K.O.S. Sp. z o.o. K.O.S. Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 109, Wysogotowo Przeźmierowo, Poland Telefon: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K.O.S. Sp. z o.o. K.O.S. Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 109, Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo, Poland Telefon: +48-61-8141 131 Fax: +48-61-8141 132"

Transkrypt

1 ul Wierzbowa 109, Wysogotowo Przeźmierowo, Poland Telefon: Fax: Odwiedź naszą stronę : wwwkospoznanpl W celu uzyskania informacji: 1

2 Struktura systemu monitoringu 2

3 3

4 Logowanie Aby zalogować się do systemu musimy posiadać użytkownika Przy pierwszym uruchomieniu posługujemy się użytkownikiem Admin (hasło: Admin) Po zalogowaniu tworzymy nowego użytkownika i nadajemy mu uprawnienia Administratora Przy kolejnym logowaniu będziemy już go wykorzystywać Uruchomienie programu Program GKClient służy do zarządzania oraz monitorowania pracy systemu GameKeeper Z jego pomocą wykonujemy liczne raporty, analizy i zestawienia Obserwujemy również bieżącą pracę automatów oraz obroty poszczególnych lokali Program pozwala na zarządzanie całą strukturą automatów oraz ich przemieszczanie między lokalami Tutaj konfigurujemy cały system oraz łączymy ze sobą jego elementy Po uruchomieniu programu przywita nas okno jak poniżej Za pomocą dwóch dostępnych przycisków i zarządzamy całym programem Na kolejnych stronach omówiono szczegółowo poszczególne funkcje programu 4

5 DANE Wybierając przycisk mamy dostęp do informacji zgromadzonych w programie: Struktura aktualna struktura rozmieszczenia automatów w lokalach Obroty obroty uzyskane przez automaty w bieżącym roku kalendarzowym Obroty Historia obroty z lat poprzednich Automaty obroty uzyskane przez automaty w bieżącym roku, wg typów automatów Automaty Historia jw, ale z lat poprzednich Raporty/Uwagi raport dzienny z pracy automatów oraz raporty okresowe Analiza dostęp do zaawansowanej analizy pracy automatów UC rozliczenie z Urzędem Celnym Admin panel administracyjny Struktura Struktura informuje o bieżącej lokalizacji automatów w lokalach Ponadto zawiera informacje o przydziale automatu do grupy, operatora oraz inspektora Mamy tutaj również numer karty SIM oraz modułu BB zamontowanych w automacie Strukturę tworzymy w oknie przydziału dostępnym z menu ustawienia Za pomocą przycisków selekcji możemy ograniczyć ilość wyświetlanych informacji Przycisk pozwala na wyświetlenie tylko tych automatów, którym nie przydzielono modułu BB lub karty SIM Możemy również strukturę wydrukować oraz zapisać do pliku tekstowego Po strukturze poruszamy za pomocą pola Szukaj oraz przycisków F2 i F3, z których pomocą przeskakujemy odpowiednio do poprzedniej bądź następnej pozycji spełniającej kryteria wyszukiwania Przełącznik nad polem szukaj pozwala na wyszukiwanie tylko od początku wyrazu (przełącznik wyłączony pozycja domyślna) lub również w środku (przełącznik włączony) Dopisywanie informacji do konfiguracji [administrator] Chcąc dopisać lub usunąć klucz lub powiadomienie z konfiguracji możemy wykorzystać opcję zmian w konfiguracji dostępną z poziomu struktury automatu pod prawym przyciskiem myszy W nowym oknie wybieramy rodzaj wprowadzanych zmian / klucze lub powiadomienia/ oraz typ operacji /dodawanie lub usuwanie/ Dalej zaznaczamy lokale oraz klucz lub telefon, których dotyczą wprowadzane zmiany Okno otwiera się dla grupy i operatora na którego obszarze kliknęliśmy w oknie struktury Po wybraniu przycisku otrzymamy informację o ilości automatów, w których zmiany zostały wprowadzone W przypadku braku miejsca na dodanie nowego klucza lub powiadomienia zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem Moduły BB, których konfiguracja została zmieniona zostaną oznaczone jako niepotwierdzone Wówczas należy wysłać do nich konfigurację ponownie Aby zrobić to szybko i prosto możemy posłużyć się panelem administracyjnym 5

6 Historia automatu [administrator, właściciel] Z poziomu struktury udostępniono dostęp do historii automatów Zostało to zrealizowane przez przycisk widoczny u dołu ekranu Powyżej przycisku znajduje się przełącznik wskazanego w strukturze automatu, który włącza bądź nie sprawdzanie historii Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna historii automatu, czyli lokalizacji, w których ten automat wcześniej pracował oraz ostatnich stanów liczników Bieżąca lokalizacja ma zerowe stany liczników, gdyż ten automat jeszcze tutaj nie pracował Zaznaczenie jej umożliwi, za pomocą przycisku, przepisanie ostatnich stanów liczników z poprzedniej lokalizacji do aktualnej Czyli wstawienie rekordu D3 Obroty Znaczenie kolumn Lp Liczba porządkowa Grupa Nazwa grupy Operator Nazwa Operatora 6

7 Lokal Nazwa Miasto Oznaczenie lokalu Pełna nazwa lokalu Miasto, w którym znajduje się lokal Automat Typ Nazwa pełna %W Oznaczenie automatu Skrótowe określenie typu automatu Pełne określenie typu automatu Procent wypłacalności Wyrażony w procentach stosunek sumy wypłat do sumy wpłat Dochód automatu w ostatnim dniu Dochód automatu od ostatniego D3 Status obrotu, - gdy obrót jest mniejszy niż minimalny; + gdy większy niż maksymalny Progi ustawiamy dla każdego typu automatu lub konkretnego automatu (w przypadku różnych danych priorytet ma zawsze ustawienie konkretnego automatu!) NDz NRoz St Obrót po POG Data Dni %F Przychód Obrót automatu od początku okresu rozliczeniowego Obrót po odjęciu podatku /określony przez POG lub %/ Data otrzymania ostatniego sms a w bieżącym miesiącu Liczba dni okresu rozliczeniowego Procent dla firmy /kwota po odjęciu % lub kwoty (za czynsz) dla lokalu/ Przychód firmy obliczony na podstawie obrotu po POG i %F kolumna po POG * %F Styczeń Grudzień Obrót w każdym miesiącu Tydz 0-11 Obrót za ostatnie 12 tygodni Dzień 0-11 Sposób obliczania Obrót za ostatnie 12 dni Znaczenie przycisków Wybór wyświetlanych wierszy Wybór prezentacji obrotów Wyszukiwanie pozycji Odbywa się po kolumnach oznaczonych kropką przed nazwą kolumny (Grupa, Operator, Lokal, Nazwa, Miasto, Automat) Zaznaczenie przełącznika powoduje, że wyszukiwany jest również ciąg znaków występujący wewnątrz komórki, a nie tylko od początku Wyświetla również automaty historyczne Wykonanie update u Jest to jednoznaczne z naduszeniem przycisku NOW na panelu GKUpdate serwera Wykonanie wydruku 7

8 Zapis widzianej tabeli do pliku tekstowego Plik ten będzie oddzielony znakami tabulacji dzięki czemu łatwo go będzie zaimportować do programu Microsoft Excel w celu dokonania dalszych złożonych analiz W przypadku użytkownika Inspektor, Gość, w tabeli obrotów mamy dodatkowy przycisk Służy on do wyświetlenia podsumowania obrotów przypisanych do użytkownika lokali Kliknięcie ponownie na ten przycisk ukrywa okno Szczegóły automatu Podwójnie klikając na wybrany automat w oknie Struktury lub Obrotów wchodzimy do okna szczegółów automatu Mamy tutaj dostęp do wszystkich sms ów przysłanych z modułu BB zamontowanego w automacie Rozróżniamy następujące rodzaje rekordów (kolumna Typ ): D0 raport dzienny przychodzący o porach określonych w konfiguracji D1 odpytanie automatu na żądanie użytkownika (z poziomu komputera) D2 przekazanie stanu automatu do systemu po przyłożeniu pastylki do czytnika przy automacie (podwójne przyłożenie) D3 korekta liczników automatu D4 rozliczenie operatora /dostępne na rekordzie D3/ K0 potwierdzenie otrzymania konfiguracji przez moduł BB K1 przejście modułu w tryb standby K2 zakończenie pracy modułu BB E0 słaba bateria w module BB; najczęściej jest to ostatni sms Alarmy: A1 otwarcie kasy A2 otwarcie drzwi A3 lampka serwis A4 lampka uzupełnienie A5, A6, A7 odłączenie liczników A8 demontaż modułu A9 sygnał dodatkowy 1 (BlueBox) A10 sygnał dodatkowy 2 (BlueBox) Raporty (BlueBox): 8 R1 otwarcie kasy R2 otwarcie drzwi R3 lampka serwis R4 lampka uzupełnienie R5, R6, R7 odłączenie liczników

9 R8 demontaż modułu R9 sygnał dodatkowy 1 R10 sygnał dodatkowy 2 Przełącznik limit służy do pobrania tylko najnowszych rekordów (ważna przy korzystaniu z wolnego łącza internetowego) Uwaga! W tym przypadku starsze dane mogą nie być poprawne Poniżej przedstawiono znaczenie przycisków dostępnych z poziomu okna szczegółów automatu Zanim moduł BB zacznie przysyłać do systemu informacje o bieżącej pracy automatu musimy wysłać do niego konfigurację, w której określimy rodzaj interesujących nas informacji Określamy tutaj tryb pracy: - nieaktywny brak raportowania - odczyt jednokrotny raporty będą przekazywane do systemu jeden raz dziennie, o określonej godzinie - odczyt wielokrotny raporty będą przekazywane wiele razy, co określoną liczbę godzin Raport, o którym mowa powyżej, oznaczony jest w systemie D0 9

10 Ponadto wybieramy rodzaj alarmów, o których mają być informowane osoby wskazane w oknie Powiadomienie Czas zwłoki występujący przy alarmach typu serwis i uzupełnienie, oznacza że informacja na telefon komórkowy zainteresowanej osoby zostanie wysłana z opóźnieniem po upływie wskazanego czasu Czas ten jest podawany w minutach Następnie określamy osoby, które będą uprawnione do dostępu do automatu Muszą one posiadać klucze elektroniczne, tzw pastylki Możemy wybrać te osoby pojedynczo z list rozwijanych (podobnie wybieramy osoby, do których będzie wysyłana informacja o alarmach) lub za pomocą grup Drugi sposób został opisany poniżej Poszerzone możliwości konfiguracji - BLUEBOX W modułach BlueBox możemy konfigurować dodatkowo (w porównaniu do wersji BlackBox): a) przekaźnik mamy 3 stany pracy przekaźnika pozwalającego na sterowanie urządzeniem zewnętrznym; pulsacyjny tryb pracy włącza i wyłącza przekaźnik w odstępach 1s b) alarmy 2 sygnały dodatkowe z wyłączników krańcowych (W3, W4) c) dodatkowy licznik d) raporty BlueBox pozwala na informowanie o wszystkich zdarzeniach alarmowych (bez wysyłania powiadomień) oraz ponadto o włączeniu i wyłączeniu zasilania, przyłożeniu pastylki oraz odłączeniu anteny GSM (R14) i ZigBee (R15 opcja z ZigBee dostępna wkrótce) e) czasy użytkownik ma możliwość ustawienia czasów reakcji na zdarzenia UWAGA! Zmiany tych czasów należy dokonywać tylko w sytuacji, gdy jest to absolutnie niezbędne Zawsze mamy możliwość przywrócić ustawienia fabryczne Opis czasów Rodzaj sygnału drzwi brak zasilania liczników lampka sernice lampka uzupełnienie włączenie zasilania wyłączenie zasilania sygnał dodatkowy 1 przerwa DC przerwa AC min impuls 10 Czas po którym zdarzenie zostanie zauważone Czas ponownej aktywacji zdarzenia 100ms 10s 60s 60s 3s 3s 100ms 30ms 7ms 30ms 60s 60s 1800s 1800s 3600s 3s 60s

11 max impuls uzbrojenie alarmu 240ms 30s Czasy sygnału dodatkowego 2 nie są definiowane przez użytkownika i wynoszą odpowiednio 100ms i 1 min Sposób zmiany czasu: 1 Wybieramy czas, który będziemy zmieniać Pole zrobi się żółte 2 Na panelu ( rysunek z lewej) wybieramy mnożnik oraz wpisujemy wartość Po wprowadzeniu poprawnych wartości klikamy na Nieaktywny przycisk oznacza wprowadzenie danych spoza dostępnego zakresu Konfiguracja automatu za pomocą grup Mamy możliwość szybkiego dodawania grup kluczy Aby mieć dostęp do tej opcji należy zaznaczyć przełącznik przy typie użytkownika Wówczas za pomocą klawisza otworzymy okno umożliwiające podgląd lub tworzenie grup W środkowej części widać osoby należące do grupy zaznaczonej z prawej strony okna Teraz rozwijając listę właścicieli kluczy widzimy nazwy grup W nawiasie mamy liczbę kluczy w grupie Ponadto możemy określić dwa numery telefonu, na które będzie wysyłane powiadomienie o alarmie, a które nie są trwale zapisane w systemie Będą to numery doraźne, wprowadzone w dolnej części okna Po skonfigurowaniu modułu BB, należy wysłać konfigurację Służy do tego przycisk, który uaktywni się w momencie wprowadzenia zmian w konfiguracji Wysłanie konfiguracji możemy również opóźnić w czasie Może mieć to zastosowanie w przypadku wyboru wielokrotnego odczytu automatu Wówczas, gdy np chcemy otrzymywać raport D0 co 12 godzin, o godzinie 06:00 i 18:00 możemy posługując się przełącznikiem przy przycisku wysyłania, określić godzinę wysłania konfiguracji Jest to istotne, gdyż moduł BB zacznie odliczać czas od momentu otrzymania konfiguracji Potwierdzeniem otrzymania konfiguracji przez moduł BB jest odesłanie informacji oznaczonej K0 Rekord ten różni się od pozostałych tym, iż nie niesie ze sobą informacji o pracy automatu (prawie 11

12 wszystkie pola rekordu są puste) Oczywiście, by moduł BB odebrał konfigurację oraz odesłał potwierdzenie, musi być zalogowany do sieci GSM Przycisk ten oznacza zakończenie pracy automatu w określonej lokalizacji Po jego naciśnięciu do modułu BB zostanie wysłana informacja, aby zaprzestał on wysyłania raportów do systemu Moduł zostanie wyłączony Zapisywanie konfiguracji Czasem zachodzi potrzeba wysłania jednakowej konfiguracji do różnych lokali Wówczas przygotowujemy tylko jedną konfigurację i ją zapisujemy W tym celu w klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie konfiguracji modułu BB Mamy tutaj możliwość zapisania konfiguracji lub wgrania zapisanej wcześniej Wgrywając konfigurację możemy wybrać konfigurację lokalną (pod warunkiem, że wcześniej ją zapisaliśmy) lub konfigurację o danej nazwie (w tym przypadku klikamy na a następnie wskazujemy nazwę konfiguracji Po wybraniu nazwy konfiguracji lub konfiguracji lokalnej wybieramy przycisk Operację wgrywania konfiguracji możemy anulować przyciskiem Zapisując konfigurację, musimy podać jej nazwę, bądź zaznaczyć konfigurację lokalną Następnie wybieramy przycisk W przypadku występowania już takiej nazwy pojawi się pytanie: Nazwę usuwamy za pomocą przycisku Korekta stanu liczników D3 Widok okna szczegółów przed wstawieniem korekty 12

13 Chcą wstawić korektę posługujemy się przyciskiem Wówczas nowy rekord zostanie wstawiony poniżej rekordu zaznaczonego Okno korekty (wybrano rekord nr 245) wygląda jak poniżej: BlackBox BlueBox Z poziomu okna korekty możemy skorygować stany liczników CI, CO i CR, (w przypadku BlueBox'a zmieniamy także licznik dodatkowy), a także wprowadzić kwotę, która powinna znajdować się w kolumnie NRoz W przypadku zmiany kwoty w polu Rozliczenie, różnica kwoty wstawionej oraz kwoty rozliczonej zostanie wstawiona do kolumny NDz Zmieniając, w powyższym przykładzie, wartość tego pola z 2210 na np 2300 otrzymamy w rekordzie korygującym, w kolumnie NDz kwotę 90 Teraz nasze okno przyjmie postać: Widać, że wartości w kolumnie M-c, w wierszach następujących po wstawionym rekordzie korygującym zostały zwiększone o 90 Kolumna NRoz została natomiast obliczana od początku Możemy również wstawić rekord D2 W tej sytuacji pojawi się prośba o wstawienie daty i godziny wstawienia Funkcja ta przydaje się w sytuacji, gdy np jest problem z zasięgiem lub operator nie ma przy sobie pastylki w momencie rozliczania automatu Może wówczas podać stany liczników administratorowi telefoniczne Teki rekord D2 będzie zawierał informację, że wstawił go Administrator systemu 13

14 Korzystając z przycisku wstawiamy nowy rekord na końcu listy rekordów Otrzymuje on bieżącą datę i godzinę z systemu oraz wszystkie wartości (z wyjątkiem wartości w kolumnach NRoz i M-c) równe zero Korygujemy je za pomocą korekty W oknie szczegółów automatu dodano możliwość wstawienia komentarza do sms a W tym celu posługujemy się przyciskiem Wprowadzony komentarz jest widoczny w kolumnie Uwagi Komentarz usuwamy przyciskiem Rozliczenie pracy automatu jest możliwe po zaznaczeniu rekordu D3 w oknie szczegółów automatu Funkcja dostępna z poziomu szczegółów automatu umożliwia wyznaczenie końca okresu rozliczeniowego Brak rekordu typu D4 oznacza, że końcem okresu rozliczeniowego będzie koniec miesiąca kalendarzowego Warunkiem wstawienia rekordu rozliczeniowego jest wystąpienie rekordu korygującego D3 Po zaznaczeniu rekordu korygującego klikamy na przycisk Pojawia się okno (patrz rysunek po lewej stronie): Mamy tutaj możliwość wskazania miesiąca za który robimy rozliczenie Domyślnie jest to bieżący miesiąc Możliwość zmiany przydaje się jednak w sytuacji, gdy robimy np 2 marca rozliczenie za luty Pola wpłaty i wypłaty są obliczane w oparciu o poprzedni rekord rozliczeniowy (lub początek pracy automatu, jeżeli jest to pierwsze rozliczenie) Poniżej przedstawiono algorytm obliczania wyliczania przychodu (denominacja równa 4) 14

15 Liczniki w polu oznaczonym A CI: CO: Liczniki w polu oznaczonym B CI: CO: obliczamy: Różnica wpłat i wypłat (Przychód) wynosi: = 638 W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w obliczonych kwotach możemy pola wpłaty i wypłaty wprowadzić ręcznie Całość kończymy przyciskiem Uwaga! Rekord D4 nie jest przeliczany dynamicznie, czyli nie ulega zmianie w przypadku wstawienia korekty przed nim W takiej sytuacji należy rekord rozliczeniowy usunąć (Ctrl + DEL) i wygenerować go ponownie Data wstawienia rekordu D4 jest ostatnim dniem rozliczanego miesiąca Takie rozwiązanie ma wskazywać, że jest to ostatni rekord w rozliczanym okresie Wstawianie rekordów rozliczeniowych nie wystarczy by system dokonywał obliczeń obrotów o te informacje W tym celu należy jeszcze wybrać opcję last D4 dostępną w module GK Update 15

16 Przycisk ten służy do odpytania automatu z poziomu systemu Wysyłany zostaje sms do modułu BB z prośbą informację o bieżącym stanie automatu W odpowiedzi otrzymamy rekord oznaczony w systemie D1 Przyciski służące wydrukowaniu, zapisaniu oraz odświeżeniu widzianego okna Zmiana denominacji istniejących rekordów [Administrator, Właściciel] W oknie szczegółów automatu mamy możliwość zmiany denominacji istniejących rekordów Sytuacja taka może wystąpić w momencie, gdy uruchamiając automat podamy niewłaściwą wartość denominacji Aby wykonać tę procedurę klikamy prawym przyciskiem myszy na pierwszym rekordzie, w którym jest niewłaściwa denominacja W menu kontekstowym, które zobaczymy klikamy na Zapamiętaj pozycję U dołu ekranu zobaczymy wówczas numer rekordu (z kolumny Lp) na który kliknęliśmy Następnie klikamy na ostatni rekord, w którym dokonamy zmiany denominacji Tym razem z menu kontekstowego wybierzemy Zmień denominację Po tej operacji zobaczymy okno umożliwiające wprowadzenie poprawnej wartości denominacji Uwaga! Jeżeli chcemy, by od tego momentu automatu posiadały tę wprowadzoną określić w oknie z parametrami automatu wszystkie nowe rekordy z tego denominację, musimy ją (Ustawienia Automat) Prócz zmiany denominacji, mamy tutaj możliwość obliczenia obrotów między dwoma wybranymi rekordami Funkcja ta jest dostępna również dla operatorów i inspektorów W tym przypadku z rozwijanego menu kontekstowego wybieramy Obrót Zobaczymy okno jak obok Wszystkie wartości są podane w walucie Podwójnie klikając na rekordy automatu zostaniemy przeniesieniu do kolejnego okna (Info1) opisującego pracę automatu 16

17 Mamy tutaj informację o czasie włączenia i wyłączenia automatu oraz o ilości niektórych zdarzeń (otwarcie kasy, drzwi, zapalenie lampek uzupełnienia i serwisu) a także datę i czas ostatniego zdarzenia Uwaga! Włączenie automatu jest rejestrowane w sytuacji, gdy był on wyłączony przez więcej niż jedną godzinę Kolejne podwójne kliknięcie przenosi nas do ostatniego okna (Info2) ze szczegółami automatu Poniżej opisano znaczenie poszczególnych kolumn: Lp Data DT UZas 17 Liczba porządkowa Data przysłania sms a Dzień tygodnia Napięcie zasilania skrzynki (brak oznacza wyłączenie automatu)

18 UBat Syg Zer Res Mod Bł sms TypBB Prog Napięcie baterii Poniżej napięcia 5,9V można oczekiwać sms a typu E0 oznaczającego niski poziom baterii Najczęściej jest to spowodowane długim czasem wyłączenia automatu Siła sygnału sieci GSM Wartość w zakresie 0 99 Przy niskim sygnale (poniżej 25) mogą wystąpić problemy z łącznością Należy wówczas rozważyć zmianę operatora sieci GSM (wymienić kartę) Zerowanie pamięci operacyjnej Może wystąpić w przypadku błędu w formacie danych Jest to sprawdzane po każdym restarcie modułu Zerowane są wówczas wartości liczników, informacje o alarmach oraz zegar Restart modułu Ilość programowań modemu Liczba błędnych sms ów Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu operator nie przekazuje sms a wysłanego przez moduł Wówczas, po 3 próbach taki sms jest kasowany a licznik błędów zwiększany o 1 Oznaczenie nr wersji modułu Wersja programu w module BB Admin Panel administracyjny [administrator, właściciel] Z poziomu panelu mamy dostęp do informacji o niepotwierdzonych konfiguracjach /tych dla, których nie przyszło potwierdzenie wysłania konfiguracji K0/ Możemy wówczas za pomocą przycisku wysłać wszystkie konfiguracje Będą one wysyłane w odstępach 30s, aby nie zakłócać pracy komunikatora Konfiguracje, których nie chcemy wysyłać /bo automat stoi np na magazynie/ przenosimy do nieaktywnych przyciskiem W celu aktywowania automatu posługujemy się przyciskiem dostępnym po wybraniu automatów nieaktywnych bądź też przez wysłanie konfiguracji Raporty [administrator, właściciel] Raporty za wybrany okres dostępne są pod przyciskiem Na pierwszej zakładce mamy raport dzienny Dalej alarmy, raporty typu D, E0, K0, komentarze, resety modemu, wyłączenia automatów oraz raport z przyłożenia pastylki W raportach z DxE0K0, alarmów, komentarzy, resetów modemu, wyłączenia automatu i przyłożenia klucza musimy wskazać okres, za który dokonujemy analizy W raportach z DxE0K0 i alarmów ponadto podajemy próg powyżej/poniżej którego automaty mają być wyświetlane w raporcie Wybór 18

19 zatwierdzamy przyciskiem Ponadto w przypadku raportu z D2 mamy możliwość przełączenia się na widok szczegółów Otrzymamy wówczas wykaz osób, które wygenerowały rekord D2, a nie ilość rekordów Mamy również możliwość zapisania raportu do pliku tekstowego Przycisk W raporcie komentarzy mamy zebrane wszystkie uwagi, które wstawiliśmy w oknie szczegółów automatu do poszczególnych rekordów Wybierając pierwszą zakładkę (raport dzienny) mamy min informacje o braku sms a z automatu lub alarmach, które wystąpiły w dniu poprzednim: Raport ten jest generowany podczas każdego Update u na serwerze W kolumnie Dane mamy informacje o braku sms a z automatu (cyfra w tej kolumnie oznacza od ilu dni nie otrzymano smsa) W przypadku nawiązania kontaktu z automatem, wiersz ten zostanie wyróżniony kolorem zielonym Możemy również sami zaznaczać wybrane wiersze kolorami Mamy do dyspozycji trzy kolory, którym sami nadajemy znaczenie Jest to rodzaj notatnika do raportu dziennego Wszystkie kolory znikną z chwilą wygenerowania nowego raportu Analiza pracy automatów Dokonując analizy pracy automatów posługujemy się kreatorem złożonym z 4 kroków Pomiędzy kolejnymi krokami przemieszczamy się przyciskami W pierwszym określamy typ analizowanych automatów oraz decydujemy czy mają być uwzględnione automaty historyczne Domyślnie wybrane są wszystkie typy automatów oraz nie są brane pod uwagę automaty historyczne 19

20 W drugim kroku wybieramy automaty, które będą przedmiotem analizy Zaznaczamy je za pomocą kwadratu obok nazwy automatu Możemy również zaznaczać całe lokale, operatorów a nawet grupę Wybór możemy zapisać, a następnie odtworzyć za pomocą przycisków Wybór będzie zapisany w pliku tekstowym W trzecim kroku określamy analizowane okresy Mamy do dyspozycji dwa rodzaje zdefiniowania analizowanych okresów Możemy to zrobić ręcznie lub automatycznie Maksymalna liczba okresów wynosi 12 Ręczne definiowanie okresów Posługując się przyciskami sami wyznaczamy przedziały czasu do analizy Automatyczne generowanie okresów W polu daty wskazujemy koniec ostatniego okresu Pozostałe okresy będą wyznaczone w miesiącach poprzedzających, poczynając od pierwszego dnia miesiąca do dnia wskazanego w polu daty Zaznaczając haczyk przy wybieramy okresy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 20

21 Korzystając z przełącznika, wyznaczamy okresy rozpoczynające się od ostatniego rozliczenia do daty wyznaczonej w polu data Opcja natomiast pozwala na analizowanie obrotów między rozliczeniami Wybranie tej ostatniej opcji automatycznie zaznacza koniec miesiąca, gdyż jest to zakończenie okresu rozliczeniowego Liczbę okresów wyznaczamy suwakiem Wybór zatwierdzamy przyciskiem W ostatnim, czwartym kroku dane są pobierane W przypadku nie podania okresów lub nie określenia automatów do analizy, w tymi miejscu zobaczymy napis: Należy wówczas uzupełnić brakujące informacje Na zakończenie otrzymamy tabelę zawierającą interesujące nas dane: Z tego okna, za pomocą podwójnego kliknięcia, możemy przejść do szczegółów wybranego automatu Możemy również wykreślić diagram ilustrujący zmiany obrotów w poszczególnych okresach (przycisk ) lub zapisać (przycisk ) Tabele jak i diagram można wydrukować Za pomocą przycisku możemy posortować operatorów oraz lokale wg obrotów Przełącznik pozwala na porównanie średnich obrotów przypadających na jeden automat Rezultaty możemy zapisać do pliku tekstowego za pomocą przycisku 21

22 - USTAWIENIA Przed przystąpieniem do pracy musimy wprowadzić do programu szereg informacji niezbędnych do prawidłowego przypisania zbieranych informacji W tym wybieramy przycisk Wybierając kolejno przyciski widoczne z prawej strony okna wprowadzamy informacje, które posłużą nam do zbudowania struktury pracy automatów Informacje niezbędne do rozpoczęcia zbierania informacji z automatu, to: Grupa określa najczęściej firmę lub dział, do którego należą automaty bądź obszar na którym się znajdują, Operator osoba odpowiedzialna za rozliczanie obrotów automatów Lokal pomieszczenie, w którym znajduje się automat Automat dane opisujące automat Ponadto wymagane jest określenie modułu BB, który został zainstalowany wewnątrz automatu (Moduł BB) oraz numeru karty SIM umieszczonej w module BB (Karta SIM) Prócz powyższych mamy tutaj możliwość zdefiniowania Inspektorów nadzorujących pracę automatów oraz Serwisantów odpowiedzialnych za ich poprawne działanie Powinniśmy również zdefiniować klucze elektroniczne, które pozwolą autoryzowanym użytkownikom na dostęp do automatu bez wzbudzania alarmów Poniżej przedstawiono okna programu odpowiadające każdemu z przycisków dostępnych w Ustawieniach programu 22

23 Aby umożliwić osobie korzystanie z programu musimy stworzyć dla niego konto w systemie Wprowadzając dane musimy podać nazwę i hasło niezbędne do logowania oraz nazwę pełną, która będzie wyświetlona po zalogowaniu użytkownika Musimy również określić rodzaj użytkownika Mamy do wyboru: uprawnienia użytkownik Właściciel Administrator Inspektor Operator Serwis Tłumacz Grupowy Gość Wysł anie konfi gurac ji OPCJA Wst awi enie kor ekt y/d 3 OPCJA Od pyt anie aut om atu /od czyt / Roz licz enie OPCJA An aliz a BB test Obr oty Aut om aty OPCJA Uw agi Ra por ty OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA Administrator grupowy: Zaznaczając pole ustawieniach użytkownika grupowy poszerzamy jego uprawnienia w ramach wybranych grup o wysyłanie konfiguracji, wstawianie korekty/d3, rozliczenie i przydział Raporty w szczegółach automatu: Standardowo są widoczne tylko z konta właściciela i administratora, możemy jednak umożliwić wgląd do raportów inspektorowi, operatorowi, serwisantowi i grupowemu zaznaczając w ustawieniach odpowiedniego użytkownika pole Użytkownik Gość nie ma swojego odpowiednika w systemie Po zalogowaniu ma wgląd w lokale, które pozwolił mu oglądać Administrator Za pomocą przełącznika administrator decyduje czy pozwolić Gościowi na oglądanie obrotów Klikając na przycisk uzyskujemy wgląd w historię logowania użytkowników do systemu Z listy u dołu okna możemy konkretnego użytkownika 23 wybrać

24 W oknie szczegółów automatu dodano możliwość wstawienia komentarza do sms a W tym celu posługujemy się przyciskiem Wprowadzony komentarz jest widoczny w kolumnie Uwagi Komentarz usuwamy przyciskiem Korzystając z opcji możemy wyświetlić ostatni komentarz bezpośrednio w głównym oknie struktury Opcja dostępna jest z poziomu ustawień w panelu administracyjnym (Dane/Admin/Ustawienia) Uwaga! Poniżej, wytłuszczoną czcionką, podano pola wymagane Wprowadź grupę/grupy firmy - Nazwa: Nazwa albo skrót organizacji - Pełna nazwa: Nazwa organizacji Wprowadź informacje na temat inspektorów - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków - Numer: numer telefonu inspektora - Obszar: rejon gdzie dany inspektor obsługuje automaty 24

25 - Numer tel GSM: numer telefonu komórkowego inspektora, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon inspektora Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany inspektor Użytkownicy programu (inspektorzy, operatorzy, serwisanci oraz właściciele lokali) mają możliwość ustawienia alarmów, z których będą otrzymywać powiadomienia, oraz godziny w jakich alarmy będą wysyłane W module BlueBox dodano alarmy z sygnałów dodatkowych, które domyślnie zostały aktywowane Wprowadź tutaj informację o rejonach lub operatorach - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków - Numer tel GSM: numer telefonu komórkowego operatora, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon operatora - Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany operator Wprowadź informację na temat mechanika/serwisanta 25

26 - Nazwa: W tym polu użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa osobę, do której się odnosimy To pole będzie użyte w innych oknach; 20 znaków - Imię i nazwisko: Pełne imię; 50 znaków - Numer tel GSM: numer telefonu komórkowego serwisanta, który zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Uwagi: pole tekstowe na 50 znaków - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon serwisanta - Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany serwisant Wprowadź tutaj nazwę, adres i położenie innych twoich firm - Nazwa: Nazwa, skrót czy numer lokalu W tym polu, użyj niepowtarzającej się nazwy, która jasno określa miejsce, do którego się odnosimy Ta nazwa jest również użyta przy wysyłaniu alarmów SMS-em - Pełna nazwa: nazwa punktu Opis ten pokazuje się także w wiadomości alarm - % dla lokalu: Podział zysku ustalony z właścicielem lokalu - Numer tel GSM: Numer telefonu komórkowego właściciela lokalu lub barmana Ten numer zostanie użyty w celu przekazania informacji o usterce czy alarmie za pomocą wiadomości SMS - Miasto: Miasto gdzie znajduje się dany lokal - Ulica: Ulica, na której mieści się lokal - Nr domu: Numer ulicy, gdzie mieści się lokal - Nr lok: Numer telefonu lokalu - Kod: Kod pocztowy lokalu - Województwo: Województwo, w którym usytuowany jest lokal - Powita: Powiat, w którym usytuowany jest lokal - Gmina: Gmina, w której usytuowany jest lokal - Poczta: Poczta, do której należy lokal - UC: Urząd Celny - NIP: numer NIP lokalu - Ulica: Ulica - adres do korespondencji, (gdy różni się od adresu lokalu) - Nr domu: Numer domu - do korespondencji - Nr lok: Numer telefonu - do korespondencji - Kod: Kod pocztowy - do korespondencji - Miasto: Miasto - do korespondencji - Uwagi: pole tekstowe - Podatek: rodzaj podatku POG (podatek od gier) lub % (45% - wg ustawy) - Aktywne godziny: godziny w których mają być wysyłane alarmy na telefon właściciela/barmana - Aktywne alarmy: alarmy o których ma być informowany właściciela/barmana - Godziny otwarcia: godziny pracy lokalu - Dod pow numer telefonu, na który będzie wysłana informacja o alarmie po zamknięciu lokalu 26

27 Wyboru godzin dokonujemy klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie godziny w wierszy danego użytkownika Mamy wówczas okno, w którym określamy zakres godziny, w którym powiadomienia o alarmach będę wysyłane Analogicznie możemy określić rodzaj alarmów, o których będziemy informować użytkownika Tym razem klikamy prawym przyciskiem myszy na kolumnie alarmy W otwartym oknie zaznaczamy alarmy, o których będzie informowany użytkownik Sposób obliczania podatku od lokalu Mamy tutaj dwie możliwości, które wybieramy za pomocą listy rozwijanej: POG /domyślnie/ podatek od gier określony za pomocą zakładki programu % podatek liniowy, wynoszący 45% obrotu w ustawieniach Określenie % dla lokalu W tym miejscu określamy jaki % obrotu (lub kwota) przypadnie w udziale lokalowi Program rozpoznaje znaczenie wprowadzonej liczby na podstawie jej wartości Poniżej 100 oznacza procent liczby, powyżej kwotę (czynsz za udostępnienie lokalu) Bardzo ważne do poprawnego działania programu jest określenie danych identyfikujących automat Mimo iż mamy tutaj możliwość określenia szeregu parametrów, to jednak nie wszystkie są niezbędne Koniecznie musimy wprowadzić nazwę automatu oraz nazwę pełną Tę drugą wybieramy z listy 27

28 rozwijanej, na której znajdują się typy automatów wprowadzone w oknie dostępnym pod przyciskiem Parametrem warunkującym dokonywanie poprawne obliczenie obrotu jest denominacja1 Możemy wprowadzić ją właśnie w tym oknie lub gdy tego nie zrobimy, w oknie określającym typ automatu W przypadku nie wprowadzenia nigdzie tej wartości zostanie przyjęta wartość 1 Możemy również wprowadzić założony obrót minimalny i maksymalny jakiego się spodziewamy z danego automatu W przypadku nieosiągnięci progu dolnego lub przekroczenia progu górnego otrzymamy stosowną informację (+ lub -) w tabeli obrotów W tym oknie określamy typ modułu który montujemy w automacie Bardzo ważne jest by podać dokładnie taki numer jak mamy na nalepce skrzynki dostarczonej z firmy KOS Dane przesyłane z modułu do systemu GameKeeper są kodowane i w przypadku błędnie wpisanej nazwy zostaną przez system zignorowane Dane te należy również skorygować w przypadku zmiany wersji softu (w przypadku zmiany typu skrzynki z BD na BE) Nowsze moduły Bluebox dodajemy w osobnej zakładce (patrz rysunek z lewej) Nazwy modułów BlueBox mają format BMxxxxx, gdzie xxxxx to numer modułu Wprowadzamy numery kart SIM, które będą umieszczone w modułach BB Podając numer telefonu należy pamiętać by podawać go wraz z numerem kierunkowym kraju W przypadku Polski (48) Konieczny jest również numer karty SIM, gdyż to on będzie wyświetlany w Strukturze programu Karty SIM możemy również importować ( ) z pliku tekstowego Najprościej przygotować taki plik w Excel u, zgodnie z podanym formatem Następnie plik ten zapisujemy jako plik tekstowy oddzielony znakami tabulacji Po tej operacji wszystkie nowe karty zostaną dodane do listy O numerach istniejących program nas poinformuje: 1 Ilość impulsów licznika mechanicznego automatu odpowiadająca jednej złotówce 28

29 Klucze służą do wyłączenia alarmów w automacie Dzięki temu osoby upoważnione mogą bez problemu dokonać przeglądu automatu Wprowadzając klucz musimy mieć pewność, że został on poprawnie odczytany W przeciwnym wypadku nie zostanie od rozpoznany przez moduł BB Warto się w tym przypadku posłużyć czytnikiem pastylek podłączonym do komputera Przed wydaniem klucza warto sprawdzić poprawność jego działania Może się zdarzyć, iż nie uda się nam wprowadzić któregoś klucz Bierze się to stąd iż mimo, że klucze mają różne numery, to jednak ich postaci zakodowane są identyczne Wymiana klucza W przypadku wymiany klucza /w razie np zagubienia/ wprowadzamy nowy numer klucza w miejsce dotychczasowego Wówczas program sprawdzi w jakich modułach ten klucz występuje i dokona jego podmiany Należy następnie ponownie wysłać konfiguracje Można się w tym celu posłużyć panelem administracyjnym Wprowadzając typ automatu musimy określić nazwę, nazwę pełną, denominację oraz ilość pozycji liczników mechanicznych Wymagane jest wprowadzenie ilości pozycji licznika IN Jeżeli pozostałe pola (OUT i REFILL) pozostaną puste, oznacza to że mają tę samą liczbę pozycji co licznik IN Ponadto określamy wartość denominacji Denominacja może być także określona dla każdego automatu indywidualnie (Denominacja określona indywidualnie ma priorytet przed denominacją określoną w typie automatu!) Za pomocą tego okna możemy testować działanie modułu BB w automacie zanim jeszcze zostanie przypisany do lokalu, operatora czy grupy Ważne jest tylko by moduł BB przypisać do automatu oraz umieścić w nim kartę SIM Wszystkie rekordy otrzymane w testach możemy usunąć przyciskiem Dostęp do danych zgromadzonych w BB teście możliwy jest również z poziomu struktury Jest to wówczas automat magazynowy 29

30 Zaleca się okresowe wykonywanie testu bazy Pozwala on na usunięcie nieprawidłowych powiązań między elementami systemu Do takiej sytuacji może dojść np w sytuacji usunięcia lokalu, bez wcześniejszego wyciągnięcia z niego automatów Wówczas system widzi iż automaty stoją w lokalu, który nie istnieje Przeprowadzenie testu bazy pozwala na zlikwidowanie takich powiązań Informacja o znalezionych błędach jest prezentowana jak na obrazku obok W tym miejscu określamy stawki podatku od gier (POG) w poszczególnych miesiącach Pod tymi przyciskami kryją się nazwy Urzędów Celnych oraz Województw 30

31 Jest to najważniejszy przycisk ustawień programu W oknie przydziału ustalamy powiązania między elementami systemu Okno to dzieli się na trzy części: lewą pokazującą nieprzypisane jeszcze elementy systemu, środkową prezentującą istniejące przypisanie, prawą z elementami, do których można przypisać element z lewej strony okna U góry, nad każdą częścią mamy zliczoną ilość wyświetlonych pozycji Dokonując przypisania wybieramy przycisk z lewej strony okna Następnie wybieramy element do którego przypisujemy z prawej strony okna Wówczas w środkowym oknie zobaczymy istniejące przypisania Możemy wówczas z pomocą przycisków utworzyć nowe lub anulować istniejące przypisanie Tabela poniżej pokazuje możliwe przypisania: 31

32 Kolorem czerwonym oznaczono przypisanie niezbędne, aby automat był widziany w systemie i przekazywał do systemu niezbędne dane Zielone cyfry oznaczają status elementu (opis poniżej) Dokonując przypisania automatu, który wcześniej był testowany (dostępny w oknie BB test) i posiada jakieś rekordy, mamy możliwość przeniesienia go do lokalu wraz z tymi danymi W tym celu odpowiadamy TAK na pytanie: Funkcje ułatwiające nawigację oraz wyszukiwanie elementów Przełącznik pozwala na wyświetlenie z lewej strony okna wszystkich elementów danego typu (również tych przypisanych) wraz z informacją gdzie są przypisane Elementy przypisane oznaczone są kolorem granatowym, nieprzepisane - jasnoniebieskim Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaznaczonego w lewym oknie elementu wyświetlane są w niebieskim polu informacyjnym oraz na umieszczonych pod nim przyciskach nawigacyjnych Kliknięcie na przycisk automatycznie przenosi nas bezpośrednio do odpowiadającego mu elementu W polach tych zawarte są informacje dotyczące powiązań między elementami systemu, typy automatów, pełne nazwy lokali oraz miasta, w których się znajdują, numery telefonów kart SIM oraz uwagi umieszczane w odpowiednich polach w ustawieniach programu W analogicznym polu z prawej strony prócz uwag, typu automatu, pełnej nazwy lokalu dostępna jest informacja o bezpośrednim przydziale zaznaczonego elementu W tym przypadku automat jest przypisany do lokalu

33 Zarówno pod lewym jak i prawym oknem umieszczone zostało pole wyszukiwania Zaznaczenie pola umożliwia znalezienie ciągu znaków wewnątrz wyrażenia Wybierając z lewej strony automat możemy odhaczając pole wyświetlić jedynie automaty z przypisanymi do nich modułami W przypadku wybranego modułu BB wyświetlamy jedynie moduły z kartami SIM Analogiczny wybór z prawej strony okna przydziału umożliwia nam wyświetlenie automatów bez modułów oraz modułów bez kart SIM Zaznaczenie opcji systemu pozwala nam wyświetlić jedynie nieprzepisane elementy Zaawansowane wyszukiwanie elementów Jeżeli znamy lokalizację i/lub przydział elementu możemy bardzo szybko znaleźć go stosując zaawansowane wyszukiwanie Klikając kwadratowe przyciski z prawej strony pola tekstowego odpowiednio możemy zawęzić nasz wybór W podanym przykładzie wyświetliliśmy moduł (BM0001) znajdujący się w automacie 0005, który umieszczony jest w lokalu 1111, przypisanego do operatora Zdzichu z grupy KOS Demo Zawęzić nasz wybór możemy zaczynając od dowolnego elementu Aby wyświetlić wszystkie automaty znajdujące się w lokalu 1111 Klikamy na przycisk przy polu lokal, wybieramy żądany (w tym przypadku 1111), a następnie klikamy przycisk automat Postępujemy analogicznie ze wszystkimi elementami Pracownik Istnieje możliwość przydzielenia operatorowi pracowników Klikając na przycisk (dostępny jest po uprzednim wybraniu i zaznaczeniu operatora z prawej listy) wchodzimy w okno przydziału pracownika Z rozwijalnej listy wybieramy nazwisko operatora, który ma stać się pracownikiem, po czym przydzielamy mu z listy odpowiednie lokale Wybór zatwierdzamy przyciskiem zapisz W prawym oknie wszyscy pracownicy zaznaczeni zostają ciemniejszym kolorem 33

34 Założenia: Pracownik posiada uprawnienia operatora (w przypisanych lokalach) Pracownikiem może zostać jedynie operator, który nie posiada własnych lokali - w przypadku jeśli ma przypisane jakiekolwiek lokale jego nazwisko nie pojawi się na liście Pracownik może zostać przypisany tylko do jednego operatora Operator może mieć dowolną liczbę pracowników, przy czym ten sam lokal może być przydzielony do kilku pracowników Pracownik nie jest uwzględniany w strukturze, posiada jednak dostęp do przydzielonych mu lokali operatora W menu ustawień udostępniono również przełącznik Jego włączenie umożliwia informowanie użytkownika o nadchodzących alarmach za pomocą stale otwartego okna Można dodać również sygnał dźwiękowy Wówczas w katalogu c:\gamekeeper\gkc należy umieścić plik alarmwav oraz włączyć przełącznik Usuwanie nieaktualnych danych Z czasem w systemie istnieją dane automatów, które zakończyły już swoją pracę i zostały zlikwidowane W takiej sytuacji możemy je usunąć z systemu, by niepotrzebnie nie figurowały wśród automatów aktywnych Sytuacja taka dotyczy także grup, inspektorów, operatorów, serwisantów, modułów BB, kart SIM oraz kluczy W celu usunięcia nieużywanego elementu odnajdujemy go na odpowiedniej liście i usuwamy z niej za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + DEL Nie musimy się przy tym obawiać, że element zniknie z list obrotów historycznych Przed usunięciem należy element taki uniezależnić od innych elementów systemu (pole statusu musi mieć wartość 1) Status elementu Wszystkie elementy systemu możemy ze sobą wiązać zgodnie z tabelą przedstawioną przy opisie przydziału Aby informacja o istniejących relacjach była łatwo dostępna dla użytkownika wprowadzona została kolumna statusu widoczna zaraz obok kolumny z liczbą porządkową w każdym oknie z wprowadzanymi elementami Element nieprzypisany ma status 1 W przypadku istniejących powiązać w niebieskim polu widzimy do jakiego elementu dany element został przyporządkowany 34

35 35

36 Moduł uruchamia się automatycznie po uruchomieniu programu GKManager Przy pierwszym uruchomieniu programu oraz po każdej aktualizacji wykonywany jest update1 Z pomocą tego modułu ustalamy godzinę, o której ma się odbywać codzienny update bazy danych bądź też odstęp czasu pomiędzy kolejnymi update ami Aby wybrać update o określonej porze zaznaczamy przełącznik, wprowadzamy godzinę oraz naciskamy przycisk Decydujemy również o sposobie budowania tabeli obliczeń Możemy wybrać opcję: end of month tabela obrotów będzie budowana do ostatniego dnia miesiąca, last D4 jako ostatni będzie traktowany rekord typu D4 /rozliczenie/ Za pomocą przycisku udostępniono dostęp do parametrów konfiguracyjnych programu Za jego pomocą możemy: wybrać tabele przeliczane podczas Update u, po naciśnięciu przycisku dokonać obcięcia bazy danych ustawić parametry automatycznego backup u lub zrobić backup Dostęp do parametrów konfiguracyjnych jest zabezpieczony hasłem administratora Przycisk pozwala na wykonanie pełnego update u bazy danych Takiego jaki jest wykonywany o określonej godzinie Wykonanie pełnego update u możliwe jest również z poziomu tabeli obrotów programu GKClient pakietu GameKeeper Przycisk powoduje otwarcie pliku tekstowego, w którym są zapisane informacje o pracy modułu GKUpdate Jest on pomocny w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w pracy programu 1 Obliczanie tabel Struktury, Obrotów bieżących, Statystyki bieżące, Raport dzienny, Obroty historyczne, Statystyki historyczne 36

37 Wybór przeliczanych tabel Funkcja ta może się przydać administratorowi, aby szybko zaktualizować wybraną tabelę, np tabelę obrotów, po przeniesieniu automatu do nowej lokalizacji W tym celu zaznaczamy tabele, które mają być przeliczone oraz zatwierdzamy wybór przyciskiem Update wykonujemy przyciskiem Niezależnie od wybranych tabel update o określonej godzienie zostanie przeprowadzony dla całej bazy Obcinanie bazy Z czasem korzystania z programu, baza zgromadzonych smsów staje się coraz większa, co powoduje wydłużenie czasu trwania Update u Można temu zaradzić przez obcięcie starszych danych, w których nie będziemy już dokonywać żadnych zmian /korekta, wstawianie D3/ Poniżej zilustrowano operację obcinania bazy: W wyniku obcinania bazy tworzone są osobne tabele historyczne, które od tego momentu nie są już aktualizowane /stąd ograniczenie polegające na pozostawieniu danych obciętych tylko do wglądu/ Dane są obcinane na przełomie roku /1 stycznia/ Obcięcie roku przed bieżącym możliwe jest po 1 kwietnia roku bieżącego W wyniku obcinania bazy, na początku danych nieobciętych, zostają dodane dwa dodatkowe rekordy, których zadaniem jest poprawne przeniesienie stanów liczników automatu 37

38 Warunkiem przenoszenia liczników do roku następnego jest istnienie rekordów tego automatu w roku następnym lub występowanie tego automatu w strukturze (automat jest aktywny) Podczas obcinania bazy nie powinni być zalogowani żadni użytkownicy Uwaga! Obcinanie bazy jest operacją nieodwracalną Automatyczny backup bazy danych Dysk twardy komputera, na którym gromadzone są dane zbierane przez program, jest urządzeniem awaryjnym Dlatego bardzo ważne jest tworzenie kopii danych na innym nośniku Można to wykonywać ręcznie, za pomocą zainstalowanego menagera bazy danych lub wykorzystać funkcję programu Mamy możliwość wybrania lokalizacji pliku BackUp u oraz godzinę tworzenia kopii Możemy również wykonywać kopię ręcznie za pomocą przycisku Aby kopie były wykonywane automatycznie każdego dnia o zadanej godzinie musimy zaznaczyć przełącznik Za pomocą rozwijanej listy określamy również po ilu dniach pliki z kopiami mają być usuwane Domyślnie robione są dwa pliki Możemy jednak tę wartość zwiększyć do 7 Będziemy wówczas mieli kopię z każdego dnia w osobnym pliku Kopia bazy będzie wykonywana pierwotnie na systemowym dysku twardym komputera w folderze: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Backup a następnie kopiowana w miejsce wskazane przez użytkownika za pomocą przycisku W przypadku gdy folder wskazany jako docelowy do przechowywania kopii bezpieczeństwa nie będzie istniał (np znajdował się na PenDrive ie, który został wyjęty) program wyświetli stosowny komunikat Destination folder doesn t exist (Folder docelowy nie istnieje) Zawsze będziemy mieli tyle plików backup u, ile sobie zażyczymy Podczas wykonywania nowej kopii zastępowany będzie plik starszy Bardzo ważne jest by plik kopii był zapisywany na innym nośniku niż system Może to być drugi dysk twardy (nie inna partycja tego samego dysku) lub w ostateczności PenDrive podłączony do komputera przez USB wielkości 1GB lub więcej Po instalacji programu proszę sprawdzić czy kopia bazy jest poprawnie zapisywana we wskazanym miejscu 38

39 39

40 Podobnie jak GKUpdate, również ten moduł uruchamia się automatycznie Odpowiada on za komunikację z komunikatorem podłączonym do złącza USB komputera oraz przekazywanie sms ów z i do komputera Korzystając z przełącznika uzyskujemy pełne informacje o sms ach: Processing SMS sms przychodzący; przy włączeniu w/w przełącznika uzyskujemy informację o typie sms a, nazwie automatu, lokalu oraz operatorze Sending SMS (1) wysłanie konfiguracji lub odpytanie automatu Sending SMS (2) wysłanie powiadomienia 40

41 - Codzienna praktyka Przenoszenie rekordów w przypadku zmiany lokalizacji automatu Bywa, że przenosząc automat w nowe miejsce, chcemy przenieść część jego rekordów Może się tak zdarzyć np w sytuacji, gdy operator powiadomi administratora systemu o przeniesieniu automatu do nowej lokalizacji po kilku dniach od zdarzenia W tej sytuacji przepinamy automat (w oknie Przydziału) do nowej lokalizacji Nie posiada on wówczas żadnych rekordów ( zaczyna nowe życie ) Chcąc sprawić by część rekordów poszła za automatem musimy go odnaleźć wśród automatów historycznych Aby jednak się tam znalazł konieczne jest wykonanie update u Z uwagi na dość długi czas trwania obliczeń, warto skorzystać z możliwości wykonania update u tylko wybranej tabeli, dostępnej z poziomu modułu GKUpdate na serwerze systemu GameKeeper W tym przypadku w zakładce GKUpdate zaznaczamy haczyk przy Turnover (odhaczając pozostałe) i uruchamiany Update przyciskiem Now Od tego momentu mamy już dostęp do danych historycznych przenoszonego automatu z poziomu tabeli obrotów po zaznaczeniu przycisku Wchodząc w szczegóły automatu historycznego zaznaczamy rekord od którego dane mają zostać przeniesione i klikamy na przycisk Uwaga! Przenoszenie liczników powinno następować od rekordu D3 To jest warunek przeniesienia liczników Przenoszenie automatu między lokalami z poziomu struktury Aby przenieść wybrany automat do innej lokalizacji klikamy prawym przyciskiem myszy na automat z poziomu struktury Pojawi się menu (jak niżej) klikamy przenieś automat 41

42 Zostaniemy automatycznie przeniesieni do szczegółów automatu w celu wybrania rekordów do przeniesienia Aby możliwe było przeniesienie stanów liczników konieczne jest występowanie rekordu D3 (możemy wybrać już istniejący rekord, bądź stworzyć nowy) Klikamy prawym klawiszem na pierwszy rekord, który ma zostać przeniesiony i klikamy Przenieś od tego miejsca Następnie w strukturze klikamy prawym klawiszem myszki na lokal, do którego zamierzamy przenieść wybrany automat Po wybraniu opcji Wstaw automat zostaniemy poproszeni o potwierdzenie przeniesienia Po zaakceptowaniu wszystkie rekordy od wybranego miejsca zostaną przeniesione do nowej lokalizacji automatu Uwaga! Wybrany rekord D3 oraz rekord poprzedzający ulegają zdublowaniu i występują zarówno w starej jak i nowej lokalizacji Rekord poprzedzający D3 posiada zerowe stany licznikowe Rekord ten pełni funkcję kotwicy i NIE MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTY 42

K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84. Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan.

K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84. Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84 Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan.pl 1 Struktura systemu monitoringu 2 GKClient 3 Logowanie Aby zalogować się do systemu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo