PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY"

Transkrypt

1 PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Opracowanie: Alicja Rytwińska. Filia PBW w Lubsku 1 I. UZALEŻNIENIA OGÓLNIE 1. Badanie problemów uzależnień wśród uczniów liceum / Juliusz Maszloch // Problemy Narkomanii , nr 3, s Charakterystyka populacji objętej programem środowiskowej profilaktyki uzależnień / Paweł Bronowski // Problemy Narkomanii , nr 4, s Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyka w szkole podstawowej 4. Dobra - to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań / Irena Czajkowska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe / Agnieszka Grzelaczyk // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 2, s Towarzystwo działające na postawie programu "Rówieśniczych Doradców" i dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem : pośpiech, stres, brak czasu dla najbliższych / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja : czy zdążymy z profilaktyką? / Mirosław Jamrożek // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży : badania - wyniki - wnioski / Jan /ledzianowski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Jak przygotowano w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie kompanię [!] profilaktycznowychowawczą dotyczącą zapobiegania uzależnieniom? / Danuta Hełminiak // Problemy Narkomanii , nr 1, s Kampania pod hasłem "Życie bez nałogów" 11. Na czym polega rzeczywisty sens strategii "usuwanie z domu" dziecka uzależnionego / Mieczysław Wojciechowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Ocena częstości występowania objawów dezadaptacji społecznej u młodzieży stosującej psychoaktywne środki uzależniające / Anna Dietrich-Muszalska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Zagrożenie uzależnieniami 14. Postawy wychowawcze rodziców a podatnośp ich dzieci na uzależnienia / Anna Siudem // Problemy Narkomanii , nr 1, s Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Globalna inicjatywa wczesnego zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych 17. Profilaktyka uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień , nr 7-8, s Profilaktyka uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca , nr 5, s

2 19. Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Edukacja i Dialog , nr 8, s Prezentacja programów profilaktycznych realizowanych w szkole 20. Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające / Marta Wilk // Problemy Alkoholizmu , nr 2, dod. s. I-III 21. Przyjazna szkoła / Joanna Sztroman // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Pomysły na przyjazną szkołę m.in. bez uzależnień 22. Rodzina z problemem uzależnień / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Ruch Czystych Serc - "Daj siebie innym!" / Małgorzata Litkowska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10-11, s. 4-6 RCS - program profilaktyczny 24. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego cniwersytetu Lubelskiego, s. 25. System oznakowania wg modelu "prostokąty" w ramach działań profilaktycznych / Janusz Gabrysiak // Problemy Narkomanii , nr 1, s Określenie struktury i obszarów działań w ramach stopni profilaktyki 26. System profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej / Jacek Alaba, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s "/nieżna kula" / Ewa Falgowska, Sylwia Nowakowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s. 30 Program profilaktyczny 28. Toruńskie październikowe "Nie" uzależnieniom / Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci czależnionych "Powrót z c" w Toruniu / Henryk Kasprzycki // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Trendy w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych : badania mokotowskie / Krzysztof Ostaszewski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 1, s Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Implikacje dla profilaktyki i wychowania / Krzysztof Ostaszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 5-9, 32. czależnieniom - nie / Franciszka G. Żak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s. 51 Program profilaktyczny 33. W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. X-XII Wszystkie poziomy kształcenia 34. Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy / Mieczy-sław Wojciechowski // Nowa Szkoła , nr 6, s Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Problemy Narkomanii , nr 2, s Zaburzenia przystosowawcze u młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Anna Dietrich-Muszalska, Józef Kocur // Problemy Narkomanii , nr 3, s Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży szkolnej na przykładzie Buska-Zdroju / Mirosława Skawińska // Problemy Alkoholizmu , nr 2, dod. s. III-VII 38. Zastosowanie i efektywnośp metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Nowa Szkoła , nr 5, s Zajęcia z dziepmi w młodszym wieku szkolnym II. ALKOHOLIZM 2

3 40. AdekwatnośP programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowa-nie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol a wczesna inicjacja seksualna / Anna Ignaciuk // Problemy Alko-holizmu , nr 3, dod. s. V-VI 42. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s "Alkohol kradnie wolnośp" / Janusz Wencel // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s. 13 Publiczna debata na temat picia alkoholu przez latków 44. Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowa-nie na co Dzień , nr 12, s Skutki alkoholizmu oraz scenariusze zajęp zintegrowanych 45. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan /ledzianowski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci... / Małgorzata Po-błocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. IV-VI 49. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 50. Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła , nr 10, s Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu / Piotr Wyrzykowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Lekcja chemii w formie dramy / Danuta Babczonek-Wróbel // Chemia w Szkole , nr 5, s Temat : Alkohol - wróg czy przyjaciel (chemia w gimnazjumw 52. Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. I-III Profilaktyka uzależnienia alkoholowego w szkole podstawowej oraz konspekt "My i alkohol" dla klas V 53. Młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol / Tadeusz Wentland // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Młodzież wobec alkoholu / Beata Łysek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 5, s Może warto...? / Jerzy Zieliński // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Trening odmowy picia 56. Narkotyk dla wszystkich - alkohol / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Działania profilaktyczne w rodzinie, szkole, środkach masowego przekazu 57. Nietrudno uwikłap się w problem alkoholowy... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła , nr 4, s Nikt im nie powiedział : zgubne skutki alkoholu / Stanisława Dzwonkowska // Wychowawca , nr 5, s Wyniki badań ankietowych w szkole podstawowej 59. Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. VI-X 3

4 60. "Pomóż sobie - od ciebie zależy najwięcej" : program profilaktyczny dla młodzieży / Elżbieta Bernaciak, Dorota Nowak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. VIII-IX Problematyka uzależnienia od alkoholu 61. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Badania ankietowe 62. Realizacja programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości / Marian Łakomski // Wychowawca , nr 7/8, s Sposoby zapobiegania problemom alkoholowym / Bohdan T. Woronowicz // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s cżywanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza , nr 2/3, s cczenie się wzorców alkoholowego zachowania się i jego psychospołeczny kontekst 67. Zaczynają od małych kroków / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. 10 Program profilaktyki antyalkoholowej "Elementarz 7 kroków" w szkołach podstawowych 68. Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 4-7 Omówienie realizacji Narodowego Programu Profilaktyki 69. Zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górecka, Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. IX-XI III. NARKOMANIA 70. Analiza przeprowadzonych badań ankietowych na temat stosowania środków odurzających przez dzieci i młodzież na terenie powiatu koszalińskie-go w latach / Anna Pawlikowska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Co rodzice powinni wiedziep, aby chronip swoje dzieci przed narkotykami / Jolanta Luśtyk // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Dealer IV - Mała narkomania : raport z akcji w województwie lubelskim / Ireneusz Siudem // Problemy Narkomanii , nr 4, s Ogólnopolska akcja policji, szkół i innych placówek mająca na celu przeciwdziała-nie narkomanii 73. Decyzja należy do Ciebie / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła , nr 9, s Program profilaktyczny adresowany do młodzieży gimnazjalnej - problem narkotyków 74. Decyzja należy do ciebie... - propozycja debaty / Dorota Głośnicka // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. VII-IX 75. Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii w województwie mazowieckim / Janusz Sierosławski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadpodstawowych 76. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tł. [z ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Nadużywanie narkotyków 77. Ecstazy / Katarzyna Łazowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Projekt działań profilaktycznych wśród młodzieży szkół średnich "Linia nadziei 78. Jak kochap narkomana? / Grażyna Witkowska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Wsparcie rodzin narkomanów 4

5 79. Jak pomóc dziecku? / Grażyna Sobiczewska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Program Dwunastu Kroków 80. Jak rodzina przyczynia się do brania narkotyków przez młodzież / Jolanta Rogala-Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Rodzinne czynniki ryzyka nałogu 81. Jak rozpoznap czy dziecko używa narkotyków? / Grażyna Sobiczewska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Objawy używania narkotyków 82. Koszykówka przeciw narkotykom / Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Program profilaktyczny 83. Kultura współczesna a narkotyki : przyczynki do zrozumienia fenomenu młodzieżowej narkomanii / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii , nr 4, s Między falą a liściem konopi / Iwona Duczyńska // Problemy Narkomanii , nr 1, s "Fala szkolna" a narkotyki 85. Młodzież wobec narkomanii / Małgorzata Podlaszewka // Problemy Narkomanii , nr 1, s Postawy młodzieży gimnazjalnej 86. Młodzieżowa kultura taneczna a narkotyki syntetyczne / Antoni Zieliński // Problemy Narkomanii , nr 3, s Narkotyki "taneczne" używane podczas spotkań klubowych i wielkich imprez tanecznych: ecstasy, amfetamina i LSD 87. Modele używania środków uzależniających jako czynniki różnicujące narkomanów / Józef Kocur, Dariusz Szczęsny // Problemy Narkomanii , nr 1, s MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i "Ruch Czystych Serc" jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży / Marek Kotański // Problemy Narkomanii , nr 2, s Narkomania. Przykłady profilaktyki i metod resocjalizacji / Halina Mar-czak // W : Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Wyd. 3. uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 91. Narkomania wśród nieletnich - próba opisu zjawiska / Agata Tyburska // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Narkotyki a młodzież : europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków / Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 12/13, s Narkotyki - mity / Magdalena Pawlak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Funkcjonujące wśród młodzieży mity dotyczące narkotyków 94. Narkotyki na śmietniki!!! : raport z badań przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach średnich w powiecie bartoszyckim na konferencję powiatową / Mirosław Grabowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzip / Anna Radomska // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s. 3-5 Cele kampanii : zwiększenie wiedzy młodzieży na temat używania narkotyków 96. Narkotyki - wiedziep więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców / Melanie McFadyean ; przeł. [z ang.] Michał Lipszyc ; il. Oskar Zarate. - Warszawa : Wydawnictwo "Emblemat", s. 97. Obszary zaburzeń w rodzinach narkomanów / Jolanta Rogala-Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Obszary zaburzeń: komunikacja wewnątrzrodzinna, przywództwo rodzinne, kozioł ofiarny, emocjonalnośp 5

6 98. Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej metody interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych / Agnieszka Pisarska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Metoda wczesnej interwencji 99. Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii , nr 1, s Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków / Jadwiga Perwenis // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Problemy medyczne związane z rozszerzaniem się narkomanii wśród młodzieży w Warszawie / Teresa Wereżyńska-Bolińska // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s Substancje psychoaktywne i ich skutki toksyczne oraz charakterystyka osób uzależ-nionych 102. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Problem narkotyków 103. Program "Profilaktyka /rodowiskowa" / Małgorzata Luft // Problemy Narkomanii , nr 3, s Program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej 104. Raport o stanie zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w 2000 roku / Lidia WoP // Problemy Narkomanii , nr 3, s Rodzina a problem uzależnień od narkotyków / Jolanta Łazuga-Koczurowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Rodzina jako : źródło przyczyn uzależnień, źródło siły terapeutycznej w zdrowieniu oraz źródło "czynników ochronnych" przed uzależnieniem 106. Rola czynników ryzyka w programach zapobiegania narkomanii / Paweł Bronowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości i budowaniu tożsamości / Robert Rejniak // Problemy Narkomanii , nr 2, s Negacja oraz odrzucenie norm i wartości przez młodzież uzależnioną 108. Spotkanie szkoleniowe dla realizatorów programów w dyskotekach inicjowanych w ramach kampanii "Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzip" : Warszawa 7-8 czerwca 2002 r. / Elżbieta Milczarek // Serwis In-formacyjny Narkomania , nr 2, s. 6-8 Przeciwdziałanie używaniu narkotyków na koncertach i dyskotekach 109. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież z pogranicza zachodniego. Wyniki badań realizowanych w województwie lubuskim / Dorota Rybczyńska, Ewa Trębińska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Stosunek młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do marihuany w świetle badań uczniów klas I i III niektórych szkół częstochowskich / Iwona Sękowska, Beata Wawrzyńczak // Problemy Narkomanii , nr 2, s Systemowa interpretacja mechanizmów funkcjonowania rodzin narkomanów / Jolanta Rogala- Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Rodzinne uwarunkowania narkomanii młodzieży 112. SześP filarów antynarkotykowej prewencji / Stanislav Bendl ; przekł. z czes. Bogusław /liwerski // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki / Monika Michalska // Wychowa-nie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii / Elżbieta Łuczak // Edukacja , nr 2, s /rodowiskowe uwarunkowania zażywania środków odurzających na przy-kładzie wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku / Grażyna Durka // Problemy Narkomanii , nr 3, s

7 116. cczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach : raport z badań jakościowych / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s cwaga - narkotyki! / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 52 Działanie profilaktyczne w rodzinie 118. cżywanie narkotyków przez młodzież polską na tle wybranych krajów Eu-ropy : wyniki badań ESPAD 1995 / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s cżywanie środków narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego / Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Bożena Jabłońska // Problemy Alkoholizmu , nr 3, dod. s. I-III 120. W poszukiwaniu lepszego świata / Joanna Gawlik // Edukacja i Dialog , nr 8, s Cechy osobowości predysponujące młodzież do uzależnienia narkomanią 121. Wąchacze - kogo to obchodzi / Grażyna Witkowska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Kliniczny obraz zatrucia młodocianego organizmu rozpuszczalnikami 122. Wyniki sondażu dotyczącego kontaktu młodzieży z narkotykami // Problemy Narkomanii , nr 4, s Badania przeprowadzone w Gorzowie we wszystkich szkołach 123. Zakres, struktura i społeczno-demograficzne korelaty stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież z pogranicza zachodniego / Dorota Rybczyńska, Ewa Trębińska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Dynamika narkomanii oraz skala zagrożenia w korelacji z miejscem zamieszkania 124. Zjawisko narkomanii w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych / Irena Łabudź-Kryska // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Zobacz też poz. 40 i 49 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 125. Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III wraz z przykładowym scenariuszem zajęp / Grażyna Owierczuk // Wychowanie na co Dzień , nr 12, dod. VIII-XI 126. Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu? / Halina Szczepaniec // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Konspekt lekcji w gimnazjum 127. Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum / Renata Jaworska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s. 16 Cel : propagowanie zdrowego stylu życia, integracja klas 128. Dzień bez papierosa, czyli jak skutecznie przekonap młodzież o szkodliwości palenia tytoniu / Halina Szczepaniec // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s. 22 Przykład działań w gimnazjum 129. Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegap? / Beata Talarczyk- Rumińska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. III-VII Konspekt zajęp terapii wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej 130. Nikotynizm wśród dzieci i młodzieży : (przyczyny, skutki i profilaktykaw / Barbara Przygoda // Szkoła Specjalna , nr 4, s O szkodliwości palenia papierosów / Halina Bożko-Lewczuk // Biologia w Szkole , nr 3, s Konspekt lekcji w liceum 132. Palenie tytoniu - wolnośp czy zniewolenie / red. Czesław Cekiera i Witold Zatoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego cniwersytetu Lubelskiego, , [3] s. : il Papierosy w tornistrach : ile palą słupscy uczniowie? / Grażyna Durka, Walentyna Czarniak // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. I-III Wyniki badań wśród dzieci i młodzieży 134. Potrzeba przeciwdziałania paleniu tytoniu i jego skutkom / crszula Dudziak // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. IV 7

8 135. Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży / Czesław M. Cekiera // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s Szkoła a przeciwdziałanie paleniu tytoniu / Barbara Woynarowska // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003 Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć ALKOHOLIZM programy profilaktyczne i scenariusze zajęć Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE PROFILAKTYKA W SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2003) Wydawnictwa zwarte 1. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. Kraków : Rubikon, 2002.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

NIKOTYNIZM. 1. ABC zachowań ryzykownych : nikotynizm / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2009, nr 2, s. 16-17

NIKOTYNIZM. 1. ABC zachowań ryzykownych : nikotynizm / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2009, nr 2, s. 16-17 NIKOTYNIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Artykuły z czasopism: 1. ABC zachowań ryzykownych

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ Wydawnictwa zwarte: 1. Bąk, Joanna Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Profilaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form

Aneks do Programu Profilaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form Aneks do Programu Profilaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z dnia 28 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY I. WPROWADZENIE 2012 Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 1 Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań i współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami

Plan spotkań i współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami Plan spotkań i współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami Cel główny: Naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej. Poprzez współpracę nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co to jest profilaktyka uzależnień? Poziomy współczesnej systemowej profilaktyki. Materiały ze szkolenia Rady Pedagogicznej w dniu 15.10.2014r.

Co to jest profilaktyka uzależnień? Poziomy współczesnej systemowej profilaktyki. Materiały ze szkolenia Rady Pedagogicznej w dniu 15.10.2014r. Co to jest profilaktyka uzależnień? Poziomy współczesnej systemowej Materiały ze szkolenia Rady Pedagogicznej w dniu 15.10.2014r. Autor: Jacek Kłoda Poradnia MONAR w Łęcznej, Ośrodek Szkolenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm biblioteka.pedagogiczna.ino@op.pl PROFILAKTYKA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SOSW W KRASNYMSTAWIE Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach opracował zespół: Agnieszka Dul Regina Karolak Teresa Michalewska Beata Opolska Grażyna Subocz-Krzyżańska Iwona Wusiewicz Elżbieta Trocka

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi Szkolny program profilaktyki uzależnień Rok szkolny 2014/2015 CEL: Zapobieganie uzależnieniom CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Dostarczenie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program. Profilaktyki

Szkolny Program. Profilaktyki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Szkolny Program Profilaktyki Program Profilaktyki ZSP w Czarnej Wodzie przyjęty uchwałą Rady Rodziców dnia 07.10.2014 r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 12 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach 1 I. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I. ROLA SZKOŁY W PODJĘCIU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo