SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1

2 Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku w kilobajtach -l wyświetla szczegóły(typ, prawa, właściciela,..) -m wyświetla nazwy plików poziomo i rozdziela je przecinkami -1 wyświetla jedną szpaltę - wzorzec wyświetla pliki pasujące do wzorca przykład ls -lr mkdir [-m tryb] katalog przykład mkdir -m 0750 nowy_folder rmdir [-p] katalog - p rekursywnie usuwa podkatalogi przykład rmdir nowy_folder

3 cp [opcje] źródło cel opcje podstawowe -a odpowiada -dpr -b (backup) tworzy kopie zapasowe plików przed ich zniszczeniem (nadpisaniem) -d (no-dereference) zachowuje dowiązania miękkie i twarde podczas kopiowania -f (force) pliki w katalogu docelowym posiadające analogiczne nazwy będą nadpisywane bez zapytania -i (interactive) oczekuje potwierdzenia przed nadpisaniem -l (link) tworzy twarde dowiązanie zamiast kopii -P (path) pliki źródłowe będą kopiowane do celu wraz z podkatalogami -p (preserve) przypisuje plikowi docelowemu atrybuty pliku źródłowego -r kopiuje podkatalogi wraz z plikami -s (symbolic link) tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii -u (update) nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki źródłowe -v (verbose) wyświetla nazwę każdego pliku podczas kopiowania -X (one-file-system) pomija podkatalogi z innych systemów plików -R (recursive) kopiowanie rekursywne -S rozszerzenie (suffix) zmienia rozszerzenie kopii starych plików na rozszerzenie

4 mv [opcje] źródło cel opcje podstawowe -b (backup) tworzy kopie zapasowe plików przed ich zniszczeniem (nadpisaniem) -f (force) pliki w katalogu docelowym posiadające analogiczne nazwy będą nadpisywane bez zapytania -i (interactive) oczekuje potwierdzenia przed nadpisaniem -u (update) nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki źródłowe -v (verbose) wyświetla nazwę każdego pliku podczas kopiowania -X (one-file-system) pomija podkatalogi z innych systemów plików -R (recursive) kopiowanie rekursywne -s rozszerzenie (suffix) zmienia rozszerzenie kopii starych plików na rozszerzenie cat [opcje] plik opcje podstawowe -b numeruje wszystkie wiersze, które nie są puste -n wszystkie wiersze są numerowane -s wszystkie wiersze puste występujące po kolei zbierają się w jeden -v wyświetlanie wszystkich znaków sterujących oprócz TAB i LF -E dołącza znak końca wiersza -T tabulatory wyświetlane są jako ^

5 rm [opcje] źródło cel opcje podstawowe -f (force) brak pytań brak meldunków -i (interactive) oczekuje potwierdzenia przed nadpisaniem -r kopiuje podkatalogi wraz z plikami -v (verbose) wyświetla nazwę każdego pliku podczas przed usunięciem - drugi minus następne argumenty nie są opcjami potrzebny gdy wzorcem ma być - more [opcje] {-liczba wierszy} {+numer wiersza} plikl opcje podstawowe -d wyświetla komunikat Press space to continue, 'q' to quit na końcu każdej strony -f długie wiersze które są łamane zliczane są tylko raz -l ignoruje znak przesunięcia strony -p i -c blokują przewijanie ekranu -liczba wierszy liczba wierszy jak ma być wyświetlana +numer wiersza numer od którego wiersze są wyświetlane

6 ln - tworzy dowiązania między plikami -b [metoda], --backup[=metoda] Tworzy kopie zapasowe istniejących plików docelowych. -d, -F, --directory Pozwala użytkownikowi uprzywilejowanemu (root) na tworzenie dowiązań twardych (hardlinks) do katalogów -f, --force Usuwa istniejące pliki docelowe. -i, --interactive Pyta czy nadpisywać istniejące pliki docelowe. -n, --no-dereference Gdy podany cel jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, próbuje zamienić to dowiązanie symboliczne zamiast tworzyć plik w katalogu, na który ono wskazuje. Gdy cel jest nazwą rzeczywistego katalogu (a nie dowiązania symbolicznego), nie ma żadnych dwuznaczności. Dowiązanie jest tworzone w tym katalogu. Jeśli jednak podany cel jest symbolicznym dowiązaniem do katalogu, to istnieją dwa sposoby potraktowania żądania użytkownika. ln może potraktować cel tak, jakby był zwykłym katalogiem (na który wskazuje dowiązanie) i utworzyć w nim żądane dowiązanie. Z drugiej strony, cel może być postrzegany jako nie-katalog -- dowiązanie symboliczne samo w sobie. W tym przypadku ln musi usunąć lub utworzyć kopię tego dowiązania przed utworzeniem nowego dowiązania. Domyślnym sposobem działania jest traktowanie celu będącego dowiązaniem symbolicznym do katalogu tak jak katalogu. Przy użyciu opcji -n będzie on traktowany jak dowiązanie.

7 (ln) -s, --symbolic Tworzy dowiązania symboliczne zamiast dowiązań twardych. Ta opcja wypisuje błąd na systemach nie obsługujących dowiązań symbolicznych. -v, --verbose Przed utworzeniem dowiązania do każdego pliku wypisuje jego nazwę. --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie --version Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie. Przykłady ln -s /jakas/nazwa - tworzy dowiązanie./nazwa wskazujące na /jakas/nazwa ln -s /jakas/nazwa mojanazwa -tworzy dowiązanie./mojanazwa wskazujące na /jakas/nazwa ln -s a b.. - tworzy dowiązania../a i../b wskazujące na./a i./b

8 Atrybuty plików i katalogów Przyjrzyjmy się teraz atrybutom plików Rozważmy 10 pierwszych znaków wyświetlanych przez polecenie ls -l określających atrybuty. Pierwszy znak określa formę danych i przyjmuje wartość - d l Gdzie: - oznacza plik d oznacza katalog l oznacza dowiązanie Pozostałe dziewięć mogą przyjmować także ściśle określoną wartość. Są one pogrupowane po trzy: r prawo odczyt w prawo zapis x prawo wykonanie - brak prawa Pierwsza grupa(znaki 2-4)prawa do zasobu właściciela, trzy kolejne dla jego grupy natomiast trzy ostanie dla pozostałych użytkowników.

9 Opis atrybutów cd Prawa dostępu niejednokrotnie są przedstawiane w postaci licz oto ich reprezentacja: brak praw --x 1 tylko wykonywanie -w- 2 tylko zapis -wx 3 zapis i wykonywanie r-- 4 tylko odczyt r-x 5 odczyt i wykonanie rw- 6 pokazuje informacje na temat komendy rwx 7 zapis, odczyt i wykonywanie Pełne praw do pliku dla wszystkich wyglądają wtedy 777, a ich brak to 000. Do zmiany atrybutów można wykorzystać kilka różnych poleceń ale najczęściej wybierane jest chmod.

10 chmod - zmienia prawa dostępu do pliku u użytkownik g grupa o inni a wszyscy - odbieranie praw + nadawanie praw = nadanie praw zgodnie z wzorcem zobacz umask przykład chmod a+r dane.txt nadajemy prawo odczytu dla wszystkich umask - wzorzec praw dostępu

11 find ŚCIEŻKA WYRAŻENIE ŚCIEŻKA - katalog w którym "find" ma rozpocząć wyszukiwanie, WYRAŻENIE - składa się z OPCJI, TESTÓW oraz AKCJI, OPCJE - wpływają na sposób działania polecenia "find". Najczęściej stosuje się: follow - wymusza wchodzenie do katalogów, które są linkami symbolicznymi, maxdepth POZIOM - określa poziom katalogów do którego "find" realizował będzie poszukiwania, mindepth POZIOM - określa poziom katalogów poniżej którego "find" realizował będzie poszukiwania, mount - zawęża poszukiwania tylko do jednego systemu plików. TESTY - w zależności od wyniku porównania z testem, znaleziony plik będzie poddawany AKCJI bądź będzie ignorowany. Wartości numeryczne mogą być specyfikowane jako "+n" co oznacza większe od n, "-n" oznacza mniejsze od n lub "n" - równe n. Najczęściej wykonywane testy to: group - należy do określonej grupy, links - posiada odpowiednią liczbę dowiązań, mtime - był modyfikowany podaną ilość dni temu, name - posiada podaną nazwę, perm - posiada prawa dostępu zgodne z podanymi, size - ma rozmiar zgodny/większy/mniejszy niż podany, type - jest określonego typu (np. "f" dla plików, "d" dla katalogów), user - jest własnością określonego użytkownika AKCJA - domyślną akcją jest wypisanie nazwy pliku. "find" oferuje dodatkowo m.in. następujące akcje: exec komenda ; - wykonanie zewnętrznej komendy. "{}" zastępuje nazwę pliku, printf format - wypisanie nazwy pliku odpowiednio sformatowanej, ls - wykonanie komendy ls -dils na pliku. find /etc -name debian szukamy liku debian w katalogu etc

12 Znaki globalne [abcd] reprezentuje dokładnie jeden z wymiennych znaków [a-e] -reprezentuje dokładnie jeden znak z przedziału [!abcd] reprezentuje dowony nie wymieniony znak [!a-e] reprezentuje dowolny znak spoza przedziału {ala, ola, kot} -reprezentuje dowolny z wymienionych ciagów * - reprezentuje wszystkie znaki? - reprezentuje dowolny znak touch - tworzy plik tekstowy Przykład touch ~/plik.txt rename umożliwia zmianę nazwy pliku tar tworzenie archiwum grep - przeszukuje wskazany strumień danych w poszukiwaniu linii zawierającej podany wzorzec znaków wc wypisuje liczbę bajtów

S P I S POLECEŃ LINUXA

S P I S POLECEŃ LINUXA S P I S POLECEŃ LINUXA Polecenia d l a katalogów Wyświetlanie zawartości katalogów ls ls [opcje][katalog][plik] -a (all) listuje również pliki ukryte zaczynające się znakiem».«-b wyświetla znaki niedrukowalne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików Systemy teleinformatyczne AiR Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl lub www.prz.rzeszow.pl/~tbajorek - dostęp po zalogowaniu: użytkownik:

Bardziej szczegółowo

Polecenia systemu UNIX

Polecenia systemu UNIX Polecenia systemu UNIX Wszystkie usługi jakie oferuje system operacyjny UNIX inicjowane są na żądanie użytkownika wyrażone przez odpowiednie polecenie systemu. System dostarcza użytkownikowi niezwykle

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Email: rjakubowski@fizyka.umk.pl http://www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Pokój 573 Konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v1.4 2012-02-16 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści 1 Podstawy użytkowania systemu Unix 3 1.1 Środowisko pracy........................

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX system plików System plików systemu UNIX (s5fs) System plików ma strukturę drzewa. Na samym szczycie znajduje się korzeń (root), symbolicznie przedstawiany jako /. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa.

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. 1. Na ćwiczeniach będziemy: pisać skrypty powłoki UNIXa (tcsh, bash, Perl), programować w C (pierwsze 6-8 zajęć), Javie, i Adzie (kolejne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;)

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) Szkolenie AGH Linux Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) O mnie Imię i nazwisko: Pieczyrak Paweł Kryptonim: Morfeusz888 Osiągnięcia Administrator pomocniczy na publicznym

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania WSTĘP

Instrukcja użytkowania WSTĘP Instrukcja użytkowania WSTĘP Stacja dyskietek elastycznych jest nowoczesnym urządzeniem, służącym do przechowywania (zapisu i odczytu) danych i programów komputerowych. Zapisu i odczytu dokonuje się na

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Linux. Wprowadzenie do systemu.

Linux. Wprowadzenie do systemu. Linux. Wprowadzenie do systemu. Koło Naukowe Systemów Open Source Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Marcin Pawełkiewicz mpawelkiewicz@wsb-nlu.edu.pl Nowy Sącz, 5 grudnia 2006 Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia Konwencje Skrypt, który właśnie czytasz zawiera komendy oraz lokalizacje/ścieżki oznaczone monotypicznym krojem pisma. Pamiętaj aby podczas pracy zachować pisownię liter odpowiedniej wielkości! Gromadź

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wiesz poleceń kontrola zadań aliasy, zmienne potoki, przekierowania nawigacja Pozostałe przydatne polecenia konsolowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo