REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015"

Transkrypt

1 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Ramowego Rajdów Okręgowych na rok Regulaminu Ochrony Środowiska na rok Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP z wyłączeniem odcinków specjalnych - Nieniejszego Regulaminu Uzupełniającego Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS 1.2 Nawierzchnia Asfalt 1.3 Całkowita długość OS i trasy Całkowita długość OS 40.95km Całkowita długość trasy 122,00 km 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa zawodów PZM do których zalicza się Rajd Rajd Okręgowy, 2. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2.2 Numer Wizy :/2015 z dnia wydana przez OKSS Łódź 2.3 Nazwa Organizatora, adres i dane Automobilklub Tomaszowski Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 45/47 kom prezes zarządu strona: e-mal: Polska Kasa Opieki S.A nr konta : Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Bartłomiej Archman Członek Sławomir Robak Członek TBA 2.5 Głowne Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Wicedyrektor ds. Sędziów Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Komisarz ds. Ochrony Środowiska Delegat techniczny z ramienia OKSS Kierownicy służb Kierownik Badania Kontrolnego Kierownik Biura Rajdu Pomiar czasu Komisja Obliczeń Kierownik Parku Serwisowego Mirosław Kister Kamil Lubicki Dariusz Dróżdż Piotr Trześniewski Tomasz Łysoniewski Tomasz Łysoniewski Tomasz Kister Katarzyna Saternus Adam Wołek Daniel Skoneczny Agnieszka Przysuszyńska Adam Rzepkowski

2 2.6Lokalizacja Biura Rajdu Spała, ul. Hubala 2, Restauracja Karczma Spalska 2.7 Lokalizacja Parku Zamkniętego Park zamknięty po mecie rajdu: Spała, teren restauracji Karczma Spalska 3.Program OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 31 lipca piątek ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 23 sierpnia 2015 niedziela, godz ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM 26 sierpnia poniedziałek, godz OPUBLKIOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO I BK I 26.sierpnia 2015 środa, godz.20:00 strona internetowa organizatora GODZINY PRACY BIURA RAJDU W dniu 28 sierpnia 2015 piątek w godz.10:30 do 22:00 W dniu 29 sierpnia 2015 sobota w godz.7.00 do ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ 28 sierpnia od godz 10:30 do godz.13:30 wg. harmonogramu Biuro rajdu, Spała, restauracja Karczma Spalska PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ Rozpoczęcie i zakończenie zapoznania z trasą 28 sierpnia 2015 piątek - od godz do godz BADANIE KONTROLNE BK I 28 sierpnia 2015 piątek od godz do Soltrade Premio, Tomaszów Mazowiecki, ul. Główna 63 PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS 28 sierpnia 2015 piątek, godz. 21:45 OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ 29 sierpnia 2015 sobota, godz. 8:00 START RAJDU 29 sierpnia 2015 sobota, godz.9:00 wg. listy startowej PKC - 0 wyjazd z parku przedstartowego Karczma Spalska, Spała, ul. Hubala 2 META RAJDU 29 sierpnia 2015 sobota, godz BADANIE KONTROLNE BK-2 29.sierpnia 2015 sobota, godz. OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro Rajdu, Spała, restauracja Karczma Spalska 29 sierpnia 2015 sobota, godz OPUBLIKOWANIE OFICJALNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro Rajdu, Spała, restauracja Karczma Spalska 29 sierpnia 2015 sobota, godz ROZDANIE NAGRÓD Spała, restauracja Karczma Spalska 29 sierpnia 2015 godz Zgłoszenia 4.1 Data zamknięcia zgłoszeń ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 23 sierpnia 2015, godz.24:00

3 4.2 Procedura zgłoszeń Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki do dnia r. ma obowiązek prawidłowego wypełnienie zgłoszenia oraz przesłania go wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy Wraz z formularzem zgłoszenia konieczne jest przesłanie: - potwierdzenie przynależności klubowej ( pieczątka na formularzu zgłoszeń jednorazowym) - potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz zeskanowane w kolorze: - licencje zawodnika/kierowcy i pilota, - certyfikaty obu członków załogi, - prawa jazdy obu członków załogi, - dowód rejestracyjny pojazdu, - ubezpieczenia pojazdu Opcjonalnie w miarę potrzeb, również wyłącznie pocztą elektroniczną zawodnik w terminie zgłoszeń przesyła pobrane ze strony rajdu: - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym, - wniosek w wspólne/sąsiednie stanowisko w parku serwisowym, Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego Każdy zawodnik, który chce otrzymać rachunek z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi dołączyć do przesłanego zgłoszenia dane do rachunku. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma rachunek podczas Odbioru Administracyjnego Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik ukarany będzie karą pieniężną w wysokości 50 złotych Podczas Odbioru Administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyc orginał zgłoszenia z podpisami zawodnika i członków załogi, zgodę klubu na start w zawodach, pobraną ze strony internetowej organizatora,wypełnioną i wydrukowaną obustronnie kartę Oai BK-1 oraz musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. 4.3 Liczba przyjętych zgłoszeń i podział na klasy Maksymalna liczba załóg mogących startować w rajdzie Podział na Klasy: K1 do 903 cm3 włącznie, K2 powyżej 903 cm3 i do 1400 cm3 włącznie, K3 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 włącznie, K4 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 włącznie, oraz: R samochody R1 i R2 do 1600 cm3 (samochody R2C nie są dopuszczone), RO4-31 powyżej 2000 cm3 (max. śred. wew. wlotu powietrza do sprężarki = 31 mm), zał. nr 1 OPEN RO samochody niehomologowane do 2000 cm3 włącznie, zał. nr 2 GOŚĆ kierowcy z licencją R, używający samochodów dopuszczonych do RSMP Wszystkie samochody zgłoszone do Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki muszą posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego oraz spełniać wymagania Załącznika J (art.253 w

4 4.4 Wpisowe REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY zakresie obowiązującego wyposażenia bezpieczeństwa) Wysokość wpisowego Zgodnie z pkt.4.1 Regulaminu Ramowego RSMOŁ 2015, wysokość wpisowego wynosi: złotych z reklamą dodatkową organizatora złotych bez reklamy dodatkowej organizatora W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca: 50 m2. Na wniosek zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym wynos - 20 PLN/m2 dla zawodników prywatnych, - 30 PLN/m2 dla zawodników osób prawnych Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec osób trzecich. 4.5 Szczegółowe informacje na temat opłat. Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek: Polska Kasa Opieki S.A nr konta : Z dopiskiem Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki 4.6 Zwroty Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie. 5. Ubezpieczenie 5.1 Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zawartej i ważnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty zawodników powstałe podczas rajdu. 5.2 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik i / lub kierowca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników i/lub kierowców biorących udział w rajdzie. 6. Reklama i znakowanie 6.1 Reklama musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w RSMP. 6.2 Reklama obowiązkowa Reklama obowiązkowa organizatora znajdować się będzie na numerach startowych oraz na

5 tablicach rajdowych i musi być umocowana w miejscu zgodnym z Regulaminem RO 2015 r. 6.3 Reklama dodatkowa Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem dołączonym do książki drogowej. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie kontroli wjazdu na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt regulaminu uzupełniającego odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu, na terenie stacji diagnostycznej podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem. 6.4 Start-Meta Podczas ceremonii startu i mety Rajdu załogom nie mogą towarzyszyć na podium członkowie zespołów, ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone. 6.5 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach oraz na szybie tylnej i dwóch tylnych bocznych szybach, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej pociągnie to za sobą karę pieniężną do uznania przez ZSS. Brak dwóch numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodować wykluczenie samochodu z Rajdu przez ZSS. 7. Opony 7.1 Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania Rajdu muszą być oponami handlowymi posiadającymi znak homologacji E. Nie dotyczy klasy Gość R RO Zawodnicy startujący w klasie GOŚĆ mogą startować na oponach przeznaczonych do sportów samochodowych. 8. Paliwo 8.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa odpowiadającego wymogom załącznika J (art ). 8.2 Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce Drogowej. Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialność wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku. 9. Zapoznanie z trasą 9.1 W dniu 28 sierpnia piątek od godz. 11:00 do godz. 13:30 w Biurze Rajdu, Spała restauracja Karczma Spalska - dla zawodników zgłoszonych w Rajdzie - wydawane będą dokumenty do zapoznania z trasą Rajdu. Załogom wydane będą między innymi dokumenty: - Regulamin Uzupełniający, Książka Drogowa, karta do zapoznania z trasą, karta wykroczeń, numery zapoznawcze, które należy nakleić w prawych górnych rogach na przedniej i tylnej szybie samochodu zapoznawczego, numery startowe i reklama dodatkowa organizatora. Kartę zapoznania z trasą i kartę wykroczeń należy zwrócić w punkcie kontroli czasu wjazdu na BK-1.

6 9.2 Zapoznanie z trasą Rajdu odbywać się będzie w dniu r, zgodnie z harmonogramem 9.3 Szczególne ograniczenia Załogi zgłoszone do rajdu mają prawo do 3 przejazdów trasy odcinka specjalnego. W celu skrócenia czasu zapoznania zezwala się na pokonywanie trasy pod prąd zgodnie z pkt 11.1 reg RO na rok 2015 Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznawania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą. Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w Rajdzie, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie OS poza terminem wyznaczonym do zapoznania z trasa rajdu, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą Podczas zapoznania z trasą, załogi muszą zatrzymać się na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego w celu uzyskania wpisu w karcie zapoznania z trasą Samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące w normalnym ruchu drogowym, muszą być ubezpieczone zgodnie z prawem i żadna odpowiedzialność nie może być przeniesiona na Organizatora Czynności związane z zapoznawaniem się z trasą Rajdu, wszystkie załogi muszą wykonywać samochodami seryjnymi odpowiadającymi Regulaminom Sportowym Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA Każda załoga, która wykonuje zapoznanie z trasą odcinka specjalnego z naruszeniem ustaleń zawartych w pkt. 9.3 niniejszego regulaminu uzupełniającego zostanie ukarana karą wg. pkt Regulaminu RO W czasie zapoznawania się z trasą załogi musza ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, w tym m.in. używać pasów bezpieczeństwa, przestrzegać dozwolonych prędkości: - 50km/h w terenie zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej, - 90km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej. Zakazane są urządzenia wykrywające radar Wszystkie załogi otrzymają książkę drogową zawierającą szczegółowy opis trasy, która musi być obowiązkowo przestrzegana. Jakiekolwiek celowe niszczenie pobocza drogi (poza krawędź jezdni), związane z przejeżdżaniem fragmentów drogi niezgodnie z informacjami dot. zakazu cięć określonymi w regulaminie uzupełniającym rajdu, w książce drogowej i/lub oznaczeniami umieszczonymi na jezdni jest niedozwolone. Każda załoga, która mogła przestrzegać niniejszy przepis, ale go naruszyła będzie podlegała karze według uznania ZSS, z karą w postaci grzywny do 500,-PLN włącznie. 9.4 Rozmieszczenie systemów kontroli prędkości. Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych odcinkach specjalnych i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania z trasą Rajdu. 10. Odbiór Administracyjny 10.1 Lokalizacja

7 Biuro Rajdu Spała restauracja Karczma Spalska 10.2 Dokumenty do okazania w Biurze Rajdu: - oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców oraz potwierdzenie macierzystego klubu, - licencje zawodnika oraz licencje kierowcy i pilota, - prawa jazdy kierowcy i pilota, - karta odbioru administracyjnego i karta badania kontrolnego wydrukowana dwustronnie, - międzynarodowe karty zdrowia kierowcy i pilota z aktualnym badaniem. 11. Badanie Kontrolne BK 1, Plombowanie i Znakowanie 11.1 Lokalizacja Tomaszów Maz. ul. Główna 63 Siedziba firmy Soltrade 11.2 Harmonogram czasowy BK r. /piątek/ Każdy załoga musi przedstawić swój samochód na Badanie Kontrolne BK 1 w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany komunikatem na stronie internetowej organizatora w dniu 26sierpnia 2015r. o godz. 20:00. Obecność załóg w czasie Badania Kontrolnego zgodnie z pkt.14.3 regulaminu RO na rok Dokumenty do okazania na BK 1: - karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego, - ważny dowód rejestracyjny samochodu, - ważny dowód ubezpieczenia samochodu, - książka sportowa samochodu, - homologacja samochodu na drukach FIA, - karta BK 1, - karta zapoznania z trasą rajdu, karta wykroczeń z zapoznania z trasą rajdu do zwrotu na punkcie kontroli wjazdu na BK Inne wymagania Za stwierdzone spóźnienie w punkcie kontroli wjazdu na Badanie Kontrolne BK 1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna wysokości 300 złotych Kontrola wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załóg będzie odbywał się podczas BK-1 oraz w każdym momencie trwania zawodów. Brak kompletnego wyposażenia lub niezgodność z homologacją skutkuje nałożeniem kary przez ZSS W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek zawodnika, Organizator może wyznaczyć nowy czas badania kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasowym Dopuszcza się stosowanie folii przyciemniającej na szybie tylnej oraz na szybach bocznych samochodu, zgodnie z art Załącznika J. Folie posrebrzane są zabronione Folia przyciemniana, na szybach przednich drzwi musi być dopuszczona do ruchu drogowego przepuszczalność światła co najmniej 70%. 12. Inne procedury.

8 12.1 Procedura startu Start honorowy rajdu 29 sierpnia 2015r. sobota, godz. 9:00 Spała 12.2 Wymiana kart drogowych w czasie Rajdu Wręczenie kart drogowych podczas Rajdu będzie odbywać się: - sekcja I r. PKC 0 Zwrot kart po sekcji I PKC 2A Zwrot kart po sekcji II PKC 4A 12.3 System startu do odcinka specjalnego będzie następujący: Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 - cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować zgodnie z art Regulaminów Sportowych FIA. Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie prowadzony z dokładnością do 1/10 sekundy Dozwolony jest wcześniejszy wjazd do Parku Zamkniętego bezpośrednio po ceremonii Mety Rajdu 12.5 Parki Serwisowe W czasie trwania Rajdu obowiązywać będzie jeden Park Serwisowy - Plac przy parku w Czerniewicach w/g książki drogowej Dozwolony jest wjazd do Parku Serwisowego tylko pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablicą serwisową z numerem startowym załogi, którą serwisują, nie wcześniej niż w czasie określonym przez Organizatora. 29 sierpnia 2015r. sobota godz W Parku Serwisowym może znajdować się tylko 1 samochód serwisowy dla jednej załogi W Parku Serwisowym zawodnik zobowiązany jest do serwisowania w granicach wyznaczonej powierzchni serwisowej. Kontrola zajmowanej powierzchni przez zawodnika przeprowadzona będzie przez Kierownika Parku Serwisowego. Stwierdzone przypadki zajęcia większej powierzchni serwisowej skutkować będą naliczeniem podwójnej opłaty za dodatkowa powierzchnię w parku Serwisowym, tj. 40zł/m2 dla zawodników prywatnych i 60zł/m2 dla zawodników prawnych. 13. Identyfikacja osób oficjalnych Kierownicy OS kamizelka kol. Czerwonegoz białym pasem Kierownicy punktów PKC kamizelka kol.niebieskiego Sędziowie Sportowi kamizelka kol. Pomarańczowegoz białym pasem

9 Sędziowie faktu kamizelka kol. żółtego Sędziowie zabezpieczenia trasy kamizelka kol. Pomarańczowego ZABEZPIECZENIE Odpowiedzialny za kontakty z zawod. kamizelka kol. czerwonego Kontrolerzy techniczni kamizelka kol. Czarnego Media Identyfikatory MEDIA 14. Nagrody 14.1 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się w Spale w restauracji Karczma Spalska 14.2 Nagrody w Rajdzie - za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej - po 2 puchary - za 1 miejsce w klasie liczącej do 3 załóg - 2 puchary - za 1, 2 miejsce w klasie liczącej do 4 załóg - po 2 puchary - za 1, 2, 3 miejsce w klasie liczącej do 5 i więcej załóg - po 2 puchary 15. Badanie Końcowe i protesty 15.1 Badanie Końcowe 29 sierpnia 2015r. sobota, Bezzwłocznie po zakończeniu Rajdu samochody wyznaczone przez ZSS będą zabrane na Badanie Kontrolne szczegółowe BK 2, które odbędzie sięna parkingu przy restauracji Karczma Spalska w Spale. Załogi, które to dotyczy są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić podczas BK 2 co najmniej jednego przedstawiciela zgłaszającego oraz odpowiednią liczbę mechaników Kaucja przy proteście Kwota podstawowa kaucji za złożenie protestu jest to kwota 100% wpłaconego wpisowego. Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części samochodu lub zespołów samochodu oraz rodzaju stosowanego paliwa, składający protest musi wnieść depozyt, którego wysokość zostanie określona przez ZSS. Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast, gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu różnica zostanie zwrócona protestującemu. W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu został on złożony Kaucja przy odwołaniu Kaucja przy zapowiedzi odwołania się od decyzji ZSS do OKSS wynosi 500 PLN. Odwołanie od decyzji OKSS do GKSS wynosi 1000 PLN Niezwłocznie po zakończeniu rajdu załoga lub upoważniony pisemnie przedstawiciel zobowiązany jest do odbioru wszystkich dokumentów zdeponowanych w biurze rajdu. Zwrot dokumentów w innym terminie nastąpi po otrzymaniu przez organizatora, potwierdzonego przelewu w wysokości 100,- PLN na jego rzecz Tomaszów Maz Dyrektor Rajdu Mirosław Kister

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Pucharu Łużyc 2013 Jelenia Góra, 05-06 lipca 2013r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra na zlecenie ZG PZM wiza.. 1 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów, 18-19 Kwiecieo 2015r. http://rajd.mikolow.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych 90 43-100 Tychy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8 Runda Pucharu FIA Strefy Europy Centralnej 4 Runda Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 5, 6 Runda DMACK Tyres - Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Słowacji Rzeszów, 9-11 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Arłamów, 6-8 marca 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RPP/1/BSPZM/20140203 S p i s t

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP 2. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 17 19 lutego 2012 GDAŃSK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 2. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Krosno, 01-02 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo