PROLOGIS UPPER SILESIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLOGIS UPPER SILESIA"

Transkrypt

1 PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO

2 2

3 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie z przemysłem ciężkim. W ostatnich atach region przeszedł jednak metamorfozę, a jego stoica uchodzi za prawdziwie europejską metropoię, gdzie tradycja spotyka się ze współczesnością. Dzisiejsze Katowice to miasto dynamicznych przemian, które przyciąga ambitnych udzi dostrzegających jego potencjał. Nie zapominając o swojej wiekoprzemysłowej tradycji, region zwraca się ku przyszłości, stając się jednym z najatrakcyjniejszych w Posce miejsc przyjaznych inwestorom. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im prawie dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Niniejsza broszura przedstawia jakość i uniwersany charakter trzech centrów dystrybucyjnych Proogis w regionie Górnego Śąska. Proogis faciities in the Upper Siesia region Katowice, the capita of the Upper Siesia region, was formery a town identified excusivey with heavy industry and manufacturing. In recent years the region has undergone a metamorphosis and is today considered a true European city, where tradition meets modernity. Today Katowice is a pace of dynamic transformation, open to changes and attracting ambitious peope recognizing the opportunities to be had in the city. Rather than turning away from its industria heritage, the region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive ocations in Poand for investment today. As the eader in twenty-first century warehouse deveopment in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with neary two miion square metres of space around the country. The three parks described here present a gimpse at the quaity and versatiity of faciities we have avaiabe in the Upper Siesia region. Rather than turning away from its industria heritage, the Upper Siesia region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive ocations in Poand for investment today. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA GÓRNYM ŚLĄSKU? Lokaizacja Górny Śąsk to region położony w południowej Posce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń otniczych zapewnia dostęp stąd do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura drogowa umożiwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Ośrodek gospodarczy Wiee międzynarodowych i zagranicznych firm wciąż inwestuje na terenie Górnego Śąska, tworząc nowe miejsca pracy i stymuując dynamiczny rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniają się do tego również takie imprezy jak Międzynarodowe Targi Katowickie, Expo Siesia i Europejskie Forum Gospodarcze. Górny Śąsk to miejsce, w którym działa wiee organizacji promujących biznes, takich jak sektorowe i regionane izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe oraz centra wspierające przedsiębiorczość i ośrodki doradztwa gospodarczego. Zarejestrowano tu prawie podmiotów gospodarczych, przy czym 60% z nich działa w sektorze usługowym. Ośrodek akademicki Katowice to trzeci pod wzgędem wiekości ośrodek naukowy w Posce (po Warszawie i Krakowie) i siedziba ponad 20 wyższych uczeni, w których studiuje ponad osób. Obok prestiżowych uczeni państwowych, takich jak Uniwersytet Śąski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w mieście działają iczne prywatne uczenie i instytuty badawcze. Dzięki temu region Górnego Śąska jest dobrze zaopatrzony w wykwaifikowanych pracowników i specjaistów z różnych gałęzi gospodarki. Location The Upper Siesia region ies in the south of Poand and in a geographicay centra ocation within Europe. The network of roads and fight connections provide access to a significant European centres, and the exceent transportation infrastructure makes it possibe to move about the region quicky and efficienty. Economic centre Many internationa and foreign companies continue to invest in the Upper Siesian region, creating new workpaces and a vibrant economic cimate. The economic growth of the region is supported by the Katowice Internationa Fair, Expo Siesia and European Economic Congress. It is a pace where many business organizations are active, such as sector specific and regiona economic chambers, business associations and societies, centres supporting entrepreneurship as we as counseing and business information centres. There are amost 200,000 business entities registered in the Upper Siesian region. The service sector is predominant, accounting for 60 percent of a companies. Academic centre Katowice is the third-argest scientific centre in Poand after Warsaw and Kraków. It has more than 20 institutions of higher education matricuating more than 00,000 students. In addition to prestigious state schoos such as the University of Siesia and the University of Economics in Katowice, the city hosts a arge number of private schoos and research institutes. As a resut, the region is we suppied with a workforce speciaized in numerous sectors of the economy. 4

5 WHY INVEST IN UPPER SILESIA? Miasto Dane Katowice Górny Śąsk Liczba mieszkańców Powierzchnia (km²) Gęstość zaudnienia (osób/km²) Bezrobocie 5,6% 0,9% The city Statistics Katowice Upper Siesia Inhabitants Area (square km) 288, ,599,400 2,333 Density (persons / m²), Unempoyment 5.6% 0.9% Źródło: Urząd Statystyczny, Source: Statistica Office, Apri 204 Transport Drogowy: Przez region Górnego Śąska przebiegają autostrady i oraz trasy europejskie, i E462. Ważnym szkakiem komunikacyjnym w rejonie jest Drogowa Trasa Średnicowa droga szybkiego ruchu łącząca 6 miast konurbacji górnośąskiej, Górnośąskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie DTŚ łączy Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śąską, Zabrze i Giwice Transportation By road: and motorways pass through the region, as do European routes, and E462. An important transport route in the region is Centra Highway (DTS) - connecting six towns of Upper Siesian conurbation, the Upper Siesian Industria District. Currenty, DTS connects Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śąska, Zabrze and Giwice. Koejowy: Przez Katowice biegnie główna inia koejowa Gdynia- Wiedeń oraz Centrana Magistraa Koejowa do Warszawy By rai: The main raiway ine Gdynia-Vienna and the Centra Raiway Line to Warsaw pass through Katowice Wodny: Położone niedaeko Katowic Giwice obsługują Kanał Giwicki, łączący Port Giwice z Odrą i z siecią połączeń wodnych prowadzących przez dużą część Niemiec aż do Morza Bałtyckiego By waterway: The Giwice Cana inks Giwice Harbor to the Odra river and thus to the waterway network across much of Germany and to the Batic Sea Lotniczy: Port Lotniczy w Katowicach zapewnia połączenia na najważniejszych trasach europejskich. W pobiżu Agomeracji Górnośąskiej znajdują się trzy międzynarodowe porty otnicze: Kraków-Baice, Ostrawa i Wrocław By air: The Katowice Internationa Airport provides connections to a of Europe; three internationa airports - Katowice-Baice, Ostrava and Wrocław - are nearby 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. 55 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 2 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad 400 profesjonaistów obsługujących kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 52 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 4,2 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. 55 miion square metres of distribution space Active in 2 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than,400 professionas serving 4,500 customers With over USD $52 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 4.2 miion square metres of distribution and ogistics space in prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS S6 E28 23 E28 2 Proogis Park Warsaw II Proogis Warsaw-Żerań 3 Proogis Park Będzin II 4 Proogis Park Chorzów 22 E77 E Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn 5 6 Proogis Park Giwice Proogis Park Wrocław A6 5 6 Proogis Park Błonie Proogis Park Błonie II 7 8 Proogis Park Wrocław III Proogis Park Wrocław IV A2 E65 E E67 E26 E67 4 A Warsaw E67 E462 E77 E77 A2 E373 E77 E37 E37 E30 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Stryków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 Proogis Park Poznań III Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Górnego Śąska składa się z czterech parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 483,600 metrów kwadratowych zokaizowanych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej i Giwicach. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Górnego Śąska: The three parks featured in Upper Siesia are as foows: Proogis Park Będzin II 2 Proogis Park Dąbrowa 3 Proogis Park Chorzów Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Proogis' portfoio in the Upper Siesia region comprises four distribution parks totaing more than 483,600 square metres of warehouse and office space in the foowing ocations: Będzin, Chorzów, Dąbrowa Górnicza and Giwice. 4 Proogis Park Giwice 8

9 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry 40 Giwice Proogis Park Giwice 88 rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 3 Proogis Park Chorzów S86 Proogis Park Będzin II Sosnowiec S Dabrowa Górnicza 2 Jaworzno Proogis Park Dąbrowa Okusz Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague Kraków 9

10 0

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Górnego Śąska charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica koejowa (Dąbrowa Górnicza) Pace manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete 0 m Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 6ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in the Upper Siesia region typicay possess the foowing standard features: Externa Rai service (Dąbrowa Górnicza) Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height 0 m ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 6º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system

12 PROLOGIS PARK BĘDZIN II Proogis Park Będzin II to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompeks spełnia wszystkie oczekiwania wymagających kientów, takie jak strategiczna okaizacja i funkcjonaność. Konfiguracja centrum umożiwia eastyczną organizację składowania towarów oraz ich sprawną dystrybucję na rynku okanym, krajowym i międzynarodowym. Location Proogis Park Będzin II is ocated near the / highway - the ongest European east-west route - and the S (), a main internationa artery eading north toward Warsaw and southwest toward Kraków, Wrocław and on to the Czech Repubic. Lokaizacja Proogis Park Będzin II jest położony w pobiżu autostrady - części trasy będącej najdłuższym szakiem łączącym wschód i zachód Europy. Niedaeko biegnie także trasa S () - główna arteria prowadząca z północy na południe i zachód kraju - przez Warszawę w stronę Krakowa i Wrocławia, i daej w kierunku Czech. Proogis Park Będzin II is a three-buiding modern distribution park providing 46,000 square metres of warehouse space. This state-of-the-art faciity meets a number of customer requirements, incuding strategic ocation and exceent design. The park configuration aows for fexibe storage and efficient distribution to oca, nationa and internationa markets. Proogis Park Będzin II u. Zagórska Będzin 2

13 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry Czeadzka S86 Małobądzka Świerczewskiego Stefana Żeromskiego 90 BĘDZIN Czarna Przemsza Długa 27 Stycznia Małobądzka Będzińska Zagórska Sieecka Tadeusza Kościuszki Aeja Hugona Kołłątaja Giwice Proogis Park Będzin II Sieecka Józefa Podsiadły Wapienna Sokoska Kaczeńców 88 Aeja Zagłębia Dąbrowskiego km Auchan DĄBROWA GÓRNICZA rog ow D Maja Górnicza Legionów Poskich a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 8 86 Tychy S86 Dabrowa Proogis Park Górnicza Będzin II Sosnowiec S Jaworzno 79 Chrzanów Okusz 79 0 km Rybnik 8 Prague Kraków 3

14 DC DC2 0 m 5 t/m² Pyrzowice 20 km Katowice 0 km 4

15 N PROLOGIS PARK BĘDZIN II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek Buiding 23,64 m² m,750 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m Budynek 2 Buiding 2 22,359 m² 96 m,750 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 5

16 PROLOGIS PARK DĄBROWA Proogis Park Dąbrowa to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które przeszły gruntowną transformację, z budową całej infrastruktury pomocniczej łącznie. Profesjonanie zarządzany Proogis Park Dąbrowa to doskonałe miejsce da kientów ceniących strategiczną okaizację i wysoką jakość usług. Lokaizacja Proogis Park Dąbrowa znajduje się w północno-wschodniej części Śąska, w Dąbrowie Górniczej. W pobiżu Proogis Park Dąbrowa przebiega wiee ważnych szaków, takich jak droga szybkiego ruchu S oraz droga krajowa. Trasa szybkiego ruchu S zapewnia bezpośrednie połączenie z autostradą i Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach. Dąbrowa Górnicza ma także rozegłą sieć koejową, zapewniającą połączenie z inią Warszawa-Katowice (VI korytarz paneuropejski) oraz pobiskim terminaem Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie. Location Proogis Park Dąbrowa is ocated in the northeastern part of the Siesian region. There are many important routes crossing nearby Proogis Park Dąbrowa in Dąbrowa Górnicza, incuding the S expressway and nationa road. Expressway S is a direct connection to the motorway and to Katowice Internationa Airport. Dąbrowa Górnicza aso has extensive raiway network access, incuding the Warsaw-Katowice ine (VI Pan-European corridor), and is near the Broad Gauge Metaurgy Line termina in Sławków. Proogis Park Dąbrowa is a modern distribution park comprising ten buidings totaing,000 square metres of warehouse and office space. As a former brownfied, the park site has undergone a compete transformation, incuding deveopment of a supporting infrastructure. The professionay managed Proogis Park Dąbrowa is an idea choice for those customers who vaue strategic ocation and high-quaity service. Proogis Park Dąbrowa u. Roździeńskiego Dąbrowa Górnicza 6

17 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Armii Krajowej 796 km Tarnowskie Góry Pogoria 40 Aeja Marszałka Józefa Piłsudskiego Parkowa Marcina Kasprzaka Pogoria I Swobodna Aeja Marszałka Józefa Piłsudskiego DĄBROWA GÓRNICZA Gwardii Ludowej Wschodnia Obwodnica GOP S Marcina Kasprzaka Tworzeń Aeja Marszałka Tworzeń Józefa Piłsudskiego Toruńska 88 Proogis Park Dąbrowa Giwice Waentego Roździeńskiego rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 8 86 S86 Sosnowiec S Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Proogis Park Dąbrowa Okusz Tysiącecia Podesie S Podesie Myśiwska Torowa Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague Kraków 7

18 DC DC2 0 m 5 t/m² Rai served Pyrzowice 27 km Katowice 24 km 8

19 PROLOGIS PARK DĄBROWA Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Bocznica koejowa Rei served Budynek Buiding 70,42 m² 75 m 2,700 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m - Budynek 2 Buiding 2 73,888 m² 75 m 2,700 m² 76 4,5 m 5.0 t/m² 2 x 24 m ü N 9

20 PROLOGIS PARK CHORZÓW Proogis Park Chorzów to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni metrów kwadratowych z możiwością powiększenia o ponad metrów kwadratowych, do którego prowadzą 4 bramy wjazdowe. Kompeks jest objęty całodobową ochroną. Na jego terenie znajdują się wieofunkcyjne magazyny, iczne miejsca parkingowe i obszerne pace manewrowe. Na terenie parku znajdują sie przystanki komunikacji miejskiej. Lokaizacja Location One of the park's greatest benefits is its proximity to major transportation routes. It is ocated on the western border of the Katowice municipa area, with access to the highway (Germany-Ukraine) adjacent to the site. The junction of the two argest Poish transportation corridors of internationa importance (the east-west and the north-south motorways - Giwice-Sośnica Junction) is in Giwice, about 5 kiometres to the west of the site. Jednym z największych atutów centrum jest sąsiedztwo głównych szaków transportowych. Kompeks eży na zachodnich krańcach Katowic i ma połączenie z przebiegającą tuż obok autostradą (Niemcy-Ukraina). W oddaonych o 5 kiometrów w kierunku zachodnim Giwicach powstał Węzeł Giwice-Sośnica - skrzyżowanie dwóch największych międzynarodowych korytarzy transportowych w Posce (autostrady wschód-zachód i północ-południe). Proogis Park Chorzów is a modern distribution park consisting of nine buidings totaing more than 234,000 square metres of warehouse and office space. The park has potentia deveopment of an additiona faciity comprising another approximatey 8,000 square metres. The park offers 24-hour on-site security, features 4 entry gates, pubic transportation within the park, fexibe warehouse units, ampe parking paces and manoeuvering courts. Proogis Park Chorzów u. Niedźwiedziniec Chorzów 20

21 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry Podmiejska Obroki Józefa Piłsudskiego 40 Księdza Ludwika Tunka Oświęcimska Oświęcimska Radoszowska Stefana Batorego Kasztanowa Niedźwiedziniec Rondo Gębały Leśna II Giwice Proogis Park Chorzów 88 km rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 8 Proogis Park Chorzów 86 S86 Sosnowiec S Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Okusz Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague Kraków 2

22 DC4 DC3 DC2 DC 0 m 5 t/m² Pyrzowice 22 km Katowice 6 km 22

23 PROLOGIS PARK CHORZÓW Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 - wybudowane / deveoped N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 48,222 m² 72 m 2,600 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 36,892 m² 72 m 2,600 m² 38 5,5 m 5.0 t/m² 2 x 24 m 60,864 m² 96 m 3,500 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 88,923 m² m 2,850 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 8, m² 84 m TBD m 5.0 t/m² 2 x 24 m - panowane / panned 23

24 PROLOGIS PARK GLIWICE Proogis Park Giwice to nowoczesne centrum dystrybucyjne w całości dedykowane firmie Tesco. Obiekt o powierzchni metrów kwadratowych jest dostosowany do potrzeb najemcy i umożiwia przechowywanie żywności suchej oraz wymagającej kontroowanej temperatury. Na terenie parku znajduje się parking mogący pomieścić nawet 0 samochodów osobowych, 80 naczep oraz 36 TIR-ów, stacja paiw, warsztat oraz myjnia da naczep. Zastosowane specjane autodoki z większym zadaszeniem zapewniają komfort rozładunku i bezpieczeństwo produktów. Location Proogis Park Giwice is ocated 20 km from Katowice, in the immediate vicinity of the Giwice-Sośnica interchange of Motorway (north-south) and Motorway (east-west).the strategic infrastructure enabes broad distribution in Poand and abroad. Lokaizacja Proogis Park Giwice jest położony 20 km od Katowic, wbezpośrednim sąsiedztwie węzła "Giwice-Sośnica" łączącego autostradę (północ-południe) z autostradą (wschód-zachód). Doskonała infrastruktura umożiwia szeroką dystrybucję w Posce i zagranicę. Proogis Park Giwice is a state-of-the-art distribution park dedicated entirey to Tesco. The faciity, totaing 57,000 square metres, is taiored to the customer's needs and has been designed for the storage of dry and refrigerated foods. The Park incudes a car park for 0 cars, 80 semi-traiers, and 36 trucks, a petro station, a garage, and a carwash for semi-traiers. Specia oading docks with bigger canopies provide comfortabe unoading and product safety. Proogis Park Giwice u. Bojkowska 85-4 Giwice 24

25 Tarnowskie Góry Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Wrocław / Berin Kraków Strzece Oposkie Okusz Katowice Jaworzno Tychy Giwice Bytom Ruda Śąska Chorzów Dabrowa Górnicza Będzin Prague Chrzanów Sosnowiec S S86 0 km Rybnik rog Śre o a d D w ras n T i a cowa 25 Proogis Park Giwice Proogis Park Giwice Bojków Pszczyńska Kujawska Bojkowska Macieja Płażyńskiego Giwice km

26 DC u. Bojkowska 0 m 5 t/m² Pyrzowice 50 km Katowice 30 km 26

27 PROLOGIS PARK GLIWICE Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek Buiding 53,650 m² 27 m Fuy Let 46 0 m 5.0 t/m² 2 x 24 m N - wybudowane / deveoped 27

28 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Upper Siesia Office Proogis Park Chorzów Buiding 5, u. Niedźwiedziniec Chorzów POLAND Leasing Contact Piotr Brycki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 205 Proogis. A rights reserved.

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Tri-City Report September 2012. Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012

Tri-City Report September 2012. Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012 Tri-City Report September 2012 Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012 On Point Tri-City Report September 2012 3 We are very happy to present the 2012 Tri-City Report. This publication provides a

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu / 2 / 20 / 201 Take a trip to your commercial success / 2013 / www.galeriakatowicka.eu Place of immense opportunities Katowice to ponad 0.25 / 33 trzystutysięczne miasto w południowej Polsce, leżące na

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ przewodnik inwestora katowicka specjalna strefa ekonomiczna s.a. POLSKA investor s guide POLAND Szanowni Państwo, Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo