XML extensible Markup Language. część 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML extensible Markup Language. część 5"

Transkrypt

1 XML extensible Markup Language część 5

2 JavaScript Co to jest JavaScript? JavaScript był zaprojektowany w celu dodania interaktywności do stron HTML JavaScript jest językiem skryptowym JavaScript jest zwykle osadzony w dokumentach HTML JavaScript jest językiem interpretowalnym (brak kompilacji) Używanie JavaScript jest darmowe i nie ma potrzeby wykupywania licencji.

3 Co potrafi język JavaScript? JavaScript umożliwia dynamiczne wstawianie tekstu na stronę HTML JavaScript potrafi reagować na zdarzenia np. zakończenie ładowania strony, kliknięcie w jakiś element strony JavaScript potrafi czytać i zmieniać zawartość elementów HTML JavaScript może być wykorzystywany do walidacji danych przed wysłaniem na serwer JavaScript może być wykorzystany do detekcji przeglądarki użytkownika JavaScript może być wykorzystany do stworzenia pliku cookie

4 JavaScript w dokumencie HTML Wykorzystujemy znacznik <script> Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> document.write("<h1>hello World!</h1>"); </script> </body> </html>

5 JavaScript w dokumencie HTML Wykorzystujemy znacznik <script> Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- document.write("hello World!"); //--> </script> </body> </html>

6 Zmienne w JavaScript Zmienne wykorzystywane są do przechowywania wartości lub wyrażeń Zmienne mogą posiadać nazwy krótkie (np. x) lub długie (np. imię) przy czym: Wielkość liter w nazwach zmiennych ma znaczenie Nazwa zmiennej zaczyna się od litery bądź podkreślnika Deklaracja (tworzenie) zmiennych: var x; var carname= Fiat ;

7 Zmienne w JavaScript Deklaracja zmiennych i przypisanie wartości: var x=5; var carname= Fiat ; Przypisanie wartości do niezadeklarowanej zmiennej (zmienna jest deklarowana automatycznie): x=5; carname= Fiat ; Redeklaracja zmiennej (zmienna nie traci swojej wartości): var x=5; var x;

8 Operatory arytmetyczne Załóżmy, że y=5. Wówczas:

9 Operatory przypisania Załóżmy, że x=10 i y=5. Wówczas:

10 Operatory w JavaScript Operator konkatenacji Operatorem konkatenacji jest +. Przykład txt1="what a very "; txt2="nice day"; txt3=txt1+txt2; Zmienna txt3 wynosi: What a very nice day txt1="what a very"; txt2="nice day"; txt3=txt1+txt2; Zmienna txt3 wynosi: What a verynice day

11 Operatory w JavaScript <script type="text/javascript"> x=5+5; document.write(x); document.write("<br />"); x="5"+"5"; document.write(x); document.write("<br />"); x=5+"5"; document.write(x); document.write("<br />"); x="5"+5; document.write(x); document.write("<br />"); </script> <p>uwaga: Wynikiem dodania liczby do stringu jest string.</p>

12 Operatory porównania Załóżmy, że x=5. Wówczas:

13 Operatory logiczne Załóżmy, że x=6 i y=3. Wówczas: Operator warunkowy Składnia: Przykład: variablename=(condition)?value1:value2 greeting=(visitor=="pres")?"dear President ":"Dear ";

14 Instrukcja warunkowa Przykład <script type="text/javascript"> var d = new Date(); var time = d.gethours(); if (time < 10) { document.write("good morning!"); } else { document.write("good day!"); } </script>

15 Popup boxes alert wypisanie informacji dla użytkownika alert( tekst ) confirm potwierdzenie ze strony użytkownika confirm( tekst )

16 Popup boxes prompt pobranie wartości od użytkownika prompt( tekst )

17 Funkcje w JavaScript Funkcje wykorzystujemy m.in. wtedy gdy nie chcemy aby skrypt był wykonany w czasie ładowania strony. Funkcja zawiera instrukcje, które będą wykonane wtedy gdy zajdzie pewne zdarzenie lub gdy wywołamy funkcję. Funkcja może być zdefiniowana w sekcji <body> lub <head>. Zdefiniowanie funkcji w sekcji <head> daje gwarancję, że funkcja jest czytana/załadowana przed wywołaniem. Funkcja może być też zdefiniowana w zewnętrznym pliku z rozszerzeniem js. Plik ten musi być dołączony do strony.

18 Funkcje w JavaScript Składania: Uwagi: function nazwafunkcji(var1,var2,...,varx) { cialo funkcji } Słowo function jest pisane z małej litery. W przypadku gdy funkcja nie ma parametrów nawiasy ( i ) pozostają tzn. function nazwafunkcji() { cialo funkcji }

19 Funkcje w JavaScript Przykład <html> <head> <script type="text/javascript"> function message() { alert("hello World!"); } </script> </head> <body> <form> <input type="button" value="click me!" onclick="message()"/> </form> </body> </html>

20 Funkcje w JavaScript Przykład

21 Funkcje w JavaScript Przykład <html> <head> <script type="text/javascript"> function product(a,b) { return a*b; } </script> </head> <body> <script type="text/javascript"> document.write(product(4,3)); </script> </body> </html> Funkcja może zwracać wartość

22 Pętle w JavaScript Składnia pętli for for(var=startvalue;var<=endvalue;var=var+increment) { instrukcje } Składnia pętli while while (var<=endvalue) { instrukcje }

23 Pętle w JavaScript Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0;i<=5;i++) { document.write("the number is " + i); document.write("<br />"); } </script> </body> </html>

24 Pętle w JavaScript Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0; while (i<=5) { document.write("the number is " + i); document.write("<br/>"); i++; } </script> </body> </html>

25 Pętle w JavaScript Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0;i<=10;i++) { if (i==3) { break; } document.write("the number is " + i); document.write("<br />"); } </script> </body> </html>

26 Pętle w JavaScript Przykład <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0 for (i=0;i<=10;i++) { if (i==3) { continue; } document.write("the number is " + i); document.write("<br />"); } </script> </body> </html>

27 Obiekty w JavaScript JavaScript jest językiem obiektowym tzn. możemy w nim definiować własne obiekty zmienne własnych typów. Każdy obiekt posiada swoje właściwości (pola) oraz metody (funkcje). Język JavaScript oferuje wiele bardzo przydatnych wbudowanych obiektów.

28 Obiekty w JavaScript Właściwości Właściwość to wartość związana z obiektem. Przykład <script type="text/javascript"> var txt="niedziela"; alert(txt.length); </script>

29 Obiekty w JavaScript Metody Metody to operacje, które mogą być wykonane na obiekcie. Przykład <script type="text/javascript"> var txt= niedziela"; alert(txt.touppercase()); </script>

30 Obiekty w JavaScript String Object Date Object Math Object

31 HTML DOM Co to jest HTML DOM? DOM to skrót od Document Object Model czyli Obiektowy Model Dokumentu DOM definiuje standard dostępu do dokumentów HTML i XML DOM jest niezależny od platformy i języka HTML DOM definiuje obiekty i właściwości elementów HTML oraz metody dostępu do nich DOM jest standardem W3C

32 HTML DOM document object Każdy dokument HTML wyświetlony w przeglądarce staje się obiektem (ang. document object). Obiekt ten umożliwia dostęp ze skryptu do wszystkich elementów dokumentu HTML. Tablice (kolekcje) obiektu dokumentu: Składnia: anchors[] tablica kotwic (anchors) forms[] tablica formularzy images[] tablica obrazków links[] tablica linków document.nazwa_tablicy.właściwość

33 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="html">html</a><br/> <a name="css">css</a><br/> <a href=" <a name="xml">xml</a><br/> <p>anchors: <script type="text/javascript"> Właściwość document.write(document.anchors.length); </script></p> </body> </html>

34 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="html">html</a><br/> <a name="css">css</a><br/> <a href=" <a name="xml">xml</a><br/> <p>linki: <script type="text/javascript"> Właściwość document.write(document.links.length); </script></p> </body> </html>

35 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="html">html</a><br/> <a name="css">css</a><br/> <a href=" <a name="xml">xml</a><br/> <p>adres: <script type="text/javascript"> Właściwość document.write(document.links[0].href); </script></p> </body> </html>

36 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a href=" 1</a><br/> <a href=" 2</a><br/> <a href=" 3</a><br/> <p> <script type="text/javascript"> for(var i=0;i<document.links.length;i++) Właściwość document.write(document.links[i].href+"<br/>"); </script> </p> </body> </html>

37 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="wp" href=" 1</a><br/> <a href=" 2</a><br/> <a name="o2" href=" 3</a><br/> <p> <script type="text/javascript"> for(var i=0;i<document.links.length;i++) Właściwość document.write(document.links[i].name+"<br/>"); </script> </p> </body> </html>

38 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <form name="imie"></form> <form name="nazwisko"></form> <form name="wiek"></form> <p> <script type="text/javascript"> document.write(document.forms[0].name+"<br/>"); document.write(document.forms[1].name+"<br/>"); document.write(document.forms[2].name); </script> </p> </body> </html>

39 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <form name="dane"> <input type="text" name="liczba" value="1"> <input type="text" name="imie" value="marek"> </form> <p> <script type="text/javascript"> document.write(document.forms[0].liczba.value+"<br/>"); document.write(document.forms[0].imie.value+"<br/>"); </script> </p> </body> </html>

40 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <form name="dane"> <input type="text" name="liczba" value="1"> <input type="text" name="imie" value="marek"> </form> <p> <script type="text/javascript"> document.write(document.dane.liczba.value+"<br/>"); document.write(document.dane.imie.value+"<br/>"); </script> </p> </body> </html>

41 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <form name="dane"> <input type="text" name="liczba1" value="1"> <input type="text" name="liczba2" value="marek"> </form> <p> <script type="text/javascript"> document.write(document.dane.liczba1.value+document.dane.liczba2.value); </script> </p> </body> </html>

42 HTML DOM document object Właściwości obiektu dokumentu: cookie zwraca pary nazwa/wartość ciasteczek. domain zwraca domenę serwera. readystate (o tym później albo w ogóle?) referrer zwraca URL dokumentu, który załadował aktualny dokument. title zwraca tytuł dokumentu. URL zwraca URL dokumentu.

43 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> Domena: <script type="text/javascript"> document.write(document.domain); </script> </body> </html>

44 Przykład Kod strony WWW: <html> <head> <title>jakis tytul</title> </head> <body> Tytul: <script type="text/javascript"> document.write(document.title); </script> </body> </html>

45 HTML DOM Zgodnie z modelem DOM wszystko w dokumencie HTML jest węzłem (ang. node). Cały dokument jest węzłem dokumentu (ang. document node) Każdy element HTML jest węzłem elementu (ang. element node) Tekst w elementach HTML to węzły tekstu (ang. text node) Każdy atrybut HTML jest węzłem atrybutu (ang. attribute node) Komentarze są węzłami komentarzy (ang. comment nodes)

46 HTML DOM Przykład <html> <head> <title>my title</title> </head> <body> <a href="">my link</a> <h1>my header</h1> <body> </html> Drzewo węzłów

47 HTML DOM Według modelu DOM dokument HTML to zbiór węzłów. Do węzłów mamy dostęp przy pomocy języka JavaScript lub innych języków programowania (w czasie zajęć będziemy wykorzystywać język JavaScript). Model DOM daje nam do dyspozycji właściwości oraz metody. Właściwość węzła to pewna jego cecha np. nazwa. Metoda węzła to operacja która może być wykonana na węźle np. usunięcie węzła.

48 HTML DOM Wybrane właściwości DOM: x.innerhtml zawartość elementu x x.nodename nazwa elementu x x.nodevalue wartość x x.parentnode rodzic elementu x x.childnodes dzieci elementu x x.attributes - atrybuty x gdzie x to nazwa węzła (element HTML).

49 HTML DOM Wybrane metody DOM: x.getelementbyid(id) - element z określonym id x.getelementsbytagname(name) elementy z określoną nazwą x.appendchild(node) do węzła x dodaj dziecko o nazwie node x.removechild(node) usuń dziecko węzła x o nazwie node gdzie x to nazwa węzła (element HTML).

50 innerhtml Właściwość ta umożliwia nam w prosty sposób modyfikację zawartości dowolnego elementu HTML. Właściwości innerhtml nie należy do specyfikacji HTML DOM, ale jest wspierana przez większość przeglądarek. Właściwość innerhtml jest przydatna w przypadku pobrania bądź zamiany zawartości elementu HTML (w tym <html> i <body>). Może być także użyta do podejrzenia zawartości strony, która została dynamicznie zmodyfikowana.

51 Przykład Kod strony WWW: Metoda Właściwość <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> txt=document.getelementbyid("intro").innerhtml; document.write("<p>tekst: " + txt + "</p>"); </script> </body> </html>

52 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="wp" href=" 1</a><br/> <a href=" 2</a><br/> <a name="o2" href=" 3</a><br/> <p> <script type="text/javascript"> for(var i=0;i<document.links.length;i++) document.write(document.links[i].innerhtml+"<br/>"); </script> </p> </body> </html>

53 Przykład Kod strony WWW: <html> <body> <a name="wp" href=" 1</a><br/> <a href=" 2</a><br/> <a name="o2" href=" 3</a><br/> <p> Nazwa <script type="text/javascript"> document.write(document.links.wp.innerhtml+"<br/>"); document.write(document.links[1].innerhtml+"<br/>"); document.write(document.links.o2.innerhtml); </script> </p> </body> </html>

54 Przykład Kod strony WWW: Metoda Właściwość <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> txt=document.getelementbyid("intro").nodename; document.write("<p>tekst: " + txt + "</p>"); </script> </body> </html>

55 Przykład Kod strony WWW: Metoda Właściwość <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> txt=document.getelementbyid("intro").parentnode.nodename; document.write("<p>tekst: " + txt + "</p>"); </script> </body> </html>

56 Przykład Kod strony WWW: Metoda Właściwości <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> txt=document.getelementbyid("intro").childnodes[0]. nodevalue; document.write("<p>tekst: " + txt + "</p>"); </script> </body> </html>

57 Dostęp do węzłów Dostęp do węzłów można uzyskać na trzy sposoby: przez użycie metody getelementbyid() przez użycie metody getelementsbytagname() przez nawigację po drzewie węzłów wykorzystując zależności między węzłami

58 getelementbyid Metoda getelementbyid zwraca element z określonym ID. Składnia: node.getelementbyid("id")

59 getelementbyid Kod strony WWW: <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> txt=document.getelementbyid("intro").innerhtml; document.write("<p>tekst: " + txt + "</p>"); </script> </body> </html>

60 getelementbyid Kod strony WWW: <html> <head> <script type="text/javascript"> //patrz następny slajd </script> </head> <body> <div id="wr1" style="position:absolute;left:10px;top:100px;visibility: visible;"> <img width="200" id="rys1" src="auto.jpg" onmouseover="move()"> </div> <input type="button" value="move" onclick="move()"> </body> </html>

61 getelementbyid Java Script: function move() { var selector =document.getelementbyid('wr1').style; var oldleft = parseint(selector.left); var newleft = (oldleft + 20); selector.left = newleft + "px"; }

62 getelementbyid Kod strony WWW: <html> <head> <script type="text/javascript"> //patrz dwa slajdy dalej </script> </head> <body> <div id="wr1" style="position:absolute;left:10px;top:200px;visibility:hidden;"> <img width="200" id="rys1" src="sanfra.jpg" onclick="change('wr1')"> </div> <div id="wr2" style="position:absolute;left:280px;top:170px;visibility:hidden;"> <img width="200" id="rys1" src="auto.jpg" onclick="change('wr2')"> </div> //patrz następny slajd </body> </html>

63 getelementbyid Kod strony WWW: <div style="position:absolute;top:55px;"> <div style="position:absolute;left:20px;"> <img width="80" id="r1" src="sanfra.jpg"><br> <form> <input style="position:absolute;left:30px;" type="checkbox" name="wr1" onclick="show(this.form.wr1)"/> </form> </div> <div style="position:absolute;left:160px;"> <img width="80" id="r2" src="auto.jpg"><br> <form> <input style="position:absolute;left:30px;" type="checkbox" name="wr2" onclick="show(this.form.wr2)"/> </form> </div> </div>

64 getelementbyid Java Script: function show(f) { if (f.checked) document.getelementbyid(f.name).style. visibility="visible"; else document.getelementbyid(f.name).style. visibility="hidden"; }

65 getelementbyid Rezultat:

66 getelementbyid Rezultat:

67 getelementbyid Rezultat:

68 getelementbytagname Metoda getelementsbytagname zwraca listę elementów (ang. nodelist) o określonej nazwie. Składnia: node.getelementsbytagname("name") Do poszczególnych elementów listy odwołujemy się za pomocą indeksu przy czym pierwszy element posiada indeks = 0.

69 getelementbytagname Kod strony WWW: <html> <body> <p>hello World!</p> <script type="text/javascript"> x=document.getelementsbytagname("p"); document.write("tekst: " + x[0].innerhtml); </script> </body> </html>

70 getelementbytagname Kod strony WWW: <html> <body> <p>hello World!</p> <div id="main"> <p>niedziela</p> </div> <script type="text/javascript"> x=document.getelementbyid("main").getelementsbytagn ame("p"); document.write("pierwszy akapit w div: " + x[0].innerhtml); </script> </body> </html>

71 getelementbytagname Kod strony WWW: <html> <body> <p>hello World!</p> <p>niedziela</p> <script type="text/javascript"> x=document.getelementsbytagname("p"); document.write("tekst: "+x[0].innerhtml + "<br>"); document.write("tekst: "+x[1].innerhtml); </script> </body> </html>

72 getelementbytagname Kod strony WWW: <html> <body> <p>hello World!</p> <p>model DOM</p> <p>wlasciwosc length</p> <script type="text/javascript"> x=document.getelementsbytagname("p"); for (i=0;i<x.length;i++) { document.write(x[i].innerhtml); document.write("<br/>"); } </script> </body> </html>

73 Przechodzenie drzewa węzłów Następujące właściwości: parentnode węzeł będący rodzicem firstchild pierwsze dziecko lastchild ostatnie dziecko umożliwiają przechodzenie drzewa węzłów.

74 Przechodzenie drzewa węzłów Kod strony WWW: parentnode elementów p i div firstchild elementu body <html> <body> <p>hello World!</p> <div> <p>model DOM!</p> <p>zaleznosci miedzy wezlami</p> </div> </body> </html> lastchild elementu body i parentnode elementów p

75 Przechodzenie drzewa węzłów Kod strony WWW: <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> x=document.getelementbyid("intro"); document.write(x.firstchild.nodevalue); </script> </body> </html>

76 Przechodzenie drzewa węzłów Istnieją dwie szczególne właściwości dokumentu: document.documentelement węzeł będący rodzicem document.body dostęp do znacznika body

77 Przechodzenie drzewa węzłów Kod strony WWW: <html> <body> <p>hello World!</p> <div> <p>model DOM</p> </div> <script type="text/javascript"> x=document.body; alert(x.innerhtml); </script> </body> </html>

78 Właściwości węzłów W modelu DOM każdy węzeł jest obiektem. Obiekty posiadają właściwości i metody umożliwiające manipulowanie obiektami. Ważne właściwości węzłów: nodename nodevalue nodetype

79 Właściwość nodename Właściwość określająca nazwę węzła. nodename jest typu read-only nodename dowolnego węzła będącego znacznikiem to nazwa znacznika nodename dowolnego węzła będącego atrybutem to nazwa atrybutu nodename dowolnego węzła będącego tekstem (tekst) to #tekst nodename węzła dokumentu to #dokument

80 Właściwość nodevalue Właściwość określająca wartość węzła. nodevalue dla dowolnego węzła będącego znacznikiem brak nodevalue dowolnego węzła będącego atrybutem to wartość atrybutu nodevalue dowolnego węzła będącego tekstem to sam tekst

81 Przechodzenie drzewa węzłów Kod strony WWW: <html> <body> <p id="intro">hello World!</p> <script type="text/javascript"> x=document.getelementbyid("intro"); document.write(x.firstchild.nodevalue); </script> </body> </html>

82 Właściwość nodetype Właściwość zwraca typ węzła. Typ elementu Typ węzła Element 1 Atrybut 2 Tekst 3 Komentarz 8 document 9

83 Modyfikacje elementów HTML - przykłady Kod strony WWW: <html> <body> <script type="text/javascript"> document.body.bgcolor="lavender"; </script> </body> </html>

84 Modyfikacje elementów HTML - przykłady Kod strony WWW: <html> <body> <p id="p1">hello World!</p> <script type="text/javascript"> document.getelementbyid("p1").innerhtml=" New text!"; </script> </body> </html>

85 Modyfikacje elementów HTML - przykłady Kod strony WWW: <html> <body> <input type="button" onclick="document.body.bgcolor= blue';" value="change background color" /> </body> </html>

86 Modyfikacje elementów HTML - przykłady Kod strony WWW: <head> <script type="text/javascript"> function ChangeText() { document.getelementbyid("p1").innerhtml="new text!"; } </script> </head> <body> <p id="p1">hello world!</p> <input type="button" onclick="changetext()" value="change text" /> </body> </html>

87 Modyfikacje elementów HTML - przykłady Kod strony WWW: <html> <head> <script type="text/javascript"> function ChangeStyle() { document.getelementbyid("p1").style.color="blue"; document.getelementbyid("p1").style.fontfamily="ari al"; } </script> </head> <body> <p id="p1">hello world!</p> <input type="button" onclick="changestyle()" value="change style" /> </body> </html>

88 Kompletny opis obiektów JavaScript i HTML DOM można znaleźć na stronie:

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 XML ważne zastosowanie Jak często pracujemy z plikami XML? Wróćmy jeszcze do wykładu poprzedniego. A dokładnie do pliku zawierającego ten wykład. xml_2017_wyklad_4.pptx

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 6

XML extensible Markup Language. część 6 XML extensible Markup Language część 6 HTML DOM Zgodnie z modelem DOM wszystko w dokumencie HTML jest węzłem (ang. node). Cały dokument jest węzłem dokumentu (ang. document node) Każdy element HTML jest

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka Mariusz Kacała Łukasz Przywarty Grzegorz Trawiński HTML DOM XHTML Ramowy plan prezentacji Wstęp HTML DOM - Założenia - Model i struktura - Właściwości - Metody i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Co to jest Javascript Javascript jest językiem skryptowym pozwalającym na dołączanie dodatkowej funkcjonalności do stron WWW. Jest ona najczęściej związana z modyfikacją

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JAVASCRIPT?

CZYM JEST JAVASCRIPT? JAVASCRIPT JAVASCRIPT - CECHY Język skryptowy stosowany w sieci WWW Stosowany przez autorów witryn WWW głównie w celu: poprawy wyglądu stron walidacji danych z formularzy wykrywania typu przeglądarki tworzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część trzecia DOM Document Object Model Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Programowanie obiektowe ćw.2 JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Tablice w JavaScript Przykład zastosowania tablicy dla przekazania rezultatów funkcji do miejsca wywołania

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 6

XML extensible Markup Language 6 XML extensible Markup Language 6 XML DOM XML DOM zawiera metody (funkcje) pozwalające przeglądać drzewo XML: pobierać, wstawiać oraz usuwać jego węzły. Aby móc manipulować dokumentem XML musi on być załadowany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 5 Podstawy JavaScript Agenda Czym jest JavaScript? Podstawowe typy danych Zmienne Tablice Funkcje Zakres

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek.

Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek. Obiektowy model przeglądarki (BOM, Browser Object Model) Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek. Plik

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 2. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania,

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 2. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania, SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Wykład 2 1 SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Przekierowania 2 Przekierowanie za pomocą skryptu Przykład

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

JavaScript funkcyjność

JavaScript funkcyjność JavaScript funkcyjność WWW 9 kwietnia 2014 Możliwości tworzenia dynamicznych stron WWW HTML i CSS. Skrypty CGI (Perl, PHP). Serwery (django, java). Plug-iny. Ksiażka Większość przykładów pochodzi z ksiażki:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python Wykład 8. Przetwarzanie tekstu Wyrażenia regularne Biblioteka urllib Parsowanie html'a XML

Kurs języka Python Wykład 8. Przetwarzanie tekstu Wyrażenia regularne Biblioteka urllib Parsowanie html'a XML Kurs języka Python Wykład 8. Przetwarzanie tekstu Wyrażenia regularne Biblioteka urllib Parsowanie html'a XML Wyrażenia regularne c:\> dir *.exe $ rm *.tmp Wyrażenia regularne 'alamakota' '(hop!)*' { '',

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pierwszy program. else1 <html> <body> <script type="text/javascript"> var d = new Date()

Pierwszy program. else1 <html> <body> <script type=text/javascript> var d = new Date() Pierwszy program My first JavaScript! To jest normalny dokument HTML. document.write("to jest JavaScript!") I znowu dokument HTML. Zmienne var name = "Ja" document.write(name) document.write(""+name+"")

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i poruszanie warstw

Pozycjonowanie i poruszanie warstw Pozycja warstwy na ekranie może być zmieniana poprzez modyfikację właściwości top i left obiektu style. Odpowiadają one za położenie lewego górnego rogu; pierwsza za współrzędną x, druga y. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych Czym jest AJAX AJAX wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie: 1. Lis Marcin, Ajax, Helion, 2007 2. Hadlock Kris, Ajax dla twórców aplikacji internetowych, Helion, 2007 AJAX (Asynchronous JavaScript and

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Kurs JavaScript TI 312[01]

Kurs JavaScript TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wstawianie skryptów do dokumentów HTML... 3 Przykład 2.1 Przykładowa implementacja skryptu JavaScript w dokumencie HTML... 3 3. Data i godzina... 3 Przykład

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 8 Temat: Podstawy technologii

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Kompozycja Proceduralna

Kompozycja Proceduralna Kompozycja Proceduralna Temat 11: Mechanizm szablonów stron dynamicznych na przykładzie PHP Piotr Habela Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 1 Plan prezentacji Role autorów w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kreacji HTML5

Specyfikacja techniczna kreacji HTML5 Specyfikacja techniczna kreacji HTML5 www.gemius.pl Parametry przekazywane do kreacji Kreacje HTML osadzane są na stronie za pomocą znacznika . W adresie do pliku kreacji przekazywane są parametry

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium JavaScript

Aplikacje internetowe laboratorium JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem do serwera. Formularz będzie miał charakter dynamiczny,

Bardziej szczegółowo

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI NAZWA KURSU: Python w Minecrafcie oraz strony internetowe. GRUPA DOCELOWA: Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (10-12 lat). OPIS KURSU: Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1 DEFINICJA ANGULARJS Framework JavaScript na licencji open-source wykorzystywany do tworzenia aplikacji SPA (single page applications) w oparciu o wzorzec projektowy Model-View-Controler.

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna

Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna TEST E.14 2017-12 Zadanie 1. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna A. W części zawiera się część B. W części mogą wystąpić znaczniki , ,

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji L.p. Specyficzne detale 2.1 - Strony statyczne I dynamiczne - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML doc w Rysunek nie jest potrzebny 2.1.1 Opcje w pisaniu skryptów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 7 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Sesje i stan aplikacji w kategorii czasu okres

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb Użytkownik podaje cztery liczby rzeczywiste. Podaj algorytm znajdowania największej spośród nich. (Np.: po wprowadzeniu liczb: 12 7 18.5 9 program powinien

Bardziej szczegółowo

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl ngular, cz. II 1/24 Angular, cz. II Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Obiektowy model dokumentu. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Obiektowy model dokumentu. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 14 października 2005 roku Wstęp DOM Document Object Model zapewnia: Zbiór obiektów reprezentujących dokumenty XML i HTML. Model łączenia obiektów.

Bardziej szczegółowo

XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc

XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 978-83-246-1071-6 Format: A5, stron: 100 Pocz¹tki tworzenie szkieletu strony WWW i struktury dokumentu HTML Wygl¹d strony kodowanie znaków, krój

Bardziej szczegółowo