Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics"

Transkrypt

1 Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics Jerzy Skucha Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara koordynator główny programu Marian Nowakowski koordynator krajowy Lekkoatletycznych Ośrodków Mistrzostwa Sportowego Justyna Serafińska Gruman koordynator krajowy Ośrodków Kids Athletics

2 Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce finansowany jest ze środków MSiT.

3 Cele i założenia programu

4 Cele strategiczne popularyzacja lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu

5 Cele operacyjne pełna struktura szkolenia, reaktywowanie i pobudzenie działań lekkoatletycznych ośrodków, kierowanie przebiegiem selekcji i naboru, ocena sprawności fizycznej, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów lekkiej atletyki, zaangażowanie rodzin i środowiska szkolnego w procesie realizacji zadań projektu. Stworzony jednocześnie fundament dla sportów opierających się na podstawowych cechach motorycznych, jak gry zespołowe, czy wiele sportów indywidualnych.

6 Lekkoatletyka sportem dla Każdego PZLA pragnie realizować najważniejsze wytyczne Międzynarodowego Związku Federacji Lekkoatletycznych IAAF oraz Europejskiej Lekkoatletyki EA. popularyzacja lekkiej atletyki, zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami zwiększenie zainteresowanie lekkoatletyką ukierunkowanie jak największej grupy utalentowanych dzieci i młodzieży

7 Struktura organizacyjna LOMS i OKA

8 Program pilotażowy zostanie przeprowadzony według ściśle określonej struktury zarządzania projektowego. Struktura organizacyjna programu na obszarze Polski na etapie pilotażu zakłada utworzenie: 6 Lekkoatletycznych Ośrodków Mistrzostwa Sportowego (LOMS), 10 Ośrodków Kids Athletics (OKA), 13 dodatkowych Ośrodków Kids Athletics (OKA).

9 Program pilotażowy zostanie przeprowadzony według ściśle określonej struktury zarządzania projektowego. Struktura organizacyjna programu na obszarze Polski na etapie pilotażu zakłada utworzenie: 6 Lekkoatletycznych Ośrodków Mistrzostwa Sportowego (LOMS), 10 Ośrodków Kids Athletics (OKA), 13 dodatkowych Ośrodków Kids Athletics (OKA).

10 Lokalizacja Lekkoatletycznych Ośrodków Mistrzostwa Sportowego. 1. Województwo Kujawsko Pomorskie (Bydgoszcz) 2. Województwo Dolnośląskie (Wrocław) 3. Województwo Podlaskie (Białystok) 4. Województwo Wielkopolskie (Poznań) 5. Województwo Zachodniopomorskie (Szczecin) 6. Województwo Łódzkie (Łódź ) Lokalizacje Ośrodków Kids Athletics w miejscach poza LOMS 1. Województwo Mazowieckie (Warszawa) 2. Województwo Lubuskie (Gorzów Wlkp.) 3. Województwo Pomorskie (Gdańsk) 4. Województwo Warmińsko - Mazurskie (Olsztyn) 5. Województwo Opolskie (Opole) 6. Województwo Śląskie (Sosnowiec) 7. Województwo Podkarpackie (Rzeszów) 8. Województwo Lubelskie (Lublin) 9. Województwo Świętokrzyskie (Kielce) 10. Województwo Małopolskie (Kraków)

11 W okresie pilotażu planuje się również otworzenie kolejnych 13 Ośrodków Kids Athletics. Dodatkowe Ośrodki Kids Athletics 1. Województwo Kujawsko Pomorskie - Toruń (3) 2. Województwo Kujawsko Pomorskie - Włocławek (3) 3. Województwo Zachodniopomorskie - Koszalin (3) 4. Województwo Mazowieckie - Płock (3) 5. Województwo Mazowieckie - Siedlce (3) 6. Województwo Mazowieckie - Radom (3) 7. Województwo Zachodniopomorskie - Police (2) 8. Województwo Wielkopolskie Piła (3) 9. Województwo Dolnośląskie - Zgorzelec (2) 10. Województwo Lubuskie - Zielona Góra (3) 11. Województwo Lubelskie - Zamość (3) 12. Województwo Dolnośląskie (Bolesławiec) (2) 13. Województwo Śląskie - Ruda Śląska (2)

12 Kids Athletics

13 Ośrodki Kids Athletics

14 Schemat organizacyjny OKA Zatrudnienie 1 koordynator OKA / LOMS 2-3 trenerów Kids Athletics Współpraca z: 4 szkołami podstawowymi 24 oddziałami klas I-III (około 25 uczniów) Treningi: osobowa grupa naborowa w klasach IV VI 2 razy w tygodniu 90 min. lub 3 razy w tygodniu 60min.

15 Eventy promocyjne Trener Kids Athletics ma obowiązek zorganizować minimum: 1 event w każdej szkole (4 eventy szkolne), 1 event międzyszkolny / 1 event w obszarze OKA

16 Szkolenia dla nauczycieli

17 Szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego Koordynator i trener Kids Athletics mają za zadanie zorganizować pozalekcyjne szkolenie z wykorzystaniem sprzętu Kids Athletics dla 24 nauczycieli z klas I III uczestniczących w programie. Szkolenie składać się będzie z: części praktycznej (45min.), w której aktywnie brać będą udział nauczyciele, części teoretycznej (45min.) Szkolenie zakończy się certyfikowanym przez PZLA egzaminem praktycznym i teoretycznym z zakresu Kids Athletics na stopień nauczyciela Kids Athletics. Szkolenie w okresie pilotażu odbędzie się raz i trwać będzie 90 min.

18 Awans zawodowy Nauczyciel nauczania początkowego, które będzie: realizował zajęcia ruchowe w swojej klasie z zakresu Kids Athletics minimum raz w tygodniu, uczestniczył w zajęciach praktycznych i teoretycznych organizowanych przez trenera Kids Athletics, zda egzamin pisemny - otrzyma certyfikat PZLA nauczyciel Kids Athletics

19 Wydawnictwa metodyczne

20 Wydawnictwa metodyczne Program będzie realizowany na podstawie specjalnie wydanego dla tej grupy wiekowej poradnika metodycznego (klasy IV VI). Zawierał on opisy poszczególnych technik lekkoatletycznych oraz ćwiczeń wprowadzających do nauki biegów, rzutów i skoków. Ponadto znaleźć będzie można tam informacje dotyczące podstaw treningu sportowego, fizjologii, anatomii, psychologii sportu. Trenerzy Kids Athletics oraz nauczyciele nauczania początkowego zostaną wyposażeni w książki Kids Athletics.

21 Sprzęt KA dystrybucja Planuje się zakupienie około 160 kompletów sprzętu Kids Athletics sfinansowanego bezpośrednio przez PZLA/MSiT. Część sprzętu zostanie zakupiona przez jednostki samorządowe (Urzędy Miast, Urzędy Wojewódzkie i Marszałkowskie). W ramach porozumienia z PZLA każdy nauczyciel nauczani początkowego zobowiązany będzie przeprowadzenia zajęć z zakresu Kids Athletics minimum raz w tygodniu. Szkoły, które otrzymają sprzęt KA podpiszą z PZLA stosowne porozumienie, które będzie zawierało: warunki użyczenia sprzętu Kids Athletics, zobowiązanie nauczyciela nauczania początkowego do uczestnictwa w szkoleniu oraz uzyskania stopnia nauczyciela PZLA z zakresie Kids Athletics.

22 Sprzęt KA dystrybucja

23 Sprzęt KA dystrybucja - LOMS Do dyspozycji koordynatora LOMS 1. PZLA 1 2. LOMS Bydgoszcz 3 3. LOMS Wrocław 3 4. LOMS Białystok 3 5. LOMS Szczecin 3 6. LOMS Poznań 3 7. LOMS Łódź 3 W Lekkoatletycznym Ośrodku Mistrzostwa Sportowego 1. Województwo Kujawsko Pomorskie (Bydgoszcz) 8 2. Województwo Dolnośląskie (Wrocław) 8 3. Województwo Podlaskie (Białystok) 8 4. Województwo Wielkopolskie (Poznań) 8 5. Województwo Zachodniopomorskie (Szczecin) 8 6. Województwo Łódzkie (Łódź ) 8

24 Sprzęt KA dystrybucja Ośrodki Kids Athletics Ilość 1. Województwo Mazowieckie (Warszawa) 5 2. Województwo Lubuskie (Gorzów Wlkp.) 5 3. Województwo Pomorskie (Gdańsk) 5 4. Województwo Warmińsko - Mazurskie (Olsztyn) 5 5. Województwo Opolskie (Opole) 5 6. Województwo Śląskie (Sosnowiec) 5 7. Województwo Podkarpackie (Rzeszów) 5 8. Województwo Lubelskie (Lublin) 5 9. Województwo Świętokrzyskie (Kielce) Województwo Małopolskie (Kraków) 5

25 Sprzęt KA dystrybucja Dodatkowe Ośrodki Kids Athletics Ilość 1. Województwo Kujawsko Pomorskie - Toruń (3) 5 2. Województwo Kujawsko Pomorskie - Włocławek (3) 5 3. Województwo Zachodniopomorskie - Koszalin (3) 5 4. Województwo Mazowieckie - Płock (3) 5 5. Województwo Mazowieckie - Siedlce (3) 5 6. Województwo Mazowieckie - Radom (3) 5 7. Województwo Zachodniopomorskie - Police (2) 4 8. Województwo Wielkopolskie Piła (3) 5 9. Województwo Dolnośląskie - Zgorzelec (2) Województwo Lubuskie - Zielona Góra (3) Województwo Lubelskie - Zamość (3) Województwo Dolnośląskie (Bolesławiec) (2) Województwo Śląskie - Ruda Śląska (2) 4

26 Monitoring zajęć w klasach I-III Wykaz przeprowadzonych zajęć ruchowych nauczyciele nauczania początkowego Data Miejsce Temat Ilość ćwiczących Podpis

27 Grupa naborowa

28 Grupa naborowa Uczestnicy zajęć Uczestnikami programu w ramach zajęć grupy naborowej mogą być dzieci i młodzież z klas IV- VI szkół podstawowych nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z koordynatorami głównymi LOMS i OKA trener może prowadzić zajęcia z dziećmi z klas III.

29 Zatrudnianie zespołu szkoleniowego w OKA Podstawowe wymagania kwalifikacyjne minimum 18 lat, wykształcenie minimum średnie, niezbędne predyspozycje do pracy z dziećmi w tej kategorii wiekowej, odpowiedni poziom sprawności fizycznej umożliwiający czynny udział w zajęciach, Koordynator Kids Athletics minimum instruktor lekkiej atletyki Trener Kids Athletics minimum instruktor sportu lub nauczyciel wychowania fizycznego nie jest zatrudniony w innych programach MSiT o podobnym charakterze, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art , lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

30 Zakresy obowiązków koordynatora Kids Athletics Zadania organizacyjne ścisła współpraca z koordynatorem głównym Kids Athletics, koordynatorem LOMS, trenerami i nauczycielami, współorganizacja bazy do utworzenia LOMS / klas gimnazjalnych w roku 2015 (OKA poza LOMS), organizacja zaplecza treningowego i sprzętu sportowego, dystrybucja sprzętu Kids Athletics, organizacja biura/dokumentacji OKA, sporządzanie dokumentów, podpisywania umów, porozumień, itp. nabór trenerów Kids Athletics, przesyłanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. przeprowadzenie egzaminu na instruktora Kids Athletics dla nauczycieli nauczania początkowego (praktycznego i teoretycznego). Prowadzenie zajęć i organizacja eventów prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla klas I-IV szkół podstawowych organizacja eventów promocyjnych w zakresie KA (każdy w min. 4 SP), organizacja międzyszkolnego eventu promocyjnego, organizacja spotkań z rodzicami, obserwacja zawodów dla tej kategorii wiekowej organizowanych przez inne podmioty, wypełnianie dziennika elektronicznego. Działa szkoleniowe udział w szkoleniu dla koordynatorów OKA i innych organizacja szkolenia trenerów KA, wykłady dla trenerów KA i instruktorów KA organizacja szkoleń dla nauczycieli nauczania początkowego w zakresie KA Działania promocyjne wprowadzanie informacji, newsów, zdjęć na stronę internetową dotyczących OKA, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących LOMS, organizacja działań promocyjno marketingowych. Działania metodyczne nadzór nad tworzeniem materiałów edukacyjnych, konspektów trenerów i instruktorów OKA, utworzenie programu pracy, regulaminów OKA.

31 Zakresy obowiązków trenera Kids Athletics Działania organizacyjne ścisła współpraca z koordynatorem Kids, trenerami Kids, LOMS i nauczycielami Działania szkoleniowe udział w szkoleniu dla trenerów KA, organizacja szkoleń dla nauczycieli nauczania początkowego w zakresie KA (każdy w min. 4 SP), przeprowadzenie egzaminu na instruktora Kids Athletics dla nauczycieli nauczania początkowego (praktycznego i teoretycznego). Prowadzenie zajęć i organizacja eventów prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach IV-VI szkół podstawowych wypełniania dziennika elektronicznego, organizacja eventów promocyjnych w zakresie KA (każdy w min. 4 SP), organizacja międzyszkolnego eventu promocyjnego, obserwacja zawodów dla tej kategorii wiekowej organizowanych przez inne podmioty, prowadzenie testów sprawności fizycznej, organizacja spotkań z rodzicami. Działania metodyczne tworzenie materiałów edukacyjnych, konspektów, utworzenie programu pracy, planów treningowych.

32 Oczekiwania wobec nauczyciela nauczania początkowego biorącego udział w programie Działania organizacyjne ścisła współpraca z koordynatorem Kids, trenerami Kids, Działania szkoleniowe udział w szkoleniu dla instruktorów KA, udział w egzaminie na instruktora Kids Athletics dla nauczycieli nauczania początkowego (praktycznego i teoretycznego). Prowadzenie zajęć i organizacja eventów prowadzenie lekcji z lekkiej atletyki w klasach I-III szkół podstawowych w ramach wychowania fizycznego minimum jeden raz w tygodniu, udział w evencie promocyjnym w zakresie KA, udział w międzyszkolnym evencie promocyjnym, organizacja spotkań z rodzicami, przekazywanie uzdolnionych dzieci do wolnych grup naborowych od klasy IV. Działania metodyczne tworzenie materiałów edukacyjnych, konspektów, utworzenie programu nauczania z założeniami Kids Athletics.

33 Organizacja grup szkoleniowych Rozpoczynamy od września Obiekty sportowe wg potrzeb lokalnych: szkolne, akademickie, klubowe, miejskie itp. Koordynator Kids Athletics minimum 20 dzieci w grupie 2 x tygodniowo 90 min. lub 3 x tygodniowo 60 min. Trener Kids Athletics minimum 15 dzieci w grupie 2 x tygodniowo 90min. Lub 3 x tygodniowo 60min. Trener Kids Athletics pracuje z dziećmi na etapie określonym w programie, a następnie przekazuje zawodnika do dalszego szkolenia.

34 Harmonogram zajęć treningowych w OKA OKA Wrocławek TRENER Agnieszka Nowakowska Dzień tygodnia Miejsca Godziny Poniedziałek Hala OSiR Włocławek al. Chopina 8 16:45-17:30 Środa Stadion OSiR Włocławek al. Chopina 8 16:00-16:45 Piątek Gimnazjum nr 2 Włocławek, ul. Żytnia 22 15:45-16:30 Koordynatorzy KIDS / LOMS składają w terminie do dnia 17 września do godz. 20:00

35 Monitoring zajęć treningowych Dziennik elektroniczny Zalecamy: uzupełnianie na bieżąco po każdym treningu Wymagamy: w układzie tygodniowym - niedziela do godz. 20:00 Wizytacje Koordynatorów LOMS / KIDS / Koordynatorów głównych Monitoring obejmuje wszystkich szkolonych zawodników w grupie. Każdy trener musi wykazać w testach / konsultacjach minimum 12 zawodników

36 Monitoring zajęć treningowych

37 Testy sprawności fizycznej Ocena sprawności selekcyjnej (OSS ) pomiary antropometryczne bieg na 30m 5 skok z miejsca rzut piłką lekarska 2kg w tył za głowę Test wytrzymałości bieg 4 minuty test FMS ( Functional Movement Screen) zmodyfikowany Dla KIDS w LOMS na konsultacjach wojewódzkich. Dla KIDS na zajęciach treningowych.

38 Konsultacje i zawody 14 grudnia - TORUŃ Konkurencje dla zawodników grup naborowych. Zawody pokazowe KIDS ATHLETICS dla OKA Bydgoszcz, Toruń i Włocławek

39 Promocja programu

40 Promocja programu Program Lekka Atletyka Sportem dla Każdego wymaga promocji, której zasadniczym celem będzie popularyzacja informacji o programie w następujących środowiskach: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dzieci, młodzieży i ich rodziców, nauczycieli WF, instruktorów i trenerów, klubów i sekcji lekkoatletycznych, administracji państwowej, środowisk opiniotwórczych i decydentów politycznych, mediów, środowiska potencjalnych sponsorów.

41 Promocja programu Proponowane nośniki: mailing elektroniczny, internet, publikacje internetowe, prasowe, telewizyjne, plakaty, ulotki, newsletter elektroniczny, identyfikacja graficzna, rzecznik prasowy Programu, kanał YouTube PZLA, media społecznościowe (social media).

42 Strona internetowa

43 Kids Athletics

44

45

46

47 Kontakt Polski Związek Lekkiej Atletyki ul. Mysłowicka Warszawa Jerzy Skucha Sebastian Chmara Marian Nowakowski Justyna Serafińska Gruman

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU zwany dalej Regulaminem 1. Cele projektu MultiSport 1. Główne cele projektu Multisport realizowanego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki Polski Związek Lekkiej Atletyki Strategia rozwoju lekkoatletyki w Polsce w latach 2013-2016 Polski Związek Lekkiej Atletyki ul. Mysłowicka 4 01-612 Warszawa Warszawa, 2013 Spis treści A. Wstęp...4 B. Rys

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek. WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 2 Unifikacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

KURS TRENERÓW. UEFA Grassroots C (UEFA C)

KURS TRENERÓW. UEFA Grassroots C (UEFA C) KURS TRENERÓW UEFA Grassroots C (UEFA C) Cele i założenie Programowe Kursu UEFA C zostały zatwierdzone przez Komisję Techniczną PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 1 CELE I ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r.

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r. EDUKACJA I SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014

Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014 Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie koszykówki pilotaż 2014 Materiał opracowany przez Polski Związek Koszykówki Wizja rozwoju Precyzyjnie zaplanowany długoterminowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy Warszawa, maj 2014 r. Opracował: Departament Rynku Pracy, MPiPS _ Strona 2 z 25 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo