OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy 44/2007/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. RADIOTELEFON NASOBNY 190 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks 1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów 1.3 Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania 1.5 Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie 1.7 serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) 1.8 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i 1.9 selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady 1.10 szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu 1.11 Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym 1.12 Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 1.13 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku 1.14 Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego 1.15 Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Sygnalizacja wizualna stanu baterii oraz sygnalizacja 1.16 akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) 1.17 Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: 1.17a Mikrofonogłośnika 1.17b Zestawu do pracy kamuflowanej 1.17c Zestawu podkaskowego 1.18 Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący Zamontowany i uruchomiony moduł ma umożliwiać 1.18a poprawną współpracę radiotelefonu z akcesoriami podłączonymi poprzez zewnętrzne gniazdo akcesoriów Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

2 Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji 1.18b przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min znaków alfanumerycznych 2 Parametry techniczne ogólne 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie z akumulatora przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W 2.4 Częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym 3.1 zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o 3.2 wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym) Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 3.3 khz) Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 3.4 nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD 4.1 równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db 4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy 4.4 nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz przy 12,5 khz 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, 5.1 wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu C 5.3 Minimalny zakres temperatury składowania C 6 Ukompletowanie zestawu 6.1 Zestaw N/O, 6.2 Akumulator spełniający warunek z pkt I.2.3 Pojemność minimalna 1800 mah 6.3 Antena o długości nie większej niż 15 cm 6.4 klips do pasa 6.5 Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego 6.6 Deklaracja zgodności 6.7 Ładowarka jednopozycyjna szybka, czas ładowania max. 4 godz. 1 szt. 2

3 6.8 Wyposażenie umożliwiające podłączenie akcesorów określonych w punkcie I.1.17 bez użycia narzędzi.(jeśli jest konieczne) 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN-ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon noszony ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony noszone, 12 miesięcy na akumulatory, Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym 3

4 Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.12 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 8.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową, praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.16 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.17 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.18 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.19 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.20 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonów bez 8.21 ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.22 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY 130 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) 1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu) Selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym), możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 µv) Regulacja czułości mikrofonu zewnętrznego (tylko w trybie serwisowym) 4

5 Kodowa blokada szumów CTCSS / wybierana programowo na dowolnym kanale / Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem / wybierana programowo na dowolnym kanale / Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny Blokowanie / odblokowanie ( zabijanie / ożywianie ) radiotelefonu drogą radiową Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania Wyposażenie w złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamiane sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu Opcja uzupełnienia wyposażenia dającego możliwość odłączenia manipulatora i instalacji rozdzielnej w pojeździe Zamontowany i uruchomiony moduł szyfrujący 1.21a Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie maskowania korespondencji przy nadawaniu oraz wybór klucza kodowego do pracy Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min. 12 znaków alfanumerycznych Możliwość podłączenia manipulatora i bloku nadawczo odbiorczego za pomocą kabla RKN 4079* z ewentualnym wykorzystaniem adapterów lub przejściówek *) - kabel RKN 4079 jest zamontowany w sposób trwały w pojazdach służbowych eksploatowanych w BOR. 2 Parametry techniczne ogólne 5

6 2.1 Modulacja F3E 2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz 2.3 Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie 2.4 częstotliwość pracy od 136 do 174 MHz 3 Parametry techniczne nadajnika Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 2 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) Możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym) 3.3 Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla 12,5 khz) 3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 3.5 Łączne zniekształcenia modulacji 5% 3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db 4 Parametry techniczne odbiornika Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µv przy SINAD równym 20 db i 0,35 µv przy SINAD równym 12 db Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W 4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych 5 % 4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz (przy 12,5 khz) 5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy 5.1 Radiotelefon spełnia normę ETSI EN w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M Minimalny zakres temperatury pracy N/O C Minimalny zakres temperatury składowania C Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego 6.1 Zestaw N/O 6.2 Mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania 6

7 Niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 m z zabezpieczeniem od strony akumulatora i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego 6.5 Deklaracja zgodności 6.6 Przewód łączący manipulator z blokiem nadawczo odbiorczym o dł. min. 6,5 mb 1 kpl. 6.7 Niezbędne wyposażenie do montażu rozdzielnego 7 Wymagania uzupełniające Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN- ETS , i ETSI EN Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych powinny być zgodne: ETSI EN Radiotelefon przewoźny ma posiadać deklarację zgodności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym 7.3 Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony przewoźne 8 Cechy urządzenia maskującego korespondencję głosową Urządzenie zainstalowane i uruchomione w 8.1 radiotelefonie pracującym w trybie łączności konwencjonalnej z modulacją F3E Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. 8.2 RSA), wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 8.3 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 8.4 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 8.5 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 8.6 Praca z sygnalizacją SELECT V 7

8 Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem akcesoriów (mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy) Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności Wykorzystywanie cyfrowych algorytmów maskowania przesyłanej korespondencji Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 8.12 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu 8.13 bezpośredniego z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 8.14 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z 8.15 urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 8.16 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 8.17 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 8.18 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 8.19 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej 8.20 przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 8.21 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych 8.22 Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi być zainstalowany wewnątrz radiotelefonu bez 8.23 ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 8.24 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu 8

9 III. MODUŁ MASKUJĄCY KORESPONDENCJĘ GŁOSOWĄ kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Urządzenie wykorzystujące algorytm symetryczny z długością klucza nie mniejszą niż 64 bity lub algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości: rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych nie mniejszej niż 512 bitów (np. RSA), 1.1 wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej), 1.2 Praca w trybie simpleks, duosimpleks 1.3 Odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 1.4 Praca z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS 1.5 Praca z sygnalizacją SELECT V Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.6 konwencjonalnych (analogowych) sieci retransmisyjnych w których PLL CODE służy do otwarcia przemiennika Prawidłowa praca radiotelefonu z wykorzystaniem 1.7 akcesoriów (zestaw kamuflowany, zestaw taktyczny nagłowny, mikrofonogłośnik, mikrofon biurkowy, itp.) 1.8 Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego spowodowanym np. pracą na granicy zasięgu radiowego nie będzie wymagał ponownego nawiązywania łączności 1.9 Będzie wykorzystywało cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji 1.10 Zapewnienie emisji zewnętrznej, słyszanej przez podsłuchującego o cechach transmisji danych lub szumu Umożliwienie prawidłowego i zrozumiałego odbioru 1.11 informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym Praca w czasie rzeczywistym dla trybu bezpośredniego z 1.12 opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu/odbiorze nie większym niż 400 ms 1.13 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania radiotelefonu 1.14 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych Możliwość blokowania/odblokowywania 1.15 ( zabijanie/ożywianie ) wybranego urządzenia maskującego drogą radiową 1.16 Praca na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu Możliwość włączenia/wyłączenia maskowania 1.17 korespondencji przy nadawaniu, użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny, czy z maskowaniem korespondencji głosowej 1.18 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 9

10 Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza niezależnie od stanu 1.19 włączenia/wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu 1.20 Możliwość wyboru do pracy 1 z 3 kluczy kodowych Możliwość sprawdzania stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza Moduł urządzenia maskującego musi umożliwiać montaż wewnątrz radiotelefonu bez ingerowania w jego konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków 1.23 Instalacja i praca urządzenia maskującego nie może powodować pogorszenia parametrów radiotelefonu Możliwość zastosowania, przy spełnianiu wszystkich ww. warunków, w radiotelefonach ujętych w pkt. I i II niniejszego opisu, a także w radiotelefonach GP-360 / GM-360 użytkowanych w BOR. Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy IV. ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA L.p Cecha wymagana przez Zamawiającego Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II z zainstalowanym modułem szyfrującym 2 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będących przedmiotem zamówienia. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu noszonego w ilości 3 egz. Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

11 możliwość programowania i przeprogramowania urządzenia szyfrującego zainstalowanego w radiotelefonach, o których mowa w pkt. I i II, a także modułów, o których mowa w pkt. III możliwość zaprogramowania wybranych, zgodnych kluczy umożliwiających prowadzenie maskowanej korespondencji głosowej pomiędzy wszystkimi radiotelefonami, o których mowa w pkt I i II wyposażonymi w urządzenia maskujące, a także innymi radiotelefonami wyposażonymi w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III możliwość zablokowania dowolnie wybranego urządzenia maskującego zainstalowanego w pracującym radiotelefonie, o którym mowa w pkt I i II, a także innym wyposażonym w moduł maskujący, o którym mowa w pkt. III -znajdujących się w zasięgu radiowym stanowiska do zdalnego zablokowywania urządzenia maskującego Dostarczenie osprzętu do zdalnego zablokowania i odblokowania urządzenia maskującego korespondencję głosową radiotelefonów, o których mowa w pkt I i II wyposażonych w urządzenia maskujące, a także innych radiotelefonów wyposażonych w moduły maskujące, o których mowa w pkt. III Zestaw do programowania zamknięty w walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy Instrukcja serwisowa do zestawu do programowania w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu 6 kpl. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu będącego przedmiotem zamówienia 1

12 2.4 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu nasobnego w ilości 3 egz. 2.5 Dostarczenie instrukcji serwisowej radiotelefonu przewoźnego w ilości 3 egz. możliwość programowania wszystkich funkcji 2.6 dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji. 2.7 możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie, w trybie serwisowym Zestaw do programowania zamknięty w 2.8 walizce/pojemniku przystosowanym do transportu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem 2.9 Możliwość pracy bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania przez min. 2 godz. Nieodpłatne przekazywanie zamawiającemu przez 2.10 wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy 2.11 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl. dla całej dostawy 2.12 Instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. dla całej dostawy V. ŁADOWARKA BIURKOWA 3 kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 6-stanowiskowa do radiotelefonów, o których mowa w pkt. 1.1 I 1.2 umożliwiająca ładowanie oraz regenerację akumulatorów radiotelefonów, o których mowa w pkt. I 1.3 umożliwiająca ładowanie i regenerację akumulatorów i radiotelefonów z akumulatorami 1.4 optyczna sygnalizacja stanu ładowania akumulatora 1.5 sygnalizacja stanu, gdy akumulator nie może być ładowany 1.6 ładowanie szybkie 1.7 obsługa akumulatorów NiCd, NiMH, LiIon 1.8 sterowanie procesorowe 1.9 maksymalny czas ładowania 4 godz napięcie zasilające 230 V AC 1.11 waga max. 4000g 1.12 instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej 3 kpl instrukcja serwisowa w języku polskim w wersji elektronicznej 1 kpl. Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi VI. AKCESORIA DO RADIOTELEFONU OPISANEGO W PKT. I, zapewniające współpracę z nim bez konieczności montażu przez Zamawiającego dodatkowych elementów, montowane bez użycia narzędzi kpl. L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego 1.1 zestaw kamuflowany 2-cz., wkładka głośnikowa Extra Loud, kolor cielisty Cecha oferowana przez Wykonawcę Uwagi 1

13 1.2 przedłużacz pneumatyczny o dł. min. 55 cm, kolor przeźroczysty 1.3 wkładka gumowa douszna kolor cielisty lub przeźroczysty 1.4 akumulatory NiMH o pojemności minimalnej 1800 mah 1.5 klips do pasa UWAGA: W zakresie pkt. IV.2. (Zestaw do programowania radiotelefonów, o których mowa w pkt. I i II bez modułu szyfrującego, wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym zaprogramowanie wszystkich podstawowych oraz poniższych funkcji radiotelefonu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lub całkowitego odstąpienia od dostawy ww. asortymentu w przypadku zaoferowania (w pkt. I lub II) radiotelefonów, do których zestawy umożliwiające ich programowanie znajdują się już na wyposażeniu BOR. W ramach dostawy wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego dla 10 osób nieodpłatne szkolenie z obsługi i programowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia zostanie uzgodniony pomiędzy stronami przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na bezawaryjną pracę wszystkich ww. oferowanych wyrobów na okres min. 3 lata z wyjątkiem akumulatorów, na które wymagana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.. Szybkość reakcji wykonawcy na zgłoszenie (drogą faxową) usterki ww. wyrobów max. 3 dni robocze. 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 30/2007/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 1 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 1 czerwca 2016 r. MAZOWECK URZĄD WOJEWÓDZK W WARSZAWE WYDZAŁ BEZPECZEŃSTWA ZARZĄDZANA KRYZYSOWEGO pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84 www.mazowieckie.pl Warszawa, 6 czerwca 2016 r. WBZK-.271.9.2016

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa oraz instalacja sprzętu do rozbudowy systemu DMR w KWP w Opolu Zamówienie obejmuje dostawę i instalację sprzętu radiokomunikacyjnego przeznaczonego do rozbudowy eksploatowanego

Bardziej szczegółowo

Doposażenie ZRM w elementy łączności radiowej miejsce wyczekiwania

Doposażenie ZRM w elementy łączności radiowej miejsce wyczekiwania Spis treści Zadanie 2 Doposażenie ZRM w elementy łączności radiowej miejsce wyczekiwania... 1 Radiotelefon stacjonarny szt. 2... 1 Zasilacz z akumulatorem do radiotelefonu szt. 2... 2 Radiotelefon nasobny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu do łączności radiowej

Specyfikacja techniczna sprzętu do łączności radiowej Załącznik siwz nr 6 Specyfikacja techniczna sprzętu do łączności radiowej ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE SPRZĘTU L.p. Sprzęt Ilość 1. Rozbudowa stacji retransmisyjnej 1 kpl. 2. Stacja retransmisyjna 1 kpl. 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2 ZADANIE NR 1 1. Radiotelefon nasobny pracujący w systemie TETRA - TYP 1 1.1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr PT Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S oraz sprostowanie nr 2016S

Postępowanie nr PT Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S oraz sprostowanie nr 2016S PT.2370.4.5.2016 Poznań, dnia 7 października 2016r. Postępowanie nr PT.2370.4.2016 Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S-172-308882 oraz sprostowanie nr 2016S-173-310783

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych.

Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe przystosowanie 4 karetek Prudnickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Rozdział 1. Przyjęta terminologia i skróty W załączniku przyjęto następującą terminologię i skróty: Sprzęt radiokomunikacyjny radiotelefony bazowe\retransmisyjne\przewoźne\noszone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 28.11.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl www.trx.pl

Bardziej szczegółowo

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Alan 100 Plus,, Liczba kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Zasilanie: 13,8 V prąd stały Wymiary zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego. Część A

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego. Część A Załącznik nr 2 do Zapytania o udzielenie informacji nr 28/11/IT/2016 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego Część A I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH RADIOTELEFONÓW NOSZONYCH

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: DIZ / 70 / 2012 Numer ogłoszenia: 197913-2012; data

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SDM4600 SGM5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SDM4600 SGM5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 TRX S.C SDM4600 SGM5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 14.04.2015 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email.

Bardziej szczegółowo

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Producent: CTE International s.r.l. Importer: Alan Telekomunikacja Sp z o.o. Wyprodukowano w Chinach WPROWADZENIE Midland G11 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujący

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM Załącznik nr 2 18_ZO_2016 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności i informatyki- Radiostacje UKF dla 183 krt Plewki. Kod CPV: 32584000-0

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Plac Zamkowy Warszawa

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Plac Zamkowy Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu z oprogramowaniem w ramach modernizacji i rozbudowy systemu łączności radiowej 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiotelefon PMR446 Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Oprogramowanie do programowania (opcjonalne) 2 Zawartość opakowania Główne cechy 3 Główne elementy sterujące i części radiotelefonu 4 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723 Kraków: Dostawa radiotelefonów dla Straży Miejskiej Miasta

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY TYPU EKONOM

PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY TYPU EKONOM PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY TYPU EKONOM Przenośny zestaw nagłaśniający EKONOM stanowi pełną technikę nagłośnieniową bez kabli, wyjątkowo lekka i przyjemną w formie konstrukcje. Zapewnia wspaniałe nagłośnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Numer ogłoszenia: 188256-2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S Instrukcja obsługi Smolec, styczeń 2017 Strona 1 z 5 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-2-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

1 Ciągły cykl pracy (100% czasu) z mocą 25-40W. 2 Zapewnia jednoczesne retransmisje dwóch kanałów (głosowych albo danych) w trybie TDMA.

1 Ciągły cykl pracy (100% czasu) z mocą 25-40W. 2 Zapewnia jednoczesne retransmisje dwóch kanałów (głosowych albo danych) w trybie TDMA. DR 3000 Przemiennik 1 2 3 4 6 5 1 Ciągły cykl pracy (100% czasu) z mocą 25-40W 2 Zapewnia jednoczesne retransmisje dwóch kanałów (głosowych albo danych) w trybie TDMA. Standardowy zestaw przemiennika Przemiennik

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S Instrukcja obsługi Smolec, kwiecień 2016 Strona 1 z 7 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-3-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający Załącznik nr 1B do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający I. Rodzaj sprzętu nagłaśniającego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1 Niskonapięciowa matryca 8x8 urządzenie centralne

Bardziej szczegółowo

www.radmor.com System DMR Arkadiusz Bączek ISO 9001 AQAP 2110

www.radmor.com System DMR Arkadiusz Bączek ISO 9001 AQAP 2110 System DMR Arkadiusz Bączek Plan prezentacji 1. Wstęp - Ogólne informacje o DMR 2. Radiotelefony doręczne 3. Radiotelefony kamuflowane 4. Radiotelefon przewoźny 5. Repeater 6. Singlesite i Multisite 7.

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 Midland GB1 to nieduży, samochodowy radiotelefon pracujący w standardzie PMR-446, dopuszczonym do swobodnego używania prawie w całej Europie. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Krótka specyfikacja

Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Krótka specyfikacja Wymagania systemu komunikacji głosowej dla UGV (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP nr 6 Strona 1 Spis treści 1 ZAKRES 3 1.1 IDENTYFIKACJA 3 1.2 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III Downloaded from www.cbradio.nl URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu. Nastepnie podłaczamy

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 WIDOK RADIOTELEFONU 1. ON-OFF/VOLUME

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012 MotoSDM SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 18.05.2012 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Hytera DMR PD605, PD665 i PD685. Radiotelefony profesjonalne DMR

Hytera DMR PD605, PD665 i PD685. Radiotelefony profesjonalne DMR Hytera DMR PD605, PD665 i PD685 Radiotelefony profesjonalne DMR Wybierz model dla swoich potrzeb! PD685 PD665 PD605 2 PD605 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antena 2 Pokrętło zmiany kanałów 2 33 PTT 44 Przycisk programowalny

Bardziej szczegółowo

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L Zestaw transmisyjny sygnałów Audio / Video na paśmie 5.8GHz AV-LINK to system transmisji radiowej, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału Video

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 70 / 2012

Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 70 / 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85 % oraz ze środków Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2

na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.11.2015 r. na doposażenie systemu nagłośnienia dwóch laboratoriów o powierzchni ok. 155m 2 i ok. 200m 2 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kolorowa kamera bezprzewodowa ze statywem i pojemnikiem na baterie. Xcam2. Nr zam Instrukcja obsługi.

Kolorowa kamera bezprzewodowa ze statywem i pojemnikiem na baterie. Xcam2. Nr zam Instrukcja obsługi. Kolorowa kamera bezprzewodowa ze statywem i pojemnikiem na baterie. Xcam2. Nr zam. 753603 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją. I. Zastosowanie. Zakres zastosowania

Bardziej szczegółowo

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F Midland 210 DS Ricetrasmettitore CB CB Transceiver CB Funkgerät Transceptor CB Emetteur-récepteur CB Radio CB Πομποδέκτης CB CB Zendontvanger Radiotelefon CB R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F /

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB 1 S t r o n a SPIS TREŚCI OBSŁUGA 2 INSTRUKCJE 2 DANE TECHNICZNE 3 REGULACJA I PODŁĄCZENIA 4 DEKLARACJA CE 5 UWAGA, ABY WYELIMINOWAĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Tester DMX typu TD-1

Tester DMX typu TD-1 Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester DMX typu TD-1 ZADAJNIK i ODBIORNIK

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO.

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Model AV-300-MINI-L v2.0 Zestaw transmisyjny sygnałów AV na paśmie 5.8GHz, dedykowany do wind

Model AV-300-MINI-L v2.0 Zestaw transmisyjny sygnałów AV na paśmie 5.8GHz, dedykowany do wind Model AV-300-MINI-L v2.0 Zestaw transmisyjny sygnałów AV na paśmie 5.8GHz, dedykowany do wind AV-300-MINI-L to system transmisji radiowej, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału (kompozytowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Opis dotyczy WOUZ: Nr ACR /157/2014

Opis Przedmiotu Zamówienia. Opis dotyczy WOUZ: Nr ACR /157/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Opis dotyczy WOUZ: Nr ACR-2225-07/157/2014 Przedmiotem usługi jest naprawa i dostosowanie parametrów działania komponentów peryferyjnych (mikrofony, słuchawki,

Bardziej szczegółowo

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.:

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU BAZOWEGO S.H.C - PR 1000B PMR 446 / LPD 433 MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: 547 42 22 http: www.maycom.pl e-mail: maycom@maycom.pl 2 INSTALACJA BATERII

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w ramach projektu Równy Start projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R IMPORTER: PHU MERX SPÓŁKA JAWNA 33-300 Nowy Sącz; ul. Nawojowska 88B; tel. +48 18 443 86 60; www.merx.com.pl SPIS TREŚCI Zawartość zestawów......................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B Dokumentacja techniczno ruchowa V2.0 Wrocław, wrzesień 2013 Sygnalizator akustyczny SA-3-B Strona 1 z 12 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3-B Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika BIG-I Auto Samochodowy lokalizator GPS Instrukcja użytkownika www.bigimobile.com 1. Wprowadzenie Dziękujemy za zakup urządzenia BIG-I Auto. Urządzenie dzięki odbiornikowi GPS określa swoją pozycję i za

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności. LP Asortyment Ilość JM Załącznik nr 2 18_ZO_2016 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia akcesoria do sprzętu łączności i informatyki- Radiostacje UKF dla 183 krt Plewki. Kod CPV: 32584000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej I. Tryb zamówienia: przetarg

Bardziej szczegółowo