POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice"

Transkrypt

1 POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

2

3 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie z przemysłem ciężkim. W ostatnich latach region przeszedł jednak metamorfozę, a jego stolica uchodzi za prawdziwie europejską metropolię, gdzie tradycja spotyka się ze współczesnością. Dzisiejsze Katowice to miasto dynamicznych przemian, które przyciąga ambitnych ludzi dostrzegających jego potencjał. Nie zapominając o swojej wielkoprzemysłowej tradycji, region zwraca się ku przyszłości, stając się jednym z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc przyjaznych inwestorom. Jako lider wśród deweloperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Polsce Prologis obsługuje zarówno lokalnych, jak i globalnych klientów, udostępniając im prawie dwa miliony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Niniejsza broszura przedstawia jakość i uniwersalny charakter trzech centrów dystrybucyjnych Prologis w regionie Górnego Śląska. Prologis facilities in the Upper Silesia region Katowice, the capital of the Upper Silesia region, was formerly a town identified exclusively with heavy industry and manufacturing. In recent years the region has undergone a metamorphosis and is today considered a true European city, where tradition meets modernity. Today Katowice is a place of dynamic transformation, open to changes and attracting ambitious people recognizing the opportunities to be had in the city. Rather than turning away from its industrial heritage, the region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive locations in Poland for investment today. As the leader in twenty-first century warehouse development in Poland, Prologis serves both local and global customers with nearly two million square metres of space around the country. The three parks described here present a glimpse at the quality and versatility of facilities we have available in the Upper Silesia region. Rather than turning away from its industrial heritage, the Upper Silesia region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive locations in Poland for investment today. 3

4 O PROLOGIS ABOUT PROLOGIS Najbardziej renomowana firma w sektorze nieruchomości dystrybucyjnych na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-logitstycznych na kluczowych rynkach, ufają Prologis, wiodącemu globalnemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Ponad 5,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 1 krajach na kontynentach Ponad 80 globalnych i regionalnych rynków w całej Europie i na świecie Blisko 1,00 profesjonalistów obsługujących ponad,500 klientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 5 miliardów dolarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą klienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Lider w dziedzinie odpowiedzialności biznesu Prologis opiera swoje działania na trzech głównych filarach: zarządzanie środowiskowe, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyce biznesowej. Nasze zarządzanie środowiskowe koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i zmianie klimatu, a w szczególności na ograniczaniu zużycia energii, oszczędności wody i redukcji gazów cieplarnianych. Typowe parametry naszych nowych budynków nie tylko przewyższają przyjęte standardy obiektów magazynowych w zakresie ochrony środowiska, ale także są korzystne z punktu widzenia działalności naszych klientów: Zaawansowana kontrola zużycia energii Łatwe w utrzymaniu zagospodarowanie terenu Efektywne energetycznie oświetlenie Szczelna konstrukcja Izolacja termiczna przegród zewnętrznych Instalacje zapewniające oszczędność wody The world's premier industrial real estate company When manufacturers, retailers and third-party logistics providers need high-quality logistics and distribution facilities in key markets, they rely on Prologis, the leading global provider of industrial real estate. Approximately 5.5 million square metres of distribution space Active in 1 countries on four continents More than 80 global and regional markets throughout Europe and around the world Nearly 1,00 professionals serving,500 customers With over USD $5 billion in assets under management, we provide the most modern platform of distribution space in the industry, enhanced by unparalleled customer service and an unwavering commitment to sustainable development. A distinguished leader in corporate responsibility As a responsible global citizen, Prologis approaches corporate responsibility as a three-dimensional commitment, encompassing environmental stewardship, social responsibility and ethics & governance. Our environmental stewardship focuses on sustainable development and climate change, with particular emphasis on saving energy, conserving water and reducing greenhouse gas emissions. Typical features in our new facilities not only surpass accepted environmental standards for warehouses but also benefit our customers' operations: Advanced energy control Low-maintenance landscaping Energy-efficient lighting Airtight construction Thermal insulation in the building envelope Water-conserving fixtures

5 Realizując zaangażowanie na rzecz ekologicznego budownictwa, Prologis poddaje certyfikacji wszystkie nowe budynki (od 008 roku) zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w jednym z trzech głównych obszarów, na których działa firma: Ameryka Północna i Ameryka Południowa: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Europa i Wielka Brytania: BREEAM (Building Research Establishment s Environmental Assessment Method) Azja/Japonia: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) Prologis uwzględniany jest w kilku rankingach zrównoważonego rozwoju oraz jest członkiem Green Building Council w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także udziela się w pracach Green Building Council w Rumunii oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Foundation for Corporate Social Responsibility (Fundacja na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), dzięki czemu na bieżąco wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Prologis Park Prague-Úžice w Czechach jest doskonałym przykładem potwierdzającym pozycję firmy, jako regionalnego lidera w budownictwie ekologicznym. Demonstrating our commitment to green building, Prologis submits all new construction (since 008) for certification by the prevailing geographic rating system: The Americas: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Europe and the United Kingdom: BREEAM (Building Research Establishment s Environmental Assessment Method) Asia/Japan: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) In addition to several memberships in U.S.- and U.K.-based sustainability indices and green building councils, Prologis is also active in the Romanian Green Building Council, the Foundation for Corporate Social Responsibility and the Responsible Business Forum, to keep abreast of the latest advances in sustainable development for Central and Eastern Europe. Prologis Park Prague-Úžice in the Czech Republic is an award-winning example of our regional leadership in green building. ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL 5

6 19 S6 E8 6 0 E8 E77 E Prologis Park Warsaw II Prologis Park Janki Prologis Park Nadarzyn 11 Prologis Park Będzin II 1 Prologis Park Chorzów 13 Prologis Park Wrocław A6 Prologis Park Błonie 1 Prologis Park Wrocław III 5 Prologis Park Błonie II 15 Prologis Park Wrocław IV A E65 E E67 E61 E67 E0 A E0 E6 E77 E67 E77 Warsaw 1 E77 A E373 E371 E371 E0 E30 E373 E Prologis Park Teresin Prologis Park Sochaczew Prologis Park Piotrków Prologis Park Piotrków II Prologis Park Dąbrowa Prologis Park Urzut Prologis Park Stryków Prologis Park Ruda Prologis Park Ujazd Prologis Park Poznań III Prologis Park Gdańsk II Prologis Park Wrocław V Prologis Park Poznań Prologis Park Poznań II Prologis Park Szczecin Prologis Park Gdańsk Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for development 6

7 PROLOGIS W REGIONIE PROLOGIS IN THE REGION Europa Środkowa i Wschodnia Prologis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3,5 miliona metrów kwadratowych zlokalizowanych w 36 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska Przy rozbudowie polskiego portfolio Prologis kieruje się oczekiwaniami klientów zarówno pod względem lokalizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Prologis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szlaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Central and Eastern Europe Prologis owns and manages 3.5 million square metres of distribution and logistics space in 36 prime locations across Central & Eastern Europe in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania. Poland In developing our Poland portfolio, Prologis is guided by customers' expectations regarding both the location and the quality of our facilities. Prologis' distribution centres are located in strategic parts of the country with easy access to the network of international transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunalski, Poznań, Wrocław and Katowice. 7

8 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA GÓRNYM ŚLĄSKU? Lokalizacja Górny Śląsk to region położony w południowo-wschodniej Polsce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń lotniczych zapewnia dostęp stąd do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura drogowa umożliwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Ośrodek gospodarczy Wiele międzynarodowych i zagranicznych firm wciąż inwestuje na terenie Górnego Śląska, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując dynamiczny rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniają się do tego również takie imprezy jak Międzynarodowe Targi Katowickie i Expo Silesia. Górny Śląsk to miejsce, w którym działa wiele organizacji promujących biznes, takich jak sektorowe i regionalne izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe oraz centra wspierające przedsiębiorczość i ośrodki doradztwa gospodarczego. Zarejestrowano tu prawie podmiotów gospodarczych, przy czym 60% z nich działa w sektorze usługowym. Ośrodek akademicki Katowice to trzeci pod względem wielkości ośrodek naukowy w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i siedziba ponad 0 wyższych uczelni, w których studiuje ponad osób. Obok prestiżowych uczelni państwowych, takich jak Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w mieście działają liczne prywatne uczelnie i instytuty badawcze. Dzięki temu region Górnego Śląska jest dobrze zaopatrzony w wykwalifikowanych pracowników i specjalistów z różnych gałęzi gospodarki. Location The Upper Silesia region lies in the southeast of Poland and in a geographically central location within Europe. The network of roads and flight connections provide access to all significant European centres, and the excellent transportation infrastructure makes it possible to move about the region quickly and efficiently. Economic centre Many international and foreign companies continue to invest in the Upper Silesian region, creating new workplaces and a vibrant economic climate. The economic growth of the region is supported by the Katowice International Fair and Expo Silesia. It is a place where many business organizations are active, such as sector specific and regional economic chambers, business associations and societies, centres supporting entrepreneurship as well as counseling and business information centres. There are almost 00,000 business entities registered in the Upper Silesian region. The service sector is predominant, accounting for 60 percent of all companies. Academic centre Katowice is the third-largest scientific centre in Poland after Warsaw and Kraków. It has more than 0 institutions of higher education matriculating more than 100,000 students. In addition to prestigious state schools such as the University of Silesia and the University of Economics in Katowice, the city hosts a large number of private schools and research institutes. As a result, the region is well supplied with a workforce specialized in numerous sectors of the economy. 8

9 WHY INVEST IN UPPER SILESIA? Miasto Dane Katowice Górny Śląsk Liczba mieszkańców Powierzchnia (km²) Gęstość zaludnienia (osób/km²) Rating Fitch* Bezrobocie A-,9% nd. 10,5% The city Statistics Katowice Upper Silesia Inhabitants Area (square km) Density (persons / m²) Fitch ratings* Unemployment 99, ,81 A-.9%,66,357 1, n/a 10.5% Źródło: Urząd Statystyczny, *Rating Fitch, Source: Statistical Office, September 01 *Fitch Ratings, 3 September 01 Transport Drogowy: Przez region Górnego Śląska przebiegają autostrady i oraz trasy europejskie E0, i E6 Transportation By road: and motorways pass through the region, as do European routes E0, and E6 Kolejowy: Przez Katowice biegnie główna linia kolejowa Gdynia- Wiedeń oraz Centralna Magistrala Kolejowa do Warszawy By rail: The main railway line Gdynia-Vienna and the Central Railway Line to Warsaw pass through Katowice Wodny: Położone niedaleko Katowic Gliwice obsługują Kanał Gliwicki, łączący Port Gliwice z Odrą i z siecią połączeń wodnych prowadzących przez dużą część Niemiec aż do Morza Bałtyckiego By waterway: The Gliwice Canal links Gliwice Harbor to the Odra river and thus to the waterway network across much of Germany and to the Baltic Sea Lotniczy: Port Lotniczy w Katowicach zapewnia połączenia na najważniejszych trasach europejskich. W pobliżu Aglomeracji Górnośląskiej znajdują się trzy międzynarodowe porty lotnicze: Kraków-Balice, Ostrawa i Wrocław By air: The Katowice International Airport provides connections to all of Europe; three international airports - Katowice-Balice, Ostrava and Wrocław - are nearby 9

10 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Prologis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkolony w zakresie zapewnienia klientom maksymalnie elastycznej i efektywnej obsługi. Portfolio Prologis w regionie Górnego Śląska składa się z trzech parków dystrybucyjnych ( budynki) o łącznej powierzchni magazynowej ponad 6,600 metrów kwadratowych zlokalizowanych w Będzinie, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. Prologis takes pride in managing its properties with its own in-house personnel, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Górnego Śląska: The three parks featured in Upper Silesia are as follows: 1 Prologis Park Będzin II Prologis Park Dąbrowa 3 Prologis Park Chorzów Prologis' portfolio in the Upper Silesia region comprises three distribution parks ( buildings) totalling more than 6,600 square metres of warehouse and office space in the following locations: Będzin, Chorzów and Dąbrowa Górnicza. 10

11 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry 1 0 E0 88 Gliwice Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów 3 Prologis Park Chorzów 86 Prologis Park Będzin II 1 Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno Prologis Park Dąbrowa Olkusz km Rybnik 81 Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 11

12 1

13 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Prologis w regionie Górnego Śląska charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica kolejowa (Dąbrowa Górnicza) Place manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z telewizją przemysłową Magazyn Betonowo-stalowa konstrukcja Wysokość w świetle Instalacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hali, system ESFR Świetliki i klapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 16ºC przy temperaturze zewnętrznej -0ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetlenia 00 lux (bez oregałowania) Elektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3, m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x, m) Biuro Elastyczny projekt biura oraz powierzchni socjalnych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 0ºC przy temperaturze zewnętrznej -0ºC Poziom natężenia oświetlenia 00 lux Nowoczesny system telekomunikacyjny Facility features Prologis logistics and distribution centers in the Upper Silesia region typically possess the following standard features: External Rail service (Dąbrowa Górnicza) Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ample parking places for trucks and personal cars Fully-fenced park with -hour security service Central gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/steel building structure Internal clear height ESFR sprinkler system Skylights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventilator heating system to 16º C with outside temperature of -0º C Floor loading capacity 5,000 kg/m² Average lighting level of 00 lux Electrical loading docks (3 m x 3. m) with levelers Drive-in doors (3 m x. m) Office Flexible layout with sufficient social area Heating system to 0º C with outside temperature of -0º C Average lighting level of 00 lux Modern telecommunication system 13

14 PROLOGIS PARK BĘDZIN II Prologis Park Będzin II to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks spełnia wszystkie oczekiwania wymagających klientów, takie jak strategiczna lokalizacja i funkcjonalność. Konfiguracja centrum umożliwia elastyczną organizację składowania towarów oraz ich sprawną dystrybucję na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Location Prologis Park Będzin II is located near the / E0 highway - the longest European east-west route - and the, a main international artery leading north toward Warsaw and southwest toward Kraków, Wrocław and on to the Czech Republic. Lokalizacja Prologis Park Będzin II jest położony przy autostradzie - części trasy E0 będącej najdłuższym szlakiem łączącym wschód i zachód Europy. Niedaleko biegnie także trasa - główna arteria prowadząca z północy na południe i zachód kraju - przez Warszawę w stronę Krakowa i Wrocławia, i dalej w kierunku Czech. Prologis Park Będzin II is a three-building modern distribution park providing 6,000 square metres of warehouse space. This state-of-the-art facility meets a number of customer requirements, including strategic location and excellent design. The park configuration allows for flexible storage and efficient distribution to local, national and international markets. Prologis Park Będzin II ul. Zagórska Będzin 1

15 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry km Czeladzka S86 Małobądzka Świerczewskiego E0 Stefana Żeromskiego 910 BĘDZIN Czarna Przemsza Długa 7 Stycznia Małobądzka Będzińska Zagórska Sielecka Tadeusza Kościuszki Rybnik Gliwice Prologis Park Będzin II Aleja Hugona Kołłątaja Sielecka Józefa Podsiadły Wapienna Sokolska Kaczeńców Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 1 km Auchan DĄBROWA GÓRNICZA Maja Górnicza Legionów Polskich Prague Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów Tychy 86 Sosnowiec S1 Prologis Park Będzin II Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 E0 Chrzanów Olkusz 79 Kraków 15

16 DC1 DC3 DC 5 t/m² Pyrzowice 0 km Katowice 10 km 16

17 N PROLOGIS PARK BĘDZIN II Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid 11,33 m² 7 m 1,750 m² ,08 m² 7 m 1,750 m² 15,359 m² 96 m 3,500 m² 8 17

18 PROLOGIS PARK DĄBROWA Prologis Park Dąbrowa to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które przeszły gruntowną transformację, z budową całej infrastruktury pomocniczej łącznie. Profesjonalnie zarządzany Prologis Park Dąbrowa to doskonałe miejsce dla klientów ceniących strategiczną lokalizację i wysoką jakość usług. Lokalizacja Prologis Park Dąbrowa znajduje się w północno-wschodniej części Śląska, w Dąbrowie Górniczej. W pobliżu Prologis Park Dąbrowa przebiega wiele ważnych szlaków, takich jak droga szybkiego ruchu S1 oraz droga krajowa. Trasa szybkiego ruchu S1 zapewnia bezpośrednie połączenie z autostradą i Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach. Dąbrowa Górnicza ma także rozległą sieć kolejową, zapewniającą połączenie z linią Warszawa-Katowice (VI korytarz paneuropejski) oraz pobliskim terminalem Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie. Location Prologis Park Dąbrowa is located in the northeastern part of the Silesian region. There are many important routes crossing nearby Prologis Park Dąbrowa in Dąbrowa Górnicza, including the S1 expressway and national road. Expressway S1 is a direct connection to the motorway and to Katowice International Airport. Dąbrowa Górnicza also has extensive railway network access, including the Warsaw-Katowice line (VI Pan-European corridor), and is near the Broad Gauge Metallurgy Line terminal in Sławków. Prologis Park Dąbrowa is a modern distribution park comprising ten buildings totalling 1,000 square metres of warehouse and office space. As a former brownfield, the park site has undergone a complete transformation, including development of all supporting infrastructure. The professionally managed Prologis Park Dąbrowa is an ideal choice for those customers who value strategic location and high-quality service. Prologis Park Dąbrowa ul. Roździeńskiego Dąbrowa Górnicza 18

19 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 1 Armii Krajowej km 11 Tarnowskie Góry 1 Pogoria 0 Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego Parkowa Marcina Kasprzaka Pogoria I E0 Swobodna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego DĄBROWA GÓRNICZA Gwardii Ludowej Wschodnia Obwodnica GOP S1 Marcina Kasprzaka Tworzeń Aleja Marszałka Tworzeń Józefa Piłsudskiego Toruńska 88 Prologis Park Dąbrowa Gliwice Walentego Roździeńskiego Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Prologis Park Dąbrowa Olkusz 10 km Tysiąclecia Podlesie S1 Podlesie Rybnik Myśliwska 81 Torowa Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 19

20 DC DC DC7 DC1 DC3 DC6 DC10 DC5 DC9 DC8 5 t/m² Rail served Pyrzowice 7 km Katowice km 0

21 PROLOGIS PARK DĄBROWA Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Budynek Building Budynek 5 Building 5 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid Bocznica kolejowa Reil served 16,518 m² 75 m,700 m² 0-16,881 m² 75 m,700 m² 11,5 m 19,779 m² 75 m,700 m² 5-1,96 m² 75 m,700 m² 19 8,558 m² 75 m,700 m² 1 - Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 6 Building 6 Budynek 7 Building 7 Budynek 8 Building 8 Budynek 9 Building 9 Budynek 10 Building 10 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid Bocznica kolejowa Reil served 10,303 m² 75 m,700 m² 1-16,991 m² 75 m,700 m² 10,171 m² 100 m 3,600 m² 3-1,601 m² 100 m 3,600 m² ,35 m² 100 m 3,600 m² N 1

22 PROLOGIS PARK CHORZÓW Prologis Park Chorzów to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni metrów kwadratowych z możliwością powiększenia o ponad metrów kwadratowych (Budynek 10), do którego prowadzą 3 bramy wjazdowe. Kompleks jest objęty całodobową ochroną. Na jego terenie znajdują się wielofunkcyjne magazyny, liczne miejsca parkingowe i obszerne place manewrowe. Na terenie parku znajdują sie przystanki komunikacji miejskiej. Lokalizacja Location One of the park's greatest benefits is its proximity to major transportation routes. It is located on the western border of the Katowice municipal area, with access to the highway (Germany-Ukraine) adjacent to the site. The junction of the two largest Polish transportation corridors of international importance (the east-west and the north-south motorways - Gliwice-Sośnica Junction) is in Gliwice, about 15 kilometres to the west of the site. Jednym z największych atutów centrum jest sąsiedztwo głównych szlaków transportowych. Kompleks leży na zachodnich krańcach Katowic i ma połączenie z przebiegającą tuż obok autostradą (Niemcy-Ukraina). W oddalonych o 15 kilometrów w kierunku zachodnim Gliwicach powstał Węzeł Gliwice-Sośnica - skrzyżowanie dwóch największych międzynarodowych korytarzy transportowych w Polsce (autostrady wschód-zachód i północ-południe). Prologis Park Chorzów is a modern distribution park consisting of nine buildings totalling more than 33,000 square metres of warehouse and office space. The park has potential development of an additional facility (Building 10) comprising another approximately 18,000 square metres. The park offers -hour on-site security, features 3 entry gates, public transportation within the park, flexible warehouse units, ample parking places and manoeuvering courts. Prologis Park Chorzów ul. Niedźwiedziniec Chorzów

23 Wrocław / Berlin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kielce Strzelce Opolskie 11 Tarnowskie Góry 1 Podmiejska Obroki Józefa Piłsudskiego 0 Księdza Ludwika Tunkla Oświęcimska E0 E0 Oświęcimska Radoszowska Stefana Batorego Kasztanowa Niedźwiedziniec Rondo Gębały E0 Leśna II Prologis Park Chorzów 88 Gliwice 1 km Bytom Będzin Ruda Śląska Katowice Chorzów 81 Prologis Park Chorzów Sosnowiec S1 Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Olkusz 10 km Rybnik 81 Prague 1 Tychy E0 Chrzanów 79 Kraków 3

24 DC5 DC8 DC9 DC6 DC7 DC3 DC DC1 DC 5 t/m² Pyrzowice km Katowice 6 km

25 PROLOGIS PARK CHORZÓW Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 1 Building 1 Budynek Building Budynek 3 Building 3 Budynek Building Budynek 5 Building 5 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid,509 m² 7 m,600 m² 33 3,713 m² 7 m,600 m² 9 11,5 m 36,89 m² 96 m 3,500 m² 38 1,500 m² m,850 m² 1 19,131 m² 60 m,00 m² 18 5 Zestawienie powierzchni Schedule of areas Budynek 6 Building 6 Budynek 7 Building 7 Budynek 8 Building 8 Budynek 9 Building 9 Budynek 10 Building 10 Powierzchnia całkowita Total area Głębokość budynku Building depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świetle Clear height Wytrzymałość posadzki Floor loading Siatka słupów Grid 10,130 m² 7 m,650 m² 16 19,050 m² 7 m,650 m² 3 3 6,630 m² 8 m 3,000 m² 5 7 1,917 m² 8 m 3,000 m² ,1 m² 8 m 3,000 m² 6 N - planned - developed 5

26 Central & Eastern Europe Headquarters Prologis Złote Tarasy Lumen Building ul. Złota Warszawa POLAND Upper Silesia Office Prologis Park Chorzów Building 5, ul. Niedźwiedziniec Chorzów POLAND Leasing Contact Michał Czarnecki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogólne wytyczne, które nie stanowią w całości lub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. The details contained in this brochure are intended as a general guideline only and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 01 Prologis. All rights reserved.

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES 413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES CONSTRUCTION OF THIS PARK COMMENCED IN 2007 LETTABLE AREA OF MORE THAN 74,800 M 2 IN 2 BUILDINGS LAND BANK WITH POTENTIAL TO DEVELOP MORE THAN 413,000 M 2 - BUILT TO SUIT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager)

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager) PCC Intermodal West-East corridor, terminals and future developments Maciej Słowiński (Key Account Manager) The Company was established in 2005 It is leading intermodal operator in Management Board Poland-Germany-Netherlands

Bardziej szczegółowo

171,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

171,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES 171,000 M OPPORTUNITIES Strategically located GDYNIA GDAŃSK LT E75 SZCZECIN BYDGOSZCZ PL BIAŁYSTOK BY BERLIN D E65 P3 POZNAŃ E61 E30 ŁÓDŹ P3 BŁONIE WARSAW P3 MSZCZONÓW KOBRYN DRESDEN WROCŁAW P3 PIOTRKÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, 44-100 Gliwice, PL, phone +48 694 202 157, fax +48 32 237 22 90 Introduction In Polish coal industry the post-mining waste

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+ Press kit Polska+ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+ STAN NA 31 GRUDNIA 2016 Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Nasze decyzje oparte są o 30-letnie doświadczenie oraz rozległą wiedzę na temat rynków, na których

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN CENTRUM BIUROWE NEPTUN BUDYNEK INFORMACJE O BUDYNKU Pierwszy nowoczesny wysokościowy budynek biurowy w Gdańsku (86 metrów)

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo