OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy 44/2007/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. RADIOTELEFON NASOBNY 190 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks 1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów 1.3 Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania 1.5 Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie 1.7 serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) 1.8 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i 1.9 selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady 1.10 szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu 1.11 Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym 1.12 Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 1.13 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku 1.14 Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego 1.15 Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Sygnalizacja wizualna stanu baterii oraz sygnalizacja 1.16 akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) 1.17 Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: 1.17a Mikrofonogłośnika 1.17b Zestawu do pracy kamuflowanej 1.17c Zestawu podkaskowego 1.18 Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący Zamontowany i uruchomiony moduł ma umożliwiać 1.18a poprawną współpracę radiotelefonu z akcesoriami podłączonymi poprzez zewnętrzne gniazdo akcesoriów Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

2 Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji 1.18b przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min znaków alfanumerycznych 2 Parametry techniczne ogólne 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie z akumulatora przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W 2.4 Częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym 3.1 zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o 3.2 wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym) Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 3.3 khz) Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 3.4 nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD 4.1 równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db 4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 4.4 nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, 5.1 wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu C 5.3 Minimalny zakres temperatury składowania C 6 Ukompletowanie zestawu 6.1 Zestaw N/O, 6.2 Akumulator spełniający warunek z pkt I.2.3 Pojemność minimalna 1800 mah 6.3 Antena o długości nie większej niż 15 cm 6.4 klips do pasa 6.5 Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego 6.6 Deklaracja zgodności 6.7 Ładowarka jednopozycyjna szybka, czas ładowania max. 4 godz. 1 szt. 2

3 6.8 Wyposażenie umożliwiające podłączenie akcesorów określonych w punkcie I.1.17 bez użycia narzędzi.(jeśli jest konieczne) 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN-ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon noszony ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony noszone, 12 miesięcy na akumulatory, Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym 3

4 Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.12 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 8.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową, praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.16 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.17 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.18 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.19 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.20 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonów bez 8.21 ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.22 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY 130 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) Regulacja czułości mikrofonu zewnętrznego (tylko w trybie serwisowym) 4

5 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania Wyposażenie w złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamiane sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu Opcja uzupełnienia wyposażenia dającego możliwość odłączenia manipulatora i instalacji rozdzielnej w pojeździe Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący 1.21a Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min. 12 znaków alfanumerycznych Możliwość podłączenia manipulatora i bloku nadawczo odbiorczego za pomocą kabla RKN 4079* z ewentualnym wykorzystaniem adapterów lub przejściówek *) - kabel RKN 4079 jest zamontowany w sposób trwały w pojazdach służbowych eksploatowanych w BOR. 2 Parametry techniczne ogólne 5

6 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie 2.4 częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 2 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym) 3.3 Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla 12,5 khz) 3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % 4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy 5.1 Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M Minimalny zakres temperatury pracy N/O C Minimalny zakres temperatury składowania C Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego 6.1 Zestaw N/O 6.2 Mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania 6

7 Niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 m z zabezpieczeniem od strony akumulatora i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego 6.5 Deklaracja zgodności 6.6 Przewód łączący manipulator z blokiem nadawczo odbiorczym o dł. min. 6,5 mb 1 kpl. 6.7 Niezbędne wyposażenie do montażu rozdzielnego 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN- ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon przewoźny ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym 7.3 Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony przewoźne 8 Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w 8.1 radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. 8.2 RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V 7

8 Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystywanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 8.12 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.13 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.14 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z 8.15 urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.16 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 8.17 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.18 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.19 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.20 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.21 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.22 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonu bez 8.23 ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.24 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu 8

9 III. MODUŁ MASKUJĄCY KORESPONDENCJĘ GŁOSOWĄ kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), 1.1 wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 1.2 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 1.3 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 1.4 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 1.5 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.6 konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.7 akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy, itp.) 1.8 Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności 1.9 Będzie wykorzystywało cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji 1.10 Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 1.11 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu bezpośredniego z 1.12 opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 1.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 1.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 1.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 1.16 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 1.17 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 1.18 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 9

10 Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu 1.19 włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 1.20 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi umożliwiać montaż wewnątrz radiotelefonu bez ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 1.23 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu Możliwość zastosowania, przy spełnianiu wszystkich ww. warunków, w radiotelefonach ujętych w pkt. I i II niniejszego opisu, a także w radiotelefonach GP-360 / GM-360 użytkowanych w BOR. Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy IV. ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA L.p Cecha wymagana przez Zamawiającego Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II z zainstalowanym modułem szyfrującym 2 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będących przedmiotem zamówienia. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu noszonego w ilości 3 egz. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

11 możliwość programowania i przeprogramowania urządzenia szyfrującego zainstalowanego w radiotelefonach, o których mowa w pkt. I i II, a także modułów, o których mowa w pkt. III możliwość zaprogramowania wybranych, zgodnych kluczy umożliwiających prowadzenie maskowanej korespondencji głosowej pomiędzy wszystkimi radiotelefonami, o których mowa w pkt I i II wyposażonymi w urządzenia maskujące, a także innymi radiotelefonami wyposażonymi w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III możliwość zablokowania dowolnie wybranego urządzenia maskującego zainstalowanego w pracującym radiotelefonie, o którym mowa w pkt I i II, a także innym wyposażonym w moduł maskujący, o którym mowa w pkt. III -znajdujących się w zasięgu radiowym stanowiska do zdalnego zablokowywania urządzenia maskującego Dostarczenie osprzętu do zdalnego zablokowania i odblokowania urządzenia maskującego korespondencję głosową radiotelefonów, o których mowa w pkt I i II wyposażonych w urządzenia maskujące, a także innych radiotelefonów wyposażonych w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III Zestaw do programowania zamknięty w walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu 6 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będącego przedmiotem zamówienia 1

12 2.4 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu nasobnego w ilości 3 egz. 2.5 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji 2.6 dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. 2.7 możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Zestaw do programowania zamknięty w 2.8 walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem 2.9 Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez 2.10 wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy 2.11 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy 2.12 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy V. ŁADOWARKA BIURKOWA 3 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 6-stanowiskowa do radiotelefonów, o których mowa w pkt. 1.1 I 1.2 umożliwiająca ładowanie oraz regenerację akumulatorów radiotelefonów, o których mowa w pkt. I 1.3 umożliwiająca ładowanie i regenerację akumulatorów i radiotelefonów z akumulatorami 1.4 optyczna sygnalizacja stanu ładowania akumulatora 1.5 sygnalizacja stanu, gdy akumulator nie może być ładowany 1.6 ładowanie szybkie 1.7 obsługa akumulatorów NiCd, NiMH, LiIon 1.8 sterowanie procesorowe 1.9 maksymalny czas ładowania 4 godz napięcie zasilające 230 V AC 1.11 waga max. 4000g 1.12 instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi VI. AKCESORIA DO RADIOTELEFONU OPISANEGO W PKT. I, zapewniające współpracę z nim bez konieczności montażu przez Zamawiającego dodatkowych elementów, montowane bez użycia narzędzi kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1.1 zestaw kamuflowany 2-cz., wkładka głośnikowa Extra Loud, kolor cielisty Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

13 1.2 przedłużacz pneumatyczny o dł. min. 55 cm, kolor przeźroczysty 1.3 wkładka gumowa douszna kolor cielisty lub przeźroczysty 1.4 akumulatory NiMH o pojemności minimalnej 1800 mah 1.5 klips do pasa UWAGA: W zakresie pkt. IV.2. (Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lub całkowitego odstąpienia od dostawy ww. asortymentu w przypadku zaoferowania (w pkt. I lub II) radiotelefonów, do których zestawy umożliwiające ich programowanie znajdują się już na wyposażeniu BOR. W ramach dostawy wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego dla 10 osób nieodpłatne szkolenie z obsługi i programowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia zostanie uzgodniony pomiędzy stronami przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na bezawaryjną pracę wszystkich ww. oferowanych wyrobów na okres min. 3 lata z wyjątkiem akumulatorów, na które wymagana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.. Szybkość reakcji wykonawcy na zgłoszenie (drogą faxową) usterki ww. wyrobów max. 3 dni robocze. 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 30/2007/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Rozdział 1. Przyjęta terminologia i skróty W załączniku przyjęto następującą terminologię i skróty: Sprzęt radiokomunikacyjny radiotelefony bazowe\retransmisyjne\przewoźne\noszone

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data

Bardziej szczegółowo

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Producent: CTE International s.r.l. Importer: Alan Telekomunikacja Sp z o.o. Wyprodukowano w Chinach WPROWADZENIE Midland G11 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujący

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiotelefon PMR446 Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Oprogramowanie do programowania (opcjonalne) 2 Zawartość opakowania Główne cechy 3 Główne elementy sterujące i części radiotelefonu 4 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Numer ogłoszenia: 188256-2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

www.radmor.com System DMR Arkadiusz Bączek ISO 9001 AQAP 2110

www.radmor.com System DMR Arkadiusz Bączek ISO 9001 AQAP 2110 System DMR Arkadiusz Bączek Plan prezentacji 1. Wstęp - Ogólne informacje o DMR 2. Radiotelefony doręczne 3. Radiotelefony kamuflowane 4. Radiotelefon przewoźny 5. Repeater 6. Singlesite i Multisite 7.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika BIG-I Auto Samochodowy lokalizator GPS Instrukcja użytkownika www.bigimobile.com 1. Wprowadzenie Dziękujemy za zakup urządzenia BIG-I Auto. Urządzenie dzięki odbiornikowi GPS określa swoją pozycję i za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012 MotoSDM SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 18.05.2012 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM Załącznik nr 2 18_ZO_2016 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności i informatyki- Radiostacje UKF dla 183 krt Plewki. Kod CPV: 32584000-0

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R IMPORTER: PHU MERX SPÓŁKA JAWNA 33-300 Nowy Sącz; ul. Nawojowska 88B; tel. +48 18 443 86 60; www.merx.com.pl SPIS TREŚCI Zawartość zestawów......................

Bardziej szczegółowo

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI PA16000D SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Panel kontrolny... 4 III. Sposób podłączenia czujnika typu IEPE... 5 IV. Zasilanie... 6 V. Menu cd... 7 V.1. Edycja danych... 7 V.2.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W. Rozrywka w podróży

Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W. Rozrywka w podróży Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W Rozrywka w podróży Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W Opis produktu Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W współpracuje z kompatybilnymi, przenośnymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi MKH 40 P 48 Instrukcja obsługi Spis treści Krótka charakterystyka....................................................... 3 Rozpoczęcie użytkowania..................................................... 4

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej I. Tryb zamówienia: przetarg

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opis przedmiotu zamówienia Zał. do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu technologiczno-warsztatowego, dostawa urządzeń, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 40-44

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 40-44 Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 40-44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B Dokumentacja techniczno ruchowa V2.0 Wrocław, wrzesień 2013 Sygnalizator akustyczny SA-3-B Strona 1 z 12 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3-B Spis treści

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

LMD-Rx160: Odbiornik. 1 http://www.linkdm.pl

LMD-Rx160: Odbiornik. 1 http://www.linkdm.pl LMD-Rx160: Odbiornik Urządzenie jest przeznaczone do odbioru transmisji danych w paśmie VHF. Odbiera transmisję AFSK i FFSK w przedziale częstotliwości 0 3 khz, gdzie prędkości transmisji są do 2400 BPS.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA ZAŁĄCZNIK Nr 1C (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA Zamawiający wymaga dostawy i instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I PRAWA OPCJI Profesjonalny zestaw mikrofonów bezprzewodowych oparty na cyfrowej transmisji radiowej oferujący szeroki zestaw profesjonalnych funkcji. System

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka Dokumentacja techniczno ruchowa Mokronos Dolny, październik 2009 Sygnalizator akustyczny SA-3-K Strona 1 z 11 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 3 RWT Kraków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 3 RWT Kraków OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 3 RWT Kraków Tabela 1 zestawienie sprzętu i lokalizacji. Pozycja 1 tabeli nr 1 - Siłownia telekomunikacyjna 48V 45-50A Załącznik nr 1.3 do SIWZ Lp. Lokalizacja Nazwa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Instrukcja obsługi - SR30 Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Zasady działania: Urządzenie zawiera wysokiej jakości odbiornik radiowy z czułym dwuzakresowym radiem AM/FM, cyfrowym wyświetlaczem,

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 UWAGA : Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z jakimś elektronicznym zwarciem należy

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU Aparat zauszny typu Power z baterią 13 Do otwartego oraz zamkniętego dopasowania CECHY PODSTAWOWE Formowany rożek Komora baterii, jako włącznik/wyłącznik Przycisk programowany

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu TETRA

Prezentacja systemu TETRA Prezentacja systemu TETRA Arkadiusz Bączek Warszawa, 29.03.2012 r. PLAN PREZENTACJI 1) SYSTEM TETRAFLEX 2) RADIOTELEFONY CASSIDIAN 3) MOŻLIWOŚCI SYSTEMU 4) DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU SYSTEM TETRAFLEX SYSTEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów SGM-5 ISDN TRX S.C. 09.09.2011 TRX S.C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów SGM-5 ISDN TRX S.C. 09.09.2011 TRX S.C. SGM-5 ISDN Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 09.09.2011 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl Zastosowanie ZASTOSOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12 BRAMOFON DB 07 INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI Bramofon DB 07 jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1 Mod. 1783 INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE nr ref. 1783/1 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo