Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE"

Transkrypt

1 Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe Sieć składa się z 21 punktów dystrybucyjnych wyposażonych w przełączniki modularne typu P1 i P2 w konfiguracji redundancyjnej (redundancja modułów zarządzających, zasilaczy, wiatraków) oraz przełączników stackowalnych typu P3, P4 i P5. Tabela 1. Minimalne wymagane liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych typu FDxxx wraz wymaganymi typami przełączników do zastosowania: Wymagana liczba portów co najmniej : Nazwa punktu Typ przełączników Całkowita liczba portów 10/100/1000Base- T (łącznie z portami PoE) w danym węźle Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE 40GBASE- LR lub 100GBASE- LR 10GBASE- LR FDB0 P FDB1 P FDB2 P FDC0 P2 lub P3, P FDC1 P2 lub P3, P FDC2 P FDD01 P2 lub P3, P FDD02 P2 lub P3, P FDD11 P2 lub P3, P FDD12 P FDD21 P2 lub P3, P FDD22 P FDFG0 P FDFG1 P FDFG2 P FDH0 P FDH1 P FDH2 P FDJ1 P2 lub P3, P FDE0 P2 lub P3, P BD P1 48(obsadzone wkładki : 24 x RJ45-TX, 12 x1000base-sr, 12x1000Base-LR) 0 40 ( obsadzone wkładki: 24 x40gbase- LR4) P P W punkcie centralnym BD znajduje sie główny centralny switcho-router P1 dystrybucyjny P2 oraz pomocniczy P5. Do urządzenia typu P1 mają być podłączone: 22 1

2 1.1. Poszczególne punkty dystrybucyjne kanałem 1x40Gb/s z przełącznikami typu P2 (tj. wszystkie z wyjątkiem punktów FDD01,FDC0, FDD02, FDD21,FDJ1 i FDE0) z możliwością do uruchomienia drugiego kanału 40Gb/s i agregacji łączy do 80Gb/s Nieobsadzone wkładkami porty 10Gb/s z możliwością zestawienia kanałów połączeniowych do każdego punktu dystrybucyjnego gdyby przełącznik typu P5 został wyłączony na trwale z pracy. W przypadku wyłączenia przełącznika typu P5 wkładki 10Gb/s typu będą przełożone z przełącznika P5 na odpowiednia kartę przełącznika P1. Oznacza to wkładki te muszą jednocześnie pasować do obu przełączników Klaster firewalli - 4 porty 10Gb/s 1.4. Połączenie do sieci kampusowej UJ 2 porty 10GBase-LR plus 2 porty 1000Base-LR oraz dwa porty 40GBase-LR 1.5. Podłączenie 40Gb/s do switcha typu P Podłaczenie 40Gb/s do switcha typu P2 w punktcie BD. 2. Zadaniem switcho-routera P5 ma być zapewnienie dostępu do Internetu dla całej sieci w przypadku przerw w pracy głównego switcho-routera P1 ( np. w przypadku przerwy np. z powodu trwania instalacji nowszych wersji oprogramowania-firmwerów). Do switcha tego ma być podłączone: 2.1. Klaster Firewalli 2 porty 10Gb/s 2.2. Każdy punkt dystrybucyjny kanałem 10Gb/s 2.3. Połączenie do sieci kampusowej UJ 2 porty 10GBase-LR 3. Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi a switchem P1 w punkcie głównym (BD) były zrealizowane podstawowym uplinkiem z prędkością minimum 40 Gb/s jednym kanałem ( tj jedną parą toru światłowodowego) zgodnie ze standardem 40GBase-LR4. Drugi uplinkowy kanał ma być niezestawiony. Oznacza to że drugi port 40GBASE w punkcie typu FDxxx ma być też aktywny ale bez zainstalowanych wkładek interfejsowych ( modułów SFP/SFP+). Drugi kanał musi być przygotowany na zestawienie w przyszłości poprzez zakup i włożenie modułów SFP/SFP+ i odpowiednie połączenie kabli światłowodowych i poprzez zastosowanie agregacji portów uzyskanie przepustowości łącza uplinkowego co najmniej 80Gb/s. 4. Zamawiający wymaga aby w przypadku gdy w danym punkcie dystrybucyjnym było co najmniej 720 portów do podłączenia (tj w FDFG1) wtedy zależy zastosować podwójny kanał 40 Gb/s do łączności z P1(agregowana przepustowość 80Gb/s) z nieobsadzoną rezerwą na uruchomienie co najmniej jeszcze dwóch takich kanałów aby móc w przyszłości zwiększyć przepustowość połączenia do P1 dwa razy. 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie punkty dystrybucyjne miały dodatkowe połączenia redundantne do przełącznika P5 działające z prędkością 10 Gb/s,. 6. W konstrukcji budynku są położone kable światłowodowe: część kabli do realizacji połączeń topologii gwiaździstej, część do realizacji redundantnych połączeń w topologii ringów. Zamawiający wymaga stworzenia dodatkowych połączeń redundantnych o przepustowości 10Gb/s w topologii ringu ( jednego lub kilku w budynku) tak aby, aby te połączenia redundantne były realizowane najlepiej innymi drogami niż połączenia podstawowe. 7. Zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie zastosowanie wszędzie zamiast portów 40Gbase portów typu 100GBase pracujących z pełną swą przepustowością. 8. W przypadku punktów dystrybucyjnych, w których liczba portów jest równa lub mniejsza niż 144 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń umożliwiających przesyłanie danych kanałem uplinku z prędkością maksymalna tylko 10 Gb/s zgodnie ze standardem 10Gbase-LR ( tj uplink 40Gb/s nie jest obowiązkowy). 2

3 9. Wszystkie oferowane urządzenia mają być w takiej konfiguracji ( lub z odpowiednimi licencjami) że wszystkie porty na przełącznikach i modułach mają mieć aktywne porty. 10. Wszystkie przełączniki muszą pochodzić od tego samego producenta. 11. Wszystkie przełaczniki musza być dostarczone wraz z kompletem elementów do montażu w typowych szafach sieciowo-dystrybucyjnych. Przełaczniki typu P2, P3, P4 i P5 musza mieć wymiary zewnętrzne umożliwiające zamontowanie w szafach o głębokości 80 cm. 12. Do wszystkich przełączników oferowane wkładki interfejsowe ( tj moduły typu SFP, SFP+, QSPF i tp) muszą być tego samego producenta, co przełączniki lub muszą być na liście wkładek oficjalnie wspieranych przez producenta oferowanych przełączników. 13. Zamawiający wymaga, aby zasadą było, aby wszystkie stosowane przełączniki modularne (P1, P2) wraz z oferowanymi modułami miały konfiguracje nieblokującą. Jako wyjątek Zamawiający pozwala na: stosowanie kart do przełączników typu P2 z co najmniej czteroma portami 40Gb/s z wydajnością do backplanu przełącznika co najmniej 80Gb/s stosowanie kart do przełączników typu P2 z co najmniej jednym portem 100Gb/s z wydajnością do backplanu przełącznika co najmniej 100Gb. 14. Wymagania dotyczące konfiguracji przełączników w punktach dystrybucyjnych: W przypadku punktów dystrybucyjnych, w którym łączna ilość wymaganych portów jest mniejsza lub równa 144 Zamawiający dopuszcza zastosowanie stosu składającego się przełączników typu P3 lub P4 lub ich kombinacji. Przy czym wymagane jest aby stos był zbudowany w oparciu o dedykowane porty stackujące, jednocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia kabli stackujących w ilości umożliwiającej zamknięcie pętli w stosie. Połączenia stackujące muszą mieć wydajność minimum 40Gb/s W przypadku punktów dystrybucyjnych, dla których łączna ilość wymaganych portów jest większa niż możliwa do podłączenia przy pomocy jednego przełącznika modularnego typu P2 należy zastosować odpowiednią ich ilość: Wymaga się, aby przełączniki typu P2 w danym punkcie dystrybucyjnym były z sobą spięte pełnym ringiem w technologii 40Gb/s(lub szybszej) bez stosowania technologii agregacji kanałów 10Gb/s ( lub 1Gb/s) Każdy przełącznik, P2 musi mieć bezpośrednie połączenie do przełącznika P1 kanałem 40Gb/s oraz posiadać minimum jeden wolny port 40Gb/s ( nie obsadzony wkładką interfejsową) aby móc w przyszłości uruchomić drugi kanał połączeniowy poprzez włożenie wkładki i odpowiednie zestawienie kabli Każdy z przełączników typu P2 musi mieć minimum trzy obsadzone porty 10Gb/s w celu: Jeden port dla zrealizowania redundantnego połączenia do przełącznika P Dwa porty dla zrealizowania redundantnego połączenia w technologii ring do innych punktów dystrybucyjnych. 15. Po stronie Wykonawca jest dobranie odpowiedniej ilości wkładek interfejsowych ( a szczególnie typu 40Gb/s i 10Gb/s) tak, aby spełnić łącznie wszystkie warunki Zamawiającego opisane w SIWZie w zal. I w tabeli nr Zamawiający nie pozwala na stosowanie portów połączeniowych w standardzie MRJ Ze względu na możliwość ewentualnej przyszłej rozbudowy Zamawiający wymaga: aby w przełączniku centralnym P1 po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostał minimum jeden wolny slot na karty liniowe do obsadzenia w przyszłości. 3

4 17.2. Ze względu na możliwość ewentualnej przyszłej rozbudowy Zamawiający wymaga, aby w punktach dystrybucyjnych gdzie zastosowano przełączniki typu P2 jeżeli po obsadzeniu wszystkich wymaganych kart z portami typu 10/100/1000Base- TX ( w ilościach po minimum 48 portów na kartę) wszystkie te karty są obsadzone w co najmniej 50% to wtedy musi pozostać minimum jeden wolny slot na kartę liniową do obsadzenia w przyszłości. W przypadku, gdy dany punkt dystrybucyjny będzie obsadzony kilkoma przełącznikami typu P2 ten warunek dotyczy minimum jednego przełącznika w danym punkcie dystrybucyjnym Wymagane jest, aby przełącznik centralny P1 oraz dostępowy typu P2 zostały dostarczone w konfiguracji obejmującej redundancję N+1 dla następujących elementów: moduły zarządzające matryce przełączające zasilacz 18. Zamawiający wymaga aby oferowane wszystkie przełączniki były oficjalnie produkowane (np. informacje na stronie WWW producenta musi to potwierdzać). Zamawiający nie akceptuje ofert z produktami będących w fazie testowej. 19. Zamawiający wymaga, aby połączenia redundantne zostały skonfigurowane z wykorzystaniem protokołów ringowych oraz żeby czas przerwy w przypadku awarii łącza był nie większy niż 50 ms (wymagane jest podanie stosowanego protokołu redundancji Zamawiający wymaga podania stosowanego standardu lub nazwy producenta wraz z opisem działania). 4

5 Rys nr 1. Schemat połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi Legenda Połączenie podstawowe 40 Gb/s oraz redundantne 10Gb/s Połączenie redundantne 10 Gb/s ( w technologii typu ring) FDD22 FDD21 FDC2 FDB2 FDFG0 FDH2 FDD12 FDD11 FDC1 FDB1 FDFG1 FDH1 FDJ1 FDD02 FDD01 FDC0 FDB0 BD FDE0 FDFG0 FDH0 5

6 20. Wymagane cechy dotyczące przełącznika P1: Wymagania ogólne: Przełącznik modularny posiadający min. 8 slotów na karty liniowe Możliwość instalacji min. 200 portów 10 Gigabit Ethernet Możliwość instalacji min. 48 portów 40 Gigabit Ethernet Architektura nieblokująca przygotowana na instalację modułów z portami 100 Gigabit/s Ethernet Wysokość urządzenia max. 15U Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 4 Tb/s Redundancja zasilania, modułów przełączających i zarządzających Wszystkie moduły wymienne na gorąco - Hot Swap Chłodzenie przód-tył Tablica MAC adresów min. 128k Pamięć operacyjna: min. 2GB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 1GB pamięci Flash Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Obsługa Quality of Service IEEE 802.1p DiffServ kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora Wbudowany DHCP Serwer i klient Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania firmware Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Obsługa Routingu IPv Sprzętowa obsługa routingu IPv4 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 16 tys. Wpisów 6

7 Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego IPv RIPv1/v OSPFv BGPv IS-IS Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Obsługa Routingu IPv Sprzętowa obsługa routingu IPv6 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 8 tys. wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego dla IPv RIPng OSPF v IS-IS Telnet Serwer/Klient dla IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv Ping dla IPv Tracert dla IPv Obsługa 6to4 (RFC 3056) Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC Obsługa Multicastów Statyczne przyłączenie do grupy multicast Filtrowanie IGMP Obsługa PIM-SM Obsługa PIM-DM Obsługa PIM-SSM Obsługa PIM snooping Obsługa Multicast VLAN Registration MVR Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów Obsługa MPLS - Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute: MPLS RFC MPLS Label Stack Encoding RFC MPLS Label Distribution Protocol (LSP) RFC RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP RFC MPLS Fast ReRoute Ext to RSVP-TE for LSP RFC

8 MPLS TE MIB RFC Multiprotocol Extensions for BGP4 RFC Carrying Label Information in BGP4 RFC Bezpieczeństwo Obsługa Network Login: IEEE 802.1x - RFC Web-based Network Login MAC based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos Obsługa Identity Management Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) RADIUS and TACACS+ per-command Authentication Bezpieczeństwo MAC adresów: ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan Możliwość wyłączenia MAC learning Obsługa SNMPv1/v2/v Klient SSH Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS: Networks Ingress Filtering RFC SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN ID Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika 8

9 Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP Obsługa DHCP Option Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem 8 kb/s Bezpieczeństwo sieciowe: Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub równoważne Obsługa G.8032 v1/v Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 384 grupy po 16 portów Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników Zarządzanie: Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) Obsługa synchronizacji czasu NTP Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https Możliwość zarządzania poprzez protokół XML Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv Ping dla IPv4 / IPv Traceroute dla IPv4 / IPv Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów Sprzętowa obsługa sflow Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) Obsługa RMON2 (RFC 2021) 9

10 20.9. Inne: Obsługa Data Center Bridging Obsługa Priority Flow Controlo (PFC) Obsługa Enhanced Transmission Selection (ETS) Obsługa skryptów CLI Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) Możliwość uruchamiania skryptów: Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym 21. Wymagane cechy dotyczące przełącznika P2: Wymagania podstawowe: Przełącznik modularny 10 slotów 8 slotów na karty liniowe Redundancja centralnych maszyn przełączających i zarządzających Redundancja zasilania Wysokość nie większa niż 18RU Możliwość instalacji 64 portów 10 Gb/s Możliwość instalacji 384 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T lub SFP Pojemność tabeli MAC adresów do 512 tys Pamięć operacyjna min. 1GB Pamięć flash min. 1GB Nieblokująca architektura pełna wydajność na wszystkich portach Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min sieci VLAN Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v Obsługa Prywatnych Sieci Wirtualnych (Private VLANs) Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Obsługa Quality of Service: IEEE 802.1p DiffServ kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) ANSI/TIA-1057 draft Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 128 grup po 8 portów Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z możliwością aktualizacji modułów oprogramowania w czasie pracy przełącznika, ochroną pamięci i procesów oraz zasobów procesora Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Zasilacze muszę wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika Wbudowany DHCP Serwer i klient 10

11 21.2. Obsługa Routingu IPv4: Sprzętowa obsługa routingu IPv4 forwarding Pojemność tabeli routingu do 512 tys. Wpisów Routing statyczny Routing statyczny ECMP Obsługa routingu dynamicznego IPv RIPv RIPv OSPFv2 - rozszerzenie przez licencję BGPv4 - rozszerzenie przez licencję IS-IS - rozszerzenie przez licencję Obsługa Routingu IPv6: Sprzętowa obsługa routingu IPv6 forwarding Pojemność tabeli routingu do min. 240 tys. Wpisów Pojemność tabeli routingu do min. 48 tys. wpisów IPv6 przy jednoczesnych min. 470 tys. wpisów IPv Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego dla IPv RIPng OSPF v BGPv4 for IPv IS-IS Obsługa MPLS - Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute: MPLS RFC MPLS Label Stack Encoding RFC MPLS Label Distribution Protocol (LSP) RFC RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP RFC MPLS Fast ReRoute Ext to RSVP-TE for LSP RFC MPLS TE MIB RFC Multiprotocol Extensions for BGP4 RFC Carrying Label Information in BGP4 RFC Obsługa Multicastów: Statyczne przełącznie do grupy multicast Filtrowanie IGMP Obsługa PIM-SM Obsługa PIM-DM Obsługa PIM-SSM Obsługa Multicast VLAN Registration MVR Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping Zarządzanie: Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https 11

12 Możliwość zarządzania poprzez protokół XML Telnet Serwer dla IPv4 / IPv SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv Ping dla IPv4 / IPv Traceroute dla IPv4 / IPv Obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG Sprzętowa obsługa sflow Obsługa systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFC 2030) Możliwość instalacji min. 2 wersji oprogramowania Możliwość instalacji min. kilkunastu wersji konfiguracji na przełączniku Możliwość tworzenie skryptów CLI Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) Obsługa RMON2 (RFC 2021) Obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer Obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer Obsługa Secure FTP (SFTP) serwer Obsługa IPFix Obsługa IP Security RFC 3046 DHCP Option Obsługa IP Security Gratuitous ARP Protection Obsługa IP Security Trusted DHCP Server Obsługa IP Security DHCP Secured ARP / ARP Validation Bezpieczeństwo: Obsługa Network Login: IEEE 802.1x (RFC 3580) Web-based Network Login MAC based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) Obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC 3579) RADIUS Per-command Authentication Bezpieczeństwo MAC adresów: ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie Możliwość wyłączenia ARP learning Obsługa SNMPv Klient SSH Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Networks Ingress Filtering RFC SYN Attack Protection 12

13 Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN ID Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP Obsługa DHCP Option Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem Bezpieczeństwo sieciowe: Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub równoważne Obsługa G.8032 v1/v Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 128 grup po 8 portów Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników Inne: 13

14 Obsługa skryptów CLI Możliwość uruchamiania skryptów TCL/Tk Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) Możliwość uruchamiania skryptów: Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym 22. Wymagane cechy dotyczące przełącznika P3: Wymagania podstawowe: Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T oraz 4 dedykowane porty Gigabit Ethernet SFP Możliwość instalacji min. 6 portów 10 Gigabit Ethernet SFP Wysokość urządzenia 1U Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 328 Gb/s Szybkość przełączania min. 160 Milionów pakietów na sekundę Możliwość instalacji modułów stakujących zapewniających wydajność łączenia w stos min. 40 Gb/s Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos Tablica MAC adresów min. 32k Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 1GB pamięci Flash Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Obsługa Quality of Service: IEEE 802.1p DiffServ kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika Wbudowany DHCP Serwer i klient Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania firmware Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) 14

15 Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach Wbudowany dodatkowy port Gigabit/ Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Obsługa Routingu IPv4: Sprzętowa obsługa routingu IPv4 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 12 tys. Wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego IPv4: RIPv1/v OSPFv BGPv IS-IS Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Obsługa Routingu IPv Sprzętowa obsługa routingu IPv6 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. Wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego dla IPv RIPng OSPF v IS-IS Telnet Serwer/Klient dla IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv Ping dla IPv Tracert dla IPv Obsługa 6to4 (RFC 3056) Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC Obsługa MPLS - Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute: MPLS RFC MPLS Label Stack Encoding RFC MPLS Label Distribution Protocol (LSP) RFC RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP RFC MPLS Fast ReRoute Ext to RSVP-TE for LSP RFC MPLS TE MIB RFC Multiprotocol Extensions for BGP4 RFC Carrying Label Information in BGP4 RFC

16 22.5. Obsługa Multicastów: Statyczne przyłączenie do grupy multicast Filtrowanie IGMP Obsługa PIM-SM Obsługa PIM-DM Obsługa PIM-SSM Obsługa PIM snooping Obsługa Multicast VLAN Registration MVR Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów Bezpieczeństwo: Obsługa Network Login: IEEE 802.1x - RFC Web-based Network Login MAC based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos Obsługa Identity Management Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) RADIUS and TACACS+ per-command Authentication Bezpieczeństwo MAC adresów: ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan Możliwość wyłączenia MAC learning Obsługa SNMPv1/v2/v Klient SSH Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Networks Ingress Filtering RFC SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4: Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 16

17 Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN ID Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP Obsługa DHCP Option Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem 8 kb/s Bezpieczeństwo sieciowe: Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub równoważne Obsługa G.8032 v1/v Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 128 grup po 8 portów Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników Zarządzanie: Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) Obsługa synchronizacji czasu NTP Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https Możliwość zarządzania poprzez protokół XML 17

18 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv Ping dla IPv4 / IPv Traceroute dla IPv4 / IPv Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów Sprzętowa obsługa sflow Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) Obsługa RMON2 (RFC 2021) Inne: Obsługa skryptów CLI Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) Możliwość uruchamiania skryptów Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym 23. Wymagane cechy dotyczące przełącznika P4: Wymagania podstawowe: Przełącznik posiadający 24 porty 10/100/1000BASE-T PoE+ z czego 4 porty mogą być zamienione na interfejsy Gigabit Ethernet SFP Budżet mocy dla PoE+ min. 380W Wysokość urządzenia 1U Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 88 Gb/s Szybkość przełączania min. 65 Milionów pakietów na sekundę Możliwość instalacji modułów stakujących zapewniających wydajność łączenia w stos min. 40 Gb/s Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos Tablica MAC adresów min. 16k Pamięć operacyjna: min. 512 MB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 512 MB pamięci Flash Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Obsługa Quality of Service: IEEE 802.1p DiffServ kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. 18

19 Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika Wbudowany DHCP Serwer i klient Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania firmware Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach Wbudowany dodatkowy port Gigabit/ Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Obsługa Routingu IPv4: Sprzętowa obsługa routingu IPv4 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 12 tys. Wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego IPv RIPv1/v OSPFv BGPv IS-IS Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Obsługa Routingu IPv6: Sprzętowa obsługa routingu IPv6 forwarding Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. Wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego dla IPv RIPng OSPF v IS-IS Telnet Serwer/Klient dla IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv Ping dla IPv Tracert dla IPv Obsługa 6to4 (RFC 3056) Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) Policy Based Routing dla IPv Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC

20 23.4. Obsługa MPLS - Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute: MPLS RFC MPLS Label Stack Encoding RFC MPLS Label Distribution Protocol (LSP) RFC RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP RFC MPLS Fast ReRoute Ext to RSVP-TE for LSP RFC MPLS TE MIB RFC Multiprotocol Extensions for BGP4 RFC Carrying Label Information in BGP4 RFC Obsługa Multicastów: Statyczne przyłączenie do grupy multicast Filtrowanie IGMP Obsługa PIM-SM Obsługa PIM-DM Obsługa PIM-SSM Obsługa PIM snooping Obsługa Multicast VLAN Registration MVR Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów Bezpieczeństwo Obsługa Network Login: IEEE 802.1x - RFC Web-based Network Login MAC based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos Obsługa Identity Management Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) RADIUS and TACACS+ per-command Authentication Bezpieczeństwo MAC adresów: ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan Możliwość wyłączenia MAC learning 20

21 Obsługa SNMPv1/v2/v Klient SSH Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Networks Ingress Filtering RFC SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4: Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN I Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP Obsługa DHCP Option Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem 8 kb/s Bezpieczeństwo sieciowe: Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub równoważne Obsługa G.8032 v1/v2 21

22 Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 128 grup po 8 portów Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników Zarządzanie: Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) Obsługa synchronizacji czasu NTP Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https Możliwość zarządzania poprzez protokół XML Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv Ping dla IPv4 / IPv Traceroute dla IPv4 / IPv Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów Sprzętowa obsługa sflow Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) Obsługa RMON2 (RFC 2021) Inne: Obsługa skryptów CLI Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) Możliwość uruchamiania skryptów: Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym 24. Wymagane cechy dotyczące przełącznika P5: Przełącznik ten będzie pełnił funkcję wspomagającą dla przełącznika P1 i będzie agregował połączenia 10Gb/s ze wszystkich punktów dystrybucyjnych Wymagania podstawowe Przełącznik posiadający 48 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, mogących pracować z prędkością 1G lub 10G zdefiniowane przez zainstalowane interfejsy SFP lub SFP Wysokość urządzenia 1U Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 960 Gb/s Szybkość przełączania min. 714 Milionów pakietów na sekundę Tablica MAC adresów min. 128k Pamięć operacyjna: min. 1 GB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 1 GB pamięci Flash Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) 22

23 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Obsługa Quality of Service IEEE 802.1p DiffServ kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. Zasilacze muszą zostać dostarczone wraz z dostawą przełącznika Wbudowany DHCP Serwer i klient Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Obsługa Routingu IPv Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding Pojemność tabeli routingu min. 16 tys. wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego IPv4: RIP v1/v OSPFv BGPv IS-IS Policy Based Routing dla IPv Obsługa Routingu IPv Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding Pojemność tabeli routingu min. 8 tys. wpisów Routing statyczny Obsługa routingu dynamicznego dla IPv RIPng OSPF v IS-IS Telnet Serwer/Klient dla IPv6 23

24 SSH2 Serwer/Klient dla IPv Ping dla IPv Tracert dla IPv Obsługa 6to4 (RFC 3056) Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) Policy Based Routing dla IPv Obsługa MPLS - Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute: MPLS RFC MPLS Label Stack Encoding RFC MPLS Label Distribution Protocol (LSP) RFC RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP RFC MPLS Fast ReRoute Ext to RSVP-TE for LSP RFC MPLS TE MIB RFC Multiprotocol Extensions for BGP4 RFC Carrying Label Information in BGP4 RFC Obsługa Multicastów Statyczne przyłączanie do grupy multicast Filtrowanie IGMP Obsługa PIM-SM Obsługa PIM-DM Obsługa PIM-SSM Obsługa PIM snooping Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR Obsługa IGMP v1 - RFC Obsługa IGMP v2 - RFC Obsługa IGMP v3 - RFC Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów Bezpieczeństwo Obsługa Network Login IEEE 802.1x - RFC Web-based Network Login MAC based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos Obsługa Identity Management Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS Obsługa TACACS Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 24

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie - dostawa urządzeń sieciowych Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia PWSZ-III/AG-2901-21/2016 Switch - wymagania podstawowe Opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik posiadający 24 porty 10/100/1000BASE-T, 8 portów 1 Gigabit Ethernet SFP oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Przełącznika 48 port wersja 1 sztuk 1 Przełącznika 48 port wersja 2 sztuk 1 Panelu światłowodowego wersja 1 sztuk 1

Przełącznika 48 port wersja 1 sztuk 1 Przełącznika 48 port wersja 2 sztuk 1 Panelu światłowodowego wersja 1 sztuk 1 Nr sprawy: EP-271-12/16 Załącznik nr 1a opis techniczny urządzeń Modernizacja instalacji sieci szkieletowej na oddziałach MNK. I. Zamówienie obejmuje instalację wraz z konfiguracją wewnątrz oddziałów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa infrastruktury serwerowej oraz przełączników sieciowych Zatwierdził: z up. DYREKTORA GENERALNEGO Lubomir Fajfer Z-ca Dyrektora Biura Logistyki Gorzów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN 129/15/MS [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. 2. Zasilacz do przełącznika szerokopasmowego z pkt. 1. zasilacz redundantny na prąd zmienny 230 V.

Wyszczególnienie. 2. Zasilacz do przełącznika szerokopasmowego z pkt. 1. zasilacz redundantny na prąd zmienny 230 V. Politechnika Poznańska Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Urządzenia sieciowe z osprzętem Specyfikacja techniczna i wymagania minimalne Sygnatura: 2008060. Przedmiot dostawy: urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet Edge-Core EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC to szybkie przełączniki Fast Ethernet Layer 2/4, wyposażone w 28 portów; 24 porty 100BASE-TX

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-4252 / EE-4252-P Przełączniki L2 Gigabit Ethernet EE-4252 i EE-4252-P to wysokowydajne przełączniki Gigabit Ethernet Layer 2 z 48 portami 10/100/1000Base-T i 4 portami SFP (Small Form Factor Pluggable).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6)

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6) Załącznik V do siwz CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Urządzenie 1. Dostawa switch a 24 portowego przełącznika Ethernet warstwy (trzeciej) L3 stack owalnego do szafy rack 19 z obsługą IPv6 i zarządzaniem po protokole

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control,

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack Firma DCN została w 2000 roku wydzielona z grupy holdingu Lenovo Group i pozostaje z nią powiązana kapitałowo. Celem podziału było utworzenie firmy wyspecjalizowanej w opracowaniu i produkcji sprzętu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ...... (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sukcesywna dostawa urządzeń sieciowych I. Ogólne wymagania przełączniki I.A. Obudowa wraz z kompletem mocowań umożliwiających montaż w szafie rack 19.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet Edge-Core EE 1228 to samodzielny, przełącznik trasujący L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet z 24 wejściami 1000BASE-X SFP, dwoma wejściami 10G XFP typu uplink

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Seria przełączników Edge-Core Networks EE 46- (EE-4628, EE-4628-P, EE-4628-F, EE-4652, EE-4652-P) Przełączniki L3 Gigabit Ethernet Seria przełączników EE-46- to kompaktowe, lecz zarazem wysokowydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1200 / EE 1205 24-, 48-portowy stakowalny przełącznik zarządzalny Gigabit L3 Ethernet z 4 gniazdami combo SFP Seria Edge-corE EE 120x obejmuje stakowalne przełączniki rutujące Gigabit Ethernet wyposażone

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek Miasto i Gmina Lwówek -1- Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.... 4 1.1. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ Poz. 1 - System pamięci masowej - szt. 1 W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć elementy sprzętowo-programowe zgodne z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

wyposażony w co najmniej 13 interfejsów 1000BASE LX.SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w nie mniej niż 4 porty uplink Gigabit Eth

wyposażony w co najmniej 13 interfejsów 1000BASE LX.SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w nie mniej niż 4 porty uplink Gigabit Eth Załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej W odniesieniu do projektu budowlanego Zamawiający wyjaśnia: 1. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji okablowania miedzianego i światłowodowego gwarancją

Bardziej szczegółowo