Definicje budynków niskoenergetycznych w krajach Północnoeuropejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje budynków niskoenergetycznych w krajach Północnoeuropejskich"

Transkrypt

1 Definicje budynków niskoenergetycznych w krajach Północnoeuropejskich

2 Co to jest budynek niskoenergetyczny? Międzynarodowe i krajowe definicje oraz standardy «Budynek energooszczędny» Budynek o znaczenie niższym zapotrzebowaniu na energię w odniesieniu do budynku spełniającego obowiązujące wymagania. Zazwyczaj charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię mniejszym o 25-50%. «Budynek pasywny» Zgodnie z definicją Passivhaus Institut: wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji 15 kwh/m²/a, projektowe obciążenie cieplne 10 W/m², wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną 120 kwh/m²/a, szczelność powietrzna n 50 0,6 1/h, temperatura wewnętrzna wyższa od 25 ºC przez nie więcej niż 10% dni w roku. W Szwecji, Norwegii i Finlandii standard jest również zdefiniowany na szczeblu krajowym i charakteryzuje się innymi wymaganiami. 2

3 Co to jest budynek niskoenergetyczny? Międzynarodowe i krajowe definicje oraz standardy «Budynek aktywny» terminużywany w odniesieniu do budynków niskoenergetycznych, w których szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie światła dziennego, naturalnej wentylacji i odnawialnych źródeł energii «Budynek zeroenergetyczny» terminużywany w odniesieniu do budynków niskoenergetycznych, wykorzystujących dostępne na miejscu źródła energii odnawialnych, ilość energii dostarczonej z OZE (odnawialnych źródeł energii) równa się w bilansie rocznym ilości energii zużytej. 3

4 Co to jest budynek niskoenergetyczny? Międzynarodowe i krajowe definicje oraz standardy «Budynek zeroemisyjny» terminużywany w odniesieniu do budynków wykorzystujących dostępne na miejscu źródła energii odnawialnych, które równoważą emisję spowodowaną przez zużywanie nieodnawialnych źródeł energii. «Budynek dodatni energetycznie» terminużywany w odniesieniu do budynków niskoenergetycznych, wykorzystujących dostępne na miejscu źródła energii odnawialnych, ilość energii dostarczonej z OZE jest większa w bilansie rocznym od ilości energii zużytej. 4

5 Co to jest budynek niskoenergetyczny? Zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania w krajach północnoeuropejskich Koncepcja1 Budynek spełniający standard pasywny w Kopenhadze przeniesiono do innych krajów północnoeuropejskich Koncepcja2 Zmodyfikowano współczynniki U przegród w ten sposób aby standard pasywny był spełniony dla każdej lokalizacji Energia uŝytkowa [kwh/m²a] Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania Koncepcja 2 Bez kompensacji" Koncepcja 1 Kompensacja" 5

6 Co to jest budynek niskoenergetyczny? Certyfikacja i znakowanie Istnieje kilka systemów znakowania i certyfikacji budynków niskoenergetycznych i zrównoważonych 6

7 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne zamiast normalnych? Budynki niskoenergetyczne oddziaływają w mniejszym stopniu na środowisko naturalne Budynki niskoenergetyczne charakteryzują się mniejszym Kosztem w Cyklu Życia przy wysokich cenach energii Aby podjąć działania przeciwko zmianom klimatu i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię Aby spełnić zobowiązania międzynarodowe Źródło: commons.wikimedia.org Źródło: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries 7

8 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne? Aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne Oceny w Cyklu Życia dowodzą, że budynki niskoenergetyczne mają mniejszy wpływ na środowisko od budynków konwencjonalnych -zużywają mniej energii pierwotnej i powodują mniejszą emisję gazów cieplarnianych Emisja gzów cieplarnianych wynikająca z zużywania energii ma większe znaczenie niż emisja wynikającej z produkcji materiałów budowlanych Ważne jest żeby nie tylko ograniczać zużycie energii ale i wykorzystywać wszędzie gdzie to możliwe OZE Portvakten, Szwedzki budynek niskoenergetyczny. Źródło: IVL Swedish Research Institute Źródło: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries 8

9 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne? Mniejszy Koszt w Cyklu Życia przy wysokich cenach energii Mniejsze zużycie energii to mniejszy koszt Cena energii jest istotna przy porównywaniu budynku niskoenergetycznego i konwencjonalnego Źródło: commons.wikimedia.org Oceny Kosztów w Cyklu Życia, wykonane w dla różnych scenariuszy cenowych, pokazują że budynki niskoenergetyczne charakteryzują się niższych Kosztem w Cyklu Życia niż budynki konwencjonalne przy wysokich cenach energii Źródło: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries 9

10 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne? Koszty w Cyklu Życia dla budynku niskoenergetycznego Źródło: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries Wykres Kosztów w Cyklu Życia dla dwóch litewskich budynków wielorodzinnych dla scenariusza zakładającego szybki wzrost cen energii, okres 30 lat 10

11 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne? Aby podjąć działania przeciwko zmianom klimatu i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię Zwiększyć świadomość zmiany klimatu są spowodowane przez działania człowieka, np. produkcję energii z paliw kopalnych. Musimy ograniczyć emisję gazów cieplarniach aby uniknąć dalszego ocieplania klimatu. Mniejsze zużycie paliw kopalnych powoduje redukcję emisji. Ograniczone zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, zasoby nie są już tak łatwo dostępne. Źródło: commons.wikimedia.org Żródło: Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007), Fourth assessment report Climate change

12 Dlaczego budować budynki niskoenergetyczne? Aby spełnić zobowiązania międzynarodowe Budynki zużywają około 40% energii w UE. Istnieje duży potencjał ograniczenia tego zużycia a tym samym redukcji emisji gazów cieplarnianych. Efektywny energetycznie sektor budowlanych oznacza mniejsze uzależnienie kraju od importu energii. Żródło: commons.wikimedia.org Istnieje wiele uregulowań prawnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,np. Dyrektywa EPBD. 12

13 Komfort i środowisko wewnętrzne Zaleta budynku niskoenergetycznego: Komfort cieplny Ciepłe powierzchnie ścian, stropów i okien są wynikiem dobrej izolacji, szczelności powietrznej i wysokiej jakości termicznej okien. Brak przeciągów przy podłodze i oknach ponieważ przegrody są dobrze zaizolowane, szczelne powietrzne i bez mostków cieplnych a okna mają niskie współczynniki U. Isover.dk Małe dzienne i roczne zmiany temperatur w porównaniu do budynków konwencjonalnych to efekt wysokiej izolacyjności cieplnej przegród, elementów zacieniających i szczelności powietrznej. 13

14 Komfort i środowisko wewnętrzne Fakty i mity Mit: Budynki niskoenergetyczne przegrzewają się latem W celu ograniczenia ryzyka przegrzewania należy Isover.dk Zaprojektować budynek w optymalny sposób i zastosować zewnętrzne elementy zacieniające na oknach skierowanych na wschód, zachód i południe. Wykorzystać masę termiczną do akumulowania ciepła. Zapoznać mieszkańców z sposobami regulacji systemu grzewczego i wentylacyjnego oraz sposobami wprowadzania korekt. Bez zastosowania elementów zacieniających budynki niskoenergetyczne będą miały, podczas ciepłych, słonecznych dni, te same trudności z utrzymaniem komfortowych temperatur wewnętrznych co konwencjonalne. 14

15 Komfort i środowisko wewnętrzne Zaleta budynku niskoenergetycznego: wysoka jakość powietrza wewnętrznego Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna: Zapewnia czyste i świeże powietrze. Usuwa kurz i zapachy z powietrzem wywiewanym. Zmniejsza to ryzyko alergii. Nie dopuszcza do wzrostu wilgotności względnej i ogranicza ryzyko rozwoju pleśni. Daje możliwość regulacji wydajności systemu wentylacji i dostosowania jej do aktualnych potrzeb. 15

16 Komfort i środowisko wewnętrzne Fakty i mity Mity: Budynki niskoenergetyczne nie oddychają, ponieważ są zbyt szczelne, co prowadzi do pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego. Bardzo niskie zużycie energii sprzyja pojawieniu się problemów z wilgocią. Ciągła wymiana powietrza realizowana za pomocą wentylacji mechanicznej sterowanej popytem, zapewnia optymalną jakości powietrza w pomieszczeniach -nie zapewni jej niekontrolowana infiltracja powietrza przez obudowę budynku. Nieszczelności mogą doprowadzić do zawilgocenia i rozwoju pleśni w przegrodach (a tym samym pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego). Przyczyną jest wykraplanie wilgoci z ciepłego wilgotnego powietrza wydostającego się na zewnętrz przez nieszczelności w przegrodach. Wilgoć może niszczyć konstrukcje, a tym samym zmniejszyć trwałości budynku. W budynkach szczelnych tego typu ryzyko nie występuje. 16

17 Komfort i środowisko wewnętrzne Zaleta budynku niskoenergetycznego: Komfort akustyczny Zmniejszenie hałasu dochodzącego od sąsiadów, ruchu ulicznego i środowiska zewnętrznego dzięki zastosowaniu dobrze zaizolowanych i szczelnych przegród jak i okien. System wentylacji musi być tak zaprojektowany aby oddzielić akustycznie środowisko wewnętrzne od zewnętrznego. System wentylacji może być źródłem hałasu emitowanego przez wentylatory i zbyt szybki przepływ powietrza w kanałach i nawiewnikach. Jeśli nie wykonamy go prawidłowo spowoduje powstanie dodatkowego hałasu, podobnie jak w budynkach tradycyjnych wyposażonych z system wentylacji mechanicznej. 17

18 Komfort i środowisko wewnętrzne Fakty i mity Isover.dk Mity: Budynki niskoenergetyczne są wyposażone w systemy, które są zbyt skomplikowane dla użytkowników Życie w budynku niskoenergetycznym nie jest bardziej skomplikowane. Może być nawet łatwiejsze. Łatwo jest żyć w budynku niskoenergetycznym jeśli ma się odpowiednie wskazówki. Isover.dk Użytkownicy muszą posiadać wiedzę i informacje na temat budynku oraz mieć świadomość jak ich zachowanie wpływa na zużycie energii. Większość systemów wyposażonych jest w układny automatycznej regulacji co ogranicza konieczność ingerencji użytkowników. 18

19 Jak zbudować budynek niskoenergetyczny Wybór odpowiedniego miejsca Niski i słoneczny południowy stok umożliwi wykorzystanie systemów solarnych. Drzewa liściaste i nasadzenia redukują ryzyko przegrzewania w lecie. Ważna jest zoptymalizowana odległość między budynkami. 19

20 Jak zbudować budynek niskoenergetyczny Dobrze zaizolowane i szczelne przegrody Niskie współczynniki U przegród: - ściany, stropy, dachy< 0.12 W/m 2 K - okna < 0.8 W/m 2 K - drzwi< 1.0 W/m 2 K Brak mostków cieplnych Wysoka szczelność powietrzna obudowy - n 50 < 0,61/h Mały współczynnik kształtu(a/v) Miejsca występowania nieszczelności w budynku o konstrukcji drewnianej. 20

21 Jak zbudować budynek niskoenergetyczny Wykorzystanie zysków od słońca Główne okna skierowane na kierunki od południowo-wschodniego do południowozachodniego pozwolą na zwiększenie zysków od słońca zimą. Wszystkie okna muszą być wyposażone w nastawne elementy zacieniające.rolę elementów zacieniających mogą pełnić okapy, balkony i elementy dachu. Typ szyb oraz ich rozmiar powinien być dostosowany do klimatu, miejsca i orientacji. 21 Row-House in Batschuns, Austria Architekt: Walter Unterreiner Zdjęcie: Passivhus.dk

22 Jak zbudować budynek niskoenergetyczny Strefy temperaturowe Połączenie masy akumulacyjnej budynku z ruchomą nastawą temperaturową instalacji grzewczej pomaga wykorzystać pasywne zyski ciepła. Temperatura wewnętrzna może się zmieniać swobodnie w zakresie ruchomej skali a masa akumulacyjna magazynować lub oddawać ciepło w zależności od temperatury wewnętrznej. Wymagana ilość masy akumulacyjnej nie jest zbyt wysoka: wystarczy masywna podłoga w budynku o lekkiej konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia o wyższych wymaganiach temperaturowych powinny znajdować się wewnątrz budynku a o niższych na zewnętrz. 22

23 Jak zbudować budynek niskoenergetyczny Pięciokrokowa strategia efektywnego energetycznie projektowania 5 Wybór źródła ciepła 4 Regulacja i monitoring zuŝycia energii 3 Wykorzystanie energii odnawialnych 2 Zmniejszenie zuŝycia energii el. 1 Zmniejszenie strat ciepła 23

24 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Redukcja strat ciepła przez przenikanie Materiały izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła < 0.05 W/m K Źródło: efem arkitekter 24

25 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Okna o wysokiej izolacyjności cieplnej i przepuszczalności energii słonecznej Okna o współczynniku dla całego okna U w < 0.8 W/m²K, g> 0.4 (aby zapewnić zyski ciepła od słońca), T> 0.5 (aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia) 25

26 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Elementy konstrukcji, drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne o U d < 1.0 W/m²K Elementy konstrukcyjne minimalizujące mostki cieplne Źródło: Masonite Beams AB I-beam 26

27 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Szczelność powietrzna Wysokiej jakości produkty do uszczelniania budynków, gwarantujące osiągnięcie wysokich wymagań dotyczących szczelności powietrznej Test szczelności i wykrywanie nieszczelności kamerą termowizyjną Zdjęcie: Jan Trygg Zdjęcie: Jan Trygg 27

28 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Systemy pozwalające na ograniczenie strat ciepła na wentylację i ograniczenie zużycia energii elektrycznej Wywiew Wyrzucane Czerpane Nawiew Nawiew Centrale wentylacyjne nawiewnowywiewne o sprawności odzysku ciepła> 80 % Pobór mocy pracującej centrali< 1.0 kw/(m³/s) Centrala z odzyskiem ciepła Źródło: REC Indovent AB 28

29 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Energooszczędne urządzenia elektryczne Pompy ciepła o średniosezonowym współczynniku efektywności COP > 3 Wydajne pompy obiegowe o efektywności > 40 % Podgrzewacze i zasobniki c.w.u. o małych stratach postojowych Wodooszczędne zawory czerpalne Wyposażenie AGD i RTV o małym zużyciu energii(klas A lub wyższa) 29

30 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Układy regulacji i monitorowania zużycia energii Przyjazne użytkownikowi układy regulacji instalacji grzewczej i systemu wentylacji, pozwalające na efektywne wykorzystanie energii Zdjęcie: Kaisa Svennberg 30

31 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Elementy chroniące przez przegrzewaniem i redukujące zapotrzebowanie na chłód Elementy zacieniające- okapy, markizy, żaluzje Źródło: efem arkitekter 31

32 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę Źródło: Andresen, I. (2008). Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus, SINTEF Byggforsk 32

33 Produkty dla budynków niskoenergetycznych Wnioski dotyczące produktów Większość wymienionych produktów jest dostępna w krajach biorących udział projekcie Więcej informacji: zapraszamy do bazy produktów na stronie projektu, 33

34 Przykłady z Finlandii Helsinki: Kilka budynków zrównoważonych w obszarze podmiejskim Niektóre budynki zostały zbudowane przez dużych deweloperów, niektóre przez mieszkańców lub grupy mieszkańców Największa instalacja kolektorów słonecznych w Finlandii Dotacje z Ministerstwa Środowiska i Fińskiej Agencji Finansującej Technologie i Innowacje (TEKES) Więcej informacji: eco-viikki_en.pdf 34

35 Przykład z Norwegii Bergen: budynek spółdzielczy Løvåshagenjest pierwszym pasywnym budynkiem wielorodzinnym w Norwegii. Architekci: ABO Plan og Arkitektur Więcej informacji: 35

36 Przykład z Szwecji Lindås: Pierwszy Swedzki wielorodzinny budynek pasywny zbudowany w2001 o ciągle bardzo dobrej charakterystyce czego potwierdzeniem są ostatnie badania Architekci: efem arkitekter Więcej informacji: Budynek pasywny Lindåsen. Photo Maria Wall 36

37 Przykład z Danii Vejle: 10 domów niskoenergetycznych powstałych we współpracy z Isover em i innymi firmami Cel: budynki miały być certyfikowane zgodnie z wymaganiami dla standardu pasywnego, wysoka jakość środowiska wewnętrznego Więcej informacji: 885/language/eng-GB 37

38 Przykład z Estonii Põlva: Budynek jednorodzinny budowa rozpoczęta na jesieni2011. Architekci: Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Austria i Sense OÜ, Estonia Cel: zbudowanie pierwszego certyfikowanego budynku pasywnego w Estonii Więcej informacji(estoński): 38

39 Przykład z Łotwy Valmiera: Renowacja 9- piętrowego budynku przez ESCO Zapotrzebowanie na energię zmniejszyło się o50%. Temperatura wewnętrzna zwiększyła się o 1 do 2 o C Więcej informacji: content&view=article&id=12&itemid=31&lang=en 39

40 Przykład z Litwy Vilna: Kompleksowy remont budynku mieszkalnego z 1965 roku, przygotowany przez miasto Wilno Remont dotyczył ścian zewnętrznych, okien, klatek schodowych, drzwi wejściowych, dachu i balkonów. Zmodernizowano instalacje wewnętrzne i otoczenie budynku. Więcej informacji: success/list_of_projects/51 40

41 Przykład z Litwy Vilnius: Pierwszy jednorodzinny budynek pasywny na Litwie Architekt: Rytis Kripas, UAB «Veikmės projektai» Więcej informacji: veikmes_pasyvus_namas/apie_projekta/1119 Padvarės str

42 Przykład z Polski Wrocław: Budynek jednorodzinny. Powstał we współpracy pomiędzy biurem projektowymlipińscy Domy, Instytutem Budynków Pasywnych i NAPE Lipińscy Dom Pasywny 1 Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania15 kwh/m 2 a. Budynek konwencjonalny zużywa ośmiokrotnie więcej energii. Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania c.w.u.14 kwh/m 2 a i jest dwa razy mniejsze niż w normalnym budynku Połowa energii jest dostarczana przez kolektor słoneczny 42

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST grudzień, 2014 r. na podstawie doświadczeń projektu SERPENTE realizowanego w ramach programu INTERREG VI C SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne to

Budownictwo energooszczędne to Budynki niskoenergetyczne mgr inż. Katarzyna Jarocka W niniejszym artykule poruszony został problem projektowania budynków niskoenergetycznych w dostępnych na rynku polskich programach przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię 3 PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię Spis treści: Streszczenie PU materiał

Bardziej szczegółowo

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne Powiew świeżego powietrza w Twoim domu Enervent Centrale wentylacyjne 2 Enervent Powiew świeżego powietrza w Twoim domu 3 Ensto w skrócie Nasze produkty są projektowane z myślą o redukcji emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne aspekty prawne i technologie

Budownictwo energooszczędne aspekty prawne i technologie Budownictwo energooszczędne aspekty prawne i technologie Aurorzy: dr inż. Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, KAPE, Warszawa i Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEŚ ( Czysta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort International

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku

Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku Rys. 1. Budynek energooszczędny w Euro-Centrum Budynek jako obiekt w obszarze oddziaływania człowieka można otoczyć osłoną bilansową wyszczególniając

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ.

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. NR1 ŚWIDNICA PAŹDZIERNIK 2014 WERSJA ELEKTRONICZNA WYDANIE BEZPŁATNE Szanowni Państwo! Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 13, 2014

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 13, 2014 Marcin Jaczewski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, m.jaczewski@il.pw.edu.pl Szymon Firląg Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Al.

Bardziej szczegółowo

Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia

Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia NIE OGRZEWAJMY OTOCZENIA! Klimat i środowisko 2009 Najwięcej energii i emisji CO 2 można zaoszczedzić dzięki budynkom: nie ogrzewając otoczenia Zacznijmy od zaraz walkę z kryzysem klimatycznym i energetycznym!

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE.

TENDENCJE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE. Justyna JUCHIMIUK 34 TENDENCJE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE. ELEMENTY PRO-EKOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY, ANALIZA OBSZARU ARCHITEKTURY ENERGOOSZCZĘDNEJ NA PRZYKŁADZIE NOWYCH WIELORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary

Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Dom energooszczędny Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary Odnawialne Źródła Energii Rozwiązania energooszczędne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo