K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka Poznań, Poland Telefon: ; Odwiedź naszą stronę :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84. Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan."

Transkrypt

1 ul. Perzycka Poznań, Poland Telefon: ; Odwiedź naszą stronę : 1

2 Struktura systemu monitoringu 2

3 GKClient 3

4 Logowanie Aby zalogować się do systemu musimy posiadać użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu posługujemy się użytkownikiem Admin (hasło: Admin). Po zalogowaniu tworzymy nowego użytkownika i nadajemy mu uprawnienia Administratora. Przy kolejnym logowaniu będziemy już go wykorzystywać. Uruchomienie programu Program GKClient służy do zarządzania oraz monitorowania pracy systemu GameKeeper. Z jego pomocą wykonujemy liczne raporty, analizy i zestawienia. Obserwujemy również bieżącą pracę automatów oraz obroty poszczególnych lokali. Program pozwala na zarządzanie całą strukturą automatów oraz ich przemieszczanie między lokalami. Tutaj konfigurujemy cały system oraz łączymy ze sobą jego elementy. Po uruchomieniu programu przywita nas okno jak poniżej. Za pomocą dwóch dostępnych przycisków i zarządzamy całym programem. Na kolejnych stronach omówiono szczegółowo poszczególne funkcje programu. 4

5 DANE Wybierając przycisk mamy dostęp do informacji zgromadzonych w programie: Struktura aktualna struktura rozmieszczenia automatów w lokalach Obroty obroty uzyskane przez automaty w bieżącym roku kalendarzowym Obroty Historia obroty z lat poprzednich Automaty obroty uzyskane przez automaty w bieżącym roku, wg typów automatów Automaty Historia j.w., ale z lat poprzednich Raporty/Uwagi raport dzienny z pracy automatów oraz raporty okresowe Analiza dostęp do zaawansowanej analizy pracy automatów UC rozliczenie z Urzędem Celnym Admin panel administracyjny Struktura Struktura informuje o bieżącej lokalizacji automatów w lokalach. Ponadto zawiera informacje o przydziale automatu do grupy, operatora oraz inspektora. Mamy tutaj również numer karty SIM oraz modułu GSM zamontowanego w automacie. Strukturę tworzymy w oknie przydziału dostępnym z menu ustawienia. Za pomocą przycisków selekcji możemy ograniczyć ilość wyświetlanych informacji. Przycisk pozwala na wyświetlenie tylko tych automatów, którym nie przydzielono modułu GSM lub karty SIM. Możemy również strukturę wydrukować oraz zapisać do pliku tekstowego. Po strukturze poruszamy za pomocą pola Szukaj oraz przycisków F2 i F3, z których pomocą przeskakujemy odpowiednio do poprzedniej bądź następnej pozycji spełniającej kryteria wyszukiwania. Przełącznik nad polem szukaj pozwala na wyszukiwanie tylko od początku wyrazu (przełącznik wyłączony pozycja domyślna) lub również w środku (przełącznik włączony). Dopisywanie informacji do konfiguracji [administrator] Chcąc dopisać lub usunąć klucz lub powiadomienie z konfiguracji możemy wykorzystać opcję zmian w konfiguracji dostępną z poziomu struktury automatu pod prawym przyciskiem myszy. W nowym oknie wybieramy rodzaj wprowadzanych zmian / klucze lub powiadomienia/ oraz typ operacji /dodawanie lub usuwanie/. Dalej zaznaczamy lokale oraz klucz lub telefon, których dotyczą wprowadzane zmiany. Okno otwiera się dla grupy i operatora na którego obszarze kliknęliśmy w oknie struktury. Po wybraniu przycisku otrzymamy informację o ilości automatów, w których zmiany zostały wprowadzone. W przypadku braku miejsca na dodanie nowego klucza lub powiadomienia zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem. Moduły GSM, których konfiguracja 5

6 została zmieniona zostaną oznaczone jako niepotwierdzone. Wówczas należy wysłać do nich konfigurację ponownie. Aby zrobić to szybko i prosto możemy posłużyć się panelem administracyjnym. Historia automatu [administrator, właściciel] Z poziomu struktury udostępniono dostęp do historii automatów. Zostało to zrealizowane przez przycisk widoczny u dołu ekranu. Powyżej przycisku znajduje się przełącznik wskazanego w strukturze automatu., który włącza bądź nie sprawdzanie historii Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna historii automatu, czyli lokalizacji, w których ten automat wcześniej pracował oraz ostatnich stanów liczników. Bieżąca lokalizacja ma zerowe stany liczników, gdyż ten automat jeszcze tutaj nie pracował. Zaznaczenie jej umożliwi, za pomocą przycisku, przepisanie ostatnich stanów liczników z poprzedniej lokalizacji do aktualnej. Czyli wstawienie rekordu D3. Obroty 6

7 Znaczenie kolumn Lp Grupa Operator Lokal Nazwa Miasto Liczba porządkowa Nazwa grupy Nazwa Operatora Oznaczenie lokalu Pełna nazwa lokalu Miasto, w którym znajduje się lokal Automat Typ Nazwa pełna %W Oznaczenie automatu Skrótowe określenie typu automatu Pełne określenie typu automatu Procent wypłacalności Wyrażony w procentach stosunek sumy wypłat do sumy wpłat. Dochód automatu w ostatnim dniu Dochód automatu od ostatniego D3 Status obrotu, - gdy obrót jest mniejszy niż minimalny; + gdy większy niż maksymalny. Progi ustawiamy dla każdego typu automatu lub konkretnego automatu (w przypadku różnych danych priorytet ma zawsze ustawienie konkretnego automatu!) N.Dz. N.Roz St Obrót po POG Data Dni %F Przychód Obrót automatu od początku okresu rozliczeniowego Obrót po odjęciu podatku /określony przez POG lub %/ Data otrzymania ostatniego sms a w bieżącym miesiącu Liczba dni okresu rozliczeniowego Procent dla firmy /kwota po odjęciu % lub kwoty (za czynsz) dla lokalu/ Przychód firmy obliczony na podstawie obrotu po POG i %F kolumna po POG * %F Styczeń Grudzień Obrót w każdym miesiącu Tydz Obrót za ostatnie 12 tygodni Dzień 0-11 Sposób obliczania Obrót za ostatnie 12 dni Znaczenie przycisków Wybór wyświetlanych wierszy Wybór prezentacji obrotów Wyszukiwanie pozycji. Odbywa się po kolumnach oznaczonych kropką przed nazwą kolumny (Grupa, Operator, Lokal, Nazwa, Miasto, Automat) 7

8 Zaznaczenie przełącznika powoduje, że wyszukiwany jest również ciąg znaków występujący wewnątrz komórki, a nie tylko od początku. Wyświetla również automaty historyczne Wykonanie update u. Jest to jednoznaczne z naduszeniem przycisku NOW na panelu GKUpdate serwera Wykonanie wydruku Zapis widzianej tabeli do pliku tekstowego. Plik ten będzie oddzielony znakami tabulacji dzięki czemu łatwo go będzie zaimportować do programu Microsoft Excel w celu dokonania dalszych złożonych analiz. Przełącznik Obroty-wpłaty-wypłaty W przypadku użytkownika Inspektor, Gość, w tabeli obrotów mamy dodatkowy przycisk. Służy on do wyświetlenia podsumowania obrotów przypisanych do użytkownika lokali. Kliknięcie ponownie na ten przycisk ukrywa okno. Szczegóły automatu Podwójnie klikając na wybrany automat w oknie Struktury lub Obrotów wchodzimy do okna szczegółów automatu. Mamy tutaj dostęp do wszystkich sms ów przysłanych z modułu BB, MB zamontowanego w automacie. Typy rekordów: Rozróżniamy następujące rodzaje rekordów (kolumna Typ ): 8 D0 raport dzienny przychodzący o porach określonych w konfiguracji D1 odpytanie automatu na żądanie użytkownika (z poziomu komputera) D2 przekazanie stanu automatu do systemu po przyłożeniu pastylki do czytnika przy automacie (podwójne przyłożenie) D3 korekta liczników automatu D4 rozliczenie operatora /dostępne na rekordzie D3/ K0 potwierdzenie otrzymania konfiguracji przez moduł GSM E0 słaba bateria w module; najczęściej jest to ostatni sms

9 Alarmy: A1 otwarcie kasy A2 otwarcie drzwi A3 lampka serwis A4 lampka uzupełnienie A5, A6, A7 odłączenie liczników A8 demontaż modułu GSM A9 sygnał dodatkowy 1 (BlueBox, MiniBox) A10 sygnał dodatkowy 2 (BlueBox, MiniBox) A11 wyłączenie modułu GSM (alarm tylko w wersji MiniBox) Raporty (BlueBox, MiniBox): R1 otwarcie kasy R2 otwarcie drzwi R3 lampka serwis R4 lampka uzupełnienie R5, R6, R7 odłączenie liczników R8 demontaż modułu GSM R9 sygnał dodatkowy 1 R10 sygnał dodatkowy 2 R11 włączenie zasilania R12 wyłączenie zasilania R13 przyłożenie pastylki R14 odłączenie anteny (nie dotyczy modułów MiniBox) Przełącznik limit służy do pobrania tylko najnowszych rekordów (ważna przy korzystaniu z wolnego łącza internetowego). Uwaga! W tym przypadku starsze dane mogą nie być poprawne. 9

10 Zaznaczenie filtru w szczegółach automatu pozwala wyświetlić jedynie rekordy D0, D3 oraz D4. Funkcja ta ułatwia przeglądanie dziennych obrotów. Zaznaczenie filtru pozwala wyświetlić wszystkie usunięte rekordy (ctrl + del). Niemożliwe staje się tym samym całkowite usunięcie rekordów. Usunięte rekordy nie są jednak brane pod uwagę podczas obliczeń. Po zaznaczeniu tej opcji rekordy te uzyskują żółty kolor. Aby przywrócić dany rekord należy ponownie wcisnąć kombinację klawiszy ctrl + del. Poniżej przedstawiono znaczenie przycisków dostępnych z poziomu okna szczegółów automatu. Konfiguracja modułu GSM BB konf. (K0) Zanim moduł GSM zacznie przysyłać do systemu informacje o bieżącej pracy automatu musimy wysłać do niego konfigurację, w której określimy rodzaj interesujących nas informacji. Określamy tutaj tryb pracy: - nieaktywny brak raportowania - odczyt jednokrotny raporty będą przekazywane do systemu jeden raz dziennie, o określonej godzinie - odczyt wielokrotny raporty będą przekazywane wiele razy, co określoną liczbę godzin. Raport, o którym mowa powyżej, oznaczony jest w systemie D0. Ponadto wybieramy rodzaj alarmów przekazywanych do systemu ze skonfigurowanego modułu GSM. Osoby znajdujące się w oknie powiadomienie będą informowane poprzez sms o zaistnieniu zdarzenia. Dodawanie lub usuwanie osób do listy powiadomień nie pociąga za sobą konieczności ponownego wysłania konfiguracji, nasz wybór zatwierdzamy jedynie przyciskiem. Następnie określamy osoby, które będą uprawnione do dostępu do automatu. Muszą one posiadać klucze elektroniczne, tzw. pastylki. Możemy wybrać te osoby pojedynczo z list rozwijanych (podobnie wybieramy osoby, do których będzie wysyłana informacja o alarmach) lub za pomocą grup. Drugi sposób został opisany poniżej. 10

11 Poszerzone możliwości konfiguracji (BLUEBOX, MINIBOX) W modułach MiniBox, BlueBox możemy konfigurować dodatkowo (w porównaniu do wersji BlackBox): a) przekaźnik mamy 3 stany pracy przekaźnika pozwalającego na sterowanie urządzeniem zewnętrznym; pulsacyjny tryb pracy włącza i wyłącza przekaźnik w odstępach 1s b) alarmy 2 sygnały dodatkowe z wyłączników krańcowych (W3, W4); Alarm wyłączenia modułu tylko w wersji MiniBox c) dodatkowy licznik d) raporty MiniBox, BlueBox pozwalają na informowanie o wszystkich zdarzeniach alarmowych (bez wysyłania powiadomień) oraz ponadto o włączeniu i wyłączeniu zasilania, przyłożeniu pastylki oraz odłączeniu anteny GSM (R14) i Radio BlackBird (R15) (raporty R14 i R15 nie występują w modułach typu MiniBox). e) czasy użytkownik ma możliwość ustawienia czasów reakcji na zdarzenia. UWAGA! Zmiany tych czasów należy dokonywać tylko w sytuacji, gdy jest to absolutnie niezbędne. Zawsze mamy możliwość przywrócić ustawienia fabryczne. Zmiana czasów standardowych: Rodzaj sygnału drzwi brak zasilania liczników lampka service lampka uzupełnienie włączenie zasilania wyłączenie zasilania sygnał dodatkowy 1 przerwa DC przerwa AC min. impuls max. impuls uzbrojenie alarmu Czas po którym zdarzenie zostanie zauważone Czas ponownej aktywacji zdarzenia 100ms 10s 60s 60s 3s 3s 100ms 30ms 7ms 30ms 240ms 30s 60s 60s 1800s 1800s 3600s 3s 60s Czasy sygnału dodatkowego 2 nie są definiowane przez użytkownika i wynoszą odpowiednio 100ms i 1 min. 11

12 Sposób zmiany czasu: 1. Wybieramy czas, który będziemy zmieniać. Pole zrobi się żółte 2. Na panelu ( rysunek z lewej) wybieramy mnożnik oraz wpisujemy wartość. Po wprowadzeniu poprawnych wartości klikamy na. Nieaktywny przycisk oznacza wprowadzenie danych spoza dostępnego zakresu.. Konfiguracja automatu za pomocą grup Mamy możliwość szybkiego dodawania grup kluczy. Aby mieć dostęp do tej opcji należy zaznaczyć przełącznik przy typie użytkownika. Wówczas za pomocą klawisza otworzymy okno umożliwiające podgląd lub tworzenie grup. W środkowej części widać osoby należące do grupy zaznaczonej z prawej strony okna. Teraz rozwijając listę właścicieli kluczy widzimy nazwy grup. W nawiasie mamy liczbę kluczy w grupie. Ponadto możemy określić dwa numery telefonu, na które będzie wysyłane powiadomienie o alarmie, a które nie są trwale zapisane w systemie. Będą to numery doraźne, wprowadzone w dolnej części okna. Po skonfigurowaniu modułu GSM, należy wysłać konfigurację. Służy do tego przycisk, który uaktywni się w momencie wprowadzenia zmian w konfiguracji. Wysłanie konfiguracji możemy również opóźnić w czasie. Może mieć to zastosowanie w przypadku wyboru wielokrotnego odczytu automatu. Wówczas, gdy np. chcemy otrzymywać raport D0 co 12 godzin, o godzinie 06:00 i 18:00 możemy posługując się przełącznikiem przy przycisku wysyłania, określić godzinę wysłania konfiguracji. Jest to istotne, gdyż moduł zacznie odliczać czas od momentu otrzymania konfiguracji. Potwierdzeniem otrzymania konfiguracji przez moduł GSM jest odesłanie informacji oznaczonej K0. Rekord ten różni się od pozostałych tym, iż nie niesie ze sobą informacji o pracy automatu (prawie wszystkie pola rekordu są puste). Oczywiście, by moduł GSM odebrał konfigurację oraz odesłał potwierdzenie, musi być zalogowany do sieci GSM. 12

13 Przycisk ten oznacza zakończenie pracy automatu w określonej lokalizacji. Po jego naciśnięciu do modułu GSM zostanie wysłana informacja, aby zaprzestał on wysyłania raportów do systemu. Moduł GSM zostanie wyłączony. Zapisywanie konfiguracji Czasem zachodzi potrzeba wysłania jednakowej konfiguracji do różnych lokali. Wówczas przygotowujemy tylko jedną konfigurację i ją zapisujemy. W tym celu w klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie konfiguracji modułu GSM. Mamy tutaj możliwość zapisania konfiguracji lub wgrania zapisanej wcześniej. Wgrywając konfigurację możemy wybrać konfigurację lokalną (pod warunkiem, że wcześniej ją zapisaliśmy) lub konfigurację o danej nazwie (w tym przypadku klikamy na a następnie wskazujemy nazwę konfiguracji. Po wybraniu nazwy konfiguracji lub konfiguracji lokalnej wybieramy przycisk. Operację wgrywania konfiguracji możemy anulować przyciskiem. Zapisując konfigurację, musimy podać jej nazwę, bądź zaznaczyć konfigurację lokalną. Następnie wybieramy przycisk. W przypadku występowania już takiej nazwy pojawi się pytanie: Nazwę usuwamy za pomocą przycisku. Korekta stanu liczników D3 Widok okna szczegółów przed wstawieniem korekty 13

14 Chcą wstawić korektę posługujemy się przyciskiem. Wówczas nowy rekord zostanie wstawiony poniżej rekordu zaznaczonego. Okno korekty (wybrano rekord nr 245) wygląda jak poniżej: BlackBox MiniBox, BlueBox Z poziomu okna korekty możemy skorygować stany liczników CI, CO i CR, (w przypadku MiniBox'a jak i BlueBox'a zmieniamy także licznik dodatkowy), a także wprowadzić kwotę, która powinna znajdować się w kolumnie N.Roz. W przypadku zmiany kwoty w polu Rozliczenie, różnica kwoty wstawionej oraz kwoty rozliczonej zostanie wstawiona do kolumny N.Dz. Zmieniając, w powyższym przykładzie, wartość tego pola z 2210 na np otrzymamy w rekordzie korygującym, w kolumnie N.Dz. kwotę 90. Teraz nasze okno przyjmie postać: Widać, że wartości w kolumnie M-c, w wierszach następujących po wstawionym rekordzie korygującym zostały zwiększone o 90. Kolumna N.Roz. została natomiast obliczana od początku. Możemy również wstawić rekord D2. W tej sytuacji pojawi się prośba o wstawienie daty i godziny wstawienia. Funkcja ta przydaje się w sytuacji, gdy np. jest problem z zasięgiem lub operator nie ma przy sobie pastylki w momencie rozliczania automatu. Może wówczas podać stany liczników administratorowi telefoniczne. Teki rekord D2 będzie zawierał informację, że wstawił go Administrator systemu. Wstawianie D3 14

15 Korzystając z przycisku wstawiamy nowy rekord na końcu listy rekordów. Otrzymuje on bieżącą datę i godzinę z systemu oraz wszystkie wartości (z wyjątkiem wartości w kolumnach N.Roz. i M-c.) równe zero. Korygujemy je za pomocą korekty. Komentarze W oknie szczegółów automatu dodano możliwość wstawienia komentarza do sms a. W tym celu posługujemy się przyciskiem. Wprowadzony komentarz jest widoczny w kolumnie Uwagi. Komentarz usuwamy przyciskiem. Korzystając z opcji możemy wyświetlić ostatni komentarz bezpośrednio w głównym oknie struktury. Opcja dostępna jest z poziomu ustawień w panelu administracyjnym (Dane/Admin/Ustawienia). Rozliczanie automatu D4 Rozliczenie pracy automatu jest możliwe po zaznaczeniu rekordu D3 w oknie szczegółów automatu. Funkcja dostępna z poziomu szczegółów automatu umożliwia wyznaczenie końca okresu rozliczeniowego. Brak rekordu typu D4 oznacza, że końcem okresu rozliczeniowego będzie koniec miesiąca kalendarzowego. Warunkiem wstawienia rekordu rozliczeniowego jest wystąpienie rekordu korygującego D3. Po zaznaczeniu rekordu korygującego klikamy na przycisk. Pojawia się okno (patrz rysunek po lewej stronie): Mamy tutaj możliwość wskazania miesiąca za który robimy rozliczenie. Domyślnie jest to bieżący miesiąc. Możliwość zmiany przydaje się jednak w sytuacji, gdy robimy np. 2 marca rozliczenie za luty. 15

16 Pola wpłaty i wypłaty są obliczane w oparciu o poprzedni rekord rozliczeniowy (lub początek pracy automatu, jeżeli jest to pierwsze rozliczenie). Poniżej przedstawiono algorytm obliczania wyliczania przychodu (denominacja równa 4). Liczniki w polu oznaczonym A CI: CO: Liczniki w polu oznaczonym B CI: CO: obliczamy: Różnica wpłat i wypłat (Przychód) wynosi: = 638 W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w obliczonych kwotach możemy pola wpłaty i wypłaty wprowadzić ręcznie. Całość kończymy przyciskiem. Uwaga! Rekord D4 nie jest przeliczany dynamicznie, czyli nie ulega zmianie w przypadku wstawienia korekty przed nim. W takiej sytuacji należy rekord rozliczeniowy usunąć (Ctrl + DEL) i wygenerować go ponownie. Data wstawienia rekordu D4 jest ostatnim dniem rozliczanego miesiąca. Takie rozwiązanie ma wskazywać, że jest to ostatni rekord w rozliczanym okresie. 16

17 Wstawianie rekordów rozliczeniowych nie wystarczy by system dokonywał obliczeń obrotów o te informacje. W tym celu należy jeszcze wybrać opcję last D4 dostępną w module GK Update. Odczyt na żądanie Przycisk ten służy do odpytania automatu z poziomu systemu. Wysyłany zostaje sms do modułu GSM GSM z prośbą informację o bieżącym stanie automatu. W odpowiedzi otrzymamy rekord oznaczony w systemie D1. Wydruk, zapisywanie i odświeżanie okna Przyciski służące wydrukowaniu, zapisaniu oraz odświeżeniu widzianego okna. Zmiana denominacji istniejących rekordów [Administrator, Właściciel] W oknie szczegółów automatu mamy możliwość zmiany denominacji istniejących rekordów. Sytuacja taka może wystąpić w momencie, gdy uruchamiając automat podamy niewłaściwą wartość denominacji. Aby wykonać tę procedurę klikamy prawym przyciskiem myszy na pierwszym rekordzie, w którym jest niewłaściwa denominacja. W menu kontekstowym, które zobaczymy klikamy na Zapamiętaj pozycję. U dołu ekranu zobaczymy wówczas numer rekordu (z kolumny Lp.) na który kliknęliśmy. Następnie klikamy na ostatni rekord, w którym dokonamy zmiany denominacji. Tym razem z menu kontekstowego wybierzemy Zmień denominację. Po tej operacji zobaczymy okno umożliwiające wprowadzenie poprawnej wartości denominacji. Uwaga! Jeżeli chcemy, by od tego momentu automatu posiadały tę wprowadzoną określić w oknie z parametrami automatu wszystkie nowe rekordy z tego denominację, musimy ją (Ustawienia Automat). Prócz zmiany denominacji, mamy tutaj możliwość obliczenia obrotów między dwoma wybranymi rekordami. Funkcja ta jest dostępna również dla operatorów i inspektorów. W tym przypadku z rozwijanego menu kontekstowego wybieramy Obrót. Zobaczymy okno jak obok. Wszystkie wartości są podane w walucie. 17

18 Znaki zapytania W oknie szczegółów automatu przy pozycji liczników mogą w niektórych sytuacjach zostać wyświetlone znaki zapytania. Znaki te oznaczają, że liczniki, które przyszły z ostatnią wiadomością są niższe od poprzednich. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zerowania skrzynki (także ręcznego). W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia należy skontaktować się z operatorem w celu synchronizacji liczników (wysłanie D2 i wstawienie korekty). W przypadku częstego występowania problemu istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu GSM lub (czego nie można wykluczyć) prób sabotażu. Znaki zapytania pełnią w tym przypadku rolę ostrzegawczą. Okna szczegółów technicznych Info1 i Info2 Podwójnie klikając na rekordy automatu zostaniemy przeniesieniu do kolejnego okna (Info1) opisującego pracę automatu. Mamy tutaj informację o czasie włączenia i wyłączenia automatu oraz o ilości niektórych zdarzeń (otwarcie kasy, drzwi, zapalenie lampek uzupełnienia i serwisu) a także datę i czas ostatniego zdarzenia. Uwaga! Włączenie automatu jest rejestrowane w sytuacji, gdy był on wyłączony przez więcej niż jedną godzinę. Kolejne podwójne kliknięcie przenosi nas do ostatniego okna (Info2) ze szczegółami automatu. 18

19 Poniżej opisano znaczenie poszczególnych kolumn: Lp. Data DT UZas UBat Syg. Zer. Res. Mod. Bł. sms TypBB Prog Liczba porządkowa Data przysłania sms a Dzień tygodnia Napięcie zasilania skrzynki (brak oznacza wyłączenie automatu) Napięcie baterii. Poniżej napięcia 5,9V można oczekiwać sms a typu E0 oznaczającego niski poziom baterii. Najczęściej jest to spowodowane długim czasem wyłączenia automatu. Siła sygnału sieci GSM. Wartość w zakresie Przy niskim sygnale (poniżej 25) mogą wystąpić problemy z łącznością. Należy wówczas rozważyć zmianę operatora sieci GSM (wymienić kartę). Zerowanie pamięci operacyjnej. Może wystąpić w przypadku błędu w formacie danych. Jest to sprawdzane po każdym restarcie modułu GSM. Zerowane są wówczas wartości liczników, informacje o alarmach oraz zegar. Restart modułu GSM. Ilość programowań modemu. Liczba błędnych sms ów. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu operator nie przekazuje sms a wysłanego przez moduł. Wówczas, po 3 próbach taki sms jest kasowany a licznik błędów zwiększany o 1. Oznaczenie nr wersji modułu GSM. Wersja programu w module. Admin Panel administracyjny [administrator, właściciel] Z poziomu panelu mamy dostęp do informacji o niepotwierdzonych konfiguracjach /tych dla, których nie przyszło potwierdzenie wysłania konfiguracji K0/. Możemy wówczas za pomocą przycisku wysłać wszystkie konfiguracje. Będą one wysyłane w odstępach 30s, aby nie zakłócać pracy komunikatora. 19

20 Konfiguracje, których nie chcemy wysyłać /bo automat stoi np. na magazynie/ przenosimy do nieaktywnych przyciskiem. W celu aktywowania automatu posługujemy się przyciskiem dostępnym po wybraniu automatów nieaktywnych bądź też przez wysłanie konfiguracji. Ustawienia Automatyczne przenoszenie liczników. Po zaznaczeniu opcji w przypadku przeniesienia automatu do nowej lokalizacji nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia stanów liczników. W tym samym miejscu zaznaczając opcję wyświetlać ostatni dodany komentarz bezpośrednio w strukturze. możemy Pod przyciskiem istnieje możliwość wyczyszczenia buforu komunikatora (przycisk ) wszystkie oczekujące w kolejce do wysłania smsy zostaną bezpowrotnie wykasowane. Przycisk do zdalnego przeprowadzenia updatu niskopoziomowego w sytuacjach awaryjnych. Raporty [administrator, właściciel] Raporty za wybrany okres dostępne są pod przyciskiem. Na pierwszej zakładce mamy raport dzienny. Dalej alarmy/raporty, raporty typu D, E0, K0, komentarze, resety modemu, wyłączenia automatów, raport z przyłożenia pastylki, data uruchomienia. 20

21 W raportach z DxE0K0, alarmów/raportów, komentarzy, resetów modemu, wyłączenia automatu, przyłożenia klucza i daty uruchomienia musimy wskazać okres, za który dokonujemy analizy. W raportach z DxE0K0 i alarmów ponadto podajemy próg powyżej/poniżej którego automaty mają być wyświetlane w raporcie. Wybór zatwierdzamy przyciskiem. Ponadto w przypadku raportu z D2 mamy możliwość przełączenia się na widok szczegółów. Otrzymamy wówczas wykaz osób, które wygenerowały rekord D2, a nie ilość rekordów. Mamy również możliwość zapisania raportu do pliku tekstowego. Przycisk. W raporcie komentarzy mamy zebrane wszystkie uwagi, które wstawiliśmy w oknie szczegółów automatu do poszczególnych rekordów. Dzięki temu przyciskowi możemy odpytać wszystkie widoczne automaty jednym kliknięciem. Wybierając pierwszą zakładkę (raport dzienny) mamy m.in. informacje o braku sms a z automatu lub alarmach, które wystąpiły w dniu poprzednim: Raport ten jest generowany podczas każdego Update u na serwerze. W kolumnie Dane mamy informacje o braku sms a z automatu (cyfra w tej kolumnie oznacza od ilu dni nie otrzymano smsa). W przypadku nawiązania kontaktu z automatem, wiersz ten zostanie wyróżniony kolorem zielonym. Możemy również sami zaznaczać wybrane wiersze kolorami. Mamy do dyspozycji trzy kolory, którym sami nadajemy znaczenie. Jest to rodzaj notatnika do raportu dziennego. Wszystkie kolory znikną z chwilą wygenerowania nowego raportu. Analiza pracy automatów Dokonując analizy pracy się kreatorem złożonym kolejnymi krokami przyciskami automatów posługujemy z 4 kroków. Pomiędzy przemieszczamy się. W pierwszym określamy typ analizowanych automatów oraz decydujemy czy mają być uwzględnione automaty historyczne. Domyślnie wybrane są wszystkie typy automatów oraz nie są brane pod uwagę automaty historyczne. 21

22 W drugim kroku wybieramy automaty, które będą przedmiotem analizy. Zaznaczamy je za pomocą kwadratu obok nazwy automatu. Możemy również zaznaczać całe lokale, operatorów a nawet grupę. Wybór możemy zapisać, a następnie odtworzyć za pomocą przycisków. Wybór będzie zapisany w pliku tekstowym. W trzecim kroku określamy analizowane okresy. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje zdefiniowania analizowanych okresów. Możemy to zrobić ręcznie lub automatycznie. Maksymalna liczba okresów wynosi 12. Ręczne definiowanie okresów Posługując się przyciskami Automatyczne generowanie okresów 22 sami wyznaczamy przedziały czasu do analizy.

23 W polu daty wskazujemy koniec ostatniego okresu. Pozostałe okresy będą wyznaczone w miesiącach poprzedzających, poczynając od pierwszego dnia miesiąca do dnia wskazanego w polu daty. Zaznaczając haczyk przy wybieramy okresy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Korzystając z przełącznika, wyznaczamy okresy rozpoczynające się od ostatniego rozliczenia do daty wyznaczonej w polu data. Opcja natomiast pozwala na analizowanie obrotów między rozliczeniami. Wybranie tej ostatniej opcji automatycznie zaznacza koniec miesiąca, gdyż jest to zakończenie okresu rozliczeniowego. Liczbę okresów wyznaczamy suwakiem. Wybór zatwierdzamy przyciskiem. W ostatnim, czwartym kroku dane są pobierane. W przypadku nie podania okresów lub nie określenia automatów do analizy, w tymi miejscu zobaczymy napis: Należy wówczas uzupełnić brakujące informacje. Na zakończenie otrzymamy tabelę zawierającą interesujące nas dane: Wykres Z tego okna, za pomocą podwójnego kliknięcia, możemy przejść do szczegółów wybranego automatu. Możemy również wykreślić diagram ilustrujący zmiany 23

24 obrotów w poszczególnych okresach (przycisk diagram można wydrukować. ) lub zapisać (przycisk ). Tabele jak i Ranking pracy Za pomocą przycisku możemy posortować operatorów oraz lokale wg obrotów. Przełącznik pozwala na porównanie średnich obrotów przypadających na jeden automat. Rezultaty możemy zapisać do pliku tekstowego za pomocą przycisku. 24

25 - USTAWIENIA Przed przystąpieniem do pracy musimy wprowadzić do programu szereg informacji niezbędnych do prawidłowego przypisania zbieranych informacji. W tym celu wybieramy przycisk. Wybierając kolejno przyciski widoczne z prawej strony okna wprowadzamy informacje, które posłużą nam do zbudowania struktury pracy automatów. Informacje niezbędne do rozpoczęcia zbierania informacji z automatu, to: Grupa określa najczęściej firmę lub dział, do którego należą automaty bądź obszar na którym się znajdują, Operator osoba odpowiedzialna za rozliczanie obrotów automatów Lokal pomieszczenie, w którym znajduje się automat Automat dane opisujące automat Ponadto wymagane jest określenie modułu GSM, który został zainstalowany wewnątrz automatu (Moduł BB) oraz numeru karty SIM umieszczonej w module (Karta SIM). Prócz powyższych mamy tutaj możliwość zdefiniowania Inspektorów nadzorujących pracę automatów oraz Serwisantów odpowiedzialnych za ich poprawne działanie. Powinniśmy również zdefiniować klucze elektroniczne, które pozwolą autoryzowanym użytkownikom na dostęp do automatu bez wzbudzania alarmów. Poniżej przedstawiono okna programu odpowiadające każdemu z przycisków dostępnych w Ustawieniach programu. 25

26 Dodawanie nowego użytkownika Aby umożliwić osobie korzystanie z programu musimy stworzyć dla niego konto w systemie. Wprowadzając dane musimy podać nazwę i hasło niezbędne do logowania oraz nazwę pełną, która będzie wyświetlona po zalogowaniu użytkownika. Musimy również określić rodzaj użytkownika. Mamy do wyboru: uprawnienia Wysł anie konfi gura cji użytkownik Właściciel Administrator Inspektor Operator Serwis Tłumacz Grupowy Gość Ws ta wi eni e kor ekt y/ D3 Od pyt ani e aut om atu /od cz yt/ Roz licz enie OPCJA OPCJA A n a l i z a OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA B B tes t Obrot y Au to ma ty OPCJA U wa gi Re kor dy ra por tó w Ra por ty OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA Personalizacja opcjonalne uprawnienia [gość] zaznaczenie tej opcji umożliwia pełen dostęp do obrotów zarówno w strukturze (widoczne są stany liczników) jak i w tabeli obrotów. [inspektor, operator, serwis, gość] po zaznaczeniu opcji widoczne stają się raporty w strukturze (np. R1, R2... itd. - raport odłączenia anteny, wyłączenia zasilania automatu itp.). przycisk [inspektor, operator, serwis, grupowy, gość] zaznaczona deaktywuje w szczegółach automatu. [grupowy] poszerza uprawnienia grupowego w ramach wybranych grup o wysyłanie konfiguracji, wstawianie korekty/d3, rozliczenie i przydział. 26

27 [administrator] ogranicza możliwości administratora do poziomu technicznego. Administrator taki ma dostęp jedynie do przycisku bez możliwości dodawania nowych użytkowników. [gość, operator, serwis, inspektor, grupowy] wyłącza kolumnę uwag oraz ich dodawanie w szczegółach automatu. [gość, inspektor, operator] włączenie tej funkcji umożliwia dostęp do raportów danemu użytkownikowi (tylko w zakresie przypisanych do niego lokali). [gość, inspektor, operator, serwis] włączenie tej opcji pozwala wybranemu użytkownikowi na pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania [operator, inspektor] zaznaczenie tej opcji w personalizacji wyłącza dostęp użytkownika do przycisków Historia logowania użytkowników Klikając na przycisk uzyskujemy wgląd w historię logowania użytkowników do systemu. Z listy u dołu okna możemy wybrać konkretnego użytkownika. Uwaga! Poniżej, wytłuszczoną czcionką, podano pola wymagane. Dodawanie grup Wprowadź grupę/grupy firmy. - Nazwa: Nazwa albo skrót organizacji. - Pełna nazwa: Nazwa organizacji. 27

28 Dodawanie inspektorów UWAGA: w celu zapamiętania wprowadzenia informacji w oknach dodawania należy zejść o jedną pozycję niżej (strzałka w dół) dotyczy wszystkich okien. Wprowadź informacje na temat inspektorów. - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy. To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków. - Numer: numer telefonu inspektora. - Obszar: rejon gdzie dany inspektor obsługuje automaty. - Numer tel. GSM: numer telefonu komórkowego inspektora, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon inspektora Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany inspektor Użytkownicy programu (inspektorzy, operatorzy, serwisanci oraz właściciele lokali) mają możliwość ustawienia alarmów, z których będą otrzymywać powiadomienia, oraz godziny w jakich alarmy będą wysyłane. W module MiniBox, BlueBox dodano alarmy z sygnałów dodatkowych, które domyślnie zostały aktywowane. Dodawanie operatorów Wprowadź tutaj informację o rejonach lub operatorach. - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy. To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków. 28

29 - Numer tel. GSM: numer telefonu komórkowego operatora, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon operatora Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany operator Dodawanie serwisantów Wprowadź informację na temat mechanika/serwisanta. - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy. To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków. - Numer tel. GSM: numer telefonu komórkowego serwisanta, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon serwisanta - Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany serwisant Dodawanie lokali Wprowadź tutaj nazwę, adres i położenie innych twoich firm. - Nazwa: Nazwa, skrót czy numer lokalu. W tym polu, użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa miejsce, do którego się odnosimy. Ta nazwa jest również użyta przy wysyłaniu alarmów SMS-em. - Pełna nazwa: nazwa punktu. Opis ten pokazuje się także w wiadomości alarm. 29

30 - % dla lokalu.: Podział zysku ustalony z właścicielem lokalu. - Numer tel. GSM: Numer telefonu komórkowego właściciela lokalu lub barmana. Ten numer zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS. - Miasto: Miasto gdzie znajduje się dany lokal. - Ulica: Ulica, na której mieści się lokal. - Nr domu: Numer ulicy, gdzie mieści się lokal - Nr lok.: Numer telefonu lokalu. - Kod: Kod pocztowy lokalu - Województwo: Województwo, w którym usytuowany jest lokal. - Powita: Powiat, w którym usytuowany jest lokal. - Gmina: Gmina, w której usytuowany jest lokal. - Poczta: Poczta, do której należy lokal. - UC: Urząd Celny - NIP: numer NIP lokalu - Ulica: Ulica - adres do korespondencji, (gdy różni się od adresu lokalu) - Nr domu: Numer domu - do korespondencji - Nr lok: Numer telefonu - do korespondencji - Kod: Kod pocztowy - do korespondencji - Miasto: Miasto - do korespondencji - Uwagi: pole tekstowe - Podatek: rodzaj podatku POG (podatek od gier) lub % (45% - wg ustawy) - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon właściciela/barmana - Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany właściciela/barmana - Godziny otwarcia: godziny pracy lokalu - Dod. pow. numer telefonu, na który będzie wysłana informacja o alarmie po zamknięciu lokalu POG Podatek od gier Sposób obliczania podatku od lokalu. Mamy tutaj dwie możliwości, które wybieramy za pomocą listy rozwijanej: POG /domyślnie/ podatek od gier określony za pomocą zakładki programu % podatek liniowy, wynoszący 45% obrotu W tym miejscu określamy stawki podatku od gier (POG) w poszczególnych miesiącach. w ustawieniach Określenie % dla lokalu W tym miejscu określamy jaki % obrotu (lub kwota) przypadnie w udziale lokalowi. Program rozpoznaje znaczenie wprowadzonej liczby na podstawie jej wartości. Poniżej 100 oznacza procent liczby, powyżej kwotę (czynsz za udostępnienie lokalu). 30

31 Określanie godzin pracy użytkowników Wyboru godzin dokonujemy klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie godziny w wierszy danego użytkownika. Mamy wówczas okno, w którym określamy zakres godziny, w którym powiadomienia o alarmach będę wysyłane. Ograniczanie powiadomień o alarmach dla wybranych użytkowników Analogicznie możemy określić rodzaj alarmów, o których będziemy informować użytkownika. Tym razem klikamy prawym przyciskiem myszy na kolumnie alarmy. W otwartym oknie zaznaczamy alarmy, o których będzie informowany użytkownik. Wysyłanie smsów do użytkowników Możliwość wysyłania smsów do użytkowników systemu. Klikając prawym klawiszem myszy na numer telefonu w ustawieniach użytkownika możemy wysłać wiadomość tekstową za pośrednictwem komunikatora do wybranego użytkownika. Wybór pola SMS Raport umożliwia wgląd do wysłanych wiadomości (także powiadomień systemowych). Dodawanie nowych typów automatów Wprowadzając typ automatu musimy określić nazwę, nazwę pełną, denominację oraz ilość pozycji liczników mechanicznych. Wymagane jest wprowadzenie ilości pozycji licznika IN. Jeżeli pozostałe pola (OUT i REFILL) pozostaną puste, oznacza to że mają tę samą liczbę pozycji co licznik IN. Ponadto określamy wartość denominacji. Denominacja może być także określona dla każdego automatu indywidualnie. (Denominacja określona indywidualnie ma priorytet przed denominacją określoną w typie automatu!) 31

32 Dodawanie nowych automatów Bardzo ważne do poprawnego działania programu jest określenie danych identyfikujących automat. Mimo iż mamy tutaj możliwość określenia szeregu parametrów, to jednak nie wszystkie są niezbędne. Koniecznie musimy wprowadzić nazwę automatu oraz nazwę pełną. Tę drugą wybieramy z listy rozwijanej, na której znajdują się typy automatów wprowadzone w oknie dostępnym pod przyciskiem. Parametrem warunkującym dokonywanie poprawne obliczenie obrotu jest denominacja1. Możemy wprowadzić ją właśnie w tym oknie lub gdy tego nie zrobimy, w oknie określającym typ automatu. W przypadku nie wprowadzenia nigdzie tej wartości zostanie przyjęta wartość 1. Możemy również wprowadzić założony obrót minimalny i maksymalny jakiego się spodziewamy z danego automatu. W przypadku nieosiągnięci progu dolnego lub przekroczenia progu górnego otrzymamy stosowną informację (+ lub -) w tabeli obrotów. Dodawanie modułów GSM do programu W tym oknie określamy typ modułu GSM który montujemy w automacie. Bardzo ważne jest by podać dokładnie taki numer jak mamy na nalepce skrzynki dostarczonej z firmy K.O.S. Dane przesyłane z modułu GSM do systemu GameKeeper są kodowane i w przypadku błędnie wpisanej nazwy zostaną przez system zignorowane. Dane te należy również skorygować w przypadku zmiany wersji softu (w przypadku zmiany typu skrzynki z BD na BE). Nowsze moduły MiniBox i Bluebox dodajemy w osobnych zakładkach (patrz rysunek z lewej). Nazwy modułów GSM BlueBox mają format BMxxxxx, gdzie xxxxx to numer modułu. Nazwy modułów GSM MiniBox mają format MBxxxxx, gdzie xxxxx to numer modułu. 1 Ilość impulsów licznika mechanicznego automatu odpowiadająca jednej złotówce. 32

33 Dodawanie Kart SIM Wprowadzamy numery kart SIM, które będą umieszczone w modułach GSM. Podając numer telefonu należy pamiętać by podawać go wraz z numerem kierunkowym kraju. W przypadku Polski (48). Konieczny jest również numer karty SIM, gdyż to on będzie wyświetlany w Strukturze programu. Import i eksport kart SIM Karty SIM możemy importować ( ) z pliku tekstowego. Najprościej przygotować taki plik w Excel u, zgodnie z podanym formatem Następnie plik ten zapisujemy jako plik tekstowy oddzielony znakami tabulacji. Po tej operacji wszystkie nowe karty zostaną dodane do listy. O numerach istniejących program nas poinformuje: Dodawanie kluczy elektronicznych Klucze służą do wyłączenia alarmów w automacie. Dzięki temu osoby upoważnione mogą bez problemu dokonać przeglądu automatu. Wprowadzając klucz musimy mieć pewność, że został on poprawnie odczytany. W przeciwnym wypadku nie zostanie od rozpoznany przez moduł GSM. Warto się w tym przypadku posłużyć czytnikiem pastylek podłączonym do komputera. Przed wydaniem klucza warto sprawdzić poprawność jego działania. Może się zdarzyć, iż nie uda się nam wprowadzić któregoś klucz. Bierze się to stąd iż mimo, że klucze mają różne numery, to jednak ich postaci zakodowane są identyczne. Wymiana klucza W przypadku wymiany klucza /w razie np. zagubienia/ wprowadzamy nowy numer klucza w miejsce dotychczasowego. Wówczas program sprawdzi w jakich modułach GSM ten klucz występuje i dokona jego podmiany. Należy następnie ponownie wysłać konfiguracje. Można się w tym celu posłużyć panelem administracyjnym. 33

34 BB test Za pomocą tego okna możemy testować działanie modułu GSM w automacie zanim jeszcze zostanie przypisany do lokalu, operatora czy grupy. Ważne jest tylko by moduł przypisać do automatu oraz umieścić w nim kartę SIM. Wszystkie rekordy otrzymane w testach możemy usunąć przyciskiem. Dostęp do danych zgromadzonych w BB teście możliwy jest również z poziomu struktury. Jest to wówczas automat magazynowy. Test bazy Zaleca się okresowe wykonywanie testu bazy. Pozwala on na usunięcie nieprawidłowych powiązań między elementami systemu. Do takiej sytuacji może dojść np. w sytuacji usunięcia lokalu, bez wcześniejszego wyciągnięcia z niego automatów. Wówczas system widzi iż automaty stoją w lokalu, który nie istnieje. Przeprowadzenie testu bazy pozwala na zlikwidowanie takich powiązań. Informacja o znalezionych błędach jest prezentowana jak na obrazku obok. Lista urzędów celnych i województw. Pod tymi przyciskami kryją się nazwy Urzędów Celnych oraz Województw. 34

35 Tworzenie sieci powiązań przydział. Jest to najważniejszy przycisk ustawień programu. W oknie przydziału ustalamy powiązania między elementami systemu. Okno to dzieli się na trzy części: lewą pokazującą nieprzypisane jeszcze elementy systemu, środkową prezentującą istniejące przypisanie, prawą z elementami, do których można przypisać element z lewej strony okna. U góry, nad każdą częścią mamy zliczoną ilość wyświetlonych pozycji. Dokonując przypisania wybieramy przycisk z lewej strony okna. Następnie wybieramy element do którego przypisujemy z prawej strony okna. Wówczas w środkowym oknie zobaczymy istniejące przypisania. Możemy wówczas z pomocą przycisków utworzyć nowe lub anulować istniejące przypisanie. Tabela poniżej pokazuje możliwe przypisania: 35

36 Kolorem czerwonym oznaczono przypisanie niezbędne, aby automat był widziany w systemie i przekazywał do systemu niezbędne dane. Zielone cyfry oznaczają status elementu (opis poniżej). Kolorem niebieskim oznaczono możliwość przypisania inspektorów i operatorów do gościa. Dokonujemy tę operację analogicznie jak w przypadku przypisania lokalu do gościa, wybierając jednak z lewej strony okna przydziału listę operatorów bądź inspektorów. Wszystkie zmiany stanu lokali przypisanych do kont operatora i inspektora są na bieżąco aktualizowane konto gościa widzi tylko aktualny stan lokali przypisanych do operatora czy też inspektora. W przypadku przypisania operatora widoczny jest wiersz podsumowujący każdego przypisanego (suma lokali, automatów, obrotów) UWAGA! Pasek ten nie dotyczy lokali przypisanych osobno (tak jak do tej pory) oraz przypisanych do gościa inspektorów. Dokonując przypisania automatu, który wcześniej był testowany (dostępny w oknie BB test) i posiada jakieś rekordy, mamy możliwość przeniesienia go do lokalu wraz z tymi danymi. W tym celu odpowiadamy TAK na pytanie: Funkcje ułatwiające nawigację oraz wyszukiwanie elementów Przełącznik pozwala na wyświetlenie z lewej strony okna wszystkich elementów danego typu (również tych przypisanych) wraz z informacją gdzie są przypisane. Elementy przypisane oznaczone są kolorem granatowym, nieprzepisane - jasnoniebieskim. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaznaczonego w lewym oknie elementu wyświetlane są w niebieskim polu informacyjnym oraz na umieszczonych pod nim przyciskach nawigacyjnych. Kliknięcie na przycisk automatycznie przenosi nas bezpośrednio do odpowiadającego mu elementu. W polach tych zawarte są informacje dotyczące powiązań między elementami systemu, typy 36

37 automatów, pełne nazwy lokali oraz miasta, w których się znajdują, numery telefonów kart SIM oraz uwagi umieszczane w odpowiednich polach w ustawieniach programu. W analogicznym polu z prawej strony prócz uwag, typu automatu, pełnej nazwy lokalu dostępna jest informacja o bezpośrednim przydziale zaznaczonego elementu. W tym przypadku automat jest przypisany do lokalu Zarówno pod lewym jak i prawym oknem umieszczone zostało pole wyszukiwania. Zaznaczenie pola umożliwia znalezienie ciągu znaków wewnątrz wyrażenia. Wybierając z lewej strony automat możemy odhaczając pole wyświetlić jedynie automaty z przypisanymi do nich modułami GSM. W przypadku wybranego modułu GSM wyświetlamy jedynie moduły z kartami SIM. Analogiczny wybór z prawej strony okna przydziału umożliwia nam wyświetlenie automatów bez modułów oraz modułów bez kart SIM. Zaznaczenie opcji systemu. Przycisk idź do pozwala nam wyświetlić jedynie nieprzepisane elementy Po zaznaczeniu przypisanego elementu system w lewym oknie przydziału uaktywnia się przycisk. Naciśnięcie go powoduje szybkie przejście do wskazanego elementu w celu jego odpięcia. Element ten zostanie automatycznie wyświetlony w środkowej części przydziału w prawym oknie wyświetlony zostanie element do którego jest on przypisany. Używając przycisk możemy szybko odpiąć ten element. Zaawansowane wyszukiwanie elementów. Jeżeli znamy lokalizację i/lub przydział elementu możemy bardzo szybko znaleźć go stosując zaawansowane wyszukiwanie. Klikając kwadratowe przyciski z prawej strony pola tekstowego odpowiednio możemy zawęzić nasz wybór. W podanym przykładzie wyświetliliśmy moduł GSM (BM0001) znajdujący się w automacie 0005, który umieszczony jest w lokalu 1111, przypisanego do operatora Zdzichu z grupy K.O.S. Demo. Zawęzić nasz wybór możemy zaczynając od dowolnego elementu. Aby wyświetlić wszystkie automaty znajdujące się w lokalu Klikamy na przycisk przy polu lokal, wybieramy żądany (w tym przypadku 1111), a następnie klikamy przycisk automat. Postępujemy analogicznie ze wszystkimi elementami. 37

38 Pracownik Istnieje możliwość przydzielenia operatorowi pracowników. Klikając na przycisk (dostępny jest po uprzednim wybraniu i zaznaczeniu operatora z prawej listy) wchodzimy w okno przydziału pracownika. Z rozwijalnej listy wybieramy nazwisko operatora, który ma stać się pracownikiem, po czym przydzielamy mu z listy odpowiednie lokale. Wybór zatwierdzamy przyciskiem zapisz. W prawym oknie wszyscy pracownicy zaznaczeni zostają ciemniejszym kolorem. Założenia: Pracownik posiada uprawnienia operatora (w przypisanych lokalach) Pracownikiem może zostać jedynie operator, który nie posiada własnych lokali - w przypadku jeśli ma przypisane jakiekolwiek lokale jego nazwisko nie pojawi się na liście. Pracownik może zostać przypisany tylko do jednego operatora. Operator może mieć dowolną liczbę pracowników, przy czym ten sam lokal może być przydzielony do kilku pracowników. Pracownik nie jest uwzględniany w strukturze, posiada jednak dostęp do przydzielonych mu lokali operatora. Informacja o bieżących alarmach funkcja Pop Up W menu ustawień udostępniono również przełącznik. Jego włączenie umożliwia informowanie użytkownika o nadchodzących alarmach za pomocą stale otwartego okna. Można dodać również sygnał dźwiękowy. Wówczas w katalogu c:\gamekeeper\gkc należy umieścić plik alarm.wav oraz włączyć przełącznik. Usuwanie nieaktualnych danych Z czasem w systemie istnieją dane automatów, które zakończyły już swoją pracę i zostały zlikwidowane. W takiej sytuacji możemy je usunąć z systemu, by niepotrzebnie nie figurowały wśród automatów aktywnych. Sytuacja taka dotyczy także grup, inspektorów, operatorów, serwisantów, modułów GSM, kart SIM 38

39 oraz kluczy. W celu usunięcia nieużywanego elementu odnajdujemy go na odpowiedniej liście i usuwamy z niej za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + DEL. Nie musimy się przy tym obawiać, że element zniknie z list obrotów historycznych. Przed usunięciem należy element taki uniezależnić od innych elementów systemu (pole statusu musi mieć wartość 1). Status elementu Wszystkie elementy systemu możemy ze sobą wiązać zgodnie z tabelą przedstawioną przy opisie przydziału. Aby informacja o istniejących relacjach była łatwo dostępna dla użytkownika wprowadzona została kolumna statusu widoczna zaraz obok kolumny z liczbą porządkową w każdym oknie z wprowadzanymi elementami. Element nieprzypisany ma status 1. W przypadku istniejących powiązać w niebieskim polu widzimy do jakiego elementu dany element został przyporządkowany. 39

40 GKUpdate 40

41 Aplikacja uruchamia się automatycznie po uruchomieniu programu GKManager. Przy pierwszym uruchomieniu programu oraz po każdej aktualizacji wykonywany jest update1. Z pomocą tej aplikacji ustalamy godzinę, o której ma się odbywać codzienny update bazy danych bądź też odstęp czasu pomiędzy kolejnymi update ami. Aby wybrać update o określonej porze zaznaczamy przełącznik, wprowadzamy godzinę oraz naciskamy przycisk. zaznaczenie tej opcji powoduje przeprowadzenie updatu niskopoziomowego tworzone są wszelkie tabele niezbędne dla poprawnego funkcjonowania systemu. Konieczne jest jego wykonanie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji GkUpdate w celu stworzenia odpowiednich powiązań i tabel nie istniejących w poprzedniej wersji. Późniejsze dokonywanie tego typu update'u może być konieczne jedynie w sytuacjach awaryjnych. Dlatego też została dodana możliwość jego przeprowadzenia zdalnie z poziomu klienta. Opcja ta dostępna jest w ustawieniach panelu administracyjnego. Decydujemy również o sposobie budowania tabeli obliczeń. Możemy wybrać opcję: end of month tabela obrotów będzie budowana do ostatniego dnia miesiąca, last D4 jako ostatni będzie traktowany rekord typu D4 /rozliczenie/. Za pomocą przycisku udostępniono dostęp do parametrów konfiguracyjnych programu. Za jego pomocą możemy: wybrać tabele przeliczane podczas Update u, po naciśnięciu przycisku dokonać obcięcia bazy danych ustawić parametry automatycznego backup u lub zrobić backup Dostęp do parametrów konfiguracyjnych jest zabezpieczony hasłem administratora. 1 Obliczanie tabel Struktury, Obrotów bieżących, Statystyki bieżące, Raport dzienny, Obroty historyczne, Statystyki historyczne 41

42 Przycisk pozwala na wykonanie pełnego update u bazy danych. Takiego jaki jest wykonywany o określonej godzinie. Wykonanie pełnego update u możliwe jest również z poziomu tabeli obrotów programu GKClient pakietu GameKeeper. Przycisk powoduje otwarcie pliku tekstowego, w którym są zapisane informacje o pracy aplikacji GKUpdate. Jest on pomocny w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w pracy programu. Wybór przeliczanych tabel Funkcja ta może się przydać administratorowi, aby szybko zaktualizować wybraną tabelę, np. tabelę obrotów, po przeniesieniu automatu do nowej lokalizacji. W tym celu zaznaczamy tabele, które mają być przeliczone oraz zatwierdzamy wybór przyciskiem. Update wykonujemy przyciskiem. Niezależnie od wybranych tabel update o określonej godzienie zostanie przeprowadzony dla całej bazy. Obcinanie bazy Z czasem korzystania z programu, baza zgromadzonych smsów staje się coraz większa, co powoduje wydłużenie czasu trwania Update u. Można temu zaradzić przez obcięcie starszych danych, w których nie będziemy już dokonywać żadnych zmian /korekta, wstawianie D3/. Poniżej zilustrowano operację obcinania bazy: 42

43 W wyniku obcinania bazy tworzone są osobne tabele historyczne, które od tego momentu nie są już aktualizowane /stąd ograniczenie polegające na pozostawieniu danych obciętych tylko do wglądu/. Dane są obcinane na przełomie roku /1 stycznia/. Obcięcie roku przed bieżącym możliwe jest po 1 kwietnia roku bieżącego. W wyniku obcinania bazy, na początku danych nieobciętych, zostają dodane dwa dodatkowe rekordy, których zadaniem jest poprawne przeniesienie stanów liczników automatu. Warunkiem przenoszenia liczników do roku następnego jest istnienie rekordów tego automatu w roku następnym lub występowanie tego automatu w strukturze (automat jest aktywny). Podczas obcinania bazy nie powinni być zalogowani żadni użytkownicy. Uwaga! Obcinanie bazy jest operacją nieodwracalną. Automatyczny backup bazy danych Dysk twardy komputera, na którym gromadzone są dane zbierane przez program, jest urządzeniem awaryjnym. Dlatego bardzo ważne jest tworzenie kopii danych na innym nośniku. Można to wykonywać ręcznie, za pomocą zainstalowanego menagera bazy danych lub wykorzystać funkcję programu. Mamy możliwość wybrania lokalizacji pliku BackUp u oraz godzinę tworzenia kopii. Możemy również wykonywać kopię ręcznie za pomocą przycisku. Aby kopie były wykonywane automatycznie każdego dnia o zadanej godzinie musimy zaznaczyć przełącznik 43

44 . Za pomocą rozwijanej listy określamy również po ilu dniach pliki z kopiami mają być usuwane. Domyślnie robione są dwa pliki. Możemy jednak tę wartość zwiększyć do 7. Będziemy wówczas mieli kopię z każdego dnia w osobnym pliku. Kopia bazy będzie wykonywana pierwotnie na systemowym dysku twardym komputera w folderze: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup a następnie kopiowana w miejsce wskazane przez użytkownika za pomocą przycisku. W przypadku gdy folder wskazany jako docelowy do przechowywania kopii bezpieczeństwa nie będzie istniał (np. znajdował się na PenDrive ie, który został wyjęty) program wyświetli stosowny komunikat Destination folder doesn t exist (Folder docelowy nie istnieje). Zawsze będziemy mieli tyle plików backup u, ile sobie zażyczymy. Podczas wykonywania nowej kopii zastępowany będzie plik starszy. Bardzo ważne jest by plik kopii był zapisywany na innym nośniku niż system. Może to być drugi dysk twardy (nie inna partycja tego samego dysku) lub w ostateczności PenDrive podłączony do komputera przez USB wielkości 1GB lub więcej. Po instalacji programu proszę sprawdzić czy kopia bazy jest poprawnie zapisywana we wskazanym miejscu. Ustawienia Settings Wyłączenie rekordów raportów przy obliczaniu tabeli obrotów Z uwagi na możliwość ukrywania raportów w szczegółach automatu dla wybranych użytkowników może zaistnieć potrzeba zmiany sposobu tworzenia tabeli obrotów. Gdy opcja jest zaznaczona rekordy raportów nie są brane pod uwagę przy obliczaniu tabeli obrotów. W przypadku kiedy użytkownik (np. operator) nie ma dostępu do raportów, a ostatnim występującym w szczegółach automatu rekordem jest właśnie rekord raportu, widoczny dla takiego użytkownika obrót może różnić się w szczegółach automatu i w tabeli obrotów. Zaznaczenie tej opcji pozwala uniknąć powyższej sytuacji. Uaktualnianie tabeli obrotów on-line Włączenie funkcji umożliwia uaktualnianie tabeli obrotów z każdym nowym przychodzącym rekordem. Dzięki tej funkcji możliwe jest bieżące monitorowanie obrotów. Należy pamiętać, że ze względów na sposób uśredniania codzienny Update jest operacją nieodzowną. 44

45 45

46 GKService 46

47 Podobnie jak GKUpdate, również ta aplikacja uruchamia się automatycznie. Odpowiada on za komunikację z komunikatorem podłączonym do złącza USB komputera oraz przekazywanie sms ów z i do komputera. Korzystając z przełącznika uzyskujemy pełne informacje o sms ach: Processing SMS sms przychodzący; przy włączeniu w/w przełącznika uzyskujemy informację o typie sms a, nazwie automatu, lokalu oraz operatorze. Sending SMS (1) wysłanie konfiguracji lub odpytanie automatu Sending SMS (2) wysłanie powiadomienia 47

48 Codzienna praktyka Przenoszenie rekordów w przypadku zmiany lokalizacji automatu Bywa, że przenosząc automat w nowe miejsce, chcemy przenieść część jego rekordów. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, gdy operator powiadomi administratora systemu o przeniesieniu automatu do nowej lokalizacji po kilku dniach od zdarzenia. W tej sytuacji przepinamy automat (w oknie Przydziału) do nowej lokalizacji. Nie posiada on wówczas żadnych rekordów ( zaczyna nowe życie ). Chcąc sprawić by część rekordów poszła za automatem musimy go odnaleźć wśród automatów historycznych. Aby jednak się tam znalazł konieczne jest wykonanie update u. Z uwagi na dość długi czas trwania obliczeń, warto skorzystać z możliwości wykonania update u tylko wybranej tabeli, dostępnej z poziomu modułu GKUpdate na serwerze systemu GameKeeper. W tym przypadku w zakładce GKUpdate zaznaczamy haczyk przy Turnover (odhaczając pozostałe) i uruchamiany Update przyciskiem Now. Od tego momentu mamy już dostęp do danych historycznych przenoszonego automatu z poziomu tabeli obrotów po zaznaczeniu przycisku. Wchodząc w szczegóły automatu historycznego zaznaczamy rekord od którego dane mają zostać przeniesione i klikamy na przycisk. Uwaga! Przenoszenie liczników powinno następować od rekordu D3. To jest warunek przeniesienia liczników. Przenoszenie automatu między lokalami z poziomu struktury Aby przenieść wybrany automat do innej lokalizacji klikamy prawym przyciskiem myszy na automat z poziomu struktury. Pojawi się menu (jak niżej) klikamy przenieś automat. 48

49 Zostaniemy automatycznie przeniesieni do szczegółów automatu w celu wybrania rekordów do przeniesienia. Aby możliwe było przeniesienie stanów liczników konieczne jest występowanie rekordu D3 (możemy wybrać już istniejący rekord, bądź stworzyć nowy). Klikamy prawym klawiszem na pierwszy rekord, który ma zostać przeniesiony i klikamy Przenieś od tego miejsca. Następnie w strukturze klikamy prawym klawiszem myszki na lokal, do którego zamierzamy przenieść wybrany automat. Po wybraniu opcji Wstaw automat zostaniemy poproszeni o potwierdzenie przeniesienia. Po zaakceptowaniu wszystkie rekordy od wybranego miejsca zostaną przeniesione do nowej lokalizacji automatu. Uwaga! Wybrany rekord D3 oraz rekord poprzedzający ulegają zdublowaniu i występują zarówno w starej jak i nowej lokalizacji. Rekord poprzedzający D3 posiada zerowe stany licznikowe. Rekord ten pełni funkcję kotwicy i NIE MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTY. 49

50 Wycofanie z poziomu struktury. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybrany automat oraz wybranie opcji pozwala na szybkie odpięcie automatu z danego lokalu bez konieczności używania okna przydziału. 50

51 Sieć radiowa Blackbird Wstawianie modułów BS do systemu Moduły BS dodajemy analogicznie jak moduły BM. W zakładce BlueBox (Ustawienia/Moduł BB) dopisujemy moduły BS do listy. Moduły BS przydzielamy do automatu w identyczny sposób jak moduły BE czy BM. Ze względów technicznych niemożliwe jest przypisanie do nich kart SIM. UWAGA! Nie ma konieczności dodawania numeru modułu BS podłączonego do mastera. Moduł taki jest automatycznie wykrywany przez system i jego numer nie jest wykorzystywany przy dalszej konfiguracji. Można go wprowadzić jedynie w celach informacyjnych! Konfiguracja sieci W strukturze przechodzimy do wybranego lokalu. Jak widać w polu Karta SIM mamy przypisaną kartę do modułu BM00001, w modułach slave pole to jest puste. 51

52 Wchodzimy w szczegóły automatu z modułem master (w tym przypadku BM00001). W pierwszej kolejności wysyłamy konfigurację do BM:. Należy pamiętać, że wysłana konfiguracja zostanie automatycznie przepisana do modułów BS (możemy później dostosować ją do poszczególnych BS). Następnie klikając na przycisk przechodzimy do okna konfiguracji sieci. Używając przycisku przydzielamy moduły BS do modułu BM i wysyłamy konfigurację sieci za pomocą przycisku. Używając możemy również rozwinąć okno potwierdzenia. Poprawne wysłanie konfiguracji zostanie zasygnalizowane wpisem OK w kolumnie St przy odpowiednim module BS (w przypadku nie dostarczenia konfiguracji zostanie wyświetlony wpis brak). Równocześnie do każdego automatu z modułem BS zostanie dodany rekord K0. W polu Karta SIM przy modułach BS wyświetlony zostanie nadrzędny moduł BM. Bezprzewodowa sieć BlackBird obsługuje poprawnie do 5 automatów w jednej lokalizacji. 52

K.O.S. Sp. z o.o. K.O.S. Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 109, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, Poland Telefon: +48-61-8141 131 Fax: +48-61-8141 132

K.O.S. Sp. z o.o. K.O.S. Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 109, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, Poland Telefon: +48-61-8141 131 Fax: +48-61-8141 132 ul Wierzbowa 109, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, Poland Telefon: +48-61-8141 131 Fax: +48-61-8141 132 Odwiedź naszą stronę : wwwkospoznanpl W celu uzyskania informacji: 1 Struktura systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo