Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Spis treści Computer Aidet design of Extrusion Dies Prof. John Vlachopoulos Mc Master University Modelowanie komputerowe procesów wytlaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska Hybrydowe polimery organiczno-nieorganiczne na bazie fosforanów glinu Mgr inż. Krzysztof Łokaj Politechnika Warszawska Polimery biodegradowalne Prof. Zbigniew Florjańczyk Politechnika Warszawska Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Dr inż. Anna Kozera - Szałkowska Plastics Europe Lignocel / Arbocel a jego wpływ na proces wytwarzania i parametry gotowego wyrobu Dr inż. Jacek Gajewski J. Rettenmaier & sohne Szybkie prototypowanie na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych - DLP (Digital Light Projection) Mgr inż. Marcin Knieć Car Technology Zastępowanie części metalowych przez tworzywa w motoryzacji Mgr inż. Michał Pijewski EMS Efektywność produkcji wyrobów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych Mgr inż. Henryk Zawistowski PLASTECH, Politechnika Warszawska Zastosowanie ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych Dr inż. Tomasz Rusiecki Sonictech Projektowanie połączeń wciskowych Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska 20 kwietnia

2 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Profesor John Vlachopoulos Mc Master University, Hamilton, Kanada Profesor John Vlachopoulos urodził się w 1942 roku, w portowym mieście Volos w Grecji. Studia inżynierskie odbył na Uniwersytecie w Atenach (the National Technical University of Athens) i ukończył je w 1965 r. Studia magisterskie odbył na Uniwersytecie im. Washingtona w St. Louis w Stanach Zjednoczonych (Washington University, St. Louis, MO, USA). Tam, w 1968 roku obronił pracę magisterską i już w 1969 roku pracę doktorską. Następnie rozpoczął pracę naukową na Wydziale Inżynierii Chemicznej Mc Master University w Hamilton w Kanadzie, kolejno jako Assistant Professor (w latach ), Associate Professor (w latach ) i od 1979 r. jako (full) Professor. W 1987 r. utworzył na uniwersytecie Mc Master University, cenione na całym świecie, centrum badawcze Centre for Advanced Polymer Processing and Design (CAPPA-D). Prof. J. Vlachopoulos jest autorem ponad 250 fundamentalnych prac z zakresu reologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych, m.in. w zakresie: - modelowania procesów przetwórstwa tworzyw, np. wytłaczania jednoślimakowego tworzyw, wytłaczania tworzyw reaktywnych, kalandrowania tworzyw, termoformowania tworzyw, formowania rotacyjnego, wytłaczania folii, - analizy i modelowania podstawowych zjawisk towarzyszących przepływom tworzyw polimerowych, np. efektu Barusa w procesie wytłaczania, efektu fontannowego w procesie wtryskiwania, zagadnienia koalescencji, - modelowania przepływów polimerowych w głowicach wytłaczarskich, np. w głowicach do wytłaczania folii, płyt, różnego typu profili, głowicach do wytłaczania wielowarstwowego, - reologii i przetwórstwa kompozytów drzewnych, tworzyw biodegradowalnych itp. Jest też autorem lub współautorem wielu ważnych opracowań książkowych, np: - Fundamentals of Fluids Mechanics, Mc Master University, Hamilton, Kanada Rheological Fundamentals of Polymer Processing (współautor: J.A. Covas, J.F. Agassant, K. Walters), NATO ASI Series, Kluwer, Dordrecht, Holandia The SPE Guide on Extrusion Technology and Troubleshooting (współautor: J.R. Wagner), Society of Plastics Engineers, SPE, Brookfield, CT, USA Lecture Notes on Polymer Rheology and Processing, Polydynamics Inc., Hamilton, Kanada Badania podstawowe prof. Vlachopoulosa w zakresie modelowania procesów przetwórstwa doprowadziły do opracowania licznych programów komputerowych wspomagających projektowanie tych procesów: PO- LYCAD 2-D, EXTRUCAD, NEXTRUCAD, FLATCAD, SPI- RALCAD, PROFILECAD, LAYERCAD, T-FORMCAD, CA- LENDERCAD, RHEOMWD, XTRU-XPERT. Te programy, licencjonowane przez założoną i kierowaną przez prof. Vlachopoulosa firmę POLYDYNAMICS INC., są stosowane na szeroką skalę w przemyśle na całym świecie, w ponad 500 przedsiębiorstwach w 27 krajach. Prof. Vlachopoulos był w latach prezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (the Polymer Processing Society). Został wyróżniony wieloma znakomitymi nagrodami, wśród których wskazać można na: Stanley G. Mason Award of the Canadian Society of Rheology (Kanada, 2007), Distinguished Peter Benham Lecturer (Ireland, 2000) czy Fred E. Schwab Award for Outstanding Achievements in Education (SPE, USA, 2001). Prof. John Vlachopoulos należy obecnie do najważniejszych postaci światowego przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zajmuje ważną pozycję w świecie nauki przetwórstwa tworzyw i w świecie przemysłu. Jego wykłady i seminaria, prowadzone w sześciu językach, cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. W kwietniu tego roku był gościem specjalnym Konferencji Polimer 2011, organizowanej na Politechnice Warszawskiej przez studentów Koła Naukowego POLIMER. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska 2 POLIMER 2011

3 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Computer Aided Design of Exstrusion Dies Prof. John Vlachopoulos Mc Master University Extrusion dies are used for the production of film, sheet, profiles, tubing and pipes, wire and cable coating, fibers and other products. The first requirement of extrusion die design is balancing of the flow, which means same local area-average velocity at the die exit. Other problems relate to local wall shear rates and stresses, residence times, temperature rise due to viscous dissipation, regions of stagnating flow and the rheological behavior of polymer melts. Despite the recent advances in numerical methods and rheology, trial and error procedures continue to be used by many designers and manufacturers throughout the world. When computer flow simulation packages are employed they seldom go beyond the generalized Newtonian fluid (power-law, Carreau or Cross shearthinning viscosity) for the description of material behavior. Several examples will be presented illustrating how rational approaches in extrusion die design and optimization can be implemented on the factory floor by using computer flow simulation software and rheological characterization of polymer melts. These examples include coat-hanger flat dies and spiral dies for film production, profile dies, coextrusion dies, wire coating and pipe extrusion dies. Several important design criteria will be discussed such as uniform flow distribution, shear stress levels below those for onset of sharkskin/melt fracture phenomena, but also lesser known ones, such as the importance of a minimum wall shear rate in the case of transparent film production. It will be argued that using computer flow simulation software it is possible not only to design, but also to troubleshoot extrusion lines. Thickness non-uniformities, flow lines, streaks and surface or interfacial instabilities might be due to poor die design geometry. However, proof of absence of poor flow geometry might lead to search for other root causes of extrusion defects such as poor mixing, humidity or unsuitable rheological behavior for the raw material. 20 kwietnia

4 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Modelowanie komputerowe procesów wytłaczania i wtryskiwania Prof. Krzysztof Wilczyński Politechnika Warszawska, Warszawa Procesy wytłaczania i wtryskiwania tworzyw wykazują znaczne podobieństwa. Uplastycznianie tworzywa i generowanie ciśnienia zachodzi w obydwu tych procesach w układach uplastyczniających, jednoślimakowych lub dwuślimakowych. Zasadnicza różnica między wytłaczaniem a wtryskiwaniem polega na tym, że ślimak w procesie wytłaczania wykonuje ruch obrotowy, natomiast w procesie wtryskiwania dodatkowo również ruch posuwisto-zwrotny. Te podobieństwa, przy świadomości różnic w mechanizmie transportu tworzywa, mechanizmie uplastyczniania i przepływu tworzywa uplastycznionego, nasuwają koncepcję budowy wielozadaniowego, modułowego modelu komputerowego procesów wtryskiwania i wytłaczania. Taki system umożliwi symulację procesów wtryskiwania oraz wytłaczania jednoślimakowego i dwuślimakowego, współbieżnego i przeciwbieżnego. Warto zauważyć, że te procesy mogą być realizowane przy zasilaniu z dozowaniem tworzywa lub zasilaniu bez dozowania. W świetle aktualnego stanu wiedzy, budowa wielozadaniowego systemu modelowania wymaga przede wszystkim opracowania odpowiednich modeli procesu wtryskiwania, procesu wytłaczania przeciwbieżnego oraz procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem. Modułowa budowa systemu, jednolita koncepcja wprowadzania danych oraz jednolita koncepcja generacji, archiwizacji i wizualizacji wyników, stanowi o jego przyjaznym charakterze. Taki spójny koncepcyjnie system może być podstawą do rozwiązywania problemów optymalizacji procesów wytłaczania i wtryskiwania. W tym zakresie szczególnie interesującym rozwiązaniem jest metoda algorytmów genetycznych. Podstawę modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania stanowi analiza mechanizmu transportu i uplastyczniania tworzywa oraz opracowanie odpowiednich, elementarnych modeli matematycznych tych zjawisk. Połączenie takich elementarnych modeli, przy zastosowaniu właściwych warunków brzegowych, prowadzi do kompleksowego modelu procesu, opisującego przepływ tworzywa w całym procesie przetwórczym. Ogólnie można stwierdzić, że w procesach przetwórstwa stosunkowo dobrze są opisane przepływy tworzywa w stanie uplastycznionym. Znacznie słabiej jest rozumiany i opisany transport tworzywa w stanie stałym, a zwłaszcza przebieg uplastyczniania tworzywa. Odpowiedni model uplastyczniania stanowi zawsze podstawę budowy pełnego modelu procesu przetwórczego. Ze względu na dużą złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w procesach wytłaczania i wtryskiwania, skomplikowaną geometrię przepływu, a także dużą czasochłonność obliczeń, znane modele komputerowe tych procesów, jak dotąd, nie wykorzystują możliwości metody elementów skończonych. Stosowanie tej metody jest trudne i dlatego jest ona rzadko wykorzystywana w praktyce przemysłowej. Dlatego też warta uwagi jest koncepcja zastosowania do całościowego modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania bezwymiarowych charakterystyk przepływowych ślimaków. Takie charakterystyki można uzyskać na podstawie zaawansowanego modelowania numerycznego, a następnie można je odpowiednio modelować i implementować do całościowego modelu procesu. W rezultacie uzyskuje się rozwiązania, zapewniające dużą dokładność obliczeń, wynikającą ze stosowania zaawansowanych metod numerycznych, przy rozsądnym czasie tych obliczeń i przystępnym sposobie użytkowania. 4 POLIMER 2011

5 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Hybrydowe polimery organiczno-nieorganiczne na bazie fosforanów glinu. Mgr inż. Krzysztof Łokaj Politechnika Warszawska, Warszawa Coordination polymers based on aluminum dialkylphosphates (DAP-Al) were obtained in reaction between wide range of diesters of phosphorous acid and aluminum L-lactate, bohemite (aluminum γ-oxyhydroxide) and Al(OH) 3 (gibbsite). Structure and properties of this products were determined in solids and solutions by means of FT-IR, 1 H, 27 Al, 31 P NMR and MAS-NMR, XRD and other methods. It was found that though structure of such obtained aluminium dialkylphosphates is alike, properties are highly dependant on length and properties of organic part as well as on the source of aluminium 1,2. Possibility of incorporation of alu-minium dialkylphospha-tes into classic organic polymers by creating blends and chemical bondage of DAP-Al with matrix were investigated. 20 kwietnia

6 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Polimery biodegradowalne Prof. Zbigniew Florjańczyk Politechnika Warszawska, Warszawa PW Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych pozostaje ciągle wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Zaledwie w ośmiu krajach europejskich udaje się wykorzystać ponad 80% zużytych materiałów polimerowych, jako surowiec do ponownego przetwórstwa lub jako paliwo. Na ogół jednak znakomita większość odpadów trafia na wysypiska (w Polsce ponad 70%) i może tam zalegać przez setki lat. W tym stanie rzeczy czynione są wysiłki, aby przyspieszyć rozpad tworzyw, których czas życia jest krótki i przez to stanowią główny składnik odpadów. Szczególnie dotyczy to tworzyw stosowanych do produkcji opakowań. Jeden ze sposobów polega na przyspieszeniu ich dezintegracji poprzez dodatek substancji powodujących utleniania łańcuchów, ale jest to metoda dość kontrowersyjna gdyż jedynie niewielka część materiału ulega biodegradacji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego dużo lepszym rozwiązaniem jest stosowanie polimerów, które są w stanie całkowicie rozłożyć się do dwutlenku węgla i wody w warunkach kompostowania. Taką cechę posiadają polimery naturalne i niektóre polimery syntetyczne z rodziny poliestrów. W przemyśle opakowań wykorzystuje się głównie polimery skrobiowe i Polilaktyd, do produkcji, którego wykorzystuje się kwas mlekowy otrzymywany w procesie fermentacji skrobi. Na mniejsza skalę wykorzystuje się także poliestry otrzymywane z surowców petrochemicznych lub wytwarzane przez niektóre gatunki bakterii poli- (hydroksyalkaniany). W czasie wykładu zostaną przedstawione bliżej podstawowe typy takich materiałów, a także inicjatywy podejmowane przez Politechnikę Warszawską i inne ośrodki naukowe zmierzające do uruchomienia produkcji niektórych tworzyw biodegradowalnych w Polsce. 6 POLIMER 2011

7 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Anna Kozera - Szałkowska Plastics Europe Nowa metoda recyklingu Recykling surowcowy w piecach hutniczych, to dodatkowa oprócz recyklingu mechanicznego i odzysku energii możliwość zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Technologia ta wykorzystywana jest np. w Austrii, gdzie funkcjonuje zintegrowana infrastruktura oparta na współpracy trzech partnerów: producenta stali (Voestalpine) oraz dwóch firm zajmujących się gospodarką odpadami. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie 220 tys. t rocznie odpadów z tworzyw sztucznych jako czynnika redukującego w piecu hutniczym, integralny element stanowi także współpraca z dwiema instalacjami do odzysku energii z odpadów o łącznej wydajności 600 tys. t rocznie. We wstępnej obróbce odpadów przemysłowych wytwarzane są dwa strumienie materiałowe: niskoenergetyczną frakcję do odzysku energii oraz bogatą w odpady tworzywowe frakcję do dalszego przetwarzania na potrzeby przemysłu hutniczego, gdzie surowiec mieszany jest z przemysłowymi i pokonsumenckimi odpadami opakowaniowymi. W efekcie powstaje standaryzowany pelet o określonych właściwościach wykorzystywany podczas wytopu surówki. PW wędrówki w dół pieca. Temperatura gazu syntezowego wynosi od 900 do 1200 C, toteż powstające żelazo jest w postaci stopionej. Ciekła surówka gromadzi się na dole pieca, skąd jest okresowo odbierana. Wydajność pieca hutniczego wynosi do t dziennie. Rys. Produkcja żelaza z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Od rudy żelaza do stali proces wytopu Podczas produkcji stali ruda żelaza, składająca się głównie z tlenowych związków żelaza, jest przekształcana w surówkę żelaza w procesie tzw. wytapiania redukcyjnego. Jeśli jako czynnik redukujący zostaną wykorzystane odpady z tworzyw sztucznych, które w sensie chemicznym są węglowodorami, powstający wówczas gaz syntezowy zawiera oprócz tlenku węgla także wodór. Gaz ten, w porównaniu to tradycyjnych czynników redukujących jak koks czy ropa naftowa, dodatkowo zwiększa efektywność procesu redukcji. Technologia Produkcja żelaza odbywa się w piecu hutniczym o wysokości od 30 do 40 m i objętości do 4000 m3. Tlenki żelaza podawane są od góry (rys.). W dolnej części pieca podawane są paletyzowane odpady plastikowe, a temperatura w tej części sięga od 2100 do 2300 C. W tych warunkach materiał organiczny ulega gazyfikacji z wytworzeniem gazu syntezowego, zawierającego m.in. tlenek węgla. Gaz ten redukuje tlenki podczas ich 20 kwietnia 2011 Odpady z tworzyw w centrum zainteresowania Tlenek węgla jako czynnik redukujący otrzymywany jest zazwyczaj z ropy naftowej, węgla i koksu. Te paliwa kopalne można zastąpić zużytymi tworzywami sztucznymi, efektywnie oszczędzając w ten sposób surowce naturalne. Czynnik redukujący otrzymywany jest z odpadów z tworzyw sztucznych, pozyskiwanych ze zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych oraz z odpadów przemysłowych, a także z pozostałości po strzępieniu pojazdów wycofanych z eksploatacji i/lub ze zużytego sprzętu elektronicznego. Po wstępnej obróbce odpady te są mieszane, a następnie odpowiednio aglomerowane i paletyzowane. Czynnik redukujący w formie pelet jest transportowany rurociągami do przesyłu na duże odległości i podawany do pieca hutniczego bezpośrednio poniżej strefy redukcji. Opisana technologia działa 7

8 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER od 2003 r. na terenie huty w Linzu (Austria). Jeden z reaktorów procesu wielkopiecowego został zbudowany w ten sposób, aby możliwe było utylizowanie odpadów z tworzyw sztucznych ( t odpadów rocznie) przy jednoczesnej produkcji surówki żelaza. Do wyprodukowania 1000 t surówki należy użyć ok. 370 t koksu oraz 90 t ropy naftowej, w zależności od składu rudy i rodzaju procesu technologicznego. Te 90 t ropy naftowej można częściowo zastąpić (do 70 t) poprzez wykorzystanie zużytych tworzyw sztucznych. Dla producenta stali oszczędności wynoszą obecnie ok t ropy naftowej rocznie. Każdy wygrywa środowisko i gospodarka Wydajność 220 tys. t peletyzowanych i specyfikowanych zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych zużytych w piecu hutniczym to: m 3 przestrzeni oszczędzonej na wysypisku, czyli pełnych ciężarówek, oszczędność ponad 10 mln GJ energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i podgrzania wody dla ponad 400 tys. ludzi, oszczędności emisji ponad 400 tys. t CO 2 rocznie oraz redukcja emisji gazów jak SO 2 oraz pyłów 8 POLIMER 2011

9 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych LIGNOCEL / ARBOCEL wpływ na proces wytwarzania i parametry wyrobu gotowego Dr inż. Jacek Gajewski J. Rettenmaier & sohne W ostatnich latach jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków modyfikacji materiałów polimerowych jest napełnianie ich surowcami pochodzącymi z źródeł odnawialnych. Firma J. Rettenmaier & Sohne GmbH+Co opracowała pod kątem nisko napełnionych kompozytów drewno - polimer rodzinę drewnianych surowców włóknistych o handlowej nazwie Lignocel / Arbocel. W zależności od rodzaju są to mieszanki miękkich włókien drzew: sosny i jodły (grupa C), lub buku i dębu (grupa HB). Produkt ten charakteryzuje się ściśle zdefiniowaną frakcją zarówno od strony barwy jak i długości włókna. W ramach prezentacji pokazany zostanie wpływ niewielkiej ilości włókien drewna na parametry wyrobu gotowego z PVC oraz PP i HDPE. Przedstawione zostaną obserwacje z procesu wytwarzania jak i użytkowania produktów nisko napełnionych Lignocelem. 20 kwietnia

10 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Szybkie prototypowanie na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych - DLP (Digital Light Projection) Mgr inż. Marcin Knieć Car Technology Amerykańska firma Z Corporation od początku swojej działalności skupiała się na rozwoju i doskonaleniu technologii szybkiego prototypowania bazującej na warstwowym klejeniu proszków kompozytowych 3DP (3D Printing). Dążąc do wypełnienia luki technologicznej w zakresie prototypów z tworzyw sztucznych firma Z Corporation zdecydowała się na odważny krok wprowadzenie do oferty nowej technologii szybkiego prototypowania DLP (Digital Light Projection). Urządzenie wykorzystujące DLP to model ZBuilder Ultra, który swój debiut na rynku polskim miał jesienią ubiegłego roku. Model w technologii DLP budowany jest warstwowo dzięki addytywnemu utwardzaniu (naświetlaniu) kolejnych warstw do postaci monolitycznego plastiku. Co ważne - jednocześnie naświetlana jest cała, pojedyncza warstwa, dlatego nie ma znaczenia jej pole powierzchni. Tym samym szybkość wydruku nie zależy od ilości elementów ułożonych na platformie co znacząco skraca czas tworzenia prototypów i zmniejsza koszty ich wykonania. W procesie budowy modelu wykorzystywany jest jedynie ruch w kierunku tylko jednej osi Z co wpływa znacząco na poprawę dokładności wykonywanych prototypów. Prototyp budowany jest na platformie wraz z podporami, które po całkowitym wytworzeniu modelu są usuwane. Wydrukowane elementy nie muszą być dodatkowo naświetlane światłem UV - tak jak w przypadku stereolitografii (SLA) jedynie poddawane są krótkiej kąpieli alkoholowej. Materiałem bazowym urządzenia ZBuilder Ultra jest SI500 ciekły polimer, który po utwardzeniu wykazuje właściwości ABS (patrz tabelka). Firma Z Corporation pracuje już nad kolejnymi rodzajami materiałów, które rozszerzą paletę tworzyw dostępnych dla urządzenia ZBuilder Ultra. Materiał SI500 został uznany przez firmy testujące za najbardziej uniwersalny i odpowiadający najszerszemu gronu odbiorców, dlatego też został wprowadzony do sprzedaży i użytkowania jako pierwszy. Tabela: W a ciwo ci materia owe tworzywa SI500 Wytrzyma o na rozci ganie PSI (43.0 MPa) Wyd u enie przy zerwaniu 4,5% Wytrzyma o na zginanie 8740 PSI (60.2 MPa) Modu spr ysto ci przy zginaniu 263 ksi (1 810 MPa) Twardo 86D Główną zaletą technologii DLP jest bardzo dobra jakość powierzchni wydrukowanych części porównywalna z elementami wykonanymi na stereolitografii lub bezpośrednio z wypraskami z form wtryskowych. Prototypy DLP wyróżnia brak schodków odwzorowujących kolejne warstwy oraz bardzo dobre odwzorowanie szczegółów. DLP to jedna z niewielu technologii Rapid Prototping umożliwiająca wykonanie ostrych krawędzi. Cechą odróżniającą DLP od np. zadomowionego już na rynku FDM (Fused Deposition Modeling) są jednakowe właściwości mechaniczne prototypu we wszystkich kierunkach XYZ. Projektor DLP dostarcza jednakową ilość światła do każdego voxela (piksela 3D), co pozwala na uzyskanie wysokiej powtarzalności procesu. Powstałe prototypy są mocne i wytrzymałe ale jednocześnie elastyczne, co umożliwia pracę ewentualnych ruchomych części lub połączeń. 10 POLIMER 2011

11 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Tabela: Parametry urz dzenia ZBuilder Ultra pracuj cego w technologii DLP Rozdzielczo XY 138 m Rozdzielczo Z m Dok adno +/-0,2mm Szybko budowy w osi Z do 12,7 mm/h Wielko komory roboczej 260 x 160 x 190 mm Importowane formaty wej ciowe stl, 3ds, dxf, obj, wrl, zpr Wymiary urz dzenia 71.1 x 77.5 x cm z opcjonaln szafk Waga 163 kg Zasilanie 230V, 6A 20 kwietnia

12 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Zastępowanie części metalowych przez tworzywa w motoryzacji Mgr inż. Michał Pijewski EMS Poliftalamidy dzięki swoim wyjątkowym właściwościom zapoczątkowały nowy trend w zastępowaniu części wykonanych z mosiądzu, aluminium i stopów Zn/Al. Grivory to seria materiałów opartych na semikrystalicznych termoplastycznych poliftalamidach. Wyróżnia się trzy podstawowe matryce HT1, HT2 oraz najnowszą HT3 całkowicie opartą na monomerze pochodzącym z surowca odnawialnego. Każdą z nich charakteryzują doskonałe właściwości w wysokich temperaturach, sztywność, stabilność wymiarowa oraz wysoka wytrzymałość i odporność na hydrolizę. Cechą charakterystyczną wszystkich poliamidów jest obniżenie wytrzymałości pod wpływem zaabsorbowanej wilgoci. W przypadku Grivory jest to kwestia marginalna, a części wykonane z tego materiału nie wymagają sezonowania. Niespotkany charakter tych materiałów powoduje, że można wykorzystać Grivory w aplikacjach w których PW inne tworzywa nie sprostałyby ekstremalnym warunkom pracy- pod maską samochodu, w kontakcie z gorącą wodą, pracy pod obciążeniem lub kontakcie z chemikaliami. Dzięki zastąpieniu metalu poliftalamidami: redukujemy masę wyrobu i jego cenę unikamy obróbki końcowej wyrobu otrzymujemy wysoką jakość powierzchni i barwienie w masie doskonała sztywność/wytrzymałość w wysokich temperaturach Wszystkie te argumenty sprawiają, że zarówno w Polsce jak i na całym świecie powstaje coraz więcej projektów związanych bezpośrednio z zastępowaniem części metalowych częściami wykonanymi z Grivory. 12 POLIMER 2011

13 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Efektywność produkcji wyrobów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych Mgr inż. Henryk Zawistowski PLASTECH, Politechnika Warszawska We współczesnym przemyśle pojęcie efektywność produkcji jest nierozdzielnie związane z polityką jakości. Polityka ta określa sposoby zachowania i kontroli powtarzalności ściśle określonych warunków produkcji, gwarantujących powtarzalność jakości efektywność produkcji jest wartością wynikową. W tej sytuacji zwiększenie efektywności może odbywać się albo kosztem świadomego obniżenia jakości, albo metodą eliminacji przestojów, nieoczekiwanych awarii itp. Warunkiem obecności na rynku jest konkurencyjność cenowa. Wymaga to jednak działania systemowego, które polega na stałym inwestowaniu w rozwój produktu, począwszy od zmiany konstrukcji wyrobu, zastosowania nowych materiałów i bardziej wydajnych form, aż do wprowadzenia gniazd produkcyjnych i nowej organizacji pracy i nadzoru. W krajach rozwiniętych technicznie wdrażaniem nowego, kompleksowego projektu zajmują się wyspecjalizowane biura inżynierskie. Wymaga to współpracy projektantów z producentami tworzyw, wyspecjalizowanymi narzędziowniami, producentami wtryskarek i wyposażenia oraz z uczelniami technicznymi. Produktem finalnym jest gotowe gniazdo produkcyjne, gwarantujące terminowość uruchomienia i jakość wyrobów. Rozwiązaniem częściowym jest zakup takiego gniazda, ale tylko u renomowanego producenta wtryskarek. Uzyskanie wzrostu efektywności wymaga bardzo dużych nakładów, lecz w dzisiejszej sytuacji rynkowej kto nie inwestuje, ten ginie. Typowe u nas sporadyczne działania naprawcze, polegające np. wyłącznie na zakupie nowej (możliwie taniej) wtryskarki, nie połączone z wymianą starej formy, są tylko świadectwem ignorancji technicznej. W świecie przemysłu obowiązuje dzisiaj żelazna zasada: nie jest ważne, jakie są koszty, lecz to, kiedy się zamortyzują. Niezależnie od spraw technicznych, nieuniknione są zmiany organizacyjne. Dla zapewnienia stałego wzrostu zysków przy zachowaniu założonej jakości stworzono systemy filozofie zarządzania, takie jak TQM, Six-Sigma, a zwłaszcza Lean Manufacturing. 20 kwietnia

14 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Zastosowanie ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych Dr inż. Tomasz Rusiecki Sonictech Technologia zgrzewania ultradźwiękowego jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach przemysłu tj. motoryzacji, medycynie, AGD, opakowaniach, tekstyliach, elektrotechnice itd. W wyniku rozpowszechnienia się zastosowań tworzyw sztucznych w ostatnich trzech dekadach, zgrzewanie za pomocą ultradźwięków stało się jednym z najważniejszych procesów ich łączenia. Do podstawowych zalet zgrzewania ultradźwiękowego należą: - energooszczędność, - nieszkodliwość dla środowiska, eliminacja trujących klejów i rozpuszczalników, - krótki czas łączenia (ułamek sekundy), - duża wydajność, - wygodny i czysty sposób łączenia, - łączone powierzchnie nie muszą być idealnie czyste, - możliwość łączenia różnych materiałów. W przypadku zgrzewania ultradźwiękowego bardzo istotne jest, aby zastosowane urządzenie zapewniało odpowiednią dla danej aplikacji jakość, wytrzymałość i powtarzalność połączeń. W przeciwnym wypadku pozorna oszczędność polegająca na zakupie tańszej zgrzewarki, przysporzy ogromnych problemów w trakcie produkcji w postaci dużej brakowości i nie terminowej realizacji zleceń. Wybór odpowiedniej zgrzewarki dla konkretnej aplikacji nie może być przypadkowy, dlatego wymaga wiedzy i doświadczenia. Każdorazowo należy określić optymalną częstotliwość roboczą (20-40 khz), amplitudę drgań, moc urządzenia oraz jego rozwiązania konstrukcyjne, wymagany stopień zaawansowania pod względem możliwości sterowania procesem jak również zaprojektować i wykonać odpowiednie narzędzie (sonotrodę). Tabela1. Przegląd programów roboczych zaawansowanej zgrzewarki ultradźwiękowej. Tryb pracy Zasada działania Czas t [s] Czas generowania ultradźwięków - proste aplikacje; łatwość użycia; mała powtarzalność Energia W [J] Energia zużyta w trakcie działania ultradźwięków - łączenie elementów bez spoiny (wyroby wytłaczane, filmy, tekstylia) Moc P [W] Moc maksymalna pobrana w trakcie działania ultradźwięków, - łączenie punktowe, nitowanie Głębokość DRM [mm] Droga względna zagłębienia w detal podczas zgrzewania - łączenie sztywnych wyrobów z zaprojektowaną drogą zgrzewania; duża powtarzalność Dystans ABS [mm] Droga absolutna ograniczona zadaną wysokością pracy narzędzia - łączenie detali precyzyjnych o określonej wysokości (układy scalone, baterie laptopów) Nie bez znaczenia jest również znajomość właściwości mechanicznych i reologicznych tworzyw sztucznych, co wraz ze zrozumieniem zasady działania zgrzewarek ultradźwiękowych pozwala na dobór odpowiednich parametrów zgrzewania także ze względu na rodzaj łączonych tworzyw. 14 POLIMER 2011

15 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Tworzywo Częstotliwość - Amplituda 35 khz 20 khz ABS 14 μm 25 μm PMMA 16 μm 28 μm PC 20 μm 30 μm PP 26 μm 38 μm POM 32 μm 40 μm PA 6,6 35 μm 45 μm Zgrzewarki do łączenia tworzyw sztucznych działają na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii mechanicznej do materiałów umieszczonych między drgającym narzędziem (sonotrodą) a kowadłem. Energia ultradźwiękowa wydzielana na styku łączonych materiałów wywołuje miejscowe podgrzanie i uplastycznienie tworzywa na skutek tarcia między łączonymi powierzchniami, co przy odpowiedniej sile docisku prowadzi do ich trwałego połączenia. Charakter połączenia zależny jest od spajanych materiałów. Najczęściej zachodzi miejscowe przetopienie i zmieszanie łączonych materiałów, ale również możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem adhezji i mikropołączeń mechanicznych polegających na wtłoczeniu cząstek materiału uplastycznionego w pory materiału nie uplastycznionego. Wyżej opisany mechanizm pozwala na szerokie spektrum zastosowań ultradźwięków w przetwórstwie tworzyw sztucznych, obejmujące: - zgrzewanie, a) łączenie detali konstrukcyjnych b) łączenie tekstyliów c) łączenie filców/włóknin i detali konstrukcyjnych - nitowanie, - osadzanie/wtapianie, - drążenie (w tym łączenie płyt), - cięcie. 20 kwietnia

16 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER Projektowanie połączeń wciskowych Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska, Warszawa Połączenie wciskowe powstaje w wyniku montażu części o większym wymiarze zewnętrznym(np. czop wałka) z częścią obejmującą(oprawą) o mniejszym wymiarze wewnętrznym. Podstawowym parametrem charakteryzującym połączenia wciskowe jest tzw. luz ujemny. Przy montażu połączenia w obu częściach powstają odkształcenia sprężyste wywołujące docisk na powierzchniach styku. Dzięki temu jest możliwe przenoszenie obciążeń przez to połączenie(siły wzdłużnej lub momentu skręcającego). W przypadku łączenia elementów wykonanych z tworzywa z elementami metalowymi przyjmuje się, że całe odkształcenie odnosi się do elementu wykonanego z tworzywa. Połączenia wciskowe charakteryzują się nieskomplikowaną konstrukcją, niskim kosztem wykonania oraz prostotą elementów przewidzianych do łączenia. Technologia ta jest bardzo często stosowana w połączeniu metal-tworzywo takich jak: osadzenie koła zębatego wykonanego z tworzywa na wałku metalowym, złączek napędowych np. łańcuchów do napędu przenośników, wiatraków chłodzących silniki, pozycjonowania różnych elementów i tym podobnych. Innym ważnym zastosowaniem jest osadzanie łożysk ślizgowych wykonanych z tworzywa i osadzonych w obudowach metalowych. Połączenia wciskowe mają następujące zalety w porównaniu do innych rodzajów połączeń: - prostota projektowania, - prostota montażu, - trwałość połączeń, - dokładną współosiowość części łączonych. Wady: - znaczne naprężenia montażowe. Takie połączenia mają mniejszą zdolność do przenoszenia sił i momentów niż elementy wykonane z metalu, jednak prostota konstrukcji oraz niższe koszty wykonania powodują, że tego typu rozwiązania stosuje się coraz częściej. Projektowane połączenia wciskowe muszą przenosić założone siły zewnętrzne(lub momenty) w ten sposób aby nie występował poślizg pomiędzy powierzchniami stykającymi się. Stosując odpowiedni wcisk doprowadzamy do dokładnego dopasowania się powierzchni współpracujących poprzez sprężyste odkształcenie się łączonych elementów. Wielkość sił przenoszonych przez połączenie wciskowe zależy od typu połączenia wciskowego oraz od współczynnika tarcia pomiędzy powierzchniami kontaktowymi. Typ połączenia wciskowego zależy od luzu min. i luzu max. pomiędzy otworem a wałkiem. Jeżeli z obliczenia wynika dla lmin wartość ujemna(luz ujemny) to mamy do czynienia z połączeniem wciskanym. Stosując te zasady konstruktor połączenia jest w stanie sprawdzić czy projektowanie połączenie spełni przyjęte założenia. Parametrami wyjściowymi do projektowania połączeń wciskowych są: - współczynnik tarcia pomiędzy łączonymi elementami μ 0, - różnica wymiarowa średnic łączonych elementów l (wielkość luzu l min ), - moduł relaksacji, zależny od czasu E r(t). 16 POLIMER 2011

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych

Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal Recykling surowcowy w piecach hutniczych Stal, ze światową produkcją na poziomie 1,3 mld t rocznie stanowi najważniejszy materiał, który może być poddawany

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych ćw POLIM Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ODLEWNICTWA KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie..2 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Kazimierz Borkowski Fundacja PlasticsEurope Polska Warszawa, 8.12.2016 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Prowadzi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

high tech for plastics recycling Filtry do pracy ciągłej ERF

high tech for plastics recycling Filtry do pracy ciągłej ERF Filtry do pracy ciągłej ERF Filtry do pracy ciągłej ERF 30 lat doświadczenia i know-how 1983 Roderich Ettlinger, inżynier w dziedzinie budowy maszyn, zakłada przedsiębiorstwo w Augsburgu, w Bawarii i rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Usługi Profesjonalnego druku 3D.

Usługi Profesjonalnego druku 3D. Usługi Profesjonalnego druku 3D www.technology-applied.com Oferta TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest Spółką produkcyjną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego dr inż. Przemysław Siemiński e-mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl www.3druk.pl Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Bardziej szczegółowo

UPLASTYCZNIANIE W PROCESACH PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH MELTING IN POLYMER PROCESSING

UPLASTYCZNIANIE W PROCESACH PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH MELTING IN POLYMER PROCESSING KRZYSZTOF WILCZYŃSKI, ADRIAN LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF J. WILCZYŃSKI * UPLASTYCZNIANIE W PROCESACH PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH MELTING IN POLYMER PROCESSING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Tworzywo sztuczne stosowane jako materiał konstrukcyjny wytycza nowe wzorce Mobilność to istotny element gospodarki i sposobu spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH stud. Michał Bachan, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot

Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot Nazwa pola Komentarz Nazwa (w języku Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot CBMiM PAN Liczba punktów ECTS 4 Sposób zaliczenia

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Ossa, październik 2012 2 Czy inżynierowie są materiałowymi konserwatystami? Zmiany materiału są oczekiwane, gdy pozwalają

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie

Łączenie elementów z. P-System. P-System. Łączenie elementów z Złączka profilowa do szybkiego montażu bez użycia narzędzi A tak to działa Dwie możliwości frezowania gniazda profilowego Frezarka Lamello Zeta umożliwia frezowanie ręczne Przy produkcji seryjnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 PO IG, Poddziałania 1.3.1. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA 1 SCHEMAT WTRYSKARKI ŚLIMAKOWEJ Z KOLANOWO DŹWIGOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA 1 siłownik hydrauliczny napędu stołu,

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych WYPOSAŻENIE CENTRUM: 3-osiowy, bramowy ploter przemysłowy CNC typ BPF 1731, powierzchnia robocza XYZ 1700 x 3100 x 300 mm, wrzeciono HSD o mocy 9 kw z automatyczną

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych 1 Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest : poznanie budowy wtryskarki ślimakowej, tłokowej, działanie poszczególnych zespołów, ustalenie

Bardziej szczegółowo

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE

Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ więcej wersji urządzeń i akcesoriów Nr artykułu MVM-0M5-2MC-MKLB 6037415 www.sick.com/ttk70

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI, e-mail: tmarkow@prz.edu.pl Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl Dr inż. Bogdan KOZIK, e-mail: bogkozik@prz.edu.pl Mgr inż. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Przykład Nogi stołowe Stół z wysmukłymi,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Mgr inż. Artur ANDREARCZYK Dr inż. Grzegorz ŻYWICA Instytut Maszyn Przepływowych PAN DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.208 TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN Streszczenie: W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 4. Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

1/ Średnice: Ø10, 16, 20, 25, 32 mm

1/ Średnice: Ø10, 16, 20, 25, 32 mm KATALOG > Wydanie 8.7 > Chwytaki o szczękach rozwieranych równolegle serii CGLN Chwytaki o szczękach rozwieranych równolegle serii CGLN Średnice: Ø0, 6, 20, 25, 32 mm»» Duża wszechstronność instalacji»»

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Rilsan PA11 (Poliamid 11) .

Rilsan PA11 (Poliamid 11) . Rilsan PA11 (Poliamid 11) jest doskonałym tworzywem termoplastycznym o temperaturze topnienia 184 C. Jest on odporny na działanie światła i czynników chemicznych: kwasów, zasad, rozcieńczonych kwasów mineralnych

Bardziej szczegółowo

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS pierwsza taka technologia Firma Uponor opracowała rewolucyjną rurę produkowaną w technologii SACP (rura z bezszwową wartwą aluminiową): Uni

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym.

Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym. Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym. Technologie druku przestrzennego Popularne metody szybkiego prototypowania SLA (Stereolitogrphy) Stereolitografia.

Bardziej szczegółowo

Masterbacze w wykonaniu specjalnym

Masterbacze w wykonaniu specjalnym Masterbacze w wykonaniu specjalnym Lśniące Perłowe Fluorescencyjne Imitujące granit Metalizowane Imitujące drewno Imitujące marmur Z efektem podwójnego koloru Transparentne O błyszczących krawędziach Świecące

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK ***

POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH. Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** POŁĄCZENIA KĄTOWE DREWNA I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ DWUTEOWYCH Piotr POHL * Krzysztof RADZIKOWSKI ** Marcin WOŁPIUK *** STRESZCZENIE Artykuł przedstawia innowacyjne połączenia dwuteowe mające

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2 Dane techniczne C 160-2 / C 160-2 PLUS C 250-0 PLUS Max. grubość blachy Stal 400 N / mm 2 mm 1,6 2,5 = Rury spiralnie zwijane mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6 Stal 600 N / mm 2 mm 1,2 1,5 = Rury spiralnie zwijane

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw.

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. Luty 2015, Grodzisk Mazowiecki / Polska INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. W wielu aplikacjach wykorzystywane są zalety wyprasek o strukturze spienionej. Przez wiele

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Kleje i uszczelniacze hybrydowe

Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Profesjonalne masy hybrydowe, opracowane przez koncern tremco illbruck, są najnowszym trendem technologicznym w zakresie klejenia i uszczelniania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Programy komputerowe służące do modelowania procesów

Programy komputerowe służące do modelowania procesów Badania przy wtryskiwaniu część 2 Jacek Iwko, Roman Wróblewski, Ryszard Steller Badania porównawcze modelu z rzeczywistym zachowaniem wtryskarki W artykule przedstawiono weryfikację modelu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ

SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ SKLEJKI BUDOWLANE GRUBOWARSTWOWE SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ Wykorzystanie sklejek w budownictwie przy budowie szalunków i zastosowanie ich jako podestów na rusztowaniach jest coraz powszechne.

Bardziej szczegółowo

iglidur W300 Długodystansowy

iglidur W300 Długodystansowy Długodystansowy Asortyment Materiał charakteryzuje duża odporność na zużycie, nawet w niesprzyjających warunkach i z chropowatymi wałami. Ze wszystkich materiałów iglidur, ten jest najbardziej odporny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część IV Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych www.wseiz.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.6 Wymiary gabarytowe 4a. Grupa I (geometryczna objętość:

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo