P r o t o k ó ł N r XIII/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł N r XIII/2007"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł N r XIII/ z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 roku o godz w sali im. Franciszka Fabicha Urzędu Miejskiego w Tczewie Obecni radni : - 21 / wg listy obecności Nieobecni radni : - Kazimierz Smoliński - Roman Kucharski Obecni goście zaproszeni - / wg listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji. W i t a j ą c : 1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 2. Prezydenta Miasta Tczewa Zenona Odya 3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego 4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę 5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas 6. Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kulasa 7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szrotach Teresę Skolimowską 8. Przewodniczącego Oddz. NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego 9. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego 10. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandrę Turską 11. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. 12. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego 13. przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski wraz z Prezydentem Miasta Zenonem Odya złożyli gratulacje Panu Janowi Kulasowi w związku z wyborem na posła VI RP Ziemi Tczewskiej. Jan Kulas - Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, szanowni Goście. Na takie chwile czasami trzeba czekać parę lat, ale warto. Chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu, wszystkim radnym, tym, którzy tutaj są, a jest wielu przyjaciół, życzliwych mi

2 osób. Przy skromnej kampanii, można uzyskać dobry wynik, bardzo dziękuję, tym wszystkim, którzy pracowali na ten wizerunek. Tczew powinien mieć swojego posła, który chce szczególnie, współpracować ze swoją małą ojczyzną, którą państwo reprezentujecie. Dziękuję wszystkim animatorom organizacji społecznych, pozarządowych, autorytetom lokalnym, mieszkańcom Tczewa, którzy w tak piękny lokalny sposób połączyły swoje wysiłki, głosując na mnie i z prawa i z lewa. To był dowód zaufania i jest to dla mnie przede wszystkim wielkie zobowiązanie, bo, bo wiem czego się podejmuję. Jestem po pierwszych rozmowach z Panem Prezydentem Zenonem Odya oraz Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Włodzimierzem Mroczkowskim. Mówiliśmy o pierwszych zadaniach. Rozmawiałem także z Panem Wójtem Gminy Tczewa Romanem Rezmerowskim. Jestem po konsultacjach z Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim. Także myślę, że ta współpraca będzie dobra, skuteczna i owocna. W najbliższych dwóch tygodniach zostanie otwarte Biuro Poselskie, na forum którego nasza współpraca będzie się realizowała. Panie i Panowie, ważną okolicznością tego sukcesu jest to, że na moje miejsce - radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, wejdzie nowy radny, obecna tutaj Pani Teresa Skolimowska, która jest osobą dobrze przygotowaną i kompetentną Pani Teresa Skolimowska Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Króciutko o sobie: W Platformie Obywatelskiej jestem od momentu jej powstania w powiecie sztumskim. Dzisiaj jestem kontynuatorem pracy posła Pana Jana Kulasa. Będę starała się pracować solidnie, będę wiarygodną osobą, kompetentną i postaram się wszystkie zadania wykonywać jak najlepiej. Pkt 2 porządku posiedzenia Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Pkt 3 porządku posiedzenia Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - proponuję po raz kolejny zdjąć z porządku obrad pkt 14 tj.,, Informacja z realizacji wniosków 2

3 pokontrolnych skierowanych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2007 r. Będą one przedstawione na kolejnej sesji Rady. Automatycznie pozostałe punkty porządku obrad sesji zmienią swoją kolejność. Proponuję wprowadzić do porządku obrad dwa projektu uchwał, które dzisiaj państwo otrzymali: - jako pkt 15.9 podjęcie uchwały w sprawie powołania Kazimierza Smolińskiego do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji Uchwałę tę podjęlibyśmy wówczas, kiedy nieobecny dzisiaj radny Kazimierz Smoliński prześle fax - pismo zawierające wyrażenie zgody na pracę w Komisji Polityki Gospodarczej. Jeżeli fax nie dojdzie na czas, to punkt ten pominiemy w trakcie realizacji dzisiejszej sesji. - jako pkt podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Czy są do zaproponowanych zmian porządku obrad sesji są uwagi, inne propozycje? Więcej uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi zmianami. W wyniku jawnego głosowania porządek obrad sesji - przyjęto jednogłośnie : za 21 ( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 21 radnych,) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, I. Część pierwsza: 1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 2. Sprawdzenie obecności radnych. 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 września 2007 r. do 24 października 2007 r. 7. Informacja z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 8. Sprawozdanie z przebiegu 8 Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa II. Część druga: 9. Informacja o harmonogramie składania wniosków do RPO prezentacja. 10. Wybór ławników do sądów powszechnych: a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, b) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały, c) głosowanie tajne. 11. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2006 r. 3

4 13. Informacja Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. 14. Informacja z przebiegu Akcji Lato Podjęcie uchwał w sprawie: 15.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 15.2 ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2008, 15.3 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 15.4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 15.5 ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru, 15.6 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach , 15.7 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości, 15.8 ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI powołania Kazimierza Smolińskiego do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 16. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 17. Wolne wnioski, oświadczenia. Pkt 4 porządku posiedzenia Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 27 września 2007 r. Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 września 2007 r. wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z 27 września 2007r. W wyniku jawnego głosowania protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 września 2007 r. - przyjęto jednogłośnie : za 21 ( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, 4

5 Pkt 5. porządku posiedzenia Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya - przedstawił informację z bieżącej działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Julita Jakubowska poinformowała, że miasto Tczew otrzymało nagrodę, wyróżnienie, za projekt,, Bank Czasu, Bankiem Życzliwości, do której dołączono czek na sumę 100 tys. zł. Jest to lokata wolnego czasu i dobrej woli, życzliwości ludzi tego miasta. Wyróżnienie to, jest dowodem na to, że samorządność tu, dobrze się rozwija. W projekcie tym, kryje się też dużo dobrej woli, życzliwości również i państwa radnych, Ponieważ w kwietniu br. zechcieliście państwo w trybie pilnym podjąć uchwałę, która pozwoliła nam na udział w konkursie ogłoszonym przez PFRON. Mieliśmy bardzo mało czasu, a radni zaufali nam i dali poparcie w formie uchwały na realizację projektu. W momencie zakończenia prac komisji, otrzymałam telefon, że jeszcze nigdy się tak nie stało, że jednogłośnie ten projekt dostał maksymalną ilość punktów. Było nam bardzo przyjemnie odbierać tę nagrodę z tak dobrą nominacja. Myślę, że te pieniądze, dobra wola i życzliwość nie tylko osób niepełnosprawnych do których jest kierowany projekt, pozwoli na poprawę jakości życia społeczności lokalnej w tym mieście. Będziemy się starali dobrze zainwestować, ułożyć mocne fundamenty pod bank czasu, który ma być kapitałem, lokatą życzliwości, która pomoże nam, może lepiej żyć. Bank Czasu działa w Tczewie od dwóch lat, w takim eksperymentalnym, małym wymiarze ok. 30 osób. Rozwija się dobrze i dzięki temu, ze mieliśmy już co pokazać ta nagroda została przyznana. Mam nadzieję, ze on się rozszerzy we wszystkich dzielnicach. Będziemy się również zwracać do radnych, o wsparcie tego banku. Bo proszę państwa ta niekonwencjonalna forma wymaga tylko dobrej woli i zagospodarowania czasu, który można przeznaczyć dla drugiej osoby. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się z zapytaniem: czy są uwagi, zapytania do pana prezydenta? Radna Gertruda Pierzynowska zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym Wieży Ciśnień: kto jest właścicielem Wieży Ciśnień, co z poprzednimi użytkownikami, co obecny użytkownik czyli Bractwo Kurkowe będzie robiło w tym miejscu. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya właścicielem Wieży Ciśnień jest Gmina czyli miasto. Dotychczasowe próby zagospodarowania wieży nie 5

6 powiodły się, wszyscy którzy wydzierżawiali wcześniej czy później zamykali działalność. Zarząd Bractwa Kurkowego zwrócił się o wynajęcie, czy użyczenie Wieży Ciśnień na działalność statutową. Po dyskusji doszliśmy do wniosku, że możemy spróbować użyczyć pomieszczenia na rok. Radny Dariusz Zimny zwrócił się do Prezydenta Miasta z zapytaniem: czy rozmowa z Komendantem Policji dotyczyła także poprawy systemu monitoringu, ponieważ jak wiadomo Komisja rewizyjna i Rada chce poprawić cały system. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya rozmowa dotyczyła również monitoringu, ale generalnie ustaliliśmy, że niektóre prace możliwe do kontynuowania, będą kontynuowane. Na przykład wspólna praca Policji i Straży Miejskiej w zakresie wykorzystania fotoradaru. Czyli nie będziemy kupowali jako gmina fotoradaru, będziemy korzystać ze sprzętu, którym dysponuje Komenda Powiatowa Policji. Patrole w tym zakresie będą wspólne, tak jak było to dotychczas. Natomiast tak jak powiedziałem, głównym tematem tego spotkania było zagadnienie, rozwiązania problemu ulicy Koziej i okolic. Ponieważ tak naprawdę już jest tam nieciekawie. Propozycje zgłoszone przez komendanta zostały przyjęte do realizacji. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. Natomiast ustaliliśmy również, że szczegóły co do nowych form współpracy między Komendą Powiatową Policji a Strażą Miejską zostaną ustalone po wyborze nowego Komendanta Straży Miejskiej. Radny Tomasz Jezierski panie prezydencie, wspomniała pan o budowie boiska na osiedlu Staszica. Rozmawiałem z wykonawcą, który poinformował mnie, że nie są wykonane prace drenarskie i że jest z tego powodu bardzo zdziwiony, że miasto chciało zaoszczędzić, byłaby to kwota ok. 15 tys. zł. Może to spowodować, że na boisku będzie stała woda. Czy Pan Prezydent mógłby coś powiedzieć na ten temat. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya nic mi na ten temat nie wiadomo, mam tylko informacje, że dzisiaj zostało to zgłoszone do odbioru. Natomiast, z tego co wiem, to dyrektor za,,pięć dwunasta zgłosił się do mnie, z zapytaniem, czy nie można by rozszerzyć zakresu rzeczowego. Czyli rozbudowy tego boiska, o pozostałe dwa boiska, do siatkówki czy piłki nożnej. To oczywiście było niemożliwe w tym momencie Natomiast co do drenarki, to na ten temat nic nie wiem. Wyjaśnimy tę sprawę. Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa odnośnie drenarki została zrobiona analiza, okazało się, że jest tam podłoże piaszczyste. Nie ma takiego założenia, że woda nie będzie ściekała, będzie ściekała jest taka gwarancja. 6

7 Radna Bożena Chylicka zwróciła się z prośbą o przybliżenie tematu dotyczącego dostosowania obiektów służby zdrowia do wymogów sanitarnoepidemiologicznych na jakim jest to etapie? Prezydent Miasta Zenon Odya odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów prowadzących działalność podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach. Ustalono, że te,,grube zadania będą po stronie właściciela obiektów. Natomiast wszystkie inne rzeczy będą po stronie tych, którzy ten obiekt wydzierżawiają, czyli prowadzących tam działalność publiczną. Z tego co wiem, to ustalono, że po naszej stronie ma być kwestia łagodzenia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Czyli zrobienia podjazdów do przychodni. Natomiast reszta zadań ma być po stronie wynajmujących. W tym zakresie przygotowujemy dokumentację, aby w przyszłym rok to wykonać. Więcej uwag nie zgłoszono. Pkt 6 porządku posiedzenia Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych od 27 września 2007 r. do 24 października 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski odczytał w/w informację, która stanowi zał. Nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowskiprzedstawił wniosek- interpelację radnego Powiatu Tczewskiego Ludwika Kiedrowskiego, które wpłynęło do Rady Powiatu Tczewskiego (pismo w zał.) a do wiadomości Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, dotyczące ratowania tczewskiego mostu przez Wisłę. Radna Gertruda Pierzynowska pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że będziemy starali się o remont most przez Wisłę zabytku klasy międzynarodowej. Wśród nas jest poseł Jan Kulas, więc będziemy mogli liczyć na pomoc i wsparcie w odzyskaniu sprawności tego mostu. W kwestii mojej interpelacji, zgłoszonej kilkakrotnie, odnośnie budowy świateł na przejściu dla pieszych przy TTBS. Śmiem zauważyć, że niektóre interpelacje są potraktowane w ten sposób, że są przyjęte i odhaczone. Otrzymałam odpowiedź na interpelację, w której mnie poinformowano, że przesłano do Powiatowego Zarządu Dróg. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski na ostatniej komisji bezpieczeństwa Powiatu Tczewskiego w której uczestniczył 7

8 również Komendant Powiatowej Policji, rozważany był bardzo głęboko problem ulicy Armii Krajowej. A mianowicie: policja tczewska przeanalizowała cały ruch zarówno pieszy jak i samochodowy, który odbywa się na tej ulicy. Ilość wypadków jakie tam zaistniały i z jakiego powodu. W celu poprawy bezpieczeństwa przygotowanych jest dla zarządcy dróg, kilkanaście propozycji dotyczących przebudowy ulic w różnych miejscach. Wniosek z tego był jeden, aby odciążyć ulicę Armii Krajowej, która w tej chwili,,przechwytuje cały ciężar komunikacji między ulicą Jagiellońską a Aleją Solidarności. Należałoby i tutaj apel do koleżanek i kolegów radnych, przedłużyć i wybudować z kierunku osiedla Bajkowego w kierunku Gdańska ulicę Aleję Kociewską. Planowano to, w planie zagospodarowania przestrzennego. Należałoby to mieć na uwadze, to wówczas osiedle Suchostrzygi będzie odciążone na ulicy Armii Krajowej z wszystkich wypadków przypadków, które istnieją. Natomiast budowanie sygnalizacji oczywiście pomoże, ale nie zmieni to ruchu, który tam się odbywa. Po dwóch stronach ulicy są szkoły, jest duże natężenie ruchu. Trzeba to rozważyć kompleksowo i szeroko, żeby nie mówić tylko o jednym przejściu dla pieszych, bo to nie załatwi sprawy. Chcę powiedzieć, że interesuje się tą sprawą również osobiście, jako obsługujący komisję bezpieczeństwa w Powiecie Tczewskim. Radna Gertruda Pierzynowska ale to jest tak malutka rzecz, że trzeba budować Alei Kociewskiej, żeby zrobić światła na przejściu dla dzieci do szkoły. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski same światła nie załatwią generalnie problemu można je zrobić natomiast to też kosztuje i to sporo - ok. 20 tys. zł. Prezydent Miasta Zenon Odya wszyscy jesteśmy świadomi, że w tym mieście jest podział kompetencji a co za tym idzie, możliwości realizacji określonych wniosków. To co przekracza zakres możliwości, czy kompetencji prezydenta, jesteśmy zobowiązani przekazać do Starostwa. Natomiast drugą stroną tematu jest to, w jaki sposób to zadanie zostało zrealizowane. Dyskutowaliśmy na temat realizacji zadań wynikających z porozumień pomiędzy miastem a powiatem. Państwo pamiętają, że jedną z form pomocy było wsparcie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego, Gdańskiej i Mostowej, żeby wprowadzić nową organizację ruchu w tym rejonie. I na ten cel miasto zabezpieczyło w budżecie 100 tys. zł. Oczywiście jest pewne porozumienie, co do formy współfinansowania tematów na zadaniach powiatowych. I tutaj też była dyskusja, żeby miasto dało 100 tys. zł. a resztę ewentualnie powiat. 8

9 Jak ustalamy zasady, to powinny one być np. 50 % na 50 %, a nie że miasto przeznacza 70% a powiat 30%. Ustaliliśmy jedno, że powinniśmy tych zasad się trzymać. Natomiast ile rzeczywiście wyniesie modernizacja sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, to zobaczymy. I wtedy ewentualnie będziemy mogli rozwiązać sprawę w sensie podzielenia się tą kwotą. Wówczas ewentualnie będziemy mogli rozwiązywać sprawę w sensie podzielenia się tą kwotą. I wydaje mi się, to jest taki mój wniosek, co prawda te 100 tys. zł. było przeznaczone na skrzyżowanie - ale w sumie na sygnalizację. Być może, oczywiście jeżeli będzie taka zgody rady, to powiem proszę bardzo. Oszczędności wynikające z tych 100 tys. zł. przekazujemy powiatowi, aby zrealizował sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej. Ale dzisiaj na razie można nic na ten temat powiedzieć, ponieważ powiat jeszcze nie rozstrzygnął przetargu na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mostowej z Gdańską i Sobieskiego. Ale być może żeby ten temat definitywnie rozstrzygnąć, to jakieś wsparcie ze strony miasta może byłoby, wówczas powiat zdecydowałby się to również zrobić. Ale to dopiero możemy powiedzieć, jak będzie fizycznie rozstrzygnięcie tego przetargu. Radna Gertruda Pierzynowska panie prezydencie, ja nie chcę być złośliwa, ale rzeczywiście miasto ma dać kasę, a powiat wypisze i zaliczy sobie zadanie. Prezydent Miasta Zenon Odya dlatego, proszę panią, ja nie komentuję, szukam sposobów rozwiązania. Radna Gertruda Pierzynowska bardzo panu prezydentowi dziękuję, ale taki wniosek sam się nasuwa. Dajcie pieniądze, a my wykonamy zadanie, no to jest niezła rzecz. Tak właśnie było na ulicy Żwirki vis/vis,,biedronki. Zadanie wykonało starostwo, ale pieniądze dało miast, więc dziękuję bardzo. Prezydent Miasta Zenon Odya żyjemy w mieście, ze strukturą organizacyjną zarządzania miastem, czy zadaniami przekraczającymi zakres miasta. Natomiast uważam, że jesteśmy skazani na współpracę, będziemy szukać rozwiązań, żeby nasze życie w mieście toczyło się lepiej i sprawniej. Natomiast zgadza się, że wszystko sprowadza się do pieniędzy i miasto też ma ograniczone możliwości wspierania zadań, które są w kompetencji powiatu. Natomiast uważam, że powinna być wola i zrozumienie, żeby wspierać w jakiś sposób te zadania, czy cele, które w jakiś sposób zaspakajają priorytety powiatu, ale również priorytety miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski proszę państwa minęła godzina naszej sesji, myślę, że przed prezentacjami kolega radny chciał zabrać głos? Prosiłbym wcześniej wskazać, bo patrzę bacznie,.. może rękę do góry podnieść, to wtedy będę 9

10 Radny Mirosław Kaffka panie przewodniczący, nie śmiem przerywać panu prezydentowi. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski proszę do mnie zakomunikować, żebym nie musiał podejmować tutaj jakiś innych spraw. Do pana prezydenta pytanie? Radny Mirosław Kaffka nie panie przewodniczący, chciałbym zapytać, czy zanim przejdziemy do punktu 7, (bo stwierdził pan, że zakończyliśmy pkt 6) czy mógłbym zabrać głos w sprawie informacji, ale niekoniecznie z interpelacji, ale wniosków jakie złożyłem na poprzedniej sesji. A z odpowiedzi na te wnioski nie jestem zadowolony. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski no to ma kolega radny możliwość złożenia kolejnego wniosku, dotyczącego odpowiedzi na ten wniosek. Tak to przyjmuję. Radny Mirosław Kaffka dziękuję. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że w ostatnim punkcie porządku tj. wolne wnioski, radny będzie mógł zabrać głos. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ogłosił przerwę w obradach sesji. Przerwa Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski wznowił obrady sesji. Radny Mirosław Kaffka panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu zanim jednak przejdziemy do punktu 7. Ponieważ w czasie przerwy, w kuluarach większość radnych, z którymi rozmawiałem jest właśnie zaskoczona i zdziwiona tym, że przekazywana jest wyłącznie informacja z interpelacji, a nie wniosków. Ponieważ większość mieszkańców, którzy proszą radnych o przedstawienie swoich problemów na sesji chciałoby uzyskać te informacje również na forum publicznym, przed kamerami oglądając program telewizji Tetka. Tak jak powiedziałem, nie jestem zadowolony z odpowiedzi i chciałbym wykorzystać ten moment w punkcie 6, a nie w 26. Dopóki na sesji obecny jest poseł i radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest to bardzo poważny problem i wydaje mi się, że pisanie wniosków na wnioski nie ma tutaj racjonalnego sensu. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski kolego radny, ma pan prawo spotkać się z mieszkańcami w imieniu których składał pan wnioski i przedstawić im sprawę. Albo jak sprawa jest już zamknięta, to wtedy można przedstawić ostatecznie. 10

11 Radny Mirosław Kaffka jednak ja i radni z którymi rozmawiałem woleliby, gdybyśmy te sprawy poruszali na sesjach, nie tylko interpelacje, ale również wnioski. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski czy możemy zacząć od następnej sesji, czy mamy to dzisiaj jeszcze.. bo to w końcu,,wali cały porządek obrad kolego radny. Radny Mirosław Kaffka jest to tak ważny problem, dotyczy bezpieczeństwa, który jest priorytetem nas wszystkich, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci. Wydaje mi się, że tego tematu nie powinniśmy odkładać na następny miesiąc. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski w związku z tym, że powiedziałem przed przerwą, że będzie to przedstawione w punkcie 18 wolne wnioski, a nie w punkcie 26. I tak zrobimy dzisiaj kolego radny. Radny Mirosław Kaffka czy pan poseł Jan Kulas będzie wówczas obecny, bo chciałbym to złożyć również na ręce pana posła Jana Kulasa. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski nie musi być obecny poseł Jan Kulas w tym czasie, kiedy pan będzie składał wniosek, czy informację. Zawsze jest inny sposób przekazania informacji. Także przechodzimy do punktu 7. Więcej uwag nie zgłoszono Pkt 7 porządku posiedzenia Informacja z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska przedstawiła sprawozdanie z działalności Fundacji ARMAAG, którą miast Tczew w 1993 roku powołało wraz z samorządami Gdańska, Gdyni i Sopotu. Fundacja ARMAAG realizuje zadania w zakresie monitoringu atmosfery, czyli kontroluje stan jakości powietrza. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak zwróciła się z zapytanie a zarazem prośbą w imieniu mieszkańców osiedla Prątnica, właścicieli domków jednorodzinnych o to, aby rozpatrzono sytuację, warunki techniczne podłączenia tego osiedla pod ZEC. Czy fundacja ARMAAG mogłaby wspomóc te działania. Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska- w działaniu oś priorytetowa 9 jest zapisane, że takie działania mogą być 11

12 wspierane z RPO. Nie ukrywam, że miałam na myśli Tczew. Jak to się przełoży na podział środków, nie wiem. Natomiast w RPO jest zapis o wspomaganiu gminy, więc można się starać o środki. Bo z sektorowego programu operacyjnego nie będzie dodatkowych środków. Program ochrony powietrza wykonuje wojewoda, to jest jego zadanie(art. 92 prawa ochrony środowiska). Natomiast finansowanie tego programu spoczywa na gminie. Następnie jeżeli ukazuje się rozporządzenie wojewody, to staje się prawem miejscowym. W tej chwili jest to ćwiczone w trójmieście, jest rozporządzenie wojewody i gmina musi to realizować. My mamy zobowiązania stowarzyszeniowe. Do 2020 roku musimy ograniczyć emisje, a do 2015r. musimy dojść do progu nie przekraczania. Przy programie ochrony powietrza będziemy współpracować, ja się deklaruje. Radny Dariusz Zimny zwrócił się z zapytaniem: czy państwo jako fundacja ARMAAG może pomóc w rozwiązywaniu problemów spalania zużytych olejów na terenie,,malinowskim? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskapowiem tak, ja bym to prosto rozwiązała, ale niestety, jak to tutaj zauważono w poprzedniej części sesji, kompetencje są zapisane tak, ze to należy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. I on powinien zamknąć tą instytucję. Radny Dariusz Zimny ale państwo jako fundacja możecie być pewnym lobbingiem, po prostu podkreślić, że taka sprawa jest i trzeba się tym zająć. Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska- nie wiem jak odpowiedzieć. Ale dotacja z gminy nie wystarcza na funkcjonowanie fundacji, a wojewódzki fundusz mógłby nie zawsze nas dofinansować. I co wtedy? Prezydent Miasta Zenon Odya pani dyrektor, mówiąc o możliwościach pozyskiwania pieniędzy w ramach RPO to działanie 9, taką wiadomość posiadam dotyczy oczywiście obszarów wiejskich i gmin ale do 20 tys. mieszkańców. Tczew liczy ok. 60 tys. mieszkańców i w tym działaniu się nie mieści. Być może jest możliwość pozyskania środków w działaniu 5 ochrona środowiska. Radny Mirosław Kaffka czy jako miasto, jako powiat coś robimy w kwestii przeciwdziałania skażenia środowiska? ( o czym mówił radny Dariusz Zimny). Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskaszanowni państwo radni, Prezydent w przyszłym roku będzie opiniował Program naprawy powietrza. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada Miasta również zapoznała się z tym programem. 12

13 Prawo nie przewiduje zaopiniowania tego programu przez radę, program ten opiniuje prezydent. Natomiast jeżeli jest to taki ważny problem, rada może zapoznać się z programem, bo będzie on wyłożony do publicznej wiadomości przez 21 dni. Musi to być wspólne działanie. Radny Tomasz Jezierski zwrócił się z zapytaniem: czy mieszkańcy Tczewa mogą być pewni, że powietrze w Tczewie jest czyste. Co oni sami mogą zrobić we własnym zakresie, aby było ono jeszcze czystsze. Jeżeli otrzymacie państwo informacje ze stacji AM 7, że następuje zdecydowane pogorszenie parametrów - coś niepokojącego się dzieje, to czy macie państwo możliwości przeciwdziałania tego typu zjawiskom? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskaodpowiem na drugie pytanie. Nie mamy żadnych możliwości działania, możemy tylko powiadomić prezydenta miasta, który w trybie dobrej woli może poinformować mieszkańców przez środki masowego przekazu o istniejącej sytuacji. Zgodnie z procedurami, które ma opracować wojewoda ( na razie tych procedur niema). Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie - to powietrze w mieście Tczewie poprawia się. Została zlikwidowana drożdżownia, mleczarnia, węglową kotłownię na Czyżykowie zmieniono na gazową. Natomiast co mieszkańcy mogą zrobić: nie powinni spalać żadnych odpadów (szmaty, ramy okienne). Radny Mirosław Augustyn czy wybudowanie wojewódzkiej spalarni odpadów medycznych może pogorszyć stan powietrza w Tczewie? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskauważam, że w XXI wieku wybudowanie spalarni odpadów nie powinno być zagrożeniem. Zabezpieczenia tego typu są bardzo nowoczesne, więc nie powinno to pogorszyć stanu powietrza. Cały czas byłam przeciwniczką jakichkolwiek spalarni, ale w tej chwili rozwiązania tego problemu są takie, że w środku Wiednia są spalarnie. Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z przedstawioną Informacją z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Pkt 8 porządku posiedzenia Sprawozdanie z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa

14 Prezes Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej,,Pomost Halina Kasjanik przedstawiła Sprawozdanie z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa Następnie Pracownicy biura festiwalowego wręczyli panom prezydentom miasta fotogramy z wystawy interregowskiej pomoc kultur, współpraca transgraniczna, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu w swoich gabinetach. Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa 2007 Część II Pkt 9 porządku posiedzenia Informacja o harmonogramie składania wniosków do RPO prezentacja. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się Z-cy Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego o przedstawienie prezentacji na temat składania wniosków do RPO. Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki omówił informację na temat harmonogramu składania wniosków do RPO dla Województwa Pomorskiego na lata Informacja ta powiązana jest ze spotkaniem Marszałka i służb Urzędu Marszałkowskiego z prezydentami miast województwa pomorskiego. Na spotkaniu niecałe dwa tygodnie temu zostały przedstawione informacje odnośnie harmonogramu ogłaszania konkursów na projekty, które będą finansowane w ramach RPO. Ta informacja wydała nam się na tyle ważna, ciekawa, że postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą z państwem. Uzyskałem zgodę pracowników Urzędu Marszałkowskiego, aby wykorzystać w tym celu prezentację, która była nam przekazana. Prezydent Miasta Zenon Odya szanowni państwo, myślę, że po tej prezentacji państwo rozumieją dlaczego poprosiliśmy o przekazanie państwu tej informacji. Bo jednak w społeczeństwie naszym panuje informacja, że tych pieniędzy jest tyle, że nie jesteśmy w stanie ich,,przejeść. To jest jawnym tego przykładem i zaprzeczeniem, że jest inaczej. Dyskusja na spotkaniu u Marszałka była długa, ponieważ zawsze jest rozbieżność interesów. 14

15 Ponieważ była propozycja, żeby tą zasadę 70% dla powiatów grodzkich, a 30% dla wszystkich pozostałych zmienić, na relację 80% i 20 %. Co oczywiście wszystko oprotestowaliśmy. Nie mniej jednak pozwoliłem sobie zabrać tam głos, że: przez to, że wnioski dużych miast, które mają możliwości ubiegania się o środki w ramach programów operacyjnych w Warszawie (bo przecież zasadnicza kwota została w Warszawie), nie zyskały akceptacji. A w związku z tym te pieniądze będą zabierane dla powiatów grodzkich w ramach programów operacyjnych. I w związku z tym dla nas do podziału pozostanie mniej. A widać ile wniosków jest przygotowanych. To jest jeden powód do frustracji. Drugi powód, przynajmniej z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że opadły mi ręce i stąd poprosiłem pana prezydenta Mirosława Pobłockiego, aby państwa również o tym poinformował. To fakt, że projekt, na którym najbardziej nam zależy, czyli realizacja Regionalnego Węzła Komunikacji Miejskiej, gdzie zrobiliśmy wszystko, żeby go do końca tego roku praktycznie w 100% przygotować do złożenia ma być rozpatrywany w 2009 roku i to jest najgorsze co może być. Jesteśmy technicznie przygotowani, żeby rozpocząć realizację, a marszałek przesunął to na realizację w 2008 roku. Uzasadniając, to tym, (oprócz tego co pan prezydent powiedział, ze wszystkiego nie można równocześnie rozpoczynać, mówiąc o działaniu) że najpierw trzeba przygotować strategię rozwoju transportu województwa. Uważam, że to można było zrobić dużo wcześniej. Natomiast teraz z tego właśnie powodu przesuwając to w termin późniejszy, powoduje to, że przy tych ograniczonych środkach inne miasta też przygotowują się dokumentacyjnie i w związku z tym konkurencja będzie większa. Myśmy byli o tyle do przodu, ponieważ byliśmy zdecydowani, żeby ten projekt realizować. Mieliśmy większe szanse, aby te pieniądze uzyskać. Działania były uruchomione na początku tego okresu Przesunięcie go w czasie na termin późniejszy powoduje, że szanse pozyskania pieniędzy będą mniejsze. Tak jak pan prezydent powiedział, chcemy swoje uwagi złożyć do marszałka, ale na ile one będą skuteczne, trudno to dzisiaj przesądzić. Radny Tomasz Jezierski zwrócił się z zapytaniem: składając wnioski, na regionalny węzeł komunikacyjny podawana była kwota 35 mln zł., czy jeżeli nie przyznają nam kwoty 35 mln., to już nam nic nie przyznają, czy mogą nam przyznać mniejszą kwotę. Drugie pytanie to: czy jeżeli nie możemy pozyskać środków z RPO, czy istnieje inne źródło finansowania np. z budżetów centralnych w Warszawie, czy takich możliwości nie mamy. Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki zacznę odpowiedź od drugiego pytania, ponieważ ono nawiązuje wprost do tego, co powiedziałem w czasie prezentacji. Większość środków jest do dyspozycjo marszałka, 84% wszystkich środków jest w ramach tzw. Programów sektorowych. Co nie znaczy, że my 15

16 możemy tam wszystkie swoje projekty umieścić. Ponieważ tam, te programy mają też swoje cele. Generalnie jeżeli chodzi o układ transportowy z programów sektorowych będą finansowane duże inwestycje o charakterze krajowym lub o charakterze regionalnym w sensie województwa, typu: przebudowa dróg- autostrad, drogi krajowe, trasy kolejowe E-65 Gdynia Warszawa. I teoretycznie jest szansa, żeby tam zgłosić nasz wniosek, ale musielibyśmy w tym momencie udowodnić, że nasz projekt spełnia te warunki. Np. czy nasz regionalny węzeł ma funkcję na miarę co najmniej pół województwa. No jest to trudne, bo papier jest cierpliwy, można wszystko napisać na nim. Problem polega na ty, że potem ktoś przyjedzie i sprawdzi to. I jeżeli się okaże, ze to co napisaliśmy nie odpowiada prawdzie, to środki są do zwrotu. To jest ryzyko. Także pomimo tego, ze większość środków jest do dyspozycji Warszawy, możliwość ubiegania się o nie jest bardzo ograniczona. Są możliwości ubiegania się z tzw. Rezerw ministerialnych. Czyli dojściem do tego mam nadzieję, że uda się,,wykorzystać naszego posła do pozyskania takich środków. Ale wszytko jest na zasadzie takiej, że nie ma nic pewnego. Rezerwa jest zawsze pod znakiem zapytania., czy będzie uruchomiona, czy nie będzie. Taka rezerwa była uruchomiona w przypadku przebudowy ulicy Nad Wisłą. Część środków otrzymaliśmy z rezerwy Województwa Pomorskiego. Podczas prezentacji pokazałem przykładowe projekty, nie są to wszystkie projekty. Np. brakuje tutaj projektu,,śmieciowego który jest w tej chwili na liście podstawowej wskazanej do dofinansowania, ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo dokonuje co miesiąc aktualizacji tej listy. Projekt ten jest finansowany z funduszu spójności, czyli w ramach tego projektu sektorowego. To jest przykład tych 84%. Duży projekt o charakterze ponadregionalnym, finansowany ze źródeł będących wprost z dyspozycji Warszawy. Prezydent Miasta Zenon Odya dlatego w poprzedniej wypowiedzi powiedziałem, że większe szanse na uzyskanie tych pieniążków z Warszawy, czy programów operacyjnych mają większe miasta. W mojej ocenie, jeżeli my byśmy zgłosili wniosek naszego regionalnego węzła i np. Gdańsk zgłosił by Trasę Sucharskiego, jest to droga o charakterze ponad lokalnym, prowadziło portu, czy z portu okna na świat. A więc moim zdaniem większe byłoby uzasadnienie, żeby pieniądze spływały z programu operacyjnego z Warszawy przyznać na Trasę Sucharskiego, niż żeby ta Trasa Sucharskiego była umieszczona w projektach RPO. Pieniądze nie przyznane na Trasę Sucharskiego z RPO, wzmocniłyby szansę na uzyskanie pieniędzy na te wszystkie nasze mniejsze wnioski - w tym naszego węzła. Natomiast rząd nie zakwalifikował tych tras, bo i Słowackiego wchodziło w związku z dojazdem do stadionów Euro I w związku z tym, te pójdą jako priorytety w ramach naszego RPO i to osłabi nasze możliwości. 16

17 Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie radnego T. Jezierskiego czy możliwe jest uzyskanie mniejszego dofinansowania iż to wskazane. Powiem tak: i tak i nie. Wprost nie ma takiej możliwości, ponieważ składając wniosek wpisujemy wnioskowaną kwotę dofinansowania i po prostu, albo wniosek przejdzie, albo nie przejdzie. Jest możliwość uzyskania mniejszego dofinansowania w momencie kiedy projekt znajduje się na liście rezerwowej. Czyli jeżeli te projekty, które zostały przeznaczone na dofinansowanie w wyniku przetargów uzyskają oszczędności, to te oszczędności potem są one dzielone na listę rezerwową. Ale przy tym tutaj wykresie widać, że w zasadzie szanse na odtworzenia listy rezerwowej są mniejsze niż zero. Tak jest duże zapotrzebowanie na środki unijne. Stąd też na tym spotkaniu u marszałka, pojawił się taki pomysł, żeby zastąpić konkurs, który ma charakter czysto loteryjny, czym innym. Czyli jak zgłaszamy pięć projektów, suma projektów przekracza znacznie wartość pieniędzy przeznaczonych do podziału. Wszystkie pięć miast poniosły koszty związane z przygotowaniem tych projektów, Są to duże koszty, bo mówimy o dużych projektach w tym momencie. I dostają np. dwa miasta, a co pozostali? Stąd pojawił się taki pomysł, że być może zastąpić formułę konkursową, formułą negocjacji. Czyli tak: mamy 100 mln. do podziału, mamy pięć projektów. Zakładamy średnio po 20 mln, miasto się na to decyduje albo nie. Wtedy wychodzi na to, że dofinansowanie nie będzie 70%, a np. 50%. Będzie to pewny pieniądz w tym momencie. Oczywiście mniejszy pieniądz, ale pewny. I zawsze jest to dodatkowy pieniądz, który zwiększy możliwości inwestycyjne miasta. Ale czy taka formuła zostanie przyjęta przez marszałka nie wiadomo, to dopiero była zgłoszona propozycja praz nas i przez Wejherowo. Czy marszałek się do tego przychyli, zobaczymy. Na dzisiaj takiej możliwości nie ma. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski myślę, że te informacje pogłębią zrozumienie problemu jakim jest przyszłościowe finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pkt 10 porządku posiedzenia Wybór ławników do sądów powszechnych: 1) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, 2) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały, 3) głosowanie tajne. Ad. 1 Wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów Przewodnicząca Zespołu opiniującego kandydatów na ławników radna Brygida Genca odczytała opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych ( opinia stanowi zał. Nr 3 do protokołu) 17

18 Ad. 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej. 1. Radny Mirosław Augustyn zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej. Radny Antoni Truszkowski wyraził zgodę na pracy w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymał się od głosu A. Truszkowski. Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej 2. Radna Grażyna Antczak zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Smolińskiego, do pracy w komisji skrutacyjnej. Radny Stanisław Smoliński nie wyraził zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 3. Radny Krzysztof Misiewicz - zgłosił kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej. Radna Bogumiła Jeszke wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, 18

19 ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymała się od głosu B. Jeszke Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej 4. Radna Gertruda Pierzynowska - zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Armatorskiej do pracy w komisji skrutacyjnej. Radna Renata Armatorska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymała się od głosu R. Armatowska Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że do składu komisji skrutacyjnej wytypowano radnych: Antoniego Truszkowskiego, Bogumiłę Jeszke, Renatę Armatowską, Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. W wyniku jawnego głosowania Uchwałę Nr XIII/ 94 /2007 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Podjęto jednogłosnie : za 20, przeciw 0, wstrz. - 1 ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, 19

20 Rada Miejska przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Ad. 3 Głosowanie tajne Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski otrzymali państwo wykaz kandydatów na ławników tj. trzy listy (wykaz w zał.), których nazwiska są umieszczone na kartach do głosowania tajnego. Komisja Skrutacyjna na przewodniczącego komisji wybrała radnego Antoniego Truszkowskiego. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i wręczyła je 21 radnym obecnym na sali obrad. W obradach sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Smoliński i Roman Kucharski. Głosowanie tajne Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ogłosił przerwę w obradach sesji. Przerwa Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski wznowił obrady sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Truszkowski - odczytała protokoły komisji skrutacyjnej, stanowiące zał. Nr 4 do protokołu Pkt 11 porządku posiedzenia Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił Informację Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował że Rada przyjęła Informację Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Pkt 12 porządku posiedzenia Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2006 r. 20

21 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie radny Włodzimierz Mroczkowski przedstawił powyższy materiał. Zwrócił się z zapytaniem: czy do tej informacji są pytania? Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że Rada przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Pkt 13 porządku posiedzenia Informacja Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski -przedstawił powyższą informację. Uwag do w/w materiału nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że rada przyjęła Informację Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. Pkt 14 porządku posiedzenia Informacja z przebiegu Akcji Lato 2007 Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski przedstawił Informację z przebiegu Akcji Lato 2007 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska chciałabym do informacji, która przygotował wydział zwrócić uwagę na dwie rzeczy, a mianowicie: Oprócz dwóch szkół, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 i SP Nr 5 wszystkie pozostałe placówki, które zaplanowały,,akcje lato zmniejszyły liczbę dzieci. Było mniej zgłoszeń niż zaplanowanych tutaj grup. W związku z tym czy to będzie stała tendencja czy nie, trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak się stało, czy oferta była nie dość atrakcyjna, czy może odpłatność, czy może były inne czynniki. Na to zwróciliśmy uwagę. Drugą rzeczą, o której rozmawialiśmy z Młodzieżową Radą Miasta jest to, że szkoły gimnazjalne nie stwarzają takiej oferty, jeżeli chodzi o wypoczynek zimowy i letni. Tutaj też zastanawialiśmy się gdzie jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Warto tutaj też zastanowić się gdzie jest przyczyna 21

22 takiego stanu rzeczy. Warto zaprezentować inną ofertę dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych. To dwie tego typu uwagi. Co do pozostałych komisja nie wnosi uwag. Chciałbym tu jeszcze przypomnieć i zwrócić uwagę, że w miesiącu lipcu i sierpniu br. radni odwiedzali różne formy wypoczynku, organizowane i dofinansowywane przez miasto były też wnioski z tych wizyt. Natomiast podczas posiedzenia komisji doszliśmy do wniosku, że organizator określonej formy wypoczynku, czy to jest organizacja pozarządowa, czy szkoła, czy inna placówka powinny tak konstruować wniosek występując o dotacje, aby te poszczególne potrzeby uwzględnić. Więcej uwag nie zgłoszono. Rada Miejska przyjęła informację z przebiegu Akcji Lato 2007 Pkt 15 podjęcie uchwał : Pkt 15.1 porządku posiedzenia Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. W wyniku jawnego głosowania Uchwałę Nr XIII/ 95 /2007 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - podjęto jednogłośnie: za 21, podczas głosowania pkt.15.1 obecnych 21 radnych, nieobecni radni: K. Smoliński, R.Kucharski, Rada Miejska w Tczewie podjęła w/w projekt uchwały. Pkt 15.2 porządku posiedzenia Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku

23 Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski -przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku Radna Gertruda Pierzynowska zwróciła się z zapytaniem: dlaczego liczba koncesji na wzrosnąć aż o 15. Proszę państwa, koncesja na taksówki jest dość ciekawym tematem i bardzo to mnie interesuje. I wręcz może taki mały kolokwializm - komu na tym tak zależy, żeby tych koncesji taksówkowych było nawet o jedną więcej niż złożonych wniosków. Komisja merytoryczna, na którą trafił projekt uchwał, po rozpoznaniu sprawy doszła do pewnego consensusu i zdecydowano, że 10 koncesji jest wystarczająca. Tym bardziej, że członkiem tej komisji jest szef korporacji taxi radny Antoni Truszkowski. Wniosek taki został przegłosowany na Komisji Polityki Gospodarczej. Na Komisji Polityki Społecznej przegłosowano wniosek, aby sprawdzić dla ilu osób zgłaszających wnioski na taksówkę, będzie to jedynym źródłem utrzymania. Wnioski złożone przez przyszłych taksówkarzy, to emerytowani wojskowi, albo emerytowani policjanci, w tym dwie osoby, które czynnie pracują osiem godzin dziennie. Proszę sobie wyobrazić, po ośmiu godzinach ciężkiej pracy, idzie ta osoba,,na taksówkę. No nie wiem, czy jest w stanie pracować kolejne osiem godzin. Nam chodzi o taksówkarzy czynnych. Proszę państwa, jest wielu ludzi, którzy chcieliby być,,na taksówce, ale jako etatowi taksówkarze 8 godzin. A ci, którzy są w tej chwili na postojach 8 godzin muszą ciężko pracować, żeby zarobić i zapłacić ZUS, utrzymać samochód. Emerytowani wojskowi i policjanci, bo tak będę mówiła o tych przyszłych taksówkarzach, żyją w komfortowych warunkach, są emerytami, rencistami, płaca tylko ubezpieczenie zdrowotne. No proszę państwa żyć, nie umierać. I na pewno nie będą jeździć osiem godzin, będą jeździć sobie wtedy kiedy będzie im to wygodne, czyli soboty i niedziele. A ten normalny taksówkarz będzie musiał osiem godzin od wczesnego rana pracować. I dlatego mam pytanie: dlaczego koncesji jest aż 15, skoro jest 14 wniosków i od dwóch lat te wnioski leżą, nie były zaktualizowane. My nawet nie wiemy, czy z tych 14 wniosków ktoś nie zrezygnował. I bardzo mnie to dziwi. Moje pytanie na początku było takie: kto za tym stoi, dlaczego to jest aż tak ważne, że się wprowadza dyscyplinę klubową. Doszło do połączenia dwóch klubów wczoraj, a pozostała cześć radnych została po prostu odsunięta. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ale jaki jest konkretny wniosek koleżanki radnej? Radna Gertruda Pierzynowska mój wniosek jest taki, jaki złożyła komisja merytoryczna i Komisja Polityki Społecznej, a więc o 10 koncesji na taksówkę. 23

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.00 a zakończyło się o godz. 23.00 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 64/2009 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 03 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 64/2009 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 03 grudnia 2009 r. Protokół Nr 64/2009 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 03 grudnia 2009 r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16.30 a zakończyło się o godz. 22.15 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r.

Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r. Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.30 a zakończyło się o godz. 22.00 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24 / 2008

P R O T O K Ó Ł NR 24 / 2008 P R O T O K Ó Ł NR 24 / 2008 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.15 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo