Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife"

Transkrypt

1 Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących przeniesienia 8 3. Podsumowanie Raportu Niezależnego Eksperta Zawiadomienie 32

2 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1.0 Co ma się wydarzyć i dlaczego? 1.1 Dlaczego został do mnie wysłany ten list? Brytyjski oddział American Life Insurance Company (Alico) zamierza przenieść część swojego portfela umów ubezpieczenia do podmiotów prowadzących działalność w ramach grupy MetLife, w tym do MetLife Limited ( ML ). Zgodnie z naszymi informacjami ML udziela Państwu ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów grupowego ubezpieczenia zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ( Citi Handlowy ). Dlatego też pragniemy poinformować Państwa o planowanych zmianach. Niniejsza broszura zawiera dalsze informacje na temat proponowanego przeniesienia oraz wskazówki dotyczące sposobu zgłaszania Państwa ewentualnych pytań i zastrzeżeń. 1.2 Nie posiadam umowy ubezpieczenia zawartej z Alico lub z MetLife dlaczego otrzymałem pismo? Są Państwo ubezpieczonym w ramach umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez Citi Handlowy z ML. Ponieważ Alico planuje przeniesienie części swojego portfela umów ubezpieczenia do ML, zgodnie z prawem brytyjskim, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o proponowanym przeniesieniu. Pismo dołączone do niniejszej broszury zawiera dalsze informacje dotyczące umowy ubezpieczenia w ramach której udzielana jest Państwu ochrona ubezpieczeniowa. Jednakże, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o skontaktowanie się z MetLife korzystając z danych teleadresowych zawartych w odpowiedzi na pytanie Co planuje Alico? Alico zamierza przenieść część swojego portfela umów ubezpieczenia, obsługiwanych w ramach działalności prowadzonej przez siebie w Wielkiej Brytanii, do ML, które udziela Państwu ochrony ubezpieczeniowej. Przeniesienie to stanowi część ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia, którego celem jest reorganizacja działalności Alico, po nabyciu tej spółki przez MetLife w listopadzie 2010 roku. 1.4 Kiedy te zmiany zostaną wprowadzone? Plany Alico i MetLife zostaną zrealizowane po otrzymaniu zgody Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Anglii i Walii. Rozprawa Wysokiego Trybunału wyznaczona jest na 24 lipca 2012 roku. Jeżeli Wysoki Trybunał wyda zgodę na przeniesienie części portfela umów ubezpieczenia do ML, oczekuje się, że przeniesienie to nastąpi w dniu 1 września 2012 roku. 2

3 2.0 Jaki wpływ przeniesienie będzie miało na mnie? 2.1 Czy zakres lub warunki mojej ochrony ubezpieczeniowej zmienią się po przeniesieniu? Zmiany nie wpłyną na zakres czy też warunki udzielanej Państwu ochrony ubezpieczeniowej. Ochrony nadal będzie udzielać ML i nie odczują Państwo żadnych zmian związanych z przeniesieniem. Należy też podkreślić, że Niezależny Ekspert potwierdził, że w jego opinii: (i) planowane przeniesienie nie będzie miało istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń przysługujących jakiejkolwiek grupie ubezpieczających, oraz, że (ii) przeniesienie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na oczekiwaną przez ubezpieczających wysokość świadczeń. 2.2 Jaką mogę mieć pewność, że przeniesienie nie będzie miało dla mnie niekorzystnych skutków? Alico i ML mogą dokonać przeniesienia wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi na nie zgodę Wysoki Trybunał. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie Wysoki Trybunał przeanalizuje raport dotyczący proponowanego przeniesienia przygotowany przez Niezależnego Eksperta, Johna McKenzie z Milliman Limited, którego powołanie do tej funkcji zostało zatwierdzone przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority). Streszczenie raportu Niezależnego Eksperta zawarte jest w niniejszej broszurze, a kopia pełnego raportu jest dostępna na stronie internetowej Alico na stronie internetowej MetLife lub może być udostępniona na żądanie patrz pytanie 3.3. Niezależny Ekspert przeanalizował nasze plany oraz stwierdził, że w jego opinii (i) planowane przeniesienie nie będzie miało istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń przysługujących jakiejkolwiek grupie ubezpieczających, oraz, że (ii) przeniesienie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na oczekiwaną przez ubezpieczających wysokość świadczeń. Brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych przygotuje również raport dotyczący naszych planów oraz ma prawo zgłosić do nich zastrzeżenia przed Wysokim Trybunałem. Punkt 3 niniejszej broszury zawiera więcej informacji na temat Niezależnego Eksperta. 2.3 Otrzymałem dwa (lub więcej) różnych pism od MetLife i/lub Alico w tej sprawie. Skąd mogę wiedzieć, które z nich dotyczy mnie? Mogli otrzymać Państwo więcej niż jedno pismo w niniejszej sprawie, w przypadku gdy zostali Państwo objęci ochroną w ramach więcej niż jednej umowy ubezpieczenia zawartej z ML lub z Alico. 3

4 2.4 Czy w wyniku przeniesienia otrzymam jakąś płatność? Nie. Z reguły tego rodzaju przeniesienie nie skutkuje jakąkolwiek płatnością i żadna płatność w tym przypadku nie jest oferowana. 2.5 Kto pokrywa koszty przeniesienia? Koszty związane z planowanym przeniesieniem pokrywają MetLife i Alico. Ubezpieczający ani ubezpieczeni w ramach umów ubezpieczenia nie będą obciążeni żadnymi kosztami. 2.6 Czy jest możliwość poddania proponowanego przeniesienia pod głosowanie? Nie. Jednak mają Państwo prawo sprzeciwu wobec proponowanego przeniesienia, jeżeli uważają Państwo, że będzie on miał na Państwa niekorzystny wpływ. Państwa sprzeciw zostanie przedstawiony w Wysokim Trybunale. Więcej informacji dotyczących postępowania w przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu wobec Planu znajdą Państwo w odpowiedzi na pytanie Niezależny Ekspert 3.1 Kim jest Niezależny Ekspert? Niezależnym Ekspertem jest John Lyle McKenzie z Milliman Limited. Milliman to jedna z największych na świecie firm aktuarialnych i konsultingowych, zatrudniająca ponad specjalistów. Pan McKenzie sprawuje funkcję kierowniczą, jest konsultantem ds. wyceny aktuarialnej w Milliman oraz posiada rozległe doświadczenie z zakresu spraw związanych z przenoszeniem portfeli umów ubezpieczenia. 3.2 Na czym polega rola Niezależnego Eksperta? Został on powołany w celu przedstawienia swojej opinii na temat prawdopodobnego skutku realizacji planowanego przeniesienia dla ubezpieczających. Zatrudnienie go w tym celu zostało zatwierdzone przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych. Raport Niezależnego Eksperta jest bezstronny oraz przygotowany w celu przedstawienia go Wysokiemu Trybunałowi. Podstawą jego sporządzenia jest dokładna analiza planowanego przeniesienia oraz działalności ML i Alico. Spółki te umożliwiły panu McKenzie kontakt z kluczowymi pracownikami oraz dostęp do wszelkich informacji, jakich zażąda, zarówno poufnych jak i jawnych. 4

5 3.3 Skąd mogę mieć pewność, że ekspert jest niezależny? Pan McKenzie odpowiada przed Wysokim Trybunałem a nie przed władzami spółek uczestniczących w planowanym przeniesieniu. Zobowiązany jest do sporządzenia bezstronnego raportu. 3.4 Gdzie mogę zapoznać się z raportem Niezależnego Eksperta? Kopia streszczenia tego raportu stanowi część niniejszej broszury, a kopię pełnego raportu Niezależnego Eksperta mogą Państwo uzyskać na brytyjskiej stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) lub brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk). Jeżeli chcą Państwo otrzymać wersję papierową raportu, prosimy o skontaktowanie się z Zespołem Alico ds. Przeniesienia, korzystając z danych teleadresowych zawartych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jakiekolwiek uzupełnienie raportu Niezależnego Eksperta, które może zostać przygotowane przed rozprawą przed Wysokim Trybunałem będzie zamieszczone na powyższych stronach internetowych oraz będzie dostępne na żądanie zgłoszone pod tymi samymi danymi teleadresowymi. 4.0 Kolejne kroki 4.1 Co muszę wiedzieć? Dalsze szczegóły dotyczące naszych planów opisane są w niniejszej broszurze i w naszym piśmie. Jeżeli nie mają Państwo żadnych pytań, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) oraz na brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk), bądź też uzyskać je od Zespołu Alico ds. Przeniesienia, z którym można się skontaktować pod bezpłatnym numerem telefonu lub pod adresem PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR 4.2 Co mogę zrobić w przypadku, gdy mam obawy dotyczące planowanego przeniesienia? Zachęcamy Państwa do przeanalizowania załączonych podsumowań proponowanego Planu oraz raportu Niezależnego Eksperta. Pełen raport Niezależnego Eksperta jest dostępny na naszej brytyjskiej stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) oraz brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk), oraz można go uzyskać kontaktując się z Zespołem Alico ds. Przeniesienia, korzystając z danych teleadresowych udostępnionych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jeżeli po zapoznaniu się tymi informacjami nadal będą mieć Państwo obawy dotyczące planów przeniesienia, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych teleadresowych podanych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jeżeli po otrzymaniu naszej odpowiedzi na Państwa obawy zechcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec proponowanego przeniesienia, prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie 4.3, dotyczącą postępowania w przypadku zgłaszania sprzeciwu. 5

6 4.3 Co powinienem zrobić, jeżeli sprzeciwiam się proponowanemu przeniesieniu? Mamy nadzieję, że niniejsza broszura oraz pismo przewodnie zawierają informacje, które umożliwią Państwu zrozumienie planowanego przeniesienia, oraz zawierają odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania. Jeżeli jednak mają Państwo wątpliwości lub chcą uzyskać więcej informacji na temat naszych planów, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ich omówienia. Jeżeli nadal zamierzają Państwo zgłosić sprzeciw wobec planowanego przeniesienia, mogą Państwo to zrobić pisząc bezpośrednio na adres podany w piśmie przewodnim lub dzwoniąc na numer Po uzyskaniu takich informacji będziemy mogli powiadomić Państwa o zmianach, jakie mogą być wprowadzone w związku z rozprawą przed Wysokim Trybunałem, na przykład o zmianie daty rozprawy. Będziemy również mogli bezpośrednio odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Będziemy prowadzić dokładną ewidencję wszelkich zgłoszonych nam zastrzeżeń oraz wykorzystamy je jako dowody na rozprawie przed Wysokim Trybunałem. Zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na pytanie 4.5 mają Państwo również prawo uczestniczyć w rozprawie przed Wysokim Trybunałem oraz zgłosić mu swój sprzeciw. 4.4 Kiedy i gdzie będzie odbędzie się rozprawa przed Wysokim Trybunałem? Rozprawa przed Wysokim Trybunałem wyznaczona jest na 24 lipca 2012 roku, w Rolls Buildings, w Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Kiedy będzie zbliżał się termin rozprawy, na stronach internetowych Alico i MetLife umieścimy dalsze szczegóły dotyczące terminu i miejsca rozprawy. 4.5 Kto może uczestniczyć w rozprawie? W rozprawie przed Wysokim Trybunałem uczestniczyć będą przedstawiciele Alico i ML oraz Niezależny Ekspert. Posiedzenie Wysokiego Trybunału jest również otwarte dla publiczności. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przeniesieniu, ponieważ Państwa zdaniem będzie ono miało na Państwa niekorzystny wpływ, mogą Państwo uczestniczyć w rozprawie (osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika) oraz zgłosić sprzeciw w trakcie rozprawy przed Wysokim Trybunałem. Jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w rozprawie przed Wysokim Trybunałem lub być na niej reprezentowanymi, powinni Państwo zgłosić swój zamiar i powody Zespołowi Alico ds. Przeniesienia, wysyłając pismo na adres PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR tak szybko, jak to możliwe, najlepiej przed 20 lipca 2012 roku. Jeżeli będą Państwo woleli zgłosić sprzeciw na piśmie, zgodnie z informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie 4.3, zostanie on również uwzględniony w informacji przekazanej Wysokiemu Trybunałowi. 6

7 4.6 Co będzie miało miejsce na rozprawie przed Wysokim Trybunałem? Sędzia rozważy, czy wszystkie procedury prawne niezbędne do przeprowadzenia przeniesienia zostały dopełnione w sposób prawidłowy. Sędzia zbada również dowody przedstawione przez Alico i ML oraz przeanalizuje raporty Niezależnego Eksperta i brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych. Wyznaczony zostanie czas na wysłuchanie sprzeciwów zgłoszonych (na piśmie lub osobiście) przez zainteresowanych ubezpieczających, ubezpieczonych oraz każdą osobę, która będzie twierdzić, że realizacja przeniesienia będzie mieć na nią niekorzystny wpływ. Sędzia musi rozstrzygnąć, czy wydanie zgody na przeniesienie będzie właściwe, biorąc pod uwagę wszystkie dowody. Jeżeli Sędzia wyda zgodę na przeniesienie, wówczas wydane zostanie Zarządzenie Wysokiego Trybunału zezwalające na przeniesienie we wskazanym w nim terminie. 4.7 W jaki sposób dowiem się, że Plan uzyskał zgodę? Rozstrzygnięcie Wysokiego Trybunału zostanie udostępnione na brytyjskich stronach internetowych Alico i MetLife, po rozprawie przed Wysokim Trybunałem, która będzie miała miejsce w dniu 24 lipca 2012 roku. W przypadku wydania zgody na przeniesienie, przewiduje się, że nastąpi ono w dniu 1 września 2012 roku. 7

8 2. Podsumowanie informacji dotyczących przeniesienia portfela określonych rodzajów umów ubezpieczenia American Life Insurance Company (Alico), oddział w wielkiej brytanii, do innych spółek w ramach grupy MetLife Część A: Informacje Ogólne 1.0 Wprowadzenie Niniejsze Podsumowanie zawiera informacje dotyczące planowanych transakcji przeniesienia przez Alico Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia do MetLife Assurance Limited (MAL), MetLife Limited (ML) i brytyjskiego oddziału MetLife Europe Limited (MEL) (zwanych łącznie Podmiotami Przejmującymi). Transakcje te zostaną zrealizowane w ramach planu (Plan), który zostanie przedstawiony Sądowi do zatwierdzenia zgodnie z Częścią VII obowiązującej w Wielkiej Brytanii Ustawy o usługach i rynkach finansowych (Financial Services and Markets Act) z 2000 roku. Sąd przeanalizuje raport dotyczący warunków Planu sporządzony przez Niezależnego Eksperta, pana Johna McKenzie z Milliman Limited (zlecenie sporządzenia tego raportu tej osobie zostało zatwierdzone przez Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority), ustawowego regulatora usług finansowych w Wielkiej Brytanii). Streszczenie raportu Niezależnego Eksperta zawarte jest w Części [ ] niniejszego Podsumowania. Słownik umieszczony w Części C niniejszego Podsumowania zawiera objaśnienia stosowanych słów i wyrażeń pisanych kursywą. 2.0 Skrócona Informacja O Planie Kluczowe warunki Planu: Alico przeniesie Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, w tym (w zakresie, w jakim będzie to możliwe) związane z nimi Przenoszone Aktywa oraz Przenoszone Pasywa, do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących z chwilą, z którą Plan będzie mieć moc wiążącą. Z chwilą, z którą Plan uzyska moc wiążącą Przenoszone Umowy Ubezpieczenia zawarte przez Alico staną się umowami ubezpieczenia Odpowiednich Podmiotów Przejmujących. Oznacza to, że po przeniesieniu każdy z ubezpieczających lub każda z osób występujących z roszczeniem z tytułu Przenoszonych Umów Ubezpieczenia będzie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia Odpowiednich Podmiotów Przejmujących lub osobą występującą z roszczeniem wobec tych podmiotów. 8

9 Obecnie oczekuje się, że Plan zostanie wdrożony w dniu 1 września 2012 roku (Data Wdrożenia). W przypadku umów ubezpieczenia przenoszonych do MAL i ML nastąpi to o godzinie 00:01, a w przypadku umów ubezpieczenia przenoszonych do MEL o godzinie 00:02 (która to godzina będzie w każdym przypadku zwana Odpowiednim Czasem Wdrożenia). Plan wygaśnie, jeżeli nie zostanie wdrożony w terminie do 31 grudnia 2012 roku włącznie lub w późniejszym terminie wyznaczonym przez Sąd na wniosek Alico lub Podmiotów Przejmujących. Poniżej przedstawiamy Streszczenie warunków Planu. Część B: Streszczenie Warunków Planu 1.0 Przeniesienie Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia 1.1 W Odpowiednim Czasie Wdrożenia Alico dokona przeniesienia: Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA do MAL; Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management do ML; oraz Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia do MEL. 1.2 Procedura postępowania z Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia, które nie mogą być przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub których przeniesienie w tym czasie nie byłoby właściwe (Pozostałe Umowy Ubezpieczenia), opisana jest w poniższym punkcie 2. Wszelkie Przenoszone Aktywa lub Przenoszone Pasywa, które nie mogą być przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub których przeniesienie w tym czasie nie byłoby właściwe (odpowiednio Aktywa Pozostałe i Pasywa Pozostałe) zostaną przeniesione (o ile będzie to właściwe) po wyeliminowaniu odpowiedniego ograniczenia dotyczącego ich przeniesienia. Od Odpowiedniego Czasu Wdrożenia Alico będzie posiadać wszelkie Aktywa Pozostałe w zarządzaniu powierniczym na rzecz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego. 2.0 Pozostałe Umowy Ubezpieczenia 2.1 Możliwe, że niektóre umowy ubezpieczenia, które w innym przypadku stanowiłyby Przenoszone Umowy Ubezpieczenia, nie zostaną przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia, na przykład: z powodu czynności prawnych, które należy podjąć w innych systemach prawa; w sytuacji, gdy Sąd postanowi, że umów tych nie należy przenosić w Odpowiednim Czasie Wdrożenia; lub w sytuacji, gdy Alico oraz Podmioty Przejmujące uzgodnią przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia, że umów tych nie należy w tym czasie przenosić. 9

10 2.2 Jeżeli którakolwiek z Pozostałych Umów Ubezpieczenia zostanie następnie przeniesiona do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, aktywa i pasywa związane z tą umową zostaną przeniesione do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, w zakresie, w jakim nie uczyniono tego poprzednio, w dniu, w którym dana umowa ubezpieczenia zostanie przeniesiona, przy czym umowa ta będzie traktowana tak jakby była Przenoszoną Umową Ubezpieczenia. 2.3 Do czasu przeniesienia do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, ubezpieczycielem w ramach danej Pozostałej Umowy Ubezpieczenia pozostanie Alico, ale umowa ta będzie reasekurowana w całości przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. 3.0 Wyłączone Umowy Ubezpieczenia, Wyłączone Aktywa, Wyłączone Umowy i Wyłączone Pasywa Wszelkie umowy ubezpieczenia Alico, które w Odpowiednim Czasie Wdrożenia nie będą Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia ani Pozostałymi Umowami Ubezpieczenia (Wyłączone Umowy Ubezpieczenia), nie będą podlegać przeniesieniu oraz zostaną wyłączone z Planu. Niektóre z Wyłączonych Umów Ubezpieczenia mogą być również w całości reasekurowane przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. Wyłączone Aktywa, Wyłączone Umowy Ubezpieczenia oraz Wyłączone Pasywa nie będą podlegać przeniesieniu oraz zostaną również wyłączone z Planu. 4.0 Fundusze Powiązane 4.1 ML utworzy nowe Fundusze Powiązane (Nowe Fundusze Powiązane ML), które odpowiadać będą Funduszom Powiązanym utrzymywanym przez Alico przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia w odniesieniu do Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management. Tworząc te Nowe Fundusze Powiązane ML ma obowiązek działać zgodnie z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi, w szczególności z wymogiem zapewnienia, że klienci są traktowani sprawiedliwie. 4.2 Do Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management, w przypadku których świadczenia powiązane są z jednym lub z kilkoma Funduszami Powiązanymi Alico, przypisana będzie taka sama liczba (i wartość) jednostek Nowych Funduszy Powiązanych ML, jaka była do nich przypisana w Funduszach Powiązanych Alico. 4.3 Po Odpowiednim Czasie Wdrożenia, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na warunki odpowiednich Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management lub zakazane przez odpowiednie wymogi regulacyjne (w szczególności wymóg zapewnienia, że klienci są traktowani sprawiedliwie), ML będzie uprawniona do (i) zmodyfikowania celów inwestycyjnych dowolnego z Nowych Funduszy Powiązanych ML, tak aby umożliwić inwestowanie w aktywa, które są wystarczająco podobne do aktywów posiadanych już w ramach Nowych Funduszy Powiązanych 10

11 ML, oraz (ii) połączenia dowolnego Nowego Funduszu Powiązanego ML z innym Funduszem Powiązanym ML, bądź też do zamknięcia lub podzielenia Funduszu Powiązanego ML lub dokonania w nim innych zmian. 5.0 Postanowienia ogólne Plan zawiera też inne postanowienia, które w przypadku punktów poniżej, wejdą w życie z Odpowiednim Czasem Wdrożenia: 5.1 Prawa i obowiązki wynikające z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu przysługiwać będą wszystkie prawa, korzyści i uprawnienia przysługujące Alico oraz będzie on miał wszystkie obowiązki ciążące na Alico na mocy Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, a posiadaczom Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przysługiwać będą prawa wobec Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego zamiast wobec Alico. 5.2 Płatności i zlecenia Zlecenia zapłaty, stałe zlecenia i inne polecenia lub upoważnienia do dokonywania płatności na rzecz Alico lub przez Alico będą zleceniami lub poleceniami zapłaty na rzecz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego lub przez ten podmiot. 5.3 Ciągłość warunków Zawarte w Przenoszonych Umowach Ubezpieczenia lub innych umowach odniesienia do Alico będą interpretowane jako odniesienia do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego. 5.4 Postępowanie prawne i skargi Każde postępowanie związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia, Przenoszonymi Aktywami lub Przenoszonymi Pasywami (toczące się obecnie lub w przyszłości) przeciwko Alico lub prowadzone przez Alico będzie kontynuowane lub wszczęte przeciwko Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu lub przez ten podmiot. Ze skutkiem od Odpowiedniego Czasu Wdrożenia lub, w przypadku jakiejkolwiek Pozostałej Umowy Ubezpieczenia, od daty w której zostanie ona później przeniesiona, jakiekolwiek postępowania toczące się przeciwko Alico lub prowadzone przez Alico w związku z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia będą kontynuowane lub wszczynane przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. Jakiekolwiek postępowania wszczęte przez pomyłkę przeciwko Alico po Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub, w przypadku jakiejkolwiek Pozostałej Umowy Ubezpieczenia, po dacie w 11

12 której zostanie ona przeniesiona, będą uznawane za wszczęte i kontynuowane przeciwko Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu. 5.5 Koszty i wydatki Żadnego z ubezpieczających nie obciążą żadne koszty ani wydatki poniesione w związku z przeniesieniem Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia w ramach realizacji Planu. 5.6 Modyfikacje, zmiany i dodatkowe warunki Warunki Planu mogą być modyfikowane lub zmieniane za zgodą Alico oraz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, jak też z zastrzeżeniem uzyskania każdej niezbędnej zgody Sądu oraz spełnienia ustanowionych przez Sąd wymogów. Po uzyskaniu zgody Sądu na wdrożenie Planu każda kolejna zmiana podlegać będzie zgłoszeniu Urzędowi Nadzoru Usług Finansowych. 5.7 Prawo właściwe Plan regulowany jest prawem Anglii i Walii. 6.0 Plan ReAssure 6.1 W dniu 29 lipca 2012 roku część umów ubezpieczenia Alico zostanie przeniesiona do ReAssure Limited (Plan ReAssure). 6.2 Plan ReAssure obejmuje przeniesienie Wyłączonych Umów Ubezpieczenia oraz niektórych Wyłączonych Aktywów i Wyłączonych Pasywów. 6.3 Plan ReAssure obejmuje odrębną transakcję przeniesienia oraz nie będzie miał wpływu na umowy ubezpieczenia przenoszone do Podmiotów Przejmujących w ramach niniejszego Planu. Wspominamy Państwu o tym planie, ponieważ być może znaleźli Państwo odniesienia do niego w prasie i na stronie internetowej Alico. 7.0 Dalsze informacje Niniejsze Podsumowanie stanowi jedynie streszczenie warunków Planu. Dalsze informacje na temat tego, jaki wpływ Plan będzie miał na Państwa, mogą Państwo uzyskać kontaktując się telefonicznie z zespołem Alico do spraw przeniesienia lub pisząc do nas na adres PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR. Informacje te są też dostępne na brytyjskich stronach internetowych Alico i MetLife pod adresem, odpowiednio, i 12

13 Część C: Słownik Alico American Life Insurance Company, spółka utworzona w Stanie Delaware, w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako spółka zagraniczna pod numerem FC002696), działająca w Wielkiej Brytanii poprzez swój oddział zarejestrowany pod numerem BR000230, z siedzibą pod adresem Alico House, Addiscombe Road, Croydon, CR9 5AZ. Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA Jest to portfel umów ubezpieczenia obejmujących lub związanych z produktem bulk purchase annuities, zgodnie z wykazem zawartym w Planie. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia BPA Umowy ubezpieczenia Alico wchodzące w skład Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA. Sąd Wysoki Trybunał Sprawiedliwości (High Court of Justice) Anglii i Walii. Data Wdrożenia Data, w której Plan wejdzie w życie z zastrzeżeniem zgody Sądu. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami będzie to dzień 1 września 2012 roku. Wyłączone Aktywa Aktywa Alico niebędące ani Przenoszonymi Aktywami ani Aktywami Pozostałymi oraz nieobjęte przeniesieniem w ramach Planu. Excluded Contracts Wszystkie umowy Alico nie będące Przenoszonymi Umowami. Wyłączone Pasywa Pasywa Alico niebędące ani Przenoszonymi Pasywami ani Pasywami Pozostałymi oraz nieobjęte przeniesieniem w ramach Planu. Wyłączone Umowy Ubezpieczenia Wyłączone Umowy Ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia Alico, które w Odpowiednim Czasie Wdrożenia: (i) stanowią Przenoszone Umowy Ubezpieczenia w ramach Planu ReAssure oraz (ii) umowy ubezpieczenia, które z mocy prawa nie mogą być przeniesione w ramach Planu. Niezależny Ekspert Pan John McKenzie, niezależny ekspert zatwierdzony przez Urząd Nadzoru Usług Finansowych, który ma przedstawić Sądowi raport dotyczący warunków Planu. Fundusze Powiązane Wewnętrzne fundusze powiązane utrzymywane przez Alico lub ML na potrzeby bezpośredniego lub pośredniego wyliczenia świadczeń należnych na podstawie umów ubezpieczenia powiązanych z funduszami. 13

14 MAL MetLife Assurance Limited, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem , z siedzibą pod adresem 2nd Floor, 15 Bedford Street, London, Greater London, WC2E 9HE. MEL Działający w Wielkiej Brytanii oddział MetLife Europe Limited (spółki zarejestrowanej w Irlandii pod numerem , z siedzibą pod adresem 20 On Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlandia), zarejestrowany pod numerem BR008866, z siedzibą pod adresem One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA. ML MetLife Limited, spółka zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC053601, z siedzibą pod adresem Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9AQ. Nowe Fundusze Powiązane ML Nowe Fundusze Powiązane, które zostaną utworzone przez ML. Będą one odpowiadać Funduszom Powiązanym utrzymywanym przez Alico bezpośrednio przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia. Plan ReAssure Odrębny plan dotyczący przeniesienia portfela umów ubezpieczenia na podstawie Części VII obowiązującej w Wielkiej Brytanii Ustawy o usługach i rynkach finansowych, w ramach którego Alico przeniesie część swoich umów ubezpieczenia do ReAssure Limited i który będzie wdrożony i realizowany z dniem 29 lipca 2012 roku. Umowy Ubezpieczenia Objęte Planem ReAssure Umowy ubezpieczenia przenoszone w ramach Planu ReAssure, w tym pozostałe umowy ubezpieczenia, które nie mogą zostać przeniesione w dacie wdrożenia Planu ReAssure i które zostaną przeniesione do ReAssure Limited po dacie wdrożenia tego planu, zgodnie z Planem ReAssure. Portfel Umów Ubezpieczenia Przenoszonych w Ramach Planu ReAssure Umowy ubezpieczenia podlegające przeniesieniu w ramach Planu ReAssure. Odpowiedni Czas Wdrożenia Czas w Dacie Wdrożenia, w którym wdrożony zostanie Plan i który w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA i Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management przenoszonych do, odpowiednio, MAL i ML, oznacza godzinę 00:01, a w przypadku Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przenoszonej do MEL oznacza godzinę 00:02. Odpowiednie Podmioty Przejmujące Są to: (a) w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA MAL; (b) w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management ML; oraz (c) w przypadku Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia MEL (każdy z powyższych podmiotów zwany będzie Odpowiednim Podmiotem Przejmującym) 14

15 Pozostała Część Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Portfel wszystkich umów ubezpieczenia Alico, z wyłączeniem Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management, Portfela Umów Ubezpieczenia Przenoszonych w Ramach Planu ReAssure, Wyłączone Aktywa, Wyłączone Pasywa i Wyłączone Umowy. Pozostałe Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia Alico związane z Pozostałą Częścią Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Aktywa Pozostałe Przenoszone Aktywa, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Pasywa Pozostałe Przenoszone Pasywa, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Pozostałe Umowy Ubezpieczenia Przenoszone Umowy Ubezpieczenia, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Plan Zgodna z prawem metoda przeniesienia Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Podmioty Przejmujące MAL, MEL i ML (każdy z tych podmiotów zwany będzie Podmiotem Przejmującym). Przenoszone Aktywa Określone aktywa Alico związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostałą Częścią Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, które mają być przeniesione w ramach Planu do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących. Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostała Część Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Przenoszone Umowy Umowy wymienione w załączniku do Planu, z uwzględnieniem dokonanych w danym czasie zmian i uzupełnień. Przenoszone Pasywa Pasywa Alico wynikające w Odpowiednim Czasie Wdrożenia z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Przenoszonych Aktywów oraz Przenoszonych Umów, jak też niektóre inne zobowiązania z tytułu podatków przenoszone do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w ramach Planu, inne niż Wyłączone Pasywa lub Pasywa Pozostałe. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Przenoszone Umowy Ubezpieczenia BPA, Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostałe Przenoszone Umowy Ubezpieczenia. 15

16 Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management Jest to portfel umów ubezpieczenia obejmujących lub związanych z produktem wealth management, zgodnie z wykazem zawartym w Planie. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Wealth Management Umowy ubezpieczenia Alico związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management. 3. Podsumowanie Raportu Niezależnego Eksperta Poniższy dokument stanowi Podsumowanie Raportu o Planie z dnia [XX marca 2012 roku], przygotowanego przez Niezależnego Eksperta Johna McKenzie, FFA. Wstęp 1. Brytyjski oddział American Life Insurance Company ( Alico UK ), MetLife Europe Limited ( MEL ), MetLife Assurance Limited ( MAL ) oraz MetLife Limited ( ML ) zleciły mi jako Niezależnemu Ekspertowi przygotowanie raportu na temat warunków planu ( Plan ) dotyczącego proponowanego przeniesienia części portfela umów ubezpieczenia brytyjskiego Oddziału Alico do każdego z następujących podmiotów: MEL, MAL i ML. MetLife, Inc. ( MetLife ), jedna z największych grup ubezpieczeniowych z siedzibą w USA, jest ostatecznym podmiotem dominującym wobec każdej ze stron uczestniczących w Planie. 2. Zgodę na powołanie mnie do pełnienia roli Niezależnego Eksperta wyraził brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych ( FSA ), który również [zatwierdził formę mojego raportu ( Raport o Planie ).] Raport o Planie zostanie przedłożony w Wysokim Trybunale Anglii i Walii (High Court of Justice in England and Wales). 3. Mój Raport o Planie został sporządzony zgodnie z odpowiednimi zasadami i zaleceniami. Zawiera on opis dotychczasowej działalności Alico UK, MEL, MAL i ML, ogólny zarys warunków i zasad Planu oraz opis prawdopodobnego wpływu Planu na ubezpieczających się w Alico UK, MEL, MAL i ML. 4. Dokonując oceny, wziąłem pod uwagę warunki Planu, ze szczególnym uwzględnieniem: bezpieczeństwa świadczeń ubezpieczających; oraz sprawiedliwego traktowania ubezpieczających, w tym ich uzasadnionych oczekiwań co do wysokości świadczeń. 5. Przyjęte przeze mnie założenia ogólne zostały przedstawione w Raporcie o Planie, a sporządzona przeze mnie ocena została sformułowana na podstawie tych założeń. Raport o Planie, wraz z jego Podsumowaniem, należy odczytywać w kontekście Planu i nie powinien być wykorzystywany w żadnym innym celu. Raport o Planie, wraz z jego podsumowaniem, zostanie 16

17 przetłumaczony na inne języki w ramach informacji udostępnianych ubezpieczającym. Dla uniknięcia wątpliwości, angielska wersja językowa niniejszego Raportu o Planie będzie miała znaczenie rozstrzygające dla jego interpretacji. 6. Korzystałem z informacji przekazanych mi przez Alico UK, MEL, MAL i ML. Niniejsze Podsumowanie podlega tym samym zastrzeżeniom dotyczącym działania w przekonaniu o prawdziwości uzyskanych informacji oraz tym samym ograniczeniom, co Raport o Planie. Żaden z zapisów niniejszego Podsumowania nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna ani jako rekomendacja dla produktów Alico UK, MEL, MAL lub ML. Podsumowanie Wniosków 7. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Pozostałego Portfela Umów Ubezpieczenia, przenoszonego z Alico UK do MEL: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MEL; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MEL. 8. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Portfela BPA, przenoszonego z Alico UK do MAL: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MAL; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MAL. 9. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Portfela Zarządzania Aktywami, przenoszonego z Alico UK do ML: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z ML; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z ML. 10. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Pozostałego Portfela Umów Ubezpieczenia, Przenoszonego Portfela BPA oraz Przenoszonego Portfela Zarządzania Aktywami: nie oczekuję, aby w wyniku realizacji Planu miało nastąpić jakiekolwiek pogorszenie się uzgodnionego poziomu obsługi, oraz Przy opracowywaniu Planu spółki w należyty sposób uwzględniły potrzebę sprawiedliwego traktowania wszystkich ubezpieczających. 17

18 11. W mojej opinii, wdrożenie Planu nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo świadczeń ani oczekiwany poziom świadczeń posiadaczy umów ubezpieczeniowych zawartych z Alico, których umowy ubezpieczeniowe nie stanowią części portfela Alico UK. Uzasadnienie Planu 12. Plan realizuje szereg celów, w tym stanowi część ogólnego przeglądu działalności MetLife w Europie, mającego na celu zredukowanie złożoności struktury grupy i poprawę efektywności kapitału. Plan umożliwi również utworzenie w MEL centrum operacyjnego na terenie Irlandii dla potrzeb działalności MetLife w Europie. Ponadto, ze względu na fakt, że Alico UK zostanie faktycznie wyłączone z nowej działalności, Plan oferuje możliwość obsługi pozostałej części portfela biznesowego w sposób bardziej efektywny kosztowo, co przyniesie korzyści zarówno ubezpieczającym, jak i akcjonariuszom. Plan umożliwi MetLife spełnienie warunków uzgodnionych z władzami skarbowymi USA (US Internal Revenue Service), które wymagają od Alico istotnego przekształcenia struktury zagranicznej działalności Alico do końca 2013 roku w celu uniknięcia ewentualnego obciążenia wypłat dokonywanych na rzecz ubezpieczających się w Alico podatkiem pobieranym u źródła. 13. Część portfela ubezpieczeń Alico UK, która nie podlega przeniesieniu w ramach Planu, jest przedmiotem równoległego planu dotyczącego przeniesienia tej części portfela do ReAssure Limited. Plan nie zostanie zrealizowany w swojej obecnej formie, jeżeli nie dojdzie do realizacji drugiego planu. W związku z powyższym, część portfela ubezpieczeń objęta drugim planem nie została opisana ani uwzględniona w Raporcie o Planie ani w jego niniejszym podsumowaniu. Stan faktyczny MetLife 14. MetLife jest spółką holdingową grupy spółek prowadzących działalność w zakresie różnego rodzaju usług finansowych i ubezpieczeń oraz ostatecznym podmiotem dominującym spółek uczestniczących w przedmiotowym przeniesieniu. MetLife nabyła Alico w 2010 roku. 18 Alico UK 15. Alico UK posiada zezwolenie FSA na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń długoterminowych i prowadzi działalność przede wszystkim na terytorium Wielkiej Brytanii. Alico UK posiada zezwolenie na prowadzenie ogólnej działalności ubezpieczeniowej. 16. Alico UK jest oddziałem Alico, jednak pod każdym względem i do wszystkich celów Alico UK prowadzi działalność w taki sposób, jak gdyby była samodzielnym brytyjskim towarzystwem ubezpieczeniowym, w związku z czym ma obowiązek spełniać wszystkie wymogi FSA dotyczące prowadzenia działalności oraz wymogi dotyczące rezerw ostrożnościowych.

19 Struktura i działalność 17. Alico UK utrzymuje odrębny fundusz działalności długoterminowej ( Alico UK LTF ), na który składają się aktywa i zobowiązania wynikające z długoterminowych umów ubezpieczenia, oraz inny fundusz, na który składają się aktywa i zobowiązania związane z ogólną działalnością ubezpieczeniową oraz aktywa i zobowiązania akcjonariuszy określane jako Fundusz Działalności Bieżącej ( Alico UK OLT ). 18. Zyski wynikające z Alico UK LTF przypadają w całości akcjonariuszowi, pod warunkiem utrzymania w tym funduszu odpowiedniego pokrycia kapitałowego. Kwoty z Alico UK OLT mogą następnie zostać udostępnione celem ich odprowadzenia do Alico. 19. Alico UK posiada szereg różnego rodzaju umów z podmiotami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, dotyczących administrowania poszczególnymi segmentami działalności w ramach przedsiębiorstwa Alico UK. Ze względu na fakt, że Alico UK w rzeczywistości działa jak samodzielna spółka, Alico UK posiada własne organy zarządzające i struktury zarządzania ryzykiem zaprojektowane pod kątem bieżącej działalności operacyjnej Alico UK oraz pod kątem realizacji celów strategicznych. Produkty 20. Działalność Alico UK obejmuje różnego rodzaju ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia o charakterze zabezpieczenia emerytalnego zarówno indywidualne, jak i grupowe; Alico UK klasyfikuje poszczególne rodzaje swojej działalności w następujący sposób: (a) Terminowe ubezpieczenia na dożycie ( Ubezpieczenia na Dożycie ); (b) Osobiste ubezpieczenia członków i byłych członków Królewskich Regularnym Sił Zbrojnych ( PAX ); (c) Grupowe ubezpieczenia ochronne ( Świadczenia Pracownicze lub Działalność Ogólna ); (d) Produkty oszczędnościowe powiązane bądź niepowiązane z funduszem inwestycyjnym ( Zarządzanie Aktywami ); oraz (e) Ubezpieczenia na dożycie typu bulk purchase annuities ( Ubezpieczenia BPA ). 21. Od czasu nabycia przez MetLife Alico UK stopniowo zaprzestawała sprzedaży nowych ubezpieczeń, a niektóre linie produktów stały się w wyniku rebrandingu produktami MetLife i są sprzedawane przez inne podmioty MetLife. Fundusz Podwyższonego Ryzyka i Fundusz z Ochroną Wkładu 22. W 2008 roku, zawirowania rynkowe doprowadziły do bezprecedensowej skali wypłat z Funduszu Podwyższonego Ryzyka (Enhanced Fund) Alico UK. W wyniku powyższego Alico UK zamknęła Fundusz Podwyższonego Ryzyka, przekazując 50% środków zgromadzonych na kontach ubezpieczających do Funduszu Standardowego, a pozostałe 50% do nowo utworzonego funduszu zwanego Funduszem z Ochroną Wkładu (Protected Recovery Fund PRF ). PRF daje gwarancję, że wartość posiadanych środków na dzień 1 lipca 2012 roku nie będzie niższa od wartości środków w Funduszu Podwyższonego Ryzyka przed jego zamknięciem. 19

20 Kondycja finansowa 23. Przeanalizowałem sytuację finansową Alico UK w świetle ustawowych kryteriów, na podstawie wewnętrznych sprawozdań finansowych na dzień 31 maja 2011 roku, skorygowanych o wpływ zawartej wcześniej transakcji z ReAssure. Według stanu na dzień 31 maja 2011 roku, Alico UK z łatwością spełniłaby ustawowe wymogi w zakresie pokrycia kapitału, realizując je w 532%. Poziom pokrycia przekraczał również poziom wynikający z przyjętej przez Alico UK polityki zarządzania kapitałem, która zakłada docelowy poziom na 165% kapitału wymaganego ustawowo. Szacowane pokrycie wypłacalności na poziomie 532% jest znacznie wyższe od docelowego poziomu przyjętego przez Alico UK. Ze względu na fakt, powyższa wartość oznaczała znacznie wyższy od wymaganego poziom pokrycia kapitału, kwota 239 milionów USD została odprowadzona do Alico w USA w grudniu 2011 roku. 24. Wziąłem również pod uwagę szczegółowe aspekty wewnętrznej oceny ryzyka Alico UK mającej na celu ustalenie najważniejszych czynników składowych kształtujących poziom kapitału ważonego ryzykiem wymagany na podstawie zasad przyjętych przez FSA. Alico UK narażona jest również na różne rodzaje ryzyka ze względu na zróżnicowany charakter prowadzonej działalności. Alico UK narażona jest na ryzyko niezrealizowania zysków z aktywów o stałej stopie oprocentowania oraz ryzyko wynikające z rodzaju posiadanych aktywów. Alico UK narażona jest na różne rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w zależności od rodzaju zawartych umów ubezpieczenia. Ogólne informacje o Planie 25. Podsumowanie informacji o Planie zawarte jest w Części [XX] Komunikatu dla Ubezpieczających i nie zostało powtórzone w niniejszym Podsumowaniu Raportu o Planie. Potwierdzam, że treść podsumowania Planu jest zgodna z moim rozumieniem Planu. Ocena Planu MEL, MAL i ML 26. Jak opisano w ogólnych informacjach o Planie, faktycznie mają miejsce trzy odrębne przeniesienia portfela ubezpieczeń z Alico UK do MEL, MAL i ML, które również uwarunkowane są pomyślnym wdrożeniem Planu ReAssure Część VII. W związku z powyższym moje podejście do oceny oparło się na założeniu, że Plan ReAssure Część VII został zrealizowany, a jego wpływ na MEL, MAL i ML zostanie w każdym przypadku uwzględniony odrębnie. Dyrektywa Solvency II 27. Oczekuje się, że nowy ogólnoeuropejski system regulacyjny, Dyrektywa Solvency II dotycząca wypłacalności podmiotów sektora ubezpieczeniowego, wejdzie w życie w roku Ostateczne wymogi Dyrektywy Solvency II nie zostały jeszcze w pełni ustalone, w związku z czym nie jest możliwe precyzyjne ustalenie, jakie będą skutki finansowe tego przepisu dla każdej ze spółek samodzielnie lub w kontekście Planu. Przeanalizowałem Plan pod kątem bieżącego ogólnego zarysu postanowień Dyrektywy Solvency II. 20

21 MEL 28. MEL posiada zezwolenie Banku Centralnego Irlandii ( BCI ) na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń długoterminowych oraz zobowiązana jest do przestrzegania zasad prowadzenia działalności ustalonych przez FSA w zakresie swojej działalności w Wielkiej Brytanii. Ponadto, MEL prowadzi sprzedaż z Irlandii bezpośrednio na terenie Polski, Grecji i Hiszpanii. 29. Przyjęto założenie, że MEL powinna stać się centralnym ośrodkiem europejskiej działalności MetLife, sprzedając szeroki wachlarz produktów w całej Europie. Aby to osiągnąć, po zrealizowaniu Planu przewiduje się dalsze konsolidacje, w ramach których pozostałe europejskie oddziały i spółki Alico zostaną przeniesione do MEL. Integracja tych europejskich oddziałów nie została szczegółowo przeanalizowana w moim Raporcie o Planie, jakkolwiek w kontekście regulacyjnych mechanizmów kontrolnych, które będą miały zastosowanie, oraz polityki zarządzania kapitałem stosowanej przez MEL, nie należy oczekiwać, by plany dalszej integracji wywarły istotny wpływ na kondycję finansową MEL. Struktura i działalność 30. MEL utrzymuje odrębny fundusz działalności długoterminowej ( LAF ), na który składają się aktywa i zobowiązania wynikające z długoterminowych umów ubezpieczenia zawartych przez MEL, oraz inny fundusz, na który składają się aktywa i zobowiązania akcjonariuszy, określany jako Pozostały Fundusz (z wyłączeniem Ubezpieczeń na Życie) ( OT ). 31. Zyski wynikające z LAF przypadają w całości akcjonariuszowi i mogą zostać zatrzymane w LAF lub przeniesione do OT, z którego mogą zostać udostępnione do wypłaty akcjonariuszowi MEL w formie dywidendy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych. Produkty 32. MEL oferuje produkty zarówno powiązane, jak i niepowiązane z funduszami inwestycyjnymi. Produkty powiązane z funduszami inwestycyjnymi stanowią większość portfela aktualnie obowiązujących umów zawartych przez MEL i obejmują tzw. Ubezpieczenia na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia, które uzależniają świadczenia ubezpieczających od dobrych wyników inwestycyjnych, jednocześnie jednak zapewniają pewien poziom ochrony w formie gwarancji kwoty minimalnej. 33. MEL w dalszym ciągu rozwija swoją ofertę produktów, sprzedając zmodyfikowane wersje produktów z aktualnej listy ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym świadczeniem oraz dywersyfikując ofertę poprzez włączenie do niej innych linii produktów takich jak terminowe ubezpieczenia na dożycie, produkty ochrony indywidualnej i grupowe świadczenia pracownicze. Zarządzanie ubezpieczeniami na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia 34. Gwarantowany charakter ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia i podobnych produktów wymaga zaawansowanych technik w zakresie zarządzania wymaganym kapitałem i powiązanymi ryzykami gospodarczymi. MEL dokonuje reasekuracji 21

22 swojego portfela w Exeter, kolejnej spółce MetLife, która dysponuje doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą wymaganą do zarządzania gwarancjami ubezpieczeniowymi. Exeter deponuje swoje aktywa w MEL w celu zredukowania ryzyka ponoszonego przez MEL na wypadek niewywiązania się przez Exeter z zobowiązań. 35. MEL planuje przejęcie na siebie ryzyka reasekuracyjnego oraz przeprowadzenie koniecznych procesów w celu umożliwienia MEL samodzielnego zarządzania portfelem w najbliższej przyszłości, gdy w całej Europie zaczną obowiązywać nowe wymogi regulacyjne. Kondycja finansowa 36. MEL korzysta z przyjętej procedury planowania kapitałowego służącej identyfikowaniu przyszłych potrzeb kapitałowych i wielkości dokapitalizowania wymaganego od jej podmiotu dominującego, którego uzupełnienie stanowi umowa o minimalnej kapitalizacji pomiędzy MEL a podmiotem dominującym MEL. Dokapitalizowanie i umowa z podmiotem dominującym umożliwiają MEL osiągnięcie docelowego poziomu (165% ustawowego wymogu kapitałowego) oraz minimalnego poziomu kapitału zgodnie z zezwoleniem otrzymanym od BCI (150% ustawowego wymogu kapitałowego). 37. Przeanalizowałem sytuację finansową MEL w świetle ustawowych kryteriów na dzień 30 czerwca 2011 roku, na podstawie wewnętrznych sprawozdań finansowych. Moja analiza uwzględnia zmiany wprowadzone przez BCI w zakresie wymogów kapitałowych odnoszących się do spółek udzielających ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Wskaźnik pokrycia ustawowego wymogu kapitałowego wynosił 249%. Doszedłem do wniosku, że MEL była odpowiednio skapitalizowana. 38. Ryzyko MEL wynika w większości z charakteru gwarancji związanych z ubezpieczeniami na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia, których reasekuratorem jest Exeter. Zaangażowanie wobec Exeter jest jednak kontrolowane poprzez regularne monitorowanie zaangażowania i umowy dodatkowe, na podstawie których aktywa przechowywane są na rzecz MEL na zasadzie powiernictwa. Aktywa te obejmują akredytywę wystawioną przez jeden z największych amerykańskich banków, z której MEL może skorzystać na żądanie, jakkolwiek prawdopodobieństwo przedstawienia przez MEL takiego żądania jest niewielkie, chyba że nastąpi ściśle określone zdarzenie (uzgodnione uprzednio pomiędzy MEL i Exeter). Nowe linie produktów ubezpieczeniowych oferowane przez MEL wprowadzają nowe rodzaje ryzyka, jednak oczekuje się, że czynnikiem kształtującym profil ryzyka MEL będą w najbliższej przyszłości ubezpieczenia na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Ocena Planu - MEL 39. Zgodnie z warunkami Planu, Ubezpieczenia na Dożycie, ubezpieczenia osobiste członków i byłych członków Królewskich Regularnych Sił Zbrojnych, Grupowe Ubezpieczenia Pracownicze i Działalność Ogólna zostaną przeniesione z Alico UK do MEL. W kontekście Planu, powyższe rodzaje działalności stanowią Pozostały Przenoszony Portfel Ubezpieczeń. 22

23 Bezpieczeństwo świadczeń Przeanalizowałem kwestię bezpieczeństwa świadczeń na podstawie umów ubezpieczenia zawartych z MEL oraz Pozostałych Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przy założeniu, że w dniu 30 czerwca 2011 roku przeniesienie było już dokonane. 40. Z chwilą wdrożenia Planu, MEL pokryłby swoje zwiększone wymogi kapitałowe na poziomie 201%. Jednakże poziom pokrycia wymogu kapitałowego nie daje pełnego obrazu sytuacji, w związku z czym uwzględniłem trzy dodatkowe kwestie. 41. Po pierwsze, poziom kapitalizacji Pozostałego Przenoszonego Portfela Ubezpieczeń był znacznie wyższy w Alico UK. Doszedłem jednak do wniosku, że Alico UK nie utrzymałaby takiego poziomu kapitalizacji, jaki utrzymywała w ostatnim okresie, a zarząd spółki potwierdził, że spodziewane byłoby odprowadzenie kapitału do podmiotu dominującego MEL. 42. Po drugie, rozważyłem kwestię porównywalności poziomów pokrycia wypłacalności w różnych systemach regulacyjnych, w ramach których działalność prowadzi Alico UK i w ramach których działalność prowadzi MEL. Istnieją różnice pomiędzy systemami regulacyjnymi Wielkiej Brytanii i Irlandii, dotyczące zarówno ustawowo wymaganych poziomów kapitału, jak i wewnętrznej oceny ryzyka (która w Republice Irlandii odnosi się obecnie tylko do ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczeń oferowanych przez towarzystwa). Jednakże MEL uzgodniła z BCI, że z chwilą zakończenia realizacji Planu udzielone jej zezwolenie zostanie zmienione w taki sposób, aby zobowiązywało MEL do dokonywania oceny ryzyka na podstawie proponowanych zapisów Dyrektywy Solvency II w kontekście całego portfela MEL, niezależnie od tego, gdzie się on znajduje, a nie jedynie w kontekście ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Obecnie MEL będzie zobowiązana do pokrycia 150% wynikowego ustawowego wymogu kapitałowego. Uzyskałem pewność co do tego, że podejście, które MEL zamierza stosować przy zarządzaniu istniejącą działalnością i Przenoszonym Portfelem, oznacza, że w przypadku pojawienia się różnic w systemie regulacyjnym, nie doprowadzą one do istotnego zróżnicowania w poziomie ochrony oraz że zapewniony zostanie odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do istniejącego portfela MEL, jak i Pozostałego Przenoszonego Portfela Ubezpieczeń. 43. Po trzecie, istnieją pewne różnice w polityce zarządzania kapitałem Alico UK i MEL polegające na tym, że MEL zakłada osiągnięcie niższego docelowego wewnętrznego poziomu kapitału ważonego ryzykiem. Stwierdziłem, że, jakkolwiek istnieje potencjalna różnica w poziomie pokrycia, różnica ta nie jest istotna, a docelowe poziomy kapitału przyjęte przez MEL zapewniają ubezpieczającym zadowalający poziom ochrony. Polityka zarządzania kapitałowego MEL podlega ostatecznej weryfikacji Zarządu, ja natomiast zamierzam dokonać oceny sytuacji w raporcie uzupełniającym, który przedstawię Trybunałowi. 44. Rozważyłem ponadto, czy po Dacie Wejścia w Życie Plan naraziłby ubezpieczających się w każdej ze spółek na nowe lub zmienione rodzaje ryzyka. Pozostały Przenoszony Portfel Ubezpieczeń będzie narażony na nowe rodzaje ryzyka wynikające z ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczeń. Jednakże obecnie ryzyko to zarządzane jest na podstawie umowy reasekuracyjnej z Exeter, a po zakończeniu procesu przejęcia ryzyka reasekuracyjnego MEL będzie zarządzała tym ryzykiem bezpośrednio. Po przejęciu ryzyka 23

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące granic umów

Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA-BoS-14/165 PL Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA-BoS-14/167 PL Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje

Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje Kamil Jóźwik Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r.

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Warszawa, 25 październik 2012 r. Małgorzata Knut Przewodnicząca zespołu ds. Bancassurance, Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin Centrum w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA-BoS-14/167 PL Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM RAPORT z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 18 maja 2017 roku I.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu

Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu EIOPA-BoS-14/178 PL Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński.

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. {loadposition related_items} Czy jest możliwe wyliczenie o ile podwyższy mi emeryturę

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

Funkcja audytu wewnętrznego w świetle projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wytycznych KNF

Funkcja audytu wewnętrznego w świetle projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wytycznych KNF Funkcja audytu wewnętrznego w świetle projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wytycznych KNF Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Cyfrowy Polsat S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 grudnia 2010 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia. 2015 r. Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi skarg

Regulamin obsługi skarg Regulamin obsługi skarg Easy Forex Trading Limited 01. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin obsługi skarg określa procedury umożliwiające spółce Easy Forex Trading Limited (zwanej dalej Spółką ) skuteczne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2009 R. PROCEDURA GŁOSOWANIA ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2009 R. PROCEDURA GŁOSOWANIA ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA Szanowny Akcjonariuszu, Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) w związku ze zbliżającymi się obradami: (A) (B)

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 19 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) 1 Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskazała m.in.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2013 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2013 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR Tłumaczenie z j. angielskiego W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI W Pradze, dnia 27 listopada 2008 1 Spis treści 1. Cel procedury 2. Postanowienia wstępne 3. Reklamacja od klienta 4. Skarga od klienta 5. Uzasadniona reklamacja 6. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Wytyczne Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Data: 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Spis treści I. Zakres 3 II. Definicje 3 III. Cel 4 IV. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo