiedzanie Fortów w Piątnicy, spotkanie z Seniorami w Grajewie ), w m-cu wrześniu odbyło się spotkanie Seniorów z podopiecznymi ŚDS w Łomży oraz z Dyrekcją MOPS, na którym zaprezentowali swoją część artystyczną, kolejne miesiące to m.in. to wyjazd na grzyby, uczestnictwo Seniorów w różnego rodzaju koncertach i spotkaniach, a także warsztatach muzycznych w Teatrze Lalki i Aktora zorganizowanych przez DPS w Łomży. Rozdział Rodziny Zastępcze Plan wydatków na r wynosi zł. Plan wydatków na r 2009 r. wynosi zł., z czego na zadania własne zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt zł. Wydatkowano kwotę ,94 zł, czyli 96,31% planowanych wydatków z czego: - z zadań własnych ,58 zł to jest 97,41% planowanych wydatków - z zakupu usług jst kwotę ,36 zł tj. 93,97% planowanych wydatków rocznych. Na dzień r. utworzonych jest 34 rodziny zastępcze, w których przebywa 67 dzieci. Przyznano stałe świadczenia pieniężne za 34 rodziny zastępcze na kwotę ,18 zł. Wypłacono świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 9 osób na kwotę ,88 zł ( świadczenie dotyczy pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży, którzy się usamodzielnili i uczą się w szkole średniej lub studiują ). Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie wydano kwotę zł. dla 4 osób. Na dzień r. istniało 1 pogotowie rodzinne oraz 3 rodziny zastępcze wielodzietne zawodowe, których koszt utrzymania wynosi ,52 zł. W 2009 roku w rodzinach zastępczych przebywało 67 dzieci. Powodem ich umieszczenia było: choroba psychiczna rodziców 8 dzieci uzależnienie od alkoholu rodziców 27 dzieci sieroctwo całkowite lub jedno z rodziców nie żyje albo przebywa w zakładzie karnym 9 dzieci pobyt za granicą przynajmniej jednego z rodziców 9 dzieci niezaradność życiowa 14 dzieci.

6 6 Rodzina zastępcza której powierza się dziecko, współpracuje z sądem rodzinnym, pracownikiem socjalnym MOPS, psychologiem i pedagogiem, OAO. Jej obowiązkiem jest informowanie o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce, trudnościach wychowawczych lub innych problemach napotykanych w trakcie sprawowania opieki. Praca socjalna z rodziną zastępczą jak i naturalną ma na celu unormowanie sytuacji życiowej dziecka. Pracą socjalną z rodzinami biologicznymi gdzie dzieci przebywają w zastępczych formach opieki objętych było 8 rodzin. Praca miała charakter stały z zaangażowaniem zarówno pracownika socjalnego, psychologa, kuratora jak również pedagoga. Głównym celem było podtrzymywanie więzi rodzinnych z dziećmi przebywającymi poza domem rodzinnym poprzez nakłanianie rodziców do częstych odwiedzin swoich dzieci w zastępczych formach opieki. Umożliwienie dzieciom pobytu w domu rodzinnym w czasie weekendów lub dni wolnych od nauki. W ramach pracy z rodzinami zastępczymi, w których pojawiły się problemy wychowawcze nawiązano współpracę z: kuratorem sądowym kontakt z psychologiem wspólne wejścia do rodziny z pedagogiem OAO celem sprawdzenia aktualnej sytuacji dziecka kontakt z wychowawcami i pedagogami w szkołach do których uczęszczają dzieci. Wskutek prowadzonej pracy socjalnej w 2009 roku 4 ro dzieci wróciło do domu rodzinnego 8 osób podjęło leczenie odwykowe od alkoholu 13 osób skorzystało z porad psychologa 9 osób podjęło pracę dorywczą sezonową Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych. Plan wydatków na r wynosił zł. Plan wydatków na r wynosi zł. Wydatkowano kwotę ,39 zł. to jest 88,46 % planowanych wydatków.: - z zadań zleconych zł - z zadań własnych z budżetu państwa ,39zł. W 2009 r. opłacono składkę zdrowotną za: 209 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę ,11 zł 104 osoby mające status cudzoziemcy na kwotę ,28 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan wydatków na r w tym rozdziale wynosi zł. z tego:

7 7 - na zadania własne zł - na zadania zlecone zł. - na zadania własne z budżetu państwa zł. Plan wydatków na r w tym rozdziale wynosi zł. z tego: - na zadania własne zł - na zadania zlecone zł. - na zadania własne z budżetu państwa zł. Wydatkowano kwotę ,61 zł. to jest 98,94 % planowanych wydatków rocznych, z tego : - z zadań własnych ,74 zł., tj. 99,71 % planowanych wydatków - z zadań zleconych ,43 zł., tj. 100 % planowanych wydatków. - z zadań własnych z budżetu państwa ,44 zł., tj. 98,26 % planowanych wydatków. Środki z zadań własnych wydatkowano w kwocie ,74 zł na : - zasiłki jednorazowe celowe dla osób na kwotę ,38 zł. - usługi pogrzebowe dla 5 osób na kwotę 6 330,36 zł. Zasiłki stałe opłacono za 262 osoby świadczeń, a wydatkowano kwotę ,41zł, z czego: - z zadań zleconych wydatkowano kwotę ,43zł - z zadań własnych budżetu- kwotę ,87 zł. Zasiłki i pomoc w naturze zadania własne finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę ,46 zł na opłacenie: zasiłków okresowych dla 915 osób w kwocie ,50 zł - składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono za 1 osobę na kwotę 1 074,96 zł. Rozdział Dodatki mieszkaniowe zadania własne Plan wydatków na r. wynosił zł, a na r zł. Wydatkowano kwotę ,54 zł. to jest 98,28% % planowanych wydatków rocznych. Średnio w miesiącu w 2009 r. wypłacono dodatków i ryczałtów mieszkaniowych dla 366 rodzin, z tego: dla 121 rodzin z MPGKiM dla 232 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych dla 13 rodzin inni administratorzy

8 8 Rozdział OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plan wydatków na 2009 r. wynosi zł. z tego: - z zadań własnych zł. - na zadania własne z budżetu państwa zł. Wykorzystano środki w wysokości ,14 zł. czyli 99,74 % planowanych wydatków z tego : - z zadań własnych ,14 zł. tj. 99,63 % planowanych wydatków - z zadań własnych z budżetu państwa zł., tj. 100 % planowanych wydatków Na dzień r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 104 osoby Dyrektor 1 Zastępca dyrektora 1 Pracownicy socjalni 26 w tym: specjalista pracy socjalnej 15, starszy pracownik socjalny- 2, pracownik socjalny 9. Z tego w rejonach opiekuńczych 24 Aspirant pracy socjalnej - 1 Konsultant 1 Radca prawny 1 Koordynator ds. komputeryzacji 1 Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 47 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 Pozostali pracownicy 22 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych do liczby ludności w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Do osiągnięcia standardu zatrudnienia potrzeba 6 pracowników. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS posiadają przygotowanie zawodowe. By poprawić jakość świadczonej pomocy, pracownicy MOPS uczestniczyli w różnych szkoleniach: Zasady rozliczania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu o przepisy obowiązującego prawa Zastosowanie generatora wniosków o płatność PO KL Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną Rozpoznawanie zjawiska przemocy wśród osób starszych Rachunkowość Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce

9 9 Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych Nabór, służba przygotowawcza i ocena pracownika Mediacje rodzinne Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie Praktyczne aspekty zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych W 2009r ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 2355 osób 1564 rodziny ( 3793 osoby w rodzinach). W 1435 rodzinach prowadzona była praca socjalna w zakresie: Kierowania osób do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Kierowania do Woj. Ośrodka terapii Uzależnień celem podjęcia leczenia odwykowego Udzielanie informacji w zakresie otrzymania świadczeń rodzinnych Kierowanie osób i rodzin w których występują problemy rodzinne do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu uzyskania porady prawnej i psychologicznej Stałe utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz rodzin w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych ( szkoły, policja, sąd itp.) Kontakty ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu otrzymania dotacji mieszkaniowej Głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było: ubóstwo 920, bezdomność 23 potrzeba ochrony macierzyństwa 69, bezrobocie 662, niepełnosprawność 334, długotrwała choroba 296, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 164 w tym: rodziny niepełne 129, rodziny wielodzietne 48, alkoholizm 44, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego- 13 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 50 sytuacja kryzysowa 10

10 10 Świadczenia przyznane z zadań zleconych 267 osób 267 rodzin w tym zasiłki stałe 262, usługi specjalistyczne - 5 Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 2290 osób 1474 osoby. Pomoc udzielona była w formie: zasiłki okresowe 915 osób w tym: bezrobocie 760, długotrwała choroba 70, niepełnosprawność 84, możliwość otrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1, Łączna kwota wydatkowana na zasiłki okresowe ( dotacja ) zł Zasiłki jednorazowe celowe otrzymało 1366 osób w tym specjalne celowe 227 osób z przeznaczeniem na: opał 366 żywność 667 odzież, obuwie 220 przybory szkolne 150 kolonie 37 remonty 12 leki 351 sprzęt AGD 14 wydatki mieszkaniowe 211 inne 190 STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Rodziny korzystające z pomocy społecznej zamieszkują w zasobach: Łomżyńska spółdzielnia Mieszkaniowa 338 Spółdzielnia Perspektywa 204 Mieszkania Komunalne 379 Domki jednorodzinne 213 Stancja na zasadzie wynajmu 398 Spółdzielnia JEDNOŚĆ- 6 Hotel 3 Bezdomni 23 (noclegownia i inne wskazane przez klienta ) Głównym źródłem utrzymania rodzin było : wynagrodzenie za pracę 240 renta, emerytura 305 zasiłek z PUP 43 alimenty 114 świadczenia rodzinne dodatek mieszkaniowy 154

11 11 świadczenia z MOPS 458 zasiłek pielęgnacyjny 4 dochód z gospodarstwa rolnego 1 Wykształcenie osób korzystających z pomocy MOPS podstawowe 595 szkoła specjalna 26 zawodowe 510 gimnazjum 31 średnie 356 wyższe 46 Pomoc rodzinom wielodzietnym : zasiłek stały 7 zasiłek okresowy 132 zasiłek celowy na opał 29 zasiłek celowy na leki 26 zasiłek celowy na odzież 29 pomoc państwa w zakresie dożywiania 143 inne 101 Pomoc rodzinom niepełnym: zasiłek stały 16 zasiłek okresowy 160 zasiłek celowy na żywność 129 zasiłek celowy na opał - 44 zasiłek celowy na leki 48 zasiłek celowy na odzież 50 pomoc państwa w zakresie dożywiania inne 106 Pomoc udzielona osobom niepełnosprawnym: zasiłek stały 262 zasiłek okresowy 153 zasiłek celowy na opał 119 zasiłek celowy na żywność 222 zasiłek celowy na leki 216 zasiłek celowy na odzież 45 pomoc państwa w zakresie dożywiania inne 142

12 12 Pomoc rodzinom bezrobotnym: Największą grupę korzystających z pomocy Ośrodka stanowią rodziny bezrobotne 662 osoby. Działania Miejskiego Ośrodka pomocy społeczne w zakresie pomocy bezrobotnym prowadzone są w dwóch kierunkach: 1. zapewnienie środków utrzymania umożliwiających przetrwanie trudnego okresu pozostawania bez pracy 2. aktywizacja osób bezrobotnych mających na celu wyjście z sytuacji bezrobocia. Praca socjalna wobec każdej osoby bezrobotnej, ukierunkowana jest na: - doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin - zmianę obrazu siebie oraz ukształtowanie właściwej postawy, prezentowanej na rynku pracy. Dużym wsparcie dla osób bezrobotnych jest realizacja projektu systemowego. pod nazwą: EFS nowa droga do sukcesu - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu EFS nowa droga do sukcesu było ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej poprzez aktywną integrację 76 osób bezrobotnych z terenu miasta Łomży, korzystających z różnorodnych form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rynku pracy. Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia naboru uczestników. Rekrutację uczestników projektu przeprowadzili pracownicy socjalni we współpracy z koordynatorem projektu. Został opracowany regulamin rekrutacji zgodnie z którym osoby były kwalifikowane. W wyniku rekrutacji wyłoniono 76 - osobową grupę beneficjentów ostatecznych (54 kobiet i 22 mężczyzn) Podpisano z tymi osobami kontrakty socjalne, zobowiązujące do czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu. Pod koniec maja 2009 r. uruchomiona została pierwsza forma wsparcia w postaci grupowego poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zajęcia te odbywały się w okresie od 27 maja do 1 lipca 2009 r. Zostało utworzone 5 grup. Każda grupa skorzystała z 12 godzin zajęć w cyklu czterech czterogodzinnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym Celem warsztatów z psychologiem było zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości, wzrost osobistej aktywności i motywacji do działania,

13 13 przełamanie barier pokonywania problemów oraz udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Zajęcia z doradcą zawodowym miały na celu pomóc w odkrywaniu predyspozycji do wykonywania określonej pracy, wskazać nowe techniki i metody poszukiwania pracy, wzmocnić umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy. Szkolenia zawodowe; Bukieciarstwo - od 25 czerwca do 21 lipca dla 15 kobiet. Wszystkie uczestniczki ukończyły szkolenia i otrzymały zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach tego szkolenia odbyły się dwa wyjazdy do Warszawy na wystawę lilii w Starej Pomarańczarnii i wystawę róż w Łazienkach Królewskich. Podstawy obsługi komputera i Internetu 76 osób, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 22 osoby, Tapicer - 11 osób, Robotnik budowlany z modułem glazurnik dla 11 osób, Pomoc kuchenna dla 17 osób, Każdy z beneficjentów uczestniczył w dwóch szkoleniach: w zakresie obsługi komputera i Internetu oraz wybranego szkolenia zawodowego. Na koniec szkoleń wszyscy beneficjenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, każdy uczestnik otrzymał wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego. Przez cały czas realizacji projektu prowadzona była praca socjalna w miejscu zamieszkania z uczestniczkami projektu i ich rodzinami. Zostały podpisane kontrakty socjalne określające sposób współdziałania z pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania osobistych problemów, przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych w celu aktywnej integracji społecznej. W trakcie realizacji projektu prowadzona była także promocja projektu. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, w którym mieści się siedziba biura projektu oznakowany jest tablicą informującą o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie pomieszczenia, gdzie realizowane były poszczególne zadania projektu i w których znajdują się stanowiska pracy osób zaangażowanych przy jego realizacji zostały oznakowane zgodnie z wymogami promocji EFS. Zlecono opracowanie i wydruk materiałów (plakatów i ulotek) promujących projekt, które zostały rozpowszechnione w miejscowych instytucjach publicznych. W okresie od r. do r w lokalnych stacjach radiowych oraz na stronach www Miasta Łomży i MOPS ukazały się ogłoszenia promujące projekt. W dniach 26 czerwca i 26 listopada 2009r. odbyły się konferencje promocyjne zorganizowane dla 60 osób w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łomży z udziałem mediów lokalnych, władz Miasta, przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas obu konferencji przedstawiciel

14 14 Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawił uczestnikom aktualne możliwości uzyskania wsparcia PUP kierowane do osób bezrobotnych. Została stworzona strona internetowa projektu, oraz informator o usługach MOPS oraz projekcie EFS. Z dofinansowania UE dla potrzeb projektu zakupiono sprzęt tj. 3 zestawy komputerowe, drukarkę, 2 telefony, biurko. Zgodnie z harmonogramem projektu w dniu 11 września 2009 odbyła się impreza integracyjna o charakterze kulturalno sportowym dla uczestników projektu w gospodarstwie agroturystycznym Olszynka w Olszynach koło Łomży. Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział w konkurencjach, grali również w siatkówkę, spacerowali i podziwiali uroki przyrody. Jednym z kolejnych działań zorganizowanych na rzecz beneficjentów był wyjazd integracyjny do teatru Buffo w Warszawie w dniu 28 października 2009 połączony ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego i Starówki. W dniach listopada dla 8 osób najbardziej aktywnych zostały zorganizowane 3- dniowe warsztaty z bukieciarstwa pt. Dekoracje na Boże Narodzenie W trakcie szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie. Na koniec szkoleń wszyscy beneficjenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów zawodowych. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego po 110 zł miesięcznie. Uczestnicy wysoko ocenili szkolenia i sposób ich organizacji oraz osobę prowadzącego zajęcia. Wszystkie elementy podlegające ocenie uzyskały średnią ponad 4. Szczególnym uznaniem cieszyły się zajęcia z bukieciarstwa, które zostały ocenione przez beneficjentki na łączną średnią ocenę 4,8. Na konferencji podsumowującej projekt 5 osób najbardziej aktywnych podczas szkoleń otrzymali nagrody(roboty kuchenne, czajnik, żelazko) od organizatora szkoleń zawodowych. Wysoka frekwencja beneficjentów ostatecznych we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu wskazuje nie tylko na ich atrakcyjność ale przede wszystkim na chęć podniesienia statusu zawodowego, a tym samym na potrzebę zwiększenia samodzielności i poprawy jakości życia. Na podstawie raportu ewaluacyjnego można stwierdzić, że projekt osiągnął założone rezultaty miękkie w postaci zwiększenia u beneficjentów ostatecznych samooceny i poczucia własnej wartości, wzrostu osobistej aktywności i motywacji do działania, przełamania barier, pokonywania problemów, udoskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej, nabycia umiejętności sporządzania CV, pism, dokumentacji wymaganej przez pracodawców, prezentowania własnej osoby przed pracodawcą. Dodatkowo można wnioskować, że ponad 90% beneficjentów uważa, że projekt był dla nich dużą pomocą. Świadczy to o wysokim poziomie osiągnięcia zaplanowanych

15 15 rezultatów miękkich, czyli pozyskania użytecznej wiedzy i nowych umiejętności oraz uzyskaniu wsparcia wielospecjalistycznego. O trwałości efektów projektu trudno jest przesądzać w chwili obecnej, będzie można ocenić jednoznacznie za 1-2 lata. Z danych uzyskanych z przeprowadzonych ankiet można jednak wyciągnąć optymistyczne wnioski co do trwałości projektu. Przede wszystkim beneficjenci docenili projekt. Znaczna większość respondentów uważa, że uzyskane wsparcie przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej, że była to dobra inicjatywa i że należy ją kontynuować. Uczestnicy projektu zauważają pozytywne zmiany w różnych aspektach swojego życia, zauważają korzyści, jakie projekt przyniósł im samym i ich rodzinom. Można zatem prognozować, że chętnie będą uczestniczyli w podobnych inicjatywach w przyszłości. W sytuacji braku możliwości podjęcia zatrudnienia wskazane będzie dalsze objęcie wsparciem specjalistycznym uczestników projektu. Bez kontynuacji dotychczasowe efekty oddziaływania projektu, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętności w radzeniu sobie z trudną sytuacją, motywacją i aktywnością własną mogą zostać zaprzepaszczone. Konieczność kontynuacji projektu nie ulega wątpliwości. Większość uczestników projektu zgłasza potrzebę dalszego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych szkoleniach zawodowych. Rozdział Pozostała działalność EFS nowa droga do sukcesu Od r do r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą EFS- nowa droga do sukcesu. Plan wydatków za 2009 r wynosi zł ( w tym zł to zasiłki celowe jako wkład jst w projekcie ). Wydatkowano kwotę ,52 zł, tj. 97,77% planowanych wydatków. RODZINY ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zarządzeniem Nr 84/09 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27 maja 2009 w sprawie przyznania środków i refundacji kosztów z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok została przyznana dotacja na realizację zadania publicznego Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy w kwocie ,-zł. Całkowity koszt zadania został zaplanowany na kwotę ,-zł. Część środków zgodnie z założonym harmonogramem działania - w I półroczu została wykorzystana na organizację imprezy wyjazdowej z okazji Dnia Dziecka.

16 16 W dniu 30 maja b.r. 70 dzieci wzięło udział w zorganizowanym wyjeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego Olszynka. Dzieci w wieku od 6 do 16 lat spędziły cały dzień pod opieką pracowników socjalnych MOPS i animatorów zatrudnionych w gospodarstwie. W czasie zorganizowanego wypoczynku dzieci brały udział w organizowanych zabawach, konkursach, uczestniczyły czynnie w zajęciach sportowych. W bogatym programie dzieci miały do dyspozycji: zabawy integracyjne, zajęcia linowe prowadzone prze instruktorów przy zastosowaniu atestowanego sprzętu alpinistycznego, zajęcia wspinaczkowe, zajęcia w terenie- bieg terenowy z elementami sprawnościowymi, tor przeszkód zajęcia strzeleckie strzelanie z łuków megapiłkarzyki, W trakcie pobytu dzieci miały zapewnione również wyżywienie: obiad, kiełbaski z grilla, słodycze i napoje. W ramach realizacji w/w programu bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego / w dniu 21 czerwca / ponad 20 dzieci wyjechało nad morze na kolonie zorganizowane przez TPD. Ogółem z tej formy zorganizowanego wypoczynku skorzystało 26 dzieci. Wyjazdy odbyły się w czerwcu i lipcu. Kolonie trwały 2 tygodnie. W II półroczu z pomocy finansowej na zakup opału,odzieży, leków i innych w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny skorzystało 40 rodzin, paczki żywnościowe otrzymało 25 rodzin, paczki i prezenty związane ze Świętem Bożego Narodzenia otrzymało 67 dzieci. Równolegle z otrzymywaną pomocą z tymi rodzinami prowadzona jest praca socjalna, której celem jest poznanie i rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku rówieśniczym, umożliwienie prawidłowego procesu socjalizacji; zmiana sposobu funkcjonowania rodziny poprzez podjęcie lub kontynuowanie leczenia odwykowego osób uzależnionych i współuzależnionych, podjęcie zatrudnienia, uczestniczenie w spotkaniach mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny i wskazanie możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Pomoc psychologiczną dla osób i rodzin korzystających z pomocy finansowej MOPS świadczy psycholog zatrudniony na ½ etatu. W 2009r z konsultacji indywidualnych skorzystało 267 osób z 183 rodzin. Konsultacje dotyczyły: rozwiązywania trudnych problemów rodzinnych i osobistych, instruktażu na temat dostosowania metod wychowawczych do wieku dziecka,

17 17 skierowania na leczenie psychiatryczne klienta. Terapią indywidualną objęto 12 osób w celu : ćwiczenia umiejętności radzenia z emocjami, ćwiczenia konstruktywnych metod wyrażania uczucia, leku, złości, zazdrości itp. podwyższania aktywności życiowej, w tym zawodowej podwyższenia poziomu samooceny, poczucia własnej wartości. Ponadto prowadzona była praca wychowawcza w 6 rodzinach w miejscu zamieszkania w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Mediacje małżeńskie prowadzono w 6 rodzinach w celu polepszenia relacji między małżonkami, uświadomienia przyczyn rozwodu. OŚRODEK INTERWNCJI KRYZYSOWEJ Plan wydatków na 2009 r. wynosi zł., z tego: - z zadań własnych zł. - na zadania własne z budżetu państwa zł. Wykorzystano środki w wysokości ,52 zł. ( 94,60 % planowanych wydatków) z tego : - z zadań własnych ,52 zł. tj. 94,54 % planowanych wydatków - z zadań własnych z budżetu państwa zł tj. 100% planowanych wydatków ( dodatek dla pracownika socjalnego ). W Ośrodku jest zatrudnionych 5 osób na 4,5 etatu: - kierownik (na ½ etatu) - specjalista pracy socjalnej - radca prawny - pracownik administracyjno gospodarczy - psycholog. W 2009r przyjęto 355 zgłoszeń związanych z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie i przemocą domową. Zgłoszenia te pochodziły z Komendy Miejskiej Policji w Łomży - 146, od pracowników MOPS 21, ze szkół 5, z innych instytucji 4 oraz 179 zgłoszeń osobistych. Zdecydowana większość zgłaszających się do OIK to kobiety. Główne przyczyny zgłaszania sytuacji kryzysowych to: -nadużywanie alkoholu przez członka rodziny 234 -problemy wychowawcze z dziećmi 34 -konflikty rodzinne i małżeńskie 35 -zaburzenia psychiczne 8 -problemy z narkotykami 3 -problemy emocjonalne 11 -bezdomność - 1 -inne ( porady prawne w rodzinie )- 28 Udzielono w ciągu roku 905 porad i konsultacji:

18 18 Z psychologicznych, skorzystało 459 osób, w tym ze wsparcia 175; konsultacji 116; terapii indywidualnej i rodzinnej 168 osób Z porad prawnych ( majątkowych, finansowych, ustalenia kontaktów z dzieckiem, dotyczących eksmisji, rozwodów i separacji, uzyskania alimentów) Z porady pracownika socjalnego skorzystało 95 osób. W omawianym okresie w hostelu OIK przebywało 4 rodziny : 1 kobieta samotna oczekująca na umieszczenie jej w DPS oraz 3 kobiety z dziećmi, które schroniły się w hotelu przed przemocą domową. Okres pobytu w hotelu wynosił od 7 do 137 dni. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta na realizację zadania Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dwoje pracowników OIK uczestniczyło w szkoleniu Mediacje rodzinne co pozwoliło na rozszerzenie oferty działań Ośrodka mających na celu przeciwdziałanie konfliktom i przemocy w rodzinach. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan wydatków wynosi zł. - z zadań własnych zł. - na zadania zlecone zł. Wykorzystano środki w wysokości ,49 zł. tj. 99,49% planowanych wydatków, z tego : - z zadań własnych ,70 zł. tj. 99,52 % planowanych wydatków - z zadań zleconych ,79 zł., tj. 99,20 % planowanych wydatków W 2009 r. przeciętnie było zatrudnionych 49 opiekunek domowych na 46 etatu ( w tym 5 osób zatrudnionych było w ramach robót publicznych z Rejonowego Urzędu Pracy). Usługami opiekuńczymi objęto 109 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła to godz. W ramach usług specjalistycznych przeciętnie było zatrudnionych 4 opiekunki na 3,5 etatu. Usługami specjalistycznymi objęto 5 osób ( 5rodzin ). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2009 r. wyniosła Rozdział Pomoc dla cudzoziemców. Plan wydatków na r. w tym rozdziale wynosił zł, a na r zł.

19 19 Wydatkowano kwotę zł. to jest 99,21 % planowanych wydatków rocznych. Pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objęto 162 rodzin ( w tym 153 z ochroną uzupełniającą i 9 rodzin ze statusem uchodźcy) składających się z 492 osób. Od stycznia do grudnia 2009 r. wypłacono świadczeń. Średnia wysokość zasiłku na osobę w rodzinie wynosi 603 zł. Program integracji trwa 12 miesięcy. Głównym celem programu jest integracja i pełne uczestnictwo, cudzoziemców zamieszkałych na terenie miasta, w życiu społecznym i zniwelowanie różnic kulturowych dzielących grupę od reszty społeczeństwa. Praca socjalna pracownika socjalnego polega na chociażby częściowym usamodzielnieniu rodziny. Pracownik socjalny uczestniczy w poszukiwaniu mieszkania, w negocjacji ceny wynajmu, w załatwianiu spraw urzędowych: uzyskanie nr PESEL, nr NIP, zarejestrowaniu się w PUP, rozmawia z pracodawcą pod katem zatrudnienia, uczestniczy w zapisaniu dziecka do szkoły, przedszkola itp. Stwarza możliwości nauki języka polskiego. W 2009r kurs języka polskiego zorganizowano w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i NOT w Łomży. Egzamin pozytywnie zdało 69 osób a 8 osób otrzymało zaświadczenia o uczestnictwie. Cudzoziemcy uczestniczą także w szkoleniach zawodowych organizowanych przez PUP i przez MOPS ( projekty systemowe). Kursy zawodowe ukończyło 18 osób w tym 5 kobiet. Rozdział Pomoc państwa w zakresie dożywiania Plan wydatków na r w tym rozdziale wynosił zł., z tego: - zadania własne zł. - zadania własne finansowane z budżetu państwa zł. Plan wydatków na r w tym rozdziale wynosi zł., z tego: - zadania własne zł. - zadania własne finansowane z budżetu państwa zł. Wydatkowano kwotę zł., z tego: - z zadań własnych zł., to jest 100 % planowanych wydatków - z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa zł tj.100 % planowanych wydatków. Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach wynosił 20,60 %. Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę zł. Na dożywianie dzieci szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę ,76 zł.

20 20 Na posiłek gorący dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wydatkowano kwotę ,52 zł. W ramach Pomocy państwa w zakresie dożywiania wypłacono ( Kasa MOPS ) zasiłki celowe w wysokości ,40zł- ilość świadczeń 668 dla 217 osób oraz świadczenia rzeczowe w formie paczek żywnościowych na kwotę ,32 zł dla 1409 osób. Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie posiłku w 2009 roku objęto 979 osób, liczba świadczeń : - w przedszkolach objęto 152 dzieci ( świadczeń ), - w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 524 uczniów ( świadczeń ) - oraz 303 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ( świadczenia). Rozdział Noclegownia dla bezdomnych zadania własne Planowane wydatki w tym rozdziale w 2009 r wyniosły zł., a wydatki poniesione ,84 zł. to jest 79,05 % planu. Na wykonanie wydatków w znacznej mierze miało wpływ nie wykorzystanie środków na umowy zlecenia, które zabezpieczały konieczność pełnienia dyżurów nocnych oraz zaoszczędzenie środków na osobach zatrudnianych z Powiatowego Urzędu Pracy. W Noclegowni dla bezdomnych w 2009r przebywało 31 osób, a liczba świadczeń Zatrudniano w 2009r 3 osoby, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych. Rozdział Prace społecznie użyteczne zadania własne. Plan wydatków na r. w tym rozdziale wynosi zł. Na dzień r wydatkowano kwotę ,90 zł. na opłacenie prac społecznie użytecznych, to jest 73,88 % planu. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 22 osoby ( w MPGKiM - 4, MOPS - 14, Klub Seniora 1,PCK 1 i Przedszkole publiczne nr 14 2 osoby ), które przepracowały łącznie godzin. Rodzaj wykonywanych prac społecznie użytecznych: Prace porządkowe, sprzątanie biura Koszenie trawników, remonty bieżące placów i chodników ulicznych, Szpachlowanie i malowanie ścian, Prace stolarski, kładzenie terakoty na schodach, Pomoc w usługach przy chorym w domu

21 21 Rozdział Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Plan na r wynosił zł. Wydatkowano środków na kwotę ,90 zł, tj. 95,23% planowanych wydatków. Program korekcyjno edukacyjny skierowany jest do osób będących sprawcami przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie. Stąd też zajęcia prowadzone były w 3 grupach: -1 grupa utworzona w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Zajęcia odbywały się w okresie od marca do lipca z 16 osobami, a zakończyło szkolenie 9 osób. - 2 grupa utworzona w Zakładzie Karnym w Przytułach Zajęcia odbywały się w okresie od czerwca do listopada. Rozpoczęło je 14 osób a ukończyło 8 osób. W zajęciach korekcyjno edukacyjnych w zakładach karnych uczestniczyły osoby, które kierował kierownik penitencjarny lub psycholog zakładu karnego. Z zajęć odpadły osoby skierowane w miedzy czasie do innego zakładu karnego lub na leczenie odwykowe, zostały zwolnione po odbyciu kary lub podjęły pracę z uwagi na zobowiązania alimentacyjne. - 3 grupa utworzona w MOPS Łomża. Zajęcia odbywały się od kwietnia do sierpnia. Zgłosiło się 18 osób a ukończyło 12 osób. Uczestników zakwalifikował do zajęć psycholog MOPS. Były to osoby, które same zgłosiły się zobowiązani przez Sąd do uczestnictwa w zajęciach, zgłosili kuratorzy zawodowi oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży. Podczas zajęć realizowano bloki tematyczne: Zjawisko przemocy pogłębione autoanalizą własnych zachowań przemocowych Wpływ przemocy w rodzinie na rozwój dzieci Zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc ( treningi zachowań alternatywnych do agresji ) Przeżywanie emocji ( trening okazywania uczuć ) Partnerstwo w związkach Zasady zdrowego rozwiązywania sporów ( mediacje, negocjacje ) Program prowadzili: terapeuta uzależnień, psycholog, specjalista pracy socjalnej i prawnik.

22 22 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: Plan wydatków na r wynosił zł, a wykonanie ,45 zł, z czego opłacono zobowiązanie z 2008r za warsztaty terapii zajęciowej w BONA na kwotę ,60 zł. Rehabilitacja zawodowa Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wpłynęło 6 wniosków na wartość zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 5 umów na wartość zł. - na działalność handel odzieżą, usługi TAXI,usługi kosmetyczne i fryzjerskie, działalność gastronomiczna. Wydatkowano środki w wysokości zł. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/ Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 19 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość zł. Podpisano 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość zł., w tym: 2 stanowiska produkcyjne, 1 obsługa wózka widłowego, 1 informatyk, 1 pomoc kuchenna, 1 stanowisko do kosztorysowania. Wydatkowano środki w wysokości zł w tym zł w zakładach pracy chronionej.. Refundacja 60% wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy umów podpisanych w 2008 roku. Na refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społecznej dla 10 osób niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości zł. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych Szkolenia są inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w celu zwiększenia szans osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy. MOPS złożył zamówienie na realizację szkoleń do kierownika PUP, ustalając szczegółowe zasady. Powiatowy Urząd Pracy zrezygnował z planowanych środków na szkolenie /pismo Nr PUP.IPR /GL/09 z dnia r.

23 23 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych Wpłynął 1 wniosek na refundację stażu dla 1 osoby. Wydatkowano kwotę zł. Rehabilitacja społeczna Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych Wpłynęło 407 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym: 91 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 134 osób niepełnosprawnych na wartość ,00 zł., w tym: 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wartość ,00 zł. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym: dorosłe osoby niepełnosprawne opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych dzieci i młodzież niepełnosprawna opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość , , , ,00 W 2009 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 134 osobom niepełnosprawnym i wydatkowano środki w wysokości ,00 zł. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych W 2009 r. wpłynęło 37 wniosków na ogólną wartość ,00 zł. w tym: bariery architektoniczne - 24 osoby na wartość ,00 zł., - 1 dziecko na wartość ,00 zł. bariery techniczne - 7 osób na wartość ,00 zł. - bariery w komunikowaniu się - 5 osób na wartość ,00 zł. zawarto 14 umów na likwidację barier na kwotę ,00 zł. Ze względu na ograniczone środki PFRON dofinansowaniem objęto tylko wnioski na likwidację barier architektonicznych dla osób nie poruszających się samodzielnie Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało: Bariery architektoniczne Bariery techniczne Bariery w komunikowaniu się ilość wartość ilość wartość ilość wartość

24 24 Bariery architektoniczne Bariery techniczne Bariery w komunikowaniu się , w tym dzieci w tym dzieci w tym dzieci Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało 14 osób niepełnosprawnych i wydatkowano środki w wysokości ,00zł. Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła w szczególności: adaptacji łazienek, zakupu platformy, wykonanie podjazdu. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Wpłynęło 8 wniosków na ogólną wartość ,00 zł. na dofinansowanie : - VII przeglądu piosenki religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2009, Integracyjny turniej sportowy ZDROWO I WESOŁO - organizator - Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Pomocna Dłoń - wyjazd do Lichenia, Międzynarodowy Dzień Głuchych, Wigilia 2009 organizator - Polski Zwiaze Głuchych - wycieczka Licheń Konin Gniezno, wyjazd Toruń Golub Dobrzyń - organizator - Polskie stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży - wycieczka Augustów Wigry organizator - Polski związek Niewidomych W 2009 r. podpisano 6 umów na wartość ,00 zł. na organizację imprez. Z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki skorzystało 140 osoby niepełnosprawne w tym: 15 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.wydatkowano środki w wysokości ,00 zł. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze W 2009 r. wpłynęło 308 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny na ogólną wartość ,00 zł, w tym: 34 wnioski dzieci na wartość: ,00 zł, w tym: 11 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość ,00 zł. Zawarto 6 umów na wartość ,00 zł.

25 25 W 2009 roku z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 308 osób niepełnosprawnych i wydatkowano środki w wysokości ,00 zł. Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materac ortopedyczne, cewniki, balkoniki, wózki inwalidzkie, proteza lewej nogi, podpórka trójkołowa, szkła korekcyjne, wkłucia do pomp insulinowych,, orteza stawu kolanowego, proteza powietrzna, pionizator, kule łokciowe, poduszka przeciwodleżynowa, orteza na opadającą stopę. Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON dofinansowaniem objęto niezbędny sprzęt rehabiliatycjny łóżka rehabilitacyjne dla osób samodzielnie nie funkcjonujących. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze BONA spółka jawna zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach terapeutycznych: 2 pracownie życia codziennego, pracownia ceramiczno-plastyczna, pracownia politechniczna, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia komputerowa pracownia biologiczna Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: ,00 zł. W.2009 r. wydatkowano środki wysokości ,00 zł co stanowi 99,40%zaplanowanych środków. Niewykorzystanie środków w całości wynika z rezygnacji osoby niepełnosprawnej w uczestnictwie w zajęciach w wtz. Rozdział Pozostała działalność zadania własne ( Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) Plan wydatków na r wynosi zł, wydatkowano kwotę ,74zł, tj. 96,27 % planowanych wydatków. Na koniec roku 2009r zatrudnionych jest 3 osoby na 2,75 etatu.

26 26 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Art. 2.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r stanowi: Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Współpraca pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z w/w podmiotami polega m.in. na informowaniu o możliwościach uzyskania i opiniowaniu osób zgłaszanych do otrzymania pomocy świadczonej przez te instytucje. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej dotyczącymi wprowadzenia ujednoliconych zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności UE w ramach programu unijnego PAED podstawą do wydania tej formy pomocy są listy sporządzone przez pracowników MOPS w oparciu o ustalone kryteria wyboru beneficjenta. W 2009 skierowano 2750 osób do Punktu Pozyskiwania Żywności prowadzonego przez PKPS, 721 osób do uzyskania tej formy pomocy w parafiach i ponad 1000 osób zgłoszonych do weryfikacji przez Związek Emerytów i Rencistów- pomoc otrzymało 870 osób. Do pozyskiwania pomocy w postaci bezpłatnego posiłku wydawanego przez kuchnię Caritas skierowano ok. 200 rodzin z terenu miasta, liczba osób w rodzinach 340 osób. Pracownicy socjalni MOPS co miesiąc weryfikują listy osób otrzymujących pomoc w formie obiadów i kierują do otrzymania tej formy pomocy kolejne osoby. W ramach współpracy z PCK Oddział w Łomży - osoby zgłaszające się o pomoc są informowane o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w postaci odzieży i art. gospodarstwa domowego. Dwukrotnie tworzone były listy osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy w postaci talonów na zakup artykułów spożywczych w okresie świątecznym. Pracownicy socjalni informują o możliwościach uzyskania pomocy finansowej oferowanej przez organizacje pozarządowe i tak m.in. weryfikują i kwalifikują osoby do uzyskania pomocy w ramach prowadzonych programów np. Program Skrzydła realizowany od kilku lat przez Caritas. W miarę możliwości prowadzone są działania zmierzające do pozyskania i dystrybucji artykułów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych. W wyniku prowadzonych działań podopieczni MOPS uzyskali nieodpłatnie pomoc rzeczową w postaci nowej odzieży i bielizny, artykułów szkolnych, zabawek dla dzieci, mebli i wyposażenia mieszkania. Prowadzone działania obejmują również informowanie beneficjentów pomocy społecznej o miejscach gdzie można uzyskać bezpłatne poradnictwo, możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestniczenie w

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2009 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2009 R 1 Łomża dn. 01.09.09 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2009 R STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Księgowo Finansowy

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2008 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2008 R SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2008 R STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo