Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife"

Transkrypt

1 Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących przeniesienia 8 3. Podsumowanie Raportu Niezależnego Eksperta Zawiadomienie 32

2 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1.0 Co ma się wydarzyć i dlaczego? 1.1 Dlaczego został do mnie wysłany ten list? Brytyjski oddział American Life Insurance Company (Alico) zamierza przenieść część swojego portfela umów ubezpieczenia do podmiotów prowadzących działalność w ramach grupy MetLife, w tym do MetLife Limited ( ML ). Zgodnie z naszymi informacjami ML udziela Państwu ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów grupowego ubezpieczenia zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ( Citi Handlowy ). Dlatego też pragniemy poinformować Państwa o planowanych zmianach. Niniejsza broszura zawiera dalsze informacje na temat proponowanego przeniesienia oraz wskazówki dotyczące sposobu zgłaszania Państwa ewentualnych pytań i zastrzeżeń. 1.2 Nie posiadam umowy ubezpieczenia zawartej z Alico lub z MetLife dlaczego otrzymałem pismo? Są Państwo ubezpieczonym w ramach umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez Citi Handlowy z ML. Ponieważ Alico planuje przeniesienie części swojego portfela umów ubezpieczenia do ML, zgodnie z prawem brytyjskim, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o proponowanym przeniesieniu. Pismo dołączone do niniejszej broszury zawiera dalsze informacje dotyczące umowy ubezpieczenia w ramach której udzielana jest Państwu ochrona ubezpieczeniowa. Jednakże, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o skontaktowanie się z MetLife korzystając z danych teleadresowych zawartych w odpowiedzi na pytanie Co planuje Alico? Alico zamierza przenieść część swojego portfela umów ubezpieczenia, obsługiwanych w ramach działalności prowadzonej przez siebie w Wielkiej Brytanii, do ML, które udziela Państwu ochrony ubezpieczeniowej. Przeniesienie to stanowi część ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia, którego celem jest reorganizacja działalności Alico, po nabyciu tej spółki przez MetLife w listopadzie 2010 roku. 1.4 Kiedy te zmiany zostaną wprowadzone? Plany Alico i MetLife zostaną zrealizowane po otrzymaniu zgody Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Anglii i Walii. Rozprawa Wysokiego Trybunału wyznaczona jest na 24 lipca 2012 roku. Jeżeli Wysoki Trybunał wyda zgodę na przeniesienie części portfela umów ubezpieczenia do ML, oczekuje się, że przeniesienie to nastąpi w dniu 1 września 2012 roku. 2

3 2.0 Jaki wpływ przeniesienie będzie miało na mnie? 2.1 Czy zakres lub warunki mojej ochrony ubezpieczeniowej zmienią się po przeniesieniu? Zmiany nie wpłyną na zakres czy też warunki udzielanej Państwu ochrony ubezpieczeniowej. Ochrony nadal będzie udzielać ML i nie odczują Państwo żadnych zmian związanych z przeniesieniem. Należy też podkreślić, że Niezależny Ekspert potwierdził, że w jego opinii: (i) planowane przeniesienie nie będzie miało istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń przysługujących jakiejkolwiek grupie ubezpieczających, oraz, że (ii) przeniesienie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na oczekiwaną przez ubezpieczających wysokość świadczeń. 2.2 Jaką mogę mieć pewność, że przeniesienie nie będzie miało dla mnie niekorzystnych skutków? Alico i ML mogą dokonać przeniesienia wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi na nie zgodę Wysoki Trybunał. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie Wysoki Trybunał przeanalizuje raport dotyczący proponowanego przeniesienia przygotowany przez Niezależnego Eksperta, Johna McKenzie z Milliman Limited, którego powołanie do tej funkcji zostało zatwierdzone przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority). Streszczenie raportu Niezależnego Eksperta zawarte jest w niniejszej broszurze, a kopia pełnego raportu jest dostępna na stronie internetowej Alico na stronie internetowej MetLife lub może być udostępniona na żądanie patrz pytanie 3.3. Niezależny Ekspert przeanalizował nasze plany oraz stwierdził, że w jego opinii (i) planowane przeniesienie nie będzie miało istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń przysługujących jakiejkolwiek grupie ubezpieczających, oraz, że (ii) przeniesienie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na oczekiwaną przez ubezpieczających wysokość świadczeń. Brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych przygotuje również raport dotyczący naszych planów oraz ma prawo zgłosić do nich zastrzeżenia przed Wysokim Trybunałem. Punkt 3 niniejszej broszury zawiera więcej informacji na temat Niezależnego Eksperta. 2.3 Otrzymałem dwa (lub więcej) różnych pism od MetLife i/lub Alico w tej sprawie. Skąd mogę wiedzieć, które z nich dotyczy mnie? Mogli otrzymać Państwo więcej niż jedno pismo w niniejszej sprawie, w przypadku gdy zostali Państwo objęci ochroną w ramach więcej niż jednej umowy ubezpieczenia zawartej z ML lub z Alico. 3

4 2.4 Czy w wyniku przeniesienia otrzymam jakąś płatność? Nie. Z reguły tego rodzaju przeniesienie nie skutkuje jakąkolwiek płatnością i żadna płatność w tym przypadku nie jest oferowana. 2.5 Kto pokrywa koszty przeniesienia? Koszty związane z planowanym przeniesieniem pokrywają MetLife i Alico. Ubezpieczający ani ubezpieczeni w ramach umów ubezpieczenia nie będą obciążeni żadnymi kosztami. 2.6 Czy jest możliwość poddania proponowanego przeniesienia pod głosowanie? Nie. Jednak mają Państwo prawo sprzeciwu wobec proponowanego przeniesienia, jeżeli uważają Państwo, że będzie on miał na Państwa niekorzystny wpływ. Państwa sprzeciw zostanie przedstawiony w Wysokim Trybunale. Więcej informacji dotyczących postępowania w przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu wobec Planu znajdą Państwo w odpowiedzi na pytanie Niezależny Ekspert 3.1 Kim jest Niezależny Ekspert? Niezależnym Ekspertem jest John Lyle McKenzie z Milliman Limited. Milliman to jedna z największych na świecie firm aktuarialnych i konsultingowych, zatrudniająca ponad specjalistów. Pan McKenzie sprawuje funkcję kierowniczą, jest konsultantem ds. wyceny aktuarialnej w Milliman oraz posiada rozległe doświadczenie z zakresu spraw związanych z przenoszeniem portfeli umów ubezpieczenia. 3.2 Na czym polega rola Niezależnego Eksperta? Został on powołany w celu przedstawienia swojej opinii na temat prawdopodobnego skutku realizacji planowanego przeniesienia dla ubezpieczających. Zatrudnienie go w tym celu zostało zatwierdzone przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych. Raport Niezależnego Eksperta jest bezstronny oraz przygotowany w celu przedstawienia go Wysokiemu Trybunałowi. Podstawą jego sporządzenia jest dokładna analiza planowanego przeniesienia oraz działalności ML i Alico. Spółki te umożliwiły panu McKenzie kontakt z kluczowymi pracownikami oraz dostęp do wszelkich informacji, jakich zażąda, zarówno poufnych jak i jawnych. 4

5 3.3 Skąd mogę mieć pewność, że ekspert jest niezależny? Pan McKenzie odpowiada przed Wysokim Trybunałem a nie przed władzami spółek uczestniczących w planowanym przeniesieniu. Zobowiązany jest do sporządzenia bezstronnego raportu. 3.4 Gdzie mogę zapoznać się z raportem Niezależnego Eksperta? Kopia streszczenia tego raportu stanowi część niniejszej broszury, a kopię pełnego raportu Niezależnego Eksperta mogą Państwo uzyskać na brytyjskiej stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) lub brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk). Jeżeli chcą Państwo otrzymać wersję papierową raportu, prosimy o skontaktowanie się z Zespołem Alico ds. Przeniesienia, korzystając z danych teleadresowych zawartych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jakiekolwiek uzupełnienie raportu Niezależnego Eksperta, które może zostać przygotowane przed rozprawą przed Wysokim Trybunałem będzie zamieszczone na powyższych stronach internetowych oraz będzie dostępne na żądanie zgłoszone pod tymi samymi danymi teleadresowymi. 4.0 Kolejne kroki 4.1 Co muszę wiedzieć? Dalsze szczegóły dotyczące naszych planów opisane są w niniejszej broszurze i w naszym piśmie. Jeżeli nie mają Państwo żadnych pytań, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) oraz na brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk), bądź też uzyskać je od Zespołu Alico ds. Przeniesienia, z którym można się skontaktować pod bezpłatnym numerem telefonu lub pod adresem PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR 4.2 Co mogę zrobić w przypadku, gdy mam obawy dotyczące planowanego przeniesienia? Zachęcamy Państwa do przeanalizowania załączonych podsumowań proponowanego Planu oraz raportu Niezależnego Eksperta. Pełen raport Niezależnego Eksperta jest dostępny na naszej brytyjskiej stronie internetowej Alico (www.alico.co.uk) oraz brytyjskiej stronie internetowej MetLife (www.metlife.co.uk), oraz można go uzyskać kontaktując się z Zespołem Alico ds. Przeniesienia, korzystając z danych teleadresowych udostępnionych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jeżeli po zapoznaniu się tymi informacjami nadal będą mieć Państwo obawy dotyczące planów przeniesienia, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych teleadresowych podanych w odpowiedzi na pytanie 4.1. Jeżeli po otrzymaniu naszej odpowiedzi na Państwa obawy zechcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec proponowanego przeniesienia, prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie 4.3, dotyczącą postępowania w przypadku zgłaszania sprzeciwu. 5

6 4.3 Co powinienem zrobić, jeżeli sprzeciwiam się proponowanemu przeniesieniu? Mamy nadzieję, że niniejsza broszura oraz pismo przewodnie zawierają informacje, które umożliwią Państwu zrozumienie planowanego przeniesienia, oraz zawierają odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania. Jeżeli jednak mają Państwo wątpliwości lub chcą uzyskać więcej informacji na temat naszych planów, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ich omówienia. Jeżeli nadal zamierzają Państwo zgłosić sprzeciw wobec planowanego przeniesienia, mogą Państwo to zrobić pisząc bezpośrednio na adres podany w piśmie przewodnim lub dzwoniąc na numer Po uzyskaniu takich informacji będziemy mogli powiadomić Państwa o zmianach, jakie mogą być wprowadzone w związku z rozprawą przed Wysokim Trybunałem, na przykład o zmianie daty rozprawy. Będziemy również mogli bezpośrednio odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Będziemy prowadzić dokładną ewidencję wszelkich zgłoszonych nam zastrzeżeń oraz wykorzystamy je jako dowody na rozprawie przed Wysokim Trybunałem. Zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na pytanie 4.5 mają Państwo również prawo uczestniczyć w rozprawie przed Wysokim Trybunałem oraz zgłosić mu swój sprzeciw. 4.4 Kiedy i gdzie będzie odbędzie się rozprawa przed Wysokim Trybunałem? Rozprawa przed Wysokim Trybunałem wyznaczona jest na 24 lipca 2012 roku, w Rolls Buildings, w Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Kiedy będzie zbliżał się termin rozprawy, na stronach internetowych Alico i MetLife umieścimy dalsze szczegóły dotyczące terminu i miejsca rozprawy. 4.5 Kto może uczestniczyć w rozprawie? W rozprawie przed Wysokim Trybunałem uczestniczyć będą przedstawiciele Alico i ML oraz Niezależny Ekspert. Posiedzenie Wysokiego Trybunału jest również otwarte dla publiczności. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przeniesieniu, ponieważ Państwa zdaniem będzie ono miało na Państwa niekorzystny wpływ, mogą Państwo uczestniczyć w rozprawie (osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika) oraz zgłosić sprzeciw w trakcie rozprawy przed Wysokim Trybunałem. Jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w rozprawie przed Wysokim Trybunałem lub być na niej reprezentowanymi, powinni Państwo zgłosić swój zamiar i powody Zespołowi Alico ds. Przeniesienia, wysyłając pismo na adres PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR tak szybko, jak to możliwe, najlepiej przed 20 lipca 2012 roku. Jeżeli będą Państwo woleli zgłosić sprzeciw na piśmie, zgodnie z informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie 4.3, zostanie on również uwzględniony w informacji przekazanej Wysokiemu Trybunałowi. 6

7 4.6 Co będzie miało miejsce na rozprawie przed Wysokim Trybunałem? Sędzia rozważy, czy wszystkie procedury prawne niezbędne do przeprowadzenia przeniesienia zostały dopełnione w sposób prawidłowy. Sędzia zbada również dowody przedstawione przez Alico i ML oraz przeanalizuje raporty Niezależnego Eksperta i brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych. Wyznaczony zostanie czas na wysłuchanie sprzeciwów zgłoszonych (na piśmie lub osobiście) przez zainteresowanych ubezpieczających, ubezpieczonych oraz każdą osobę, która będzie twierdzić, że realizacja przeniesienia będzie mieć na nią niekorzystny wpływ. Sędzia musi rozstrzygnąć, czy wydanie zgody na przeniesienie będzie właściwe, biorąc pod uwagę wszystkie dowody. Jeżeli Sędzia wyda zgodę na przeniesienie, wówczas wydane zostanie Zarządzenie Wysokiego Trybunału zezwalające na przeniesienie we wskazanym w nim terminie. 4.7 W jaki sposób dowiem się, że Plan uzyskał zgodę? Rozstrzygnięcie Wysokiego Trybunału zostanie udostępnione na brytyjskich stronach internetowych Alico i MetLife, po rozprawie przed Wysokim Trybunałem, która będzie miała miejsce w dniu 24 lipca 2012 roku. W przypadku wydania zgody na przeniesienie, przewiduje się, że nastąpi ono w dniu 1 września 2012 roku. 7

8 2. Podsumowanie informacji dotyczących przeniesienia portfela określonych rodzajów umów ubezpieczenia American Life Insurance Company (Alico), oddział w wielkiej brytanii, do innych spółek w ramach grupy MetLife Część A: Informacje Ogólne 1.0 Wprowadzenie Niniejsze Podsumowanie zawiera informacje dotyczące planowanych transakcji przeniesienia przez Alico Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia do MetLife Assurance Limited (MAL), MetLife Limited (ML) i brytyjskiego oddziału MetLife Europe Limited (MEL) (zwanych łącznie Podmiotami Przejmującymi). Transakcje te zostaną zrealizowane w ramach planu (Plan), który zostanie przedstawiony Sądowi do zatwierdzenia zgodnie z Częścią VII obowiązującej w Wielkiej Brytanii Ustawy o usługach i rynkach finansowych (Financial Services and Markets Act) z 2000 roku. Sąd przeanalizuje raport dotyczący warunków Planu sporządzony przez Niezależnego Eksperta, pana Johna McKenzie z Milliman Limited (zlecenie sporządzenia tego raportu tej osobie zostało zatwierdzone przez Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority), ustawowego regulatora usług finansowych w Wielkiej Brytanii). Streszczenie raportu Niezależnego Eksperta zawarte jest w Części [ ] niniejszego Podsumowania. Słownik umieszczony w Części C niniejszego Podsumowania zawiera objaśnienia stosowanych słów i wyrażeń pisanych kursywą. 2.0 Skrócona Informacja O Planie Kluczowe warunki Planu: Alico przeniesie Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, w tym (w zakresie, w jakim będzie to możliwe) związane z nimi Przenoszone Aktywa oraz Przenoszone Pasywa, do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących z chwilą, z którą Plan będzie mieć moc wiążącą. Z chwilą, z którą Plan uzyska moc wiążącą Przenoszone Umowy Ubezpieczenia zawarte przez Alico staną się umowami ubezpieczenia Odpowiednich Podmiotów Przejmujących. Oznacza to, że po przeniesieniu każdy z ubezpieczających lub każda z osób występujących z roszczeniem z tytułu Przenoszonych Umów Ubezpieczenia będzie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia Odpowiednich Podmiotów Przejmujących lub osobą występującą z roszczeniem wobec tych podmiotów. 8

9 Obecnie oczekuje się, że Plan zostanie wdrożony w dniu 1 września 2012 roku (Data Wdrożenia). W przypadku umów ubezpieczenia przenoszonych do MAL i ML nastąpi to o godzinie 00:01, a w przypadku umów ubezpieczenia przenoszonych do MEL o godzinie 00:02 (która to godzina będzie w każdym przypadku zwana Odpowiednim Czasem Wdrożenia). Plan wygaśnie, jeżeli nie zostanie wdrożony w terminie do 31 grudnia 2012 roku włącznie lub w późniejszym terminie wyznaczonym przez Sąd na wniosek Alico lub Podmiotów Przejmujących. Poniżej przedstawiamy Streszczenie warunków Planu. Część B: Streszczenie Warunków Planu 1.0 Przeniesienie Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia 1.1 W Odpowiednim Czasie Wdrożenia Alico dokona przeniesienia: Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA do MAL; Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management do ML; oraz Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia do MEL. 1.2 Procedura postępowania z Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia, które nie mogą być przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub których przeniesienie w tym czasie nie byłoby właściwe (Pozostałe Umowy Ubezpieczenia), opisana jest w poniższym punkcie 2. Wszelkie Przenoszone Aktywa lub Przenoszone Pasywa, które nie mogą być przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub których przeniesienie w tym czasie nie byłoby właściwe (odpowiednio Aktywa Pozostałe i Pasywa Pozostałe) zostaną przeniesione (o ile będzie to właściwe) po wyeliminowaniu odpowiedniego ograniczenia dotyczącego ich przeniesienia. Od Odpowiedniego Czasu Wdrożenia Alico będzie posiadać wszelkie Aktywa Pozostałe w zarządzaniu powierniczym na rzecz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego. 2.0 Pozostałe Umowy Ubezpieczenia 2.1 Możliwe, że niektóre umowy ubezpieczenia, które w innym przypadku stanowiłyby Przenoszone Umowy Ubezpieczenia, nie zostaną przeniesione w Odpowiednim Czasie Wdrożenia, na przykład: z powodu czynności prawnych, które należy podjąć w innych systemach prawa; w sytuacji, gdy Sąd postanowi, że umów tych nie należy przenosić w Odpowiednim Czasie Wdrożenia; lub w sytuacji, gdy Alico oraz Podmioty Przejmujące uzgodnią przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia, że umów tych nie należy w tym czasie przenosić. 9

10 2.2 Jeżeli którakolwiek z Pozostałych Umów Ubezpieczenia zostanie następnie przeniesiona do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, aktywa i pasywa związane z tą umową zostaną przeniesione do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, w zakresie, w jakim nie uczyniono tego poprzednio, w dniu, w którym dana umowa ubezpieczenia zostanie przeniesiona, przy czym umowa ta będzie traktowana tak jakby była Przenoszoną Umową Ubezpieczenia. 2.3 Do czasu przeniesienia do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, ubezpieczycielem w ramach danej Pozostałej Umowy Ubezpieczenia pozostanie Alico, ale umowa ta będzie reasekurowana w całości przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. 3.0 Wyłączone Umowy Ubezpieczenia, Wyłączone Aktywa, Wyłączone Umowy i Wyłączone Pasywa Wszelkie umowy ubezpieczenia Alico, które w Odpowiednim Czasie Wdrożenia nie będą Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia ani Pozostałymi Umowami Ubezpieczenia (Wyłączone Umowy Ubezpieczenia), nie będą podlegać przeniesieniu oraz zostaną wyłączone z Planu. Niektóre z Wyłączonych Umów Ubezpieczenia mogą być również w całości reasekurowane przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. Wyłączone Aktywa, Wyłączone Umowy Ubezpieczenia oraz Wyłączone Pasywa nie będą podlegać przeniesieniu oraz zostaną również wyłączone z Planu. 4.0 Fundusze Powiązane 4.1 ML utworzy nowe Fundusze Powiązane (Nowe Fundusze Powiązane ML), które odpowiadać będą Funduszom Powiązanym utrzymywanym przez Alico przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia w odniesieniu do Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management. Tworząc te Nowe Fundusze Powiązane ML ma obowiązek działać zgodnie z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi, w szczególności z wymogiem zapewnienia, że klienci są traktowani sprawiedliwie. 4.2 Do Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management, w przypadku których świadczenia powiązane są z jednym lub z kilkoma Funduszami Powiązanymi Alico, przypisana będzie taka sama liczba (i wartość) jednostek Nowych Funduszy Powiązanych ML, jaka była do nich przypisana w Funduszach Powiązanych Alico. 4.3 Po Odpowiednim Czasie Wdrożenia, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na warunki odpowiednich Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management lub zakazane przez odpowiednie wymogi regulacyjne (w szczególności wymóg zapewnienia, że klienci są traktowani sprawiedliwie), ML będzie uprawniona do (i) zmodyfikowania celów inwestycyjnych dowolnego z Nowych Funduszy Powiązanych ML, tak aby umożliwić inwestowanie w aktywa, które są wystarczająco podobne do aktywów posiadanych już w ramach Nowych Funduszy Powiązanych 10

11 ML, oraz (ii) połączenia dowolnego Nowego Funduszu Powiązanego ML z innym Funduszem Powiązanym ML, bądź też do zamknięcia lub podzielenia Funduszu Powiązanego ML lub dokonania w nim innych zmian. 5.0 Postanowienia ogólne Plan zawiera też inne postanowienia, które w przypadku punktów poniżej, wejdą w życie z Odpowiednim Czasem Wdrożenia: 5.1 Prawa i obowiązki wynikające z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu przysługiwać będą wszystkie prawa, korzyści i uprawnienia przysługujące Alico oraz będzie on miał wszystkie obowiązki ciążące na Alico na mocy Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, a posiadaczom Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przysługiwać będą prawa wobec Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego zamiast wobec Alico. 5.2 Płatności i zlecenia Zlecenia zapłaty, stałe zlecenia i inne polecenia lub upoważnienia do dokonywania płatności na rzecz Alico lub przez Alico będą zleceniami lub poleceniami zapłaty na rzecz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego lub przez ten podmiot. 5.3 Ciągłość warunków Zawarte w Przenoszonych Umowach Ubezpieczenia lub innych umowach odniesienia do Alico będą interpretowane jako odniesienia do Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego. 5.4 Postępowanie prawne i skargi Każde postępowanie związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Przenoszonymi Umowami Ubezpieczenia, Przenoszonymi Aktywami lub Przenoszonymi Pasywami (toczące się obecnie lub w przyszłości) przeciwko Alico lub prowadzone przez Alico będzie kontynuowane lub wszczęte przeciwko Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu lub przez ten podmiot. Ze skutkiem od Odpowiedniego Czasu Wdrożenia lub, w przypadku jakiejkolwiek Pozostałej Umowy Ubezpieczenia, od daty w której zostanie ona później przeniesiona, jakiekolwiek postępowania toczące się przeciwko Alico lub prowadzone przez Alico w związku z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia będą kontynuowane lub wszczynane przez Odpowiedni Podmiot Przejmujący. Jakiekolwiek postępowania wszczęte przez pomyłkę przeciwko Alico po Odpowiednim Czasie Wdrożenia lub, w przypadku jakiejkolwiek Pozostałej Umowy Ubezpieczenia, po dacie w 11

12 której zostanie ona przeniesiona, będą uznawane za wszczęte i kontynuowane przeciwko Odpowiedniemu Podmiotowi Przejmującemu. 5.5 Koszty i wydatki Żadnego z ubezpieczających nie obciążą żadne koszty ani wydatki poniesione w związku z przeniesieniem Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia w ramach realizacji Planu. 5.6 Modyfikacje, zmiany i dodatkowe warunki Warunki Planu mogą być modyfikowane lub zmieniane za zgodą Alico oraz Odpowiedniego Podmiotu Przejmującego, jak też z zastrzeżeniem uzyskania każdej niezbędnej zgody Sądu oraz spełnienia ustanowionych przez Sąd wymogów. Po uzyskaniu zgody Sądu na wdrożenie Planu każda kolejna zmiana podlegać będzie zgłoszeniu Urzędowi Nadzoru Usług Finansowych. 5.7 Prawo właściwe Plan regulowany jest prawem Anglii i Walii. 6.0 Plan ReAssure 6.1 W dniu 29 lipca 2012 roku część umów ubezpieczenia Alico zostanie przeniesiona do ReAssure Limited (Plan ReAssure). 6.2 Plan ReAssure obejmuje przeniesienie Wyłączonych Umów Ubezpieczenia oraz niektórych Wyłączonych Aktywów i Wyłączonych Pasywów. 6.3 Plan ReAssure obejmuje odrębną transakcję przeniesienia oraz nie będzie miał wpływu na umowy ubezpieczenia przenoszone do Podmiotów Przejmujących w ramach niniejszego Planu. Wspominamy Państwu o tym planie, ponieważ być może znaleźli Państwo odniesienia do niego w prasie i na stronie internetowej Alico. 7.0 Dalsze informacje Niniejsze Podsumowanie stanowi jedynie streszczenie warunków Planu. Dalsze informacje na temat tego, jaki wpływ Plan będzie miał na Państwa, mogą Państwo uzyskać kontaktując się telefonicznie z zespołem Alico do spraw przeniesienia lub pisząc do nas na adres PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR. Informacje te są też dostępne na brytyjskich stronach internetowych Alico i MetLife pod adresem, odpowiednio, i 12

13 Część C: Słownik Alico American Life Insurance Company, spółka utworzona w Stanie Delaware, w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako spółka zagraniczna pod numerem FC002696), działająca w Wielkiej Brytanii poprzez swój oddział zarejestrowany pod numerem BR000230, z siedzibą pod adresem Alico House, Addiscombe Road, Croydon, CR9 5AZ. Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA Jest to portfel umów ubezpieczenia obejmujących lub związanych z produktem bulk purchase annuities, zgodnie z wykazem zawartym w Planie. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia BPA Umowy ubezpieczenia Alico wchodzące w skład Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA. Sąd Wysoki Trybunał Sprawiedliwości (High Court of Justice) Anglii i Walii. Data Wdrożenia Data, w której Plan wejdzie w życie z zastrzeżeniem zgody Sądu. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami będzie to dzień 1 września 2012 roku. Wyłączone Aktywa Aktywa Alico niebędące ani Przenoszonymi Aktywami ani Aktywami Pozostałymi oraz nieobjęte przeniesieniem w ramach Planu. Excluded Contracts Wszystkie umowy Alico nie będące Przenoszonymi Umowami. Wyłączone Pasywa Pasywa Alico niebędące ani Przenoszonymi Pasywami ani Pasywami Pozostałymi oraz nieobjęte przeniesieniem w ramach Planu. Wyłączone Umowy Ubezpieczenia Wyłączone Umowy Ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia Alico, które w Odpowiednim Czasie Wdrożenia: (i) stanowią Przenoszone Umowy Ubezpieczenia w ramach Planu ReAssure oraz (ii) umowy ubezpieczenia, które z mocy prawa nie mogą być przeniesione w ramach Planu. Niezależny Ekspert Pan John McKenzie, niezależny ekspert zatwierdzony przez Urząd Nadzoru Usług Finansowych, który ma przedstawić Sądowi raport dotyczący warunków Planu. Fundusze Powiązane Wewnętrzne fundusze powiązane utrzymywane przez Alico lub ML na potrzeby bezpośredniego lub pośredniego wyliczenia świadczeń należnych na podstawie umów ubezpieczenia powiązanych z funduszami. 13

14 MAL MetLife Assurance Limited, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem , z siedzibą pod adresem 2nd Floor, 15 Bedford Street, London, Greater London, WC2E 9HE. MEL Działający w Wielkiej Brytanii oddział MetLife Europe Limited (spółki zarejestrowanej w Irlandii pod numerem , z siedzibą pod adresem 20 On Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlandia), zarejestrowany pod numerem BR008866, z siedzibą pod adresem One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA. ML MetLife Limited, spółka zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC053601, z siedzibą pod adresem Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9AQ. Nowe Fundusze Powiązane ML Nowe Fundusze Powiązane, które zostaną utworzone przez ML. Będą one odpowiadać Funduszom Powiązanym utrzymywanym przez Alico bezpośrednio przed Odpowiednim Czasem Wdrożenia. Plan ReAssure Odrębny plan dotyczący przeniesienia portfela umów ubezpieczenia na podstawie Części VII obowiązującej w Wielkiej Brytanii Ustawy o usługach i rynkach finansowych, w ramach którego Alico przeniesie część swoich umów ubezpieczenia do ReAssure Limited i który będzie wdrożony i realizowany z dniem 29 lipca 2012 roku. Umowy Ubezpieczenia Objęte Planem ReAssure Umowy ubezpieczenia przenoszone w ramach Planu ReAssure, w tym pozostałe umowy ubezpieczenia, które nie mogą zostać przeniesione w dacie wdrożenia Planu ReAssure i które zostaną przeniesione do ReAssure Limited po dacie wdrożenia tego planu, zgodnie z Planem ReAssure. Portfel Umów Ubezpieczenia Przenoszonych w Ramach Planu ReAssure Umowy ubezpieczenia podlegające przeniesieniu w ramach Planu ReAssure. Odpowiedni Czas Wdrożenia Czas w Dacie Wdrożenia, w którym wdrożony zostanie Plan i który w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA i Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management przenoszonych do, odpowiednio, MAL i ML, oznacza godzinę 00:01, a w przypadku Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przenoszonej do MEL oznacza godzinę 00:02. Odpowiednie Podmioty Przejmujące Są to: (a) w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA MAL; (b) w przypadku Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management ML; oraz (c) w przypadku Pozostałej Części Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia MEL (każdy z powyższych podmiotów zwany będzie Odpowiednim Podmiotem Przejmującym) 14

15 Pozostała Część Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Portfel wszystkich umów ubezpieczenia Alico, z wyłączeniem Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management, Portfela Umów Ubezpieczenia Przenoszonych w Ramach Planu ReAssure, Wyłączone Aktywa, Wyłączone Pasywa i Wyłączone Umowy. Pozostałe Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia Alico związane z Pozostałą Częścią Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Aktywa Pozostałe Przenoszone Aktywa, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Pasywa Pozostałe Przenoszone Pasywa, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Pozostałe Umowy Ubezpieczenia Przenoszone Umowy Ubezpieczenia, które nie mogą być przeniesione do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w Odpowiednim Czasie Wdrożenia. Plan Zgodna z prawem metoda przeniesienia Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Podmioty Przejmujące MAL, MEL i ML (każdy z tych podmiotów zwany będzie Podmiotem Przejmującym). Przenoszone Aktywa Określone aktywa Alico związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostałą Częścią Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, które mają być przeniesione w ramach Planu do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących. Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia BPA, Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostała Część Portfela Przenoszonych Umów Ubezpieczenia. Przenoszone Umowy Umowy wymienione w załączniku do Planu, z uwzględnieniem dokonanych w danym czasie zmian i uzupełnień. Przenoszone Pasywa Pasywa Alico wynikające w Odpowiednim Czasie Wdrożenia z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Przenoszonych Aktywów oraz Przenoszonych Umów, jak też niektóre inne zobowiązania z tytułu podatków przenoszone do Odpowiednich Podmiotów Przejmujących w ramach Planu, inne niż Wyłączone Pasywa lub Pasywa Pozostałe. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Przenoszone Umowy Ubezpieczenia BPA, Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Wealth Management i Pozostałe Przenoszone Umowy Ubezpieczenia. 15

16 Portfel Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management Jest to portfel umów ubezpieczenia obejmujących lub związanych z produktem wealth management, zgodnie z wykazem zawartym w Planie. Przenoszone Umowy Ubezpieczenia Wealth Management Umowy ubezpieczenia Alico związane z Portfelem Przenoszonych Umów Ubezpieczenia Wealth Management. 3. Podsumowanie Raportu Niezależnego Eksperta Poniższy dokument stanowi Podsumowanie Raportu o Planie z dnia [XX marca 2012 roku], przygotowanego przez Niezależnego Eksperta Johna McKenzie, FFA. Wstęp 1. Brytyjski oddział American Life Insurance Company ( Alico UK ), MetLife Europe Limited ( MEL ), MetLife Assurance Limited ( MAL ) oraz MetLife Limited ( ML ) zleciły mi jako Niezależnemu Ekspertowi przygotowanie raportu na temat warunków planu ( Plan ) dotyczącego proponowanego przeniesienia części portfela umów ubezpieczenia brytyjskiego Oddziału Alico do każdego z następujących podmiotów: MEL, MAL i ML. MetLife, Inc. ( MetLife ), jedna z największych grup ubezpieczeniowych z siedzibą w USA, jest ostatecznym podmiotem dominującym wobec każdej ze stron uczestniczących w Planie. 2. Zgodę na powołanie mnie do pełnienia roli Niezależnego Eksperta wyraził brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych ( FSA ), który również [zatwierdził formę mojego raportu ( Raport o Planie ).] Raport o Planie zostanie przedłożony w Wysokim Trybunale Anglii i Walii (High Court of Justice in England and Wales). 3. Mój Raport o Planie został sporządzony zgodnie z odpowiednimi zasadami i zaleceniami. Zawiera on opis dotychczasowej działalności Alico UK, MEL, MAL i ML, ogólny zarys warunków i zasad Planu oraz opis prawdopodobnego wpływu Planu na ubezpieczających się w Alico UK, MEL, MAL i ML. 4. Dokonując oceny, wziąłem pod uwagę warunki Planu, ze szczególnym uwzględnieniem: bezpieczeństwa świadczeń ubezpieczających; oraz sprawiedliwego traktowania ubezpieczających, w tym ich uzasadnionych oczekiwań co do wysokości świadczeń. 5. Przyjęte przeze mnie założenia ogólne zostały przedstawione w Raporcie o Planie, a sporządzona przeze mnie ocena została sformułowana na podstawie tych założeń. Raport o Planie, wraz z jego Podsumowaniem, należy odczytywać w kontekście Planu i nie powinien być wykorzystywany w żadnym innym celu. Raport o Planie, wraz z jego podsumowaniem, zostanie 16

17 przetłumaczony na inne języki w ramach informacji udostępnianych ubezpieczającym. Dla uniknięcia wątpliwości, angielska wersja językowa niniejszego Raportu o Planie będzie miała znaczenie rozstrzygające dla jego interpretacji. 6. Korzystałem z informacji przekazanych mi przez Alico UK, MEL, MAL i ML. Niniejsze Podsumowanie podlega tym samym zastrzeżeniom dotyczącym działania w przekonaniu o prawdziwości uzyskanych informacji oraz tym samym ograniczeniom, co Raport o Planie. Żaden z zapisów niniejszego Podsumowania nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna ani jako rekomendacja dla produktów Alico UK, MEL, MAL lub ML. Podsumowanie Wniosków 7. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Pozostałego Portfela Umów Ubezpieczenia, przenoszonego z Alico UK do MEL: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MEL; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MEL. 8. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Portfela BPA, przenoszonego z Alico UK do MAL: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MAL; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z MAL. 9. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Portfela Zarządzania Aktywami, przenoszonego z Alico UK do ML: realizacja Planu nie będzie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia oraz istniejących umów ubezpieczenia zawartych z ML; oraz realizacja Planu nie będzie miała niekorzystnego wpływu na oczekiwaną wysokość świadczeń wynikających z Przenoszonych Umów Ubezpieczenia, Pozostałych Umów Ubezpieczenia i istniejących umów ubezpieczenia zawartych z ML. 10. W mojej opinii, w zakresie Przenoszonego Pozostałego Portfela Umów Ubezpieczenia, Przenoszonego Portfela BPA oraz Przenoszonego Portfela Zarządzania Aktywami: nie oczekuję, aby w wyniku realizacji Planu miało nastąpić jakiekolwiek pogorszenie się uzgodnionego poziomu obsługi, oraz Przy opracowywaniu Planu spółki w należyty sposób uwzględniły potrzebę sprawiedliwego traktowania wszystkich ubezpieczających. 17

18 11. W mojej opinii, wdrożenie Planu nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo świadczeń ani oczekiwany poziom świadczeń posiadaczy umów ubezpieczeniowych zawartych z Alico, których umowy ubezpieczeniowe nie stanowią części portfela Alico UK. Uzasadnienie Planu 12. Plan realizuje szereg celów, w tym stanowi część ogólnego przeglądu działalności MetLife w Europie, mającego na celu zredukowanie złożoności struktury grupy i poprawę efektywności kapitału. Plan umożliwi również utworzenie w MEL centrum operacyjnego na terenie Irlandii dla potrzeb działalności MetLife w Europie. Ponadto, ze względu na fakt, że Alico UK zostanie faktycznie wyłączone z nowej działalności, Plan oferuje możliwość obsługi pozostałej części portfela biznesowego w sposób bardziej efektywny kosztowo, co przyniesie korzyści zarówno ubezpieczającym, jak i akcjonariuszom. Plan umożliwi MetLife spełnienie warunków uzgodnionych z władzami skarbowymi USA (US Internal Revenue Service), które wymagają od Alico istotnego przekształcenia struktury zagranicznej działalności Alico do końca 2013 roku w celu uniknięcia ewentualnego obciążenia wypłat dokonywanych na rzecz ubezpieczających się w Alico podatkiem pobieranym u źródła. 13. Część portfela ubezpieczeń Alico UK, która nie podlega przeniesieniu w ramach Planu, jest przedmiotem równoległego planu dotyczącego przeniesienia tej części portfela do ReAssure Limited. Plan nie zostanie zrealizowany w swojej obecnej formie, jeżeli nie dojdzie do realizacji drugiego planu. W związku z powyższym, część portfela ubezpieczeń objęta drugim planem nie została opisana ani uwzględniona w Raporcie o Planie ani w jego niniejszym podsumowaniu. Stan faktyczny MetLife 14. MetLife jest spółką holdingową grupy spółek prowadzących działalność w zakresie różnego rodzaju usług finansowych i ubezpieczeń oraz ostatecznym podmiotem dominującym spółek uczestniczących w przedmiotowym przeniesieniu. MetLife nabyła Alico w 2010 roku. 18 Alico UK 15. Alico UK posiada zezwolenie FSA na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń długoterminowych i prowadzi działalność przede wszystkim na terytorium Wielkiej Brytanii. Alico UK posiada zezwolenie na prowadzenie ogólnej działalności ubezpieczeniowej. 16. Alico UK jest oddziałem Alico, jednak pod każdym względem i do wszystkich celów Alico UK prowadzi działalność w taki sposób, jak gdyby była samodzielnym brytyjskim towarzystwem ubezpieczeniowym, w związku z czym ma obowiązek spełniać wszystkie wymogi FSA dotyczące prowadzenia działalności oraz wymogi dotyczące rezerw ostrożnościowych.

19 Struktura i działalność 17. Alico UK utrzymuje odrębny fundusz działalności długoterminowej ( Alico UK LTF ), na który składają się aktywa i zobowiązania wynikające z długoterminowych umów ubezpieczenia, oraz inny fundusz, na który składają się aktywa i zobowiązania związane z ogólną działalnością ubezpieczeniową oraz aktywa i zobowiązania akcjonariuszy określane jako Fundusz Działalności Bieżącej ( Alico UK OLT ). 18. Zyski wynikające z Alico UK LTF przypadają w całości akcjonariuszowi, pod warunkiem utrzymania w tym funduszu odpowiedniego pokrycia kapitałowego. Kwoty z Alico UK OLT mogą następnie zostać udostępnione celem ich odprowadzenia do Alico. 19. Alico UK posiada szereg różnego rodzaju umów z podmiotami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, dotyczących administrowania poszczególnymi segmentami działalności w ramach przedsiębiorstwa Alico UK. Ze względu na fakt, że Alico UK w rzeczywistości działa jak samodzielna spółka, Alico UK posiada własne organy zarządzające i struktury zarządzania ryzykiem zaprojektowane pod kątem bieżącej działalności operacyjnej Alico UK oraz pod kątem realizacji celów strategicznych. Produkty 20. Działalność Alico UK obejmuje różnego rodzaju ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia o charakterze zabezpieczenia emerytalnego zarówno indywidualne, jak i grupowe; Alico UK klasyfikuje poszczególne rodzaje swojej działalności w następujący sposób: (a) Terminowe ubezpieczenia na dożycie ( Ubezpieczenia na Dożycie ); (b) Osobiste ubezpieczenia członków i byłych członków Królewskich Regularnym Sił Zbrojnych ( PAX ); (c) Grupowe ubezpieczenia ochronne ( Świadczenia Pracownicze lub Działalność Ogólna ); (d) Produkty oszczędnościowe powiązane bądź niepowiązane z funduszem inwestycyjnym ( Zarządzanie Aktywami ); oraz (e) Ubezpieczenia na dożycie typu bulk purchase annuities ( Ubezpieczenia BPA ). 21. Od czasu nabycia przez MetLife Alico UK stopniowo zaprzestawała sprzedaży nowych ubezpieczeń, a niektóre linie produktów stały się w wyniku rebrandingu produktami MetLife i są sprzedawane przez inne podmioty MetLife. Fundusz Podwyższonego Ryzyka i Fundusz z Ochroną Wkładu 22. W 2008 roku, zawirowania rynkowe doprowadziły do bezprecedensowej skali wypłat z Funduszu Podwyższonego Ryzyka (Enhanced Fund) Alico UK. W wyniku powyższego Alico UK zamknęła Fundusz Podwyższonego Ryzyka, przekazując 50% środków zgromadzonych na kontach ubezpieczających do Funduszu Standardowego, a pozostałe 50% do nowo utworzonego funduszu zwanego Funduszem z Ochroną Wkładu (Protected Recovery Fund PRF ). PRF daje gwarancję, że wartość posiadanych środków na dzień 1 lipca 2012 roku nie będzie niższa od wartości środków w Funduszu Podwyższonego Ryzyka przed jego zamknięciem. 19

20 Kondycja finansowa 23. Przeanalizowałem sytuację finansową Alico UK w świetle ustawowych kryteriów, na podstawie wewnętrznych sprawozdań finansowych na dzień 31 maja 2011 roku, skorygowanych o wpływ zawartej wcześniej transakcji z ReAssure. Według stanu na dzień 31 maja 2011 roku, Alico UK z łatwością spełniłaby ustawowe wymogi w zakresie pokrycia kapitału, realizując je w 532%. Poziom pokrycia przekraczał również poziom wynikający z przyjętej przez Alico UK polityki zarządzania kapitałem, która zakłada docelowy poziom na 165% kapitału wymaganego ustawowo. Szacowane pokrycie wypłacalności na poziomie 532% jest znacznie wyższe od docelowego poziomu przyjętego przez Alico UK. Ze względu na fakt, powyższa wartość oznaczała znacznie wyższy od wymaganego poziom pokrycia kapitału, kwota 239 milionów USD została odprowadzona do Alico w USA w grudniu 2011 roku. 24. Wziąłem również pod uwagę szczegółowe aspekty wewnętrznej oceny ryzyka Alico UK mającej na celu ustalenie najważniejszych czynników składowych kształtujących poziom kapitału ważonego ryzykiem wymagany na podstawie zasad przyjętych przez FSA. Alico UK narażona jest również na różne rodzaje ryzyka ze względu na zróżnicowany charakter prowadzonej działalności. Alico UK narażona jest na ryzyko niezrealizowania zysków z aktywów o stałej stopie oprocentowania oraz ryzyko wynikające z rodzaju posiadanych aktywów. Alico UK narażona jest na różne rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w zależności od rodzaju zawartych umów ubezpieczenia. Ogólne informacje o Planie 25. Podsumowanie informacji o Planie zawarte jest w Części [XX] Komunikatu dla Ubezpieczających i nie zostało powtórzone w niniejszym Podsumowaniu Raportu o Planie. Potwierdzam, że treść podsumowania Planu jest zgodna z moim rozumieniem Planu. Ocena Planu MEL, MAL i ML 26. Jak opisano w ogólnych informacjach o Planie, faktycznie mają miejsce trzy odrębne przeniesienia portfela ubezpieczeń z Alico UK do MEL, MAL i ML, które również uwarunkowane są pomyślnym wdrożeniem Planu ReAssure Część VII. W związku z powyższym moje podejście do oceny oparło się na założeniu, że Plan ReAssure Część VII został zrealizowany, a jego wpływ na MEL, MAL i ML zostanie w każdym przypadku uwzględniony odrębnie. Dyrektywa Solvency II 27. Oczekuje się, że nowy ogólnoeuropejski system regulacyjny, Dyrektywa Solvency II dotycząca wypłacalności podmiotów sektora ubezpieczeniowego, wejdzie w życie w roku Ostateczne wymogi Dyrektywy Solvency II nie zostały jeszcze w pełni ustalone, w związku z czym nie jest możliwe precyzyjne ustalenie, jakie będą skutki finansowe tego przepisu dla każdej ze spółek samodzielnie lub w kontekście Planu. Przeanalizowałem Plan pod kątem bieżącego ogólnego zarysu postanowień Dyrektywy Solvency II. 20

21 MEL 28. MEL posiada zezwolenie Banku Centralnego Irlandii ( BCI ) na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń długoterminowych oraz zobowiązana jest do przestrzegania zasad prowadzenia działalności ustalonych przez FSA w zakresie swojej działalności w Wielkiej Brytanii. Ponadto, MEL prowadzi sprzedaż z Irlandii bezpośrednio na terenie Polski, Grecji i Hiszpanii. 29. Przyjęto założenie, że MEL powinna stać się centralnym ośrodkiem europejskiej działalności MetLife, sprzedając szeroki wachlarz produktów w całej Europie. Aby to osiągnąć, po zrealizowaniu Planu przewiduje się dalsze konsolidacje, w ramach których pozostałe europejskie oddziały i spółki Alico zostaną przeniesione do MEL. Integracja tych europejskich oddziałów nie została szczegółowo przeanalizowana w moim Raporcie o Planie, jakkolwiek w kontekście regulacyjnych mechanizmów kontrolnych, które będą miały zastosowanie, oraz polityki zarządzania kapitałem stosowanej przez MEL, nie należy oczekiwać, by plany dalszej integracji wywarły istotny wpływ na kondycję finansową MEL. Struktura i działalność 30. MEL utrzymuje odrębny fundusz działalności długoterminowej ( LAF ), na który składają się aktywa i zobowiązania wynikające z długoterminowych umów ubezpieczenia zawartych przez MEL, oraz inny fundusz, na który składają się aktywa i zobowiązania akcjonariuszy, określany jako Pozostały Fundusz (z wyłączeniem Ubezpieczeń na Życie) ( OT ). 31. Zyski wynikające z LAF przypadają w całości akcjonariuszowi i mogą zostać zatrzymane w LAF lub przeniesione do OT, z którego mogą zostać udostępnione do wypłaty akcjonariuszowi MEL w formie dywidendy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych. Produkty 32. MEL oferuje produkty zarówno powiązane, jak i niepowiązane z funduszami inwestycyjnymi. Produkty powiązane z funduszami inwestycyjnymi stanowią większość portfela aktualnie obowiązujących umów zawartych przez MEL i obejmują tzw. Ubezpieczenia na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia, które uzależniają świadczenia ubezpieczających od dobrych wyników inwestycyjnych, jednocześnie jednak zapewniają pewien poziom ochrony w formie gwarancji kwoty minimalnej. 33. MEL w dalszym ciągu rozwija swoją ofertę produktów, sprzedając zmodyfikowane wersje produktów z aktualnej listy ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym świadczeniem oraz dywersyfikując ofertę poprzez włączenie do niej innych linii produktów takich jak terminowe ubezpieczenia na dożycie, produkty ochrony indywidualnej i grupowe świadczenia pracownicze. Zarządzanie ubezpieczeniami na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia 34. Gwarantowany charakter ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia i podobnych produktów wymaga zaawansowanych technik w zakresie zarządzania wymaganym kapitałem i powiązanymi ryzykami gospodarczymi. MEL dokonuje reasekuracji 21

22 swojego portfela w Exeter, kolejnej spółce MetLife, która dysponuje doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą wymaganą do zarządzania gwarancjami ubezpieczeniowymi. Exeter deponuje swoje aktywa w MEL w celu zredukowania ryzyka ponoszonego przez MEL na wypadek niewywiązania się przez Exeter z zobowiązań. 35. MEL planuje przejęcie na siebie ryzyka reasekuracyjnego oraz przeprowadzenie koniecznych procesów w celu umożliwienia MEL samodzielnego zarządzania portfelem w najbliższej przyszłości, gdy w całej Europie zaczną obowiązywać nowe wymogi regulacyjne. Kondycja finansowa 36. MEL korzysta z przyjętej procedury planowania kapitałowego służącej identyfikowaniu przyszłych potrzeb kapitałowych i wielkości dokapitalizowania wymaganego od jej podmiotu dominującego, którego uzupełnienie stanowi umowa o minimalnej kapitalizacji pomiędzy MEL a podmiotem dominującym MEL. Dokapitalizowanie i umowa z podmiotem dominującym umożliwiają MEL osiągnięcie docelowego poziomu (165% ustawowego wymogu kapitałowego) oraz minimalnego poziomu kapitału zgodnie z zezwoleniem otrzymanym od BCI (150% ustawowego wymogu kapitałowego). 37. Przeanalizowałem sytuację finansową MEL w świetle ustawowych kryteriów na dzień 30 czerwca 2011 roku, na podstawie wewnętrznych sprawozdań finansowych. Moja analiza uwzględnia zmiany wprowadzone przez BCI w zakresie wymogów kapitałowych odnoszących się do spółek udzielających ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Wskaźnik pokrycia ustawowego wymogu kapitałowego wynosił 249%. Doszedłem do wniosku, że MEL była odpowiednio skapitalizowana. 38. Ryzyko MEL wynika w większości z charakteru gwarancji związanych z ubezpieczeniami na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia, których reasekuratorem jest Exeter. Zaangażowanie wobec Exeter jest jednak kontrolowane poprzez regularne monitorowanie zaangażowania i umowy dodatkowe, na podstawie których aktywa przechowywane są na rzecz MEL na zasadzie powiernictwa. Aktywa te obejmują akredytywę wystawioną przez jeden z największych amerykańskich banków, z której MEL może skorzystać na żądanie, jakkolwiek prawdopodobieństwo przedstawienia przez MEL takiego żądania jest niewielkie, chyba że nastąpi ściśle określone zdarzenie (uzgodnione uprzednio pomiędzy MEL i Exeter). Nowe linie produktów ubezpieczeniowych oferowane przez MEL wprowadzają nowe rodzaje ryzyka, jednak oczekuje się, że czynnikiem kształtującym profil ryzyka MEL będą w najbliższej przyszłości ubezpieczenia na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Ocena Planu - MEL 39. Zgodnie z warunkami Planu, Ubezpieczenia na Dożycie, ubezpieczenia osobiste członków i byłych członków Królewskich Regularnych Sił Zbrojnych, Grupowe Ubezpieczenia Pracownicze i Działalność Ogólna zostaną przeniesione z Alico UK do MEL. W kontekście Planu, powyższe rodzaje działalności stanowią Pozostały Przenoszony Portfel Ubezpieczeń. 22

23 Bezpieczeństwo świadczeń Przeanalizowałem kwestię bezpieczeństwa świadczeń na podstawie umów ubezpieczenia zawartych z MEL oraz Pozostałych Przenoszonych Umów Ubezpieczenia przy założeniu, że w dniu 30 czerwca 2011 roku przeniesienie było już dokonane. 40. Z chwilą wdrożenia Planu, MEL pokryłby swoje zwiększone wymogi kapitałowe na poziomie 201%. Jednakże poziom pokrycia wymogu kapitałowego nie daje pełnego obrazu sytuacji, w związku z czym uwzględniłem trzy dodatkowe kwestie. 41. Po pierwsze, poziom kapitalizacji Pozostałego Przenoszonego Portfela Ubezpieczeń był znacznie wyższy w Alico UK. Doszedłem jednak do wniosku, że Alico UK nie utrzymałaby takiego poziomu kapitalizacji, jaki utrzymywała w ostatnim okresie, a zarząd spółki potwierdził, że spodziewane byłoby odprowadzenie kapitału do podmiotu dominującego MEL. 42. Po drugie, rozważyłem kwestię porównywalności poziomów pokrycia wypłacalności w różnych systemach regulacyjnych, w ramach których działalność prowadzi Alico UK i w ramach których działalność prowadzi MEL. Istnieją różnice pomiędzy systemami regulacyjnymi Wielkiej Brytanii i Irlandii, dotyczące zarówno ustawowo wymaganych poziomów kapitału, jak i wewnętrznej oceny ryzyka (która w Republice Irlandii odnosi się obecnie tylko do ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczeń oferowanych przez towarzystwa). Jednakże MEL uzgodniła z BCI, że z chwilą zakończenia realizacji Planu udzielone jej zezwolenie zostanie zmienione w taki sposób, aby zobowiązywało MEL do dokonywania oceny ryzyka na podstawie proponowanych zapisów Dyrektywy Solvency II w kontekście całego portfela MEL, niezależnie od tego, gdzie się on znajduje, a nie jedynie w kontekście ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczenia. Obecnie MEL będzie zobowiązana do pokrycia 150% wynikowego ustawowego wymogu kapitałowego. Uzyskałem pewność co do tego, że podejście, które MEL zamierza stosować przy zarządzaniu istniejącą działalnością i Przenoszonym Portfelem, oznacza, że w przypadku pojawienia się różnic w systemie regulacyjnym, nie doprowadzą one do istotnego zróżnicowania w poziomie ochrony oraz że zapewniony zostanie odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do istniejącego portfela MEL, jak i Pozostałego Przenoszonego Portfela Ubezpieczeń. 43. Po trzecie, istnieją pewne różnice w polityce zarządzania kapitałem Alico UK i MEL polegające na tym, że MEL zakłada osiągnięcie niższego docelowego wewnętrznego poziomu kapitału ważonego ryzykiem. Stwierdziłem, że, jakkolwiek istnieje potencjalna różnica w poziomie pokrycia, różnica ta nie jest istotna, a docelowe poziomy kapitału przyjęte przez MEL zapewniają ubezpieczającym zadowalający poziom ochrony. Polityka zarządzania kapitałowego MEL podlega ostatecznej weryfikacji Zarządu, ja natomiast zamierzam dokonać oceny sytuacji w raporcie uzupełniającym, który przedstawię Trybunałowi. 44. Rozważyłem ponadto, czy po Dacie Wejścia w Życie Plan naraziłby ubezpieczających się w każdej ze spółek na nowe lub zmienione rodzaje ryzyka. Pozostały Przenoszony Portfel Ubezpieczeń będzie narażony na nowe rodzaje ryzyka wynikające z ubezpieczeń na dożycie ze zmiennym wymiarem świadczeń. Jednakże obecnie ryzyko to zarządzane jest na podstawie umowy reasekuracyjnej z Exeter, a po zakończeniu procesu przejęcia ryzyka reasekuracyjnego MEL będzie zarządzała tym ryzykiem bezpośrednio. Po przejęciu ryzyka 23

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE ING Bank Śląski S.A. członek ING Groep N.V. (spółka zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej jako spółka akcyjna) oferta sprzedaży należących do ING Bank N.V. akcji zwykłych w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne BANCO SANTANDER, S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Fragiolig Holdings Limited

Fragiolig Holdings Limited Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu na lub z terytorium Australii, Kanady, Japonii lub Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r.

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r. Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym z dnia 23 czerwca 2008 r. Niniejszy Prospekt został przygotowany zgodnie z wydaną przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcją

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

International Personal Finance plc

International Personal Finance plc International Personal Finance plc (spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem 06018973) Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. Memorandum informacyjne Tatry mountain resorts, a.s. sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo