W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r."

Transkrypt

1 Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z r. 2 Słuchamy ludzi i Boga. 3 Bóg mówi do nas w pięknie stworzonego świata. 4 Bóg mówi do nas w Piśmie Świętym. 5 Bóg mówi do nas przez Jezusa Chrystusa. 6 Bóg mówi do nas przez ludzi. 7 Bóg mówi do nas w głosie sumienia. 8 Bóg wzywa, byśmy słuchali Pana Jezusa. 9 Maryja uczy nas słuchać Pana Jezusa. 10 Rozmawiamy z Maryją przez różaniec. 11 Wypełniamy słowa Pana Jezusa. 12 Jezus zaprasza nas do rozmowy. 13 Przyjmujemy słowo Boże. 14 Dobre serca świętych. 15 Uroczystość Wszystkich Świętych. 16 Chcemy być blisko Boga jak w raju. 17 Chcemy ufać Bogu jak Abraham. 18 Chcemy wypełniać polecenia Boga jak Mojżesz. 19 Chcemy słuchać Boga jak Samuel. 20 Kochający Władca naszych serc. 21 Uroczystość Króla Wszechświata. 22 Bóg wzywa nas do nawrócenia - Adwent. 23 Od Maryi uczymy się mówić Bogu:"Tak". 24 Z Matką Bożą wysławiamy Boga. 25 Bóg jest z nami-przyszedł na ziemię jako człowiek. 26 Radość Bożego Narodzenia. 27 Bóg przychodzi do wszystkich ludzi. 28 Uroczystość Objawienia Pańskiego. 29 Józef odważny Opiekun Jezusa. 30 Jezus uczy nas kochać Boga Ojca. 31 Jezus jest Synem Bożym-Chrzest Pański. 32 Jezus jest Panem nieba i ziemi. 33 Widzieć to co najważniejsze. 34 Pan Jezus Dobrym Pasterzem.

2 35 Nasza uczta dziękczynienia. 36 Pan Jezus wzywa do nawrócenia. 37 Czas Wielkiego Postu. 38 Dar odpuszczania grzechów. 39 Ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania. 40 Przyjmujemy dar przebaczenia. 41 Nieszczęście grzesznika. 42 Droga powrotu do Ojca. 43 Z Panem Jezusem zwyciężamy grzech. 44 Powierzamy Bogu nasze słabości. 45 Nasze codzienne modlitwy. 46 Bóg Ojciec troszczy się o nas. 47 Jezus ofiaruje siebie za nas.ostatnia wieczerza. 48 Jezus oddaje swoje życie za nas. Wielki Piątek. 49 Jezus ofiaruje siebie za nas. Eucharystia. 50 Jezus zwycięża śmierć.alleluja. Wielkanoc. 51 Chrystus zmartwychwstał.uczta eucharystyczna. 52 Jesteśmy dziećmi Bożymi-chrzest święty. 53 Być świadkiem Pana Jezusa. Bierzmowanie. 54 Pan Jezus daje nam siebie.eucharystia. 55 Najświętszy Sakrament. 56 Pan Jezus przebacza nam grzechy. 57 Formuła sakramentu pokuty i pojednania. 58 Powierzamy Panu Jezusowi chorych.namaszczenie chorych. 59 Pan Jezus błogosławi naszym rodzinom.małżeństwo. 60 Pan Jezus daje nam kapłanów.sakrament Święceń. 61 Nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. 62 Pan Jezus spotyka śię z nami przez siedem sakramentów św. 63 Jesteśmy posłani.wniebowstąpienie Panskie. 64 Pan Jezus czyni nas Kościołem. 65 Zesłanie Ducha Świetego. 66 Zamieszkaj Panie Jezu z nami.boże Ciało. 67 Jezus uczy nas miłosci bliźniego. 68 Jezus wzywa nas do pomocy. 69 Jezus nazywa nas swymi przyjaciółmi. 70 Nasze wakacje z Panem Jezusem.

3 ROZKŁAD MATERIAŁU W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. TRWAMY W NAUCE JEZUSA I NA MODLITWIE 1.Szukamy naszego miejsca w świecie 2.Nasz Pan daje nam dar nad darami 3.Całym sercem chwalmy naszego Pana 4.Przygotowujemy się na spotkanie z Panem 5.Przepraszamy za grzechy i wielbimy Boga 6.Słuchamy słowa, które pochodzi z ust Bożych 7.Wyznajemy wiarę i modlimy się z ufnością 8.Uwielbiamy Boga w liturgii eucharystycznej 9.Pan Jezus daje się nam cały 10.Modlimy się do naszego patrona 11.Modlimy się na różańcu 1. II. JEZUS WYJAŚNIA NAM PISMA 12.Czytamy Świętą Księgę 13.W Świętej Księdze Bóg przekazuje nam swoje słowo 14.Bóg rozmawia z nami w liturgii słowa 15.W liturgii słowa słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie 16.Poznajemy przyjaciół Jezusa 17.W Jezusie rozpoznajemy Syna Bożego 18.Jezus ukazuje nam Boga, naszego Stworzyciela

4 19.Jezus Chrystus daje nam Ducha Świętego 20.Wierzymy w święty Kościół powszechny 21.Jezus Chrystus wzywa nas do wiary w zmartwychwstanie 22. Przeżywamy tajemnice wiary 23. Nasze oczekiwanie na Zbawiciela 24.Od Maryi uczymy się wierności Bogu 25.Poznajemy przyjaciół Jezusa Apostołów 26.Jezus uczy nas wiary przez Ewangelistów 27.Przez świętego Mateusza Jezus wyjaśnia nam przykazania Boże 28.Przez świętego Marka poznajemy moc Jezusa 29.Przez świętego Łukasza Jezus uczy nas miłości bliźniego 30.Ze świętym Janem wierzymy w Słowo, które stało się Ciałem 31.Wierzymy w narodzenie Jezusa, Syna Bożego 32.Od świętej Teresy uczymy się kochać Jezusa 33.Jezus naszą światłością 2. III. JEZUS OFIARUJE OJCU SIEBIE I NAS 34.Przynosimy chleb i wino 35.Nasze wielkopostne przygotowania 36.Jezus ofiaruje się za nas w Wieczerniku i na krzyżu 37.Jezus ofiaruje się za nas w Wieczerniku i na krzyżu 38.Ofiarujemy siebie Ojcu razem z Jezusem Chrystusem 39.Wielbimy Boga i dziękujemy Mu za dary

5 40.Składamy Ojcu dziękczynną ofiarę Jezusa Chrystusa 41.Przeżywamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Triduum Paschalne 3. IV. JEZUS WZYWA NAS NA UCZTĘ 42.Bóg przygotował dla nas ucztę 43.Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy 44. Pan Jezus zastawia dla nas ucztę 45.Przykazania Jezusowej Wspólnoty Serc 4. V. JEZUS NAS BŁOGOSŁAWI I POSYŁA DO ŚWIATA 46.Maryja uczy nas radości błogosławionych 47.Szczęśliwi, gdy potrafimy się dzielić 48Szczęśliwi, nawet gdy się smucimy 49.Szczęśliwi, gdy jesteśmy cisi 50.Szczęśliwi, gdy pragniemy sprawiedliwości 51.Szczęśliwi, gdy czynimy dobro i przebaczamy 52.Szczęśliwi, gdy mamy czyste serce 53.Szczęśliwi, gdy wprowadzamy pokój 54.Szczęśliwi, gdy cierpimy prześladowanie 55.Niech nam Bóg błogosławi 56.Wypełniamy posłannictwo Jezusa Chrystusa 57.Pragniemy kochać wszystkich ludzi 58.Chrystus Pan karmi nas swoim Świętym Ciałem 59.Panie Jezu, wypełnimy, co powiedziałeś

6 Rozkład materiału z religii dla kl. IV szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 z r. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? 1. Pan Jezus zaprasza mnie do przyjaźni 2. Idę drogą wskazaną przez Pana Jezusa 3. Wyrażam swoją przyjaźń z Panem Jezusem 4. Przyznaję się do Pana Jezusa 6. Dostrzegam miłość Pana Jezusa 7. Wielbię Pana Boga 8. Rozmawiam z Panem Bogiem II. Kiedy poznaję Pana Jezusa? 9. Pan Bóg pozwala mi poznać Siebie 10. odkrywam słowo Boże 11. Uczę się korzystać z Pisma Świętego 12. Razem z innymi poznaję Pana Boga 13. Słucham słów Pana Boga 14. śpiewam Panu Bogu 15. Poznaję nauczanie Pana Jezusa 16. Chcę zrozumieć Ewangelię

7 17. Przyjmuję Dobrą Nowinę 18. Jestem apostołem Pana Jezusa 19. Żyję Słowem Bożym 20. Wyznaję wiarę w Pana Jezusa 21. Pamiętam o innych III. Dlaczego mam kochać Pana Boga i ludzi? 22. Pan Bóg mnie stworzył 23. Otrzymałem wyjątkowe dary 24. Ja też tworzę kulturę 25. Dzielę się z innymi 26. Przynoszę Panu Bogu swoje dary 27. Dziękuję Panu Bogu za dar wyzwolenia 28. Sławię wielkość Pana Boga 29. Mam kochać jak Pan Jezus 31. Modlę się do mojego Ojca 32. Rozumiem naukę Pana Jezusa 33. Przyjmuję Pana Jezusa IV. Dokąd zmierzam, idąc za Panem Jezusem? 34. Pan Jezus zaprasza mnie do domu Ojca 35. Wierzę Panu Jezusowi 36. Naśladuję Pana Jezusa 37. Czuję obecność Pana Boga 38. Doświadczam opieki Pana Boga

8 39. Mogę być szczęśliwy 40. Potrzebuję błogosławieństwa Pana Boga 41. Znalazłem Przewodnika 42. Jestem wybrany 43. Wiem, Komu służę. 44. Głoszę Dobrą Nowinę 45. Nie zatrzymuję się w drodze do Ojca Nasi święci poprzednicy na drodze do Boga ojca Święta Małgorzata Maria Alacoque Błogosławiony Jan Paweł II Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty Błogosławiony ojciec Jan Beyzym Święty Brat Albert (Adam Chmielowski Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

9 Rozkład materiału z religii klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 z r. I. Komu wierzę i ufam? 1. Wierzę 2. Wierzę w Boga 3. Wierzę w Boga Ojca 4. Ufam Bogu II. Co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha? 5. Pan Bóg zapewnia o swojej miłości 6. Pan Bóg stwarza świat 7. Pan Bóg stwarza człowieka 8. Pan Bóg nie odrzuca człowieka 9. Pan Bóg zapowiada przyjście Zbawiciela III. Dlaczego wierzę i ufam Panu Bogu? 10. Pan Bóg ratuje 11. Pan Bóg zapewnia o swej przyjaźni 12. Pan Bóg błogosławi 13. Pan Bóg otacza opieką 14. Pan Bóg przeprowadza 15. Pan Bóg wyzwala IV. Jak okażę Panu Bogu, że Go kocham? 16. Przyjmuję Boże wskazania

10 17. Jestem Bogu posłuszny 18. Nie lękam się Bożych przykazań 19. Pragnę spotykać się z Bogiem V. Dlaczego Pan Bóg posyła swojego Syna? 20. Pan Jezus spełnia Boże obietnice 21. Pan Jezus prowadzi do Boga Ojca 22. Pan Jezus staje się człowiekiem 23. Pan Jezus przynosi zbawienie 24. Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem 25. Pan Jezus jest światłem na drodze do Ojca 26. Pan Jezus wypełnia wolę Ojca 27. Pan Jezus jest Mesjaszem VI. Jak przyjmować Pana Jezusa? 28. Odkrywam posłannictwo Pana Jezusa 29. S tawiam na przyjaźń z Panem Jezusem 30. Nie zniechęcam się przeciwnościami 31. Podporządkowuję życie Panu Bogu 32. Wierzę w moc słów Pana Jezusa 33. Czynię miłosierdzie 34. Dzielę się wiarą 35. Szerzę dobro 36. Odkrywam wartość zbawienia 37. Zabiegam o królestwo Boże VII. Co znaczy wierzyć i ufać Panu Jezusowi? 38. Wierzę w grzechów odpuszczenie

11 39. Wierzę w życie wieczne 40. Wierzę w bliskość Pana Jezusa 41. Wierzę w ciała zmartwychwstanie 42. Wierzę w spełnienie mesjańskich obietnic 43. Wierzę w życie wieczne z Jezusem VIII. Dlaczego Pan Jezus posyła Ducha Świętego? 44. Pan Jezus wstąpił do nieba 45. Duch Święty udziela Bożej mocy 46. Duch Święty żyje i działa w Kościele 47. Duch Święty umacnia nadzieję 48. Duch Święty potwierdza: Jezus jest Panem Nasi święci poprzednicy na drodze do Boga Ojca To już znam...

12 Rozkład materiału dla 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 z r. U początków Kościoła 2.Na niedzielnej Eucharystii 3.W jedności z hierarchią 4.We wspólnocie Kościoła 5.Kalendarz liturgiczny 6.Sakramenty Kościoła 7.W jedności z Bogiem i ludźmi 8.Mamy przewodnika 9.Wierzymy z Piotrem 10.Gromadzimy się w parafii 11.Wspólnie odmawiamy różaniec 12.Tworzymy wspólnotę ze świętymi 13.Modlimy się za zmarłych 14.Czcimy Chrystusa Króla 15.W Kościele zmierzamy do Boga 16.W oczekiwaniu na Zbawiciela 17.Wsłuchani w słowa proroków 18.Wpatrzeni we wzór wierności 19.Wsłuchani w nauczanie Kościoła 20.Wierni Miłości 21.Związani z kulturą chrześcijańską 22.Wierni tradycji 23.Kościół wita Zbawiciela 24.Kościół uczy się posłuszeństwa Bogu

13 U początków Kościoła 25.Domowy Kościół 26.Kościół ukazuje światu Zbawiciela 27.Kościół głosi tajemnicę zbawienia 28.Kościół wyznaje wiarę w Zbawiciela 29.Oczekiwania i zobowiązania 30.Gotowi wypełniać zobowiązania 31.Pościmy 32.Udzielamy jałmużny 33.Modlimy się 34.Wracamy do Ojca 35.Ofiara Wieczernika 36.Udział w uczcie Jezusa 37.Ofiara Krzyża 38.Tajemnica cierpienia i śmierci 39.Tryumf Krzyża 40.Świętowanie Zmartwychwstania Jezusa 41.Pan zwycięzca 42.Pan miłosierdzia 43.Dobry Pasterz 44.Pan wszechświata 45.Dawca nowego życia 46.Obdarowani dla wspólnoty 47.Zobowiązani do dojrzałości 48.Powierzeni Matce 49.Zjednoczeni miłością Trójcy Świętej 50.Zatroskani o wiarę 51.Przemienieni przez Boga

14

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie I. Trwamy w nauce i na modlitwie 2 3 4 5 6 Uczeń opowiada, kim chciałby zostać jako dorosły i wykonuje na ten temat rysunek Uczeń koloruje dzwon i mówi, do czego wzywa jego dźwięk w niedzielę Uczeń podpisuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-5/13 do nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I IV Ocena celująca obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi.

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania 1. We wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi. PLAN WYCHOWANIA DO PRZEDMIOTU RELIGIA OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Tytuł działu Cele pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM?

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM? Plan wynikowy w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego wierzę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej

Kryteria oceniania. w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Plan wynikowy w zakresie kl. 1 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE Ia, Ib, Ic, Id, Ie GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Religia, 5 SP, NaCoBeZu

Religia, 5 SP, NaCoBeZu Religia, 5 SP, NaCoBeZu 1. Po wakacjach mam dużo wrażeń i pytań poprowadź mnie, Boże! - opowiadam o dostrzeżonych zjawiskach przyrodniczych w otaczającym go świecie - podaję źródła, w których można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

IDZIEMY DO PANA JEZUSA

IDZIEMY DO PANA JEZUSA ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz IDZIEMY DO PANA JEZUSA Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej MATERIAŁY DLA KAPŁANÓW I KATECHETÓW Wydawnictwo WAM KSIĘŻA JEZUICI Kraków 2011 Wydawnictwo WAM, 2011

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii Klasa VI szkoły podstawowej Program: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ 2-01/1 Podręcznik: Uświęceni w Duchu Świętym SEMESTR I I. Odnaleźć siebie Katechizowany: - ma świadomość

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów

Plan wynikowy. K - powie, jak rozumie słowo powołanie P streszcza perykopę o powołaniu Apostołów Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: VI S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Uświęceni w Duchu Świętym, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć

Wprowadzenie. Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć Droga KrzyŜowa jest modlitwą ciągle obecną w tradycji Kościoła: pomaga ona wierzącym w czczeniu pamięci męki naszego Zbawiciela, co jednocześnie sprawia, Ŝe mają oni udział w dziele odkupienia świata,

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

MODLITWY DO MIŁOSIERNEGO BOGA OJCA

MODLITWY DO MIŁOSIERNEGO BOGA OJCA ZAMIAST WSTĘPU Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia (św. Arnolda Janssena)

Modlitwa zawierzenia (św. Arnolda Janssena) 3 Modlitwa zawierzenia (św. Arnolda Janssena) Boże, Duchu Święty, słodka miłości Ojca i Syna. Aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Ci teraz i na zawsze moje serce, moje ciało i duszę, moje siły i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej.

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE II KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE Z SERII: DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub

Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub Teksty zaproszeń ~1~ Dnia 3 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie odbędzie się ślub Katarzyny Niezgoda i Bartosza Łęckiego wielce zaszczyceni będą,

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim

Przedmiotowy System Oceniania. z religii. w Szkole Podstawowej Nr 2. we Lwówku Śląskim Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim Opracował zespół: Beata Hołyszewska Leokadia Gorlewska Anna Urbańska 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI niedziela przy ołtarzu CODZIENNIK KAPŁAŃSKI 3 lipca 2016 14. NIEDZIELA ZWYKŁA W najnowszym numerze Niedzieli ogólnopolskiej: CUDOWNIE WYRAŻONE Film dokumentalny pt. Życia nie można zmarnować w reżyserii

Bardziej szczegółowo

'Moje owce słuchają mojego głosu' POSŁUSZEŃSTWO. Kościołowi i pasterzom. było tematem przewodnim

'Moje owce słuchają mojego głosu' POSŁUSZEŃSTWO. Kościołowi i pasterzom. było tematem przewodnim 'Moje owce słuchają mojego głosu' POSŁUSZEŃSTWO Kościołowi i pasterzom było tematem przewodnim WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA (rejon- Malbork) gałęzi rodzinnej ruchu Światło- Życie, który

Bardziej szczegółowo

WIECZÓR JANA PAWŁA II

WIECZÓR JANA PAWŁA II WIECZÓR JANA PAWŁA II Spotkanie w rodzinach i kościołach kwiecień 2011 70 GŁOS PAPIEŻA: (nagranie 1.mp3 Kalwaria Zebrzydowska 7.06.1979): Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM?

OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA I. KIM JESTEM? PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy I liceum do programu nr AZ-4-01/10 i podręcznika nr AZ-41-01/10-RA-7/13 Świadek Chrystusa w Kościele pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Wartość: Żyć miłosierdziem. Cel roku 2015/2016:

PROGRAMOWANIE Wartość: Żyć miłosierdziem. Cel roku 2015/2016: PROGRAMOWANIE Wartość: Żyć miłosierdziem. Cel roku 2015/2016: Do końca czerwca 2016 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, w Roku Świętym uwrażliwia

Bardziej szczegółowo

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Coenaculum GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Twoje Przymierze naszą Misją Drodzy członkowie Dzieła Szensztackiego Diecezji opolskiej. Serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Wieczernika

Bardziej szczegółowo

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne

Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna na Triduum Paschalne WIELKI CZWARTEK Przed Eucharystią: Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja liturgii Wielkiego Czwartku. Jest ona sprawowana na pamiątkę

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49 SPIS TREŒÆI S³owo wstêpne................................ 7 1. Jaœnieje szczyt Roku liturgicznego Pascha.. 7 2. Co oznacza termin Pascha?............... 10 3. Misterium Paschalne obejmuje wszystko....

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 72 im.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (hasło cyklu duszpasterskiego, przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Przedmiotowy System Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach im. Janusza Korczaka w klasach I-VI Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania Przedmiotowy system oceniania bazuje na Wewnętrznoszkolnym

Bardziej szczegółowo

WWW.SALWATORIANIE.US. SaLWaToriaŃSki rok misyjny

WWW.SALWATORIANIE.US. SaLWaToriaŃSki rok misyjny WWW.SALWATORIANIE.US 2015 SaLWaToriaŃSki rok misyjny STYCZEŃ 1 stycznia, czwartek Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Nowy Rok * Msza św. w języku angielskim godz. 9:00 AM * Śpiew kolęd od godz. 11:30 AM *

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

HALOWEEN. Co się kryje za wesołą zabawą?

HALOWEEN. Co się kryje za wesołą zabawą? HALOWEEN Co się kryje za wesołą zabawą? Listopad, to w tradycji chrześcijańskiej czas modlitw za dusze Zmarłych. Tę piękną tradycję Kościoła katolickiego zaczyna przyćmiewać od pewnego czasu "święto" duchów,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Program duszpasterski na rok 2015/2016. Słowo wstępne

Program duszpasterski na rok 2015/2016. Słowo wstępne Program duszpasterski na rok 2015/2016 Słowo wstępne Kościół katolicki w Polsce kroczy drogą duchowości chrzcielnej. Przed dwoma laty rozpoczęliśmy realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA LUTERAŃSKIEGO ZE SPOWIEDZIĄ I SAKRAMENTEM OŁTARZA Dzwony, preludium organowe. Liturgiczne pozdrowienie i powitanie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA LUTERAŃSKIEGO ZE SPOWIEDZIĄ I SAKRAMENTEM OŁTARZA Dzwony, preludium organowe. Liturgiczne pozdrowienie i powitanie 1 Liturgia nabożeństwa luterańskiego PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA LUTERAŃSKIEGO ZE SPOWIEDZIĄ I SAKRAMENTEM OŁTARZA Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie i powitanie Liturgia wstępna Ksiądz: W imię

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Drogą wiary Abrahama

Drogą wiary Abrahama O. Józef Maria Kaźmierczak OFMConv. Drogą wiary Abrahama Wstęp Klęczę i modlę się za dzieci, które będą czytały lub słuchały czytanek o Abrahamie. Modlę się o wiarę dla dzieci i zaufanie do Boga na wzór

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ Św. Anzelm MODLITWY DO MATKI BOŻEJ (PL 158. 962-966) A. W uroczystość Jej Narodzenia Pozwól mi Cię chwalić, Panno święta. Daj mi moc przeciw Twoim i całego ludzkiego rodzaju nieprzyjaciołom. Daj mi moc

Bardziej szczegółowo

b. metody: ćwiczenie plastyczne, praca z tekstem, burza mózgów, pokaz

b. metody: ćwiczenie plastyczne, praca z tekstem, burza mózgów, pokaz Renata Chrzanowska Temat: Będzie się działo! 1. Cele katechetyczne: - zapoznanie z programem ŚDM, - zachęcenie do udziału w ŚDM, - kształtowanie postawy odpowiedzialności za przebieg ŚDM. 2. Słowa klucze:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -33-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚW. ROCHA. DZIEŃ PIERWSZY - Troska rodziców o macierzyństwo

NOWENNA DO ŚW. ROCHA. DZIEŃ PIERWSZY - Troska rodziców o macierzyństwo NOWENNA DO ŚW. ROCHA DZIEŃ PIERWSZY - Troska rodziców o macierzyństwo Rodzice św. Rocha długie lata przeżyli w małżeństwie, jednak nie mieli potomstwo. Gorąco prosili Boga, aby dał im dzieci, a wszystkie

Bardziej szczegółowo

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI 12 czerwca 2016 11. NIEDZIELA ZWYKŁA

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI 12 czerwca 2016 11. NIEDZIELA ZWYKŁA niedziela przy ołtarzu CODZIENNIK KAPŁAŃSKI 12 czerwca 2016 11. NIEDZIELA ZWYKŁA W najnowszym numerze Niedzieli ogólnopolskiej: WIARA PORT OCALENIA Człowiek potrzebuje duchowej szalupy oferowanej przez

Bardziej szczegółowo

/: Amen! Jezus Chrystus Panem jest, Jezus Panem :/ /: On swoje życie za mnie dał, serce moje sam otworzył, dlatego śpiewam, że Jezus to Pan :/

/: Amen! Jezus Chrystus Panem jest, Jezus Panem :/ /: On swoje życie za mnie dał, serce moje sam otworzył, dlatego śpiewam, że Jezus to Pan :/ /: Amen! Jezus Chrystus Panem jest, Jezus Panem :/ /: On swoje życie za mnie dał, serce moje sam otworzył, dlatego śpiewam, że Jezus to Pan :/ /: Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez

Bardziej szczegółowo

PLAN P ZBAWIENIA ZBA

PLAN P ZBAWIENIA ZBA PLAN ZBAWIENIA CZYM JEST PLAN ZBAWIENIA? Plan zbawienia* to plan szcz Êcia dla dzieci Boga. Jego sednem jest ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa. JeÊli b dziesz post powaç wed ug nauk Jezusa Chrystusa, odnajdziesz

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

TEKSTY NA ZAPROSZENIA NA ŚLUB

TEKSTY NA ZAPROSZENIA NA ŚLUB TEKSTY NA ZAPROSZENIA NA ŚLUB TEKST NR 1 Przykładowa czcionka: W53 Imiona: W54 Kilka lat temu rzecz się ta działa, dziewczyna piękna Karolina Czubak chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI. ZWYCIĘSTWO PRZYCHODZI PRZEZ MARYJĘ PEŁNĄ ŁASKI

BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI. ZWYCIĘSTWO PRZYCHODZI PRZEZ MARYJĘ PEŁNĄ ŁASKI Bp ZYGMUNT ZIMOWSKI, Radom BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI. ZWYCIĘSTWO PRZYCHODZI PRZEZ MARYJĘ PEŁNĄ ŁASKI Wielebni Ojcowie Paulini gospodarze Jasnej Góry Zwycięstwa, na czele z Ojcem Generałem, Przeorem,

Bardziej szczegółowo

III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 64 MSZA MDBO III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kap an z roz onymi r kami mówi: GC Zaprawd, wi ty jeste, Bo e, * i s usznie Ci s awi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Warszawa - Wesoła, dn.... Imiona i nazwisko ucznia PESEL. Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Narodowość.. Nazwisko (a) i imiona rodziców (opiekunów) Podanie o przyjęcie do Gimnazjum Proszę o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania

Bardziej szczegółowo

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku JAN PAWEŁ II PAPIEŻ RODZINY

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku JAN PAWEŁ II PAPIEŻ RODZINY List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku JAN PAWEŁ II PAPIEŻ RODZINY Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Już za tydzień, 14 października,

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

ADORACJA: WIARA CELEBROWANA W LITURGII

ADORACJA: WIARA CELEBROWANA W LITURGII Czwartek, 18.04.2013 Przygotowanie: Bractwo św. Zofii ADORACJA: WIARA CELEBROWANA W LITURGII 7. Namaszczenie chorych Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: Upadnij na kolana WYZNANIE WIARY I MODLITWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 8: (Brak) Odpowiedzi na modlitwy

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 8: (Brak) Odpowiedzi na modlitwy Uczniostwo w czasach końca Moduł 2, Temat 8: (Brak) Odpowiedzi na modlitwy Michael Dörnbrack Wprowadzenie Dotychczas spędziliśmy sporo czasu, rozmyślając nad tym, że Bóg kocha wysłuchiwać naszych modlitw

Bardziej szczegółowo