PROLOGIS UPPER SILESIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLOGIS UPPER SILESIA"

Transkrypt

1 PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO

2 2

3 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie z przemysłem ciężkim. W ostatnich atach region przeszedł jednak metamorfozę, a jego stoica uchodzi za prawdziwie europejską metropoię, gdzie tradycja spotyka się ze współczesnością. Dzisiejsze Katowice to miasto dynamicznych przemian, które przyciąga ambitnych udzi dostrzegających jego potencjał. Nie zapominając o swojej wiekoprzemysłowej tradycji, region zwraca się ku przyszłości, stając się jednym z najatrakcyjniejszych w Posce miejsc przyjaznych inwestorom. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im prawie dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Niniejsza broszura przedstawia jakość i uniwersany charakter trzech centrów dystrybucyjnych Proogis w regionie Górnego Śąska. Proogis faciities in the Upper Siesia region Katowice, the capita of the Upper Siesia region, was formery a town identified excusivey with heavy industry and manufacturing. In recent years the region has undergone a metamorphosis and is today considered a true European city, where tradition meets modernity. Today Katowice is a pace of dynamic transformation, open to changes and attracting ambitious peope recognizing the opportunities to be had in the city. Rather than turning away from its industria heritage, the region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive ocations in Poand for investment today. As the eader in twenty-first century warehouse deveopment in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with neary two miion square metres of space around the country. The three parks described here present a gimpse at the quaity and versatiity of faciities we have avaiabe in the Upper Siesia region. Rather than turning away from its industria heritage, the Upper Siesia region has embraced a vision for the future, making it one of the most attractive ocations in Poand for investment today. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA GÓRNYM ŚLĄSKU? Lokaizacja Górny Śąsk to region położony w południowej Posce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń otniczych zapewnia dostęp stąd do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura drogowa umożiwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Ośrodek gospodarczy Wiee międzynarodowych i zagranicznych firm wciąż inwestuje na terenie Górnego Śąska, tworząc nowe miejsca pracy i stymuując dynamiczny rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniają się do tego również takie imprezy jak Międzynarodowe Targi Katowickie, Expo Siesia i Europejskie Forum Gospodarcze. Górny Śąsk to miejsce, w którym działa wiee organizacji promujących biznes, takich jak sektorowe i regionane izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe oraz centra wspierające przedsiębiorczość i ośrodki doradztwa gospodarczego. Zarejestrowano tu prawie podmiotów gospodarczych, przy czym 60% z nich działa w sektorze usługowym. Ośrodek akademicki Katowice to trzeci pod wzgędem wiekości ośrodek naukowy w Posce (po Warszawie i Krakowie) i siedziba ponad 20 wyższych uczeni, w których studiuje ponad osób. Obok prestiżowych uczeni państwowych, takich jak Uniwersytet Śąski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w mieście działają iczne prywatne uczenie i instytuty badawcze. Dzięki temu region Górnego Śąska jest dobrze zaopatrzony w wykwaifikowanych pracowników i specjaistów z różnych gałęzi gospodarki. Location The Upper Siesia region ies in the south of Poand and in a geographicay centra ocation within Europe. The network of roads and fight connections provide access to a significant European centres, and the exceent transportation infrastructure makes it possibe to move about the region quicky and efficienty. Economic centre Many internationa and foreign companies continue to invest in the Upper Siesian region, creating new workpaces and a vibrant economic cimate. The economic growth of the region is supported by the Katowice Internationa Fair, Expo Siesia and European Economic Congress. It is a pace where many business organizations are active, such as sector specific and regiona economic chambers, business associations and societies, centres supporting entrepreneurship as we as counseing and business information centres. There are amost 200,000 business entities registered in the Upper Siesian region. The service sector is predominant, accounting for 60 percent of a companies. Academic centre Katowice is the third-argest scientific centre in Poand after Warsaw and Kraków. It has more than 20 institutions of higher education matricuating more than 00,000 students. In addition to prestigious state schoos such as the University of Siesia and the University of Economics in Katowice, the city hosts a arge number of private schoos and research institutes. As a resut, the region is we suppied with a workforce speciaized in numerous sectors of the economy. 4

5 WHY INVEST IN UPPER SILESIA? Miasto Dane Katowice Górny Śąsk Liczba mieszkańców Powierzchnia (km²) Gęstość zaudnienia (osób/km²) Bezrobocie 5,6% 0,9% The city Statistics Katowice Upper Siesia Inhabitants Area (square km) 288, ,599,400 2,333 Density (persons / m²), Unempoyment 5.6% 0.9% Źródło: Urząd Statystyczny, Source: Statistica Office, Apri 204 Transport Drogowy: Przez region Górnego Śąska przebiegają autostrady i oraz trasy europejskie, i E462. Ważnym szkakiem komunikacyjnym w rejonie jest Drogowa Trasa Średnicowa droga szybkiego ruchu łącząca 6 miast konurbacji górnośąskiej, Górnośąskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie DTŚ łączy Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śąską, Zabrze i Giwice Transportation By road: and motorways pass through the region, as do European routes, and E462. An important transport route in the region is Centra Highway (DTS) - connecting six towns of Upper Siesian conurbation, the Upper Siesian Industria District. Currenty, DTS connects Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śąska, Zabrze and Giwice. Koejowy: Przez Katowice biegnie główna inia koejowa Gdynia- Wiedeń oraz Centrana Magistraa Koejowa do Warszawy By rai: The main raiway ine Gdynia-Vienna and the Centra Raiway Line to Warsaw pass through Katowice Wodny: Położone niedaeko Katowic Giwice obsługują Kanał Giwicki, łączący Port Giwice z Odrą i z siecią połączeń wodnych prowadzących przez dużą część Niemiec aż do Morza Bałtyckiego By waterway: The Giwice Cana inks Giwice Harbor to the Odra river and thus to the waterway network across much of Germany and to the Batic Sea Lotniczy: Port Lotniczy w Katowicach zapewnia połączenia na najważniejszych trasach europejskich. W pobiżu Agomeracji Górnośąskiej znajdują się trzy międzynarodowe porty otnicze: Kraków-Baice, Ostrawa i Wrocław By air: The Katowice Internationa Airport provides connections to a of Europe; three internationa airports - Katowice-Baice, Ostrava and Wrocław - are nearby 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Ponad 53 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 2 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad 400 profesjonaistów obsługujących kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 5 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3,7 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 37 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. Over 53 miion square metres of distribution space Active in 2 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than,400 professionas serving 4,500 customers With over USD $5 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 3.7 miion square metres of distribution and ogistics space in 37 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS 9 S6 E E28 E77 E Proogis Park Warsaw II Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn 2 Proogis Park Chorzów 3 Proogis Park Będzin II Proogis Park Wrocław A6 4 Proogis Park Błonie 4 Proogis Park Wrocław III 5 Proogis Park Błonie II 5 Proogis Park Wrocław IV A2 E65 E E67 E26 E67 4 A E462 E77 E67 E77 Warsaw 2 E77 A2 E373 E37 E37 E30 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 6 Proogis Park Poznań III Proogis Park Gdańsk II Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Górnego Śąska składa się z trzech parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 426,600 metrów kwadratowych zokaizowanych w Będzinie, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Górnego Śąska: The three parks featured in Upper Siesia are as foows: Proogis Park Będzin II 2 Proogis Park Dąbrowa Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Proogis' portfoio in the Upper Siesia region comprises three distribution parks totaing more than 426,600 square metres of warehouse and office space in the foowing ocations: Będzin, Chorzów and Dąbrowa Górnicza. 3 Proogis Park Chorzów 8

9 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry 40 Giwice rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 3 Proogis Park Chorzów S86 Proogis Park Będzin II Sosnowiec S Dabrowa Górnicza 2 Jaworzno Proogis Park Dąbrowa Okusz Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague 44 Kraków 9

10 0

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Górnego Śąska charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Bocznica koejowa (Dąbrowa Górnicza) Pace manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete 0 m Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 6ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in the Upper Siesia region typicay possess the foowing standard features: Externa Rai service (Dąbrowa Górnicza) Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height 0 m ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 6º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system

12 PROLOGIS PARK BĘDZIN II Proogis Park Będzin II to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni magazynowej metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompeks spełnia wszystkie oczekiwania wymagających kientów, takie jak strategiczna okaizacja i funkcjonaność. Konfiguracja centrum umożiwia eastyczną organizację składowania towarów oraz ich sprawną dystrybucję na rynku okanym, krajowym i międzynarodowym. Location Proogis Park Będzin II is ocated near the / highway - the ongest European east-west route - and the S (), a main internationa artery eading north toward Warsaw and southwest toward Kraków, Wrocław and on to the Czech Repubic. Lokaizacja Proogis Park Będzin II jest położony w pobiżu autostrady - części trasy będącej najdłuższym szakiem łączącym wschód i zachód Europy. Niedaeko biegnie także trasa S () - główna arteria prowadząca z północy na południe i zachód kraju - przez Warszawę w stronę Krakowa i Wrocławia, i daej w kierunku Czech. Proogis Park Będzin II is a three-buiding modern distribution park providing 46,000 square metres of warehouse space. This state-of-the-art faciity meets a number of customer requirements, incuding strategic ocation and exceent design. The park configuration aows for fexibe storage and efficient distribution to oca, nationa and internationa markets. Proogis Park Będzin II u. Zagórska Będzin 2

13 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry Czeadzka S86 Małobądzka Świerczewskiego Stefana Żeromskiego 90 BĘDZIN Czarna Przemsza Długa 27 Stycznia Małobądzka Będzińska Zagórska Sieecka Tadeusza Kościuszki Aeja Hugona Kołłątaja Giwice Proogis Park Będzin II Sieecka Józefa Podsiadły Wapienna Sokoska Kaczeńców 88 Aeja Zagłębia Dąbrowskiego km Auchan DĄBROWA GÓRNICZA 44 rog ow D Maja Górnicza Legionów Poskich a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów Tychy S86 Dabrowa Proogis Park Górnicza Będzin II Sosnowiec S Jaworzno 79 Chrzanów Okusz 79 0 km Rybnik 8 Prague 44 Kraków 3

14 DC DC2 0 m 5 t/m² Pyrzowice 20 km Katowice 0 km 4

15 N PROLOGIS PARK BĘDZIN II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek Buiding 23,64 m² 44 m,750 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m Budynek 2 Buiding 2 22,359 m² 96 m,750 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 5

16 PROLOGIS PARK DĄBROWA Proogis Park Dąbrowa to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które przeszły gruntowną transformację, z budową całej infrastruktury pomocniczej łącznie. Profesjonanie zarządzany Proogis Park Dąbrowa to doskonałe miejsce da kientów ceniących strategiczną okaizację i wysoką jakość usług. Lokaizacja Proogis Park Dąbrowa znajduje się w północno-wschodniej części Śąska, w Dąbrowie Górniczej. W pobiżu Proogis Park Dąbrowa przebiega wiee ważnych szaków, takich jak droga szybkiego ruchu S oraz droga krajowa. Trasa szybkiego ruchu S zapewnia bezpośrednie połączenie z autostradą i Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach. Dąbrowa Górnicza ma także rozegłą sieć koejową, zapewniającą połączenie z inią Warszawa-Katowice (VI korytarz paneuropejski) oraz pobiskim terminaem Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie. Location Proogis Park Dąbrowa is ocated in the northeastern part of the Siesian region. There are many important routes crossing nearby Proogis Park Dąbrowa in Dąbrowa Górnicza, incuding the S expressway and nationa road. Expressway S is a direct connection to the motorway and to Katowice Internationa Airport. Dąbrowa Górnicza aso has extensive raiway network access, incuding the Warsaw-Katowice ine (VI Pan-European corridor), and is near the Broad Gauge Metaurgy Line termina in Sławków. Proogis Park Dąbrowa is a modern distribution park comprising ten buidings totaing 44,000 square metres of warehouse and office space. As a former brownfied, the park site has undergone a compete transformation, incuding deveopment of a supporting infrastructure. The professionay managed Proogis Park Dąbrowa is an idea choice for those customers who vaue strategic ocation and high-quaity service. Proogis Park Dąbrowa u. Roździeńskiego Dąbrowa Górnicza 6

17 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Armii Krajowej 796 km Tarnowskie Góry Pogoria 40 Aeja Marszałka Józefa Piłsudskiego Parkowa Marcina Kasprzaka Pogoria I Swobodna Aeja Marszałka Józefa Piłsudskiego DĄBROWA GÓRNICZA Gwardii Ludowej Wschodnia Obwodnica GOP S Marcina Kasprzaka Tworzeń Aeja Marszałka Tworzeń Józefa Piłsudskiego Toruńska 88 Proogis Park Dąbrowa Giwice Waentego Roździeńskiego 44 rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 8 86 S86 Sosnowiec S Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Proogis Park Dąbrowa Okusz Tysiącecia Podesie S Podesie Myśiwska Torowa 44 Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague 44 Kraków 7

18 DC DC2 0 m 5 t/m² Rai served Pyrzowice 27 km Katowice 24 km 8

19 PROLOGIS PARK DĄBROWA Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Bocznica koejowa Rei served Budynek Buiding 70,42 m² 75 m 2,700 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m - Budynek 2 Buiding 2 73,888 m² 75 m 2,700 m² 76 4,5 m 5.0 t/m² 2 x 24 m ü N 9

20 PROLOGIS PARK CHORZÓW Proogis Park Chorzów to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni metrów kwadratowych z możiwością powiększenia o ponad metrów kwadratowych, do którego prowadzą 4 bramy wjazdowe. Kompeks jest objęty całodobową ochroną. Na jego terenie znajdują się wieofunkcyjne magazyny, iczne miejsca parkingowe i obszerne pace manewrowe. Na terenie parku znajdują sie przystanki komunikacji miejskiej. Lokaizacja Location One of the park's greatest benefits is its proximity to major transportation routes. It is ocated on the western border of the Katowice municipa area, with access to the highway (Germany-Ukraine) adjacent to the site. The junction of the two argest Poish transportation corridors of internationa importance (the east-west and the north-south motorways - Giwice-Sośnica Junction) is in Giwice, about 5 kiometres to the west of the site. Jednym z największych atutów centrum jest sąsiedztwo głównych szaków transportowych. Kompeks eży na zachodnich krańcach Katowic i ma połączenie z przebiegającą tuż obok autostradą (Niemcy-Ukraina). W oddaonych o 5 kiometrów w kierunku zachodnim Giwicach powstał Węzeł Giwice-Sośnica - skrzyżowanie dwóch największych międzynarodowych korytarzy transportowych w Posce (autostrady wschód-zachód i północ-południe). Proogis Park Chorzów is a modern distribution park consisting of nine buidings totaing more than 234,000 square metres of warehouse and office space. The park has potentia deveopment of an additiona faciity comprising another approximatey 8,000 square metres. The park offers 24-hour on-site security, features 4 entry gates, pubic transportation within the park, fexibe warehouse units, ampe parking paces and manoeuvering courts. Proogis Park Chorzów u. Niedźwiedziniec Chorzów 20

21 Wrocław / Berin Poznań / Szczecin Warsaw Gdańsk Kiece Strzece Oposkie Tarnowskie Góry Podmiejska Obroki Józefa Piłsudskiego 40 Księdza Ludwika Tunka Oświęcimska Oświęcimska Radoszowska Stefana Batorego Kasztanowa Niedźwiedziniec Rondo Gębały Leśna II Giwice Proogis Park Chorzów 88 km 44 rog ow D a Trasa Bytom Będzin Ruda Śąska Śre dn icowa Katowice Chorzów 8 Proogis Park Chorzów 86 S86 Sosnowiec S Dabrowa Górnicza Jaworzno 79 Okusz 44 Tychy Chrzanów 79 0 km Rybnik 8 Prague 44 Kraków 2

22 DC4 DC3 DC2 DC 0 m 5 t/m² Pyrzowice 22 km Katowice 6 km 22

23 PROLOGIS PARK CHORZÓW Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 - wybudowane / deveoped N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 48,222 m² 72 m 2,600 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 36,892 m² 72 m 2,600 m² 38 5,5 m 5.0 t/m² 2 x 24 m 60,864 m² 96 m 3,500 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 88,923 m² m 2,850 m² m 5.0 t/m² 2 x 24 m 8,44 m² 84 m TBD m 5.0 t/m² 2 x 24 m - panowane / panned 23

24 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Upper Siesia Office Proogis Park Chorzów Buiding 5, u. Niedźwiedziniec Chorzów POLAND Leasing Contact Piotr Brycki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 204 Proogis. A rights reserved.

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS LOWER SILESIA

PROLOGIS LOWER SILESIA PROLOGIS LOWER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION PORTFOLIO POLAND OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE PORTFOLIO POLAND SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA METAMORFOZA

NOWOCZESNA METAMORFOZA PORTFOLIO POLAND 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy KOMERCJA O inwestycji Cztery Wieże to nowoczesny kompleks mieszkalno usługowy, zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Inwestycja składa się z czterech piętnastopiętrowych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service Nazwa: DK 86 Żeromskiego Gmina: Będzin Powierzchnia: 4,19 ha Przeznaczenie: Tereny usług Name: DK 86 Żeromskiego Commune: Będzin Area: 4,19 ha Use: Service Nazwa: Sołectwo Bełk, przy węźle autostrady A1

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K S I E W I E R Z BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K S I E W I E R Z BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K S I E W I E R Z BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od ponad 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager)

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager) PCC Intermodal West-East corridor, terminals and future developments Maciej Słowiński (Key Account Manager) The Company was established in 2005 It is leading intermodal operator in Management Board Poland-Germany-Netherlands

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Warszawa Wrocław Katowice Misato i aglomeracja Kraków Polska z satelity Katowice miasto w aglomeracji Liczba miast w aglomeracji 17 Katowice, Będzin, Bytom,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, 44-100 Gliwice, PL, phone +48 694 202 157, fax +48 32 237 22 90 Introduction In Polish coal industry the post-mining waste

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Solec Kujawski Kompleks 1 / Solec Kujawski Complex 1

Solec Kujawski Kompleks 1 / Solec Kujawski Complex 1 Położenie / Location Skrócona nazwa Solec Kujawski Kompleks 1 Short name Solec Kujawski Complex 1 Miasto/gmina Solec Kujawski own/commune Solec Kujawski Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H

H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H Data sporządzenia oferty: 30.07.2014 Data aktualizacji oferty: 21.07.2016 H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H azwa / ame Skrócona nazwa H0058, Ostaszewo 57H Short name H0058, Ostaszewo 57H Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

M5 Michalczyka 5, Wrocław

M5 Michalczyka 5, Wrocław M5 Michalczyka 5, Wrocław " Najlepsza lokalizacja we Wrocławiu nad Odrą Your best location in Wrocław on Odra River bank Koordynator Projektu : Commercial Property Investment Sp. z o.o. Sp.K. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo