EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE"

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych PEP Czy cena w wezwaniu jest godziwa? Energetyka PEP jest wiodącym podmiotem na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii. Obecnie Spółka jest właścicielem trzech farm wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 80 MWe, trzech zakładów produkcji pelletu mogących produkować w sumie 154 tys. ton surowca rocznie, posiada w developmencie portfolio projektów FW o łącznej mocy około 1000 MW, oraz realizuje dwa projekty outsourcingowe. Według zmienionych planów inwestycyjnych po sprzedaży części działalności na rzecz Mondi, PEP, który zajmował się dotychczas zarówno budową i eksploatacją własnych farm wiatrowych jak również developmentem oraz późniejszą odsprzedażą projektów, obecnie zamierza jednak zaprzestać sprzedaży, a skoncentrować się na rozbudowie własnych jednostek. Według naszych kalkulacji na bazie posiadanych obecnie środków, realne jest wybudowanie 106 MW nowych mocy wiatrowych oraz jednej elektrowni biomasowej 31,5 MW. Według naszych szacunków przełożyłoby się to na wzrost produkcji energii z 188,9 GWh z bieżących aktywów do 670,9 GWh w 2015 r. Dalsza rozbudowa potencjału PEP wymagałaby dodatkowych środków od właścicieli. Jeśli przyjąć, że obecni akcjonariusze nie chcę już inwestować w Spółkę, w tym miejscu widzimy potencjał dla Polenergii, która dokapitalizowując PEP mogłaby zrealizować cały zakładany program inwestycyjny (dodatkowe 284 MW farm wiatrowych oraz drugą elektrownie biomasową). Oferta Polenergii na poziomie 31,5 PLN/akcja tj. 11,6x prognozowana EBITDA 2012 z działalności kontynuowanej może wydawać się atrakcyjna, jednak naszym zdaniem nie oddaje potencjału Spółki, która w ciągu najbliższych 3 lat powinna znacznie zwiększyć swoje wyniki m.in. dzięki środkom ze sprzedaży projektu Saturn. Według naszych kalkulacji metodą sum of the parts, biorąc pod uwagę jedynie działające już jednostki, wartość PEP szacujemy na 675,2 mln PLN, co daje 31,68 PLN/akcja, czyli cenę bardzo bliską do oferowanej. Niemniej jednak jeśli uwzględnimy nowe inwestycje (106 MW farm wiatrowych oraz elektrownie biomasową 31,5 MW), wartość PEP wzrasta do 786,9 mln PLN, tj. 36,92 PLN/akcja. Wartość godziwą akcji PEP, w oparciu o wycenę porównawczą (21,06 PLN/akcja) oraz SOTP (36,92 PLN/akcja) szacujemy na 32,95 PLN/akcja i rekomendujemy trzymanie akcji Spółki. Uważamy, że realny jest scenariusz powodzenie wezwania po podniesieniu ceny przez Polenergię. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x ,14 50,32 40,44 46,87 2,43 0,00 12,16 20,01 64,61 2,20 1,71 1,55 12,88 14,92 2,58 5,68 19, ,97 89,92 78,97 61,56 3,20 0,00 15,74 20,30 62,53 1,96 1,66 1,31 9,80 7,64 1,99 3,43 11, ,96 103,90 93,46 69,63 3,27 0,00 19,80 16,50 63,63 1,62 1,37 1,24 9,59 7,15 1,58 3,09 11, P 160,17 84,26 55,32 94,70 4,44 0,00 24,26 18,31 49,19 5,09 4,15 2,05 7,05 12,07 1,29 4,17 8, P 166,85 68,10 38,51 11,80 0,55 0,00 24,82 2,23 64,87 2,31 1,57 3,17 56,58 17,34 1,26 4,00 19, P 275,76 149,00 88,25 21,84 1,02 0,00 25,84 3,96 66,37 1,77 0,99 3,12 30,58 7,57 1,21 2,42 10,06 *Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej P - prognoza DM BOŚ S.A.; EUR/PLN = 4,1008; do obliczeń przyjęto kurs zamknięcia z dnia r. 31,33 PLN poniedziałek, 10 września 2012 Cena docelowa TRZYMAJ Wycena metodą porównawczą Wycena SOTP Cena bieżąca 32,95 PLN 21,06 PLN 36,92 PLN 31,33 PLN Potencjał wzrostu 5,2% Dane podstawowe Grupy mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( r.) 1 004,0 244,8 Kapitał własny ( r.) 510,9 124,6 Kapitalizacja ( r.) 667,8 162,8 Free float ( r.) 304,0 74,1 Średni dzienny obrót (szt., 6m) Cena minimalna (12m) 18,30 Cena maksymalna (12m) 32,17 Zwrot z inwestycji (3m) 23,8% Zwrot z inwestycji (6m) 45,2% Zwrot z inwestycji (12m) 41,3% Beta vs. WIG (6m) 0,94 Wartość nominalna akcji 2,00 Akcjonariat ( r.) Liczba akcji % w kapitale % na WZA Generali OFE ,04% 18,04% ING OFE ,65% 10,65% Pioneer Pekao IM ,64% 10,64% AVIVA OFE Aviva BZ WBK ,11% 10,11% Aviva Investors Poland ,04% 5,04% Pozostali ,53% 45,53% Razem ,00% 100,00% Michał Stalmach Analityk Makler papierów wartościowych (22) Niniejsza rekomendacja została sporządzona w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 42 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

2 Wezwanie 10 sierpnia br. Polenergia, wchodząca w skład Kulczyk Holding, ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji PEP, proponując 31,5 PLN za akcję. Zapisy potrwają od 28 sierpnia do 26 września. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie zapisów na co najmniej 80 proc. walorów oraz uzyskanie zgody UOKiK. Komunikat głosi, że w przypadku powodzenia wezwania, Polenergia rozważy podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji PEP oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym. Nie wydaje się, żeby przejmujący miał problem z uzyskaniem pozytywnej opinii Prezesa UOKiK na koncentrację (KI w segmencie OZE posiada jedynie spółkę Polenergia Wiatr Sp. z o.o., która przygotowywała projekty farm wiatrowych). Jednak największy udziałowiec PEP fundusz Generali posiadający obecnie 19,88 proc. akcji oświadczył już, że cena oferowana w wezwaniu jest niesatysfakcjonująca, co praktycznie zamyka drogę do powodzenia transakcji. Oferta na poziomie 11,6x prognozowana EBITDA 2012 z działalności kontynuowanej może wydawać się atrakcyjna, jednak naszym zdaniem nie oddaje potencjału Spółki, która utraciła niedawno swoje najbardziej zyskowne aktywo (pod względem generowanego strumienia EBITDA), a dzięki posiadanym środkom w ciągu najbliższych 3 lat powinna odbudować swój potencjał (dla porównania w odniesieniu do EBITDA 2011, cena przejęcia spada do 6,5x). Według naszych kalkulacji metodą sum of the parts biorąc pod uwagę jedynie działające już jednostki wartość PEP szacujemy na 675,2 mln PLN, co daje 31,68 PLN/akcja, czyli cenę bardzo bliską do oferowanej. Niemniej jednak jeśli uwzględnimy nowe inwestycje (106 MW farm wiatrowych oraz elektrownie biomasową 31,5 MW), wartość PEP wzrasta do 786,9 mln PLN, tj. 36,92 PLN/akcja. Wartość godziwą akcji PEP, w oparciu o wycenę porównawczą (21,06 PLN/akcja) oraz SOTP (36,92 PLN/akcja) szacujemy na 32,95 PLN/akcja i rekomendujemy trzymanie akcji Spółki. Uważamy, że gdyby doszło do przejęcia PEP przez Polenergię, a następnie dokapitalizowania Spółki (w komunikacie pojawiło się sformułowanie zapewni spółce i zarządowi nie tylko kapitał, ale także wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju ) oraz realizacji całego zakładanego programu inwestycyjnego, transakcja byłaby i tak korzystna z perspektywy przejmującego. Według naszych kalkulacji rozbudowa farm wiatrowych o 284 MW do 470 MW oraz budowa drugiej elektrowni biomasowej, zwiększyłyby wartość PEP o ok. 315 mln PLN. W naszej ocenie szanse na kontrwezwania są niewielkie. Dwaj najwięksi gracze na rynku tj. PGE oraz Tauron zapowiadają przedstawienie na jesieni zaktualizowanych strategii i prawdopodobnie do tego czasu nie będą skłonni do tego typu działań. Ponadto w przypadku Tauronu, spółka jest już zadłużona, a potrzebuje znacznych środków na udział w projekcie budowy pierwszej elektrowni atomowej (uważamy, że może to być od 4 mld PLN do nawet 9,6 mld PLN w zależności od zaangażowania). Wydaje się, że bardziej zainteresowana mogłaby być PGE, która po nieudanej próbie przejęcia Energii posiada wysoką nadwyżkę środków pieniężnych, a w obecnej strategii ma zapisane iż do 2015 r. będzie posiadać 1000 MW w energetyce wiatrowej na lądzie, podczas gdy obecnie jest to jedynie 78 MW. Jednak z wypowiedzi prezesa Kiliana wiemy, że PGE nie jest obecnie zainteresowana akwizycją. Innych potencjalnych inwestorów może hamować niepewność, co do ostatecznego kształtu ustawy o OZE. Dlatego jako najbardziej prawdopodobny scenariusz uważamy niewielkie podniesienie ceny przez Polenergię i powodzenie wezwania. Zarząd PEP wyraził pozytywną opinię na temat wezwania. Naszym zdaniem może to oznaczać, że obecni akcjonariusze nie są skłonni do finansowania rozwoju Spółki. W stanowisku Zarządu PEP dotyczącego wezwania możemy przeczytać, iż integracja taka zapewni także Spółce dostęp do dodatkowych źródeł finansowania niezbędnych do realizacji jej długoterminowej strategii oraz potwierdza, że cena Akcji Spółki zaproponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej oszacowanej zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Zarządu na moment sporządzenia niniejszej opinii. Polenergia za akcję PEP zaproponowała w wezwaniu 31,5 PLN. Według naszych szacunków wartość godziwa akcji to 32,95 PLN. Naszym zdaniem szanse na kontrwezwanie są niewielkie. Spodziewamy się nieznacznego podniesienia ceny w wezwaniu. Zarząd PEP wypowiedział się pozytywnie nt. wezwania. Strona 2

3 Analiza techniczna Analiza Techniczna akcji PEP (dane dzienne) Dane dzienne: PEP silne wsparcie 25,80 PLN PEP ( , , , , ) 32,95 30,83 EMA-65 EMA March April May June July August September Walory PEP oscylują ponad linią wzrostową hossy w przeszło półrocznym trendzie zwyżkowym. Średnia ekspotencjalna z 65 sesji znajduje się powyżej średniej EMA-200, co podtrzymuje układ rynku byka dla analizowanego akcjogramu. Podczas minionych blisko dwudziestu sesji kurs zawahał się w zakresie 32,95 30,83 zł. Ponadto stabilizacja notowań wokół 31,50 zł świadczy o wyczekiwaniu handlujących, którzy pamiętają o wezwaniu na sprzedaż akcji PEP. Jeśli pojawiłby się nieoczekiwany zwrot w sytuacji analizowanej spółki to wówczas kurs prawdopodobnie wybije się z przedziału 30,83-32,95 zł, uznawanego za typową konsolidację na przeczekanie. Pamiętajmy także, że walor ten znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, co potwierdza dodatnia różnica pomiędzy średnimi EMA-65 a EMA-200. Zakres zmiany pomiędzy dynamicznymi liniami ważonymi wynosi obecnie 2,59 zł, co daje blisko 10% zmienność, która tylko hipotetycznie mogłaby wystąpić podczas kilku sesji a i tak nie zmieniłoby to trendu zwyżkowego. Większość parametrów analizy technicznej potwierdza, że bieżąca wycena rynkowa albo poziom wezwania 31,50 zł są relatywnie niskimi wskazaniami w zestawieniu do oszacowanych wartości 32,23 40,97 zł wg proporcji Fibonacciego i w kontekście ekspansji kursowej fal cenowych. Inaczej mówiąc kurs PEP posiada potencjał do wzrostów, ale trwające wezwanie na sprzedaż akcji zmusza inwestorów do oczekiwania na jego rezultaty. Analiza techniczna: Michał Pietrzyca Strona 3

4 Branża OZE w Europie Polityka klimatyczna Regulacje Unii Europejskiej przekładają się na rosnący popyt na energię ze źródeł odnawialnych, nawet przy obecnej stagnacji gospodarczej. Chodzi tu w szczególności o dyrektywy dotyczące wytwarzania energii z OZE, redukcji emisji zanieczyszczeń, promowanie efektywnych sposobów wytwarzania oraz zwiększenie konkurencyjności rynku. Dyrektywa 2001/77/EC w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych UE wskazuje jako sprawę priorytetową wspieranie odnawialnych źródeł energii ze względu na pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz trwały rozwój, a także wzrost zatrudnienia na rynkach lokalnych. Dokument wskazywał, że należy zobowiązać wszystkie Państwa Członkowskie do wytyczenia krajowych celów w zakresie zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z źródeł odnawialnych oraz ustanowić ramy legislacyjne do ich realizacji (mechanizmy wsparcia w tym zielone certyfikaty, dofinansowania, zwolnienia podatkowe). Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE) Kontrola zużycia energii w Europie oraz zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią istotne elementy pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa określa obligatoryjne cele dla poszczególnych krajów, których realizacja ma zapewnić, że w 2020 r. w UE ze źródeł odnawialnych pochodzić będzie 20% energii oraz 10% w sektorze transportu. Ustalenie obowiązkowych celów ma zapewnić inwestorom stabilność i stanowić zachętę do rozwoju technologii OZE. Popyt na energię z OZE wspierają regulacje UE mające na celu ochronę środowiska, wzrost zatrudnienia oszczędność energii i poprawę efektywności Krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Źródło: Załącznik nr 1 do Dyrektywy 2009/28/WE, opracowanie własne DM BOŚ Strona 4

5 W przypadku Polski docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. został określony na 15%. Dla osiągniecia zakładanych celów konieczne jest wsparcie publiczne, tak długo, dopóki ceny energii elektrycznej na rynku wewnętrznym nie będą odzwierciedlały w pełni kosztów i korzyści środowiskowych i społecznych wynikających z wykorzystania OZE. Dyrektywa 2003/87/EC ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Wspólnocie, Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, Decyzja 280/2004/EC dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty oraz wdrażania Protokołu z Kioto Wskazane trzy dokumenty koncentrują się na redukcji poziomu gazów cieplarnianych, która miała zostać ograniczona w porównaniu z poziomami z 1990 r o 8% w latach oraz w dłuższym okresie o 70%. Państwa członkowskie zostały zobligowane do opracowania krajowych planów przydziałów. Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej Dokument wyraża korzyści związane z wprowadzeniem wewnętrznego rynku energii, polegające na zwiększeniu wydajności, spadku cen, wyższych standardów obsługi oraz poprawy konkurencyjności. Powyższe ma zapewnić m.in. przez możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii (zasada TPA), dostępu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej przez wytwórców czy promowanie nowo powstających technologii. Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii UE promuje wykorzystanie kogeneracji (tzn. jednoczesnego wytwarzana energii elektrycznej i cieplnej) jako metody oszczędzania energii, unikania strat sieciowych oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do wsparcia jednostek dla zapewnienia stabilnych warunków inwestycji w kogenerację. Unia zwraca uwagę, że duża efektywność energetyczna jest istotna w perspektywie rosnącego uzależnienia UE od zewnętrznych dostaw energii. redukcję gazów cieplarnianych poprawę konkurencyjności oraz wykorzystanie kogeneracji. Rynek OZE w Polsce Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się m.in. z obowiązkiem dostosowania polskiego prawa energetycznego do norm UE, co jest m.in. motorem rozwoju energetyki odnawialnej. Następuje stopniowa poprawa konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii na tle jednostek konwencjonalnych. Niemniej jednak w dalszym ciągu produkcja energii z OZE jest droższa, dlatego wymaga odpowiedniego wsparcie dla dalszego rozwoju. Spośród dostępnych technologii w Polsce największy potencjał rozwoju mają energetyka wiatrowa oraz produkcja energii z biomasy. Obecność Polski w UE obliguje nasz kraj do odpowiednich zmian legislacyjnych. Moce zainstalowane w OZE w Polsce na (w MW) oraz liczba danych jednostek , ,8 Elektrownie biogazowe ,4 Elektrownie biomasowe 6 1,1 Elektrownie słoneczne Elektrownie wiatrowe ,5 Elektrownie wodne 46 Elektrownie realzujące technologię współspalania* Źródło: URE, maj 2012, opracowanie własne DM BOŚ *W przypadku instalacji współspalania brak informacji nt. mocy jednostek Strona 5

6 Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z lutego tego roku odnośnie świadectw pochodzenia, opłaty zastępczej i zakupu energii z OZE, przedsiębiorstwa energetyczne będą do 2021 r. zobowiązane do przedstawienia prezesowi URE do umorzenia bądź dokonania opłaty zastępczej dla 20,0% rocznej sprzedaży energii elektrycznej, przy 10,4% obecnie, co będzie stymulować popyt na zieloną energię. Nowa wersja rozporządzenia istotnie podnosi obowiązkowe limity. W poprzedniej z 2009 r, dla ostatniego uwzględnionego okresu tj r. współczynnik wynosił 12,9% (obecny projekt 16,0%). MG podnosi wymagania odnośnie udziału zielonej energii. Obowiązkowy udział energii z OZE w sprzedaży przedsiębiorstw energetycznych 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,4% 10,4% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 5,0% 0,0% Źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, opracowanie własne DM BOŚ Energetyka wiatrowa Do 2020 r. moc zainstalowana w krajowych farmach wiatrowych ma wzrosnąć 4-krotnie, do MW (w tym 500 MW na morzu) z MW na koniec 2011 r. (źródło: MG). Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w 2020 r. udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych stanowić będzie ok. 17% całkowitej energii wytworzonej w Polsce, natomiast w 2030 r. prawie 29%. Około 1/3 powierzchni Polski posiada odpowiednie warunki wiatrowe dla wykorzystania farm wiatrowych na skalę przemysłową. W przypadku 5% terytorium kraju można je określić jako bardzo dobre. Dla porównania w Niemczech, gdzie warunki do budowy farm wiatrowych są podobne, na koniec 2011 r. łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wyniosła MW, czyli 18 razy więcej niż w Polsce (źródło: World Wind Energy Association). W 2011 r. na świecie oddano rekordowe moce równe 42,2 GW po 37,6 GW w 2010 r. (źródło: World Wind Energy Association). Energetyka wiatrowa jest bezemisyjna podczas gdy najpopularniejsze w Polsce elektrownie na węgiel kamienny produkują średnio 850 kg CO2/MWh. Jedna turbina o mocy 2 MW przy średniej wydajności na poziomie 25%, produkuje rocznie około MWh, co przy średnim rocznym zużyciu energii elektrycznej przez 3 osobowe gospodarstwo domowe (wg danych GUS średnia liczebność gospodarstwa domowego w 2009 r. wyniosła 2,9) równym 1,75 MWh, pozwala na zapewnienie energii dla ponad 1400 takich rodzin. W perspektywie do 2020 roku z wiatru ma pochodzić blisko połowa energii wytworzonej w OZE. Najkorzystniejsze warunki do budowy i eksploatacji farm wiatrowych na terytorium Polski to: Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie; Suwalszczyzna; Nizinny obszar środkowej Polski Mazowsze i środkowa część Wielkopolski; Beskid Śląski i Żywiecki; Bieszczady i Podgórze Dynowskie. Średnie roczne prędkości wiatru na wskazanych obszarach wynoszą od 4 m/s do 6 m/s w rejonach nadmorskich. Strona 6

7 Warunki wietrzne w Polsce Źródło: IMiGW Główną wadą energetyki wiatrowej jest sezonowość produkcji. Efektywność krajowych siłowni zawiera się najczęściej w przedziale 25% do 30%. Największą produkcję farmy notują w I i IV kwartale. Obecne turbiny 2 MW pracują w zakresie wiatru o prędkości od 3,5 m/s do 25 m/s, jednak prawdopodobnie rozwój technologii pozwoli na operowanie przy niższych prędkościach, co poprawi efektywność i tym samym zwiększy wolumen produkowanej energii. Przy wietrze na poziomie 5 m/s turbina (2 MW) generuje moc 0,2 MW, natomiast maksymalną moc osiąga od 13 m/s. Tak więc jak widzimy wzrost prędkości wiatru przekłada się hiperbolicznie na ilość produkowanej energii. Energetyka wiatrowa charakteryzują się dużą sezonowością. Produkcja energii w poszczególnych miesiącach na przykładzie FW Puck (w MWh) Źródło: PEP, opracowanie własne DM BOŚ Strona 7

8 Średnia roczna prod. turbiny 2 MW* (w MWh) w zależności od prędkości wiatru (w m/s) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,573 7,349 5,753 4,903 4,042 3,197 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Źródło: opracowanie własne DM BOŚ *Turbina Vestas V90 2 MW Według prognoz Ministerstwa Gospodarki przedstawionych w Krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (z 2010 r.) w ciągu bieżącej dekady moc zainstalowana w energetyce wiatrowej ma wzrosnąć niemal sześciokrotnie z MW w 2010 r. do MW w 2020 r. W 2020 r. oczekiwane jest uruchomienie pierwszych morskich farm wiatrowych o mocy MW. Szacunki MG wskazują, że w 2020 r. produkcja energii z wiatru może wynieść GWh, w stosunku do GWh w 2010 r., co według naszych kalkulacji pokryłoby około 8,6% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (w 2010 r. było to 0,96%, według naszych szacunków krajowa konsumpcja energii elektrycznej wrośnie do 2020 r. o 11,6% do GWh z GWh w 2011 r.). Wydaje się jednak, że powyższe plany będą trudne do zrealizowania. Realne jest naszym zdaniem ich wykonanie w około 90%, tj. ok MW i GWh. Zainstalowana moc (w MW) oraz produkcja energii elektrycznej brutto (w GWh) w energetyce wiatrowej Wg prognoz MG w bieżącej dekadzie produkcja energii z wiatru wzrośnie 5,5 krotnie Ląd Morze Małe instalacje Produkcja energii (s.prawa) P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Źródło: URE, MG, opracowanie własne DM BOŚ Biomasa Zgodnie z dyrektywą UE (2001/77/WE) biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich; w praktyce w Polsce głównymi źródłami biomasy są słoma, odpady drzewne, uprawy roślin energetycznych oraz odpady z produkcji rolnej. Spalenie 1,5 tony słomy (15 GJ/t) dostarcza energii zbliżonej do uzyskanej z 1 tony średnioenergetycznego węgla (22 GJ/t). Energia z biomasy jest obecnie głównym źródłem OZE w Polsce. Zgodnie z danymi URE w 2011 r. z biomasy pochodziło 50% łącznej produkcji z OZE. Według prognoz Biomasa jest obecnie głównym źródłem energii z OZE. W 2020 r. ma dostarczać niewiele mniej energii niż wiatr. Strona 8

9 Ministerstwa Gospodarki do 2020 r. powyższy udział ma spaść do 44%, głównie za sprawą rozwoju energetyki wiatrowej (z 27% w 2011 do 47% w 2020 r.). Do 2020 r. moc zainstalowana w elektrowniach biomasowych ma wzrosnąć do MW z 439 MW na koniec 2011 r. (źródło: Ministerstwo Gospodarki). Spalanie biomasy uznaje się za nieemitujące dwutlenku węgla ponieważ zakłada się, że roślina w trakcie życia pochłania tyle samo CO2 ile emituje w procesie spalania. W przypadku biomasy ważnym aspektem jest emisja pośrednia związana m.in. z transportem, dlatego ważna jest odległość od źródła dostaw. Koszty transportu mogą nawet podwajać koszty zakupu surowca, dlatego biomasę należy uznać za paliwo lokalne. Biorąc pod uwagę, że w 2011 r. około 1/3 biomasy zużytej w Polsce pochodziło z importu, krajowy rynek produkcji surowca należy ocenić jako perspektywiczny. Według szacunków PEP w ciągu najbliższych 8 lat popyt na biomasę leśną wzrośnie z 8 mln ton do 10 mln ton, a na biomasę agro z ok. 4 mln ton do ok. 5 mln ton. Zainstalowane moce w zakresie spalania biomasy w Europie w 2012 r. szacowane są na 6 GW. Średnia wielkość budowanej instalacji to 23 MWe (źródło: PEP). Zainstalowana moc (w MW) oraz produkcja e. elektrycznej brutto (w GWh) z biomasy Stała Biogaz Produkcja energii (skala prawa) P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 0 Źródło: URE, MG, opracowanie własne DM BOŚ Outsourcing W przypadku energetyki przemysłowej outsourcing jest procesem wydzielenia zakładowych ciepłowni bądź elektrociepłowni ze struktury danego przedsiębiorstwa i przekazania jednostki (sprzedaż bądź dzierżawa) w zarządzanie wyspecjalizowanym firmom, które biorą na siebie ryzyko operacyjne. Najczęściej przejęte obiekty są na początku modernizowane bądź budowane są całkowicie nowe urządzenia, a następnie prowadzone jest ich bieżące utrzymanie. Możliwa jest również budowa ciepłowni/elektrociepłowni od podstaw. Na etapie obsługi operacyjnej, usługodawca sprzedaje energię przedsiębiorcy, może również m.in. oferować nadwyżki klientom zewnętrznym, outsourcing może również obejmować jedynie zakup energii elektrycznej dla klienta i prowadzenie procesu optymalizacji jej wykorzystania, w tym wypadku wynagrodzenie usługodawcy jest uzależnione od oszczędności uzyskanych przez klienta. PEP jest pionierem polskiego rynku usług outsourcingowych dla energetyki. W 1998 r. Spółka zawarła umowę z Zakładami Chemicznymi Wizów S.A. na budowę elektrociepłowni, która miała produkować ciepło i energię na potrzeby klienta. Outsourcing energetyczny nie zyskał dotychczas dużej popularności w Polsce, jednak w miarę postępującego wzrostu cen energii oraz coraz bardziej restrykcyjnych wymagań środowiskowych można naszym zdaniem oczekiwać, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie decydować się na optymalizację kosztów. Jest to szansa dla PEP jako najbardziej doświadczonego podmiotu na rynku, który charakteryzuje się stosunkowo niewielką konkurencją. Potencjał rynku jest duży. Na rynku działa około 900 elektrociepłowni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych. Outsourcing w energetyce polega m.in. na oddanie obiektu w zarządzanie, najczęściej elektrociepłowni, do wyspecjalizowanego podmiotu. Pionierem tego rynku w Polsce był właśnie PEP. Strona 9

10 W oczekiwaniu na nową ustawę o OZE W końcu lipca Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało drugą wersję projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe regulacje miałyby wejść w życie z początkiem 2013 r. W naszej opinii termin ten może się przesunąć na początek II kwartału 2013 r. Główne założenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (z dnia r.): Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE po cenie 198,90 PLN/MWh (średnia cena energii na rynku konkurencyjnym za rok 2011), która będzie corocznie rewaloryzowana wskaźnikiem inflacji z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, dla którego oblicza się cenę zakupu energii elektrycznej. Cena będzie ogłaszana do 31 marca każdego roku. Nie może być jednak wyższa niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Odbiorca końcowy w terminie do 31 marca jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiścić opłatę zastępczą (opłata uiszczana za świadectwa, które nie zostały przedłożone do umorzenia) wynoszącą 286,74 zł za 1 MWh. W przypadku gdy średnie ceny praw majątkowych (zielonych certyfikatów) będą przez okres co najmniej dwóch kolejnych kwartałów niższe niż 75% wartości opłaty zastępczej, Minister Gospodarki dla zagwarantowania ceny paw majątkowych powyżej 75% wartości opłaty zastępczej, stanie przed koniecznością podniesienia udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w kolejnym roku kalendarzowym w drodze rozporządzenia. Co trzy lata do 30 czerwca danego roku, Minister Gospodarki będzie określał w drodze rozporządzenia współczynniki korekcyjne (korygują ilości uzyskanych certyfikatów na 1 MWh, np. współczynnik 0,9 oznacza, że na każdy MWh wytworzonej energii producent otrzyma 0,9 zielonego certyfikatu) dla instalacji OZE na okres kolejnych pięciu lat. Współczynniki korekcyjne na lata Rodzaj instalacji biogaz rolniczy (200 kw; 500 kw > 1,50 1,50 1,475 1,45 1,425 biogaz rolniczy (500 kw; 1 MW> 1,45 1,45 1,425 1,40 1,375 biogaz rolniczy > 1 MW 1,40 1,40 1,375 1,35 1,325 biogaz z surowców ze składowisk odpadów >200 kw 1,10 1,10 1,06 1,025 1,00 biogaz z surowców z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów >200 kw 0,75 0,75 0,725 0,70 0,675 biomasa lub układ hybrydowy < 10 MW 1,30 1,30 1,25 1,225 1,20 biomasa lub układ hybrydowy > 10 MW 0,95 0,95 0,925 0,90 0,875 biomasa lub układ hybrydowy w wysokosprawnej kogeneracji < 10 MW 1,70 1,70 1,65 1,625 1,60 biomasa lub układ hybrydowy w wysokosprawnej kogeneracji > 10 MW 1,15 1,15 1,125 1,10 1,075 biomasa do spalania wielopaliwowego 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15 biopłyny 1,15 1,15 1,125 1,10 1,075 energia słoneczna > 100 kw 2,85 2,85 2,70 2,55 2,40 energia wiatru na lądzie (200 kw; 500 kw> 1,20 1,20 1,175 1,15 1,125 energia wiatru na lądzie > 500 kw 0,90 0,90 0,875 0,85 0,825 energia wiatru na morzu 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 hydroenergia (75 kw; 1 MW> 1,60 1,60 1,575 1,55 1,525 hydroenergia (1 MW; 5 MW> 1,70 1,70 1,675 1,65 1,625 hydroenergia (5 MW; 20 MW> 2,00 2,00 1,975 1,95 1,925 hydroenergia >20 MW 2,30 2,30 2,25 2,20 2,15 energia geotermalna 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, opracowanie własne DM BOŚ Ustawa o OZE ma wejść w życie z początkiem 2013 r. Projekt zakłada m.in., że cena energii z OZE będzie stała indeksowana jedynie wskaźnikiem inflacji z kolei w przypadku cen certyfikatów są one ograniczone do stałej wielkości opłaty zastępczej jednak mogą być nawet o ¼ niższe. Na zmianach wsparcia dla zielonej energii najbardziej straci współspalanie zyska zaś fotowoltaika. Strona 10

11 W przypadku instalacji oddanych do użytku przed dniem wejścia w życie ustawy współczynnik korekcyjny jest stały przez 15 lat od dnia oddania do użytkowania i wynosi 1, przy czym w przypadku instalacji współspalania wielopaliwowego okres ten został ograniczony do 5 lat. Dodatkowo współspalanie będzie otrzymywać świadectwa pochodzenia nie dłużej niż do końca 2020 r. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej jest zobowiązane do przyłączenia do sieci nowej instalacji z zachowaniem pierwszeństwa instalacji odnawialnego źródła energii przed instalacjami niestanowiącymi instalacji odnawialnych źródeł energii. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki niższe wsparcie dla technologii, które obecnie wytwarzają około 90% energii z OZE (współspalanie, elektrownie wiatrowe oraz stare, zamortyzowane elektrownie wodne) przyniesie w 2013 r. 700 mln PLN oszczędności, a w 2019 r mln PLN. W sumie w latach ma to być mln PLN. Projekt ustawy o OZE zapewnia wytwórcom gwarancje przyłączenia do sieci, odbioru prądu, minimalnej ceny energii oraz po części ceny zielonych certyfikatów. Informacja na temat współczynników wsparcia na kolejne 5 lat powoduje, że już w momencie rozpoczęcia projektu inwestor będzie wiedział jakie wsparcie otrzyma w przyszłości. Po wprowadzeniu ustawy przedsiębiorstwa jak i instytucje finansujące otrzymają jasne zasady wspierania odnawialnych źródeł energii w kolejnych latach. Powyższa stabilizacja spowoduje, że podczas organizacji finansowania dla projektu OZE podmiot nie będzie zobligowany do podpisania długoterminowej umowy na sprzedaż energii, co skutkowało koniecznością zaproponowania odbiory energii dyskonta (około 15%). Negatywnie należy z kolei naszym zdaniem ocenić brak możliwości sprzedaży energii po cenie rynkowej, gdyż doprowadzi to do utraty prawa do zielonego certyfikatu. Po drugie w przypadku opłaty zastępczej nie będzie ona waloryzowana (obecnie jest waloryzowana przez URE), co będzie się przekładać na jej obniżenie w wartościach realnych (w perspektywie 15 lat szacujemy, że realnie będzie to ok. 30% mniej). Ponadto, co prawda Minister Gospodarki będzie miał instrument do utrzymywania cen zielonych certyfikatów na odpowiednio wysokim poziomie, jednak gdyby ich ceny rzeczywiście utrzymywały się przed dłuższy okres o 20% czy nawet poniżej opłaty zastępczej, zdecydowanie obniżałoby to rentowność inwestycji OZE. Wprowadzenie współczynników korekcyjnych dla certyfikatów ma na celu wspieranie rozwoju mniej zaawansowanych technologii produkcji energii. Wątpliwości może budzić fakt, że pominięto w ogóle wsparcie dla ciepła wytwarzanego w technologii kogeneracji. W uzasadnieniu do projektu ustawy o OZE czytamy, że przy kalkulacji wysokości współczynników korekcyjnych przyjęto, że inwestycja powinna zapewnić zwrot na kapitale własnym na poziomie 12% (przy 30% udziale środków własnych). Wprawdzie nie można wykluczyć, że firmy/projekty będą osiągać wyższą rentowność, np. poprzez niższe zaangażowanie kapitałów własnych (25%), niższe koszty operacyjne czy tańsze finansowanie, jednak w obecnej sytuacji gospodarczej będzie to trudne. Bardzo ważnym czynnikiem dla całego rynku OZE będzie czy w ostatecznie przyjętej wersji ustawy zachowane zostaną obecnie zapowiadane poziomy wsparcia dla współspalania, które najbardziej straci na nowych przepisach, a obecnie odpowiada za około połowę produkcji z OZE w 2011 r. Instalacje współspalania powstały głównie w latach , co biorąc pod uwagę proponowany pięcioletni okres wsparcia oznaczałoby, że do końca przyszłego roku utracą one możliwość uzyskiwania zielonych certyfikatów. Ponadto bardzo niski poziom wsparcia na lata przyszłe powoduje, że nowe instalacje współspalania nie będą w ogóle powstawać. Powyższa kwestia jest bardzo istotna z perspektywy całego rynku OZE, w szczególności mniejszych wytwórców energii inwestujących głównie w farmy wiatrowe (w tym PEP, który koncentruje się na FW oraz czystej biomasie). Utrzymująca się obecnie na rynku nadpodaż certyfikatów powoduje, że ich ceny są znacznie poniżej opłaty zastępczej (obecnie ok. 15% podczas, gdy w poprzednich latach było to średnio 6%), co obniża rentowność inwestycji OZE. Jako argument za współspalaniem przemawia, iż jego likwidacja znacząco obniży krajową produkcję z OZE, którą trzeba będzie szybko zastąpić nowymi instalacjami. Według informacji płynących ze spółek energetycznych, aby współspalanie było opłacalne, współczynnik korekcyjny musiałby wynieść minimalnie 0,7. Drugą kwestią jest wydłużenie wsparcia dla istniejących jednostek i projektów będących w fazie realizacji. Zmiany wsparcia dla OZE mają dać 8,5 mld PLN oszczędności do 2020 r. Ustawa ma zapewnić stabilne zasady wsparcia dla OZE jednak część zapisów należy ocenić negatywnie. Głównym celem różnicowania ilości zielonych certyfikatów jest wsparcie mniej rozwiniętych technologii. Wiele kontrowersji budzi poziom wsparcia dla technologii współspalania. Strona 11

12 Historia Grupy W lipcu 1997 r. fundusze private equity reprezentowane przez Enterprise zawiązały Polish Energy Partners S.A. pierwszą w Polsce prywatną firmę energetyczną, świadczącą usługi finansowania, budowy i eksploatacji obiektów energetycznych. Kapitał początkowy spółki wynosił 100 tys. PLN. W lipcu 1998 r. PEP zawarł pierwszą na polskim rynku umowę outsourcingową z Zakładami Chemicznymi Wizów. W ramach kontraktu PEP wybudował elektrociepłownię (4,4 MWe i 42 MWt, oddana do eksploatacji w 1999 r.), która dostarczała parę (ciepło) i energię elektryczną na potrzeby Wizowa. PEP powstał w lipcu 1997 r. Spółka była pionierem krajowego rynku outsourcingu dla energetyki W październiku 1998 r. PEP podpisał kolejną umowę z Polar S.A. (grupa Whirpool) na budowę elektrociepłowni (4 MWe i 36 MWt, uruchomiona w 2000 r.). W listopadzie 2000 r. Spółka zawarła kontrakt operatorski z Metsa Tissue S.A. na dzierżawę elektrociepłowni Jeziorna (2 MWe i 95 MWt). W 2010 r. Metsa Tissue nabyła elektrociepłownię od PEP. W maju 2002 r. PEP rozpoczął realizację kolejnego projektu outsourcingowego dla Mondi Packaging Świecie S.A. świadcząc usługę operatorską i finansową w elektrociepłowni Saturn (98 MWe i 465 MWt). W ramach modernizacji elektrociepłowni zainstalowano największy w Polsce, nowoczesny kocioł fluidalny CFB (Circulating Fluidised Bed), umożliwiający spalanie naturalnych odpadów drzewnych biopaliw, a także uzupełniająco węgla kamiennego, w dowolnych proporcjach. w kolejnych latach podejmując współpracę z wieloma przedsiębiorstwami. W styczniu 2004 r. PEP wraz z wspólnikiem poprzez zawiązaną spółkę celową Mercury Energia zawarł umowę na dostawę energii elektrycznej do Zakładów Koksowniczych Wałbrzych S.A. (obecnie ZKW Victoria S.A.). Na mocy umowy wybudowano elektrownię (ok. 8 MWe, uruchomiona w 2006 r.) wykorzystującą gaz odpadowy z ZK Wałbrzych powstający przy produkcji koksu. W marcu 2004 r. Spółka podpisała umowę współpracy z EPA S.A. dotyczącą przygotowywania projektów turbin wiatrowych. W ramach porozumienie rozpoczęto budowę pierwszej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Pucku (22 MWe, oddana do użytkowania w styczniu 2007 r.). W maju 2005 r. PEP zadebiutował na GPW z ceną 7,80 PLN/akcja. Spółka nie przeprowadziła emisji. Akcje wartości 35,8 mln PLN sprzedawali akcjonariusze-założyciele. W maju 2005 r. wraz z Alstom Power S.A. Spółka podpisała umowę projektu Jupiter, będącą rozszerzeniem projektu Saturn, dotyczącą budowy nowego turbozespołu z turbiną sprzężoną (33 Mwe, uruchomiona w styczniu 2007 r.). Jednostka jako paliwo wykorzystuje biomasę spalaną w kotle odzyskowym celulozowni Mondi. W 2004 r. PEP rozpoczął budowę pierwszej farmy wiatrowej. W 2005 r. akcje Spółki zadebiutowały na GPW. Począwszy od maja 2007 r. PEP wspólnie z RWE Renewables Polska sp. z o.o. realizował dwa projekty budowy farm wiatrowych w Suwałkach (41 MW) oraz Tychowie (32 MW). W kwietniu 2008 r. PEP zawarł kolejną umowę z Mondi. W ramach projektu Tytan parowy kocioł węglowy został zastąpiony wydajniejszym fluidalnym kotłem biomasowym. W grudniu 2008 r. razem z Elektrownią Połaniec Spółka rozpoczęła budowę farmy wiatrowej Jargoniew/Mołtowo (20 MWe). W grudniu 2009 r. PEP rozszerzył działalność o produkcję paliw z biomasy (pelletu ze słomy). W marcu 2011 r. PEP przeprowadził emisję akcji, pozyskując 45 mln PLN (brutto). W końcu 2009 r. PEP rozszerzył działalność o produkcję pelletu. W grudniu 2011 r. Spółka uruchomiła dwie koleje własne farmy wiatrowe Modlikowice (24 MWe) i Łukaszów (34 MWe). W maju 2012 r. Mondi nabyło od PEP elektrociepłownię Saturn, wykorzystując posiadaną opcję put. Po trwającym półtorej roku sporze, w lipcu tego roku spółki doszły do porozumienia odnośnie ostatecznej ceny zakupu. W maju br. Mondi odkupiło od Spółki EC Saturn. Strona 12

13 Struktura organizacyjna Rozbudowana statura Grupy jest efektem przyjętego modelu działalności, gdzie każdy projekt realizowany jest w osobnej spółki celowej (formuła project finance). Dzięki temu PEP ponosi jedynie ryzyko do wysokości wniesionego wkładu, który standardowo wynosi 20-30% wartości inwestycji. PEP realizuje inwestycje w formule project finance. Źródło: PEP Strona 13

14 Działalność PEP jest wiodącym podmiotem na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii. Działalność Grupy koncentruje się na trzech obszarach tj. energetyce wiatrowej, energetyce biomasowej oraz produkcji biomasy agro na cele energetyczne. PEP zakłada, że wszystkie linie biznesowe będą generować co najmniej 15 proc. zwrot na zainwestowanym kapitale. W naszej ocenie mając na uwadze warunki rynkowe po wprowadzeniu ustawy o OZE, gdzie ustawodawca wskazuje, że inwestycja w OZE powinna zapewnić zwrot na kapitale na poziomie 12%, Spółka nie będzie w stanie realizować swoich oczekiwań. PEP zakłada, że w każdym z trzech obszarów będzie generował min. 15% zwrot na kapitale. Ustawa o OZE prawdopodobnie uniemożliwi te plany. Obszary działalności i główne aktywa Grupy PEP Źródło: PEP ENERGETYKA WIATROWA Dotychczas PEP w ramach segmentu energetyki wiatrowej zajmował się zarówno budową i eksploatacją własnych farm wiatrowych jak również developmentem oraz późniejszą odsprzedażą projektów po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń (przed budową). Obecnie zamierza jednak zaprzestać sprzedaży, a skoncentrować się na rozbudowie własnych jednostek, co generuje średnio 4-krotnie większą wartość dla Spółki (NPV). Na powyższą zmianę wpływ miał zapewne znaczący wpływ środków ze sprzedaży elektrociepłowni Saturn. PEP jest obecnie właścicielem trzech farm wiatrowych tj. Puck, Łukaszów i Modlikowice o łącznej zainstalowanej mocy 80 MWe. Według zmienionych planów do 2016 r. Spółka zamierza zwiększyć moce własne do 470 MWe w stosunku do pierwotnie zakładanych 234 MWe, czyli ponad dwuipółkrotnie (390 MWe z nowych obiektów wobec 154 MWe wcześniej). Około 196 MWe dodatkowych mocy oznacza wzrost nakładów inwestycyjnych rzędu 1,15 mld PLN (1,4 mln EUR/MW bez kosztów finansowych). Jeśli przyjmiemy bieżącą strukturę finansowania projektów przez PEP, tzn. wkład własny na poziomie 25%, 390 MWe nowych mocy oznacza to konieczność zaangażowania własnych środków w wysokości ok. 575 mln PLN. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę pogarszającą się koniunkturę gospodarczą oraz bardziej restrykcyjne wymagania banków, przy 30% udziale kapitałów własnych potrzebna PEP będzie się koncentrował na budowie własnych farm wiatrowych. Obecnie posiada 3 farmy o łącznej mocy 80 MWe. Do 2016 r. chcę zwiększyć zdolności produkcyjne do 470 MWe, jednak bez dodatkowego finansowania nie będzie to możliwe. Strona 14

15 kwota rośnie do 688 mln PLN. Według naszych kalkulacji przy uwzględnieniu nakładów na elektrownie biomasową Wińsko (320 mln PLN, co daje konieczność zaangażowania ok. 100 mln PLN środków własnych) realne jest naszym zdaniem wybudowanie do 106 MW nowych mocy wiatrowych. Należy pamiętać, że pomimo iż PEP otrzymał środki ze sprzedaży EC Saturn, roczny potencjał Grupy na poziomie EBITDA został ograniczony o około 45 mln PLN. Dalsza rozbudowa potencjału PEP wymagałaby dodatkowych środków od właścicieli. Jeśli przyjąć, że obecni akcjonariusze nie chcę już inwestować w Spółkę, w tym miejscu widzimy potencjał dla Polenergii, która dokapitalizowaując PEP mogłaby zrealizować cały zakładany program inwestycyjny. Obecna sytuacja makroekonomiczna, spowolnienie gospodarcze w kraju oraz niepewność co do ostatecznego kształtu ustawy o OZE powodują, że trudniej pozyskać finansowanie na realizację projektów. Dlatego w naszym modelu zakładamy wzrost udziału kapitału własnego dla nowych projektów farm wiatrowych do 30%, z 25% które spółka angażowała wcześniej. Na początku przyszłego roku ma ruszyć budowa trzech farm o łącznej mocy 106 MW. Jednostki będą uruchamiane w przeciągu 2014 r. Kolejne 250 MW może zostać rozpoczęte w roku 2014 oraz brakujące 34 MW w 2015 r. Budowa trwa około roku tak więc można zakładać, że do końca 2016 r. Grupie może udać się uzyskać zakładane 470 MW, jeśli zostanie dokapitalizowana. W obecnej sytuacji uważamy, że realne jest oddanie jedynie 106 MW w 2014 r. FW Puck Farma wiatrowa Puck o mocy 22 MWe (11 x 2MW na wieżach o wysokości 78 metrów) zlokalizowana w Gnieżdżewie koło Pucka. Jednostka do eksploatacji została oddana w styczniu 2007 r. (zgodnie z projektem ustawy o OZE, zielone certyfikaty będzie otrzymywać do końca 2021 r.), a jej koszt wyniósł 110 mln PLN. Średnia roczna produkcja energii w całym dotychczasowym okresie użytkowania wyniosła 43,9 GWh netto i taką wielkość przyjmujemy w naszych prognozach. Niska efektywność (nieco poniżej 25%, co daje ok godzin pracy w roku) wynika z nieco starszej technologii oraz lokalizacji, gdzie działa wiele jednostek, które kradną sobie wiatr. Farmą Puck zarządza Dipol Sp. z o.o. spółka celowa będąca w 100% własnością PEP. Wyprodukowaną energię odbiera Energa Operator. FW Łukaszów i Modlikowice Budowa farm wiatrowych Łukaszów (34 MWe) oraz Modlikowice (24 MWe, w obydwu przypadkach zastosowano turbiny 2 MW na wieżach 105 m) została zakończona w grudniu 2011 r. Nakłady na elektrownie wyniosły odpowiednio 219,2 mln PLN oraz 159,6 mln PLN. Obydwie farmy zlokalizowane są w gminie Zagrodno (pierwsze FW działające na Dolnym Śląsku) na obszarze działalności Tauron Dystybucja. Na początku tego roku jednostki osiągnęły zakładaną sprawność i obecnie działają z pełnym wykorzystaniem mocy (będą otrzymywać zielone certyfikaty do końca 2026 r.). W tym roku FW Łukaszów powinna wyprodukować 76,5 GWh, natomiast FW Modlikowice 54,0 GWh (obydwie efektywność 29%). W kolejnych latach (cały rok użytkowania) zakładamy, że będzie to odpowiednio 85 GWh oraz 60 GWh. Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na kwotę 40 mln PLN każda. Wpływy z tego tytuły wyniosły dotychczas 25,4 mln PLN w 2011 r. oraz 50,2 mln PLN w tym roku. Do końca roku obydwa projekty otrzymają jeszcze 3,8 mln PLN (łączna kwota dofinansowania została obniżona o 0,6 mln PLN). PEP jest 100% właścicielem elektrowni poprzez zależne Amon Sp. z o.o. (Łukaszów) oraz Talia Sp. z o.o. (Modlikowice). W naszej ocenie bez dodatkowych środków PEP powinien mieć 196 MWe w wietrze oraz jedną elektrownię biomasową. FW Puck charakteryzuje się stosunkowo niską produktywnością. Rocznie produkuje średnio ok. 43,9 GWh netto tj. 2 GWh/MW. Z kolei w przypadku farm Łukszów i Modlikowice razem powinno o być ok. 145 GWh czyli 2,5 GWh/MW. W developmencie PEP posiada projekt budowy na tym terenie kolejnej farmy wiatrowej o mocy 28 MW, która mogłaby zostać oddana do użytkowania w 2015 r. Jednak według naszych szacunków PEP nie będzie miał odpowiednich środków na przeprowadzenie tej inwestycji. Development projektów farm wiatrowych Obecnie Grupa PEP posiada w developmencie portfolio projektów o łącznej mocy około 1000 MW, których ukończenie jest planowane na lata Połowa portfolio jest własnością PEP, natomiast w pozostałej części jest 50% udziałowcem, z opcją pierwokupu. Obecnie projekty o mocy 194 MW posiadają już miejscowy plan zabudowy, decyzję środowiskową oraz warunki przyłączenia, projekt o mocy 105 MW miejscowy plan zabudowy i warunki W developmencie PEP posiada ok MW, w tym w połowie 100%. Strona 15

16 przyłączenia, projekty o mocy 88 MW miejscowy plan zabudowy i decyzję środowiskową, projekty o mocy 105 MW miejscowy plan zabudowy, projekt o mocy 28 MW warunki przyłączenia oraz projekt o mocy 38 MW pozwolenie na budowę. Koszty developmentu to około 30 mln PLN rocznie. Łączna wartość projektów to według naszych szacunków około 117 mln PLN. Lokalizacja najbardziej zaawansowanych projektów farm wiatrowych Źródło: PEP Dotychczas PEP sprzedał 6 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 281,5 MW, notując łączny zysk w wysokości 123,0 mln PLN. Średni zysk netto na jeden MW mocy wyniósł 0,44 mln PLN/MW. Jeśli z kalkulacji wyłączymy przypadki skrajne tj. FW Jargoniew, która jak wskazuje PEP charakteryzowała się wyjątkową produktywnością i była sprzedawana w okresie boomu na energetykę odnawialną oraz FW Wartkowo o przeciętnej produktywności i wysokich kosztach podłączenia, średni zysk jest bardzo zbliżony i wynosi 0,43 mln PLN/MW. PEP sprzedał projekty FW o łącznej mocy 281,5 MW, średni zysk wyniósł 0,44 mln PLN/MW. Sprzedane projekty farm wiatrowych przez PEP Klukowo/ Jargoniew/ Jargoniew/ Tychowo/ Pągów Wartkowo Samborsko Mołtowo Mołtowo Suwałki Tychowo Suwałki Moc (MW) ,5 34,5 41 Data sprzedaży Q Q Q Q Q Q Q Q % sprzedanych udziałów 100% 100% 100% 70% 30% 30% 70% 70% Nabywca GDF Suez GDF Suez GDF Suez GDF Suez GDF Suez RWE RWE RWE EBITDA (mln PLN) 51,8 31,9 12,5 7,7 0,4 0,0 7,9 b.d. Zysk netto (mln PLN) 43,4 25,7 10,0 8,9 3,7 9,7 9,0 12,6 Zysk netto/mw (mln PLN) 0,41 0,50 0,33 0,64 0,62 0,43 0,37 0,44 Źródło: PEP, opracowanie własne DM BOŚ Strona 16

17 W przypadku ostatnio sprzedanego za kwotę 74,3 mln PLN projektu Klukowo/Samborsko umowa zakłada, odroczenie płatności. 90% zostanie zapłacone w 2013 r., natomiast pozostałe 10% rok później, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenie na użytkowanie obiektu. W wyniku odroczenia płatności PEP zaksięgował koszt dyskonta w wysokości 7,5 mln PLN, która to kwota będzie rozpoznawana w wynikach od stycznia 2012 r. do marca 2015 r., który zwiększy zysk netto ze sprzedaży projektu z 35,9 mln PLN do 43,4 mln PLN (PEP otrzyma jeszcze zwrot zapłaconego podatku VAT, dlatego łączna suma wpływów wyniesie 98 mln PLN). Na początku lipca PEP poinformował również o zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej z Energa Wind dotyczącej sprzedaży spółki Pepino, która ma realizować projekt farmy wiatrowej Miłoradz o mocy co najmniej 60 MW. Wynagrodzenie PEP, płatne w 2013 r., ma wynieść 38,7 mln PLN. Jeśli przyjmiemy średni historyczny zysk na MW, PEP powinien na projekcie zarobić około 25,8 mln PLN netto. Zgodnie z zapowiadanym zwiększeniem mocy własnych będzie to prawdopodobnie ostatnia tego typu umowa w najbliższych latach. Kontrakt zawiera wiele warunków zawieszających dotyczących m.in. nabycia przez PEP 100% w SPV czy uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń (obecnie jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia), których nie spełnienie do końca przyszłego roku, skutkuje wygaśnięciem umowy. Powyższe wpływy nie zostały uwzględnione w naszej prognozie. W przypadku projektu Klukowo/Samborsko płatność została odroczona. Sprzedaż projektu Miłoradz ma być ostatnią tego typu umową w najbliższych latach. ENERGETYKA BIOMASOWA Elektrownia biomasowa Południe PEP realizuje obecnie pierwszy projekt elektrowni biomasowej o mocy 31,5 MWe (w 100% oparte na paliwie biomasowym) zlokalizowanej w gminie Wińsko. Roczna produkcja energii ma wynieść 217 GWh netto (230 GWh brutto). Inwestycja uzyskała już decyzję środowiskową, warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. Do końca roku PEP planuje zamknąć finansowanie projektu. Budowa ma się rozpocząć na początku przyszłego roku. Produkcję energii elektrownia ma rozpocząć na początku 2015 r. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 324,5 mln PLN (10,3 mln PLN/MWe, czyli ok. 45% więcej niż w przypadku farmy wiatrowej, przy czym wg projektu ustawy o OZE uzyskają również o 28% więcej zielonych certyfikatów). Pomimo wyższych kosztów jednostka biomasowa będzie stabilizować kwartalne wyniki Grupy. Zastosowany kocioł rusztowy ma umożliwiać spalanie zróżnicowanych rodzajów biomasy, co ograniczy koszty zakupu surowca (brak konieczności rozdrobnienia lub granulacji). Szacowane średnioroczne przychody w okresie 15 lat mają wynieść 103 mln PLN, a koszty paliwa 51 mln PLN. Według kalkulacji PEP w scenariuszu bazowym NPV projektu wyniesie 102 mln PLN a IRR 20% (25% udział kapitału własnego w inwestycji). Na początku 2016 r. PEP planuje jeszcze uruchomienie drugiej własnej elektrowni biomasowej. Będzie to jednostka zbieżna z tą w Wińsku, co oznaczałoby wzrost zainstalowanej mocy do 63 MW. Nakłady powinny być jednak niższe, gdyż będzie to projekt typu brown field (tj. na bazie istniejącej infrastruktury). Wydaje się jednak, że realizacja inwestycji nie będzie możliwa bez dodatkowego finansowania ze strony właścicieli. PEP prowadzi również rozmowy z trzema przedsiębiorstwami przemysłowymi odnośnie budowy i eksploatacji kolejnych elektrowni i elektrociepłowni biomasowych (outsourcing) o mocy 85 MWt/30 MWe każda. PEP planuje na początku 2015 r. uruchomienie elektrowni biomasowej o mocy 31,5 MW. Możliwa jest realizacja kolejnych projektów, zarówno własnego jak i outsourcingowych. OUTSOURCING DLA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ Obiekty którymi zarządza PEP usytuowane są przy zakładach przemysłowych, jako dużych odbiorcach energii elektrycznej i ciepła. Spółka buduje własne bądź eksploatuje obiekty klientów, przeprowadzając modernizacje z wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii. EC Zakrzów W październiku 2000 r. pracę rozpoczęła zlokalizowana w Wrocławiu elektrociepłownia Zakrzów zarządzana przez Interpep EC Zakrzów. Na podstawie umowy z Polar S.A. (obecnie Whirpool Polska S.A.) PEP wybudował elektrociepłownię o parametrach 3,7 MWe oraz 29,3 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą (gazociąg i przyłącza). EC Zakrzów do produkcji energii Odbiorcami usług outsourcingowych są zakłady przemysłowe. Obecnie PEP realizuje dwa projekty outsourcingowe. Strona 17

18 elektrycznej i cieplnej wykorzystuje gaz ziemny nabywany od PGNiG. Termin realizacji projektu upływa w 2020 r. Elektrownia Mercury Elektrownia Mercury w Wałbrzychu zarządzana jest przez spółkę celową Mercury Energia. Na bazie umowy z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A. (wcześniej ZK Wałbrzych, należy do grupy JSW) PEP zobowiązał się do wybudowania elektrowni i zapewnienia dostaw energii. Jednostka o mocy około 8 MWe rozpoczęła produkcję w lipcu 2006 r. Jako paliwo elektrownia wykorzystuje gaz koksowniczy, będący produktem ubocznym wytwarzania koksu przez WZK Victoria. Umowa obowiązuje do końca 2021 r. EC Wizów projekt zakończony Elektrociepłownia Wizów w Bolesławcu wybudowana w 1999 r. była pierwszym projektem outsourcingowym realizowanym przez PEP. Elektrociepłownia o mocy 4,4 MWe i 42 MWt dostarczająca ciepło Zakładom Chemicznym Wizów była pierwszym prywatnym obiektem energetycznym korzystającym z turbiny gazowej. ZC Wizów ogłosiły upadłość w 2006 r. Po nieudanej próbie sprzedaży, elektrociepłownia zakończyła pracę w 2008 r. EC Jeziorna projekt zakończony W latach PEP dzierżawił oraz prowadził eksploatację elektrociepłowni Jeziorna w Jeziornie (k. Warszawy). Jednostka o mocy 2 MWe i 95 MWt, w oparciu o węgiel, produkowała energię elektryczną oraz ciepło w postaci pary wodnej dla Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornie. Na koniec 2010 r. Metsa Tissue Polska odkupiła elektrociepłownię od PEP za 6,5 mln PLN. EC Saturn projekt zakończony Od 2002 do 2012 r. PEP poprzez spółkę zależną Saturn Managment zarządzał (Mondi Świecie sprzedało do PEP E Saturn i rozpoczęło dzierżawę jej majątku) oraz prowadził proces modernizacyjny w elektrociepłowni Saturn zlokalizowanej w Świeciu. Elektrociepłownia o parametrach 123 MWe i 430 MWt wytwarzała ciepło technologiczne oraz energię elektryczną dla producenta papieru Mondi Świecie. Przeprowadzone inwestycje umożliwiły wykorzystywanie jako surowca biomasy oprócz dotychczas spalanego węgla. Spór z Mondi W umowie z PEP Mondi zapewniło sobie możliwość odkupienia (tzw. opcja call) 100% udziałów w projekcie Saturn Managment. Na początku lutego 2011 r. Mondi wniosła do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej pozew przeciwko PEP o potwierdzenie posiadanego prawa wykonania tzw. Dobrowolnej Opcji Call. Po toczącym się ponad rok sporze, 2 maja br. Mondi Świecie zapłaciło PEP cenę wykonania w kwocie 172,4 mln PLN, jednocześnie wskazując, że nie zgadza się z ceną wyliczoną przez PEP. Według Mondi właściwa cena opcji wynosiła 118,6 mln PLN, natomiast PEP jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy przekazaną kwotą w wysokości 53,8 mln PLN. Dodatkowo Mondi wyraziło chęć spłaty tzw. dodatkowego finansowania dłużnego w kwocie 17,0 mln PLN wniesionego przez PEP do Saturn Managment na finansowanie projektu Tytan i Modernizacje, z której to możliwości PEP skorzystał. Tym samym kwota sporu zmalała do 36,7 mln PLN. Ostatecznie 19 lipca PEP poinformował, że spółki doszły do porozumienia. Łączna kwota dla PEP została ustalona w wysokości 154,0 mln PLN (może jeszcze ulec zmianie po ostatecznej kalkulacji zwrotu podatku dochodowego należnego PEP od Mondi z tytułu realizacji opcji). Powyższe rozstrzygnięcie należy naszym zdaniem ocenić pozytywnie z perspektywy PEP. W negatywnym scenariuszu wpływy miały wynieść 135,7 mln PLN, a zysk netto 50,7 mln PLN. Do tego dochodzi przejęcie przez Mondi zadłużenia SM w kwocie około 250 mln PLN. Projekt EC Saturn zakończył się wcześniej, gdyż Mondi skorzystało z opcji odkupienia projektu. Strona 18

19 Wpływ sprzedaży Saturn Managment na wynik skonsolidowany PEP (dane w mln PLN) Przychody finansowe 141 Przychód ze zbycia działalności zaniechanej 137 Przychody finansowe z tytułu wyniku za Koszty finansowe 71 Koszt udziałów SM 71 Koszt z tytułu umorzenia weksli - Zysk brutto 70 Podatek odroczony 13 Podatek bieżący 26 Zysk netto 57 Źródło: PEP, opracowanie własne DM BOŚ Koniec współpracy z Mondi przełoży się na roczny spadek przychodów Grupy o około 60 mln PLN na poziomie przychodów oraz 45 mln PLN EBITDA. Potencjał rynku outsourcingu jest jednak duży i wydaje się, że PEP ma tu bardzo silną pozycję, ze względu na największe w kraju doświadczenie przy realizacji tego typu projektów. W obecnej sytuacji rynkowej na znaczeniu zyskuje jednak dostęp do finansowania, co może stanowić ograniczenie dla realizacji kolejnych projektów. Na rynku działa około 900 zakładowych elektrociepłownie i ciepłowni, jeśli jednak nałożymy na tą grupę odpowiednio kryteria preselekcji (roczne zużycie ciepła powyżej GJ, koszt energii stanowi co najmniej 10% całkowitych kosztów operacyjnych, istniejąca instalacja wymaga doinwestowania oraz dobra sytuacja finansową i silną pozycję konkurencyjną podmiotu) liczba potencjalnych klientów ogranicza się do około 20, co i tak należy uznać za dobry rynek. Mając na uwadze wysoką emisyjność krajowych jednostek, ewentualne ograniczenie przez Komisję Europejską darmowych certyfikatów na lata , prowadziłoby do znacznego wzrostu kosztów związanych z nabywaniem praw do emisji. W efekcie wzrósłby popyt na instalacje gazowe oraz realizowane przez PEP jednostki biomasowe. Od 2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące emisji SOx i NOx, co również może pobudzić rynek. Rynek usług outsourcingowych powinny napędzać rosnące wymagania odnośnie ograniczania emisji zanieczyszczeń. BIOMASA ENERGETYCZNA W 2008 r. wobec rosnącego zapotrzebowania na biomasę energetyczną ze strony krajowego sektora energetycznego PEP rozpoczął realizację projektów związanych z produkcją pelletu z biomasy rolniczej (słomy). Spółka zdecydowała się na pellet ze słomy ze względu na niskie koszty i łatwość transportu, dobre parametry fizykochemiczne oraz bardzo korzystne warunki współspalania z węglem. Łączne zdolności produkcyjne PEP wynoszą obecnie 154 tys. ton surowca rocznie. Wytwarzany pellet sprzedawany jest w ramach długoterminowych kontraktów (ceny są indeksowane). Na wyniki segmentu duży wpływ ma sytuacja na rynku surowca. Złe warunki atmosferyczne ograniczają podaż i podrażają koszt zakupu słomy. Wyższa wilgotność obniża również kaloryczność i przekłada się na niższą efektywność spalania, ponieważ część energii zużywana jest na odparowanie surowca. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na biomasę ze strony sektora energetycznego PEP zdecydował się na uruchomienie produkcji pelletu ze słomy. Biomasa Energetyczna Północ W II kwartale 2009 r. produkcję rozpoczął pierwszy zakład produkcji pelletu należący do PEP, zlokalizowany w Sępólnie Krajeńskim (k. Bydgoszczy). Operatorem fabryki jest spółka celowa Biomasa Energetyczna Sp. z o.o. Zastosowana linia technologiczna pozwala na produkcję około 4 ton/godzinę, co odpowiada rocznej produkcji na poziomie 34 tys. ton. W ramach 10- letniego kontraktu spółka będzie dostarczać rocznie 20 tys. ton pelletu do elektrociepłowni Dalkia. Rynek zbytu surowca ograniczony jest kosztami transportu produktu i obejmuje obszar w promieniu około km od zakładu. Z kolei słomę Spółka nabywa maksymalnie z odległości km. Biomasa Energetyczna Południe W III kwartale 2010 r. działalność rozpoczęła druga fabryka w Ząbkowicach Śląskich należąca do spółki celowej Biomasa Energetyczna Południe Sp. z o.o. Za lokalizacją przemawiały korzystne warunki na regionalnym rynku słomy. Początkowo (październik 2010 r.) moce produkcyjne zakładu wynosiły około 30 tys. ton pelletu rocznie. W ramach drugiego etapu Obecnie pellet w ramach Grupy wytwarzany jest już w trzech zakładach o łącznej zdolności produkcyjnej 154 tys. ton rocznie. Strona 19

20 (zakończony w II poł r.) przeprowadzone modernizacje pozwoliły na zwiększenie wydajności do 60 tys. ton/rok. Spółka ma umowę z elektrownią Rybnik na dostawy pelletu do 2016 r. w ilości 40 tys. ton rocznie. Biomasa Energetyczna Wschód Kolejnym zrealizowanym projektem z zakresie produkcji pelletu jest budowa fabryki w Zamościu poprzez spółkę Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. Zdolności produkcyjne fabryki są takie same jak w przypadku zakładu w Ząbkowicach tj. 60 ton pelletu/rok (taką produkcję zakładamy od 2013 r.). O lokalizacji również zadecydowała dostępność surowca. Jednostka pracę rozpoczęła w sierpniu br. W tym roku szacujemy, że powinna wyprodukować około 20 ton pelletu. Biomasa Energetyczna Wchód będzie do 2019 r. dostarczać pellet do nowobudowanego bloku biomasowego (205 MW, największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą) w elektrowni Połaniec. Umowa z KSG Agro Dodatkowo sprzedaż biomasy przez PEP zwiększą zakupy gotowego do odsprzedaży pelletu ze słomy od KSG Agro. W ramach umowy, ukraiński producent ma dostarczać Spółce w tym roku ok. 15 tys. ton surowca, natomiast w latach tys. ton/rocznie. Wartość umowy to 148,75 mln PLN. Ponadto PEP zawarł z KSG Agro umowę licencyjną, godnie z którą ma zapewnić kontrahentowi know how na wdrożenie linii technologicznej i wyposażenie zakładu produkującego pellet o zdolności produkcyjnej 90 tys. ton rocznie. Uprawa roślin energetycznych W ramach dywersyfikacji działalności PEP inwestuje w produkcję upraw energetycznych. Poprzez spółkę Uprawy Energetyczne Sp. z o.o. uruchomiona została pilotażowa plantacja rożnych odmian miskanta (trawa wieloletnia, która może być wykorzystywana bezpośrednio jako paliwo bądź do produkcji pelletu). Plantacja o powierzchni ok. 50 ha zlokalizowana jest w okolicach Chojnic. Obecne działania skupiają się na pozyskiwaniu sadzonek na potrzeby rozwoju upraw. Należy jednak zaznaczyć, że powyższa działalność nie zmierza do uruchomienia własnej produkcji roślin, a zdobycia odpowiedniego know-how, co ma zostać wykorzystane do przyszłej współpracy z wytwórcami. Po stratach w latach (odpowiednio 0,5 mln PLN i 1,3 mln PLN na poziomie zysku brutto ze sprzedaży) ten rok segment biomasy prawdopodobnie zakończy jeszcze wyższą stratą (oczekujemy 1,5 mln PLN straty). Od 2013 r. przy produkcji na poziomie 154 tys. ton i stabilnej sytuacji na rynku słomy, segment powinien generować EBITDA w granicach 12% (bez sprzedaży pelletu od KSG Agro). PEP nabywa również gotowy do odsprzedaży pellet od KSG Agro. Inwestycja w uprawę roślin energetycznych ma zapewnić Spółce zdobycie odpowiedniego know-how. Segment biomasa notuje obecnie straty, jednak sytuacja powinna poprawić się w przyszłym roku. Sezonowość wyników Wyniki Grupy PEP charakteryzują się pewną sezonowością związaną z warunkami wietrznymi oraz sezonem grzewczym. Najlepsze warunki wietrzne w Polsce występują w okresie jesienno-zimowym, pomiędzy listopadem a marcem. Z kolei w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej i ciepła poprzez segment outsourcingu, zapotrzebowanie nieznacznie rośnie w okresie grzewczym tj. w I i IV kwartale czyli podobnie jak w przypadku farm wiatrowych. Należy jednak zaznaczyć, że klienci PEP wykorzystuję energię elektryczną i cieplną głównie na potrzeby produkcyjne, dlatego wzrost zapotrzebowania w związku z warunkami atmosferycznymi ma ograniczony wpływ na wyniki Grupy. Sezonowość wyników Grupy wiąże się częściowo z warunkami atmosferycznymi. Dywidenda PEP planuje wypłatę dywidendy od zysku za 2015/2016 r. (czyli od 2016 bądź 2017 r.). Obecnie zyski są przekazywane na kapitał rezerwowy. W efekcie po zakończeniu procesu inwestycyjnego możliwa będzie wypłata dywidendy zdecydowanie wyższej niż wynikałoby to z rocznego zysku spółki. Dywidendę PEP ma zacząć wypłacać po zakończeniu inwestycji tj. od 2016 bądź 2017 r. Strona 20

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał Sierpień 2007 awa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał Sierpień 2007 awa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał 2007 Sierpień 2007 Warszaw awa Spis treści Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie Wyniki finansowe 2

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r.

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Sierpień 2013 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r.

Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r. Wyniki za 12 miesięcy i IV kwartał 2013 r. 11 luty 2014r. Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 Warszaw awa Spis treści Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w fazie opracowania 2 Wyniki finansowe za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za I kwartał Kwiecień 2007 Warszawa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za I kwartał Kwiecień 2007 Warszawa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za I kwartał 2007 Kwiecień 2007 Warszawa Spis treści Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w developmencie Wyniki finansowe 2 Podsumowanie Przegląd

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow. owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow. owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa Agenda Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie Wyniki Finansowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za III kwartał 2006 r.

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za III kwartał 2006 r. Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za III kwartał 2006 r. Październik, 2006 Warszawa Contents Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki za okres 1 stycznia - 30 września 2008 roku

Polish Energy Partners SA Wyniki za okres 1 stycznia - 30 września 2008 roku Polish Energy Partners SA Wyniki za okres 1 stycznia - 30 września 2008 roku Październik 2008 8 r. Warszaw awa Spis treści Ogólna sytuacja na rynku Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007, 21 listopada 2007 Jaka rentowność Metody dyskontowe,

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Lider na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej i energetyki odnawialnej. Publikacja prospektu emisyjnego

Lider na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej i energetyki odnawialnej. Publikacja prospektu emisyjnego Lider na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej i energetyki odnawialnej Publikacja prospektu emisyjnego 12 kwietnia 2005 Plan prezentacji Firma i jej działalność Dane finansowe Nowe projekty Struktura

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 AGENDA 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK OZE 7. EQUITY STORY WIDOK ENERGIA

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP Andrzej Schroeder Enea Wytwarzanie andrzej.schroeder@enea.pl Emisja CO 2 : 611 kg/mwh 44 straty 14 Emisja CO 2 : 428 kg/mwh 34 10 Elektrownia

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Michał Ćwil Polska Grupa Biogazowa Targi Poleko Poznań, 2009 Agenda Prezentacji Stan obecny wykorzystania biogazu i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce?

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Finansowanie budowy biogazowni szansą na zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej NFOŚiGW, 15 października 2008 r. Tak,

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Systemy wsparcia odnawialnych źródeł ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE w oparciu o proponowane regulacje prawne Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst 12.01.2011

Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst 12.01.2011 Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst 12.01.2011 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA. Sierpień 2009 awa

Polish Energy Partners SA. Sierpień 2009 awa Polish Energy Partners SA Wyniki za II kwartał i I półrocze p 2009 Sierpień 2009 Warszaw awa Spis Treści Przegląd działalności Obecna Działalność Projekty w fazie wdraŝania Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce Joanna Bolesta, Aneta Więcka Lipiec 2015 Wykorzystanie energii spalania biomasy do celów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej

Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 6/2013) Z zaprezentowanego w 2012 r. sprawozdania Ministra Gospodarki dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ).

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ). Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. ( Ustawa o OZE ). Wybrane, najważniejsze zmiany: Zagadnienie Zmiany w zakresie definicji: a.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE BARIERY DLA ROZWOJU BIOGAZOWNI UTYLIZUJĄCYCH ZMIESZANY STRUMIEŃ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE SUBSTRATÓW W PROJEKCIE USTAWY O OZE Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo