RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., zwanej dalej Operatorem, skierowana do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) lub innych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, zwanych dalej Abonentami. 2. W ramach Usługi Abonentowi przyznawany jest pakiet megabajtów do wykorzystania wyłącznie na przesyłanie danych (GPRS) w roamingu - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 3. Pakiety miesięczne oraz pakiet dzienny 50 MB Internet UE dostępne są dla Abonentów korzystających z ofert lub planów taryfowych: Korzystny ; Meritum BIS, Meritum , Meritum Optymalny, Meritum Hurtowy , Meritum Adapter 1000, Taryfa Telemetryczna Meritum, Idea Firma , Idea Top Firma , Nowa Idea dla Firm , Firma , Top Firma , Top Taryfa Malejąca dla Firm, Business Everywhere, Business Everywhere TP, Nowy VAR, VAR 1, AG VAR, Super GPRS, Taryfa Malejąca dla Firm , Firma, Pakiet dla Firm, Nowy Pakiet dla Firm, Orange dla Firm , Oferta dla Firm , Optymalny , Optymalny 450 z Internetem, Optymalny 900 z Internetem lub Optymalny 1800 z Internetem. 4. Pakiety tygodniowe dostępne są dla Abonentów korzystających z ofert i planów taryfowych: Orange dla Firm 320, Orange dla Firm 600, Meritum BIS, FIRMA, Meritum 150, Meritum 200, Meritum 250, Idea Top Firma , Nowa Idea dla Firm 100, Nowa Idea dla Firm 200, Nowa Idea dla Firm 400, Firma 400, Firma 1000, Top Firma , Nowy Pakiet dla Firm, Oferta dla Firm 125, Oferta dla Firm 250, Oferta dla Firm 500, Oferta dla Firm 1000, Optymalny 100, Optymalny 250, Optymalny 450, Optymalny 900, Optymalny 1800, Optymalny 900 z Internetem, Optymalny 1800 z Internetem, Business Everywhere, Nowy Business Everywhere na próbę, Nowy Business Everywhere na start, Nowy Business Everywhere Standard, Nowy Business Everywhere Premium. 5. Pakiet dzienny 10 MB Internet UE dostępny jest dla Abonentów korzystających z ofert i planów taryfowych: Optymalny ; Optymalny 450 z Internetem-1800 z Internetem; Oferta dla Firm ; Meritum BIS; FIRMA; Nowy Pakiet dla Firm, Warunki uruchomienia i korzystania z Usługi 6. Abonent ma możliwość wyboru jednego z poniższych wariantów Usługi: a), b), c) Pakiet miesięczny 10 MB Mail Świat, zwanych dalej łącznie Pakietami miesięcznymi lub każdy z osobna Pakietem miesięcznym ; d) Pakiet tygodniowy 50 MB Internet UE, e) Pakiet tygodniowy 50 MB Internet Świat, zwanych dalej łącznie Pakietami tygodniowymi lub każdy z osobna Pakietem tygodniowym ; f) Pakiet dzienny 50 MB Internet UE, g) Pakiet dzienny 10 MB Internet UE, zwanych dalej łącznie Pakietami dziennymi lub każdy z osobna Pakietem dziennym. 7. Warunkiem skorzystania z Usługi dla danego numeru abonenckiego jest posiadanie włączonej usługi roamingu międzynarodowego oraz taryfy roamingowej Eurotaryfa. 8. Usługa nie zostanie uruchomiona w przypadku korzystania przez Abonenta z taryf roamingowych: Nowa Oferta Roamingowa lub Stawki Operatorów Zagranicznych. 9. Abonent może uruchomić Usługę, składając zlecenie poprzez: a) wysłanie wiadomości tekstowej SMS z numeru abonenckiego, dla którego ma być włączony dany Pakiet miesięczny lub dzienny. Treść wiadomości tekstowych SMS dla poszczególnych Pakietów określa poniższa tabela: RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

2 nazwa Pakietu treść SMS-a włączającego Pakiet Numer SMS ME100 Pakiet miesięczny 10 MB Internet Mail Świat Pakiet tygodniowy 50 MB Internet UE Pakiet tygodniowy 50 MB Internet Świat Pakiet dzienny 50 MB Internet UE Pakiet dzienny 10 MB Internet UE MS100 MS10 TE50 TS50 DE50 DE ) 2) 1) opłata za wysłanie SMS-a z terenu objętego zasięgiem sieci Orange w Polsce nie jest pobierana 2) w przypadku wysłania SMS-a zagranicą - pobierana jest opłata jak za SMS wysłany do Polski, w wysokości uzależnionej od strefy roamingowej, w jakiej przebywa Abonent, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług w roamingu. b) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na stronie c) kontakt z konsultantem Orange Biura Obsługi Klienta pod numerem *600 (połączenie zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług) d) osobisty kontakt w punkcie sprzedaży Orange, e) wybór odpowiedniej opcji w usłudze Manager Floty. 10. Z zastrzeżeniem pkt 24 wybrany przez Abonenta Pakiet miesięczny, tygodniowy lub dzienny zostanie włączony nie później niż od następnego dnia po dniu złożenia przez Abonenta dyspozycji aktywacji. O fakcie uruchomienia wybranego Pakietu Abonent zostanie poinformowany wiadomością tekstową SMS. 11. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb, przy czym ilości danych wysyłanych i odbieranych naliczane są łącznie. Pakiety miesięczne 12. Pakiety miesięczne przyznane w danym okresie rozliczeniowym, można wykorzystać wyłącznie do końca danego okresu rozliczeniowego, po tym czasie niewykorzystane ilości danych z Pakietu miesięcznego nie będą dostępne, a ich wartość nie podlega zwrotowi. 13. W trakcie jednego okresu rozliczeniowego Abonent: a) ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego z trzech Pakietów miesięcznych, b) nie może jednocześnie posiadać danego Pakietu miesięcznego oraz danego Pakietu dziennego, c) ma możliwość jednoczesnego posiadania danego Pakietu miesięcznego oraz danego Pakietu tygodniowego w tym przypadku w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Pakiet tygodniowy. 14. W przypadku wykorzystania wszystkich megabajtów z wybranego Pakietu miesięcznego, stawka za przesyłanie danych będzie zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług w roamingu. 15. Abonent ma prawo zlecić wyłączenie danego Pakietu miesięcznego w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, jednym ze sposobów, określonych w pkt 7, z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku wyłączenia Usługi poprzez SMS, Abonent powinien wysłać SMS-a zgodnie z poniższą tabelą: nazwa Pakietu treść SMS-a wyłączającego Pakiet Numer SMS REZ ME ) 2) REZ MS100 RP710/K_070312_Z1_1 Strona 2 z 5

3 Pakiet miesięczny 10 MB Internet Mail Świat REZ MS10 1) opłata za wysłanie SMS-a z terenu objętego zasięgiem sieci Orange w Polsce nie jest pobierana 2) w przypadku wysłania SMS-a zagranicą - pobierana jest opłata jak za SMS wysłany do Polski, w wysokości uzależnionej od strefy roamingowej, w jakiej przebywa Abonent, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług w roamingu. b) dezaktywacja nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Abonent złożył dyspozycję dezaktywacji. 16. W przypadku, gdy wybrany przez Abonenta Pakiet miesięczny nie jest aktywny w pełnym okresie rozliczeniowym, wówczas opłata za abonament miesięczny oraz liczba megabajtów zostaną naliczone proporcjonalnie do czasu, w którym taki Pakiet miesięczny był aktywny. 17. W ramach Pakietu miesięcznego 100 MB Internet UE Abonent ma do wykorzystania pakiet 100 MB na przesyłanie danych wyłącznie z krajów ze Strefy 1: Unia Europejska, wymienionej w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu oraz do dnia 31 grudnia 2012 roku także na przesyłanie danych w roamingu w Rosji. 18. Pakiet, o którym mowa w pkt 17, nie ma zastosowania w przypadku przesyłania danych poza Strefą 19. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 99 zł (121,77 zł z VAT). 20. W ramach Pakietu miesięcznego 100 MB Internet Świat Abonent ma do wykorzystania pakiet 100 MB na przesyłanie danych ze wszystkich stref roamingowych, wymienionych w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu. 21. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 249 zł (306,27 zł z VAT). Pakiet miesięczny 10 MB Mail Świat 22. W ramach Pakietu miesięcznego 10 MB Mail Świat Abonent ma do wykorzystania pakiet 10 MB na przesyłanie danych ze wszystkich stref roamingowych, wymienionych w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu. 23. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 59 zł (72,57 zł z VAT). Pakiety tygodniowe 24. Pakiety tygodniowe ważne są przez 7 dni kalendarzowych. Aktywacja danego Pakietu tygodniowego następuje od godziny 0:01 następnego dnia po dniu złożenia przez Abonenta zlecenia. W przypadku dezaktywacji Pakietu tygodniowego pod uwagę brana jest godzina, w której Abonent złożył zlecenie aktywacji. Przykład: Abonent zlecił aktywację danego Pakietu tygodniowego 22 grudnia 2012 roku o godzinie 13:30. Pakiet zostanie aktywowany 23 grudnia o godzinie 00:01. Wyłączenie tego pakietu nastąpi 29 grudnia o godzinie 13: Aktywacja kolejnego pakietu tygodniowego możliwa jest dopiero po zakończeniu okresu trwania aktywnego pakietu tygodniowego, a nie po wykorzystaniu przez Abonenta wszystkich megabajtów przysługujących w ramach aktywnego pakietu tygodniowego. 26. Abonent: a) ma możliwość jednoczesnego posiadania Pakietu tygodniowego 50 MB Internetu UE oraz pakietu tygodniowego 50 MB Internet Świat, b) nie ma możliwości jednoczesnego posiadania dwóch takich samych Pakietów tygodniowych, c) ma możliwość jednoczesnego posiadania danego Pakietu tygodniowego oraz danego Pakietu RP710/K_070312_Z1_1 Strona 3 z 5

4 dziennego w takim przypadku w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Pakiet dzienny. 27. Abonent nie ma możliwości wyłączenia danego Pakietu tygodniowego. Pakiet tygodniowy 50 MB Internet UE 28. W ramach Pakietu tygodniowego 50 MB Internet UE Abonent przez okres, o którym mowa w pkt 24, ma do wykorzystania pakiet 50 MB na przesyłanie danych wyłącznie z krajów ze Strefy 1: Unia Europejska, wymienionej w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu oraz do dnia 31 grudnia 2012 roku także na przesyłanie danych w roamingu w Rosji. 29. Pakiet, o którym mowa w pkt 28, nie ma zastosowania w przypadku przesyłania danych poza Strefą 30. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 54 zł (66,42 zł VAT). Pakiet tygodniowy 50 MB Internet Świat 31. W ramach Pakietu tygodniowego 50 MB Internet Świat Abonent przez okres, o którym mowa w pkt 24, ma do wykorzystania pakiet 50 MB na przesyłanie danych ze wszystkich stref roamingowych wymienionych w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu. 32. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 129 zł (158,67 zł VAT). Pakiety dzienne 33. Pakiet dzienny ważny jest przez 24 godziny od momentu aktywacji. Po tym czasie zostanie automatycznie wyłączony. Nie ma możliwości wcześniejszego wyłączenia danego Pakietu dziennego. 34. Niewykorzystane jednostki danych nie podlegają zwrotowi. 35. Abonent może aktywować kolejny Pakiet dzienny dopiero następnego dnia od godziny 0:01 po dniu, w którym uprzedni Pakiet dzienny został wyłączony. Pakiet dzienny 50 MB Internet UE 36. W ramach Pakietu dziennego 50 MB Internet UE Abonent przez okres, o którym mowa w pkt 33, ma do wykorzystania pakiet 50 MB na przesyłanie danych wyłącznie z krajów ze Strefy 1: Unia Europejska, wymienionej w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu do dnia 31 grudnia 2012 roku także na przesyłanie danych w roamingu w Rosji. 37. Pakiet, o którym mowa w pkt 36, nie ma zastosowania w przypadku przesyłania danych poza Strefą 38. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 49 zł (60,27 zł z VAT). Pakiet dzienny 10 MB Internet UE 39. W ramach Pakietu dziennego 10 MB Internet UE Abonent przez okres, o którym mowa w pkt 33, ma do wykorzystania pakiet 10 MB na przesyłanie danych wyłącznie z krajów ze Strefy 1: Unia Europejska, wymienionej w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu do dnia 31 grudnia 2012 roku także na przesyłanie danych w roamingu w Rosji. 40. Pakiet, o którym mowa w pkt 39, nie ma zastosowania w przypadku przesyłania danych poza Strefą 41. Za korzystanie z tego wariantu Usługi pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 15 zł (18,45 zł z VAT). Dodatkowe informacje 42. W ramach Usługi nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 43. Usługa wyklucza się z usługą Pakiety M2M Świat, M2M Świat PAYG oraz Pakiety M2M Europa. 44. W przypadku jednoczesnego posiadania usługi Travel Data Daily oraz danego Pakietu miesięcznego, RP710/K_070312_Z1_1 Strona 4 z 5

5 Pakietu tygodniowego, Pakietu dziennego lub usługi Pakiet Roaming, pakiet MB przysługujący w ramach usługi Travel Data Daily będzie do wykorzystania w ostatniej kolejności. 45. W przypadku, gdy Abonent rozpocznie korzystanie z usługi Travel Data Daily i zakupi jedną z usług, wymienionych w pkt 44, w pierwszej kolejności wykorzystywać będzie jednostki danych pozostałe w ramach usługi Travel Data Daily. 46. Możliwość korzystania z transmisji danych w roamingu po wykorzystaniu danego Pakietu może zostać ograniczona w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli kwota na przesyłanie danych w roamingu przekroczy 195,12 zł (240 zł z VAT) w trakcie okresu rozliczeniowego, o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-em, zgodnie z cennikiem usług w roamingu. 47. Wyłączenie ograniczenia, którym w pkt 46, można dokonać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *600 (połączenie zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług). 48. W ramach Usługi naliczanie limitu, o którym mowa w pkt 46, rozpocznie się dopiero po wykorzystaniu środków z wybranego przez Abonenta wariantu Usługi. 49. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Usługi w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Abonenta przed odwołaniem Usługi. 50. W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń określa obowiązujący Abonenta: Cennik usług, Cennik usług w roamingu, regulamin oferty/planu taryfowego oraz Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. RP710/K_070312_Z1_1 Strona 5 z 5

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Przy wyborze taryfy Nowy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Nowy Pakiet

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma Cennik Firma Przy wyborze taryfy Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Oferta podstawowa

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Prezentobranie w T-Mobile na kartę (dalej: Promocja ) organizowana jest przez Polską Telefonię Cyfrową

Bardziej szczegółowo