Instrukcja Oprogramowania Pośredniczącego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Oprogramowania Pośredniczącego"

Transkrypt

1 Instrukcja Oprogramowania Pośredniczącego SDK demo Elementy Aplikacja demo W podkatalogu Bin znajduje się aplikacja umożliwiająca użycie funkcjonalności z biblioteki Oprogramowania Pośredniczącego: Middleware.Services.Gui.exe Kody źródłowe aplikacji znajdują się w podkatalogu Sources\Gui W celu uruchomienia ewentualnej kompilacji należy zaktualizować odpowiednie referencje do dostarczanego katalogu z Oprogramowaniem Pośredniczącym Bin Biblioteka operacyjna Oprogramowania Pośredniczącego W podkatalogu Bin znajduje się komplet plików DLL biblioteki Oprogramowania Pośredniczącego w wersji operacyjnej. Biblioteka integracyjna Oprogramowania Pośredniczącego W podkatalogu Integrators znajduje się plik DLL biblioteki Oprogramowania Pośredniczącego w wersji dla programistów. Ze względu na udostępnianą funkcję bezwzględnego kasowania wszystkich rekordów biletów elektronicznych oraz ich historii nie należy tej biblioteki dostarczać wraz z produkcyjną wersją oprogramowania. Użytkowanie demo w trybie operacyjnym 1. W systemie Windows należy uruchomić program: Bin\ Middleware.Services.Gui.exe 2. Ekran startowy aplikacji Windows demo

2 3. Podłączenie do aplikacji czytników kart Smart Card. a. Należy użyć przycisku New b. W sekcji czytnika SAM należy użyć przycisku Create przy domyślnym ustawieniu PC/SC Device Driver (Middleware)

3 c. Z dostępnej listy czytników należy wybrać ten, w którym umieszczona jest karta SAM d. Należy użyć przycisku Connect. Czytnik powinien otrzymać status ready. e. W sekcji czytnika Contactless należy użyć przycisku Create przy domyślnym ustawieniu PC/SC Device Driver (Middleware) f. Z dostępnej listy czytników należy wybrać ten, na którym umieszczona jest spersonalizowana Karta Biletu Elektronicznego g. Należy użyć przycisku Connect. Również ten czytnik powinien otrzymać status ready. h. Sekcja czytnika Contact może być używana zamiennie z sekcją czytnika Contactless 4. Załadowanie operacyjnej biblioteki Oprogramowania Pośredniczącego. a. Należy użyć przycisku Load i wybrać odpowiedni plik biblioteki Middleware.dll

4 b. Z listy dostępnych bibliotek należy wybrać jedyną dostępną pozycję Middleware.OperationalMiddleware c. Po wybraniu odpowiedniej biblioteki należy użyć przycisku Create. Wyświetlone zostaną zakładki z obsługą kart oraz uaktywni się przycisk Use oraz checkbox ready. 5. Uruchomienie skanowania czytników.

5 a. Należy użyć przycisku Use b. Należy zaznaczyć checkbox ready. W obu sekcjach podłączonych czytników powinny pojawić się statusy selected o ile odpowiednie karty są dostępne. c. Jeżeli spersonalizowana Karta znajduje się w zasięgu czytnika bezstykowego w dolnej części ekranu wyświetlany będzie status card on field oraz odpowiednie informacje na zakładce Card info (Numer mifare, personalized spersonalizowana, ticket card nośnik biletów, named imienna, employee pracownicza, owner na okaziciela, Numer seryjny Karty, wersja mapy karty. Gwiazdkami oznaczone są zakładki, które w danym momencie udostępniają swoje funkcjonalności. d. Przykładowa zawartość ekranu po zbliżeniu karty na okaziciela. Podstawowa różnica zamiast statusu named wyświetlany jest status owner. 6. Uwierzytelnienie się do karty SAM. a. Należy otworzyć zakładkę Sam Manager

6 b. Należy wprowadzić kod PIN posiadanej karty SAM c. Należy użyć przycisku Authenticate. Jeżeli podano prawidłowy kod PIN status zakładki powinien się zmienić na authenticated oraz powinien zostać odczytany i wyświetlony Numer Identyfikacyjny karty SAM oraz numer Generacji kluczy karty SAM. Na zakładce Ticket Card powinna pojawić się gwiazdka. d. Zakładka Sam Manager umożliwia również zmianę kodu PIN uwierzytelnionej karty SAM. 7. Obsługa Karty jako nośnika biletów a. Należy otworzyć zakładkę Ticket Card b. Poprzez użycie przycisku Read można odczytać dane osobowe zapisane na karcie imiennej. W pamięci karty przechowywane są jedynie imię i nazwisko oraz numer PESEL lub data urodzenia posiadacza.

7 c. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i użycie przycisku Encode można zakodować na karcie dowolny bilet d. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i użycie przycisku Legalize można zalegalizować przejazd z zakodowanego biletu abonamentowego e. W sekcji Tickets można wyświetlać zawartość pamięci Karty w trzech oddzielnych listach: i. Bilety i Legalizacje ii. Abonamenty (bilety abonamentowe) iii. Zwroty (bilety zwrócone). Nie przechowuje się informacji o zwróconych legalizacjach. f. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i użycie przycisku Withdraw można zwrócić zakodowany bilet, legalizację lub abonament g. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i użycie przycisku Control można zapisać w pamięci Karty fakt wykonania kontroli biletów h. W sekcji Controled można wyświetlać listę kontroli biletów zapisanych w pamięci Karty 8. Zakodowanie przykładowego biletu przejazdowego a. W sekcji Ticket należy ustawić datę i czas transakcji time = :15:00, numer seryjny biletu serial number =ABC , kod oferty offer =1, kod klasy class =1, kod ulgi discount =1 b. Po przewinięciu zestawu kontrolek należy wypełnić początkową datę ważności biletu valid from = :30:00, końcową datę ważności biletu valid to = :00:00, cenę brutto price = 123,45, procent podatku VAT tax =8. Po zaznaczeniu checkbox a before dis. można uzupełnić cenę brutto przed ulgą. c. Pozostawiając domyślną wartość typu biletu przejazdowego Journey należy wypełnić kody IBNR stacji od, stacji do. Można również wypełnić kody dla maksymalnie czterech stacji przez. Należy wypełnić długość trasy w metrach distance =123000, liczbę pasażerów passengers =1

8 d. Pozostałe pozycje dotyczą biletów abonamentowego lub grupowego więc nie należy ich wypełniać dla biletu przejazdowego. e. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie biletu poprzez użycie przycisku Encode. f. Po kilku sekundach można użyć przycisku Tickets w sekcji Tickets w celu odczytania i wyświetlenia biletów zapisanych w pamięci karty. Należy używać suwaka w celu przewijania całej dostępnej listy biletów. 9. Zakodowanie przykładowego biletu abonamentowego a. Analogicznie jak dla zwykłego biletu przejazdowego należy ustawić datę i czas transakcji time = :15:00, numer seryjny biletu serial number =ABC , kod oferty offer =110, kod klasy class =1, kod ulgi discount =1 b. Po przewinięciu zestawu kontrolek należy wypełnić początkową datę ważności biletu abonamentowego valid from = :30:00, końcową datę ważności biletu valid to = :00:00, cenę brutto price = 987,65, procent podatku VAT tax =8. c. Pozostawiając domyślną wartość typu biletu przejazdowego Journey należy wypełnić kody IBNR stacji od, stacji do. Można również wypełnić kody dla maksymalnie czterech stacji przez. Należy wypełnić długość trasy w metrach distance = oraz leg validity =1 co oznacza ilość dni ważności dla legalizowanego w przyszłości przejazdu d. W części Subscription należy wypełnić ilość przejazdów rides =12, pozostawić liczbę pasażerów passengers =0 e. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie biletu poprzez użycie przycisku Encode. f. Po kilku sekundach można użyć przycisku Subscriptions w sekcji Tickets w celu odczytania i wyświetlenia biletów abonamentowych zapisanych w pamięci karty. Należy

9 używać suwaka w celu przewijania całej dostępnej listy abonamentów i aktualnej liczby dostępnych do wykorzystania przejazdów. 10. Legalizacja przejazdu z przykładowego biletu abonamentowego a. W sekcji Legalization należy ustawić datę i czas transakcji time = :45:00, numer seryjny zakodowanego wcześniej biletu abonamentowego serial number =ABC , początkową datę ważności legalizowanego przejazdu legalized from = :00:00, końcową datę ważności przejazdu legalized to = :00:00, liczbę pasażerów dla których wykonywana jest legalizacja rides =1 b. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie legalizacji przejazdu poprzez użycie przycisku Legalize. c. Po kilku sekundach można użyć przycisku Tickets w sekcji Tickets w celu odczytania i wyświetlenia biletów i legalizacji zapisanych w pamięci karty. Legalizacje są wyświetlane na końcu listy z biletami. 11. Zwrot biletu lub abonamentu (biletu abonamentowego) a. W sekcji Withdrawn należy ustawić datę i czas transakcji time = :00:00, numer seryjny zakodowanego wcześniej biletu serial number =ABC Można wypełnić dodatkowe informacje o wartości brutto zwracanego biletu, procencie podatku VAT oraz procencie potrącenia (do wyliczenia zwracanej kwoty). b. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie zwrotu biletu poprzez użycie przycisku Withdraw. c. Po kilku sekundach można użyć przycisku Withdrawns w sekcji Tickets w celu odczytania i wyświetlenia listy zwracanych biletów zapisanych w pamięci karty. Po użyciu przycisku Tickets można sprawdzić, że zwróconego biletu nie ma już na liście biletów i legalizacji. 12. Zwrot legalizacji przejazdu

10 a. Podobnie jak dla zwrotu biletu w sekcji Withdrawn należy ustawić datę i czas transakcji time = :00:00, numer seryjny zakodowanego wcześniej biletu abonamentowego serial number =ABC , taką samą liczbę osób jaką użyto przy legalizacji przejazdu rides =1, taką samą datę i czas początku ważności legalizacji przejazdu jaką użyto przy jej kodowaniu datę from = :00:00 b. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie zwrotu legalizacji przejazdu poprzez użycie przycisku Withdraw. c. Po kilku sekundach można użyć przycisku Subscriptions w sekcji Tickets w celu odczytania i wyświetlenia listy abonamentów zapisanych w pamięci karty. Wartość rides powinna zostać powiększona o ilość rides =1 ze zwracanej legalizacji. Po użyciu przycisku Tickets można sprawdzić, że zwróconej legalizacji nie ma już na liście biletów i legalizacji. 13. Zapisanie na Karcie faktu wykonania kontroli biletów a. W sekcji Control należy ustawić kod stacji (lub przystanku) najbliższej do miejsca wykonywania kontroli biletów station =20, kod lub numer pociągu (pojazdu) w którym wykonywano kontrolę train =76, datę i czas transakcji time = :00:00 b. Po sprawdzeniu kompletności danych należy uruchomić kodowanie kontroli poprzez użycie przycisku Control. c. Po kilku sekundach można użyć przycisku Read w sekcji Controled w celu odczytania i wyświetlenia listy kontroli biletów zapisanych w pamięci karty. Użytkowanie demo w trybie integracyjnym 1. Poniższe działania można stosować jedynie w środowisku programistycznym: a. Do katalogu Bin należy przekopiować Integrators\Middleware.Services.Integrators.dll b. W katalogu Bin należy utworzyć skrót do programu: Middleware.Services.Gui.exe c. We właściwościach skrótu należy dodać parametr do uruchamianego programu "...\Bin\Middleware.Services.Gui.exe" Middleware.Services.Integrators.dll d. Demo należy uruchamiać poprzez zmodyfikowany skrót do programu. e. Wszystkie czynności zmierzające do podłączenia czytników wykonuje się identycznie jak w trybie operacyjnym. Jedyną różnicą jest wybranie do załadowania ( Load ) zamiast biblioteki Middleware.dll bibliotekę dla integratorów Middleware.Services.Integrators.dll a następnie z listy dostępnych bibliotek należy wybrać jedyną dostępną pozycję Middleware.IntegratorMiddleware

11 f. Po uruchomieniu skanowania czytników i uwierzytelnieniu się do karty SAM dostępna będzie dodatkowa zakładka Integrators Middleware udostępniająca tylko jedną dodatkową funkcjonalność: bezwzględne kasowanie wszystkich rekordów biletów, abonamentów, zwrotów i rekordów kontroli z Karty. g. Użycie przycisku Erase Records usuwa wszystkie rekordy z Karty.

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 2 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 2 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji m a j 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. nr 2

Spis treści. str. nr 2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision... 3 1.1 Ustawienia podstawowe... 3 1.1.1 Czyszczenie ekranu... 3 1.1.2 Wygaszacz ekranu... 3 1.2 Ustawienia zaawansowane... 6 1.2.1 Sceny świetlne... 6 1.2.2

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Wag Transport Samochodowy (Wag-TS)

Wag Transport Samochodowy (Wag-TS) (Wag-TS) Wagotechnika sp.j. Lublin 2006-2011 Wymagania programu Program Wag Transport samochodowy jest aplikacją służącą do gromadzenia danych z wag samochodowych i dalszego przetwarzania ich w bazie danych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

BURY Time Suite. Wstęp 2. 1. Informacje ogólne 2. Instalacja i sposoby korzystania 3

BURY Time Suite. Wstęp 2. 1. Informacje ogólne 2. Instalacja i sposoby korzystania 3 BURY Time Suite Spis treści Wstęp 2 1. Informacje ogólne 2 Instalacja i sposoby korzystania 3 2. Wymagania techniczne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Pierwsze użycie programu BURY Time Suite 5 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity

Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity wersja 1.0 data 03-09-2007 Spis treści: 1. Notacja i terminologia... 3 2. FAQ Najczęstsze pytania... 5 3. Architektura rozwiązania... 6 3.1 Centrum Zarządzania Licencjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach Linux wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo