Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe"

Transkrypt

1 Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe

2 Zawartość Aplikacje webowe podstawy Aplikacje klasyczne i mashupy Architektura mashupu Technologie 2

3 Aplikacje webowe

4 Historia Etap 0: Statyczne dokumenty. Etap (- )1 Skrypty, applety Java, Wodotryski po stronie klienta. Etap 2 Dostęp do baz danych z przeglądarki (dynamiczne strony serwerowe). Etap 3 Dodanie do danych semantyki (XML), Przetwarzanie rozproszone. Etap 4 Komunikacja asynchroniczna (AJAX) Rich Internet Applications (RIA) aplikacje w przeglądarce, Adobe Flash, Adobe Air, GWT, Microsoft Silverlight, JavaFX, Web 2.0. Etap 5 Mashupy. Etap Cloud Computing? 4

5 Kanoniczna architektura aplikacji webowej HTML, JavaScript, CSS, DOM, Ajax, Action Script, PHP, Java,.NET, Python, Ruby, Groovy, XSLT, Perl, Protokoły: HTTP, SOAP, REST, Atom, RSS, Formaty: HTML, XML, JSON, 5

6 Java EE

7 Java EE Java Platform, Enterprise Edition Platforma programowania Java po stronie serwera, Uzupełnia Java SE bibliotekami do budowania bardziej złożonych (wielowarstwowych, rozproszonych, odpornych na błędy) aplikacji, które są oparte na komponentach działających w ramach serwera aplikacji, Zdefiniowana jako specyfikacja. 7

8 Specyfikacje JEE wprowadza wiele oddzielnych specyfikacji API, np.: JDBC (Java Database Connectivity), RMI (Remote Method Invocation), JMS (Java Message Service), WS (Web Services), XML EJB (Enterprise Java Bean), servlet, portlet, JSP (Java Server Pages), JSF (Java Server Faces), JPA (Java Persistence API), JTA (Java Transaction API) CDI (Context and Dependency Injection) 8

9 Serwery aplikacji Kompletna specyfikacja: GlassFish (GlassFish Community), JBoss (Red Hat), Oracle WebLogic (Oracle), Apache Geronimo (Apache Software Foundation), IBM WebSphere (IBM), ColdFusion (Adobe). Tylko kontenery webowe (serwletów): Apache Tomcat (Apache Software Foundation), Jetty (Eclipse Foundation). 9

10 Architektura aplikacji webowej w JEE 10

11 Struktura aplikacji webowej opartej na Plik WAR (Web ARchive) : serwletach w JEE Deskryptor wdrożenia (deployment descriptor) 11

12 Cykl życia serwletu Kontener tworzy instancję serwletu (przy pierwszym wołaniu lub przy starcie), Konfiguracja zostaje załadowana z web.xml, Pojedyncza instancja serwletu jest współdzielona pomiędzy klientami, Żądanie (request) woła metodę service(), która z kolei woła dopost() lub doget(), Można użyć filtrów odpowiedzialnych za transformację żądania pomiędzy serwletem a kontenerem, Serwlet może przekazać (forward) żądanie do innego serwletu, Serwlet tworzy obiekt odpowiedzi (response), Kiedy serwlet jest usuwany, wołana jest jego metoda destroy(). 12

13 Kod prostego serwletu 13

14 Definicja w web.xml <servlet> <servlet-name>securityservlet</servlet-name> <servlet-class>pl.lodz.p.kis.ksoir.servlet.securityservlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>securityservlet</servlet-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </servlet-mapping> <servlet> <servlet-name>imageservlet</servlet-name> <servlet-class>pl.lodz.p.kis.ksoir.servlet.imageservlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>imageservlet</servlet-name> <url-pattern>/images/*</url-pattern> </servlet-mapping> 14

15 Technologie serwletowe Aplikacja oparta na serwletach może korzystać z innych technologii (API), nie koniecznie zdefiniowanych w ramach JEE, np.: Mechanizmów generowania widoku: JSP, JSF - > Apache Struts, Apache Wicket, Spring MVC. Mechanizmów implementacji modelu: EJB - > Spring Framework. Serwlet może używać dla generowania widoku np. JSP, przekazując do niego żądanie Każdy plik JSP jest transformowany do Javy, kompilowany i działa jak niezależny serwlet. 15

16 JSP jako generowany serwlet 16

17 Cykl życia aplikacji JEE Kod komponentu, Deskryptor wdrożenia, Kompilacja, Pakowanie (packaging) do WAR, Wdrożenie do serwera aplikacji, Dostęp przez URL. 17

18 HTTP

19 HTTP RFC 2616 Komunikat (message): HTTP- message = Request Response Żądanie (request): Method Request- URI HTTP- Version Odpowiedź (response): HTTP- Version Status- Code Reason- Phrase 19

20 Metody żądań OPTIONS, HEAD, GET, PUT, POST, DELETE, TRACE, CONNECT. 20

21 GET Tylko pobiera dane wskazane przez użytkownika w Request- URI, Implementacja nie powinna wprowadzać żadnych efektów ubocznych. 21

22 POST Informuje serwer, że dane w komunikacie powinny zostać dodanie jako pod- zasób względem zasobu wskazanego przez Requet- URI (jak plik do katalogu). Początkowo POST była przewidziana jako jednorodna metoda do operacji w rodzaju: Adnotowania istniejących zasobów, Publikowania na forach, grupach dyskusyjnych, itp., Przesyłania bloków danych (formularzy webowych) do przetwarzania, Dodawania rekordów baz danych. 22

23 PUT Informuje serwer, że dane powinny zostać zachowane we wskazanym URI Jeżeli identyfikator Request- URI wskazuje na istniejący zasób, dane powinny być zinterpretowane jako aktualizacja, Jeżeli URI odnosi się do nieistniejącego zasobu, serwer może utworzyć nowy zasób, który będzie dostępny pod tym URI. 23

24 DELETE Żądanie usunięcia zasobu wskazanego przez Request- URI. Klient nie ma gwarancji, że zasób został usunięty, nawet jeżeli serwer poinformował o tym przez odpowiedni kod odpowiedzi. 24

25 POST a PUT Zgodnie z RFC 2616, podstawową różnicą miedzy POST a PUT jest rozumienie URI: W POST Request- URI identyfikuje zasób, który obsługuje wysłane dane Zasobem może być proces lub protokół, Dane stanowią parametr zasobu (jak parametry metody). W PUT Request- URI identyfikuje sam zasób (zasób, którego dane są przesyłane w komunikacie) Serwer nie musi stosować komunikatu do żadnego innego zasobu niż ten wskazany przez Request- URI. 25

26 Specyfikacja kontra życie Aplikacja (programista) może samodzielnie decydować, jak zareagować na poszczególne metody żądania, zachowując się całkowicie wbrew wskazaniom w RFC

27 Sesje HTTP jest bezstanowy GET - > otwórz połączenie, pobierz dane, porzuć połączenie. Sesja nie stanowi części specyfikacji HTTP, ale aplikacje webowe nie mogą pracować bezstanowo: Aplikacja potrzebuje zarządzania sesją (przykład koszyk w sklepie on- line), Sesja może być przechowywana na: Serwerze (ulotne obiekty sesji lub baza danych dla dłuższych sesji), Kliencie (cookies, ukryte pola formularzy, parametry URL). 27

28 Mashupy

29 Definicja Aplikacja webowa łącząca dane, kod i inną zawartość z różnych źródeł w integralną całość Czysty mashup jest wykonywany całkowicie na kliencie (client- side mashup), jednak integrowanie zasobów po stronie serwera jest także możliwe (server- side mashup). Lub dowolna kombinacja tych podejść. 29

30 Architektura klasyczna 2. Pobieranie danych 1. Żądanie 4. Odpowiedź Własne bazy danych dla wszystkich usług utrzymywane lokalnie 3. Przetwarzanie Wszystkie usługi hostowane lokalnie (i zazwyczaj samodzielnie napisane) Kompletny kod strony (HTML) w ostatecznej formie 30

31 Architektura mashupu Minimalna liczba własnych usług (możliwie brak) Przeglądarka (klient) komunikuje się z dostawcami usług 3a. 1. Żądanie 3b. 2. Odpowiedź Podstawowy HTML z fragmentami JS odpowiedzialnymi za komunikację z usługami zewnętrznymi Odpowiedzi zawierają dane przetwarzane przez JS na kliencie lub dynamicznie budowane skrypty JS odpowiedzialne za dalsze działania. 3c. 31

32 Alternative mashup architecture Some services are integrated already on the server- side (security issues, hiding implementation, the same origin policy, etc.) 4a. 2a. 1. Request 4b. 3. Response 2b. Page code can be complete or request other services with JS 4c. Also, some locally hosted services can be used, like in classing webapps 32 32

33 Dylematy Mashupy serwerowe są znacznie łatwiejsze w implemetacji w porównaniu z klienckimi. Kwestie prawne i licencyjne. Świadomie oddajemy nasze dane stronie trzeciej, nawet nie wiedząc niczego o ich przechowywaniu i bezpieczeństwie Bardzo często dostęp do danych nie jest możliwy poza interfejsami webowymi, Administrowanie danymi może być niedostępne. 33

34 Problem same origin Polityka jednego źródła (same origin policy) jest fundamentalnym ograniczenie mashupów klienckich. Ograniczenie wynika wprost z reguł bezpieczeństwa klienta HTTP (głównie chodzi o ciasteczka i historię), które zapobiegają łączeniu klienta z zasobami na serwerach innych niż bieżąca strona. 34

35 Problem same origin URL Wynik Powód h"p://www.example.com/dir/page.html OK Ten sam protokół i host h"p://www.example.com/dir2/other.html OK Ten sam protokół i host h"p://www.example.com:81/dir/other.html ERROR Inny port h:ps://www.example.com/dir/other.html ERROR Inny protokół h"p://en.example.com/dir/other.html ERROR Inny host h"p://example.com/dir/other.html ERROR Inny host h"p://v2.www.example.com/dir/other.html ERROR Inny host Wikipedia, Same origin policy, 35

36 Rozwiązania same origin CORS (cross- origin resource sharing) Dodanie do odpowiedzi HTTP specjalnego nagłówka Access- Control- Allow- Origin, Może zawierać listę dozwolonych domen lub wszystkie (*), Obsługa nagłówka nie jest zaimplementowana w starszych przeglądarkach. 36

37 Rozwiązania same origin Właściwość document.domain Jeżeli dwie ramki (okna) zawierają JavaScript definiujący tę samą domenę, regułą same origin zostaje zniesiona Na przykład współpracujące skrypty z orders.example.com i catalog.example.com mogą określić wspólną domenę jako example.com. Sposób użycia : Ukryty iframe osadzony na stronie. 37

38 Rozwiązania same origin Komunikacja międzydokumentowa (cross- document messaging) Skrypty z oddzielnych ramek mogą wysyłać komunikaty do siebie nawzajem przez Window.postMessage(), Skrypt nasłuchujący musi subskrybować zdarzenia obiektu Window poprzez handler onmessage, Skrypty nadal nie mogą odczytywać właściwości z innych ramek, Sposób użycia : Ukryty iframe osadzony na stronie. 38

39 Rozwiązania same origin JSONP (JSON with padding) Ograniczenie same origin nie ma wpływu na znacznik <script> przeglądarka może pobrać i używać zasobów statycznych (skryptów, obrazów, styli) z różnych serwerów, Wynik zdalnego skryptu to JSON (właściwy rezultat) opakowany w funkcję dostępną na kliencie, Dzięki obsłudze DOM w JS, taki skrypt może zostać dynamicznie wstrzyknięty na stronę, Ograniczenie: Działa tylko z HTTP GET. 39

40 AJAX

41 AJAX Asynchronous JavaScript and XML Pozwala klientowi asynchronicznie wysyłać i odbierać dane, Komunikacja strony z serwerem przebiega w tle, nie wpływając na odbiór strony przez użytkownika. 41

42 Korzyści Bardziej dynamiczna interakcja bez potrzeby przeładowywania całej strony Kod skryptu klienckiego może zostać użyty do pobrania danych z serwera i uaktualnienia strony (lub jej fragmentów) bez konieczności przeładowania. 42

43 Wady i problemy Historia przeglądarki nie zawiera zmian kiedy kompletna strona jest ładowana dynamicznie (np. przez Dojo), nie są wykrywane żadne zmiany URL. Nie można tworzyć zakładek (bookmarks) dla całkowicie dynamicznych stron. Zależności czasowe (działania użytkownika kontra działania skryptu). Indeksowanie zazwyczaj roboty (web crawlers) nie rozpoznają JS, a nawet jeśli nie wspierają AJAXa. Przeglądarka może nie wspierać JavaScriptu (obecnie mało prawdopodobne). Polityka same origin. Zwiększona liczba małych żądań i pochłaniające czas uzgodnienia (handshakes). JAWS - Job Access With Speech. 43

44 Systemy synchroniczne i asynchroniczne W systemie asynchronicznym akcje użytkownika (jak kliknięcia) skutkują wołaniami HTTP do serwera i przeładowaniem strony W systemie asynchronicznym akcje użytkownika nie koniecznie odpowiadają przetwarzaniu przez silnik AJAX. 44

45 Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna 45

46 XmlHttpRequest XMLHttpRequest (XHR) jest klasą używaną przez AJAX do komunikacji. XMLHttpRequest respektuje politykę same origin. Pomimo nazwy (wynikające z początkowych założeń), AJAX obsługuje dowolny format tekstowy, np. JSON, HTML, plain text. 46

47 Ręczne użycie XHR Dostęp do obiektu: function gethttprequest() { var xhr = null; if (window.xmlhttprequest) { xhr = new XMLHttpRequest(); } // normal browsers else if (window.activexobject) { // IE < 7 try { xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { } } xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) { alert("your browser does not support AJAX"); } if (xhr.overridemimetype) { } xhr.overridemimetype("text/xml"); // a possiblity to enforce MIME } return xhr; 47

48 Ręczne użycie XHR Wysłanie żądania: var xhr = gethttprequest(); var url = "http://my.host/my/service/url"; var async = true; var postcontent = param1=value1&param2=value2&... ; xhr.open("post", url, async); // allowed other HTTP methods xhr.setrequestheader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); // xhr.setrequestheader( name", value"); - add other headers, if needed xhr.send(postcontent); xhr.onreadystatechange = function() { } try { if (xhr.readystate == 4) { if (xhr.status == 200) { // we have a valid response let s use it } } else { // other HTTP response code what s happened? } } catch (exception) { // handle the error } 48

49 Ręczne użycie XHR Właściwości XHR: readystate stan żądania (od 0 do 4), responsetext treść odpowiedzi (plain text), responsexml sparsowany XML odpowiedzi (responsetext musi być poprawnym XML), status kod odpowiedzi HTTP (np. 404), statustext opis odpowiedzi HTTP (np. not found ). 49

50 XHR z jquery Uproszczone metody HTTP: 50

51 XHR z Dojo guide/1.9/dojo/xhr.html Uproszczone metody HTTP: guide/1.9/dojo/ xhrget.html#dojo- xhrget guide/1.9/dojo/ xhrpost.html#dojo- xhrpost 51

52 JSON

53 JSON JavaScript Object Notation Standard tekstowego zapisu obiektów w JavaScript. Dostęp do zawartości jest znacznie prostszy niż w przypadku XML (bezpośrednia konwersja tekstu na obiekt): JSON.parse(xhr.responseText); 53

54 JSON a XML var person = { "firstname": "John", "lastname": "Smith", "age": 25, "address": { "streetaddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalcode": "10021" }, "phonenumber": [ { "type": "home", "number": " " }, { "type": "fax", "number": " " } ] }; <person> <firstname>john</firstname> <lastname>smith</lastname> <age>25</age> <address> <streetaddress>21 2nd Street</streetAddress> <city>new York</city> <state>ny</state> <postalcode>10021</postalcode> </address> <phonenumbers> <phonenumber type="home"> </phoneNumber> <phonenumber type="fax"> </phoneNumber> </phonenumbers> </person> Lub: <person firstname="john" lastname="smith" age="25"> <address streetaddress="21 2nd Street" city="new York" state="ny" postalcode="10021" /> <phonenumbers> <phonenumber type="home" number=" "/> <phonenumber type="fax" number=" "/> </phonenumbers> </person> 54

55 Dostęp do danych z JSON var person = { "firstname": "John", "lastname": "Smith", "age": 25, "address": { "streetaddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalcode": "10021" }, "phonenumber": [ { "type": "home", "number": " " }, { "type": "fax", "number": " " } ] }; var person = JSON.parse(xhr.responseText); var firstname = person.firstname; // or: person["firstname"] var homephone = person.phonenumber[0].number; // or: person["phonenumber ][0]["number ] 55

56 Dostęp do danych z JSON <person> <firstname>john</firstname> <lastname>smith</lastname> <age>25</age> <address> <streetaddress>21 2nd Street</streetAddress> <city>new York</city> <state>ny</state> <postalcode>10021</postalcode> </address> <phonenumbers> <phonenumber type="home"> </phoneNumber> <phonenumber type="fax"> </phoneNumber> </phonenumbers> </person> var person = xhr.responsexml.getelementsbytagname("person")[0]; var firstname = person.getelementsbytagname("firstname")[0].firstchild.data; var homephone = person.getelementsbytagname("phonenumbers")[0].firstchild.firstchild.data; 56

57 Usługi sieciowe

58 Usługi sieciowe Usługi sieciowe (web services) to niezależna od platformy metoda komunikacji pomiędzy urządzeniami lub programami Standard W3C, WSDL (Web Services Description Language), UDDI (Universal Description Discovery and Integration). 58

59 SOAP Simple Object Access Protocol Oparty na XML i protokole warstwy aplikacji (np. HTTP lub SMTP), Zużyty i trudny w użyciu standard (na przykład manifest WSDL musi być ciągle uaktualniany aby pasował do kodu). POST /InStock HTTP/1.1 Host: Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: nnn <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> <m:getstockprice> <m:stockname>ibm</m:stockname> </m:getstockprice> </soap:body> </soap:envelope> 59

60 REST Representational State Transfer Znacznie luźniejszy typologicznie od SOAP, Nie jest protokołem, raczej stylem architektonicznym, Nie wymaga XML (obsługuje dowolny typ MIME), Nie wymaga nagłówka HTTP od dostawcy usługi. RESTful web services. 60

61 RESTful web services Nie istnieje jednoznaczny standard. Każdy zasób jest identyfikowany przez: URI, Typ danych (MIME), Obsługiwane operacje (GET, PUT, POST, DELETE). 61

62 RESTful web services Zasób (URI) GET PUT POST DELETE (wskazuje całą kolekcję) (identyfikuje konkretny element) Pobierz całą kolekcję Pobierz element (zgodnie z typem MIME) Pobierz dziecko o ID=17 rodzica o ID=132 Zastąp całą kolekcję Zastąp (lub utwórz) element Create (or replace) a child of a parent with ID=132 giving it ID=17 Utwórz nowy element Utwórz nowy element wewnątrz wskazanego Utwórz pod- dziecko Usuń całą kolekcję Usuń wskazany element Usuń dziecko ID=17 z rodzica o ID=132 h"p://example.com?parent=132&child=17 j.w. j.w. j.w. j.w. h"p://example.com/parents/132?child=17 j.w. j.w. j.w. j.w. 62

63 Jersey Biblioteka Java do RESTful web services 63

64 Jersey Przykładowa struktura pakietów: 64

65 Jersey Klasa oferujące interfejs public class @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) public JSONObject userid") String String value") int value) throws JSONException { // skipped code responsible for finding an object and registering a vote JSONObject result = new JSONObject(); result.put( vote, object.getvote()); } @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) public JSONObject String objectid) throws JSONException { // skipped code responsible for finding an object JSONObject result = new JSONObject(); result.put( vote, object.getvote()); } } return result; 65

66 Jersey Definicja serwletu Jersey w web.xml: <servlet> <servlet-name>jersey</servlet-name> <servlet-class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.servletcontainer</servlet-class> <init-param> <param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name> <param-value>pl.lodz.p.kis.ksoir.rest</param-value> </init-param> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>jersey</servlet-name> <url-pattern>/rest/*</url-pattern> </servlet-mapping> 66

67 Jersey Kod JavaScript zwracający głosy na obiekt (jquery): function getvote(objectid) { var vote = null; var resturl = "http://my.host/voting-ws/rest/voting/getvote?objectid=" + escape(objectid); $.ajax({ url: resturl, async: false, success: function(votejsonstring, textstatus, jqxhr) { vote = JSON.parse(voteJsonString); } }); } return vote; 67

Hybrydowe aplikacje webowe

Hybrydowe aplikacje webowe Hybrydowe aplikacje webowe Aplikacje webowe klasyczne i mashups Architektura Technologie 2 Etap zero: Document- centric, statyczny Etap (- )1 Pojawiają się języki skryptowe, applety Java Wodotryski wykonywane

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.pl Serwer aplikacji Serwer aplikacji to: Serwer wchodzący w skład sieci komputerowej, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2 RESTful Web Services

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2 RESTful Web Services Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2 RESTful Web Services Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych opartych na standardzie REST. RESTful Web Services Usługami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych Czym jest AJAX AJAX wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie: 1. Lis Marcin, Ajax, Helion, 2007 2. Hadlock Kris, Ajax dla twórców aplikacji internetowych, Helion, 2007 AJAX (Asynchronous JavaScript and

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 Sprawy organizacyjne, wprowadzenie 1 Informacje organizacyjne Program: Co będzie na tym wykładzie, a czego nie będzie? apteka rolnictwo Java Enterprise Edition vs

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba, pawel.rajba@continet.pl

Paweł Rajba, pawel.rajba@continet.pl Paweł Rajba, pawel.rajba@continet.pl Wprowadzenie Zalety Wady XMLHttpRequest AJAX w praktyce AJAX + jquery Literatura Z czego się składa? JavaScript + DOM Obiekt XMLHttpRequest Jakakolwiek technologia

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Plan wykładu 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Protokół FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) [RFC 959] umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 e-biznes Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 Michał Cieśla pok. 440a, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 Literatura B. Burke,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora JAX-RS czyli REST w Javie Adam Kędziora Webservice Usługa sieciowa (ang. web service) komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. SOAP,UDDI,XML,WSDL

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

JAVA EE MODEL APLIKACJI. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska

JAVA EE MODEL APLIKACJI. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska JAVA EE MODEL APLIKACJI Waldemar Korłub Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska Architektura aplikacji 2 Java EE od początku była projektowana z myślą o aplikacjach klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do J2EE. Maciej Zakrzewicz. Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/

Wprowadzenie do J2EE. Maciej Zakrzewicz. Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ 1 Wprowadzenie do J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 5 Architektura WWW Architektura WWW Serwer to program, który: Obsługuje repozytorium dokumentów Udostępnia dokumenty klientom Komunikacja: protokół HTTP Warstwa klienta HTTP

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1 Servlety

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1 Servlety Architektury Usług Internetowych Laboratorium 1 Servlety Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem klient-serwer (żądanieodpowiedź) na przykładzie serwletów. Kontener webowy Kontener webowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe REST. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Usługi sieciowe REST. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Usługi sieciowe REST Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wprowadzenie Service Oriented Architecture nie zakłada stosowania technologii Web Services...... więc porozmawiajmy

Bardziej szczegółowo

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski Technologie dla aplikacji klasy enterprise Wprowadzenie Marek Wojciechowski Co oznacza enterprise-ready? Bezpieczeństwo Skalowalność Stabilność Kompatybilność wstecz Wsparcie Dokumentacja Łatwość integracji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński 1 Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Rozwój infrastruktury System scentralizowany System sieciowy I System sieciowy II Rozproszony system sieciowy Podsumowanie System scentralizowany komputer

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Paluch

mgr inż. Michał Paluch Technologie JAVA Java Platform Standard Edition JSE Java Platform Enterprise Edition JEE Java Platform Micro Edition Wersje Różnice Java Enterprise Edition Java EE to platforma umożliwiająca tworzenie

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

SOP System Obsługi Parkingów

SOP System Obsługi Parkingów SOP System Obsługi Parkingów JEE i Android Marcin Tatjewski Tomasz Traczyk Grzegorz Zieliński Paweł Borycki 5 listopada 2009 www.sopark.pl Plan prezentacji Java Platform, Enterprise Edition (JEE) Wstęp

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express

Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów pragnących tworzyć skalowalne aplikacje z wykorzystaniem Node.js. Parametry szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX

Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 25 listopada 2005 roku Nowy świat aplikacji internetowych... System/przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5.

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. AJAX Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. Czym jest AJAX? AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) nie jest nową technologią, ale nowym sposobem wykorzystania kombinacji istniejących technologii

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH PROJEKTOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (WFAIS.IF-N016) dr inż. Marcin Zieliński Wykład dla kierunku: Informatyka Stosowana I rok, II stopień Rok akademicki: 2016/2017 - semestr letni WYKŁAD 2 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Web Services / Gridy

Web Services / Gridy Web Services / Gridy Autor: Dariusz Dwornikowski tdi@vercom.pl tdi@kill-9.pl Web Services - wstęp SOA/Web Services odpowiedź na potrzeby komercyjnego internetu pryzmat biznesowy Dariusz Dwornikowski 3

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Ataki na aplikacje WWW. Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW

Ataki na aplikacje WWW. Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW Ataki na aplikacje WWW Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW Ataki na aplikację Ataki na przeglądarkę Ataki na serwer WWW/kontener, etc. Często kombinacja i wiele etapów Którędy do środka

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Protokół HTTP Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Spis treści Protokół HTTP Adresy zasobów Jak korzystać z telnet? Metody protokołu HTTP Kody odpowiedzi Pola nagłówka HTTP - 2 - Adresy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie 2. Płock, 26 luty 2014 r.

Programowanie w Javie 2. Płock, 26 luty 2014 r. Programowanie w Javie 2 Płock, 26 luty 2014 r. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń Zaliczenie ćwiczeń (projekt na zaliczenie, 3 prace domowe) Zaliczenie wykładu (referat na 1h) Ocena ćwiczeń: 70% projekt + 30%

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces - wprowadzenie

Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces (JSF) jest najpopularniejszą technologią opartą o język JAVA, służącą do tworzenia aplikacji webowych (dynamicznych stron WWW). pomimo że JSF i EJB wchodzą

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych Plan prezentacji Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA,, Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans () Budowa komponentów sesyjnych Budowa komponentów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Maciej Zakrzewicz PLOUG Plan prezentacji Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA, SOAP, EJB Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans (EJB) Budowa

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1. Servlety

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1. Servlety Architektury Usług Internetowych Laboratorium 1. Servlety Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem klient-serwer (żądanie-odpowiedź) na przykładzie serwletów. Kontener webowy Kontener webowy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html

Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html Dr inż. Zofia Kruczkiewicz wykład 4 Programowanie aplikacji internetowych, wykład 4 1 1. Zadania aplikacji rozproszonych obiektów

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services Web Services Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych Wywoływanie metod zdalnych model systemu obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Pytka Bartosz, Drożdż Mateusz, Ejkszto Mateusz, Łozowski Marcin, Tański Mariusz Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE 211 Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 212 Wstęp Techniki projektowe: Wprowadzenie modułu

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych

Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer stub szkielet sieć Dariusz Wawrzyniak 1 Mechanizm RMI umożliwia

Bardziej szczegółowo

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer stub szkielet sieć Mechanizm RMI umożliwia tworzenie obiektów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia)

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Program szkolenia: Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat.

Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat. Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat. Serwer Tomcat Plan wykładu Opis serwera Jak uruchomić napisaną aplikację Podstawowa konfiguracja Pierwsze uruchomienie Tomcat

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python 13 grudnia 2013 Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Schemat sieci HTTP, POP3, SMTP, FTP Application layer Transport layer TCP, UDP Internet Protokół UDP Cechy protokołu Protokół

Bardziej szczegółowo

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych aplikacja kliencka stub interfejs serwer szkielet sieć Mechanizm RMI umożliwia tworzenie obiektów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

Jak okiełznać frontend w Django? Piotr Maliński www.python.rk.edu.pl

Jak okiełznać frontend w Django? Piotr Maliński www.python.rk.edu.pl Jak okiełznać frontend w Django? Piotr Maliński www.python.rk.edu.pl Problemy frontendu Trudne testowanie i debugowanie Różne przeglądarki Różne ustawienia przeglądarek Urządzenia dotykowe Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml. Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml. Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Filtry, wywoływanie filtrów, wywołania łańcuchowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Technologia Web Services. Web Services a WWW

Plan wykładu. Technologia Web Services. Web Services a WWW Wielowarstwowe aplikacje internetowe Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu interfejsu WSDL Rejestr UDDI JavaServer

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Hypertext Xanadu Project (Ted Nelson) propozycja prezentacji dokumentów pozwalającej czytelnikowi dokonywać wyboru Otwarte, płynne oraz ewoluujące

Bardziej szczegółowo

Testowanie aplikacji Java Servlets

Testowanie aplikacji Java Servlets Borland Developer Days 2004 2-3 czerwca 2004 Testowanie aplikacji Java Servlets Bartosz Walter mailto: Bartek.Walter@man.poznan.pl Agenda Aplikacje Java Servlets TM Jak testować aplikacje internetowe?

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

RESTful Android. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu aplikacji klienckich REST na Androidzie

RESTful Android. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu aplikacji klienckich REST na Androidzie RESTful Android Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu aplikacji klienckich REST na Androidzie Jacek Laskowski jacek@japila.pl http://www.jaceklaskowski.pl wersja 1.0, 08.12.2011 O prelegencie - Jacek Laskowski

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Java. Michał Wójcik. michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl

Java. Michał Wójcik. michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl Java Michał Wójcik michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy,

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1 Web Services (SOAP) Ćwiczenia dotyczące platformy Java EE zostały przygotowane z myślą o środowisku NetBeans w wersji 8.x (do pobrania z http://www.netbeans.org/). Do wykonania ćwiczeń dotyczących platformy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Czym jest Spring Boot? Spring Boot jest szkieletem aplikacji, opiera się o Spring Framework czyli Framework szeroko

Bardziej szczegółowo

Wzorce prezentacji internetowych

Wzorce prezentacji internetowych Wzorce prezentacji internetowych 1. Model kontrolera widoku (Model View Controller). 2. Kontroler strony (Page Controller). 3. Kontroler fasady (Front Controller). 4. Szablon widoku (Template View). 5.

Bardziej szczegółowo

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Konfigurowanie edytora programu za pomocą Tools/Options/Editor Konfigurowanie edytora programu za pomocą

Bardziej szczegółowo