OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 1

2 RYSUNEK NR 1 2

3 RYSUNEK NR 2 3

4 RYSUNEK NR 3 4

5 RYSUNEK NR 4 5

6 L.p. Wyszczególnienie Warunki ogólne Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 1 rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1421), norm PN-EN i PN-EN Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy 2 określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, 3 zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Podwozie z kabiną 4 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż Kategoria pojazdu (wg PN-EN ): 1 (miejska). Napęd 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego mostu 5 napędowego. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 290 KM, spełniającym normę min 6 Euro 6. Skrzynia biegów automatyczna lub mechaniczna z automatycznym sterowaniem zmianą biegów (tzw. zautomatyzowana). Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura 7 silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km. 8 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 9 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max mm; 10 Rozstaw osi min mm. 11 Długość zabudowy - min mm. 12 Zawieszenie pojazdu pneumatyczne. 13 Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w systemem zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania. Oś tylna z kołami bliźniaczymi lub pojedynczymi. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach 14 utwardzonych i poza nimi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe, montowane na pojeździe 15 z możliwością łatwego demontażu. Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego 16 innego pojazdu. 17 Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, trzyosobowa w układzie miejsc

7 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, indywidualne regulowane oświetlenie stanowiskowe na konsoli obok siedzenia dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ musi posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), klimatyzację, lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe dojazdowe - przednie, szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie, sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, sygnalizacja wysunięcia masztów, na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscy łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. nad kabiną kierowcy zamontowana nadbudowa (spoiler), dostosowana do wysokości zabudowy, oznakowana z zewnątrz znakiem graficznym informującym o zakazie stawania. za kabiną zamontowane owiewki boczne. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny na pasmo PSP z dodatkowym głośnikiem. Szczegółowe wymagania zgodnie ze specyfikacją radiotelefonów, kompatybilne z system radiowym zastosowanym na pojeździe. Należy zastosować układ dostosowujący zasilanie radiotelefonu z instalacji pojazdu. W kabinie zainstalowany terminal systemu nadzoru pojazdów przystosowany do zasilania z instalacji pojazdu. W kabinie kierowcy zainstalowany interkom umożliwiający kontakt głosowy z przedziałem operatorów podczas jazdy. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki akumulatorów). Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Układ zasilania akumulatorów przystosowany również do ładowania z instalacji zewnętrznego zasilania pojazdu dedykowanego do zasilania obwodów zainstalowanych w zabudowie pojazdu. Należy zastosować alternator przystosowany do zasilania standardowych obwodów pojazdu przy jednoczesnym zapewnieniu mocy (podczas pracy na postoju) dla oświetlenia pola pracy, sygnałów uprzywilejowanych (podczas pracy na postoju) oraz doładowania baterii akumulatorów zabudowy zasilających systemy teleinformatyczne (podczas jazdy). Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz głośnik(i) o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny i jedna niebieska typu LED z tyłu w górnej części zabudowy - zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo 7

8 dostępnym dla kierowcy i dowódcy (dopuszcza się dwa niezależne włączniki). Tylna lampa sygnalizacyjna, z wyłącznikiem zamontowanym w kabinie kierowcy, umożliwiającym jej odłączenie, w przypadku jazdy w kolumnie. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu na wysokości min m. Dodatkowo po 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących 24 wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo włącznik kamery na desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy. Pojazd musi być wyposażony w lampy przednie przeciwmgielne oraz lampy do jazdy dziennej. Wszystkie lampy 25 (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Kolorystyka: nadwozie - RAL 3000, 26 błotniki i zderzaki - białe, podwozie - czarne lub ciemno szare. 27 Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny. Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny 28 oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnice proszkowe 2 kg. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę 6 kg z gazowym czynnikiem gaśniczym dostosowanym do gaszenia 29 urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 1000 V zainstalowaną w przedziale B. Pojazd wyposażony w kanistry na paliwo do agregatu, o pojemności wystarczającej na min. 16 godzin pracy przy średnim obciążeniu, jednak nie mniej niż 3 jednakowe sztuki oraz lejek do tankowania dopasowany do otworów wlewowych agregatów i wylotów z kanistrów tak, aby tankowanie mogło być przeprowadzone 30 przez jedną osobę. Kanistry i lejek zabezpieczone przed przewróceniem w czasie transportu i przewożone w odizolowanej, wentylowanej zamykanej skrytce na zewnątrz. Kanistry odpowiednie do zasilania agregatu poprzez wężyk i zawór trójdrożny. Wężyk przechowywany wraz z kanistrami. Zabudowa: Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany), jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Cała powłoka zewnętrzna oprócz powierzchni szklanych powinna być zabezpieczona trwale przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. Dopuszcza się zamocowanie zabudowy na ramie pośredniej stalowej lub wykonanej z innych materiałów 31 zabezpieczonych przed korozją lub odpornych na korozję. Dopuszcza się zastosowanie miejscowych wzmocnień wykonanych ze stali nierdzewnej, wklejonych lub trwale zamontowanych do laminatu poliestrowo-szklanego. Stosowanie ww. wzmocnień dopuszcza się w miejscach montażu osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) lub w miejscach połączenia zabudowy z ramą pośrednią. Zewnętrzne powierzchnie pokrycia wewnętrznego pojazdu muszą być wykonane z materiałów odpornych 32 na uszkodzenia mechaniczne, łatwych do utrzymania w czystości i absorbujących fale radiowe. W zabudowie pojazdu należy przewidzieć przedziały: przedział B na zabudowę infrastruktury teletechnicznej, energetycznej oraz instalację sprzętu radiowego i teleinformatycznego, przedział C umożliwiający ergonomiczną pracę dla 2 dyspozytorów, fotele transportowe zamontowane na stałe obrotowe, z regulacją pochylenia oparcia oraz położenia w poziomie, fotele mają być przystosowane 33 do przewożenia ludzi, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, zagłówki, podłokietniki, przedział D (przedział dowódczo - sztabowy), umożliwiający ergonomiczną pracę dla 6 osób przy stole sztabowym. Szczegółowe rozmieszczenie przedziałów B, C i D należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM na etapie projektu koncepcyjnego. 8

9 Przedział B stanowi zamykany, z możliwością dostępu, przedział techniczny z zestawem stojaków Rack wykonany w standardzie 19 wraz z wszelkimi instalacjami paneli krosowych instalacji sieci strukturalnej, instalacji antenowych oraz instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do montażu urządzeń teleinformatycznych. Stojak strukturalny musi posiadać niezależne zawieszenie gwarantujące amortyzacje wstrząsową gwarantującą bezpieczeństwo dla zamontowanych w nich urządzeń. Szafy strukturalne muszą być wyposażone w wewnętrzny panel wentylatorów z termostatem wymuszających obieg powietrza, system antywstrząsowy tłumiące drgania pionowe i poziome. Stojak musi być zamontowany w stabilny zabezpieczony sposób. Montaż urządzeń musi uwzględniać warunki zminimalizowania wzajemnego oddziaływania-interferencji fal elektromagnetycznych oraz gwarantować bezpieczeństwo ochrony przeciwporażeniowej dla obsługi. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM po podpisaniu umowy. Przy doborze wielkości stojaków strukturalnych należy zaplanować rezerwę w ilość min. 10U na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez UŻYTKOWNIKÓW. Schematy instalacji oraz prezentacja systemów przedstawiono na rysunkach nr 1-4. Przedział B musi zostać oddzielony od przedziałów C i D trwałą ścianką, na całej szerokości i wysokości zabudowy gwarantującej dostateczne odseparowanie dźwiękowe i termiczne. W przedziale B należy zastosować niezależny system klimatyzacji dedykowany do pracy w serwerowniach. Klimatyzator na czynnik chłodniczy R407C. Moc chłodnicza jawna dostosowana do mocy zainstalowanych urządzeń. Klimatyzator przystosowany do pracy w architekturze otwartej (bez zabudowy zimnego / otwartego korytarza). Utrzymanie temperatury na poziomie 24 0 C, dodatkowo możliwość wizualizacji temperatury, wilgotności (wilgotność wynikowa) na panelu kontrolnym w przedziale C. W przedziale B powinna być zainstalowana rozdzielnica elektryczno-sterownicza dla sieci energetycznej, zawierająca układy sterowania pracą agregatu prądotwórczego, zabezpieczenia nadprądowe oraz wizualizację parametrów pracy. Schematy funkcji oraz systemu zarządzania przedstawiono na rysunku nr 4. Przedziały C i D muszą zostać oddzielone przesuwną ścianką umożliwiającą całkowite oddzielenie obu przedziałów z zachowaniem funkcjonalności oddzielenia akustycznego. Oddzielenie przedziałów musi posiadać również możliwość całkowitego demontażu, zapewniając możliwość połączenia obu przedziałów zapewniając zwiększenie powierzchni przestrzeni sztabowej. Usytuowanie oraz wielkość oddzielenia należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM. W zabudowie należy wykonać dwa wejścia z czego jedno wejście należy wykonać z tyłu pojazdu bezpośrednio do przedziału D z możliwością blokady w pozycji w pełni otwartej oraz o kąt 90. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w zabezpieczenie przed możliwością niepowołanego otwarcia z zewnątrz. Przy drzwiach wejściowych do przedziału D zainstalować przycisk sygnalizatora akustycznego (dzwonka). Miejsce usytuowania drzwi należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM. Zabudowa musi posiadać co najmniej dwa okna w przedziale C i co najmniej dwa okna w przedziale D (po jednym na każdą stronę pojazdu) otwierane i/lub przesuwane gwarantujące możliwość dodatkowego wentylowania przestrzeni, posiadające osłony przeciwsłoneczne oraz całkowicie zaciemniające. Półki i elementy wyposażenia przedziałów C i D powinny być wykonane z materiałów, potwierdzający możliwość stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Kolorystyka oraz zastosowanie materiałów zabudowy przedziałów wykonawca musi uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM na etapie projektu koncepcyjnego. W przedziałach C i D należy zamontować tablice magnetyczne suchościeralne o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 2m2 z zapasem magnesów i kompletem 6 kolorów pisaków i mazaka(ścierki). Przedziały C i D należy wyposażyć w szafki, szuflady i schowki do przewozu wyposażenia oraz materiałów operacyjnych. Ich konstrukcja musi zabezpieczać przed samoczynnym otwieraniem się drzwi/szuflad podczas jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie sprzętu; materiały użyte do budowy nie mogą powodować wyładowań elektrostatycznych. Rozmieszczenie blatu, szuflad, półek, i pozostałych elementów zabudowy przedziałów wykonawca musi uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM na etapie projektu koncepcyjnego. Przedział C należy wyposażyć w blat roboczy do pisania oraz ustawienia na nim sprzętu teleinformatycznego, zamykane szafki, szuflady oraz schowki do przewożenia wyposażenia teleinformatycznego. Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. W przedziale D należy przewidzieć zainstalowanie następujących urządzeń: 2 szt. monitorów prezentacyjnych, urządzeń peryferyjnych tj. klawiatury, myszki, czytniki kart, 9

10 dodatkowymi złączami USB do zestawów komputerowych w obudowie RACK zainstalowanych w szafach strukturalnych w przedziale B, 2 szt. stacjonarnych telefonów IP, 2 szt. manipulatorów do radiotelefonów przewoźny na pasmo PSP z dodatkowym głośnikiem według wymagań zgodnie ze specyfikacją radiotelefonów kompatybilne z system radiowym zastosowanym na pojeździe, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner). Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM na etapie projektu koncepcyjnego. Przedział D należy wyposażyć blat(stół) służący do analizy dokumentacji, prezentacji szkiców i obrazów wyświetlanych na monitorze zainstalowanym nad blatem/stołem. Należy zapewnić system selektywnego przełączania źródeł sygnałów wideo wyświetlanych na monitorze projekcyjnym. Przedział D należy wyposażyć w moduł prezentacji w postaci monitora projekcyjnego/telewizora projekcyjnego. Przy zestawie prezentacyjnym należy zainstalować kodek wideokonferencyjny umożliwiający rejestrację do systemu wideokonferencyjnego Zamawiającego. Należy zainstalować skaler (system selektywnego przełączania źródeł sygnałów wideo i wyświetlania ich ekranach monitorów/telewizorze projekcyjnym) sygnałów wideo. Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy zamontować mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. W przedziale D należy zamontować następujące urządzenia: 2 szt. stacjonarnych telefonów IP, 6 szt. bezprzewodowych telefonów IP wraz z zestawem ładowarki wielostanowiskowej, 1 szt. punktu dostępowego WiFi zapewniającego zasięg dla przedziałach C i D, manipulatora radiotelefonu przewoźny na pasmo PSP z dodatkowym głośnikiem według wymagań zgodnie ze specyfikacją radiotelefonów kompatybilne z system radiowym zastosowanym na pojeździe, 2 zestawy ładowarek wielostanowiskowych do radiotelefonów nasobnych, 12 szt. radiotelefonów nasobnych z ukompletowaniem akcesoriów, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner). Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM. W przedziałach C,D powinna być wykonana instalacja oświetleniowa z możliwością stopniowego regulowania natężenia oświetlenia. Drogi komunikacyjne, wyjścia oraz ewentualne przeszkody przy wyłączeniu oświetlenia należy oznaczyć wskaźnikami LED. Dodatkowo w przedziale C należy zainstalować regulowane punkty oświetleniowe po jednym dla każdego stanowiska. Podłoga w przedziałach C i D powinna być w wykonaniu anty poślizgowym, powinna zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie czystości oraz powinna nachodzić do wysokości ok. 10 cm na ściany. Wysokość wewnętrzna przedziałów C i D min 2000 mm, Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalne obniżenie wysokości bez ostrych krawędzi na powierzchniach, w których nie występuje komunikacja. W przedziale C lub D zamontowany radioodtwarzacz samochodowy z wyświetlaczem, obsługą płyt CD i formatu mp3 oraz złączem USB wraz z podłączoną anteną umieszczoną na dachu oraz instalacją głośnikową rozprowadzoną w przedziale C i D (minimum po dwa głośniki na przedział), z możliwością jej selektywnego wyłączenia. Monitor/telewizor projekcyjny zainstalowany z tunerem DVBt oraz instalacją antenową przystosowany do odbioru telewizji naziemnej. Wyposażenie socjalne w przedziale D zawierające: lodówkę z blokadą drzwi zasilaną z sieci 230V i/lub 12V o minimalnej pojemności 60 litrów. Lodówka powinna być zasilana również podczas jazdy; dystrybutor wody pitnej umożliwiający jej chłodzenie i podgrzewanie wyposażony w plastikowy pojemnik wody o pojemności min. 18 l. Pojemniki z wodą w czasie transportu muszą być przechowywane poza urządzeniem i zabezpieczone przed przemieszczaniem. Wraz z pojazdem należy dostarczyć dwa pełne pojemniki z wodą, automat ciśnieniowy, umożliwiający mielenie i parzenie kawy ziarnistej oraz funkcję parzenia herbaty przez emisję gorącej wody, zamykany schowek (szafkę z blokadą drzwiczek) na artykuły socjalne. W przedziałach C i D należy zastosować ogrzewanie urządzeniem niezależnym od pracy silnika samochodu zapewniającym niezależne sterowanie temperatura z obu przedziałów o wydajności pozwalającej na ogrzanie wszystkich przestrzeni pojazdu od -5 do 0 C w czasie poniżej 15 minut oraz co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. Przedziały C i D klimatyzowane automatycznym urządzeniem zapewniającym niezależne sterowanie temperaturą z obu przedziałów o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu całej zabudowy w granicach C przy temperaturze zewnętrznej +35 C i bezpośrednim nasłonecznieniu. Wymienniki chłodnicze powinny być zamocowane w miejscach, które nie będą uciążliwe dla użytkowników 10

11 pojazdu. Z prawej strony pojazdu na długości zabudowy przedziałów od strony drzwi wejściowych do przedziałów zainstalowana na stałe, roleta zadaszeniowa (markiza). Na dachu zabudowy należy wykonać podest roboczy wykonany z materiałów odpornych na korozję, w wykonaniu antypoślizgowym, z relingiem (barierką) zabezpieczającą wokół podestu o wys cm, umożliwiający pracę min. 1 osoby (min. 100 kg) oraz przewożenie sprzętu (min. 100 kg), bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Podest musi umożliwiać dostęp do masztów antenowych tak aby był możliwy montaż anten. Na podeście należy wykonać zamontowaną na stałe zamykaną skrzynię, wykonaną z materiałów odpornych na korozję, wodo i pyłoszczelną, umożliwiającą przewożenie osprzętu mocującego do anten oraz innego osprzętu, który będzie dostarczone wraz z samochodem. Wymiary skrzyni muszą umożliwiać transport anten dostarczonych wraz z samochodem nie mniejsze jednak niż: dł. ok. 200, wys. ok. 30, szer. ok. 60 [cm]. Pojazd należy wyposażyć w zamocowaną na stałe drabinkę, służącą do wejścia na dach zabudowy. Wszelkie skrzynki i skrytki znajdujące się na zewnątrz zabudowy muszą być otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, zabezpieczone zamkami na klucz. Zabudowa pojazdu musi być wyposażona w 2 maszty teleskopowe o wysokości min. 12 m i 1 maszt do instalacji wolnostojącej min. 7 m (wysokości mierzone od podłoża). Wysuwanie i chowanie masztów musi odbywać się automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Instalację panelu sterowniczego do obsługi masztów należy zlokalizować w taki sposób aby możliwa była kontrola wzrokowa prawidłowości wysuwu masztów, możliwość zatrzymania wysuwu masztów w dowolnym położeniu. Wysunięcie masztów musi być sygnalizowane na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Na masztach przewiduje się głowicę do mocowania: 2 anten bazowych oraz wyposażenia teleinformatycznego. Głowice masztów wyposażone w obrotnice do instalacji anten panelowych sterowanych z przedziału C, sygnalizację świetlną ostrzegawczą. Anteny bazowe muszą spełniać następujące parametry: charakterystyka promieniowania dookólna, polaryzacja pionowa, praca w paśmie min MHz, dla częstotliwości MHz WFS max. 1,5, zysk energetyczny min. 3 dbd (5,15 dbi), impedancja 50 ohm praca bez przeciwwag, masa całkowita max. 1,5 kg, podłączenie za pomocą wtyku N, galwaniczne zabezpieczenie odgromowe zwarta dla prądu stałego, wykonana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, długość całkowita max. 3,5m, konstrukcja jednolita, nieskładana, odporność na wiatr min. 150 km/h (ok. 42 m/s). Instalacje antenowe należy zakończyć w szafie strukturalnej przedziału B w miejscu instalacji sprzętu radiotelefonicznego. Instalacje należy prowadzić na zewnątrz masztu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas rozkładania i składania masztu, a podczas transportu mają być zabezpieczone przed przemieszczaniem i rozwijaniem. Złącza antenowe mają być zabezpieczone w czasie transportu i podczas pracy przed skutkami oddziaływania atmosferycznego. Instalacje antenowe muszą być wykonane przy użyciu przewodów o tłumienności poniżej 5dB/100m i impedancji 50Ω, mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające (typu odgromnik). Maszty muszą posiadać instalacje sieci strukturalnej po 4 punkty sieci LAN zakończonej złączami w wykonaniu IP67. Na jednym z masztów należy zainstalować obrotową kamery monitoringu wizyjnego w obudowie w wykonaniu wodoodpornym IP66 zasilanych poprzez punkty sieci strukturalnej. Na jednym z masztów należy przewidzieć miejsce do instalacji urządzeń bezprzewodowej transmisji i odbioru danych wraz z hermetycznymi rozdzielnicami z zasilaniem poprzez przewody instalacji strukturalnej. Funkcjonalności oraz elementy do instalacji na masztach antenowych przedstawiono na rysunkach nr 1-3. Właściwy dobór sprzętu i instalacji radiotelefonicznej należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. Pojazd musi być wyposażony w 2 agregaty prądotwórcze: pierwszy 3-fazowy gwarantujący wydajność mocy min 12kVA, drugi przenośny 1-fazowy gwarantujący wydajność mocy min 2kVA. Agregaty powinny gwarantować czas pracy przy pełnym obciążeniu min 2 godziny. Funkcje zasilania obwodów z poszczególnych 11

12 agregatów przedstawiono na rysunku nr 4 - Warstwa zasilania. Agregat prądotwórczy 3-fazowy musi posiadać wykonanie z ograniczonym poziomie emisji hałasu na poziomie 88 db(a) ciśnienie akustyczne (10m, na biegu jałowym) na poziomie 58 db(a). Agregat wyposażony w silnik spalinowy musi spełniać wymagania normy emisji spalin 2002/88 EC. Wylot spalin należy zainstalować w taki sposób aby uniemożliwić wnikanie spalin do wnętrza pojazdu. Instalacje zasilające prowadzone wewnątrz pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sterowanie pracą agregatu 3-fazowego załączenie i wyłączenie należy zapewnić z panelu sterowniczego z przedziału C. Panel sterowniczy musi zapewnić wizualizację parametrów pracy agregatów takich jak: poziom obciążenia, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, temperatury. Agregaty należy zamontować na pojeździe w taki sposób, aby został zapewniony łatwy dostęp do zbiorników w celu uzupełnienia paliwa. Pojazd należy dodatkowo wyposażyć w komplet przedłużaczy na zwijadłach umożliwiających pracę agregatów poza pojazdem o łączonej odległości min. 50m, wyposażonych w konektory umożliwiających zasilanie pojazdu z instalacji zewnętrznych 1 i 3 fazowych. Właściwy dobór agregatów instalacji zasilającej oraz przedłużaczy należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. Warunki serwisowe i czasy naprawy dla agregatów zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w umowie dla pojazdu i nadwozia. 57 Pojazd musi być wyposażony w czujniki tlenku węgla, sygnalizacja w przedziałach C i D Pojazd musi być wyposażony w instalacje energetyczne zasilające obwody zabudowy podzielone na następujące sekcje: Separowany obwód gwarantowany zasilany z zewnętrznej sieci energetycznej, agregatu prądotwórczego oraz baterii akumulatorów, poprzez inwerter zasilający obwody odbiorcze 230V prądu przemiennego dla obwodów teleinformatyczne w przedziale D oraz wybrane obwody sieci wewnętrznych w przedziałach B, C i D oraz 12V prądu stałego zasilających systemy radiowe. Gniazda w/w obwodów powinny być oznaczone i zabezpieczone przez podłączaniem niepowołanym urządzeń odbiorczych. W/w obwody powinny mieć automatyczny system wyboru priorytetu (wyższy zewnętrzny, niższy z agregatu, najniższy z baterii akumulatorów oraz nie powinny mieć wyprowadzonych gniazd zasilających na zewnątrz pojazdu. Ilości gniazd typu DATA w poszczególnych przedziałach należy uzgodnić z zamawiających na etapie projektu koncepcyjnego. Dobór pojemności baterii akumulatorów do systemu inwerterowego należy dobrać w taki sposób aby przy nominalnym zasilaniu urządzeń zasilanych z obwodów gwarantowanych (bez zasilania z sieci zewnętrznej oraz agregatu) zapewnić min. 2 godzin czas pracy do poziomu 20% pojemności akumulatorów. Baterie akumulatorów muszą posiadać ochronniki zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Minimalne wymagania dla inwertera: Moc dobrana w zależności od zapotrzebowania energetycznego. Dwa wejścia prądu przemiennego ze zintegrowanym przełącznikiem samoczynnego załączania rezerwy. Urządzenie zasilane z dwóch niezależnych źródeł prądu przemiennego, np. zewnętrznego źródła zasilania i agregatu prądotwórczego bądź dwóch agregatów. W przypadku awarii sieci lub odłączenia generatora bądź zewnętrznego źródła zasilania przejmie funkcję zasilania podłączonych obwodów zasilających z baterii akumulatorów. Szybkie przełączanie zasilania (poniżej 20 milisekund), tak aby urządzenia teleinformatyczne i inny sprzęt elektroniczny mogły działać bez zakłóceń. Urządzenie musi samoczynnie zapobiegać przeciążeniu, dla strony zasilania akumulatorowego - ładowanie akumulatora musi zostać ograniczone w sytuacji, w której mogłoby dojść do przeciążenia. Dla obwodów odbiorczych moc wyjściowa agregatu prądotwórczego lub zewnętrznego źródła zasilania musi zostać zwiększona przy większym poborze energii z akumulatora. 2. Separowany obwód zasilany z zewnętrznej sieci energetycznej i agregatu prądotwórczego zasilający obwody odbiorcze systemów wentylacji oraz klimatyzacji w przedziale B C i D. W/w obwody powinny mieć automatyczny system wyboru priorytetu (wyższy zewnętrzny, niższy z agregatu) obwodu zasilającego oraz nie powinny mieć wyprowadzonych gniazd zasilających na zewnątrz pojazdu. 3. Separowany obwód zasilany z zewnętrznej sieci energetycznej i agregatu prądotwórczego zasilający obwody odbiorcze 230V prądu przemiennego do zasilania urządzeń pomocniczych B C i D. Gniazda w/w obwodów powinny być jednoznacznie oznaczone. 12

13 Schematy systemów zasilania i obwodów energetycznych przedstawiono na rysunku nr 4 Warstwa zasilania. Szczegółowy rozdział obwodów należy uzgodnić z Zamawiających na etapie projektu koncepcyjnego. Pojazd musi być wyposażony w instalacje sieci LAN do podłączania urządzeń sieciowych poprzez wyprowadzone gniazda RJ45 w zabudowie zakończone w przełącznicach w stojaku RACK w przedziale B. Ilości wolnych gniazd wyprowadzonych w zabudowie w przedziale C 12 szt. (po 6 punktów dla stanowisk dyspozytorów), w przedziale D 8 szt. (po 4 punkty z obu stron stołu sztabowego), na dachu pojazdu 4 szt. (zakończone złączami IP67), na głowicach masztów 8 szt. (po 4 punkty na głowicy zakończone złączami IP67), w tylnej części pojazdu usytuowany zewnętrzny punkt dystrybucji 8 szt. (zakończone złączami IP67). Uwaga - Punkt dystrybucji oprócz złączy JR45 wyposażony z złącza HDMI (źródło wyjściowe podłączone do skalera systemu prezentacyjnego), zasilanie z obwodów niegwarantowanych 230V. Pojazd musi być wyposażony w odpowiednią instalację odgromową i zabezpieczającą ludzi przed porażeniem oraz wszystkie urządzenia przed wzrostem napięcia w przypadku wyładowań atmosferycznych. Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczne urządzenie podporowe/stabilizacyjne (w celu wyeliminowania oddziaływania resorowania pojazdu), zabezpieczające pojazd przed wstrząsami i przechyłami przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. Urządzenie ma mieć możliwość wypoziomowania pojazdu. Pojazd należy zaopatrzyć w sygnalizację świetlną informująca o działaniu urządzenia podporowego oraz sygnał dźwiękowy uruchamiający się w momencie pracy silnika i zwolnienia hamulca postojowego, gdy podpory są rozłożone (sygnalizacja w przedziale kierowcy). Umiejscowienie przyrządów sterowniczych urządzenia podporowego należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM po podpisaniu umowy. Pojazd wyposażony w zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci, zamontowanych w górnej części - co najmniej po dwie z każdego boku zabudowy oraz jedna z tyłu - włączanych indywidualnie. Lampy po prawej stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy oświetlały teren pod nią. Zasilanie lamp z obwodu autonomicznego. Dodatkowo na dachu zabudowy oświetlenie umożliwiające poruszanie się, rozstawianie i obsługę sprzętu w ciemnościach, (włączenie i wyłączenie w przedziale C oraz na podeście zamontowanym na dach zabudowy). Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED, zapewniające oświetlenie min. 20 lux w odległości 1 metra od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie główne o intensywności co najmniej 300 lux dla każdego miejsca pracy (zasilanie z obwodu autonomicznego) oraz awaryjne zasilane z instalacji pokładowej samochodu. Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED w kolorze tzw. białym neutralnym lub ciepłym (niedopuszczalne użycie diod w kolorze białym zimnym). Dodatkowo do stanowisk C i D dołączyć po jednej lampce LED pomocniczej (biurkowej) zamontowanej na stałe z możliwością ustawienia kierunku i wysokości (np. na tzw. gęsiej szyi ). Osobno załączane podświetlenie LED drabinki oraz wszystkich schodków (stopni) wejściowych do pojazdu z kontrolką działania widoczną dla kierowcy. Systemy radiowe: System radiotelefoniczny musi składać się z następujących elementów: 6 radiotelefonów typu przewoźnego z których 4 mają posiadać wyniesione panele zainstalowane 1 w przedziale A, 1 w przedziale D, 2 w przedziale C. Wszystkie zainstalowane radiotelefony muszą posiadać podłączone instalacje antenowe 4 z nich zakończone antenami bazowymi na masztach, pozostałe na pojeździe. Wszystkie zainstalowane anteny wraz z instalacjami należy wykonać w taki sposób aby nie występowała wzajemne oddziaływanie interferencji fal radiowych. Pozostałe 2 wolne zestawy antenowe zainstalowane na pojeździe należy przystosować w wymienne końcówki prętów antenowych, umożliwiających zestrojenie na dowolne pasmo z zakresu MHz do zastosowania integracji z innymi sieciami radiotelefonicznymi. zestaw 12 szt. radiotelefonów nasobnych wraz z 2 szt. zespolonych ładowarek 1 przemiennik radiowy w wykonaniu dedykowanego urządzenia realizującego funkcję zespołu retransmisyjnego, wyposażonego w duplekser zestrojony na wskazane przez Zamawiającego pasmo częstotliwości PSP oraz instalację antenową. Jako instalację antenowe należy przewidzieć instalacje opisane przy masztach antenowych. system/aplikacja integrująca urządzenia radiotelefoniczne obsługiwane na konsolach operatorów w przedziale C. 2 konsole operatorskie zainstalowanych w przedziale operatorów C przewidzianych do sterowania funkcjami radiotelefonów, integrację z systemem telefonii IP oraz prezentacją lokalizacji położenia radiotelefonów mobilnych pracujących w danej sieci radiowej lub przemiennika radiowego, rejestrator korespondencji w wykonaniu do cyfrowego zapisu audio z systemów radiowych 13

14 66 i telefonicznych. Opis funkcji systemu radiowego przedstawiono na rysunku nr 2 Warstwa radiowa. Radiotelefony bazowe typu samochodowego 6 szt. muszą spełniać następujące minimalnie parametry. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe: wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków praca w trybie: simpleks, duo simpleks, praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału), programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s (programowana indywidualnie dla każdego kanału), programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 V), kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), wyłączanie/włączanie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego, wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny, blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu, możliwość instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniające pełne sterowanie zespołem N/O. Parametry techniczne ogólne: modulacja F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie. Parametry techniczne nadajnika: moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 W do 25 W, możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W, dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 khz), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz (dla odstępu 12,5 khz), łączne zniekształcenia modulacji 5%, całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db. Parametry techniczne odbiornika: czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 dbi 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 db, moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W, współczynnik zawartości harmonicznych 5 %, charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz (dla odstępu 12,5 khz). Środowisko i klimatyczne warunki pracy: Radiotelefon przewoźny musi spełniać następujące wymagania normy ETSI EN : w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji 14

15 67 i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M2, minimalny zakres temperatury pracy N/O C, minimalny zakres temperatury składowania C. Zestawy do programowania i strojenia: dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian przez okres gwarancji. Oprogramowanie do programowania radiotelefonów powinno umożliwiać współpracę z radiotelefonami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232. możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do dostarczonych radiotelefonów przewoźnych, możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, instrukcje serwisowe radiotelefonu przewoźnego do każdego zestawu do programowania i strojenia. Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego: zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania, niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o odpowiedniej długości z zabezpieczeniem od strony zasilania i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie), do jednego z radiotelefonów musi być podłączona zewnętrzna antena GPS w celu pozyskiwania informacji lokalizacyjnych dla oprogramowania opisanego w pkt. 68, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego, deklaracja zgodności. Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami: PN-ETS , i ETSI EN Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN i ETSI EN Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN , Zamawiaczy zastrzega sobie prawo do wykonania testów funkcjonalnych spełnienia warunków zgodności ze standardami określonymi w normie. Warunki serwisowe i czasy naprawy dla radiotelefonów zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w umowie dla pojazdu i nadwozia. Radiotelefony nasobne 12 szt. muszą spełniać następujące minimalnie parametry: Ogólne cechy funkcjonalno użytkowe: wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków praca w trybie: simpleks, duo simpleks, praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału), programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s (programowana indywidualnie dla każdego kanału, programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), selektywne wywołanie 5 tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 μv), kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem wybierana programowo na dowolnym kanale), wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym, regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, 15

16 dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji), złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego, itp. Parametry techniczne ogólne: modulacja F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 khz, zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W. Parametry techniczne nadajnika: moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W, możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W, dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 khz), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (preemfaza) 6 db/okt Hz (dla odstępu 12,5 khz), łączne zniekształcenia modulacji 5%, całkowity przydźwięk i szumy własne -40 db. Parametry techniczne odbiornika: czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 db i 0,35 V przy SINAD równym 12 db, moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W, współczynnik zawartości harmonicznych 5 %, charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 db) przy nachyleniu (deemfaza) 6 db/okt Hz (dla odstępu 12,5 khz). Środowisko i klimatyczne warunki pracy: radiotelefon nasobny musi spełniać następujące wymagania normy ETSI EN : zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3, minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu C, minimalny zakres temperatury składowania C. Zestawy do programowania i strojenia: dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian. Oprogramowanie do programowania radiotelefonów powinno umożliwiać współpracę z radiotelefonami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232. Radiotelefony muszą mieć możliwość ich programowania drogą radiową. możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów nasobnych, możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu nasobnego, instrukcje serwisowa radiotelefonu nasobnego do programowania i strojenia, Ukompletowanie zestawu: zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), antena na pasmo użytkowane przez jednostki PSP, wyposażony w moduł GPS, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego, deklaracja zgodności. Wymagania uzupełniające metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami: PN-ETS , i ETSI EN , wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN i ETSI EN , wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN , wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN Zamawiaczy zastrzega sobie prawo do wykonania testów funkcjonalnych spełnienia warunków zgodności ze standardami określonymi w normie. Z zestawem 12 radiotelefonów nasobnych należy dostarczyć: 16

17 2 szt. ładowarek ładowarka 6 stanowiskowych wyposażona we wskaźnik poziomu naładowania każdego modułu, po 1 dodatkowym akumulatorze, litowo-jonowy o pojemności nie mniej niż 1500 mah, mikrofonogłośnik zewnętrzny z kablem spiralnym, z gniazdem słuchawkowym audio Jack, przełącznikiem poziomu głośności, przyciskiem alarmowym, klawiszem programowalnym, spełniającego normę szczelności IP 57, słuchawka do mikrofonogłośnika z kablem spiralnym zakończonym wtykiem audio Jack, antena dwupasmowa VHS MHz /GPS, pokrowiec skórzany przystosowany do radiotelefonu z klawiaturą z zaczepem do paska. Warunki serwisowe i czasy naprawy dla radiotelefonów zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w umowie dla pojazdu i nadwozia. Przemiennik radiowy w wykonaniu dedykowanego urządzenia realizującego funkcję zespołu retransmisyjnego wraz z modułem zasilania podstawowego i rezerwowego akumulatorowego 12V na min. 6 godzin przy założeniu czasu odbioru 6h (100%) i nadawania 1.2h (20%), ładowarki automatycznej nie powodującej przeładowania akumulatora, filtru dupleksowego. Wszystko zainstalowane do skrzyni mobilnej tupu RACK do której musi być możliwość podłączenia zasilania, instalacji antenowej poprzez wyprowadzone złącze antenowe typu N oraz podłączenie do sieci LAN poprzez gniazdo RJ45. Dostarczony zestaw musi mieć możliwość ciągłej pracy w dedykowanym do niego schowku w zabudowie samochodu i na zewnątrz samochodu. Wykonany w taki sposób aby zapewnić odpowiednie chłodzenie zamontowanych wewnątrz urządzeń z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości jego pracy na zewnątrz przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. opady deszczu). Zestaw przewożony w odpowiednio wentylowanym zamykanym dedykowanym schowku, podłączony do instalacji antenowej, zasilania oraz sieci LAN. W zestawie pasy do zamocowania zestawu do kosza drabiny/podnośnika. Minimalne wymagania zestawu: przemiennik z opcją pracy w systemie analogowym, cyfrowym oraz mieszanym, filtr dupleksowy na pasma 149/166 MHz, tłumieniu w paśmie zaporowym nie gorszym niż 85 db a w paśmie przepustowym nie większym niż 1,5 db, dostarczany z protokołem pomiarów posiadający trwałe oznaczenia zakresu pracy zestrojony przez producenta (częstotliwości Tx i Rx będą podane Wykonawcy po podpisaniu umowy), moc TX min. 50W max. 350W, impedancja 50ohm, temperatura pracy -40ºC do + 60ºC, odgromnik (zabezpieczenie przepięciowe) przystosowany do montażu przelotowego lub powierzchniowego o paśmie pracy nie gorszym niż MHz mogący przenieść maksymalną energię nie mniejszą niż 0,6MJ i posiadający WFS (SWR) <= 1.1 na wymagane pasmo, stratność: 0.1 db, napięcie 68 odcięcia DC: 350V, odcięcie napięcia impulsowego: 1kV-5kV/µs, max. moc: 200 W, impedancja 50 Ω, rezystancja izolacji: MΩ, wytrzymałość prądowa 5000 A 8/20 µs, zasilacz z obsługą akumulatora podtrzymującego zasilanie o pojemności minimum 65Ah, umożliwiający szybkie naładowanie akumulatora jego maksymalnym dopuszczalnym prądem, dwa akumulatory żelowe o pojemności minimum 65Ah każdy, zwarta konstrukcja - monoblok, bezobsługowy (w zakresie uzupełnienia elektrolitu), wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510, temperatura pracy -15 C do +50 C, możliwość pracy w dowolnym położeniu, przewidziana okres eksploatacji do 10 lat, kabel zasilający AC 230V ze złączami, kabel zasilający DC 13,6V ze złączami. wykonawca wraz z przemiennikiem dostarczy zestaw do programowania i strojenia dostarczonej stacji. W okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie przekaże każdemu użytkownikowi uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy. Do oprogramowania przemiennika dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Musi istnieć możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania w przemiennik, musi istnieć możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania przemiennika, dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewniać możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w stacji retransmisyjnej, dostarczenie przewodów do programowania przemiennika. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do zdalnego monitorowania i kontroli pracy przemiennika, które umożliwi diagnostykę, raportowanie błędów, zmianę ustawień przemienników poprzez sieć IP i lokalnie poprzez złącze USB. 69 System musi umożliwiać komunikację głosową w trybie PTT (push-to-talk - naciśnij i mów) z wykorzystaniem: 17

18 radiotelefonów zainstalowanych na pojeździe, bezprzewodowych telefonów IP, stacjonarnych telefonów IP oraz aplikacji na komputerze PC, smartphone z systemem ios lub android. System musi wykorzystywać do komunikacji głosowej sieć IP. W celu minimalizacji ilości ruchu IP w sieci wymagane jest aby system wykorzystywał komunikację IP w trybie multicastowym. System musi umożliwiać zalogowanie się użytkownika do aplikacji klienta realizującej łączność w trybie PTT z wykorzystaniem interfejsu telefonu IP z podaniem identyfikatora użytkownika oraz PIN u zabezpieczającego. System musi umożliwiać przy pomocy interfejsu telefonu IP wybór, z listy dostępnych dla danego użytkownika kanałów, aktywnego kanału rozmównego. System musi umożliwiać użytkownikowi zmianę aktywnego kanału rozmównego poprzez wybranie nazwy nowego kanału z listy dostępnych dla danego użytkownika kanałów. System musi umożliwiać tworzenie wirtualnych kanałów rozmównych poprzez to pojęcie rozumie się kanał rozmówny, który tworzony jest przez Dyspozytora systemu na stałe lub tymczasowo i umożliwia komunikację w trybie PTT użytkownikom znajdującym się w różnych kanałach rozmownych (w różnych grupach multicastowych). Dopuszcza się rozwiązanie, w którym fizyczne łączenie kanałów rozmównych w wirtualny kanał rozmówny dokonywane jest przez dodatkowe urządzenie Router Media Service (RMS). Wirtualne kanały muszą umożliwiać połączenie umożliwiające komunikację pomiędzy następującymi kanałami radiowymi podłączonymi do systemu: Telefonami IP Użytkownikami aplikacji PC Użytkownikami aplikacji na smartfonach Użytkownikami w sieci telefonicznej PSTN System musi umożliwiać centralne zarządzanie kanałami rozmównymi: tworzenie kanału; usuwanie kanału; przypisywanie kanału do użytkowników; określanie parametrów kanału: nazwa; adres grupy multicastowej wykorzystywanej przez kanał; kodek VOIP z którym pracuje kanał (wymagana obsługa co najmniej G.711 oraz G.729); zmiana stanu kanału (zablokowanie / wyłączenie, odblokowanie / włączenie). System musi umożliwiać centralne zarządzanie kontami użytkowników: tworzenie konta; usuwanie konta; nadawanie hasła; zmiana hasła; określenie uprawnień. System musi posiadać system ról z możliwością określenia roli jaką pełni użytkownik w systemie. Wymagana jest dostępności co najmniej następujących ról: Użytkownik (dostęp do kanałów rozmownych, wirtualnych grup rozmownych z poziomu telefonu IP lub softwarowego klienta komunikacyjnego zgodnie z uprawnieniami); Dyspozytor (zarządzanie wirtualnymi kanałami komunikacyjnymi); Operator (tworzenie użytkowników oraz przypisywanie użytkowników do kanałów komunikacyjnych); Administrator (czynności administracyjne w systemie, monitorowanie systemem, zarządzanie licencjami, dostęp do logów systemu). System musi posiadać softwarowego klienta komunikacyjnego (konsolę dyspozytorską) umożliwiającego komunikację z wykorzystaniem stacji sieciowej PC z Windows włączonej w sieć LAN z wybranymi kanałami rozmównymi. Softwarowy klient komunikacyjny (konsola dyspozytorska) musi umożliwiać: zalogowanie się użytkownika do systemu; dostęp do kanałów komunikacyjnych przypisanych dla danego użytkownika; łatwego dostępu do wielu kanałów rozmównych w trybie PTT poprzez jednorazowe naciśnięcie graficznego klawisza odpowiadającego danemu kanałowi lub poprzez naciśnięcia na klawiaturze klawisza przypisanego do danego kanału; możliwość personalizacji ustawień np. zmiana klawisza dostępu dla danego kanału; 18

19 możliwość aktywacji oraz dezaktywacji danego kanału; możliwość jednoczesnego dostępu (nadawania) w trybie PTT do kilku kanałów naraz; możliwość wyboru wyglądu aplikacji klienckiej oraz zmianę ilości kanałów jednocześnie dostępnych (wyświetlanych) na ekranie (możliwość jednoczesnego umieszczenia w oknie aplikacji co najmniej 30 kanałów); możliwość zmiany głośności dla każdego z kanałów. Identyfikacja aktywności dla danego kanału (informacja o odbiorze danych w danym kanale); Możliwość przypisana danego kanału rozmównego do głośnika zestawu słuchawkowego np. lewy głośnik, prawy głośnik lub obydwa głośniki (stereo). Interfejs w języku polskim. System musi umożliwiać dostęp do multicastowych kanałów rozmównych z poziomu softwarowego klienta komunikacyjnego zainstalowanego na stacji sieciowej PC przy pomocy transmisji unicastowej. Dopuszcza się rozwiązanie, z którym przekształcenie strumienia rozmównego unicastowego na multicastowy dokonywane jest przez dodatkowe urządzenie Router Media Service (RMS); System musi umożliwiać funkcjonalność polegającą na możliwości podłączenia do kanału rozmównego użytkowników telefonicznych. System musi umożliwiać przyjmowania i zestawianie połączeń telefonicznych do/z sieci PSTN przy wykorzystaniu systemu telefonicznego oraz bram głosowych obecnie wykorzystywanych w wewnętrznej sieci telefonicznej Zamawiającego. Wymaga się aby rozwiązanie umożliwiało: Zadzwonienie do użytkownika i dołączenie go do kanału rozmównego na żądanie Dyspozytora systemu (dial-out); Wdzwonienie się użytkownika telefonicznego do kanału rozmównego poprzez wytypowany numer dostępowy (dial-in); Uwierzytelnienie użytkownika poprzez podanie identyfikatora poprzez system IVR; Możliwość wyboru przez użytkownika telefonicznego kanału rozmównego, do którego chce uzyskać podłączenie poprzez wybór kanału za pośrednictwem IVR; Możliwość symulacji działania klawisza PTT oraz trybu komunikacji PTT na zwykłym telefonie wyposażonym w klawiaturę telefoniczną za pomocą klawiszy np. 1 naciśnięcie klawisza PTT (nadawanie), 2 zwolnienie klawisza PTT (odbiór); System musi umożliwiać uruchamianie na żądanie lub o określonej porze polityk które umożliwiają: Uruchomienie multicastowej grupy zbiorczej Automatyczne połączenie określonych użytkowników, kanałów radiowych lub numerów telefonów w grupę komunikacyjną Powiadomienie określonych użytkowników lub numerów telefonów o zdarzeniu. System musi umożliwiać kontrolę następujących funkcji radiowych Zmiana kanału stacji bazowej Sterowanie mocą stacji bazowej Nawiązywanie rozmowy prywatnej z radiotelefonem cyfrowym W celu łączenia kanałów rozmównych w wirtualne kanały rozmówne oraz przekształcania unicastowego strumienia rozmównego np. softwarowego klienta komunikacyjnego lub z bramy głosowej do sieci PSTN w strumień multicastowy wymagana jest instalacja pojedynczego urządzenia Router Media Service (RMS). Wymaga się aby urządzenie umożliwiało przekształcenie unicastowego strumienia rozmównego na strumień multicastowy IP. Dostęp do urządzenia musi być możliwy przy pomocy protokołu SSHv2. Urządzenie musi umożliwiać komunikację telefoniczną z systemem telefonicznym zamawiającego za pomocą protokołu SIP. Wymaga się dostarczenia urządzeń w następującym ukompletowaniu: 4 porty ISDN BRI NT/TE 6 portów E&M 2 porty E1 8 portów głosowych analogowych typu FXS/DID 6 portów głosowych analogowych FXO Procesor sygnałowy z obsługą co najmniej 128 sesji kodowanych G.711 Licencje pozwalające na uruchomienie: Centrali telefonicznej dla co najmniej 10 telefonów IP Co najmniej 10 zewnętrznych sesji SIP Funkcjonalności LMR Szyfrowanych kanałów VPN między lokalizacjami Obudowa metalowa o wysokości 2U 19

20 porty Ethernet RJ-45 10/100/1000 Wymaga się aby system dostarczony został w następujących wersjach licencyjnych: 5 multicastowych grup zbiorczych 6 multicastowych kanałów rozmównych dla systemów radiowych 4 jednoczesnych połączeń dostępowych telefonicznych dla systemu podstawowego 4 klientów wykorzystujących do łączności PTT telefony IP lub smartphony 2 klientów na PC z możliwością uruchamiania polityk i wbudowanym oprogramowaniem typu softphone Wraz z oprogramowaniem serwera należy dostarczyć platformę sprzętową do uruchomienia systemu zgodnie z poniższymi: Serwer musi mieć możliwość instalacji w rack 19 cali Jeden procesor z 8 rdzeniami 16GB RAM 2 dyski SSD o pojemności 480GB każdy 2 zasilacze Oprogramowanie wirtualizacyjne VMware ESXi Standard Wraz z systemem należy dostarczyć platformę sprzętową do uruchomienia konsol operatorskich (klientów na PC z możliwością uruchamiania polityk i wbudowanym oprogramowaniem typu softphone ): Jeden procesor 3.2 GHz lub szybszy, 4GB RAM Microsoft Windows 7 Professional lub Enterprise lub równoważny. Aplikacja do wykonywania modelowania zasięgów radiowych i propagacji sieci radiotelefonicznej zainstalowanej na zestawach komputerowych na stanowiskach dyspozytorskich. Ponadto przygotowane graficzne modele dla parametrów instalacji antenowych pojazdu gotowych do wyświetlenia na stacjach komputerowych w zależności od danej lokalizacji i położenia pojazdu w terenie. Przygotowanie modeli optymalizacji położenia w terenie dla osiągnięcia najkorzystniejszych zasięgów radiowych we wskazanych relacjach. Rejestrator korespondencji głosowej: Instalowany w szafie RACK przedziału B, oprogramowanie klienckie umożliwiające dostęp do nagrań historycznych i podsłuch aktualnie trwających rozmów z czterech laptopów podłączonych do sieci LAN oraz jednego z sieci LAN Odbiorcy (poprzez połączenia VPN), wykonanie RACK 19 i wysokość max. 2 U rejestracja korespondencji kanałów na których pracują radiotelefony (nawet przy całkowitym wyciszeniu głośnika), rozmowy telefonów IP zainstalowanych w pojeździe, wyszukiwanie, filtrowanie i odsłuch zarejestrowanych nagrań, zapis całości lub fragmentów wybranych nagrań do plików wav lub mp3, zapis listy połączeń do plików html lub csv, monitorowanie stanu kanałów i odsłuch aktualnie trwających rozmów, możliwość odsłuchu bieżącego i nagrań na 4 komputerach jednocześnie, archiwizację nagrań z wybranego przedziału czasowego, konfigurację kanałów fizycznych i wirtualnych, dostęp do nagrań przez sieć LAN, kontrolę dostępu do rejestratora od strony sieci TCP/IP (Access Control List), podgląd rejestru zdarzeń (logów) rejestratora, zabezpieczenie dostępu do nagrań hasłem, zapis min. 500 godzin rozmów, rejestrator musi być dostarczony z wszystkimi wymaganymi licencjami, wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do zasobów rejestratora programem klienckim lub WWW z sieci LAN. Wymagana odpowiednia konfiguracja urządzeń dostępowych zainstalowanych w samochodzie. Systemy telefoniczne: System telefoniczny w następującym ukompletowaniu: 1 szt. centrali telefoniczna IP jako bramy głosowej Centrala powinna posiadać możliwość rejestracji telefonów i konsol zainstalowanych w przedziałach B i C w tym: 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera:

I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej repetera: 1. stacja retransmisyjna cyfrowo analogowa TDMA Motorola

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo