OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy 44/2007/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. RADIOTELEFON NASOBNY 190 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks 1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów 1.3 Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania 1.5 Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie 1.7 serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) 1.8 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i 1.9 selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady 1.10 szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu 1.11 Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym 1.12 Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 1.13 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku 1.14 Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego 1.15 Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Sygnalizacja wizualna stanu baterii oraz sygnalizacja 1.16 akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) 1.17 Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: 1.17a Mikrofonogłośnika 1.17b Zestawu do pracy kamuflowanej 1.17c Zestawu podkaskowego 1.18 Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący Zamontowany i uruchomiony moduł ma umożliwiać 1.18a poprawną współpracę radiotelefonu z akcesoriami podłączonymi poprzez zewnętrzne gniazdo akcesoriów Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

2 Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji 1.18b przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min znaków alfanumerycznych 2 Parametry techniczne ogólne 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie z akumulatora przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W 2.4 Częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym 3.1 zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o 3.2 wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym) Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 3.3 khz) Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 3.4 nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD 4.1 równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db 4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 4.4 nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, 5.1 wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu C 5.3 Minimalny zakres temperatury składowania C 6 Ukompletowanie zestawu 6.1 Zestaw N/O, 6.2 Akumulator spełniający warunek z pkt I.2.3 Pojemność minimalna 1800 mah 6.3 Antena o długości nie większej niż 15 cm 6.4 klips do pasa 6.5 Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego 6.6 Deklaracja zgodności 6.7 Ładowarka jednopozycyjna szybka, czas ładowania max. 4 godz. 1 szt. 2

3 6.8 Wyposażenie umożliwiające podłączenie akcesorów określonych w punkcie I.1.17 bez użycia narzędzi.(jeśli jest konieczne) 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN-ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon noszony ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony noszone, 12 miesięcy na akumulatory, Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym 3

4 Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.12 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 8.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową, praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.16 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.17 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.18 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.19 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.20 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonów bez 8.21 ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.22 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY 130 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) Regulacja czułości mikrofonu zewnętrznego (tylko w trybie serwisowym) 4

5 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania Wyposażenie w złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamiane sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu Opcja uzupełnienia wyposażenia dającego możliwość odłączenia manipulatora i instalacji rozdzielnej w pojeździe Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący 1.21a Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min. 12 znaków alfanumerycznych Możliwość podłączenia manipulatora i bloku nadawczo odbiorczego za pomocą kabla RKN 4079* z ewentualnym wykorzystaniem adapterów lub przejściówek *) - kabel RKN 4079 jest zamontowany w sposób trwały w pojazdach służbowych eksploatowanych w BOR. 2 Parametry techniczne ogólne 5

6 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie 2.4 częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 2 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym) 3.3 Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla 12,5 khz) 3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % 4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy 5.1 Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M Minimalny zakres temperatury pracy N/O C Minimalny zakres temperatury składowania C Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego 6.1 Zestaw N/O 6.2 Mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania 6

7 Niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 m z zabezpieczeniem od strony akumulatora i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego 6.5 Deklaracja zgodności 6.6 Przewód łączący manipulator z blokiem nadawczo odbiorczym o dł. min. 6,5 mb 1 kpl. 6.7 Niezbędne wyposażenie do montażu rozdzielnego 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN- ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon przewoźny ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym 7.3 Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony przewoźne 8 Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w 8.1 radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. 8.2 RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V 7

8 Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystywanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 8.12 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.13 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.14 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z 8.15 urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.16 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 8.17 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.18 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.19 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.20 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.21 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.22 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonu bez 8.23 ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.24 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu 8

9 III. MODUŁ MASKUJĄCY KORESPONDENCJĘ GŁOSOWĄ kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), 1.1 wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 1.2 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 1.3 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 1.4 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 1.5 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.6 konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.7 akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy, itp.) 1.8 Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności 1.9 Będzie wykorzystywało cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji 1.10 Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 1.11 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu bezpośredniego z 1.12 opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 1.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 1.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 1.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 1.16 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 1.17 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 1.18 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 9

10 Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu 1.19 włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 1.20 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi umożliwiać montaż wewnątrz radiotelefonu bez ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 1.23 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu Możliwość zastosowania, przy spełnianiu wszystkich ww. warunków, w radiotelefonach ujętych w pkt. I i II niniejszego opisu, a także w radiotelefonach GP-360 / GM-360 użytkowanych w BOR. Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy IV. ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA L.p Cecha wymagana przez Zamawiającego Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II z zainstalowanym modułem szyfrującym 2 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będących przedmiotem zamówienia. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu noszonego w ilości 3 egz. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

11 możliwość programowania i przeprogramowania urządzenia szyfrującego zainstalowanego w radiotelefonach, o których mowa w pkt. I i II, a także modułów, o których mowa w pkt. III możliwość zaprogramowania wybranych, zgodnych kluczy umożliwiających prowadzenie maskowanej korespondencji głosowej pomiędzy wszystkimi radiotelefonami, o których mowa w pkt I i II wyposażonymi w urządzenia maskujące, a także innymi radiotelefonami wyposażonymi w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III możliwość zablokowania dowolnie wybranego urządzenia maskującego zainstalowanego w pracującym radiotelefonie, o którym mowa w pkt I i II, a także innym wyposażonym w moduł maskujący, o którym mowa w pkt. III -znajdujących się w zasięgu radiowym stanowiska do zdalnego zablokowywania urządzenia maskującego Dostarczenie osprzętu do zdalnego zablokowania i odblokowania urządzenia maskującego korespondencję głosową radiotelefonów, o których mowa w pkt I i II wyposażonych w urządzenia maskujące, a także innych radiotelefonów wyposażonych w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III Zestaw do programowania zamknięty w walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu 6 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będącego przedmiotem zamówienia 1

12 2.4 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu nasobnego w ilości 3 egz. 2.5 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji 2.6 dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. 2.7 możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Zestaw do programowania zamknięty w 2.8 walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem 2.9 Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez 2.10 wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy 2.11 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy 2.12 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy V. ŁADOWARKA BIURKOWA 3 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 6-stanowiskowa do radiotelefonów, o których mowa w pkt. 1.1 I 1.2 umożliwiająca ładowanie oraz regenerację akumulatorów radiotelefonów, o których mowa w pkt. I 1.3 umożliwiająca ładowanie i regenerację akumulatorów i radiotelefonów z akumulatorami 1.4 optyczna sygnalizacja stanu ładowania akumulatora 1.5 sygnalizacja stanu, gdy akumulator nie może być ładowany 1.6 ładowanie szybkie 1.7 obsługa akumulatorów NiCd, NiMH, LiIon 1.8 sterowanie procesorowe 1.9 maksymalny czas ładowania 4 godz napięcie zasilające 230 V AC 1.11 waga max. 4000g 1.12 instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi VI. AKCESORIA DO RADIOTELEFONU OPISANEGO W PKT. I, zapewniające współpracę z nim bez konieczności montażu przez Zamawiającego dodatkowych elementów, montowane bez użycia narzędzi kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1.1 zestaw kamuflowany 2-cz., wkładka głośnikowa Extra Loud, kolor cielisty Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

13 1.2 przedłużacz pneumatyczny o dł. min. 55 cm, kolor przeźroczysty 1.3 wkładka gumowa douszna kolor cielisty lub przeźroczysty 1.4 akumulatory NiMH o pojemności minimalnej 1800 mah 1.5 klips do pasa UWAGA: W zakresie pkt. IV.2. (Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lub całkowitego odstąpienia od dostawy ww. asortymentu w przypadku zaoferowania (w pkt. I lub II) radiotelefonów, do których zestawy umożliwiające ich programowanie znajdują się już na wyposażeniu BOR. W ramach dostawy wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego dla 10 osób nieodpłatne szkolenie z obsługi i programowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia zostanie uzgodniony pomiędzy stronami przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na bezawaryjną pracę wszystkich ww. oferowanych wyrobów na okres min. 3 lata z wyjątkiem akumulatorów, na które wymagana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.. Szybkość reakcji wykonawcy na zgłoszenie (drogą faxową) usterki ww. wyrobów max. 3 dni robocze. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera:

I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera: 1. stacja retransmisyjna cyfrowo analogowa TDMA Motorola

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poznań: Zakup sprzętu do łączności radiowej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa wielkopolskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny Oferta wykonawcy podając parametry techniczne oferowanego produktu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Modernizacja zabudowy wnętrza kontenera Wymiana zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ/ załącznik do umowy Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie instalacji nowych urządzeń radiowej sieci przemiennikowej, w skład których wchodzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wykonanie instalacji 3 stacji retransmisyjnych z systemami antenowymi i osprzętem,

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Radionika Sp. z o.o.

Radionika Sp. z o.o. INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja obs³ugi, wydanie III, grudzieñ 2009, nr publikacji IRK/PL/011206. Wszelkie kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie instrukcji bez zgody spó³ki Radionika Sp. z o.o. jest niedozwolone.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI NR VI / 14 Warszawa, dnia..?8.2o14 r. OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 - informatycznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU:

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU: PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Michał Stelmasiński Ul. Świtezianki 11/14 31-563 KRAKÓW +48 600 170 049 stelmasinski@emsplan.pl www.emsplan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo