INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA"

Transkrypt

1 INFORMATOR dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OZORKÓW

2 Informator powstał przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Informator opracowała Bogusława Kozak starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie 2

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Jednostki oświatowe Przedszkola Szkoły Jednostki porządku publicznego Komisariat Policji Straż Miejska Placówki Służby Zdrowia Miejska Przychodnia Zdrowia Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Pogotowie Ratunkowe Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Organizacje pozarządowe Stowarzyszenie MONAR-MARKOT Stowarzyszenie MONAR Stowarzyszenie AKWARIUM Klub Abstynencki ULGA W CIERPIENIU

4 SŁOWO WSTĘPNE Niniejsza publikacja, stworzona w ramach projektu socjalnego, opracowana została przeze mnie z myślą o mieszkańcach naszego Miasta. Ma ona na celu przekazanie praktycznych informacji na temat instytucji, organizacji i zakresu pomocy, jaki mogą uzyskać osoby dotknięte problemem uzależnień (osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz ich rodziny). Celem dalszym publikacji jest usprawnienie współpracy między wszystkimi instytucjami, które w różnorodny sposób i w różnym stopniu angażują się w programy z zakresu profilaktyki i zapobiegania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zatem wyrażam nadzieję, że informator znajdzie praktyczne zastosowanie wśród osób oraz instytucji związanych z ową problematyką. Zanim oddam do Państwa dyspozycji ów informator, chciałabym złożyć szczególne podziękowania Burmistrzowi Miasta Ozorków Panu Piotrowi Gizińskiemu, który mając na względzie dobro mieszkańców miasta, przyczynił się do sfinansowania publikacji. Wyrazy wdzięczności kieruję również do koleżanek z pracy za udzielone mi wsparcie oraz do wszystkich osóbprzedstawicieli placówek za przygotowanie materiałów i udzielenie informacji niezbędnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zaś mojej najbliższej rodzinie dziękuję za okazaną mi cierpliwość, zrozumienie i wsparcie w moich działaniach. Bogusława Kozak starszy pracownik socjalny 4

5 JEDNOSTKI OŚWIATOWE pełnią niezwykle istotną rolę w systemie wychowania zapobiegawczego przeciw powstawaniu uzależnieniom. Dlatego już od wczesnego dzieciństwa (obok niezaprzeczalnej funkcji rodziny) mają one wpływ na kształtowanie zdrowego systemu wartości poprzez realizację różnorodnych działań profilaktycznowychowawczych, a tym samym promowanie zdrowego stylu życia u najmłodszych. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W OZORKOWIE ul. Wigury 7a Dyrektor: Jolanta Mucha tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W OZORKOWIE ul. Kościuszki 27 Dyrektor: Renata Stanałowska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OZORKOWIE ul. Zgierska 15a Dyrektor: Małgorzata Rajska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W OZORKOWIE ul. Lotnicza 11a Dyrektor: Beata Dobrzyńska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W OZORKOWIE ul. Obrońców Westerplatte 1 dyrektor: Małgorzata Dośpiał tel.:

6 SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. T. KOŚCIUSZKI W OZORKOWIE ul. Średnia 30 Dyrektor: Małgorzata Gawęda V-ce Dyrektor: Jolanta Fijałkowska Pedagog: Barbara Błaszczyk tel.: sekretariat tel.: strona internetowa: Profilaktyka w szkole realizowana jest poprzez programy dotyczące profilaktyki uzależnień, profilaktyki agresji i przemocy oraz problematyki niepełnosprawności przy współpracy z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Cele programu profilaktyki uzależnień adresowanego do uczniów szkoły: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu narkotyków na życie rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia nie Pedagog szkolny prowadzi m.in. doradztwo i konsultacje przeznaczone dla uczniów oraz rodziców w dniach: poniedziałek godz. 08:00-12:00 wtorek godz. 10:00-14:00 środa godz. 08:00-12:00 czwartek godz. 12:00-16:00 piątek godz. 10:00-14:00 6

7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ WOZORKOWIE ul. Cegielniana 25 Dyrektor: Beata Malinowska V-ce Dyrektor: Teresa Andrzejczak Bogdana Gajderowicz Pedagog: Agnieszka Dudka sekretariat tel.: strona internetowa: OZORKÓW Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę: przeprowadzanie przez wychowawców zajęć z zakresu: profilaktyki uzalężnień, przeciwdziałania agresji, uwrażliwiania na potrzeby ludzi chorych, słabszych i biednych, umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej, zagrożenia zdrowia i życia organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Komisariatu Policji w Ozorkowie na temat bezpiecznych zabaw w domu i szkole oraz czynów karalnych nieletnich organizowanie uczniom zajęć z psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie z zakresu komunikacji interpersonalnej i integracji przeprowadzanie przez pielęgniarkę szkolną zajęć z zakresu higieny i zdrowego stylu życia organizowanie konkursów plastycznych i literackich, wystawek i gazetek na temat Agresji i przemocy mówimy-nie przygotowanie wystawki w bibliotece szkolnej oraz apelu dla uczniów z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS udział uczniów w konkursie oraz zawodach sportowych pod hasłem Zachowaj trzeźwy umysł organizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie Powyższe działania realizowane są przy współpracy nauczycieli, rodziców, pedagoga szkolnego, uczniów oraz różnych instytucji. 7

8 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1 Dyrektor: Ewa Skrupska V-ce Dyrektor: Krystyna Pawlak Monika Bogusławska sekretariat tel.: strona internetowa: Działania w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych prowadzą pedagog i psycholog szkolny dla uczniów i rodziców poprzez organizowanie: warsztatów spotkań z lekarzami, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Ozorkowie i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi proces wychowawczy ucznia lekcji wychowawczych. Pedagog oraz psycholog szkolny udziela indywidualnych konsultacji rodzicom i ich dzieciom w dniach: Pedagog szkolny - Maria Grobelna pokój nr 214: poniedziałek godz. 09:00-13:00 wtorek godz. 13:00-17:00 środa godz. 09:00-13:00 czwartek godz. 10:00-14:00 piątek godz. 09:00-13:00 Psycholog szkolny Artur Szwejda pokój nr 102: poniedziałek godz. 12:00-16:00 wtorek godz. 09:00-13:00 środa godz. 12:00-16:00 czwartek godz. 09:00-13:00 piątek godz. 13:00-17:00 8

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OZORKOWIE ul. Kościuszki 27 Dyrektor: Aneta Jatczak Pedagog szkolny: Jolanta Kostecka Psycholog: Jarosława Kwaśniak tel./fax: W szkole realizowany jest Szkolny Program Profilaktyki, w ramach którego podejmowane są następujące działania: program profilaktyczny o szkodliwości palenia tytoniu organizowanie akcji antynikotynowych (konkurs plastyczny, pogadanki, spotkania z lekarzem, pielęgniarką przeprowadzenie akcji Alkohol szkodzi (konkurs plastyczny, pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu) realizacja programu profilaktycznego dotyczącego narkotyków (pogadanki, prezentacja filmu Niebezpieczne substancje zorganizowanie gazetki tematycznej pod hasłem Uzależnieniom stop spotkania z nauczycielami i rodzicami na temat Jak ustrzec dziecko przed narkomanią?. W programie wychowawczym szkoły przewidziana jest realizacja tematyki prozdrowotnej i zapobiegania uzależnieniom. Uczniowie biorą udział w projekcie pt. Szkolenie, aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowanym przez N.Z.O.Z. MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Ozorkowie, korzystają również z oferty Fundacji Spełnijmy nadzieję. Psycholog oraz pedagog szkolny udzielają konsultacji zarówno uczniom, jak i rodzicom, codziennie w godzinach 08:00-16:00 (zamiennie). 9

10 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE ul. Traugutta 1 Dyrektor: Anna Plaskota V-ce Dyrektor: Katarzyna Kulesza sekretariat tel.: strona internetowa: Działania szkoły w ramach profilaktyki uzależnień inicjowane są przez Koordynatora do spraw Profilaktyki Panią Małgorzatę Czotyrbok. Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę: profilaktyka uzależnień jako jeden z działów Programu Profilaktyki i Resocjalizacji podejmowanie tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień podczas trwania godzin wychowawczych w oparciu o zgromadzone w szkole materiały, filmy edukacyjne współpraca ze środowiskiem lokalnym-udział uczniów i nauczycieli w organizowanych w mieście konferencjach dotyczących profilaktyki prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej i rodziców w zakresie problematyki uzależnień udział Koordynatora ds. Profilaktyki w szkoleniach stała współpraca z Krakowskim Biurem Promocji Kultury organizującym w szkole spektakle profilaktyczne. 10

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE ul. Słowackiego 2 Dyrektor: Barbara Stępczyńska V-ce Dyrektor: Ewa Witosławska Pedagog szkolny: Iwona Adamczewska sekretariat tel.: strona internetowa: W obszarze profilaktyki uzależnień podejmowane są w szkole następujące działania: przeprowadzanie przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę programów profilaktycznych tj. Zanim spróbujesz, Nikotyna-legalny narkotyk, Marihuana a organizm człowieka (dla szkolnych palaczy odbywają się zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa Z Poradni Antynikotynowej w Łodzi) organizowanie konkursów na temat wiedzy o AIDS opracowywanie gazetek na temat profilaktyki uzależnień zajęcia lekcyjne na temat toksycznego wpływu leków na organizm człowieka (głównie leków uspokajających i nasennych) organizowanie spotkań dla rodziców klas pierwszych z przedstawicielami Komendy Policji w Zgierzu z Wydziału do Spraw Nieletnich na temat narkomanii wśród młodzieży organizowanie przedstawień poświęconych profilaktyce uzależnień współpraca szkoły z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi (zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli na temat mechanizmów uzależnień prowadzone przez terapeutów uzależnień zatrudnionych w poradni) Godz. pracy pedagoga w roku szkolnym 2008/2009: poniedziałek 10:00-11:30 wtorek 12:30-15:30 środa 08:30-12:30 czwartek 10:00-11:30 11

12 JEDNOSTKI PORZĄDKU PUBLICZNEGO KOMISARIAT POLICJI W OZORKOWIE ul. Wyszyńskiego 7 Komendant: Grzegorz Tomczak Z-ca Komendanta: Marek Maciejewski tel.: fax.: Zgodnie z ustawą o Policji (z dnia r.), Policja służy społeczeństwu i przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach działań prewencyjnych, Komisariat Policji w Ozorkowie jako jednostka podległa Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu, realizuje programy dotyczące zapobiegania uzależnieniom: 1. Program profilaktyczno-edukacyjny Stop pijaństwu. Adresaci programu: mieszkańcy miasta. Cele szczegółowe programu to m.in.: kształtowanie umiejętności odmawiania picia alkoholu wśród młodzieży oraz kontrolowanego picia alkoholu wśród osób dorosłych zerwanie ze społecznym przyzwoleniem na picie alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia eliminacja z dróg nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego 2.Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania narkomanii Chrońmy nasze dzieci. Adresaci programu: młodzież, rodzice, pedagodzy szkolni. Realizacja programu poprzez m.in.: spotkania z młodzieżą naszego miasta i wspólne omawianie zjawiska narkomanii (przyczyny, skutki) 12

13 spotkania z rodzicami młodzieży (rozmowy na temat: jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?, sposoby radzenia sobie z problemem itp.) spotkania z pedagogami szkolnymi i przekazywanie celów i założeń programu. STRAŻ MIEJSKA W OZORKOWIE ul. Stypułkowskiego 1 (budynek, w którym mieści się Biuro Pracy) Komendant: Krzysztof Piesik tel.: fax.: Wśród wielu zadań realizowanych przez Straż Miejską, znajdują się przede wszystkim: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych (np. interwencje w przypadku zakłócania spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób interwencje związane z nieprawidłowo funkcjonującymi placówkami handlowymi-sprzedaż alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym INTERWENCJE DO JEDNOSTEK PORZĄDKU PUBLICZNEGO MOŻNA ZGŁASZAĆ CAŁODOBOWO! 13

14 PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA ul. Wigury 1 (budynek Urzędu Miejskiego) tel.: rejestracja ogólna tel.: rejestracja dziecięca Dyrektor: lek.med. Dorota Nowak-Frątczak tel Miejska Przychodnia Zdrowia świadczy szereg usług medycznych dla mieszkańców miasta, m.in. w zakresie: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej (pielęgniarki środowiskowe) leczenia psychiatrycznego (Poradnia Zdrowia Psychicznego) leczenia uzależnień (Poradnia Leczenia Uzależnień) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (dla osób dorosłych) ul. Spokojna 10 (lokalizacja: w bloku na tzw. Osiedlu Spokojnej Starości) tel.: rejestracja Psychiatra: lek.med. Grzegorz Pawliczak Lekarz psychiatra przyjmuje pacjentów w dniach: wtorek, środa godz. 15:00-17:00 W zakresie uzależnień leczone są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki). 14

15 PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ ul. Wigury 1 ( budynek Urzędu Miejskiego-podziemia) tel.: Czynna: w dni powszednie 8:00-19:00 w soboty 9:00-15:00 Poradnia oferuje bezpłatną pomoc w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez: porady indywidualne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne dla małżeństw porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie porady i informacje telefoniczne UWAGA! Pacjenci pod wpływem alkoholu nie są przyjmowani. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OZORKOWIE ul. Spokojna 10 (ratownicy medyczni) ul. Kościuszki 1 tel.:

16 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Siedziba: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE ul. Wigury 1 tel. UM sekretariat: Przewodnicząca Komisji: Bożena Maszczyk Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania skierowane na osoby z problemem alkoholowym (osoby uzależnione i ich rodziny). Na podstawie wniosków złożonych przez osoby zainteresowane rozwiązaniem problemu alkoholowego oraz instytucje i organizacje, MKRPA zajmuje się: prowadzeniem rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia dobrowolnego leczenia prowadzeniem postępowań zmierzających do podjęcia przez osoby uzależnione leczenia odwykowego informowaniem rodzin i innych osób zgłaszających problemy związane z uzależnieniem o możliwościach uzyskania pomocy kierowaniem wniosków do sądu o wszczęcie postępowania dot. zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W OZORKOWIE 16

17 MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OZORKOWIE ul. Konstytucji 3 Maja 86 Dyrektor: Anna Rogalska tel.: fax.: Świetlica środowiskowo-terapeutyczna jest miejscem działań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijania umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 Realizowane cele: wyrównywanie zaległości szkolnych organizacja czasu wolnego diagnoza problemów dziecka pomoc w rozwiązywaniu problemów promowanie zdrowego stylu życia kształcenie umiejętności potrzebnych do konstruktywnego życia prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień Metody i formy pracy: spotkania indywidualne z dzieckiem i rodzicami zajęcia grupowe (elementy programów profilaktycznych) edukacja prozdrowotna, profilaktyczna gry i zabawy rozwojowe zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe wycieczki, kolonie (dla stałych wychowanków) 17

18 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1 ( budynek Gimnazjum) Dyrektor: Ewa Pałasz tel./fax: Realizowane działania przez placówkę: profilaktyka zachowań z grupy ryzyka (nikotynizm, środki psychoaktywne, agresja, przemoc, inne uzależnienia) psychoedukacja i profilaktyka młodzieży i dorosłych (rodzice, nauczyciele)-prowadzona w formie zajęć warsztatowych, wykładów interaktywnych, szkoleń Godziny pracy: sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PORADNIĘ SĄ BEZPŁATNE! 18

19 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ul. Nowe Miasto 14 Dyrektor: Jolanta Szczesiak tel.: tel. księgowość: tel. pracownicy socjalni: tel. świadczenia rodzinne: Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem (na podst. ustawy o pomocy społecznej z dn r.). MOPS w Ozorkowie udziela zróżnicowanej pomocy mieszkańcom miasta a w szczególności osobom: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i ciężko chorym, uzależnionym, rodzinom niepełnym i wielodzietnym, bezradnym w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ofiarom przemocy w rodzinie, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej itp. Dostępne formy pomocy w ośrodku: świadczenia pieniężne: dla rodzin z dochodem poniżej 351 zł na osobę w rodzinie oraz dla osób samotnie gospodarujących z dochodem poniżej 477 zł: zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe 19

20 świadczenia niepieniężne: praca socjalna, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, schronienie, posiłek, odzież, porady dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, interwencja kryzysowa. Pracownicy socjalni przyjmują w godz.: poniedziałek 08:00-12:00 wtorek 12:00-17:00 środa 08:00-12:00 czwartek 08:00-12:00 PRACA SOCJALNA ŚWIADCZONA JEST OSOBOM I RODZINOM BEZ WZGLĘDU NA POSIADANY DOCHÓD! 20

21 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Stowarzyszenie MONAR - MARKOT Ośrodek Pomocy WZAJEMNIE POTRZEBNI MONAR MARKOT W OZORKOWIE ul. Żwirki 1a (budynek po dawnym żłobku) Kierownik: Marek Dobrowolski Z-ca Kierownika: Krzysztof Stąporek tel./fax: strona internetowa: Ośrodek MONAR-MARKOT w Ozorkowie obejmuje swoim działaniem przede wszystkim ludność miejską. Placówka oferuje pomoc w zakresie: udzielania schronienia i zapewnienia całodobowego wyżywienia osobom bezdomnym, uzależnionym, ubogim, starszym, schorowanym doraźnej pomocy dla ubogich mieszkańców Ozorkowa m.in. poprzez wydawanie paczek żywnościowych oraz w miarę posiadanych możliwości mebli i odzieży uczestnictwa mieszkańców ośrodka w Indywidualnych Programach Wychodzenia z Bezdomności umożliwienia swoim podopiecznym uzależnionym od alkoholu uczestnictwa w terapii odwykowej na terenie Warszawy załatwiania spraw urzędowych mieszkańców placówki UWAGA! Pobyt w placówce zobowiązuje mieszkańców do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka, a w szczególności dotyczy zakazu spożywania alkoholu. 21

22 Stowarzyszenie MONAR N.Z.O.Z. MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży FILIA W OZORKOWIE ul. Żwirki 1a (placówka zajmuje część budynku, w którym mieści się Ośrodek MARKOT ) tel/fax: OZORKÓW Oferta placówki skierowana jest do młodzieży używającej środki psychoaktywne. Obejmuje następujące formy pomocy: indywidualna opieka terapeutyczna ze strony wykwalifikowanej kadry terapia grupowa mieszkańców ośrodka konsultacje i poradnictwo na rzecz rodziców, członków rodzin Ośrodek realizuje ponadto projekt Szkolenie, aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Możesz inaczej współfinansowany przez UE w ramach POKL. Uczestnikami projektu są: osoby uzależnione leczone N.Z.O.Z. MONAR osoby, które ukończyły terapię w N.Z.O.Z. MONAR młodzież z terenu Ozorkowa w wieku lat zagrożona wykluczeniem społecznym. Oferta projektu jest bardzo bogata i obejmuje m.in. udział w: kursie komputerowym, szybkiego czytania, języka angielskiego treningach piłki nożnej nauce jazdy konnej turystyce rowerowej, kolarstwie w tworzeniu muzyki w profesjonalnym studiu nagrań i wielu innych atrakcjach. Rekrutacja odbywa się od poniedziałku do piątku 22

23 w godz. 09:00-16:00. Należy się kontaktować z Jolantą Wasilewską tel N.Z.O.Z. w Ozorkowie jest filią Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, ul. Tuszyńska 106, która działa na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady w zakresie problemów związanych z zażywaniem środków psychotropowych możesz zadzwonić na nr telefonu poradni: codziennie w godz. 8:00-21:00 lub zgłosić się do N.Z.O.Z MONAR w Ozorkowie! 23

24 Stowarzyszenie Abstynentów Klubu AKWARIUM ul. Stypułkowskiego 1 ( budynek, w którym mieści się Biuro Pracy; wejście od podwórza -podziemia) tel.: Oferta klubu: terapia grupowa i indywidualna osób uzależnionych od alkoholu terapia grupowa i indywidualna osób współuzależnionych punkt informacyjny dla osób mających problem alkoholowy i ich rodzin możliwość spędzania w klubie wolnego czasu. Czynne: poniedziałek-piątek 17:00-20:00 Spotkania osób współuzależnionych: wtorek od 18:00 UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mityngach jest bezwzględna trzeźwość. 24

25 Klub Abstynenta ULGA W CIERPIENIU ul. Adamówek 4/6 Prezes: Mariola Fajfer Spotkania odbywają się na terenie Kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Polski. Pomoc skierowana jest do: osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin Klub działa pod patronem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie. Spotkania grup: AA Nadzieja wtorek godz. 18:00 Al-Anon Westalki poniedziałek godz.18:00 w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się mityngi otwarte w grupie AA Punkt konsultacyjny: czynny środy i piątki w godz. 17:00-18:00 Wszystkie osoby, których dotyczy problem alkoholowy i chcące uzyskać poradę, mogą zgłaszać się do klubu w godzinach jego otwarcia! 25

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2013 roku I. Wprowadzenie Gminny Program Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW I. WSTĘP Alkoholizm. Choroba, która potrafi zniszczyć nie tylko osobę na nią chorującą, ale także dotyka pośrednio osoby z najbliższego otoczenia. Obecnie mamy do czynienia z niebezpiecznym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia.

Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia. Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia. Przygotowanie: Karolina Figlewska Agata Koprowska Anna Sobolewska Słuchaczki KPSS w Toruniu Toruń, 2014 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo