INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA"

Transkrypt

1 INFORMATOR dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OZORKÓW

2 Informator powstał przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Informator opracowała Bogusława Kozak starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie 2

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Jednostki oświatowe Przedszkola Szkoły Jednostki porządku publicznego Komisariat Policji Straż Miejska Placówki Służby Zdrowia Miejska Przychodnia Zdrowia Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Pogotowie Ratunkowe Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Organizacje pozarządowe Stowarzyszenie MONAR-MARKOT Stowarzyszenie MONAR Stowarzyszenie AKWARIUM Klub Abstynencki ULGA W CIERPIENIU

4 SŁOWO WSTĘPNE Niniejsza publikacja, stworzona w ramach projektu socjalnego, opracowana została przeze mnie z myślą o mieszkańcach naszego Miasta. Ma ona na celu przekazanie praktycznych informacji na temat instytucji, organizacji i zakresu pomocy, jaki mogą uzyskać osoby dotknięte problemem uzależnień (osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz ich rodziny). Celem dalszym publikacji jest usprawnienie współpracy między wszystkimi instytucjami, które w różnorodny sposób i w różnym stopniu angażują się w programy z zakresu profilaktyki i zapobiegania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zatem wyrażam nadzieję, że informator znajdzie praktyczne zastosowanie wśród osób oraz instytucji związanych z ową problematyką. Zanim oddam do Państwa dyspozycji ów informator, chciałabym złożyć szczególne podziękowania Burmistrzowi Miasta Ozorków Panu Piotrowi Gizińskiemu, który mając na względzie dobro mieszkańców miasta, przyczynił się do sfinansowania publikacji. Wyrazy wdzięczności kieruję również do koleżanek z pracy za udzielone mi wsparcie oraz do wszystkich osóbprzedstawicieli placówek za przygotowanie materiałów i udzielenie informacji niezbędnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zaś mojej najbliższej rodzinie dziękuję za okazaną mi cierpliwość, zrozumienie i wsparcie w moich działaniach. Bogusława Kozak starszy pracownik socjalny 4

5 JEDNOSTKI OŚWIATOWE pełnią niezwykle istotną rolę w systemie wychowania zapobiegawczego przeciw powstawaniu uzależnieniom. Dlatego już od wczesnego dzieciństwa (obok niezaprzeczalnej funkcji rodziny) mają one wpływ na kształtowanie zdrowego systemu wartości poprzez realizację różnorodnych działań profilaktycznowychowawczych, a tym samym promowanie zdrowego stylu życia u najmłodszych. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W OZORKOWIE ul. Wigury 7a Dyrektor: Jolanta Mucha tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W OZORKOWIE ul. Kościuszki 27 Dyrektor: Renata Stanałowska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OZORKOWIE ul. Zgierska 15a Dyrektor: Małgorzata Rajska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W OZORKOWIE ul. Lotnicza 11a Dyrektor: Beata Dobrzyńska tel.: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W OZORKOWIE ul. Obrońców Westerplatte 1 dyrektor: Małgorzata Dośpiał tel.:

6 SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. T. KOŚCIUSZKI W OZORKOWIE ul. Średnia 30 Dyrektor: Małgorzata Gawęda V-ce Dyrektor: Jolanta Fijałkowska Pedagog: Barbara Błaszczyk tel.: sekretariat tel.: strona internetowa: Profilaktyka w szkole realizowana jest poprzez programy dotyczące profilaktyki uzależnień, profilaktyki agresji i przemocy oraz problematyki niepełnosprawności przy współpracy z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Cele programu profilaktyki uzależnień adresowanego do uczniów szkoły: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu narkotyków na życie rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia nie Pedagog szkolny prowadzi m.in. doradztwo i konsultacje przeznaczone dla uczniów oraz rodziców w dniach: poniedziałek godz. 08:00-12:00 wtorek godz. 10:00-14:00 środa godz. 08:00-12:00 czwartek godz. 12:00-16:00 piątek godz. 10:00-14:00 6

7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ WOZORKOWIE ul. Cegielniana 25 Dyrektor: Beata Malinowska V-ce Dyrektor: Teresa Andrzejczak Bogdana Gajderowicz Pedagog: Agnieszka Dudka sekretariat tel.: strona internetowa: OZORKÓW Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę: przeprowadzanie przez wychowawców zajęć z zakresu: profilaktyki uzalężnień, przeciwdziałania agresji, uwrażliwiania na potrzeby ludzi chorych, słabszych i biednych, umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej, zagrożenia zdrowia i życia organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Komisariatu Policji w Ozorkowie na temat bezpiecznych zabaw w domu i szkole oraz czynów karalnych nieletnich organizowanie uczniom zajęć z psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie z zakresu komunikacji interpersonalnej i integracji przeprowadzanie przez pielęgniarkę szkolną zajęć z zakresu higieny i zdrowego stylu życia organizowanie konkursów plastycznych i literackich, wystawek i gazetek na temat Agresji i przemocy mówimy-nie przygotowanie wystawki w bibliotece szkolnej oraz apelu dla uczniów z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS udział uczniów w konkursie oraz zawodach sportowych pod hasłem Zachowaj trzeźwy umysł organizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie Powyższe działania realizowane są przy współpracy nauczycieli, rodziców, pedagoga szkolnego, uczniów oraz różnych instytucji. 7

8 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1 Dyrektor: Ewa Skrupska V-ce Dyrektor: Krystyna Pawlak Monika Bogusławska sekretariat tel.: strona internetowa: Działania w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych prowadzą pedagog i psycholog szkolny dla uczniów i rodziców poprzez organizowanie: warsztatów spotkań z lekarzami, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Ozorkowie i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi proces wychowawczy ucznia lekcji wychowawczych. Pedagog oraz psycholog szkolny udziela indywidualnych konsultacji rodzicom i ich dzieciom w dniach: Pedagog szkolny - Maria Grobelna pokój nr 214: poniedziałek godz. 09:00-13:00 wtorek godz. 13:00-17:00 środa godz. 09:00-13:00 czwartek godz. 10:00-14:00 piątek godz. 09:00-13:00 Psycholog szkolny Artur Szwejda pokój nr 102: poniedziałek godz. 12:00-16:00 wtorek godz. 09:00-13:00 środa godz. 12:00-16:00 czwartek godz. 09:00-13:00 piątek godz. 13:00-17:00 8

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OZORKOWIE ul. Kościuszki 27 Dyrektor: Aneta Jatczak Pedagog szkolny: Jolanta Kostecka Psycholog: Jarosława Kwaśniak tel./fax: W szkole realizowany jest Szkolny Program Profilaktyki, w ramach którego podejmowane są następujące działania: program profilaktyczny o szkodliwości palenia tytoniu organizowanie akcji antynikotynowych (konkurs plastyczny, pogadanki, spotkania z lekarzem, pielęgniarką przeprowadzenie akcji Alkohol szkodzi (konkurs plastyczny, pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu) realizacja programu profilaktycznego dotyczącego narkotyków (pogadanki, prezentacja filmu Niebezpieczne substancje zorganizowanie gazetki tematycznej pod hasłem Uzależnieniom stop spotkania z nauczycielami i rodzicami na temat Jak ustrzec dziecko przed narkomanią?. W programie wychowawczym szkoły przewidziana jest realizacja tematyki prozdrowotnej i zapobiegania uzależnieniom. Uczniowie biorą udział w projekcie pt. Szkolenie, aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowanym przez N.Z.O.Z. MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Ozorkowie, korzystają również z oferty Fundacji Spełnijmy nadzieję. Psycholog oraz pedagog szkolny udzielają konsultacji zarówno uczniom, jak i rodzicom, codziennie w godzinach 08:00-16:00 (zamiennie). 9

10 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE ul. Traugutta 1 Dyrektor: Anna Plaskota V-ce Dyrektor: Katarzyna Kulesza sekretariat tel.: strona internetowa: Działania szkoły w ramach profilaktyki uzależnień inicjowane są przez Koordynatora do spraw Profilaktyki Panią Małgorzatę Czotyrbok. Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę: profilaktyka uzależnień jako jeden z działów Programu Profilaktyki i Resocjalizacji podejmowanie tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień podczas trwania godzin wychowawczych w oparciu o zgromadzone w szkole materiały, filmy edukacyjne współpraca ze środowiskiem lokalnym-udział uczniów i nauczycieli w organizowanych w mieście konferencjach dotyczących profilaktyki prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej i rodziców w zakresie problematyki uzależnień udział Koordynatora ds. Profilaktyki w szkoleniach stała współpraca z Krakowskim Biurem Promocji Kultury organizującym w szkole spektakle profilaktyczne. 10

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE ul. Słowackiego 2 Dyrektor: Barbara Stępczyńska V-ce Dyrektor: Ewa Witosławska Pedagog szkolny: Iwona Adamczewska sekretariat tel.: strona internetowa: W obszarze profilaktyki uzależnień podejmowane są w szkole następujące działania: przeprowadzanie przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę programów profilaktycznych tj. Zanim spróbujesz, Nikotyna-legalny narkotyk, Marihuana a organizm człowieka (dla szkolnych palaczy odbywają się zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa Z Poradni Antynikotynowej w Łodzi) organizowanie konkursów na temat wiedzy o AIDS opracowywanie gazetek na temat profilaktyki uzależnień zajęcia lekcyjne na temat toksycznego wpływu leków na organizm człowieka (głównie leków uspokajających i nasennych) organizowanie spotkań dla rodziców klas pierwszych z przedstawicielami Komendy Policji w Zgierzu z Wydziału do Spraw Nieletnich na temat narkomanii wśród młodzieży organizowanie przedstawień poświęconych profilaktyce uzależnień współpraca szkoły z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi (zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli na temat mechanizmów uzależnień prowadzone przez terapeutów uzależnień zatrudnionych w poradni) Godz. pracy pedagoga w roku szkolnym 2008/2009: poniedziałek 10:00-11:30 wtorek 12:30-15:30 środa 08:30-12:30 czwartek 10:00-11:30 11

12 JEDNOSTKI PORZĄDKU PUBLICZNEGO KOMISARIAT POLICJI W OZORKOWIE ul. Wyszyńskiego 7 Komendant: Grzegorz Tomczak Z-ca Komendanta: Marek Maciejewski tel.: fax.: Zgodnie z ustawą o Policji (z dnia r.), Policja służy społeczeństwu i przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach działań prewencyjnych, Komisariat Policji w Ozorkowie jako jednostka podległa Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu, realizuje programy dotyczące zapobiegania uzależnieniom: 1. Program profilaktyczno-edukacyjny Stop pijaństwu. Adresaci programu: mieszkańcy miasta. Cele szczegółowe programu to m.in.: kształtowanie umiejętności odmawiania picia alkoholu wśród młodzieży oraz kontrolowanego picia alkoholu wśród osób dorosłych zerwanie ze społecznym przyzwoleniem na picie alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia eliminacja z dróg nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego 2.Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania narkomanii Chrońmy nasze dzieci. Adresaci programu: młodzież, rodzice, pedagodzy szkolni. Realizacja programu poprzez m.in.: spotkania z młodzieżą naszego miasta i wspólne omawianie zjawiska narkomanii (przyczyny, skutki) 12

13 spotkania z rodzicami młodzieży (rozmowy na temat: jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?, sposoby radzenia sobie z problemem itp.) spotkania z pedagogami szkolnymi i przekazywanie celów i założeń programu. STRAŻ MIEJSKA W OZORKOWIE ul. Stypułkowskiego 1 (budynek, w którym mieści się Biuro Pracy) Komendant: Krzysztof Piesik tel.: fax.: Wśród wielu zadań realizowanych przez Straż Miejską, znajdują się przede wszystkim: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych (np. interwencje w przypadku zakłócania spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób interwencje związane z nieprawidłowo funkcjonującymi placówkami handlowymi-sprzedaż alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym INTERWENCJE DO JEDNOSTEK PORZĄDKU PUBLICZNEGO MOŻNA ZGŁASZAĆ CAŁODOBOWO! 13

14 PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA ul. Wigury 1 (budynek Urzędu Miejskiego) tel.: rejestracja ogólna tel.: rejestracja dziecięca Dyrektor: lek.med. Dorota Nowak-Frątczak tel Miejska Przychodnia Zdrowia świadczy szereg usług medycznych dla mieszkańców miasta, m.in. w zakresie: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej (pielęgniarki środowiskowe) leczenia psychiatrycznego (Poradnia Zdrowia Psychicznego) leczenia uzależnień (Poradnia Leczenia Uzależnień) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (dla osób dorosłych) ul. Spokojna 10 (lokalizacja: w bloku na tzw. Osiedlu Spokojnej Starości) tel.: rejestracja Psychiatra: lek.med. Grzegorz Pawliczak Lekarz psychiatra przyjmuje pacjentów w dniach: wtorek, środa godz. 15:00-17:00 W zakresie uzależnień leczone są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki). 14

15 PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ ul. Wigury 1 ( budynek Urzędu Miejskiego-podziemia) tel.: Czynna: w dni powszednie 8:00-19:00 w soboty 9:00-15:00 Poradnia oferuje bezpłatną pomoc w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez: porady indywidualne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne dla małżeństw porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie porady i informacje telefoniczne UWAGA! Pacjenci pod wpływem alkoholu nie są przyjmowani. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OZORKOWIE ul. Spokojna 10 (ratownicy medyczni) ul. Kościuszki 1 tel.:

16 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Siedziba: URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE ul. Wigury 1 tel. UM sekretariat: Przewodnicząca Komisji: Bożena Maszczyk Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania skierowane na osoby z problemem alkoholowym (osoby uzależnione i ich rodziny). Na podstawie wniosków złożonych przez osoby zainteresowane rozwiązaniem problemu alkoholowego oraz instytucje i organizacje, MKRPA zajmuje się: prowadzeniem rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia dobrowolnego leczenia prowadzeniem postępowań zmierzających do podjęcia przez osoby uzależnione leczenia odwykowego informowaniem rodzin i innych osób zgłaszających problemy związane z uzależnieniem o możliwościach uzyskania pomocy kierowaniem wniosków do sądu o wszczęcie postępowania dot. zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W OZORKOWIE 16

17 MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OZORKOWIE ul. Konstytucji 3 Maja 86 Dyrektor: Anna Rogalska tel.: fax.: Świetlica środowiskowo-terapeutyczna jest miejscem działań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijania umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 Realizowane cele: wyrównywanie zaległości szkolnych organizacja czasu wolnego diagnoza problemów dziecka pomoc w rozwiązywaniu problemów promowanie zdrowego stylu życia kształcenie umiejętności potrzebnych do konstruktywnego życia prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień Metody i formy pracy: spotkania indywidualne z dzieckiem i rodzicami zajęcia grupowe (elementy programów profilaktycznych) edukacja prozdrowotna, profilaktyczna gry i zabawy rozwojowe zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe wycieczki, kolonie (dla stałych wychowanków) 17

18 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1 ( budynek Gimnazjum) Dyrektor: Ewa Pałasz tel./fax: Realizowane działania przez placówkę: profilaktyka zachowań z grupy ryzyka (nikotynizm, środki psychoaktywne, agresja, przemoc, inne uzależnienia) psychoedukacja i profilaktyka młodzieży i dorosłych (rodzice, nauczyciele)-prowadzona w formie zajęć warsztatowych, wykładów interaktywnych, szkoleń Godziny pracy: sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PORADNIĘ SĄ BEZPŁATNE! 18

19 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ul. Nowe Miasto 14 Dyrektor: Jolanta Szczesiak tel.: tel. księgowość: tel. pracownicy socjalni: tel. świadczenia rodzinne: Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem (na podst. ustawy o pomocy społecznej z dn r.). MOPS w Ozorkowie udziela zróżnicowanej pomocy mieszkańcom miasta a w szczególności osobom: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i ciężko chorym, uzależnionym, rodzinom niepełnym i wielodzietnym, bezradnym w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ofiarom przemocy w rodzinie, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej itp. Dostępne formy pomocy w ośrodku: świadczenia pieniężne: dla rodzin z dochodem poniżej 351 zł na osobę w rodzinie oraz dla osób samotnie gospodarujących z dochodem poniżej 477 zł: zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe 19

20 świadczenia niepieniężne: praca socjalna, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, schronienie, posiłek, odzież, porady dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, interwencja kryzysowa. Pracownicy socjalni przyjmują w godz.: poniedziałek 08:00-12:00 wtorek 12:00-17:00 środa 08:00-12:00 czwartek 08:00-12:00 PRACA SOCJALNA ŚWIADCZONA JEST OSOBOM I RODZINOM BEZ WZGLĘDU NA POSIADANY DOCHÓD! 20

21 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Stowarzyszenie MONAR - MARKOT Ośrodek Pomocy WZAJEMNIE POTRZEBNI MONAR MARKOT W OZORKOWIE ul. Żwirki 1a (budynek po dawnym żłobku) Kierownik: Marek Dobrowolski Z-ca Kierownika: Krzysztof Stąporek tel./fax: strona internetowa: Ośrodek MONAR-MARKOT w Ozorkowie obejmuje swoim działaniem przede wszystkim ludność miejską. Placówka oferuje pomoc w zakresie: udzielania schronienia i zapewnienia całodobowego wyżywienia osobom bezdomnym, uzależnionym, ubogim, starszym, schorowanym doraźnej pomocy dla ubogich mieszkańców Ozorkowa m.in. poprzez wydawanie paczek żywnościowych oraz w miarę posiadanych możliwości mebli i odzieży uczestnictwa mieszkańców ośrodka w Indywidualnych Programach Wychodzenia z Bezdomności umożliwienia swoim podopiecznym uzależnionym od alkoholu uczestnictwa w terapii odwykowej na terenie Warszawy załatwiania spraw urzędowych mieszkańców placówki UWAGA! Pobyt w placówce zobowiązuje mieszkańców do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka, a w szczególności dotyczy zakazu spożywania alkoholu. 21

22 Stowarzyszenie MONAR N.Z.O.Z. MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży FILIA W OZORKOWIE ul. Żwirki 1a (placówka zajmuje część budynku, w którym mieści się Ośrodek MARKOT ) tel/fax: OZORKÓW Oferta placówki skierowana jest do młodzieży używającej środki psychoaktywne. Obejmuje następujące formy pomocy: indywidualna opieka terapeutyczna ze strony wykwalifikowanej kadry terapia grupowa mieszkańców ośrodka konsultacje i poradnictwo na rzecz rodziców, członków rodzin Ośrodek realizuje ponadto projekt Szkolenie, aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Możesz inaczej współfinansowany przez UE w ramach POKL. Uczestnikami projektu są: osoby uzależnione leczone N.Z.O.Z. MONAR osoby, które ukończyły terapię w N.Z.O.Z. MONAR młodzież z terenu Ozorkowa w wieku lat zagrożona wykluczeniem społecznym. Oferta projektu jest bardzo bogata i obejmuje m.in. udział w: kursie komputerowym, szybkiego czytania, języka angielskiego treningach piłki nożnej nauce jazdy konnej turystyce rowerowej, kolarstwie w tworzeniu muzyki w profesjonalnym studiu nagrań i wielu innych atrakcjach. Rekrutacja odbywa się od poniedziałku do piątku 22

23 w godz. 09:00-16:00. Należy się kontaktować z Jolantą Wasilewską tel N.Z.O.Z. w Ozorkowie jest filią Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, ul. Tuszyńska 106, która działa na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady w zakresie problemów związanych z zażywaniem środków psychotropowych możesz zadzwonić na nr telefonu poradni: codziennie w godz. 8:00-21:00 lub zgłosić się do N.Z.O.Z MONAR w Ozorkowie! 23

24 Stowarzyszenie Abstynentów Klubu AKWARIUM ul. Stypułkowskiego 1 ( budynek, w którym mieści się Biuro Pracy; wejście od podwórza -podziemia) tel.: Oferta klubu: terapia grupowa i indywidualna osób uzależnionych od alkoholu terapia grupowa i indywidualna osób współuzależnionych punkt informacyjny dla osób mających problem alkoholowy i ich rodzin możliwość spędzania w klubie wolnego czasu. Czynne: poniedziałek-piątek 17:00-20:00 Spotkania osób współuzależnionych: wtorek od 18:00 UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mityngach jest bezwzględna trzeźwość. 24

25 Klub Abstynenta ULGA W CIERPIENIU ul. Adamówek 4/6 Prezes: Mariola Fajfer Spotkania odbywają się na terenie Kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Polski. Pomoc skierowana jest do: osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin Klub działa pod patronem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ozorkowie. Spotkania grup: AA Nadzieja wtorek godz. 18:00 Al-Anon Westalki poniedziałek godz.18:00 w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się mityngi otwarte w grupie AA Punkt konsultacyjny: czynny środy i piątki w godz. 17:00-18:00 Wszystkie osoby, których dotyczy problem alkoholowy i chcące uzyskać poradę, mogą zgłaszać się do klubu w godzinach jego otwarcia! 25

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik Nr2douchwały Nr XLIV/114./09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października r. w sprawie Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 oraz działalności Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzal Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. 1 l.p. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. Z A D A N I A Podmiot realizujący Załącznik do uchwały Nr XVIII/207/04 Rady Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r. Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2016/2017 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Pedagog szkolny 22.02.2010. Pedagogiem szkolnym jest Małgorzata Archuticz, pracująca w szkole od września 2006r. Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007.

GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007. Załącznik do Uchwały Nr V/30/07 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 20 lutego 2007r. GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007. I. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r.

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWALA NR 111/12/14 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo