prof. WSG dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. WSG dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz"

Transkrypt

1 prof. WSG dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania 1. Wykształcenie: : Szkoła Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Kwatermistrzowskiej w Poznaniu (porucznik) : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych (magister) : II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu : Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu : Ognisko Muzyczne w Toruniu : Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu 2. Stopnie i tytuły naukowe: : mgr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł pracy: Innowacje produktowe w Zakładach Maszyn Biurowych Predom Metron w Toruniu

2 - 1989: dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł pracy: Testowanie opinii konsumentów o produktach przemysłowych w procesie ich kształtowania : dr hab. nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł rozprawy: Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu : profesor WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3. Zainteresowania naukowe: - Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Oddział w Toruniu 5. Pełnione funkcje: : Kierownik Działu Obrotu Towarowego, Zakład Wytwórczy Serów Topionych w Toruniu : referent ds. ekonomicznych, Zakłady Maszyn Biurowych Predom Metron w Toruniu : Dyrektor Zakładu Odzieżowego, Markit-2, sp. z o.o. w Toruniu : Kierownik Podyplomowego Studium Marketingu przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu 6. Kształcenie kadry naukowe: - liczba wypromowanych magistrów i licencjatów: 570, - recenzje prac dr: Tematyka naukowo badawcza: - zarządzanie produktem (jakość produktów, testowanie)

3 - transformacja przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej - zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - strategia marketingowa przedsiębiorstwa w stanach kryzysowych 8. Realizowane projekty: : Grant Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pt: Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski : Grant KBN nr 990-E pt: Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian zarządzania marketingowego w polskich przedsiębiorstwach : Kierownik grantu indywidualnego UMK nr 387-E pt. Determinanty konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych w Polsce : Grant KBN nr Z175/P06/97/10 pt: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integracji Polski z Unią Europejską : Grant KBN nr 924-E pt: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Grant ten stanowił część składową projektu badawczego pt: Procesy transformacji systemu gospodarczego w Polsce aspekty teorii i praktyki realizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN : Grant KBN nr 705-E pt: Przystosowywanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce : Problem węzłowy 11.11, pt: Konsumpcja i rynek w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, Koordynator problemu węzłowego Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, realizowany temat: Metody testowania opinii konsumentów o produktach : Resortowy Program Badań Podstawowych RPBP III-41 pt: Kompleksowe sterowanie jakością dóbr konsumpcyjnych w strategii państwa i przedsiębiorstw (podprogram 0.9): Temat 1: Ocena, kierunki, cele i sposoby rozwoju jakościowego mleka i konsumpcyjnych wyrobów mleczarskich ; Temat 2: Analiza i ocena stanu determinant jakości obuwia w Polsce,

4 - 1989: Resortowy Program Badawczy RP.III.42, pt: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, temat VI.3.1. pt: Metody pozyskiwania informacji dla formułowania strategii rozwoju produktu w przedsiębiorstwie przemysłowym. 9. Dorobek naukowy (wybrane publikacje z łącznej liczby 84): - Marketing lateralny jako metoda generowania koncepcji nowych produktów, Rozdział III, [w:] Zastosowanie badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów. Cena, opakowanie, znak towarowy. red. nauk. S. Kaczmarczyk i M. Schulz, TNOiK Dom Organizatora Toruń 2008, ss Wdrażanie zarządzania marketingowego a sytuacje kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach,[w:] Współczesny marketing. Strategie, red. nauk. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, ss Marketing strategies of Polish Companies struggling with a crisis in the conditions of globalization (Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw zmagających się z kryzysem w warunkach globalizacji), [w:] Problems of marketing management in globalization, pod. red. nauk. J. Dado, J. Petrovicowa, Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovak Republic 2008, ss (współautor M. Schulz). - Strategia marketingowa przedsiębiorstwa warunkach kryzysu w sektorze, [w:] Czynniki i żródła przewagi konkurencyjnej, pod red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss Skuteczność działań marketingowych przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych, [w:] Handel Wewnętrzny, Rynek Przedsiębiorstwo Konsumpcja - Marketing, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, nr 6, s Kryzys w przedsiębiorstwie jako źródło niepewności i pogorszenia relacji z klientami, [w:] Kontrowersje wokół marketingu. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. nauk. L.Garbarski, J.Tkaczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp.z o.o. Warszawa, Akademia Leona Kożmińskiego w Warszawie, Warszawa 2009, ss Strategie marketingowe uwzględniające atrakcyjność rynku i poziom gotowości przedsiębiorstwa do podejmowania strategicznych działań antykryzysowych, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

5 Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2009, ss Strategie marketingowe przezwyciężania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, pr. zb. pod red. M.Haffera, W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2009, część IX: Marketing, s Rola i skuteczność instrumentów oraz działań marketingowych w walce z kryzysem, Marketing i Rynek, 2007 nr 7. - Potencjał konkurencyjności regionu fundamentem jego strategii rozwoju, [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, pod. red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, ss Marketingowe testowanie produktu w procesie formułowania wartości dla klienta, [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, pod. red. S. Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, Podstawy marketingu. Kompendium, testy, zadania, analiza przypadków, pr. zb. pod red. E. Skawińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, Rozdział V: Badania marketingowe, ss Potencjał konkurencyjności regionu jako podstawa strategii rozwoju, [w:] Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, pod red. naukową W. Kosiedowskiego, Uniwersytet M. Kopernika, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005, ss Product placement jako niekonwencjonalna forma promocji marki i jej wizerunku, [w:] Zarządzanie produktem wyzwania przyszłości, red. naukowy J.Kall, B.Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, ss Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność regionu, [w:] Ekspansja czy regres marketingu, pr. zb. pod red. E. Duliniec, L. Garbarskiego, J. Mazur, M. Strużyckiego, W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2006, ss Kryzys w polskich przedsiębiorstwach zagrożenie czy szansa?,[w:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod. red. Z. Nasalskiego, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2007, ss

6 - Marketing lateralny jako metoda generowania koncepcji nowego produktu, [w:] Zastosowanie badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów. Cena, opakowanie, znak towarowy, pod red. S. Kaczmarczyka i M. Schulza, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK w Toruniu, Toruń 2008, ss Wdrażanie zarządzania marketingowego a sytuacje kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Współczesny marketing. Strategie, pod red. G. Sobczyk, PWE Warszawa 2008, s Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń Gotowość przedsiębiorstwa do podejmowania przeciwdziałań strategicznych w obliczu sytuacji kryzysowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XL, Nauki Humanistyczno Społeczne, Zeszyt 391, Toruń 2009, s Polish consumer behaviour on the convenience food market, [w:] Management and Education, Academic Journal, Univerity Prof. dr Assen Zlatarov, Burgas 2009, s , (współautor dr. M.Schulz), ISSN Erozja strategii marketingowej przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, Zeszyt 17 nr 2/2010 (kwartalnik), Rzeszów 2010, s Trudności pomiaru i diagnozy stanu kryzysowego w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 101, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s Polski konsument wobec wyzwań współczesnego rynku na przykładzie rynku żywności, [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. nauk. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa 2010, s Uwarunkowania strategii marketingowej w warunkach kryzysu w przedsiębiorstwie, [w] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. nauk. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s Strategie marketingowe odbudowujące wartość przedsiębiorstwa w okresie wychodzenia z kryzysu, [w:] Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/1 2010, Wydział Zarządzania UG Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2010, s

7 10. Uzyskane patenty: brak 11. Zajęcia dydaktyczne: - Zarządzanie marketingiem (wykład) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (wykład) - Marketing usług (wykład) - Strategie i struktury w handlu (wykład) - Marketing w turystyce (wykład) - Podstawy marketingu (wykład) - Planowanie i strategie marketingowe (wykład) - Strategie konkurencji (wykład) - Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w stanach kryzysowych (wykład) - Seminaria dyplomowe

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania

Bardziej szczegółowo

Inne doświadczenia doskonalące umiejętności zawodowe:

Inne doświadczenia doskonalące umiejętności zawodowe: CURRICULUM VITAE ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Dr Janusz ZYMONIK e-mail: zymonik@wszif.wroc.pl Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu Specjalność naukowa: Zarządzanie jakością Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Hanna Górska-Warsewicz Monika Świątkowska Karol Krajewski. Marketing żywności

Hanna Górska-Warsewicz Monika Świątkowska Karol Krajewski. Marketing żywności Hanna Górska-Warsewicz Monika Świątkowska Karol Krajewski Marketing żywności Warszawa 2013 Hanna Górska-Warsewicz: wstęp; podrozdział 1.3.3; podrozdziały 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; podrozdziały 3.1 3.5; podrozdziały

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Doc. dr Alicja Kozubska

Doc. dr Alicja Kozubska Doc. dr Alicja Kozubska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Nauk Społecznych, Pracownia Nauk o Rodzinie bud. W pokój 5 Adres email: alicja.kozubska@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH NA RYNKU USŁUG BADAWCZYCH - - Z DOŚWIADCZEŃ AKADEMICKICH BADACZY RYNKU

CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH NA RYNKU USŁUG BADAWCZYCH - - Z DOŚWIADCZEŃ AKADEMICKICH BADACZY RYNKU CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH NA RYNKU USŁUG BADAWCZYCH - - Z DOŚWIADCZEŃ AKADEMICKICH BADACZY RYNKU prof. dr hab. Zofia Kędzior dr Magdalena Jaciow Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP dr inż. Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP Streszczenie: Tematyka zarządzania procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP dr inż. Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP Streszczenie: Tematyka zarządzania procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH Open Access MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1, p. 19 32 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo