CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL"

Transkrypt

1 Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W ZAKŁADZIE PRACY B. ZAKRES, TRYB I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCY W SPRAWACH ZBIOROWYCH C. ZAKRES, TRYB I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH D. SPORY ZBIOROWE, TRYB ICH WSZCZYNANIA I PROWADZENIA E. STATUS PRACOWNICZY DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH KONSEKWENCJE ROZSZERZENIA MOŻLIWOŚCI TWORZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEZ SAMOZATRUDNIONYCH I ZLECENIOBIORCÓW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Zbiorowe stosunki pracy, w tym w szczególności relacje pracodawców ze związkami zawodowymi to jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin prawa pracy. Do tej pory możliwość zrzeszania się w związki zawodowe dotyczyła jednak jedynie pracowników co z konieczności ograniczało konieczność prowadzenia dialogu do większych podmiotów. Jednakże wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zawężenie prawa zrzeszania się tylko do jednej grupy zatrudnionych za niezgodny z Konstytucją spowodował, że obecnie nawet w małych podmiotach nie zatrudniających pracowników istnieje potencjalna możliwość pojawienia się przedstawicielstwa pracowników, które zgodnie z prawem ma istotne uprawnienia wpływające na sposób działania firmy. Nieprzestrzeganie obowiązków może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców oraz menedżerów włącznie z odpowiedzialnością karną. Aby uniknąć sankcji należy zapoznać się z konsekwencjami pojawienia się związków zawodowych (w przypadku firm, które do tej pory nie miały związków zawodowych) albo też zaktualizować swoją wiedzę na temat praw i obowiązków jakie w stosunku do związków zawodowych mają przedsiębiorcy (w przypadku podmiotów w których już działają takie przedstawicielstwa). Dlatego też zapraszamy Państwa na jednodniowe szkolenie w którym w praktyczny sposób zostaną zaprezentowane zasady tworzenia i działania związków tych Strona 1

2 zawodowych w firmach oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców w stosunku do związków zawodowych. Oferowane Państwu szkolenie poświęcone będzie praktycznym problemom, koncentrując się na tych prawnych aspektach, które mają podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców oraz związkowych przedstawicielstw pracowniczych. Uwzględnia dotychczasowy bogaty dorobek orzecznictwa sądowego w tym zakresie, którego rola i praktyczne znaczenie są nie do przecenienia, tym bardziej, że dotyczy niejednokrotnie spraw nieunormowanych szczegółowo w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Dodatkową zaletą szkolenie jest to, iż będzie ono prowadzone przez uznanych praktyków z firmy Orłowski-Patulski-Walczak, którzy od ponad 20 lat uczestniczą w negocjacjach ze związkami zawodowymi, dlatego też będzie ono zawierało praktyczne wskazówki w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w firmach w których dialog społeczny i to równocześnie z wieloma związkami zawodowymi odbywa się od wielu lat. Adresaci szkolenia: Kadra zarządzająca, osoby odpowiedzialne za kwestie personalne. Miejsce szkolenia: Piaseczno, Centrum Szkoleniowe ul. Puławska 34 Czas szkolenia: 8 godz. Cena szkolenia: 599,00 netto za osobę, 2 osoby lub więcej z firmy 499,00 netto za osobę PROGRAM A. STATUS ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W ZAKŁADZIE PRACY 1. Sposób tworzenia związku zawodowego na terenie zakładu pracy (w tym również przez zleceniobiorców i samozatrudnionych) i wynikające z tego obowiązki dla przedsiębiorcy 2. Specyfika międzyzakładowej organizacji związkowej, 3. Obowiązki majątkowe i niemajątkowe przedsiębiorcy wobec zakładowej organizacji związkowej, 4. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy a szczególna ochrona niektórych kategorii informacji (np. tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych), 5. Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec zakładowych organizacji związkowych. B. ZAKRES, TRYB I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCY W SPRAWACH ZBIOROWYCH Strona 2

3 1. Zawieranie, zmiana, zawieszanie i rozwiązywanie zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2. Rola zakładowych organizacji związkowych w procedurze zwolnień grupowych i przejmowania części lub całości zakładu pracy przez nowego pracodawcę, 3. Wykonywanie związkowych uprawnień kontrolnych - bezpośrednio i przy wykorzystywaniu instytucji społecznej inspekcji pracy i wynikając stąd obowiązki pracodawcy, 4. Uprawnienia związkowe związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy. C. ZAKRES, TRYB I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH 1. Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony 2. Konsultowanie zamiaru rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia 3. Konsultowanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej, 4. Skutki prawne naruszenia obowiązków współdziałania w sprawach indywidualnych. D. SPORY ZBIOROWE, TRYB ICH WSZCZYNANIA I PROWADZENIA 1. Przedmiot sporu, 2. Obligatoryjne etapy sporu (rokowania i mediacja), 3. Warunki zorganizowania tzw. strajku ostrzegawczego, 4. Fakultatywny etap - arbitraż, 5. Strajk, 6. Pozastrajkowe formy protestu. E. STATUS PRACOWNICZY DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH: 1. Uprawnienie do częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 2. Tryb i zasady udzielania zwolnień od pracy, 3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof WALCZAK Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników); Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem /EAPM/; Strona 3

4 Autor i współautor wielu publikacji książkowych m. in. Rady Pracowników (2006); Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie (2003); Zbiorowe prawo pracy. Komentarz (2009); Prawo pracyˮ (2013); Komentarz do Kodeksu pracy (2013); Autor artykułów z zakresu prawa pracy m. in. w Personelu i Zarządzaniu, Monitorze Prawniczym, Rzeczpospolitej ; Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy ; B. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami a obecnie członek Rady Programowej; Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji. Strona 4

5 POTWIERDZENIE UDZIAŁU w SZKOLENIU Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Cena szkolenia: 599 zł netto od osoby, 2 osoby lub więcej z jednej firmy 499 zł netto od osoby. Imię nazwisko: Firma: Telefon: Mail: Potwierdzenie należy wysłać na: Strona 5

Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line.

Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line. Spór zbiorowy Zwięzła charakterystyka sporu zbiorowego. Omówienie przedmiotu i stron sporu zbiorowego. Definicja momentu zaistnienia sporu zbiorowego. Rozróżnienie zakładowych i wielozakładowych sporów

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wstęp Przedmiotowa analiza traktuje w głównej mierze o dialogu społecznym. W pierwszej części analizy opisywany

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU? Medycyna Pracy 2008;59(5):395 408 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Radosław Zajdel 1 Justyna Zajdel 2 CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

Bardziej szczegółowo