Polish doesn t bite! Little book with the most useful and essential words and phrases in the Polish language ;)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish doesn t bite! Little book with the most useful and essential words and phrases in the Polish language ;)"

Transkrypt

1 1 Polish doesn t bite! Little book with the most useful and essential words and phrases in the Polish language ;)

2 2 This is a guide phrasebook. It covers all the major topics for traveling. Basics Hello - Dzień dobry (Jeyn Dob-ry) Hello - Cześć (Tch-esh-ch) How are you? - Jak się masz? (Yahk sheng mah-sh) Fine, thank you - Dziękuję, dobrze. (Jenkoo-yeng dob-zhe) What is your name? - Jak masz na imię? (yahk mah-sh nah eem-ye) My name is - Nazywam się (Nah-zivam sheng ) Please. Proszę' - (PRO-she) Thank you. - Dziękuję. (Jenkoo-yeah) You're welcome (formal) - Proszę (PRO-she) You're welcome (informal) - Nie ma za co (nye ma za tso) Yes. - Tak (tahk) No. - Nie (nye) Excuse me (for getting attention) - Przepraszam. (pshe-pra-sham) I'm sorry - Przepraszam. (pshe-pra-sham) Goodbye (formal) - Do widzenia (do vee-dze-nya) Goodbye (informal) - pa (pah) I can't speak Polish [well]. - Nie mówię [dobrze] po polsku. (nye moo-vye [dob-zhe] po polskoo) Do you speak English? - Czy mówisz po angielsku? (chi moo-vish po ang-gyel-skoo?) Is there someone here who speaks English? - Czy ktoś tu mówi po angielsku? (tch-y ktosh too moo-vee po ang-yel-skoo) Help! - Pomocy! (po-mo-tsy) or Ratunku! (ra-toon-koo) Good night - Dobranoc. (doh-brah-nots) I don't understand - Nie rozumiem (Nyeh roh-zoom-yem) Where is the toilet? - Gdzie jest toaleta? (g-jeh yest twa-leta) And - I (eeee) Or - Lub ((looop) Talking to somebody Can you help me? - Czy może mi pan m / pani f pomóc? (Tchih MO-zheh mee pahn / PAHnee POH-moots?) Problems Leave me alone. - Zostaw mnie. (Zostaff mnieh) I'll call the police - Zawołam policję! (ZAH-voh-wam poh-litz-yeh) Police! - Policja! (po-litz-yah) Stop the thief! - Zatrzymać złodzieja! (zah-tschy-matz zwoh-tzieh-yah) I need your help. - Potrzebuję pomocy. (poh-tscheh-boo-yeh poh-moh-tsi)

3 3 It's an emergency - To nagła potrzeba (toh NAH-gwah poh-cheh-bah) I'm lost - Zabłądziłem. (zah-bwon-tzee-wehm) I lost my bag - Zgubiłem torbę. (zgu-bee-wehm TOHR-beh) I lost my wallet - Zgubiłem portfel. (zgu-bee-wehm pohr-tvehll) I'm sick - Jestem chory (YEH-stehm hoh-ry) I'm injured - Jestem ranny (YEH-stehm rahn-ni) I need a doctor - Potrzebuję ę lekarza. (Pohtschehbooie leckaschah) Can I use (your) phone? - Czy mogę zadzwonić (od pana/pani)? (tshy moh-gheh zah-tzvoh- nitz (ohd pa-nih [fem.]/pah-nah [masc.]) Numbers Numbers - liczby 0 zero (ZEH-ro) 1 jeden (YEH-den) (pierwszy) 2 dwa (dvah) (drugi) 3 trzy (tshih) (trzeci) 4 cztery (CHTEH-rih) (czwarty) 5 pięć (pyench) (piąty) 6 sześć (sheshch) (szósty) 7 siedem (SHEH-dem) (siódmy) 8 osiem (OH-shem) (ósmy) 9 dziewięć (DJEV-yench) (dziewiąty) 10 dziesięć (DJESH-yench) (dziesiąty) half - pół/połowa (poow/powova) less - mniej (mnyay) more - więcej (VYEN-tsay) Time now - teraz (tehras) later - później (poozniehy) morning - rano (ranoh) afternoon - popołudnie (popo-oodnye) evening - wieczór (viehtzoor) night - noc (nohtz)

4 4 Clock time today - dziś/dzisiaj (jeesh) yesterday - wczoraj (f-chore-eye) tomorrow - jutro (yoo-troh) this week - w tym tygodniu (f f tyhm tyghodnioo) last week - w poprzednim/zeszłym tygodniu (f pohp-shed-neem tyghodnioo) next week - w następnym/przyszłym tygodniu (v nastenpnym tyghodnioo) Monday - poniedziałek (poniedziawehck) Tuesday - wtorek (vtorehck) Wednesday - środa (shrodah) Thursday - czwartek (chvartehck) Friday - piątek (piontehck) Saturday - sobota (sobota) Sunday - niedziela (nyehjehla) Colors black - czarny (char-nay) white - biały (bee-ah-way) gray - szary (sha-ray) red -czerwony(chair-vo-nay) blue - niebieski (nyeh-bee-es-kee)

5 5 yellow - żółty (zhoh-tay) green - zielony (zhielony) orange - pomarańczowy (po-mar-an-cho-vay) pink - różowy (roo-zho-vay) brown - brązowy (braw-zho-vay) Transportation car - samochód (sah-moh-hoot) taxi - taksówka (tahk-soov-kah) bus - autobus (ow-toe-boos) truck - ciężarówka (chahn-zhah-roov-kah) trolley - wózek (VOO-zehk) train - pociąg (POH-chohnk) ship - statek (STAH-tehk) boat - łódź (wooch) ferry - prom (prohm) airplane - samolot (sah-moh-loht) bicycle - rower (ROH-vehr) Timetable time table, schedule - rozkład jazdy (ROHZ-kwahd YAHZ-dih) [wheeled], rozkład lotów (ROHZ-kwahd LOH-toov) ( [by air] route - trasa (TRAH-sah)

6 6 from where - skąd, od where to - dokąd, do departure - wyjazd, odjazd arrival - przyjazd hour, time, date - godzina (godz.), czas, data holidays, Easter - w dzień świąteczny (w dni świąteczne), w święta, w Wielkanoc at night - nocą (nots-oh) bus stop - przystanek (pshi-sta-neck) station - stacja (stats-ya), dworzec (dvo-zhets) regular connection - kurs osobowy, kurs zwykły connection - połączenie change - przesiadka (PSHE-syahd-kah) find - wyszukaj, szukaj (vih-shuh-kai, SHUH-kai) Bus and train How much is a ticket to?- Ile kosztuje bilet do? One ticket to, please. - Proszę jeden bilet do. Where does this train/bus go? - Dokąd jedzie ten pociąg/autobus? Where the train/bus to depart from? - Skąd odjeżdża pociąg/autobus do? Does this train/bus stop in? - Czy ten pociąg/autobus staje w? When does the train/bus for leave? - Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do? What time will this bus arrive?- O której autobus przyjeżdża? domestic - krajowy international - międzynarodowy ticket - bilet

7 7 check the ticket - kasować bilet reservation - rezerwacja 1st (2nd) class - pierwsza/druga klasa entrance - wejście exit - wyjście train - pociąg platform - peron track - tor place - miejsce place near window - miejce przy oknie for (no) smoking - dla (nie)palących sitting place - miejsce siedzące lying/sleeping place - miejsce leżące/sypialne Directions How do I get to?- Jak dostać się do? the train station stacja kolejowa the bus station - dworzec autobusowy the airport - lotnisko downtown - centrum the hotel - hotel Can you show me on the map? - Czy możesz pokazać mi na mapie? street - ulica road - droga

8 8 Turn left - Skręć w lewo Turn right - Skręć w prawo left - lewo right - prawo straight ahead - prosto north - północ (Pn.) south - południe (Pd.) east - wschód (Wsch.) west - zachód (Zach.) Taxi Taxi! - Taxi!, Taksówka! Take me to, please. - Proszę mnie zawieźć do. How much does it cost to get to?- Ile kosztuje przejazd do? Take me there, please. - Proszę mnie tam zawieźć. Lodging Do you have any rooms available? - Czy są wolne pokoje? How much is a room for one person/two people? - Ile kosztuje pokój dla jednej osoby/dwóch osób? Does the room come with... - Czy ten pokój jest z... a bathroom? -...łazienką? May I see the room? - Czy mogę zobaczyć pokój? OK, I'll take it. - Dobrze. Wezmę go. I will stay for night(s). - Zostanę na noc. Money Can you change money for me? - Czy mogę wymienić pieniądze?

9 9 Where can I get money changed? - Gdzie mogę wymienić pieniądze? Eating eat - jeść food - jedzenie I'm a vegetarian. - Jestem wegetarianinem. (Yestem vege-tar-ian-ee-nem) I don't eat meat. - Nie jem mięsa. breakfast - śniadanie dinner - obiad/kolacja(supper) I want. - Poproszę. chicken - kurczak beef - wołowina fish - ryba ham - szynka sausage - parówka, kiełbasa cheese - ser egg, eggs - jajko salad - sałatka bread - chleb bun, roll - bułka toast - tost noodles - makaron rice - ryż potato - ziemniak, kartofel coffee -..kawa tea - herbata sugar - cukier juice - sok water - woda

10 10 beer - piwo It was delicious. - Było bardzo dobre. The bill, please. - Proszę rachunek. When is closing time? - O której zamykacie? Shopping Do you have this in my size? - Czy jest w moim rozmiarze? How much is this? - Ile to kosztuje? Price. - Cena. That's too expensive. - Za drogo. expensive - drogo cheap - tanio I need... - Potrzebuję toothpaste. - pastę do zębów a toothbrush. - szczoteczkę do zębów soap. - mydło shampoo. - szampon. a pen. - długopis. Useful websites: https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wt#en/pl/useful%20websites%3a

Przedstawianie się i rozmowa

Przedstawianie się i rozmowa Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś) - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry good evening (po południu) - dobry wieczór

Bardziej szczegółowo

ENGLISH - POLISH CONVERSATION

ENGLISH - POLISH CONVERSATION More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian,

Bardziej szczegółowo

GET BY POLISH ALL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE. Essential travel language

GET BY POLISH ALL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE. Essential travel language GET BY in POLISH LL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE Essential travel language Introduction & Contents introduction Get By in Polish is devised specifically for travellers. The 70-minute audio

Bardziej szczegółowo

Survival Polish! OneStopPolish.com 2005

Survival Polish! OneStopPolish.com 2005 Survival Polish! OneStopPolish.com 2005 On the CD which accompanies the extended version of this book of Polish phrases for travellers, the English word or phrase is first given, followed by the Polish,

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta

Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta 1 2 Polish cuisine If you want to try traditional Polish cusine, you have to stop counting your calories. Polish traditional foods consists

Bardziej szczegółowo

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski...

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski... ECTACO Partner EP X8 Voice Phrasebook Contents 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2 2. Traveling... 6 Podróż... 6 3. Local transport... 13 Transport miejski... 13 4. Driving... 16 Jazda

Bardziej szczegółowo

POLISH polski. introduction. introduction POLISH POLSKI. polish alphabet

POLISH polski. introduction. introduction POLISH POLSKI. polish alphabet Polish POLSKI polish alphabet A a a E e e J j yot Ń ń en Ś ś esh Ź ź zhet Denmark 0 0 polish Germany Sweden Ą ą om/on Ę ę em/en K k ka O o o T t te Ż ż zhyet Pomeranian Bay Czech Republic Austria Odra

Bardziej szczegółowo

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK Compiled by LEXUS www.roughguides.com Credits Compiled by Lexus with Ania Plank Lexus Series Editor: Sally Davies Rough Guides Reference Director: Andrew Lockett Rough

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01 Guide for International Students Contents About the university... 4 Information for exchange students... 4 Admission procedures... 5 Academic calendar...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie

Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie Lekcja 7 Komunikacja i podróżowanie 2 Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka angielskie. Podróż: podróż journey wycieczka trip podróż służbowa business trip autobus bus samochód car autostrada

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp Angielskim do mnie mów

Wstęp Angielskim do mnie mów Wstęp Angielskim do mnie mów jest złożonym z 50 epizodów kursem języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Poznając młodych ludzi, będziesz się uczyć angielskiego uczestnicząc w ich codziennym życiu:

Bardziej szczegółowo

47. Kupiłeś płaszcz, który ci nie odpowiada. Poproś o zwrot pieniędzy. 48. Pracujesz w sklepie. Powiedz klientowi, że towar został wyprzedany. 49.

47. Kupiłeś płaszcz, który ci nie odpowiada. Poproś o zwrot pieniędzy. 48. Pracujesz w sklepie. Powiedz klientowi, że towar został wyprzedany. 49. SYTUACJE JĘZYKOWE 1. Zapytaj o cenę jednoosobowego pokoju z łazienką. 2. Zapytaj, czy w cenę pokoju wliczone są posiłki. 3. Dzwonisz do hotelu, by potwierdzić dokonaną wcześniej rezerwację. Co powiesz?

Bardziej szczegółowo

STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY SACZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ERASMUS+ STUDENTS GUIDE

STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY SACZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ERASMUS+ STUDENTS GUIDE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY SACZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ERASMUS+ STUDENTS GUIDE International Relations Office Anna Polek Erasmus coordinator briw@pwsz-ns.edu.pl Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY

WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY TRANSCRIPTS WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY Student Polak: Cześć, Widzę Ŝe się zgubiłaś, moŝe pomóc ci w czymś? SA: Cześć! Bardzo chętnie. Chciałabym zobaczyć WyŜynę Krakowsko Częstochowską, ale nawet

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ. Pytanie o drogę...40

PODRÓŻ. Pytanie o drogę...40 Spis treści...9 Zwroty ogólne...9 Samolot...10 Rezerwacja...10 Informacja o locie...11 W samolocie...13 Bagaż...13 Statek...15 Autobus...17 Pociąg...18 Na dworcu...19 W pociągu...22 Samochód...24 Wynajem

Bardziej szczegółowo

FIA European Rally Championship Polish Rally Championship 2009 Word Rally Championship A L L Y G U I D E

FIA European Rally Championship Polish Rally Championship 2009 Word Rally Championship A L L Y G U I D E R FIA European Rally Championship Polish Rally Championship 2009 Word Rally Championship A L L Y G U I D E 1 Contents 1. Introduction...3 2. Key officials...6 3. Rally Programme...8 4. Entry Information...10

Bardziej szczegółowo

The Revision Folder - 1 -

The Revision Folder - 1 - The Revision Folder Zawartość: 1. SINGULAR AND PLURAL NOUNS: cat, cats... 2 2. DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES: a, an and the... 3 3. A/AN, SOME, ANY COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS... 5 4. SOME AND ANY:

Bardziej szczegółowo

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes?

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes? Dzień dobry!/dobry wieczór! Do widzenia! Poproszę stolik dla [liczba osób] osób. Czy można płacić kartą kredytową? Czy serwują Państwo dania wegetariańskie? Chciałbym zarezerwować stolik dla [liczba osób]

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth

9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth 9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth GENITIVE CASE (SINGULAR) GENITIVE FORMS OF NOUNS, ADJECTIVES, AND PERSONAL PRONOUNS. THE LOCATIVE CASE (SUMMARY) EXPRESSING 'AT', 'TO', and 'FROM' MINI-LEKCJA:

Bardziej szczegółowo

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć:

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Rozdział I Struktury gramatyczne. I. Present Simple Czas Present Simple jest używany: - dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Mr Smith works in a factory. I get up at

Bardziej szczegółowo

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyje d ają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo