BIBLIOGRAFIA. Dzie Stanis awa Papczy skiego i opracowa na jego temat. Opracowana przez ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego MIC Grudzie 2005 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA. Dzie Stanis awa Papczy skiego i opracowa na jego temat. Opracowana przez ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego MIC Grudzie 2005 roku"

Transkrypt

1 1 BIBLIOGRAFIA Dzie Stanis awa Papczy skiego i opracowa na jego temat Opracowana przez ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego MIC Grudzie 2005 roku Zachowane pisma Stanis awa Papczy skiego 1) Dwa wyci gi z Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium] meum in Spiritualibus Magistrum, 1656 (?), w: Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria [...] composita per Patrem Casimirum Wyszy ski, 1754, 18, 20; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Professio votorum simplicium, Varsaviae, 22 VII 1656; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Prodromus reginae artium sive informatio tyronum eloquentiae, Varsaviae ; Varsaviae ; ; Cracoviae [ok. 1669] 4 ; ed. C. Krzy anowski MIC, Varsaviae 2001: Fontes Historiae Marianorum 11; T um. polskie E. Jarra (z wyd. 4) pt. Wst p do królowej sztuk, czyli zarys wiadomo ci dla pocz tkuj cych w krasomówstwie, Rzym 1960; B. Kupis, Wprowadzenie do retoryki, królowej sztuk wyzwolonych, czyli kszta cenie adeptów kunsztownego przemawiania, Warszawa ) Doctor Angelicus, in sui Ordinis Varsaviensi Basilica, pro nostris laudatus a P.Stanislao a Iesu Maria, Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Sacerdote, Varsaviae ca 1664; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia scripta, Varsaviae 2001, ) List do Prokuratora Generalnego Pijarów w Rzymie, 1666, Positio ) Panegyris Lyrica Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Joanni Gembicki Dei et Sedis Apostolicae Gratia Episcopo Plocensi decantata Per P. Stanislaum a Iesu Maria Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Anno 1666, Varsaviae ca 1667; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, ) Protestatio Romam abeuntis [Varsaviae, ca 20 X 1667]; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999,

2 8) Panegyricus Augustissimo Principi Michaeli Korybuth Divinitus Electo Regi Poloniae, Lithuaniae, Russiae, [...] Magno Duci, debitae subiectionis et observantiae causa a Regio Collegio Varsaviensi Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Consecratus, Varsaviae 1669; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, ) Triumphus sine originali macula conceptae Magnae Virginis, nova methodo, celeberrime adornatae, 1669, w: D. C. Kochanowski, Novus Asserendae Immaculatae Conceptionis Deiparae Virginis Modus, Casimiriae ad Cracoviam 1669, ss.xviii-xix; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, ) Orator Crucifixus sive Ultima Septem Verba Domini nostri Iesu Christi, totidem piis discursibus exposita per R. P.Joannem [!]Papczy ski, Presbyterum Polonum, Cracoviae 1670; ed. C. Krzy anowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 6. 11) Litterae ad P.Cosmum Chiara, SP, Cracoviae, 22 XI 1670; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Oblatio, Casimiriae ad Cracoviam, 11 XII 1670 (?); ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Apologia pro egressu e Scholis Piis, [Cracoviae? Luboczae?, 1671?]; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Templum Dei Mysticum quod in Homine Christiano demonstravit R. P. Stanislaus a Iesu Maria Presbyter Polonus, Cracoviae ; Varsaviae ; ; ed. C. Krzy anowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 5; T um. polskie: E. Jarra, Mistyczny Ko ció Bo y, Stockbridge 1965; M. Mako, Mistyczna wi tynia Bo a, Rzym 1997, mps; K. Krzy anowski i R. Pi tka, Mistyczna wi tynia Bo a, Warszawa 2002, mps; B. Kupis, Mistyczna wi tnia Boga, Warszawa 2003, mps. 15) Fundatio Domus Recollectionis, In Eremo Corabieviensi, versus finem anni 1675 (?); ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Inspectio Cordis, Stanislai a Iesu Maria Congregationis Immaculatae Conceptionis Clericorum Recollectorum, ex Scholis Piis Praepositi - Recollectiones pro Dominicis et Festis totius anni et Menstruis exercitiis tumulturaria [! = tumultuaria?] opera consutatae [!] [ca ], kopia 185 ff., Bibl. Wy. Sem. Duch. w Lublinie, rps, 523; ed. C. Krzy anowski MIC, Varsaviae 2000: Fontes Historiae Marianorum 9; T um. polskie: W. Mako, Wejrzenie w serce, Rzym 1997, mps; ten e t umacz przygotowa te i wyda Antologi tekstów S. Papczy skiego w dwóch tomach: t. I. Bosaka Dobro i Mi osierdzie, Warszawa-Stockbridge 2002; t. II. W drodze do domu Ojca, Warszawa-Stockbridge 2002; B. Kupis, Wejrzenie w g b serca, Warszawa 2003., mps. 17) Litterae ad P.Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, 4; ed. C. 2

3 Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Christus Patiens, Septem Discursibus Quadragesimali Paenitentiae accomodatis, Devotae Piorum considerationi Propositus per Patrem Stanislaum a Iesu Maria Sacerdotem Polonum, Varsaviae 1690; ed. C. Krzy anowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 7. 19) Litterae ad Marianos in Eremo Corabieviensi, Neo-Jerosolymae, 19 Aprilis 1690; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Litterae ad Ordinem Fratrum Minorum [Romae, III/IV? 1691]; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Testamentum Primum, Neo-Jerosolymae, 9 Decembris 1692; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Dwie pro by do Kongregacji Biskupów i Zakonników, 1692, Positio ; ) Pro ba do Papie a Innocentego XII, 1692, Positio ) Norma Vitae Religiosae Congregationi B. V. Mariae Sine labe Conceptae Eremitarum Marianorum fidelibus defunctis praecipue Militibus et peste sublatis Suffragantium Proposita et ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Domino Leandro Cardinali Colloredo ex Commissione Sacrae Congregationis Regularium et Episcoporum Correcta Romae Anno Domini 1694, rps, ; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, ) Litterae ad Marianos, Neo-Jerosolymae, 16 Aprilis 1695; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Litterae ad P.Ioannem Foci, S.P., Neo-Jerosolymae, 17 Februarii 1696; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Testamentum Alterum, Neo-Jerosolymae, [1699]/1701; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Praecepta pro Eremo Corabieviensi, [In Eremo Corabieviensi?, 1701?]; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, ) Professio votorum solemnium, Varsaviae, 6 Iunii 1701; ed. C. Krzy anowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999,

4 Zaginione pisma Stanis awa Papczy skiego 4 Niektóre z zaginionych pism o. Stanis awa Papczy skiego istnia y jeszcze w 1775 r., w którym zosta wydany dekret wi tej Kongregacji Obrz dów super eorum examine, revisione et approbatione. Z tego dekretu i z innych kilku dokumentów z tamtego okresu czerpiemy dzi informacje o zaginionych pismach o. Papczy skiego. Znamy ich tytu y, tre, s owa, od których si zaczynaj i ko cz, form literack i czas powstania. Niekiedy ich opis nie obejmuje jednak wszystkich tych elementów. (C. J. Krzy anowski, Stanislaus a Iesu Maria Papczy ski O.IMM.CONC. ( ), magister studii perfectionis, Romae 1963, 146). 1) Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium?] meum in Spiritualibus Magistrum, 1656 (?); VW 1-3, 5-8, nb: znane s nam 2 wyci gi z tego pisma. 2) Boleslaus, 1655 opisane jako: Gratulatio R.o P.i Wenceslao ex Programmate Boleslaus, Abel Solus lub jako: Scriptum gratulatorium pro festo Divi Venceslai cum titulo Boleslaus seu qui Fratris anagrammate. 3) Natalis Hieronymi Lubomirski, ) Regina Artium, ) Pi tna cie ró nych pism z dziedziny wymowy. 6) Cztery pisma zatytu owane; Poesis sacra, Opuscula poetica, Poesis Lyrica, Epigrammata. 7) Dziewi zeszytów, in quibus agitur de doctrina Theologiae moralis. 8) Sol Theologorum de S. Thoma, lub: Sol Theologorum, S. Thomas. 9) Reflexiones de Distracta Oratione, ok. 1666?. 10) Apologia pro Summa Paupertate, ok ) Pisma polemiczne przeciwko ojcom jezuitom w Warszawie, 1667/ ) Obietnica deponendi habitum, 10 grudnia ) Osiem listów do genera a Szkó Pobo nych, ) Dwa listy do prowincja a Szkó Pobo nych, ) Cztery listy do o. Micha a Krausa SP, ) Listy do ró nych ojców pijarów w Polsce. 17) Jeden list do br. Hieronima Wolskiego SP, 1668.

5 5 18) Dwa listy do kleryków pijarskich w Kazimierzu, ok. 1 lutego i ok. 1 kwietnia ) Dwa listy do bp.krakowskiego, grudzie 1669 i kwiecie ) Pro ba do prze o onego generalnego Szkó Pobo nych, ok. 1 stycznia ) Pro ba do Kapitu y Generalnej Szkó Pobo nych, ) Pro ba do Kapitu y Prowincjalnej Szkó Pobo nych w Polsce, ) List do proboszcza w Sieciechowicach, 15 stycznia ) List do Stolicy wi tej (?), 16 lutego ) Memoriale donorum, illuminationum etc. [..] Donum A ingentem devotionem erga animas purgatorii concepit, finemque peculiarem Congregationis cum officio incoepit dicere 11 febr cum Fratre Joanne a S. Maria. 26) Nauka ycia duchownego, po 1677? 27) Norma Vitae, Varsaviae 1687(pierwsza wersja). 28) Mowy wyg oszone do ksi t Lubomirskich; por. Al. Horanyi, Scriptores Piarum Scholarum, P.II, Budae 1809, ) Mowy de singulari, eoque illibato ab originis labe conceptu B. V. Mariae, por. tam e. 30) Mandatum manu Servi Dei scriptum, et ad suos Religiosos pro servanda paupertate directum, 12 stycznia ) Litterae missivae per Ve. Servum Dei datae ex Coenaculo Domini [...] ad suos Confratres Coenobii Korabievensis, 3 stycznia ) Litterae testimoniales per Servum Dei datae suis Religiosis Romam pergentibus, 1698? 33) Listy do Trzi skich, 1677? 34) List do prze o onego klasztoru maria skiego w Puszczy Korabiewskiej, po ) List do adresatów nieznanych, 1673/1701? 36) Nauki rozporz dzenia czasu, godzin dnia ca ego. 37) Institutiones beatae vitae. 38) MSS. continens materias spirituales.

6 39) Variae Theses principio et fine carentes in materia spirituali. 6 40) Documenta religiosa. 41) Meditacye o m ce Pa skiej. 42) Sermones festivales. 43) Dispositio S. Adventus. 44) Binae Scripturae Concionum. 45) Versiculi seu Cantilenae. 46) Modlitwy do B ogos awionej Maryi Dziewicy w misterium Niepokalanego Pocz cia. 47) Listy do Biskupów. 48) Listy do nieznanych adresatów. 49) Fasciculus quam plurium foliorum Polono idiomate exaratorum. Dokumenty i akta zamieszczone lub wykorzystane w Positio (porz dek dokumentów podano wed ug daty powstania) wi cicki Stanis aw Jacek bp, Akt Wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w Pustelni Korabiewskiej, 24 octobris 1673, Positio Caputi Giovanni Carlo SP, Notizie Historiche, rps, ok. 1675, AGP, Hist. bibl. 5. Wierzbowski Stefan bp, Fundacja Wieczernika Pa skiego na rzecz S ugi Bo ego, 22 listopada 1677, Positio Wierzbowski S. bp, Pierwsza Aprobata Zgromadzenia Ksi y Marianów, 21 kwietnia 1679, Positio Wierzbowski S. bp, Druga Aprobata Zgromadzenia Ksi y Marianów, 21 lutego 1687, Positio Wierzbowski Hieronim bp, Pro ba do Stolicy Apostolskiej o aprobat Marianów, 20 marzec 1699, Positio Nomina Discipulorum Podolinii Scholas Pias frequentantium ab Anno 1643, rps, ACP Hung. (Budapest), For. 0-6, Nr. 77.

7 [Kraus M. SP], Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae quam scripsit P. Michael a Visitatione BMV,... ab Anno 1642 ad Annum 1686, ?, ACP, For Nr. 70; Positio ; w: Informatio super dubio, Roma 1990, Jest to tytu nadany przez archiwist po mierci autora. 7 [Leporini M. OFM Ref.], Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, (ca 1705), Prot Positio, doc. XVII, Statuta Patrum Marianorum Ordinis B. M. V. sub titulo Immaculatae Conceptionis, Varsaviae Protocollum Ordinis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptionis Congregationis Polonae, Defunctorum et Parochorum Suffragatricis sub Regula Imitationis Decem Virtutum seu Decem Beneplacitorum B. Mariae V. In quo Origo, Erectio, Admissio, Approbatio, Legitimae Superiorum Electiones, Regula, Statuta, Ordinarium, Fundationes ac insignes Benefactores, nonnullaque alia scitu digna Ad consolationem huius Congregationis RR Patrum ac Fratrum futuramque et hanc perpetuam memoriam Connotantur Cum consensu et supplicatione totius Congregationis per Ad Adm Reverendum Patrem Joachimum a Sancta Anna, Praepositum Generalem, et Adm Rev.dum Patrem Mansuetum Leporini Ordinis Minorum Reformatorum, ex Majoris Poloniae Provincia S. Antonii, protunc in hac Congregatione Magistrum Novitiorum, Philosophiae ac Theologiae Lectorem [...]. Anno Virginei partus 1705 In Colle Mariano Eremi Corabieviensis die 13 Maii, , u Muniaka (Kraków). Protoculum [!] Conventus Rasnensis Patrum Marianorum Inchoatum ab introductione celebrata Anno 1749 die 8 Junii sub Praesidentia Rdi P. Isidori Thaut [Taudt], Vil. Bibl. Univ., rps, F4-A390. Protoculum Trienne Adm Rdi Patris Cajetani Wetycky S.T.L. Praepositi Generalis Congregationis Polono-Marianae Immaculatae Conceptionis B.V. Mariae. In se continens omnia Acta Congregationis, Literas tam Pastorales, quam aliunde advenientes sive extraditas in magnis negotiis Congregationis, tum denique diversas Causas necessitatesque mihi et Conventibus per decursum triennii contingentes. Inceptum Anno 1750 Praepositurae nostrae anno primo Die 28 Novembris. Vil. Bibl. Univ., F4-A4559. Regu a Braci Marianów Zakonu Niepokalanego Pocz cia B ogos awionej Panny Maryi, Warszawa Scripsit manu propria ARP Casimirus Wyszy ski de Venerabili Patre Stanislao Papczy ski, rps, 1738/1750?, copia ( ?), AAP: APS 5. Articuli Additionales, red. J. Alegiani (1751), rps, APS 5, ff. 14v-15v. Posnaniensis Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski [...] Positiones et Articulos infrascriptos dat [...], red. J. Alegiani, rps, APS: AAP 5, ff. 6r-9v. Statuta Patrum Marianorum Ordinis B.M.V. sub titulo Immaculatae Conceptionis,

8 Varsaviae Wyszy ski C. OIC, Relationes de mihi notis et auditis gestis Venerabilis Patris nostri Stanislai (1751), rps, AAP: DW, Ann. 3. Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria Qui Congregationem Religiosorum Marianorum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, sub Regula Decem Virtutum Ejusdem Gloriosissimae Dei Genitricis, in Suffragium Animarum Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum Wyszy ski eiusdem Congregationis Marianae ex Praepositum Generalem (1754), rps 1772, APostMIC. Protoko y czynno ci w Rzymie s ugi Bo ego Kazimierza Wyszy skiego oraz notaty jego i listy w sprawie kanonizacji s ugi Bo ego Stanis awa Papczy skiego, rps, , AAP: APS 7/D. Wyszy ski C. OIC, Relatio de Spiritu Prophetico eiusdem V. Patris Stanislai, rps, AAP: DW, Ann. 3. Wyszy ski C. OIC, Testimonia Sanctitatis. Zbiór ten obejmuje trzy manuskrypty oznaczone znakami: R, TS i RSP i jest przechowywany w AAP: DW, Ann. 3. Wyszy ski C. OIC, Znaki wi tobliwo ci ycia Jego wydaj si (Ea quae videntur esse Signa Sanctimoniae vitae Eius), rps, AAP: DW, Ann. 3. Wyszy ski C. OIC, Quaedam Annotationes ad Positiones et Articulos super Processum Venerabilis Servi Dei Nostri Institutoris, rps, AAP, DW Ann. 3. Artyku y, z których examinowani byd mai wiadkowie, rps, AAP: APS 6. Teixera Jo_o Coelho de S. Paio, Vida do Veneravel Servo de Deos, o Padre ESTANISLÁO de Iesus Maria, Fundador da Congrega o e Ordem dos Religiósos da Immaculada Concei o da Beatissima Virgem MARIA, debaixo da Regra das Dez Virtudes da mesma Gloriosissima M_y de Deos, em suffragio das almas do Purgatorio, que expóem á luz do publico para gloria de Deos, e da Immmaculada Senhora, Lisboa 1757, [III-X]. [XVII- XXIII]; przek ad polski, M. Wi niewski MIC, Stockbridge (Jest to w a ciwie przek ad opracowania aci skiego autorstwa K. Wyszy skiego z 1751 r.). Protocollum Ordinis Mariani immaculatae Conceptionis B.V. Mariae Animabus in suffragium, Parochis in adjutorium in Regno Poloniae Anno Domini 1679 per Venerabilem P. Stanislaum a Iesu Maria Papczy ski canonice Erecti, Noviter vero per V.P. Casimirum a S. Josepho Wyszy ski eiusdem Ordinis Ex-Praepositum Generalem in Balsamaum Regni Portugalliae [!], Episcopatus Mirandensis Anno Domini 1754 introducti Conscriptum a P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer, eiusdem Ordinis indigno post obitum V.P. Casimiri Comissario in Balsam_o Anno Domini 1758, Archivio della Camera Municipal, Vila Real (Portogallo). [Fischer A. OIC], Posnanien. Beatific. et Canoniz. Ven.S.D. Stanislai [...], Positiones et Articulos [...], Biblioteka PAN, Fund. Mich. 226: Akty procesowe mieszane.

9 Protoculus Conventus Korabiewiensis Ab Anno Dni 1731 usque ad Annum Dni 1752 /!/ conscriptus et annotatus, , APPM. 9 Constitutiones Congregationis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, in: Clericorum Regularium Scholarum Piarum. I. Constitutiones cum Notis. II. Regulae et Ritus Communes. III. Compendium Privilegiorum. IV. Directorium Capitulorum. V. Directorium Visitationis Provin: et Paenae Canonicae, Posnanien. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. SUMMARIUM super dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1771]. Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris, ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio an sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1772]. Connotatio Librorum et Scriptorum extraditorum pro Commissione Romana a Sacra Rituum Congregatione demandatorum, rps, ok. 1773, AAP: APS 5. Regestrum [!] Librorum et Documentorum Romam Missorum Anno 1773, rps, AAP: APS 6. [Choynacki D. SP], Brevis Collectio. De Introductis Scholis Piis in Poloniam, et earum incremento, tam in hoc, quam in inclyto Hungariae Regno, rps, 1775, APostMIC r. 16, f. 2, ph B. Posnanien etc. SUMMARIUM ADDITIONALE super dubio, Decretum super examine, revisione et approbatione Operum typis editorum et Manuscriptorum Servi Dei P. Stanislai a Iesu Maria Papczy ski, rps, 1775, AAP: APS 9. Liber XXV. Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum. In quo continentur Familiae Domus, in Annos singulos descriptae ab Anno Conversio ad Fidem Orthodoxam ab Anno Sacri Ordines Nostris collati ab Anno 1684/?/, rps, ACP Hung., For. 0-6, Nr. 36. Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. Responsio Ad ANIMADVERSIONES R.P.D. Fidei Promotoris, Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum de quo agitur, rps, J. Alegiani et A. Alegiani, ca 1775, rps, AAP: APS 9. Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Congregationis Polonae Defunctorum et Parochorum Suffragatricis Sub Regula Imitationis Decem Virtutum seu Decem Beneplacitorum Beatae Mariae Virgins In quo Innotescentiales tam Addm. RR. Patrum Commissariorum quam Addum RR. PP. Praepositorum ac Congregationum Acta cum Dispositionibus uniuscuiusque Conventus. Ad Perpetuam huius Congregationis RR. Patrum ac Fratrum futuramque memoriam Connotantur Cum Consensu et Supplicatione totius

10 10 Congregationis per R. Patrem Carolum a SS. Angelis Praesidentem Goslinensem procuratum Anno a Christo Nato Millesimo Septingentesimo Trigesimo Primo Die 16 Junii, rps, , ADL: A Constitutiones Apostolicae Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Clericorum Regularium Marianorum, Romae Regu a Zakonu Ks. Marianów pod tytu em Niepokalanego Pocz cia B ogos awionej Panny Maryi o na ladowaniu dziesi ciu cnót Jej upodobanych, Wilno Konstytucje Apostolskie dla Zakonu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny Kleryków Regularnych Marianów, Wilno Trzecia cz Protokó u (z klasztoru korabiewskiego?), bez tytu u, z lat: , APPM. [Sydry S. MIC], Akta z Archiwum Skarbowego, mps, (ok. 1930), APPM; Akta z Archiwum Skarbowego w Warszawie (Akt. Arch. Skarb.), red. J. Bukowicz MIC, Warszawa Odpisy Dokumentów zwi zanych z yciem i czynami Cz. S ugi Bo ego O. Stanis awa od Jezusa Marji Papczy skiego, Za o yciela Zakonu XX. Marjanów; Cz. S ugi Bo ego O. Kazimierza Wyszy skiego Marjanina, oraz z historj Zgromadzenia XX. Marjanów, staraniem o. Sydrego, Ra na Archiwum Generalne Ksi y Marianów, Roma (Via Corsica 1). «Documenta Historica (Congregationis)» = Doc. Hist. Skrót Tr. Doc. Mar. oznacza wydanie w maszynopisie (w trzech tomach), przechowywane w teczce Transcripta. COPIA PUBLICA Transumpti Processus Ordinaria [ ] Auctoritate in Curia Posnanien. constructi super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum Servi Dei Stanislai Papczy ski Clericorum Marianorum Institutoris. Dokument znajduje si w Archiwum Archidiecezjalnym Pozna skim w zbiorze Acta Processuum Sanctorum, opublikowany drukiem przez H. Cocchetti ego w Rzymie w 1953 roku; APostMIC. Animadversiones fidei promotoris super dubio in casu beatificatonis et canonisationis servi Dei Stanislai Papczy ski, 1775, Pozna [ok. 1960]. Documentazione della fama di santit_ del Servo di Dio Stanislao Papczy ski sin del Processo Informativo (1769), annessa alla Relazione della Commissione Storica (1964), dattiloscr., Arch. S. Congr. Caus. Sanct., Ufficio Storico. Relatio Commissionis Historicae de continuatione famae sanctitatis Servi Dei P. Stanislai Papczy ski ( ), 24 augusti 1964, Arch. S. Congr. Caus. Sanct., Ufficio Storico. Cappelli A., Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, Milano Dichiarazioni e decreti del capitolo generale speciale dell'ordine dei chierici regolari poveri della Madre do Dio delle scuole pie, Roma Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnaniensis

11 Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski, Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701) POSITIO super Introductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata, Romae Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnanien. beatificationis et canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski, Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701). RELATIO ET VOTA sulla seduta dei Consultori dell'ufficio Storico tenuta il 23 novembre 1977, Romae Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris Clericorum Regularium Immamculatae Conceptionis B. V. M. super dubio An eius Causa introducenda sit. Datum Romae, die 6 Martii A. D Regu a Dziesi ciu Cnót ewangelicznych Naj wi tszej Maryi Panny, Decem Beneplacitorum, b. Gilbert Nicolas, wyd. w: F. Arias, Gwiazda Zaranna, Warszawa 1986, Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris Clericorum Regularium Marianorum Immamculatae Conceptionis B.V.M INFORMATIO super dubio An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine earumque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. Roma Akta pozna skiego Procesu Informacyjnego S ugi Bo ego ojca Stanis awa Papczy skiego, [Rzym ok. 1990]. Zbiór dokumentów do czonych do akt Pozna skiego Procesu Informacyjnego S ugi Bo ego ojca Stanis awa Papczy skiego, [Rzym ok. 1990]. Congregatio de Causis Sanctorum. Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris Congregationis Clericorum Marianorum sub titulo Immamculatae Conceptionis B.mae Virginis Mariae ( ). I. RELATIO ET VOTA Congressus Peculiaris super virtutibus die 22 ianuarii an habiti. II. Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris super Virtutibus diei 22 ianuarii an. 1991, Roma Congregatio de Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Fundatoris Congregationis Clericorum Marianorum sub titulo Immamculatae Conceptionis B. V. Mariae ( ). SUPER DUBIO An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. Datum Romae, die 13 mensis Iunii A. D. 1992, (t um. pol.: Kongregacja do Spraw wi tych. Dekret pozna. kanonizacji S ugi Bo ego Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego... W tpliwo ci..., Immaculata 29 (1992) nr 9, 14-21). DEKRET super validitate Processus z XVIII wieku, og oszony w 1990, Positio super Virtutibus examinata est, AAS, t. LXXXIV, 5 decembris 1992, nr 12,

12 12 DEKRET HEROICZNO CI CNÓT Ojca Stanis awa Papczy skiego: Congregatio de Causis Sanctorum, Decretum Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczy ski, AAS, t. LXXXIV, 5 Decembris 1992, nr 12, Opracowania w uk adzie chronologicznym 1812 Bielski S. SP, Vita et Scripta Quorundam e Congregatione Cleric. Reg. Scholarum in Prov. Polona Professorum, Varsaviae 1812, [Dzieko ski T.], Rozprawa obejmuj ca ogólny rys historii retoryki w Polsce, w: Na popis publiczny uczniów Warszawskiego Liceum maj cy si odby w Pa acu Ka mirowskim dnia 26, 27, 28 lipca, Warszawa 1825, Gawarecki W. H., Opis miasta Góry Kalwarii zwanego Jeruzalem Nowe, Alleluja 1842, 260. Lipi ski T., Miasto Góra Kalwaria. Opis historyczny, Biblioteka Warszawska 1842, t. 4, Górski L., Krótka wiadomo historyczna o za o eniu Zakonu Ks. Marianów w Polsce i o yciu ks. S. Papczy skiego, Pami tnik Religijno-Moralny Ser. 1, 5 (1843) Wietz J. K., Bohmann P., Zgromadzenie XX Marianów, w: Rys historyczny zgromadze zakonnych obojej p ci wraz z rycerskimi zakonami i orderami pa stw, t. I, Warszawa 1848, [Triplin L.], Góra Kalwaria, czyli Nowy Jeruzalem, po o ona w guberni warszawskiej, obwodzie warszawskim, powiecie czerskim. Opis historyczno-statystyczny, Warszawa 1854, 14-16, S[obieszcza ski] F. M., Góra Kalwaria, w: Encyklopedia Orgelbranda X (1862) Wi licki A., Marianie w: Encyklopedia Orgelbranda XVIII (1864) S[obieszcza ski] F. M., s. v. Papczy ski St., w: Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda

13 XX (1865) N. S., Popytka vozvesti vo svjatye dvuch r-katoli eskich monachov. Otryvok iz d janij polskogo mona estva v XVIII vek, Vest. Zapad. Rosii 2 (1868) i odb. Vilna [1868] Buli ski M., Historia Ko cio a polskiego, t. III, Kraków 1874, W[adowski] A., Marianie, w: Encyklopedia Nowodworskiego, 13 (1880) Mac[iszewski] M., Podegrodzie, w: S ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. VIII, Warszawa 1887, [Bartynowski M.]., Marians, Annuaire Pontifical Catholique 4 (1901) Gloger Z., Marianie, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana III (1902) Gawro ski L., Krótka wiadomo o Maryanach i Maryawitkach, Maryawita 1 (1903) Krynicki W., Dzieje Ko cio a powszechnego, W oc awek 1908, G siorowska N., Historia Zakonów w Polsce, Warszawa 1910, [Gi ycki J. M.], Spis wa niejszych miejscowo ci w powiecie starokonstantynowskim na Wo yniu, Stary Konstantynów 1910, G[ siorowska] N., Marianie albo Marianici, w: Encyklopedia Sikorskiego, Ser. 1, XLV (1911), Lubecki K., G os o Maryi. Z dziejów mariologii polskiej, Ateneum Kap a skie 4 (1912) t. 8, Czcigodny O. Stanis aw od Jezusa i Maryi, Warszawa 1913, ss. 2. (wizerunek z notatk na odwrocie). Lubecki K., Hymn Pochwalny na cze O. Stanis awa Papczy skiego a Iesu Maria, w: J. St. Pietrzak, Ven. S.D. Stanis aw Papczy ski a Iesu Maria, Kraków 1913,

14 Pietrzak J. S., Papczy ski Stanis aw, w: Podr czna Encyklopedia Ko cielna, wyd. Z. Che micki, t. XXIX/XXX (1913) Pietrzak J. S., Venerabilis Servus Dei O. Stanis aw Papczy ski a Iesu Maria Instytutor Zakonu OO. Marianów, Kraków 1913, [Rec. ks. F. Go ba, Gazeta ko cielna 21 (1913) [Krynicki W.], Ateneum Kap a skie 6 (1914) t. 11, Papczy ski Stanis aw aposto nabo e stwa za dusze poleg ych na wojnie oraz za o yciel Zakonu Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej, Kraków 1914, ss Pietrzak J. S., Ksi a powsta cy , Kraków 1916, 5-7, 32-33, 58-59, Pietrzak J. S., Wyszy ski Kazimierz, w: Podr czna Encyklopedia Ko cielna, t (1916) Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. IV/1, Coimbra 1917, Czcigodny S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, za o yciel Zakonu Maryanów , Warszawa J[arz bowski] J. MIC, Hymn do O. Papczy skiego, w: [Stefan Sydry], Czcigodny S. B. O. Stanis aw Papczy ski, Warszawa 1918, [16]. Mauersberger J., Zakon OO. Maryanów dawniej i dzisiaj, Warszawa 1918, 1-4. [Sydry S. M. MIC], Czcigodny S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, Za o yciel Zakonu Maryanów , Warszawa 1918, ss. 16. Ks. Bp Stefan Wierzbowski, Warszawa 1918, Ojciec Stanis aw Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia Ksi y Marianów , [ok. 1920] Zapomniany wi ty polski, Pos aniec w. Rodziny 13 (1922) Za uski B. MIC, Memoria w sprawie realizacji zada i ducha Zgromadzenia, Warszawa mps X.S.M., Wizyta Pasterska J. E. kard. Kakowskiego, Przegl d Katolicki 62 (1924) Chudek J. M., Stanis aw Papczy ski na drodze do beatyfikacji, Pro Christo 2 (1926) Ch[udek] J. M., Starajmy si o wi tych polskich. Ojciec Stanis aw Papczy ski, Dzwon niedzielny 2 (1926) nr 32,

15 Pietrzak J. S., Aposto czy ca i jego zakon, Dzwon niedzielny 2 (1926) nr 46, 10-13, nr 47, 11-13, nr 48, Pietrzak J. S., Przedmowa do dzie a: ywot w. Romualda Ojca i patriarchy Kamedu ów , Kraków 1927, 7-9. Pietrzak J. S., Srebrny Jubileusz Parafii w. Stanis awa Kostki w Adams, Mass., Kraków 1927, 88, 90-92, , , 149. Staich W., Królewski orszak Maryi - Kazania majowe o wi tych Polskich, Kraków 1927, 318, Synowie Niepokalanej - witajcie!, Dzwon niedzielny, 3 (1927), nr 49, Chudek J. M., U grobu czcigodnego S ugi Bo ego Stanis awa od Jezusa i Maryi Papczy skiego - Wra enia z pielgrzymki, Ko cian 1928, ss. 11. Perz A. MIC, S uga Marji, w: Jednodniówka ku czci Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Marji Panny, [Skórzec] 8 grudnia 1928, Sydry S. MIC, Organizacja Zgromadzenia Ksi y Marianów w XVIII wieku, Warszawa 1930, ss. 155, rps. wi tek F., B ogos awiony Stanis aw Papczy ski, w: ten e, wi to Ko cio a w Polsce - 33 yciorysów wi tobliwych Polaków i Polek, Kielce 1930, Stanis aw Bogdan od w. Dusz czy cowych br, O. Stanis aw od Jezusa i Marji Papczy ski, patriarcha Zakonu Niepokalanego Pocz cia w 300 rocznic narodzin, Dzwonek rekolekcyjny 47 (1931) yciorys Wielebnego s ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego, ss Czcigodny S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia Ksi y Marianów, Przewodnik Katolicki 38 (1932) Czcigodny S uga Bo y o. Stanis aw od Jezusa Marji Papczy ski..., [Warszawa 1932]. Jakimowicz B. MIC, Pielgrzymka do Góry Kalwarii, Wiadomo ci Biela skie 2 (1932) nr 4, Jakowski W. MIC, Wiadomo o Zgromadzeniu Ksi y Marjanów w Polsce, Pro Christo 8 (1932) 460, Krótki rys historyczny Zgromadzenia Ksi y Marjanów od Niepokalanego Pocz cia N.M.P, w: S uga Niepokalanej, om a 1932, 7-8. Magnificat anima mea Dominum!, Góra Kalwaria 1932, ss. 4. Majewski A., Wanda Malczewska - Echa po miertne, Warszawa 1932, 89. Majewski A., ywot wi tobliwej Wandy Justyny N. Malczewskiej, , Warszawa 1932, 63. Nowak E., Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce ( ), Kraków 1932, 66, 68, Pielgrzymka do grobu o. S. Papczy skiego. [Not. kron.], Dzwon niedzielny 8 (1932) 291. Pielgrzymka do grobu czcig. s. Bo ego o. S. Papczy skiego, Pro Christo 15 (1939)

16 16 Pielgrzymka do grobu Czcigodnego S ugi Bo ego O. Stanis awa Papczy skiego, Warszawa 1947, ss.2 Raty ski A., Kolebka OO. Marjanów, Gazeta Skierniewicka 5 (1932) nr 1, 2. R.W. Zakonodawca polski w w. XVII: wi tobliwy Ojciec Stanis aw Papczy ski, Pro Christo 8 (1932) Wielebny S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, Dzwon Niedzielny 8 (1932) nr 1, Bzowski Z., Czcigodny O. Stanis aw Papczy ski a odsiecz wiede ska, Skarb rodzinny 14 (1933) 188. Dziegi ski R., Ojciec Stanis aw Papczy ski a odsiecz Wiednia, Przewodnik Katolicki 39 (1933) 620. Kozielewski J., Wielki przyjaciel o nierza, kapelan i spowiednik króla Jana III-go ks. Stanis aw Papczy ski, Kwartalnik po wi cony sprawom katolickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce, 3 (1933) Pietrzak J. S., O. Stanis aw Papczy ski. W 250 rocznic wiktorii wiede skiej, G os Kap a ski 7 (1933) Sydry S. M., O. Stanis aw od Jezusa i Marji Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia XX Marjanów, Kraków 1933, ss. 39. Z pastuszka prymasem. O. Marianie biali lub stanis awici, Przewodnik katolicki 39 (1933) Dziegi ski R., Polska Góra Kalwaria nad Wis pod Czerskiem, om a 1934, 55, Heimbucher M., Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche, Paderborn 1934, II, Spowiednik króla Jana III, ks. S. Papczy ski, Niedziela 9 (1934) 429. Sydry S. MIC, O[jciec] Stanis aw od Jezusa i Marji Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia XX. Marianów, Warszawa [ok. 1934]. Umi ski J., Historia Ko cio a, t. 2, Lwów 1934, , 468. Vai nora J., Keletas bruo u i marijonu vienuolijos istorijos, Tiesos (kilka cech charakterystycznych z historii maria skich zakonników), Kelias (Kowno) 1934, , , , Kieszkowska W., ladem wi tych, Kraków 1935, Ku czci o. Papczy skiego [not. kron.], Cze wi tych polskich 2 (1935) nr 1, 14. [Sulej H. MIC], Zgromadzenie Ksie y Marianów, Pos aniec Serca Jezusowego 63 (1935) , Szczesniak W., Monografia gminy Korabiewice powiatu skierniewickiego, [Suchedniów] 1935, 3, 11-12, Kozielewski J., Wielki Polak, Pro Christo 12 (1936) nr 8/9, Procesy beatyfikacyjne Polaków, Tygodnik Polski (W oc awek) 4 (1936) 295. [O procesie beatyfikacyjnym o. S. Papczy skiego i o. Kazimierza Wyszy skiego. Not. kron.], ycie katolickie 7 (1936) 374.

17 1937 B. Stanis aw Papczy ski, Kalendarz Salwatora 12 (1937) 13. Koneczny F., wi ci w dziejach narodu polskiego, t. 1, Miejsce Piastowe 1937, , 422, 425, 431, 518. Pietrzak J. S., Aposto czy ca i jego zakon, Kó ko ró a cowe 28 (1937) Piro y ski, Zakony m skie (1937) Sydry S. M., Czcigodny S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski i jego dzie o w wietle dokumentów, Warszawa 1937, ss [Rec. Rozkaz wewn. Bisk. polow. Wojska pol. 1938, ; A. Piotrowski CSSR, Cze wi tych polskich 5 (1938) nr 2, 31-32]. [Wery ski H.], Na 236 rocznic zgonu s. Bo ego - Papczy skiego, Cze wi tych polskich 4 (1937) nr 2, 11. Zasiadczuk W., B ogos awiony Stanis aw Papczy ski, w: Podegrodzie. Zarys monografii wsi, red. J. Sta ko, Kraków 1937, wi tek F. CSSR, Aposto czy ca - Czcigodny S uga Bo y O. Stanis aw od J.M. Papczy ski, wiat Umar ych 2 (1938) nr 1, 13-15; nr 2, Totoraitis J., Suduvos Suvalkijos Istorija, Kowno 1938, Wilk K., Stanis aw Papczy ski za o yciel zakonu Marianów, w: K. Wilk, C. Wilczy ski, Gwiazdy katolickiej Polski. ywoty wielkich s ug Bo ych, t. 2, Miko ów 1938, Friedrich-Brzozowska M., Czcigodnemu S udze Bo emu O. Stanis awowi Papczy skiemu w ho dzie wdzi czno ci. [wiersz], Pro Christo 15 (1939) Friedrich-Brzozowska M., Hetman duchów mocnych - Za o yciel zakonu Marianów, Pro Christo 15 (1939) Pielgrzymka do grobu Czcigodnego S ugi Bo ego o. S. Papczy skiego, Pro Christo 15 (1939) [Zalewski W. SDB], O. Stanis aw Papczy ski, Warszawa 1939, ss. 32, K osy z Bo ej Roli, t VII(1939) nr Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Washington 1944, [Picanyol Ledegario SP], De P. Stanislao Papczy ski, Congregationis Marianorum fundatore, olim Scholarum Piarum consodali, EphCal 14 (1945) Future Saint?, Marian Helpers Bulletin 1 (1947) nr 1, 2. Cz. S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa Marji Papczy ski, Stockbridge 1947, ss. 6. ysik W. MIC, Nakazy chwili, an Maria ski 2 (1947) nr 4, 4-5. O. Stanis aw Papczy ski i Jego Zgromadzenie, an Maria ski 2 (1947) nr 5-6, 5-7. O. Papczy ski ka e si modli o sw kanonizacj, an Maria ski 2 (1947) nr 7-8, 9. Pielgrzymka do grobu Czcigodnego S ugi Bo ego o. S. Papczy skiego, Pro Christo 15 (1947)

18 18 Pielgrzymka do grobu Czcigodnego S ugi Bo ego O. Stanis awa Papczy skiego, Warszawa 1947, ss. 2. The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus Mary Papczy ski, Stockbridge 1947, ss. 2. U grobu Ojca Za o yciela, an Maria ski 2 (1947) nr 7-8, Ojciec Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski - Wielki Czciciel Maryi Niepokalanej i Or downik Dusz Czy cowych, Ró e z Ogrodu Maryi IV (1948) nr 12, 1-2. O. Stanis aw Papczy ski, Warszawa 1948, ss I Chierici Regolari Mariani dell'immacolata Concezione, in: La Voce del Calasanzio, XVIII (1949) 1-2, Janicki A. MIC, Mi o nik Maryi, Ojciec Stanis aw od Jezusa-Maryi Papczy ski, Stockbridge 1949, ss. 56. Nowenna do Matki Bo ej za przyczyn S ugi Bo ego Ojca od Jezusa-Maryi Stanis awa Papczy skiego, Stockbridge 1949, ss. 6. The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczy ski, Stockbridge [1949], ss. 4. Za o yciel Zgromadzenia XX. Marianów O. Stanis aw Papczy ski aposto XVII wieku, S owo Powszechne 3 (1949) nr 135, Bechowska I., Wielki Or downik zapomniany, Pod opiek w. Józefa 5 (1950) nr 1, Bo tu A. MIC, Congregazione dei Chierici Regolari Mariani sotto il titolo dell'immacolata Concezione (Mariani), w: ECat IV, col Novena to the Blessed Virgin through the intercession of the Servant of God, Stanislaus of Iesus and Mary Papczy ski, Stockbridge 1950, ss. 6. O. S. Papczy ski, Czcigodny S uga Bo y, G os kat. 7 (1951) Górski J. A., Lekcja pokory, w: J. A. Górski, Dilige et quod vis fac, Warszawa 1951, Ojciec Stanis aw Papczy ski. W 250 rocznic zgonu, Go Niedzielny 24 (1951) 314. Life of Father Stanislaus, Marian Helpers Bulletin 5 (1951) nr 3, 2-5. The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczy ski, Stockbridge 1951, ss. 2. W 250 rocznic zgonu Ojca Stanis awa Papczy skiego , Salwator ) ; zob. te Go niedzielny 24 (1951) 314 oraz Niedz. 21 (1951) Sipowich C. MIC, The contribution of the Servant of God Fr. Stanislaus of Iesus and Mary Papczy ski to the dogma of the Immaculate Conception of the B. V. M., Collectanea Mariana 2 (1951/1952, Maria scy kandydaci na o tarze, Ró e Maryi 10 (1953) nr 3, 14. Reklaitis C. MIC, Oratio ad impetrandam Beatificationem Servorum Dei Stanislai, Casimiri et Georgii, Marianus 4 (Oct.-Dec. 1953) 43.

19 Módlmy si o rych beatyfikacj Ojca Stanis awa Papczy skiego, Ró e Maryi 10 (1954) nr 9, Navikevi ius G. A. MIC, Immaculata Conceptio B.V.M. in historia Congregationis CC. RR. Marianorum, Marianus 8 (Oct.-Dec. 1954) Sprawa, która na nowo od y a, Ró e Maryi 11 (1954) nr 3, Who are the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 8 (1954) nr 1, Instructio de cultu B.V. Mariae, Matris Immaculatae, in Congregatione CC.RR. Marianorum, Marianus 9 (Jan.-Mart. 1955) 6-8. Navikevi ius G. A. MIC, Spiritus Marianorum secundum eorum Fundatorem et Successores, Marianus 9 (1955) Herold Niepokalanej Pani, Gazeta Niedzielna 8 Londyn (1956) nr 1, 2. Na cz-dobrowolski M., O naszych wi tych patronach, Caritas 12 (1956) nr 9, Sielski J. MIC, O. Stanis aw Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia Ojców Marianów, Sodalis 37 (Orchade Lake 1956) Winowska M., Le culte marial en Pologne, w: Eudes sur la Sainte Vierge, Paris 1956, 703. Vice-Postulator Named in the Beatification Cause of Servant of God Fr. Stanislaus Papczy ski, Marian Helpers Bulletin 10 (1956) nr 3, 9; Podobny artyku informacyjny zosta opublikowany tak e w j zyku polskim w Ró ach Maryi 13 (1956) nr 6, Mroczek W. MIC, Cultus Mariae Immaculatae et Congregtiones religiosae originis Polonae, Virgo Immaculata t. 14, Romae 1957, The Servant of God, Stanislaus of Iesus-Mary1 Papczy ski, Detroit 1957, ss Bar J. OFM, Polskie procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne, Ruch biblijny i liturgiczny 11 (1958) Lasota J., Po stu latach powrót Ojców Marianów do Maria skiej Puszczy, Za i przeciw 2 (1958) n. 50 (91) 5. O. Stanis aw Papczy ski, za o yciel Zgromadzenia Ksi y Marianów, Warszawa [1958], ss.7. Zgromadzenie Ksi y Marianów, Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie 40 (1958) Favors and Graces through the Intercession of the Servant of God Stanislaus of Iesus and Mary Papczy ski, Marian Helpers Bulletin 13 (1959) nr 3, 2, 21. Puszcza Maria ska, w: S ownik geografii turystycznej Polski, t. 2, Warszawa 1959, 837. Sakevi ius J. MIC - Matulis S. MIC, Marijonai (Marianie), w: Lietuviu Enciklopedia, t. 17 (1959) 359. Skutans S. MIC, Excerpta e Litteris Circularibus ad Superiores Visitationis Canonicae occasione datis, Marianus 16 (1959) Z oty Jubileusz Odnowienia Zgromadzenia Ojców Marianów od Niepokalanego Pocz cia

20 Naj w. Maryi Panny, Ró e Maryi 15 (1959) nr 11, [8-9] Beattie M., Jubilee of the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 14 (1960) nr 2, 34. Jarra E., Historia Polskiej Filozofii Politycznej , Londyn 1960, Jarra E., My l spo eczna St. Papczy skiego, za o yciela Marianów, Horyzonty, V (Paris [1960]) nr 50-51, Joannes PP. XXIII, List «Cum quinque impleantur decennia», z 23 Listopada 1959, Marianus 17 (Jan. 1960) [3-4]. Navikevi ius G. A. MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczy ski ( ). Scolopio e Fondatore della Congregazione dei Padri Mariani, Roma 1960, ss. XIX [Rec. G. Karolewicz, Zeszyty naukowe KUL 6 (1963) nr 3, 80-83]. Matulis S. MIC, Papczy ski St., w: Lietuviu Enciklopedia, t. 21 (1960) 505. Perz A. MIC, Maryjny charakter naszego apostolatu, Materia y Informacyjne 5 (1960) Album Mortuorum, mps., Romae 1961, 43, 52. Bar J. OFM, Polskie Zakony, Prawo Kanoniczne IV (1961) Dzieje papie y, S owo Powszechne 15 (1961) nr 115, 2. Eichler H. MIC, Duchowe macierzy stwo Niepokalanej w pismach S ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego, W oc awek 1961, mps. Nieciecki W. MIC, Z maria skich dziejów, Przewodnik Katolicki (1961) Skutans S. MIC, Litterae Circulares ad omnes sodales Congregationis CC. RR. Marianorum occasione Festi Titularis eiusdem Congregationis die 8 Dec. A.D. 1960, Marianus 19 (1961) 6. Uryga J., Czciciel Niepokalanej - O. Stanis aw Papczy ski, Go niedzielny 30 (1961) Brazys F. MIC, De spiritu nostrae Congregationis, Marianus (1962) nr 22, Buba I. SP, Pijarzy w Polsce, Nasza Przesz o 15 (1962) Congregazione dei Mariani, Roma 1962, 1-2. Górski K., Od religijno ci do mistyki. Zarys dziejów ycia wewn trznego w Polsce, cz. I, Lublin 1962, Jankiewicz K. MIC, O[jciec] Stanis aw Papczy ski jako kaznodzieja, W oc awek Navikevi ius G. A. MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczy ski ( ). Scolopio e Fondatore della Congregazione dei Padri Mariani, Roma 1960, ss. XIX [Rec. G. Karolewicz, Zeszyty naukowe KUL 6 (1963) nr 3, 80-83]. Makulski E. MIC, Grobowiec Za o yciela Marianów, Góra Kalwaria 1962, mps, ss. 19. Matulis S. MIC, Marianer, w: Lexikon für Theologie und Kirche, 7 (1962), col. 49. Sántha G. S.P., P. Cosmus Chiara a Iesu Maria ( ), Tertius S.Iosephi Calasanctii Successor. Historia redintegrationis plenae Ordinis Nostri, EphCal XXXI (1962) wiat a tysi clecia, Ró e Maryi 20 (1962) nr 5, 2. Tarnawska M., O. Stanis aw Papczy ski na tle swoich czasów, Londyn 1962, ss. 16. Teixeira J., ywot S ugi Bo ego O. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego opr. wg. ac. oryg. Czcigodnego S ugo Bo ego O. Kazimierza Wyszy skiego..., Stockbridge Vai nora J. MIC, Mariani Romae saeculis XVII-XVIII, Marianus 21 Jan.1962) y ko E. - Kaczmarzyk D., Powiat Piaseczy ski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J.

21 ozi ski t. X/14 (1962) Brazys F. MIC, De fine generali nostrae Congregationis, Marianus (1963) nr 23, Brazys F. MIC, Mroczek W. MIC, Animadversiones de restauratione et spiritu nostrae Congregationis, Romae Chró ciechowski J. MIC, De spiritualitate CC. RR. Marianorum aliquae considerationes, Romae 1963, mps., 7-10, 29, Komunikat w sprawie beatyfikacji o. S. Papczy skiego, Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie 45 (1963) 217. Krzy anowski C. MIC, Stanislaus a Iesu Maria Papczy ski, O. Imm. Conc. ( ) magister studii perfectionis, Dissertatio ad Lauream in S. Theol. Romae 1963, dys. rotapr., ss. XXIII Marianum w S u bie, 6 (1963) 83. Muniak J., Bia y Zakon, Przewodnik Katolicki (1963) 430. Sántha G., P. Ioannes Franciscus Foci a S. Pietro, Octavus Scholarum Piarum Praepositus Generalis ( ), EphCal XXXII (1963) Brazys F. MIC, De coniunctione devotionis erga Iesum et Mariam in nostris Constitutionibus, Marianus (1964) nr 1, Karolewicz G., Pogl dy spo eczne Stanis awa Papczy skiego, za o yciela Marianów na tle epoki, Warszawa Makulski E. MIC, Kult ojca Stanis awa Papczy skiego, Lublin 1964, mps. Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Bo ej za przyczyn S ugi Bo ego O. Stanis awa Papczy skiego, Roma 1964, ss. 6. Pietrusi ski J., Grobowiec i ikonografia S ugi Bo ego Ojca Stanis awa od Jezusa Marii Papczy skiego jako artystyczne wiadectwo jego czci, Warszawa 1964, mps. S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa-Maryi Papczy ski ( ), Roma 1964, ss Bukowicz J. MIC, Cze Niepokalanie Pocz tej Matki Bo ej w yciu Ojca Stanis awa Papczy skiego, Immaculata 1 (1965) nr 7, Chruszczewski A., Zakony w XVI-XVIII w., Znak 17 (1965) nr 137, Krzy anowski K. MIC, ycie S ugi Bo ego O. Stanis awa od J.M. Papczy skiego w obrazach, Ró e Maryi (lipiec grudzie 1965). Navikevi ius J. MIC, Stanis aw od Jezusa Marii Papczy ski..., Warszawa Nieciecki W. MIC, G ówne cechy duchowo ci Zgromadzenia Ksi y Marianów w wietle Konstytucji Maria skich z 1930 r., Rzym Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Bo ej za przyczyn S ugi Bo ego O. Stanis awa od Jezusa-Maryi Papczy skiego, [Stockbridge] 1965, ss. 8. S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa-Maryi Papczy ski, Stockbridge S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski, Za o yciel XX. Marianów, Biuletyn Informacyjny POS 1 (1967) nr 3, 4-5. S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, Ró e Maryi (1967) nr 5, 9. S uga Maryi - O. Stanis aw Papczy ski, Ró e Maryi (1967) nr 9, Szczypi ska H., Wieczernik w Górze Kalwarii, Wi 5 (1965) Z maria skich dziejów, Ró e Maryi 7 (197) nr 12,

22 [Krzy anowski K. MIC], Pod sztandarem Niepokalanej, Londyn 1966, ss Karolewicz G., Uwagi o pismach Stanis awa Papczy skiego, w: Sprawozdania z czynno ci wydawniczej i posiedze naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 15 ( publ. 1967) ; Pogl dy spo eczne St. Papczy skiego, tam e ; Papczy ski jako moralizator ycia spo ecznego, tam e S uga Bo y O. Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski, za o yciel XX. Marianów, Postulatorski O rodek Studiów - Biuletyn Informacyjny 1 (1967) nr 3, 4-5. S uga Bo y O. Stanis aw Papczy ski, Ró e Maryi (1967) nr 5, 9. S uga Maryi - O. Stanis aw Papczy ski, Ró e Maryi (1967) nr 9, Bukowicz J. MIC, U grobu S ugi Bo ego Ojca Papczy skiego, Biuletyn Informacyjny POS 2 (1968) 36. Chró ciechowski J. MIC, Rozwa ania o duchu zakonnym Ksi y Marianów, Fawley Court 1968, druk powielany, 16, 26-27, 60, 66-67, 75, 78 i passim. (F), Zgromadz. Ksi y Marianów. Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae MIC, My l spo eczna 1968 nr 20, 13. Interesuj ca inicjatywa w Warszawie, Biuletyn Informacyjny POS 2 (1968) 7. Jarra E., Historia Polskiej Filozofii Politycznej , London 1968, Morais J. M. MIC, Nossa Sehnora na obrado Fundador da Congregac_o dos CC. RR. Marianos sob titulo Mariae Imaculada Concei o da B. V. Maria, Roma , mps. Nasz Ojciec Za o yciel - W rocznic mierci Za o yciela Zgromadzenia Ksi y Marianów, 17 wrze nia 1701, Zwiastun Mi osierdzia 10 (1968) nr 9, 1-4. Nieciecki W. MIC, W pracy nad odnow, Immaculata 5 (1968) nr 1, S uga Bo y Ojciec Stanis aw Papczy ski ( ), w: Marianie, red. J. Bukowicz MIC, Stockbridge 1968, Za uski B. MIC, Refleksje i uwagi br. Za uskiego w sprawie realizowania w przysz o ci zada zgromadzenia XX Marianów, Dodatek do Wiadomo ci Wiceprowincji N.M.P. Matki Mi osierdzia 2 (1968) nr Jankiewicz K. MIC, Modli si za umar ych, Ró e Maryi 11 (1969) 3-4. Mroczek W. MIC, Charakterystyczne cechy i duch naszego Zgromadzenia Ksi y Marianów we wszystkich okresach jego istnienia, Immaculata 6 (1969) nr 1, Nieciecki W. MIC, W poszukiwaniu maria skiej drogi, Warszawa 1969, mps. Nieciecki W. MIC, Maria ska idea przewodnia, Immaculata 6 (1969) nr 2, Nieciecki W. MIC, Wytyczne maria skiej odnowy, Immaculata 6 (1969 nr 6, Perz A. MIC, Congregatio CC. RR. Marianorum sub tit. Immaculatae Conceptionis B.V.M. Indoles Mariana, Romae 1969, druk powielany, 5-12 i passim. 60-ta rocznica odnowienia Zgromadzenia Ksi y Marianów, Kalendarz Maria ski na rok 1969, 17-20, 54, 95.

THE WRITINGS OF FATHER STANISLAUS PAPCZYNSKI

THE WRITINGS OF FATHER STANISLAUS PAPCZYNSKI THE WRITINGS OF FATHER STANISLAUS PAPCZYNSKI Surviving Writings (Positio 576-580) 1) Two excerpts from Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N Poloniae V[icarium] meum in Spiritualibus Magistrum,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO ZA O YCIELA MARIANÓW

HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO ZA O YCIELA MARIANÓW Zygmunt Proczek MIC HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO ZA O YCIELA MARIANÓW O. Stanis aw Papczy ski do wiadcza wielu sytuacji trudnych i tylko jego wiara w pos annictwo dane mu przez Boga oraz zaufanie

Bardziej szczegółowo

NIEPOKALANE POCZ CIE MARYI DZIEWICY

NIEPOKALANE POCZ CIE MARYI DZIEWICY NIEPOKALANE POCZ CIE MARYI DZIEWICY NIECH NAM B DZIE ZBAWIENIEM I OBRONÑ Âcie ki formacyjne Bractwa Niepokalanego Pocz cia N.M.P. przy Zgromadzeniu Ksi y Marianów Propozycje tematów (przewodnik bibliograficzny)

Bardziej szczegółowo

Pro Christo et Ecclesia

Pro Christo et Ecclesia Pro Christo et Ecclesia Międzynarodowe sympozjum historyczno-teologiczne z okazji 100. rocznicy odrodzenia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów (1909-2009) Góra Kalwaria Licheń Mariampol 24-31 V 2009

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

a 1 DUCHOWOŚĆ ZAKONNA WEDŁUG STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO I WCZESNEJ TRADYCJI ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

a 1 DUCHOWOŚĆ ZAKONNA WEDŁUG STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO I WCZESNEJ TRADYCJI ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW a 1 DUCHOWOŚĆ ZAKONNA WEDŁUG STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO I WCZESNEJ TRADYCJI ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW 2 Andrzej Pakuła MIC STUDIA MARIANORUM 12 Redagują Jan Kosmowski MIC Kazimierz Pek MIC Zygmunt Proczek

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 15.05.1997 WARSZAWA 1 rys. wizerunek Ojca Św. Jana Pawła II w geście pozdrowienia i tekst : 2. 22.05.1997 WARSZAWA 1 rys. krzyż pastorału Jana Pawła II i tekst : 3. 24.05.1997

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

Ojca Stanis awa Papczy skiego wyja nienie misterium Niepokalanego Pocz cia

Ojca Stanis awa Papczy skiego wyja nienie misterium Niepokalanego Pocz cia Kazimierz Pek MIC Ojca Stanis awa Papczy skiego wyja nienie misterium Niepokalanego Pocz cia Niewielu badaczy siedemnastwiecznej teologii polskiej sytuuje ojca Stanis awa Papczy skiego(1631-1701) 1 w gronie

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

5. E. Szamanek, Wykład Pisma świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990 r.

5. E. Szamanek, Wykład Pisma świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990 r. Ks. Stanisław Ormanty TChr Ewangelie synoptyczne 1. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999 r. 2. J. Kudasiewicz, Biblia historia nauka, Kraków 1986 r. 3. Biblia dzisiaj, opr. red. J.

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE rok szkolny 2014/2015 Załącznik do Uchwały 6/06/14 Protokół Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie z dnia 17 czerwca 2014r. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie: Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Coenaculum GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Twoje Przymierze naszą Misją Drodzy członkowie Dzieła Szensztackiego Diecezji opolskiej. Serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Wieczernika

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub

Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub Katarzyny Niezgoda i Bartosza Łęckiego wielce zaszczyceni będą,

Bardziej szczegółowo

WIERNY CZCICIEL ZAŁOŻYCIELA MARIANÓW

WIERNY CZCICIEL ZAŁOŻYCIELA MARIANÓW TADEUSZ ROGALEWSKI MIC 1 WIERNY CZCICIEL ZAŁOŻYCIELA MARIANÓW Tajemnica wielkości ludzi znanych często tkwi w tym, że potrafili oni uczyć się od innych wielkich i naśladować ich przykłady. Już starożytni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Religia J. Czerkawski Jezus

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Podstawa prawna: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 0r. poz.6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczno ci i eklezjotypiczno ci maryjnego charyzmatu ksi y marianów

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczno ci i eklezjotypiczno ci maryjnego charyzmatu ksi y marianów Adam Sikorski MIC Maria Marianorum. Problem chrystotypiczno ci i eklezjotypiczno ci maryjnego charyzmatu ksi y marianów (fragment ksi ki wyd.: Lublin-Warszawa 2001, s.19-29) Rozdzia I Maryjny charyzmat

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 03.04.2001 JAROSŁAW 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA 2. 12.05.2001 CZULCZYCE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Scenariusz lekcji. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym? Beata Rojek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie Scenariusz lekcji Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Temat: W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 2004 Studia P h ilosophiae C h ristianae U K SW 40(2004)2 KSIĄDZ PROFESOR MIECZYSŁAW LUBAŃSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice Projekt z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja i korekta: Anna Wojewódzka Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN 978-83-7383-650-1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

2011-2013. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20, 423-426

2011-2013. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20, 423-426 Marcin Nabożny Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego "Świętować niedzielę" zorganizowanego w Rzeszowie 22 czerwca 2013 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii Akcji Katolickiej Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Dorota Dąbrowska. Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (1965 2005) Praca napisana dla uczczenia obchodów 40-lecia powstania placówki

Dorota Dąbrowska. Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (1965 2005) Praca napisana dla uczczenia obchodów 40-lecia powstania placówki Dorota Dąbrowska Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (1965 2005) Praca napisana dla uczczenia obchodów 40-lecia powstania placówki Piaseczno 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Rys historyczny miasta...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO Matematyka jest alfabetem, za pomocą, którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYCZNY ŚWIAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY PIASECZNO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -33-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

kapłanem, który swoją miłością do Chrystusa promieniował na wszystkich ludzi, którzy z nim przebywali. Od najmłodszych swoich lat wielką czcią,

kapłanem, który swoją miłością do Chrystusa promieniował na wszystkich ludzi, którzy z nim przebywali. Od najmłodszych swoich lat wielką czcią, Spotkanie ku czci błogosławionych męczenników z naszego regionu, wyniesionych na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II wśród 108 błogosławionych dnia 13 czerwca 1999 roku W dniu 17 lipca 2015 roku w Dziennym

Bardziej szczegółowo

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY PROCEDURA KIEROWANIA DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII (MOS) Podstawa prawna: art. 71 b ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

JASNA GÓRA DWUMIESIĘCZNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ ROK XXIX NR 1(285) 2012 SPIS TREŚCI

JASNA GÓRA DWUMIESIĘCZNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ ROK XXIX NR 1(285) 2012 SPIS TREŚCI ROK XXIX NR 1(285) 2012 bp Teofil WILSKI: Dziękując za Nawiedzenie...s. 4 ks. Janusz KRÓLIKOWSKI: Bł. Rafał Chyliński (1694-1741) pielgrzym jasnogórski...s. 6 Marian S. HERMASZEWSKI: Matka Boża Ocalenia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/213/2014 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/213/2014 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/213/2014 RADY POWIATU W BRODNICY w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Powiatu Brodnickiego, łańcucha Starosty Brodnickiego oraz laski Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95

Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95 Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95 Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres gimnazjum, do którego składany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I.

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO 1. Nazwa zleceniobiorcy CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 2. Numer umowy i tytuł (nazwa) zadania 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo