Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2 Historia Grupy Copernicus Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema Securities, później Copernicus Securities S.A. Copernicus Capital TFI SA - aktywa w zarządzaniu Jesteśmy stabilną instytucją finansową nasze kapitały własne przekraczają 44 mln zł, a zysk netto za 2011 rok wyniósł 6,28 mln zł. Nie angażujemy się w ryzykowne transakcje prawie 100% naszych przychodów i zysków pochodzi z opłat i prowizji Wiodący akcjonariusze (niemal 80% akcji) Grupy Copernicus to: Marcin Billewicz, Marek Witkowski CC TFI działa na rynku funduszy inwestycyjnych od października 2004 roku i obecnie zarządza aktywami o wartości 7,46 mld zł, CC TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych Jesteśmy członkiem GPW, działamy na rynku NewConnect, jesteśmy 4,95 mln Zysk netto 6,28 mln 4, 02 mln 39,99 mln Kapitały własne 44,5 8 mln 42, 50 mln aktywni na rynku animacji (GPW i NC, 4 pozycja) Od lipca 2010 roku Copernicus Securities SA notowany jest na rynku NewConnect Q Q2012 2

3 Główne linie usług Zarządzanie aktywami Corporate Finance Capital Markets Struktury FIZAN, NS FIZ Portfele Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Doradztwo przy fuzjach i przejęciach Pozyskiwanie kapitału na rozwój Emisje obligacji Emisje akcji Trading Animator 3

4 Zajmujemy czołowe miejsca na niebankowym rynku papierów dłużnych Organizatorzy emisji papierów dłużnych (krótko- i długoterminowych)* Struktura udziału organizatorów w rynku papierów dłużnych* (KPD) 1 252,26 mln zł NOBLE Securities S.A ,43 mln zł Copernicus Securities SA 933,97 mln zł Dom Maklerski IDMSA 359,85 mln zł NWAI DM 260,00 mln zł IPOPEMA Securities S.A. Dom Maklerski IDMSA - 370,05mln Copernicus Securities SA- 150,82 mln Pozostali 113,13 mln 135,26 mln zł DI Investors Łączna wartość emisji (papiery krótko- i długoterminowe) 16,00 mln zł DM AmerBrokers Struktura udziału organizatorów w rynku papierów dłużnych* (obligacje powyżej 1 roku) Copernicus Securities SA - łączna wartość wyemitowanych obligacji (lata ) Liczba emisji Wartość emisji NOBLE Securities SA 1 191,02 Copernicus Securities SA 909,61 mln Dom Maklerski IDMSA 563,92 mln Pozostali 411,26 mln NWAI DM 307,96 mln SUMA *Instytucje finansowe nie będące bankami, źródło: Fitch Polska, stan na 31/05/2012 4

5 Rynek papierów dłużnych Struktura rynku papierów dłużnych IV kw Struktura krajowego rynku papierów dłużnych Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków Obligacje komunalne Papiery dłużne banków (powyżej 1 roku) Papiery krótkoterminowe Obligacje komunalne (powyżej 1 roku) Obligacje przedsiębiorstw (powyżej 1 roku) Źródło: Fitch Polska Źródło: Fitch Polska Nabywcy papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Rynek obligacji w Europie Wschodniej Zródło: Fitch Polska 43,25% Banki 21,64% Przedsiębiorstwa 14,68% Fundusze inwestycyjne 9,46% Fundusze emerytalne 5,19% Pozostałe jednostki 3,29% Towarzystwa ubezpieczeniowe 1,76% Podmioty zagraniczne 0,73% Inne instytucje finansowe firm rank mkt share volume eur (mln) deal count rank mkt share share chg (%) Unicredit 1 16,9 1, ,1 0,8 Citi 2 11, ,1 Daiwa Securities Group Inc 3 8, Commerzbank AG 4 6, ,3 2,1 Mizuho Financial Group Inc 5 6, Morgan Stanley 5 6, Erste Group Bank 7 5, ,1 Raiffeisen Bank International Group 8 4, ,7-8,3 AK Yatirim Menkul Degerler A.S. 9 3, ,3 3,2 Investment Capital Ukraine 10 3, Intesa Sanpaolo SPA 11 2, ,4-8,7 PKO Bank Polski SA 12 2, ,2 2,2 Copernicus Securities SA 13 1, ,6-0,9 Turkiye Is Bankasi 14 1, ,1-1,4 ING Groep Nv 15 1, ,7-0,3 Nordea 15 1, ,7-3,3 Źródło: Bloomberg 5

6 Wybrane transakcje (lata ) 6

7 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Copernicus FIO to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzi 5 subfunduszy o różnej strategii inwestycyjnej określającej m.in. poziom akceptowalnego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu. Akcji Akcji Dywidendowych 6% 8% 10% Dłużnych Papierów Korporacyjnych dla ostrożnych dla rozważnych dla odważnych Dłużny Skarbowy Plus Płynnościowy Plus

8 Administracja, czyli FIO od kuchni Copernicus FIO tworzy fundusz zarządza /reprezentuje fundusz nadaje statut funduszu podmiot licencjonowany i nadzorowany przez KNF prowadzi rejestr Uczestników przyjmuje i przetwarza zlecenia przydziela jednostki uczestnictwa dokonuje codziennej wyceny AGENT TRANSFEROWY TFI - FIO BANK DEPOZYTARIUSZ ATLANTIC FUND COPERNICUS CAPITAL TFI COPERNICUS FIO PEKAO S.A. SERVICES osoba prawna niezależny od TFI i Uczestników celem jest lokowanie środków zgodnie z polityką inwestycyjną niezależny bank prowadzi rejestr aktywów funduszu kontroluje przestrzeganie polityki inwestycyjnej funduszu dokonuje weryfikacji WAN i WANCI funduszu 8

9 Zalety Copernicus FIO Korzyści podatkowe Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten pobierany jest dopiero po zakończeniu danej inwestycji Bezpieczeństwo Kontrolę nad działalnością Funduszu sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego a regulacje prawne, którym podlegają fundusze inwestycyjne czyni je jedną z najbardziej bezpiecznych form inwestowania Brak ryzyka walutowego Inwestowanie denominowane w PLN Płynność W każdym momencie uczestnik ma możliwość wycofania się z inwestycji wraz z wypracowanym zyskiem Swoboda inwestycji Nie ma konieczności określania czasu trwania inwestycji - uczestnik sam decyduje,w którym momencie zakończyć inwestycje Elastyczność W zależności od aktualnie panującej sytuacji na rynku można łatwo zmienić strategię inwestycyjną, poruszając się swobodnie między subfunduszami 9

10 Copernicus FIO Zarządzający Funduszami Jacek Wojton Zarządza em Akcji Bartosz Arenin Zarządza em Akcji Dywidendowych Marcin Billewicz Zarządza em Dłużnych Papierów Korporacyjnych Tomasz Glinicki Zarządza em Płynnościowym Plus oraz em Dłużnym Skarbowym Plus Powierzone środki zarządzane są przez zespół doświadczonych ekspertów, którzy od lat śledzą trendy na rynku kapitałowym. Trafność, nieszablonowość i odwaga w podejmowaniu decyzji daje naszym Klientom pewność oraz bezpieczeństwo ich inwestycji. 10

11 Dla ostrożnych Płynnościowy Plus Dłużny Skarbowy Plus

12 Płynnościowy Plus - główne cechy Płynnościowy Plus Polityka inwestycyjna Fundusz lokuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz dług, którego okres do wykupu lub duration nie przekracza jednego roku. Fundusz charakteryzuje się dużą płynnością i niskim ryzykiem. Oczekiwana stopa zwrotu powyżej rocznych depozytów bankowych i lokaty w bony skarbowe. Dla kogo jest przeznaczony? Dla inwestorów, dla których płynność i niskie ryzyko stanowią podstawę inwestycyjną. Fundusz stanowi alternatywę dla depozytu bankowego lub lokaty w bony skarbowe. Cel inwestycyjny, dywersyfikacja Liniowy wzrost wartości jednostki. Do 70% środków w dług emitowany lub gwarantowany przez skarb państwa pozostałą część aktywów funduszu stanowić będą lokaty w obligacje przedsiębiorstw i municypalne emitentów o niskim ryzyku. Umorzenia W związku z wysoką płynnością lokat, umorzenia jednostki mogą następować na bazie dziennej (D+1) Horyzont inwestycyjny do 1 roku Poziom ryzyka Początek działalności marzec 2012 Minimalna wpłata 500 zł Opłata za zarządzanie 1,0% p.a. Wycena dzienna 12

13 Wyniki zarządzania Płynnościowy Plus Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu mln PLN Obligacje Przedsiębiorstw 8,20% Instrumenty Rynku Pieniężnego 30,57% mar sie 2012 Obligacje Spółdzielcze 24,30% Obligacje Skarbowe 36,93% Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 3,50% 3,00% 2,50% 3,18% 2,17% Benchmark 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% Benchmark 2,00% 1,50% 1,43% 1,19% 1,50% 1,00% 1,00% 0,50% 0,17% 0,41% 0,50% 0,00% 13 mar sie ,50% 0,00% od 13/03/2012* 1M 3M -1,00% 13

14 Dłużny Skarbowy Plus - główne cechy Dłużny Skarbowy Plus Polityka inwestycyjna Fundusz lokuje w instrumenty dłużne o zapadalności powyżej jednego roku. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu powyżej indeksu Merrill Lynch dla obligacji skarbowych. Lokaty dokonywane są na podstawie oczekiwań co do przyszłej sytuacji makroekonomicznej oraz rynkowych stóp procentowych. Głównym czynnikiem ryzyka jest zmienność stóp procentowych. Dla kogo jest przeznaczony? Dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta natomiast akceptują ryzyko zmienności rynkowych stóp procentowych. Cel inwestycyjny, dywersyfikacja Celem funduszu jest systematyczny wzrost jednostki w średnim terminie. Do 70% aktywów lokowane jest w dług emitowany bądź lub gwarantowany przez skarb państwa lub pochodne, dla których instrumentem bazowym są obligacje skarbowe. Umorzenia W związku z dużą płynnością lokat, umorzenie może następować na bazie spot ( D+2) Horyzont inwestycyjny 1-2 lata Poziom ryzyka Początek działalności 13 lipiec 2012 Minimalna wpłata 500 zł Opłata za zarządzanie Maksymalna opłata 2% p.a. Wycena dzienna 14

15 Wyniki zarządzania Dłużny Skarbowy Plus Historia aktywów netto Wartość Jednostki Uczestnictwa 1,321 1,320 1,319 mln PLN PLN 1,318 1, , ,315 1, ,313 1, , lip sie lip sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 1,60% 1,40% Benchmark 1,60% 1,40% Benchmark 1,20% 1,45% 1,20% 1,00% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,34% 0,21% 0,60% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% od 13/07/2012* 1M 0,00% 13 lip sie

16 Dla rozważnych Dłużnych Papierów Korporacyjnych

17 Główne cechy Dłużnych Papierów Korporacyjnych Polityka inwestycyjna lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Horyzont inwestycyjny Poziom ryzyka ponad 2 lata Dla kogo jest przeznaczony? Fundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy są skłonni zaakceptować wyższe ryzyko, wynikające z inwestycji funduszu bezpośrednio w papiery dłużne przedsiębiorstw, ale oczekują stosunkowo wysokiego i stabilnego (nieuzależnionego od koniunktury giełdowej) zysku. Może być on traktowany jako alternatywa do funduszy akcyjnych, ale również jako produkt ciekawszy od lokat bankowych. Początek działalności 7 lipca 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Opłata za zarządzanie 1,5% p.a. Opłata za sukces 4% zysku ponad benchmark Load 1% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 17

18 Wyniki zarządzania Historia aktywów netto Dłużnych Papierów Korporacyjnych Struktura aktywów funduszu 250 mln PLN JU funduszy 2,55% Instrumenty rynku pieniężnego 1,15% 50 Obligacje przedsiębiorstw 96,30% 0 7 lip sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa 18% 16% 16,90% Benchmark 22% Benchmark 14% 16% 12% 10% 8% 9,60% 7,05% 10% 6% 4% 2% 0% 3,05% 4,00% 4,61% 2,28% 2,64% 1,16% 1,80% 0,40% 0,86% od 07/07/2010* 1M 3M 6M 12M YTD 4% 7 lip sie % 18

19 Wyniki zarządzania W dniu 07/03/2012 wycena u Dłużnych Papierów Korporacyjnych wynosiła 114,11 Podjęcie decyzji o sprzedaży obligacji DSS z portfela funduszu Następnego dnia wycena jednostki spadła do 112,17 sprzedaż DSS ze stratą. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień 07/05/2012 wyniosła 114,10 Odrobiliśmy straty w 2 miesiące! 12% 10% 8% 6% 4% 3 miesięczna rentowność w skali roku Dłużnych Papierów Korporacyjnych sprzedaż DSS Mimo sprzedaży papierów DSS Dłużnych Papierów Korporacyjnych uplasował się na 5 pozycji wśród rankingu AnalizOnline (dane na dzień 15/05/2012) z roczną stopą zwrotu 7,8% 2% 0% Wartość Jednostki Uczestnictwa 114,11 sprzedaż DSS 114,10 115,58 2 miesiące

20 Dla odważnych Akcji Akcji Dywidendowych

21 Akcji - Główne cechy Akcji Polityka inwestycyjna lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy. może lokować od 66 % do 100 % Aktywów u w akcje. Horyzont inwestycyjny ponad 3 lata Poziom ryzyka Początek działalności 7 lipca 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Dla kogo jest przeznaczony? Opłata za zarządzanie 3,25% p.a. akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki w u Akcji możliwością powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części zainwestowanych środków. Opłata za sukces 20% zysku ponad benchmark Load 2% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 21

22 Wyniki zarządzania Akcji Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu 3,5 3,0 mln PLN gotówka 25,40% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 31 lip sie 2012 akcje 74,60% Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości JU 15% 10% 5% 0% 3,23% 2,02% 3,51% 8,03% 10,00% 1,87% 0,03% -2,96% -1,54% 8,33% 10,58% 40% 20% 0% 7 lip sie % -10% -13,54% Benchmark -20% Benchmark -15% od 07/07/2010* 1M 3M 6M 12M YTD -40% 22

23 Akcji Dywidendowych - Główne cechy Akcji Dywidendowych Polityka inwestycyjna Horyzont inwestycyjny ponad 3 lata u lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego Dla kogo jest przeznaczony? przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących, w horyzoncie inwestycyjnym przekraczającym 2 lata na ponadprzeciętne zyski, akceptujących przejściowe znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału. Poziom ryzyka Początek działalności 30 kwietnia 2010 Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł Opłata za zarządzanie 3,25% p.a. Opłata za sukces 20% ponad benchmark Load 2% Agent Transferowy Atlantic Fund Services 23

24 Wyniki zarządzania Akcji Dywidendowych Historia aktywów netto Struktura aktywów funduszu 4 mln PLN akcje 74,30% gotówka 25,70% 0 31 maj sie 2012 Stopa zwrotu w poszczególnych okresach Zmiana wartości JU 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 10,58% 19,87% 18,74% 0,09% 9,93% 0,76% 3,51% 1,31% 6,16% od 02/05/2010* 1M 3M 6M 12M YTD -5,68% -16,75% -1,32% Benchmark 20% Benchmark 15% 10% 5% 0% 2 maj sie % -10% -15% -20% -25% -30% 24

25 Wyniki zarządzania Wartość JU - Akcji Znormalizowane wyniki zarządzania (od 01/03/2012) 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 Zmiana Zarządzającego 105,00 100,00 95,00 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 gru 2011 sty 2012 lut 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 cze ,00 FIO Dyw znorm FIO Akcyjny znorm 85,00 WIG znorm 80,00 1 mar sie 12 Wartość JU - Akcji Dywidendowych Znormalizowane wyniki zarządzania (od 15/03/2012) 140,0 120,0 Zmiana Zarządzającego 105,00 100,00 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 95,00 90,00 85,00 80,00 FIO Dyw znorm FIO Akcyjny znorm WIG znorm 0,0 lis 2011 gru 2011 sty 2012 lut 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 maj 2012 cze ,00 15 mar sie 12 25

26 Fundusze Copernicus w czołówce rankingów! Puls Biznesu, Analizy Online Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych 0,8 Kategoria: akcji polskich uniwersalnych 3M Agio-Kapitał Opera Avista.pl SKOK Obligacji DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,3-0,3-0,3-0,4-0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 ŚREDNIA 0,1 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Allianz Obligacji Plus Idea Obligacji PKO Papierów Dłużnych Plus BPH Obligacji 2 Akcji ING Selektywny Akcji Dywidendowych Allianz Selektywny Kategoria: dłużne polskie uniwersalne YTD 3M Miesięczna stopa zwrotu UniObligacje Aktywny Puls Biznesu, Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus Akcji Noble Fund Akcji -1,4 Aviva Investors Polskich Akcji -1,4 Skarbiec Akcja -1,6 ING Akcji -1,7-3,5-3,5-3,5-3,5-4,1 0,2 Allianz Obligacji Plus Idea Obligacji Kategoria: gotówkowe i pieniężne PLN 3M ŚREDNIA - 2,6 BPS Pieniężny Ipopema Agresywny Investor Akcji Płynnościowy Plus ING Selektywny UniWIBID Allianz Akcji Plus Novo Akcji Idea Premium 26 Miesięczna stopa zwrotu

27 Kontakt WARSZAWA ul. Grójecka 5, Warszawa T: F:

28 Nota prawna Niniejszy dokument kierowany jest wyłącznie do klientów Towarzystwa i nie jest przeznaczony do publicznej wiadomości. Copernicus FIO przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących aktywnego stylu zarządzania oraz wysokich stóp zwrotu z inwestycji o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących ryzyka związane z takimi klasami aktywów, jak akcje, towary oraz instrumenty pochodne. Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa Copernicus FIO w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Copernicus FIO może zostać złożone na podstawie oficjalnego dokumentu ofertowego, jakim jest prospekt informacyjny Copernicus FIO. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych, pomimo dołożenia należytej staranności przez Towarzystwo. Inwestowanie w podmioty działające w Polsce wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach zagranicznych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. 28

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-30 I 2018 r. Cena emisyjna: 1133,24 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk styczeń 2018 r. Tytułem wstępu Ostatnie ponad 9 lat na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 21 marca 2017 r. Prezentacja wyników za rok 2016 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2016 Obroty na BSE i udział IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 9 listopada 2016 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2016 r. 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2013-2016 YTD Obroty na

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. maj 2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 XI 2017 r. Cena emisyjna: 1111,81 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk listopad 2017 r. Historia Quercus TFI S.A. 21 VIII 2007 założenie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UniAktywny Pieniężny. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniAktywny Pieniężny. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 października 2017 r. str. 1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo