ISSN luty 2012 nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2082-9396 luty 2012 nr 5"

Transkrypt

1 1 Moje Miasto Milanówek ISSN luty 2012 nr 5 Pierwszy Jubileusz Mija rok od wydania pierwszego numeru naszej gazety. Rok nauki i wytężonej pracy, której celem było stworzenie pisma prezentującego nasze poglądy i opinie. Nasze spojrzenie na codzienne i bieżące wydarzenia, ale i również na wizje przyszłości. Poddanie tej wizji pod Państwa ocenę. Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość Milanówka zależy od nas wszystkich. I tej idei chcemy służyć. To w naszych rękach leży podejmowanie decyzji, jak nasze miasto będzie wyglądało w przyszłości, nie tylko w tej najbliższej. Chcemy weryfikować swoje pomysły na Milanówek w otwartej dyskusji z każdym, kto zechce się w tę dyskusję zaangażować. Reakcje czytelników dowodzą, że taka potrzeba istnieje. Dodaje nam to skrzydeł i zachęca do dalszej pracy. Wasze reakcje dają nam poczucie tego, że nasze działania mają sens. Nie ustrzegliśmy się i prawdopodobnie nie ustrzegniemy się błędów. Być może czasem byliśmy zbyt jednostronni, być może czasem zabrakło nam siły by szukać kompromisów. Ale wszystkie nasze działania podyktowane były, są i będą tym co dla nas jest najważniejsze: dobrem Mieszkańców. Milanówek jest wyjątkowym miejscem, z piękną tradycją, ogromnym potencjałem i wspaniałymi ludźmi. Ścierają się tu różne nurty i poglądy. Czasem trudno jest zachować dystans i bezstronność. Ważne jest jednak to, że w wielu sprawach udało nam się wywołać dyskusję. Jesteśmy bardzo wdzięczni czytelnikom za wnoszone uwagi i spostrzeżenia, które przyczyniły się do tworzenia obecnego wizerunku gazety. Liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie. Przejmując obowiązki redaktora naczelnego MMM chcę utrzymać założenia, które leżały u podstaw jego powstania. Chcę, abyśmy znaleźli wspólną drogę dla nas, mieszkańców Milanówka i naszego Miasta. To od tego, jaką obierzemy, zależy czy będzie to tylko podwarszawska sypialnia, czy miejsce gdzie będziemy wracać z radością. Do domu nie tylko w wymiarze jego własności, ale również w wymiarze wspólnoty miejsca, gdzie chcemy żyć a nie tylko być. To bowiem stanowi o jego wartości. Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi obowiązki Redaktora Naczelnego. Zapewniam, że zrobię wszystko, aby nie zawieść Waszego zaufania. Liczę oczywiście na dalszą pomoc wszystkich Czytelników, którzy zechcą się włączyć w życie naszej gazety. Redaktor Naczelny Małgorzata Trębińska Żegnamy Jana Kubka Człowieka wielkiego serca, troskliwego ojca, odważnego obrońcę Ojczyzny w latach II wojny światowej, oddanego swej pracy inżyniera i milanowianina bez reszty zaangażowanego w sprawy miasta, członka Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro. Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach! Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro Budżet na rok zł dochodów i zł wydatków, to dwie liczby określające tegoroczny budżet Miasta, z czego 24,3% wydatków ogółem przeznaczonych jest na inwestycje. W dobie kryzysu gospodarczego wygląda to całkiem imponująco. Warto podkreślić, że w przypadku naszej gminy dochody z roku na rok znów przyjmują tendencję wzrastającą, co bardzo cieszy. System kanalizacji, modernizacja Kolejny milion ze środków unijnych Gmina Milanówek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma ponad 959 tys. zł na dofinansowanie projektu E-MILANÓWEK Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku realizowanego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego O tym jak Internet jest ważny w codziennym życiu, nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Dla przykładu możemy chociażby podać kilka danych statystycznych. Z 18 procent użytkowników Internetu w 2002 roku zanotowaliśmy wzrost tej liczby do ponad 52 procent w 2010 roku, co stanowi już 18 milionów Polaków. Największym zainteresowaniem Internet cieszy się wśród studentów (93,7%), a właściwie jest to już konieczność. Bez Internetu nie mogą już się też obejść przedsiębiorcy (80,5%) i inne osoby pracujące w sektorze prywatnym (66,3%) i publicznym (76,4%). Projekt E-MILANÓWEK jest elementem większego przedsięwzięcia Budowy Miejskiej Sieci Informatycznej. Dotychczas w ramach projektu budowy Miejskiej Sieci Informatycznej podłączono 10 jednostek samorządowych na terenie miasta, zbudowano przyłącze teleinformatyczne do Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej oraz zaadaptowano pomieszczenia dla centralnej serwerowni wraz ze specjalistycznymi systemami zabezpieczeń. Został wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Milanówka, co zwiększa efektywność urzędników, ogranicza koszty związane z obiegiem dokumentów oraz co najważniejsze dla nas milanowian przyśpieszy załatwianie naszych spraw przez urzędników. System w najbliż-

2 Moje Miasto Milanówek 2 Budżet na rok 2012 wodociągów, naprawa i konserwacje urządzeń melioracyjnych to najważniejsze inwestycje zapisane w uchwalonym przez Radę Miasta Milanówka na grudniowej Sesji budżecie miasta na 2012 r. Podobnie jak w przypadku budżetu państwa, tak i dla samorządów terytorialnych największym źródłem dochodu są podatki od osób fizycznych i prawnych. Państwo pozyskuje od mieszkańców i firm danego terenu jakąś sumę, a następnie, pozostawiwszy sobie większą część z tego, co wpłacą podatnicy, resztę przeznacza dla samorządu. Specyfika takich miasteczek jak Milanówek, o charakterze zdecydowanie osadniczym, polega na tym, że ze względu na brak przedsiębiorstw, podstawową grupą zasilającą budżet są podatnicy - mieszkańcy. W przypadku Milanówka podatki płacone przez mieszkańców stanowią aż 55% ogólnego planu dochodów Miasta. Pozostała część dochodów samorządu pochodzi z różnych źródeł m.in.: subwencji i dotacji z budżetu państwa, podatków lokalnych (przede wszystkim od nieruchomości), dochodu ze sprzedaży miejskich nieruchomości. Inwestycje Struktura wydatków budżetowych jest tak skonstruowana, żeby zapewnić jak najlepsze warunki życia mieszkańcom. W przypadku budżetu Milanówka, poziom wydatków inwestycyjnych zaplanowany jest możliwie jak najwyżej, bo dzięki nim zmienia się przestrzeń miejska i podwyższa standard życia. Powszechnie wiadomo, że podstawowym niedostatkiem w Milanówku są braki w infrastrukturze technicznej. Dlatego przedsięwzięciem otwierającym listę największych inwestycji jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjno - wodociągowej. Będzie ona realizowana w ramach realizacji unijnego projektu Modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek. Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w 2012 r. przeznaczone jest ponad 10,2 mln zł, z czego w znacznej części będą to pieniądze pochodzące z dofinansowania ze środków UE. Ponadto kontynuowana będzie przez miasto budowa przykanalików sanitarnych na odcinku pas drogowy pierwsza studnia na posesji przyłączanej. W tym roku planuje się wykonanie 200 takich odcinków. W ramach tego samego projektu wykonane będą prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji stacji uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju. Sama modernizacja stacji nastąpi w latach W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały również środki na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz zaplanowano wybudowanie oświetlenia ulic: Kasztanowej, Kolorowej, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki i Parku Lasockiego. Bez koniecznych napraw i konserwacji nie pozostaną również urządzenia melioracyjne (rowy i drenaże). W finansach samorządu jest coraz lepiej Rada Miasta uchwaliła przedstawiony przez Burmistrza Miasta Milanówka projekt budżetu na rok Na wydatki majątkowe Rada Miasta Milanówka przeznaczyła podobnie jak w roku ubiegłym kwotę zł. Najwięcej środków planuje się wydać na kolejny etap realizacji projektu Modernizacji i rozbudowy systemu sieci infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych zł, zostanie poniesiona częściowa płatność za budowę przedszkola zł, ponadto zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę zł. Są to środki wyższe niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące wzrosną o 2,9 % w stosunku do roku Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec roku budżetowego 2012 osiągnie poziom 50,16% (zadłużenie do planowanych w 2012 roku dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń). Oznacza to, że do długu zaliczono zobowiązania wynikające z umowy o wykup wierzytelności na budowę przedszkola, ale uwzględniono łączną kwotę wyłączeń zgodnie z ustawą o finansach publicznych w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie Projektu Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej Gminy Milanówek, w ramach działania 1.1 priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wraz z uchwałą budżetową na 2012 rok została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka. Na zakończenie pozostaje życzyć sobie, by pomimo ciągle trudnych okoliczności związanych z ogólnoświatowym kryzysem, w jakich przyszło milanowskiemu samorządowi funkcjonować, tegoroczny budżet mógł być spokojnie realizowany. Osoby, które chcą zapoznać się ze szczegółami uchwały budżetowej, zapraszamy na stronę internetową Miasta Bożena Utrata Nowe korkowe. czyli jak udrożnimy centrum Uchwałą Rady Miasta nr. 124/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru płatnego parkowania w mieście i określeniu zasad naliczania opłat parkingowych. Strefa płatnego parkowania została podzielona na dwa obszary: parkowanie po uiszczeniu opłaty w parkomacie i parkowanie dla posiadaczy abonamentu. W strefie opłat parkomatowych za pierwsze 15 minut parkowania trzeba będzie zapłacić 20 groszy, za pierwsze 30 minut złotówkę, a za pierwszą i każdą następną godzinę - 2 złote. Będzie też stworzona tylko dla mieszkańców Milanówka, tzw. strefa parkowania abonamentowego, w której zainteresowani wykupieniem abonamentu zapłacą tylko 20 złotych miesięcznie. Podjęto ustalenia o stopniowej realizacji przedsięwzięcia. I etap, obejmujący ulice Przeskok, Krzywa od Warszawskiej, do ulicy Przeskok, Warszawska od Krzywej do Grudowskiej, zostanie wyposażony w parkomaty prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Następne ulice będą wyposażane w parkomaty w kolejnych latach budżetowych. Wielu mieszkańców zgłasza problem całodziennego parkowania przed stacją PKP samochodów spoza Milanówka. Zgodnie z badaniami, jakie przeprowadziła Straż Miejska, parkujących z miast ościennych nie jest wielu. Jednakże wydaje się, że ten problem zostanie znacząco zminimalizowany po wprowadzeniu opłat parkingowych i abonamentów miesięcznych. Alternatywą dla kłopotów z parkowaniem jest istniejąca w Milanówku i stopniowo rozwijająca się komunikacja miejska. Z inicjatywy Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro wprowadzono w połowie 2010 roku (Uchwała nr. 292/XXVII/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku) komunikację miejską. Na początku były to 9-cio osobowe busiki. Dzisiaj to już kilkunastoosobowe mikrobusy, z których korzysta średnio około 2300 pasażerów miesięcznie. Zwolnieni z opłat są: seniorzy powyżej 70 roku życia i dzieci do lat 7. Młodzież szkolna i studenci korzystają z 50 procentowych obniżek. Na stałe utrwaliły się dwa warianty trasy komunikacyjnej. Podstawowy łączy północną cześć Milanówka od ulicy Kwiatowej i cmentarza, aż do środkowej części Milanówka w okolicach Przedszkola i Biedronki. Ponieważ nasze supermarkety (Biedronka i Tesco) nie dofinansowują dotychczas tych kursów, być może należy rozważyć przedłużenie trasy do np. Lidla lub Carefoura w Grodzisku Mazowieckim. Niektóre kursy kończą się przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Testowane też były trasy południowe. Nie zyskały one jednak dostatecznej ilości chętnych. Komunikacja miejska może częściowo rozwiązać problem parkowania w mieście, ale musimy zdawać sobie sprawę, że nawet przy rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, kompleksowe rozwiązanie kłopotów z zakorkowanym centrum Milanówka, szczególnie w godzinach szczytu, nie jest sprawą prostą. Najlepszym i docelowym rozwiązaniem wydaje się zbudowanie dużego parkingu, być może wielopoziomowego. Wymaga to jednaki sporych nakładów finansowych i w sytuacji dotykającego nas kryzysu może się odwlec w czasie. Poza tym trudną sprawą wydaje się znalezienie miejsca pod taką inwestycję w centrum miasta. Witold Rytwiński

3 3 Moje Miasto Milanówek Kolejny milion ze środków unijnych szej przyszłości umożliwi nam komunikację z urzędem, załatwianie spraw przez Internet przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. W Milanówku jesteśmy przyzwyczajeni do sprawnego i kompetentnego załatwiania naszych spraw, jednak w dzisiejszych czasach mamy często problem, aby zdążyć do godziny 16 pojawić się w Urzędzie. I tu właśnie widzimy chyba największą korzyść dla nas mieszkańców. Zostanie uruchomiona elektroniczna platforma do składania dokumentów przez Internet oraz śledzenia przebiegu realizacji spraw. Ucieszą się też rodzice, a być może zmartwią uczniowie. Bowiem wszystkie nasze szkoły w Milanówku wprowadzą tzw. e-dziennik, w którym rodzice będą mogli na bieżąco kontrolować wyniki w nauce osiągane przez swoje pociechy oraz sprawdzić czy dzieci przebywają rzeczywiście w szkole. Powstanie też katalog biblioteczny dla uczniów, który będzie dostępny nie tylko z każdego komputera podłączonego do szkolnej sieci, ale również z zewnątrz szkoły. Należy tu podkreślić, że bez zakupu nieruchomości przy Spacerowej 4 (obecny Budynek C Urzędu Miasta) nie byłoby szans na stworzenie serwerowni i systemu miejskiej administracji elektronicznej. Nie wspominając już o tym, jak bardzo ta inwestycja zwiększyła komfort obsługi mieszkańców. Witold Rytwiński Trasa linii autobusowej Milanówek Grodzisk Mazowiecki Trasa linii przebiega ulicami: Kwiatowa Kościuszki Podleśna Leśny Ślad Podgórna Wojska Polskiego Słowackiego Starodęby Mickiewicza Kościuszki Piasta Dworcowa Krakowska Kościuszki Kościelna Smoleńskiego Dębowa Piłsudskiego Warszawska Brzozowa Dębowa Grabowa (1 kurs dziennie Fiderkiewicza Grudowska Graniczna Zawąska Grudowska Królewska, Staszica Dębowa 3 Maja) Piłsudskiego Okólna Grabowa Dębowa - 3 Maja Szpital Zachodni. Chcemy Państwa poinformować, że zostały już zakończone czynności rejestracyjne Spółki Wodnej. Aktualnie zajmuje się ona przygotowaniem planów działania i budżetu na rok bieżący, a także wyznaczaniem tzw. obszaru konkurencyjnego (zakres oddziaływania urządzeń melioracyjnych na poszczególne działki). Natychmiast po zakończeniu tych prac przygotowawczych zwołamy Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały budżetowej, ustalenia ostatecznego zakresu działań na ten rok oraz omówienia dalszej strategii działań i rozwoju Spółki. Zachęcamy mieszkańców do przystępowania do Spółki wodnej. Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem od poniedziałku do środy w godzinach od 9 do 16. Zarząd Spółki Wodnej Szlakiem stuletnich willi! W 1899 roku spółka Kozłowski-Lasocki i spółka rozpoczęła parcelację majątku Milanówek. Od tego momentu zaczęło powstawać letnisko Milanówek. Miejscowość zaczęła gromadzić coraz liczniejsze grono inteligencji. Rozwój miasta letniska przyśpieszyła budowa stacji kolei warszawsko - wiedeńskiej otwartej 1 maja 1901 roku. Zaczęły powstawać piękne wille, które z czasem stały się wizytówką oraz miejscem stałego pobytu właścicieli i ich rodzin. Każda z tych budowli kryje w swych murach niejedną fascynującą historię. Wiele z nich miało, lub w najbliższym czasie będzie miało swój okrągły jubileusz 100-lecia istnienia. W 2012 roku swój jubileusz obchodzą m.in. dwie wille: willa Emanów oraz willa Księżanka, których niezwykłe historie pragniemy Państwu przybliżyć. Już niebawem podamy szczegółowy program obchodów jubileuszu. W imieniu Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro Małgorzata Trębińska i Bożena Utrata Apel! Zapraszamy do współpracy przy zbieraniu informacji na temat tych i pozostałych wilii w naszym pięknym miasteczku. Dokumenty, fotografie zwracamy po zeskanowaniu.

4 Moje Miasto Milanówek 4 Jestem dumna, że tu mieszkam Te jakże piękne i budujące słowa padły pod adresem Milanówka, z ust pani Jadwigi Kadyszewskiej w liście, który przesłała z okazji Świąt Bożego Narodzenia do naszej Redakcji. Lektura, tego głęboko emocjonalnego listu, skłoniła mnie do przeprowadzenia rozmowy z Panią Jadwigą. - Kiedy Pani losy związały się z Milanówkiem? - Do Milanówka sprowadziłam się w 1980 roku. Dom, w którym mieszkam do dzisiaj, kupił mój zięć z córką. Przed wojną mieszkałam w Warszawie. Tam też przeszłam piekło Powstania Warszawskiego, następnie obóz przejściowy Dulag w Pruszkowie. Po wojnie trafiliśmy na zachodnie tereny Polski, tzw. ziemie odzyskane, gdzie przez pewien czas mieszkałam wraz z mężem, który powrócił z obozu w Gross-Rosen. Ale cały czas tęskniłam za moją piękną Warszawą. Po zastanowieniu się doszłam jednak do wniosku, że mieszkanie w ciszy i spokoju w otoczeniu zieleni, w małej miejscowości, jest lepszym pomysłem. Te warunki idealnie spełniał Milanówek, o którym słyszałam dużo dobrego. Tutaj znalazłam mój drugi i prawdziwy dom. - W liście użyła Pani słów Jestem dumna, że tu mieszkam. Z czego się bierze ta duma? Kiedy się tu sprowadziłam, Milanówek wyglądał zupełnie inaczej. Najistotniejszym problem w tym okresie był brak dobrej wody pitnej. Pierwsze inwestycje w latach 90-tych były związane z budową wodociągów. Miasto jednak tak naprawdę zaczęło się zmieniać, rozwijać i upiększać, kiedy w 1998 roku nowym burmistrzem został Pan Jerzy Wysocki. Dzisiaj przywykliśmy do tego jak nasze miasto wygląda. Ja jednak pamiętam, jakie ono było kilkanaście lat temu. Powstały nowe chodniki, ulice, rozbudowano sieć gazową, Milanówek 12.O3 2012r. Podziękowanie Pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Milanówek Dziś i Jutro za okazanie serca dzieciom poprzez paczki świąteczne, które otrzymały nasze pociechy, podczas spotkania świątecznego w dniu r. w Środowiskowym Klubie Wsparcia. Sprawiliście Państwo ogromną radość naszym dzieciom, jak również nam rodzicom. Paczki, które otrzymały dzieciaki były miłym zaskoczeniem i sprawiły ogromną radość. Postawa Państwa i pomoc jest dla nas nieocenioną wskazówką oraz świadectwem, że jest takie Stowarzyszenie, jak to - Milanówek Dziś i Jutro, dla którego dobro dzieci jest wartością nadrzędną. Uśmiech i radość dziecka to najwyższa zapłata za okazaną dobroć. Z wyrazami wdzięczności, Rodzice zbudowano wodociągi. Zwiększyło się także bezpieczeństwo poprzez zakładanie oświetlenia, zainstalowanie monitoringu, rozszerzanie działań Straży Miejskiej. Najważniejsze, że udało się utrzymać komendę Policji i wybudować jej nową siedzibę. Nic więc dziwnego, że jestem dumna, iż mogę mieszkać w tak pięknym i ciągle rozwijającym się miasteczku. - Które z tych inwestycji są najważniejsze w Pani ocenie? Na szczególną uwagę zasługuje wybudowanie dwóch hal sportowych, boisk, wyremontowanie Teatru Letniego. Mamy wspaniałe nowe przedszkole. To są inwestycje w przyszłość naszych dzieci i wnuków. Rozwiązano w dużym stopniu problemy mieszkaniowe wielu Milanowian, budując TBS-y. Pamiętam jak dużym problemem był przymusowy kwaterunek. Dzisiaj, największym sukcesem jest pozyskanie 24 mln złotych na kanalizację. Rozejrzyjmy się dokoła, a zauważymy, że Miasto z dnia na dzień pięknieje. Ale nie samymi inwestycjami człowiek żyje. Niezwykle ważne jest dla mnie, że nie zapomina się tu o ludziach starszych i chorych. Ostatnio byłam na spotkaniu opłatkowym emerytów w MCK. Takie spotkania dają nam, ludziom starszym bardzo dużo. Możliwość spotkania się w szerokim gronie, porozmawiania, takiego zwykłego pobycia razem, jest dla nas bardzo ważna. Przy organizacji tych spotkań bardzo pomaga nam Pani Dyrektor MCK Anna Osiadacz. - Przez wiele lat działała pani aktywnie w Związku Niewidomych. Za swoją pracę dostała Pani srebrną i złotą odznakę. Działalność społeczna stanowiła dla Pani ważny element życia. Bardzo ważny. W 1981 zapisałam się do Związku Kombatantów oraz do Polskiego Związku Niewidomych (PZN). Zaczęłam pracować społecznie. Byłam w zarządzie ponad 20 lat. Zajmowałam się pomocą ludziom niewidomym i leżącym. Nosiłam im paczki, chodziłam do nich na wywiady. Starałam się o pieniądze dla Koła, wydawałam książki mówione, itp. Cennego wsparcia zawsze udziela nam Andrzej Olizarowicz, który na każdy dzień seniora białej laski przywoził pełny worek prezentów. Dziękuje też innym sponsorom, jak Pan Janusz Wojtaszek. Należy także podkreślić zaangażowanie i wsparcie ze strony Pana Starosty Marka Wierzbickiego. Taką odznakę, o której Pan wspomniał, dostali też nasi darczyńcy, w tym Pan Burmistrz Jerzy Wysocki, który był dla nas zawsze bardzo życzliwy i pomocny. Bez tych wszystkich ludzi dobrej woli, bez ich bezinteresownej pomocy, nie moglibyśmy tyle zrobić. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca. - Co mieszkańcom Milanówka na zakończenie chciałaby Pani przekazać? - Jestem szczęśliwa, że moje refleksje zostaną wydrukowane w MMM. Chciałabym, żeby inni mieszkańcy także zaczęli pisać swoje uwagi, przemyślenia, propozycje, dostrzegając to, jak Milanówek korzystnie się zmienia. Moja praca społeczna nauczyła mnie, że bez współpracy nie da się wiele zrobić. Współdziałanie i szukanie wspólnych rozwiązań daje nie tylko pozytywne wyniki ale również poczucie spełnienia. Człowiek jest stworzony dla drugiego człowieka przez Boga. Nie dla siebie, ale dla innych i kiedy żyje zgodnie ze swoim sumieniem, czuje się spełnionym. A więc pomagajmy sobie, kochajmy się i niech znikną w naszym mieście wzajemne niechęci. Te słowa dedykuję wszystkim, którzy pracują dla naszej małej ojczyzny. - Dziękuję za rozmowę, życzę dużo zdrowia i tego, by nadal była Pani dumna, że mieszka w Milanówku. Rozmawiał Witold Rytwiński

5 5 Moje Miasto Milanówek Patron skweru - Ferdynand Antoni Ossendowski Kontynuując omawianie nazw przestrzeni publicznej w Milanówku, chcielibyśmy przypomnieć działalność Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego ( ), którego imieniem nazwano skwer w centralnej części miasta przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kościuszki. Młodemu pokoleniu nazwa skweru kojarzy się z odbywającymi się tu od lat powitaniami nowego roku, zaś w mniejszym stopniu z jego dorobkiem, a przecież był to najpłodniejszy, najpopularniejszy i najchętniej czytany pisarz okresu międzywojennego, który pod względem poczytności ustępował jedynie Henrykowi Sienkiewiczowi. Łącznie ukazało się w Polsce 77 jego książek, które doczekały się blisko 150 przekładów na 19 języków. Sam pisarz szacował liczbę napisanych przez siebie książek na 130, nie licząc artykułów i nowel publikowanych w prasie. W okresie międzywojennym czołowe wydawnictwa świata zabiegały o prawa wydawnicze do jego rękopisów. Zdarzało się, że niektóre jego książki najpierw ukazywały się po angielsku, francusku, włosku czy hiszpańsku, a dopiero później trafiały do czytelnika w Polsce. Warto wiedzieć, że Ossendowski był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Wykładał geografię na kilku uczelniach Warszawy, był prezesem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy, publikował swoje artykuły i utwory literackie w wielu czasopismach polskich i zagranicznych, odbył wiele podróży do krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Po wybuchu wojny w 1939 r. brał udział w walce podziemnej z hitlerowskim okupantem. Dlaczego więc po drugiej wojnie światowej F. A. Ossendowski w swojej własnej ojczyźnie znalazł się w zapomnieniu? Dlaczego wokół jego osoby zapanowało głuche milczenie? Co sprawiło, że zaprzestano wznawiania jego poczytnych książek, a wydania przedwojenne zaczęto wycofywać z bibliotek? Aby na te pytania odpowiedzieć, musimy się cofnąć w czasie. Ossendowski urodził się w 1876 roku w Lucynie w guberni witebskiej, obecnie znajdującej się w północno-wschodniej części Białorusi) w polskiej rodzinie lekarza Marcina Ossendowskiego i Wiktorii z domu Bortkiewicz. Studiował w Rosji, brał udział w wojnie z Japonią i wydarzeniach rewolucyjnych 1905 roku, później bez reszty opowiedział się za białymi,. W czasie wojny domowej (wcześniejszy więzień caratu, który cudem uniknął śmierci) Ossendowski znalazł się na Syberii, a później w Mongolii. Współpracując z rządem generała Kołczaka prowadził dział agitacji antybolszewickiej. Zetknął się tam z Maksymilianem von Ungern-Sternbergiem, zwanym Krwawym Baronem, który na czele oddziałów kozackich chciał podbić Daleki Wschód. Krwawemu Baronowi plany się nie powiodły, bowiem schwytany przez bolszewików został rozstrzelany. Przed śmiercią udało mu się podobno ukryć wielkie skarby zrabowane w klasztorach buddyjskich gdzieś na pograniczu Mongolii i Chin. Inni twierdzili, że miała to być część skarbu carskiej Rosji, którą przejął rząd syberyjski. I właśnie miejsce ukrycia tych skarbów jakoby dobrze znane było uczestnikowi podbojów Krwawego Barona F. A. Ossendowskiemu. Ossendowski przez całe swoje życie umiejętnie podsycał wokół siebie atmosferę tajemniczości enigmatycznie odpowiadając na pytania o skarb, co tylko utrwalało przekonanie, że rzeczywiście zna miejsce ukrytego skarbca, w którym podobno złożono 24 skrzynie (w każdej z nich 57 kg 400 g złotych monet) i kufer ważący 120 kg, wypełniony brylantami i innymi cennymi wyrobami jubilerskimi. W czasie pobytu w Azji na początku lat dwudziestych rzekomo jakiś mnich buddyjski miał przepowiedzieć rychłą śmierć von Ungern-Sternberga (co zresztą nastąpiło) a Ossendowskiemu żywot długi do czasu, aż zmarły Krwawy Baron o niego się nie upomni. I rzeczywiście mimo wojny i trudnych warunków życia w czasie okupacji hitlerowskiej pisarz dożył sędziwego wieku. Tymczasem jak głosi legenda kiedy po Powstaniu Warszawskim znalazł schronienie w pobliskim Żółwinie otoczony opieką Stanisławy i Henryka Witaczków, odwiedził go oficer niemiecki nazwiskiem Dollert, bratanek Krwawego Barona, przedstawiając się jako Ungern-Sternberg i odbył z nim rozmowę 1. O czym rozmawiano, nie wiadomo, ale po tej wizycie Ossendowski poczuł się źle. W kilka dni później Ossendowski zmarł i 3 stycznia 1945 roku bez większego rozgłosu został pochowany na milanowskim cmentarzu. Na temat jego śmierci krążyły bardzo różne opinie. Jedni twierdzili, że z jego śmiercią nie miała najmniejszego związku wizyta niemieckiego oficera, bo pisarz był już wówczas mocno schorowany, ale krążyły też i pogłoski, że został otruty, ponieważ odmówił współpracy z III Rzeszą. Jak było naprawdę, tego już nigdy się nie dowiemy. Wkrótce po pogrzebie, w 2-3 dni po wkroczeniu Armii Czerwonej do Milanówka, pojawił się jeszcze wątek rosyjski. Daniel Bieniek w Dzienniku Zachodnim ( r.) tak o nim napisał: Brutalne łomotanie wyrwało grabarza ze snu. Otworzył drzwi i z przerażeniem zobaczył stojących za progiem oficerów i żołnierzy NKWD. Kazali mu zabrać narzędzia i jechać z nimi. Na cmentarzu bez trudu trafili do niedawno usypanego grobu. Kop! padł rozkaz. Mężczyzna z trudem odwalał kilofem skute styczniowym mrozem grudy ziemi. W końcu dotarł do trumny. Żołnierze sowieccy wydobyli ją z dołu. Odwalono wieko. Po chwili znalazł się obok niej przyprowadzony w piżamie miejscowy dentysta. Jeden z żołnierzy bagnetem podważył szczękę trupa, by lekarz mógł zbadać uzębienie. Tak, to on odparł po chwili drżącym głosem to na pewno Antoni Ossendowski. Czy to uspokoiło funkcjonariuszy NKWD? Z pewnością uspokoiło choć nie ucieszyło, bo mieli już pewność, że zmarły nie udzieli im żadnych informacji o miejscu ukrytego skarbu, którym Rosjanie bardzo się interesowali. Jeśli natomiast funkcjonariusze NKWD poszukiwali Ossendowskiego, aby zemścić się na człowieku, który pisząc słynną biografię Lenina, splamił imię wodza rewolucji obnażając popełnione przez niego zbrodnie i przestrzegając świat przed groźbą jej rozprzestrzenienia się, to srodze się zawiedli, bowiem dotarli do pisarza zbyt późno. Ferdynand Antoni Ossendowski zabrał do milanowskiego grobu wiele zagadek i pytań, które na zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że książka Ossendowskiego pt. Lenin, uznawana za paszkwil antyradziecki, demaskująca wodza Rewolucji Październikowej, stała się przyczyną tego, że w okresie PRL-u wszystkie książki pisarza zaczęto wycofywać z bibliotek, a jego twórczość skazano na zapomnienie. Dobrze więc, że po latach władze samorządowe Milanówka postanowiły jako pierwsze w Polsce utrwalić pamięć o tym znakomitym pisarzu przez nadanie jego imienia nowemu skwerowi w centrum miasta i umieszczenie na nim okolicznościowej tablicy. Grobem pisarza na milanowskim cmentarzu od lat opiekują się miejscowe Siostry Urszulanki ze Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego. W 2004 r. władze samorządowe Milanówka sfinansowały nowy nagrobek pisarza. Mam nadzieję, że czytelnicy MMM po przeczytaniu artykułu o patronie skweru w centrum miasta zainteresują się napisanymi przez niego książkami, których wiele znaleźć można w obu bibliotekach miejskiej i parafialnej, a także w księgarniach, ponieważ w ostatnich latach powieści pisarza są ciągle wznawiane. Andrzej Pettyn 1 O swoich rozmowach z F.A. Ossendowskim, w czasie pobytu w Żołwinie pisze Z. M. Wasilewski (Wspomnienia z czasów wojny ) w książce Milanówek Mały Londyn A. Pettyna

6 Moje Miasto Milanówek 6 Dwór Lasockich w Milanówku Dwór Michała Lasockiego ( ) właściciela majątku Milanówek powstał na początku XIX wieku. Majątek składał się z gruntów rolnych, łąk i lasu tzw. Lasu Górnego, będącego pozostałością kompleksu leśnego Puszczy Jaktorowskiej. Majątek Milanówek należał wówczas do parafii Żuków, nie było jeszcze kolei warszawsko-wiedeńskiej, a jedyną ważna arterią komunikacyjna była Droga Królewska. Nazwa wywodzi się z czasów, kiedy król Stanisław August Poniatowski często jeździł tą drogą w odwiedziny do Mokronowskich, właścicieli Grodziska Maz., do dworu w Jordanowicach. Od Drogi Królewskiej wiodła do dworu Lasockich prostopadła odnoga, ulica Dworska, która obecnie w części południowej zwie się ul. Józefa Piłsudskiego, a w części północnej Tadeusza Kościuszki. Dwór Michała Lasockiego, założyciela Milanówka, był budowlą skromną. Podobnie jak dwór w sąsiedniej Zabłotni Ludwiki i Jana Kamińskich, czy dwór Józefa Chełmońskiego. Wybudowany został w duchu klasycystycznym, z zachowaniem charakteru polskich dworów szlacheckich, oparty na planie prostokąta, drewniany, otynkowany, posadowiony na ceglanej podmurówce. Parterowy, częściowo podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem i charakterystycznym oknem mansardowym w prawej połaci dachu. Od frontu z portykiem pośrodku elewacji, znacznie wysuniętym do przodu, z trójkątnym ryzalitem wspartym z przodu na czterech filarach, tworzących szeroki ganek. Z każdego boku ganek miał po dwa takie same filary. Układ wnętrz dwutraktowy z sienią na osi ganku. Dach czterospadowy kryty gontem. Okna parteru posiadały okiennice. Od strony ogrodu istniał w tej samej osi, niewielki zabudowany ganek z trójkątnym szczytem. Z czasem frontowy ganek pokrył się malowniczo dzikim winem. W 1899 roku Michał Lasocki rozpoczął parcelację Lasu Górnego, leśnej części swego majątku, dając tym samym początek miejscowości Letnisko-Milanówek. Po 1945 dwór przeznaczono na mieszkania kwaterunkowe, dewastowany niszczał, aby ostatecznie zniknąć z powierzchni ziemi w końcu lat 70-tych XX wieku. Włodzimierz J. Starościak

7 7 Moje Miasto Milanówek kpt. Jan Kubek Harcerz 148 MDH, Żołnierz Szarych Szeregów ZWZ AK Ośrodek,,Mielizna Milanówek Obwód,,Bażant Kpr. AK, kpt. rezerwy Historia Ośrodka Mielizna Milanówek Obwodu Bażant - zarys Ośrodek Mielizna Obwodu Bażant rozpoczął działalność konspiracyjną w październiku 1939 roku. W wakacje 1939 roku druh Wacław Wdowiak zorganizował obóz harcerski 148 MDH w Korytowie koło Żyrardowa. Celem obozu było przygotowanie harcerzy na wypadek wojny do pełnienia służb pomocniczych i łącznikowych. Od 1 września 1939 roku druh Wacław Wdowiak zorganizował na terenie Milanówka służby pomocniczo łącznikowe organizując harcerzy z 148 MDH, 18 MDH i 197 MDH. Oficjalnie działalność harcerska została zawieszona z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich do Milanówka. Od pierwszej zbiórki 148 MDH, która miała miejsce pod koniec października 1939 roku, rozpoczęła się działalność konspiracyjna MDH. W dniu 1 listopada 1939 roku w nocy harcerze 148 MDH na polecenie druha Wacława Wdowiaka wykonali pierwszą akcję konspiracyjną. Groby żołnierzy września 1939 roku zostały udekorowane biało-czerwonymi chorągiewkami i zapalono świece. Większość harcerzy weszła potem w struktury AK w Milanówku. Komendantem Ośrodka Mielizna Milanówek został por. Józef Parzyński ps. Józef. 0d 1942 roku do aresztowania we wrześniu 1944 roku. Po aresztowaniu por. Józefa Parzyńskiego Komendantem Ośrodka Mielizna został por. Stefan Heller ps. Sokólicz. Od 15 września do 19 stycznia 1945 roku porucznik Stefan Heller był ostatnim komendantem Ośrodka Mielizna Milanówek. Od początku roku 1945 do 17 stycznia 1945 roku por. Stefan Heller zorganizował ochronę Milanówka, którą sam dowodził. Służby wojskowe i cywilne znajdujące się na terenie Ośrodka Mielizna Milanówek (październik styczeń 1945 r.): Komenda Obwodu ZW Ośrodek AK Bażant Komenda Ośrodka Mielizna Milanówek ZWZ AK 32 i 52 Plutony liniowe 10 Pułku Piechoty Oddziały KEDYW Obwodu Bażant Magazyn broni i amunicji Obwodu Bażant ZWZ AK Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty AK Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Agrykola Szkoła Podoficerska AK Komórka Wywiadu i Kontrwywiadu AK Polska Organizacja Wojskowa Narodowa Organizacja Wojskowa Wojskowa Służba Kobiet Hufiec Szarych Szeregów Mielizna Milanówek Tajne nauczanie Tajne drukarnie i kolportaż prasy podziemnej Radiostacje nadawczo - odbiorcze i nasłuchy radiowe Organizacje podporządkowane Polskiemu Państwu Podziemnemu działające w Milanówku okresowo (1944): Komenda Podokręgu AK Hajduki Hallerowo - Warszawa Zachód (od lipca 1944) Szpitale powstańcze (od sierpnia 1944) Delegatura Rządu na Kraj (od października 1944) Komenda Główna AK (część od października 1944) Żołnierze KEDYW-u i liniowych plutonów AK 32 i 52 przeprowadzali na terenie Milanówka i okolic akcje ubezpieczania komend, obiektów wojskowych i cywilnych, radiostacji nadawczo-odbiorczych, przeprowadzali ubezpieczenie zrzutów broni, przerzutów broni, zdobywanie broni, przeprowadzanie akcji dywersyjno-sabotażowych i innych. W dniu 29 lipca 1944 r. w czasie łapanki ulicznej w Milanówku został zatrzymany mjr. Alojzy Mizera ps. Siwy Komendant Obwodu Bażant ZWZ AK. Podczas odbicia zginął kpt. Zygmunt Dąbrowski ps. Bohdan oraz por. Jerzy Kowalski ps. Oskar d-ca. KEDYW-u Obwodu Bażant AK. W Milanówku dla potrzeb Obwodu Bażant i Ośrodka Mielizna zorganizowano magazyn broni na terenie posesji Tomasza Pondra obecnie ul. Wojska Polskiego. W nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 r. magazyn został zdobyty przez Niemców. Magazyn opróżniono i wysadzono. Wówczas w magazynie znajdowało się 5 osób (ochrona magazynu). Dionizy Rybiński sierż. podch. ps.,,betka Gładzisz oficer broni Józef Sikorki sierż. ps. Józef magazynier broni Jan Garstecki plut. pchor. ps. Robotnik Bogusław Kołodziejski kpr. pchor. ps.,,rżewski Tomasz Ponder kpr. ps. Tomek W nocy 9 na 10 sierpnia 1944 r. aresztowano dr Franciszka Grodeckiego i przewieziono do magazynu broni. Wszyscy zostali przez Niemców obezwładnieni, skrępowani i zamordowani. Dionizego Rybińskiego oddzielono od pozostałych żołnierzy AK i przewieziono do więzienia w Radogoszczy, gdzie został zamordowany. Pierwotnie pochówek zamordowanych miał miejsce na terenie posesji Tomasza Pondra, a w 1945 r. zwłoki zostały przeniesione na cmentarz parafialny w Milanówku. W miejscu mordu znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą śmierć żołnierzy AK, zamordowanych w magazynie broni. 70-lecie armii Krajowej Na wniosek druha Wacława Wdowiadka Komisja Oświaty Polski Podziemnej podjęła uchwałę nadającą nazwę ulicy Władysława Sikorskiego dawnej ulicy Warszawskiej. W przededniu 4 lipca 1944 r. tj. pierwszej rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego Wacław Wdowiak dostarczył cztery ładnie wykonane tablice z napisem ul. Władysława Sikorskiego i polecił przymocowanie ich w widocznych punktach. Stare tablice zdjęli a nowe zawiesili: Jan Kubek, Czesław i Stanisław Sobieniak oraz druh Zdzisław Słoneczny. Dnia 17 sierpnia 1944 r. z 32 Plutonu por. Sokólicz oddelegował grupę ochotników do Zgrupowania Kampinos do oddziałów powstańczych. Pod koniec września 1944 roku powrócili do Milanówka. W dniu 19 stycznia 1945 por.,,sokólicz Stefan Heller rozwiązał Armię Krajową w Milanówku. Pod koniec stycznia 1945 r. z polecenia por.,,sokólicza broń i amunicja została zdana na Milicję Obywatelską komendantowi miasta. Transportu broni dokonał Jan Kubek ps. Kukułka i jego brat Zbigniew transportem konnym swoich rodziców. Oficjalnego przekazania broni dokonał Andrzej Sobieniak ps. Lis. Około 15 lutego 1945 r. por.,,sokólicz Stefan Heller został aresztowany przez nowych okupantów i wywieziony do obozu w ZSRR, gdzie stracił jedno oko. Po zwolnieniu z obozu 12 XII 1947 roku powrócił do Milanówka. Porucznik,,Sokólicz droga nielegalną opuścił Polskę i wyjechał do USA. W ucieczce Stefanowi Hellerowi pomogli Władysław Sobieniak i jego synowie Andrzej i Czesław - żołnierze 32 plutonu AK. Nowa władza ludowa, Urząd Bezpieczeństwa, NKWD rozpoczęło w Milanówku aresztowania oficerów, żołnierzy Armii Krajowej i innych osób. U osób podejrzanych w mieszkaniach urządzono tzw. kotły. W Milanówku na ul. Podgórnej 23 w mieszkaniu Jana Matejaka sierżanta podchorążego ps. Wymoczek członka Komendy Obwodu Bażant urządzono tzw. kocioł, tam został aresztowany por. Sokólicz i wywieziony do obozu w ZSRR, sierżant podchorąży Wymoczek został również aresztowany i osadzony w więzieniu w Rawiczu. Do wiadomości mieszkańców Milanówka opracowałem działalność 148 MDH i 32 Plutonu w okresie (od września 1939 do stycznia 1945 r.), które zawarte są w książce,,milanówek Mały Londyn pod redakcją Andrzeja Pettyna oraz w,,jedwabnej konspiracji Tadeusza Sowińskiego. Jan Kubek Od Redakcji: Artykułem tym autor chciał zapoczątkować cykl wspomnień o Mieliźnie oraz biografii dowódców. Wywiad z Janem Kubkiem zamieściliśmy w 2. majowym numerze MMM. Dostępny na str. Artykuł sponsorowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej

8 Moje Miasto Milanówek 8 Szczepkowski Waleria i co dalej? Wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie co dalej z Walerią? Trudno udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, bo wciąż szuka się dobrych rozwiązań. Na dzień dzisiejszy możemy jedynie odpowiedzieć, co dzieje się z rzeźbami Szczepkowskiego. Jednym z największych dzieł Szczepkowskiego, obok Kapliczki Bożego Narodzenia, znajdującej się obecnie we Francji w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława w Dourges, wykonanej na paryską Wystawę Sztuki Dekoracyjnej w 1925 roku, jest drewniany ołtarz Wniebowzięcia NMP. Został on wykonany w 1927 roku na zamówienie kościoła w szwajcarskim Echarlens. Ołtarz przez wiele lat stał w sali znajdującej się w prywatnym rodzinnym muzeum, usytuowanym w willi artysty w Milanówku. Obecnie znajduje się w posiadaniu miasta Milanówka wraz z innymi gipsowymi oryginałami rzeźb artysty. Od blisko roku promuje twórczość słynnego rzeźbiarza w stolicy Tatr, został bowiem wypożyczony do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanym, z którym związany był w młodości Jan Szczepkowski. W zeszłym roku, w ramach prac zaliczeniowych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, została również wykonana renowacja dwóch gipsowych rzeźb Szczepkowskiego: Autoportret z roku 1952 oraz Postać stojącego mężczyzny Chopin, które możemy obecnie oglądać w Galerii Ars Longa. Kolejnym obiektem, który zostanie poddany konserwacji ASP jest Słup Piastowski. 2 grudnia 2011 r. burmistrz Jerzy Wysocki podpisał umowę z przedstawicielem Szefa Kancelarii Sejmu - Lechem Czaplą. W myśl tej umowy, na koszt Kancelarii Sejmu zostanie przeprowadzona renowacja dziewięciu płaskorzeźb Jana Szczepkowskiego, które będą stanowiły stałą ekspozycję w budynku Sejmu. Są to gipsowe projekty płaskorzeźb: Sztuka (Sztuki piękne), Wyzwolenie, Orka, Myśl Twórcza (Prawica i Lewica), Przemysł (Rzemiosło), Sport (Przysposobienie obronne), Żniwa, Jabłonka i Jabłkobranie. Zostaną użyczone Sejmowi na okres 12-stu lat. Bez wątpienia będą wyśmienicie promować artystę i nasze miasto Milanówek. 27 grudnia 2011 r. podpisane zostało również porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na renowację i ekspozycję kolejnych gipsowych projektów Szczepkowskiego. Płaskorzeźby wykonane przez artystę zamontowane zostały na budynku BGK w Alejach Jerozolimskich w 1931 roku. Są to płaskorzeźby zatytułowane: Miary ; Ptaszki i Woda. Toczą się również rozmowy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które doprowadzić mają do sfinansowania konserwacji kolejnych kilku dzieł prof. Szczepkowskiego, tym razem związanych z osobą Marszałka. W naszym posiadaniu znajdują się przecież m.in. dwa projekty Sarkofagu Wawelskiego Rozwój Przestrzenny Miasta oraz dłoń i maska pośmiertna Marszałka. Również te rzeźby w zamian za sfinansowanie renowacji, zostaną wypożyczone na kilka lat i udostępnione zwiedzającym w Sulejówku (szacuje się, że nowo powstałe Muzeum Piłsudskiego będzie odwiedzać rocznie ok. 150 tys. osób. Możliwość pokazania tej części zabytkowej kolekcji Szczepkowskiego tak dużej liczbie zwiedzających, to znakomita promocja dla sztuki milanowskiego rzeźbiarza). Należy podkreślić duże zaangażowanie dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury Pani Anny Osiadacz. To dzięki jej pomysłowości i zaangażowaniu te projekty mają szansę na sfinalizowanie, i to z pożytkiem dla wszystkich stron: dla Milanówka, który zyskuje środki niezbędne na konserwację, a także możliwość promocji Miasta i przede wszystkim twórczości prof. J. Szczepkowskiego, dla wypożyczających kolekcję, ponieważ zyskują ciekawe i wartościowe eksponaty na swoich wystawach.. Kolekcja, którą otrzymaliśmy od spadkobierców wymaga czasu, nakładów finansowych, żmudnych i konsekwentnych działań oraz odrobiny szczęścia, ale jest niewątpliwie dużą wartością dla Milanówka i może doskonale służyć jego promocji. Mamy nadzieję, że te działania przyniosą zamierzony efekt i pozwolą, aby pamięć o światowej klasy rzeźbiarzu i jego niezwykłej kolekcji nie uległa zapomnieniu. Małgorzata Trębińska Dokumentami strategicznymi, określającymi politykę rozwoju Miasta, w tym politykę przestrzenną, są Strategia Rozwoju Miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Strategia to dokument nadrzędny wskazujący wizję i misję rozwoju Miasta oraz główne strategiczne (priorytetowe) kierunki działań. Studium transponuje ustalenia Strategii na układ przestrzenny, poprzez wskazanie polityki przestrzennej. Jest ogólnym dokumentem, w którym formułuje się zasady polityki przestrzennej miasta oraz przedstawia wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym miasta. Jest jednocześnie instrumentem zarządzania rozwojem przestrzennym Miasta dla zapewnienia optymalnych warunków życia mieszkańców, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego a także zachowania funkcji Miasta-Ogrodu. Studium zawiera ustalenia, które muszą być uwzględnione przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z mocy ustawy studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Jednakże z uwagi na fakt, iż Studium uchwala Rada Miasta obliguje ono władze Miasta do realizowania określonej w studium polityki przestrzennej. W aktualnie obowiązującym systemie prawnym najważniejszymi dokumentami, które mogą kreować porządek przestrzenny są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W odróżnieniu do Studium Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego. Na jego podstawie wydaje się decyzje administracyjne, np. pozwolenie na budowę. W przypadku braku MPZP, dla każdej zamierzonej inwestycji gmina wydaje decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji celu publicznego. W związku z niewyjaśnionym przebiegiem obwodnicy Milanówka miasto nie ma możliwości całościowego zaplanowania i uaktualnienia dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym w tym aktualizacji Studium, zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedyną szansą na dzień dzisiejszy jest cząstkowe planowanie tam gdzie przewidywane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium. Obecnie na terenie miasta obowiązuje 19 MPZP a trzy opracowane ostatnio plany: Wschód 1,Wschód 2 i Starodęby wejdą w życie 27 lutego br. Dzięki tym planom zabezpieczyliśmy unikalność i specyfikę tych terenów. Zostały uruchomione trzy kolejne plany. Uchwalenie MPZP TURCZYNEK pozwoli pozyskać inwestora dla Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Turczynek, który w połowie 2011 roku został przeznaczony przez samorząd do sprzedaży. Kolejnym Planem jest MPZP ŚRÓDMIE- ŚCIE, który pozwoli na ochronę zabytkowego charakteru strefy śródmiejskiej oraz zmierzenie się z problemem parkowania w mieście. Dzięki zaś uruchomieniu MPZP JEDWAB 3 będzie możliwe wybudowanie kolejnych mieszkań w ramach TBS. Prace nad kompleksowym zagospodarowaniem przestrzennym Milanówka są żmudne, długotrwałe i niejednokrotnie utrudnione przez uwarunkowania zewnętrzne. Nie mniej musimy podejmować te działania, aby w miarę możliwości chronić nasz piękny Milanówek i rozwiązywać nurtujące nas problemy. Dariusz Kopeć Kontakt z redakcją: tel Zespół redakcyjny: Małgorzata Trębińska - redaktor naczelny, Witold Rytwiński - sekretarz redakcji, Dariusz Kopeć, Grzegorz Szyszkowski, Bożena Utrata Wydawca: Wydawnictwo MMM Milanówek ul. Warszawska 52, Milanówek Kontakt z wydawcą: tel Nakład 2500 egz. Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem mają charakter autorski, podpisane Redakcja - prezentują stanowisko zespołu redagującego.

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia marca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia marca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/269/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIV/269/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR XLIV/269/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

z dnia... kwietnia 2016 r.

z dnia... kwietnia 2016 r. Projekt w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok UCHWAŁA Nr /XIX/16 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia... kwietnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/13319,obchody-22-rocznicy-powstania-naszego-osrodka.html Wygenerowano: Piątek, 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa Pierwszy budynek Szpitala Powiatowego wł. fot. A. Burlewicz Oddział dziecięcy i oddział zakaźny Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zadania majątkowe w 2016 r

Zadania majątkowe w 2016 r Tabela Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016 roku Zadania majątkowe w 2016 r w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych,

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych, kultura Joanna Wyrostek Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury jest już gotowa. Na grudniowej sesji Rady Miasta została zaprezentowana mieszkańcom naszego miasta. -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odra na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo