Sukces na międzynarodowych wodach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukces na międzynarodowych wodach"

Transkrypt

1 Sukces na międzynarodowych wodach Spotkanie z inwestorami Warszawa, 19 maja 2014 r.

2 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

3 ADMIRAL BOATS w liczbach W ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi Od 2011 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 176% 97% łodzi trafia na eksport Rocznie produkowanych jest blisko łodzi 3

4 Nasze produkty Jesteśmy producentem i dystrybutorem łodzi motorowych, morskich oraz śródlądowych. Wszystkie produkowane przez nas modele posiadają znak bezpieczeństwa CE i mogą być sprzedawane na europejskie rynki. Łodzie Admiral Boats OceanMaster Line Admiral Line: Sloep Od 4,7 m do 7 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 300 KM Wersje: Open, Cabin, Bowrider, Hard Top Od 3,6 m do 10 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 60 KM Fish Line Od 5,5 m do 6,6 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 130 KM Wersje: Open, Cabin Classic Line Od 5,7 m do 9,4 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 40 KM Wersje: Open, Cabin 4

5 Cykl produkcji Trendy Zamówienia Dystrybutorzy na podstawie popytu składają zamówienia na modele Dostosowujemy się do potrzeb rynku, usprawniamy rozwiązania techniczne, obserwujemy trendy Projekt Nasze biuro projektowe pracuje nad nowymi modelami i udogodnieniami Sprzedaż Modelarnia Dystrybutorzy sprzedają łodzie klientom końcowym. Zapewniają ponadto serwis oraz sprzedaż dodatkowego wyposażenia Wydział przygotowujący prototypy łodzi i formy kadłuba na podstawie rysunków technicznych Dystrybucja Wydział laminowania Gotowe łodzie przekazywane są do dystrybutorów Produkcja części łodzi z laminatu Wydział montażu Montaż otrzymanych części łodzi i ich finalna obróbka 5

6 O spółce Najważniejsze fakty Posiadamy zakłady produkcyjne w Bojanie, Rębie, Kamieniu i Tczewie Od lipca 2011 r. nasze akcje i obligacje są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst W ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 Nasze łodzie posiadają certyfikaty bezpieczeństwa międzynarodowe Nasze modele zdobywają branżowe nagrody i wyróżnienia Rocznie sprzedajemy blisko łodzi Eksportujemy do 12 krajów W 2013 r. zakupiliśmy majątek Stoczni Tczew Zarząd Prezes Zarządu: Andrzej Bartoszewicz Członek Zarządu: Piotr Targowski Rada Nadzorcza Przewodniczący: Sławomir Polański Członkowie: Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Halina Kleba Paulina Kleba Mariusz Potaczała Dawid Sukacz Kajetan Wojnicz 6

7 Podsumowanie I kwartału Wzmocnienie Zarządu Zwolnienie z podatku Powołanie Piotra Targowskiego na Członka Zarządu Zwolnienie z podatku od nieruchomości (w 2014 r. wyniesie ,80 zł, a łączna wartość zwolnienia w okresie 7 lat wyniesie ponad 2,2 mln zł) Umowy Realizacja kontraktu Dwie umowy ze stocznią Remontową Shipbuilding w zakresie budowy sekcji statków Łączna wartość podpisanych umów to ok. 0,5 mln zł Realizacja pierwszego kontraktu związanego z budową konstrukcji stalowych dla przemysłu okrętowego 7

8 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

9 Rynek jachtów i łodzi motorowych w Polsce 95% produkcji kierowanej na eksport Około 36 tys. pracowników Około 900 firm w sektorze Koncentracja rynku: Pomorze oraz Warmia i Mazury Liczba marin: 38 Liczba przystani: Główna produkcja: łodzie motorowe od 6 m do 10 m 9

10 Rynki, na których działamy HOLANDIA SKANDYNAWIA Sprzedaż: 68,1% produkcji Najpopularniejsze modele: Admiral Line Sprzedaż: 11,9% produkcji Najpopularniejsze modele: Admiral Line i Oceanmaster NIEMCY Sprzedaż: 4,8% produkcji Najpopularniejsze modele: Ocean Master i Fish 10

11 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

12 Cele strategiczne I Ekspansja na nowe rynki: Francja, Chorwacja, kraje Bliskiego Wschodu II Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Tczewie III Zwiększenie sprzedaży dzięki dalszemu wzrostowi eksportu IV Rozwijanie współpracy partnerskiej na rynkach holenderskim, norweskim i niemieckim. Wzmacnianie relacji z innymi partnerami zagranicznymi V Zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i marki korporacyjnej VI Debiut na rynku podstawowym GPW w Warszawie 12

13 Przeciwdziałamy sezonowości w branży Rozwój produkcji laminatu technicznego Transport szynowy Transport autobusowy Energetyka wiatrowa Doświadczenie w produkcji części dla kolejnictwa. Planowane jest produkowanie czasz i elementów wnętrza dla firm takich, jak PESA czy Stadler Wykorzystanie laminatu do produkcji zderzaków oraz czasz przednich i tylnych. Planowane jest nawiązanie współpracy z producentami w Polsce (Scania, Solaris, MAN) Laminat służący do budowy śmigieł, gondoli i spinnerów. Planowane jest zdobycie zleceń od największych producentów w tej branży, tj. Siemens, Vestas, Repower i Nordex Transport lotniczy Budownictwo Laminat do produkcji lekkich komponentów w celu redukcji zużycia paliwa i zwiększenia zasięgu Sfinalizowana umowa eksportowa elementów elewacyjnych: daszków, okapów Stawki: 6-10 euro/kg (gondole) euro/kg (śmigła) euro/kg Przerób: 50 t w 2014 r euro/kg Przerób: 20 t w 2014 r euro/kg Przerób: 25 t w 2014 r. 13

14 Rozwój Zakładu Produkcyjnego w Tczewie Majątek stoczni Tczew: grunt o powierzchni 10 ha basen portowy nabrzeża hale produkcyjne maszyny i urządzenia, w tym dźwigi i suwnice urządzenia w bardzo dobrym stanie, gotowe do pracy po dokonaniu drobnych prac renowacyjnych Etap I rozbudowy: Etap II rozbudowy: uruchomienie procesu laminowania metodą RTM i infuzji przygotowanie hal produkcyjnych prace remontowo-adaptacyjne obiektów oraz odnowienie parku maszynowego budowa nowej hali przystosowanie obiektów biurowych i socjalnych do zatrudnienia ponad 200 pracowników rozbudowa zakładu pod kątem potrzeb magazynowych i wodowania łodzi koncentracja produkcji zgodnej z procesem technologicznym w jednym miejscu 14

15 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

16 Podsumowanie 7,6 mln zł 1,1 mln zł Przychody netto ze sprzedaży ogółem Zysk ze sprzedaży -2,4 mln zł 89,5 mln zł Strata netto Suma bilansowa 16

17 Wybrane wyniki Wyszczególnienie [tys. zł] I kwartał 2013 I kwartał 2014 zmiana [%] 7 489, ,1 1,8% 198, ,6 464,2% -729, ,7 131,6% Zysk (strata) brutto , ,7 78,5% Zysk (strata) netto , ,7 78,5% 438,1 729,9 66,6% , ,3 98,3% Przychody netto ze sprzedaży ogółem Zysk (strata) ze sprzedaży EBITDA Amortyzacja Suma bilansowa 17

18 Wyniki kwartalne Przychody netto ze sprzedaży ogółem [tys. zł] Zysk netto [tys. zł] 18

19 Wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży ogółem [tys. zł] Zysk netto ze sprzedaży [tys. zł] 19

20 EBIDTA i zysk netto EBITDA [tys. zł] Zysk netto [tys. zł] Marża EBITDA Marża zysku netto 20

21 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

22 Zarząd Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada tytuł magistra zarządzania. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe Gdańskiej Akademii Bankowej. Zawodowo związany z branżą bankową w latach Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. Piotr Targowski Członek Zarządu Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada tytuł mgr inż. mech. spec. budowa okrętów. W 2002 r. ukończył studia MBA na ESSEC Paryż / SGGW Warszawa. Doświadczenie zawodowe zdobył w szeregu firm produkcyjnych i handlowych. Od sierpnia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w ADMIRAL BOATS S.A, a od maja 2014 r. Członek Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. 22

23 Akcjonariat Łączna liczba akcji: sztuk 1 akcja = 1 głos *Akcjonariusze powiązani osobowo (domniemanie ustawowe) 23

24 Rachunek zysków i strat (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , , ,9 152,7 294,7 Koszty ogólnego zarządu 4 300, ,8 Zysk netto ze sprzedaży 5 310, ,4 851, ,2 Pozostałe koszty operacyjne 1 966, ,9 Zysk z działalności operacyjnej 4 195, ,7 EBITDA 5 947, ,1 224, ,3 Koszty finansowe 2 546, ,3 Zysk z działalności gospodarczej 1 872, ,7 Zysk netto 1 357, ,4 Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe 24

25 Bilans (tys. zł) AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe , , , , , ,2 - Należności długoterminowe 50,0 Inwestycje długoterminowe - 100,8 451, , , , ,9 Należności krótkoterminowe , ,7 Inwestycje krótkoterminowe 298, ,1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 968, , , ,0 Kapitał własny , ,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,8 Zobowiązania długoterminowe , ,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,5 9, , , ,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa razem PASYWA Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 25

26 Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł) Zysk netto Korekty razem Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk/strata z działalności inwestycyjnej , ,4 (5 224,8) (8 543,2) 1 752, ,4 294,2 546, , ,0 - (1 246,7) 53,5 557,4 Zmiana stanu zapasów (3 936,2) (3 787,7) Zmiana stanu należności (9 240,6) (4 951,5) 4 484,3 (1 763,0) (616,9) (1 098,4) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 867,4) (6 261,8) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 477,0) (16 032,6) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,9 (956,3) 1 038, ,0 279,6 278, ,1 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanów zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu 26

27 Wskaźniki rentowności i płynności Rentowność sprzedaży 13,26% 14,09% Rentowność operacyjna 10,47% 11,24% Rentowność brutto 4,67% 6,10% Rentowność netto 3,39% 4,71% Rentowność aktywów (ROA) 2,83% 2,68% Rentowność kapitału własnego (ROE) 8,31% 6,49% Wskaźnik płynności bieżącej 1,94 1,95 Wskaźnik płynności przyspieszonej 1,42 1,38 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,02 0,07 Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności 27

28 Kontakt ADMIRAL BOATS S.A. ul. Wybickiego Koleczkowo, Bojano Kontakt dla inwestorów: Andrzej Bartoszewicz tel.: Kontakt dla mediów: Marcin Piechota tel.:

Sukces na międzynarodowych wodach. Prezentacja spółki

Sukces na międzynarodowych wodach. Prezentacja spółki Sukces na międzynarodowych wodach Prezentacja spółki Rynek O Spółce Nasze łodzie Strategia rozwoju Dane finansowe Rynek jachtów i łodzi motorowych w Polsce 95% produkcji kierowanej na eksport Około 36

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie

PROSPEKT EMISYJNY. ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie PROSPEKT EMISYJNY ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R.

PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R. PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R. Nota prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie jest poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kw. 2014

Prezentacja wyników za I kw. 2014 Prezentacja wyników za I kw. 2014 Warszawa, 14 maj 2014 Osoby prezentujące Tomasz Mirski Prezes Zarządu Jakub Czerwiński Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2 Agenda 1. Krótki opis Spółki 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZAMET INDUSTRY S.A. I kwartał 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZAMET INDUSTRY S.A. I kwartał 2014 r. GRUPA 1 KAPITAŁ SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZAMET INDUSTRY S.A. I kwartał 2014 r. ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ Piotrków Trybunalski, 15.05.2014 r. 2 WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. 2010 r. Zabrze, 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI I. DANE INFORMACYJNE O SPÓŁCE... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej... 4 3. Historia Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.04.2012 30.06.2012

Raport kwartalny 01.04.2012 30.06.2012 Raport kwartalny 01.04.2012 30.06.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.06.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.06.2012 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności FEERUM S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności FEERUM S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności FEERUM S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Chojnów, luty 2012 SPIS TREŚCI 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Chojnów, sierpień 2013 Spis treści 1. ZASDAY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o sprawozdaniach skonsolidowanych... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.12.2012

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

GK Immobile. Sukces deweloperski oparty o przemysł. Raport inicjujący. Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

GK Immobile. Sukces deweloperski oparty o przemysł. Raport inicjujący. Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER GK Immobile Przemysł, Hotele, Deweloperzy Polska Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) Raport inicjujący Prognozujemy CAGR znorm. EBITDA na poziomie 55% w latach 2014-2016p. Oczekujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za 2007 r. Prezes Zarządu mgr Jan Waszczak Wiceprezes Zarządu mgr inż. Tadeusz Kaszowski Katowice, maj 2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki POLTRONIC Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 1. Informacje ogólne Podstawowe dane Nazwa firmy: POLTRONIC S.A. Forma prawna: Spółka akcyjna Kapitał zakładowy: 3.000.000 złotych Nr

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku

RAPORT ROCZNY. Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku Raport Roczny APN Promise S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Lp 1 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KOELNER SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Wrocław, 10.04.2013 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1. KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Relpol S.A. za 2006 r.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Relpol S.A. za 2006 r. . Żary, maj 2007 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Wykaz spółek objętych sprawozdaniem skonsolidowanym... 4 4. Spółki wyłączone

Bardziej szczegółowo