PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY"

Transkrypt

1 PROBLEMY UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Opracowanie: Alicja Rytwińska. Filia PBW w Lubsku 1 I. UZALEŻNIENIA OGÓLNIE 1. Badanie problemów uzależnień wśród uczniów liceum / Juliusz Maszloch // Problemy Narkomanii , nr 3, s Charakterystyka populacji objętej programem środowiskowej profilaktyki uzależnień / Paweł Bronowski // Problemy Narkomanii , nr 4, s Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyka w szkole podstawowej 4. Dobra - to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań / Irena Czajkowska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe / Agnieszka Grzelaczyk // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 2, s Towarzystwo działające na postawie programu "Rówieśniczych Doradców" i dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem : pośpiech, stres, brak czasu dla najbliższych / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja : czy zdążymy z profilaktyką? / Mirosław Jamrożek // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży : badania - wyniki - wnioski / Jan /ledzianowski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Jak przygotowano w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie kompanię [!] profilaktycznowychowawczą dotyczącą zapobiegania uzależnieniom? / Danuta Hełminiak // Problemy Narkomanii , nr 1, s Kampania pod hasłem "Życie bez nałogów" 11. Na czym polega rzeczywisty sens strategii "usuwanie z domu" dziecka uzależnionego / Mieczysław Wojciechowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Ocena częstości występowania objawów dezadaptacji społecznej u młodzieży stosującej psychoaktywne środki uzależniające / Anna Dietrich-Muszalska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Zagrożenie uzależnieniami 14. Postawy wychowawcze rodziców a podatnośp ich dzieci na uzależnienia / Anna Siudem // Problemy Narkomanii , nr 1, s Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Globalna inicjatywa wczesnego zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych 17. Profilaktyka uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień , nr 7-8, s Profilaktyka uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca , nr 5, s

2 19. Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Edukacja i Dialog , nr 8, s Prezentacja programów profilaktycznych realizowanych w szkole 20. Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające / Marta Wilk // Problemy Alkoholizmu , nr 2, dod. s. I-III 21. Przyjazna szkoła / Joanna Sztroman // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Pomysły na przyjazną szkołę m.in. bez uzależnień 22. Rodzina z problemem uzależnień / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Ruch Czystych Serc - "Daj siebie innym!" / Małgorzata Litkowska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10-11, s. 4-6 RCS - program profilaktyczny 24. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego cniwersytetu Lubelskiego, s. 25. System oznakowania wg modelu "prostokąty" w ramach działań profilaktycznych / Janusz Gabrysiak // Problemy Narkomanii , nr 1, s Określenie struktury i obszarów działań w ramach stopni profilaktyki 26. System profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej / Jacek Alaba, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s "/nieżna kula" / Ewa Falgowska, Sylwia Nowakowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s. 30 Program profilaktyczny 28. Toruńskie październikowe "Nie" uzależnieniom / Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci czależnionych "Powrót z c" w Toruniu / Henryk Kasprzycki // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Trendy w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych : badania mokotowskie / Krzysztof Ostaszewski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 1, s Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Implikacje dla profilaktyki i wychowania / Krzysztof Ostaszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 5-9, 32. czależnieniom - nie / Franciszka G. Żak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s. 51 Program profilaktyczny 33. W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. X-XII Wszystkie poziomy kształcenia 34. Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy / Mieczy-sław Wojciechowski // Nowa Szkoła , nr 6, s Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Problemy Narkomanii , nr 2, s Zaburzenia przystosowawcze u młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Anna Dietrich-Muszalska, Józef Kocur // Problemy Narkomanii , nr 3, s Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży szkolnej na przykładzie Buska-Zdroju / Mirosława Skawińska // Problemy Alkoholizmu , nr 2, dod. s. III-VII 38. Zastosowanie i efektywnośp metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 4, s Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Nowa Szkoła , nr 5, s Zajęcia z dziepmi w młodszym wieku szkolnym II. ALKOHOLIZM 2

3 40. AdekwatnośP programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowa-nie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol a wczesna inicjacja seksualna / Anna Ignaciuk // Problemy Alko-holizmu , nr 3, dod. s. V-VI 42. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s "Alkohol kradnie wolnośp" / Janusz Wencel // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s. 13 Publiczna debata na temat picia alkoholu przez latków 44. Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowa-nie na co Dzień , nr 12, s Skutki alkoholizmu oraz scenariusze zajęp zintegrowanych 45. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan /ledzianowski // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci... / Małgorzata Po-błocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. IV-VI 49. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 50. Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła , nr 10, s Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu / Piotr Wyrzykowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Lekcja chemii w formie dramy / Danuta Babczonek-Wróbel // Chemia w Szkole , nr 5, s Temat : Alkohol - wróg czy przyjaciel (chemia w gimnazjumw 52. Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. I-III Profilaktyka uzależnienia alkoholowego w szkole podstawowej oraz konspekt "My i alkohol" dla klas V 53. Młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol / Tadeusz Wentland // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Młodzież wobec alkoholu / Beata Łysek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 5, s Może warto...? / Jerzy Zieliński // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Trening odmowy picia 56. Narkotyk dla wszystkich - alkohol / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s Działania profilaktyczne w rodzinie, szkole, środkach masowego przekazu 57. Nietrudno uwikłap się w problem alkoholowy... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła , nr 4, s Nikt im nie powiedział : zgubne skutki alkoholu / Stanisława Dzwonkowska // Wychowawca , nr 5, s Wyniki badań ankietowych w szkole podstawowej 59. Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. VI-X 3

4 60. "Pomóż sobie - od ciebie zależy najwięcej" : program profilaktyczny dla młodzieży / Elżbieta Bernaciak, Dorota Nowak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. VIII-IX Problematyka uzależnienia od alkoholu 61. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Badania ankietowe 62. Realizacja programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości / Marian Łakomski // Wychowawca , nr 7/8, s Sposoby zapobiegania problemom alkoholowym / Bohdan T. Woronowicz // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s cżywanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza , nr 2/3, s cczenie się wzorców alkoholowego zachowania się i jego psychospołeczny kontekst 67. Zaczynają od małych kroków / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. 10 Program profilaktyki antyalkoholowej "Elementarz 7 kroków" w szkołach podstawowych 68. Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 4-7 Omówienie realizacji Narodowego Programu Profilaktyki 69. Zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górecka, Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. IX-XI III. NARKOMANIA 70. Analiza przeprowadzonych badań ankietowych na temat stosowania środków odurzających przez dzieci i młodzież na terenie powiatu koszalińskie-go w latach / Anna Pawlikowska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Co rodzice powinni wiedziep, aby chronip swoje dzieci przed narkotykami / Jolanta Luśtyk // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Dealer IV - Mała narkomania : raport z akcji w województwie lubelskim / Ireneusz Siudem // Problemy Narkomanii , nr 4, s Ogólnopolska akcja policji, szkół i innych placówek mająca na celu przeciwdziała-nie narkomanii 73. Decyzja należy do Ciebie / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła , nr 9, s Program profilaktyczny adresowany do młodzieży gimnazjalnej - problem narkotyków 74. Decyzja należy do ciebie... - propozycja debaty / Dorota Głośnicka // Wy-chowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. VII-IX 75. Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii w województwie mazowieckim / Janusz Sierosławski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadpodstawowych 76. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tł. [z ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Nadużywanie narkotyków 77. Ecstazy / Katarzyna Łazowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Projekt działań profilaktycznych wśród młodzieży szkół średnich "Linia nadziei 78. Jak kochap narkomana? / Grażyna Witkowska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Wsparcie rodzin narkomanów 4

5 79. Jak pomóc dziecku? / Grażyna Sobiczewska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Program Dwunastu Kroków 80. Jak rodzina przyczynia się do brania narkotyków przez młodzież / Jolanta Rogala-Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Rodzinne czynniki ryzyka nałogu 81. Jak rozpoznap czy dziecko używa narkotyków? / Grażyna Sobiczewska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Objawy używania narkotyków 82. Koszykówka przeciw narkotykom / Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Program profilaktyczny 83. Kultura współczesna a narkotyki : przyczynki do zrozumienia fenomenu młodzieżowej narkomanii / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii , nr 4, s Między falą a liściem konopi / Iwona Duczyńska // Problemy Narkomanii , nr 1, s "Fala szkolna" a narkotyki 85. Młodzież wobec narkomanii / Małgorzata Podlaszewka // Problemy Narkomanii , nr 1, s Postawy młodzieży gimnazjalnej 86. Młodzieżowa kultura taneczna a narkotyki syntetyczne / Antoni Zieliński // Problemy Narkomanii , nr 3, s Narkotyki "taneczne" używane podczas spotkań klubowych i wielkich imprez tanecznych: ecstasy, amfetamina i LSD 87. Modele używania środków uzależniających jako czynniki różnicujące narkomanów / Józef Kocur, Dariusz Szczęsny // Problemy Narkomanii , nr 1, s MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i "Ruch Czystych Serc" jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży / Marek Kotański // Problemy Narkomanii , nr 2, s Narkomania. Przykłady profilaktyki i metod resocjalizacji / Halina Mar-czak // W : Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Wyd. 3. uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 91. Narkomania wśród nieletnich - próba opisu zjawiska / Agata Tyburska // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Narkotyki a młodzież : europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków / Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 12/13, s Narkotyki - mity / Magdalena Pawlak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Funkcjonujące wśród młodzieży mity dotyczące narkotyków 94. Narkotyki na śmietniki!!! : raport z badań przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach średnich w powiecie bartoszyckim na konferencję powiatową / Mirosław Grabowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzip / Anna Radomska // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s. 3-5 Cele kampanii : zwiększenie wiedzy młodzieży na temat używania narkotyków 96. Narkotyki - wiedziep więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców / Melanie McFadyean ; przeł. [z ang.] Michał Lipszyc ; il. Oskar Zarate. - Warszawa : Wydawnictwo "Emblemat", s. 97. Obszary zaburzeń w rodzinach narkomanów / Jolanta Rogala-Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Obszary zaburzeń: komunikacja wewnątrzrodzinna, przywództwo rodzinne, kozioł ofiarny, emocjonalnośp 5

6 98. Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej metody interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych / Agnieszka Pisarska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Metoda wczesnej interwencji 99. Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii , nr 1, s Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków / Jadwiga Perwenis // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Problemy medyczne związane z rozszerzaniem się narkomanii wśród młodzieży w Warszawie / Teresa Wereżyńska-Bolińska // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s Substancje psychoaktywne i ich skutki toksyczne oraz charakterystyka osób uzależ-nionych 102. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s Problem narkotyków 103. Program "Profilaktyka /rodowiskowa" / Małgorzata Luft // Problemy Narkomanii , nr 3, s Program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej 104. Raport o stanie zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w 2000 roku / Lidia WoP // Problemy Narkomanii , nr 3, s Rodzina a problem uzależnień od narkotyków / Jolanta Łazuga-Koczurowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Rodzina jako : źródło przyczyn uzależnień, źródło siły terapeutycznej w zdrowieniu oraz źródło "czynników ochronnych" przed uzależnieniem 106. Rola czynników ryzyka w programach zapobiegania narkomanii / Paweł Bronowski // Problemy Narkomanii , nr 3, s Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości i budowaniu tożsamości / Robert Rejniak // Problemy Narkomanii , nr 2, s Negacja oraz odrzucenie norm i wartości przez młodzież uzależnioną 108. Spotkanie szkoleniowe dla realizatorów programów w dyskotekach inicjowanych w ramach kampanii "Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzip" : Warszawa 7-8 czerwca 2002 r. / Elżbieta Milczarek // Serwis In-formacyjny Narkomania , nr 2, s. 6-8 Przeciwdziałanie używaniu narkotyków na koncertach i dyskotekach 109. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież z pogranicza zachodniego. Wyniki badań realizowanych w województwie lubuskim / Dorota Rybczyńska, Ewa Trębińska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Stosunek młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do marihuany w świetle badań uczniów klas I i III niektórych szkół częstochowskich / Iwona Sękowska, Beata Wawrzyńczak // Problemy Narkomanii , nr 2, s Systemowa interpretacja mechanizmów funkcjonowania rodzin narkomanów / Jolanta Rogala- Obłękowska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Rodzinne uwarunkowania narkomanii młodzieży 112. SześP filarów antynarkotykowej prewencji / Stanislav Bendl ; przekł. z czes. Bogusław /liwerski // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki / Monika Michalska // Wychowa-nie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii / Elżbieta Łuczak // Edukacja , nr 2, s /rodowiskowe uwarunkowania zażywania środków odurzających na przy-kładzie wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku / Grażyna Durka // Problemy Narkomanii , nr 3, s

7 116. cczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach : raport z badań jakościowych / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s cwaga - narkotyki! / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s. 52 Działanie profilaktyczne w rodzinie 118. cżywanie narkotyków przez młodzież polską na tle wybranych krajów Eu-ropy : wyniki badań ESPAD 1995 / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 2, s cżywanie środków narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego / Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Bożena Jabłońska // Problemy Alkoholizmu , nr 3, dod. s. I-III 120. W poszukiwaniu lepszego świata / Joanna Gawlik // Edukacja i Dialog , nr 8, s Cechy osobowości predysponujące młodzież do uzależnienia narkomanią 121. Wąchacze - kogo to obchodzi / Grażyna Witkowska // Problemy Narkomanii , nr 3, s Kliniczny obraz zatrucia młodocianego organizmu rozpuszczalnikami 122. Wyniki sondażu dotyczącego kontaktu młodzieży z narkotykami // Problemy Narkomanii , nr 4, s Badania przeprowadzone w Gorzowie we wszystkich szkołach 123. Zakres, struktura i społeczno-demograficzne korelaty stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież z pogranicza zachodniego / Dorota Rybczyńska, Ewa Trębińska // Problemy Narkomanii , nr 2, s Dynamika narkomanii oraz skala zagrożenia w korelacji z miejscem zamieszkania 124. Zjawisko narkomanii w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych / Irena Łabudź-Kryska // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Zobacz też poz. 40 i 49 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 125. Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III wraz z przykładowym scenariuszem zajęp / Grażyna Owierczuk // Wychowanie na co Dzień , nr 12, dod. VIII-XI 126. Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu? / Halina Szczepaniec // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Konspekt lekcji w gimnazjum 127. Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum / Renata Jaworska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s. 16 Cel : propagowanie zdrowego stylu życia, integracja klas 128. Dzień bez papierosa, czyli jak skutecznie przekonap młodzież o szkodliwości palenia tytoniu / Halina Szczepaniec // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s. 22 Przykład działań w gimnazjum 129. Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegap? / Beata Talarczyk- Rumińska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. III-VII Konspekt zajęp terapii wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej 130. Nikotynizm wśród dzieci i młodzieży : (przyczyny, skutki i profilaktykaw / Barbara Przygoda // Szkoła Specjalna , nr 4, s O szkodliwości palenia papierosów / Halina Bożko-Lewczuk // Biologia w Szkole , nr 3, s Konspekt lekcji w liceum 132. Palenie tytoniu - wolnośp czy zniewolenie / red. Czesław Cekiera i Witold Zatoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego cniwersytetu Lubelskiego, , [3] s. : il Papierosy w tornistrach : ile palą słupscy uczniowie? / Grażyna Durka, Walentyna Czarniak // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. I-III Wyniki badań wśród dzieci i młodzieży 134. Potrzeba przeciwdziałania paleniu tytoniu i jego skutkom / crszula Dudziak // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. IV 7

8 135. Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży / Czesław M. Cekiera // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s Szkoła a przeciwdziałanie paleniu tytoniu / Barbara Woynarowska // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne

PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne PATOLOGIE Zestawienie bibliograficzne Opracowanie: Alina Szczepankiewicz. Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie Opublikowano 27.04.2008 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Anatomia patologiczna. T. 1, Patologia ogólna

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA I NARKOTYKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2013. Wydawnictwa zwarte:

NARKOMANIA I NARKOTYKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2013. Wydawnictwa zwarte: NARKOMANIA I NARKOTYKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. CUNGI Charyl: Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charyl Cungi. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

DRAMA I TEATR W PROFILAKTYCE I WYCHOWANIU

DRAMA I TEATR W PROFILAKTYCE I WYCHOWANIU PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. FILIA W TURKU 62-700 Turek Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl DRAMA I TEATR W PROFILAKTYCE I WYCHOWANIU ADNOTOWANE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA INFORMATOR dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OZORKÓW 2008 1 Informator

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych

Bardziej szczegółowo