Formularz asortymentowy, opis przedmiotu zamowienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz asortymentowy, opis przedmiotu zamowienia."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.1. do SIWZ Formularz asortymentowy, opis przedmiotu zamowienia. SYSTEM OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ I MONITOROWANIA OKOŁOPERACYJNEGO Z ANALIZĄ DANYCH Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Lp. PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY WARUNEK GRANICZNY Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem Aparat do znieczulania ogólnego 1. Aparat do znieczulenia ogólnego dla noworodków, dzieci i dorosłych na podstawie jezdnej z możliwością rozbudowy i podwieszenia na kolumnie o nośności minimum 250 kg. 2. Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu z indywidualnymi automatycznymi bezpiecznikami. 3. Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria 4. Minimum dwa koła blokowane przez hamulec centralny 5. Wbudowane oświetlenie blatu z płynną regulacją natężenia światła 6. Zasilanie gazowe (N 2 O, O 2, powietrze) z sieci centralnej 7. Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N 2 O, O 2 ), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N 2 O na tylnej ścianie aparatu, wbudowane reduktory do butli O 2 i N 2 O Parametr oferowany Zaznaczyć /NIE lub wpisać określony parametr (wypełnia wykonawca)

2 8. Elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie urządzenia 9. Dodatkowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum 10 l/min. 10. System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie co najmniej 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów 11. Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności, pozbawiony lateksu, o całkowitej pojemności nie większej niż 3000 ml, niewystający poza rzut podstawy aparatu 12. Nagły dopływ tlenu uruchamiany przyciskiem zapewniający przepływ co najmniej 50 l/min. 13. Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi 14. Układ ewakuacji gazów anestetycznych 15. Respirator aparatu do znieczulenia zapewniający możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub przełącznika 16. Tryby wentylacji: ciśnieniowo zmienny objętościowo zmienny SIMV Wspomaganie ciśnieniowe PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu i automatycznym uruchomieniem wentylacji zapasowej CPAP Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością Możliwość wymuszonego wdechu Rekrutacja pęcherzyków płucnych 17. Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimalne wartości graniczne od 2: 1 do 1: Częstość oddechów w wentylacji wymuszonej minimalne wartości graniczne 5 80 odd/min 19. Zakres objętości w wentylacji objętościowo-zmiennej minimalne wartości graniczne od 20 do 1300 ml 20. Zakres ciśnień wdechu w wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i PCV minimalne wartości graniczne 5 50 cm H 2 O dla, podać, podać, podać, podać

3 21. Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50 % 22. PEEP - minimalne wartości graniczne: od +5 do +20 cm H 2 O 23. Alarmy co najmniej przekroczenia nastawionych granic: Objętości pojedynczego oddechu Objętości minutowej Minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego oraz Bezdechu Braku zasilania elektrycznego Braku zasilania gazowego, podać, podać dla 24. Monitorowanie pracy aparatu do znieczulenia: Objętość pojedynczego oddechu Objętość minutowa Częstość oddechów wymuszonych I samoistnych Ciśnienie szczytowe Ciśnienie średnie PEEP Stężenia poszczególnych składowych mieszaniny gazów anestetycznych (O 2, CO 2, N 2 O, anestetyku wziewnego) MAC z korekcją wieku 25. Monitorowanie mechaniki oddychania; co najmniej: Wykres ciśnienie - objętość Wykres przepływ - objętość Pomiar podatności układu 26. Trendy - co najmniej 12 godzinne - monitorowanych parametrów 27. Dotykowy ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie złącze typ Selectatec dla dla, podać 29. Parownik do sewofluranu 30. Parownik do desfluranu Kardiomonitor 31. Monitor umieszczony na wysięgniku aparatu do znieczulenia 32. Zasilanie elektryczne do 230V, Hz 33. Awaryjne zasilanie z akumulatora przez co najmniej 60 minut pracy 34. Komunikacja monitora z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji, komunikatów.

4 35. Ekran kolorowy dotykowy typu TFT, przekątna ekranu co najmniej 15", aktywna matryca, rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli 36. Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych, jak: minimum dwa odprowadzenia EKG krzywa oddechowa, krzywa pletyzmograficzna, krzywa ciśnienia tętniczego 37. Dowolne konfigurowanie parametrów na ekranie monitora; pamięć minimum 10 ustawień 38. Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych 39. Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów przez co najmniej 24 godziny 40. Alarmy: Minimum 2-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego Alarmy techniczne z podaniem przyczyny Funkcja pomiaru EKG 41. Kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci i noworodków 2 komplety 42. Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji co najmniej 3 odprowadzeń EKG, podać, podać dla 43. Pomiar częstości akcji serca 44. Podstawowa analiza arytmii pracy serca 45. Detekcja sygnału stymulatora serca 46. Respiracja impedancyjna w zakresie min oddechów/min Funkcja pomiaru saturacji i tętna 47. Zakres pomiaru saturacji SpO % z prezentacją krzywej pletyzmograficznej 48. Czujniki do pomiaru dla dzieci i dorosłych po 2 szt. 49. Pomiar temperatury z dwóch miejsc; czujniki (po 1 dla dorosłych i dzieci) Powierzchniowy Odbytniczy Przełykowy Kable połączeniowe Funkcja pomiaru ciśnienia 50. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych dla

5 51. Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla niemowląt, dzieci i dorosłych wraz z 2 kablami połączeniowymi. W zestawie co najmniej 5 różnych rozmiarów mankietów 52. Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) z minimum 2 kanałów; minimalny zakres pomiarów od - 20 do 300 mmhg. 53. Pomiar głębokości znieczulenia metodą BIS z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych; w komplecie 20 elektrod o standardowym rozmiarze. 54. Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w zależności od modelu modułu w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych i dzieci lub 2 czujniki akcelerometryczne. Kardiomonitory pacjenta 5 szt., podać, podać, podać 55. Kardiomonitory umieszczone na szynie lub wysięgniku 56. Zasilanie elektryczne do 230V, 50 Hz 57. Awaryjne zasilanie z akumulatora przez co najmniej 60 minut pracy 58. Ekran kolorowy dotykowy typu TFT, przekątna ekranu co najmniej 15", aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli 59. Komunikacja monitora z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji, komunikatów. 60. Minimum 4 wyświetlane jednoczasowo na ekranie krzywe dynamiczne, jak: EKG krzywa oddechowa, krzywa pletyzmograficzna, krzywa ciśnienia tętniczego 61. Dowolne konfigurowanie parametrów na ekranie monitora; pamięć minimum 10 ustawień 62. Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki oraz skanera kodów kreskowych 63. Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów przez co najmniej 24 godziny 64. Alarmy: Minimum 2-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego Alarmy techniczne z podaniem przyczyny Funkcja pomiaru EKG

6 65. Kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci i noworodków 2 komplety 66. Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji co najmniej 2 odprowadzeń EKG 67. Pomiar częstości akcji serca 68. Podstawowa analiza arytmii pracy serca 69. Detekcja sygnału stymulatora serca 70. Respiracja impedancyjna w zakresie min oddechów/min Funkcja pomiaru saturacji i tętna 71. Zakres pomiaru saturacji SpO % z prezentacją krzywej pletyzmograficznej 72. Czujniki do pomiaru dla dzieci i dorosłych po 2 szt. 73. Pomiar temperatury z dwóch miejsc; czujniki (po 1 dla dorosłych i dzieci) Powierzchniowy Odbytniczy Przełykowy Kable połączeniowe Funkcja pomiaru ciśnienia 74. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych 75. Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla niemowląt, dzieci i dorosłych wraz z 2 kablami połączeniowymi W zestawie 4 różne rozmiary mankietów 76. Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) z 1 kanału; minimalny zakres pomiarów od - 20 do 300 mmhg. 77. Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali SYSTEM MONITOROWANIA I NADZORU INFORMATYCZNEGO 78. Stacje robocze typu All-in-One z możliwością powieszenia na dedykowanym ramieniu/uchwycie 4 szt 79. Bezpieczne i wygodne zamocowanie stacji roboczych na stanowisku w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie oraz wysokość. Sposób mocowania uwzględnia odpowiednie miejsce na klawiaturę komputerową i mysz w miejscu, gdzie mają być stosowane 80. Procesor minimum Intel Atom D525 1,8GHz lub, podać równoważny 81. Ekran 17 z obsługą dotykową o rozdzielczości minimum, podać 1280x Porty minimum: Gigabit Ethernet, 2x USB, podać

7 83. Dysk twardy minimum 250 GB, podać 84. Pamięć RAM minimum 4 GB, podać 85. System Windows 7 (64 bity), podać 86. Komputery posiadają certyfikat do zastosowań, podać medycznych norma EN/UL oraz CE/FCC Klasy B 87. System będzie wykorzystywać infrastrukturę serwerową Zamawiającego. 88. Licencje bezterminowe na: oprogramowanie medyczne na poszczególne miejsca przebywania pacjenta, systemy operacyjne, bazy danych i innych wymagane, licencjonowane komponenty 89. Menu ekranowe i komunikaty w języku polskim 90. Dostęp do systemu (aplikacji użytkownika, narzędzi konfiguracyjnych itp.) kontrolowany hasłem (kombinacja nazwy użytkownika + hasło) długość hasła i czas po jakim straci ono ważność 91 Wsparcie dla SSO, Active Directory i LDAP. 92. Automatyczne wylogowanie użytkownika po skonfigurowanym czasie bezczynności 93. Dostęp do systemu (w trybie podglądu) za pomocą aplikacji www pozwalający na podgląd całego zespołu monitorów jak i stanu konkretnego pacjenta 94. System pozwala na pracę wielu użytkownikom jednocześnie z możliwością modyfikacji danych jednego pacjenta w tym samym czasie. 95. System posiada narzędzie pozwalające na import/eksport, podać danych referencyjnych (co najmniej takich jak baza leków, procedury itd.) Określić format plików (preferowany.csv) 96. Oferujący zapewnia integrację oferowanego systemu ze szpitalnym systemem informatycznym - HIS przy użyciu standardu HL7 w zakresie danych demograficznych pacjentów wraz z listą roboczą oraz eksport raportów powstałych w systemie w formie plików PDF. Szpital posiada oprogramowanie OPTIMED. 97. System zapewnia automatyczny backup danych w zdefiniowanych przez administratora systemu odstępach czasu, z funkcją zmiany tych odstępów na dowolnie zdefiniowane 98. System powinien udostępniać funkcjonalność w obrębie następujących zadań: Przyjęcie pacjenta Przeglądanie danych monitorowanych Dystrybucja płynów Obserwacje medyczne Administracja leków Wypis pacjenta z systemu, dla

8 99. System powinien posiadać możliwość dostosowania konfiguracji do wymagań szpitala w zakresie co najmniej następujących obszarów: Układ i treść okien wprowadzania danych (np. pola i ich położenie) Dane dotyczące leków i innych materiałów Dane procedur Listy personelu, ról i praw dostępu Urządzenia i wyposażenie Format daty i czasu 100. System umożliwia szybkie przejście do zadań opieki w nagłych przypadkach Obsługa grup pacjentów pozwala na przypisanie domyślnych zestawów leków dla konkretnej grupy 102. System umożliwia zbieranie danych z następujących urządzeń medycznych podłączonych do pacjenta na Sali Operacyjnej, Sali Wybudzeniowej oraz Izbie Przyjęć aparaty do znieczulenia ( w tym Fabius Dräger) kardiomonitory pacjenta (w tym Philips Intellivue) pompy infuzyjne respiratory 103. System zbiera dane w sposób ciągły z urządzeń i ich je archiwizuje w celu późniejszej analizy i tworzenia dokumentacji medycznej pacjenta 104. System umożliwia wprowadzanie informacji ręcznie jak również automatycznie. Prezentacja graficzna systemu i danych 105. System umożliwia przedstawienie na jednym ekranie różnych, wybranych przez użytkownika danych graficznych i numerycznych zbieranych z urządzeń medycznych podłączonych do pacjenta oraz wprowadzanych ręcznie do systemu 106. System jest dostosowany do obsługi przy użyciu ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszki komputerowej i zapewnia: możliwość zmiany rozmiaru wyświetlanych na ekranie elementów w celu łatwiejszej obsługi dotykowej wpisywanie danych liczbowych z wbudowanego w system panelu numerycznego 107. System posiada funkcjonalność przedstawienia przez standardowego użytkownika (bez udziału administratora systemu) na jednym wspólnym oknie trendów (w formie wykresu) do 6 dowolnie wybranych z listy parametrów 108. System posiada funkcję przełączenia każdego okna trendów w widok pełnoekranowy, dla

9 109. System posiada funkcję wydruku każdego aktualnie wyświetlonego ekranu z trendami 110. System umożliwia prostą zmianę skali wyświetlanych danych i ich rozdzielczości 111. System posiada funkcję oglądania zapisów w karcie pacjenta z całego okresu leczenia oraz powrotu do aktualnego miejsca w czasie za pomocą jednego kliknięcia System prezentuje wykresy na definiowanej przez użytkownika podstawie czasu z rozdzielczością minimum 1 min System zapewnia narzędzia pozwalające konfigurować inteligentny system alarmów lub powiadomień użytkownika co do stanu pacjenta: dane fizjologiczne poza wyznaczonym zakresem niespełnienie celów terapeutycznych sprawdzenie podatności pacjenta na protokoły opieki oraz inne standaryzowane czynności medyczne System posiada funkcje obsługi zadań do wykonania (terminarz) 115. System zapewnia możliwość definiowania własnych zmiennych i budowania własnych formularzy w procesie dokumentowania opieki nad pacjentem 116. System posiada bazę leków z funkcją przeszukiwania poprzez wpisanie ciągu początkowych znaków identyfikujących dany lek oraz wyświetlania leków poprzez nazwy generyczne oraz przez nazwy handlowe 117. System posiada zabezpieczenie uniemożliwiające przyjęcie nowego pacjenta na niezwolnione do tej pory łóżko lub salę operacyjną System umożliwia planowanie, wprowadzanie, zapisywanie, archiwizację i analizę przebiegu znieczulenia pacjenta na bloku operacyjnym oraz wydruk karty znieczulenia w formacie zdefiniowanym przez użytkownika System udostępnia listę pacjentów i powiązanych z nimi przypadków. Dane demograficzne jednego pacjenta mogą być powiązane z kilkoma przypadkami i opisem leczenia System posiada funkcję przeglądu przeszłych zdarzeń dotyczących pacjenta 121. System generuje kartę znieczulenia pacjenta z możliwością konfiguracji szablonów w zależności od rodzaju zabiegu, liczbową i graficzną prezentacją danych. System importuje funkcje życiowe i zapisuje w czasie rzeczywistym z systemu monitorowania minimum 3 razy w ciągu 1 minuty., podać

10 122. System umożliwia automatyczne tworzenie bilansu płynów na podstawie wpisywanych informacji o podawanych lekach i płynach oraz danych pobieranych z pomp infuzyjnych i informacji o wydalanych płynach 123. System generuje dokument zawierający wyciąg środków leczniczych zużytych w trakcie zabiegu 124. System, oprócz karty znieczulenia, generuje raporty według preferencji użytkownika w sposób automatyczny oraz konfigurowalny ; minimum takie jak: raport wypisowy pacjenta z systemu raport dzienny pacjenta i raport z bloku operacyjnego 125. System obsługuje i przelicza skale medyczne: ALDRETE PRISM COMFORT VAS CHEOPS 126. System posiada funkcjonalność definiowania własnych skal oceny pacjenta oraz systemów punktacji, podać, podać WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DOSTARCZONYCH URZADZEŃ Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [miesięcy] Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia (jeśli brak informacji w instrukcji obsługi: dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta) Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy - maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy Czas naprawy gwarancyjnej urządzeń, nieprzedłużającej okresu gwarancji - maksimum 7 dni Gwarantowany czas naprawy: max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, podać, podać, podać, podać, podać 132. Dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy 133. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa Podać WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SYSTEMU MONITOROWANIA I NADZORU INFORMATYCZNEGO

11 Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w oryginalnej 134. instrukcji obsługi systemu (jeśli brak informacji w instrukcji obsługi: dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta) Czas usunięcia awarii sytemu informatycznego minimum 12 godzin w dni powszednie, 24 godziny w soboty, niedziele i święta (Dla skrócenia czasu usunięcia 135. awarii, Szpital umożliwi zdalny dostęp do systemu pod warunkiem wykonania wszelkich prac włącznie z ew. dostawą niezbędnych urządzeń przez Oferenta) 136. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa, podać, podać Podać INNE Do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi/katalogi/foldery producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim zawierające dane techniczne urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu z obsługi w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie bieżącej konserwacji i drobnych napraw pogwarancyjnych z wystawieniem certyfikatu z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dwóch pracowników Sekcji Informatyki w zakresie administrowania systemem z wystawieniem certyfikatu z 140. przeprowadzonego szkolenia, w tym certyfikowanego szkolenia z instalacji i administracji wykorzystywanej przez system bazy danych. Szkolenia administratorów nie mogą być wykonywane jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) instrukcję obsługi systemu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 3) dokumentację techniczną oferowanych urządzeń w wersji elektronicznej 4) dokumentację techniczną oferowanego systemu w wersji elektronicznej 5) paszporty techniczne dla urządzeń medycznych

12 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu dostarczonych urządzeń (wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz instalacji, skonfigurowania i uruchomienia systemu monitorowania i nadzoru informatycznego Wyrób medyczny ze znakiem CE zgodny z dyrektywą 93/42/EC z potwierdzeniem prawidłowego wprowadzenia do obrotu na terytorium RP... Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda)

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ znak: ZP/PN/2/2011/KA (pieczęć adresowa Wykonawcy) OPIS TECHNICZNY ORAZ ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWO TECHNICZNYCH ( parametry i funkcje ) APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z WYPOSAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 (str. 1 10):

PAKIET NR 1 (str. 1 10): Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-114/14/TM Pakiet nr 1 i nr 2 PAKIET NR 1 (str. 1 10): 1. Kardiomonitor kompaktowy ilość: 50 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI SP ZOZ.II.1.3./ZP-28-PN/2012 Rzeszów, dnia 28.08.2012r. PYTANIA i ODPOWIEDZI dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów, kardiomonitorów wraz z centralą, autorefraktometru W związku ze złożonymi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301 Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel.

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr Zał. Nr 1 System Centralnego monitorowania z 6 kardiomonitorami 1. Rok produkcji: 2013 2. Gwarancja: min. 36 miesięcy 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 4. Czas reakcji serwisu: 48h 5. Dostępność części

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2. Załącznik Nr 2 a Utworzenie systemu telemedycznego wraz z konieczną infrastrukturą IT w tym oprogramowaniem w SP ZOZ w Sieradzu oraz przeszkolenie użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lp.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%.

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/49/12 Szczecin, dn. 11.09.2012

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 Sekretariat tel: (22) 811-11-50 fax: (22) 811-28-42 email: farum@farum.com.pl Dział Obsługi klienta tel: (22)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS W czasie prowadzenia prac wdrożeniowych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej SPECYFIKACJA ECHNICZNA L.p. OPIS PARAMERÓW WYMAGANE WAROŚCI WAROŚCI, PARAMERY, DANE ECHNICZNE GRANICZNE (wypełnia Wykonawca) 1. Skaner do płyt obrazowych

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Monitor Pacjenta IntelliVue MX800 Philips 865240

Monitor Pacjenta IntelliVue MX800 Philips 865240 Monitor Pacjenta IntelliVue MX800 Philips 865240 Monitor pacjenta Philips IntelliVue MX800 to uniwersalne i modularne urządzenie do monitoringu pacjenta, które stworzono z myślą o szerokim spektrum potrzeb

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo