POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice"

Transkrypt

1 POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

2

3 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie z przemysłem ciężkim. W ostatnich latach region przeszedł jednak metamorfozę, a jego stolica uchodzi za prawdziwie europejską metropolię, gdzie tradycja spotyka się ze współczesnością. Dzisiejsze Katowice to miasto dynamicznych przemian, które przyciąga ambitnych ludzi dostrzegających jego potencjał. Nie zapominając o swojej wielkoprzemysłowej tradycji, region zwraca się ku przyszłości, stając się jednym z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc przyjaznych inwestorom. Jako lider wśród deweloperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Polsce Prologis obsługuje zarówno lokalnych, jak i globalnych klientów, udostępniając im prawie dwa miliony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Niniejsza broszura przedstawia jakość i uniwersalny charakter trzech centrów dystrybucyjnych Prologis w regionie Górnego Śląska. Prologis facilities in the Upper Silesia region Katowice, the capital of the Upper Silesia region, was formerly a town identified exclusively with heavy industry and manufacturing. In recent years the region has undergone a metamorphosis and is today considered a true European city, where tradition meets modernity. Today Katowice is a place of dynamic transformation, open to changes and attracting ambitious people recognizing the opportunities to be had in the city. Rather than turning away from its industrial heritage, the region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive locations in Poland for investment today. As the leader in twenty-first century warehouse development in Poland, Prologis serves both local and global customers with nearly two million square metres of space around the country. The three parks described here present a glimpse at the quality and versatility of facilities we have available in the Upper Silesia region. Rather than turning away from its industrial heritage, the Upper Silesia region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive locations in Poland for investment today. 3

4 O PROLOGIS ABOUT PROLOGIS Najbardziej renomowana firma w sektorze nieruchomości dystrybucyjnych na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-logitstycznych na kluczowych rynkach, ufają Prologis, wiodącemu globalnemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Ponad 5,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 1 krajach na kontynentach Ponad 80 globalnych i regionalnych rynków w całej Europie i na świecie Blisko 1,00 profesjonalistów obsługujących ponad,500 klientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 5 miliardów dolarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą klienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Lider w dziedzinie odpowiedzialności biznesu Prologis opiera swoje działania na trzech głównych filarach: zarządzanie środowiskowe, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyce biznesowej. Nasze zarządzanie środowiskowe koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i zmianie klimatu, a w szczególności na ograniczaniu zużycia energii, oszczędności wody i redukcji gazów cieplarnianych. Typowe parametry naszych nowych budynków nie tylko przewyższają przyjęte standardy obiektów magazynowych w zakresie ochrony środowiska, ale także są korzystne z punktu widzenia działalności naszych klientów: Zaawansowana kontrola zużycia energii Łatwe w utrzymaniu zagospodarowanie terenu Efektywne energetycznie oświetlenie Szczelna konstrukcja Izolacja termiczna przegród zewnętrznych Instalacje zapewniające oszczędność wody The world's premier industrial real estate company When manufacturers, retailers and third-party logistics providers need high-quality logistics and distribution facilities in key markets, they rely on Prologis, the leading global provider of industrial real estate. Approximately 5.5 million square metres of distribution space Active in 1 countries on four continents More than 80 global and regional markets throughout Europe and around the world Nearly 1,00 professionals serving,500 customers With over USD $5 billion in assets under management, we provide the most modern platform of distribution space in the industry, enhanced by unparalleled customer service and an unwavering commitment to sustainable development. A distinguished leader in corporate responsibility As a responsible global citizen, Prologis approaches corporate responsibility as a three-dimensional commitment, encompassing environmental stewardship, social responsibility and ethics & governance. Our environmental stewardship focuses on sustainable development and climate change, with particular emphasis on saving energy, conserving water and reducing greenhouse gas emissions. Typical features in our new facilities not only surpass accepted environmental standards for warehouses but also benefit our customers' operations: Advanced energy control Low-maintenance landscaping Energy-efficient lighting Airtight construction Thermal insulation in the building envelope Water-conserving fixtures

5 Realizując zaangażowanie na rzecz ekologicznego budownictwa, Prologis poddaje certyfikacji wszystkie nowe budynki (od 008 roku) zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w jednym z trzech głównych obszarów, na których działa firma: Ameryka Północna i Ameryka Południowa: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Europa i Wielka Brytania: BREEAM (Building Research Establishment s Environmental Assessment Method) Azja/Japonia: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) Prologis uwzględniany jest w kilku rankingach zrównoważonego rozwoju oraz jest członkiem Green Building Council w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także udziela się w pracach Green Building Council w Rumunii oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Foundation for Corporate Social Responsibility (Fundacja na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), dzięki czemu na bieżąco wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Prologis Park Prague-Úžice w Czechach jest doskonałym przykładem potwierdzającym pozycję firmy, jako regionalnego lidera w budownictwie ekologicznym. Demonstrating our commitment to green building, Prologis submits all new construction (since 008) for certification by the prevailing geographic rating system: The Americas: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Europe and the United Kingdom: BREEAM (Building Research Establishment s Environmental Assessment Method) Asia/Japan: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) In addition to several memberships in U.S.- and U.K.-based sustainability indices and green building councils, Prologis is also active in the Romanian Green Building Council, the Foundation for Corporate Social Responsibility and the Responsible Business Forum, to keep abreast of the latest advances in sustainable development for Central and Eastern Europe. Prologis Park Prague-Úžice in the Czech Republic is an award-winning example of our regional leadership in green building. ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL 5

6 19 S6 E8 6 0 E8 E77 E Prologis Park Warsaw II Prologis Park Janki Prologis Park Nadarzyn 11 Prologis Park Będzin II 1 Prologis Park Chorzów 13 Prologis Park Wrocław A6 Prologis Park Błonie 1 Prologis Park Wrocław III 5 Prologis Park Błonie II 15 Prologis Park Wrocław IV A E65 E E67 E61 E67 E0 A E0 E6 E77 E67 E77 Warsaw 1 E77 A E373 E371 E371 E0 E30 E373 E Prologis Park Teresin Prologis Park Sochaczew Prologis Park Piotrków Prologis Park Piotrków II Prologis Park Dąbrowa Prologis Park Urzut Prologis Park Stryków Prologis Park Ruda Prologis Park Ujazd Prologis Park Poznań III Prologis Park Gdańsk II Prologis Park Wrocław V Prologis Park Poznań Prologis Park Poznań II Prologis Park Szczecin Prologis Park Gdańsk Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for development 6

7 PROLOGIS W REGIONIE PROLOGIS IN THE REGION Europa Środkowa i Wschodnia Prologis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3,5 miliona metrów kwadratowych zlokalizowanych w 36 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska Przy rozbudowie polskiego portfolio Prologis kieruje się oczekiwaniami klientów zarówno pod względem lokalizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Prologis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szlaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Central and Eastern Europe Prologis owns and manages 3.5 million square metres of distribution and logistics space in 36 prime locations across Central & Eastern Europe in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania. Poland In developing our Poland portfolio, Prologis is guided by customers' expectations regarding both the location and the quality of our facilities. Prologis' distribution centres are located in strategic parts of the country with easy access to the network of international transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunalski, Poznań, Wrocław and Katowice. 7

8 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA GÓRNYM ŚLĄSKU? Lokalizacja Górny Śląsk to region położony w południowo-wschodniej Polsce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń lotniczych zapewnia dostęp stąd do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura drogowa umożliwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Ośrodek gospodarczy Wiele międzynarodowych i zagranicznych firm wciąż inwestuje na terenie Górnego Śląska, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując dynamiczny rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniają się do tego również takie imprezy jak Międzynarodowe Targi Katowickie i Expo Silesia. Górny Śląsk to miejsce, w którym działa wiele organizacji promujących biznes, takich jak sektorowe i regionalne izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe oraz centra wspierające przedsiębiorczość i ośrodki doradztwa gospodarczego. Zarejestrowano tu prawie podmiotów gospodarczych, przy czym 60% z nich działa w sektorze usługowym. Ośrodek akademicki Katowice to trzeci pod względem wielkości ośrodek naukowy w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i siedziba ponad 0 wyższych uczelni, w których studiuje ponad osób. Obok prestiżowych uczelni państwowych, takich jak Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w mieście działają liczne prywatne uczelnie i instytuty badawcze. Dzięki temu region Górnego Śląska jest dobrze zaopatrzony w wykwalifikowanych pracowników i specjalistów z różnych gałęzi gospodarki. Location The Upper Silesia region lies in the southeast of Poland and in a geographically central location within Europe. The network of roads and flight connections provide access to all significant European centres, and the excellent transportation infrastructure makes it possible to move about the region quickly and efficiently. Economic centre Many international and foreign companies continue to invest in the Upper Silesian region, creating new workplaces and a vibrant economic climate. The economic growth of the region is supported by the Katowice International Fair and Expo Silesia. It is a place where many business organizations are active, such as sector specific and regional economic chambers, business associations and societies, centres supporting entrepreneurship as well as counseling and business information centres. There are almost 00,000 business entities registered in the Upper Silesian region. The service sector is predominant, accounting for 60 percent of all companies. Academic centre Katowice is the third-largest scientific centre in Poland after Warsaw and Kraków. It has more than 0 institutions of higher education matriculating more than 100,000 students. In addition to prestigious state schools such as the University of Silesia and the University of Economics in Katowice, the city hosts a large number of private schools and research institutes. As a result, the region is well supplied with a workforce specialized in numerous sectors of the economy. 8

9 WHY INVEST IN UPPER SILESIA? Miasto Dane Katowice Górny Śląsk Liczba mieszkańców Powierzchnia (km²) Gęstość zaludnienia (osób/km²) Rating Fitch* Bezrobocie A-,9% nd. 10,5% The city Statistics Katowice Upper Silesia Inhabitants Area (square km) Density (persons / m²) Fitch ratings* Unemployment 99, ,81 A-.9%,66,357 1, n/a 10.5% Źródło: Urząd Statystyczny, *Rating Fitch, Source: Statistical Office, September 01 *Fitch Ratings, 3 September 01 Transport Drogowy: Przez region Górnego Śląska przebiegają autostrady i oraz trasy europejskie E0, i E6 Transportation By road: and motorways pass through the region, as do European routes E0, and E6 Kolejowy: Przez Katowice biegnie główna linia kolejowa Gdynia- Wiedeń oraz Centralna Magistrala Kolejowa do Warszawy By rail: The main railway line Gdynia-Vienna and the Central Railway Line to Warsaw pass through Katowice Wodny: Położone niedaleko Katowic Gliwice obsługują Kanał Gliwicki, łączący Port Gliwice z Odrą i z siecią połączeń wodnych prowadzących przez dużą część Niemiec aż do Morza Bałtyckiego By waterway: The Gliwice Canal links Gliwice Harbor to the Odra river and thus to the waterway network across much of Germany and to the Baltic Sea Lotniczy: Port Lotniczy w Katowicach zapewnia połączenia na najważniejszych trasach europejskich. W pobliżu Aglomeracji Górnośląskiej znajdują się trzy międzynarodowe porty lotnicze: Kraków-Balice, Ostrawa i Wrocław By air: The Katowice International Airport provides connections to all of Europe; three international airports - Katowice-Balice, Ostrava and Wrocław - are nearby 9

10 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Prologis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkolony w zakresie zapewnienia klientom maksymalnie elastycznej i efektywnej obsługi. Portfolio Prologis w regionie Górnego Śląska składa się z trzech parków dystrybucyjnych ( budynki) o łącznej powierzchni magazynowej ponad 6,600 metrów kwadratowych zlokalizowanych w Będzinie, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. Prologis takes pride in managing its properties with its own in-house personnel, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Górnego Śląska: The three parks featured in Upper Silesia are as follows: 1 Prologis Park Będzin II Prologis Park Dąbrowa 3 Prologis Park Chorzów Prologis' portfolio in the Upper Silesia region comprises three distribution parks ( buildings) totalling more than 6,600 square metres of warehouse and office space in the following locations: Będzin, Chorzów and Dąbrowa Górnicza. 10

11 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry 1 0 E0 88 Gliwice Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów 3 Prologis Park Chorzów 86 Prologis Park Będzin II 1 Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno Prologis Park Dąbrowa Olkusz km Rybnik 81 Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 11

12 1

13 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Prologis w regionie Górnego Śląska charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica kolejowa (Dąbrowa Górnicza) Place manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z telewizją przemysłową Magazyn Betonowo-stalowa konstrukcja Wysokość w świetle Instalacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hali, system ESFR Świetliki i klapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 16ºC przy temperaturze zewnętrznej -0ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetlenia 00 lux (bez oregałowania) Elektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3, m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x, m) Biuro Elastyczny projekt biura oraz powierzchni socjalnych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 0ºC przy temperaturze zewnętrznej -0ºC Poziom natężenia oświetlenia 00 lux Nowoczesny system telekomunikacyjny Facility features Prologis logistics and distribution centers in the Upper Silesia region typically possess the following standard features: External Rail service (Dąbrowa Górnicza) Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ample parking places for trucks and personal cars Fully-fenced park with -hour security service Central gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/steel building structure Internal clear height ESFR sprinkler system Skylights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventilator heating system to 16º C with outside temperature of -0º C Floor loading capacity 5,000 kg/m² Average lighting level of 00 lux Electrical loading docks (3 m x 3. m) with levelers Drive-in doors (3 m x. m) Office Flexible layout with sufficient social area Heating system to 0º C with outside temperature of -0º C Average lighting level of 00 lux Modern telecommunication system 13

14 PROLOGIS PARK BĘDZIN II Prologis Park Będzin II to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks spełnia wszystkie oczekiwania wymagających klientów, takie jak strategiczna lokalizacja i funkcjonalność. Konfiguracja centrum umożliwia elastyczną organizację składowania towarów oraz ich sprawną dystrybucję na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Location Prologis Park Będzin II is located near the / E0 highway - the longest European east-west route - and the, a main international artery leading north toward Warsaw and southwest toward Kraków, Wrocław and on to the Czech Republic. Lokalizacja Prologis Park Będzin II jest położony przy autostradzie - części trasy E0 będącej najdłuższym szlakiem łączącym wschód i zachód Europy. Niedaleko biegnie także trasa - główna arteria prowadząca z północy na południe i zachód kraju - przez Warszawę w stronę Krakowa i Wrocławia, i dalej w kierunku Czech. Prologis Park Będzin II is a three-building modern distribution park providing 6,000 square metres of warehouse space. This state-of-the-art facility meets a number of customer requirements, including strategic location and excellent design. The park configuration allows for flexible storage and efficient distribution to local, national and international markets. Prologis Park Będzin II ul. Zagórska Będzin 1

15 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry km Czeladzka S86 Małobądzka Świerczewskiego E0 Stefana Żeromskiego 910 BĘDZIN Czarna Przemsza Długa 7 Stycznia Małobądzka Będzińska Zagórska Sielecka Tadeusza Kościuszki Rybnik Gliwice Prologis Park Będzin II Aleja Hugona Kołłątaja Sielecka Józefa Podsiadły Wapienna Sokolska Kaczeńców Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 1 km Auchan DĄBROWA GÓRNICZA Maja Górnicza Legionów Polskich Prague Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów Tychy 86 Sosnowiec S1 Prologis Park Będzin II Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 E0 Chrzanów Olkusz 79 Kraków 15

16 DC1 DC3 DC 5 t/m² Pyrzowice 0 km Katowice 10 km 16

17 N PROLOGIS PARK BĘDZIN II Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid 11,33 m² 7 m 1,750 m² ,08 m² 7 m 1,750 m² 15,359 m² 96 m 3,500 m² 8 17

18 PROLOGIS PARK DĄBROWA Prologis Park Dąbrowa to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które przeszły gruntowną transformację, z budową całej infrastruktury pomocniczej łącznie. Profesjonalnie zarządzany Prologis Park Dąbrowa to doskonałe miejsce dla klientów ceniących strategiczną lokalizację i wysoką jakość usług. Lokalizacja Prologis Park Dąbrowa znajduje się w północno-wschodniej części Śląska, w Dąbrowie Górniczej. W pobliżu Prologis Park Dąbrowa przebiega wiele ważnych szlaków, takich jak droga szybkiego ruchu S1 oraz droga krajowa. Trasa szybkiego ruchu S1 zapewnia bezpośrednie połączenie z autostradą i Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach. Dąbrowa Górnicza ma także rozległą sieć kolejową, zapewniającą połączenie z linią Warszawa-Katowice (VI korytarz paneuropejski) oraz pobliskim terminalem Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie. Location Prologis Park Dąbrowa is located in the northeastern part of the Silesian region. There are many important routes crossing nearby Prologis Park Dąbrowa in Dąbrowa Górnicza, including the S1 expressway and national road. Expressway S1 is a direct connection to the motorway and to Katowice International Airport. Dąbrowa Górnicza also has extensive railway network access, including the Warsaw-Katowice line (VI Pan-European corridor), and is near the Broad Gauge Metallurgy Line terminal in Sławków. Prologis Park Dąbrowa is a modern distribution park comprising ten buildings totalling 1,000 square metres of warehouse and office space. As a former brownfield, the park site has undergone a complete transformation, including development of all supporting infrastructure. The professionally managed Prologis Park Dąbrowa is an ideal choice for those customers who value strategic location and high-quality service. Prologis Park Dąbrowa ul. Roździeńskiego Dąbrowa Górnicza 18

19 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 1 Armii Krajowej km 11 Tarnowskie Góry 1 Pogoria 0 Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego Parkowa Marcina Kasprzaka Pogoria I E0 Swobodna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego DĄBROWA GÓRNICZA Gwardii Ludowej Wschodnia Obwodnica GOP S1 Marcina Kasprzaka Tworzeń Aleja Marszałka Tworzeń Józefa Piłsudskiego Toruńska 88 Prologis Park Dąbrowa Gliwice Walentego Roździeńskiego Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Prologis Park Dąbrowa Olkusz 10 km Tysiąclecia Podlesie S1 Podlesie Rybnik Myśliwska 81 Torowa Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 19

20 DC DC DC7 DC1 DC3 DC6 DC10 DC5 DC9 DC8 5 t/m² Rail served Pyrzowice 7 km Katowice km 0

21 PROLOGIS PARK DĄBROWA Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Budynek Building Budynek 5 Building 5 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid Bocznica kolejowa Reil served 16,518 m² 75 m,700 m² 0-16,881 m² 75 m,700 m² 11,5 m 19,779 m² 75 m,700 m² 5-1,96 m² 75 m,700 m² 19 8,558 m² 75 m,700 m² 1 - Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 6 Building 6 Budynek 7 Building 7 Budynek 8 Building 8 Budynek 9 Building 9 Budynek 10 Building 10 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid Bocznica kolejowa Reil served 10,303 m² 75 m,700 m² 1-16,991 m² 75 m,700 m² 10,171 m² 100 m 3,600 m² 3-1,601 m² 100 m 3,600 m² ,35 m² 100 m 3,600 m² N 1

22 PROLOGIS PARK CHORZÓW Prologis Park Chorzów to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni metrów kwadratowych z możliwością powiększenia o ponad metrów kwadratowych (Budynek 10), do którego prowadzą 3 bramy wjazdowe. Kompleks jest objęty całodobową ochroną. Na jego terenie znajdują się wielofunkcyjne magazyny, liczne miejsca parkingowe i obszerne place manewrowe. Na terenie parku znajdują sie przystanki komunikacji miejskiej. Lokalizacja Location One of the park's greatest benefits is its proximity to major transportation routes. It is located on the western border of the Katowice municipal area, with access to the highway (Germany-Ukraine) adjacent to the site. The junction of the two largest Polish transportation corridors of international importance (the east-west and the north-south motorways - Gliwice-Sośnica Junction) is in Gliwice, about 15 kilometres to the west of the site. Jednym z największych atutów centrum jest sąsiedztwo głównych szlaków transportowych. Kompleks leży na zachodnich krańcach Katowic i ma połączenie z przebiegającą tuż obok autostradą (Niemcy-Ukraina). W oddalonych o 15 kilometrów w kierunku zachodnim Gliwicach powstał Węzeł Gliwice-Sośnica - skrzyżowanie dwóch największych międzynarodowych korytarzy transportowych w Polsce (autostrady wschód-zachód i północ-południe). Prologis Park Chorzów is a modern distribution park consisting of nine buildings totalling more than 33,000 square metres of warehouse and office space. The park has potential development of an additional facility (Building 10) comprising another approximately 18,000 square metres. The park offers -hour on-site security, features 3 entry gates, public transportation within the park, flexible warehouse units, ample parking places and manoeuvering courts. Prologis Park Chorzów ul. Niedźwiedziniec Chorzów

23 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry 1 Podmiejska Obroki Józefa Piłsudskiego 0 Księdza Ludwika Tunkla Oświęcimska E0 E0 Oświęcimska Radoszowska Stefana Batorego Kasztanowa Niedźwiedziniec Rondo Gębały E0 Leśna II Prologis Park Chorzów 88 Gliwice 1 km Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów 81 Prologis Park Chorzów Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Olkusz 10 km Rybnik 81 Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 3

24 DC5 DC8 DC9 DC6 DC7 DC3 DC DC1 DC 5 t/m² Pyrzowice km Katowice 6 km

25 PROLOGIS PARK CHORZÓW Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Budynek Building Budynek 5 Building 5 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid,509 m² 7 m,600 m² 33 3,713 m² 7 m,600 m² 9 11,5 m 36,89 m² 96 m 3,500 m² 38 1,500 m² m,850 m² 1 19,131 m² 60 m,00 m² 18 5 Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 6 Building 6 Budynek 7 Building 7 Budynek 8 Building 8 Budynek 9 Building 9 Budynek 10 Building 10 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid 10,130 m² 7 m,650 m² 16 19,050 m² 7 m,650 m² 3 3 6,630 m² 8 m 3,000 m² 5 7 1,917 m² 8 m 3,000 m² ,1 m² 8 m 3,000 m² 6 N - planned - developed 5

26 Central & Eastern Europe Headquarters Prologis Złote Tarasy Lumen Building ul. Złota Warszawa POLAND Upper Silesia Office Prologis Park Chorzów Building 5, ul. Niedźwiedziniec Chorzów POLAND Leasing Contact Michał Czarnecki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogólne wytyczne, które nie stanowią w całości lub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. The details contained in this brochure are intended as a general guideline only and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 01 Prologis. All rights reserved.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ przewodnik inwestora katowicka specjalna strefa ekonomiczna s.a. POLSKA investor s guide POLAND Szanowni Państwo, Amerykańskie

Bardziej szczegółowo