WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.:"

Transkrypt

1 19-20 listopada 2014 WARSZTATY W PIGUŁCE w firmach farmaceutycznych Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.: Zarządzanie działem w firmie farmaceutycznej uprawnienia managerskie Współpraca ze środowiskami medycznymi i regulacyjnymi kwestie prawne i etyczne Indywidualne i grupowe zwolnienia pracowników jak unikać i jak przygotować się do sporów sądowych? Wynagradzanie pracowników w branży farmaceutycznej i rozliczanie czasu ich pracy

2 zwolnienia spory czas pracy prawo pracy ewidencja mobbing dyskryminacja procedury wynagrodzenia przedstawiciel handlowy prowizje premie uprawnienia managerskie środowiska medyczne restrukturyzacja delegowanie telepraca kwestie etyczne Mamy świadomość jak różne są problemy i wyzwania stojące przed praktykami w wielu branżach. Aspekty etyczne, obostrzenia prawne i regulacyjne oraz specyfika branży sprawiają, że zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach farmaceutycznych wymaga szczególnych kompetencji i wiedzy. Dziennik Rzeczpospolita oraz eksperci Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy uznani i najlepsi w Polsce specjaliści prawa pracy, zapraszają do udziału w wyjątkowych warsztatach. Jeżeli jesteś praktykiem reprezentującym firmę farmaceutyczną chcesz wzbogacić swoje kompetencje i usystematyzować wiedzę z zakresu prawa pracy oraz poznać najnowsze regulacje znaleźć rozwiązania problemów typowych dla branży farmaceutycznej dowiedzieć się jak z problemami i wyzwaniami radzą sobie praktycy z firm farmaceutycznych Mamy dla Ciebie skuteczną pigułkę! Nie może zabraknąć Cię na warsztatach! JUSTYNA PIECHOCKA Dyrektor ds. Projektów Rzeczpospolita SŁAWOMIR PARUCH Partner kancelaria Raczkowski i Wspólnicy Kontakt:

3 PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 19 XI 9:00 9:20 Rejestracja, poranna kawa listopada 2014 Powitanie uczestników 9:30 BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI WARSZTATY Zwalnianie pracowników. Kiedy i w jaki sposób unikać zwolnień? W jaki sposób przeprowadzać W zwolnienia PIGUŁCE i o czym pamiętać, aby unikać sporów sądowych SŁAWOMIR PARUCH, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy ROBERT STĘPIEŃ, prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy w firmach farmaceutycznych Możliwości unikania zwolnień (obniżenie wymiaru czasu pracy; wydłużone okresy rozliczeniowe; przerwa i przestój; zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy i inne) Podstawowe zasady przeprowadzania zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników. Przesłanki zastosowania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Zasady konstruowania przyczyn wypowiedzenia. Pojęcie likwidacji stanowiska pracy. Kryteria doboru do zwolnienia Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracowników. Formułowanie przyczyn; gromadzenie dowodów; opracowanie strategii procesowej i prowadzenie sprawy przed sądem 11:00 Przerwa na kawę 11:20 Zasady prawidłowej organizacji i ewidencjonowania czasu pracy BARTŁOMIEJ RACZKOWSKI, adwokat, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy. Kiedy i w jaki sposób prowadzić ewidencję? O czym warto pamiętać w kontekście potencjalnych sporów z pracownikami Zadaniowy system czasu pracy. Zasady wprowadzania. Ustalanie wymiaru zadań i czasu potrzebnego na ich wykonanie Zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych 12:50 Przerwa na lunch

4 PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 19 XI 13:30 15: listopada 2014 Mobbing i dyskryminacja zasady odpowiedzialności pracodawcy KATARZYNA DOBKOWSKA, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Odpowiedzialność z tytułu mobbingu jako odpowiedzialność na zasadzie winy. W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy Rekomendowane działania prewencyjne. W jaki sposób zapobiegać i przeciwdziałać WARSZTATY W PIGUŁCE mobbingowi Procedura antymobbingowa. W jaki sposób skonstruować i jak wdrożyć w życie Postępowania w sprawie podejrzenia o mobbing. Zasady prowadzenia postępowania (powoływanie i skład komisji; postępowanie wyjaśniające; wyniki postępowania) Prowadzenie postępowania przed sądem w sprawie o mobbing. Jak przygotować się do procesu (opracowanie strategii procesowej; ciężar dowodu) Przerwa na kawę w firmach farmaceutycznych 15:15 Wynagradzanie pracowników w branży farmaceutycznej. Prowizyjne i premiowane systemy wynagrodzeń Przedstawiciel firmy farmaceutycznej oczekujemy na potwierdzenie Zasady konstruowania prowizyjnych systemów wynagrodzeń Premia a nagroda. Kiedy obligatoryjna, a kiedy uznaniowa Zasady przyznawania premii i nagród. Konstruowanie regulaminów przyznawania premii. Kryteria premiowe 16:45 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów, zakończenie

5 PROGRAM DZIEŃ DRUGI 20 XI 9:00 9:20 Rejestracja, poranna kawa listopada 2014 Powitanie uczestników 9:30 CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA DZIAŁAMI W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH WARSZTATY Zarządzanie działami w firmach farmaceutycznych uprawnienia managerskie Przedstawiciel firmy W farmaceutycznej PIGUŁCE oczekujemy na potwierdzenie Zatrudnianie pracowników na szczeblu managerskim. Zasady konstruowania kontraktów managerskich pod względem formy i treści. Zasady zwalniania pracowników na szczeblu managerskim w firmach Szkolenia dla pracowników farmaceutycznych na szczeblu managerskim cel, charakter, zakres oraz treść szkolenia Zasady budowania działu w firmie farmaceutycznej 11:00 Przerwa na kawę 11:20 Współpraca ze środowiskami medycznymi i regulacyjnymi Przedstawiciel kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Zasady etyki. Kodeksy etyczne dla pracowników. Zasady transponowania kodeksów etycznych obowiązujących na poziomie Grupy spółek do polskiego porządku prawnego Konflikt interesów. W jaki sposób identyfikować? Jak zapobiegać i przeciwdziałać Zakaz konkurencji a zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zasady rozróżniania obu pojęć. Rekomendowane działania 12:50 Przerwa na lunch

6 PROGRAM DZIEŃ DRUGI 20 XI 13:30 14: listopada 2014 ZASADY RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI I ORGANIZOWANIA PRACY Prawnopracownicze konsekwencje restrukturyzacji. Zasady zarządzania sprawami pracowniczym w kontekście przejmowania/dzielenia spółek SŁAWOMIR PARUCH, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Pojęcie przejścia WARSZTATY zakładu pracy i jego konsekwencje Outsourcing W zadań i PIGUŁCE pracowników. Outsourcing a przejście zakładu pracy Ujednolicenie regulacji wewnątrzzakładowych w procesie łączenia i dzielenia spółek. Negocjacje ze związkami zawodowymi Zwolnienia grupowe. Przesłanki zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych. w firmach farmaceutycznych Zasady prowadzenia zwolnień. Programy dobrowolnych odejść Zasady delegowania pracowników prof. UW dr hab. ŁUKASZ PISARCZYK, of counsel w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Nowa dyrektywa dotyczącą delegowania pracowników nowości i zmiany Zasady delegowania pracowników spoza i poza terytorium UE Delegowanie pracowników a rozliczenia podatkowe i ZUS Delegowanie pracowników a ochrona danych osobowych 15:30 Przerwa na kawę 15:45 Telepraca PIOTR WOJCIECHOWSKI, adwokat, of counsel w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Świadczenie pracy w formie telepracy kwestie proceduralne Uprawnienia telepracownika a obowiązki pracodawcy Praca z domu to nie zawsze telepraca 16:45 Podsumowanie i zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnikom

7 PRELEGENCI KATARZYNA DOBKOWSKA, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Wcześniej jedenaście lat w Domański Zakrzewski Palinka, gdzie od sześciu lat zajmowała się wyłącznie prawem pracy, doradzając Klientom korporacyjnym i reprezentując ich w całym zakresie tej dziedziny prawa. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim odbyła etatową aplikację sądową. Dwa lata pracowała w Arthur Andersen. Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat przejścia zakładu pracy w prawie polskim i europejskim. Uwzględniona w rankingu Chambers and Partners z komentarzem przyjazne podejście do klientów i szybkie reagowanie na ich potrzeby, rekomendowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. SŁAWOMIR PARUCH, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Czołowy specjalista prawa pracy w Polsce. Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwolnień pracowników, w tym grupowych. Podczas swojej ponad 15 letniej praktyki w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, gdzie pełnił funkcję partnera kierującego departamentem prawa pracy, zdobył wszechstronne doświadczenia transakcyjne, obejmujące przejście zakładów pracy. Dysponuje bogatym doświadczeniem w sprawach sądowych dot. mobbingu, dyskryminacji oraz nadgodzin. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania i premiowania pracowników. Jest radcą prawnym, członkiem European Employment Lawyers Association, International Bar Association i Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w prasie, w tym w dzienniku Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy. prof. UW dr hab. ŁUKASZ PISARCZYK, of counsel w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Sekretarz Generalny Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Autor licznych opracowań naukowych, artykułów i glos, w tym książek Zatrudnianie członków zarządów spółek kapitałowych, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Różne formy zatrudnienia, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (współautorstwo), Ryzyko pracodawcy oraz Prawo urzędnicze (współautorstwo). Współautor komentarza do Kodeksu pracy pod red. L. Florka, wyd. Wolters Kluwer (komentarz do działów Czas pracy oraz Urlopy pracownicze). BARTŁOMIEJ RACZKOWSKI, adwokat, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Założyciel Raczkowski i Wspólnicy, niszowej kancelarii wyspecjalizowanej w dziedzinie prawa pracy. Jest członkiem Zarządu European Employment Lawyers Association, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy, przewodniczącym Zespołu Prawa Pracy Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Był asystentem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem

8 PRELEGENCI licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Prowadzi wykłady w tej dziedzinie, m. in. w Szkole Głównej Handlowej oraz w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką. Forbes, Chambers & Partners, Legal500 i Rzeczpospolita plasują tak kancelarię, jak i Bartłomieja Raczkowskiego na pierwszym miejscu w dziedzinie prawa pracy w Polsce. ROBERT STĘPIEŃ, prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w British Law Centre oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie pracy. Karierę rozpoczynał w departamencie prawa pracy jednej z wiodących kancelarii prawnych w Polsce. Doradza przy obsłudze prawnopracowniczej dużych spółek, obejmującej przygotowywanie dokumentacji prawnopracowniczej, wewnętrznych aktów prawa pracy, kontakty ze związkami zawodowymi oraz spory sądowe dotyczące rozwiązywania umów o pracę, zakazu konkurencji, dyskryminacji czy mobbingu. Regularnie publikuje w prasie, w szczególności w dzienniku Rzeczpospolita. Uczestniczy w konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa pracy. PIOTR WOJCIECHOWSKI, adwokat, of counsel w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Były wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. W latach specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

9 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TEMAT WYDARZENIA: Warsztaty W PIGUŁCE, w firmach farmaceutycznych TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: listopada 2014 r., Nazwa Firmy/Osoba fizyczna:... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:... Miejscowość/Kod pocztowy:... Telefon:... Faks: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Business Communication Sp. z o.o. na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Gremi Business Communication informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gremi Business Communication, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Gremi Business Communication. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Gremi Business Communication oraz klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: 1695 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 3 października 2014 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 3 października 2014 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe + kwartalna prenumerata Rzeczpospolitej zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 3 października 2014 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 3 października 2014 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe + kwartalna prenumerata Rzeczpospolitej. UWAGI/KOD PROMOCYJNY:... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie em pod adres lub faksem pod numer (022) (dalej Zgłoszenie ) oraz otrzymanie owego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, , Getin Noble Bank S.A Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. miejscowość, data i podpis pieczątka firmy

NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA

NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA WARSZTATY WYPŁACALNOŚĆ II NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR 11-12 III Warszawa Zgłoś swój udział i dowiedz się: jakie będą konsekwencje nowej ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów?

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warsztaty Projekty infrastrukturalne a kwestie prawne Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warszawa 11.06.2015 Dołącz do grona uczestników i Dowiedz się jakie

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce WARSZTATY Zarządzanie placówką medyczną w praktyce Maksymalizacja zysków w dobie zmian 12 praktycznych sesji warsztatowych do wyboru 10-11 GRUDNIA WARSZAWA Poznaj doświadczenia 12 praktyków, wysłuchaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

od Supplier push do Consumer pull jak personalizować ofertę produktów energetycznych? prosument nadal klient czy już konkurencja?

od Supplier push do Consumer pull jak personalizować ofertę produktów energetycznych? prosument nadal klient czy już konkurencja? WARSZTATY 21 22.09.2015, Warszawa od Supplier push do Consumer pull jak personalizować ofertę produktów energetycznych? prosument nadal klient czy już konkurencja? innowacje w portfolio produktowym case

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom CYBERCRIME 2015 WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.: Doświadczeni praktycy pokażą jak krok po kroku zabezpieczyć infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: GOŚĆ SPECJALNY NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi Ernst & Young Marcin Fronczak AXA Piotr Kijewski CERT Polska Po raz

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu?

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu? Po raz pierwszy na polskim rynku, praktyczne warsztaty poświęcone tematyce brand journalism, łączące formułę wykładów i ćwiczeń, pod okiem doświadczonych praktyków i dziennikarzy! W programie m.in. Twoja

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU WARSZTATY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU STRATEGIA + PLANOWANIE + WDROŻENIE 19-20 października 2015 Andrzej Dalkowski Vision Express Magdalena Konczarenko-Ciszek Philips Polska nasi prelegenci Rafał

Bardziej szczegółowo

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników?

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? WARSZTATY COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? 16-17 LISTOPADA 2015, WARSZAWA 6SESJI TEMATYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MANAGERÓW

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Content & Video Marketing. 23-24 września 2014, Warszawa. Jak marketing treści zbuduje Twoją markę na nowo? Emailing & newsletter YouTube

WARSZTATY. Content & Video Marketing. 23-24 września 2014, Warszawa. Jak marketing treści zbuduje Twoją markę na nowo? Emailing & newsletter YouTube WARSZTATY Content & Video Marketing 23-24 września 2014, Warszawa Jak marketing treści zbuduje Twoją markę na nowo? Jak obrazem wpłynąć na emocje odbiorcy 5 typowych celów content marketingu i 5 miar sukcesu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Data Science & Data Analytics

Warsztaty Data Science & Data Analytics 23-24 IV 2015 WARSZAWA Warsztaty Data Science & Data Analytics Jak efektywnie wykorzystać potencjał danych? Innowacyjne narzędzia i techniki w praktyce 2 dni praktycznych warsztatów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Jak tworzyć nowe modele biznesowe Warsztaty 29-30.09.2015 Warszawa w gronie prelegentów: + Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone zarządzaniu procesami R&D + Zróżnicowane case

Bardziej szczegółowo