FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy ( r.) Rynek zagraniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19.12.2004r.) Rynek zagraniczny"

Transkrypt

1 FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy ( r.) Miniony tydzień przyniósł sporo atrakcji inwestorom na rynku dolara amerykańskiego. Pierwsza część tygodnia charakteryzowała się spadkiem wartości amerykańskiej waluty, natomiast do dynamicznego jej umocnienia doszło w czwartek, kiedy to dolar zyskał względem euro ponad dwa centy. W zbliżającym się, przedświątecznym tygodniu czeka nas jeszcze kilka publikacji makroekonomicznych. W poniedziałek zapoznamy się z indeksem wskaźników wyprzedzających (LEI). W środę podane zostaną ostateczne informacje dotyczące amerykańskiego PKB za III kwartał. Nieco więcej danych opublikowanych zostanie w czwartek, bowiem zapoznamy się z cotygodniowymi danymi dotyczącymi ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, jak również zamówieniami na dobra trwałego użytku, przychodami i wydatkami ludności oraz sprzedażą nowych domów. Zdecydowanie spokojniej będzie na rynku walutowym w piątek, gdyż giełdy amerykańskie nie pracują (w Polsce sesja giełdowa również skrócona do 13:30). Rynek zagraniczny EUR/USD Rynek eurodolara znalazł się w dość ciekawym technicznie położeniu. Otóż na wykresie dziennym dość wyraźnie widać tworzącą się formację podwójnego szczytu. Aktualnie zejście kursu pod cenę stanowiłoby sygnał sprzedaży o średnioterminowych konsekwencjach. Stanowiłoby to bowiem zapowiedź rozpoczęcia zdecydowanie głębszej korekty całego trendu deprecjacji dolara, który obserwujemy od ponad 3 miesięcy. Korekcie takiej sprzyjają oczywiście dodatkowo mocno wykupione wskaźniki, na których pojawiły się już sygnały sprzedaży. Kwestia wspomnianej formacji wygląda jednak nieco inaczej, jeśli przyjrzeć się rynkowi z nieco bliższej perspektywy. Otóż między wspomnianymi szczytami jest ok. 30pips różnicy (ten drugi położony niżej), co sugerować tu może również możliwość tworzenia się formacji trójkąta. Jego dolne ograniczenie wyznaczyć już można po dołkach z 10 i 16 grudnia. Obecnie zakres tej potencjalnej formacji zawiera się w rejonie Jeśli zachowanie cen w najbliższych dniach faktycznie potwierdziłoby tworzenie się trójkąta (poprzez oscylacje w zakresie jego ograniczeń), wówczas aktualny przystanek byłby jedynie chwilową korektą przed dalszym spadkiem wartości amerykańskiej waluty. Kluczowe w 1

2 najbliższym tygodniu będą zatem poziomy wsparcia na oraz poziom ostatnich szczytów przy i znajdująca się nieco niżej linia trendu spadkowego przy

3 3

4 4

5 5

6 6

7 USD/JPY Nieco korzystniej dla amerykańskiej waluty przedstawia się sytuacja względem jena. Tutaj przebita została dwumiesięczna linia trendu spadkowego i w ostatnich dniach utworzony ruch powrotny (bykom sprzyja czwartkowy, wyraźny, dolny cień). Aktualnie drogę do pogłębienia korekty otwierałoby sforsowanie poziomu Kolejnych, podażowych poziomów spodziewać należałoby się przy cenach oraz Wsparciem w średnim terminie jest oczywiście ostatni dołek trendu spadkowego, który wyznaczony został przy cenie Nieznacznie niżej popytu spodziewać należałoby się w okolicach dołka z 1999r., który znajduje się na Ze względu na nieco większa skalę odreagowania ostatniego trendu spadku wartości dolara, niż chociażby na eurodolarze, nie można tu już mówić o sprzyjającym układzie dziennych wskaźników, bowiem wyprzedanie zostało już w dużej mierze zneutralizowane i nieco szybsze oscylatory zachęcają wręcz do ponownego zakupu japońskiej waluty za dolara. Bardzo ciekawy układ widoczny jest w krótkim terminie. Odreagowanie średnioterminowego trendu spadkowego, które widoczne jest od początku grudnia, zostało dość ciekawie korygowane (wspomniany już ruch powrotny). Korekta tego ruchu zatrzymywała się kolejno na 38,2%, 50% oraz 61,8% zniesieniach Fibonacciego. Póki zatem czwartkowy dołek na (ostatnie zniesienie) się trzyma, byki nadal mają szansę zaatakować cenę i doprowadzić do odbicia na nieco większą skalę. Oporem w krótkim terminie jest linia trendu spadkowego, która znajduje się przy cenie ok

8 8

9 9

10 10

11 11

12 EUR/JPY Umocnienie jena widoczne było w ostatnich dniach również względem euro. Dość ciekawa sytuacja miała miejsce, jeśli spojrzeć na średnioterminowe perspektywy. Doszło tu bowiem do wybicia się z wielomiesięcznej formacji trójkąta górą, co sugeruje możliwość kontynuacji długoterminowego trendu wzrostu wartości euro. Aprecjacja jena, widoczna w ostatnich dniach jest tu na razie jedynie ruchem powrotnym i w okolicach poprzednich szczytów (ok ) powinna wyhamować. Jeśli spojrzeć na rynek krótkoterminowo, to owy ruch powrotny zapoczątkowała 4-dniowa formacja RGR. Dość ciekawie rynek zachowuje się od czwartkowego popołudnia, bowiem widoczna jest tu ewidentna konsolidacja w wąskim zakresie wahań. Zwykle ruch po wybiciu z takich horyzontów bywa silny. Wsparciem krótkoterminowym jest piątkowy dołek, który znajduje się przy cenie Oporu doszukiwać należy się przy , natomiast wyżej również przy Dzienne wskaźniki zachęcają obecnie do kupna japońskiej waluty, bowiem pojawiły się tam dość wyraźne sygnały w strefie wykupienia. Póki jednak koncepcja ruchu powrotnego jest aktualna, granie na wzrost wartości jena jest raczej ryzykowne. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 GBP/USD Bardzo ciekawie prezentuje się rynek funta brytyjskiego w średnim terminie. Tutaj co prawda również pojawiła się realna możliwość utworzenia formacji podwójnego szczytu, jednakże na razie wygląda to na wykonanie ruchu powrotnego do górnego ograniczenia wielomiesięcznego kanału wzrostowego, z którego rynek niedawno się wybił. Kluczowym oporem jest w tym układzie poziom 1.95 i jego wyraźne sforsowanie otwierałoby drogę do kontynuacji trendu spadku wartości dolara. Jeśli jednak ceny zejdą ponownie pod przebitą linię, a do tego pod dołek z 10 grudnia na , to stanowiło to będzie poważniejszy sygnał, że korekta całego ostatniego trendu aprecjacji funta może się pogłębić. Nieznacznie niżej popytu doszukiwać należy się przy 2,5-miesięcznej linii trendu wzrostowego na W ostatnim tygodniu obserwowaliśmy presję na aprecjację funta wobec dolara. Wsparciem jest zatem linia trendu wzrostowego, która zlokalizowana jest przy cenie , natomiast oporu doszukiwać należy się przy wspomnianej cenie

18 18

19 19

20 20

21 21

22 USD/CHF W przypadku rynku franka szwajcarskiego również mamy do czynienia z ciekawą sytuacją średnioterminową. Pokrywa się ona mniej więcej z koncepcją zarysowaną na funcie oraz eurodolarze. Również tutaj zaczyna się kształtować formacja trójkąta, co kazałoby się spodziewać kontynuacji trendu spadku wartości dolara. Aktualnie jej ograniczenia zawierają się w zakresie i wybicie poza któreś z tych ograniczeń powinno nadać dalszy kierunek. Jeśli rynek wybiłby się dołem, to popytu spodziewać należałoby się na dołku z 3 grudnia, który wyznaczony został przy cenie 1.13 i z tych okolic zapoczątkowany mógłby być ruch powrotny do dolnego ograniczenia wspomnianego trójkąta. Jeśli jednak ceny wybiją się wyżej, to wyjście nad wierzchołek z 10 grudnia przy , sugerowałoby pogłębienie korekty całego, średnioterminowego trendu spadku wartości dolara. Odbijające, średnioterminowe wskaźniki skłaniają do zakupu amerykańskiej waluty, jednakże do poziomu wspomnianego oporu, z kupnem dolara na nieco dłuższy termin warto się jeszcze wstrzymać. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Rynek krajowy USD/PLN Interesująca sytuacja ma obecnie miejsce na rynku złotego. Tutaj również niebawem zapadną rozstrzygnięcia, co do dalszej koniunktury. W przypadku dolara do złotego doszukiwać można się formacji podwójnego dna, a zatem wyjście cen nad poziom spowodować powinno pogłębienie korekty, czyli dalszy wzrost wartości dolara. Teoretycznie struktura taka wpisywałaby się również w zakończenie piątej, wydłużonej fali Elliotta. Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach doszło również do nieznacznego pogłębienia niedawnego dołka na 3.10, jednakże nowych minimów nie utworzyły już wskaźniki, co spowodowało utworzenie pozytywnych dywergencji. Może to tym samym pomóc nieco bykom przy wzrostowym odbiciu. Podobnie, jak na eurodolarze, funcie czy franku, również na rynku złotego pozornie wyglądająca formacja odwrócenia trendu, wygląda nieco inaczej, jeśli przyjrzeć jej się na wykresach intra. Otóż widoczny staje się tu około 2-tygodniowy RGR, która to formacja jest szczególnym przypadkiem formacji kontynuacji trendu. Ostatnie 2 dni stanowiły tu ukształtowanie się jej prawego ramienia. Jeśli zatem ceny wyraźnie przebiją ostatnie dołki, czyli popytową strefę 3.09/3.10, świadczyło to będzie o jedynie korekcyjnym charakterze ostatniej konsolidacji i przystanku przed kontynuacją trendu aprecjacji złotego. Oporu w krótkim terminie doszukiwałbym się przy cenie ok. 3.14, jak również przy potencjalnym, prawym ramieniu, czyli wierzchołku z 8 grudnia, zlokalizowanego na ok

28 28

29 29

30 30

31 31

32 EUR/PLN Patrząc na średnioterminową sytuację na eurozłotym, zdecydowaną przewagę mają posiadacze krajowej waluty. Kurs wybił się z formacji klina zniżkującego dołem, wykonał ruch powrotny i obecnie obserwujemy presję na zejście pod poziom wsparcia przy (pod którym zakończyły się już piątkowe notowania). Patrząc na rynek z perspektywy średniego terminu, dopiero wyjście nad górne ograniczenie wspomnianego klina, dałoby szansę na jakieś większe odbicie. Obecnie poziom ten znajduje się przy cenie W krótkim terminie podaży spodziewać należy się przy cenie oraz w okolicy wierzchołka z 10 grudnia, który wyznaczony został przy cenie Aktualny układ sił sprzyja zatem zdecydowanie posiadaczom złotego i tej koncepcji wypadałoby się na razie trzymać. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 PLN BASKET Bardzo podobna sytuacja, jak na dolarze do złotego, ma miejsce na koszyku eurodolara do złotego. Tutaj także w średnim terminie widoczna jest formacja podwójnego dna, jednakże po przyjrzeniu się tej formacji na wykresach intra, widoczny staje się RGR, który sugeruje tu kontynuację trendu aprecjacji złotego. W tym układzie, aby doszło do wygenerowania sygnału sprzedaży, ceny musiałyby zejść pod poziom ostatnich dołków, czyli pod Patrząc na rynek w średnim terminie, ostatnia korekta może tu być również czwartą, korekcyjną falą, po której spodziewać należałoby się ostatniej, najdłuższej piątki. Opór o charakterze średniego terminu wyznaczyć można przy linii trendu spadkowego, która obecnie zlokalizowana jest przy cenie Układ dziennych wskaźników oczywiście również sprzyja wzrostowemu odreagowaniu, bowiem widoczne stają się tu pozytywne dywergencje. W krótkim terminie podaży doszukiwałbym się przy wierzchołku z 10 grudnia, który wyznaczony został przy i wyjście nad ten poziom doprowadzić powinno już do pogłębienie korekty całego trendu aprecjacji złotego. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 GBP/PLN Ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojne na rynku funta względem złotego. Od niemal miesiąca ceny konsolidują się na wsparciu przy dołku z maja 2003r., które zlokalizowane jest przy cenie Poziom ten został jedynie delikatnie naruszony, zatem można go przefiltrować o dołek z 23 listopada, który wypadł na Ze średnioterminowej perspektywy aktualny przystanek sprzyja posiadaczom złotego, bowiem nie widać specjalnie chęci do wzrostowego odreagowania, a konsolidacja ma w zasadzie miejsce przy minimach całego trendu. Przebicie wspomnianych wsparć zaowocować powinno przeceną funta do kolejnego poziomu, o popytowym charakterze, czyli dołka z kwietnia 2002r., który zlokalizowany jest przy cenie W krótkim terminie podaży spodziewać należałoby się w okolicach maksimum odreagowania z ubiegłego tygodnia, czyli okolicach

43 43

44 44

45 45

46 46

47 CHF/PLN Ostatnie przebicie wsparcia na doprowadziło do pogłębienia spadku wartości franka szwajcarskiego. W średnim terminie oznaczać to może tworzenie aktualnie piątej, wydłużonej fali. Wsparcie o charakterze średnioterminowym znajduje się przy cenie Jest to poziom 61,8% zniesienia całego trendu aprecjacji franka od końca 2001r. Co ważne, popytowe znaczenie tego rejonu wzmocnione jest także znajdującym się tam poziomem 161,8% wysokości pierwszej, spadkowej fali. Dzienne wskaźniki oczywiście są cały czas wyprzedane, sugerując tym samym możliwość pojawienia się nieco głębszej korekty. O tej mówić można jednak będzie dopiero, gdy ceny wyjdą górą ze średnioterminowego, spadkowego kanału. Jego ograniczenia znajdują się obecnie w zakresie Aktualnie więcej wskazuje na to, że zbliżamy się do testowania dolnego ograniczenia formacji, które jest teraz najbliższym poziomem wsparcia. Można się spodziewać, że rynek będzie się tu zachowywał mniej więcej analogicznie do relacji koszyka względem złotego i osłabianie się koszyka przekładało się będzie również na spadek wartości franka do złotego, a tym samym tworzenie wspomnianej, piątej fali Elliotta. Krótkoterminowych oporów doszukiwać można się przy ostatnich, przebitych już minimach (2.7175) oraz nieco wyżej przy linii trendu spadkowego, która zlokalizowana jest przy cenie Do tego miejsca posiadacze krajowej waluty wydają się bezpieczni. Tomasz Gessner FOREX - DESK 47

48 48

49 49

50 50

51 51

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) Miniony tydzień nie był zbyt pasjonujący na rynku walutowym. Rynek eurodolara nadal tkwi w krótkoterminowym trendzie horyzontalnym. Względny spokój w notowaniach

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym podzielić można by na dwie kwestie: rynek zagraniczny, na którym sytuacja pozostaje bez zmian; oraz na rynek krajowy,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.) Miniony tydzień do udanych mogą zaliczyć posiadacze długich pozycji w dolarze względem euro. Amerykańska waluta bardzo wyraźnie zyskała, co było konsekwencją

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Rynek zagraniczny

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Rynek zagraniczny FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (18-11-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym był stosunkowo spokojny. Dolar, zarówno na rynku międzynarodowym, jak również względem złotego nadal zachowuje wypracowaną

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.) Miniony tydzień, w porównaniu do poprzedniego, można by uznać za stosunkowo spokojny na rynku międzynarodowym. Jedynie nieco bardziej wyraźne ruchy widoczne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym należał do stosunkowo ciekawych. Wydarzeniem tygodnia miało być środowe wystąpienie szefa FED Alana Greenspana na forum

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02.10.2004r.) Miniony tydzień można w zasadzie podzielić na dwie, nierówne części. Na czwartek i resztę. Przez pierwsze trzy dni mieliśmy dalszy ciąg nudnego horyzontu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (27-01-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (27-01-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (27-01-2006r.) Ostatnie dni na rynku walutowym można by w zasadzie podzielić na pół. Pierwsza część tygodnia przyniosła wyraźne osłabienie dolara, natomiast druga część

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-02-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-02-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-02-2006r.) Miniony tydzień na rynku walutowym przebiegał bez większych niespodzianek. Głównymi wydarzeniami były decyzje FED i RPP w sprawie poziomu stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.) Pierwsza część tygodnia przebiegała w spokojnej atmosferze. We wtorek w USA inwestorzy świętowali Dzień Niepodległości, zatem rynku finansowe były tam

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) Początek czwartkowych notowań dolar zaakcentował kolejnym osłabieniem. Względem euro potaniał on do 1.3440. Na dzisiaj impuls do kierunku dalszych zmian cen stanowić

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym upływa pod znakiem spokojnych wahań w ograniczonym zakresie. Jest to już kolejny z rzędu dzień, gdy na złotym w zasadzie nic

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) Czwartek na rynku walutowym stoi pod znakiem nieco bardziej wyraźnego umocnienia krajowej waluty. Głównych przyczyn należałoby się doszukiwać w czynnikach technicznych,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo