Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach OS X wersja 1.0

2 Spis treści 1 WSTĘP INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH OS X INSTALACJA CZYTNIKA KART KRYPTOGRAFICZNYCH ACR 38 USB W SYSTEMACH OS X INSTALACJA CZYTNIKA KART KRYPTOGRAFICZNYCH OMNIKEY 5321 USB W SYSTEMACH OS X INSTALACJA APLIKACJI PROCERTUM CARDMANAGER W SYSTEMACH OS X DEINSTALACJA STEROWNIKÓW CZYTNIKÓW, APLIKACJI PROCERTUM CARDMANAGER W SYSTEMACH OS X DEINSTALACJA CZYTNIKA KART KRYPTOGRAFICZNYCH OMNIKEY 5321 USB W SYSTEMACH OS X DEINSTALACJA CZYTNIKA KART KRYPTOGRAFICZNYCH ACR 38 USB W SYSTEMACH OS X DEINSTALACJA APLIKACJI PROCERTUM CARD MANAGER OBSŁUGA APLIKACJI PROCERTUM CARDMANAGER W SYSTEMACH OS X INSTALACJA I KONFIGURACJA KOMPONENTÓW DO OBSŁUGI KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W APLIKACJACH POCZTOWYCH INSTALACJA I KONFIGURACJA KOMPONENTU TOKEND OBSŁUGA KOMPONENTU TOKEND PODPISYWANIE WIADOMOŚCI PRZY UŻYCIU APLIKACJI MAIL SZYFROWANIE WIADOMOŚCI PRZY UŻYCIU APLIKACJI MAIL INSTALACJA I KONFIGURACJA KOMPONENTU CRYPTO3PKCS PODPISYWANIE WIADOMOŚCI W APLIKACJI THUNDERBIRD SZYFROWANIE WIADOMOŚCI PRZY UŻYCIU APLIKACJI THUNDERBIRD INSTALACJA I KONFIGURACJA APLIKACJI UNIZETO W YOSEMITE OS X AKTUALIZACJA APLIKACJI PROCERTUM CARDMANAGER ORAZ PROCERTUM DIAGNOSTIC AKTUALIZACJA APLIKACJI PROCERTUM SMARTSIGN AKTUALIZACJA APLIKACJI TOKEND

3 3

4 1 Wstęp Celem dokumentu jest opisanie czynności niezbędnych do korzystania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zapisanych na karcie kryptograficznej. Poniższy opis dotyczy instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, instalacji aplikacji procertum CardManager oraz podstawowej obsługi zarówno w aplikacji do zarządzania kartą kryptograficzną jak i aplikacji do składania podpisów elektronicznych. 2 Instalacja czytników kart kryptograficznych w systemach OS X W systemach OS X istnieje możliwość instalacji czytników kart kryptograficznych. Poniżej opisano instalację 2 czytników kart kryptograficznych: smart card reader ACR 38 USB omnikey 5321 v2 Sterowniki dla ww urządzeń dostępne są na stronach producentów: Instalacja czytnika kart kryptograficznych ACR 38 USB w systemach OS X W pierwszym kroku należy pobrać sterowniki ze stron producentów. Następnie należy uruchomić proces instalacji. 4

5 Rysunek 1 pobrany pakiet instalacyjny ze strony producenta W kolejnym kroku należy uruchomić plik obrazu, i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Rysunek 2 kreator instalacji czytnika acr 38 usb Przejdź przyciskiem Dalej i zapoznaj się z informacjami o pakiecie. 5

6 Rysunek 3 kreator instalacji ważne informacje W kolejnym kroku zapoznaj się w warunkami licencji. 6

7 Rysunek 4 kreator instalacji warunki licencji W celu kontynuacji instalacji należy zatwierdzić warunki licencji. 7

8 Rysunek 5 kreator instalacji rodzaj instalacji W celu kontynuacji instalacji należy podać hasło administratora. Ponadto po zakończeniu instalacji wymagany będzie restart stacji roboczej. Rysunek 6 kreator instalacji podanie hasła administratora Po zakończeniu procesu instalacji należy wykonać restart stacji roboczej. Następnie po ponownym zalogowaniu należy podłączyć do portu USB czytnik kart krytpograficznych. 8

9 2.2. Instalacja czytnika kart kryptograficznych Omnikey 5321 USB w systemach OS X W celu instalacji sterowników dla czytnika Omnikey 5321 USB należy uruchomić pobrany pakiet ze strony producenta. Rysunek 7 kreator instalacji pakiet instacyjny dla czytnika Omnikey 5321 USB Po uruchomieniu pakietu na ekranie pojawi się kreator instalacji sterowników dla czytnika Omnikey 5321 USB. 9

10 Rysunek 8 kreator instalacji wstęp Przejdź do kolejnego kroku przyciskiem Dalej. Następnie zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami. 10

11 Rysunek 9 kreator instalacji ważne informacje W kolejnym kroku zapoznaj się z warunkami licencji i jeśli chcesz kontynuować instalację zatwierdź je przyciskiem Akceptuj. 11

12 Rysunek 10 kreator instalacji warunki licencji Następnie przejdź do instalacji sterowników przyciskiem Instaluj. 12

13 Rysunek 11 kreator instalacji instalacja Po zakończeniu instalacji pojawi się na ekranie komunikat potwierdzający zakończenie instalacji. Następnie należy wykonać restart stacji roboczej. 13

14 Rysunek 12 kreator instalacji zakończenie instalacji Po ponownym zalogowaniu należy podłączyć czytnik kart kryptograficznych do portu USB. Zielona dioda czytnika wskazuje na gotowość do pracy. 3 Instalacja aplikacji procertum CardManager w systemach OS X W celu instalacji aplikacji procertum CardManager w sysytemie OS X należy pobrać pakiet instalacyjny ze strony producenta: W kolejnym kroku należy uruchomić pakiet instalacyjnym procertumcardmanager.dmg. 14

15 Rysunek 13 uruchomienie pakietu instalacyjnego Następnie należy uruchomić kreatora instalacji. Pojawi się ekran powitalny, przejdź przyciskiem Dalej. 15

16 Rysunek 14 kreator instalacji wstęp W kolejnym kroku należy zapoznać się z warunkami licencji. 16

17 Rysunek 15 kreator instalacji licencja W celu kontynuacji instalacji należy zatwierdzić warunki licencji przyciskiem Akceptuję. 17

18 Rysunek 16 kreator instalacji akceptacja licencji Następnie wskaż lokalizację instalacji bądź pozostaw ustawienia domyślne. Aplikacja zostanie zainstalowana w folderze Programy. 18

19 Rysunek 17 kreator instalacji lokalizacja instalacji Instalacja aplikacji wymaga podania hasła dla konta administratora. Wprowadź hasło i zatwierdź przyciskiem Zainstaluj oprogramowanie. Poprawna instalacja zostanie zakończona i potwierdzona poniższym komunikatem. 19

20 Rysunek 18 kreator instalacji zainstaluj oprogramowanie Instalacja pakietu procertum CardManager dobiegła końca. Zakończ proces przyciskiem Zamknij. 20

21 Rysunek 19 kreator instalacji zakończenie instalacji 4 Deinstalacja sterowników czytników, aplikacji procertum CardManager w systemach OS X 4.1. Deinstalacja czytnika kart kryptograficznych Omnikey 5321 USB w systemach OS X W celu deinstalacji sterowników czytnika należy usunąć katalog ifdokrfid_mac_universal bundle, znajdującego się w katalogu /usr/libexec/smartcardservice/drivers. Należy uruchomić aplikację Terminal, następnie w linii poleceń wpisać polecenia: cd /usr/libexec/smartcardservices/drivers/ 21

22 Rysunek 20 aplikacja Terminal lokalizacja sterowników czytnika W kolejnym kroku należy usunąć katalog poniższym poleceniem: sudo rm -r ifdokrfid_mac_universal bundle Rysunek 21 aplikacja Terminal usunięcie sterowników czytnika 4.2. Deinstalacja czytnika kart kryptograficznych ACR 38 USB w systemach OS X W celu deinstalacji sterowników do czytnika należy wykonać czynności opisane w pliku Readme.txt, który dołączony został do pakietu instalacyjnego. Poniżej opis czynności wymaganych do deinstalacji sterowników czytnika. W pierwszym kroku należy uruchomić aplikację Terminal. Następnie wykonać polecenie: 22

23 hdiutil attach /ścieżka do pliku dmg Rysunek 22 aplikacja Terminal montowanie pliku dmg Nastepnie należy przejść do katalogu, w którym znajduje się skrypt deinstalacji sterowników: cd "/Volumes/ACS CCID PC:SC Driver Installer" Rysunek 23 aplikacja Terminal lokalizowanie katalogu W kolejnym kroku należy usunąć sterowniki wykonując poniższe polecenia: sudo./uninstall_acsccid.sh sudo./uninstall_pcscd_autostart.sh 23

24 Poniższe polecenie usuwa sterownik czytnika wspierającego technologię CCID sudo./uninstall_ccid_remove_acs.sh Dla czytników nie wspierających technologii CCID należy wykonać poniższe polecenie: sudo./uninstall_acr38driver.sh Rysunek 24 aplikacja Terminal usuwanie sterowników czytnika 4.3. Deinstalacja aplikacji procertum Card Manager W celu deinstalacji aplikacji procertum CardManager należy uruchomić aplikację Terminal i wykonać poniższą sekwencję poleceń: cd /Applications/proCertum\ Card\ Manager.app/Contents/Resources/ Rysunek 25 aplikacja Terminal lokalizacja skrytpu do deinstalacji Następnie należy wywołać polecenie, które uruchomi skrypt do deinstalacji: sudo sh procertum\ CardManager-uninstall 24

25 Rysunek 26 aplikacja Terminal deinstalacja aplikacji 5 Obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach OS X Przed uruchomieniem aplikacji procertum CardManager należy do portu USB podłączyć czytnik kart kryptograficznych. Do czytnika należy włożyć kartę kryptograficzną. Następnie z menu Programy wybierz ikonę aplikacji procertum CardManager. Rysunek 27 aplikacja procertum Card Manager Po chwili na ekranie pojawi się aplikacja procertum Card Manager. 25

26 Rysunek 28 aplikacja procertum Card Manager Po uruchomieniu aplikacji w górnej belce można wybrać informacje o programie, opcje oraz zakończyć pracę aplikacji. Rysunek 29 aplikacja procertum Card Manager Po wywołaniu opcji O programie użytkownik może zapoznać się z informacjami o programie. 26

27 Rysunek 30 o programie Domyślnie aplikacja ukrywa przyciski Usunięcie certyfikatu. W celu ich wyświetlenia należy z memu wybrać Opcje. Rysunek 31 opcje W celu zakończenia pracy z aplikacją należy wybrać opcję Zakończ. W listy rozwijalnej wybierz czytnik, którego używasz. Odczytaj zawartość kart przyciskiem Odczyt karty. Interfejs aplikacji podzielony jest na 3 zakładki: Informacja o karcie podstawowe informacje o karcie 27

28 Rysunek 32 informacja o karcie W zakładce tej użytkownik może odczytać numer karty oraz sprawdzić jakie zostały utworzone profile. Profil zwykły informacje na temat profilu i zawartych w nim certyfikatów Rysunek 33 profil zwykły karty W zakładce tej użytkownik może odczytać: listę certyfikatów, szczegóły poszczególnych certyfikatów, status kodu PIN/PUK. W celu zmiany kodu PIN należy wybrać opcję Zmiana kodu PIN. Należy podać bieżący PIN a następnie zdefiniować nowy PIN. 28

29 Rysunek 34 profil zwykły karty zmiana PIN Minimalna długość PIN to 4 znaki a maksymalna długość PIN to 8 znaków. Po zdefiniowaniu nowego PIN na ekranie pojawi się komunikat: Rysunek 35 profil zwykły karty potwierdzenie zmiany PIN Jeśli istnieje konieczność zmiany kodu PUK to należy wybrać opcję Zmiana PUK. 29

30 Rysunek 36 profil zwykły karty zmiana PUK Minimalna długość PUK to 4 znaki a maksymalna długość PIN to 8 znaków. Po zdefiniowaniu nowego PIN na ekranie pojawi się komunikat: Rysunek 37 profil zwykły karty potwierdzenie zmiany PUK W przypadku konieczności wyświetlenia szczegółów certyfikatu należy wskazać certyfikat i wybrać opcję Szczegóły certyfikatu. Na ekranie pojawią się szczegóły certyfikatu (okno systemowe mac os x). 30

31 Rysunek 38 profil zwykły karty szczegóły certyfikatu Aplikacja procertum CardManager pozwala na import certyfikatu z pliku p12 lub pfx (format zgdodny z PKCS#12). W celu importu wybierz opcję Import Certyfikatu. Następnie wskaż plik z certyfikatem. Rysunek 39 profil zwykły karty import certyfikatu Po wskazaniu pliku z certyfikatem o potwierdzeniu wyboru przyciskiem Otwórz podaj hasło do 31

32 pliku p12/pfx chroniące klucz prywatny. Ponadto należy podać bieżący PIN dla profilu zwykłego. Rysunek 40 profil zwykły karty import certyfikatu Podane dane należy potwierdzić przyciskiem OK. poniższym komunikatem: Proces importu zostanie potwierdzony Rysunek 41 profil zwykły karty import certyfikatu Profil bezpieczny informacje na temat profilu i zawartych w nim certyfikatów 32

33 Rysunek 42 profil bezpieczny karty W zakładce tej użytkownik może odczytać: listę certyfikatów, szczegóły poszczególnych certyfikatów, status kodu PIN/PUK. W celu zmiany kodu PIN należy wybrać opcję Zmiana kodu PIN. Należy podać bieżący PIN a następnie zdefiniować nowy PIN. Rysunek 43 profil bezpieczny karty zmiana PIN Minimalna długość PIN to 4 znaki a maksymalna długość PIN to 8 znaków. Po zdefiniowaniu nowego PIN na ekranie pojawi się komunikat: 33

34 Rysunek 44 profil bezpieczny karty potwierdzenie zmiany PIN Jeśli istnieje konieczność zmiany kodu PUK to należy wybrać opcję Zmiana PUK. Rysunek 45 profil zwykły karty zmiana PUK Minimalna długość PUK to 4 znaki a maksymalna długość PIN to 8 znaków. Po zdefiniowaniu nowego PIN na ekranie pojawi się komunikat: 34

35 Rysunek 46 profil bezpieczny karty potwierdzenie zmiany PUK W przypadku konieczności wyświetlenia szczegółów certyfikatu należy wskazać certyfikat i wybrać opcję Szczegóły certyfikatu. Na ekranie pojawią się szczegóły certyfikatu (okno systemowe mac os x). Rysunek 47 profil bezpieczny karty szczegóły certyfikatu Aplikacja procertum CardManager pozwala na import certyfikatu z pliku cer. lub der. (format zgdodny z PKCS#7). Warunkiem koniecznym jest posiadanie zapisanego klucza prywatnego na karcie w profilu bezpiecznym. 35

36 Rysunek 48 profil bezpieczny karty import certyfikatu Po wskazaniu pliku z certyfikatem o potwierdzeniu wyboru przyciskiem. Należy podać bieżący PIN dla profilu bezpiecznego. Rysunek 49 profil bezpieczny karty import certyfikatu 36

37 Podane dane należy potwierdzić przyciskiem OK. poniższym komunikatem: Proces importu zostanie potwierdzony Rysunek 50 profil bezpieczny karty import certyfikatu 6 Instalacja i konfiguracja komponentów do obsługi karty kryptograficznej w aplikacjach pocztowych Aby móc skorzystać z certyfikatu znajdującego się na karcie należy w zależności od aplikacji zainstalować i skonfigurować wymagane komponenty. W niniejszym rozdziale opisano instalację i konfigurację następujących komponentów: Tokend pozwala na natywną komunikację z aplikacjami Mac OS X Crypto3PKCS komponent pośredniczący w komunikacji pomiędzy kartą kryptograficzną a oprogramowaniem, pozwala na komunikację opartą na standardach PKCS# Instalacja i konfiguracja komponentu tokend Po pobraniu komponentu crypto3tokend_signed.tar należy go rozpakować. W tym celu uruchom aplikację Terminal. Następnie wykonaj poniższe polecenie: tar xvf crypto3tokend_signed.tar 37

38 Rysunek 51 rozpakowanie archiwum tar Następnie należy skopiować rozpakowane archiwum crypto3tokend.tokend do następującej lokalizacji: /System/Library/Security/tokend/ W tym celu należy wykonać poniższe polecenia: sudo cp R /Users/administrator/Documents/TokenID/crypto3tokend.tokend /System/Library/Security/tokend/ gdzie: /Users/administrator/Documents/TokenID/crypto3tokend.tokend lokalizacja rozpakowanego archiwum /System/Library/Security/tokend/ - docelowa lokalizacja rozpakowanego archiwum Rysunek 52 kopiowanie komponenty do lokalizacji docelowej W ostatnim kroku należy zmodyfikować uprawnienia pliku aplikacji. W tym celu należy wykonać poniższe polecenie: sudo chmod 777 /System/Library/Security/tokend/crypto3tokend.tokend/Contents/MacOS/crypto3tokend Podaj hasło roota i zatwierdź modyfikacje. Po wykonaniu polecenia instalacja i konfiguracja komponentu dobiegła końca. 38

39 Rysunek 53 modyfikacja uprawnień pliku aplikacji Istnieje również możliwość instalacji komponentu przy użyciu dedykowanego instalatora Tokend.pkg. Pobierz instalator ze strony Następnie na ekranie pojawi się kreator instalacji. Rysunek 54 Kreator instalacji Tokend Przejdź przyciskiem dalej do kolejnego kroku. 39

40 Rysunek 55 Kreator instalacji Tokend Przejdź do kolejnego kroku przyciskiem Dalej. 40

41 Rysunek 56 Kreator instalacji Tokend W ostatnim kroku wybierz Instaluj. Komponent Tokend zostanie zainstalowany w środowisku Mac OS X. Instalacja wymaga uwierzytelnienia użytkownika, podaj hasło administrator. Po chwili na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procesu instalacji. Potwierdź ten fakt przyciskiem Zamknij. 41

42 Rysunek 57 Kreator instalacji Tokend 6.2 Obsługa komponentu tokend Aby sprawdzić poprawność wykonanej w pkt 6.1 instalacji i konfiguracji podłącz czytnik do komputera. Następnie włóż kartę kryptograficzną do czytnika. Uruchom aplikację Pęk kluczy znajdująca się w narzędziach systemu Mac OS. W tym celu otwórz program Dostęp do pęku kluczy (możesz do niego przejść, wybierając opcję Narzędzia z menu Idź w Finderze). Po uruchomieniu aplikacji w sekcji Pęk kluczy pojawi się nazwa kontenera karty kryptograficznej (tak jak na poniższym ekranie). W prawej części zostanie wyświetlony certyfikat znajdujący się na karcie. Informacje o sposobie importu certyfikatu na kartę znajdują się w pkt. 5 niniejszej dokumentacji. Rysunek 58 aplikacja Dostęp do pęku kluczy Aplikacja pozwala na przejrzenie znajdujących się na karcie certyfikatów. W tym celu rozwiń i dwukrotnie kliknij na certyfikacie. 42

43 Rysunek 59 szczegóły certyfikatu 6.3 Podpisywanie wiadomości przy użyciu aplikacji Mail Aby podpisać wiadomość certyfikatem z karty kryptograficznej przed uruchomieniem aplikacji należy włożyć kartę do czytnika. Następnie uruchom aplikację Mail. Zredaguj wiadomość do odbiorcy, włącz mechanizm podpisywania poczty. Rysunek 60 Wysyłanie wiadomości podpisanej 43

44 W przypadku pierwszego użycia karty należy podać PIN karty chroniący dostęp do klucza prywatnego. Rysunek 61 PIN do karty Po podaniu PIN do karty wiadomość zostanie podpisana. Rysunek 62 Wiadomość podpisana certyfikatem 6.4 Szyfrowanie wiadomości przy użyciu aplikacji Mail Aby zaszyfrować wiadomość należy posiadać klucz publiczny odbiorcy. Klucz publiczny można pozyskać na kilka sposobów. Jedną z nich jest dodanie odbiorcy z wiadomości podpisanej. W tym celu dodaj do lokalnej książki adresowej odbiorcę. Następnie zredaguj nową wiadomość do odbiorcy (wybierz go z książki adresowej). 44

45 Rysunek 63 Redagowanie wiadomości do odbiorcy Po dodaniu odbiorcy wiadomości, zredagowaniu tematu i treści włącz podpisywanie i szyfrowanie wiadomości. W tym celu kliknij na ikony znajdujące po prawej stronie okna wiadomości. Rysunek 64 Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości Wyślij wiadomość do odbiorcy. Wiadomość zostanie podpisana i zaszyfrowana. 45

46 Rysunek 65 Wysyłanie podpisanej i zaszyfrowanej wiadomości 6.5 Instalacja i konfiguracja komponentu Crypto3PKCS Aby skorzystać z możliwości użycia karty w oprogramowaniu wykorzystującym standard PKCS#11 w środowisku Mac OS X należy zainstalować komponent crypto3pkcs. W tym celu należy pobrać ze strony bibliotekę crypto3pkcs.dylib. Jest to sterownik do karty cryptocertum, pozwalający na obsługę profilu zwykłego. Więcej informacji na temat obsługi profilu bezpiecznego znajduj się na stornie Po pobraniu należy rozpakować archiwum crypto3pkcs.tar w dowolnej lokalizacji. Uruchom aplikacje Terminal a następnie wykonaj poniższe polecenie: tar xvf crypto3pkcs.tar Rysunek 66 Rozpakowanie archiwum tar Po rozpakowaniu archiwum w lokalizacji pojawi się sterownik do obsługi profilu zwykłego 46

47 crypto3pkcs.dylib W dalszej części zostanie przedstawiona konfiguracja na przykładzie aplikacji pocztowej Thunderbird. Przed uruchomienie Thunderbird włóż kartę z certyfikatem do czytnika. Po uruchomieniu aplikacji wybierz Narzędzia - Konfiguracja kont Zabezpieczenia. Rysunek 67 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird Następnie wybierz Urządzenia zabezpieczające. 47

48 Rysunek 68 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird Zdefiniuj urządzenie zabezpieczające, wybierz Wczytaj. Rysunek 69 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird Zdefiniuj nazwę modułu, wskaż lokalizację pliku sterownika crypto3pkcs.dylib. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK. W oknie Menadżera Urządzeń pojawi się zdefiniowane urządzenie. Połącz się z urządzeniem wybierając Zaloguj. Następnie podaj PIN do karty. Rysunek 70 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird 48

49 W kolejnym kroku wskaż certyfikaty do podpisywania i szyfrowania. Rysunek 71 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird Po prawidłowej konfiguracji okno Zabezpieczeń powinno wyglądać tak jak na poniższym ekranie. Rysunek 72 Konfiguracja zabezpieczeń Thunderbird Aplikacja Thunderbird została skonfigurowana poprawnie i użytkownik może podpisywać i szyfrować wiadomości. 6.6 Podpisywanie wiadomości w aplikacji Thunderbird Przed uruchomieniem Thunderbird włóż kartę do czytnika, następnie uruchom aplikację. Zredaguj nową wiadomość do odbiorcy. Po jej zredagowaniu wybierz Zabezpieczenia Podpisz cyfrowo tę wiadomość. 49

50 Rysunek 73 Redagowanie i podpisywanie wiadomości Thunderbird Po wybraniu podpisywania poczty wyślij wiadomość do odbiorcy. W elementach wysłanych znajduje się wiadomość podpisana cyfrowo. Rysunek 74 Podpisywanie wiadomości Thunderbird 6.7 Szyfrowanie wiadomości przy użyciu aplikacji Thunderbird Aby zaszyfrować wiadomość należy posiadać klucz publiczny odbiorcy. Klucz publiczny można pozyskać na kilka sposobów. Jedną z nich jest dodanie odbiorcy z wiadomości podpisanej. W tym celu dodaj do lokalnej książki adresowej odbiorcę. Następnie zredaguj nową wiadomość do odbiorcy (wybierz go z książki adresowej). 50

51 Rysunek 75 Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości Thunderbird Po wysłaniu wiadomości w elementach wysłanych pojawi się wiadomość podpisana i szyfrowana. Rysunek 76 Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości Thunderbird 51

52 7 Instalacja i konfiguracja aplikacji Unizeto w Yosemite OS X Wraz z pojawieniem się nowej wersji systemu operacyjnego Yosemite OS X producent zmodyfikował komponenty odpowiedzialne za obsługę kart kryptograficznych. W celu poprawnej obsługi dotychczasowo eksploatowanych aplikacji należy wykonać ich aktualizacje. Przygotowane aktualizacje obejmują następujące aplikacje: procertum SmartSign procertum CardManager procertum Diagnostic tokend 7.1 Aktualizacja aplikacji procertum CardManager oraz procertum Diagnostic Pobierz z pakiet pcc_pcd_yosemite_patch.tar. Zapisz pakiet do dowolnej lokalizacji. Uruchom terminal i wykonaj poniższe polecenia: tar -zfxv pcc_pcd_yosemite.patch 52

53 Rysunek 77 rozpokowanie archiwum tar Po rozpakowaniu archiwum w katalogu należy wykonać poniższe polecenie: sudo sh pccm_pcd_yosemite_patch_run 53

54 Rysunek 78 uruchomienie skryptu aktualizacyjnego Podaj hasło administratora, po tym nastąpi aktualizacji komponentów aplikacji procertum CardManager oraz procertum Diagnostic. W celu weryfikacji poprawności działania aplikacji podłącz czytnik kart kryptograficznych, włóż kartę i uruchom aplikację procertum CardManager. 54

55 Rysunek 79 weryfikacja poprawności działania aplikacji 7.2. Aktualizacja aplikacji procertum SmartSign Aktualizację aplikacji procertum SmartSign można wykonać w dwojaki sposób. W przypadku gdy posiadasz już zainstalowaną aplikację procertum SmartSign należ wykonać aktualizcję. W tym celu pobierz pakiet smartsign_yosemite_patch.tar. Zapisz pakiet do dowolnej lokalizacji. Uruchom terminal i wykonaj poniższe polecenia: tar -zfxv smartsign_yosemite_patch.tar. Rysunek 80 rozpokowanie archiwum tar Rysunek 81 rozpokowanie archiwum tar Po rozpakowaniu archiwum w katalogu należy wykonać poniższe polecenie: sudo sh smartsign_yosemite_patch_run 55

56 Rysunek 82 uruchomienie skryptu aktualizacją Podaj hasło administratora, po tym nastąpi aktualizacji komponentów aplikacji procertum SmartSign W celu weryfikacji poprawności działania aplikacji podłącz czytnik kart kryptograficznych, włóż kartę i uruchom aplikację procertum SmartSign. W przypadku gdy nie posiadasz zainstalowanej aplikacji należy z pobrać pakiet instalacyjny dedykowany dla wersji OS X Yosemite procertumsmartsign2159- yosemite.dmg. Postępuj zgodnie z opisem jak w pkt. 3 niniejszej dokumetacji Aktualizacja aplikacji tokend Pobierz z pakiet tokendyosemite.tar. Pakiet zawiera dwa komponenty: crypto3tokend.tokend obsługa profilu zwykłego z certyfikatami niekwalifikowanym cryptocertum3tokend.tokend - obsługa profilu bezpiecznego z certyfikatami kwalifikowanym Zapisz pakiet do dowolnej lokalizacji. Uruchom terminal i wykonaj poniższe polecenia: tar -zfxv tokendyosemite.tar. 56

57 Rysunek 83 rozpakowanie archiwum tar Następnie należy skopiować rozpakowane archiwum crypto3tokend.tokend do następującej lokalizacji: /System/Library/Security/tokend/ W tym celu należy wykonać poniższe polecenia: sudo cp R /Users/administrator/Documents/TokenID/crypto3tokend.tokend /System/Library/Security/tokend/ gdzie: /Users/administrator/Documents/TokenID/crypto3tokend.tokend lokalizacja rozpakowanego archiwum /System/Library/Security/tokend/ - docelowa lokalizacja rozpakowanego archiwum Rysunek 84 kopiowanie komponenty do lokalizacji docelowej 57

58 W ostatnim kroku należy zmodyfikować uprawnienia pliku aplikacji. W tym celu należy wykonać poniższe polecenie: sudo chmod 777 /System/Library/Security/tokend/crypto3tokend.tokend/Contents/MacOS/crypto3tokend Podaj hasło roota i zatwierdź modyfikacje. Po wykonaniu polecenia instalacja i konfiguracja komponentu dobiegła końca. Rysunek 85 modyfikacja uprawnień pliku aplikacji Obłsuga aplikacji nie uległa zmianie i sposób pracy z aplikacją jest opisany pkt.6.2 niniejszej dokumentacji. 58

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach Linux wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

Certification Request Services

Certification Request Services Certification Request Services wersja 1.0 Lipiec 2006 Dokumentacja użytkownika 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak korzystać z dokumentacji... 4 3. Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 4. Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji 1 Wybrać INSTALUJ Program domyślnie podpowiada, które programy należy zainstalować. Uruchom program Sterowniki do czytnika kart wybrać jeżeli czytnik został

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST wersja 1.0 Spis treści 1. KOMUNIKAT: SYSTEM WINDOWS NIE MA WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI, ABY ZWERYFIKOWAĆ CERTYFIKAT....3 2. INSTALACJA ZAŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe.

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe. INSTRUKCJA INSTALACJI CERTYFIKATU INTERNETOWEGO (U2A) Działania wymagane wskazano w punktach I.1 - I.4 Działania opcjonalne (zalecane) w punktach I.5-I.6. I.1. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.51 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.68 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Certification Request Services Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.-

Podręcznik użytkownika. Certification Request Services Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.- Podręcznik użytkownika Certification Request Services Wersja dokumentacji 1.03 Asseco Data Systems S.A.- www.assecods.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi- kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.65 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych dla użytkowników zmieniających metodę logowania i autoryzacji transakcji z kodów SMS na podpis elektroniczny Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum CardManager Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.-

Podręcznik użytkownika. procertum CardManager Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.- Podręcznik użytkownika procertum CardManager Wersja dokumentacji 1.70 Asseco Data Systems S.A.- www.assecods.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.2.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych dla użytkowników rozpoczynających korzystanie z systemu Pl@net lub BiznesPl@net Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* dla Windows 7 (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* dla Windows 7 (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* dla Windows 7 (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bsslupca.pl I. Słownik pojęć: dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm dalej zwany

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

DESlock+ szybki start

DESlock+ szybki start DESlock+ szybki start Wersja centralnie zarządzana Wersja bez centralnej administracji standalone WAŻNE! Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania koniecznie zacznij od instalacji serwera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA PODPISU...

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Spis treści Wstęp... 3 Aktywacja usługi... 3 Instalacja aplikacji... 3 Funkcje... 6 Instalacja certyfikatów NBP NCCERT oraz EuroCert... 8 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty i karty chipowe

Certyfikaty i karty chipowe Certyfikaty i karty chipowe Karta chipowa zawiera wydany przez Bank certyfikat, który umożliwia autoryzowanie operacji w systemie plusbank24. Karta jest chroniona przed nieuprawnionym użyciem kodem PIN.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika)

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wągrowiec, maj 2019 r. Spis treści I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych... 3 2. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w ŚLESINIE Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 03 https://www.online.bsslesin.pl I. Słownik pojęć: dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Przeglądarka Firefox 56.0.1 Producenci przeglądarki Firefox wprowadzili nowy mechanizm do obsługi dodatków - WebExtension. Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo