F fabric store sklep tekstylny famine głód fang kieł feature cecha. 41/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F fabric store sklep tekstylny famine głód fang kieł feature cecha. www.em.colorfulmedia.pl 41/2013"

Transkrypt

1 A a bone of contention kość niezgody a different kettle of fish inna para kaloszy advent nastanie, nadejście, pojawienie się a shed load of sth mnóstwo czegoś a slew of sth mnóstwo czegoś a stepping stone kamień milowy acclaimed cieszący się uznaniem according to według achievement osiągnięcie actually właściwie adolescent nastolatek against all the odds wbrew wszelkim przeciwnościom aggravated pogorszony, rozjątrzony aimed at skierowany do akin to sth podobny do czegoś, przypominający coś alternation zmiana ambush zasadzka appearance wygląd apprentice boy czeladnik as far afield as aż w as far as X is/are concerned jeśli chodzi o X assassination zamach assigned wyznaczony atrocity okrucieństwo B banner sztandar barren jałowy, nieurodzajny bass drum bęben wielki/basowy baton pałeczka, batuta bedroom entrepreneur osoba prowadząca firmę z własnego domu be wary of strzeż się biopic biografia filmowa black tie affair wystawna gala bolt upright wyprostowany border line linia graniczna born natural osoba posiadająca wrodzony talent bowled over rzucony na kolana, wprawiony w zachwyt bowler hat melonik briskly żywo, żwawo bulge wybrzuszenie, wypukłość bully dręczyciel, prześladowca bunk bed łóżko piętrowe C car boot sales drobna sprzedaż (z bagażnika samochodowego) carefree beztroski celeb (= celebrity) celebryta, sławna osobistość checked kraciasty cinema-goer kinoman civil unrest niepokoje społeczne co-founder współzałożyciel cohabitation koegzystencja collarette kreza community społeczność coniferous iglasty conscious przytomny considerable znaczny, spory considerably znacząco, znacznie contentious sporny, będący przyczyną konfliktów contest konkurs cot łóżko polowe council estate osiedle mieszkalne counter-productive bezproduktywny countless niezliczony county hrabstwo courageous odważny, śmiały craft rzemiosło, rękodzielnictwo D daunting przygnębiający deceased zmarły decent przyzwoity, odpowiedni definitely zdecydowanie deliberate celowy descent pochodzenie disheartened zniechęcony distorting mirror krzywe zwierciadło disturbance zakłócenie, zamieszki dosh pot. kasa, siano draw sth out of sth wyciągać coś z czegoś drive-by shooting ostrzał z pojazdu due to z powodu dweller mieszkaniec E either or albo albo elbow grease pot. wysiłek emergency nagły wypadek emphasis nacisk encounter spotkanie engrossed in sth pochłonięty czymś, zatopiony w czymś (np. w lekturze) eventually ostatecznie, w końcu excursion wycieczka extremely wyjątkowo F fabric store sklep tekstylny famine głód fang kieł feature cecha

2 feisty zawadiacki, zadziorny fellow kolega, gość, facet, kumpel fife piszczałka firmly stanowczo, pewnie first aid kit zestaw pierwszej pomocy, apteczka flak pot. surowa krytyka flowing falujący foreign affairs sprawy związane z polityką zagraniczną formerly poprzednio fragrance perfumy, zapach franchise empire imperium franczyzowe full bodied o pełnych kształtach G gap luka going-on przedsięwzięcie goof głupek gravity knife nóż grawitacyjny (ostrze wysuwane pod wpływem siły ciężkości) groove rytm, melodia growl warczenie H hallmark song sztandarowa/ czołowa piosenka hands on wymagający aktywnego uczestnictwa, zaangażowania; angażujący, absorbujący harsh surowy household gospodarstwo domowe, dom hubby mężuś, mężulek I impact wpływ in advance z wyprzedzeniem in hustle and bustle w zgiełku i zamęcie in one go za jednym razem in order to aby, w celu in spite of pomimo in terms of pod względem czegoś in the aftermath of w następstwie inaccurate niedokładny, nieścisły indeed w rzeczy samej independence niepodległość infectious wciągający, chwytliwy inhabitant mieszkaniec intimidation zastraszenie invariably niezmiennie irreconcilable nie do pogodzenia it s unlikely that jest mało prawdopodobne, że L lavishness przepych, blichtr lean chudy, szczupły leather clad skórzany kostium legitimate legalny, prawowity let sleeping dog lie nie wywołuj wilka z lasu like-minded podobnie myślący, o podobnych zapatrywaniach line up skład, obsada literally dosłownie lodged rozlokowany long established dawno ustanowiony/założony loosely luźno M maiden name nazwisko panieńskie major główny majority większość masterpiece dzieło medical equipment salesman sprzedawca sprzętu medycznego minority mniejszość mob tłum mockingly kpiąco money-spinning dochodowy motherhood macierzyństwo motionless nieruchomy N neither nor ani ani nevertheless niemniej jednak newly-wed świeżo poślubiony/a nickname ksywka nightmare koszmar nipper dziecko, szkrab nowadays obecnie numerous liczny O obvious oczywisty occupying force okupant omnipresence wszechobecność on a daily basis codziennie on a shoestring pot. za bardzo małe pieniądze on the other hand z drugiej strony on the side na boku originally pierwotnie, początkowo outcome rezultat, wynik outline zarys outside poza overnight z dnia na dzień ownership prawo własności P pack stado (np. wilków, psów) palatable smaczny

3 partition rozbiór/podział (państwa) part-time w niepełnym wymiarze godzin pastime rozrywka pastry ciasto, ciastko pawnshop lombard penal colony kolonia karna permanently ciągle, bez przerwy permission pozwolenie, zgoda perplexed zmieszany pet zwierzę domowe petrified skamieniały (ze strachu) pine sosna pitched zaciekły plenty mnóstwo policing nadzór policyjny pram wózek dziecięcy (z gondolą) previous poprzedni primarily głównie prospect perspektywa push-chair spacerówka dziecięca puzzled zdumiony R rainwear okrycie przeciwdeszczowe randomly-selected wybrany na chybił-trafił recapture przejęcie, odzyskanie recollection wspomnienie remote odległy renewed odnowiony renown uznanie, sława reputable ceniony, szanowany restlessly niespokojnie resurgence ponowne pojawienie się riot police oddziały policji szturmowej rooky żółtodziób route trasa routed through wytyczony przez rustle szelest S sash szarfa scam artist kanciarz, oszust school buddy kolega ze szkoły sealer myśliwy polujący na foki seasoned dojrzały seaweed wodorost self-governing samorządny, autonomiczny setting sceneria settlement osada settler osadnik shapeshifter istota zmiennokształtna share udział, część sinew ścięgno snare drum werbel snazzy odjazdowy, ekstra solely jedynie sovereignty suwerenność spat sprzeczka spoof parodia, pastisz stardom gwiazdorstwo steady pieszczotliwie: skarb, sympatia stilleto heels szpilki, buty na wysokich obcasach storage space przestrzeń do magazynowania strength mocna strona stronghold panowanie stuff rzeczy subsequently w następstwie summer camp obóz letni sumptuous wystawny, okazały supremacist hegemoniczny, podkreślający wyższość, rasistowski swollen napuchnięty T tit for tat ząb za ząb, oko za oko to abate słabnąć, wygasać to abhor sth nienawidzić czegoś to achieve sth osiągać coś to afford sth móc sobie na coś pozwolić to allow in wpuszczać to appeal to sb przemawiać do kogoś to appeal to sb przemawiać do kogoś, pociągać kogoś to approach sb/sth zbliżyć się do kogoś/czegoś to assemble sth gromadzić coś to attend sth uczestniczyć w czymś to attribute sth to sb przypisywać coś komuś to bare obnażyć to be fed up with sth mieć czegoś po dziurki w nosie, mieć czegoś dość to be gone with the wind przeminąć z wiatrem to be homesick tęsknić za domem to be in accordance with sth być zgodnym z czymś to be plunged być rzuconym na głęboką wodę to bear nosić to befriend sb zaprzyjaźnić się z kimś to belt sth out za/śpiewać coś na całe gardło to be on hold zostać wstrzymanym to book sth rezerwować coś to bother przeszkadzać to bring sb in wprowadzać kogoś to bully sb dręczyć kogoś, prześladować kogoś to carry on sth kontynuować coś to carry out sth dokonać czegoś, wykonać coś

4 to cast sth rzucać czymś to claim sth rościć sobie prawo do czegoś to coincide with sth zbiegać się z czymś to come out victorious over sb pokonywać kogoś to commit sth popełniać coś to complain narzekać to contain sb/sth powstrzymać kogoś/coś to cope with sth radzić sobie z czymś to co-star with sb występować razem z kimś to crown sth zwieńczać coś to cut down on overheads zmniejszać koszty stałe to cut the Gordian knot przeciąć węzeł gordyjski to dash up popędzić, pomknąć to decommission sb/sth rozbrajać coś/kogoś to defeat sb pokonać kogoś to deny sth odmówić czegoś, zaprzeczać czemuś to devolve przekazywać/cedować (władzę) to dip sth in sth zanurzać coś w czymś to disconcert sb/sth zdekoncentrować kogoś/coś to dismiss sth unieważnić coś to dispel sth rozproszyć coś to distract sb/sth with sth rozproszyć kogoś/coś za pomocą czegoś to drape sth around sth wiązać coś wokół czegoś, u/drapować coś wokół czegoś to dumb down spłycać to enable sth umożliwić coś to encapsulate streścić, objąć to enforce sth umacniać coś to ensue następować to establish sth zakładać coś, ustanawiać coś to estimate sth at oceniać coś na to exacerbate sth pogorszyć, zaostrzać, zaogniać (np. sytuację, problem) to exceed przekraczać, przewyższać to expand rozwijać się to feed sb/sth karmić kogoś/coś to find out przekonać się, dowiedzieć się o czymś to flare up into sth wybuchnąć w/przeistoczyć się w coś to flop ponieść porażkę to focus on sth skupić się na czymś, skoncentrować się na czymś to gain sth zdobywać coś to gasp for air chwytać powietrze to get into the swing of things rozsmakować się w czymś, poczuć bluesa to get the business off the ground rozkręcić biznes to giggle chichotać to give a slight twist to sth zmienić coś trochę, nadać czemuś nowy charakter to give up poddawać się to give up sth zarzucić coś, zrezygnować z czegoś to gleam with sth być bladym ze strachu to glisten błyszczeć się to go out in style odejść z klasą to govern zarządzać to grab sb s/chwycić kogoś to grant sth przyznać coś to gurgle wykrztusić to have a good giggle uśmiać się to have one s eye on sb mieć na kogoś oko to head back to zmierzać do to hike wędrować, odbywać pieszą wycieczkę to hook up with sb dogadywać się z kimś to hurle sth rzucać czymś to impose sth wprowadzać coś, narzucać coś siłą to include obejmować to include sth obejmować coś to increase zwiększyć to inherit sth odziedziczyć coś to inquire dociekać to insist on sth nalegać na coś to knit szydełkować, robić na drutach to knock sb dead powalić kogoś (zaskoczyć kogoś pozytywnie) to land a record deal zawrzeć kontrakt nagraniowy to launch sth wprowadzać coś na rynek (np. linię perfum) to lay the foundations for sth położyć pod coś podwaliny to lead to sth prowadzić do czegoś to lick sth up zlizywać coś to lob sth at sb rzucać czymś w kogoś to maintain utrzymywać to make an appointment umawiać spotkanie to make inroads into/on sth wkraczać na coś (rynek) to make one s day uwieńczyć czyjś dzień to mess with sb zadzierać z kimś, drażnić kogoś to mock sth wyśmiewać się z czegoś to munch on sth schrupać coś to narrow to zwęzić się do, zmniejszyć się do to nibble at sth pogryzać coś to no avail bezskutecznie to nod skinąć głową to occur mieć miejsce to outnumber sb przewyższać kogoś liczbowo

5 to overcome sth przezwyciężać coś to pant dyszeć to peddle sth handlować czymś, rozprowadzać coś to pocket wyciągnąć z kieszeni, ukraść to pop out wyskakiwać (np. przen. oczy z głowy) to prevail over sth pokonywać kogoś to prevent sth zapobiec czemuś to put an end to sth kłaść czemuś kres to quiver drżeć to raise a question podnosić kwestię to raise tensions powodować napięcie to recover sth odzyskać coś to redeem oneself zrekompensować się to refer to oneself as X nazywać siebie samego X, określać się jako X to relate sth to sb relacjonować coś komuś to release sth wypuszczać na rynek (np. nowy produkt); zwolnić coś, poluzować coś (np. uchwyt, uścisk) to rent sth out wynajmować coś to replace sth zastępować coś to require wymagać to retain one s allegiance to sb pozostać komuś wiernym, pozostać lojalnym wobec kogoś to retain sth zachować coś to reunite ponownie się zjednoczyć to revile sb krytykować kogoś to scare sb out of one s wits przestraszyć kogoś na śmierć to secure sth zapewniać sobie coś to seek dążyć do czegoś to set up sth zakładać coś (np. firmę) to show off sth popisać się, pochwalić się to shriek one s lungs out wrzasnąć z całych sił to sink into oblivion zostać zapomnianym to slack zwalniać tempo to smear sth rozmazać coś, rozsmarować coś to snarl warczeć, warknąć to sneak out wymykać się to sneak up on sb podkraść się do kogoś to sneer at sb uśmiechać się szyderczo to spew sth forth wyrzucać coś z siebie to splash out a fortune wydawać fortunę to spring back to life powrócić do życia to stand out from the crowd wyróżniać się z tłumu to star występować to stem from pochodzić od to swap zamieniać się, wymieniać się to take advantage of sth korzystać z czegoś to take out sth wyjmować coś to take place odbyć się, mieć miejsce to take to one s heels wziąć nogi za pas to teem with sth tętnić czymś to tie the knot zawrzeć związek małżeński to toss sth odgarniać, zarzucać coś to trade handlować to trot truchtać to turn out okazać się to underestimate sth nie doceniać czegoś to vanquish podbijać, prowadzić konkwistę to warm the cockles of one s heart podziałać jak balsam na czyjeś serce to wield sth trzymać coś, dzierżyć coś tongue-in-cheek żartobliwy, z przymrużeniem oka trite wyświechtany, banalny, oklepany troublesome kłopotliwy tweaked podrasowany twig gałązka tycoon potentat U unashamedly bezwstydnie undamaged nieuszkodzony under rule pod panowaniem undertaking przedsięwzięcie uneasy niespokojny uninhabited niezamieszkany unleashed spuszczony ze smyczy unpolluted niezanieczyszczony unsupervised bez nadzoru untapped niewykorzystany untouched dziewiczy V validity ważność vast rozległy vein żyła viewer widz virtually praktycznie volunteer ochotnik voluptuous ponętny W wage packet wypłata waterfront nabrzeże watershed punkt zwrotny

6 well-established ogólnie znany well-fed dobrze odżywiony well-tended dobrze utrzymany whaler wielorybnik windswept smagany wiatrem wisdom mądrość withdrawal wycofanie się woodcarving rzeźba w drewnie woodsy pot. leśny wound rana Y yard sales wyprzedaż podwórkowa

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

FOOTBALL MATTERS. LESSON 1 The fans

FOOTBALL MATTERS. LESSON 1 The fans FOOTBALL MATTERS LESSON 1 The fans Marcela Mora Y Aurojo: If you walk into a football game in Argentina at the stadium, you will just be immersed, invaded by this incredible, kind of, roar almost like

Bardziej szczegółowo

One Day in Your Life. Lesson 1 First day at a new school

One Day in Your Life. Lesson 1 First day at a new school One Day in Your Life Lesson 1 First day at a new school Jessica: Well, actually, on my first day I woke up and I was all just relaxed in my house and we got a phone call saying you can start whenever,

Bardziej szczegółowo

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold.

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold. English at Work LESSON 1 Why do you want to work here? Mary: John: Mary: John: John: John, tell me, you're already an office manager in a medium-sized finance company, why do you want to come and work

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Jan Wieczorkowski

08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Jan Wieczorkowski MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE 08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI Jan Wieczorkowski SPIS TREŚCI CONTENTS

Bardziej szczegółowo

Zbiór słownictwa ogólnego

Zbiór słownictwa ogólnego Zbiór słownictwa ogólnego z poziomu B1 i B2 język angielski Konin, dn. 23.09.2010 r. SPIS TREŚCI POZIOM B1 i B1 E mgr Agnieszka Mirecka-Katulska 1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów 4 mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around.

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around. THE MARKET LESSONS 1, 2 & 3 GINA Hi..I m Gina..Gina Slater..I live in London..although I wasn t born here..i m from New York. But I like this city... I walk through this street market nearly every day

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że w przyszłości powstaną także słowniki zajmujące się innymi językami: polsko-niemiecki, polsko-francuski i inne.

Mam nadzieję, że w przyszłości powstaną także słowniki zajmujące się innymi językami: polsko-niemiecki, polsko-francuski i inne. Pomysł opracowania słownika polsko-angielskiego o tematyce harcerskiej pojawił się jesienią 2002 roku, kiedy zacząłem wspéłpracę z Wydziałem Zagranicznym GłÉwnej Kwatery ZHP, choć angielskie słowa związane

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young MORE BUZZWORDS Lesson 1 Forever young The last step will be nanotechnology, when molecular sized robots will run and repair our bodies continuously. They will suppress the division of cells and clean them

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE 11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI Ania Rusowicz SPIS TREŚCI CONTENTS 6

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage BUZZWORDS LESSON 1 The Age of rage Road rage. Air rage. E-rage. We seem to live in the age of rage. But why are we in a rage? Why do we fly so easily into a rage? Because we ve become the can t wait generation.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI Halina Mlynkova W NUMERZE THIS ISSUE 6 ROZMOWA / TALK Oczy wilka. Halina Mlynkova. Wolf eyes. Halina Mlynkova.

Bardziej szczegółowo

ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME

ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME English version When I awoke the next morning I didn't exactly have a hangover, but my mouth was dry and my head was throbbing.

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

TEATR LALEK. Baśniowy korowód w Słupsku/ A Fairy Tale Pageant in Słupsk - Agnieszka Koecher-Hensel 31/33

TEATR LALEK. Baśniowy korowód w Słupsku/ A Fairy Tale Pageant in Słupsk - Agnieszka Koecher-Hensel 31/33 TEATR LALEK Nr3/66/2001 Łato/Summer ROZMOWY/INTERVIEWS Szkoła to czas poszukiwań/the Academy is a Time for Quests - z Markiem Waszkielem rozmawia Lucyna Kozień /interview with Marek Waszkiel by Lucyna

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Komórka. elektroniczna smycz s. 24. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14.

Komórka. elektroniczna smycz s. 24. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14. Pokaż swoje wnętrze s. 5 Pocztowe przypadki na Miasteczku s. 26 Świat bez światła nie istnieje s. 14 ISSN 1899-2536 miesięcznik styczeń 2010 Komórka elektroniczna smycz s. 24 Abonent czasowo niedostępny

Bardziej szczegółowo

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 It Always seems impossible until it s done Dwa złote spinacze dla publiconu Nowy model Public Affairs Zmierzch postpolityki 08

Bardziej szczegółowo

From theeditor. Wszystkiego wiosennego! Spistreści. Dołącz do nas! CONTENTS

From theeditor. Wszystkiego wiosennego! Spistreści. Dołącz do nas! CONTENTS http://www.facebook.com/galen.wum Wszystkiego wiosennego! ALEKSANDER ZARZEKA REDAKTOR NACZELNY W iększość świątecznychżyczeń w tym roku dotyczyło pogody. Ma to swoje uzasadnienie. Sam odgarniałem sprzed

Bardziej szczegółowo

07786 392886 07786 392886 www.euwelcome.org

07786 392886 07786 392886 www.euwelcome.org Przewodnik ten został przygotowany przez projekt EU Welcome z pomocą Urzędu Miasta Southampton. EU Welcome istnieje po to, by pomagać w integracji osób pochodzących z nowych krajów Unii Europejskiej, które

Bardziej szczegółowo