Forum w Polsce - przemówienie. Współpraca w zakresie budowy i infrastruktury Jedwabnego Szlaku Gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum w Polsce - przemówienie. Współpraca w zakresie budowy i infrastruktury Jedwabnego Szlaku Gospodarczego"

Transkrypt

1 Forum w Polsce - przemówienie Współpraca w zakresie budowy i infrastruktury Jedwabnego Szlaku Gospodarczego Abstrakt: Gao Xincai Zastępca Rektora Lanzhou University Współpraca między wschodnim i zachodnim kanałem komunikacji Jedwabnego Szlaku została zapoczątkowana z sukcesem, konsekwencją tego stanu rzeczy jest obecnie nieprzerwanie rozwijająca się współpraca ekonomiczna z Europą. Jedwabny Szlak Gospodarczy jest platformą promocji na poziomie gospodarki, integracji gospodarczej, globalizacji. W Chinach znajduje się nie tylko najdłuższy korytarz gospodarczy na świecie, ale Chiny są również miejscem o dużym potencjale rozwoju gospodarczego. Na tak rozległym obszarze, rozbudowa Jedwabnego Pasa Gospodarczego uzależniona jest od współpracy regionalnej. Podstawowym powodem, dla którego powstał Jedwabny Szlak jest stworzenie możliwości wzajemnego połączenia się, budowy Pasa Gospodarczego, warunków do rozwoju regionalnego. Nowa teoria wzrostu gospodarczego, teoretyczny model ekonomii przestrzennej i dowody ekonomiczne potwierdziły podstawowe zastosowanie teorii. Trójwymiarowa, zintegrowana sieć transportowa Jedwabnego Szlaku Gospodarczego będzie obejmowała najważniejsze aglomeracje miejskie. Budowa dobrze prosperującej gospodarki i wymagania w zakresie ekologii budowy projektów infrastrukturalnych, promują dalszy rozwój oraz gwarancję wzajemnych relacji handlowych i ułatwiają inwestycje, głównie ekologiczne. Budowa Jedwabnego Szlaku Gospodarczego to możliwość pogłębienia współpracy pomiędzy Chinami i innymi krajami europejskimi, co dla Polski będzie stanowiło historyczna szansę stopniowego pogłębienia współpracy z Chinami. Panie, Panowie, Przyjaciele, Witam wszystkich. Bardzo dziękuję Organizatorom za zaproszenie mnie do pięknej Polski i do wzięcia udziału w 3. Forum Regionalnym Polska-Chiny. Kontynuując, chciałbym przedstawić problematykę Budowy i wdrożenia współpracy w zakresie Jedwabnego Pasa Gospodarczego, i podzielić się z Państwem moimi poglądami. Rozpoczęta przed ponad 2 tysiącami lat współpraca w zakresie Szlaku Jedwabnego doprowadziła do otwarcia drogi do wzajemnych relacji między Wschodem a Zachodem. Dzięki historii, w której zapisane zostały wzloty i upadki, globalizacji, różnorodności kulturowej, rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, szukaniu zasobów naturalnych, powstaniu Szlaka Jedwabnego, Pasa Gospodarczego, oraz rozwijaniu współpracy win-win pomiędzy regionami znajdującymi się na linii pasa, dla Europy i Azji otworzył się wspaniały i piękny rozdział rozwoju współpracy regionalnej. 1

2 Jedwabny Szlak Gospodarczy pozwolił Chinom i krajom położonym wzdłuż szlaku rozwijać się gospodarczo i stworzyć platformę wspomagającą procesy globalizacji i integracji gospodarczej. Obecnie jest ponad 60 krajów i organizacji międzynarodowych, które są włączone w inicjatywę budowy Pasa Jedwabnego. Najdłuższa trasa gospodarcza świata obejmuje te kraje i organizacje, a jednocześnie trasa ta ma potencjał do dalszego rozwoju. Na tak rozległym obszarze, przesłanką do budowy Jedwabnego Pasa Gospodarczego jest intensyfikacja współpracy regionalnej. W dzisiejszym świecie pokój i rozwój to dwa pojęcia o ogromnej wadze; zarówno wspieranie pokoju jak i wspólny rozwój stanowią dla Chin i krajów leżących wzdłuż szlaku marzenie i oczekiwania. Poprzez podstawy współpracy w ramach Jedwabnego Pasa Gospodarczego, wzmacnianie współpracy handlowej i inwestycyjnej, przyjaźni międzyludzkiej, promowanie swobody wymiany walut, dialogu międzykulturowego i ochrony środowiska jest rozwijana współpraca. Jedwabny Pas Gospodarczy buduje coraz bliższe więzi pomiędzy krajami znajdującymi się wzdłuż szlaku, pogłębia się wzajemną współpracę, poszerzają się jej możliwości. Ponad dwa tysiące lat historii doprowadziło do intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy tymi krajami. Jedwabny Szlak zainicjował przyjaźnie i uczucia ludzi, bardziej je zacieśniając. W duchu solidarności i wzajemnego zaufania, wzajemnych korzyści, tolerancji i wzajemnej nauki, zwycięskiej współpracy rozwija się Jedwabny Szlak. W tym duchu kraje te mogą się rozwijać oraz cieszyć pełnym pokojem. Wzajemne połączenie, dostatek, to rzeczy które pozostawił nam w spuściźnie starożytny Jedwabny Szlak. Obecnie Jedwabny Szlak niesie za sobą rozwój ludzkości. Zbudowanie infrastruktury połączeń wzajemnych jest priorytetowym obszarem Jedwabnego Pasa Gospodarczego. Współpraca infrastrukturalna opiera się przede wszystkim na budowie dróg, linii kolejowych, połączeń lotniczych; infrastrukturze energetycznej; komunikacji sieciowej. Współpraca infrastrukturalna również obejmuje ulepszenia w zakresie handlu. Wraz z koordynacją mechanizmów rządowych w krajach położonych wzdłuż Pasa Jedwabnego, we współpracy w zakresie infrastruktury transportowej: kolei, autostrad, lotnictwa, rurociągów naftowych, internetu, kabli światłowodowych, następuje stopniowe usunięcie przeszkód gospodarczych i handlowych oraz czynników zakłócających komunikację. W tym samym czasie fundusze przeznaczone na finansowanie Jedwabnego Szlaku, pochodzące m.in. z Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego, organizacji azjatyckich, mogą być również pożyczane krajom znajdującym się wzdłuż szlaku w celu wspierania rozwoju handlu i inwestycji. Wybudowanie połączenia infrastrukturalnego ma na celu wzmocnić Jedwabny Pas Gospodarczy, a w związku z tym podniesie poziom integracji regionalnej. 2

3 Jedwabny Szlak potrzebuje w pierwszej kolejności dobrych dróg, aby móc transportować towary. Istniejąca infrastruktura jeszcze długo nie będzie na tyle satysfakcjonująca, aby móc sprostać wymaganiom rozwoju współpracy w zakresie handlu. Wzajemne relacje mogą być budowane na bazie wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa. Poprzez potrzebę wzmacniania planu budowy infrastruktury, systemu norm technicznych, przyspieszenia budowy infrastruktury kolejowej, autostrad, infrastruktury lotniczej i morskiej stopniowo tworzy się infrastruktura sieci. W tym aspekcie, Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia odgrywają bardzo dużą rolę przy budowaniu szlaku. Z punktu widzenia nauk ekonomicznych, rozwój nowej teorii ekonomicznej, model rozumowania gospodarki przestrzennej oraz badania empiryczne potwierdzają, że współpraca może mieć dalekosiężne skutki. Infrastruktura nie tylko korzystnie wpływa na handel, ale także może podnieść poziom urbanizacji, promować aglomerację przemysłową, dodatkowo pozytywny w skutkach dalszy wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Rozwój gospodarczy, osiągnięcie pełnego zatrudnienia, promowanie stabilności w społeczeństwie, zwiększanie bezpieczeństwa ludności są długoterminowymi celami wielu krajów. Budowa infrastruktury i współpraca może promieniować oraz promować rozwój gospodarczy Jedwabnego Szlaku, co zapewnia szybki impuls do budowania gospodarki krajów leżących wzdłuż szlaku. Budowa Jedwabnego Szlaku Gospodarczego wpływa na wiele aspektów, wśród których można wyróżnić te najbardziej bezpośrednie i najwyraźniejsze, do których należą przemysł i infrastruktura. Przełom w infrastrukturze transportowej, może przyczynić się do wczesnych plonów w euroazjatyckiej współpracy, co pozwoli krajom leżącym wzdłuż szlaku rozwijać budowę infrastruktury. Trójwymiarowa zintegrowana sieć transportowa Jedwabnego Szlaku Gospodarczego będzie skupiała miasta i aglomeracje miejskie oraz tworzyła z nich jeden podmiot. Jeżeli nie będzie prosperujących miast, Jedwabny Szlak nie będzie mógł zmienić się w cywilizacyjną, rozpowszechnioną drogę ani nie stanie się arterią handlową. Wraz z tworzeniem gospodarek otwartych, aglomeracje miejskie i regionalne mogą zwiększyć efektywność alokacji zasobów, wywierać wpływ na korzyści skali i rozwój miast; te wszystkie aspekty ekonomiczne są łącznie bardzo ważnym narzędziem. W aspekcie regionalnego transportu, logistyki i wielu innych dziedzin może dojść do podniesienia poziomu współpracy, realizacji wspólnych projektów deweloperskich, wspólnej infrastruktury, mogą również być rozprzestrzeniane regionalne sieci produkcyjne. Infrastruktura wzajemnych połączeń może wspierać rozwój gospodarki krajów, promować handel, zasoby naturalne, swobodny przepływ zasobów ludzkich oraz pomagać wyeliminować problem ubóstwa i nierówności. Zrównoważony i harmonijny rozwój świata może również przyczynić się do poprawy egzystencji ludzi, poprawy jakości ich życia, poprawy środowiska mieszkańców na terenach miejskich oraz wzmocnienia integracji i przyjaźni między nimi. Budowa zawiera w sobie ekonomiczne i ekologiczne znaczenia dla wymagań 3

4 infrastrukturalnych, promuje wzajemny handel, ułatwia inwestycje, co jest niezwykle istotne dla wzajemnej współpracy i udzielania gwarancji. Starożytny Jedwabny Szlak rozpoczął swój rozwój z podstawowych oaz gospodarki. Miejsca na terenie Jedwabnego Szlaku kształtują i rozwijają naturalne środowisko. Obecnie budujemy Jedwabny Szlak Gospodarczy, zatem musimy wzmocnić współpracę w zakresie infrastruktury i zrównoważonego rozwoju. Budowa Jedwabnego Szlaku Gospodarczego pogłębi współpracę między Chinami i innymi krajami euroazjatyckimi, dla Polski będzie stanowiła także stopniowe pogłębienie współpracy i historyczną szansę. Długoterminowa strategia rozwoju Polski 2030 jest szczególna dla ekonomicznych aspektów chińskiej i zagranicznej dyplomacji w kontekście budowy Jedwabnego Szlaku Gospodarczego. Chiny i Polska prowadzą obecnie współpracę dwustronną, podobnie Chiny z Europą Środkowo-Wschodnią. EU i Chiny rozwinęły współpracę polityczną, zalicza się do tego współpracę ekonomiczno-handlową, współpracę w zakresie nauk humanistycznych oraz inne dziedziny współpracy, które zostały znacznie rozbudowane. Polska znajduje się w sercu Europy, zaletą tego obszaru jest jego położenie geograficzne oraz głęboka, tradycyjna przyjaźń z Chinami. To wszystko sprawiło, że Polska w nieunikniony sposób stanie się bardzo ważnym partnerem w ramach Jedwabnego Szlaku Gospodarczego. Współpraca infrastrukturalna, bezpośrednia bądź poprzez transport sześcioma azjatycko-europejskimi liniami kolejowymi, skutkuje współpracą prowincji Syczuan i regionu łódzkiego, co ułatwia nawiązywanie kontaktów między samorządami oraz stanowi centrum transportowo-logistyczne. To wszystko ułatwia funkcjonowanie Jedwabnego Szlaku, umożliwia lepszą integrację, wspieranie transportu i infrastruktury, a w związku z tym Polska jest postrzegana jako centrum logistyczne, co jest wielką zaletą. Relacje polsko-chińskie oraz logistyczno-handlowa współpraca stwarzają więcej możliwości na polu ekonomicznym. Jedwabny Szlak Gospodarczy jest nie tylko projektem umożliwiającym kontakty tranzytowe, ale jest planem rozwoju gospodarki każdego kraju położonego wzdłuż szlaku. Szlak dostarcza nie tylko projekty obejmujące infrastrukturę, przemysł, handel, usługi, ale przynosi stabilność i bezpieczeństwo. Powinniśmy kłaść nacisk na infrastrukturę, zasady i normy, wymianę personelu, utrzymywanie kontaktów politycznych, łączenie instalacji, przepływ handlowy, pośrednictwo finansowe, wspieranie się mieszkańców, harmonijną współpracę oraz wspólne postępy. Panie, Panowie, Przyjaciele! Upłynęło sto lat historii, marzenie stało się rzeczywistością. Budowa Jedwabnego Szlak Gospodarczego stała się w praktyce chińskim marzeniem, jego tradycja historyczna zamyka teraźniejszość, a otwiera przyszłość. 4

5 Jedwabny Szlak Gospodarczy jest świadkiem historii ludzi żyjących na tej ziemi, ponadto przypomina nam o czasach ciągłych zmian. Musimy być wystarczająco bogaci w wiedzę, aby zakończyć ostatnie doświadczenia, przedyskutować najważniejsze kwestie, aby w przyszłości móc znaleźć odpowiedzi na potencjalne pytania. Jedwabny Szlak Gospodarczy potrzebuje odpowiednich rządów, przedsiębiorstw i innych organizacji społecznych, pomysłów, by móc pracować razem. Potrzebujemy także doświadczonego zaplecza naukowego i wiedzy powszechnej gromadzącej wszystkie pomysły, aby móc zanalizować i rozwiązać problemy dużej wagi. Wierzę, że my wszyscy będziemy w stanie stać się dostarczycielami odpowiedniej wiedzy. Poprzez to Forum, jesteśmy w stanie więcej zrozumieć, promować komunikację, głęboko rozważyć pomysły, wysnuć wspaniałe wnioski i przemyślenia, aby zbudować Jedwabny Szlak Gospodarczy współpracować w zakresie infrastruktury, ekonomii, przyczynić się do koordynacji społecznej i zrównoważonego rozwoju! Dziękuję bardzo! 5

Polsko chiński nieograniczony wzrost handlowy. One Belt, One Road po raz doprowadził kolejny do chwały

Polsko chiński nieograniczony wzrost handlowy. One Belt, One Road po raz doprowadził kolejny do chwały Polsko chiński nieograniczony wzrost handlowy One Belt, One Road po raz doprowadził kolejny do chwały Shirley Xianglin XU, Dyrektor China & Poland Association For Friendship, Prezes Zarządu China & Poland

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2011 KOM(2011) 637 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych Warszawa, 21 grudnia 2011r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności 2014 Sprawozdanie z działalności 2 Przedmowa Prezesa 4 Najważniejsze dane w 2014 roku Spis treści 6 Udzielenie zdecydowanej odpowiedzi na kryzys gospodarczy 12 18 Innowacje w służbie inteligentnego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Wsparcie udzielone przez Isladnię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinasowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo