niemożliwych Marek Kamiński o pomaganiu, wyprawach, dobroczynności oraz planach na przyszłość.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niemożliwych Marek Kamiński o pomaganiu, wyprawach, dobroczynności oraz planach na przyszłość."

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Edukacja Wyrównywanie szans najmłodszych Odpowiedzialność Dbaj o lokalne społeczności Korporacje Z myślą o potrzebujących Sport Zdrowie oraz rozwój FILANTROPIA Nr 1 / Luty 2012 XXI wieku 5OBLICZY nowoczesnej filantropii Nie ma rzeczy niemożliwych Marek Kamiński o pomaganiu, wyprawach, dobroczynności oraz planach na przyszłość.

2 2 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Nowoczesna filantropia to działania strategiczne, przemyślane, nakierowane na rozwiązanie konkretnego problemu społecznego. To jednocześnie wiele możliwości zaangażowania się w działalność filantropijną, w zależności od naszych zainteresowań, motywacji i zasobów. polecamy Nowoczesna filantropia dla każdego strona 8 Język i forma przekazu tradycyjnej edukacji kulturalnej są często postrzegane przez młodych ludzi jako nieatrakcyjne i niezrozumiałe. ilantropia nie jest zjawiskiem nowym. W Polsce ma ona jednak przerwaną historię. W okresie PRL działające przed wojną fundacje zostały zlikwidowane, a o działalności prywatnych darczyńców nie mówiono publicznie. W polskim społeczeństwie znaczenie słowa filantropia tradycyjnie kojarzy się z XIX-wieczną działalnością charytatywną, z doraźną pomocą dla najuboższych. Słowo to współcześnie niechętnie używane jest przez dziennikarzy, a same osoby zaangażowane w działalność filantropijną, nie nazywają się filantropami. Rozwój filantropii Mimo, że słowo filantropia ciągle nie jest w częstym użyciu, zjawisko nowoczesnej filantropii rozwija się całkiem prężnie. W Polsce działają wyspecjalizowane fundacje i stowarzyszenia, które wspierają różne grupy społeczne i przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Coraz więcej firm angażuje się w działania społeczne, które prowadzone są w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Niemała, choć niezbadana, wydaje się być filantropia prywatna. Strategia i skuteczność Jaka jest nowoczesna filantropia? Niewiele ma wspólnego z XIX-wiecznym doraźnym i przypadkowym rozdawnictwem. To przede wszystkim działania strategiczne, przemyślane, nakierowane na konkretny cel. W odróżnieniu do modelu tradycyjnego, w relacji darczyńca-obdarowany ten ostatni traktowany jest podmiotowo, często wsparcie obejmuje nie tylko środki finansowe, ale także pomoc merytoryczną (np. szkolenia, porady). To działania długofalowe, starannie zaplanowane, zakładające osiągnięcie pożądanych efektów w określonym czasie. Darczyńca mierzy rezultaty udzielanego przez niego wsparcia, monitoruje postępy, jest gotowy przyznać się do błędów i szukać skuteczniejszych rozwiązań, również w konsultacji z ekspertami. Jako, że niektóre działania, Filantropia to coraz częściej szeroko pojęta inwestycja społeczna. Piotr Szczepański Przewodniczący Zarządu Forum Darczyńców w Polsce w szczególności te innowacyjne, są obarczone ryzykiem, zakładana jest elastyczność, możliwość zmian. Nowoczesna filantropia to wreszcie profesjonalne zarządzanie środkami przeznaczonymi na działania społeczne, pomnażanie i inwestowanie kapitału. Filantropia to coraz częściej szeroko pojęta inwestycja społeczna. Satysfakcja z pomagania Jednocześnie nowoczesna filantropia, w dobie wycofywania się Państwa z wielu sfer społecznych, to szerokie spektrum obszarów, w które możemy się zaangażować i szereg narzędzi, które nam to zaangażowanie ułatwiają. Każdy może znaleźć formę działalności najbardziej odpowiadającą jego motywacjom, możliwościom, oczekiwaniom i aspiracjom. Filantropia to ciekawa ścieżka, która przynosi wiele satysfakcji każdemu, kto na nią wejdzie. Mam nadzieję, że lektura tego dodatku będzie dla Państwa źródłem inspiracji i motywacji do zaangażowania się w działania filantropijne! 1 edycja Luty 2012 Project Manager: Bartosz Danel Tel.: Business Developer: Beata Kaczmarek Editorial Manager: Paweł Adamczak Managing Director: Adam Jabłoński Treść: Magdalena Czarnkowska Agata Wojdalska Dystrybuowane z: Rzeczpospolita Druk: Presspublica Sp. z o.o. Nakład: egzemplarzy Skład: Graphics & Design Studio, Marcin Ziółkowski, Fotografie: shuuterstock.com, istockphoto.com, zasoby własne Kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. SŁOWNICZEK POJĘĆ NIEZBĘDNYCH Fundusz filantropijny narzędzie filantropijne, które umożliwia darczyńcy realizację zaplanowanego przez siebie projektu społecznego. Tworzony na podstawie umowy między fundatorem a organizacją odpowiedzialną za administrowanie funduszem i realizowanie jego celów. Korzysta z osobowości prawnej organizacji, przy której został założony (osoby wspierające fundusz mogą skorzystać z ulg podatkowych). Darczyńca ofiarodawca (osoba indywidualna, instytucja, firma), który przekazuje potrzebującym środki finansowe lub rzeczowe. Dobrze jest, gdy darczyńca pomaga z życzliwości, planuje swoje działania i dąży do wyznaczonego celu, nie rozdaje swojego majątku lecz inwestuje go społecznie. Darowizna przekazanie części swojego majątku (pieniądze, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe) bez oczekiwania, że obdarowany da nam coś w zamian. Można określić przez kogo i na jaki cel ma być wykorzystana. Daje prawo do skorzystania z odpisu podatkowego. Organizacja pozarządowa organizacja założona z inicjatywy obywateli, działająca na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. Najczęstszą formą prawną organizacji pozarządowej w Polsce są stowarzyszenia i fundacje. Społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo aktywne publicznie, zdolne do organizowania się w grupy formalne i nieformalne, świadome swoich celów i potrzeb oraz działające z własnej inicjatywy. Sponsor darczyńca, który przekazuje środki rzeczowe lub finansowe sponsorowanemu w zamian za promocję sponsora lub wytwarzanych przez niego produktów.

3 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ INSPIRACJE OBLICZE 1 3 Filantropia Korporacyjna Rozmowa z Jadwigą Czartoryską Działalność pro publico bono to dla korporacji inwestycja w kapitał społeczny. Fundacja korporacyjna wrażliwa społecznie W minionych epokach filantropią zajmowali się królowie, książęta, bogaci bankierzy, czy przemysłowcy. Obecnie robią to korporacje możni współczesnego świata m.in. poprzez tworzenie fundacji, czyli odrębnych podmiotów realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne. Nie tylko beneficjenci chwalą sobie działania fundacji, biznes ceni je coraz bardziej i chętnie inwestuje w kapitał społeczny, mając świadomość, że zaangażowanie to przyniesie korzyści dla wszystkich i przyczyni się do ogólnego rozwoju. Tym samym, w wymiarze długofalowym, zwróci się. Filantropia na miarę XXI wieku Dzisiejsze fundacje korporacyjne wykształciły dojrzałe metody realizacji działań pro publico bono. Działalność części z nich koncentruje się na administrowaniu programem wolontariatu pracowniczego, te największe prowadzą rozbudowane programy społeczne i grantowe. Filantropijne działania na miarę XXI w. to nie tylko przekazywanie środków finansowych na przyjęte w strategii fundacji cele, ale zaangażowanie specjalistów oraz wykorzystywanie kompetencji fundatorów. Organizacja powołana przez TP i PTK Centertel Fundacja Orange realizuje swoją misję udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego wspierając rozwój młodych ludzi w ramach autorskich programów edukacyjnych, wykorzystujących nowe technologie. Młodzież i dzieci pełnią w nich nie tylko rolę biernych odbiorców, ale stają Słownik pojęć się odkrywcami i świadomymi użytkownikami nowych mediów. Działania Fundacji Orange uwzględniają rozwój technologii komunikacyjnych,np. E-wolontariat sprawnie łączy ideę pomagania z nowoczesnymi formami kontaktu wolontariusze mogą działać społecznie również przez Internet. Efekt synergii Fundacje korporacyjne często uczestniczą w projektach inicjowanych przez inne organizacje, np. : przekazują darowizny, współtworzą kampanie społeczne, dzielą się swoim know-how. Coraz częściej bazują na wiedzy ekspertów, nie tylko z zakresu kompetencji firmy, ale także zewnętrznych autorytetów. I tak, w skład rady naukowej programu wczesnej rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, wchodzą uznani audiolodzy, otolaryngolodzy i surdopedagodzy. Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Nauka i Wiedza, Centrum edukacji Obywatelskiej to długoletni partnerzy Fundacji Orange w jej działaniach na rzecz edukacji dzieci w zakresie twórczego i bezpiecznego wykorzystania nowych technologii. fundacja korporacyjna fundacja, która została powołana przez firmę, a jej celem jest realizacja działań społecznie użytecznych o charakterze non-profit w imieniu swojego fundatora społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Resposibility, CSR) strategia firmy uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami i wpływie wywieranym na otoczenie. społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Investment) wkład firmy jako składowej społeczeństwa obywatelskiego na jego rzecz m.in. poprzez akcje charytatywne, inwestycje społeczne, a także podstawową działalność firmy. Efekt synergii daje też zaangażowanie pracowników TP i Orange w programy Fundacji wspierają je oni swoją wiedzą i zaangażowaniem. Oprócz tego realizują własne projekty wolontaryjne odpowiadające na potrzeby ich najbliższego otoczenia. Wiarygodne wsparcie Powołanie przez firmę wyspecjalizowanej organizacji fundacji to efekt spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Stabilne finansowanie pozwala na długofalowe działania na szeroką skalę, a przy tym nie oznacza braku monitorowania efektów. Wręcz przeciwnie fundatorzy dbają o najlepsze wyniki swojej firmy, a wysokiej efektywności w sferze działań społecznych oczekują od fundacji. Istotne znaczenie ma przekazywanie środków w formie otwartych konkursów (grantowych), które zapewniają transparentność i czytelne reguły oceny. Działalność fundacji korporacyjnej powinna spełniać wysokie standardy jakościowe, potwierdzone wynikami niezależnych audytów. Pomaganie łączy ludzi Jaka była historia powstania Fundacji Orange? Zaangażowanie społeczne Grupy TP od dawna stanowiło istotny element jej działania. Aktywność ta miała formę darowizn dla organizacji społecznych, akcji charytatywnych i oddolnych inicjatyw pracowników o charakterze wolontaryjnym. Skala tych działań sprawiła, że w grudniu 2005 r. Grupa TP zdecydowała się powołać własną Fundację do realizacji celów społecznie użytecznych. Obecnie działa ona pod nazwą Fundacja Orange. Mam przyjemność kierować Fundacją od 2008 r. To ogromne wyzwanie, ale daje mi dużą satysfakcję i motywację do dalszych działań. Jest ona tym większa, że zespół Fundacji to grono prawdziwych społeczników, dla których praca wiąże się z wewnętrzną potrzebą zmiany skrawka rzeczywistości na lepsze. Czym wyróżniają się działania Fundacji? Działamy głównie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, bo wierzymy, że to najefektywniejszy sposób budowania społeczeństwa obywatelskiego. Śmiało korzystamy przy tym z nowoczesnych możliwości, czyli innowacyjnej edukacji i multimediów. Zachęcamy także młodych do używania nowych technologii do poznawania świata, komunikacji i uczestniczenia w kulturze. Naszym działaniom bliskie jest hasło: Rozwijaj się, korzystając z nowoczesnych możliwości. Co najbardziej ceni Pani w swojej pracy? Dzisiejsza filantropia nie ogranicza się jedynie do przekazywania środków finansowych potrzebującym. Obecnie do realizacji skutecznych działań pro publico bono potrzeba przemyślanej strategii i współpracy wielu osób. Jestem zafascynowana, gdy widzę, jak bardzo pomaganie innym łączy ludzi, wyzwala w nich pokłady kreatywności i dobrej energii, dostarcza pozytywnych wzruszeń. Jadwiga Czartoryska Prezes Fundacji Orange w Polsce. Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz paryskiej Sorbony. Doświadczenie zdobywała w polskich i francuskich firmach, administracji oraz instytucjach kultury. W latach była dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. Odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną 2011.

4 4 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje yć darczyńcą OBLICZE 2 Pomoc indywidualna Filantropia nie jest domeną ludzi zamożnych. Nowoczesna filantropia pozwala każdemu obywatelowi na wspieranie celu, z którym się utożsamia, który jest dla niego ważny. W Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie wymienione są aż 33 sfery pożytku publicznego. Przekazując pieniądze na którąś z nich, można skorzystać z przywileju odliczenia wartości przekazanej darowizny od podatku (do 6% podstawy opodatkowania, gdy darczyńcą jest osoba fizyczna oraz do 10% w przypadku firmy). Równocześnie istnieje wiele bardzo prostych mechanizmów, dzięki którym możemy się angażować, jak np. odpisy od pensji (pay-roll), stałe zlecenia przelewów (direct dialogue) czy tzw. charytatywne SMSy i audiotele. Często nasza aktywność może się ograniczyć do jednego kliknięcia czy złożenia podpisu. Najważniejsze dla organizacji jest systematyczne wsparcie. Niezwykle cenni są darczyńcy, którzy np. comiesięcznie niewielką część swoich dochodów przeznaczają na pewne cele społeczne. Tymczasem niewielu z nas jest stałymi darczyńcami organizacji pozarządowych. Pomagamy akcyjnie, przekazujemy środki w odpowiedzi na apel, który wzbudza w nas emocje, w sytuacjach klęsk czy katastrof. Filantropia dla zaawansowanych Osoby zamożne czy gotowe do zaangażowania się w dłuższej perspektywie czasowej, mogą sięgnąć po bardziej zaawansowane narzędzia. Największe możliwości działania daje założenie fundacji i wyposażenie jej w odpowiedni kapitał. Na ogół takie fundacje działają w rodzinnych stronach fundatora, realizują cele związane z jego pasją czy wartościami, zarządzane są przez niego samego albo jego bliskich. Mniej osobistego zaangażowania, przy jednoczesnym elastycznym doborze celu i formy udzielania pomocy, wymaga fundusz filantropijny. Często jest nazywany funduszem powierzonym, co dobrze oddaje jego mechanizm działania polegający na powierzeniu środków organizacji, która bierze na siebie ciężar administracyjno-organizacyjny. Fundusz może nosić nazwisko fundatora czy np. osoby, na której cześć jest fundowany. Kolejną możliwością, jeszcze Nowoczesna filantropia to możliwość wyboru spośród wielu dostępnych form zaangażowania, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Magdalena Pękacka Forum Darczyńców w Polsce mało rozpowszechnioną w Polsce, jest zapisanie majątku w spadku organizacji, albo uczynienie organizacji beneficjentem osobistej polisy ubezpieczeniowej. Filantropia firm Wiele narzędzi i form zaangażowania społecznego wykorzystywanych jest przez firmy. Podobnie, jak w przypadku filantropii osób indywidualnych, wpływ na wybór formy zaangażowania mają zasoby i motywacje przedsiębiorstwa. Najczęściej firmy korzystają z prostego mechanizmu przekazywania darowizn, zarówno finansowych jak i rzeczowych. Wiele firm podchodzących strategicznie do swojego zaangażowania wykształciło programy grantowe, które są prowadzone bezpośrednio przez firmę lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Profesjonalna filantropia korporacyjna to także wykorzystywanie zasobów niefinansowych firmy, czyli nieodpłatne świadczenie usług na rzecz organizacji, udostępnianie lokalu lub sprzętu. Narzędziem, który angażuje klientów firmy, a także buduje świadomość społeczną wokół danego problemu, są programy marketingu społecznie zaangażowanego (ang. CRM cause related marketing). Polegają one na przekazywaniu części zysku np. ze sprzedaży danego towaru na konkretny cel społeczny. Niewątpliwie najskuteczniejszym narzędziem do realizacji długofalowej strategii zaangażowania społecznego jest fundacja korporacyjna. Fundacja pomaga w prowadzeniu przemyślanych i uporządkowanych programów społecznych, mierzeniu efektów i rezultatów jej działań. Posiadanie prężnie działającej fundacji ma istotne znaczenie wizerunkowe i pomaga w budowaniu relacji z otoczeniem, w którym działa firma, pod warunkiem, że fundacja działa w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Dobrym KOMENTARZ Jak widać wiele jest możliwości zaangażowania się w działania filantropijne, zarówno dla osób indywidualnych jak i firm. Jeżeli będziemy więcej o filantropii w Polsce mówić, trendy na pomaganie będą się rozwijać. Kluczowe przykładem mogą tu być standardy działania organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców, w tym fundacji korporacyjnych, przestrzegających transparentności i jawności procedur grantowych, raportowania oraz partnerskiego traktowania beneficjenta. Venture Philantropy Nowoczesna filantropia jest inwestycją społeczną. Warto w tym kontekście wspomnieć o venture philantropy - zjawisku nowym, w Polsce jeszcze nie rozpowszechnionym, której podstawowym celem jest współpraca między organizacjami pozarządowymi a biznesem, oparta w równym stopniu na kapitale finansowym, jak i intelektualnym i społecznym. Jednym słowem jest to wsparcie instytucjonalne dla organizacji. W praktyce oznacza to, że projekt, który finansuje firma, jest przez nią wspierany również w sferze zarządzania, księgowości, PR, etc. Są to działania długofalowe, współpraca trwa latami, bo potrzebny jest czas, żeby rozwinąć kompetencje organizacji i osiągnąć zakładane rezultaty. jest pokazywanie i promowanie różnych możliwości zaangażowania społecznego, upowszechnianie dobrych praktyk, które będą inspiracją i motywacją do rozwijania nowoczesnej filantropii w Polsce. CASE STUDY Fundacja Orange dba o BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE Wszybko zmieniającej się rzeczywistości umiejętność korzystania z nowych technologii umożliwia pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. I choć dla większości młodych surfowanie po necie to stały element dnia, nawet około dwóch trzecich najmłodszych internautów nie wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci wynika z najnowszego raportu EU Kids Online. Bezpieczne piksele Zaspokojenie potrzeby edukacji w tym zakresie naturalnie wpisuje się w działania firmy telekomunikacyjnej. Dlatego od sześciu lat Fundacja Orange realizuje program Edukacja z Internetem, który koncentruje się wokół bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Uruchomiono portale internetowe, które poprzez gry pokazują, jak bezpiecznie bawić się i poznawać świat w Internecie dla przedszkolaków Necio.pl, dla tych nieco starszych Latem organizowane są pikniki edukacyjne, podczas których już 45 tys. dzieci poznało zasady bezpieczeństwa w sieci. Szkolenia dla dzieci w różnym wieku dostępne są na platformie e-learningowej, która ma już 150 tys. użytkowników. Profesjonaliści w akcji Również rodzice i profesjonaliści pracujący z dziećmi potrzebują odpowiednich narzędzi, aby przygotować najmłodszych do surfowania po sieci. Wśród rodziców rozpowszechniany jest podręcznik Bezpieczne media o tym, jak chronić dzieci przed zagrożeniami w Internecie. Przygotowano też scenariusze zajęć i materiały edukacyjne, które ułatwiają zadanie profesjonalistom. Misję programu realizują również wolontariusze Grupy TP, którym tematyka nowych technologii jest szczególnie bliska. Wykorzystując własną wiedzę i kompetencje, przeprowadzili już zajęcia dla 8 tys. dzieci z całej Polski. Fundacja Orange jest partnerem kampanii społecznych, podnoszących świadomość w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, m.in. w w inicjatywach Dziecko w Sieci i Dbaj o Fejs. Od 2007 r. współtworzy inicjatywę Helpline.org.pl, aby zapewnić lepszą ochronę dzieci w Internecie. Działania w zakresie bezpieczeństwa w Internecie Fundacja Orange prowadzi we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. KOMENTARZ Współpracujemy z Fundacją Orange na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Wspólnie powołaliśmy do życia Sieciaki.pl, stworzyliśmy bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci, prowadzimy konferencje, szkolenia dla profesjonalistów oraz kampanie społeczne. Wsparcie Fundacji Orange umożliwia działanie na dużą skalę, a współpraca merytoryczna z pracownikami Fundacji pozwala utrzymywać realizowane projekty na wysokim poziomie. Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje, koordynator programu Dziecko w Sieci

5 wyzwania materiał promocyjny NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Fundacja PZU: Pomagamy pomagać połeczna odpowiedzialność biznesu to kierunek rozwoju Grupy PZU zgodny z wartościami firmy: mądrością, prostotą i wyobraźnią. Elementem tej strategii są m.in. działania filantropijne realizowane przez Fundację PZU. Zgodnie z hasłem Pomagamy pomagać wspiera ona organizacje i stowarzyszenia, które niosą pomoc potrzebującym. Podejmowane inicjatywy realizują potrzeby społeczne w obszarze oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej. Aktywność społecznie użyteczna Fundacja PZU uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność grantodawczą prowadzoną w ramach autorskich programów dotacyjnych, m.in. takich jak Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach. Przyznawane są także dotacje pozakonkursowe. Finansowane są m.in. koszty leczenia osób fizycznych głównie pracowników Grupy PZU oraz ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.- Naszą ambicją jest rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, a tym samym utrwalanie pozytywnych zmian w środowiskach, na rzecz których działamy mówi Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU. Wachlarz inicjatyw obejmuje ochronę zdrowia, pomoc w rozwoju aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz edukację młodzieży z małych miejscowości. Celem jest także troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dzięki wsparciu Fundacji PZU do Polski powrócił zrabowany w czasie wojny obraz Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego. Partnerstwo w słusznej sprawie We współpracy z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie wspierane jest polskie szkolnictwo na Litwie. Bogdan Benczak Prezes Zarządu Fundacji PZU Fundacja uczestniczy także w inicjatywach Stowarzyszenia Wspólnota Polska na rzecz Polonii na Wschodzie. W partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży od kilku lat wdrażany jest program Świetlica moje miejsce. Miejsca aktywizacji lokalnej społeczności powstały już w 5 województwach. Nowoczesne świetlice przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych poszerzając tym samym ofertę edukacyjną mówi Bogdan Benczak. Z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci realizowany jest program dedykowany młodym ludziom obdarzonym wyjątkowymi zdolnościami. Wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizowany jest projekt Stypendiów Pomostowych, którego beneficjentami jest młodzież z terenów wiejskich i małych miejscowości rozpoczynająca edukację akademicką. Dążenia i plany Odpowiedzią na potrzeby personelu medycznego zajmującego się chorymi na raka jest wsparcie dla Polskiej Unii Onkologii realizującej cykl szkoleń z zakresu psychoonkologii. W ramach projektu Świetlica - moje miejsce planowane jest otwarcie nowych placówek w województwie lubelskim oraz współpraca z 17 świetlicami z Mazowsza. Wzbudzaniu zainteresowania trudną tematyką aktuarialną ma służyć konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z tej dziedziny. Z okazji Lata w Polsce 2500 dzieci i opiekunów z Białorusi, Ukrainy i Polski przebywających na koloniach zostanie objętych ubezpieczeniem PZU. Celem Fundacji PZU jest także dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej i wydarzeń kulturalnych wśród lokalnych społeczności oraz odzyskiwanie dzieł polskiego dziedzictwa narodowego. Wybrane programy edukacyjne Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci m.in. poprzez stwarzanie możliwości korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Celem jest wypracowanie metodyki systematycznej współpracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami. Promowane są nowatorskie koncepcje i metody działań edukacyjnych. Wsparcie i rozwój programu pomocy wybitnie zdolnym Partnerstwo Strategiczne Program pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy-byłych stypendystów w najlepszych placówkach uniwersyteckich w Polsce. Rolę edukatorów pełnią uznani naukowcy i artyści. Wsparcie Fundacji PZU pozwoli ustabilizować sytuację finansową Funduszu, wzbogacając ofertę zajęć m.in. dzięki implementacji narzędzia do e-learningu. 5 Jolanta Kulmińska Jaroszyńska Dyrektor Zarządzająca do Spraw Korporacyjnych PZU SA i PZU Życie SA oraz Przewodnicząca Rady Fundacji PZU Fundacja PZU stanowi ważny element mojego życia zawodowego mówi Jolanta Kulmińska Jaroszyńska, Dyrektor Zarządzająca do Spraw Korporacyjnych PZU SA i PZU Życie SA oraz Przewodnicząca Rady Fundacji PZU. Myślę, że jak każda organizacja tego typu, na przestrzeni lat nabrała dojrzałości i ekspertyzy. Można powiedzieć, że na początku uczyliśmy się pomagać. Teraz nasze motto brzmi: POMAGAMY POMAGAĆ. W przypadku osób indywidualnych bardzo często stajemy przed trudnym wyborem. Pojawia się pytanie: komu powinniśmy pomóc w pierwszej kolejności? Dlatego każda decyzja poprzedzona jest wnikliwą analizą sytuacji, której dokonuje Biuro Fundacji pod kierunkiem Zarządu. Potrzeby drugiego człowieka są centralną osią naszych działań. Chcemy uwrażliwiać i zachęcać innych do aktywności na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się, wspólnie z Fundacją Hospicyjną, finansować projekt, którego głównym celem było kształtowanie postaw wrażliwości społecznej wśród młodzieży i dorosłych, i pokazywanie, że mogą oni realizować się np. poprzez wolontariat hospicyjny. Największym podziękowaniem za naszą pracę są jej efekty. To co robimy ma głęboki sens, daje ogromną satysfakcję oraz inspiruje do dalszych działań. Stypendia im. prof. Geremka w ramach Stypendiów Pomostowych Wspieranie młodego pokolenia w rozwijaniu zainteresowań najnowszą historią, procesami społecznymi, które ukształtowały obecną Polskę, Europę i świat. Kontynuacja wsparcia finansowego studentów uczestniczących w programie Stypendiów Pomostowych, który realizowany jest we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Jego celem jest wsparcie młodzieży ze wsi i małych miejscowości w zdobywaniu wiedzy na wyższych uczelniach. Cała Polska czyta dzieciom W 2012 roku Fundacja PZU została Głównym Partnerem Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom przyznanjąc dotację na realizację III Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.celem współpracy jest chęć kształtowania wśród rodziców postawy mądrego i świadomego wychowania dzieci i młodzieży. Łukasz Sobiecki Administrator IT, PZU Warszawa Agnieszka Pastuszka Córka zmarłej agentki PZU Piotr Solecki Sprzedawca, PZU Kraków Pytanie 1: Z jaką prośbą /problemem zwrócił się Pan/Pani do Fundacji PZU? Pytanie 2: Jakiego rodzaju wsparcia udzieliła Panu/Pani Fundacja PZU? Zdiagnozowano u mnie czerniaka naczyniówki nowotwór wewnątrzgałkowy. Czekała mnie kosztowna terapia, którą miałem odbyć w Niemczech. Na 5 dni przed wyznaczonym terminem operacji kolega podsunął mi pomysł skorzystania ze wsparcia Fundacji. Dosłownie w ostatniej chwili złożyłem wniosek opisujący mój przypadek. Fundacja zareagowała natychmiastowo. Otrzymałem wsparcie finansowe w wysokości 15 tyś Euro na pokrycie części kosztów operacji i leczenia w niemieckiej klinice. Dzięki temu mogłem szybko powrócić do zdrowia. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w mój problem, a szczególnie Agnieszce Kazimierskiej, która pilotowała sprawę. z Innej perspektywy Po śmierci mamy, która utrzymywała mnie i moich dwóch młodszych braci, zostaliśmy bez środków do życia. Jako że mama była pracownikiem PZU, zwróciliśmy z prośbą o udzielenie nam wsparcia do Fundacji działającej w ramach firmy. Pomoc została nam udzielona bardzo szybko. Otrzymaliśmy dotację finansową nie tylko na bieżące wydatki związane z opłatami za rachunki, żywność, ale również edukację, w tym także kursy językowe. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni. Zwróciliśmy się do Fundacji z prośbą o dofinansowanie operacji kardiochirurgicznej córki. Operacja była przeprowadzana w Monachium w Klinice Uniwersyteckiej Grosshadern, zaś jej koszt to kwota Euro. Fundacja bardzo nam pomogła przekazując kwotę, o którą wnioskowaliśmy. Sami nie poradzilibyśmy sobie z taką sumą, tym bardziej że i tak zaciągnęliśmy kredyty na pokrycie wcześniejszej operacji. Nie była to bowiem jedyna operacja, którą przechodziła córka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc Fundacji. Dobrze jest pracować w firmie, w której działa taka Fundacja. Pracownik czuje się bezpiecznie, kiedy wie, że może liczyć na wsparcie pracodawcy w różnych sytuacjach, często dramatycznych.

6 6 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości materiał promocyjny OBLICZE 3 Firmy społecznie odpowiedzialne Filantropia społeczne zaangażowanie z potrzeby serca Pytanie: Czy działania filantropijne firm polegają na udzielaniu jedynie wsparcia finansowego potrzebującym? Odpowiedź: Na pewno nie. Współczesna filantropia nastawiona jest na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych przy użyciu określonych narzędzi i poprzez wyspecjalizowany personel. Sukces finansowy nie jest już jedynym miernikiem aktywności gospodarczej. Liczą się wysokie standardy etyczne, udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Firmy odpowiedzialne społecznie często angażują się w działania filantropijne, oferując wsparcie nie tylko finansowe, ale również intelektualne, rzeczowe. Każda, nawet najmniejsza poprawa warunków w świecie społecznym jest sukcesem darczyńcy. Ponadczasowy system wartości Boehringer Ingelheim jest niemiecką firmą farmaceutyczną z tradycją sięgającą 1885 r. Jej założycielem był chemik Albert Boehringer, tworząc podwaliny pod budowę odpowiedzialnej kultury organizacyjnej. Wysokie standardy etyczne - wzajemny szacunek, zagwarantowanie pracownikom równych szans, opieka nad nimi oraz ich rodzinami to fundamentalne zasady obowiązujące od samego początku istnienia firmy. Rodzina Boehringerów otaczała swoich pracowników szczególną opieką. W 1902 r. jako jedna z pierwszych firm w Niemczech i prawdopodobnie również na świecie, utworzyła Zakładową Kasę Chorych, niedługo potem fundusz pomocy dla emerytowanych robotników oraz fundację pomocy pracownikom niepełnosprawnym. Słowa Goethego Wszystko dobre co się dzieje, rozpoczyna coś kolejnego obrazują ewolucję wartości firmy, które na przestrzeni 127 lat były dostosowywane do realiów, warunków społecznych panujących w danym okresie. Wielokierunkowa pomoc Nieodłącznym elementem przedsięwzięć realizowanych przez fakty Boehringer Ingelheim jest współpraca, wzajemny szacunek, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój. Tworzenie innowacyjnych leków o wysokiej wartości terapeutycznej jest aktem pomocy ludziom. Czy jednak można na tym poprzestać? takie pytanie zadaje sobie Olivier Köhncke, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Boehringer Ingelheim. Odpowiedź brzmi: Nie. Firma Wybrane inicjatywy, kampanie edukacyjne Boehringer Ingelheim: 1 Mission 1 Million Getting to the Heart of Stroke inicjator globalnej kampanii edukacyjnej, której celem jest budowanie świadomości profilaktyki udaru mózgu u osób z migotaniem przedsionków. Making More Health globalne partnerstwo z organizacją ASHOKA ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia społeczności na całym świecie. Pracownicy firmy są zaangażowani m.in. w szerzenie wiedzy o innowacjach zdrowotnych. Wolontariat pracowniczy uczy dojrzałości, kształtuje pokorę, wpływa na rozwój osobisty. Uważam, że jest to bardzo cenne doświadczenie dla pracowników Boehringer Ingelheim. Oliver Köhncke Dyrektor Generalny polskiego oddziału Boehringer Ingelheim ZDROWA MAMA = ZDROWE DZIECKO inicjator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat właściwego przygotowania organizmu kobiety na czas poczęcia, ciąży, okresu narodzin. Program Telefon zaufania główny partner akcji edukacyjnej dedykowanej mieszkańcom Szczecina, szerzącej świadomość społeczną na temat HIV/AIDS, HCV, HBV, przemocy, stosowania narkotyków. od lat angażuje się w działania filantropijne, będąc partnerem dla lekarzy, pacjentów i społeczeństwa. Wspieranie nie jest procesem jednostronnym i nie może bazować na anonimowości. Liczy się przede wszystkim wartość osobistego doświadczenia, które pozwala lepiej zrozumieć potrzeby ludzi, wejść z nimi w bliższą relację podkreśla Olivier Köhncke. Oprócz organizowania kampanii edukacyjnych, akcji o zasięgu globalnym ukierunkowanych na krzewienie świadomości profilaktyki schorzeń, takich jak np. udar mózgu, firma zachęca innych do współdziałania na rzecz pomocy społecznej. Przykładem jest inicjatywa zorganizowana podczas kongresu onkologicznego, kiedy przedstawiciele firmy zbierali podpisy osób odwiedzających stoisko Boehringer Ingelheim, przypisując 5 zł za każdą sygnaturę. Zebrane środki zostały przekazane hospicjum w Warszawie. Wolontariat pracowniczy Od kilku lat kultywowana jest tradycja zaangażowania socjalnego pracowników. Co roku przeznaczany jest na to jeden dzień. Zasięg akcji obejmuje cały kraj, tam gdzie pracują i mieszkają pracownicy firmy. Dobierając się grupami, pracują przez cały dzień na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, osób starszych, dzieci niepełnosprawnych. W zależności od potrzeb rozpoznanych na ich terytoriach. Adresatami wsparcia są również kombatanci. Filantropijny gest ze strony firmy spotyka się zawsze z pozytywnym odbiorem i wdzięcznością. Powód do szczególnej dumy W 2010 r. Boehringer Ingelheim wspierał akcję pomocy powodzianom w Wilkowie. Oprócz darów rzeczowych zebranych wśród pracowników, zostały dostarczone środki czystości. Ponadto firma przekazała znaczącą kwotę na wyposażenie dwóch pracowni lokalnej szkoły w nowoczesny sprzęt do nauki chemii i języka angielskiego oraz na zakup tablic multimedialnych. Mimo że, nasza pomoc mogła tylko w niewielkim stopniu zaspokoić potrzeby poszkodowanych, jesteśmy szczególnie dumni z uczestnictwa w tej inicjatywie. Dała ona początek stałej współpracy nie tylko z tamtejszym Zespołem Szkół Publicznych, ale również z całym regionem mówi Olivier Köhncke. Firma nadal wspiera tamtejszą szkołę nie tylko finansowo, ale poprzez szereg aktywności. Ponadto jest fundatorem stypendiów dla wyróżniającyh się uczniów kontynuujących naukę w liceach lub rozpoczynających edukację akademicką. Dzielenie się umiejętnościami może inspirować W tym roku firma chce nieco zmodyfikować charakter działań filantropijnych, koncentrując swoją uwagę na wsparciu regionalnym. Powstała idea wykorzystania umiejętności pracowników. Osoby, które ukończyły AWF zaangażują się w rozwój kultury fizycznej dzieci z domów dziecka lub wybranych szkół. Podjęta inicjatywa ma zachęcić do uprawiania sportu, zaszczepić zasady fair-play, a także wydobyć potencjał być może przyszłych sportowców. Pracownicy, którzy ukończyli wydział chemii lub fizyki będą organizować zajęcia dotyczące tych dziedzin nauki. Celem jest zainspirowanie młodych ludzi, rozbudzenie ich zainteresowań oraz pokazanie, że nauka może być przyjemna i odgrywa ważną rolę w ich rozwoju.

7 SYLWETKA NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ O pasji, planach i niesieniu pomocy Marek Kamiński, polarnik, podróżnik i przedsiębiorca. Jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz. Dziś również ojciec, mąż i człowiek, który robi wiele dobrego dla tych, którzy potrzebują pomocy. OBLICZE 4 Inspiracja przez działanie 7 Jest Pan niezwykłym człowiekiem zajmującym się niewiarygodną wprost ilością spraw. Jak to się stało, że pomimo prowadzenia biznesu, licznych podróży, pisania książek i zajmowania się rodziną, znajduje Pan również czas na prowadzenie fundacji? Jest to sprawa organizacji, nie ukrywam, że pomocne okazują się też nowe technologie pozwalające np. odczytywać maile w telefonie komórkowym. Coraz bardziej dostępne są również połączenie lotnicze, to też pomaga, ale wbrew pozorom nie pracuję aż tak dużo. Bardzo ważna jest umiejętność wyhamowania i zachowania równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. Jeśli chodzi o fundację, to pomysł powstał po podróży na biegun północny z Wojtkiem Moskalem. Wtedy bardzo szybko zapragnąłem zdobyć również biegun południowy. Postanowiłem zorganizować tą wyprawę tak, by komuś pomóc. Wybór padł na oddział szpitalny przeznaczony dla dzieci z nowotworami, który miał zostać zlikwidowany; stąd hasło ekspedycji. Pomóżmy chorym dzieciom. Kiedy doszedłem na biegun, dostałem listy od tych dzieci. Rozpłakałem się to chyba był ten moment. Zrozumiałem, że bez nich ta wyprawa byłaby bez sensu. Wtedy też zrodził się pomysł założenia fundacji. Oddział został uratowany. Teraz stoi tam supernowoczesny trzypoziomowy budynek. Od tamtej pory pomogliśmy bardzo wielu dzieciom, jak i dorosłym. Co można zrobić bezinteresownie, by pomaganie było w dzisiejszych czasach powszechniejsze, a pomoc skuteczniejsza? Myślę, że ludzie chcą pomagać. Jest to kwestia wrażliwości i możliwości. Odruch serca często wychodzi też z potrzeby wewnętrznej. Cały czas bardzo duży niewykorzystany potencjał tkwi w 1%. Bez wątpienia również Państwo powinno pomagać, a często to fundacje biorą na siebie ciężar pomocy. Państwo powinno być bardziej sprawne, małe organizacje i fundacje mogą tylko łatać dziury, a ich cały czas przybywa. My, jako fundacja robiliśmy dużo rzeczy np. zbieraliśmy pieniądze na operacje, ale jest wiele fundacji, które zbierają pieniądze na te same cele. Moim zdaniem jest to problem, ponieważ jedna duża organizacja będzie bardziej sprawna i skuteczna niż kilka mniejszych. Naszą najsilniejszą stroną jest dawanie nadziei, inspirowanie ludzi do zdobywania własnych biegunów. Kładziemy nacisk na działania edukacyjne. Jeżeli można pomóc jednej osobie, warto zastanowić się, czy nie pójść na biegun. Jeżeli można pomóc 68 osobom to nie ma nad czym się zastanawiać trzeba iść. Może Pan powiedzieć coś więcej? Jakie są konkretne plany fundacji na najbliższą przyszłość? Tak jak mówiłem, chcemy skupić się na tym, na czym się znamy. Ispiracją dla idei była bez wątpienia jedna z moich najtrudniejszych wypraw zdobycie z Jaśkiem Melą dwóch biegunów. W jej trakcie wiele razy mieliśmy do czynienia z niebezpieczeństwami, które mogły kosztować nas życie. Do tego dochodziła odpowiedzialność za Jaśka. Cudem było, że sam projekt się udał, ale jeszcze większym sukcesem był fakt, że zainspirował tak wielu zarówno chorych, jak i zdrowych ludzi do walki o swoje życie i marzenia. Zrozumiałem, że utmysł też potrzebuje rehabilitacji. Nigdy nie spodziewałem się, że będę w stanie w ten sposób pomagać innym dając nadzieję i motywując. Chcemy zająć się budową Centrum Zdobywania Biegunów. Ma być to miejsce, gdzie ludzie w pełni sprawni i niepełnosprawni mogliby się uczyć elementów przygody, integrować i zdobywać wiarę we własne możliwości. Miejsce, które będzie stawiać na integracje, nie na izolację. Na razie powstaje plan. Jest to bardzo poważny projekt wymagający ogromnych nakładów finansowych i pracy. Zapewniam, że zrobimy coś dobrze albo nie zrobimy tego w ogóle, ale idea jest słuszna, a taki ośrodek bardzo potrzebny, więc z całą pewnością spróbujemy. Nasza fundacja w dalszym ciągu organizuje wyprawy, w tym dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych przez los. Na przykład dwa miesiące temu Danjah, która wygrała z nowotworem i Adrian, który zmaga się z poważną wadą serca odbyli swoją wyprawę marzeń do Laponii. Poza tym, realizujemy projekty wiślane. Od czasu Ekspedycji Wisła udało nam się z powodzeniem przeprowadzić szereg działań na rzecz naszej największej rzeki. W tym roku planujemy zorganizować kolejny spływ wiślany Ekspedycja Wisła 2012 tym razem będzie on ogólnodostępny. Jesienią odbędzie się ogólnopolska konferencja Szlak Wisły, dotycząca wiślanej turystyki. Myślimy również o Szkole Zdobywania Biegunów Marka Kamińskiego, w ramach której organizowane mają być obozy. CASE STUDY DŹWIĘKI MARZEŃ dla dzieci z wadą słuchu, program Fundacji Orange rogram Dźwięki Marzeń pomaga dzieciom z wadą słuchu rozwijać umiejętności komunikowania się z innymi i poznawać świat w pełnym wymiarze. Działania na rzecz lepszej komunikacji wpisują się w cele fundacji powołanej przez firmę telekomunikacyjną. Niedosłuch wrodzony lub nabyty w pierwszych dniach życia dotyczy dwóch noworodków na tysiąc i jest najczęstszą wadą wrodzoną. Wadą, która zaburza nie tylko rozwój mowy, ale także ogranicza możliwości pełnego wykorzystania potencjału dziecka. Wcześnie podjęta rehabilitacja daje dzieciom niesłyszącym szansę na prawidłowy rozwój. Program Dźwięki Marzeń, zainicjowany w 2006 roku, to kompleksowe wsparcie dla nich oraz ich otoczenia. Dziecku z wadą słuchu trzeba przede wszystkim umożliwić słyszenie, dlatego Fundacja Orange bezpłatnie wypożycza dzieciom odpowiednie urządzenia w ramach 18 banków aparatów słuchowych. Kluczowe znaczenie ma też intensywna rehabilitacja. Program Dźwięki Marzeń adresowany jest do dzieci w wieku 0-3 lat, z małych miast i wsi oddalonych od specjalistycznych ośrodków pomocy. Rehabilitant jeździ do dziecka i prowadzi zajęcia w domu, w jego naturalnym środowisku i w obecności opiekunów, którzy uczestnicząc w ćwiczeniach, lepiej poznają proces terapii. Z corocznej rehabilitacji korzysta 300 dzieci, z którymi pracuje ponad 180 specjalistów. Latem organizowane są też 14-dniowe turnusy terapii słuchu i mowy. Zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane są do potrzeb najmłodszych i prowadzone są przez doświadczonych logopedów. Opiekunowie biorą udział w warsztatach i spotkaniach z psychologiem. Mają też czas na to, aby się poznać i wspierać wzajemnie w procesie terapii swoich dzieci. W 2011 r. w turnusach wzięło udział 120 dzieci z opiekunami oraz 32 terapeutów. Fundacja organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje rehabilitantów w pracy z dzieckiem, m.in. z zakresu metody werbo- -tonalnej wykorzystującej ruch ciała do nauki mówienia. Rodzice i terapeuci otrzymują publikacje i pomoce edukacyjne (ćwiczenia wychowania słuchowego i film logopedyczny). Nad przebiegiem merytorycznym programu czuwa Rada Naukowa, której członkowie są autorytetami w problematyce wad słuchu. Rokrocznie inicjatywa otrzymuje patronat Ministra Zdrowia. Jej Ambasadorem jest aktorka, piosenkarka Olga Bończyk, która wychowała się w rodzinie osób niesłyszących. KOMENTARZ Zajęcia w znaczący sposób wpłynęły na rozwój Małgosi. Pani logopedka była sumienna i dobrze przygotowana. Córka, kiedy widzi rehabilitantkę, zostawia wszystko i biegnie na spotkanie. Zajęcia w domowej atmosferze dają też inną korzyść: Małgosia potrafi aktywnie pracować przy biurku ok. 40 minut a zaczynaliśmy od 5 minut. Janina Mama Małgosi

8 8 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ OBLICZE inspiracje 5 Coraz trudniej pisać o dobroczynności Informacja i promocja Inni o pomocy M Pytanie: Tabloidyzacja mediów staje się faktem, dziennikarze piszą o tym, co się dobrze sprzeda. Czy w takich warunkach możliwa jest jeszcze współpraca między organizacjami charytatywnymi a mediami? Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że np. fundacja będzie wiedziała, w jaki sposób dotrzeć do dziennikarza, dowie się, jakie informacje są mu naprawdę potrzebne i w jaki sposób trzeba będzie je dostarczyć. Dziennikarze narzekają, że są zasypywani informacjami o akacjach charytatywnych. Z kolei organizacje, które się nimi zajmują, uważają, że media poszukają jedynie sensacji i nie chcą pisać o pozytywnych wydarzeniach. Rzeczywiście, sami redaktorzy przyznają, że temat filantropii nie jest dla nich ciekawy. Zwracają uwagę np. na to, że coraz częściej duże prywatne firmy chcą zmienić swój wizerunek dzięki organizacjom charytatywnym. Kiedy nagle okazuje się, że wizerunek przedsiębiorstwa działającego nieetycznie trzeba zmienić, nagle firma chce sponsorować akcje społeczną, ale pod warunkiem, że informacja na ten temat będzie pojawiać się w mediach. I chociaż o dialog na tej linii jest dość trudno, to bez mediów nie udałoby się zebrać aż tak dużych kwot np. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wsparcie znanej osoby Na problemy z kontaktem z mediami nie narzekają z kolei te organizacje, które mają poparcie znanej osoby. Dobrym przykładem jest np. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko czy Akogo Ewy Błaszczyk. Zdaniem ekspertów w takich przypadkach, dziennikarze znacznie łatwiej wierzą w historię, którą chce przekazać dana organizacja, bo ufają autorytetowi gwiazdy. fakty Sytuacja zupełnie inaczej wygląda w mniejszych miastach. W przypadku akcji charytatywnych media same zabiegają o informacje na ich temat, ale jak podkreśla Tomasz Jeżyk z kaliskiego biura fundacji Jak media mogą pomagać organizacjom charytatywnym Promować pewien wzór zachowań, pod warunkiem, że on już istnieje. Media nie są w stanie stworzyć zjawiska czy postawy. Pokazać skalę problemu, ale pod warunkiem, że organizacja charytatywna pomoże dotrzeć do danych czy ludzi. Internet staje się coraz częściej najlepszym sposobem na pozyskiwanie nowych wolontariuszy, kontakt z nimi i zarządzanie ich pracą. Wpływać na władzę przez nagłaśnianie problemu, konfrontowanie ze sobą opinii różnych jego stron, przedstawianie analiz eksperckich czy zmuszenie do dyskusji. Mogą dodać perspektywy i przyspieszyć pewien proces, zachęcić ekspertów do merytorycznej dyskusji, nie tylko na łamach gazet, ale również w swoim własnym środowisku. Coraz częściej organizacje wolą komunikować się za pomocą mediów społecznościowych, adresując swój przekaz do wybranych grup społecznych. Bread of Life, oceniają wszelkie działania trzy razy surowiej. Efekt Facebooka Naturalnym miejscem prowadzenia działalności komunikacyjnej przez organizacje charytatywne (NGO, OPP, fundacje itd.) staje się także coraz częściej Internet, a w szczególności media społecznościowe. O sile i znaczeniu tego typu portali w pozyskiwaniu środków na dobroczynność przekonała się Małgorzata Błaszczuk, kiedyś dziennikarka polskiej telewizji w Chicago, obecnie redaktor naczelna serwisu stworzonego z myślą o Polakach mieszkających w Ameryce. W październiku ubiegłego roku jej córka Aleksandra na skutek wypadku samochodowego uległa paraliżowi. Po pierwszym szoku przyjaciele Oli i jej rodzina podjęli intensywne działania zmierzające do pozyskania pieniędzy potrzebnych na rehabilitację i dostosowanie się Oli do funkcjonowania w społeczeństwie. Media społecznościowe i Internet pozwalają przekraczać w naszych działaniach granicę państw i kontynentów. Informacje o Oli są dostępne na specjalnej stronie internetowej na jej bazie tworzymy kolejne odnośniki, jak choćby dedykowany profil w serwisie Facebook komentuje Małgorzata Błaszczuk. Pomoc nie ma granic, tak jak ludzka wyobraźnia. A więc jeśli cię proszą o pomoc natychmiast pomóż, szybko, nie zastanawiaj się. Dostaniesz zwrot. Po prostu to jest instynkt, to się w sobie ma. To jest naturalne i oczywiste. Agata Młynarska Świat nie jest miejscem idealnym i nie wszystkim powodzi się jednakowo dobrze. Wielkie spektakularne akcje dobroczynne, koncerty, imprezy odbywają się po to, by nieść pomoc. Ale nie tylko ci, którzy występują w świetle reflektorów zasługują na podziw. Trzeba docenić także zwykłych ludzi, którzy działają w mniej widoczny sposób, żeby pomagać innym. Olaf Lubaszenko Nagradzaj ludzi, którzy na to zasługują. Nie ważne czy koszą Twój trawnik czy zarządzają Twoimi pieniędzmi. Bądź w porządku oraz hojny, dobroczynność zawsze owocuje.. Donald Trump CASE STUDY Akademia Orange nowoczesna edukacja kulturalna Język i forma przekazu tradycyjnej edukacji kulturalnej są często postrzegane przez młodych ludzi jako nieatrakcyjne i niezrozumiałe. Aby skutecznie zachęcić ich do uczestnictwa w kulturze, warto pokazywać, że także Internet i nowoczesne technologie są przestrzenią spotkania z kulturą i tworzenia. Dlatego właśnie w 2009 roku powstała Akademia Orange, która w niekonwencjonalny sposób, bo przy użyciu nowych technologii, wprowadza młodych w świat kultury. W kreatywnej przestrzeni Akademii odnajdują się oni zarówno jako odbiorcy, jak i twórcy. Kultura otwiera głowy Uczestnictwo w Akademii Orange daje możliwość eksploracji włas- nego potencjału twórczego i uruchomienie kreatywnego myślenia. Przygotowuje młodych do świadomego uczestniczenia w kulturze w przyszłości, jako jej odbiorcy, animatorzy, krytycy, twórcy. Projekty wypełniają też inne misje społeczne integrują dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami. Dzieje się to m.in. poprzez warsztaty multimedialne, rapowanie, teatr, audiodeskrypcje czy tworzenie teledysków. Inspiracja dla wszystkich Akademia Orange ma formułę otwartego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i oświaty, w których nowoczesna wizja edukacji kulturalnej spotyka się z potrzebą pomagania innym. Wnioski wraz z opisem projektu są oceniane przez Kapitułę. Jednym z kryteriów jest innowacyjne zastosowanie nowych technologii, jako narzędzia ekspresji i przekazu treści kultury. Kolejnym jest nawiązywanie partnerstw: inicjatywy muszą być realizowane przez co najmniej dwie organizacje. Laureaci otrzymują granty w wysokości do 50 tys. zł na realizację zwycięskich projektów, łączna pula to 1,5 mln zł. Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektów trafiają na portal by stanowić inspirację dla innych organizacji. Z tej bazy wiedzy mogą czerpać wszyscy, zarówno doświadczeni animatorzy, jak i rozpoczynający przygodę z nowoczesną edukacją. Materiały udostępnia- ne są na otwartych licencjach, co daje możliwość pełnego ich wykorzystania. Akademii Orange to 1530 zgłoszonych inicjatyw, 80 zrealizowanych projektów, 46 w trakcie realizacji i ponad 10 tys. uczestników. KOMENTARZ Jako były członek Kapituły Akademii Orange mogłem osobiście przekonać się o inwencji, zaangażowaniu i profesjonalizmie wielu wspaniałych ludzi, którzy Fundacji Orange ofiarowują swój czas i umiejętności. Projekty te stanowią cenny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do wzrostu kapitału społecznego w naszym kraju. Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak Spis treści Niezwykła podróż do świata filantropii Jak korzystać z poradnika? Wydanie niniejszej publikacji było możliwe

Bardziej szczegółowo

raport Wolontariat pracowniczy w Polsce: w czym pomaga firmom i pracownikom?

raport Wolontariat pracowniczy w Polsce: w czym pomaga firmom i pracownikom? raport 2011 Wolontariat pracowniczy w Polsce: w czym pomaga firmom i pracownikom? Badanie THINKTANK Sposoby angażowania zatrudnionych w wolontariat, bariery i korzyści Rekomendacje dla początkujących:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: RAPORT CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bank, który uczy Dla wielu osób bank centralny

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Publikacja informacyjno-promocyjna Wrocław 2012 Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Współpraca przy redakcji:

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Partner dodatku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA W XI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej Finanse w organizacji pozarządowej WSTĘP (7) Spis rzeczy TEORIA Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik METODA K3 A PLANOWANIE STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii 2011 -- / 9 - Ranking Liderzy Filantropii 2011 -- / 10 -

Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii 2011 -- / 9 - Ranking Liderzy Filantropii 2011 -- / 10 - Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii 2011 -- / 9 - Ranking Liderzy Filantropii 2011 -- / 10 - Porównania branżowe -- / 12-5 lat Konkursu -- / 15 - Nagrody

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 2 3 Ofiarność polskiego społeczeństwa jest wprost niewyczerpana. Wielu przyganom może podlegać nasz narodowy charakter i

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

własne doświadczenie, a także opierając

własne doświadczenie, a także opierając 03 06 10 16 30 44 49 52 54 się na badaniach ilościowych i jakościowych, obie organizacje przygotowały publikację, która dostarcza kompleksową wiedzę nie tylko o fundraisingu, reklamie społecznej i marketingu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo