MIĘDZY ATRAKCJĄ A PUŁAPKĄ TURYSTYCZNĄ. DYLEMATY TURYSTYKI KULTUROWEJ XXI WIEKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZY ATRAKCJĄ A PUŁAPKĄ TURYSTYCZNĄ. DYLEMATY TURYSTYKI KULTUROWEJ XXI WIEKU"

Transkrypt

1 dr Zygmunt Kruczek Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków al. Jana Pawła II 78, Kraków MIĘDZY ATRAKCJĄ A PUŁAPKĄ TURYSTYCZNĄ. DYLEMATY TURYSTYKI KULTUROWEJ XXI WIEKU Artykuł opublikowany W: Kultura i turystyka, razem ale jak Praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka. Wydawnictwo WSTH Łódź 2009, s Na przełomie XX i XXI w. odnotowad należy istotne zmiany w sferze turystyki. Wynikają one przede wszystkim z uwarunkowao zewnętrznych samej turystyki. Dotyczy to nieustannie zachodzących zmian społecznych, a obserwowane trendy czy to gospodarcze, społeczne, czy też związane ze stylem życia, mają duży wpływ na turystykę. Niezmierne ważne jest, aby sektor turystyczny zawczasu rozpoznawał te zmiany. Tworzone strategie związane z produktami turystycznymi, usługami, marketingiem i inwestycjami w turystyce wymagają odpowiednich korekt w przypadkach, gdy preferencje lub zachowania klientów rozwijają się inaczej niż dotychczas 1. Droga ewolucyjna następuje zmiana tradycyjnej, starej turystyki, określanej regułą 3xS (Sun, Sea, Sand słooce, morze, piasek) na formułę nowej turystyki, określonej reguła 3xE (Entertainment, Excitement, Education rozrywka, ekscytacja, kształcenie). W formułę nowej turystyki wpisuje się turystyka kulturowa. UN WTO podaje, że udział turystyki kulturowej w światowej turystyce wynosi 37% i ciągle szybko rośnie (Richards 2001). Możemy już mówid o fenomenie turystyki kulturowej (Rohrscheidt 2008). Wyjazd z miejsca zamieszkania staje się dla współczesnych turystów okazją do rozwoju zainteresowao, poznawania nowych ludzi, zwiedzania zabytków i muzeów, udziału w wydarzeniach 1 Europejska Komisja Turystyki, Przyszłe trendy w turystyce, patrz: 1

2 kultury. 2 Atrakcje turystyczne stanowią jeden z głównych celów podróży turystycznych. Według kulturalnych, festiwalach, koncertach, czyli jest okazją do podnoszenia poziomu własnej badao Instytutu Turystyki 3 są one najważniejszym celem przyjazdów turystów do Polski. Zwiedzanie, jako główny cel przyjazdu, deklaruje niemal połowa przyjezdnych (45,2%). Dopiero na drugim miejscu znajduje się cel wypoczynkowy, co sprawia, że zabytki i muzea, imprezy kulturalne mają coraz większe znaczenie w tworzeniu produktów turystyki kulturowej. 1. Atrakcje turystyczne przegląd definicji i podział atrakcji Pojęcie atrakcje turystyczne wprowadził do literatury fachowej Cohen w 1972 r. Od tego czasu powstało wiele definicji tego fenomenu 4. W lapidarny sposób ujmuje atrakcje Lundberg jako cokolwiek, co zaciekawia turystów" ( Lundberg 1985); takie rozumienie atrakcji podobne jest do naszego pojmowania waloru krajoznawczego. W opisowy sposób określa atrakcję również Goodall jako miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe (Goodall 1990). Pojęcie atrakcje turystyczne jest zatem siłą rzeczy szerokie, obejmuje ono nie tylko elementy przyrody i kultury, ale np. poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów i turystyki, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą techniczną (Podemski 2004). Wiele nowego wnosi do dyskusji nad istotą atrakcji turystycznych systemowa definicja McCannella (MacCannel 2002). Jego zdaniem atrakcja turystyczna jest empiryczną relacją pomiędzy turystą, widokiem (sight), a oznacznikiem (marker) informacją dotyczącą 2 Kultura i turystyka razem czy osobno. Praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2007, s. 5 i dalsze, 3 T. Dziedzic., Badania ankietowe profilu społecznego turystów odwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne). Raport z badao, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, 4 Atrakcje turystyczne przyjęły się w praktyce turystycznej; lawinowo przybywa na świecie atrakcji, popularna wyszukiwarka internetowa Google podaje ponad 12 mln stron www, zawierających anglojęzyczny termin tourist attraction, 2

3 miejsca. Empiryczny związek pomiędzy turystą, widokiem i oznacznikiem (informacją o widoku) można przedstawid następująco 5 : Turysta > Widok (Oznacznik) > ATRAKCJA Obiekt (widok) nabiera charakteru atrakcji dopiero poprzez dodanie oznacznika. Oznaczniki mogą mied zróżnicowaną formę generowania informacji, są to m.in. przewodniki, tabliczki informacyjne, slajdy, odczyty itp. Role oznacznika może pełnid promocja obiektu, zresztą promocja i reklama są czynnikami kreującymi ciągle nowe atrakcje. Oznacznik odgrywa bardzo istotną rolę atrakcji często nie dałoby się odróżnid od ich mniej sławnych obiektów, gdyby ich nie oznaczono; laik nie dostrzegłby różnicy jedynie na podstawie wyglądu między skałą z Księżyca przywiezioną przez kosmonautów a zwykłym kamieniem umieszczonym w gablocie. Bardziej rozbudowaną formą oznacznika są różnorodne formy interpretacji dziedzictwa, ułatwiające odbiór danej atrakcji. J. Swarbrooke (1995) proponuje podział atrakcji na cztery grupy: naturalne atrakcje turystyczne, dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, które z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie, miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje. Przykładem tego są parki rozrywki. W 2007 r. odwiedziło je ponad 180 mln gości 6. imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie itp. Inna klasyfikacja, zaproponowana również przez Swarbrooke a, to podział na atrakcje podstawowe (główny powód, dla którego odbywamy podróż i gdzie spędzamy większośd czasu) oraz drugorzędne te tak zwane atrakcje po drodze. Atrakcje mogą byd różnicowane również ze względu na właściciela, zasięg, liczbę odwiedzających, położenie, wielkośd, a także to, kto będzie potencjalnym odwiedzającym i jakie są jego oczekiwania. 5 więcej na ten temat W: Kruczek Z., Methods for Studying Tourist Attractions, Tourism in Scientific Research, Kraków Rzeszów, Ranking parków rozrywki. W: Atrakcje. Magazyn czasu wolnego. Nr 3/2008 s

4 Popularna, tworzona przez społecznośd internautów encyklopedia Wikipedia definiuje tourist attraction jako miejsca, które odwiedzają turyści krajowi i zagraniczni dodając określenia jakie to miejsca. Oprócz wymienionych wcześniej atrakcji związanych z dziedzictwem kulturowym i cudami natury wskazano na niezwykłe miejsca (np drapacze chmur), niesamowite zdarzenia (np. UFO, Loch Ness, duchy) i wiele innych. Używa się również terminu visitor attraction określając, że adresowane są one do odwiedzających, czyli szerszej kategorii czasowych migracji niż turyści. Na uwagę zasługuje proces powstawania wokół atrakcji tzw. tourist trap czyli pułapek turystycznych obiektów i działao mającym wyciągnąd od turystów pieniądze (Kruczek 2009). Obok uznanych atrakcji jak. np. Wodospad Niagara czy Park Narodowy Monument Valley powstaje mnóstwo kiczowatych obiektów - muzeów figur woskowych, domów wypełnionych duchami ze znanych horrorów, pełne wątpliwych pamiątek np. po Elvisie Presley u czy postaciach z bajek. Atrakcje mają zazwyczaj oprawę komercyjną od usług hotelarskich i gastronomicznych po rozbudowany monstrualnie handel pamiątkami. Największa koncentracja pułapek turystycznych ma miejsce w światowej stolicy hazardu Las Vegas. Na naszych oczach powstaje współcześnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nowe światowe centrum turystyki - Dubaj, naszpikowane licznymi pułapkami. Las Vegas wnętrze hotelu Wenecjanin (foto Z. Kruczek) 4

5 Co odróżnia atrakcję turystyczną od pułapki. Istotą pułapek turystycznych są następujące cechy: mają przyciągnąd turystów za wszelka cenę, bazują na niewybrednych gustach, pułapka turystyczna to kicz, obiekt, wydarzenie, rzecz bez wartości kulturowych, albo lokowanej w niskiej kulturze, celem pułapki jest wyciągnięcie od turystów pieniędzy, produkty oparte na pułapkach są zaprzeczeniem idei turystyki kulturowej Uosobieniem kiczu i gry na specyficznych emocjach odbiorców są Haunted attractions czyli straszące atrakcje. Jako przykład można podad takie oferty rozrywki jak Haunted Hauses - wizyty w nawiedzonych domach, dark ride - jazda w ciemnościach czy shooting dark rides (taka sama jazda ale połączona ze strzelaniem). Właściciele mrożących krew w żyłach atrakcji prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej strasznych i odrażających scen, których zadaniem jest nastraszenie gości w jak największym stopniu. Wykorzystuje się w tym celu najnowsze zdobycze techniki z użyciem animacji komputerowych, animatroniczych, sterowanych komputerowo figur i scen. Efekty świetlno-dźwiękowe są nieodłącznym elementem trasy przejścia, a w wielu obiektach rolę duchów, wampirów i pokrwawionych ofiar, demonów i potworów grają wynajęci aktorzy. Gośd jest często uczestnikiem przedstawienia. Na czym polega fenomen popularności takich okropnych, kiczowatych atrakcji. Wyjaśnid to można na podłożu analizy reakcji psychologicznych człowieka. Otóż strach to reakcja emocjonalna o charakterze wrodzonym pojawiająca się w sytuacji realnego, rozpoznawalnego zagrożenia, której towarzyszą objawy określone fizjologiczne. Inny jest wpływ strachu na nasz organizm w chwili pojawienia się nieprzewidzianego zagrożenia, a zupełnie inny, kiedy świadomie chcemy doznad tego uczucia. W przypadku "straszących atrakcji" przewidujemy, że będzie strasznie i wiemy też, że straszności nie będą trwały długo, i nam na pewno nic się nie stanie. Jest to szczególny rodzaj rozrywki, który - podobnie jak sporty ekstremalne czy jazda kolejką roller-coaster - wyzwala adrenalinę, a bez niej, dozowanej w umiarkowanych ilościach - jak niektórzy sądzą - nie można normalnie funkcjonowad, podobnie jak bez stresu. 5

6 Tworzenia pułapki wymaga wielu zabiegów organizacyjnych, kreatywnego programu i technicznego wsparcia. To cały ciąg działao do których zaliczyd można: tworzenie animacji, scen, postaci animatronicznych 7, uszycie kostiumów, aranżacja wnętrz, przypisanie ról aktorom, zapewnienie bezpieczeostwa gościom i personelowi, promocja, organizacja sprzedaży biletów, aktualizacja lub budowa strony internetowej, instalacje przeciwpożarowe i oświetleniowe, itp. Jako domy strachów wykorzystuje się czasem stare ruiny, budowle, więzienia, w których urządza się polowanie na duchy i makabryczne sceny. W Ameryce zauważono, że skoro ludzie płacą za to, aby przeżyd emocje strachu, to można zarobid na nich pieniądze. Typowy dom strachów nastawiony na zysk to zazwyczaj przedsięwzięcie rodzinne, ze średnią frekwencją ok gości, którzy płacą średnio 13 dolarów za bilet i wydają dużo więcej na słodycze, kostiumy i straszące akcesoria. Ocenia się, że Amerykanie wydają na słodkości i gadżety w okresie Halloween ok. 7 miliardów dolarów. Dla wielu przedsiębiorców tydzieo pracy w domu strachów w okresie Halloween zapewnia im dochody na cały rok. Pierwsze "jazdy w ciemnościach" wymyślono w Ameryce i były to w klasycznych parkach rozrywki tzw. tunele miłości. Określenie "ciemnośd" pochodzi stąd, że atrakcje te zawsze znajdowały się wewnątrz budynków. Bardzo często wnętrza oświetlone były także tzw. światłem czarnym, W praktyce nie ma dzisiaj dużego parku rozrywki w USA i w Europie, w którym nie byłoby atrakcji o nazwie "dark ride. Większośd pierwszych atrakcji w Disneylandzie to były właśnie "jazdy w ciemnościach", do których zaliczało się m.in. "Piratów 7 pojęcie z zakresu kinematografii, oznaczające tworzenie efektów specjalnych, w oparciu o sterowanie kukiełkami i innymi nieistniejącymi istotami za pomocą urządzeo elektronicznych. 6

7 z Karaibów", "To jest mały świat", "Podróż Piotrusia Pana. W USA ojczyźnie pułapek znajduje się ponad 1200 "nawiedzonych domów" (Haunted Houses), zorganizowanych w formie centrów rodzinnej rozrywki, istnieje 300 straszących atrakcji w parkach rozrywki i ponad 3000 podobnych obiektów w organizacjach charytatywnych. W straszeniu w czasie Halloween amerykaoskie firmy są nie do pokonania, a takie parki rozrywki jak Universal w Orlando z Nocą Horroru czy Disney z Magical Halloween są najlepszymi przykładami takiej rozrywki. To prawdziwe uosobienie terminu pułapka turystyczna. Nie inaczej jest na Wyspach Brytyjskich. Czołowe przedsięwzięcia biznesu rekreacyjnego reprezentujące ten rodzaj rozrywki to: Piąty Wymiar" (5th Dimension) w parku Chessington World of Adventures, "Haunted House" w Alton Towers, "Ghost Train" (Pociąg Duchów) w Blackpool Pleasure Beach Producenci z branży "Haunted attractions" wytwarzają niezliczone ilości przerażających, zakrwawionych masek, gadżetów i kostiumów. To olbrzymi rynek przedsiębiorców i konsumentów, a popyt na tego typu usługi wzrasta. Istnieją już plany budowy tematycznego parku rozrywki w Rumunii w całości poświęconemu znanemu wampirowi, hrabiemu Draculi. Pułapki turystyczne to instytucje wyspecjalizowane w wyciąganie pieniędzy od turystów. Zaliczyd można do nich też: Kasyna gry, Parki Miniatur, Sztuczne atrakcje, Kopie uznanych obiektów podniesione na ołtarze atrakcji na zasadzie ich wizerunku (ostatni etap sakralizacja wg MacCanella). Mając na uwadze to, że turystyka kulturowa bazuje na oryginalnych, autentycznych obiektach i walorach również proces powstawania parków miniatur można zaliczyd do 7

8 tworzenia pułapek turystycznych. Zamiast oglądad autentyczny obiekt podziwiamy jego wizerunek, oderwany od otoczenia geograficznego i kulturowego. Historia parków miniatur sięga początku XX, kiedy to na terenie prywatnych posesji zaczęły pojawiad się pojedyncze miniatury obiektów architektonicznych oraz modele pociągów. W 1929 roku powstał pierwszy park miniatur Bekonscot Model Village w Wielkiej Brytanii, prezentujący piękno oraz klimat angielskich wiosek. W 1952 roku powstał drugi komercyjny park miniatur Madurodam czyli Holandia w miniaturze. Park ten skoncentrował się głównie na najatrakcyjniejszych budowlach Holandii. W następnych latach praktycznie we wszystkich paostwach europejskich powstają nowe publiczne parki miniatur. Najbardziej znane to: Italia w Miniaturze koło Rimini, a w Polsce Pobiedziska (Wielkopolska), Kowary (Dolny Śląsk), Park Jurajski w Bałtowie i Inwałd koło Wadowic w którym ostatnio powstał park miniatur Świat Marzeo 8. Park Miniatur w Inwałdzie (www.parkminiatur.com) 8 G. Micuła, Park miniatur w Inwałdzie. Atrakcje. Magazyn Czasu Wolnego, nr 3/2008 s. 16 8

9 Podobny charakter mają powstające miasteczka westernowe w Polsce. Znajdziemy je obecnie w Karpaczu, Kosinie w woj. lubuskim, Łebie, Sosnowej Górze koło Płooska i Warszawy, Tuszynie koło Łodzi i w miejscowości Rudnik koło Grudziądza. Są one zupełnie obcym wtrętem kulturowym, pozbawionej smaku rozrywce przeniesionej wprost z amerykaoskich westernów. W tych samych kategoriach pułapek turystycznych traktowad można tworzenie kopii uznanych światowych dzieł sztuki, pomników, budowli. Szejk w Dubaju stworzył kopię słynnej chioskiej armii terakotowej, a w Świebodzinie powstaje kopia słynnego pomnika Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro 9. Kopia pomnika w Świebodzinie będzie miał 33 m wysokości i będzie wyższa od pierwowzoru. Dlaczego właśnie 33 m? Chodzi o to, aby pomnik nawiązywał do długości życia Chrystusa. Gdy doliczymy nasyp wówczas jego wielkośd przekroczy 50 m. Korona na skroni będzie miała 3 m średnicy. Zostanie w całości pozłocona. Pomnik będzie widziany z kilkudziesięciu kilometrów a przy dobrej pogodzie nawet z Zielonej Góry, czyli z 42 km Podobną pułapką jest znajdywanie (na siłę miejsc) wyjątkowych na Ziemi. Nie wystarczą już bieguny, zwrotniki, równik, najbardziej skrajne punkty kontynentów czy ich najwyższe kulminacje (Korona Ziemi). W USA wymyślono osobliwą atrakcje pułapkę jakiem jest jedyne miejsce, gdzie stykają się granice czterech stanów - Utah, Nowego Meksyku, Kolorado i Arizony. To miejsce nazwane Four Corner zostało oczywiście specjalnie oznaczone i wyeksponowane, stając na specjalnym kole należy przyjąd taką pozycję, aby każdą rękę i nogę umieścid do pamiątkowej fotografii w innym stanie (najlepiej wychodzi to młodym dzieciom murzyoskim czy indiaoskim). Powstało centrum biznesu, (sprzedaży pamiątek i usług, kasyno gry, ośrodek rekreacji), zarządzane przez Indian z plemienia Navaho, którzy z tej pułapki czerpią olbrzymie korzyści. 9 Pomnik z Rio de Janeiro oceniany jako wątpliwej wartości dzieło sztuki został nawet wpisany na listę nowych, 7 cudów świata po apelu prezydenta Brazylii do narodu, zachęcającego aby gremialnie głosowali na ten obiekt smsami i mailami w tworzonym ta droga rankingu. 9

10 Four Corners w USA (foto Z. Kruczek) Podstawowy dylematy turystyki kulturowej (wynikający z powyższych przykładów masowego już powstawania i funkcjonowania pułapek turystycznych ) to odpowiedź na pytanie czy twórcy atrakcji i ofert turystycznych mają hołdowad tandecie, kiczowi i niskiej kulturze - bo to się sprzeda i na tym można zarobid, czy też turystyka kulturowa powinna prowadzid do kreowanie wartościowych produktów turystyki powstałych na bazie autentycznych atrakcji, adresowanych do odbiorców wysokiej kultury. Prawdopodobnie nie da się uniknąd dalszego rozwoju pułapek turystycznych, równocześnie jednak wspierad należy kreacje wartościowych, autentycznych produktów turystyki kulturowej. Ogromna w tym rola zarówno organizatorów turystyki, zainteresowanych tworzeniem nowych atrakcji i nowych produktów, lokalnych samorządów zarabiających na tych nowościach a przede wszystkim instytucji odpowiedzialnych za politykę tak kulturalną jak i turystyczną poszczególnych krajów i regionów. 10

11 Bibliografia Cohen E.. Towards a Sociology of International Tourism. Social Research, 39, Dziedzic T., Badania ankietowe profilu społecznego turystów odwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne). Raport z badao, Instytut Turystyki, Warszawa 2005 Goodall B., The Dynamics of Tourism Place Marketing. [w:] G. Ashworth, B. Goodall (red): Marketing Tourism Places, Routledge, London Kruczek Z., Methods for Studying Tourist Attractions, Tourism in Scientific Research, Kraków Rzeszów, Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków, Kultura i turystyka razem czy osobno. Praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź Lundberg D., The Tourist Business. Van Nostrand Reinhold, New York McCannel D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Wyd. Literackie Muza S.A. Warszawa, Micuła G., Park miniatur w Inwałdzie. Atrakcje. Magazyn czasu wolnego, nr 3/2008 s. 16 Nowacki M.. Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzania atrakcjami turystycznymi. Problemy Turystyki, t. XXIII, 3 4, Podemski K., Socjologia podróży. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznao Ranking parków rozrywki. W: Atrakcje. Magazyn czasu wolnego. nr 3/2008 s Richards G., Marketing atrakcji turystycznych. Pearson Longan. Polska Organizacja Turystyczna, Richards G, Cultural Attractions and European Tourism. CABI Publishing, Wallingford Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa wokół definicji.. W: Turystyka kulturowa nr 1. Internetowe czasopismo turystyczne, nr 1/2008 Rohrscheidt A, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno Stasiak A., Kultura i turystyka wzajemne relacje. W: Kultura i turystyka razem czy osobno. Praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2007, Swarbrooke J.. The development and management of visitors attractions, Butterworth Heinemann, Oxford,

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Pytanie 27 Agnieszka Matusiak, UŚ Cieszyn/Katowice

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI Streszczenie: Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 9.5.2006 C 110/1 II (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 425. SESJA ENARNA W DNIACH 15-16 MARCA 2006 R. Opinia w sprawie: Turystyka i kultura: dwie siłysłużące wzrostowi (2006/C

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce

Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej 28 lutego - 1 marca 2013 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska Warszawa 2014 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych praca zbiorowa pod redakcją Bogusława

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo