BIAŁA KSIĘGA WIZJA POSTULATY ZMIAN LEGISLACYJNYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ BRANŻY SPIRYTUSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIAŁA KSIĘGA WIZJA 2020. POSTULATY ZMIAN LEGISLACYJNYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ BRANŻY SPIRYTUSOWEJ"

Transkrypt

1 BIAŁA KSIĘGA WIZJA POSTULATY ZMIAN LEGISLACYJNYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ BRANŻY SPIRYTUSOWEJ

2 BRANŻA SPIRYTUSOWA - WIZJA 2020 POLITYKA PODATKOWA 1. Zapewnienie jednolitych interpretacji przepisów podatkowych. 2. Obniżenie stawki akcyzy na napoje spirytusowe i likwidacja dyskryminacji podatkowej pomiędzy poszczególnymi kategoriami alkoholi. 3. Utrzymywanie stawki akcyzy na poziomie, który zniechęca do nielegalnej działalności oraz skuteczna walka z szarą strefą. Celem branży spirytusowej jest zrównoważony rozwój, który ma pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Chcielibyśmy, aby Polska była krajem w którym: zakorzeniła się kultura odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu niezależnie od jego rodzaju, rozwijają się polskie firmy produkujące napoje spirytusowe, a międzynarodowe koncerny chętnie inwestują na rynku, co pozytywnie wpływa na zatrudnienie, rozwój branży jest powodem do dumy i źródłem przychodów budżetowych państwa, producenci i gospodarka zyskują na eksporcie produktu narodowego, jakim jest wódka, promując przy tym Polskę, naszą kulturę i tradycję, szara strefa jest sukcesywnie eliminowana, zmniejszając swój udział z roku na rok. Jako przedsiębiorcy będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Sami nie damy jednak rady. Dla dalszego rozwoju branży niezbędne jest zniesienie barier legislacyjnych i administracyjnych, które powinien przeprowadzić przyszły rząd. Poniżej prezentujemy postulaty zmian w najważniejszych obszarach. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z nich to zmiany systemowe, wymagające czasu, wierzymy jednak, że kolejny rząd będzie sobie stawiał ambitne cele. Takie jest też oczekiwanie społeczne. Ostatnim elementem, o który będziemy zabiegać jest zmiana sposobu prowadzenia polityki względem przedsiębiorców. Dla dalszego rozwoju gospodarczego w Polsce, niezależnie od sektora, niezbędne jest zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa. Niestety, polski system prawny jest wciąż mało przyjazny, do tego dochodzą częste zmiany w stawkach podatkowych. Producenci z branży spirytusowej rozumieją potrzebę zwiększania wpływów budżetowych, oczekują jednak od administracji państwowej sprawiedliwej polityki podatkowej, takiej, która bierze pod uwagę wpływ proponowanych zmian na rynek i kondycję firm oraz nie dyskryminuje części przedsiębiorstw. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu w tym zakresie. Tylko przy racjonalnej polityce regulacyjnej będziemy mogli planować inwestycje rozwojowe. Oto nasze rekomendacje: PAŃSTWO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCY 4. Zlikwidowanie dyskryminacji napojów spirytusowych względem innych alkoholi. 5. Wprowadzenie jednego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 6. Przeprowadzenie pełnej deregulacji akcyzowej w celu uproszczenia procedur administracyjnych. 7. Wprowadzenie jasnych przepisów dopuszczających sprzedaż alkoholu przez Internet. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO 8. Umożliwienie promocji polskich napojów alkoholowych przez placówki dyplomatyczne. 9. Zwalczanie barier handlowych na rynkach wschodzących i ochrona oznaczeń geograficznych. POLITYKA ZDROWOTNA 10. Większe zaangażowanie resortów w prace nad nową strategią alkoholową Unii Europejskiej. 11. Powołanie wielostronnej platformy współpracy na rzecz ograniczenia problemów związanych ze szkodliwą konsumpcją alkoholu.

3 POLITYKA PODATKOWA ZAPEWNIENIE JEDNOLITYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH Zachowanie jednolitej wykładni przepisów podatkowych jest bardzo istotne dla producentów branży spirytusowej. Obecnie w różnych częściach Polski urzędnicy celni i skarbowi inaczej interpretują te same przepisy, co jest bardzo dużym utrudnieniem z punktu widzenia prowadzenia biznesu, zwłaszcza jeśli firma posiada oddziały w różnych częściach kraju. Podczas, gdy w jednym regionie zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami ważne jest przez 3 miesiące, w innym jest ważne przez miesiąc, lecz nie dłużej 1niż do 24 dnia każdego miesiąca. Podobnie, w niektórych regionach dozwolone jest przechowywanie w jednym magazynie produktów akcyzowych i nieakcyzowych, a w innym trzeba utrzymywać dwa odrębne pomieszczenia. Przykładów niespójności jest niestety wiele, dlatego zapewnienie jednolitych interpretacji jest kluczowe dla dalszego rozwoju branży. OBNIŻENIE STAWKI AKCYZY NA NAPOJE SPIRYTUSOWE I LIKWIDACJA DYSKRYMINACJI PODATKOWEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI ALKOHOLI Wprowadzona w styczniu 2014 r. podwyżka akcyzy o 15% wyłącznie na wyroby spirytusowe zdestabilizowała rynek, doprowadziła do 24% spadku produkcji i zmusiła wiele firm do rezygnacji z inwestycji, w tym ograniczenia promocji za granicą. Podwyżka nie przyniosła zakładanych wpływów budżetowych, a w jej wyniku Polska ma dziś najwyższą stawkę akcyzy na mocne alkohole spośród wszystkich krajów sąsiadujących, w tym bogatych Niemiec. Stanowi to naturalną zachętę do rozwoju 2 szarej strefy i ogranicza konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo warto zauważyć, że napoje spirytusowe, które stanowią dziś 7% całego konsumowanego w Polsce alkoholu (w l obj.), przekazują 63% wpływów z akcyzy od alkoholu. Nierówne stawki akcyzy na poszczególne kategorie alkoholi powodują również, że 5% gin z tonikiem obłożony jest trzykrotnie wyższą stawką akcyzy niż 5% piwo. Docelowo należy więc zastanowić się nad rozwiązaniem, które będzie bardziej sprawiedliwe, a dodatkowo zwiększy konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi kategoriami alkoholi, na czym skorzystają konsumenci. Dlatego producenci zrzeszeni w ZP PPS apelują o obniżenie akcyzy na napoje spirytusowe przynajmniej do poziomu stawki niemieckiej oraz zniesienia dyskryminacji podatkowej poszczególnych kategorii alkoholi. UTRZYMYWANIE STAWKI AKCYZY NA POZIOMIE, KTÓRY ZNIECHĘCA DO NIELEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ SKUTECZNA WALKA Z SZARĄ STREFĄ Konsekwencją każdej podwyżki podatków jest wzrost szarej strefy w danym obszarze. Podobnie jest w przypadku nadmiernie wysokiej stawki akcyzy na alkohol. Im wyższy podatek na napoje spirytusowe, tym proporcjonalnie zwiększa się popyt na produkty pochodzące z nielegalnego rynku. Pokazały to m.in. przykłady krajów bałtyckich. Wzmożone zainteresowanie tańszym alkoholem prowadzi do dalszego rozwoju zorganizowanej przestępczości w tym obszarze, co generuje dodatkowe koszty dla organów ścigania. Szacujemy, że szara strefa w Polsce stanowi obecnie 15-20% legalnego rynku napojów spirytusowych. Dodatkowo wysokie podatki zniechęcają nowe, mniejsze podmioty do legalizacji 3produkcji. Warto zaznaczyć, że na rynku alkoholi konkurencją ze strony szarej strefy zagrożeni są wyłącznie producenci wyrobów spirytusowych. W przypadku nielegalnego alkoholu nie chodzi jedynie o straty po stronie budżetu państwa, ale także o zdrowie obywateli. Alkohol z nieznanego źródła stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Niestety, jak pokazują dane, liczba alkoholu zajętego przez organy ścigania spada, a procesy dotyczące nielegalnej produkcji alkoholu są często umarzane. Profesjonalizm przestępców przekłada się na mniejszą efektywność organów ścigania. Z kolei urzędnicy często nie reagują restrykcyjnie na przykłady nielegalnej produkcji na zasadzie tzw. umowy społecznej. Dlatego raz jeszcze apelujemy o obniżenie akcyzy na napoje spirytusowe przynajmniej do poziomu stawki niemieckiej, oraz efektywne ściganie i karanie przestępców działających w szarej strefie. Niemcy - 10,89 zł Polska - 11,41 zł AKCYZA NA NAPOJE SPIRYTUSOWE (stawka w zł w 0,5l butelce 40% alkoholu) Litwa - 10,80 zł Białoruś - 8,25 zł Rosja - 8,31 zł Ukraina - 3,62 zł Czechy - 8,68 zł Słowacja - 9,03 zł

4 ZLIKWIDOWANIE DYSKRYMINACJI NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH WZGLĘDEM INNYCH ALKOHOLI PRZEPROWADZENIE PEŁNEJ DEREGULACJI AKCYZOWEJ W CELU UPROSZCZENIA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH PAŃSTWO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCY Alkohol to alkohol. Każdy napój alkoholowy zawiera taką samą substancję etanol. Z punktu widzenia prawa nie powinno być różnicy czy konsument wypije 2 piwa, 2 małe lampki wina czy 2 drinki, gdyż jest to ta sama ilość alkoholu. Dlatego nie ma uzasadnienia dla uprzywilejowanej pozycji napojów niskoprocentowych w zakresie reklamy, informacji o sponsorowaniu czy liczby punktów sprzedaży. Narusza to zakaz dyskryminacji w życiu gospodarczym i nie ma przełożenia na poprawę zdrowia publicznego. Reklama i sponsoring stosowane są do budowy świadomości konkretnych marek w celu zwiększenia udziałów w rynku. W ramach różnych kategorii poszczególne podmioty walczą o konsumenta, który i tak zamierza kupić dany produkt. Rynek alkoholi powinien rządzić się tymi samymi regułami wolnorynkowymi co pozostałe sektory. Zakaz reklamy utrudnia ponadto premiumizację rynku napojów spirytusowych oraz start mniejszych podmiotów. 4 6 WPROWADZENIE JEDNEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKO- HOLOWYCH Hurtowa i detaliczna sprzedaż alkoholu wymagają zezwoleń, za które opłaty są bardzo zróżnicowane. Wstępna opłata za obrót detaliczny piwem lub winem (do 18%) wynosi 525 zł, a przy napojach spirytusowych jest to 2100 zł. Po przekroczeniu minimalnych pułapów roczne opłaty za sprzedaż piwa i wina są równe 1,4% wartości sprzedaży, natomiast w przypadku napojów spirytusowych są blisko dwukrotnie 5 wyższe i wynoszą 2,7%. Jeszcze większe dysproporcje występują przy wstępnych opłatach za zezwolenia hurtowe, które dla napojów do 18% wynoszą zł na dwa lata, a dla napojów powyżej 18% wynoszą zł rocznie. Od 1 stycznia 2016 r. ta ostatnia opłata zostanie obniżona do zł rocznie, czyli będzie ponad 11 razy wyższa, niż dla napojów do 18%. W związku z tym branża spirytusowa rekomenduje wprowadzenie jednej stawki opłaty na wszystkie produkty alkoholowe, a także stworzenie jednego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Branża spirytusowa jest jednym z najbardziej przeregulowanych sektorów gospodarki. Producenci obciążeni są szeregiem obowiązków administracyjnych, którymi nie są objęte pozostałe branże alkoholowe np. znaki akcyzy. Skomplikowane procedury zabierają czas pracownikom administracji państwowej i firm. Związek od 2013 r. apeluje o przeprowadzenie kompleksowej deregulacji w obszarze podatku akcyzowego. W 2014 r. rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która czeka obecnie na podpis Prezydenta. To dopiero początek niezbędnych zmian. Branża spirytusowa przedłożyła Ministerstwu Finansów pakiet rozwiązań upraszczających prowadzenie biznesu, które jednocześnie nie powodują strat dla budżetu państwa. Uproszczenia te dotyczą: znakowania i rozliczania banderol, logistyki, zezwoleń akcyzowych, zabezpieczeń akcyzowych oraz kontroli akcyzowej, a także rozliczania akcyzy. Producenci napojów spirytusowych od dłuższego czasu apelują też do rządu o wydłużenie terminów płatności podatku akcyzowego oraz wprowadzenie systemu miesięcznego rozliczania akcyzy (analogicznie do VAT). Obecne przepisy są nadmiernie złożone. Dzienne rozliczanie wpłat i zaliczek stwarza ryzyko pomyłki rachunkowej, która wiąże się z dużym ryzykiem podatkowym. Takie rozliczanie jest uciążliwe dla producentów oraz podmiotów kontrolujących. Uproszczony system, polegający na miesięcznym rozliczaniu akcyzy, funkcjonuje w wielu krajach m.in. w Niemczech, gdzie dodatkowo jest znacznie dłuższy termin zapłaty. Wdrożenie postulowanych rozwiązań poprawiłoby konkurencyjność polskich producentów, w szczególności małych podmiotów, których nie stać na profesjonalną obsługę podatkową. WPROWADZENIE JASNYCH PRZEPISÓW DOPUSZCZAJĄCYCH SPRZEDAŻ ALKOHOLU PRZEZ INTERNET Regulująca rynek alkoholowy w Polsce Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została uchwalona w 1982 r., w samym środku stanu wojennego. W związku z tym jest zupełnie nieprzystosowana do dzisiejszych realiów technologicznych i funkcjonujących kanałów sprzedaży. Jednocześnie należy podkreślić, że Ustawa wprost nie zakazuje handlu alkoholem przez Internet. Rozbieżne 7orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie powoduje dodatkową barierę dla przedsiębiorców. Na podstawie tych samych przepisów w niektórych miejscach w Polsce można bez problemów zamówić napoje alkoholowe przez Internet, a w innych przedsiębiorcy tracą z tego tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na trzy lata. Nie powinno być tak, że konsekwencje braku precyzyjnych przepisów ponoszą przedsiębiorcy. Wzorem zachodnim w ostatnim czasie sieci handlowe rozwijają swoją ofertę zakupów przez Internet. Powstają również supermarkety prowadzące wyłącznie działalność online. Oferta sklepów internetowych jest analogiczna do oferty sklepów stacjonarnych, dlatego też niezrozumiałe jest wyłączenie z niej napojów alkoholowych. Sprzedaż alkoholu przez Internet powinna być dozwolona z zachowaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim np. poprzez weryfikację dowodu osobistego przez kuriera oraz logowanie się do sklepu internetowego tylko przez osoby pełnoletnie. Takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Czechach. Utrzymanie obecnej niejednoznacznej sytuacji powoduje ograniczenie swobody działalności gospodarczej i wolnego wyboru konsumentów. Wyraźne dopuszczenie sprzedaży alkoholu przez Internet poszerzyłoby ofertę dla klientów o towary niszowe, wolno rotujące (np. okowity owocowe) czy produkty premium. 30 ml wódki 100 ml wina 250 ml piwa

5 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO UMOŻLIWIENIE PROMOCJI POLSKICH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZ PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE ZWALCZANIE BARIER HANDLOWYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH I OCHRONA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH Polska produkuje wysokiej jakości wyroby spirytusowe spełniające oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów. Potwierdzają to sukcesy polskiej wódki na wymagających rynkach w Stanach Zjednoczonych czy Francji. Jednak wciąż nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału. Okres świetności eksportu polskich wódek to połowa lat 80 tych XX wieku. Dziś eksportujemy o połowę mniej. Koszty związane z promocją na zagranicznych rynkach przekraczają możliwości wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych. Wpływ na to ma wysokie opodatkowanie na rynku krajowym, które ogranicza zdolności inwestycyjne firm. By pomóc polskim producentom w rozwijaniu eksportu napojów spirytusowych potrzeba rozsądnej polityki podatkowej państwa oraz wsparcia dyplomacji, jak to ma miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii w przypadku whisky. W tym kontekście jest zupełnie niezrozumiałe, że w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej na stołach serwowane było węgierskie wino. Potrzebne jest zatem ułatwianie kontaktów producentów z placówkami dyplomatycznymi. W siedzibach placówek goście powinni mieć okazję do spróbowania polskich alkoholi oraz otrzymania ich w formie podarunku. Powinny zostać opracowane odpowiednie publikacje o charakterze informacyjnym dotyczące polskich wódek, ich historii i polskiej tradycji gorzelnictwa. Ponadto należy przygotować informatory o charakterze handlowym zawierające praktyczne wskazówki, w tym kontakty do sprzedawców, ceny, zasady współpracy itp. Polska jako współzałożyciel i aktywny członek Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także członek Unii Europejskiej powinna zdecydowanie sprzeciwiać się zasadom naruszania wolnego handlu i dążyć do jego liberalizacji, poprzez zawieranie nowych porozumień handlowych. Obecna sytuacja wymaga aktywnego włączania się w działania poprawiające dostęp do rynków krajów trzecich, aby uniknąć choćby takich sytuacji jak wprowadzanie przez Kanadę administracyjnej regulacji cen napojów spirytusowych czy też czy też ceł zaporowych i innych barier w handlu stosowanych przez Indie. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie zaangażowanie polskich władz w negocjacje nad ostatecznym kształtem umowy amerykańsko - unijnej (TTIP). 8 POLSKIE MOCNE ALKOHOLE NA ŚWIECIE 9 W celu poprawy dostępu polskich napojów spirytusowych do rynków trzecich wskazane jest: Określanie i pilnowanie interesów polskich producentów w negocjacjach umów o wolnym handlu prowadzonych przez Komisję Europejską, w szczególności dbałość o ochronę oznaczeń geograficznych przysługujących polskim wyrobom spirytusowym, Uwzględnianie opinii producentów branży (wynikających z doświadczeń w eksporcie przy opracowywaniu analiz rynków zagranicznych przez agendy rządowe), Szybka interwencja przedstawicieli polskiego rządu w przypadku nieprawidłowości powstałych w kraju do którego napoje spirytusowe są eksportowane. Rynki eksportowe poza UE: Andora, Argentyna, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Dominikana, Ekwador, Gruzja, Hongkong, Islandia, Indie, Izrael, Japonia, Jordania, Kamerun, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Liban, Malediwy, Mołdawia, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wietnam, Wenezuela Kluczowe rynki Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, RPA, Rosja, Chiny, Tajwan, Australia, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie

6 WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE RESORTÓW W PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ALKOHOLOWĄ UNII EUROPEJSKIEJ Komisja Europejska pracuje obecnie nad nową strategią alkoholową UE. Sygnały, które dochodzą z Brukseli, jak np. postulat wprowadzenia urzędowej ceny minimalnej na alkohol, budzą duże zaniepokojenie przedsiębiorców. Ważne, aby w sprawie strategii polski rząd miał wspólne stanowisko, uzgodnione międzyresortowo, uwzględniające interesy zdrowotne, realia gospodarcze i ochronę zasad wolnego rynku. Państwa narodowe mają do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań, które mogą być wprowadzane w celu zmniejszenia szkodliwego spożycia alkoholu, a nie są restrykcyjne dla całego rynku. 10 Branża spirytusowa pozytywnie ocenia dotychczasową strategię alkoholową UE. Mamy nadzieję, że priorytety w niej zawarte zostaną utrzymane. Wiele jest jeszcze do zrobienia, a kluczem do sukcesu będzie większa synergia działań poszczególnych podmiotów. Realizując programy i kampanie społeczne chcemy wnieść swój wkład w zapobieganie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. POLITYKA ZDROWOTNA POWOŁANIE WIELOSTRONNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OGRANI- CZENIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SZKODLIWĄ KONSUMPCJĄ ALKOHOLU Liczymy, że pozytywne wzorce zawarte w dotychczasowej strategii alkoholowej UE, dotyczące m.in. prowadzenia wielostronnego dialogu w celu rozwiązywania problemów zostaną przeniesione na grunt krajowy. Wyrazem tego byłoby utworzenie w Polsce platformy współpracy zrzeszającej wszystkich uczestników rynku, przedstawicieli 11 administracji, nauki i strony społecznej. Przykładem takiego zinstytucjonalizowanego dialogu jest np. funkcjonujące przy Komisji Europejskiej Forum Alkohol i Zdrowie czy Public Health Responsibility Deal w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy przekonani, że taka platforma współpracy pozwoliłaby na przygotowanie i wyegzekwowanie efektywnych programów walki z nieodpowiedzialnym piciem alkoholu. Mamy już w tym zakresie doświadczenia z innych krajów UE, jak i własne. W 2014 r. Związek rozpoczął cykl debat społecznych z udziałem przedstawicieli środowiska naukowych, eksperckich, instytucjonalnych. Pierwsze spotkania pokazały potencjał tego typu rozwiązań dla prowadzenia dialogu ponad podziałami na rzecz wspólnego celu.

7 Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy ul. Trębacka 4, lok , Warszawa tel ; fax ZP_PPS

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 2 EKSPORT MOTOR WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 Uwagi dotyczące branży spirytusowej Alkohol etylowy przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2017

Indeks Wolności Gospodarczej 2017 Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl Wydarzenie wspiera Play Indeks Wolności Gospodarczej 2016 Warszawa, 15 lutego 2017 Idea Wolność jako brak przymusu polega na tym,

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11769,porozumienie-o-wspolpracy-w-zwalczaniu-przestepstw-bialych-kolnierzykow. html Wygenerowano: Piątek, 30 września 2016, 13:13 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2016

Indeks Wolności Gospodarczej 2016 Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy www.prezydent.pl Wydarzenie wspiera PKO Bank Polski Warszawa, 1 lutego 2016 Idea Wolność jako brak przymusu polega

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy

Bardziej szczegółowo

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne Andrzej Jagiełło Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ma na celu dokonanie zmiany

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR. z dnia [ ] r.

Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR. z dnia [ ] r. PL xxxx PL PL Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR z dnia [ ] r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności audytowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Rynek piwa w Polsce i UE

Rynek piwa w Polsce i UE Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce dr Piotr Szajner Plan prezentacji Przemiany strukturalne w sektorze piwowarskim Tendencje w produkcji piwa Tendencje w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2015. Warszawa, 27 stycznia 2015

Indeks Wolności Gospodarczej 2015. Warszawa, 27 stycznia 2015 Indeks Wolności Gospodarczej 2015 Warszawa, 27 stycznia 2015 Czy wolność ma znaczenie? W Polsce doskonale o tym wiemy, że ma. 2 Idea Wolność jako brak przymusu polega na tym, że państwo i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej wrzesień 2012 Kontekst Akcyza i VAT Rynek Zmiany Kontekst podatki w branży tytoniowej a stan finansów państwa System

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna Rozdział 3 PodróŜ zagraniczna 12. Czas podróŝy zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Rusza druga część programu Taste of Britain szansa na zwiększenie brytyjsko-polskiej wymiany gospodarczej w sektorze żywności i napojów

Rusza druga część programu Taste of Britain szansa na zwiększenie brytyjsko-polskiej wymiany gospodarczej w sektorze żywności i napojów INFORMACJA PRASOWA Rusza druga część programu Taste of Britain szansa na zwiększenie brytyjsko-polskiej wymiany gospodarczej w sektorze żywności i napojów Warszawa, 14 października 2014 Rusza druga część

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Projekt USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus 8 pytań do Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego, partnera w Parulski & Wspólnicy 1. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na

Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na Tony Francavilla, Dyrektor General Motors Manufacturing Poland Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na przyszłość Konferencja Polskiej Agencji Informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE. Rok akademicki 2011/12

Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE. Rok akademicki 2011/12 Zasady wyjazdu na praktykę programu IAESTE Rok akademicki 2011/12 Praktyki IAESTE Dokąd? Jeden z 83 krajów całego świata. Gdzie? Zawodowe w firmach, naukowe na uczelniach Jak długo? 6 tygodni 3 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć zatrudnienie, oszczędności narodowe oraz tempo wzrostu produktywności w Polsce? Aleksander Łaszek

Jak zwiększyć zatrudnienie, oszczędności narodowe oraz tempo wzrostu produktywności w Polsce? Aleksander Łaszek Jak zwiększyć zatrudnienie, oszczędności narodowe oraz tempo wzrostu produktywności w Polsce? Aleksander Łaszek Forum Obywatelskiego Rozwoju 11 października 2012 r. 1. Demografia 2. Oszczędności i inwestycje

Bardziej szczegółowo

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 13 marca

Bardziej szczegółowo