ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE"

Transkrypt

1 v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ LUB WYMIANA PLATFORM POD GNIAZDA BOCIANIE NA STANOWISKACH SŁUPOWYCH LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZP/4793/7071MZE/2015/1 NR WYT.: NR ZAD. INWEST.: OPRACOWANO W: 22/2015/71MZE.. DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 71MZE OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: KRZYSZTOF KŁOSS, 71MZE ZIEMBIŃSKI ŁUKASZ, 71MZE..

2 SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne Uwagi ogólne Przedmiot opracowania Lokalizacja przedmiotu wytycznych Stan istniejący Stan planowany / zakres prac Linia średniego napięcia SN 15 kv... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5.2 Stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4 kv... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5.3 Linia kablowa nn 0,4 kv... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5.4 Linia napowietrzna nn 0,4 kv Linia napowietrzna nn 0,4 kv oświetlenia drogowego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5.6 Przyłącza nn 0,4 kv... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6. Termin wykonania Rzeczowy zakres prac Informacje dodatkowe... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.1 Dostawa inwestorska... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.2 Demontaże... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.3 Wyłączenia Aspekty środowiskowe Spis załączników

3 1. Wymagania techniczne Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z: AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM POLSKIM PRAWEM; STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej AKTUALNYMI NORMAMI; ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Wszystkie proponowane urządzenia: powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonane przez niezależne akredytowane laboratoria, muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach. W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawała umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50%. 2

4 1.1 Uwagi ogólne Inwestycję zrealizować w oparciu o zatwierdzone do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardy techniczne w ENERGA OPERATOR SA oraz informacje zawarte w przedmiotowych Wytycznych Programowych, Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania inwestycji obowiązującymi w Rejonie Dystrybucji Płock, zawierającą m.in. - stronę tytułową, - dane techniczne istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych, - powykonawcze zestawienie montażowe i demontażowe, - oświadczenie kierownika o zakończeniu robót, - oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu wymagań środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych, - schemat linii z zaznaczonym miejscem zainstalowania platformy. Dokumentację powykonawczą przed dokonaniem odbioru technicznego złożyć do sprawdzenia w ENERGA - OPERATOR SA Oddział Płock Rejon Dystrybucji Płock w terminie zgodnym z zawartą umową na realizację inwestycji. Koszty załadunku i transportu elementów stanowiących dostawę materiałów na plac budowy obciążają Wykonawcę Prace należy wykonać w technologii PPN 3

5 2. Przedmiot opracowania Dostawa, montaż lub wymiana platform pod gniazda bocianie na stanowiskach słupowych linii niskiego napięciadostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock. 3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych Obszar działania Rejonu Dystrybucji w Płocku. 4. Stan istniejący Z uwagi na istniejący stan techniczny oraz konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych istniejących sieci elektroenergetycznych należy w miejscach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych zamontować nowe lub wymienić istniejące platformy pod gniazda bocianie. 5. Stan planowany / zakres prac Dostawa montaż/wymiana platform pod gniazda bocianie 25szt. 5.1 Linia napowietrzna nn 0,4 kv Na stanowiskach słupowych linii niskiego napięcia wymienionych w załączniku nr 1 dokonać montażu/wymiany platform pod gniazda bocianie. 6. Termin wykonania Termin realizacji prac budowlanych: Rzeczowy zakres prac Lp. Nazwa J.m. Ilość 1. Dostawa montaż/wymiana platform pod gniazda bocianie Szt Wyłączenia Prace należy wykonać w technologii PPN 8. Aspekty środowiskowe Gleba i ziemia. - Źródło: wykopy, remonty obiektów. - Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów. Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych. 4

6 - Źródło: montaż muf kablowych. - Wpływ na środowisko: obciążenie środowiska naturalnego odpadami. Odpady budowlane. - Źródło: budowa urządzeń, budynku. - Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów Kable zawierające substancje niebezpieczne. - Źródło: budowa urządzeń. - Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów Złom metali. - Źródło: Elementy urządzeń linii nn, SN - Wpływ na środowisko: zużywanie zasobów naturalnych, konieczność zagospodarowania odpadów Izolatory, bezpieczniki. - Źródło: Elementy urządzeń linii nn, SN - Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów Zużywanie energii elektrycznej, mechanicznej. - Źródło: urządzenia elektryczne, mechaniczne. - Wpływ na środowisko: zanieczyszczenie środowiska. Eksploatacja pojazdów służbowych:. - Źródło: pojazdy mechaniczne. - Wpływ na środowisko: obciążenie środowiska naturalnego odpadami. Eksploatacja systemów łączności. - Źródło: Emisja pól elektromagnetycznych. - Wpływ na środowisko: emisja energii do atmosfery 9. Spis załączników 1 Wykaz platform pod gniazda bocianie 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

wersja szablonu: 1.0

wersja szablonu: 1.0 wersja szablonu: 1.0 SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 2 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych... 3 4. Stan istniejący... 3 4.1 L. 110 kv relacji Pątnów Piotrków Kujawski...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA

Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA Wersja: 02 Data wydania: 11.10.2013 Informacje formalne: Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OST Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Kod CPV 45213150-9

OST Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Kod CPV 45213150-9 ż ł ą ń ż Ą ó ł OST Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych Aranżacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kod CPV 45213150-9 OST Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ. CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Strona 1 z 38 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 SKRÓTY... 7 CZĘŚĆ OGÓLNA DLA PRAC NA WSZYSTKICH OBIEKTACH... 8 1. OPIS OGÓLNY... 8 1.1. Zakres zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 063, 063A, 063B LOKALIZACJA: Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Lp. ST TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo