FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy ( r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.)"

Transkrypt

1 FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy ( r.) Miniony tydzień na rynku walutowym podzielić można by na dwie kwestie: rynek zagraniczny, na którym sytuacja pozostaje bez zmian; oraz na rynek krajowy, gdzie w drugiej części tygodnia pojawiły się już techniczne sygnały kupna złotego. Najważniejszymi wydarzeniami makroekonomicznymi były środowa, Beżowa Księga oraz piątkowe dane o PKB w USA za II kwartał. Niestety żadne, większe niespodzianki się z tej strony nie pojawiły, a zatem wydarzenia te przeszły ostatecznie bez większego echa i nie miały silnego wpływu na rynek. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to takim hitem tygodnia w najbliższych dniach zapowiada się piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy, a w tym najważniejsza jego składowa, czyli Nonfarm Payrolls (zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym). Tutaj wpływ na rynek powinien być znaczny. Oprócz tych danych, w poniedziałek zapoznamy się z wydatkami na konstrukcje budowlane oraz indeksem ISM w sektorze produkcyjnym. We wtorek opublikowane zostaną informacje odnośnie przychodów i wydatków Amerykanów, jak również zamówienia fabryczne. W środę zapoznamy się z indeksem ISM w sektorze usługowym, jak również raportem Challengera na temat planowanych zwolnień. W środę dostaniemy także cotygodniowe dane dotyczące zmian zapasów paliw. Na czwartek zaplanowano jedynie publikację również cotygodniowych danych o ilości nowych podań o zasiłki dla bezrobotnych, przy czym należy pamiętać, że ze względu na fakt, że poprzedzają one piątkowy raport o bezrobociu, będą nieco baczniej obserwowane, niż zwykle. W piątek, oprócz raportu z 14:30 o 21:00 naszego czasu opublikowane zostaną jeszcze informacje na temat kredytu konsumenckiego. Jak więcej widać, potencjalnych impulsów ze strony fundamentalnej nie powinno brakować. Proponuję teraz przejść do części technicznej. Rynek zagraniczny EUR/USD Miniony tydzień na rynku eurodolara nie przyniósł niestety żadnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o kwestię trendu w średnim terminie. Od początku czerwca mamy tu bowiem do czynienia z trendem horyzontalnym w zakresie Jego dolne ograniczenie zostało obecnie nieco podniesione, bowiem popyt widoczny jest już w okolicach W zasadzie w dalszym ciągu można się tu doszukiwać formacji odwróconej RGR, choć fakt jej 1

2 dosyć dużego rozciągnięcia w czasie nieco podważa jej wiarygodność. Aby mówić o zmianie kierunku i zakończeniu trendu spadkowego w średnim terminie, popyt musiałby doprowadzić do wyraźnego przebicia ceny W tych okolicach znajduje się również kilkumiesięczna linia trendu spadkowego, która (w razi przebicia) wzmacniałaby sygnał kupna. Jeśli chodzi o kontynuację trendu aprecjacji dolara, to oczywiście musiałyby zostać wyznaczone nowe minima (poniżej ). Pozostaje zatem jedynie czekać na wybicie, a co za tym idzie, na wyznaczenie dalszego kierunku zmian cen. 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 USD/JPY Ostatnie dni przełożyły się na umocnienie dolara względem jena. Jest to reakcja (a dokładniej nadrabianie strat) po zeszłotygodniowych zawirowaniach, związanych z informacją o rewaluacji juana. Te zawirowania w krótkim terminie pozwoliły również rozpatrywać możliwość utworzenia formacji diamentu. Aby można było faktycznie o nim mówić, dolar z aktualnych okolic powinien się osłabić w kierunku dolnego (jeszcze potencjalnego) ograniczenia w okolicach Jeśli spojrzymy na sytuację średnioterminową, to popyt nadal ma tu przewagę, a zeszłotygodniowa przecena dolara zatrzymała się na wsparciu w postaci górnego ograniczenia lekko wzrostowego kanału (szczyty kwiecień / czerwiec), które uznać można teraz za wsparcie w postaci linii wewnętrznej (tam też znajduje się przekroczone już 61,8% zniesienie trendu spadkowego, zapoczątkowanego w maju ubiegłego roku). Istotnym wsparciem jest zatem , a jego przekroczenie oddalałoby już perspektywę przetestowania majowego szczytu (2004r.) przy

8 8

9 9

10 10

11 11

12 EUR/JPY W krótkoterminowym trendzie wzrostowym znajduje się para eurojena. Został on zapoczątkowany przed tygodniem, podczas czwartkowych zawirowań. Linia trendu, która go wyznacza, znajduje się przy cenie i jej przełamanie przekładałoby się na spadek cen w okolice wsparcia przy Warto jednak spojrzeć na rynek w średnim terminie. Tutaj w zasadzie bez zmian. Ceny nadal wypełniają formację lekko spadkowego kanału, którego ograniczenia zawierają się aktualnie w zakresie Aktualny trend wzrostowy jest tu zatem ruchem w kierunku ograniczenia górnego. O możliwości przetestowania okolic , czyli dotychczasowych maksimów z końca 2004r. zadecyduje właśnie zachowanie się cen w okolicach górnego ograniczenia kanału. Jeśli zostanie ono przekroczone, to liczyć należałoby się z możliwością wyznaczenia nowych wierzchołków. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 GBP/USD Ciekawie przedstawia się również sytuacja na parze funta względem dolara. Oscylacje cen z ostatnich tygodni pozwoliły tutaj na utworzenie formacji trójkąta prostokątnego, który miał być zapowiedzią kontynuacji trendu aprecjacji dolara. Czwartkowa fala przeceny dolara doprowadziła jednak do wybicia się cen z formacji górą, a tym samym podważenia możliwości kupujących amerykańską walutę. Oporem w krótkim terminie jest teraz oraz nieco wyżej również Warto także dodać, że do okolic 1.78 zbliża się również kilkumiesięczna linia trendu spadkowego, a zatem podażowe znaczenie tych okolic zyskuje teraz na znaczeniu. Jeśli udałoby się popytowi przebić ten poziom, liczyć należałoby się z umocnieniem funta do poziomu Nadal będzie tu można bowiem mówić o formacji podwójnego dna, a zatem poziom ten wynika z jej wysokości. Wsparciem niezmiennie pozostaje 1.73, jednakże perspektywa jego szybkiego przebicie nieco się obecnie oddala. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 USD/CHF Osłabienie dolara w drugiej części tygodnia widoczne jest również względem szwajcarskiej waluty. Warto zwrócić tutaj uwagę na techniczne podobieństwo do cable, czyli pary funta względem dolara. Również w przypadku franka kształtuje się formacja trójkąta prostokątnego, który stanowi zapowiedź umocnienia dolara. Należy jednak zaznaczyć, że tutaj kurs nie opuścił jeszcze formacji. Jej ograniczenia zawierają się bowiem w zakresie Można zakładać, że na tej parze posiadacze dolara stracą krótkoterminową przewagę w momencie wybicia się cen dołem z trójkąta. Choć jego interpretacja jest prodolarowa, to nie można zapominać, że analogiczny trójkąt opuścił już funt, a zatem również tutaj szala zaczyna się przechylać na niekorzyść posiadaczy amerykańskiej waluty. Do ceny 1.28 są oni jednak bezpieczni. Zejście pod ten poziom winno się przełożyć przynajmniej na przetestowanie 1.27, czyli lipcowego minimum, natomiast jego przekroczenie stanowiłoby potwierdzenie sygnału sprzedaży dolara w krótkim terminie. Sygnał ten (o ile wystąpi) powinien się czasowo zbiec z wybiciem eurodolara nad oraz cable nad Póki poziomy te nie zostaną przekroczone, aktualna konsolidacja będzie obowiązująca. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Rynek krajowy USD/PLN Miniony tydzień nie był zbyt pomyślny dla posiadaczy dolara względem krajowej waluty. W środę po południu pojawiła się nieco bardziej zdecydowana fala aprecjacji złotego, która została już w czwartek potwierdzona. Kurs wybił się z 4-miesięcznego kanału wzrostowego dołem, a zatem wygenerowany został tu sygnał kupna PLN. Piątkowe, korekcyjne osłabienie złotego traktować należałoby już w kategorii ruchu powrotnego do dolnego ograniczenia kanału. Wybiciem pod 3.36 została otwarta droga do poziomu 3.31 w krótkim terminie, natomiast jeśli chodzi o termin średni, to wybicie z kanału winno się teraz przełożyć na umocnienie złotego do podstawy formacji, czyli okolic Warto również zauważyć, że zbiega się on z ostatnim, 61,8% zniesieniem całego trendu wzrostowego, który został zapoczątkowany w marcu. Wiele o sile trendu powie również zachowanie się cen w okolicy , gdzie znajduje się 38,2% zniesienie. Głównym oporem jest cały czas 3.45, ale po zachowaniu się cen w drugiej części tygodnia, szybkie testowanie tego poziomu wydaje się teraz raczej mało prawdopodobne. Aprecjacji złotego o charakterze średnioterminowym sprzyjają również negatywne dywergencje na dziennych wskaźnikach. 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 EUR/PLN Złoty w minionym tygodniu wyraźnie zyskał również względem europejskiej waluty. Nie udało się popytowi utrzymać krótkoterminowego wsparcia przy i w efekcie jego przełamania złoty umocnił się do okolic kolejnego, popytowego poziomu, czyli okolic Obecnie zatem stanowi opór. Jeśli okolice 4.06 zostałyby przełamane, to liczyć należałoby się ze spadkiem kursu w stronę okolic czerwcowych minimów, czyli Przełamanie bariery 4zł kazałoby się spodziewać spadku cen do okolic dołka z marca, który ustanowiony został przy cenie Wskaźniki oparte o dane dzienne również sugerują większe prawdopodobieństwo aprecjacji złotego. MACD wygenerował właśnie sygnał sprzedaży. Krótkoterminowym oporem jest (oprócz ) 3-tygodniowa linia trendu spadkowego, która aktualnie zlokalizowana jest przy cenie ok Wyjście nad ten poziom stanowiłoby impuls do dalszego utrzymania horyzontu. Na razie krótkoterminowo przewagę mają posiadacze złotego. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 PLN BASKET Końcówka tygodnia przełożyła się również na wygenerowanie sygnału sprzedaży koszyka względem krajowej waluty. Doszło tu do wybicia się pod około 5-miesięczną linię trendu wzrostowego. Najbliższym wsparciem są tu okolice 3.71 i z tego właśnie rejonu został w piątek zapoczątkowany ruch powrotny. Jeśli udałoby się podaży ponownie sprowadzić kurs niżej, to liczyć należałoby się ze spadkiem cen do okolic , czyli dolnego ograniczenia 3-miesięcznej strefy konsolidacji. Zejście z kolei pod ten poziom winno się przełożyć na spadek wartości koszyka do okolic 3.55, czyli 161,8% wysokości konsolidacji. W tych okolicach znajduje się również 61,8% zniesienie całego trendu wzrostowego. Głównym poziomem oporu jest w dalszym ciągu rejon , czyli maksima całej fali wzrostowej, jaka pojawiła się od marca. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 GBP/PLN Bardzo ciekawie przebiegają od dłuższego czasu notowania funta względem krajowej waluty. Umocnienie złotego w drugiej części tygodnia znalazło swoje przełożenie również na tej parze. Rynek ten od maja utworzył formację klina zniżkującego i aktualne umocnienie krajowej waluty przełożyło się właśnie na przetestowanie po raz kolejny jego dolnego ograniczenia. Warto tu jednak zwrócić uwagę, że przy cenie 5.88 znajduje się już poziom 61,8% zniesienia całej fali wzrostowej, jaka pojawiła się od marca, a zatem zmniejsza to nieco popytową wymowę formacji, jako jedynie korekcyjnej (korekta jest zbyt głęboka). Aktualnie zakres klina to i o wyczerpywaniu się spadku będzie można mówić dopiero po wyjściu cen z formacji górą (i to w sposób przekonujący - nie bokiem). Jeśli jednak doszłoby do wybicia dołem (złoty kontynuowałby sygnały kupna względem dolara i całego koszyka, pojawi się również presja na aprecjację krajowej waluty względem funta), to liczyć należałoby się ze spadkiem cen w stronę marcowego dołka (bowiem przekroczone zostałoby wówczas ,8%), który wyznaczony został przy cenie

43 43

44 44

45 45

46 46

47 CHF/PLN Umocnienie złotego nie ominęło również pary franka szwajcarskiego względem krajowej waluty. Tutaj udało się podaży zepchnąć ceny do poziomu około 5-miesięcznej linii trendu, która w piątek wydaje się być broniona. Obecnie znajduje się przy Warto jednak nadmienić, że przebite zostało najbliższe wsparcie przy 2.62 (teraz już opór), a tym samym otwarta została droga do poziomu lipcowego dołka przy Poziom 2.62 był tu bowiem 61,8% zniesieniem fali deprecjacji złotego z początku lipca. Jego przekroczenie otwierałoby z kolei drogę do okolic marcowego minimum, czyli Oporem niezmiennie pozostają lipcowe maksima w okolicach 2.68 i dopiero i wyraźne sforsowanie dawałoby podstawę do oczekiwania kolejnej fali spadku wartości złotego (w stronę 2.80). Póki co, krótkoterminowo na tej parze można jeszcze mówić o konsolidacji, z lekką przewagę złotego. Tomasz Gessner FOREX - DESK 47

48 48

49 49

50 50

51 51

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (22-07-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym należał do stosunkowo ciekawych. Wydarzeniem tygodnia miało być środowe wystąpienie szefa FED Alana Greenspana na forum

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) Czwartek na rynku walutowym stoi pod znakiem nieco bardziej wyraźnego umocnienia krajowej waluty. Głównych przyczyn należałoby się doszukiwać w czynnikach technicznych,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) Początek czwartkowych notowań dolar zaakcentował kolejnym osłabieniem. Względem euro potaniał on do 1.3440. Na dzisiaj impuls do kierunku dalszych zmian cen stanowić

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) Ostatnie dni sporo zmieniły w sytuacji na rynku złotego. Na wyraźny odwrót inwestorów od rynków wschodzących naszego regionu nałożyło się jeszcze spore umocnienie

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Napięta sytuacja na Ukrainie decyduje o zachowaniu inwestorów w tym tygodniu. Warszawskie indeksy giełdowe kooczą tydzieo na minusie. Akcje Alior

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W co inwestować w 2012 roku?

W co inwestować w 2012 roku? W co inwestować w 2012 roku? Patron medialny Strona2 Spis treści I. Kluczowe wnioski II. Analiza makroekonomiczna Strefa euro wyboista i kręta ścieżka w kierunku stabilności USA brak powodów do niepokoju

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 15 czerwca 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 15 czerwca 2015 r. poniedziałek, 15 czerwca 15 r. Sytuacja rynkowa Kolejne to odsłony greckiej tragedii (dla których wisienką na torcie było w zeszłym tygodniu zerwanie negocjacji z MFW) wyraźnie odbiły się na nastrojach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r. poniedziałek, kwietnia 15 r. Sytuacja rynkowa Na Książęcej kolejny udany tydzień. Choć podażowe uderzenie z ostatniej sesji nieco ograniczyło skalę wzrostów, to i tak kupującym na warszawskim parkiecie

Bardziej szczegółowo