Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Spis treści Computer Aidet design of Extrusion Dies Prof. John Vlachopoulos Mc Master University Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska Hybrydowe polimery organiczno-nieorganiczne na bazie fosforanów glinu Mgr inż. Krzysztof Łokaj Politechnika Warszawska Polimery biodegradowalne Prof. Zbigniew Florjańczyk Politechnika Warszawska Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Dr inż. Anna Kozera - Szałkowska Plastics Europe Lignocel / Arbocel a jego wpływ na proces wytwarzania i parametry gotowego wyrobu Dr inż. Jacek Gajewski J. Rettenmaier & sohne Szybkie prototypowanie na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych - DLP (Digital Light Projection) Mgr inż. Marcin Knieć Car Technology Zastępowanie części metalowych przez tworzywa w motoryzacji Mgr inż. Michał Pijewski EMS Efektywność produkcji wyrobów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych Mgr inż. Henryk Zawistowski PLASTECH, Politechnika Warszawska Zastosowanie ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych Dr inż. Tomasz Rusiecki Sonictech Projektowanie połączeń wciskowych Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska 20 kwietnia

2 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Profesor John Vlachopoulos Mc Master University, Hamilton, Kanada Profesor John Vlachopoulos urodził się w 1942 roku, w portowym mieście Volos w Grecji. Studia inżynierskie odbył na Uniwersytecie w Atenach (the National Technical University of Athens) i ukończył je w 1965 r. Studia magisterskie odbył na Uniwersytecie im. Washingtona w St. Louis w Stanach Zjednoczonych (Washington University, St. Louis, MO, USA). Tam, w 1968 roku obronił pracę magisterską i już w 1969 roku pracę doktorską. Następnie rozpoczął pracę naukową na Wydziale Inżynierii Chemicznej Mc Master University w Hamilton w Kanadzie, kolejno jako Assistant Professor (w latach ), Associate Professor (w latach ) i od 1979 r. jako (full) Professor. W 1987 r. utworzył na uniwersytecie Mc Master University, cenione na całym świecie, centrum badawcze Centre for Advanced Polymer Processing and Design (CAPPA-D). Prof. J. Vlachopoulos jest autorem ponad 250 fundamentalnych prac z zakresu reologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych, m.in. w zakresie: - modelowania procesów przetwórstwa tworzyw, np. wytłaczania jednoślimakowego tworzyw, wytłaczania tworzyw reaktywnych, kalandrowania tworzyw, termoformowania tworzyw, formowania rotacyjnego, wytłaczania folii, - analizy i modelowania podstawowych zjawisk towarzyszących przepływom tworzyw polimerowych, np. efektu Barusa w procesie wytłaczania, efektu fontannowego w procesie wtryskiwania, zagadnienia koalescencji, - modelowania przepływów polimerowych w głowicach wytłaczarskich, np. w głowicach do wytłaczania folii, płyt, różnego typu profili, głowicach do wytłaczania wielowarstwowego, - reologii i przetwórstwa kompozytów drzewnych, tworzyw biodegradowalnych itp. Jest też autorem lub współautorem wielu ważnych opracowań książkowych, np: - Fundamentals of Fluids Mechanics, Mc Master University, Hamilton, Kanada Rheological Fundamentals of Polymer Processing (współautor: J.A. Covas, J.F. Agassant, K. Walters), NATO ASI Series, Kluwer, Dordrecht, Holandia The SPE Guide on Extrusion Technology and Troubleshooting (współautor: J.R. Wagner), Society of Plastics Engineers, SPE, Brookfield, CT, USA Lecture Notes on Polymer Rheology and Processing, Polydynamics Inc., Hamilton, Kanada Badania podstawowe prof. Vlachopoulosa w zakresie modelowania procesów przetwórstwa doprowadziły do opracowania licznych programów komputerowych wspomagających projektowanie tych procesów: PO- LYCAD 2-D, EXTRUCAD, NEXTRUCAD, FLATCAD, SPI- RALCAD, PROFILECAD, LAYERCAD, T-FORMCAD, CA- LENDERCAD, RHEOMWD, XTRU-XPERT. Te programy, licencjonowane przez założoną i kierowaną przez prof. Vlachopoulosa firmę POLYDYNAMICS INC., są stosowane na szeroką skalę w przemyśle na całym świecie, w ponad 500 przedsiębiorstwach w 27 krajach. Prof. Vlachopoulos był w latach prezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (the Polymer Processing Society). Został wyróżniony wieloma znakomitymi nagrodami, wśród których wskazać można na: Stanley G. Mason Award of the Canadian Society of Rheology (Kanada, 2007), Distinguished Peter Benham Lecturer (Ireland, 2000) czy Fred E. Schwab Award for Outstanding Achievements in Education (SPE, USA, 2001). Prof. John Vlachopoulos należy obecnie do najważniejszych postaci światowego przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zajmuje ważną pozycję w świecie nauki przetwórstwa tworzyw i w świecie przemysłu. Jego wykłady i seminaria, prowadzone w sześciu językach, cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. W kwietniu tego roku był gościem specjalnym Konferencji Polimer 2011, organizowanej na Politechnice Warszawskiej przez studentów Koła Naukowego POLIMER. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska 2 POLIMER 2011

3 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Computer Aided Design of Exstrusion Dies Prof. John Vlachopoulos Mc Master University Extrusion dies are used for the production of film, sheet, profiles, tubing and pipes, wire and cable coating, fibers and other products. The first requirement of extrusion die design is balancing of the flow, which means same local area-average velocity at the die exit. Other problems relate to local wall shear rates and stresses, residence times, temperature rise due to viscous dissipation, regions of stagnating flow and the rheological behavior of polymer melts. Despite the recent advances in numerical methods and rheology, trial and error procedures continue to be used by many designers and manufacturers throughout the world. When computer flow simulation packages are employed they seldom go beyond the generalized Newtonian fluid (power-law, Carreau or Cross shearthinning viscosity) for the description of material behavior. Several examples will be presented illustrating how rational approaches in extrusion die design and optimization can be implemented on the factory floor by using computer flow simulation software and rheological characterization of polymer melts. These examples include coat-hanger flat dies and spiral dies for film production, profile dies, coextrusion dies, wire coating and pipe extrusion dies. Several important design criteria will be discussed such as uniform flow distribution, shear stress levels below those for onset of sharkskin/melt fracture phenomena, but also lesser known ones, such as the importance of a minimum wall shear rate in the case of transparent film production. It will be argued that using computer flow simulation software it is possible not only to design, but also to troubleshoot extrusion lines. Thickness non-uniformities, flow lines, streaks and surface or interfacial instabilities might be due to poor die design geometry. However, proof of absence of poor flow geometry might lead to search for other root causes of extrusion defects such as poor mixing, humidity or unsuitable rheological behavior for the raw material. 20 kwietnia

4 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Modelowanie komputerowe procesów wytłaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska, Warszawa Procesy wytłaczania i wtryskiwania tworzyw wykazują znaczne podobieństwa. Uplastycznianie tworzywa i generowanie ciśnienia zachodzi w obydwu tych procesach w układach uplastyczniających, jednoślimakowych lub dwuślimakowych. Zasadnicza różnica między wytłaczaniem a wtryskiwaniem polega na tym, że ślimak w procesie wytłaczania wykonuje ruch obrotowy, natomiast w procesie wtryskiwania dodatkowo również ruch posuwisto-zwrotny. Te podobieństwa, przy świadomości różnic w mechanizmie transportu tworzywa, mechanizmie uplastyczniania i przepływu tworzywa uplastycznionego, nasuwają koncepcję budowy wielozadaniowego, modułowego modelu komputerowego procesów wtryskiwania i wytłaczania. Taki system umożliwi symulację procesów wtryskiwania oraz wytłaczania jednoślimakowego i dwuślimakowego, współbieżnego i przeciwbieżnego. Warto zauważyć, że te procesy mogą być realizowane przy zasilaniu z dozowaniem tworzywa lub zasilaniu bez dozowania. W świetle aktualnego stanu wiedzy, budowa wielozadaniowego systemu modelowania wymaga przede wszystkim opracowania odpowiednich modeli procesu wtryskiwania, procesu wytłaczania przeciwbieżnego oraz procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem. Modułowa budowa systemu, jednolita koncepcja wprowadzania danych oraz jednolita koncepcja generacji, archiwizacji i wizualizacji wyników, stanowi o jego przyjaznym charakterze. Taki spójny koncepcyjnie system może być podstawą do rozwiązywania problemów optymalizacji procesów wytłaczania i wtryskiwania. W tym zakresie szczególnie interesującym rozwiązaniem jest metoda algorytmów genetycznych. Podstawę modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania stanowi analiza mechanizmu transportu i uplastyczniania tworzywa oraz opracowanie odpowiednich, elementarnych modeli matematycznych tych zjawisk. Połączenie takich elementarnych modeli, przy zastosowaniu właściwych warunków brzegowych, prowadzi do kompleksowego modelu procesu, opisującego przepływ tworzywa w całym procesie przetwórczym. Ogólnie można stwierdzić, że w procesach przetwórstwa stosunkowo dobrze są opisane przepływy tworzywa w stanie uplastycznionym. Znacznie słabiej jest rozumiany i opisany transport tworzywa w stanie stałym, a zwłaszcza przebieg uplastyczniania tworzywa. Odpowiedni model uplastyczniania stanowi zawsze podstawę budowy pełnego modelu procesu przetwórczego. Ze względu na dużą złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w procesach wytłaczania i wtryskiwania, skomplikowaną geometrię przepływu, a także dużą czasochłonność obliczeń, znane modele komputerowe tych procesów, jak dotąd, nie wykorzystują możliwości metody elementów skończonych. Stosowanie tej metody jest trudne i dlatego jest ona rzadko wykorzystywana w praktyce przemysłowej. Dlatego też warta uwagi jest koncepcja zastosowania do całościowego modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania bezwymiarowych charakterystyk przepływowych ślimaków. Takie charakterystyki można uzyskać na podstawie zaawansowanego modelowania numerycznego, a następnie można je odpowiednio modelować i implementować do całościowego modelu procesu. W rezultacie uzyskuje się rozwiązania, zapewniające dużą dokładność obliczeń, wynikającą ze stosowania zaawansowanych metod numerycznych, przy rozsądnym czasie tych obliczeń i przystępnym sposobie użytkowania. 4 POLIMER 2011

5 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Hybrydowe polimery organiczno-nieorganiczne na bazie fosforanów glinu. Mgr inż. Krzysztof Łokaj Politechnika Warszawska, Warszawa Coordination polymers based on aluminum dialkylphosphates (DAP-Al) were obtained in reaction between wide range of diesters of phosphorous acid and aluminum L-lactate, bohemite (aluminum γ-oxyhydroxide) and Al(OH) 3 (gibbsite). Structure and properties of this products were determined in solids and solutions by means of FT-IR, 1 H, 27 Al, 31 P NMR and MAS-NMR, XRD and other methods. It was found that though structure of such obtained aluminium dialkylphosphates is alike, properties are highly dependant on length and properties of organic part as well as on the source of aluminium 1,2. Possibility of incorporation of alu-minium dialkylphospha-tes into classic organic polymers by creating blends and chemical bondage of DAP-Al with matrix were investigated. 20 kwietnia

6 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Polimery biodegradowalne Prof. Zbigniew Florjańczyk Politechnika Warszawska, Warszawa PW Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych pozostaje ciągle wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Zaledwie w ośmiu krajach europejskich udaje się wykorzystać ponad 80% zużytych materiałów polimerowych, jako surowiec do ponownego przetwórstwa lub jako paliwo. Na ogół jednak znakomita większość odpadów trafia na wysypiska (w Polsce ponad 70%) i może tam zalegać przez setki lat. W tym stanie rzeczy czynione są wysiłki, aby przyspieszyć rozpad tworzyw, których czas życia jest krótki i przez to stanowią główny składnik odpadów. Szczególnie dotyczy to tworzyw stosowanych do produkcji opakowań. Jeden ze sposobów polega na przyspieszeniu ich dezintegracji poprzez dodatek substancji powodujących utleniania łańcuchów, ale jest to metoda dość kontrowersyjna gdyż jedynie niewielka część materiału ulega biodegradacji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego dużo lepszym rozwiązaniem jest stosowanie polimerów, które są w stanie całkowicie rozłożyć się do dwutlenku węgla i wody w warunkach kompostowania. Taką cechę posiadają polimery naturalne i niektóre polimery syntetyczne z rodziny poliestrów. W przemyśle opakowań wykorzystuje się głównie polimery skrobiowe i Polilaktyd, do produkcji, którego wykorzystuje się kwas mlekowy otrzymywany w procesie fermentacji skrobi. Na mniejsza skalę wykorzystuje się także poliestry otrzymywane z surowców petrochemicznych lub wytwarzane przez niektóre gatunki bakterii poli- (hydroksyalkaniany). W czasie wykładu zostaną przedstawione bliżej podstawowe typy takich materiałów, a także inicjatywy podejmowane przez Politechnikę Warszawską i inne ośrodki naukowe zmierzające do uruchomienia produkcji niektórych tworzyw biodegradowalnych w Polsce. 6 POLIMER 2011

7 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Anna Kozera - Szałkowska Plastics Europe Nowa metoda recyklingu Recykling surowcowy w piecach hutniczych, to dodatkowa oprócz recyklingu mechanicznego i odzysku energii możliwość zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Technologia ta wykorzystywana jest np. w Austrii, gdzie funkcjonuje zintegrowana infrastruktura oparta na współpracy trzech partnerów: producenta stali (Voestalpine) oraz dwóch firm zajmujących się gospodarką odpadami. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie 220 tys. t rocznie odpadów z tworzyw sztucznych jako czynnika redukującego w piecu hutniczym, integralny element stanowi także współpraca z dwiema instalacjami do odzysku energii z odpadów o łącznej wydajności 600 tys. t rocznie. We wstępnej obróbce odpadów przemysłowych wytwarzane są dwa strumienie materiałowe: niskoenergetyczną frakcję do odzysku energii oraz bogatą w odpady tworzywowe frakcję do dalszego przetwarzania na potrzeby przemysłu hutniczego, gdzie surowiec mieszany jest z przemysłowymi i pokonsumenckimi odpadami opakowaniowymi. W efekcie powstaje standaryzowany pelet o określonych właściwościach wykorzystywany podczas wytopu surówki. PW wędrówki w dół pieca. Temperatura gazu syntezowego wynosi od 900 do 1200 C, toteż powstające żelazo jest w postaci stopionej. Ciekła surówka gromadzi się na dole pieca, skąd jest okresowo odbierana. Wydajność pieca hutniczego wynosi do t dziennie. Rys. Produkcja żelaza z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Od rudy żelaza do stali proces wytopu Podczas produkcji stali ruda żelaza, składająca się głównie z tlenowych związków żelaza, jest przekształcana w surówkę żelaza w procesie tzw. wytapiania redukcyjnego. Jeśli jako czynnik redukujący zostaną wykorzystane odpady z tworzyw sztucznych, które w sensie chemicznym są węglowodorami, powstający wówczas gaz syntezowy zawiera oprócz tlenku węgla także wodór. Gaz ten, w porównaniu to tradycyjnych czynników redukujących jak koks czy ropa naftowa, dodatkowo zwiększa efektywność procesu redukcji. Technologia Produkcja żelaza odbywa się w piecu hutniczym o wysokości od 30 do 40 m i objętości do 4000 m3. Tlenki żelaza podawane są od góry (rys.). W dolnej części pieca podawane są paletyzowane odpady plastikowe, a temperatura w tej części sięga od 2100 do 2300 C. W tych warunkach materiał organiczny ulega gazyfikacji z wytworzeniem gazu syntezowego, zawierającego m.in. tlenek węgla. Gaz ten redukuje tlenki podczas ich 20 kwietnia 2011 Odpady z tworzyw w centrum zainteresowania Tlenek węgla jako czynnik redukujący otrzymywany jest zazwyczaj z ropy naftowej, węgla i koksu. Te paliwa kopalne można zastąpić zużytymi tworzywami sztucznymi, efektywnie oszczędzając w ten sposób surowce naturalne. Czynnik redukujący otrzymywany jest z odpadów z tworzyw sztucznych, pozyskiwanych ze zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych oraz z odpadów przemysłowych, a także z pozostałości po strzępieniu pojazdów wycofanych z eksploatacji i/lub ze zużytego sprzętu elektronicznego. Po wstępnej obróbce odpady te są mieszane, a następnie odpowiednio aglomerowane i paletyzowane. Czynnik redukujący w formie pelet jest transportowany rurociągami do przesyłu na duże odległości i podawany do pieca hutniczego bezpośrednio poniżej strefy redukcji. Opisana technologia działa 7

8 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER od 2003 r. na terenie huty w Linzu (Austria). Jeden z reaktorów procesu wielkopiecowego został zbudowany w ten sposób, aby możliwe było utylizowanie odpadów z tworzyw sztucznych ( t odpadów rocznie) przy jednoczesnej produkcji surówki żelaza. Do wyprodukowania 1000 t surówki należy użyć ok. 370 t koksu oraz 90 t ropy naftowej, w zależności od składu rudy i rodzaju procesu technologicznego. Te 90 t ropy naftowej można częściowo zastąpić (do 70 t) poprzez wykorzystanie zużytych tworzyw sztucznych. Dla producenta stali oszczędności wynoszą obecnie ok t ropy naftowej rocznie. Każdy wygrywa środowisko i gospodarka Wydajność 220 tys. t peletyzowanych i specyfikowanych zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych zużytych w piecu hutniczym to: m 3 przestrzeni oszczędzonej na wysypisku, czyli pełnych ciężarówek, oszczędność ponad 10 mln GJ energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i podgrzania wody dla ponad 400 tys. ludzi, oszczędności emisji ponad 400 tys. t CO 2 rocznie oraz redukcja emisji gazów jak SO 2 oraz pyłów 8 POLIMER 2011

9 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych LIGNOCEL / ARBOCEL wpływ na proces wytwarzania i parametry wyrobu gotowego Dr inż. Jacek Gajewski J. Rettenmaier & sohne W ostatnich latach jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków modyfikacji materiałów polimerowych jest napełnianie ich surowcami pochodzącymi z źródeł odnawialnych. Firma J. Rettenmaier & Sohne GmbH+Co opracowała pod kątem nisko napełnionych kompozytów drewno - polimer rodzinę drewnianych surowców włóknistych o handlowej nazwie Lignocel / Arbocel. W zależności od rodzaju są to mieszanki miękkich włókien drzew: sosny i jodły (grupa C), lub buku i dębu (grupa HB). Produkt ten charakteryzuje się ściśle zdefiniowaną frakcją zarówno od strony barwy jak i długości włókna. W ramach prezentacji pokazany zostanie wpływ niewielkiej ilości włókien drewna na parametry wyrobu gotowego z PVC oraz PP i HDPE. Przedstawione zostaną obserwacje z procesu wytwarzania jak i użytkowania produktów nisko napełnionych Lignocelem. 20 kwietnia

10 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Szybkie prototypowanie na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych - DLP (Digital Light Projection) Mgr inż. Marcin Knieć Car Technology Amerykańska firma Z Corporation od początku swojej działalności skupiała się na rozwoju i doskonaleniu technologii szybkiego prototypowania bazującej na warstwowym klejeniu proszków kompozytowych 3DP (3D Printing). Dążąc do wypełnienia luki technologicznej w zakresie prototypów z tworzyw sztucznych firma Z Corporation zdecydowała się na odważny krok wprowadzenie do oferty nowej technologii szybkiego prototypowania DLP (Digital Light Projection). Urządzenie wykorzystujące DLP to model ZBuilder Ultra, który swój debiut na rynku polskim miał jesienią ubiegłego roku. Model w technologii DLP budowany jest warstwowo dzięki addytywnemu utwardzaniu (naświetlaniu) kolejnych warstw do postaci monolitycznego plastiku. Co ważne - jednocześnie naświetlana jest cała, pojedyncza warstwa, dlatego nie ma znaczenia jej pole powierzchni. Tym samym szybkość wydruku nie zależy od ilości elementów ułożonych na platformie co znacząco skraca czas tworzenia prototypów i zmniejsza koszty ich wykonania. W procesie budowy modelu wykorzystywany jest jedynie ruch w kierunku tylko jednej osi Z co wpływa znacząco na poprawę dokładności wykonywanych prototypów. Prototyp budowany jest na platformie wraz z podporami, które po całkowitym wytworzeniu modelu są usuwane. Wydrukowane elementy nie muszą być dodatkowo naświetlane światłem UV - tak jak w przypadku stereolitografii (SLA) jedynie poddawane są krótkiej kąpieli alkoholowej. Materiałem bazowym urządzenia ZBuilder Ultra jest SI500 ciekły polimer, który po utwardzeniu wykazuje właściwości ABS (patrz tabelka). Firma Z Corporation pracuje już nad kolejnymi rodzajami materiałów, które rozszerzą paletę tworzyw dostępnych dla urządzenia ZBuilder Ultra. Materiał SI500 został uznany przez firmy testujące za najbardziej uniwersalny i odpowiadający najszerszemu gronu odbiorców, dlatego też został wprowadzony do sprzedaży i użytkowania jako pierwszy. Tabela: W a ciwo ci materia owe tworzywa SI500 Wytrzyma o na rozci ganie PSI (43.0 MPa) Wyd u enie przy zerwaniu 4,5% Wytrzyma o na zginanie 8740 PSI (60.2 MPa) Modu spr ysto ci przy zginaniu 263 ksi (1 810 MPa) Twardo 86D Główną zaletą technologii DLP jest bardzo dobra jakość powierzchni wydrukowanych części porównywalna z elementami wykonanymi na stereolitografii lub bezpośrednio z wypraskami z form wtryskowych. Prototypy DLP wyróżnia brak schodków odwzorowujących kolejne warstwy oraz bardzo dobre odwzorowanie szczegółów. DLP to jedna z niewielu technologii Rapid Prototping umożliwiająca wykonanie ostrych krawędzi. Cechą odróżniającą DLP od np. zadomowionego już na rynku FDM (Fused Deposition Modeling) są jednakowe właściwości mechaniczne prototypu we wszystkich kierunkach XYZ. Projektor DLP dostarcza jednakową ilość światła do każdego voxela (piksela 3D), co pozwala na uzyskanie wysokiej powtarzalności procesu. Powstałe prototypy są mocne i wytrzymałe ale jednocześnie elastyczne, co umożliwia pracę ewentualnych ruchomych części lub połączeń. 10 POLIMER 2011

11 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Tabela: Parametry urz dzenia ZBuilder Ultra pracuj cego w technologii DLP Rozdzielczo XY 138 m Rozdzielczo Z m Dok adno +/-0,2mm Szybko budowy w osi Z do 12,7 mm/h Wielko komory roboczej 260 x 160 x 190 mm Importowane formaty wej ciowe stl, 3ds, dxf, obj, wrl, zpr Wymiary urz dzenia 71.1 x 77.5 x cm z opcjonaln szafk Waga 163 kg Zasilanie 230V, 6A 20 kwietnia

12 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Zastępowanie części metalowych przez tworzywa w motoryzacji Mgr inż. Michał Pijewski EMS Poliftalamidy dzięki swoim wyjątkowym właściwościom zapoczątkowały nowy trend w zastępowaniu części wykonanych z mosiądzu, aluminium i stopów Zn/Al. Grivory to seria materiałów opartych na semikrystalicznych termoplastycznych poliftalamidach. Wyróżnia się trzy podstawowe matryce HT1, HT2 oraz najnowszą HT3 całkowicie opartą na monomerze pochodzącym z surowca odnawialnego. Każdą z nich charakteryzują doskonałe właściwości w wysokich temperaturach, sztywność, stabilność wymiarowa oraz wysoka wytrzymałość i odporność na hydrolizę. Cechą charakterystyczną wszystkich poliamidów jest obniżenie wytrzymałości pod wpływem zaabsorbowanej wilgoci. W przypadku Grivory jest to kwestia marginalna, a części wykonane z tego materiału nie wymagają sezonowania. Niespotkany charakter tych materiałów powoduje, że można wykorzystać Grivory w aplikacjach w których PW inne tworzywa nie sprostałyby ekstremalnym warunkom pracy- pod maską samochodu, w kontakcie z gorącą wodą, pracy pod obciążeniem lub kontakcie z chemikaliami. Dzięki zastąpieniu metalu poliftalamidami: redukujemy masę wyrobu i jego cenę unikamy obróbki końcowej wyrobu otrzymujemy wysoką jakość powierzchni i barwienie w masie doskonała sztywność/wytrzymałość w wysokich temperaturach Wszystkie te argumenty sprawiają, że zarówno w Polsce jak i na całym świecie powstaje coraz więcej projektów związanych bezpośrednio z zastępowaniem części metalowych częściami wykonanymi z Grivory. 12 POLIMER 2011

13 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Efektywność produkcji wyrobów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych Mgr inż. Henryk Zawistowski PLASTECH, Politechnika Warszawska We współczesnym przemyśle pojęcie efektywność produkcji jest nierozdzielnie związane z polityką jakości. Polityka ta określa sposoby zachowania i kontroli powtarzalności ściśle określonych warunków produkcji, gwarantujących powtarzalność jakości efektywność produkcji jest wartością wynikową. W tej sytuacji zwiększenie efektywności może odbywać się albo kosztem świadomego obniżenia jakości, albo metodą eliminacji przestojów, nieoczekiwanych awarii itp. Warunkiem obecności na rynku jest konkurencyjność cenowa. Wymaga to jednak działania systemowego, które polega na stałym inwestowaniu w rozwój produktu, począwszy od zmiany konstrukcji wyrobu, zastosowania nowych materiałów i bardziej wydajnych form, aż do wprowadzenia gniazd produkcyjnych i nowej organizacji pracy i nadzoru. W krajach rozwiniętych technicznie wdrażaniem nowego, kompleksowego projektu zajmują się wyspecjalizowane biura inżynierskie. Wymaga to współpracy projektantów z producentami tworzyw, wyspecjalizowanymi narzędziowniami, producentami wtryskarek i wyposażenia oraz z uczelniami technicznymi. Produktem finalnym jest gotowe gniazdo produkcyjne, gwarantujące terminowość uruchomienia i jakość wyrobów. Rozwiązaniem częściowym jest zakup takiego gniazda, ale tylko u renomowanego producenta wtryskarek. Uzyskanie wzrostu efektywności wymaga bardzo dużych nakładów, lecz w dzisiejszej sytuacji rynkowej kto nie inwestuje, ten ginie. Typowe u nas sporadyczne działania naprawcze, polegające np. wyłącznie na zakupie nowej (możliwie taniej) wtryskarki, nie połączone z wymianą starej formy, są tylko świadectwem ignorancji technicznej. W świecie przemysłu obowiązuje dzisiaj żelazna zasada: nie jest ważne, jakie są koszty, lecz to, kiedy się zamortyzują. Niezależnie od spraw technicznych, nieuniknione są zmiany organizacyjne. Dla zapewnienia stałego wzrostu zysków przy zachowaniu założonej jakości stworzono systemy filozofie zarządzania, takie jak TQM, Six-Sigma, a zwłaszcza Lean Manufacturing. 20 kwietnia

14 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Zastosowanie ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych Dr inż. Tomasz Rusiecki Sonictech Technologia zgrzewania ultradźwiękowego jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach przemysłu tj. motoryzacji, medycynie, AGD, opakowaniach, tekstyliach, elektrotechnice itd. W wyniku rozpowszechnienia się zastosowań tworzyw sztucznych w ostatnich trzech dekadach, zgrzewanie za pomocą ultradźwięków stało się jednym z najważniejszych procesów ich łączenia. Do podstawowych zalet zgrzewania ultradźwiękowego należą: - energooszczędność, - nieszkodliwość dla środowiska, eliminacja trujących klejów i rozpuszczalników, - krótki czas łączenia (ułamek sekundy), - duża wydajność, - wygodny i czysty sposób łączenia, - łączone powierzchnie nie muszą być idealnie czyste, - możliwość łączenia różnych materiałów. W przypadku zgrzewania ultradźwiękowego bardzo istotne jest, aby zastosowane urządzenie zapewniało odpowiednią dla danej aplikacji jakość, wytrzymałość i powtarzalność połączeń. W przeciwnym wypadku pozorna oszczędność polegająca na zakupie tańszej zgrzewarki, przysporzy ogromnych problemów w trakcie produkcji w postaci dużej brakowości i nie terminowej realizacji zleceń. Wybór odpowiedniej zgrzewarki dla konkretnej aplikacji nie może być przypadkowy, dlatego wymaga wiedzy i doświadczenia. Każdorazowo należy określić optymalną częstotliwość roboczą (20-40 khz), amplitudę drgań, moc urządzenia oraz jego rozwiązania konstrukcyjne, wymagany stopień zaawansowania pod względem możliwości sterowania procesem jak również zaprojektować i wykonać odpowiednie narzędzie (sonotrodę). Tabela1. Przegląd programów roboczych zaawansowanej zgrzewarki ultradźwiękowej. Tryb pracy Zasada działania Czas t [s] Czas generowania ultradźwięków - proste aplikacje; łatwość użycia; mała powtarzalność Energia W [J] Energia zużyta w trakcie działania ultradźwięków - łączenie elementów bez spoiny (wyroby wytłaczane, filmy, tekstylia) Moc P [W] Moc maksymalna pobrana w trakcie działania ultradźwięków, - łączenie punktowe, nitowanie Głębokość DRM [mm] Droga względna zagłębienia w detal podczas zgrzewania - łączenie sztywnych wyrobów z zaprojektowaną drogą zgrzewania; duża powtarzalność Dystans ABS [mm] Droga absolutna ograniczona zadaną wysokością pracy narzędzia - łączenie detali precyzyjnych o określonej wysokości (układy scalone, baterie laptopów) Nie bez znaczenia jest również znajomość właściwości mechanicznych i reologicznych tworzyw sztucznych, co wraz ze zrozumieniem zasady działania zgrzewarek ultradźwiękowych pozwala na dobór odpowiednich parametrów zgrzewania także ze względu na rodzaj łączonych tworzyw. 14 POLIMER 2011

15 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Tworzywo Częstotliwość - Amplituda 35 khz 20 khz ABS 14 μm 25 μm PMMA 16 μm 28 μm PC 20 μm 30 μm PP 26 μm 38 μm POM 32 μm 40 μm PA 6,6 35 μm 45 μm Zgrzewarki do łączenia tworzyw sztucznych działają na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii mechanicznej do materiałów umieszczonych między drgającym narzędziem (sonotrodą) a kowadłem. Energia ultradźwiękowa wydzielana na styku łączonych materiałów wywołuje miejscowe podgrzanie i uplastycznienie tworzywa na skutek tarcia między łączonymi powierzchniami, co przy odpowiedniej sile docisku prowadzi do ich trwałego połączenia. Charakter połączenia zależny jest od spajanych materiałów. Najczęściej zachodzi miejscowe przetopienie i zmieszanie łączonych materiałów, ale również możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem adhezji i mikropołączeń mechanicznych polegających na wtłoczeniu cząstek materiału uplastycznionego w pory materiału nie uplastycznionego. Wyżej opisany mechanizm pozwala na szerokie spektrum zastosowań ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych, obejmujące: - zgrzewanie, a) łączenie detali konstrukcyjnych b) łączenie tekstyliów c) łączenie filców/włóknin i detali konstrukcyjnych - nitowanie, - osadzanie/wtapianie, - drążenie (w tym łączenie płyt), - cięcie. 20 kwietnia

16 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Projektowanie połączeń wciskowych Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska, Warszawa Połączenie wciskowe powstaje w wyniku montażu części o większym wymiarze zewnętrznym(np. czop wałka) z częścią obejmującą(oprawą) o mniejszym wymiarze wewnętrznym. Podstawowym parametrem charakteryzującym połączenia wciskowe jest tzw. luz ujemny. Przy montażu połączenia w obu częściach powstają odkształcenia sprężyste wywołujące docisk na powierzchniach styku. Dzięki temu jest możliwe przenoszenie obciążeń przez to połączenie(siły wzdłużnej lub momentu skręcającego). W przypadku łączenia elementów wykonanych z tworzywa z elementami metalowymi przyjmuje się, że całe odkształcenie odnosi się do elementu wykonanego z tworzywa. Połączenia wciskowe charakteryzują się nieskomplikowaną konstrukcją, niskim kosztem wykonania oraz prostotą elementów przewidzianych do łączenia. Technologia ta jest bardzo często stosowana w połączeniu metal-tworzywo takich jak: osadzenie koła zębatego wykonanego z tworzywa na wałku metalowym, złączek napędowych np. łańcuchów do napędu przenośników, wiatraków chłodzących silniki, pozycjonowania różnych elementów i tym podobnych. Innym ważnym zastosowaniem jest osadzanie łożysk ślizgowych wykonanych z tworzywa i osadzonych w obudowach metalowych. Połączenia wciskowe mają następujące zalety w porównaniu do innych rodzajów połączeń: - prostota projektowania, - prostota montażu, - trwałość połączeń, - dokładną współosiowość części łączonych. Wady: - znaczne naprężenia montażowe. Takie połączenia mają mniejszą zdolność do przenoszenia sił i momentów niż elementy wykonane z metalu, jednak prostota konstrukcji oraz niższe koszty wykonania powodują, że tego typu rozwiązania stosuje się coraz częściej. Projektowane połączenia wciskowe muszą przenosić założone siły zewnętrzne(lub momenty) w ten sposób aby nie występował poślizg pomiędzy powierzchniami stykającymi się. Stosując odpowiedni wcisk doprowadzamy do dokładnego dopasowania się powierzchni współpracujących poprzez sprężyste odkształcenie się łączonych elementów. Wielkość sił przenoszonych przez połączenie wciskowe zależy od typu połączenia wciskowego oraz od współczynnika tarcia pomiędzy powierzchniami kontaktowymi. Typ połączenia wciskowego zależy od luzu min. i luzu max. pomiędzy otworem a wałkiem. Jeżeli z obliczenia wynika dla lmin wartość ujemna(luz ujemny) to mamy do czynienia z połączeniem wciskanym. Stosując te zasady konstruktor połączenia jest w stanie sprawdzić czy projektowanie połączenie spełni przyjęte założenia. Parametrami wyjściowymi do projektowania połączeń wciskowych są: - współczynnik tarcia pomiędzy łączonymi elementami μ 0, - różnica wymiarowa średnic łączonych elementów l (wielkość luzu l min ), - moduł relaksacji, zależny od czasu E r(t). 16 POLIMER 2011

Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych

Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych Stal, ze światową produkcją na poziomie 1,3 mld t rocznie stanowi najważniejszy materiał, który może być poddawany

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Tworzywo sztuczne stosowane jako materiał konstrukcyjny wytycza nowe wzorce Mobilność to istotny element gospodarki i sposobu spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego dr inż. Przemysław Siemiński e-mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl www.3druk.pl Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH stud. Michał Bachan, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie elementów z Złączka profilowa do szybkiego montażu bez użycia narzędzi A tak to działa Dwie możliwości frezowania gniazda profilowego Frezarka Lamello Zeta umożliwia frezowanie ręczne Przy produkcji seryjnej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych WYPOSAŻENIE CENTRUM: 3-osiowy, bramowy ploter przemysłowy CNC typ BPF 1731, powierzchnia robocza XYZ 1700 x 3100 x 300 mm, wrzeciono HSD o mocy 9 kw z automatyczną

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI, e-mail: tmarkow@prz.edu.pl Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl Dr inż. Bogdan KOZIK, e-mail: bogkozik@prz.edu.pl Mgr inż. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS pierwsza taka technologia Firma Uponor opracowała rewolucyjną rurę produkowaną w technologii SACP (rura z bezszwową wartwą aluminiową): Uni

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

Masterbacze w wykonaniu specjalnym

Masterbacze w wykonaniu specjalnym Masterbacze w wykonaniu specjalnym Lśniące Perłowe Fluorescencyjne Imitujące granit Metalizowane Imitujące drewno Imitujące marmur Z efektem podwójnego koloru Transparentne O błyszczących krawędziach Świecące

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Mgr inż. Artur ANDREARCZYK Dr inż. Grzegorz ŻYWICA Instytut Maszyn Przepływowych PAN DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.208 TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Streszczenie: W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.6 Wymiary gabarytowe 4a. Grupa I (geometryczna objętość:

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK ***

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** STRESZCZENIE Artykuł przedstawia innowacyjne połączenia dwuteowe mające

Bardziej szczegółowo

w perspektywie funduszy europejskich 2014-2020 dr Jacek Warda

w perspektywie funduszy europejskich 2014-2020 dr Jacek Warda Ekoinnowacje w polityce transportowej i gospodarce komunalnej w perspektywie funduszy europejskich 2014-2020 dr Jacek Warda Niniejsza prezentacja konferencyjna powstała w ramach projektu Eko-gminy.pl Kampania

Bardziej szczegółowo

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych Grudzień 2007 r. Motto Każda działalność w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania olejów przepracowanych jest korzystniejsza dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2 Dane techniczne C 160-2 / C 160-2 PLUS C 250-0 PLUS Max. grubość blachy Stal 400 N / mm 2 mm 1,6 2,5 = Rury spiralnie zwijane mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6 Stal 600 N / mm 2 mm 1,2 1,5 = Rury spiralnie zwijane

Bardziej szczegółowo

Programy komputerowe służące do modelowania procesów

Programy komputerowe służące do modelowania procesów Badania przy wtryskiwaniu część 2 Jacek Iwko, Roman Wróblewski, Ryszard Steller Badania porównawcze modelu z rzeczywistym zachowaniem wtryskarki W artykule przedstawiono weryfikację modelu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH

PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH TŁOCZENIE I OBRÓBKA PROFILI ALIPLAST PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH Najważniejszym elementem każdego okna, szklanej fasady, ogrodu zimowego czy innych powierzchni przeszklonych są profile konstrukcyjne.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw.

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. Luty 2015, Grodzisk Mazowiecki / Polska INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. W wielu aplikacjach wykorzystywane są zalety wyprasek o strukturze spienionej. Przez wiele

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Przemysł BIG InvestConsult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING PRODUKCJI Przemysł maszynowy, metalowy Przemysł motoryzacyjny, kolejowy Przemysł elektromechaniczny, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO 25 lat tradycji ponad 60 000 sprzedanych urządzeń brak reklamacji oddziały i przedstawicielstwa na świecie Kamień kotłowy ma o 20 razy

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Z a p y t a n i e o f e r t o w e. I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

Z a p y t a n i e o f e r t o w e. I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu: Zamawiający: PEMOR sp. z o.o. ul. Matki Teresy z Kalkuty 20 33-100 Tarnów KRS: 0000517212 Tarnów, dn. 6 października 2015 roku Z a p y t a n i e o f e r t o w e na wykonanie dokumentacji technicznej i

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Proste narzędzie skomplikowana technologia. Opracował: mgr Marcin Bąk

Proste narzędzie skomplikowana technologia. Opracował: mgr Marcin Bąk Proste narzędzie skomplikowana technologia Opracował: mgr Marcin Bąk Zapoznanie z technologią produkcji narzędzia ogrodowego. Wie z jakiego materiału wykonuje się rękojeści szpadla, Zna technologię obróbki

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne.

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne. RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne. Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Głównym przedmiotem zainteresowań farmacji i kosmetyki w tym zakresie są

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

W warunkach domowych. Ułatwiając życie człowiekowi. I pomagając przyrodzie

W warunkach domowych. Ułatwiając życie człowiekowi. I pomagając przyrodzie W warunkach domowych. Ułatwiając życie człowiekowi. I pomagając przyrodzie Liczne elementy o estetycznym wyglądzie rozmieszczone na możliwie najmniejszej powierzchni jest to wykonalne tylko dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału

Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału Tworzywo sztuczne wszechstronne rozwiązania opakowaniowe Ponad 50% wszystkich towarów w Europie jest pakowanych w tworzywa sztuczne. Ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne: zbyt cenne, by je wyrzucać Odzysk, recykling i ochrona zasobów

Tworzywa sztuczne: zbyt cenne, by je wyrzucać Odzysk, recykling i ochrona zasobów Tworzywa sztuczne: zbyt cenne, by je wyrzucać Odzysk, recykling i ochrona zasobów Tworzywa sztuczne innowacyjne rozwiązania i możliwość ochrony zasobów Tworzywa sztuczne nieprzerwanie zmieniają świat.

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań tel. +48 61 867 60 51 faks +48 61 867

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC KARTA KATALOGOWA Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC Półmaski we wszystkich wariantach: bez zaworów wydechowych Półmaski o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniające

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY 2014

PREZENTACJA FIRMY 2014 PREZENTACJA FIRMY 2014 KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY... Firma Dipol PlasticTechnology powstała po to, aby w pełni profesjonalnie wykonywać i dostarczać wyroby z tworzyw termoplastycznych. Oferujemy kompleksową

Bardziej szczegółowo

Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia

Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia Zrównoważony rozwój wyrobów Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia Raport podsumowujący Lipiec 2011 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego KART-MAP Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3 tel.+ 48 89 535 71 50, fax.+ 48 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl produkcja@kart-map.com.pl www.kart-map.pl KART-MAP Spółka Jawna jest

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

customised implants in 48h

customised implants in 48h Custom IMD: SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens 6FP

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Jakub Stec Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Kraków Globalny lider w technologiach zasilania i automatyki ABB Prezentacja firmy 145,000 pracowników w 100 krajach Roczny

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

Firma Profim powstała ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie spółka jest czołowym producentem foteli i krzeseł biurowych w kraju.

Firma Profim powstała ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie spółka jest czołowym producentem foteli i krzeseł biurowych w kraju. Firma Profim powstała ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie spółka jest czołowym producentem foteli i krzeseł biurowych w kraju. Celem firmy jest osiągnięcie pozycji jednego z największych producentów siedzisk

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo